SEPTEMBER mange gange og det er en stor glæde for både forældrene og Børnecafeens personale, at se, hvor glade børnene er for hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2014. mange gange og det er en stor glæde for både forældrene og Børnecafeens personale, at se, hvor glade børnene er for hinanden."

Transkript

1 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 BORNHOLM, DU ER MIN DEJLIGE FERIEØ.. Overskriften kunne være Børnecafeens slogan. Børnecafeens børn og voksne var for femte år på ferie på Bornholm i uge 31. Af Ingrid Flye, leder af Byarbejdet hjælpe, hvis der opstår situationer, de ikke kan overskue. I år har vi været så heldige, at vi har fået doneret penge fra blandt andet Christians Kirke og Vor Frelser Kirke på Christianshavn og fra KFUM/K. Dette har betydet, at vi også kunne tage nogle familier med, der ikke kunne komme med under AMF (Arbejdsmarkedsfonden) reglerne for deltagelse. Disse familier havde efter vores vurdering meget brug for ferien og det var en stor glæde for dem at deltage. Der blev leget, badet og hygget fra tidlig morgen til sent om aftenen. Foto: Ingrid Flye Vi drog med 27 børn og 28 voksne af sted fra Christianshavn og var i Gudhjem Feriepark i syv dage. Det blev syv helt vidunderlige dage med fantastisk vejr og positive og glade deltagere. Hver familie får et lille hus til rådighed. Personale og frivillige bor i huse mellem familierne. Børnene var i alderen 0 14 år og der blev leget, badet og hygget fra tidlig morgen til sen aften. Familierne sørger selv for morgenmad og frokost, aftensmaden spises sammen på en stor græsplæne foran husene. Der tændes op i vore medbragte grill og der spises pølser, bøffer, salater, nye kartofler m.m. I år var der doneret en tur til Joboland af Rotary Christianshavn. En privat person havde doneret 3000 kr. som vi måtte love, skulle gå til meget store is til børnene. Det blev til en meget fin dag i Joboland og der blev købt meget store is til alle i isbutikken i Gudhjem. en del af børnene har været med på ferie mange gange og det er en stor glæde for både forældrene og Børnecafeens personale, at se, hvor glade børnene er for hinanden. Der bliver leget dagen lang, børnene overnatter hos hinanden i feriehusene - og vi ser nogle børn der knytter meget tætte bånd og formår at inkludere alle. Mødrene nyder også at være på ferie et sted, hvor der er andre i samme situation og hvor man kan vælge samværet til og fra, da der er forskellige behov. Nogle børn skal sove tidligt, nogle må lege til de segner, nogle må få kage og slik, andre ikke men når alle har deres eget hus, er det muligt at trække sig tilbage, når det bliver for meget. Ferieturen er betalt af Arbejdsmarkedets Feriefond. Familiernes indkomst er på kontanthjælpsniveau eller der under. Familierne har ikke økonomisk mulighed for selv at tage på ferie. Det er en stor tryghed for mødrene, at alt er arrangeret og at personalet er der og kan En af donationerne til turen var betinget af at pengene skulle gå til meget store is til børnene. Foto: Ingrid Flye Kom med i redaktionen vi kan godt bruge nogle flere hænder og hoveder. Se side 11

2 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 2 HERBERGET I HILLERØDGADE ET TILBAGEBLIK PÅ 21 ÅR På faldrebet til tilværelsen som pensionist fik jeg lyst til at prøve at komme med et tilbageblik på de 21 år, der er gået siden jeg startede som forstander i Hillerødgade i 1993 Af Bjørn Bendorff, forstander herberget i Hillerødgade Forstander Bjørn Bendorff. Foto: Sharon Parker Nu er det 21 år siden, jeg begyndte som forstander i Hillerødgade. Forude venter tilværelsen som pensionist, og det sætter naturligvis tanker i gang om udviklingen i arbejdet med beboerne. Nøgleordene for vort daglige arbejde var nærhed, varme og omsorg. Når en beboer blev indskrevet, var det vigtigste for os at signalere, at nu fik han/hun en pause fra gadens kaotiske og hektiske liv. Nu drejede det sig om at falde til ro og føle sig tryg, og så tog vi efterfølgende snakken om, hvilke ønsker vores beboer havde for fremtiden, og hvordan vi kunne hjælpe. For tingene skulle ske i den rækkefølge, beboeren magtede det. Det var ikke et spørgsmål om, hvor længe et ophold varede. Det var et spørgsmål om, det førte noget godt med sig. I 1993 havde vi 105 herbergspladser 105 pladser havde vi valgt som kuriosum, fordi vi lå under Bistandslovens 105. Ønsket om at have fingeren på pulsen betød, at vi søsatte ganske mange projekter, hovedsagelig finansieret af Socialministeriet: Vi fik udslusningsboliger til de af vore beboere, der havde brug for lidt øvelse under trygge kår til at lære at bo selv. Husbåden Fru Prip Først havde vi 2 lejligheder. Efterhånden fik vi 10 samt en skæv bolig husbåden Fru PRIP. Vi fik projekt Hund, hvor vi, som de første i København kunne tilbyde vore beboere, at de kunne have deres hund med sig. Først havde vi 2 pladser. Nu har vi mange. Vi fik etableret vort særlige botilbud for psykisk syge misbrugere med den specialitet, at man aldrig kunne udskrives mod eget ønske. Vi fik projekt Latinamerika : Opsøgende gadearbejde for primært chilenske flygtninge. Vi fik sygeplejerske og en lille sygeafdeling. Vi fik somaliprojekt 1 & 2, tænkt som et hjælp-tilselvhjælpstilbud. Vi fik et nyt somaliprojekt: Samfund og Sprog som Rehabilitering. Vi fik vores natcafé og til sidst fik vi en særlig indsats for unge på kanten af hjemløshed. Nu har vi 99 døgnpladser og 30 natpladser foruden vort private bofællesskab med fem personer på Bernstorffslund Allé. Samarbejdet med Københavns Kommune Københavns kommune betaler. Københavns kommune vil have målbare, kontrollerede, effektiviserede resultater. Der skal flow til. Der skal laves opholdsplaner, der kan måles og forandringskompasser, der skal følges op. Kommunens røde lamper i journalsystemet blinker truende: I har ikke fulgt op i tide. Jeres beboere bor her for længe. I må sørge for flow. Beboerne skal videre uanset, om de selv føler sig parate til det eller ej. Det hedder sig, at vi skal arbejde i et gensidigt tillidsforhold. Hvad betyder det: Jo, i den kommunale optik betyder det: Tillid er godt. Kontrol er bedre og dobbelt kontrol er dobbelt så godt. Hvad blev der af nærheden, varmen og omsorgen? Jeg sidder med en beboer. Han har villet tale med mig, fordi han har fået at vide, at han skal udskrives. Han er ikke målgruppe. Det er ikke noget pædagogerne er enige i. Det er i sidste ende min beslutning som forstander. Derfor vil han tale med mig. Han forstår ikke logikken i beslutningen. Hør her siger han. Jeg har ingen steder at bo. Jeg har kæmpet mig ud af mit misbrug. Jeg har fået et arbejde, hvor det er utrolig vigtigt, at jeg har et sted at sove. Jeg ønsker utrolig meget at kunne være sammen med min søn. Jeg søger af al magt efter en bolig. Jeg har sovet i natcaféen i et stykke tid og nu har jeg endelig fået et værelse. Hvad skal jeg gøre? Jeg prøver at lade være med at se på ham og mærker embedsmandens skudsikre vest trykke mod mit bryst. Hør her siger jeg. Du har arbejde. Du har kæmpet dig ud af dit misbrug. Ifølge kommunen er du ikke længere målgruppe og må derfor ikke bo hos os. Sådan er det. Du må prøve at tale med den kommunale hjemløseenhed. Det har jeg gjort. Flere gange siger han. De vil ikke hjælpe. Jeg stirrer ud af vinduet. Jeg er nødt til at rette mig efter kommunens krav siger jeg. Det er dem, der betaler. Du er nødt til at flytte. Du må gerne sove i natcaféen, for dér er du anonym. Nærhed, varme og omsorg? Er det blevet bedre gennem de sidste 21 år? Er der kommet en større forståelse for de hjemløses forhold? Er der kommet mere rummelighed, eller er vi i virkeligheden tilbage til 1993, bare med den forskel, at der nu er langt mere kontrol?

3 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 3 NÆRVÆR I SAMTALEN Nærvær skaber en rigere samtale og får det menneske du taler med til at føle sig hørt og accepteret. Af cand. theol. Pia Stausholm Nielsen, medarbejder Sct. Nicolai Tjenesten i København Hør dog på, hvad jeg har at sige, lad det være den trøst, I kan give mig. Det er Jobs ord til hans tre venner Elifaz, Bildad og Sofar. Job er uforskyldt havnet i den yderste elendighed og afmagt; og de tre venner gør, hvad de kan, for at prøve på at få ham til at forstå, at han selv er skyld i alle de lidelser, der er skyllet ind over ham. Job vil så gerne høres og mødes som den mand, han er, i den situation, han er i - i stedet for at få de andres meninger om ham trukket ned over sit hoved. På et tidspunkt siger han opgivende til dem: I er lige elendige til at trøste. Efter meget lange tovtrækkerier opgiver de også ham som en helt umulig samtalepartner. Den unge mand Elihu Fra Buz tager over; og det bliver Job bestemt ikke mindre alene i verden af. Job spottes af sine tre venner. Håndskriftsmaleri fra Très Riches Heures du Duc de Berry, 15. århundrede. Foto: Wikipedia. Hør dog på, hvad jeg har at sige, lad det være den trøst, I kan give mig. Jeg mener, at det var på et af Sct. Nicolai Tjenestens kurser, jeg første gang blev bekendt med dette gamle bibelcitat som et godt billede på, hvad vi i Sct. Nicolai Tjenesten prøver på at give de mennesker, der ringer til os og kommer ind ad døren til personlig samtale. Egentlig ikke trøst, men nærvær, lytten, opmærksomhed og en sindets og kroppens stilhed, der giver den anden mulighed for at komme til orde fra det, der er hans eller hendes kæntrede ståsted i tilværelsen. Af og til stiller vi selvfølgelig også et spørgsmål for at hjælpe samtalen videre eller i gang. Vores tilbud som arbejdssted under Kirkens Korshær er medmenneske-til-medmenneske samtaler, hvor brugeren og brugerens brudte liv, hans eller hendes smerte, sorg, ensomhedsfølelse eller glæde er i centrum. Sorg er stum af væsen, mens glæde er udadvendt, levende, meddelsom, måske næsten snakkesalig. Og det er så godt at have nogen at dele både sorg og glæde med. Nærvær i samtalen blev jeg bedt om at skrive om. Rent ydre ro er naturligvis vigtig med hensyn til at være nærværende. Det handler om ro Og så handler det vel i udgangspunktet om selv at være i ro. I ro rent fysisk. De gange, hvor indringeren ønsker at være sammen med et medmenneske over telefonen, men måske ikke har så meget at sige, da synes jeg, at det gavner det nærvær, der skal være der, at læne sig tilbage i stolen og slappe helt af i kroppen. Tilsvarende er ro i kroppen en styrke for nærværet i telefonsamtalen, hvor ordene flyder af sig selv. I den personlige samtale, hvor vi sidder overfor hinanden på et af kontorerne, er kropssproget vigtigt: at man med sin kropsholdning signalerer, at man er der for den anden og inviterer til samtale. En værdifuld ressource Nærvær handler naturligvis også om at være til stede mentalt. Ens egen indre ro er vigtig for at kunne forsøge at være hos det sårede medmenneske på akkurat det sted, han eller hun er - uden at skubbe hans eller hendes smerte fra sig ved at give sig til at trøste, til at give råd, som er gode for mig, men ikke gode nødvendigvis for den anden, uden at skifte emne eller at forsøge at give en forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået, som det er (det, Job bøvlede sådan med). Ens egen indre ro er en værdifuld ressource. Måske har man selv erfaring med et tilværelsens sammenbrud og lavineskred med sig i bagagen, måske har man selv befundet sig i tilværelsens rand- og krigszoner og kender til smerte, fortvivlelse og ensomhedsfølelse. Erfaringer, der kan give indsigt i, hvor vigtigt det er, at et andet menneske vil høre på én. Bøn giver intenst nærvær Ikke mindst: under samtalen medfører bøn et intenst nærvær i forhold til det medmenneske, der taler med én. Forbøn for ham eller hende for hvem tilværelsen er ved at vælte eller det hele er måske kæntret for år tilbage; og det er bare ikke muligt at rejse sig op og komme videre. Forbøn gør nærværende. Gør opmærksom og giver udholdenhed til at være hos medmennesket i det kaos af en sindets smerte eller i det ørkenlandskab af ensomhed, der kan være hans eller hendes virkelighed. Og formår to mennesker komme i kontakt med hinanden i samtalens løb, da kan alt godt ske. Der ændres ikke nødvendigvis noget i det ydre og vel heller ikke varigt i det indre, men hvis brugeren føler sig set og hørt, er der sket noget stort i det små. Og føler han eller hun sig ikke helt så alene i sin livssituation efter samtalen - så er der et menneske, der for en stund ikke har det som den gammeltestamentlige Job, som ikke havde en sjæl på jorden, der opfattede og accepterede ham som det menneske, han var. Og det er en rigdom. Også for samtalepartneren.

4 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 4 MIGRANTER - VISION ELLER RESIGNATION Kompasset inviterede til seminar på Christiansborg den 28. august 2014 og emnet var hjemløse migranter i Danmark. Af Susannah L. Sønderlund, leder af Kompasset til. Det er muligt at skabe velfungerende tiltag finansieret af EU, stat samt private fonde. Panelet bestod af (fra venstre): Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær, socialborgmester Jesper Christensen (S), Mette Reissmann MF (S) og Pernille Skipper MF (Ø). Foto: Daniela Vacaretu Med udvidelsen af EU har Kirkens Korshær nu i 10 år mødt et stigende antal fattige tilrejsende på vore arbejdssteder i København. Hvordan kan og skal vi i et rigt land som Danmark møde Europas fattigdom på en anstændig måde? De nødstedte mennesker er en realitet, men politisk er man endnu ikke kommet tættere på en løsning. Vi samlede praktikere, embedsfolk, NGO ere og politikere til visionær debat om, hvordan Danmark kan og bør forholde sig til de hjemløse migranter, som lever et udsat liv på gaden og afvises af det offentlige. EU har åbnet sig over flere etaper. I de danske såvel som europæiske medier har der været et stort fokus på arbejdskraftens frie bevægelighed indenfor EU samt spørgsmålet om den sociale bagside, når EU-borgere ender som hjemløse. Samtidig lever et ukendt antal tredjelandsborgere (primært vestafrikanere) et rettigheds- og udsigtsløst liv på gaden med flaskepant som overvejende indtægtskilde. Kompasset, Kirkens Korshærs rådgivningstjeneste for hjemløse migranter, åbnede i januar Over 800 hjemløse migranter har søgt råd, støtte og vejledning. På seminaret blev der gjort status med en præsentation af Kompassets seneste faktuelle viden, målgruppens største problemer samt konkrete løsningsforslag. Oplægget var baseret på Kompassets netop udgivne standpunktspapir, der blev omdelt samme dag og snarest også udgives på dansk. Hernæst var der oplæg fra kollegerne i Stockholm (Crossroads) og Bruxelles (hjemløseorganisationen FEANTSA), der fremlagde deres erfaringer fra arbejdet med omrejsende hjemløse migranter. Danmark har meget at lære og især svenskerne berettede om, hvorledes der faktisk ikke skal så meget De tre kvalificerede oplæg skabte et solidt fundament til den følgende debat, hvor et panel bestående af 3 politikere og chefen for Kirkens Korshær Helle Christiansen diskuterede holdninger og løsninger til at håndtere problemstillingen i fremtiden. Både socialborgmester Jesper Christensen (S), partifælle i Folketinget Mette Reissmann samt Pernille Skipper (Ø) kom med væsentlige indspark og ideer til hvordan staten Danmark bør forholde sig til at nødstedte mennesker fra udlandet går til i vores land. Desværre var der afbud fra Venstre og Dansk Folkeparti, men dagen sluttede med interessante og opløftende bud på et ønske om langsigtede løsninger funderet i et bredt samarbejde, der forhåbentlig kan bedre livet for en gruppe udsatte og ildesete mennesker. Nu gælder det om at holde politikerne fast på de udtalelser, der fremkom af debatten, således at vi fastholder ansvarlige visioner i stedet for at det offentlige Danmark resignerer med bortvendt ansigt. Om Kompasset Kompasset har fire fastansatte og 25 frivillige rådgivere. Her tales i alt 15 sprog. Over 800 hjemløse migranter søgte råd her i % af dem som søger råd i Kompasset er EU-borgere.

5 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 5 NABOSKAB ET FÆLLES ANSVAR a DET SVÆRE NABOSKAB Et fornemt eksempel på hvordan et nabolag kan tage fælles ansvar. Af Sharon Parker, leder af Fedtekælderen Ingen tvivl om, at det ikke altid er let at være nabo til et herberg eller en varmestue. Men det er bestemt heller altid ikke let for sociale tilbud for udsatte mennesker at være nabo. Brugerne får let skyld for meget af det, der foregår i lokalområdet af negativ karakter. Uanset om det er berettiget eller ej. Især sommeren, hvor brugerne i højere grad opholder sig udendørs, er højsæson for klager. En generel holdning i klagepunkterne er, at brugerne er Kirkens Korshærs ansvar. Også når de opholder sig udenfor arbejdsstederne. Det er imidlertid kun politiet, som har myndighed til at gribe ind eller korrigere adfærd ude på gaden. Når det så er sagt, så bidrager arbejdsstederne til det gode naboskab på mange forskellige måder. Der bliver ryddet op og fejet udenfor. Der afholdes møder med naboer for at finde fælles løsninger på lokale problematikker. I det hele taget arbejdes der på at være lydhøre og i dialog med nærmiljøet Et fornemt eksempel på hvordan et nabolag kan samarbejde om fælles problemstillinger, findes på Nørrebro. Kirkens Korshær Stengade og Borgernetværket Nørrebro har udarbejdet nedenstående folder. Dels for at byde brugerne velkommen og oplyse om hvilke tilbud, der findes på Nørrebro. Og dels for at signalere, at det er et fælles ansvar at tage vare på lokalmiljøet. Ligesom det er et fælles ansvar for lokalmiljøet, at der opholder sig udsatte mennesker i området. Udpluk af brochuren som Borgernetværket Nørrebro og Kirkens Korshær Stengade har udarbejdet i fællesskab Kilde: SFI 2013

6 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 6 NABOSKAB ET FÆLLES ANSVAR DEM DE ANDRE IKKE VIL LEGE MED... DET ER SÅ ÅBENBART OS, ISTEDGADE 100 Af Ingrid Nielsen, leder af Istedgade 100 komme på 1.sal, som er eneste adgang til sove- og computerrum. Overboerne klager desuden over, at de kan lugte mados fra varmestuen. Kort fortalt, virker det som om man slet ikke vil have os som naboer. De to opgange , som Istedgade 100 er en del af, har for nylig dannet deres egen andelsboligforening. Og vi er, som det eneste af erhvervslejemålene, ikke blevet inviteret med. Så lige nu kæmper vi for vores overlevelse. Vi skal nu have vores egen container til vores eget affald. Vi forsøger at dæmpe madosen ved at holde døre og vinduer lukkede. Vi forsøger at gøre brugerne usynlige ude på gaden. Vi gør, hvad vi kan. Varmestue for dem de andre ikke vil lege med. Foto: Ida Charlotte Jenssen Varmestuen har ligget i Istedgade 100 siden april Vi har først modtaget naboklager, efter der begyndte at komme østeuropæiske brugere for 6-7 år siden. Det er tankevækkende. Klagerne går bl.a. på, at brugerne ikke må stå ude på gaden foran varmestuen. De må heller ikke gå op af bagtrappen for at Jeg har holdt det første møde med den nye formand for bestyrelsen og den nye administrator er blevet holdt. Selv om vi altså ikke umiddelbart var inviteret med i det gode selskab var jeg venlig, imødekommende og forstående. Vi vil jo gerne blive i Istedgade. Adressen er rigtig god for brugerne. Det er tæt på Hovedbanegården og et stykke væk fra det hårde kvarter. Så vi vil gå meget langt i forhandlinger med den nye andelsboligforening. Så de kan se, at vi godt vil lege med dem. Skybrud satte korshæren i København under vand Af Sharon Parker, leder af Fedtekælderen Kompasset, Nikolaj Tjenesten, Fedtekælderen, Genbrugsen og Stengade blev alle ramt af skybruddet sidst i august. Genbrugsen holdt lukket en dag og Stengade måtte efterfølgende holde varmestue og overnatning åbent på nødblus. De øvrige steder kunne stort set holde åbent som vanligt efter at vandet var blevet tømt ud og beskadigede ting var blevet kasseret. Det var fortrinsvis medarbejdere og frivillige, som stod for at tømme vandet ud og få gjort klar til genåbning. Tøjudleveringen i Stengade måtte lukke for en periode. Foto: Rasmus Hansen Genbrugsen måtte tømme alle kælderrum og smide ud med hård hånd. Foto: Ingrid Flye Vandspejl i Fedtekælderen Foto: Sharon Parker

7 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 7 KKUC KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER KKUC Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter viste sine ny renoverede og større lokaler frem for samarbejdspartnere og kolleger i korshæren. Af Torben Larsen, arbejdende bestyrelsesformand i KKUC viden via dokumentation, sætte fokus på klienternes muligheder for at komme ud i livet, og endelig et spor, der skal formidle de holdninger og meninger, som KKUC har (på klienternes vegne), og som falder i tråd med de holdninger hele Kirkens Korshær har. a KKUC har fået nye og større lokaler, men bor stadigvæk i det hvide hus på hjørnet af Bremerholm og Vin- gårdstræde. Et velbesøgt åbent hus arrangement indeholdt også et spændende foredrag af psykologen Mads Bank fra Københavns Universitet. I slutningen af august indbød KKUC til åbent hus og en slags mini-seminar, hvor psykologen Mads Bank fra Københavns Universitet holdt et inspirerende foredrag om de paradokser, vi som behandlere står med. På den ene side efterspørges specialiseret behandling, kontrol og evidens i forhold til misbrugeren og på den anden side er der et voksende ønske om at inddrage og ansvarliggøre borgeren. For KKUC er dette en kerne problemstilling, hvor vi gør alt for at finde den rette balance, men hvor ingen skal være i tvivl om, at vi altid tager borgerens parti. KKUC er en selvejende institution under Kirkens Korshær og arbejder med misbrugsbehandling og meget andet i relation til udsatte borgere. Behandlingen er under konstant udvikling og inddrager erfaringer og forskning både internt og eksternt. Grundpillen er dog stadigvæk den samme som for mere end to årtier siden, nemlig traumeterapi med et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til stof- og alkoholmisbrugere, der har haft en traumatisk barndom og ungdom. Behandlingen er opbygget som en helhedsorienteret indsats, der udover psykoterapien også indeholder kropsterapi, sociale forhold og arbejdsrelationer. Udgangspunktet for behandlingen er den grundlæggende værdi, som hele Kirkens Korshær arbejder ud fra, nemlig at der er en selvstændig værdi i ethvert menneske. Derfor tager behandlingen et positivt udgangspunkt, og formålet er udover at opnå og fastholde stoffrihed at opbygge en konstruktiv adfærd, styrke selvtilliden og give en positiv selvværdsfølelse. KKUC arbejder lige nu på et udviklingsprojekt De Fire Spor der skal styrke behandlingen, skaffe ny Om KKUC I KKUC er ansat psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, sociologer m.fl. Huset har også en fast tilknyttet psykiater. Der er i alt 42 ansatte. Udover adressen i det centrale København, drives tre bofællesskaber på Frederiksberg i samarbejde med Frederiksberg kommune. Har du forslag til en god historie Er der en god historie du gerne vil dele med resten af Korshæren i København, navnestof eller noget til kalenderen. Send indlæg til Sharon, Deadline for stof til næste nr. er 1. dec. Udkommer midt i dec.

8 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 8 MARIATJENESTEN FYLDTE 40 ÅR Stor gadefest den 30. august og støttekoncert den 27. august En kollage af Birgitte Jeppesen, korshærspræst, leder af Mariatjenesten Lederne af Mariatjenesten gennem de 40 år: Jens Aage Bjørkøe, stifter af Mariatjenesten 1974 (i midten), Bjarne Lenau Henriksen, (nr. to fra venstre), Hanne Storebjerg, (yderst til venstre), Johan Petersen, (yderst til højre). Birgitte Jeppesen, (nr. to fra højre). Foto: Vibeke Lind

9 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 9 Læst, set, hørt VI ER ROMAER - MØD MENNESKENE BAG MYTEN En tur til Stockholm kan give dig over 500 års historie om romaerne. Forum for Levende Historie har en omfattende udstilling om romaer frem til juni Forum for Levende Historie hører under det svenske kulturministerium. Med udgangspunkt i holocaust blev forummet oprettet for at arbejde for tolerance, demokrati og ligeværd. Drab på romaer under holocaust er blevet kaldt det glemte folkedrab. Vi er romaer Frem til 30. juni 2015 kører de udstillingen Vi er romaer - menneskene bag myten. Her får du 500 års historie om romaer, om at blive holdt uden for samfundet, om aktivisme, teltliv, traditioner, musik, glæde og fremtidshåb. Links Foto: The Museum of Romani Culture Udstillingen bygger på foto, film og interview med romaer og er produceret af Göteborgs Stadsmuseum. BOG: LATTER OG TÅRER I BÅDE SVERIGE OG RUMÆNIEN Sara Olausson har udgivet flere selvbiografiske og satiriske tegneserier for voksne. Nu har hun udgivet historien om Felicia, en roma og tigger som blev hendes ven. Felicia's historie er fortalt gennem Sara Olausson tegninger. Dette samarbejde har givet masser af både latter og tårer, både i Sverige og Rumænien. Sara og Felicia blev venner i oktober 2013 ved at kommunikere på tværs af en sprogbarrierer. Det var ikke nemt i begyndelsen hvor de talte sammen med enkelte ord samt kropssprog - for derefter bruge oversættelsessoftware. Og endeligt talte de sammen på møder møder mellem tre kvinder - en rumæner, en svensker og en rumænsk-svensker som tolk. I denne bog er det venskabet set med Felicia's øjne. Saras egen historie om hendes venskab med Felicia vil dukke op i en kommende bog. Bogen er udgivet på svensk, engelsk samt en dobbelt udgave på begge sprog (sidstnævnte er pt. udsolgt). Bogen koster Skr. 79,- Du kan græde og grine med ved at bestille den her: Det virker som om politikere tror, at rige folk vil arbejde hårdere hvis de får mere og fattige folk vil arbejde hårdere hvis de får mindre. E.J. Dionne Jr., politisk kommentator Når jeg skaffer mad til de fattige bliver jeg kaldt en helgen. Når jeg spørger hvorfor de er fattige bliver jeg kaldt kommunist. Ærkebiskop Hélder Câmara ( ) Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Viktor E. Frankl ( ), psykiater og holocaust overlever

10 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 10 GRATIS KURSER FOR FRIVILLIGE Som frivillig har du mulighed for at deltage gratis i kurser. Det giver dig både giver mulighed for personlig udvikling og ruster dig endnu bedre til dit arbejde som frivillig. Nogle kurser er fyldt op, men det er en god idé at tilmelde sig alligevel idet der ofte kommer afbud, oplyser Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Vi har samlet et udpluk af efterårets kurser. Yderligere information og tilmelding på MENING MED SAMTALEN - samtale med mening Fyraftensmøde kl Sted: København Dato: 17. november Tilmelding: 17. oktober Oplægsholder: Henrik Lyng Hvordan møder vi meningsløsheden i samtalen? Og hvordan bidrager vi til at finde mening i noget, der tilsyneladende er meningsløst? Skal der altid findes en mening, og hvad gør vi, hvis meningen slet ikke findes? ENSOMHED - at arbejde med ensomhed Fyraftensmøde kl Sted: København Dato: 27. oktober Tilmelding: 26. september Oplægsholder: Karen Lerstrup Pedersen Mennesket er et socialt væsen, og hvis ikke vi får vores sociale behov dækket, trives vi ikke. Langvarig ensomhed er et alvorligt problem både for den enkelte og for samfundet. Langvarig ensomhed hænger sammen med f.eks. depression, angst og selvmordstanker, og nyere forskning har vist, at den også har indflydelse på en lang række fysiske sygdomme. NÆRVÆR I SAMTALEN - The way of counsil Sted: Comwell, Køge Dato: november (internat) Tilmelding: 10. oktober Underviser: Kirsten Slots Kurset er for dig, der ønsker at træne nærvær og empati i samtalen. Som frivillig kan du være i kontakt med mennesker, der står i tunge problemstillinger, hvor der ikke synes en vej ud. Det kan være svært at lægge sit ønske om at hjælpe ved at motivere og søge løsninger på hylden. I council lærer du, at det ikke handler om løsninger, men om at være der 100 procent for det andet menneske og at lytte med hjertet. Løsningen i council er at blive hørt. MAGT OG AFMAGT I DEN MEDMENNESKELIGE HJÆLPEROLLE Sted: Middelfart Dato: 22. november kl Tilmelding: 24. oktober Underviser: Conny Hjelm Magt og afmagt er følgesvende, især når det handler om det medmenneskelige møde, hvor livet er svært. Det er gråzonen, hvor der ikke er nogen tjekliste til, hvordan man gør, fordi mennesker og situationer hele tiden forandrer sig. Du får på kurset mulighed for at diskutere, hvordan den medmenneskelige hjælperolle defineres, hvilke magt- og afmagts situationer, man kan befinde sig i og hvordan man kan handle. Formålet er at afklare, hvordan du kan hjælpe andre mennesker, og hvor langt du kan gå og skal gå. OBS: kurset kommer formentlig igen i København. Hold øje med det i kommende kursuskataloger på FILOSOFISK FRIRUM FOR FRIVILLIGE Sted: Korsør Dato: november (internat) Tilmelding: 31. oktober Undervisere: Michael Højlund Larsen og Thomas Ryan Jensen Filosofisk frirum for frivillige er målrettet dig, der har været frivillig i mindst et par år og finder det værdifuldt at bruge et par dage i et filosofisk frirum på at afklare og kvalificere dine egne værdier, idealer og holdninger i det frivillige arbejde. På baggrund af oplæg fra underviserne om praktisk filosofi og introduktion til forskellige enkle metoder får du hjælp til sammen med andre at filosofere over din egen rolle i det frivillige arbejde. Vidste du det om frivillighed: I 2004 bidrog den frivillige sektor med næsten 100 milliarder kroner til den danske samfundsøkonomi. Regner vi værdien af den frivillige indsats med, stiger tallet til knap 135 milliarder kr. - eller godt 9% af danmarks bruttonational-produkt. Kilde: Socialforskningsinstituttet

11 Nyt fra Kirkens Korshær i København SEPTEMBER 2014 side 11 SÆT X I KALENDEREN: DATO MÅNED KL. STED ARRANGEMENT 30. september Stengade Afskedsreception for Hanne Pedersen, leder af natcaféen i Stengade 6. november Fedtekælderen Temadag i Fedtekælderen for lønnede og frivillige medarbejdere. Program følger. 29. november Fedtekælderen Bazar og åbent hus i Fedtekælderen. Der vil mulighed for at købe hjemmestrikkede tæpper, sokker m.m. samt få en rundvisning i varmestuen. 2. december Drejervej Julehygge- og markedsdag på Drejervej. Der vil være mulighed for at købe mad, søde sager og kaffe i varmestuen Hotel Jens, hvor der også vil være levende musik. Desuden er der være overdådige boder med julepynt, pelse, legetøj, cd'er og bøger og der er tillige åbent i møbelsalget. Alle er velkommen og vi håber, at se brugere, frivillige og ansatte på Drejervej til fælles hygge i anledning af julen. VI VIL GERNE HAVE DIG MED I REDAKTIONSGRUPPEN Den gode historie kommer fra stederne hvor tingene sker der hvor du er. Måske finder du den gode historie i dagligdagen eller kommer med input fra dit arbejdssted. Måske kan du tegne eller noget helt andet. Vi kan godt bruge nogle flere hoveder og hænder. Kontakt Sharon, Fedtekælderen på eller Deadline for stof til næste nummer er 1. dec. Udkommer midt i december Redaktionsgruppe: Birgit, frivillig i Kompasset; Sharon, leder af Fedtekælderen; Hanne, leder af Natcafeen i Stengade; Birgitte, korshærspræst, leder af Mariatjenesten; Claus, frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten Har du forslag til en god historie Er der en god historie du vil dele med resten af Korshæren i København, navnestof eller noget til kalenderen. Indlæg sendes til Sharon

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær

KIRKENS KORSHÆR. FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær KIRKENS KORSHÆR FRIVILLIGHEDSPOLITIK i Kirkens Korshær HVAD ER KIRKENS KORSHÆR? Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker. EN FRIVILLIGORGANISATION

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus Billederne stammer fra fem kunstplakater, der kan købes hos Kirkens Korshær i Aarhus. Alt overskud fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus. Fotos: Mette Thorsen. Layout: Pia Darfelt Tryk:

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Undersøgelse om unge hjemløse

Undersøgelse om unge hjemløse Undersøgelse om unge hjemløse Marts 2015 Vi har i Kirkens Korshær undersøgt, om antallet af unge hjemløse under 30 år på Kirkens Korshærs varmestuer og herberger har ændret sig, og fået indsigt i, hvad

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere