Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan. for ALBÆK OG ØSTRUP"

Transkript

1 Udviklingsplan for ALBÆK OG ØSTRUP Udarbejdet foråret 2013

2 Indhold Baggrund... 3 Planens virkeliggørelse... 3 Visionen om Albæk og Østrup i Værdier... 5 Vi vil gerne være kendte for... 5 Historien om De Nedre Byer... 6 Foreninger, klubber mv Erhverv og service... 9 Infrastruktur... 9 Bosætning og byggeri Planmæssige rammer Historie og bevaring Naturen og andre seværdigheder Naturudpegninger Kildeliste

3 Hvad kan vi og hvad vil vi? Baggrund Lokale udviklingsspor omkring Randers Fjord. Sådan hedder projektet som LAG Randers og Randers Kommune i fællesskab søsatte i forbindelse med udviklingen af Naturpark Randers Fjord (NPRF). Tanken med projektet var, at samarbejde med landsbyerne omkring Randers Fjord og sammen med dem, udarbejde udviklingsplaner, som kan være guides til fremtidig udvikling. En landsby er ikke det samme som den var for 200 år siden, hvor alle levede og virkede for landsbyens eksistens og udvikling. I dag er de fleste landsbyer et sted man bor og det kræver engagement og fokus på fællesskabet, for at få det til at fungere og udvikle sig. Den vigtigste del af arbejdet med udviklingsplanen er den diskussion og afklaring der finder sted under vejs. En landsby står meget stærkere overfor både samarbejdspartnere, investorer og kommunen, hvis de er enige om hvad de vil. Idéer og projekter, som kun bakkes op af enkeltpersoner eller meget små grupper i et landsbysamfund, vil have svært ved at finde forankring og overleve. I De Nedre Byer, har processen ført til at udviklingsplanen i sin endelige form alene omfatter Albæk og Østrup. Tjærby og Vestrup var repræsenteret ved det første møde. I Tjærby har der ikke været bred interesse for at indgå i arbejdet. Vestrup var godt repræsenteret ved første møde, men med undtagelse af et ønske om pleje af en mindre skovbevoksning i Vestrup, har der ikke været stemning for at bringe visioner og udviklingsønsker ind i udviklingsplanen. Der findes en bevarende lokalplan for Vestrup, som er en detaljeret og stærk retningsgiver for landsbyens udvikling. Planens virkeliggørelse Udviklingsplanen tilhører Albæk og Østrup og er en vejviser for fremtidig udvikling. Efter vedtagelse på fællesmøde den 27. maj, er planen overdraget til Borgerforeningen, som kan opdatere og redigere i planen løbende. Der kan arbejdes efter at realisere konkrete projekter i planen med det samme det kræver at nogen er villige til at engagere sig og drive processen. Det har en arbejdsgruppe gjort sideløbende med at udviklingsplanen er blevet udarbejdet. Det er blevet til en projektbeskrivelse, som er sendt til LAG, med anmodning om støtte til tre delprojekter, som der kan læses mere om andetsteds i denne plan. Endelig afklaring mangler stadig i skrivende stund. Udviklingsplanen kan også inspirere til nye idéer og projekter, som kan være med til at realisere visionen for Albæk og Østrup. Alle tanker og projekter, som er med til at realisere visionens fremtidsbillede, kan finde begrundelse og opbakning i planen. Planen skal ikke begrænse idéer og tanker, men derimod gerne inspirere til flere. 3

4 Harridslev Østrup Albæk Vestrup Tjærby De Nedre Byer. Tjærby, Vestrup og Albæk ligger som perler på en snor neden for Fjordskrænten. I Albæk går Østrupvej op ad bakken til Østrup, der ligger med udsigt over fjorden mod syd og øst. Visionen om Albæk og Østrup i 2020 Byerne er gode for børnefamilier, enlige, pensionister, ældre, naturelskere, ja, nærmest alle at bosætte sig i. Byerne har en unik historie og bygningskultur, hvilket er gået op for politikerne, der målrettet arbejder for bygningsbevarelse, både til glæde for indbyggere og turisterne i Naturpark Randers Fjord. Der er mindst en gammel gård i hver by, der er indrettet med blandede boligformer, og flere på vej. I Albæk er der et "oldekolle/beskyttet bolig" på vej i en af gårdene. Busdriften er lagt om så Vestrup igen har bus. Flere steder i Albæk og Vestrup er de gamle nedlagte gårde sat i stand og rummer småerhverv. Albæk er kendt som håndværkerlandsbyen. Dog kører de fleste mennesker stadig ind til Randers, Hadsten eller Århus for at arbejde. SMIFF har udvidet sine aktiviteter ved klubhuset, således at byen nu kan prale med en klatrevæg, udendørsfitness, petanquebane med lys samt en rummelig bålhytte. Folk i alle aldre kommer her og har det sjovt sammen. Gode stier med fugletårn fører rundt i området, og der er et picnicsted ud til Fjorden ved den nedlagte pumpestation. Og i Forsamlingshuset er der nu også indrettet Netcafe/mini-Bymuseum/genbrugsbibliotek, hvor generationerne mødes. Og med de mange aktiviteter, der udspringer fra Forsamlingshuset behøver man ikke kede sig eller føle sig ensom i Albæk! 4

5 Parkeringspladser centralt i byen er ikke længere noget problem, ligeledes er det ikke længere muligt at køre hurtigt gennem byen. Byen er på andre måder forskønnet: Branddammen er renoveret og bækken delvis åbnet op igen. Værdier Albæk og Østrup er hyggelige landsbyer. Her er der godt naboskab, unik natur og historiske værdier, som er synlige og kan mærkes. Naturen, historien og naboskabet, er bærende værdier, som kan være en rettesnor i udviklingen af Albæk og Østrup. - Vi vil arbejde sammen om at forbedre forholdene for at mødes og udvikle det gode naboskab. - Vi vil formidle historien, for at gøre byen skønnere at bebo og besøge. - Vi vil forbedre mulighederne for at opleve og nyde naturen. - Vi er tilfreds med den størrelse vi har, men vi vil udnytte vores potentiale bedre, ved at huludfylde og forskønne byerne. På næste side, har vi samlet en række udsagn, der kort fortæller hvad vi har fokus på. Listen er udgangspunktet for de følgende siders lidt nærmere behandling af ønsker, idéer og projekter. Vi vil gerne være kendte for Vi er landsbyerne med de mange gode aktiviteter og hvor beboerne kommer hinanden ved. Vi er landsbyerne, hvor landbruget har en fremtrædende rolle og har skabt velstand og trivsel. Vi bevarer de gamle bygninger og fortæller deres historie. Vi er landsbyerne hvor landbruget Vi er landsbyerne der aktivt har glæde af naturen skoven fjorden - stilheden og historien. Vi udnytter fjorden til fiskeri sejlads kano og kajak. Vi bliver bindeled mellem Randers og Mellerup med en gang-, cykel- og ridesti langs fjorden. Byen hvor de ældre bliver boende længere i ældreboliger eller renoverede gamle gårde (fx i bofællesskab). Landsbyen hvor samlingspunkterne er idrætsforeningen, forsamlingshuset og kirken. Der er gode parkeringsforhold omkring de tre samlingspunkter. Landsbyen der har god kollektiv trafik. Landsbyen skal bevares i den nuværende størrelse, men de sidste byggegrunde skal udnyttes og skabe en lille tilgang til byen. Håndværkerlandsbyen Albæk, der allerede nu huser et bredt udvalg af erhverv og håndværk. 5

6 Historien om De Nedre Byer De Nedre Byer har haft ry for at være særlig velhavende. Under de gunstige kornafsætningsår fra blev mange af de nuværende store gårde bygget. Mange har fornyet bygningerne lidt af gangen siden og derfor består mange af gårdanlæggene af stuehus og driftsbygninger fra forskellige tidsperioder. Efter 1870ernes fald i kornpriserne, blev produktionen omlagt til kvægavl og de våde enge ud mod fjorden har givet gode muligheder for at fede kvæg op, derfor bevarede De Nedre Byer deres velstand. Desuden har avlen af de Jyske heste siden midten af 1800-tallet været vigtig, særligt for Albæk. En forudsætning for velstanden i De Nedre Byer, var de gode handelsmuligheder med købmændene i Randers. Her har der været god afsætning for byernes landbrugsprodukter. I dag er situationen for landbruget, som bekendt, en ganske anden og kun få gårde i De Nedre Byer er fortsat i drift, men De Nedre Byer er fortsat et vigtigt billede på landbrugskulturen i Randers Kommune. Albæk Frem til 1800-tallet bestod Albæk af 8-10 gårde og en del mindre huse, beliggende langs Nedre Vej og Gimmingvej. Albæks markante vækst med huse langs Nedre Vej og boligområder på skråningen øst for byen, vidner om, at landsbyen også i dag er attraktiv at bosætte sig i. De mange store firlængede anlæg er efterhånden skiftet ud med anden bebyggelse. I 1896 blev både brugsforeningen og Andelsmejeriet Nyvang grundlagt. Der har gennem tiden været tre skoler i Albæk, hvoraf de to står endnu. Begge er i dag private boliger. Nedre Vej 79 har siden slutningen af 1800-tallet også fungeret som brugsforening. Den seneste skolebygning fra 1904 på Nedre Vej 74, fungerede som skole frem til 1965, hvor Korshøjskolen i Harridslev stod færdig. Albæk har tidligere haft et bredt serviceudbud med bl.a. vognmand, entreprenør, tømrer, maler mv. I dag er disse virksomheder fortid og boldbanerne, forsamlingshuset og kirken er tilbage, som byens primære mødesteder. Kirken i Albæk er opført mellem år 1050 og 1100, og er en af de ældste kirker i Kronjylland. Kirken er en af de eneste sikre beviser på landsbyens alder, idet endelsen -bæk, der er blevet brugt gennem de sidste 2000 år, ikke hjælper meget til at datere den. Selvom Albæk kan betragtes som moderby blandt De Nedre Byer, har magten omkring år 1000 ligget i Østrup. Albæk Sogn har i denne periode været et selvstændigt birk, et retsligt særområde under bispegården i Østrup. Østrup Østrup er ligesom Vestrup, en udflytterby fra Albæk og er desuden en af de landsbyer i Randers Kommune, vi finder tidligst beskrevet i 1207 som Østorp. Dengang lå der en bispegård i Østrup, som var ejet af bispesædet i Århus. Slottet indtager også en plads i historien om Niels Ebbesen og hans drab på Grev Gert, der på det tidspunkt styrede Jylland. Ifølge historien havde Niels Ebbesen et godt forhold til bispen Svend, der beboede slottet på denne tid. 6

7 Efter reformationen i 1536 overgik slottet til kongen, der brugte Østrup som jagtslot. Først omkring år 1600 brydes slottet ned, og der bygges fire gårde. Østrup bliver først på dette tidspunkt en egentlig landsby som de øvrige nedre byer. Voldstedet efter det oprindelige slot findes stadig i Østrup, omend det langsomt gror til. Der er foretaget prøveudgravninger på stedet i 1913, hvor man fandt fundamenter fra anseelige kvaderstensbygninger. De fire oprindelige gårde er med stor sandsynlighed de gårde der ses på Original 1-kortet fra I dag er kun stuehuset fra en enkelt af gårdene tilbage. Nemlig Borggyden 7, men bygningen er håbløst forfalden. Indtil for få år siden stod der også en lade på stedet med bindingsværksdele fra 1600-tallet. Gårdene nord for Østrupvej er, sammen med Borggyden 4 og de mindre huse i byen, først opført i anden halvdel af 1800-tallet. Der er siden den tid kun bygget enkelte huse i Østrup, primært på landsbyens østkant. Foreninger, klubber mv. SMIFF09 er en nylig fusion mellem Støvring-Mellerup Idrætsforening (SMI) og Idrætsforeningen Fjordbakken (IFF). I klubben findes et hav af tilbud om aktiviteter lige fra zumba over badminton til havkajak og fiskeri. Se klubbens hjemmeside: SMIFF09 har aktiviteter i flere landsbyer, bl.a. Harridslev og Mellerup, men næsten alle klubbens fodboldaktiviteter foregår i Albæk, hvor der er hele 4 fodboldbaner. Midt mellem banerne ligger klubhuset, en lille trelænget gård med samlingslokale, omklædningsrum, depoter osv. Ved klubhuset findes der også en petanquebane. Borgerforeningen og forsamlingshuset er én og samme forening. Den primære aktivitet er drift og udlejning af Albæk Forsamlingshus et utroligt originalt og charmerende hus, som benyttes til mange og forskelligartede aktiviteter. Huset ligger centralt i Albæk, lige neden for kirken og er i flot stand. Særligt husets indre er bemærkelsesværdigt. Den store sal er meget original, med hvælvet loft og bænke langs væggene. Også scenen og dekorationerne er bevaret og videreført. Huset er opført i 1906, efter at tre gårde på stedet nedbrændte. Kun de to blev genopført på stedet, den tredje blev flyttet ud. Mellem de to gårde, fik forsamlingshuset sin trange plads på en matrikel som kun lige giver plads til selve huset. Forsamlingshuset arrangerer aktiviteter for alle aldersgrupper; kvindecafé, fastelavnsfest, forestilling med Randers Egnsteater, borgermøder, dilletant og andre børnearrangementer. Forsamlingshusets hjemmeside er: Siden stiller forsamlingshuset til rådighed for information af almen interesse for byens borgere. De to institutioner er velfungerende, men der er behov for at forholdene tilpasses, for at aktiviteterne kan fortsætte og udbygges, sideløbende med at der sker omstruktureringer og mængden af tilbud øges. 7

8 Kirken og forsamlingshuset Klubhuset Parkering fælles udfordring! De røde felter viser parkering. Både kirken, forsamlingshuset og idrætsforeningen, har et fælles ønske om at forholdene forbedres. Særligt kirken og forsamlingshuset er udfordret, idet besøgende er henvist til at parkere på private arealer som rabatter og udenomsarealer. Kraftcenter Korshøj og aktiviteter i De Nedre Byer En meget stor del at klubbens fodboldaktiviteter ligger på de fire baner i den østlige del af Albæk. Planerne om et Kraftcenter Korshøj ved Korshøjskolen i Harridslev, vil ændre på aktivitetsbilledet. De Nedre Byer bør indgå i et samarbejde om at fordele aktiviteter i lokalsamfundene. Skal Albæk f.eks. være fodboldbyen? Bymuseum/udstilling/EDB-værksted i Albæk Forsamlingshus Lokalerne i Albæk Forsamlingshus kan udnyttes bedre. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at arbejde med muligheder. Pt. er arbejdsgruppen kommet frem til, at øverste etage af forsamlingshuset kan udnyttes bedre. Her kan der indrettes et computerrum især til ældre borgere som har dårlig / ingen erfaring med computere og ikke har mulighed for at komme på nettet hjemme. Vi forestiller os også at der laves et mindre bibliotek, hvor byens borgere kan aflevere bøger, de ikke ønsker at beholde og andre kan låne/ tage dem med hjem. Endelig er der et ønske om at oprette et mindre museum, hvor gamle historiske ting fra byen kan udstilles, og hvor det er muligt at læse mere om byernes og husenes historie. Byens borgere vil skiftes til at være undervisere og vejlede de borgere, der har brug for det med hensyn til computere/edb, en eller to aftener om ugen af et par timers varighed. Vi håber det kan være med til at skabe større sammenhold i landsbyen og forsamlingshuset på denne måde kan bruges til mere end de eksisterende aktiviteter. Byens ældre borgere vil få mulighed for at få gratis undervisning i edb og endelig vil det skabe mere kontakt borgerne imellem. 8

9 Erhverv og service De nedre Byer er historisk kendte for skov- og landbrug, som har gjort at byerne har været blandt landets rigeste i landbrugets storhedsperioder. Den Jyske Hest kommer fra Albæk og opdrættes fortsat her. Derfor er vi stolte over at Den Jyske Hest også står midt på Østervold i Randers. Albæk var tidligere kendt som håndværkerlandsbyen og det vil den gerne være igen. I byen findes der i dag møbelpolstrer, snedker og tømrer, overfladebehandling (tagrens og -maling), databehandling, engroshandel, filmproduktion, arkitektfirma, rådgivende ingeniør, bed & breakfast. Østrup: Frisør, flisefabrik, smede- & maskinværksted, vinduespudser, Ole Surland A/S (butiksgulve), minkfarm. Vestrup: Bygge- & anlægsfirma, murer, tømrer. Albæk og Østrup vil fortsat søge at tiltrække mindre håndværkere, som både kan give byen liv, udnytte de gamle gårde og være med til at styrke den lokale bygningskultur. Infrastruktur Nedre vej ligger meget præcist for foden af Fjordskrænten. Helt inde fra Randers og ud til Albæk løber den på stort set samme kurve i landskabet. Kigger man tilbage på gamle kort, kan man se at al bebyggelse har ligget langs vejen. Der er altså en meget præcis sammenhæng mellem terrænet, vejen og bebyggelsens placering. Dette træk skal sikres i fremtiden. Bebyggelsens placering tæt ud til vejen og vejens relativt smalle, retlinede forløb, skaber dog en trafiksituation, som borgerne i særligt Albæk, er utrygge ved. Farten er høj og oversigtsforholdene begrænsede. Der er ingen adskillelse af hårde og bløde trafikanter. Derfor er det Albæk-borgernes store ønske, at der findes en permanent løsning, som dels løser sikkerhedsbekymringerne og dels respekterer vejens forløb og bebyggelsens originale placering. Borgerne ønsker at komme i dialog med Randers Kommune, for at finde en løsning. Trafiksanering i De Nedre Byer Forholdene for bløde trafikanter er ikke gode nok! Albæk ønsker en løsning, som sikrer forholdene for gående og cyklende. Dvs. bedre oversigtsforhold og lavere hastighed for biler, så det er sikkert for alle at færdes i byen. Albæk vil fortsat opsøge dialog med Randers Kommune om dette, for at finde en løsning. Eksemel på 2-1-løsning fra Holland. 9

10 Krydset ved kirken i Albæk Krydset er egentlig Albæks naturlige centrum. I dag er asfalten lagt tæt ind om husene, hvilket skaber et noget bart område midt i byen. Harridslevvej og Østrupvej rammer Nedre Vej meget tæt på hinanden og der er skiltet i alle retninger. Skilteskoven i asfaltjunglen Det er måske den bedste beskrivelse af området, som bilister ikke altid kan tyde, med det resultat at de tager helleanlægget ved Østrupvej inden om! Området har et stort potentiale for at medvirke til at forskønne byen, fordi det ligger så centralt i Albæk, ved både kirken og forsamlingshuset. Belysning i Østrup Lygtepæle i Østrup Østrup har været repræsenteret med to borgere i processen, som har ønsket belysning i Østrup indført i udviklingsplanen. Husene omkring Østrupvej henligger om natten i mørke og det er borgernes ønske at der etableres belysning. Offentlig transport og cykelrute gennem De Nedre Byer I dag betjenes Albæk og Østrup af lokalrute 238. Ruten forbinder byerne med Randers via Harridslev. Albæk og Østrup ønsker en god kollektiv trafikforbindelse, som understøtter såvel arbejdsliv som fritidsliv og gør det let og attraktivt at bosætte sig i Albæk og pendle til Randers og evt. videre derfra. Bussen kører til Rute 238 s linjeføring over Harridslev er god for skole- og fritidspendling. For hverdagspendling og turisme, vil en busrute der følger Nedre Vej og på den måde følger fjorden og landskabet, evt. fra Østrup over Støvring og Støvringgaard til Mellerup, være hurtigere og skønnere. Cykelrute Der er et ønske om forbedring af forholdene og markeringen af cykelruten gennem De Nedre Byer. Randers Cykelby: 10

11 Bosætning og byggeri De Nedre Byer har en rig historie og en unik placering i landskabet to grundsten som den fremtidige udvikling i byerne skal bygge på. Fortællingen om De Nedre Byer skal fortsætte i en retning, hvor det er kvaliteterne som boligbyer der er i centrum. Placeringen ved den sydvendte skråning, fjorden og skoven, udsigten over markerne og engene og nærheden til Randers by. De Nedre Byers placering gjorde dem for år siden til rige landsbyer og den samme placering gør dem i dag til gode boligbyer. Der er plads til ny bebyggelse i Albæk i et allerede lokalplanlagt område syd for Nedre Vej. Der er desuden fortsat enkelte grunde til salg i den eksisterende udstykkede struktur. Ældre beboelseshuse kan ofte, med relativt få midler, tilpasses nye boligmønstre og krav. Anderledes er det med de mange gårde, som i høj grad tegner bymiljøerne i alle De Nedre Byer. Skjødtgården i Vestrup er et eksempel på at det kan lade sig gøre at bevare en gård og samtidig sikre en god udvikling med boliger i en landsby. Albæk ser gerne en eller flere af byens gamle gårde transformeret til boliger; ældre-, familie- eller andelsboliger, eller en kombination heraf. Byggemuligheder i Albæk Gelhøj (grunde til salg) Nedre Vej 96 Lokalplanområde 512 Udpegninger mv. Landsbyregistrering 2011: https://planlaegning.randers.dk/frontend.aspx?id=6010 Kort på nettet: 11

12 Planmæssige rammer Gelhøj Lokalplan 512 De to områder i Albæk, hvor det er muligt at udbygge byen. Der findes tre gældende lokalplaner for Albæk, hvoraf de to er fuldt udbyggede boligområder. 45-N: 63-N: 512: 12

13 Historie og bevaring Formidling af De Nedre Byers historie og særlige bebyggelseskvaliteter En gruppe arbejder med et projekt om udarbejdelse af en folder om De Nedre Byers historie og bebyggelse. Projektet beskrives i en LAG-ansøgning, vedlagt som bilag. Projektet består af flere elementer; en folder, en foredragsrække, samt udflugter med guide for lokale og interesserede. Formålet er bl.a. at ejerne af de gamle huse lærer hinanden at kende således at der opstår et netværk af folk med gamle huse med tilknyttede Venner. I sådan en gruppe kunne man have små indslag med bland din egen maling, hyggedage, hvor man kunne hjælpe hinanden med kalkning osv., besøg af forskellige håndværkere med forstand med gamle huse, udflugter, opsamling af juridisk viden gældende for de ældre huse, kontaktskabelse til bevaringsforeninger osv. Udpegninger vedr. bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø fra Landsbyregistrering

14 Naturen og andre seværdigheder De Nedre byer har en unik placering for foden af fjordskrænten. Her er sol på byerne og udsyn mod syd, foruden en fantastisk udsigt omkring byerne. Hæver man sig bare lidt op ad skrænten, belønnes man med brede kig ud over fjorden og fjordengene. Stier og interessepunkter i og omkring De Nedre Byer Der ligger et stort potentiale i at gøre naturen tilgængelig og der er stor interesse for at arbejde med stier omkring De Nedre Byer. Der er allerede to Spor i landskabet, se links herunder: Foreløbig idéskitse med stier ved De Nedre Byer. MTB-rute i skovene ved Østrup Jens Peter Pedersen har en idé til at lave et attraktivt MTB-spor i skovene omkring Østrup. Sporet skal være så godt, at det vil trække entusiaster til fra oplandet. Naturpark Randers Fjord Hvordan kan Naturparken blive et aktiv for De Nedre Byer? Flere frivillige fra De Nedre Byer har allerede meldt sig, til at arbejde med bl.a. stier i Naturpark Randers Fjord. Læs mere på https://natur.randers.dk/frontend.aspx?id=13086 Har man lyst til at melde sig som frivillig. Kontakt Terese Scheller Sandvei; 14

15 Udviklingsplan for Albæk og Østrup Branddammen i Albæk Albæk løber i dalen nord for byen. Bækken er sandsynligvis den direkte årsag til at byen er grundlagt netop her og er således et vigtigt element i byen. I bunden af dalen ligger Albæk Vandværk og der er etableret en lille branddam. Bækken er herfra rørlagt under byen og ser først dagens lys når den løber i Albæk Kanal, syd for gårdrækken. En sanering af branddammen og en frilægning af bækken, har potentiale til at skabe en helt ny stemning i midten af Albæk. Naturudpegninger At De Nedre Byer ligger i et værdifuldt naturområde, er et aktiv for byerne. Her er skønt at opholde sig og gå ture. Nogen arealer er der særlige udpegninger på, de kan ses på kortet herunder. Kortet viser Strandbeskyttelseslinjen (den grå skravering langs fjorden) og 3-udpegede områder; grøn for enge, gul for strandenge, rød for overdrev, lyseblå for moser og blå for søer. Hvad er Strandbeskyttelseslinjen? For at bevare en række markante landskabselementer i det åbne land er disse landskabselementer pålagt bygge- og beskyttelseslinier. Linierne er lavet for at varetage såvel landskabelige, biologiske som rekreative hensyn. Sø- og åbeskyttelseslinien er 150 meter regnet fra søbredden ved normal vandstand og vandløbslinien (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Det indebærer, at der ikke må bygges, ændres i terrænet, beplantes og lignende. Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- skovbrugs- og fiskerierhvervet er undtaget fra forbudet. 15

16 Bygge- og beskyttelseslinier er pålagt i henhold til 8, 15, 16 og 17 i Lov om naturbeskyttelse, lov nr. 9 af 3. januar Samt 2 i bekendtgørelse nr. 568 af 2. juni 2002 om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinie og forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til amtet, Skov- og Naturstyrelsen eller i "Vejledning om naturbeskyttelsesloven" udgivet af Miljø-ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993 eller i vejledning om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone, udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hvad er 3? Kommunen registrerer de naturtyper- herunder søer og vandløb, som er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Søer og vandhuller, der har et naturligt plante- og dyreliv, er beskyttet, hvis arealet er på mindst 100 m². Midlertidige søer er beskyttet, hvis de ikke indgår i omdrift og ligger i et beskyttet område f.eks. en eng eller strandeng. Moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev er beskyttet, hvis de hver for sig eller i sammenhæng udgør et areal på mindst 2500 m². Det gælder også, selv om der er flere ejere. Mindre moser er beskyttet, hvis de ligger ved beskyttede vandløb og søer. I byzone gælder særlige regler. Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven. En stor del af disse er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Hvad betyder det for arealet? Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af disse naturtyper, samt søer og vandløb uden, at der er givet dispensation fra kommunen. Der må heller ikke ændres i moser og lignende, der er mindre end 2500 m², når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen - uanset om der er en eller flere ejere. Et 3-område kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Områder, som i dag ikke er omfattet af 3, kan omvendt ændre sig, så de bliver omfattet af beskyttelsen. Der er tale om en vejledende registrering, som er foretaget på grundlag af kort og luftfoto, suppleret med besigtigelser. Om et konkret areal er omfattet af beskyttelsen eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse og vurdering af arealet. Det er altså de faktiske forhold på arealet, der afgør, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 eller ej. Der kan derfor være arealer, der er omfattet af beskyttelsen, som ikke fremgår af kommunens kortmateriale. 16

17 Kildeliste Hastrup, F., 1964, Danske Landsbytyper - En geografisk analyse, Clemenstrykkeriet, Århus Jørgensen, B., 1994, Stednavneordbog - Gyldendals små røde ordbøger, 2. udgave, Gyldendal, Olesen Offset, Viborg Seeberg, J., 2007, Albæk Sogn, de nedre byer - Vestrup, Albæk, Østrup, Udgivet af Lokalhistorisk Studiekreds i Albæk Sogn, Formprint Aps, Randers Trap, J. P., 1963, Randers Amt, 5. udgave, G.E.C. Gads Forlag, København Hjemmesider Den Store Danske - Gyldendals Åbne Encyklopædi Bygningskultur Danmark FBB (Fredede og bevaringsværdige bygninger) Kulturarvstyrelsen Kulturmiljøer Ødekirker 17

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET

LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE VEJLE 2007 Vejle Kommune 2007 Side 1 LOKALSAMFUND OG LANDOMRÅDE UNDERSØGELSE 2007 VEJLE KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF PROMONITOR SYDDANSKE FORSKERPARKER, august 2007 BORGERPANELUNDERSØGELSE

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere