Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu går rådgiverne efter gode nøgletal"

Transkript

1 Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange henvendelser fra rådgivervirksomheder, der ønsker at blive evalueret. En af dem er KPF Arkitekter A/S, som opnåede pæne karakterer for dette byggeri på Vestervang Skole i Viborg. Side 4 og 5. Marts 2009 Læs også Version 2 af nøgletal for entreprenører klar Side 6 Offentlige nøgletal er ingen gabestoksøvelse Side 7 Svært, men nødvendigt at evaluere Side 8

2 Af Flemming Borreskov, formand for Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse Nu er det bygherrernes tur I det forgangne år er der sket store fremskridt for byggeriets nøgletalssystem. I maj 2008 blev systemet mærkbart forenklet, idet kravet om nøgletal for produktivitet blev skrinlagt, hvilket medførte en administrativ lettelse på hele 60 %. På samme tid indførte Byggeriets Evaluerings Center digital indberetning af nøgletalsoplysninger. Disse to forbedringer er blevet taget godt imod hos de mange, der indberetter oplysninger om byggesager, som er tilmeldt evaluering. Centret indførte en ny type evaluering i form af nøgletal for arkitekter og rådgivende ingeniører. Systemet, der er baseret på en kundetilfredshedsmåling, blev sat i drift i maj Mange virksomheder har allerede tilmeldt sager til evaluering. Men vi må dog konstatere, at en række rådgivere endnu ikke er med på evalueringsbølgen. De risikerer dermed at blive fravalgt, når bygherrerne begynder at kræve nøgletal i forbindelse med udvælgelse af rådgivere til nye opgaver. Vi har set det før, og ved, at det tager sin tid, før nye regler accepteres ude i virksomhederne. Under ledelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdministeriet er der arbejdet videre med at forenkle nøgletalssystemet for entreprenører. Resultatet er blevet godt version 2 af nøgletalssystemet bringer yderligere forenklinger. Samtidig er det sikret, at tidligere nøgletal kan videreføres i det nye system. Parallelt med version 2 er der udviklet nøgletal for bygherrer, som nu også får deres egen karakterbog. Det betyder, at vi nu har et system, der på én gang måler bygherrens, rådgiverens og entreprenørens ydelse i et byggeprojekt. Lige her og nu befinder vi os i en krise, og byggebranchen er om nogen påvirket heraf. Hvad skal vi med karakterbøger og nøgletal i en tid, hvor virksomheder går konkurs, ledigheden vokser og planlagte byggeprojekter lægges på is, vil mange spørge. Vi mener, at det netop er nu med udbredt konkurrence om opgaverne til entreprenører og rådgivere, at det er en god idé at anvende nøgletal. For blot 1-2 år siden skulle en bygherre være glad, hvis det lykkedes at få et enkelt tilbud. I dag er byggeriet i højere grad»købers marked«konkurrencen er skærpet! Med nøgletallene får bygherren et glimrende værktøj til at udpege de mest kvalificerede virksomheder. Fra flere sider er det blevet anfægtet, at relativt få bygherrer anvender nøgletallene. Den kritik lytter vi til, og centret er allerede i gang med flere initiativer målrettet bygherrer. I løbet af 2009 vil alle landets kommuner blive tilbudt at afprøve nøgletalssystemet uden omkostninger. Vi er også overbeviste om, at offentliggørelsen af nøgletallene fra 2010 vil gøre systemet endnu mere attraktivt. Bolden er hermed spillet videre til landets gode bygherrer! Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Flemming Borreskov Realdania Næstformand Direktør Finn Lauritzen Erhvervs- og Byggestyrelsen Adm. direktør Henrik Garver Foreningen af Rådgivende Ingeniører Direktør Christian Lerche Danske Arkitektvirksomheder Direktør Anne Windfeldt Trolle DI Byggematerialer Direktør Lars Ole Hansen Universitets- og Bygningsstyrelsen Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Adm. direktør Lars Storr-Hansen Dansk Byggeri Adm. direktør Niels Jørgen Hansen TEKNIQ 2

3 FEBRUAR 2009 Nøgletal på KOM GODT I MÅL SOM KOMMUNAL BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Pjecerne kan downloades fra siden»kommunale Frontløbere«, der findes på roadshow Kampagnen»Kommunale Frontløbere«skal vise, hvilke fordele kommuner og regioner kan opnå ved at bruge nøgletal i deres byggeprojekter Foto: Jørgen Witved De to medarbejdere, der arbejder med kampagnen»kommunale Frontløbere«er Simon Mortensen og Leif Martin Jensen (til højre). I begyndelsen af 2009 tog Byggeriets Evaluerings Center fat på den kampagne, der skal bringe nøgletalsystemet ud til kommuner og regioner. I forvejen har en del kommuner allerede gjort deres første erfaringer med at bruge nøgletal. Men nu skal samtlige kommuner og regioner aflægges et besøg, der går ud på at orientere om nøgletalssystemet, og de fordele, der kan være for dem ved at bruge nøgletal. Samtidig får de et tilbud om at få prøvet nøgletalssystemet af på en af deres egne byggesager. Et tilbud, der vel at mærke er gratis for den enkelte kommune.»en ting er, at vi kommer ud og forklarer om systemet, men det er trods alt noget helt andet, når medarbejderne i kommunernes forvaltninger får lejlighed til at afprøve systemet i praksis og på den måde gøre deres egne erfaringer,«siger direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center. Foreløbig er kommunerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark blevet kontaktet, og der er aftalt en række møder for de kommende måneder.»vi oplever, at kommunerne er meget positive, når vi henvender os og beder om et møde. De vil gerne høre mere om systemet og om, hvordan de i praksis kan bruge nøgletal. Der er ingen tvivl om, at deres kendskab til nøgletalssystemet generelt er begrænset. Derfor er jeg også overbevist om, at kampagnen er meget relevant, når det gælder om at få udbredt systemet til nye områder,«siger projektleder Simon Mortensen. Udover at orientere om nøgletalsystemets fordele, skal kampagnen også afdække de barrierer, som hidtil har afholdt kommunerne fra at bruge nøgletal i større omfang. Tidligere kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen Ib Steen Olsen, er tilknyttet kampagnen som konsulent. 3

4 Efter en længere informationsperiode er tilmeldingerne fra de rådgivervirksomheder, der gerne vil evalueres, begyndt at strømme ind. Mange rådgivende virksomheder er i færd med at blive evalueret. Byggeriets Evaluerings Center har offentliggjort en liste over tilmeldte virksomheder Siden 1. maj 2008 har bygherrer inden for det statslige og almene byggeri skullet stille krav om, at arkitekter og rådgivende ingeniører, der medvirker i konkrete byggesager, skal lade sig evaluere. Og fra 1. oktober i år mødes de samme virksomheder af et krav om at kunne vise nøgletal, når de byder på opgaver inden for statsligt og alment byggeri. Ikke mindst det sidste krav har medvirket til at fremskynde processen.»vi oplever, at rigtig mange virksomheder har henvendt sig til centret de seneste måneder for at blive evalueret. De har indset, at det er ved at være tid, hvis man skal nå at kunne leve op til kravet om at vise nøgletal fra 1. oktober i år,«fortæller direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluering Center. Han oplyser, at medio marts havde ca. 90 rådgivningsvirksomheder tilmeldt sig. Peter Hesdorf opfordrer de virksomheder, der endnu ikke er kommet i gang med evalueringen, til at handle.»det kan endnu nås, hvis man ønsker at kunne byde på opgaver inden for staten og det almene byggeri. Det ville være ærgerligt ikke at kunne komme i betragtning, fordi man ikke har papirerne i orden,«siger Peter Hesdorf. Centret har som en service over for alle bygherrer statslige, kommunale, regionale og private valgt at offentliggøre en liste over de arkitekter og rådgivende ingeniører, der er tilmeldt nøgletalssystemet. Listen findes på centrets hjemmeside, En af de opgaver, KPF Arkitekter har fået evalueret, er deres projektering af en tilbygning til Vestervang Skole i Viborg. Evalueringen gav fine karakter. Byggeriet er endnu ikke færdiggjort. Foto: Joakim H. Olsen 4

5 Case Foto: Jørgen Witved Nøgletal ansporer alle til at gøre deres bedste»vi ser det som en klar fordel for branchen og for den enkelte virksomhed, at man bliver målt på sine præstationer. At man får karakterer og kan bruge dem i bestræbelserne på at få nye opgaver.«sådan siger projektchef og partner i KPF Arkitekter A/S, Thomas Pedersen, når han bliver spurgt om årsagen til, at virksomheden i øjeblikket er i færd med at blive evalueret på ikke færre end 7 byggesager. KPF Arkitekter er i dag en mellemstor virksomhed med 50 ansatte placeret i Viborg og med en mindre afdeling i Århus. Virksomheden er bredt funderet inden for arkitektur, landskabsplanlægning og bygherrerådgivning. Thomas Pedersen blev i sin tid opmærksom på nøgletalssystemet, da KPF Arkitekter blev bedt om at medvirke i nogle sager, hvor bygherren havde forlangt, at byggeriet og dermed entreprenøren blev evalueret.»her fik vi demonstreret fordelen ved at forlange nøgletal, nemlig at entreprenøren gør sit yderste for at opnå nogle gode resultater og karakterer. Derfor har vi også efterfølgende anbefalet over for flere bygherrer, at de skulle stille tilsvarende krav. Og med den indstilling lå det lige for, at vi selv blev evalueret, da rådgiverne kom ind under nøgletalssystemet for et lille års tid siden,«siger Thomas Pedersen. Med nøgletal får vi et værktøj og nogle tal, vi kan forholde os til og agere på, siger Michael Reventlow-Mourier. Foto: Joakim H. Olsen Udover at bruge nøgletallene aktivt, fx i forbindelse med virksomhedens markedsføring, vil man også bruge dem internt i virksomheden.»vi arbejder løbende med at forbedre vores virksomhed og vores ydelser, og motivere alle medarbejdere til at gøre en ypperlig indsats. Rådgivning er jo en uhåndgribelig størrelse. Med nøgletallene får vi et værktøj og nogle tal, vi kan forholde os til. Er tallene på et område utilfredsstillende, ved vi, hvor vi skal sætte ind for at gøre det bedre,«siger virksomhedens adm. direktør og partner Michael Reventlow- Mourier. Han forudser, at krisen vil sætte øget fokus på nøgletalssystemet:»jeg tror, at flere bliver opmærksomme på, at hver parameter tæller, nu hvor konkurrencen også bliver øget. Hvor man tidligere kunne vælge og vrage blandt opgaverne, vil rådgiverne være interesserede i at deltage i flere prækvalifikationer. Det tror jeg vil blive positivt for systemet.«nye nøgletal for bygherrer på vej Skal bl.a. hjælpe kommunerne på vej, når de skal vælge bygherrer til alment byggeri Samtidig med at en arbejdsgruppe har forberedt nøgletal for entreprenører, version 2, har et andet udvalg arbejdet med et nøgletalssystem for bygherrer. Udover at det hele tiden har været idéen, at også bygherrer skulle evalueres på lige fod med entreprenører og rådgivere, er sigtet at skabe større gennemsigtighed med bygherrernes præstationer. Ikke mindst kommunerne kan have brug for et sådant redskab, når de skal vælge bygherrer til et projekt inden for alment byggeri. Arbejdsgruppen, der har repræsentanter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Velfærdsministeriet, Rådet for Offentlige Bygherrer, Boligselskabernes Landsforening, Bygherreforeningen og Byggeriets Evaluerings Center, har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Men der tegner sig konturer af et system, der dels henter nøgletal fra entreprenør- og rådgiversystemet, dels generer nøgletal, der alene ved-rører bygherrefunktionen. 5

6 Nu bliver nøgletalssystemet endnu en gang forenklet, samtidig med at indberetningen af tallene bliver nemmere. Det er nogle af resultaterne, som en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet har fundet frem til. Udover de to myndigheder har repræsentanter fra Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen, Rådet for Offentlige Bygherrer, Boligselskabernes Landsforening og Byggeriets Evaluerings Center arbejdet med forenklingen i et års tid. Nem, nemmere, version Allerede sidste år blev systemet trimmet, så der blev færre nøgletal, ligesom der skulle indberettes væsentligt færre oplysninger. Bl.a. blev underentreprenørerne friholdt fra at skulle indsende oplysninger. Den linje fortsættes i den nye udgave, version 2, som ventes at være klar til foråret i form af nye bekendtgørelser. 2. generationsudgaven af nøgletal for entreprenører er klar. Nøgletalsoplysninger fra tidligere sager kan fortsat anvendes Sidste år blev det muligt at indberette digitalt. Det betød, at den tid, som entreprenøren gennemsnitligt bruger på en evalueringssag, blev nedbragt betydeligt. Nu ser det ud til, at entreprenøren helt slipper for at skulle indberette, idet der lægges op til, at bygherren overtager hele indberetningsopgaven. Entreprenøren skal dog fortsat godkende oplysninger, som bygherren indberetter. De væsentligste ændringer i den nye udgave er bl.a. Færre nøgletal for tidsfrister De fire klasser for mangler nedbringes til tre Nyt nøgletal for en værdiansættelse af mangler ved aflevering Ved udformningen af det nye system har man bevaret kontinuiteten i forhold til de tidligere udgaver. Det betyder bl.a. at nøgletal fra tidligere sager kan videreføres i version 2. Færre spørgsmål vedrørende kundetilfredshed Entreprenøren får mulighed for at modtage sit faktablad kort tid efter entreprisens aflevering Nøgletallene kan forbedres yderligere Afdelingschef Niels Nielsen Dansk Byggeri Uden at tage stilling til andre anvendelsesmuligheder for nøgletallene er Dansk Byggeri af den opfattelse, at nøgletallene ikke er et værktøj, som entreprenør- og håndværksvirksomheder i dag anvender direkte i det konkrete arbejde med at skabe en bedre kvalitet og effektivitet i gennemførelsen af entrepriser. Baggrunden for denne opfattelse er, at nøgletallene ikke identificerer konkrete problemområder, men alene giver generelle data. Dette forhold er en af de udfordringer, der skal løses, for at nøgletallenes anvendelse kan udbredes yderligere. Dansk Byggeri har løbende fremført dette synspunkt i arbejdsgruppen under Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet om version 2 af entreprenørnøgletallene. Derudover er Dansk Byggeri skuffet over, at version 2 ikke gav et slankere system, end det forslag, der nu er sendt i høring. Et eksempel på, at forslaget til version 2 af nøgletalssystemet ikke medfører den ønskede begrænsning af ressourceforbruget, er, at den eksisterende optælling af mangler er videreført og suppleret med en opgørelse af manglernes værdi og en evaluering af manglers betydning for ibrugtagning af bygværket. Manglerne er derfor fortsat et problembarn i nøgletalssystemet, uden at nøgletallene for mangler giver de ønskede kvalitets- eller effektivitetsforbedringer i byggeriet. 6

7 Offentlige nøgletal er ikke en gabestoksøvelse Men de professionelle aktører i byggesektoren må indstille sig på at blive vurderet på deres gerninger, siger direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen Nøgletallene bliver offentlige, men ikke i form af en gabestok. Og branchen vil blive taget med på råd om, hvordan offentliggørelse kan finde sted, og hvordan brugerfladen bedst kan opbygges. Direktør Finn Lauritzen:»Nødvendigt med offentliggørelse.«foto: Jørgen Witved Foto: Peter M. Madsen Det forsikrer direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, forud for årsmødet i Byggeriets Evaluerings Center.»Allerede i den byggepolitiske handlingsplan fra 2007 tilkendegav vi, at der skal være offentlighed om nøgletal. Der er i den gældende bekendtgørelse for det statslige byggeri en bestemmelse om, at nøgletal skal offentliggøres fra Hvordan kravene præcist vil blive udmøntet, vil blive drøftet med branchen i de kommende måneder, og kravene vil indgå i en ændringsbekendtgørelse i efteråret,«siger Finn Lauritzen.»Det er nødvendigt med offentliggørelse af nøgletallene, hvis den konkurrence, der foregår på markedet, i højere grad skal gå på kvalitet frem for på pris. Det vil gavne alle parter. Men forudsætningen for, at det kan ske, er større synlighed omkring alle kvalitetsparametre. Og her er nøgletallene alfa og omega.«nøgletal et fact of life Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen afviser, at formålet med at offentliggøre nøgletal er at hænge nogen ud i Ekstra Bladet eller andre former for gabestokke. Idéen er at skabe større gennemsigtighed i markedet for branchens professionelle aktører, dvs. bygherrer, entreprenører og rådgivere.»de må vænne sig til, at de vil blive vurderet kontinuerligt. Det er så at sige et fact of life, som de må indstille sig på.«de nye bekendtgørelser, som bliver offentliggjort inden længe, begrænser antallet af nøgletal, der i fremtiden vil gælde for udførende virksomheder. Senere i år vil Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Velfærdsministeriet introducere et nyt nøgletalssystem for bygherrer. Et godt grundlag for videre udbredelse Underdirektør Jan Eske Schmidt, TEKNIQ Med nøgletal version 2 afsluttes den forenkling af nøgletallene for entreprenørerne som blev påbegyndt sidste år. TEKNIQ tillægger det stor betydning, at de forenklede nøgletal tager hensyn til, at de virksomheder, der allerede har fået en karakterbog, fortsat kan anvende den både i det statslige og det almene byggeri, samtidig med at der sker forenklinger. TEKNIQ vil samtidig opfordre til, at der gøres en indsats for at synliggøre overfor virksomhederne at nøgletallene er betydningsfulde i forbindelse med udvælgelsen. Med nøgletal version 2 er grundlaget skabt for den langsigtede ambition om, at nøgletallene bliver et uundværligt værktøj for brugerne og attraktivt at efterspørge for bygherrerne. Med indførelsen af nøgletallene for bygherrerne sluttes ringen. Dermed er der et godt grundlag for at se på udbredelsen af nøgletallene til andre bygherrer end de statslige og almene. 7

8 Evalueringseksperten Peter Dahler-Larsen mener, at der er al mulig grund til at evaluere inden for byggeriet. Men hvorfor er man ikke interesseret i at måle, hvad brugerne mener om byggeriet, spørger han Svært men pinedød nødvendigt Med evalueringsbølgen har vi fået adgang til en masse data og viden om vores samfund. Det er på mange måder en god udvikling, men der er sandelig også ulemper.»en af farerne er, at man kommer til at generalisere komplekse og nuancerede opgaver til nogle simple kriterier, som der måles på. Risikoen er, at der tegnes et meget simpelt og forenklet billede, som kommer til at stå som Sandheden. Det som er let at måle prioriteres i forhold til andre aspekter, som er sværere at måle.«sådan siger professor Peter Dahler- Larsen, Syddansk Universitet, som underviser og beskæftiger sig med socialvidenskab, herunder også evaluering et emne, han har skrevet flere bøger om. Han mener dog, at der er flere fordele end ulemper ved den udbredte evalueringskultur i Danmark. Evalueringen har bl.a. betydet et boost for udvikling og kvalitet af det danske samfund.»tag bare skoleområdet, hvor vi de senere år har talt utroligt meget om, hvad vi ville med det danske skolesystem og om, hvad vores børn skal lære. Ikke mindst foranlediget af de internationale skoleundersøgelser, som har været med til at skubbe til debatten. De har dokumenteret, at vi er bagud i forhold til andre lande et forhold, der har medført, at der efterfølgende er blevet gjort meget for at rette op på svaghederne. Allerede nu ser vi de første resultater.«også byggeriet hører til et af de samfundsområder, som er blevet målt og vejet i form af Byggeriets Nøgletalssystem. Peter Dahler-Larsen gør opmærksom på, at han ikke kender systemet tilstrækkeligt til at kunne udtale sig om dets kvalitet. Det samme gælder de forhold og vilkår, der gælder for byggerierhvervet. Skoleundersøgelserne har vist, at vi er bag ud i forhold til andre lande - et forhold, der har gjort, at der efterfølgende er gjort meget for at rette op på svaghederne.«8

9 Meget komplekst»men umiddelbart vil jeg sige, at jo mere kompleks et område er, desto vanskeligere er det at evaluere. Og byggeriet må høre til den kategori. Tænk bare på alle de dimensioner, der er i et byggeri: fagteknisk, æstetisk, pris, funktionalitet osv. Men samtidig er byggeriet et af de områder, hvor der er størst behov for at evaluere efter min mening, siger evalueringseksperten. Han begrunder sit synspunkt med, at et byggeri er en bekostelig affære, hvad enten der er tale om et parcelhus, kommunalt institutionsbyggeri eller universitetsbyggeri for staten. Og dertil kommer byggeriets levetid, som jo kan løbe op i 100 år eller mere afhængig af hvilket byggeri, der er tale om. I det hele taget er brugeraspektet et meget forsømt område i byggeriet, mener professoren. Byggeriet er et af de områder, hvor der er størst behov for at evaluere efter min mening.«ingen interesse for feedback»jeg ved, det kan være svært at få feedback-mekanismerne til at fungere. MEN den nærmest minimale interesse for at få tilbagemeldinger fra dem, der rent faktisk bruger bygningerne, undrer mig. Ja, det er lige frem påfaldende, siger Peter Dahler-Larsen, der bruger et eksempel fra sin egen verden.»man kan foretage talrige udvidelser og ombygninger af et universitet uden særlig interesse for at inddrage hverken lærere eller studerende. Men det jo dem, der skal være i lokalerne. Hvordan kan man undgå at spørge dem om, hvordan det er at opholde sig i lokalerne? Får de hovedpine? Er der lys nok osv.?generelt er det slående, hvor lidt man inddrager brugerne i byggeverdenen. Hvis man sammenligner med patienttilfredshedsundersøgelser på hospitaler og tilsvarende målinger i skoler og på universiteter, er der et slående fravær af tilbagemeldinger fra brugerne altså dem, der skal fungere eller bo i bygningerne til bygherrer, arkitekter osv. Det er lige som den funktion er fuldstændig frakoblet!«til offentlighed Professor Peter Dahler- Larsen opfordrer de byggevirksomheder, der har nøgletal, til at lægge dem på forsiden af deres hjemmeside.»selvfølgelig skal man gøre det. Som privatmand og forbruger vil jeg naturligvis kigge efter de virksomheder, der kan fremvise nogle resultater. Sådan bør store bygherrer naturligvis også gøre,«siger evalueringseksperten. Han mener også, at der bør være offentlig adgang til at se, hvordan virksomhederne og bygherrerne klarer sig, når talmaterialet er tilstrækkeligt stort til, at det kan give en fair bedømmelse af den pågældende.»når det gælder de mere objektive områder, bør tallene naturligvis offentliggøres. For demokratiets, for brugerens og for offentlighedens skyld, og fordi der er klare fordele ved at gøre det. Og hvorfor skal murermester Jensen slippe, hvis Kinagrillens ejer er tvunget til at sætte sin dårlige Smiley op,«spørger Peter Dahler-Larsen retorisk. Status på evalueringsaktiviteten pr. 1. april 2008 Foto: Søren Holm/chiliarkiv.dk 9

10 fra centret Nu vender Antallet af virksomheder med gyldig karakterbog falder. Byggeriets Evaluerings Center klar med modoffensiv kurven Siden 2005, hvor de første virksomheder meldte sig på banen med gyldige karakterbøger, dvs. med mindst tre faktablade, har kurven bevæget sig stejlt opad. Men i 2008 begyndte den at vende.»det er der intet mærkeligt i. Som bekendt forældes nøgletallene, når de er tre år gamle. Så ryger de ud af systemet og karakterbogen er derfor ikke længere gyldig,«siger direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center. Han opfordrer kraftigt virksomhederne til at være opmærksom på forældelsesfristen, og sørge for at få evalueret nye sager, så karakterbogen igen kan anvendes fx ved prækvalifikationer, hvor der stilles krav om nøgletal.»på lidt længere sigt er jeg overbevist om, at kurven igen vender. Vi er i gang med en kampagne over for kommunerne en kampagne, der i sig selv genererer nye sager. Desuden bliver nøgletallene offentlige i Det vil formentlig få flere bygherrer til at efterspørge nøgletal, når de skal bygge. Endelig har vi iværksat en praksis i centret, der betyder, at vi kontakter de virksomheder, der risikerer at miste karakterbogen, fordi en eller flere af deres sager er ved at falde for treårsfristen.«status på evalueringsaktiviteten pr. medio marts Entreprenørnøgletal Antal evalueringssager 150 Rådgivernøgletal Antal evalueringssager 1500 Entreprenørnøgletal Antal afsluttede evalueringssager Ekskl. 1-års eftersyn Inkl. 1-års eftersyn

11 Fokus på det fejlfrie byggeri Utopia? Måske. Ikke desto mindre er det opgaven for DTU Management og Byggeriets Evaluerings Center at finde frem til nogle af de indikatorer, der har indflydelse på, om et givet byggeri gennemføres med få eller ingen mangler. Samarbejdet skal munde ud i en række praktiske anvisninger på, hvordan man kan eliminere de mange fejl, der præger en del af dansk byggeri. Udgangspunktet er de mange informationer, Byggeriets Evaluerings Center har opsamlet i sin database, siden centret i 2004 begyndte at evaluere byggesager. Over 1400 byggeentrepriser er det blevet til. Udover at bruge oplysningerne til at udarbejde nøgletal og karakterbøger kan de også udnyttes til at belyse forskellige forhold, der vedrører byggeprocessen. Realdania har bevilget 3 mio. kr. til forskningsprojektet. Pengene skal bl.a. finansiere en seniorforsker og en erhvervs-phd, der begge skal arbejde med emnet i tre år. d.a.i. arkitekter ingeniører blev den første virksomhed inden for rådgiverbranchen, der modtog et faktablad, efter at den var blevet evalueret for sin indsats i forbindelse med et plejehjemsbyggeri i Århus. Her ses den adm. direktør Jørgen Therkelsen, da han sidste år modtog faktabladet. Prisvinder henviser til danske nøgletal En god bekendt af Byggeriets Evaluerings Center har opnået en bemærkelsesværdig anerkendelse ved at vinde en konkurrence udskrevet af The Institute for Public Policy Research en af de førende politiske tænketanke i Storbritannien. Den canadiske forsker Matti Siemiatycki vandt sidste år priskonkurrencen med et projekt, der gik ud på at udforme en benchmark-liste over de bygge-, anlægs- og servicevirksomheder, som byder på store offentlige opgaver i Storbritannien. Listen gør det muligt at udpege de virksomheder, som har problemer med at levere deres ydelser til tiden og i den kvalitet og til den pris, der er aftalt. Peter Hesdorf overtager ledelsen Nye medarbejdere Efter godt et år som adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center valgte Ebbe Lind Kristensen at forlade stillingen pr. 1. januar 2009 til fordel for et spændende job i COWI. Det betyder, at direktør Peter Hesdorf nu er centrets nye frontfigur. Peter har været med næsten helt fra centrets opstart, lige som han har været med i udviklingen og administrationen af Byggeriets Nøgletalssystem. Siden 2004 har han været chef for sagsbehandlingen. Fra november 2007 udgjorde han sammen med Ebbe Lind Kristensen ledelsen af centret. Peter Hesdorf er diplomingeniør fra DTU. Leif Martin Jensen skal som seniorkonsulent arbejde med udbredelsen af nøgletalssystemet til kommuner og regioner i forbindelse med projektet»kommunale frontløbere«. Han har i mange år arbejdet i den danske byggesektor både som rådgivende ingeniør, projektudvikler og entreprenør. Leif Martin er akademiingeniør fra DIA-B/ DTU og har senere taget en MBA fra CBS. Mica Russ skal fortrinsvis beskæftige sig med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysningerne til nøgletalssystemet. Hun er tiltrådt efter en periode som studentermedhjælper hos Byggeriet Evaluerings Center. Sidste år dimitterede Mica fra Danmarks Tekniske Universitet som civilingeniør. I sit vinderprojekt henviste Matti Siemiatycki flere gange til det danske nøgletalssystem og de erfaringer, der er gjort herhjemme med nøgletalssystemet. 11

12 Afdelingschef Frank Bundgaard forventer, at de knapt 2400 tilsagn, der blev givet i 2008, til almene boliger nu vil begynde at slå igennem Flere nøgletal for alment byggeri på vej Frank Bundgaard:»Vi er godt i gang med evalueringerne i det almene byggeri.«foto: Jørgen Witved Det er ikke mange almene boliger, der er blevet igangsat, siden området blev omfattet af nøgletalskravet i marts Det medgiver afdelingschef i Velfærdsministeriet Frank Bundgaard, som derfor har svært ved at vurdere om de intentioner, man i sin tid havde med at indføre nøgletalssystemet også for det almene byggeri, er blevet indfriet. Dansk Byggeri har for nylig opgjort, at der i 2009 vil blive påbegyndt 1700 almene boliger.»det er rigtigt, at der i en lang periode ikke har været meget gang i tilsagnene til alment byggeri. Det dykkede meget kraftigt i Så steg det noget i 08, men fra det lave niveau, naturligvis. Og her i 2009 er der på nuværende tidspunkt (medio marts, red.) givet tilsagn til 376 boliger,«oplyser Frank Bundgaard.»Derfor har vi naturligvis heller ikke fået så mange evalueringer, som vi kunne have ønsket os. For at sige det mildt: Det er ikke et svimlende antal. Men vi regner med, at de små 2400 tilsagn, der blev givet i 2008, nu begynder at slå igennem. Og så vil vi også få nogle flere evalueringer. Flere almene byggeprojekter er nu tilmeldt evaluering og almene nøgletal for rådgivere og entreprenører er på vej. Så vi er nu godt i gang med evalueringerne i det almene byggeri. Den første gennemførte rådgiverevaluering var faktisk et alment byggeri.«intentionerne holder Selv om evalueringerne endnu ikke kan bekræfte det, er Frank Bundgaard overbevist om, at nøgletallene kan forbedre kvaliteten og give mere byggeri for pengene.»det er jo derfor, vi gør det. Og så for at skabe mere synlighed omkring nogle væsentlige forhold i byggeprocessen. Nu får vi en version 2 for nøgletal for entreprenører. Med de gennemførte ændringer, vil der ske en række forenklinger og forbedringer af nøgletallene samt af indsamlingen af oplysningerne. Der skal således indberettes færre oplysninger til brug for beregning af nøgletallene end tidligere, og oplysningerne vil foreligge på et tidligere tidspunkt. De almene og statslige nøgletal harmoniseres samtidig, så nøgletallene for de to områder bliver ens. Samlet set lettes parternes indberetningsbyrde samtidig med, vi får nogle bedre nøgletal. Det tegner godt,«siger afdelingschefen i Velfærdsministeriet. Han ser frem til, at også bygherrerne bliver omfattet af nøgletalssystemet, sådan som det hele tiden har været meningen, og som det bl.a. fremgår af regeringens byggepolitiske handlingsplan fra Nøgletal for bygherrer i år»men det er en vanskelig opgave. Også når målsætningen er, at vi skal finde noget, der er fælles for det statslige og almene byggeri, så nøgletallene kan bruges på kryds og på tværs. Uanset hvordan vi end vender og drejer det, så er der nogle fundamentale forskelle mellem de statslige og almene bygherrer. Forskelle, som vi bliver nødt til at tage højde for. Men det skal nok lykkes,«siger Frank Bundgaard, der forventer, at nøgletalssystemet for bygherrer kan træde i kraft efter sommeren. 12 NYT udgives af Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan København K. Tlf: Fax: www. byggeevaluering.dk Tekst, redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarsh. redaktør Peter Hesdorf Forsidefoto: Joakim H. Olsen Layout: Kenneth Olsson Grafik Oplag: ISSN:

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 17. november 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Vi skal bygge bedre og billigere

Vi skal bygge bedre og billigere www.byggeevaluering.dk Nyt fra Byggeriets Evaluerings Center Nr. 1 2002 Vi skal bygge bedre og billigere Vejen til det gode byggeri side 4 Godt byggeri kræver tillid side 7 Netværket fra Projekt Hus genopstår

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG

M i byggeprojekter. pstartsmøde. orgergade 111 1. november 2012. tokholmsporten visualisering: BIG M i byggeprojekter pstartsmøde orgergade 111 1. november 2012 tokholmsporten visualisering: BIG Velkomst og præsentation Kommissorium Kort om baggrunden for initiativet Kommentar til baggrunden i almindelighed

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere