Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP"

Transkript

1 Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013

2 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien om De Nedre Byer... 6 Foreninger, klubber mv Erhverv og service... 9 Infrastruktur... 9 Bosætning og byggeri Planmæssige rammer Historie og bevaring Naturen og andre seværdigheder Naturudpegninger Kildeliste

3 Hvad kan vi og hvad vil vi? Baggrund Lokale udviklingsspor omkring Randers Fjord. Sådan hedder projektet som LAG Randers og Randers Kommune i fællesskab søsatte i forbindelse med udviklingen af Naturpark Randers Fjord (NPRF). Tanken med projektet var, at samarbejde med landsbyerne omkring Randers Fjord og sammen med dem, udarbejde udviklingsplaner, som kan være guides til fremtidig udvikling. En landsby er ikke det samme som den var for 200 år siden, hvor alle levede og virkede for landsbyens eksistens og udvikling. I dag er de fleste landsbyer et sted man bor og det kræver engagement og fokus på fællesskabet, for at få det til at fungere og udvikle sig. Den vigtigste del af arbejdet med udviklingsplanen er den diskussion og afklaring der finder sted under vejs. En landsby står meget stærkere overfor både samarbejdspartnere, investorer og kommunen, hvis de er enige om hvad de vil. Idéer og projekter, som kun bakkes op af enkeltpersoner eller meget små grupper i et landsbysamfund, vil have svært ved at finde forankring og overleve. I De Nedre Byer, har processen ført til at udviklingsplanen i sin endelige form alene omfatter Albæk og Østrup. Tjærby og Vestrup var repræsenteret ved det første møde. I Tjærby har der ikke været bred interesse for at indgå i arbejdet. Vestrup var godt repræsenteret ved første møde, men med undtagelse af et ønske om pleje af en mindre skovbevoksning i Vestrup, har der ikke været stemning for at bringe visioner og udviklingsønsker ind i udviklingsplanen. Der findes en bevarende lokalplan for Vestrup, som er en detaljeret og stærk retningsgiver for landsbyens udvikling. Planens virkeliggørelse Udviklingsplanen tilhører Albæk og Østrup og er en vejviser for fremtidig udvikling. Efter vedtagelse på fællesmøde den 27. maj, er planen overdraget til Borgerforeningen, som kan opdatere og redigere i planen løbende. Der kan arbejdes efter at realisere konkrete projekter i planen med det samme det kræver at nogen er villige til at engagere sig og drive processen. Det har en arbejdsgruppe gjort sideløbende med at udviklingsplanen er blevet udarbejdet. Det er blevet til en projektbeskrivelse, som er sendt til LAG, med anmodning om støtte til tre delprojekter, som der kan læses mere om andetsteds i denne plan. Endelig afklaring mangler stadig i skrivende stund. Udviklingsplanen kan også inspirere til nye idéer og projekter, som kan være med til at realisere visionen for Albæk og Østrup. Alle tanker og projekter, som er med til at realisere visionens fremtidsbillede, kan finde begrundelse og opbakning i planen. Planen skal ikke begrænse idéer og tanker, men derimod gerne inspirere til flere. 3

4 Harridslev Østrup Albæk Vestrup Tjærby De Nedre Byer. Tjærby, Vestrup og Albæk ligger som perler på en snor neden for Fjordskrænten. I Albæk går Østrupvej op ad bakken til Østrup, der ligger med udsigt over fjorden mod syd og øst. Visionen om Albæk og Østrup i 2020 Byerne er gode for børnefamilier, enlige, pensionister, ældre, naturelskere, ja, nærmest alle at bosætte sig i. Byerne har en unik historie og bygningskultur, hvilket er gået op for politikerne, der målrettet arbejder for bygningsbevarelse, både til glæde for indbyggere og turisterne i Naturpark Randers Fjord. Der er mindst en gammel gård i hver by, der er indrettet med blandede boligformer, og flere på vej. I Albæk er der et "oldekolle/beskyttet bolig" på vej i en af gårdene. Busdriften er lagt om så Vestrup igen har bus. Flere steder i Albæk og Vestrup er de gamle nedlagte gårde sat i stand og rummer småerhverv. Albæk er kendt som håndværkerlandsbyen. Dog kører de fleste mennesker stadig ind til Randers, Hadsten eller Århus for at arbejde. SMIFF har udvidet sine aktiviteter ved klubhuset, således at byen nu kan prale med en klatrevæg, udendørsfitness, petanquebane med lys samt en rummelig bålhytte. Folk i alle aldre kommer her og har det sjovt sammen. Gode stier med fugletårn fører rundt i området, og der er et picnicsted ud til Fjorden ved den nedlagte pumpestation. Og i Forsamlingshuset er der nu også indrettet Netcafe/mini-Bymuseum/genbrugsbibliotek, hvor generationerne mødes. Og med de mange aktiviteter, der udspringer fra Forsamlingshuset behøver man ikke kede sig eller føle sig ensom i Albæk! 4

5 Parkeringspladser centralt i byen er ikke længere noget problem, ligeledes er det ikke længere muligt at køre hurtigt gennem byen. Byen er på andre måder forskønnet: Branddammen er renoveret og bækken delvis åbnet op igen. Værdier Albæk og Østrup er hyggelige landsbyer. Her er der godt naboskab, unik natur og historiske værdier, som er synlige og kan mærkes. Naturen, historien og naboskabet, er bærende værdier, som kan være en rettesnor i udviklingen af Albæk og Østrup. - Vi vil arbejde sammen om at forbedre forholdene for at mødes og udvikle det gode naboskab. - Vi vil formidle historien, for at gøre byen skønnere at bebo og besøge. - Vi vil forbedre mulighederne for at opleve og nyde naturen. - Vi er tilfreds med den størrelse vi har, men vi vil udnytte vores potentiale bedre, ved at huludfylde og forskønne byerne. På næste side, har vi samlet en række udsagn, der kort fortæller hvad vi har fokus på. Listen er udgangspunktet for de følgende siders lidt nærmere behandling af ønsker, idéer og projekter. Vi vil gerne være kendte for Vi er landsbyerne med de mange gode aktiviteter og hvor beboerne kommer hinanden ved. Vi er landsbyerne, hvor landbruget har en fremtrædende rolle og har skabt velstand og trivsel. Vi bevarer de gamle bygninger og fortæller deres historie. Vi er landsbyerne hvor landbruget Vi er landsbyerne der aktivt har glæde af naturen skoven fjorden - stilheden og historien. Vi udnytter fjorden til fiskeri sejlads kano og kajak. Vi bliver bindeled mellem Randers og Mellerup med en gang-, cykel- og ridesti langs fjorden. Byen hvor de ældre bliver boende længere i ældreboliger eller renoverede gamle gårde (fx i bofællesskab). Landsbyen hvor samlingspunkterne er idrætsforeningen, forsamlingshuset og kirken. Der er gode parkeringsforhold omkring de tre samlingspunkter. Landsbyen der har god kollektiv trafik. Landsbyen skal bevares i den nuværende størrelse, men de sidste byggegrunde skal udnyttes og skabe en lille tilgang til byen. Håndværkerlandsbyen Albæk, der allerede nu huser et bredt udvalg af erhverv og håndværk. 5

6 Historien om De Nedre Byer De Nedre Byer har haft ry for at være særlig velhavende. Under de gunstige kornafsætningsår fra blev mange af de nuværende store gårde bygget. Mange har fornyet bygningerne lidt af gangen siden og derfor består mange af gårdanlæggene af stuehus og driftsbygninger fra forskellige tidsperioder. Efter 1870ernes fald i kornpriserne, blev produktionen omlagt til kvægavl og de våde enge ud mod fjorden har givet gode muligheder for at fede kvæg op, derfor bevarede De Nedre Byer deres velstand. Desuden har avlen af de Jyske heste siden midten af 1800-tallet været vigtig, særligt for Albæk. En forudsætning for velstanden i De Nedre Byer, var de gode handelsmuligheder med købmændene i Randers. Her har der været god afsætning for byernes landbrugsprodukter. I dag er situationen for landbruget, som bekendt, en ganske anden og kun få gårde i De Nedre Byer er fortsat i drift, men De Nedre Byer er fortsat et vigtigt billede på landbrugskulturen i Randers Kommune. Albæk Frem til 1800-tallet bestod Albæk af 8-10 gårde og en del mindre huse, beliggende langs Nedre Vej og Gimmingvej. Albæks markante vækst med huse langs Nedre Vej og boligområder på skråningen øst for byen, vidner om, at landsbyen også i dag er attraktiv at bosætte sig i. De mange store firlængede anlæg er efterhånden skiftet ud med anden bebyggelse. I 1896 blev både brugsforeningen og Andelsmejeriet Nyvang grundlagt. Der har gennem tiden været tre skoler i Albæk, hvoraf de to står endnu. Begge er i dag private boliger. Nedre Vej 79 har siden slutningen af 1800-tallet også fungeret som brugsforening. Den seneste skolebygning fra 1904 på Nedre Vej 74, fungerede som skole frem til 1965, hvor Korshøjskolen i Harridslev stod færdig. Albæk har tidligere haft et bredt serviceudbud med bl.a. vognmand, entreprenør, tømrer, maler mv. I dag er disse virksomheder fortid og boldbanerne, forsamlingshuset og kirken er tilbage, som byens primære mødesteder. Kirken i Albæk er opført mellem år 1050 og 1100, og er en af de ældste kirker i Kronjylland. Kirken er en af de eneste sikre beviser på landsbyens alder, idet endelsen -bæk, der er blevet brugt gennem de sidste 2000 år, ikke hjælper meget til at datere den. Selvom Albæk kan betragtes som moderby blandt De Nedre Byer, har magten omkring år 1000 ligget i Østrup. Albæk Sogn har i denne periode været et selvstændigt birk, et retsligt særområde under bispegården i Østrup. Østrup Østrup er ligesom Vestrup, en udflytterby fra Albæk og er desuden en af de landsbyer i Randers Kommune, vi finder tidligst beskrevet i 1207 som Østorp. Dengang lå der en bispegård i Østrup, som var ejet af bispesædet i Århus. Slottet indtager også en plads i historien om Niels Ebbesen og hans drab på Grev Gert, der på det tidspunkt styrede Jylland. Ifølge historien havde Niels Ebbesen et godt forhold til bispen Svend, der beboede slottet på denne tid. 6

7 Efter reformationen i 1536 overgik slottet til kongen, der brugte Østrup som jagtslot. Først omkring år 1600 brydes slottet ned, og der bygges fire gårde. Østrup bliver først på dette tidspunkt en egentlig landsby som de øvrige nedre byer. Voldstedet efter det oprindelige slot findes stadig i Østrup, omend det langsomt gror til. Der er foretaget prøveudgravninger på stedet i 1913, hvor man fandt fundamenter fra anseelige kvaderstensbygninger. De fire oprindelige gårde er med stor sandsynlighed de gårde der ses på Original 1-kortet fra I dag er kun stuehuset fra en enkelt af gårdene tilbage. Nemlig Borggyden 7, men bygningen er håbløst forfalden. Indtil for få år siden stod der også en lade på stedet med bindingsværksdele fra 1600-tallet. Gårdene nord for Østrupvej er, sammen med Borggyden 4 og de mindre huse i byen, først opført i anden halvdel af 1800-tallet. Der er siden den tid kun bygget enkelte huse i Østrup, primært på landsbyens østkant. Foreninger, klubber mv. SMIFF09 er en nylig fusion mellem Støvring-Mellerup Idrætsforening (SMI) og Idrætsforeningen Fjordbakken (IFF). I klubben findes et hav af tilbud om aktiviteter lige fra zumba over badminton til havkajak og fiskeri. Se klubbens hjemmeside: SMIFF09 har aktiviteter i flere landsbyer, bl.a. Harridslev og Mellerup, men næsten alle klubbens fodboldaktiviteter foregår i Albæk, hvor der er hele 4 fodboldbaner. Midt mellem banerne ligger klubhuset, en lille trelænget gård med samlingslokale, omklædningsrum, depoter osv. Ved klubhuset findes der også en petanquebane. Borgerforeningen og forsamlingshuset er én og samme forening. Den primære aktivitet er drift og udlejning af Albæk Forsamlingshus et utroligt originalt og charmerende hus, som benyttes til mange og forskelligartede aktiviteter. Huset ligger centralt i Albæk, lige neden for kirken og er i flot stand. Særligt husets indre er bemærkelsesværdigt. Den store sal er meget original, med hvælvet loft og bænke langs væggene. Også scenen og dekorationerne er bevaret og videreført. Huset er opført i 1906, efter at tre gårde på stedet nedbrændte. Kun de to blev genopført på stedet, den tredje blev flyttet ud. Mellem de to gårde, fik forsamlingshuset sin trange plads på en matrikel som kun lige giver plads til selve huset. Forsamlingshuset arrangerer aktiviteter for alle aldersgrupper; kvindecafé, fastelavnsfest, forestilling med Randers Egnsteater, borgermøder, dilletant og andre børnearrangementer. Forsamlingshusets hjemmeside er: Siden stiller forsamlingshuset til rådighed for information af almen interesse for byens borgere. De to institutioner er velfungerende, men der er behov for at forholdene tilpasses, for at aktiviteterne kan fortsætte og udbygges, sideløbende med at der sker omstruktureringer og mængden af tilbud øges. 7

8 Kirken og forsamlingshuset Klubhuset Parkering fælles udfordring! De røde felter viser parkering. Både kirken, forsamlingshuset og idrætsforeningen, har et fælles ønske om at forholdene forbedres. Særligt kirken og forsamlingshuset er udfordret, idet besøgende er henvist til at parkere på private arealer som rabatter og udenomsarealer. Kraftcenter Korshøj og aktiviteter i De Nedre Byer En meget stor del at klubbens fodboldaktiviteter ligger på de fire baner i den østlige del af Albæk. Planerne om et Kraftcenter Korshøj ved Korshøjskolen i Harridslev, vil ændre på aktivitetsbilledet. De Nedre Byer bør indgå i et samarbejde om at fordele aktiviteter i lokalsamfundene. Skal Albæk f.eks. være fodboldbyen? Bymuseum/udstilling/EDB-værksted i Albæk Forsamlingshus Lokalerne i Albæk Forsamlingshus kan udnyttes bedre. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at arbejde med muligheder. Pt. er arbejdsgruppen kommet frem til, at øverste etage af forsamlingshuset kan udnyttes bedre. Her kan der indrettes et computerrum især til ældre borgere som har dårlig / ingen erfaring med computere og ikke har mulighed for at komme på nettet hjemme. Vi forestiller os også at der laves et mindre bibliotek, hvor byens borgere kan aflevere bøger, de ikke ønsker at beholde og andre kan låne/ tage dem med hjem. Endelig er der et ønske om at oprette et mindre museum, hvor gamle historiske ting fra byen kan udstilles, og hvor det er muligt at læse mere om byernes og husenes historie. Byens borgere vil skiftes til at være undervisere og vejlede de borgere, der har brug for det med hensyn til computere/edb, en eller to aftener om ugen af et par timers varighed. Vi håber det kan være med til at skabe større sammenhold i landsbyen og forsamlingshuset på denne måde kan bruges til mere end de eksisterende aktiviteter. Byens ældre borgere vil få mulighed for at få gratis undervisning i edb og endelig vil det skabe mere kontakt borgerne imellem. 8

9 Erhverv og service De nedre Byer er historisk kendte for skov- og landbrug, som har gjort at byerne har været blandt landets rigeste i landbrugets storhedsperioder. Den Jyske Hest kommer fra Albæk og opdrættes fortsat her. Derfor er vi stolte over at Den Jyske Hest også står midt på Østervold i Randers. Albæk var tidligere kendt som håndværkerlandsbyen og det vil den gerne være igen. I byen findes der i dag møbelpolstrer, snedker og tømrer, overfladebehandling (tagrens og -maling), databehandling, engroshandel, filmproduktion, arkitektfirma, rådgivende ingeniør, bed & breakfast. Østrup: Frisør, flisefabrik, smede- & maskinværksted, vinduespudser, Ole Surland A/S (butiksgulve), minkfarm. Vestrup: Bygge- & anlægsfirma, murer, tømrer. Albæk og Østrup vil fortsat søge at tiltrække mindre håndværkere, som både kan give byen liv, udnytte de gamle gårde og være med til at styrke den lokale bygningskultur. Infrastruktur Nedre vej ligger meget præcist for foden af Fjordskrænten. Helt inde fra Randers og ud til Albæk løber den på stort set samme kurve i landskabet. Kigger man tilbage på gamle kort, kan man se at al bebyggelse har ligget langs vejen. Der er altså en meget præcis sammenhæng mellem terrænet, vejen og bebyggelsens placering. Dette træk skal sikres i fremtiden. Bebyggelsens placering tæt ud til vejen og vejens relativt smalle, retlinede forløb, skaber dog en trafiksituation, som borgerne i særligt Albæk, er utrygge ved. Farten er høj og oversigtsforholdene begrænsede. Der er ingen adskillelse af hårde og bløde trafikanter. Derfor er det Albæk-borgernes store ønske, at der findes en permanent løsning, som dels løser sikkerhedsbekymringerne og dels respekterer vejens forløb og bebyggelsens originale placering. Borgerne ønsker at komme i dialog med Randers Kommune, for at finde en løsning. Trafiksanering i De Nedre Byer Forholdene for bløde trafikanter er ikke gode nok! Albæk ønsker en løsning, som sikrer forholdene for gående og cyklende. Dvs. bedre oversigtsforhold og lavere hastighed for biler, så det er sikkert for alle at færdes i byen. Albæk vil fortsat opsøge dialog med Randers Kommune om dette, for at finde en løsning. Eksemel på 2-1-løsning fra Holland. 9

10 Krydset ved kirken i Albæk Krydset er egentlig Albæks naturlige centrum. I dag er asfalten lagt tæt ind om husene, hvilket skaber et noget bart område midt i byen. Harridslevvej og Østrupvej rammer Nedre Vej meget tæt på hinanden og der er skiltet i alle retninger. Skilteskoven i asfaltjunglen Det er måske den bedste beskrivelse af området, som bilister ikke altid kan tyde, med det resultat at de tager helleanlægget ved Østrupvej inden om! Området har et stort potentiale for at medvirke til at forskønne byen, fordi det ligger så centralt i Albæk, ved både kirken og forsamlingshuset. Belysning i Østrup Lygtepæle i Østrup Østrup har været repræsenteret med to borgere i processen, som har ønsket belysning i Østrup indført i udviklingsplanen. Husene omkring Østrupvej henligger om natten i mørke og det er borgernes ønske at der etableres belysning. Offentlig transport og cykelrute gennem De Nedre Byer I dag betjenes Albæk og Østrup af lokalrute 238. Ruten forbinder byerne med Randers via Harridslev. Albæk og Østrup ønsker en god kollektiv trafikforbindelse, som understøtter såvel arbejdsliv som fritidsliv og gør det let og attraktivt at bosætte sig i Albæk og pendle til Randers og evt. videre derfra. Bussen kører til Rute 238 s linjeføring over Harridslev er god for skole- og fritidspendling. For hverdagspendling og turisme, vil en busrute der følger Nedre Vej og på den måde følger fjorden og landskabet, evt. fra Østrup over Støvring og Støvringgaard til Mellerup, være hurtigere og skønnere. Cykelrute Der er et ønske om forbedring af forholdene og markeringen af cykelruten gennem De Nedre Byer. Randers Cykelby: 10

11 Bosætning og byggeri De Nedre Byer har en rig historie og en unik placering i landskabet to grundsten som den fremtidige udvikling i byerne skal bygge på. Fortællingen om De Nedre Byer skal fortsætte i en retning, hvor det er kvaliteterne som boligbyer der er i centrum. Placeringen ved den sydvendte skråning, fjorden og skoven, udsigten over markerne og engene og nærheden til Randers by. De Nedre Byers placering gjorde dem for år siden til rige landsbyer og den samme placering gør dem i dag til gode boligbyer. Der er plads til ny bebyggelse i Albæk i et allerede lokalplanlagt område syd for Nedre Vej. Der er desuden fortsat enkelte grunde til salg i den eksisterende udstykkede struktur. Ældre beboelseshuse kan ofte, med relativt få midler, tilpasses nye boligmønstre og krav. Anderledes er det med de mange gårde, som i høj grad tegner bymiljøerne i alle De Nedre Byer. Skjødtgården i Vestrup er et eksempel på at det kan lade sig gøre at bevare en gård og samtidig sikre en god udvikling med boliger i en landsby. Albæk ser gerne en eller flere af byens gamle gårde transformeret til boliger; ældre-, familie- eller andelsboliger, eller en kombination heraf. Byggemuligheder i Albæk Gelhøj (grunde til salg) Nedre Vej 96 Lokalplanområde 512 Udpegninger mv. Landsbyregistrering 2011: https://planlaegning.randers.dk/frontend.aspx?id=6010 Kort på nettet: 11

12 Planmæssige rammer Gelhøj Lokalplan 512 De to områder i Albæk, hvor det er muligt at udbygge byen. Der findes tre gældende lokalplaner for Albæk, hvoraf de to er fuldt udbyggede boligområder. 45-N: 63-N: 512: 12

13 Historie og bevaring Formidling af De Nedre Byers historie og særlige bebyggelseskvaliteter En gruppe arbejder med et projekt om udarbejdelse af en folder om De Nedre Byers historie og bebyggelse. Projektet beskrives i en LAG-ansøgning, vedlagt som bilag. Projektet består af flere elementer; en folder, en foredragsrække, samt udflugter med guide for lokale og interesserede. Formålet er bl.a. at ejerne af de gamle huse lærer hinanden at kende således at der opstår et netværk af folk med gamle huse med tilknyttede Venner. I sådan en gruppe kunne man have små indslag med bland din egen maling, hyggedage, hvor man kunne hjælpe hinanden med kalkning osv., besøg af forskellige håndværkere med forstand med gamle huse, udflugter, opsamling af juridisk viden gældende for de ældre huse, kontaktskabelse til bevaringsforeninger osv. Udpegninger vedr. bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø fra Landsbyregistrering

14 Naturen og andre seværdigheder De Nedre byer har en unik placering for foden af fjordskrænten. Her er sol på byerne og udsyn mod syd, foruden en fantastisk udsigt omkring byerne. Hæver man sig bare lidt op ad skrænten, belønnes man med brede kig ud over fjorden og fjordengene. Stier og interessepunkter i og omkring De Nedre Byer Der ligger et stort potentiale i at gøre naturen tilgængelig og der er stor interesse for at arbejde med stier omkring De Nedre Byer. Der er allerede to Spor i landskabet, se links herunder: Foreløbig idéskitse med stier ved De Nedre Byer. MTB-rute i skovene ved Østrup Jens Peter Pedersen har en idé til at lave et attraktivt MTB-spor i skovene omkring Østrup. Sporet skal være så godt, at det vil trække entusiaster til fra oplandet. Naturpark Randers Fjord Hvordan kan Naturparken blive et aktiv for De Nedre Byer? Flere frivillige fra De Nedre Byer har allerede meldt sig, til at arbejde med bl.a. stier i Naturpark Randers Fjord. Læs mere på https://natur.randers.dk/frontend.aspx?id=13086 Har man lyst til at melde sig som frivillig. Kontakt Terese Scheller Sandvei; 14

15 Udviklingsplan for Albæk og Østrup Branddammen i Albæk Albæk løber i dalen nord for byen. Bækken er sandsynligvis den direkte årsag til at byen er grundlagt netop her og er således et vigtigt element i byen. I bunden af dalen ligger Albæk Vandværk og der er etableret en lille branddam. Bækken er herfra rørlagt under byen og ser først dagens lys når den løber i Albæk Kanal, syd for gårdrækken. En sanering af branddammen og en frilægning af bækken, har potentiale til at skabe en helt ny stemning i midten af Albæk. Naturudpegninger At De Nedre Byer ligger i et værdifuldt naturområde, er et aktiv for byerne. Her er skønt at opholde sig og gå ture. Nogen arealer er der særlige udpegninger på, de kan ses på kortet herunder. Kortet viser Strandbeskyttelseslinjen (den grå skravering langs fjorden) og 3-udpegede områder; grøn for enge, gul for strandenge, rød for overdrev, lyseblå for moser og blå for søer. Hvad er Strandbeskyttelseslinjen? For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse landskabselementer pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Linierne er lavet for at varetage såvel landskabelige, biologiske som rekreative hensyn. Sø- og åbeskyttelseslinien er 150 meter regnet fra søbredden ved normal vandstand og vandløbslinien (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Det indebærer, at der ikke må bygges, ændres i terrænet, beplantes og lignende. Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- skovbrugs- og fiskerierhvervet er undtaget fra forbudet. 15

16 Bygge- og beskyttelseslinier er pålagt i henhold til 8, 15, 16 og 17 i Lov om naturbeskyttelse, lov nr. 9 af 3. januar Samt 2 i bekendtgørelse nr. 568 af 2. juni 2002 om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinie og forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til amtet, Skov- og Naturstyrelsen eller i "Vejledning om naturbeskyttelsesloven" udgivet af Miljø-ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993 eller i vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone, udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hvad er 3? Kommunen registrerer de naturtyper- herunder søer og vandløb, som er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Søer og vandhuller, der har et naturligt plante- og dyreliv, er beskyttet, hvis arealet er på mindst 100 m². Midlertidige søer er beskyttet, hvis de ikke indgår i omdrift og ligger i et beskyttet område f.eks. en eng eller strandeng. Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev er beskyttet, hvis de hver for sig eller i sammenhæng udgør et areal på mindst 2500 m². Det gælder også, selv om der er flere ejere. Mindre moser er beskyttet, hvis de ligger ved beskyttede vandløb og søer. I byzone gælder særlige regler. Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven. En stor del af disse er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvad betyder det for arealet? Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af disse naturtyper, samt søer og vandløb uden, at der er givet dispensation fra kommunen. Der må heller ikke ændres i moser og lignende, der er mindre end 2500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen - uanset om der er en eller flere ejere. Et 3-område kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Områder, som i dag ikke er omfattet af 3, kan omvendt ændre sig, så de bliver omfattet af beskyttelsen. Der er tale om en vejledende registrering, som er foretaget på grundlag af kort og luftfoto, suppleret med besigtigelser. Om et konkret areal er omfattet af beskyttelsen eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Det er altså de faktiske forhold på arealet, der afgør, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller ej. Der kan derfor være arealer, der er omfattet af beskyttelsen, som ikke fremgår af kommunens kortmateriale. 16

17 Kildeliste Hastrup, F., 1964, Danske Landsbytyper - En geografisk analyse, Clemenstrykkeriet, Århus Jørgensen, B., 1994, Stednavneordbog - Gyldendals små røde ordbøger, 2. udgave, Gyldendal, Olesen Offset, Viborg Seeberg, J., 2007, Albæk Sogn, de nedre byer - Vestrup, Albæk, Østrup, Udgivet af Lokalhistorisk Studiekreds i Albæk Sogn, Formprint Aps, Randers Trap, J. P., 1963, Randers Amt, 5. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København Hjemmesider Den Store Danske - Gyldendals Åbne Encyklopædi Bygningskultur Danmark FBB (Fredede og bevaringsværdige bygninger) Kulturarvstyrelsen Kulturmiljøer Ødekirker 17

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Fjordlivet i Mellerup

Fjordlivet i Mellerup MELLERUP I Mellerup lever vi det gode og aktive liv. Byen, naturen og menneskene - alle er præget af Randers Fjord og de mange muligheder den giver. Det er Fjordlivet. Fjordlivet i Mellerup Mellerup landsby

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri

Kongsberg. Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Søparken, Borup 2006 Kongsberg Et team med mange års erfaring inden for projektudvikling og byggeri Selskabet Kongsberg A/S er et ejendoms- og byggefirma med gode resultater inden for fast ejendom: ejendomsudvikling,

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Boligområde til udstykning og salg med direkte adgang til naturskønne omgivelser Nyt parcelhusområde på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup Holstebro Kommune Att. Byggeri og ejendomme Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro - sendt på email: teknik.miljoe@holstebro.dk Steffen Vestergaard Nautrupvej 41 7830 Vinderup Mobil 23 74 27 84 Steffenvestergaard@live.dk

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2

Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 Potentialer i Hedehusenes industrikulturarv WORKSHOP 2 TIRSDAG D. 25. SEPTEMBER 2012 KL. 17-20 HEDEHUSENE STATION HOVEDGADEN 437 C 2640 HEDEHUSENE s.2 Forventningsafstemning Hvad er formålet med aftenen?

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere