Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP"

Transkript

1 Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013

2 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien om De Nedre Byer... 6 Foreninger, klubber mv Erhverv og service... 9 Infrastruktur... 9 Bosætning og byggeri Planmæssige rammer Historie og bevaring Naturen og andre seværdigheder Naturudpegninger Kildeliste

3 Hvad kan vi og hvad vil vi? Baggrund Lokale udviklingsspor omkring Randers Fjord. Sådan hedder projektet som LAG Randers og Randers Kommune i fællesskab søsatte i forbindelse med udviklingen af Naturpark Randers Fjord (NPRF). Tanken med projektet var, at samarbejde med landsbyerne omkring Randers Fjord og sammen med dem, udarbejde udviklingsplaner, som kan være guides til fremtidig udvikling. En landsby er ikke det samme som den var for 200 år siden, hvor alle levede og virkede for landsbyens eksistens og udvikling. I dag er de fleste landsbyer et sted man bor og det kræver engagement og fokus på fællesskabet, for at få det til at fungere og udvikle sig. Den vigtigste del af arbejdet med udviklingsplanen er den diskussion og afklaring der finder sted under vejs. En landsby står meget stærkere overfor både samarbejdspartnere, investorer og kommunen, hvis de er enige om hvad de vil. Idéer og projekter, som kun bakkes op af enkeltpersoner eller meget små grupper i et landsbysamfund, vil have svært ved at finde forankring og overleve. I De Nedre Byer, har processen ført til at udviklingsplanen i sin endelige form alene omfatter Albæk og Østrup. Tjærby og Vestrup var repræsenteret ved det første møde. I Tjærby har der ikke været bred interesse for at indgå i arbejdet. Vestrup var godt repræsenteret ved første møde, men med undtagelse af et ønske om pleje af en mindre skovbevoksning i Vestrup, har der ikke været stemning for at bringe visioner og udviklingsønsker ind i udviklingsplanen. Der findes en bevarende lokalplan for Vestrup, som er en detaljeret og stærk retningsgiver for landsbyens udvikling. Planens virkeliggørelse Udviklingsplanen tilhører Albæk og Østrup og er en vejviser for fremtidig udvikling. Efter vedtagelse på fællesmøde den 27. maj, er planen overdraget til Borgerforeningen, som kan opdatere og redigere i planen løbende. Der kan arbejdes efter at realisere konkrete projekter i planen med det samme det kræver at nogen er villige til at engagere sig og drive processen. Det har en arbejdsgruppe gjort sideløbende med at udviklingsplanen er blevet udarbejdet. Det er blevet til en projektbeskrivelse, som er sendt til LAG, med anmodning om støtte til tre delprojekter, som der kan læses mere om andetsteds i denne plan. Endelig afklaring mangler stadig i skrivende stund. Udviklingsplanen kan også inspirere til nye idéer og projekter, som kan være med til at realisere visionen for Albæk og Østrup. Alle tanker og projekter, som er med til at realisere visionens fremtidsbillede, kan finde begrundelse og opbakning i planen. Planen skal ikke begrænse idéer og tanker, men derimod gerne inspirere til flere. 3

4 Harridslev Østrup Albæk Vestrup Tjærby De Nedre Byer. Tjærby, Vestrup og Albæk ligger som perler på en snor neden for Fjordskrænten. I Albæk går Østrupvej op ad bakken til Østrup, der ligger med udsigt over fjorden mod syd og øst. Visionen om Albæk og Østrup i 2020 Byerne er gode for børnefamilier, enlige, pensionister, ældre, naturelskere, ja, nærmest alle at bosætte sig i. Byerne har en unik historie og bygningskultur, hvilket er gået op for politikerne, der målrettet arbejder for bygningsbevarelse, både til glæde for indbyggere og turisterne i Naturpark Randers Fjord. Der er mindst en gammel gård i hver by, der er indrettet med blandede boligformer, og flere på vej. I Albæk er der et "oldekolle/beskyttet bolig" på vej i en af gårdene. Busdriften er lagt om så Vestrup igen har bus. Flere steder i Albæk og Vestrup er de gamle nedlagte gårde sat i stand og rummer småerhverv. Albæk er kendt som håndværkerlandsbyen. Dog kører de fleste mennesker stadig ind til Randers, Hadsten eller Århus for at arbejde. SMIFF har udvidet sine aktiviteter ved klubhuset, således at byen nu kan prale med en klatrevæg, udendørsfitness, petanquebane med lys samt en rummelig bålhytte. Folk i alle aldre kommer her og har det sjovt sammen. Gode stier med fugletårn fører rundt i området, og der er et picnicsted ud til Fjorden ved den nedlagte pumpestation. Og i Forsamlingshuset er der nu også indrettet Netcafe/mini-Bymuseum/genbrugsbibliotek, hvor generationerne mødes. Og med de mange aktiviteter, der udspringer fra Forsamlingshuset behøver man ikke kede sig eller føle sig ensom i Albæk! 4

5 Parkeringspladser centralt i byen er ikke længere noget problem, ligeledes er det ikke længere muligt at køre hurtigt gennem byen. Byen er på andre måder forskønnet: Branddammen er renoveret og bækken delvis åbnet op igen. Værdier Albæk og Østrup er hyggelige landsbyer. Her er der godt naboskab, unik natur og historiske værdier, som er synlige og kan mærkes. Naturen, historien og naboskabet, er bærende værdier, som kan være en rettesnor i udviklingen af Albæk og Østrup. - Vi vil arbejde sammen om at forbedre forholdene for at mødes og udvikle det gode naboskab. - Vi vil formidle historien, for at gøre byen skønnere at bebo og besøge. - Vi vil forbedre mulighederne for at opleve og nyde naturen. - Vi er tilfreds med den størrelse vi har, men vi vil udnytte vores potentiale bedre, ved at huludfylde og forskønne byerne. På næste side, har vi samlet en række udsagn, der kort fortæller hvad vi har fokus på. Listen er udgangspunktet for de følgende siders lidt nærmere behandling af ønsker, idéer og projekter. Vi vil gerne være kendte for Vi er landsbyerne med de mange gode aktiviteter og hvor beboerne kommer hinanden ved. Vi er landsbyerne, hvor landbruget har en fremtrædende rolle og har skabt velstand og trivsel. Vi bevarer de gamle bygninger og fortæller deres historie. Vi er landsbyerne hvor landbruget Vi er landsbyerne der aktivt har glæde af naturen skoven fjorden - stilheden og historien. Vi udnytter fjorden til fiskeri sejlads kano og kajak. Vi bliver bindeled mellem Randers og Mellerup med en gang-, cykel- og ridesti langs fjorden. Byen hvor de ældre bliver boende længere i ældreboliger eller renoverede gamle gårde (fx i bofællesskab). Landsbyen hvor samlingspunkterne er idrætsforeningen, forsamlingshuset og kirken. Der er gode parkeringsforhold omkring de tre samlingspunkter. Landsbyen der har god kollektiv trafik. Landsbyen skal bevares i den nuværende størrelse, men de sidste byggegrunde skal udnyttes og skabe en lille tilgang til byen. Håndværkerlandsbyen Albæk, der allerede nu huser et bredt udvalg af erhverv og håndværk. 5

6 Historien om De Nedre Byer De Nedre Byer har haft ry for at være særlig velhavende. Under de gunstige kornafsætningsår fra blev mange af de nuværende store gårde bygget. Mange har fornyet bygningerne lidt af gangen siden og derfor består mange af gårdanlæggene af stuehus og driftsbygninger fra forskellige tidsperioder. Efter 1870ernes fald i kornpriserne, blev produktionen omlagt til kvægavl og de våde enge ud mod fjorden har givet gode muligheder for at fede kvæg op, derfor bevarede De Nedre Byer deres velstand. Desuden har avlen af de Jyske heste siden midten af 1800-tallet været vigtig, særligt for Albæk. En forudsætning for velstanden i De Nedre Byer, var de gode handelsmuligheder med købmændene i Randers. Her har der været god afsætning for byernes landbrugsprodukter. I dag er situationen for landbruget, som bekendt, en ganske anden og kun få gårde i De Nedre Byer er fortsat i drift, men De Nedre Byer er fortsat et vigtigt billede på landbrugskulturen i Randers Kommune. Albæk Frem til 1800-tallet bestod Albæk af 8-10 gårde og en del mindre huse, beliggende langs Nedre Vej og Gimmingvej. Albæks markante vækst med huse langs Nedre Vej og boligområder på skråningen øst for byen, vidner om, at landsbyen også i dag er attraktiv at bosætte sig i. De mange store firlængede anlæg er efterhånden skiftet ud med anden bebyggelse. I 1896 blev både brugsforeningen og Andelsmejeriet Nyvang grundlagt. Der har gennem tiden været tre skoler i Albæk, hvoraf de to står endnu. Begge er i dag private boliger. Nedre Vej 79 har siden slutningen af 1800-tallet også fungeret som brugsforening. Den seneste skolebygning fra 1904 på Nedre Vej 74, fungerede som skole frem til 1965, hvor Korshøjskolen i Harridslev stod færdig. Albæk har tidligere haft et bredt serviceudbud med bl.a. vognmand, entreprenør, tømrer, maler mv. I dag er disse virksomheder fortid og boldbanerne, forsamlingshuset og kirken er tilbage, som byens primære mødesteder. Kirken i Albæk er opført mellem år 1050 og 1100, og er en af de ældste kirker i Kronjylland. Kirken er en af de eneste sikre beviser på landsbyens alder, idet endelsen -bæk, der er blevet brugt gennem de sidste 2000 år, ikke hjælper meget til at datere den. Selvom Albæk kan betragtes som moderby blandt De Nedre Byer, har magten omkring år 1000 ligget i Østrup. Albæk Sogn har i denne periode været et selvstændigt birk, et retsligt særområde under bispegården i Østrup. Østrup Østrup er ligesom Vestrup, en udflytterby fra Albæk og er desuden en af de landsbyer i Randers Kommune, vi finder tidligst beskrevet i 1207 som Østorp. Dengang lå der en bispegård i Østrup, som var ejet af bispesædet i Århus. Slottet indtager også en plads i historien om Niels Ebbesen og hans drab på Grev Gert, der på det tidspunkt styrede Jylland. Ifølge historien havde Niels Ebbesen et godt forhold til bispen Svend, der beboede slottet på denne tid. 6

7 Efter reformationen i 1536 overgik slottet til kongen, der brugte Østrup som jagtslot. Først omkring år 1600 brydes slottet ned, og der bygges fire gårde. Østrup bliver først på dette tidspunkt en egentlig landsby som de øvrige nedre byer. Voldstedet efter det oprindelige slot findes stadig i Østrup, omend det langsomt gror til. Der er foretaget prøveudgravninger på stedet i 1913, hvor man fandt fundamenter fra anseelige kvaderstensbygninger. De fire oprindelige gårde er med stor sandsynlighed de gårde der ses på Original 1-kortet fra I dag er kun stuehuset fra en enkelt af gårdene tilbage. Nemlig Borggyden 7, men bygningen er håbløst forfalden. Indtil for få år siden stod der også en lade på stedet med bindingsværksdele fra 1600-tallet. Gårdene nord for Østrupvej er, sammen med Borggyden 4 og de mindre huse i byen, først opført i anden halvdel af 1800-tallet. Der er siden den tid kun bygget enkelte huse i Østrup, primært på landsbyens østkant. Foreninger, klubber mv. SMIFF09 er en nylig fusion mellem Støvring-Mellerup Idrætsforening (SMI) og Idrætsforeningen Fjordbakken (IFF). I klubben findes et hav af tilbud om aktiviteter lige fra zumba over badminton til havkajak og fiskeri. Se klubbens hjemmeside: SMIFF09 har aktiviteter i flere landsbyer, bl.a. Harridslev og Mellerup, men næsten alle klubbens fodboldaktiviteter foregår i Albæk, hvor der er hele 4 fodboldbaner. Midt mellem banerne ligger klubhuset, en lille trelænget gård med samlingslokale, omklædningsrum, depoter osv. Ved klubhuset findes der også en petanquebane. Borgerforeningen og forsamlingshuset er én og samme forening. Den primære aktivitet er drift og udlejning af Albæk Forsamlingshus et utroligt originalt og charmerende hus, som benyttes til mange og forskelligartede aktiviteter. Huset ligger centralt i Albæk, lige neden for kirken og er i flot stand. Særligt husets indre er bemærkelsesværdigt. Den store sal er meget original, med hvælvet loft og bænke langs væggene. Også scenen og dekorationerne er bevaret og videreført. Huset er opført i 1906, efter at tre gårde på stedet nedbrændte. Kun de to blev genopført på stedet, den tredje blev flyttet ud. Mellem de to gårde, fik forsamlingshuset sin trange plads på en matrikel som kun lige giver plads til selve huset. Forsamlingshuset arrangerer aktiviteter for alle aldersgrupper; kvindecafé, fastelavnsfest, forestilling med Randers Egnsteater, borgermøder, dilletant og andre børnearrangementer. Forsamlingshusets hjemmeside er: Siden stiller forsamlingshuset til rådighed for information af almen interesse for byens borgere. De to institutioner er velfungerende, men der er behov for at forholdene tilpasses, for at aktiviteterne kan fortsætte og udbygges, sideløbende med at der sker omstruktureringer og mængden af tilbud øges. 7

8 Kirken og forsamlingshuset Klubhuset Parkering fælles udfordring! De røde felter viser parkering. Både kirken, forsamlingshuset og idrætsforeningen, har et fælles ønske om at forholdene forbedres. Særligt kirken og forsamlingshuset er udfordret, idet besøgende er henvist til at parkere på private arealer som rabatter og udenomsarealer. Kraftcenter Korshøj og aktiviteter i De Nedre Byer En meget stor del at klubbens fodboldaktiviteter ligger på de fire baner i den østlige del af Albæk. Planerne om et Kraftcenter Korshøj ved Korshøjskolen i Harridslev, vil ændre på aktivitetsbilledet. De Nedre Byer bør indgå i et samarbejde om at fordele aktiviteter i lokalsamfundene. Skal Albæk f.eks. være fodboldbyen? Bymuseum/udstilling/EDB-værksted i Albæk Forsamlingshus Lokalerne i Albæk Forsamlingshus kan udnyttes bedre. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at arbejde med muligheder. Pt. er arbejdsgruppen kommet frem til, at øverste etage af forsamlingshuset kan udnyttes bedre. Her kan der indrettes et computerrum især til ældre borgere som har dårlig / ingen erfaring med computere og ikke har mulighed for at komme på nettet hjemme. Vi forestiller os også at der laves et mindre bibliotek, hvor byens borgere kan aflevere bøger, de ikke ønsker at beholde og andre kan låne/ tage dem med hjem. Endelig er der et ønske om at oprette et mindre museum, hvor gamle historiske ting fra byen kan udstilles, og hvor det er muligt at læse mere om byernes og husenes historie. Byens borgere vil skiftes til at være undervisere og vejlede de borgere, der har brug for det med hensyn til computere/edb, en eller to aftener om ugen af et par timers varighed. Vi håber det kan være med til at skabe større sammenhold i landsbyen og forsamlingshuset på denne måde kan bruges til mere end de eksisterende aktiviteter. Byens ældre borgere vil få mulighed for at få gratis undervisning i edb og endelig vil det skabe mere kontakt borgerne imellem. 8

9 Erhverv og service De nedre Byer er historisk kendte for skov- og landbrug, som har gjort at byerne har været blandt landets rigeste i landbrugets storhedsperioder. Den Jyske Hest kommer fra Albæk og opdrættes fortsat her. Derfor er vi stolte over at Den Jyske Hest også står midt på Østervold i Randers. Albæk var tidligere kendt som håndværkerlandsbyen og det vil den gerne være igen. I byen findes der i dag møbelpolstrer, snedker og tømrer, overfladebehandling (tagrens og -maling), databehandling, engroshandel, filmproduktion, arkitektfirma, rådgivende ingeniør, bed & breakfast. Østrup: Frisør, flisefabrik, smede- & maskinværksted, vinduespudser, Ole Surland A/S (butiksgulve), minkfarm. Vestrup: Bygge- & anlægsfirma, murer, tømrer. Albæk og Østrup vil fortsat søge at tiltrække mindre håndværkere, som både kan give byen liv, udnytte de gamle gårde og være med til at styrke den lokale bygningskultur. Infrastruktur Nedre vej ligger meget præcist for foden af Fjordskrænten. Helt inde fra Randers og ud til Albæk løber den på stort set samme kurve i landskabet. Kigger man tilbage på gamle kort, kan man se at al bebyggelse har ligget langs vejen. Der er altså en meget præcis sammenhæng mellem terrænet, vejen og bebyggelsens placering. Dette træk skal sikres i fremtiden. Bebyggelsens placering tæt ud til vejen og vejens relativt smalle, retlinede forløb, skaber dog en trafiksituation, som borgerne i særligt Albæk, er utrygge ved. Farten er høj og oversigtsforholdene begrænsede. Der er ingen adskillelse af hårde og bløde trafikanter. Derfor er det Albæk-borgernes store ønske, at der findes en permanent løsning, som dels løser sikkerhedsbekymringerne og dels respekterer vejens forløb og bebyggelsens originale placering. Borgerne ønsker at komme i dialog med Randers Kommune, for at finde en løsning. Trafiksanering i De Nedre Byer Forholdene for bløde trafikanter er ikke gode nok! Albæk ønsker en løsning, som sikrer forholdene for gående og cyklende. Dvs. bedre oversigtsforhold og lavere hastighed for biler, så det er sikkert for alle at færdes i byen. Albæk vil fortsat opsøge dialog med Randers Kommune om dette, for at finde en løsning. Eksemel på 2-1-løsning fra Holland. 9

10 Krydset ved kirken i Albæk Krydset er egentlig Albæks naturlige centrum. I dag er asfalten lagt tæt ind om husene, hvilket skaber et noget bart område midt i byen. Harridslevvej og Østrupvej rammer Nedre Vej meget tæt på hinanden og der er skiltet i alle retninger. Skilteskoven i asfaltjunglen Det er måske den bedste beskrivelse af området, som bilister ikke altid kan tyde, med det resultat at de tager helleanlægget ved Østrupvej inden om! Området har et stort potentiale for at medvirke til at forskønne byen, fordi det ligger så centralt i Albæk, ved både kirken og forsamlingshuset. Belysning i Østrup Lygtepæle i Østrup Østrup har været repræsenteret med to borgere i processen, som har ønsket belysning i Østrup indført i udviklingsplanen. Husene omkring Østrupvej henligger om natten i mørke og det er borgernes ønske at der etableres belysning. Offentlig transport og cykelrute gennem De Nedre Byer I dag betjenes Albæk og Østrup af lokalrute 238. Ruten forbinder byerne med Randers via Harridslev. Albæk og Østrup ønsker en god kollektiv trafikforbindelse, som understøtter såvel arbejdsliv som fritidsliv og gør det let og attraktivt at bosætte sig i Albæk og pendle til Randers og evt. videre derfra. Bussen kører til Rute 238 s linjeføring over Harridslev er god for skole- og fritidspendling. For hverdagspendling og turisme, vil en busrute der følger Nedre Vej og på den måde følger fjorden og landskabet, evt. fra Østrup over Støvring og Støvringgaard til Mellerup, være hurtigere og skønnere. Cykelrute Der er et ønske om forbedring af forholdene og markeringen af cykelruten gennem De Nedre Byer. Randers Cykelby: 10

11 Bosætning og byggeri De Nedre Byer har en rig historie og en unik placering i landskabet to grundsten som den fremtidige udvikling i byerne skal bygge på. Fortællingen om De Nedre Byer skal fortsætte i en retning, hvor det er kvaliteterne som boligbyer der er i centrum. Placeringen ved den sydvendte skråning, fjorden og skoven, udsigten over markerne og engene og nærheden til Randers by. De Nedre Byers placering gjorde dem for år siden til rige landsbyer og den samme placering gør dem i dag til gode boligbyer. Der er plads til ny bebyggelse i Albæk i et allerede lokalplanlagt område syd for Nedre Vej. Der er desuden fortsat enkelte grunde til salg i den eksisterende udstykkede struktur. Ældre beboelseshuse kan ofte, med relativt få midler, tilpasses nye boligmønstre og krav. Anderledes er det med de mange gårde, som i høj grad tegner bymiljøerne i alle De Nedre Byer. Skjødtgården i Vestrup er et eksempel på at det kan lade sig gøre at bevare en gård og samtidig sikre en god udvikling med boliger i en landsby. Albæk ser gerne en eller flere af byens gamle gårde transformeret til boliger; ældre-, familie- eller andelsboliger, eller en kombination heraf. Byggemuligheder i Albæk Gelhøj (grunde til salg) Nedre Vej 96 Lokalplanområde 512 Udpegninger mv. Landsbyregistrering 2011: https://planlaegning.randers.dk/frontend.aspx?id=6010 Kort på nettet: 11

12 Planmæssige rammer Gelhøj Lokalplan 512 De to områder i Albæk, hvor det er muligt at udbygge byen. Der findes tre gældende lokalplaner for Albæk, hvoraf de to er fuldt udbyggede boligområder. 45-N: 63-N: 512: 12

13 Historie og bevaring Formidling af De Nedre Byers historie og særlige bebyggelseskvaliteter En gruppe arbejder med et projekt om udarbejdelse af en folder om De Nedre Byers historie og bebyggelse. Projektet beskrives i en LAG-ansøgning, vedlagt som bilag. Projektet består af flere elementer; en folder, en foredragsrække, samt udflugter med guide for lokale og interesserede. Formålet er bl.a. at ejerne af de gamle huse lærer hinanden at kende således at der opstår et netværk af folk med gamle huse med tilknyttede Venner. I sådan en gruppe kunne man have små indslag med bland din egen maling, hyggedage, hvor man kunne hjælpe hinanden med kalkning osv., besøg af forskellige håndværkere med forstand med gamle huse, udflugter, opsamling af juridisk viden gældende for de ældre huse, kontaktskabelse til bevaringsforeninger osv. Udpegninger vedr. bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø fra Landsbyregistrering

14 Naturen og andre seværdigheder De Nedre byer har en unik placering for foden af fjordskrænten. Her er sol på byerne og udsyn mod syd, foruden en fantastisk udsigt omkring byerne. Hæver man sig bare lidt op ad skrænten, belønnes man med brede kig ud over fjorden og fjordengene. Stier og interessepunkter i og omkring De Nedre Byer Der ligger et stort potentiale i at gøre naturen tilgængelig og der er stor interesse for at arbejde med stier omkring De Nedre Byer. Der er allerede to Spor i landskabet, se links herunder: Foreløbig idéskitse med stier ved De Nedre Byer. MTB-rute i skovene ved Østrup Jens Peter Pedersen har en idé til at lave et attraktivt MTB-spor i skovene omkring Østrup. Sporet skal være så godt, at det vil trække entusiaster til fra oplandet. Naturpark Randers Fjord Hvordan kan Naturparken blive et aktiv for De Nedre Byer? Flere frivillige fra De Nedre Byer har allerede meldt sig, til at arbejde med bl.a. stier i Naturpark Randers Fjord. Læs mere på https://natur.randers.dk/frontend.aspx?id=13086 Har man lyst til at melde sig som frivillig. Kontakt Terese Scheller Sandvei; 14

15 Udviklingsplan for Albæk og Østrup Branddammen i Albæk Albæk løber i dalen nord for byen. Bækken er sandsynligvis den direkte årsag til at byen er grundlagt netop her og er således et vigtigt element i byen. I bunden af dalen ligger Albæk Vandværk og der er etableret en lille branddam. Bækken er herfra rørlagt under byen og ser først dagens lys når den løber i Albæk Kanal, syd for gårdrækken. En sanering af branddammen og en frilægning af bækken, har potentiale til at skabe en helt ny stemning i midten af Albæk. Naturudpegninger At De Nedre Byer ligger i et værdifuldt naturområde, er et aktiv for byerne. Her er skønt at opholde sig og gå ture. Nogen arealer er der særlige udpegninger på, de kan ses på kortet herunder. Kortet viser Strandbeskyttelseslinjen (den grå skravering langs fjorden) og 3-udpegede områder; grøn for enge, gul for strandenge, rød for overdrev, lyseblå for moser og blå for søer. Hvad er Strandbeskyttelseslinjen? For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse landskabselementer pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Linierne er lavet for at varetage såvel landskabelige, biologiske som rekreative hensyn. Sø- og åbeskyttelseslinien er 150 meter regnet fra søbredden ved normal vandstand og vandløbslinien (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Det indebærer, at der ikke må bygges, ændres i terrænet, beplantes og lignende. Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- skovbrugs- og fiskerierhvervet er undtaget fra forbudet. 15

16 Bygge- og beskyttelseslinier er pålagt i henhold til 8, 15, 16 og 17 i Lov om naturbeskyttelse, lov nr. 9 af 3. januar Samt 2 i bekendtgørelse nr. 568 af 2. juni 2002 om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinie og forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til amtet, Skov- og Naturstyrelsen eller i "Vejledning om naturbeskyttelsesloven" udgivet af Miljø-ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993 eller i vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone, udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hvad er 3? Kommunen registrerer de naturtyper- herunder søer og vandløb, som er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Søer og vandhuller, der har et naturligt plante- og dyreliv, er beskyttet, hvis arealet er på mindst 100 m². Midlertidige søer er beskyttet, hvis de ikke indgår i omdrift og ligger i et beskyttet område f.eks. en eng eller strandeng. Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev er beskyttet, hvis de hver for sig eller i sammenhæng udgør et areal på mindst 2500 m². Det gælder også, selv om der er flere ejere. Mindre moser er beskyttet, hvis de ligger ved beskyttede vandløb og søer. I byzone gælder særlige regler. Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven. En stor del af disse er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvad betyder det for arealet? Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af disse naturtyper, samt søer og vandløb uden, at der er givet dispensation fra kommunen. Der må heller ikke ændres i moser og lignende, der er mindre end 2500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen - uanset om der er en eller flere ejere. Et 3-område kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Områder, som i dag ikke er omfattet af 3, kan omvendt ændre sig, så de bliver omfattet af beskyttelsen. Der er tale om en vejledende registrering, som er foretaget på grundlag af kort og luftfoto, suppleret med besigtigelser. Om et konkret areal er omfattet af beskyttelsen eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Det er altså de faktiske forhold på arealet, der afgør, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller ej. Der kan derfor være arealer, der er omfattet af beskyttelsen, som ikke fremgår af kommunens kortmateriale. 16

17 Kildeliste Hastrup, F., 1964, Danske Landsbytyper - En geografisk analyse, Clemenstrykkeriet, Århus Jørgensen, B., 1994, Stednavneordbog - Gyldendals små røde ordbøger, 2. udgave, Gyldendal, Olesen Offset, Viborg Seeberg, J., 2007, Albæk Sogn, de nedre byer - Vestrup, Albæk, Østrup, Udgivet af Lokalhistorisk Studiekreds i Albæk Sogn, Formprint Aps, Randers Trap, J. P., 1963, Randers Amt, 5. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København Hjemmesider Den Store Danske - Gyldendals Åbne Encyklopædi Bygningskultur Danmark FBB (Fredede og bevaringsværdige bygninger) Kulturarvstyrelsen Kulturmiljøer Ødekirker 17

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene

SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN. Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene SØNDERBALLE & ENDERUPSKOV LANDSBYPLAN Udarbejdet i et samarbejde mellem beboerne i lokalsamfundene Landsbyplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete

Læs mere

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby

LAD LYSET SKINNE. 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby 2014 Udviklingsplan for Nørre Aaby Nørre Aaby: Rammen om et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange vigtige måder i hverdagslivet en del af Middelfart Kommune U

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Skjoldelev. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Skjoldelev Udviklingsplan 2012 Indhold Skjoldelev

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog

Landsbyplan for. Endrup. - et idekatalog Landsbyplan for Endrup - et idekatalog FORORD INDHOLD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Vissing Udviklingsplan 2012

Vissing Udviklingsplan 2012 Vissing Udviklingsplan 2012 Indhold Vi ssin ing Forord Lidt om Vissing Borgernes Vissing Vissings beliggenhed Vissings historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vissing

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere