NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDIC NYT 4. Nordic Tankers sejler en usikker. Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Januar 2008"

Transkript

1 NORDIC NYT 4 Januar 2008 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Bak op bag dit rederi bak op bag bestyrelsen! Nordic Tankers sejler en usikker fremtid i møde. Skal vi undgå det, er der brug for din støtte og opbakning til bestyrelsen! Usikkerheden skyldes hverken faldende rater eller truende storme. Den skyldes, at vi kun godt seks måneder efter at Rederiet gik på Børsen, nu synes under angreb fra aktionærer, der vil skubbe den nuværende ledelse ud og indsætte sig selv. Derfor sender vi også denne appel om opbakning og sammenhold, hvis du som aktionær fortsat ønsker Nordic Tanker drevet som rederi på det forretningsmæssige grundlag, vi med succes gik på Børsen på. Vi har brug for, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling eller giver bestyrelsen din fuldmagt. Baggrunden er følgende: Siden introduktionen på OMX-Københavns Fondsbørs har finansmanden Steen Bryde og kredsen omkring ham købt massivt op af aktier, og de råder nu over mere end 10 pct. af Nordic Tankers aktiekapital. Derfor har Steen Bryde stillet krav om en ekstraordinær generalforsamling med henblik på straks at få plads i bestyrelsen. Vi var i bestyrelsen i første omgang skeptiske overfor det formålstjenlige i en sådan generalforsamling. Af flere årsager. Ledelsen er midt i en omfattende proces, hvor bl.a. selskabets fortsatte koncept og strategi vurderes og i forlængelse heraf naturligvis også den overordnede ledelse. Dette med sigte på den ordinære generalforsamling den 23. april Når bestyrelsen alligevel først sagde ja til Steen Brydes ønske, var det for at sikre ro om denne proces, og fordi det ikke forekom unaturligt at en stor aktionær fik mulighed for at deltage i udformningen af den fremadrettede strategi. Dertil kom også, at vi alligevel ikke kunne forhindre en ekstraordinær generalforsamling, når Steen Bryde kunne dokumentere at råde over mere end 10 pct. af aktiekapitalen. Så langt så godt. Julefreden syntes sikret men kun tilsyneladende. Efter en uges tavshed meddelte Steen Bryde ganske uventet, at vi helt havde misforstået ham, og at han nu krævede hele bestyrelsen på valg på den ekstraordinære generalforsamling. For bestyrelsen rejste denne melding, der var i åbenbar strid med Steen Brydes tidligere tilkendegivelser, betydelig tvivl om Steen Brydes intentioner med rederiet. Og forløbet gjorde det for den samlede bestyrelse klart, at det ikke ville være muligt at etablerere et tillidsfuldt samarbejde med Steen Bryde om rederiets fremtid.

2 Den nuværende bestyrelse gik på Børsen med det klare mål, at give nye og gamle investorer mulighed for at blive medejere af et seriøst og veldrevet rederi baseret på bestemte skibstyper og rationel drift gennem out-sourcing af de traditionelle rederifunktioner til velanskrevne samarbejdspartnere. Der er nu gået godt et halvt år siden børsintroduktionen og vi har nået meget. Vi står i dag med den formentlig yngste flåde blandt danske rederier og med nye skibe i ordre. Driften er også i god gænge med en opjustering af resultatet for 2007 som det synlige bevis. Det er en position som har skabt respekt i søfartskredse, og som er nået med den siddende bestyrelse og ledelse på broen. Det synes vi ikke er helt ringe på så kort tid og vi synes slet ikke det giver grund til at springe over bord i utide! Heroverfor står så nu Steen Bryde. Tilsyneladende med en hel anden opfattelse af, hvordan Nordic Tankers bør drives. Tilsyneladende - fordi vi trods flere kontakter ikke har kunnet få nogen klar besked fra ham. Det nærmeste vi er nået til er en diffus melding om, at han synes at Nordic Tankers måske burde være mere aktiv omkring sine assets. Hvad det betyder i maritim terminologi, ved vi ikke. Hvis det er noget med at vi bør være mere risikovillige og spekulere mere i vore skibe og i skibsbygningskontrakter, så må vi sige, at den kurs ikke er vores. Vi ønsker fortsat at drive et solidt dansk baseret rederi, hvor driften er det væsentligste, og hvor køb og salg af skibe er et afgørende og naturligt supplement. Når det ikke er muligt forud for den ekstraordinære generalforsamling at få Steen Bryde til at tone rent flag, er det ikke unaturligt at søge tilbage og se på, hvad der tidligere har givet anledning til overskrifter. Steen Bryde er i dag medejer af Capinordic A/S og direktør i denne. For få måneder siden stod de bag en fjendtlig overtagelse af det børsnoterede selskab ITH Industri Invest A/S der beskæftigede sig med udvikling og køb og salg af industrivirksomheder. Fremgangsmåden minder i påfaldende grad om den som Steen Bryde nu anvender overfor Nordic Tankers A/S. Via en større aktiepost i ITH krævede Capinordic indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i ITH med henblik på, at få ændret bestyrelse og ledelse og undersøgt en række investeringsmuligheder udenfor selskabets eksisterende fokus- og kompetenceområde. Efter at det med møder mellem ITH s daværende ledelse og Capinordic s ledelse ikke var lykkedes at nå til enighed, skrev ITH s bestyrelse til sine aktionærer bl.a.: Under de foreliggende omstændigheder er det ITH s bestyrelses enige vurdering, at såfremt Capinordic s forslag vedtages, kan den ikke længere sikre selskabets aktionærer en solid og forsvarlig forretningsudvikling af de betroede midler. Men det var for sent. Capinordic og kredsen heromkring rådede allerede over så stor en aktiepost, at dens ønsker kunne gennemføres på den ekstraordinære generalforsamling. ITH hedder i dag Renowagy A/S der er kommet ny ledelse til, ny bestyrelse og forretningskonceptet er total ændret. Vi ved ikke med sikkerhed om Steen Bryde har tilsvarende planer med Nordic Tankers A/S. Men vi ved, at han hverken har givet udtryk for særlig interesse for rederidrift eller for at have særlig indsigt i branchen. Alligevel vil han tilsyneladende overtage magten i selskabet. Næppe for at fortsætte den nuværende virksomhed, men formentlig fordi han har helt andre planer. Den nuværende bestyrelse finder det både malplaceret og forhastet at skifte ledelse nu. Det kan kun føre til en farlig slingrekurs til ugunst for aktionærerne. Tiden er inde til at Nordic Tankers sætter nye mål og i forlængelse heraf også revurderer sin fremtidige ledelse. Det er vi indstillet på, og processen er igangsat. Men det skal ikke være en hovsaløsning dikteret af uigennemsigtige særinteresser fra en enkelt aktionær. Vi vil derfor meget stærkt appellere til, at du møder op på den ekstraordinære generalforsamling eller giver os den nødvendige fuldmagt uanset hvor stor eller lille en aktiepost du besidder. Det tror vi tjener dine og selskabets interesser bedst. Der skal ikke sjakres med Nordic Tankers fremtid, og tilfældig spekulation er ikke vejen frem for et rederi, der har en ambition om at vokse og udvikle sig i givtigt samspil med troværdige og solide samarbejdspartnere. Dette forhindres bedst ved at støtte den siddende bestyrelse og lade den få arbejdsro, så den seriøst og velovervejet kan gennemføre de nødvendige forandringer og tilpasninger og præsentere disse på den ordinære generalforsamling den 23. april Du ved hvad du har, når du støtter bestyrelsen. Du ved ikke hvad du får med Steen Bryde! Mogens Buschard formand Tage Bundgaard næstformand

3 Vi har grund til at være tilfredse! Nordic Tankers formand ser tilbage på børsnoteringen og selskabets første seks måneder på OMX-Københavns Fondsbørs. - Det første halve år på OMX-Københavns Fondsbørs har vi lov til at kalde en succes. Vort rederi er kommet ind i en god gænge, mange ting er faldet på plads, og vore aktionærer har oplevet en pæn kursstigning. Dermed er vi i bestyrelsen blevet bekræftede i, at det var en rigtig beslutning vi tog, da vi omdannede det traditionelle kommanditselskab til et rigtigt rederi, noteret på den rigtige børs. Det siger Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers, i en kommentar til de første seks måneder som børsnoteret selskab. Han glæder sig først og fremmest over, at der var så stor interesse for at tegne aktier i Nordic Tankers, men også over at så mange af de gamle anpartshavere holdt fast, og at langt de fleste fortsat er at finde i ejerkredsen. - Også på den driftsmæssige side har vi været inde i et positivt forløb. Der er købt nye skibe og ejerforholdene omkring vore kemikalietankere er blevet ændrede, så vi i dag ejer vore skibe i dette segment 100 pct. Alt i alt har det betydet, at den fornyelse af flåden, vi bebudede i forbindelse med børsintroduktionen, er gennemført hurtigere end forventet. I dag står vi med splinternye skibe, og måske den yngste flåde overhovedet blandt danske rederier. - Jeg vil også nævne samarbejdet med Torm, Eitzen og Zacchello de tre rederier som beskæftiger vore skibe. De er tre meget forskellige selskaber, men det gælder for dem alle, at vi har nære og fortrolige relationer, som vi er meget glade for. Hvordan vil man så videreudvikle rederiet? - Ja, det er jo det store spørgsmål, som bestyrelsen tager fat på, på et strategiseminar i januar. Med den udvikling, vi har gennemløbet i selskabets første seks måneder, så er vi faktisk i den situation, at pengene er brugt op! Det skal forstås derhen, at med de begrænsninger vi og vores bankforbindelse har pålagt os, så er der med de skibe, vi har i ordrer, ikke plads til yderligere ekspansion. - Det betyder, at vi enten skal læne os tilbage og indtil videre sikre det optimale udbytte af den nuværende flåde og de skibe vi har i ordre, eller også skal vi have tilført yderligere Mogens Buschard, formand for Nordic Tankers kapital. Det sidste kan ske på mange måder. Det er også noget af det, der skal drøftes til januar. - Endelig vil det være relevant at diskutere, om det nuværende koncept skal forblive uændret. Vi er en såkaldt tonnage-provider det vil sige, at vi stort set out-sourcer alle de traditionelle rederifunktioner til gode samarbejdspartnere, så vi kan nøjes med en minimal egenorganisation. Det var dette koncept vi gik på børsen med, og det er her vi adskiller os fra alle andre rederier på OMX. - Det skal vi absolut ikke løbe fra, men det er vores forpligtelse i bestyrelsen stedse at vurdere om konceptet skal tilpasses. Er der f. eks. funktioner som vi med fordel kunne administrere i eget regi? Det rejser også spørgsmålet om Nordic Tankers A/S fortsat skal være hjemmehørende i Holstebro? - Ja, tingene hænger sammen. Vi har et fortrinligt samarbejde med DIFKO om en række administrative funktioner, og vore to direktører er bosat i Holstebro-området, hvor vi har lejet os ind netop hos DIFKO. Men vi skal diskutere om det på sigt vil være mere rationelt at have kontor i København og i den forbindelse måske in-source nogle administrative funktioner. København er ikke blot Danmarks politiske og forvaltningsmæssige centrum, men er i disse år også ved at udvikle sig til en af verdens absolutte shipping-ho- Stemningsbillede fra olieterminal med Nordic Pia til kaj. Selvom det er mørkt lastes der fortsat olie, så spildtid undgås.

4 Nordic Pia i ballast klar til at lægge til kaj ved olieterminalen i Wilhelmshafen i Tyskland. vedstæder. I det lys skal vi også overveje om der vil være fordele ved at være hvor det sner, selvom Holstebro på mange måder nok er en billigere by at bo i! Jeg tror resultatet bliver, at vi på et tidspunkt flytter til København, og at vi kommer til at supplere med enkelte nye medarbejdere. Hvad med ledelsen? - Det er bestyrelsens forpligtelse løbende at vurdere om vi har den rigtige ledelse. Det gælder både bestyrelse og direktion. Men jeg vil gerne understrege, at jeg mener alle har gjort en flot indsats både i forbindelse med børsintroduktionen og den efterfølgende fornyelse af flåden. Jeg mener ikke, der kan sættes en finger på noget. - Men når vi vurderer selskabets fremtid, skal vi naturligvis også vurdere, om vi har en ledelse, der matcher. Ikke mindst i et selskab med vores struktur, er det vigtigt, at bestyrelsen har de rette kompetencer, der til enhver tid supplerer den daglige ledelse. Ændrer Nordic Tankers profil, så må vi selvfølgelig også vurdere, om vi har den rette ledelse i relation hertil. Endeligt er det vel også relevant at se på bestyrelsens størrelse. Mogens Buschard understreger dog, at der på alle disse væsentlige områder ingen beslutninger er taget, men at det er blandt de emner, som bestyrelse og direktion tager fat på, når de mødes i to dage i januar. - Vi er meget opmærksomme på, at vi lever i en foranderlig verden, hvor et selskab som vores hurtigt skal kunne tilpasse sig. Koncept og strategi er til stadighed til vurdering, og i forlængelse heraf naturligvis også den overordnede ledelse. Har alting været second to none? - Nu synes jeg man skal koncentrere sig om det positive, men der er da et par ting omkring børsnoteringen, som jeg i dag gerne havde set lidt anderledes. - Vi havde som målsætning, at ville tiltrække en række store institutionelle investorer. Det ville have lagt en god bund under selskabet og under aktien, og have sikret fundamentet for en stabil udvikling. Det kunne være lykkedes bedre. Aktierne er derfor spredt på rigtig mange hænder, suppleret med enkelte større private investorer. Det har betydet, at kursudviklingen i perioder har været turbulent, og omsætningen undertiden meget stor set i relation til vores relativt lille aktiekapital. - Et andet forhold, jeg vil nævne, drejer sig om vore gamle anpartshavere. På bankens anbefaling valgte vi, at der ikke skulle være nogen fortrinsret for gamle ejere ved tegning af nye aktier. Det har givet anledning til kritik fra flere, som syntes at de burde have haft fordel af at have tjent det gamle anpartsselskab i tykt og i tyndt. Vi lod os overbevise om, at det børsetisk ikke var rigtigt. Det havde jeg nok ikke ladet mig overbevise om i dag! - Set i bakspejlet og med afsæt i den nuværende situation, så havde bestyrelsen stået stærkere og havde haft en bedre mulighed for at sikre ro og stabilitet. Ja, der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i rederiet? - Ja, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er imod bestyrelsens ønsker. Men en af vore store aktionærer direktør Steen Bryde har begæret en ekstraordinær generalforsamling. Det er han i sin gode ret til ifølge vedtægterne, når han ejer mere end 10 pct. af aktiekapitalen. - Oprindeligt ønskede Steen Bryde alene en plads i bestyrelsen, og det valgte vi at anbefale. Efterfølgende krævede han hele bestyrelsen på valg, uden at vi har kunnet få nogen fornuftig forklaring på, hvorfor han ønsker så drastiske ændringer her og nu. - Hele dette forløb har gjort, at vi i bestyrelsen har mistet tilliden til Bryde. Vi tror ikke, vi har de samme planer med Nordic Tanker, og vi tror ikke, at vi kan etablere et tillidsfuldt og fremadrettet samarbejd med ham. - Det er derfor, vi appellerer til aktionærerne om at møde op på generalforsamlingen eller give bestyrelsen deres fuldmagt. Vi klæber ikke til taburetterne, men vi vil gerne have lov til at gøre arbejdet færdigt. Det vil sige på baggrund af det planlagte strategiseminar fremkomme med vores forslag til selskabets fortsatte koncept og strategi. Det og bestyrelsens sammensætning vil aktionærerne så passende kunne vurdere på den ordinære generalforsamling den 23. april Indtil da beder vi om arbejdsro og ikke om hovsaløsninger dikteret af uigennemskuelige særinteresser. Det tror vi tjener aktionærernes tarv bedst og bedst sikrer rederiets forsatte, positive udvikling. Derfor kan jeg kun gentage bak bestyrelsen op mød op på den ekstraordinære generalforsamling eller giv os din fuldmagt, slutter Mogens Buschard.

5 Den yngste flåde herhjemme Med en gennemsnitsalder på kun to år råder Nordic Tankers A/S nu over den formentlig yngste flåde blandt danske rederier. Fornyelsen er gennemført som led i den strategi, der blev meldt ud i forbindelse med børsintroduktionen, men det er gået en del hurtigere end forventet. Det er først og fremmest salget af Nordic Hanne i august 2007, der har været med til at forynge flåden. Nordic Hanne var rederiets ældste skib bygget på B&W i 1987 og det sidste af de oprindeligt tre produkttankskibe som dannede grundlag for etableringen af det kommanditselskab, som nu er blevet til Nordic Tankers. Salget af rederiets to eneste fragtskibe CEC Delta og CEC Daisy har også trukket markant i den rigtige retning. Medvirkende har også været købet af de to nye kemikalietankere fra værfter i Sydkorea. Endelig har også de ændrede ejerforhold omkring de tre oprindelige kemikalietankere i Eitzen-poolen været med til at trække aldersgennemsnittet ned. Denne ændring betød som bekendt at Nordic Tankers overtog Nordic Copenhagen og Nordic Oslo 100 pct. fra Eitzen, mens det norske rederi købte Nordics ejerandel i Sichem Pearl bygget i Med det nybygningsprogram som Nordic Tankers har, vil flåden i de kommende år formentligt fortsat kunne holdes på en meget lav gennemsnitsalder. I januar 2008 overtages produkttankskibet AMY fra Nordic Searland Tankers. Det er i september afleveret fra værftet i Kina, og overtages af Nordic under navnet Nordic Hanne. I løbet af andet halvår 2009 får rederiet leveret dels en ny LR-1 tanker fra værft i Sydkorea og to handy-size tankere ligeledes fra værfter i Sydkorea. En ny, moderne flåde skal bl.a. ses i relation til de meget betydelige. tekniske krav de store olieselskaber stiller, men også i forhold til Nordic Tankers ambition om at skabe et større dansk tankskibsrederi. Vil man være med i det gode selskab er der ikke megen fremtid i gamle tankskibe! International fokus på Nordic Tankers erdens mest out-sourcede Vrederi!. Det var titlen på et af mange foredrag, da det kendte maritime forlag TradeWinds havde kaldt den internationale søfartsverden til konference i København i november Og bag titlen gemte sig naturligvis Nordic Tankers, hvis adm. direktør Flemming Sørensen havde fået det ærefulde hverv at fortælle om rederiet og dets koncept med at outsource de fleste maritime funktioner. Flemming Sørensen var kommet i fornemt selskab. På listen over foredragsholdere var ledende shippingfolk fra bl.a. A. P. Møller-Mærsk, J. Lauritzen, Wilhelmsen og Teekay og med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen i front for at fortælle om Danmark som en ambitiøs søfartsnation. Konferencen strakte sig over to dage og havde som tema netop outsourcing. Velkomstreceptionen for deltagerne blev holdt i Danmarks Rederiforening, mens selve konferencen var henlagt til Hotel D`Angleterre. Fastholder sine forventninger Nordic Tankers fastholder sine forventninger til et resultat på USD mio. Det sker på baggrund af det netop offentliggjorte resultat for årets tre første kvartaler. Her opnåede selskabet et overskud på USD 22,4 mio. Det estimerede årsresultat skal ses på baggrund af, at Nordic i forbindelse med halvårsresultatet opjusterede sine forventninger til året fra USD mio. til de nævnte USD I forbindelse med børsnoteringen var estimatet for 2007 på USD mio. Driftsresultatet følger i store træk budgettet, og opjusteringerne kan således primær henføres til salg af skibe. I første halvdel af 2007 solgtes de to multipurposeskibe CEC Delta og CEC Daisy og i 3. kvartal indgår avancer fra salg af produkttankeren Nordic Hanne og kemikalietankeren Sichem Pearl. Resultatet for 4. kvartal - og dermed for 2007 som helhed vil i ikke ubetydeligt omfang være afhængig af vinteren på den nordlige halvkugle og dermed efterspørgslen på tankskibe. I skrivende stund har vinteren med nogen forsinkelse meldt sin ankomst med positiv effekt på raterne. Såvel halvårsregnskab som regnskabet for 3. kvartal kan i sin helhed læses på Nordic Tankers hjemmeside

6 To nye kemikalitankere til Nordic Nordic Tankers flåde er i løbet af august og oktober 2007 blevet forøget med to nye kemikalietanskibe. Det første Nordic Stockholm blev overtaget den 23. august på reden ved Tarragona i Spanien. Det er bygget på Samho-værftet i Sydkorea til det græske rederi Minerva Marine, og havde kun cirka tre måneder på kølen, da det blev overtaget af Nordic. Skibet er i det store hele et søsterskib til Nordic Copenhagen og Nordic Oslo d.v.s. en TDW stor kemikalietanker beregnet til transport af raffinerede olieprodukter og lette kemikalier. Der er dog en væsentlig forskel, idet Stockholm er forsynet med såkaldt inert-gas-anlæg. Dette anlæg fremstiller populært sagt vasket og renset udstødningsgas fra hovedmaskinen, som så pumpes ind i lasttankene for at forhindre eksplosioner. Når tankskibene lastes fyldes tanke normalt kun pct., så olien eller kemikalielasten har mulighed for at kunne udvide sig ved f. eks. temperatursvingninger. Det betyder, at der over olien eller kemikalievæsken kan dannes meget eksplosionsfarlige dampe. Ved at pumpe inert-gassen ind, lægger den sig som en pude med et mindre overtryk ovenpå lasten, og forhindrer således at de eksplosionsfarlige dampe kan opstå. Der tale om relativt store anlæg, der skal kunne producere store mængder af gas. Det er der især brug for under losning. Efterhånden som lasten pumpes op fra skibet skal det tomme lastrum fyldes med inert-gassen, så den til stadig danner et uantændeligt låg ovenpå olien eller kemikalierne. Stadig flere olieselskaber stiller krav om, at produkttankskibene er forsynede med disse inert-gasanlæg. Det er da også baggrunden for, at de skibe som har anlæggene ombord belønnes med ekstra poolpoints de får med andre ord en lidt højere betaling end søsterskibe uden inert. Også den anden nybygning har inert-anlæg som standard. Det er Nordic Helsinki som blev overtaget af Nordic Tankers den 16. oktober 2007 fra Sekwang/INP-værftet i Ulsan i Sydkorea. Skibet er med sine ca TDW lidt større end Stockholm, og på en række andre områder forsynet med mere avanceret udstyr. Det gælder bl.a. lastanlægget. Skibet er bygget til Evaland Shipping i Grækenland, men er overtaget af Nordic Tankers direkte fra værftet. I forbindelse hermed op-

7 stod der i øvrigt lidt forviklinger. Der var opstået uenighed mellem værftet og den græske reder, og af samme årsag var skibet blevet forsejlet til en plads på reden et godt stykke fra land. Nordic besætning der stod klar på kajen til at gå ombord måtte derfor pænt vente til uenigheden var bilagt. Det tog et par dage, hvorefter den nye besætning kunne overtage skibet og stævne ud fra værftet i Ulsan. Begge de to nye kemikalietankskibe indgår i Eitzen-poolen, mens den tekniske drift og bemanding, som for de øvrige Nordic-skibe i poolen, er aftalt med EMS, der også ejes af Eitzen-gruppen. I begyndelsen af januar 2008 føjes der endnu et skib til Nordics flådeliste. Det er endnu et handysize produkttankskib fra Guangzhou Shipyard International i Kina. Skibet er kontraheret som det sidste i en serie på seks identiske tankskibe til Zacchello-rederierne Nordics italienske samarbejdspartner. Skibet er identisk med Nordic Pia, som rederiet overtog i 2006 som nummer to i serien fra Guangzhou. Det har efter overtagelsen sejlet under navnet AMY for Seaarland Shipping Management (Zacchello), og det vil skifte til Nordics kontorflag omkring årsskiftet, når det er mest praktisk og skibet ligger udlosset i formentlig i indisk havn. Det vil få navnet Nordic Hanne et navn der blev ledigt, da den sidste af de oprindelige produkttankskibe fra B&W blev solgt i august Nordic Hanne vil som rederiets to andre handisize-tankere blive beskæftiget i Mærsk-poolen, mens den tekniske drift og bemanding tilsvarende varetages af Seaarland Shipping Management i Amsterdam. 2 eller 340 medarbejdere i Nordic? Beskæftiger Nordic Tankers to eller 340 medarbejdere? Ja, det afhænger lidt af, hvordan man gør regnestykket op. Formelt er der kun fastansat de to direktører på kontoret i Holstebro alt andet er outsourcet til samarbejdspartnere i ind- og udland. Men gør man sig et lille tankeeksperiment og regner på, hvor mange personer Nordic Tankers indirekte beskæftiger så når man faktisk til, at mindst 340 får deres løn som følge af rederiets aktiviteter. Langt den største gruppe er naturligvis besætningerne på de syv sejlende skibe. Ombord er i gennemsnit 23 officerer og menige. Men da hvert skib p.g.a. ferie, sygdom etc. faktisk på årsbasis lægger beslag på to hele besætninger, så er regnestykket 7 x 2 x 23 mand eller i alt alene 322 besætningsmedlemmer beskæftiget på Nordics skibe. Alle er direkte ansat i de selskaber som samarbejdspartnerne har etableret med henblik på den tekniske management. De har alle bl.a. kontorer i Østen, f. eks. i Indien, og det er så herfra de respektive besætninger udsendes. De tekniske managers forsøger naturligvis at administrere deres besætninger så rationelt som muligt, så de kan beskæftiges på flest mulige af de skibe, som man driver. Der er dog en tendens til, at besætningerne stadig oftere knyttes til et bestemt skib eller en bestemt skibstype, og således er det ofte de samme besætninger som vender tilbage til Nordics tankskibe. Tidligere var besætningerne domineret af indiske officerer og phillipinske menige. Dette ændrer sig i disse år, fordi der er opstået mangel på veluddannede indiske officerer og lønnen af samme årsag nærmest er eksploderet. Det har betydet, at der ansættes flere og flere phillipinske officerer, og på det seneste også både officerer og menige fra de baltiske lande og Østeuropa. Det gælder bl.a. ombord på rederiets to nyeste kemikalietankskibe. Men udover skibenes besætninger beskæftiger Nordic Tankers også indirekte en række personer hos de samarbejdspartnere som man har outsourcet en række funktioner til. Med DIFKO er der indgået aftale om, at de for selskabet løser en række administrative opgaver. Hertil kommer skibenes drift både den tekniske og den kommercielle. Det er naturligvis umuligt at sætte nøjagtige tal på, hvor mange personer, det drejer sig om. Enkelte er alene beskæftiget med opgaver for Nordic Tankers andre løser også opgaver for deres eget selskab eller for andre partnere. Men et forsigtigt gæt lyder på, at Nordic nok lægger beslag på ca. 18 heltidsstillinger! Dermed når det samlede antal beskæftigede i Nordic Tankers op på 340. Hertil kommer så direktionen på to mand altså 342! Med flere på vej, når nye skibe kommer til! Et lille udsnit af Nordic Tankers 340 medarbejdere! Langt de fleste er at finde blandt besætningerne på de syv sejlende skibe. Nordic Helsinki på reden ud for værftet i Ulsan i Sydkorea. Skibet er nu under Nordics kontorflag på vej mod Spanien som rederiets nyeste kemikalietankskib.

8 Flådelisten Nordic Tankers flåde ser med de seneste køb og salg således ud: Nordic Lisbeth, TDW produkttankskib bygget i Sydkorea i 2006, beskæftiget i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Anløb Puerto La Cruz, Venezuela 31/12/2007. Nordic TBN001 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på New Times Shipbuilding i Kina til levering i august Ventes at indgå i Torm-poolen. Ejerandel 100 pct. Nordic Copenhagen, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzens City Class Pool. Ejerandel 100 pct. Sejler i Nordeuropa. Anløb Gøteborg 1/1/2008. Nordic Oslo, TDW kemikalietanker bygget i 2005 i Sydkorea og beskæftiget i Eitzens City Class Pool. Ejerandel 100 pct. Sejler i Fjernøsten. Anløb Singapore 8/1/2008. Nordic Stockholm, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens City Class Pool. Anløb Houston 6/1/2008. Nordic Helsinki, TDW kemikalietanker bygget i 2007 i Sydkorea. Ejerandel 100 pct. Indgår i Eitzens City Class Pool. Anløb Rotterdam 27/12/2007. Nordic Ruth, TDW produkttankskib bygget i 2000 i Sydkorea, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejer andel 75 pct. Anløb Rotterdam 31/12/2007. Nordic Pia, TDW produkttankskib bygget i 2006 i Kina, beskæftiget i Mærsk-poolen. Ejerandel 75 pct. Anløb Santa Panagia, Italien 30/12/2007. Nordic Hanne, TDW produkttankskib bygget i 2007 i Kina og beskæftiges i Mærsk-poolen. Ejerandel 100 pct. Overtages fra Seaarland Shipping Management januar Anløb Haldia, Indien 7/1/2008. Nordic TBN004 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering maj Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejerandel 50 pct. Nordic TBN005 (TBN = To Be Named), TDW produkttankskib, bygges på Hyundai Mipo Dockyard i Sydkorea til levering august Ventes at indgå i Mærsk-poolen. Ejer andel 50 pct. Interesserede kan i øvrigt løbende følge skibenes positioner på Nordic Tankers egen hjemmeside www. nordictankers.com Så er det endelig vinter på den nordlige halvkugle med deraf højere tankrater! Nordic Stockholm på vej gennem nyis med kurs mod Montreal i Canada. NORDIC NYT udgives af Nordic Tankers A/S, Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Flemming Krusell Sørensen. Indholdet er intern information til selskabernes ejere, ansatte og forretningsforbindelser og må ikke uden samtykke videregives til andre.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr.

NORDIC NYT 2. 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. NORDIC NYT 2 December 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S 3. kvartal med overskud på 15,4 mio. kr. Nordic Tankers A/S kom ud af årets 3. kvartal med et overskud på 15,4 mio.

Læs mere

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald

NORDIC NYT 1. Halvårsresultat præget af kursfald NORDIC NYT 1 Oktober 2006 Information til investorerne i Difko 47/Nordic Tankers A/S Halvårsresultat præget af kursfald Driften i Nordic Tankers blev for første halvår af 2006 præget af kursfald og manglende

Læs mere

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede

NORDIC NYT 3. Aktierne blev næsten revet væk. Allerede NORDIC NYT 3 Juli 2007 Information til investorerne i Nordic Tankers A/S Overtegnet fire til fem gange Nordic Tankers introduktion på OMX-Københavns Fondsbørs blev en succes. Udbuddet af 1.830.000 stk.

Læs mere

NORDIC NYT 5. Så har vi brug for din støtte igen!

NORDIC NYT 5. Så har vi brug for din støtte igen! NORDIC NYT 5 April 2008 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Så har vi brug for din støtte igen! Den 23. april kl. 15.00 holdes den første ordinære generalforsamling i Nordic Tankers A/S efter

Læs mere

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt

NORDIC NYT 10. Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt NORDIC NYT 10 Oktober 2012 1 Information til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S Nordic er trimmet men markedet fortsat negativt Nordic Shipholding befinder sig i en vanskelig situation. Som mange andre

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende.

Klaus Kjærulff og Tommy Thomsen henholdsvis formand og CEO i det nye Nordic Tankers, som aktionærerne nu skal godkende. NORDIC NYT SÆRUDGAVE November 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers skaber stort dansk tankskibsrederi sammen med Clipper Spændende vækst- og konsolideringsaftale forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008

Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Nordic Tankers A/S Årsrapport 2008 Ledelsesberetning CVR-nr. 76 35 17 16 1 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro CVR-nr.: 76 35 17 16 Hjemstedskommune:

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009

NORDIC NYT 6. 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Økonomien er sund. April 2009 NORDIC NYT 6 April 2009 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S 2009 bliver et vanskeligt år men der er lys forude! Nordic Tankers nye bestyrelsesformand vurderer, at Nordic Tankers står godt

Læs mere

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009

Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16. Årsrapport 2009 CVR-nr. 76 35 17 16 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Koncernens hoved- og nøgletal 6 Årets resultat og forventninger til fremtiden 7 Produkttankere - drifts- og markedsforhold

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Udbud af 1.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK 10 med et udbudsinterval på DKK 82 til 94 pr. aktie samt notering på OMX-Københavns Fondsbørs.

Udbud af 1.830.000 stk. nye aktier á nom. DKK 10 med et udbudsinterval på DKK 82 til 94 pr. aktie samt notering på OMX-Københavns Fondsbørs. Prospekt dateret den 25. maj 2007 Dette prospekt ( Prospektet ) er oversat fra dansk til engelsk. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser vil den danske udgave være gældende. Udbud af 1.830.000 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet

Indledning: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for hele forløbet Færøudvalget 2010-11 FÆU alm. del Svar på Spørgsmål 9 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. oktober 2010 Talepapir til brug for åbent samråd i FÆU 14. oktober 2010 ad samrådsspørgsmål A alm. del stillet 6.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn. Håndtering af aktive aktionærer. Jon Iversen, General Counsel, Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn Håndtering af aktive aktionærer Jon Iversen, General Counsel, Computershares generalforsamlingskonference den 10. oktober 2013 Kort om Formål: at eje, drive og udbygge lufthavnene i

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S. CVR-nr VEDTÆGTER FOR NORDIC TANKERS A/S CVR-nr. 76 35 17 16 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udføre

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen,

NORDIC NYT 8. Ingen andre aktionærer ejer efter emissionen mere end fem pct. af aktiekapitalen, NORDIC NYT 8 September 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Ny kapital og nye aktionærer Aktieemissionen i maj forløb særdeles tilfredsstillende og blev fuldtegnet. Men den betød også

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II )

Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til Prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november 2007 ( Prospekttillæg II ) Tillæg II dateret 3. december 2007 til prospekt offentliggjort den 1. november 2007

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere