NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008"

Transkript

1 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug for din støtte og opbakning til bestyrelsen! Usikkerheden skyldes hverken faldende rater eller truende storme. Den skyldes, at vi kun godt seks måneder efter at Rederiet gik på Børsen, nu synes under angreb fra aktionærer, der vil skubbe den nuværende ledelse ud og indsætte sig selv. Derfor sender vi også denne appel om opbakning og sammenhold, hvis du som aktionær fortsat ønsker Nordic Tanker drevet som rederi på det forretningsmæssige grundlag, vi med succes gik på Børsen på. Vi har brug for, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling eller giver bestyrelsen din fuldmagt. Baggrunden er følgende: Siden introduktionen på OMX-Københavns Fondsbørs har finansmanden Steen Bryde og kredsen omkring ham købt massivt op af aktier, og de råder nu over mere end 10 pct. af Nordic Tankers aktiekapital. Derfor har Steen Bryde stillet krav om en ekstraordinær generalforsamling med henblik på straks at få plads i bestyrelsen. Vi var i bestyrelsen i første omgang skeptiske overfor det formålstjenlige i en sådan generalforsamling. Af flere årsager. Ledelsen er midt i en omfattende proces, hvor bl.a. selskabets fortsatte koncept og strategi vurderes og i forlængelse heraf naturligvis også den overordnede ledelse. Dette med sigte på den ordinære generalforsamling den 23. april Når bestyrelsen alligevel først sagde ja til Steen Brydes ønske, var det for at sikre ro om denne proces, og fordi det ikke forekom unaturligt at en stor aktionær fik mulighed for at deltage i udformningen af den fremadrettede strategi. Dertil kom også, at vi alligevel ikke kunne forhindre en ekstraordinær generalforsamling, når Steen Bryde kunne dokumentere at råde over mere end 10 pct. af aktiekapitalen. Så langt så godt. Julefreden syntes sikret men kun tilsyneladende. Efter en uges tavshed meddelte Steen Bryde ganske uventet, at vi helt havde misforstået ham, og at han nu krævede hele bestyrelsen på valg på den ekstraordinære generalforsamling. For bestyrelsen rejste denne melding, der var i åbenbar strid med Steen Brydes tidligere tilkendegivelser, betydelig tvivl om Steen Brydes intentioner med rederiet. Og forløbet gjorde det for den samlede bestyrelse klart, at det ikke ville være muligt at etablerere et tillidsfuldt samarbejde med Steen Bryde om rederiets fremtid.

2 Den nuværende bestyrelse gik på Børsen med det klare mål, at give nye og gamle investorer mulighed for at blive medejere af et seriøst og veldrevet rederi baseret på bestemte skibstyper og rationel drift gennem out-sourcing af de traditionelle rederifunktioner til velanskrevne samarbejdspartnere. Der er nu gået godt et halvt år siden børsintroduktionen og vi har nået meget. Vi står i dag med den formentlig yngste flåde blandt danske rederier og med nye skibe i ordre. Driften er også i god gænge med en opjustering af resultatet for 2007 som det synlige bevis. Det er en position som har skabt respekt i søfartskredse, og som er nået med den siddende bestyrelse og ledelse på broen. Det synes vi ikke er helt ringe på så kort tid og vi synes slet ikke det giver grund til at springe over bord i utide! Heroverfor står så nu Steen Bryde. Tilsyneladende med en hel anden opfattelse af, hvordan Nordic Tankers bør drives. Tilsyneladende - fordi vi trods flere kontakter ikke har kunnet få nogen klar besked fra ham. Det nærmeste vi er nået til er en diffus melding om, at han synes at Nordic Tankers måske burde være mere aktiv omkring sine assets. Hvad det betyder i maritim terminologi, ved vi ikke. Hvis det er noget med at vi bør være mere risikovillige og spekulere mere i vore skibe og i skibsbygningskontrakter, så må vi sige, at den kurs ikke er vores. Vi ønsker fortsat at drive et solidt dansk baseret rederi, hvor driften er det væsentligste, og hvor køb og salg af skibe er et afgørende og naturligt supplement. Når det ikke er muligt forud for den ekstraordinære generalforsamling at få Steen Bryde til at tone rent flag, er det ikke unaturligt at søge tilbage og se på, hvad der tidligere har givet anledning til overskrifter. Steen Bryde er i dag medejer af Capinordic A/S og direktør i denne. For få måneder siden stod de bag en fjendtlig overtagelse af det børsnoterede selskab ITH Industri Invest A/S der beskæftigede sig med udvikling og køb og salg af industrivirksomheder. Fremgangsmåden minder i påfaldende grad om den som Steen Bryde nu anvender overfor Nordic Tankers A/S. Via en større aktiepost i ITH krævede Capinordic indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i ITH med henblik på, at få ændret bestyrelse og ledelse og undersøgt en række investeringsmuligheder udenfor selskabets eksisterende fokus- og kompetenceområde. Efter at det med møder mellem ITH s daværende ledelse og Capinordic s ledelse ikke var lykkedes at nå til enighed, skrev ITH s bestyrelse til sine aktionærer bl.a.: Under de foreliggende omstændigheder er det ITH s bestyrelses enige vurdering, at såfremt Capinordic s forslag vedtages, kan den ikke længere sikre selskabets aktionærer en solid og forsvarlig forretningsudvikling af de betroede midler. Men det var for sent. Capinordic og kredsen heromkring rådede allerede over så stor en aktiepost, at dens ønsker kunne gennemføres på den ekstraordinære generalforsamling. ITH hedder i dag Renowagy A/S der er kommet ny ledelse til, ny bestyrelse og forretningskonceptet er total ændret. Vi ved ikke med sikkerhed om Steen Bryde har tilsvarende planer med Nordic Tankers A/S. Men vi ved, at han hverken har givet udtryk for særlig interesse for rederidrift eller for at have særlig indsigt i branchen. Alligevel vil han tilsyneladende overtage magten i selskabet. Næppe for at fortsætte den nuværende virksomhed, men formentlig fordi han har helt andre planer. Den nuværende bestyrelse finder det både malplaceret og forhastet at skifte ledelse nu. Det kan kun føre til en farlig slingrekurs til ugunst for aktionærerne. Tiden er inde til at Nordic Tankers sætter nye mål og i forlængelse heraf også revurderer sin fremtidige ledelse. Det er vi indstillet på, og processen er igangsat. Men det skal ikke være en hovsaløsning dikteret af uigennemsigtige særinteresser fra en enkelt aktionær. Vi vil derfor meget stærkt appellere til, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling eller giver os den nødvendige fuldmagt uanset hvor stor eller lille en aktiepost du besidder. Det tror vi tjener dine og selskabets interesser bedst. Der skal ikke sjakres med Nordic Tankers fremtid, og tilfældig spekulation er ikke vejen frem for et rederi, der har en ambition om at vokse og udvikle sig i givtigt samspil med troværdige og solide samarbejdspartnere. Dette forhindres bedst ved at støtte den siddende bestyrelse og lade den få arbejdsro, så den seriøst og velovervejet kan gennemføre de nødvendige forandringer og tilpasninger og præsentere disse på den ordinære generalforsamling den 23. april Du ved hvad du har, når du støtter bestyrelsen. Du ved ikke hvad du får med Steen Bryde! Mogens Buschard formand Tage Bundgaard næstformand

3 Vi har grund til at være tilfredse! Nordic Tankers formand ser tilbage på børsnoteringen og selskabets første seks måneder på OMX-Københavns Fondsbørs. - Det første halve år på OMX-Københavns Fondsbørs har vi lov til at kalde en succes. Vort rederi er kommet ind i en god gænge, mange ting er faldet på plads, og vore aktionærer har oplevet en pæn kursstigning. Dermed er vi i bestyrelsen blevet bekræftede i, at det var en rigtig beslutning vi tog, da vi omdannede det traditionelle kommanditselskab til et rigtigt rederi, noteret på den rigtige børs. Det siger Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers, i en kommentar til de første seks måneder som børsnoteret selskab. Han glæder sig først og fremmest over, at der var så stor interesse for at tegne aktier i Nordic Tankers, men også over at så mange af de gamle anpartshavere holdt fast, og at langt de fleste fortsat er at finde i ejerkredsen. - Også på den driftsmæssige side har vi været inde i et positivt forløb. Der er købt nye skibe og ejerforholdene omkring vore kemikalietankere er blevet ændrede, så vi i dag ejer vore skibe i dette segment 100 pct. Alt i alt har det betydet, at den fornyelse af flåden, vi bebudede i forbindelse med børsintroduktionen, er gennemført hurtigere end forventet. I dag står vi med splinternye skibe, og måske den yngste flåde overhovedet blandt danske rederier. - Jeg vil også nævne samarbejdet med Torm, Eitzen og Zacchello de tre rederier som beskæftiger vore skibe. De er tre meget forskellige selskaber, men det gælder for dem alle, at vi har nære og fortrolige relationer, som vi er meget glade for. Hvordan vil man så videreudvikle rederiet? - Ja, det er jo det store spørgsmål, som bestyrelsen tager fat på, på et strategiseminar i januar. Med den udvikling, vi har gennemløbet i selskabets første seks måneder, så er vi faktisk i den situation, at pengene er brugt op! Det skal forstås derhen, at med de begrænsninger vi og vores bankforbindelse har pålagt os, så er der med de skibe, vi har i ordrer, ikke plads til yderligere ekspansion. - Det betyder, at vi enten skal læne os tilbage og indtil videre sikre det optimale udbytte af den nuværende flåde og de skibe vi har i ordre, eller også skal vi have tilført yderligere Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers kapital. Det sidste kan ske på mange måder. Det er også noget af det, der skal drøftes til januar. - Endelig vil det være relevant at diskutere, om det nuværende koncept skal forblive uændret. Vi er en såkaldt tonnage-provider det vil sige, at vi stort set out-sourcer alle de traditionelle rederifunktioner til gode samarbejdspartnere, så vi kan nøjes med en minimal egenorganisation. Det var dette koncept vi gik på børsen med, og det er her vi adskiller os fra alle andre rederier på OMX. - Det skal vi absolut ikke løbe fra, men det er vores forpligtelse i bestyrelsen stedse at vurdere om konceptet skal tilpasses. Er der f. eks. funktioner som vi med fordel kunne administrere i eget regi? Det rejser også spørgsmålet om Nordic Tankers A/S fortsat skal være hjemmehørende i Holstebro? - Ja, tingene hænger sammen. Vi har et fortrinligt samarbejde med DIFKO om en række administrative funktioner, og vore to direktører er bosat i Holstebro-området, hvor vi har lejet os ind netop hos DIFKO. Men vi skal diskutere om det på sigt vil være mere rationelt at have kontor i København og i den forbindelse måske in-source nogle administrative funktioner. København er ikke blot Danmarks politiske og forvaltningsmæssige centrum, men er i disse år også ved at udvikle sig til en af verdens absolutte shipping-ho- Stemningsbillede fra olieterminal med Nordic Pia til kaj. Selvom det er mørkt lastes der fortsat olie, så spildtid undgås.

4 Nordic Pia i ballast klar til at lægge til kaj ved olieterminalen i Wilhelmshafen i Tyskland. vedstæder. I det lys skal vi også overveje om der vil være fordele ved at være hvor det sner, selvom Holstebro på mange måder nok er en billigere by at bo i! Jeg tror resultatet bliver, at vi på et tidspunkt flytter til København, og at vi kommer til at supplere med enkelte nye medarbejdere. Hvad med ledelsen? - Det er bestyrelsens forpligtelse løbende at vurdere om vi har den rigtige ledelse. Det gælder både bestyrelse og direktion. Men jeg vil gerne understrege, at jeg mener alle har gjort en flot indsats både i forbindelse med børsintroduktionen og den efterfølgende fornyelse af flåden. Jeg mener ikke, der kan sættes en finger på noget. - Men når vi vurderer selskabets fremtid, skal vi naturligvis også vurdere, om vi har en ledelse, der matcher. Ikke mindst i et selskab med vores struktur, er det vigtigt, at bestyrelsen har de rette kompetencer, der til enhver tid supplerer den daglige ledelse. Ændrer Nordic Tankers profil, så må vi selvfølgelig også vurdere, om vi har den rette ledelse i relation hertil. Endeligt er det vel også relevant at se på bestyrelsens størrelse. Mogens Buschard understreger dog, at der på alle disse væsentlige områder ingen beslutninger er taget, men at det er blandt de emner, som bestyrelse og direktion tager fat på, når de mødes i to dage i januar. - Vi er meget opmærksomme på, at vi lever i en foranderlig verden, hvor et selskab som vores hurtigt skal kunne tilpasse sig. Koncept og strategi er til stadighed til vurdering, og i forlængelse heraf naturligvis også den overordnede ledelse. Har alting været second to none? - Nu synes jeg man skal koncentrere sig om det positive, men der er da et par ting omkring børsnoteringen, som jeg i dag gerne havde set lidt anderledes. - Vi havde som målsætning, at ville tiltrække en række store institutionelle investorer. Det ville have lagt en god bund under selskabet og under aktien, og have sikret fundamentet for en stabil udvikling. Det kunne være lykkedes bedre. Aktierne er derfor spredt på rigtig mange hænder, suppleret med enkelte større private investorer. Det har betydet, at kursudviklingen i perioder har været turbulent, og omsætningen undertiden meget stor set i relation til vores relativt lille aktiekapital. - Et andet forhold, jeg vil nævne, drejer sig om vore gamle anpartshavere. På bankens anbefaling valgte vi, at der ikke skulle være nogen fortrinsret for gamle ejere ved tegning af nye aktier. Det har givet anledning til kritik fra flere, som syntes at de burde have haft fordel af at have tjent det gamle anpartsselskab i tykt og i tyndt. Vi lod os overbevise om, at det børsetisk ikke var rigtigt. Det havde jeg nok ikke ladet mig overbevise om i dag! - Set i bakspejlet og med afsæt i den nuværende situation, så havde bestyrelsen stået stærkere og havde haft en bedre mulighed for at sikre ro og stabilitet. Ja, der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i rederiet? - Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er imod bestyrelsens ønsker. Men en af vore store aktionærer direktør Steen Bryde har begæret en ekstraordinær generalforsamling. Det er han i sin gode ret til ifølge vedtægterne, når han ejer mere end 10 pct. af aktiekapitalen. - Oprindeligt ønskede Steen Bryde alene en plads i bestyrelsen, og det valgte vi at anbefale. Efterfølgende krævede han hele bestyrelsen på valg, uden at vi har kunnet få nogen fornuftig forklaring på, hvorfor han ønsker så drastiske ændringer her og nu. - Hele dette forløb har gjort, at vi i bestyrelsen har mistet tilliden til Bryde. Vi tror ikke, vi har de samme planer med Nordic Tanker, og vi tror ikke, at vi kan etablere et tillidsfuldt og fremadrettet samarbejd med ham. - Det er derfor, vi appellerer til aktionærerne om at møde op på generalforsamlingen eller give bestyrelsen deres fuldmagt. Vi klæber ikke til taburetterne, men vi vil gerne have lov til at gøre arbejdet færdigt. Det vil sige på baggrund af det planlagte strategiseminar fremkomme med vores forslag til selskabets fortsatte koncept og strategi. Det og bestyrelsens sammensætning vil aktionærerne så passende kunne vurdere på den ordinære generalforsamling den 23. april Indtil da beder vi om arbejdsro og ikke om hovsaløsninger dikteret af uigennemskuelige særinteresser. Det tror vi tjener aktionærernes tarv bedst og bedst sikrer rederiets forsatte, positive udvikling. Derfor kan jeg kun gentage bak bestyrelsen op mød op på den ekstraordinære generalforsamling eller giv os din fuldmagt, slutter Mogens Buschard.

5 Den yngste flåde herhjemme Med en gennemsnitsalder på kun to år råder Nordic Tankers A/S nu over den formentlig yngste flåde blandt danske rederier. Fornyelsen er gennemført som led i den strategi, der blev meldt ud i forbindelse med børsintroduktionen, men det er gået en del hurtigere end forventet. Det er først og fremmest salget af Nordic Hanne i august 2007, der har været med til at forynge flåden. Nordic Hanne var rederiets ældste skib bygget på B&W i 1987 og det sidste af de oprindeligt tre produkttankskibe som dannede grundlag for etableringen af det kommanditselskab, som nu er blevet til Nordic Tankers. Salget af rederiets to eneste fragtskibe CEC Delta og CEC Daisy har også trukket markant i den rigtige retning. Medvirkende har også været købet af de to nye kemikalietankere fra værfter i Sydkorea. Endelig har også de ændrede ejerforhold omkring de tre oprindelige kemikalietankere i Eitzen-poolen været med til at trække aldersgennemsnittet ned. Denne ændring betød som bekendt at Nordic Tankers overtog Nordic Copenhagen og Nordic Oslo 100 pct. fra Eitzen, mens det norske rederi købte Nordics ejerandel i Sichem Pearl bygget i Med det nybygningsprogram som Nordic Tankers har, vil flåden i de kommende år formentligt fortsat kunne holdes på en meget lav gennemsnitsalder. I januar 2008 overtages produkttankskibet AMY fra Nordic Searland Tankers. Det er i september afleveret fra værftet i Kina, og overtages af Nordic under navnet Nordic Hanne. I løbet af andet halvår 2009 får rederiet leveret dels en ny LR-1 tanker fra værft i Sydkorea og to handy-size tankere ligeledes fra værfter i Sydkorea. En ny, moderne flåde skal bl.a. ses i relation til de meget betydelige. tekniske krav de store olieselskaber stiller, men også i forhold til Nordic Tankers ambition om at skabe et større dansk tankskibsrederi. Vil man være med i det gode selskab er der ikke megen fremtid i gamle tankskibe! International fokus på Nordic Tankers erdens mest out-sourcede Vrederi!. Det var titlen på et af mange foredrag, da det kendte maritime forlag TradeWinds havde kaldt den internationale søfartsverden til konference i København i november Og bag titlen gemte sig naturligvis Nordic Tankers, hvis adm. direktør Flemming Sørensen havde fået det ærefulde hverv at fortælle om rederiet og dets koncept med at outsource de fleste maritime funktioner. Flemming Sørensen var kommet i fornemt selskab. På listen over foredragsholdere var ledende shippingfolk fra bl.a. A. P. Møller-Mærsk, J. Lauritzen, Wilhelmsen og Teekay og med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen i front for at fortælle om Danmark som en ambitiøs søfartsnation. Konferencen strakte sig over to dage og havde som tema netop outsourcing. Velkomstreceptionen for deltagerne blev holdt i Danmarks Rederiforening, mens selve konferencen var henlagt til Hotel D`Angleterre. Fastholder sine forventninger Nordic Tankers fastholder sine forventninger til et resultat på USD mio. Det sker på baggrund af det netop offentliggjorte resultat for årets tre første kvartaler. Her opnåede selskabet et overskud på USD 22,4 mio. Det estimerede årsresultat skal ses på baggrund af, at Nordic i forbindelse med halvårsresultatet opjusterede sine forventninger til året fra USD mio. til de nævnte USD I forbindelse med børsnoteringen var estimatet for 2007 på USD mio. Driftsresultatet følger i store træk budgettet, og opjusteringerne kan således primær henføres til salg af skibe. I første halvdel af 2007 solgtes de to multipurposeskibe CEC Delta og CEC Daisy og i 3. kvartal indgår avancer fra salg af produkttankeren Nordic Hanne og kemikalietankeren Sichem Pearl. Resultatet for 4. kvartal - og dermed for 2007 som helhed vil i ikke ubetydeligt omfang være afhængig af vinteren på den nordlige halvkugle og dermed efterspørgslen på tankskibe. I skrivende stund har vinteren med nogen forsinkelse meldt sin ankomst med positiv effekt på raterne. Såvel halvårsregnskab som regnskabet for 3. kvartal kan i sin helhed læses på Nordic Tankers hjemmeside

6 To nye kemikalitankere til Nordic Nordic Tankers flåde er i løbet af august og oktober 2007 blevet forøget med to nye kemikalietanskibe. Det første Nordic Stockholm blev overtaget den 23. august på reden ved Tarragona i Spanien. Det er bygget på Samho-værftet i Sydkorea til det græske rederi Minerva Marine, og havde kun cirka tre måneder på kølen, da det blev overtaget af Nordic. Skibet er i det store hele et søsterskib til Nordic Copenhagen og Nordic Oslo d.v.s. en TDW stor kemikalietanker beregnet til transport af raffinerede olieprodukter og lette kemikalier. Der er dog en væsentlig forskel, idet Stockholm er forsynet med såkaldt inert-gas-anlæg. Dette anlæg fremstiller populært sagt vasket og renset udstødningsgas fra hovedmaskinen, som så pumpes ind i lasttankene for at forhindre eksplosioner. Når tankskibene lastes fyldes tanke normalt kun pct., så olien eller kemikalielasten har mulighed for at kunne udvide sig ved f. eks. temperatursvingninger. Det betyder, at der over olien eller kemikalievæsken kan dannes meget eksplosionsfarlige dampe. Ved at pumpe inert-gassen ind, lægger den sig som en pude med et mindre overtryk ovenpå lasten, og forhindrer således at de eksplosionsfarlige dampe kan opstå. Der tale om relativt store anlæg, der skal kunne producere store mængder af gas. Det er der især brug for under losning. Efterhånden som lasten pumpes op fra skibet skal det tomme lastrum fyldes med inert-gassen, så den til stadig danner et uantændeligt låg ovenpå olien eller kemikalierne. Stadig flere olieselskaber stiller krav om, at produkttankskibene er forsynede med disse inert-gasanlæg. Det er da også baggrunden for, at de skibe som har anlæggene ombord belønnes med ekstra poolpoints de får med andre ord en lidt højere betaling end søsterskibe uden inert. Også den anden nybygning har inert-anlæg som standard. Det er Nordic Helsinki som blev overtaget af Nordic Tankers den 16. oktober 2007 fra Sekwang/INP-værftet i Ulsan i Sydkorea. Skibet er med sine ca TDW lidt større end Stockholm, og på en række andre områder forsynet med mere avanceret udstyr. Det gælder bl.a. lastanlægget. Skibet er bygget til Evaland Shipping i Grækenland, men er overtaget af Nordic Tankers direkte fra værftet. I forbindelse hermed op-

7 stod der i øvrigt lidt forviklinger. Der var opstået uenighed mellem værftet og den græske reder, og af samme årsag var skibet blevet forsejlet til en plads på reden et godt stykke fra land. Nordic besætning der stod klar på kajen til at gå ombord måtte derfor pænt vente til uenigheden var bilagt. Det tog et par dage, hvorefter den nye besætning kunne overtage skibet og stævne ud fra værftet i Ulsan. Begge de to nye kemikalietankskibe indgår i Eitzen-poolen, mens den tekniske drift og bemanding, som for de øvrige Nordic-skibe i poolen, er aftalt med EMS, der også ejes af Eitzen-gruppen. I begyndelsen af januar 2008 føjes der endnu et skib til Nordics flådeliste. Det er endnu et handysize produkttankskib fra Guangzhou Shipyard International i Kina. Skibet er kontraheret som det sidste i en serie på seks identiske tankskibe til Zacchello-rederierne Nordics italienske samarbejdspartner. Skibet er identisk med Nordic Pia, som rederiet overtog i 2006 som nummer to i serien fra Guangzhou. Det har efter overtagelsen sejlet under navnet AMY for Seaarland Shipping Management (Zacchello), og det vil skifte til Nordics kontorflag omkring årsskiftet, når det er mest praktisk og skibet ligger udlosset i formentlig i indisk havn. Det vil få navnet Nordic Hanne et navn der blev ledigt, da den sidste af de oprindelige produkttankskibe fra B&W blev solgt i august Nordic Hanne vil som rederiets to andre handisize-tankere blive beskæftiget i Mærsk-poolen, mens den tekniske drift og bemanding tilsvarende varetages af Seaarland Shipping Management i Amsterdam. 2 eller 340 medarbejdere i Nordic? Beskæftiger Nordic Tankers to eller 340 medarbejdere? Ja, det afhænger lidt af, hvordan man gør regnestykket op. Formelt er der kun fastansat de to direktører på kontoret i Holstebro alt andet er outsourcet til samarbejdspartnere i ind- og udland. Men gør man sig et lille tankeeksperiment og regner på, hvor mange personer Nordic Tankers indirekte beskæftiger så når man faktisk til, at mindst 340 får deres løn som følge af rederiets aktiviteter. Langt den største gruppe er naturligvis besætningerne på de syv sejlende skibe. Ombord er i gennemsnit 23 officerer og menige. Men da hvert skib p.g.a. ferie, sygdom etc. faktisk på årsbasis lægger beslag på to hele besætninger, så er regnestykket 7 x 2 x 23 mand eller i alt alene 322 besætningsmedlemmer beskæftiget på Nordics skibe. Alle er direkte ansat i de selskaber som samarbejdspartnerne har etableret med henblik på den tekniske management. De har alle bl.a. kontorer i Østen, f. eks. i Indien, og det er så herfra de respektive besætninger udsendes. De tekniske managers forsøger naturligvis at administrere deres besætninger så rationelt som muligt, så de kan beskæftiges på flest mulige af de skibe, som man driver. Der er dog en tendens til, at besætningerne stadig oftere knyttes til et bestemt skib eller en bestemt skibstype, og således er det ofte de samme besætninger som vender tilbage til Nordics tankskibe. Tidligere var besætningerne domineret af indiske officerer og phillipinske menige. Dette ændrer sig i disse år, fordi der er opstået mangel på veluddannede indiske officerer og lønnen af samme årsag nærmest er eksploderet. Det har betydet, at der ansættes flere og flere phillipinske officerer, og på det seneste også både officerer og menige fra de baltiske lande og Østeuropa. Det gælder bl.a. ombord på rederiets to nyeste kemikalietankskibe. Men udover skibenes besætninger beskæftiger Nordic Tankers også indirekte en række personer hos de samarbejdspartnere som man har outsourcet en række funktioner til. Med DIFKO er der indgået aftale om, at de for selskabet løser en række administrative opgaver. Hertil kommer skibenes drift både den tekniske og den kommercielle. Det er naturligvis umuligt at sætte nøjagtige tal på, hvor mange personer, det drejer sig om. Enkelte er alene beskæftiget med opgaver for Nordic Tankers andre løser også opgaver for deres eget selskab eller for andre partnere. Men et forsigtigt gæt lyder på, at Nordic nok lægger beslag på ca. 18 heltidsstillinger! Dermed når det samlede antal beskæftigede i Nordic Tankers op på 340. Hertil kommer så direktionen på to mand altså 342! Med flere på vej, når nye skibe kommer til! Et lille udsnit af Nordic Tankers 340 medarbejdere! Langt de fleste er at finde blandt besætningerne på de syv sejlende skibe. Nordic Helsinki på reden ud for værftet i Ulsan i Sydkorea. Skibet er nu under Nordics kontorflag på vej mod Spanien som rederiets nyeste kemikalietankskib.

8 Flådelisten Nordic Tankers flåde ser med de seneste køb og salg således ud: Nordic Lisbeth, TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Anløb Puerto La Cruz, Venezuela 31/12/2007. Nordic TBN001 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på New Times Shipbuilding i Kina til levering i august Ventes at indgå i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Nordic Copenhagen, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzens City Class Pool. Ejerandel 100 pct. Sejler i Nordeuropa. Anløb Gøteborg 1/1/2008. Nordic Oslo, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzens City Class Pool. Ejerandel 100 pct. Sejler i Fjernøsten. Anløb Singapore 8/1/2008. Nordic Stockholm, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens City Class Pool. Anløb Houston 6/1/2008. Nordic Helsinki, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens City Class Pool. Anløb Rotterdam 27/12/2007. Nordic Ruth, TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejer andel 75 pct. Anløb Rotterdam 31/12/2007. Nordic Pia, TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Anløb Santa Panagia, Italien 30/12/2007. Nordic Hanne, TDW produkttankskib bygget i 2007 i Kina og beskæftiges i Mærsk-poolen. Ejerandel 100 pct. Overtages fra Seaarland Shipping Management januar Anløb Haldia, Indien 7/1/2008. Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering maj Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering august Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejer andel 50 pct. Interesserede kan i øvrigt løbende følge skibenes positioner på Nordic Tankers egen hjemmeside www. nordictankers.com Så er det endelig vinter på den nordlige halvkugle med deraf højere tankrater! Nordic Stockholm på vej gennem nyis med kurs mod Montreal i Canada. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Flemming Krusell Sørensen. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af 1.830.000 stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009 NORDIC NYT 6 April 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Nordic Tankers nye bestyrelsesformand vurderer, at Nordic Tankers står godt

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, NORDIC NYT 8 September 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn Håndtering af aktive aktionærer Jon Iversen, General Counsel, Computershares generalforsamlingskonference den 10. oktober 2013 Kort om Formål: at eje, drive og udbygge lufthavnene i

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013

Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel. DIRF medlemsmøde 21. oktober 2013 Erfaringer fra generalforsamlinger Klaus Søgaard, Gorrissen Federspiel 01. Indhold 01. Indhold Indhold 1. Tendenser fra generalforsamlingssæsonen 2013 2. Kommunikation før generalforsamlingen 3. Kommunikation

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere