Nu går rådgiverne efter gode nøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu går rådgiverne efter gode nøgletal"

Transkript

1 Nu går rådgiverne efter gode nøgletal Fra 1. oktober i år skal rådgiverne vise nøgletal, hvis de byder på opgaver for statslige og almene bygherrer. Byggeriets Evaluerings Center har derfor modtaget mange henvendelser fra rådgivervirksomheder, der ønsker at blive evalueret. En af dem er KPF Arkitekter A/S, som opnåede pæne karakterer for dette byggeri på Vestervang Skole i Viborg. Side 4 og 5. Marts 2009 Læs også Version 2 af nøgletal for entreprenører klar Side 6 Offentlige nøgletal er ingen gabestoksøvelse Side 7 Svært, men nødvendigt at evaluere Side 8

2 Af Flemming Borreskov, formand for Byggeriets Evaluerings Centers bestyrelse Nu er det bygherrernes tur I det forgangne år er der sket store fremskridt for byggeriets nøgletalssystem. I maj 2008 blev systemet mærkbart forenklet, idet kravet om nøgletal for produktivitet blev skrinlagt, hvilket medførte en administrativ lettelse på hele 60 %. På samme tid indførte Byggeriets Evaluerings Center digital indberetning af nøgletalsoplysninger. Disse to forbedringer er blevet taget godt imod hos de mange, der indberetter oplysninger om byggesager, som er tilmeldt evaluering. Centret indførte en ny type evaluering i form af nøgletal for arkitekter og rådgivende ingeniører. Systemet, der er baseret på en kundetilfredshedsmåling, blev sat i drift i maj Mange virksomheder har allerede tilmeldt sager til evaluering. Men vi må dog konstatere, at en række rådgivere endnu ikke er med på evalueringsbølgen. De risikerer dermed at blive fravalgt, når bygherrerne begynder at kræve nøgletal i forbindelse med udvælgelse af rådgivere til nye opgaver. Vi har set det før, og ved, at det tager sin tid, før nye regler accepteres ude i virksomhederne. Under ledelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdministeriet er der arbejdet videre med at forenkle nøgletalssystemet for entreprenører. Resultatet er blevet godt version 2 af nøgletalssystemet bringer yderligere forenklinger. Samtidig er det sikret, at tidligere nøgletal kan videreføres i det nye system. Parallelt med version 2 er der udviklet nøgletal for bygherrer, som nu også får deres egen karakterbog. Det betyder, at vi nu har et system, der på én gang måler bygherrens, rådgiverens og entreprenørens ydelse i et byggeprojekt. Lige her og nu befinder vi os i en krise, og byggebranchen er om nogen påvirket heraf. Hvad skal vi med karakterbøger og nøgletal i en tid, hvor virksomheder går konkurs, ledigheden vokser og planlagte byggeprojekter lægges på is, vil mange spørge. Vi mener, at det netop er nu med udbredt konkurrence om opgaverne til entreprenører og rådgivere, at det er en god idé at anvende nøgletal. For blot 1-2 år siden skulle en bygherre være glad, hvis det lykkedes at få et enkelt tilbud. I dag er byggeriet i højere grad»købers marked«konkurrencen er skærpet! Med nøgletallene får bygherren et glimrende værktøj til at udpege de mest kvalificerede virksomheder. Fra flere sider er det blevet anfægtet, at relativt få bygherrer anvender nøgletallene. Den kritik lytter vi til, og centret er allerede i gang med flere initiativer målrettet bygherrer. I løbet af 2009 vil alle landets kommuner blive tilbudt at afprøve nøgletalssystemet uden omkostninger. Vi er også overbeviste om, at offentliggørelsen af nøgletallene fra 2010 vil gøre systemet endnu mere attraktivt. Bolden er hermed spillet videre til landets gode bygherrer! Bestyrelsen bag Byggeriets Evaluerings Center Formand Adm. direktør Flemming Borreskov Realdania Næstformand Direktør Finn Lauritzen Erhvervs- og Byggestyrelsen Adm. direktør Henrik Garver Foreningen af Rådgivende Ingeniører Direktør Christian Lerche Danske Arkitektvirksomheder Direktør Anne Windfeldt Trolle DI Byggematerialer Direktør Lars Ole Hansen Universitets- og Bygningsstyrelsen Bygherreforeningen i Danmark Sekretariatsleder Gunde Odgaard Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Adm. direktør Lars Storr-Hansen Dansk Byggeri Adm. direktør Niels Jørgen Hansen TEKNIQ 2

3 FEBRUAR 2009 Nøgletal på KOM GODT I MÅL SOM KOMMUNAL BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Pjecerne kan downloades fra siden»kommunale Frontløbere«, der findes på roadshow Kampagnen»Kommunale Frontløbere«skal vise, hvilke fordele kommuner og regioner kan opnå ved at bruge nøgletal i deres byggeprojekter Foto: Jørgen Witved De to medarbejdere, der arbejder med kampagnen»kommunale Frontløbere«er Simon Mortensen og Leif Martin Jensen (til højre). I begyndelsen af 2009 tog Byggeriets Evaluerings Center fat på den kampagne, der skal bringe nøgletalsystemet ud til kommuner og regioner. I forvejen har en del kommuner allerede gjort deres første erfaringer med at bruge nøgletal. Men nu skal samtlige kommuner og regioner aflægges et besøg, der går ud på at orientere om nøgletalssystemet, og de fordele, der kan være for dem ved at bruge nøgletal. Samtidig får de et tilbud om at få prøvet nøgletalssystemet af på en af deres egne byggesager. Et tilbud, der vel at mærke er gratis for den enkelte kommune.»en ting er, at vi kommer ud og forklarer om systemet, men det er trods alt noget helt andet, når medarbejderne i kommunernes forvaltninger får lejlighed til at afprøve systemet i praksis og på den måde gøre deres egne erfaringer,«siger direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center. Foreløbig er kommunerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark blevet kontaktet, og der er aftalt en række møder for de kommende måneder.»vi oplever, at kommunerne er meget positive, når vi henvender os og beder om et møde. De vil gerne høre mere om systemet og om, hvordan de i praksis kan bruge nøgletal. Der er ingen tvivl om, at deres kendskab til nøgletalssystemet generelt er begrænset. Derfor er jeg også overbevist om, at kampagnen er meget relevant, når det gælder om at få udbredt systemet til nye områder,«siger projektleder Simon Mortensen. Udover at orientere om nøgletalsystemets fordele, skal kampagnen også afdække de barrierer, som hidtil har afholdt kommunerne fra at bruge nøgletal i større omfang. Tidligere kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen Ib Steen Olsen, er tilknyttet kampagnen som konsulent. 3

4 Efter en længere informationsperiode er tilmeldingerne fra de rådgivervirksomheder, der gerne vil evalueres, begyndt at strømme ind. Mange rådgivende virksomheder er i færd med at blive evalueret. Byggeriets Evaluerings Center har offentliggjort en liste over tilmeldte virksomheder Siden 1. maj 2008 har bygherrer inden for det statslige og almene byggeri skullet stille krav om, at arkitekter og rådgivende ingeniører, der medvirker i konkrete byggesager, skal lade sig evaluere. Og fra 1. oktober i år mødes de samme virksomheder af et krav om at kunne vise nøgletal, når de byder på opgaver inden for statsligt og alment byggeri. Ikke mindst det sidste krav har medvirket til at fremskynde processen.»vi oplever, at rigtig mange virksomheder har henvendt sig til centret de seneste måneder for at blive evalueret. De har indset, at det er ved at være tid, hvis man skal nå at kunne leve op til kravet om at vise nøgletal fra 1. oktober i år,«fortæller direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluering Center. Han oplyser, at medio marts havde ca. 90 rådgivningsvirksomheder tilmeldt sig. Peter Hesdorf opfordrer de virksomheder, der endnu ikke er kommet i gang med evalueringen, til at handle.»det kan endnu nås, hvis man ønsker at kunne byde på opgaver inden for staten og det almene byggeri. Det ville være ærgerligt ikke at kunne komme i betragtning, fordi man ikke har papirerne i orden,«siger Peter Hesdorf. Centret har som en service over for alle bygherrer statslige, kommunale, regionale og private valgt at offentliggøre en liste over de arkitekter og rådgivende ingeniører, der er tilmeldt nøgletalssystemet. Listen findes på centrets hjemmeside, En af de opgaver, KPF Arkitekter har fået evalueret, er deres projektering af en tilbygning til Vestervang Skole i Viborg. Evalueringen gav fine karakter. Byggeriet er endnu ikke færdiggjort. Foto: Joakim H. Olsen 4

5 Case Foto: Jørgen Witved Nøgletal ansporer alle til at gøre deres bedste»vi ser det som en klar fordel for branchen og for den enkelte virksomhed, at man bliver målt på sine præstationer. At man får karakterer og kan bruge dem i bestræbelserne på at få nye opgaver.«sådan siger projektchef og partner i KPF Arkitekter A/S, Thomas Pedersen, når han bliver spurgt om årsagen til, at virksomheden i øjeblikket er i færd med at blive evalueret på ikke færre end 7 byggesager. KPF Arkitekter er i dag en mellemstor virksomhed med 50 ansatte placeret i Viborg og med en mindre afdeling i Århus. Virksomheden er bredt funderet inden for arkitektur, landskabsplanlægning og bygherrerådgivning. Thomas Pedersen blev i sin tid opmærksom på nøgletalssystemet, da KPF Arkitekter blev bedt om at medvirke i nogle sager, hvor bygherren havde forlangt, at byggeriet og dermed entreprenøren blev evalueret.»her fik vi demonstreret fordelen ved at forlange nøgletal, nemlig at entreprenøren gør sit yderste for at opnå nogle gode resultater og karakterer. Derfor har vi også efterfølgende anbefalet over for flere bygherrer, at de skulle stille tilsvarende krav. Og med den indstilling lå det lige for, at vi selv blev evalueret, da rådgiverne kom ind under nøgletalssystemet for et lille års tid siden,«siger Thomas Pedersen. Med nøgletal får vi et værktøj og nogle tal, vi kan forholde os til og agere på, siger Michael Reventlow-Mourier. Foto: Joakim H. Olsen Udover at bruge nøgletallene aktivt, fx i forbindelse med virksomhedens markedsføring, vil man også bruge dem internt i virksomheden.»vi arbejder løbende med at forbedre vores virksomhed og vores ydelser, og motivere alle medarbejdere til at gøre en ypperlig indsats. Rådgivning er jo en uhåndgribelig størrelse. Med nøgletallene får vi et værktøj og nogle tal, vi kan forholde os til. Er tallene på et område utilfredsstillende, ved vi, hvor vi skal sætte ind for at gøre det bedre,«siger virksomhedens adm. direktør og partner Michael Reventlow- Mourier. Han forudser, at krisen vil sætte øget fokus på nøgletalssystemet:»jeg tror, at flere bliver opmærksomme på, at hver parameter tæller, nu hvor konkurrencen også bliver øget. Hvor man tidligere kunne vælge og vrage blandt opgaverne, vil rådgiverne være interesserede i at deltage i flere prækvalifikationer. Det tror jeg vil blive positivt for systemet.«nye nøgletal for bygherrer på vej Skal bl.a. hjælpe kommunerne på vej, når de skal vælge bygherrer til alment byggeri Samtidig med at en arbejdsgruppe har forberedt nøgletal for entreprenører, version 2, har et andet udvalg arbejdet med et nøgletalssystem for bygherrer. Udover at det hele tiden har været idéen, at også bygherrer skulle evalueres på lige fod med entreprenører og rådgivere, er sigtet at skabe større gennemsigtighed med bygherrernes præstationer. Ikke mindst kommunerne kan have brug for et sådant redskab, når de skal vælge bygherrer til et projekt inden for alment byggeri. Arbejdsgruppen, der har repræsentanter fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Velfærdsministeriet, Rådet for Offentlige Bygherrer, Boligselskabernes Landsforening, Bygherreforeningen og Byggeriets Evaluerings Center, har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Men der tegner sig konturer af et system, der dels henter nøgletal fra entreprenør- og rådgiversystemet, dels generer nøgletal, der alene ved-rører bygherrefunktionen. 5

6 Nu bliver nøgletalssystemet endnu en gang forenklet, samtidig med at indberetningen af tallene bliver nemmere. Det er nogle af resultaterne, som en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet har fundet frem til. Udover de to myndigheder har repræsentanter fra Dansk Byggeri, TEKNIQ, Bygherreforeningen, Rådet for Offentlige Bygherrer, Boligselskabernes Landsforening og Byggeriets Evaluerings Center arbejdet med forenklingen i et års tid. Nem, nemmere, version Allerede sidste år blev systemet trimmet, så der blev færre nøgletal, ligesom der skulle indberettes væsentligt færre oplysninger. Bl.a. blev underentreprenørerne friholdt fra at skulle indsende oplysninger. Den linje fortsættes i den nye udgave, version 2, som ventes at være klar til foråret i form af nye bekendtgørelser. 2. generationsudgaven af nøgletal for entreprenører er klar. Nøgletalsoplysninger fra tidligere sager kan fortsat anvendes Sidste år blev det muligt at indberette digitalt. Det betød, at den tid, som entreprenøren gennemsnitligt bruger på en evalueringssag, blev nedbragt betydeligt. Nu ser det ud til, at entreprenøren helt slipper for at skulle indberette, idet der lægges op til, at bygherren overtager hele indberetningsopgaven. Entreprenøren skal dog fortsat godkende oplysninger, som bygherren indberetter. De væsentligste ændringer i den nye udgave er bl.a. Færre nøgletal for tidsfrister De fire klasser for mangler nedbringes til tre Nyt nøgletal for en værdiansættelse af mangler ved aflevering Ved udformningen af det nye system har man bevaret kontinuiteten i forhold til de tidligere udgaver. Det betyder bl.a. at nøgletal fra tidligere sager kan videreføres i version 2. Færre spørgsmål vedrørende kundetilfredshed Entreprenøren får mulighed for at modtage sit faktablad kort tid efter entreprisens aflevering Nøgletallene kan forbedres yderligere Afdelingschef Niels Nielsen Dansk Byggeri Uden at tage stilling til andre anvendelsesmuligheder for nøgletallene er Dansk Byggeri af den opfattelse, at nøgletallene ikke er et værktøj, som entreprenør- og håndværksvirksomheder i dag anvender direkte i det konkrete arbejde med at skabe en bedre kvalitet og effektivitet i gennemførelsen af entrepriser. Baggrunden for denne opfattelse er, at nøgletallene ikke identificerer konkrete problemområder, men alene giver generelle data. Dette forhold er en af de udfordringer, der skal løses, for at nøgletallenes anvendelse kan udbredes yderligere. Dansk Byggeri har løbende fremført dette synspunkt i arbejdsgruppen under Erhvervs- og Byggestyrelsen og Velfærdsministeriet om version 2 af entreprenørnøgletallene. Derudover er Dansk Byggeri skuffet over, at version 2 ikke gav et slankere system, end det forslag, der nu er sendt i høring. Et eksempel på, at forslaget til version 2 af nøgletalssystemet ikke medfører den ønskede begrænsning af ressourceforbruget, er, at den eksisterende optælling af mangler er videreført og suppleret med en opgørelse af manglernes værdi og en evaluering af manglers betydning for ibrugtagning af bygværket. Manglerne er derfor fortsat et problembarn i nøgletalssystemet, uden at nøgletallene for mangler giver de ønskede kvalitets- eller effektivitetsforbedringer i byggeriet. 6

7 Offentlige nøgletal er ikke en gabestoksøvelse Men de professionelle aktører i byggesektoren må indstille sig på at blive vurderet på deres gerninger, siger direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen Nøgletallene bliver offentlige, men ikke i form af en gabestok. Og branchen vil blive taget med på råd om, hvordan offentliggørelse kan finde sted, og hvordan brugerfladen bedst kan opbygges. Direktør Finn Lauritzen:»Nødvendigt med offentliggørelse.«foto: Jørgen Witved Foto: Peter M. Madsen Det forsikrer direktør Finn Lauritzen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, forud for årsmødet i Byggeriets Evaluerings Center.»Allerede i den byggepolitiske handlingsplan fra 2007 tilkendegav vi, at der skal være offentlighed om nøgletal. Der er i den gældende bekendtgørelse for det statslige byggeri en bestemmelse om, at nøgletal skal offentliggøres fra Hvordan kravene præcist vil blive udmøntet, vil blive drøftet med branchen i de kommende måneder, og kravene vil indgå i en ændringsbekendtgørelse i efteråret,«siger Finn Lauritzen.»Det er nødvendigt med offentliggørelse af nøgletallene, hvis den konkurrence, der foregår på markedet, i højere grad skal gå på kvalitet frem for på pris. Det vil gavne alle parter. Men forudsætningen for, at det kan ske, er større synlighed omkring alle kvalitetsparametre. Og her er nøgletallene alfa og omega.«nøgletal et fact of life Direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen afviser, at formålet med at offentliggøre nøgletal er at hænge nogen ud i Ekstra Bladet eller andre former for gabestokke. Idéen er at skabe større gennemsigtighed i markedet for branchens professionelle aktører, dvs. bygherrer, entreprenører og rådgivere.»de må vænne sig til, at de vil blive vurderet kontinuerligt. Det er så at sige et fact of life, som de må indstille sig på.«de nye bekendtgørelser, som bliver offentliggjort inden længe, begrænser antallet af nøgletal, der i fremtiden vil gælde for udførende virksomheder. Senere i år vil Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Velfærdsministeriet introducere et nyt nøgletalssystem for bygherrer. Et godt grundlag for videre udbredelse Underdirektør Jan Eske Schmidt, TEKNIQ Med nøgletal version 2 afsluttes den forenkling af nøgletallene for entreprenørerne som blev påbegyndt sidste år. TEKNIQ tillægger det stor betydning, at de forenklede nøgletal tager hensyn til, at de virksomheder, der allerede har fået en karakterbog, fortsat kan anvende den både i det statslige og det almene byggeri, samtidig med at der sker forenklinger. TEKNIQ vil samtidig opfordre til, at der gøres en indsats for at synliggøre overfor virksomhederne at nøgletallene er betydningsfulde i forbindelse med udvælgelsen. Med nøgletal version 2 er grundlaget skabt for den langsigtede ambition om, at nøgletallene bliver et uundværligt værktøj for brugerne og attraktivt at efterspørge for bygherrerne. Med indførelsen af nøgletallene for bygherrerne sluttes ringen. Dermed er der et godt grundlag for at se på udbredelsen af nøgletallene til andre bygherrer end de statslige og almene. 7

8 Evalueringseksperten Peter Dahler-Larsen mener, at der er al mulig grund til at evaluere inden for byggeriet. Men hvorfor er man ikke interesseret i at måle, hvad brugerne mener om byggeriet, spørger han Svært men pinedød nødvendigt Med evalueringsbølgen har vi fået adgang til en masse data og viden om vores samfund. Det er på mange måder en god udvikling, men der er sandelig også ulemper.»en af farerne er, at man kommer til at generalisere komplekse og nuancerede opgaver til nogle simple kriterier, som der måles på. Risikoen er, at der tegnes et meget simpelt og forenklet billede, som kommer til at stå som Sandheden. Det som er let at måle prioriteres i forhold til andre aspekter, som er sværere at måle.«sådan siger professor Peter Dahler- Larsen, Syddansk Universitet, som underviser og beskæftiger sig med socialvidenskab, herunder også evaluering et emne, han har skrevet flere bøger om. Han mener dog, at der er flere fordele end ulemper ved den udbredte evalueringskultur i Danmark. Evalueringen har bl.a. betydet et boost for udvikling og kvalitet af det danske samfund.»tag bare skoleområdet, hvor vi de senere år har talt utroligt meget om, hvad vi ville med det danske skolesystem og om, hvad vores børn skal lære. Ikke mindst foranlediget af de internationale skoleundersøgelser, som har været med til at skubbe til debatten. De har dokumenteret, at vi er bagud i forhold til andre lande et forhold, der har medført, at der efterfølgende er blevet gjort meget for at rette op på svaghederne. Allerede nu ser vi de første resultater.«også byggeriet hører til et af de samfundsområder, som er blevet målt og vejet i form af Byggeriets Nøgletalssystem. Peter Dahler-Larsen gør opmærksom på, at han ikke kender systemet tilstrækkeligt til at kunne udtale sig om dets kvalitet. Det samme gælder de forhold og vilkår, der gælder for byggerierhvervet. Skoleundersøgelserne har vist, at vi er bag ud i forhold til andre lande - et forhold, der har gjort, at der efterfølgende er gjort meget for at rette op på svaghederne.«8

9 Meget komplekst»men umiddelbart vil jeg sige, at jo mere kompleks et område er, desto vanskeligere er det at evaluere. Og byggeriet må høre til den kategori. Tænk bare på alle de dimensioner, der er i et byggeri: fagteknisk, æstetisk, pris, funktionalitet osv. Men samtidig er byggeriet et af de områder, hvor der er størst behov for at evaluere efter min mening, siger evalueringseksperten. Han begrunder sit synspunkt med, at et byggeri er en bekostelig affære, hvad enten der er tale om et parcelhus, kommunalt institutionsbyggeri eller universitetsbyggeri for staten. Og dertil kommer byggeriets levetid, som jo kan løbe op i 100 år eller mere afhængig af hvilket byggeri, der er tale om. I det hele taget er brugeraspektet et meget forsømt område i byggeriet, mener professoren. Byggeriet er et af de områder, hvor der er størst behov for at evaluere efter min mening.«ingen interesse for feedback»jeg ved, det kan være svært at få feedback-mekanismerne til at fungere. MEN den nærmest minimale interesse for at få tilbagemeldinger fra dem, der rent faktisk bruger bygningerne, undrer mig. Ja, det er lige frem påfaldende, siger Peter Dahler-Larsen, der bruger et eksempel fra sin egen verden.»man kan foretage talrige udvidelser og ombygninger af et universitet uden særlig interesse for at inddrage hverken lærere eller studerende. Men det jo dem, der skal være i lokalerne. Hvordan kan man undgå at spørge dem om, hvordan det er at opholde sig i lokalerne? Får de hovedpine? Er der lys nok osv.?generelt er det slående, hvor lidt man inddrager brugerne i byggeverdenen. Hvis man sammenligner med patienttilfredshedsundersøgelser på hospitaler og tilsvarende målinger i skoler og på universiteter, er der et slående fravær af tilbagemeldinger fra brugerne altså dem, der skal fungere eller bo i bygningerne til bygherrer, arkitekter osv. Det er lige som den funktion er fuldstændig frakoblet!«til offentlighed Professor Peter Dahler- Larsen opfordrer de byggevirksomheder, der har nøgletal, til at lægge dem på forsiden af deres hjemmeside.»selvfølgelig skal man gøre det. Som privatmand og forbruger vil jeg naturligvis kigge efter de virksomheder, der kan fremvise nogle resultater. Sådan bør store bygherrer naturligvis også gøre,«siger evalueringseksperten. Han mener også, at der bør være offentlig adgang til at se, hvordan virksomhederne og bygherrerne klarer sig, når talmaterialet er tilstrækkeligt stort til, at det kan give en fair bedømmelse af den pågældende.»når det gælder de mere objektive områder, bør tallene naturligvis offentliggøres. For demokratiets, for brugerens og for offentlighedens skyld, og fordi der er klare fordele ved at gøre det. Og hvorfor skal murermester Jensen slippe, hvis Kinagrillens ejer er tvunget til at sætte sin dårlige Smiley op,«spørger Peter Dahler-Larsen retorisk. Status på evalueringsaktiviteten pr. 1. april 2008 Foto: Søren Holm/chiliarkiv.dk 9

10 fra centret Nu vender Antallet af virksomheder med gyldig karakterbog falder. Byggeriets Evaluerings Center klar med modoffensiv kurven Siden 2005, hvor de første virksomheder meldte sig på banen med gyldige karakterbøger, dvs. med mindst tre faktablade, har kurven bevæget sig stejlt opad. Men i 2008 begyndte den at vende.»det er der intet mærkeligt i. Som bekendt forældes nøgletallene, når de er tre år gamle. Så ryger de ud af systemet og karakterbogen er derfor ikke længere gyldig,«siger direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center. Han opfordrer kraftigt virksomhederne til at være opmærksom på forældelsesfristen, og sørge for at få evalueret nye sager, så karakterbogen igen kan anvendes fx ved prækvalifikationer, hvor der stilles krav om nøgletal.»på lidt længere sigt er jeg overbevist om, at kurven igen vender. Vi er i gang med en kampagne over for kommunerne en kampagne, der i sig selv genererer nye sager. Desuden bliver nøgletallene offentlige i Det vil formentlig få flere bygherrer til at efterspørge nøgletal, når de skal bygge. Endelig har vi iværksat en praksis i centret, der betyder, at vi kontakter de virksomheder, der risikerer at miste karakterbogen, fordi en eller flere af deres sager er ved at falde for treårsfristen.«status på evalueringsaktiviteten pr. medio marts Entreprenørnøgletal Antal evalueringssager 150 Rådgivernøgletal Antal evalueringssager 1500 Entreprenørnøgletal Antal afsluttede evalueringssager Ekskl. 1-års eftersyn Inkl. 1-års eftersyn

11 Fokus på det fejlfrie byggeri Utopia? Måske. Ikke desto mindre er det opgaven for DTU Management og Byggeriets Evaluerings Center at finde frem til nogle af de indikatorer, der har indflydelse på, om et givet byggeri gennemføres med få eller ingen mangler. Samarbejdet skal munde ud i en række praktiske anvisninger på, hvordan man kan eliminere de mange fejl, der præger en del af dansk byggeri. Udgangspunktet er de mange informationer, Byggeriets Evaluerings Center har opsamlet i sin database, siden centret i 2004 begyndte at evaluere byggesager. Over 1400 byggeentrepriser er det blevet til. Udover at bruge oplysningerne til at udarbejde nøgletal og karakterbøger kan de også udnyttes til at belyse forskellige forhold, der vedrører byggeprocessen. Realdania har bevilget 3 mio. kr. til forskningsprojektet. Pengene skal bl.a. finansiere en seniorforsker og en erhvervs-phd, der begge skal arbejde med emnet i tre år. d.a.i. arkitekter ingeniører blev den første virksomhed inden for rådgiverbranchen, der modtog et faktablad, efter at den var blevet evalueret for sin indsats i forbindelse med et plejehjemsbyggeri i Århus. Her ses den adm. direktør Jørgen Therkelsen, da han sidste år modtog faktabladet. Prisvinder henviser til danske nøgletal En god bekendt af Byggeriets Evaluerings Center har opnået en bemærkelsesværdig anerkendelse ved at vinde en konkurrence udskrevet af The Institute for Public Policy Research en af de førende politiske tænketanke i Storbritannien. Den canadiske forsker Matti Siemiatycki vandt sidste år priskonkurrencen med et projekt, der gik ud på at udforme en benchmark-liste over de bygge-, anlægs- og servicevirksomheder, som byder på store offentlige opgaver i Storbritannien. Listen gør det muligt at udpege de virksomheder, som har problemer med at levere deres ydelser til tiden og i den kvalitet og til den pris, der er aftalt. Peter Hesdorf overtager ledelsen Nye medarbejdere Efter godt et år som adm. direktør i Byggeriets Evaluerings Center valgte Ebbe Lind Kristensen at forlade stillingen pr. 1. januar 2009 til fordel for et spændende job i COWI. Det betyder, at direktør Peter Hesdorf nu er centrets nye frontfigur. Peter har været med næsten helt fra centrets opstart, lige som han har været med i udviklingen og administrationen af Byggeriets Nøgletalssystem. Siden 2004 har han været chef for sagsbehandlingen. Fra november 2007 udgjorde han sammen med Ebbe Lind Kristensen ledelsen af centret. Peter Hesdorf er diplomingeniør fra DTU. Leif Martin Jensen skal som seniorkonsulent arbejde med udbredelsen af nøgletalssystemet til kommuner og regioner i forbindelse med projektet»kommunale frontløbere«. Han har i mange år arbejdet i den danske byggesektor både som rådgivende ingeniør, projektudvikler og entreprenør. Leif Martin er akademiingeniør fra DIA-B/ DTU og har senere taget en MBA fra CBS. Mica Russ skal fortrinsvis beskæftige sig med sagsbehandling og kvalitetssikring af oplysningerne til nøgletalssystemet. Hun er tiltrådt efter en periode som studentermedhjælper hos Byggeriet Evaluerings Center. Sidste år dimitterede Mica fra Danmarks Tekniske Universitet som civilingeniør. I sit vinderprojekt henviste Matti Siemiatycki flere gange til det danske nøgletalssystem og de erfaringer, der er gjort herhjemme med nøgletalssystemet. 11

12 Afdelingschef Frank Bundgaard forventer, at de knapt 2400 tilsagn, der blev givet i 2008, til almene boliger nu vil begynde at slå igennem Flere nøgletal for alment byggeri på vej Frank Bundgaard:»Vi er godt i gang med evalueringerne i det almene byggeri.«foto: Jørgen Witved Det er ikke mange almene boliger, der er blevet igangsat, siden området blev omfattet af nøgletalskravet i marts Det medgiver afdelingschef i Velfærdsministeriet Frank Bundgaard, som derfor har svært ved at vurdere om de intentioner, man i sin tid havde med at indføre nøgletalssystemet også for det almene byggeri, er blevet indfriet. Dansk Byggeri har for nylig opgjort, at der i 2009 vil blive påbegyndt 1700 almene boliger.»det er rigtigt, at der i en lang periode ikke har været meget gang i tilsagnene til alment byggeri. Det dykkede meget kraftigt i Så steg det noget i 08, men fra det lave niveau, naturligvis. Og her i 2009 er der på nuværende tidspunkt (medio marts, red.) givet tilsagn til 376 boliger,«oplyser Frank Bundgaard.»Derfor har vi naturligvis heller ikke fået så mange evalueringer, som vi kunne have ønsket os. For at sige det mildt: Det er ikke et svimlende antal. Men vi regner med, at de små 2400 tilsagn, der blev givet i 2008, nu begynder at slå igennem. Og så vil vi også få nogle flere evalueringer. Flere almene byggeprojekter er nu tilmeldt evaluering og almene nøgletal for rådgivere og entreprenører er på vej. Så vi er nu godt i gang med evalueringerne i det almene byggeri. Den første gennemførte rådgiverevaluering var faktisk et alment byggeri.«intentionerne holder Selv om evalueringerne endnu ikke kan bekræfte det, er Frank Bundgaard overbevist om, at nøgletallene kan forbedre kvaliteten og give mere byggeri for pengene.»det er jo derfor, vi gør det. Og så for at skabe mere synlighed omkring nogle væsentlige forhold i byggeprocessen. Nu får vi en version 2 for nøgletal for entreprenører. Med de gennemførte ændringer, vil der ske en række forenklinger og forbedringer af nøgletallene samt af indsamlingen af oplysningerne. Der skal således indberettes færre oplysninger til brug for beregning af nøgletallene end tidligere, og oplysningerne vil foreligge på et tidligere tidspunkt. De almene og statslige nøgletal harmoniseres samtidig, så nøgletallene for de to områder bliver ens. Samlet set lettes parternes indberetningsbyrde samtidig med, vi får nogle bedre nøgletal. Det tegner godt,«siger afdelingschefen i Velfærdsministeriet. Han ser frem til, at også bygherrerne bliver omfattet af nøgletalssystemet, sådan som det hele tiden har været meningen, og som det bl.a. fremgår af regeringens byggepolitiske handlingsplan fra Nøgletal for bygherrer i år»men det er en vanskelig opgave. Også når målsætningen er, at vi skal finde noget, der er fælles for det statslige og almene byggeri, så nøgletallene kan bruges på kryds og på tværs. Uanset hvordan vi end vender og drejer det, så er der nogle fundamentale forskelle mellem de statslige og almene bygherrer. Forskelle, som vi bliver nødt til at tage højde for. Men det skal nok lykkes,«siger Frank Bundgaard, der forventer, at nøgletalssystemet for bygherrer kan træde i kraft efter sommeren. 12 NYT udgives af Byggeriets Evaluerings Center Strandgade 27B, plan København K. Tlf: Fax: www. byggeevaluering.dk Tekst, redaktion og tilrettelæggelse: PeRscript Ansvarsh. redaktør Peter Hesdorf Forsidefoto: Joakim H. Olsen Layout: Kenneth Olsson Grafik Oplag: ISSN:

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v.

UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. UDKAST Vejledning om nøgletal for statsligt byggeri m.v. Afsnit I Indledning, baggrund og anvendelsesområde Kapitel 1 Indledning Denne vejledning skal bidrage til de statslige bygherrers fortolkning af

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE

Nøgletal. med høj signalværdi NY HJEMMESIDE »LÅS OP«FOR DINE NØGLETAL 19 KOMMUNALE FRONTLØBERE Nøgletal med høj signalværdi Nøgletalssystemet har fået en ny overbygning Bygge Rating, som er nemmere at forstå og bruge for byggeriets aktører. Læs mere om det nye værktøj på side 4 og 5. LÆS OGSÅ OM

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold

Høringsudkast VFM Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Høringsudkast VFM 11.07.08 Vejledning om nøgletal for alment byggeri m.v. Indhold Forord 1. Nøgletalssystemet 1.1 Baggrund og formål 1.2 Præsentation af nøgletalsystemet 1.3 Anvendelsesområde 1.3.1 Boligtyper

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014

Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 Seminar om digital mangelinformation fredag den 7. november 2014 1 Program Introduktion til Digital mangelhåndtering og bips U106 / innovationskonsulent Ditte Wedell Pape, MT Højgaard A/S Digital mangelhåndtering

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Foreslået af regeringen i task force redegørelsen december 2000 Stiftet af F.R.I., PAR, Danske Entreprenører, BYG, BAT-kartellet kartellet, Byggematerialeindustrien, Fonden

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri

Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri September 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning...3 2. Hvorfor nøgletal...3 3. Hvornår finder bekendtgørelsen anvendelse...5 3.1 Hvem er omfattet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U

Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de 12:55:42 virker - U INNOVATION Offentlige arbejdspladser stjæler hinandens gode idéer men glemmer at undersøge, om de virker Af Allan Christensen @journallan Torsdag den 3. november 2016, 05:00 Del: Offentlige arbejdspladser

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere