DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse 04 80"

Transkript

1 DK.GOLDSK DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD, størrelse fra og med programversion 5.06 GOLD CX GOLD PX GOLD RX GOLD SD Forbehold for ændringer

2 DK.GOLDSK Indholdsfortegnelse GENERELT Anvendelsesområde Mekanisk konstruktion Styresystem Miljødokumentation Varmevekslertype Aggregaternes dele Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Separate indblæsnings- og udsugningsaggregater GOLD SD, str Separate indblæsnings- og udsugningsaggregater GOLD SD, str. 4-80, med genvindingsflader SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder Risici Berøringsbeskyttelse Glykol IGANGSÆTNING Generelt Regulering af kanalsystem og armaturer Fremgangsmåde Arbejdsgang Regulering af trykbalance Generelt Sikring af lækageretning HÅNDHOLDT TERMINAL... 4 OG MENUBETJENING Håndholdt terminal Generelt Knapper Displayvindue Forkortelser Menuopbygning HOVEDMENU Generelt Valg af sprog Ændring af drift Indstillinger BRUGERNIVEAU Temperatur Aflæsning Indstilling Luftmængde/tryk Aflæsning Indstilling Koblingsur Filtre Aflæsning Kalibrering, filtre Kalibrering, roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLATIONSNIVEAU Menuoversigt FUNKTIONER Temperatur FRT-regulering Indblæsningsregulering Udsugningsregulering Temperaturregulering Xzone Udekompensering Sommernatkøling Intermitterende nattevarme Morning BOOST Ønskeværdiforskydning Ekstra reguleringssekvens Eksterne temperaturfølere Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Trykregulering Behovsstyring Slavestyring Udekompensering Forcering nedregulering luftmængde/tryk Justering af slaveventilatorens luftmængde Aktivering af filterovervågning GOLD SD Drift Koblingsur Forlænget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Afisning, roterende varmeveksler Afkastluftregulering, rotorveksler Eftervarme Heating BOOST Køling Drift Køleregulering Motioneringskørsel Reguleringshastighed Udetemperaturgrænse Genstartstid Køling, minimumluftmængde Neutralzone Cooling BOOST Fugt ReCO IQnomic Plus AUTOMATISKE FUNKTIONER Generelt Startsekvens Kølegenvinding Nulpunktskalibrering Frostvagtsfunktion, varmeflade, vand Efterkøling, varmeflade, el Effektreduktion elvarmeflade Efterkøring, varmeveksler Densitetskorrigeret luftmængde Renblæsningsfunktion Carry-over Control Virkningsgradsberegning, roterende varmeveksler Pumpestyring, batterivarmeveksler Frostbeskyttelse, plade-/ batterivarmeveksler AFLÆSNING... 4 MANUEL TEST ALARMINDSTILLINGER Brandalarm Eksterne alarmer Alarmgrænser Alarmprioritet HÅNDTERMINAL Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./Maks.-indstilling Grundindstilling KOMMUNIKATION EIA EIA Ethernet SERVICENIVEAU VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af filtre Demontage af filtre Montering af nye filtre Rengøring og eftersyn Generelt Filterrum Rotorveksler Ventilatorer og teknikrum Funktionskontrol Udskiftning af pumpe, rørtilslutningsenhed, GOLD CX, størrelse ALARMER OG FEJLFINDING Generelt A- og B-larm Tilbagestilling af alarm Ændring af alarmindstillinger Alarmbeskrivelse med fabriksindstillinger INFORMATIONS- MEDDELELSER TEKNISKE DATA Dimensioner, enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Dimensioner, enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Dimensioner, separate indblæsnings- og udsugningsaggregater GOLD SD Klemmetilslutning, størrelse Elektriske data Aggregat Ventilatorer El-boks Motor rotorveksler Reguleringsnøjagtighed BILAG Overensstemmelseserklæring Igangsætningsprotokol Forbehold for ændringer

3 DK.GOLDSK GENERELT. Anvendelsesområde GOLD er beregnet til komfortventilation. Afhængigt af den valgte variant kan GOLD benyttes i lokaler som kontorer, skoler, daginstitutioner, offentlige lokaler, butikker, beboelsesejendomme osv. GOLD med krydsveksler/genvindingsflade (PX/CX) og separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) kan endvidere bruges til ventilation af moderat fugtige lokaler, dog ikke hvor fugtigheden er konstant høj, som i svømmehaller. GOLD med separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) er beregnet til steder, hvor indblæsnings- og udsugningsluft skal være helt adskilt, eller hvor der af pladshensyn er brug for separate enheder til indblæsnings- og udsugningsluft. De kan også bruges særskilt, hvis der kun er behov for den ene variant. For at opnå alle de fordele, GOLD-systemet kan tilbyde, er det vigtigt, at der ved projektering, installation, indregulering og drift tages hensyn til aggregatets specielle egenskaber. I basisudførelsen skal aggregatet placeres indendørs. Ved montage udendørs skal tilbehøret TBTA anvendes. Bemærk! Læs altid sikkerhedsinstruktionerne i afsnit 2 angående risici og adgangsbeføjelser, og følg nøje installationsanvisningerne til de respektive arbejdstrin. Produktskilte er placeret på aggregatets gavle (et på hver gavl). Benyt informationen på typeskiltet ved al kontakt med Swegon..2 Mekanisk konstruktion GOLD findes i 7 størrelser og 3 luftmængdeområder. Udvendige plader er lakeret i en beige nuance, NCS- 2005Y20R. Håndtag og den øverste del af tilkoblingshætten er lysegrå, NCS S3502-B. Pyntelister og den nederste del af tilkoblingshætten er mørkegrå, NCS S600-R90B. Det indvendige materiale er hovedsagelig varmforzinkede stålplader med 50 mm mellemliggende isolering. Enhedsaggregatet GOLD RX/PX med rotorveksler eller krydsveksler str. 4-30, med luftindtag ovenfra, er forsynet med kompaktfilter i filterklasse F7. Andre varianter/størrelser har indblæsnings- og udsugningsfiltre fremstillet af glasfiber i filterklasse F7. Den roterende varmeveksler af typen RECOnomic er trinløst omdrejningstalsreguleret og har en temperaturvirkningsgrad på op til 85 %. Pladevarmeveksleren er som standard udstyret med bypass- og lukkespjæld til trinløs og automatisk regulering af varmevekslerens varmegenvindingsgrad. Genvindingsfladerne i enhedsaggregatet (CX) leveres komplet fra fabrik, inklusive monteret shuntarrangement med alle de nødvendige komponenter. Systemet er normalt fyldt med væske, udluftet, indreguleret og funktionsprøvet ved leverancen, men kan også bestilles ufyldt til f.eks. renoverings- eller om- og tilbygningsarbejder, eller hvor systemet ønskes fyldt med andet end 30 % ætylenglykol. For separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) str fås løst shuntarrangement som tilbehør. Indblæsnings- og udsugningsventilatorerne er af typen GOLD Wing, en aksialradial ventilator med bagudbøjede skovle. Ventilatorerne er direkte drevne og har frekvensomformer til trinløs omdrejningstalsregulering..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprocessorbaseret og indbygget i aggregatet. Det styrer og regulerer ventilatorer, rotorvekslere, temperaturer, luftmængder, driftstider og en lang række interne og eksterne funktioner samt alarmer..4 Miljødokumentation Miljødokumentation med demontageinstruktion og miljøvaredeklaration indgår som bilag i denne instruktion. Aggregatet er konstrueret, så det er let at demontere i sine naturlige bestanddele. Når aggregatet er udtjent, skal det afleveres til godkendt genbrugsplads. Den genvindingsbare vægt for GOLD er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt venligst Swegon AB, tlf. +46 (0) , med eventuelle spørgsmål angående denne demontageinstruktion eller aggregatets effekt på miljøet..5 Varmevekslertype Enhedsaggregat GOLD leveres med enten rotorveksler (RX), krydsveksler (PX) eller genvindingsflader (CX). For separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) fås genvindingsflader som alternativ. Hvis et afsnit, en funktion etc. kun gælder for én type varmeveksler, markeres det med symboler iht. nedenstående: Roterende varmeveksler (RX) Pladevarmeveksler (PX) Batterivarmeveksler (CX) Forbehold for ændringer 3

4 DK.GOLDSK Aggregaternes dele.6. Enhedsaggregat GOLD RX med rotorveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse Fig. a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft GOLD 04 40: Aggregatet leveres i højreudgave iht. Fig. a. GOLD 50 80: Aggregatet kan være bestilt i højreudgave iht. Fig. a eller venstreudgave iht. Fig. b. GOLD 4 80: Aggregatet i Fig. a viser ventilatorplacering. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudgave (Fig. b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 3 Udsugningsventilator* med motor og frekvensomformer 4 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 5 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndholdt terminal 8 Udsugningsfilter* Fig. b Venstreudførelse 9 Reguleringsplade (ved venstreudgave venstre filterdel) 0 Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 2 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 3 Indblæsningsfilter* 4 Føler, frisklufttemperatur* 5 Rotorveksler 6 Drivmotor, rotorveksler 7 Føler, rotationsvagt 8 Styreenhed, rotorveksler 9 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 20 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 2 Føler, udsugningstemperatur* 22 Indblæsningsventilator* med motor og frekvensomformer 4 Forbehold for ændringer

5 DK.GOLDSK Enhedsaggregat GOLD PX med krydsveksler Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse Fig. 2a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft Fig. 2b Venstreudførelse Aggregatet leveres i højre- eller venstreudgave iht. Fig. 2a og 2b. Ved venstreudgave (Fig. 2b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene betegnes efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 2 FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 3 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 4 Indblæsningsfilter* 5 Føler, frisklufttemperatur* 6 El-boks med styreenhed 7 Mortorventil, lukke- og omløbsspjæld 8 Håndholdt terminal 9 Føler, temperatur/relativ fugtighed udsugningsluft* 0 Udsugningsfilter* Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) 2 UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 3 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 4 Udsugningsventilator* med motor og frekvensomformer 5 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 6 Føler, frostbeskyttelse 7 Pladevarmeveksler med omløbs- og lukkespjæld 8 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 9 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 20 Indblæsningsventilator* med motor og frekvensomformer 2. Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 22. Temperatur-/densitetsføler, indblæsning. 23. Temperatur-/densitetsføler, udsugning Forbehold for ændringer 5

6 DK.GOLDSK Enhedsaggregat GOLD CX med genvindingsflader Nedenfor anføres de enkelte komponenter hver for sig i en forenklet og skematisk beskrivelse Højreudførelse, ventilatorplacering Fig. 3a Friskluft Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkastluft Aggregatet kan være bestilt i højreudgave iht. Fig. 3a eller venstreudgave iht. Fig. 3b. Aggregatet i Fig. 3a viser ventilatorplacering. Aggregatet kan også være bestilt iht. ventilatorplacering 2, og da er ventilatorer og filtre spejlvendt vertikalt. Ved venstreudgave (Fig. 3b) skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (ved venstreudgave Udsugningsluft) 2 AFKASTLUFT* (ved venstreudgave Indblæsningsluft) 3 Udsugningsventilator* med motor og frekvensomformer 4 Trykføler, udsugningsventilator* (Position funktionsomskifter = ) 5 Trykføler, indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) 6 El-boks med styreenhed 7 Håndholdt terminal 8 Udsugningsfilter* 0 Føler, indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) Fig. 3b Venstreudførelse ventilatorplacering UDSUGNINGSLUFT* (ved venstreudgave Friskluft) 2 INDBLÆSNINGSLUFT* (ved venstreudgave Afkastluft) 3 Indblæsningsfilter* 4 Føler, frisklufttemperatur* 5 Batterivarmeveksler med rørtilslutningsenhed 6 Ventilmotor 7 Temperaturføler til frostbeskyttelse 8 Cirkulationspumpe 9 Trykføler, indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) 20 Trykføler, udsugningsfilter* (Position funktionsomskifter = 4) 2 Indblæsningsventilator* med motor og frekvensomformer 22 Føler, temperatur/relativ fugtighed udsugningsluft* 23. Målenipler til måling af trykfald over varmeveksler. 24. Temperatur-/densitetsføler, indblæsning. 25. Temperatur-/densitetsføler, udsugning 6 Forbehold for ændringer

7 DK.GOLDSK Separate indblæsnings- og udsugningsaggregater GOLD SD, str Skitsen viser de enkelte komponenter Fig. 4a Friskluft Indblæsningsluft Aggregatet leveres i en variant som vist i fig. 4a. Denne variant kan placeres på flere forskellige måder, jf. fig. 4b. Aggregatet er her vist som indblæsningsaggregat. Som udsugningsaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Fig. 4b Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsluft) 2 Trykføler indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved udsugningsaggregat: Trykføler udsugningsfilter) 3 Trykføler indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved udsugningsaggregat: Trykføler udsugningsventilator) 4 Temperaturføler friskluft/densitetsføler, indblæsningsluft*. (Ved udsugningsaggregat: Temperaturføler udsugningsluft/ densitetsføler, afkastluft) 5 Håndterminal 6 Føler indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) (Bruges ikke ved udsugningsaggregat) 7 INDBLÆSNINGSLUFT* (Ved udsugningsaggregat: Afkastluft) 8 El-boks med styreenhed 9 Indblæsningsventilator* med motor og frekvensomformer (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsventilator med motor og frekvensomformer) 0 Eventuelt indblæsningsfilter* (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsfilter) Forbehold for ændringer 7

8 DK.GOLDSK Separate indblæsnings- og udsugningsaggregater GOLD SD, str. 4-80, med genvindingsflader Skitsen viser de enkelte komponenter Fig. 5a Friskluft Indblæsningsluft Aggregatet kan enten være i højreudførelse, jf. fig. 5a, eller i venstreudførelse, jf. fig. 5b. Aggregatet kan også bestå af kun filter og ventilator eller kun ventilator. Aggregatet er her vist som indblæsningsaggregat. Som udsugningsaggregat skifter dele markeret med * funktion og betegnelse (delene er betegnet efter, om funktionen er til indblæsnings- eller udsugningsluft). Delenes placering og betegnelse FRISKLUFT* (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsluft) 2 Temperaturføler friskluft/densitetsføler, indblæsningsluft*. (Ved udsugningsaggregat: Temperaturføler udsugningsluft/ densitetsføler, afkastluft) 3 Håndterminal 4 Føler indblæsningstemperatur (placeres i indblæsningskanal) (Bruges ikke ved udsugningsaggregat) 5 INDBLÆSNINGSLUFT* (Ved udsugningsaggregat: Afkastluft) 6 Indblæsningsventilator* med motor og frekvensomformer (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsventilator med motor og frekvensomformer) 8 Fig. 5b 7 Trykføler indblæsningsventilator* (Position funktionsomskifter = 2) (Ved udsugningsaggregat: Trykføler udsugningsventilator) 8 El-boks med styreenhed 9 Eventuel genvindingsflade indblæsningsluft* (Ved udsugningsaggregat: Genvindingsflade udsugningsluft) 0 Føler frisklufttemperatur* (Kun ved aggregater med genvindingsflade) (Ved udsugningsaggregat: Føler temperatur/relativ fugtighed udsugningsluft) Trykføler indblæsningsfilter* (Position funktionsomskifter = 3) (Ved udsugningsaggregat: Trykføler udsugningsfilter) 2 Eventuelt indblæsningsfilter* (Ved udsugningsaggregat: Udsugningsfilter) Forbehold for ændringer

9 DK.GOLDSK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Før arbejdet med aggregatet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i denne instruktion. Skader på aggregatet eller dele af det, som skyldes forkert håndtering fra købers eller installatørens side, er ikke omfattet af garantien, hvis denne instruktion ikke er fulgt. Advarsel Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage modifikationer på aggregatet i forbindelse med den elektriske installation eller tilslutningen af eksterne funktioner. 2. Sikkerhedsafbryder/hovedafbryder På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX), krydsveksler (PX) eller genvindingsflader (CX) str. 04/05, 08, 4/20 og 25/30 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på tilkoblingshætten. På enhedsaggregat GOLD med rotorveksler (RX) str. 35/40, 50/60 og 70/80 er sikkerhedsafbryderen placeret udvendigt på døren på aggregatets midtersektion. På enhedsaggregat GOLD med genvindingsflader (CX) str. 35/40 er sikkerhedsafbryderen placeret på venstre side af el-boksen på aggregatets midtersektion. På størrelserne 50/60 og 70/80 er sikkerhedsafbryderen placeret i en plastikindkapsling under el-boksen på aggregatets midtersektion. På separate indblæsnings- og udsugningsaggregater (SD) er sikkerhedsafbryderen placeret på inspektionssiden ved ventilatordelens inspektionsdør. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. Afbryd altid med sikkerhedsafbryderen i forbindelse med servicearbejde, medmindre andet er angivet i den pågældende instruktion. 2.2 Risici Advarsel Kontroller, før der foretages modifikationer, at spændingen til aggregatet er afbrudt. Risikoområder med bevægelige dele De bevægelige dele er ventilatorhjul, drivhjul til en eventuel roterende varmeveksler og omløbs-/lukkespjæld til en eventuel pladevarmeveksler. De aflåselige inspektionsdøre fungerer som beskyttelse af ventilatorerne samt som beskyttelse af rotorveksleren. Hvis der ikke er sluttet kanaler til ventilatorens trykstudse, skal disse forsynes med berøringsbeskyttelse (trådnet). Advarsel Inspektionsdørene i filter-/ventilatordelene må ikke åbnes, mens aggregatet er i drift. Ved normal drift standses aggregatet med stopknappen på den håndholdte terminal. Vent med at åbne døren, til ventilatorerne er standset. Der er overtryk i ventilatordelen, hvilket betyder, at døren kan springe op. 2.3 Berøringsbeskyttelse El-boksens dæksel fungerer som beskyttelse på enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 04/05 og 08 samt alle andre varianter (PX/CX/SD). På enhedsaggregater med rotorveksler (RX) str. 4/20, 25/30, 35/40, 50/60 og 70/80 fungerer den låsbare dør over el-boksen som beskyttelse. Berøringsbeskyttelsen må kun fjernes af autoriseret elektriker eller dertil uddannet servicepersonale. Advarsel Før berøringsbeskyttelsen fjernes, skal spændingen til aggregatet afbrydes med sikkerhedsafbryderen. Ved drift skal berøringsbeskyttelserne altid være monterede, alle inspektionsdøre lukkede og tilkoblingshætten på aggregatets overside monteret. 2.4 Glykol GOLD-aggregater med batterivarmeveksler indeholder glykol. Man må aldrig hælde glykol i afløbet. Det skal afleveres på en genbrugsstation, benzinstation etc. Glykol er farligt at indtage og kan give livsfarlige forgiftninger eller nyreskader. Søg læge. Undgå også indånding af glykoldampe i lukkede rum. Ved stænk i øjnene, skyl med rigeligt vand (ca. 5 min). Ved stænk på huden, vask med vand og sæbe. Forbehold for ændringer 9

10 DK.GOLDSK IGANGSÆTNING 3. Generelt Fremgangsmåde ved igangsætning:. Kontroller, at der ikke findes fremmedlegemer i aggregatet, kanalsystemet eller funktionsdelene. 2. Kontrollér, at roterende varmevekslere (kun GOLD RX) drejer let, og at den hælder mod filtret, se skitsen nedenfor. L 0,5xL 0,5xL L GOLD RX, størrelse 4-80: skitsen viser fabriksindstillingen af rotorens hældning ved ventilatorposition. Hældningen skal altid være mod filtret, hvilket betyder, at hældningen skal være i modsat retning for ventilatorposition Drej sikkerhedsafbryderen til position På (I). 4. Vælg det ønskede sprog, hvis dette ikke allerede er gjort. Se 5.2 eller Aggregatet er fra fabrikken indstillet til at være køreklart. Se 9.2 Igangsætningsprotokol. Disse indstillinger skal dog ofte tilpasses den aktuelle installation. Programmer koblingsur, driftstilstand, temperaturer, luftmængder og funktioner iht. kapitel 4 5. Vælg, om luftmængdeenheden skal være l/s, m3/s eller m3/h (INSTALLATIONSNIVEAU i menuen HÅNDHOLDT TERMINAL). Udfyld igangsætningsprotokollen og gem den i aggregatets dokumentlomme. 6. Aktiver manuel drift eller autodrift (HOVEDMENU) efter ønske, eller lås ventilatorernes omdrejningstal (menu LUFTINDREGULERING). Indreguler kanalsystem og armaturer iht Kontroller og reguler aggregatets trykbalance iht. 3.3 efter behov. 8. Afslut med filterkalibrering iht Forbehold for ændringer

11 DK.GOLDSK Regulering af kanalsystem og armaturer For at undgå unødigt energiforbrug til ventilatorerne er det vigtigt, at trykfaldet i systemet holdes på det lavest mulige niveau. Ud fra et komfortsynspunkt er det også vigtigt, at kanalsystem og armaturer er korrekt indregulerede. Ved indregulering af armaturer og kanalsystem til GOLD bør man følge proportionalitetsmetoden. Det indebærer, at forholdet mellem luftmængderne i grenkanalerne forbliver konstant, selv om man ændrer luftmængden i stamkanalerne. Det samme forhold gør sig gældende for installationens armaturer. Ved indregulering af kanalsystemet er der mulighed for at låse omdrejningstallet for aggregatets ventilatorer på en bestemt indstillet luftmængde, se Fremgangsmåde Systemet reguleres i følgende rækkefølge:. Indregulering af armaturerne i alle grenkanaler. 2. Indregulering af grenkanaler. 3. Indregulering af stamkanaler Arbejdsgang. Samtlige armaturer og spjæld åbnes helt. 2. Beregn kvoten mellem målt og projekteret luftmængde for samtlige armaturer, grenkanaler og stamkanaler. Det armatur i hver gren, som har den laveste kvote, skal stå helt åbent. Dette armatur er INDEKSARMATUR. Det samme gælder for grenspjæld og stamspjæld. Når indreguleringen er klar, skal et armatur i hver gren, et grenspjæld og et stamspjæld således stå helt åbne. 3. Begynd med at regulere den stamkanal, som har den højeste kvote, og den grenkanal i stammen, som har den højeste kvote. Man begynder her, fordi man derved trykker luften foran sig hen mod de dele af systemet, som har mindst luft. 4. Reguler det sidste armatur på kanalgrenen, så det får samme kvote som indeksarmaturet. Dette armatur er REFERENCEARMATUR. Det er ofte det sidste armatur på grenen, der har den laveste kvote, og bliver det armatur, der skal stå åbent. I dette tilfælde er indeksarmatur og referencearmatur det samme armatur. 5. Reguler de øvrige armaturer i grenen til den samme kvote som referencearmaturet. OBS! Kvoten i referencearmaturet vil ændre sig, for hvert armatur der reguleres, så i praksis kan kvoten stilles noget højere for referencearmaturet. Referencearmaturet skal måles mellem hver regulering af armaturerne. 6. Gå til den gren, som havde den næsthøjeste kvote, og reguler armaturet der, osv. OBS! Alle grenspjæld skal stå helt åbne, indtil samtlige armaturer er regulerede. 7. Reguler det grenspjæld, der havde den højeste kvote, til samme kvote som den gren, der havde den laveste kvote. OBS! Husk, at indeksspjældet ændrer kvote, og gør som under punkt Når samtlige grene er indregulerede, reguleres stamspjældene på samme måde. Se også eksemplet på regulering nedenfor. Eksempel på regulering Begynd med at regulere kanalgren B, da den har den højeste kvote. Det sidste armatur, B3, har den laveste kvote og skal stå helt åbent. Reguler de øvrige armaturer, B og B2, så de får samme kvote som armatur B3 (se punkt 5 ovenfor). Reguler nu armaturerne i grenkanal C. Armatur C4 skal stå helt åbent, de øvrige reguleres til samme kvote. Reguler armaturerne i grenkanal A. Her er armatur A3 indeksarmatur, hvilket betyder, at man først skal regulere armatur A4 (referencearmaturet) til armatur A3 s kvote. Derefter reguleres de øvrige til samme kvote som armatur A4. Reguler grenspjæld B til samme kvote som grenspjæld A, og reguler grenspjæld C til samme som grenspjæld A. Kontroller, at alle har den samme kvote. Når indreguleringen er færdig, skal 3 armaturer og et grenspjæld stå helt åbne for at få lavest muligt tryk i systemet. q p = projekteret luftmængde (l/s) q m = målt luftmængde (l/s) q m K (Kvote) = qp Forbehold for ændringer

12 DK.GOLDSK Regulering af trykbalance (gælder for aggregater med rot. varmeveksler) 3.3. Generelt For at rotorvekslerens lækageretning og renblæsningssektor skal fungere korrekt, skal der være et vist undertryk i udsugningsdelen. Derved sikres det, at der ikke føres udsugningsluft over i indblæsningsluften. Regulering af trykbalancen i aggregatet skal foretages, når anlægget er færdigmonteret, og alle armaturer er indregulerede, samt ved den indblæsnings- og udsugningsluftmængde, der er ved normal drift af aggregatet. Reguleringsplader GOLD GOLD 4-80 plade -3 plader LUK ÅBN LUK (skub en eller flere reguleringsplader ind) ÅBN (tag reguleringsplader ud) 2 Forbehold for ændringer

13 DK.GOLDSK Sikring af lækageretning Trykbalancen i aggregatet justeres ved hjælp af reguleringsplader monteret i udsugningsindgangen. Reguleringspladerne leveres separat og skal monteres af installatøren, når udsugningskanalen er tilsluttet. Slut en trykmåler til aggregatets trykmålenipler. Aggregatet har fire trykmålenipler, og de to, som er nærmest udsugningskanalen, skal benyttes. Den blå trykmålenippel måler undertrykket i udsugningsdelen, og den hvide målenippel måler undertrykket i indblæsningsdelen. På størrelse findes trykmåleniplerne ved tilkoblingshætten og på størrelse 4 80 inde i aggregatets midtersektion. Se illustrationen til højre. Bemærk, at begge trykmålenipler måler undertryk. MÅLTE VÆRDIER Undertrykket i udsugningsdelen skal være større end eller lige så stort som i indblæsningsdelen. Hvis undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen, er justeringen klar. Trykmålenipler, lækageretning (aggregat i højreudførelse) GOLD (blå) + (hvid) UDSUGNINGSLUFT AFVIGELSER Hvis undertrykket i udsugningsdelen er mindre end i indblæsningsdelen, skal reguleringspladerne justeres som følger:. Stands aggregatet, åbn inspektionsdøren til udsugningsfilteret og skub reguleringspladerne noget fremad i udsugningsindtaget (luk dem). 2. Luk inspektionsdøren og start aggregatet. 3. Mål trykket. Gentag, til undertrykket i udsugningsdelen er lige så stort som eller op til 20 Pa større end undertrykket i indblæsningsdelen (0 20 Pa). 4. Hvis undertrykket i udsugningsdelen er mere end 20 Pa større end i indblæsningsdelen, selv om reguleringspladerne er helt åbne, bliver lækage- og renblæsningsluftmængden større end beregnet. Det indebærer, at den faktiske udsugningsluftmængde vil afvige fra den indstillede udsugningsmængde. Afvigelsen forøges, efterhånden som trykforskellen tiltager. Der kan kompenseres for denne afvigelse ved at øge udsugningsluftmængden. Der behøver normalt ikke kompenseres for en trykforskel på under 00 Pa. GOLD 4-80 (blå) + (hvid) UDSUG- NINGSLUFT Forbehold for ændringer 3

14 DK.GOLDSK HÅNDHOLDT TERMINAL OG MENUBETJENING 4. Håndholdt terminal 4.. Generelt Den håndholdte terminal består af en indkapslet betjeningsboks med et 3 m langt kabel, som sluttes til aggregatet med hurtigkobling. På den håndholdte terminal er der et belyst display, 6 trykknapper og en rød indikatorlampe (lysdiode) til alarm. *GOLD* TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? 4..2 Knapper Knapperne har følgende funktioner: ENTER bekræfter valget af den markerede funktion og går til det næste, dybere menuniveau. ESCAPE går tilbage til forrige menu. TRINVIS OPAD eller VENSTRE. TRINVIS NEDAD eller HØJRE. NEDSÆTTER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter. FORHØJER værdien for en markeret indstilling. Ændringer registreres omgående og behøver ikke bekræftes med Enter Displayvindue Displayvinduet har 4 linjer. Mange menuer har dog flere linjer, og disse vises linje for linje, når man trykker på knappen TRINVIS NEDAD. Markøren viser, hvor i menuen man befinder sig. *GOLD* TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER Positionsvisare 4..4 Forkortelser Følgende forkortelser benyttes generelt i menuerne: IL = Indblæsningsluft (Eks.: VENTILATOR IL = Ventilator, indblæsningsluft) UL = Udsugningsluft FRISK = Friskluft FV = Frostvagt VVX = Rotorveksler 4 Forbehold for ændringer

15 DK.GOLDSK Menuopbygning HOVED- MENU (Kapitel 5) GOLD RX TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD RX TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. BRUGERNIVEAU (Kapitel 6) TEMPERATUR Xzone *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING LUFTMÆNGDE/TRYK *Xzone* AFLÆSNING INDSTILLING KOBLINGSUR *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING FILTER *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK INSTALLATIONSNIVEAU (Kapitel 7-5) INSTALLATION Forbehold for ændringer 5

16 DK.GOLDSK HOVEDMENU 5. Generelt Hovedmenuen vises normalt, hvis ingen anden menu er valgt. Automatisk retur til hovedmenuen sker efter 30 minutter. Indholdet i menuen skifter afhængigt af den valgte driftstype, andre funktioner, der påvirker den aktuelle driftstilstand, og eventuelle udløste alarmer. 5.2 Valg af sprog Når aggregatet startes første gang, vises en sprogvalgsmenu. Vælg det ønskede sprog. Ændring af sprog ved en senere lejlighed eller hvis der er valgt forkert sprog ved en fejltagelse foretages på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL. Se Ændring af drift Start og stop af aggregatet eller skift mellem manuel og automatisk drift sker fra hovedmenuen. Aggregatet skal normalt startes og standses via den håndholdte terminal, ikke med sikkerhedsafbryderen. GOLD RX TIR 4:40 STOP MANUEL DRIFT STOP? GOLD RX TIR 4:40 MANUEL DRIFT STOP? MAN/AUTO. DRIFT GOLD RX TIR 4:40 STOP? MAN/AUTO. DRIFT INDSTILLINGER BRUGERNIVEAU INSTALLATIONSNIVEAU AUTODRIFT MANUEL LAVHASTIGHED MANUEL HØJHASTIGHED Ved start af aggregatet vises menuer til de forskellige forsinkelser, som indgår i startsekevensen. Se også 9.., Startsekvens. 5.4 Indstillinger Ved valg af INDSTILLINGER i hovedmenuen kommer man videre til Brugerniveau og Installationsniveau. Se Kapitel Forbehold for ændringer

17 DK.GOLDSK BRUGERNIVEAU 6. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 8.2, hvor funktionerne for temperatur er udførligt beskrevet. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. Ved indblæsningsaggregat GOLD SD alene kræves ekstern rumføler ved FRT- og udsugningsregulering. 6.. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Indstillinger (se også diagrammet til højre): indstilling Trin UL/IL-difference 5 C* 3 C Skillepunkt 5 23 C* 22 C (for udsugningstemperatur) FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Kurven har tre indstillelige skillepunkter. Indstillinger (se også diagrammet til højre). instilling Udsugningstemperatur X 0 40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C INDBLÆS-LUFT REGULERING instilling Ønskeværdi, indblæsningstemperatur 5 40 C* 2,5 C UL/RUM REGULERING indstilling Ønskeværdi,udsugnings-/rumtemp C* 2,5 C Min. indblæsningstemperatur 3 25 C* 5 C Maks. indblæsningstemperatur 8 45 C* 28 C *) Indstillingsområde kan ændres. Se 3.3, Min./Maks.-indstilling. TEMPERATUR *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING *TEMPERATUR* AFLÆSNING INDSTILLING Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C FRT-REGULERING FRT-regulering FRT-REGULERING 2 UL-/IL-difference Udsugningstemperatur C OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. INDBLÆS-LUFT REGUL. UL/RUM-REGULERING Skillepunkt X = Udsugningstemperatur C 2 3 Trin Trin 2 Trin 3 Trin 4 Forbehold for ændringer 7

18 DK.GOLDSK Luftmængde/tryk Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. Se derfor også 8.3, hvor funktioner for luftmængde/tryk er udførligt beskrevet. LUFTMÆNGDE/TRYK *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING 6.2. Aflæsning Benyttes til funktionskontrol Indstilling Hvilke værdier, der kan indstilles, afhænger af de valgte funktioner på INSTALLATIONSNIVEAU, samt minimum- og maksimumluftmængder for de pågældende aggregatstørrelser (se nedenstående tabel). Afhængigt af den valgte funktion kan der foretages indstillinger af luftmængde (l/s, m3/s, m3/h), tryk (Pa) og størrelse på indgangssignal (%). LAVHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien for lavhastighed kan ikke være højere end værdien for højhastighed. Lavhastighed kan indstilles som 0, hvilket er ensbetydende med, at ventilatoren står stille. HØJHASTIGHED Skal altid indstilles. Værdien eller trykket for højhastighed kan ikke være lavere end værdien for lavhastighed. MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionerne trykregulering, forcering, Heating BOOST eller Cooling BOOST. Værdien for maksimumhastighed kan ikke være lavere end værdien for højhastighed. MIN./MAKSHASTIGHED Er kun aktuel ved funktionen behovsstyring. Laveste og højeste luftmængde indstilles for de respektive ventilatorer. Det indebærer, at ventilatorerne ikke arbejder uden for disse grænser, uanset behov. Min./Maks.-luftmængder *LUFTMÆNGDE/TRYK* AFLÆSNING INDSTILLING LAVHASTIGHED HØJHASTIGHED MAKSHASTIGHED MIN/MAKSHASTIGHED *Ved indstilling afrundes værdierne til det nærmeste indstillelige trin. ** Aggregat inkl. genvindingsflader kan betyde lavere maks. luftmængde. LUFT- MÆNGDE MIN. LUFTM. ALLE VARIANTER MAKS. LUFTM. ENHEDSAGGR. ROTORVEKSLER (RX) MAKS. LUFTM. ENHEDSAGGR. KRYDSVEKSLER (PX) MAKS. LUFTM. ENHEDSAGGR. GEN- VINDINGSFLADER (CX) MAKS. LUFTM. INDB- OG UDS- AGGREGAT (SD)** minsta steg STØRRELSE m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s m 3 /h m 3 /s GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , ,0 5040, , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,0 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , ,05 GOLD , , , , , Forbehold for ændringer

19 DK.GOLDSK Koblingsur Grundfunktionerne for koblingsuret indstilles på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT, og værdierne aflæses og indstilles på BRUGERNI- VEAU. TID/DATO Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid iht. EU-standard er forindstillet. Blokering af dette skift kan ske på INSTALLATIONS- NIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. TIDKANAL Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidkanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (man søn) er det tilstrækeligt at programmere én tidskanal. Forskellige driftstider de forskellige ugedage programmeres i hver sin tidkanal (man fre, lør søn eller man, tir, ons osv.). Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. ÅRSKANAL Årskanalerne gør det muligt at indstille afvigende driftstider for dele af døgnet i dele af året. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Årskanalen tilsidesætter tidskanalen i de timer af døgnet og de dage, årskanalen er aktiveret. Datoen for årskanalen angiver mellem hvilke datoer, årskanalen skal gælde, og klokkeslæt for årskanalen angiver hvornår på døgnet, årskanalen skal køre med den angivne hastighed. De øvrige tidspunkter i årskanalen gælder tidskanalen. Tiden indstilles som 00:00 00:00, hvis den afvigende driftstid ønskes hele døgnet. Funktioner for sommernatkøling, forlænget drift m.m. fungerer også, når årskanalen er aktiv. KOBLINGSUR *KOBLINGSUR* TID/DATO TIDKANAL ÅRSKANAL indstilling TID/DATO Dag Man Søn Automatisk Tid 00:00 23:59 Aktuel Dato Dag/Mån/År Aktuel TIDSKANAL 8 Drift Lavh./højh.* Højhast. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Ej aktiv Ej aktiv Man, Tir, Ons osv. Man Fre Man Søn Lør Søn ÅRSKANAL 8 Drift Ej aktiv Ej aktiv Stop/Lavh./Højh. Tid 00:00 23:59 00:00 00:00 Periode Fra Dag/Mån/År 0/0/2005 Til Dag/Mån/År 0/0/2005 *) Viser Stop/Lavhastighed/Højhastighed, hvis denne funktion er valgt på INSTALLATIONSNIVEAU under FUNKTIONER/DRIFT. FILTRE *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING 6.4 Filtre (og afisningsfunktion, roterende varmeveksler) 6.4. Aflæsning Ved aflæsning af filterstatus viser den første værdi det aktuelle tryk og den anden værdi den aktuelle alarmgrænse. *FILTER* AFLÆSNING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER FORFILTER VARMEVEKSLER Kalibrering, filtre Kalibrering af filtre skal ske første gang ved igangsætningen, når kanalsystem, armaturer og eventuelle reguleringsplader er monteret og indreguleret. Derefter i forbindelse med hver udskiftning af filtre. Kalibrering skal aktiveres for både indblæsnings- og udsugningsluft, hvis begge filtre er udskiftede, eller blot for én luftretning, hvis kun det ene filter er udskiftet. Når filterkalibrering aktiveres, kører aggregatet med højhastighed i ca. 3 minutter. Når filterkalibrering har fundet sted, er en trykforøgelse (=tilsmudsning af filtrene) på 00 Pa mulig, hvorefter der afgives alarm om snavset filter. Alarmgrænsen kan ændres på INSTALLA- TIONSNIVEAU under ALARMINDSTILLINGER. For at det skal være muligt at opnå filterkalibrering og alarmfunktion i indblæsnings- og udsugningsaggregat GOLD SD skal filterfunktion aktiveres, se afsnit 8.4 Filter Kalibrering, roterende varmeveksler Hvis tilbehøret afisningsfunktion til varmeveksler (se 8.5..) eller ReCO 2 er installeret, finder kalibrering sted i denne menu. Når kalibrering VVX aktiveres, går ventilatorerne op i omdrejninger til højhastighed i ca. 3 minutter. Forbehold for ændringer 9

20 DK.GOLDSK Luftjustering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering af kanalsystem og armaturer. Den ønskede tid indstilles, men kan afbrydes tidligere ved at vælge STOP i menuen eller ved at ændre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VENT. -OMDR. TAL TID: 0 h 6.6 Alarm Hvis en alarm udløses, vises dette på den håndholdte terminal både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menu muliggør en hurtig aflæsning af alarm. ALARM *ALARM* AKTUEL ALARM ALARM HISTORIK AKTUEL ALARM Viser alarmer, som er aktive, men endnu ikke har afgivet alarmsignal i displayet. Det gælder alarmer, som har lang forsinkelsestid som f.eks. luftmængde- eller temperaturalarm. ALARM HISTORIK De 0 senest udløste alarmer vises. Indstillinger af alarmer sker på INSTALLATIONSNI- VEAU under ALARMINDSTILLINGER. Angående komplet beskrivelse af alarmer, se kapitel Forbehold for ændringer

21 DK.GOLDSK INSTALLATIONSNIVEAU 7. Menuoversigt OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. INSTALLATION *INSTALLATION* KODE:0000 Kode = FUNKTIONER AFLÆSNING MANUEL TEST ALARM INDSTILL HÅNDTERMINAL KOMMUNIKATION SERVICENIVEAU Kapitel 9 Automatiske funktioner *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT ReCO2 IQnomic Plus *AFLÆSNING* TEMPERATUR VENTILATORER VARMEVEKSLER REGULERINGSSIGN. IND/UDGANGE FUGT ReCO2 IQnomic Plus DRIFTSTID PROGRAMVERSIONER *MANUEL TEST* TEMPERATUR VENTILATORER VARMEVEKSLER EFTERVARME EKSTRA REG. SEKV. KØLING IND/UDGANGER ReCO2 IQnomic Plus Kapitel 8 Kapitel 0 Kapitel *ALARM INDSTILLING* BRANDALARM EKSTERNE ALARMER ALARMGRÆNSER Kapitel 2 ALARMPRIORITET *HÅNDTERMINAL IND.* SPROG/LANGUAGE LUFTMÆNGDEENHED MIN/MAKS INDSTIL. Kapitel 3 GRUNDINDSTILLING *KOMMUNIKATION* EIA-232 EIA-485 ETHERNET Kapitel 4 *SERVICENIVEAU* KOD:0000 Kapitel 5 Forbehold for ændringer 2

22 DK.GOLDSK FUNKTIONER 8. Temperatur Grundfunktionerne indstilles på INSTALLATIONSNI- VEAU, og værdierne aflæses og indstilles på BRU- GERNIVEAU. OBS! Ved store ændringer i temperaturindstillingerne bør aggregatet standses, før ændringen foretages. Ved indblæsningsaggregat GOLD SD alene kræves ekstern rumføler ved FRT- og udsugningsregulering. 8.2 Temperaturregulering Vælg FRT-regulering, Indblæsningsregulering eller Udsugningsregulering. Hvis FRT-regulering vælges, skal der vælges mellem og 2. Reguleringssekvens for FRT-regulering og Indblæsningsregulering:. Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. (Ikke GOLD SD uden varmeveksler). 2. Derefter begynder eftervarmefladen, hvis en sådan er installeret, at afgive effekt. 3. Hvis eftervarmeflade ikke er installeret, eller når eftervarmefladens effekt heller ikke er tilstrækkelig, nedreguleres aggregatets indblæsningsluftmængde automatisk og trinløst. (Ved GOLD SD uden varmeveksler kan funktionen deaktiveres). Der kan indstilles en neutralzone, som giver mulighed for en lavere ønskeværdi for indblæsningstemperaturen, før nedreguleringen starter. Se Når indblæsningsluftmængden nedreguleres, får rotorveksleren overskud af varm udsugningsluft og kan holde den ønskede indblæsningstemperatur. Ved denne nedregulering af indblæsningsluften opstår der undertryk i lokalet, og der tages i stedet friskluft ind, f.eks. via utætheder ved døre og vinduer. Denne friskluft opvarmes af lokalets normale varmesystem. (Gælder ikke ved indblæsnings- eller udsugningsaggregat GOLD SD alene) Nedreguleringen sker fra den aktuelle indstillede luftmængde (høj- eller lavhastighed) til det halve af denne luftmængde. Nedreguleringen begrænses også af aggregatets minimumluftmængde. Når den indstillede luftmængde for lavhastighed er tæt ved minimummængden, bliver effekten af nedreguleringen lille. INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT ReCO2 IQnomic Plus * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. TEMP.REG. Xzone UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKSTRA REGUL. SEKV. EKST. FØLER OBS! Menuernes udseende varierer afhængigt af aggregattype og valgte funktioner. Reguleringssekvens for Udsugningsregulering:. Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. (Ikke GOLD SD uden varmeveksler). 2. Derefter begynder eftervarmefladen, hvis en sådan er installeret, at afgive effekt Forbehold for ændringer

23 DK.GOLDSK FRT-regulering Med FRT-regulering menes udsugningstemperatur-relateret indblæsningstemperatur-regulering (Frånluftstemperatur-Relaterad Tilluftstemperaturreglering). Det betyder, at indblæsningstemperaturen reguleres i forhold til udsugningstemperaturen. Indblæsningstemperaturen reguleres normalt til at være nogle grader lavere end udsugningstemperaturen. Dermed udnyttes rotorveksleren optimalt, hvilket er ensbetydende med en særdeles god driftsøkonomi. FRT-regulering er velegnet, når lokalet har varmeoverskud fra f.eks. maskiner, belysning eller mennesker, og har indblæsningsarmaturer, der er velegnede til undertempereret luft. FRT-REGULERING En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperaturen. Se diagrammet til højre. Kurvens trin, skillepunkt og UL/IL-difference kan ændres på BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING. indstilling Trin 4 2 Skillepunkt 5 23 C 22 C (for udsugningstemperatur) UL/IL-difference 5 C 3 C Indstillingsområdet for Skillepunkt og UL/IL-difference begrænses af Minimum- og Maksimum-indstillingerne på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL. FRT-REGULERING 2 Benyttes, når specielle behov og forhold gør, at den fabriksindstillede kurve i FRT-regulering ikke giver det ønskede resultat. Afhængigt af hvilke indstillinger der foretages, kan det være nødvendigt at installere eftervarmeflade. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem indblæsnings- og udsugningstemperatur. Se diagrammet til højre. På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: insindstilling Udsugningstemperatur X 0 38 C 5 C X2 39 C 20 C X C 22 C Ønskeværdi, indblæsningstemperatur Y 0 40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C Funktionerne ønskeværdiforskydning og sommernatkøling kan også påvirke de indstillede temperaturer. FRT-regulering Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C 20 5 UL-/IL-difference Skillepunkt Trin Udsugningstemperatur C Trin 2 Trin 3 Trin 4 Fabriksindstilling indebærer: Ved en udsugningstemperatur under 22 C (skillepunkt) reguleres ønskeværdien for indblæsningstemperaturen automatisk til at være 3 C (UL/IL-difference) lavere. Ved en udsugningstemperatur over 22 C er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen konstant 20 C (trin 2). FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, indblæsningstemperatur C X = Udsugningstemperatur C Skillepunkter iht. fabriksindstilling indebærer: Ved en udsugningstemperatur under 5 C (X) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen konstant 20 C (Y). Ved en udsugningstemperatur på 20 C (X2) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen 8 C (Y2). Ved en udsugningstemperatur over 22 C (X3) er ønskeværdien for indblæsningstemperaturen konstant 4 C (Y3). 2 3 Forbehold for ændringer 23

24 DK.GOLDSK Indblæsningsregulering Med indblæsningsregulering holdes en konstant indblæsningstemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. Denne regulering kan benyttes, når lokalernes belastning og temperaturer er forudsigelige. Det er som oftest nødvendigt, at eftervarmeflade er installeret, evt. også køleflade. På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: indstilling Ønskeværdi, indblæsningstemperatur 5 40 C 2,5 C Indstillingsområdet for ønskeværdien begrænses af Min.- og Maks.-indstillinger på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL Udsugningsregulering Med udsugningsregulering holdes en konstant temperatur i udsugningskanalen (lokalerne) ved at regulere indblæsningstemperaturen. Man får en ensartet temperatur i lokalerne, uanset belastning, og denne reguleringstype kræver, at eftervarmeflade og evt. også køleflade er installeret. Udsugningstemperaturen måles af GOLD-aggregatets interne temperaturføler. Hvis den interne temperaturføler ikke giver en tilstrækkelig repræsentativ udsugningstemperatur, kan der installeres en ekstern føler for rumtemperatur, som sluttes til styreenhedens klemme På BRUGERNIVEAU under TEMPERATUR/INDSTILLING findes følgende indstillingsmuligheder: indstilling Ønskeværdi, udsugnings-/rumtemp C 2,5 C Min. indblæsningstemperatur 3 8 C 5 C Maks. indblæsningstemperatur C 28 C Indstillingsområdet for de forskellige værdier begrænses af Min.- og Maks.-indstillingerne på INSTALLATIONSNIVEAU under HÅNDHOLDT TERMINAL Temperaturregulering Xzone Temperaturregulering Xzone er beregnet til styring af maks. en ekstra temperaturzone via ventilationsanlægget. Xzone kan bruges til alle typer GOLD klimacentraler, idet både eftervarme og køling kan styres i ekstrazonen. Temperaturreguleringstypen for ekstrazonen vælges separat og kan være af en anden type end reguleringen i hovedzonen. For indstillinger, se 8. Temperaturregulering INSTALLATION FUNKTIONER *FUNKTIONER* TEMPERATUR LUFTMÆNGDE/TRYK FILTER DRIFT VARME KØLING FUGT ReCO2 IQnomic Plus * TEMPERATUR * TEMPERATUR REGUL. TEMP.REG. Xzone UDEKOMPENSERING SOMMERNATKØLING INT. NATTEVARME MORNING BOOST ØNSKEVÆRDIFORSKYD. EKSTRA REGUL. SEKV. EKST. FØLER 24 Forbehold for ændringer

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.06 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD LP fra og med programversion 2.05 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3. Anvendelsesområde...3.2

Læs mere

COMPACT UNIT & COMPACT Top

COMPACT UNIT & COMPACT Top INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT UNIT & COMPACT Top Fra og med programversion 2.04 COMPACT Unit COMPACT Top Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- og vedligeholdelsesvejledning for COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversion 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation af trykføler TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykføleren benyttes i anlæg, hvor man ønsker variabelt volumen ved at holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykføleren benyttes

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL BRUGER GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering...3 2. Filterkalibrering...4 3. Funktioner...5 3.1 Luftmængde... 5 3.1.1 Aflæsning...5

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SILVER C RX/PX/CX/SD

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING SILVER C RX/PX/CX/SD DK.SK.69 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING C RX/PX/CX/SD Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com DK.SK.69 Indhold Innehåll. Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse Fra og med programversion 1.20 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Aggregat GOLD, størrelse 11-52 Fra og med programversion 1.20 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse www.swegon.se 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installation af recirkulationsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Recirkulationsdelen benyttes i to forskellige driftssituationer. 1. For at cirkulere returluft uden tilskud af friskluft.

Læs mere

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22

FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F. Fra og med programversion 1.22 FUNKTIONSMANUAL INSTALLATION GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Fra og med programversion 1.22 Indhold 1. Visningshåndtering... 3 2. Hovedindstilling... 4 3. Filterkalibrering... 4 4. Funktioner... 5 4.1 Luftmængde...5

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Aggregat GOLD, version 4

Aggregat GOLD, version 4 Aggregat GOLD, version 4 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning * GOLD * DAG 1-10:15 HØJHASTIGHED AUTODRIFT MAN STOP K-UR PROG 1 Anvendelsesområde Aggregat GOLD Luftbehandlingssystemet GOLD er først og fremmest

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F BETJENINGSMANUAL HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Indhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Betjening...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele

Indholdsfortegnelse. Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer Funktion, funktionsdele Rumaggregat Indholdsfortegnelse Teknisk beskrivelse aggregat Generelt, specifikationer... 156 Funktion, funktionsdele... 157 Styresystem Kontroldisplay, luftmængderegulering... 158 Temperaturregulering...

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com

OVERSIGT GOLDTM & COMPACTTM. Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater. www.swegon.com OVERSIGT TM & COMPACTTM Energieffektive, kompakte og fleksible luftbehandlingsaggregater www.swegon.com & COMPACT Luftbehandlingsaggregater med uovertrufne fordele Spar plads Swegons luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-2-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. nstallationsvejledning Shuntarrangement TBXZ--, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand-/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i

Læs mere

Produktoversigt. Luftbehandlingsaggregat med store tilpasningsmuligheder. Certificeret af Eurovent Nr. AHV-00-02-020

Produktoversigt. Luftbehandlingsaggregat med store tilpasningsmuligheder. Certificeret af Eurovent Nr. AHV-00-02-020 Produktoversigt uftbehandlingsaggregat med store tilpasningsmuligheder. Certificeret af Eurovent Nr. AV-00-02-020 Med BASIC kan du skræddersy dit luftbehandlingssystem BASIC er et luftbehandlingssystem,

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD

Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD Installationsvejledning Kabeladapter, GOLD SD 1. Generelt Kabeladapter 32611101 bruges til at koble et tilluftaggregat og et fraluftaggregat sammen med en fælles styreenhed placeret i et af aggregaterne.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s

Kompaktaggregat. 0-1600 l/s Kompaktaggregat 0-1600 l/s Kompaktaggregat Welair Matrix er et letinstalleret aggregat med roterende varmeveksler, effektive posefiltre med lave tryktab, el- eller vandvarme og indbygget automatik. Welair

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Flakt-250-R-EC

Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding Flakt-250-R-EC Luftbehandlingsaggregat med varmegenvinding DK Teknisk vejledning for montering, drift og vedligeholdelse Indhold 2 Drift og vedligehold (for brugeren) Funktioner...3 Betjeningspanel, eksternt...4 Vedligeholdelse

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Syddansk erhvervsskole

Syddansk erhvervsskole Syddansk erhvervsskole Allan Tingkær Bygningsreglement 2010 Særlige krav til klimaskærm: Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m 2 opvarmet areal ved trykprøvning med

Læs mere

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS

Tilbehør. Kabinet. EQAZ-01 Inspektionsvindue. EQAZ -02 Løftebeslag. Dobbelt vindue i plexiglas. Tekniske data. Air Handling: eq & eq PLUS EQAZ-01 Inspektionsvindue Dobbelt vindue i plexiglas. EQAZ -02 Løftebeslag max. 1000 kg max. 80 min.60 80 EQAZ-04 Bundramme En meget stabil og vridningsfast ramme til hele aggregatet, én eller flere sektioner.

Læs mere

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport... 3 1.3

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere