Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler."

Transkript

1 EBA opmålingsregler Generelle opmålingsregler Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. De efterfølgende sider viser opmålingsregler for særlige varegrupper. 02 Nedtagning Nedtagning af gammel installation betales med timeløn eller efter anden aftale. 05 Huller og gennemføringer Gennemføringer inkl. opmærkning og efterreparation opmåles som ydelser i EBA. Der opmåles efter størrelsen af den nødvendige gennemføring. I nybygninger under opførelse bortfalder efterreparation. Ved gennemføring forstås gennembrydningsarbejdet, idet ledningslængden opmåles efter den anvendte installationsmåde. Ved gennemføring for et enkelt rør eller kabel opmåles efter den størrelse på gennemføring der er nødvendig for det pågældende rør eller kabel. Ved fælles gennemføring - hvor flere kabler eller rør gennemføres opmåles efter den samlede størrelse på gennemføringen, der er nødvendig for disse rør og/eller kabler. Eksempel 1 Gennemføring i betonvæg på 10 cm for 16 mm plastrør Der opmåles én gennemføring på hulstørrelse over mm i beton t.o.m. 10 cm. Eksempel 2

2 Kabler: Diameter: 1 stk. 4*50 NOIK-AL-S 26,7 mm 1 stk. 4*16 NOIKX-Flex 20,1 mm 2 stk. 4*25 NIOKX-Flex 25,4 mm 3 stk. 4*10 NOIKX-Flex 17,4 mm Der opmåles én gennemføring på hulstørrelse der omfatter i alt 26,04 cm 2 Gennemføringer i elementer med hulrum. Ved gennemføringer i elementer med hulrum, f.eks. betonelement med hulrum, opmåles længden af gennemføringen efter den samlede betontykkelse (ekskl. hulrum) der gennembrydes. Hvor elementer er sammensat af forskellige bygningsmaterialer, opmåles gennembrydningsarbejdet efter de enkelte materialer (ekskl. hulrum) der gennembrydes. Gennembrydning af isolationsmateriale i hulrum betales ikke særskilt.

3 07 Afsætning og udhugning Afsætning og udhugning opmåles som ydelser i EBA. Der opmåles efter størrelsen af den nødvendige afsætning. Eksempel 1 Kabler: Diameter: 1 stk. 4*50 NOIK-AL-S 26,7 mm 1 stk. 4*16 NOIKX-Flex 20,1 mm 2 stk. 4*25 NIOKX-Flex 25,4 mm 3 stk. 4*10 NOIKX-Flex 17,4 mm Der opmåles én afsætning på hulstørrelse der omfatter i alt 26,04 cm 2 Der betales én udhugning af afsætning der omfatter i alt 26,04 cm 2 09 Riller Fræsning, skæring og udhugning af riller og evt. cementering heraf opmåles som ydelser i EBA. Der opmåles efter den rillestørrelse der er nødvendig for de omhandlede rør og/eller kabler. 28 Stikpropper og forlængerled INSTALLATIONSSTIKFORBINDELSER FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER: Færdigkonfektionerede kabler er angivet i stk., der indeholder tid for ledningslængden og isætning af stik for det pågældende kabel.

4 Befæstigelsesafstande for færdigkonfektionerede kabler følger reglerne for Installationskabler, stærkstrøm (Varegruppe 33) og Svagstrømskabler (Varegruppe 35).

5 Forklaring til anvendelse af montagekoder for kabler og rør oplagt på bygningsdele m.v.: Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. 1. kabel efter montagekode 30,60,70,71 eller kabel efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. Efterfølgende kabler efter montagekode kabel efter montagekode 32,62 eller 82. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. SPECIELLE KABELBØJLER: For opsætning af specielle bøjler gælder særlige opmålingsregler. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER: Færdigkonfektionerede kabler er angivet i stk., der indeholder tid for ledningslængden og isætning af stik for det pågældende kabel. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER ANVENDT SOM TILLEDINING Færdigkonfektionerede kabler anvendt som tilledning opmåles efter montagekode Rør BEFÆSTIGELSESAFSTANDE FOR RØR Rør oplagt under bøjler på bygningsdele er baseret på nedenanførte bøjleafstande: cm for plasticrør ved en rørdiameter på 50 mm og derunder cm for jern- og stålrør ved en rørdiameter på 50 mm og derunder. Ved større bøjleafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 33, 63, 73 eller 83. Oplægges to eller flere rør/kabler, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på bygningsdel under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i rørtiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekoden for den pågældende bygningsdel eller ved spredte befæstigelser montagekode 33, 63, 73 eller 83, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. For rør oplagt med spredte befæstigelser forudsættes en mindste befæstigelsesafstand i gennemsnit som følger: Plasticrør, mere end 80 cm i gennemsnit. Jern - og stålrør, mere end 140 cm i gennemsnit.

6 Rør oplagt på kabelstige, kabelbakke eller gitterbakke, hvor der forlanges permanente befæstigelser med bindinger opmåles efter montagekode 16 ved nedenanførte befæstigelsesafstande: cm for plasticrør ved en rørdiameter på 50 mm og derunder cm for jern- og stålrør ved en rørdiameter på 50 mm og derunder. Ved større befæstigelsesafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 15 eller 18. Oplægges to eller flere rør/kabler, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på føringsvej under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i rørtiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekode 15, 16 eller 17 eller ved spredte befæstigelser montagekode 18, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. Hvor kabler/rør oplægges uden krav til befæstigelse opmåles efter montagekode 15. Forklaring til anvendelse af montagekoder for kabler og rør oplagt på bygningsdele: Opmåles efter montagekode 30,60,70,71,80. Opmåles efter montagekode 32,62,82. Opmåles efter montagekode 30,60,70,71,80. Opmåles efter montagekode 32,62,82. Opmåles efter montagekode 33,63,73,83 for spredt befæstigelse. Opmåles efter montagekode 33,63,73,83 for spredt befæstigelse. 1. kabel efter montagekode 30,60,70,71, kabel efter montagekode 33,63,73,83 for spredt befæstigelse. Efterfølgende rør efter montagekode 14. Efterfølgende rør efter montagekode kabel efter montagekode 32,62,82. Efterfølgende rør efter montagekode 14. Anbefalinger: Det anbefales, at virksomhederne opstiller sine krav til oplægning af rør. Krav til befæstigelsesafstand for rør oplagt på føringsveje, samt krav til evt. samling af rør under fælles befæstigelser. Krav til befæstigelsesafstand for rør oplagt med spredt befæstigelse på bygningsdele. Der kan mellem virksomhed og akkordindehaver træffes aftale om, at der i stedet for deltaljeret opmåling efter ovenstående regler, i stedet anvendes en beregnet eller målt gennemsnitstid for respektive rør f.eks. oplagt på bygningsdele eller føringsveje under fælles befæstigelse efter virksomhedens krav til disse. 33 Installationskabler, stærkstrøm BEFÆSTIGELSESAFSTANDE FOR INSTALLATIONSKABLER, STÆRKSTRØM Kabel oplagt under bøjler på bygningsdele er baseret på nedenanførte bøjleafstande: cm ved et samlet ledertværsnit på 24 mm 2 og derunder cm ved et samlet ledertværsnit på over 24 mm 2.

7 Ved større bøjleafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 33, 63, 73 eller 83. Oplægges to eller flere kabler/rør, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på bygningsdel under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i kabeltiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekoden for den pågældende bygningsdel eller ved spredte befæstigelser montagekode 33, 63, 73 eller 83, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. For kabler oplagt med spredte befæstigelser forudsættes en mindste befæstigelsesafstand på mere end 70 cm i gennemsnit. Kabel oplagt på kabelstige, kabelbakke eller gitterbakke, hvor der forlanges permanente befæstigelser med bindinger opmåles efter montagekode 16 ved nedenanførte befæstigelsesafstande: cm ved et samlet ledertværsnit på 24 mm 2 og derunder cm ved et samlet ledertværsnit på over 24 mm 2. Ved større befæstigelsesafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 15 eller 18. Oplægges to eller flere kabler/rør, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på føringsvej under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i kabeltiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekode 15, 16 eller 17 eller ved spredte befæstigelser montagekode 18, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. Hvor kabler/rør oplægges uden krav til befæstigelse opmåles efter montagekode 15. Afisolering af kabler: Afisolering af kabellender indtil 50 cm er indeholdt i akkordpriserne. Afisolering ud over 50 cm pr. kabelende honoreres kun, hvor dette forlanges eller er aftalt. Afregnes som ydelse i EBA.

8 Forklaring til anvendelse af montagekoder for kabler og rør oplagt på bygningsdele m.v.: Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. 1. kabel efter montagekode 30,60,70,71 eller kabel efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. Efterfølgende kabler efter montagekode kabel efter montagekode 32,62 eller 82. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. SPECIELLE KABELBØJLER: For opsætning af specielle bøjler gælder særlige opmålingsregler. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER: Færdigkonfektionerede kabler er angivet i stk., der indeholder tid for ledningslængden og isætning af stik for det pågældende kabel. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER ANVENDT SOM TILLEDINING Færdigkonfektionerede kabler anvendt som tilledning opmåles efter montagekode 03. Anbefalinger: Det anbefales, at virksomhederne opstiller sine krav til oplægning af kabler. Krav til befæstigelsesafstand for kabler oplagt på føringsveje, samt krav til samling af kabler under fælles befæstigelser. Krav til befæstigelsesafstand for kabler oplagt med spredt befæstigelse på bygningsdele. Der kan mellem virksomhed og akkordindehaver træffes aftale om, at der i stedet for deltaljeret opmåling efter ovenstående regler, i stedet anvendes en beregnet eller målt gennemsnitstid for respektive kabler f.eks. oplagt på bygningsdele eller føringsveje under fælles befæstigelse efter virksomhedens krav til disse.

9 35 Svagstrømskabler BEFÆSTIGELSESAFSTANDE FOR SVAGSTRØMSKABLER Kabel oplagt under bøjler på bygningsdele er baseret på nedenanførte bøjleafstande: Svagstrømskabler cm ved et samlet lederantal t.o.m Coaxial-, twinaxial- og ethernetkabler cm ved udvendig diameter fra 4 t.o.m. 20 mm cm ved udvendig diameter over 20 t.o.m. 40 mm Ved større bøjleafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 33, 63, 73 eller 83. Oplægges to eller flere kabler/rør, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på bygningsdel under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i kabeltiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekoden for den pågældende bygningsdel eller ved spredte befæstigelser montagekode 33, 63, 73 eller 83, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. For kabler oplagt med spredte befæstigelser forudsættes en mindste befæstigelsesafstand på mere end 50 cm i gennemsnit. Kabel oplagt på kabelstige, kabelbakke eller gitterbakke, hvor der forlanges permanente befæstigelser med bindinger opmåles efter montagekode 16 ved nedenanførte befæstigelsesafstande: Svagstrømskabler cm ved et samlet lederantal t.o.m Coaxial-, twinaxial- og ethernetkabler cm ved udvendig diameter fra 4 t.o.m. 20 mm cm ved udvendig diameter over 20 t.o.m. 40 mm Ved større befæstigelsesafstande end ovennævnte opmåles efter montagekode 15 eller 18. Oplægges to eller flere kabler/rør, hvorpå der efter ovenstående forlanges forskellige befæstigelsesafstande under samme befæstigelse, ydes ikke tillæg eller gives reduktion, med mindre der forlanges en bøjleafstand på under 22 cm. Efterfølgende kabler/rør oplagt på føringsvej under fælles befæstigelse opmåles efter montagekode 14, inkl. tilpasning af fællesbøjle af bøjlebånd/hulbånd, strips, krydsbinding, polbøjle m.v. Midlertidige fastgørelser eller bindinger er indeholdt i kabeltiderne. Såfremt flere kabler/rør oplægges under samme befæstigelser opmåles det første kabel/rør således efter montagekode 15, 16 eller 17 eller ved spredte befæstigelser montagekode 18, mens de øvrige kabler/rør opmåles efter montagekode 14. Hvor kabler/rør oplægges uden krav til befæstigelse opmåles efter montagekode 15. Afisolering af kabler: Afisolering af kabellender indtil 50 cm er indeholdt i akkordpriserne. Afisolering ud over 50 cm pr. kabelende honoreres kun, hvor dette forlanges eller er aftalt. Afregnes som ydelse i EBA.

10 Forklaring til anvendelse af montagekoder for kabler og rør oplagt på bygningsdele m.v.: Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Opmåles efter montagekode 32,62 eller 82. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Opmåles efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. 1. kabel efter montagekode 30,60,70,71 eller kabel efter montagekode 33,63,73 eller 83 for spredt befæstigelse. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. Efterfølgende kabler efter montagekode kabel efter montagekode 32,62 eller 82. Efterfølgende kabler efter montagekode 14. SPECIELLE KABELBØJLER: For opsætning af specielle bøjler gælder særlige opmålingsregler. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Speciel bøjle at opsætte opmåles pr. stk efter montagekode 30,60,70,71 eller 80. Kabler/rør oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. Færdigkonfektionerede kabler oplagt/ilagt specielle bøjler opmåles efter montagekode 15. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER: Færdigkonfektionerede kabler er angivet i stk., der indeholder tid for ledningslængden og isætning af stik for det pågældende kabel. FÆRDIGKONFEKTIONEREDE KABLER ANVENDT SOM TILLEDINING Færdigkonfektionerede kabler anvendt som tilledning opmåles efter montagekode 03. Anbefalinger: Det anbefales, at virksomhederne opstiller sine krav til oplægning af kabler. Krav til befæstigelsesafstand for kabler oplagt på føringsveje, samt krav til samling af kabler under fælles befæstigelser. Krav til befæstigelsesafstand for kabler oplagt med spredt befæstigelse på bygningsdele. Der kan mellem virksomhed og akkordindehaver træffes aftale om, at der i stedet for deltaljeret opmåling efter ovenstående regler, i stedet anvendes en beregnet eller målt gennemsnitstid for respektive kabler f.eks. oplagt på bygningsdele eller føringsveje under fælles befæstigelse efter virksomhedens krav til disse. 36 Føringsveje kabelkanaler

11 Her skal vises opmålingsregler for diverse kanaler. 37 Føringsveje Her skal vises opmålingsregler for diverse føringsveje Belysningsarmaturer og lyskilder Der arbejdes på, at beskrive opmålingsregler for belysninger og lyskilder. EBA genetillæg: Nedenstående genetillæg kan ved enighed mellem virksomheden og akkordindehaveren erstattes af et generelt tillæg til hele eller dele af akkordaftalen. Dette skal i givet fald fremgå af akkordaftalen. Højde over gulv For arbejder, der udføres 3,5 m eller mere over gulv eller over fast arbejdsplatform - hvor der må rejses stiger - betales følgende tillæg, med mindre andet aftales inden arbejdets påbegyndelse: Ved arbejde udført fra stige eller rullestillads: Kode i EBA: Ved højder fra og med 3,5 m og indtil 5 m 10 % HT10 Ved højder fra og med 5 m og indtil 7 m 25 % HT25 Ved højder fra og med 7 m og indtil 10 m 40 % HT40 Ved højder over 10 m aftales for hvert enkelt tilfælde. Flytning af stiger, transportable stilladser og arbejdsplatforme er indeholdt i ovenstående tillæg. Ved arbejde udført fra lifte: Det skal ved påbegyndelse af arbejde fra lift aftales hvilke tillæg der gives for arbejde fra lift, og aftale herom påføres akkordsedlen eller som bilag hertil. Ved indgåelse af aftale skal der tages hensyn til arbejdets art, liftens anvendelighed og forholdene på arbejdspladsen. Ligeledes skal der tages hensyn til, at op- og nedbæring af materialer og værktøj og flytning/kørsel af lifte er indeholdt i de aftalte tillæg, ligesom kørsel til og fra opladning, og tilslutning til ladning eller påfyldning af brændstof er indeholdt i de aftalte tillæg.

12 Faste arbejdsplatforme Det er en forudsætning, at nævnte arbejdsplatforme er bygget således, at man kan færdes sikkert på dem, og der skal være plads til materialer og værktøj. Transportable arbejdsplatforme ekskl. lifte. Disse transportable stilladser skal være udført i henhold til reglement for kørestilladser. Anbringelse af stiger på sådanne stilladser er forbudt. Opbygning og nedtagning af transportable stilladser og arbejdsplatforme betales uanset ovenstående højde over gulv efter aftale for hver akkord - eller med timeløn. Sådanne timer skal påføres ugesedleme uge for uge. Op- og nedbæring af materialer og værktøj og flytning af transportable stilladser og arbejdsplatforme er indeholdt i ovenstående tillæg. Stiger og transportable arbejdsplatforme Wienerstiger indtil og med 10 trin, og skydestiger af tilsvarende størrelse, d.v.s. indtil og med 2x10 trin, transportable stilladser og arbejdsplatforme samt lifte for arbejder, der udføres under 3,5 m højde, anses for normalt elektrikerværktøj, som under arbejdet skal flyttes af elektrikeren uden særlig betaling. Lavhøjdetillæg For arbejde på lofter, i skunkrum, kravlekældere, tunneller o.lign. hvor elektrikeren som et led i sit arbejde skal opholde sig, betales et tillæg til det efter EBA udførte arbejde som følger: For højder under 50 cm aftales pris i hvert enkelt tilfælde. KODE I EBA: Højder fra 50 til og med 75 cm 75 % LHT75 Højder fra 75 til og med 100 cm 50 % LHT50 Højder fra 100 til og med 125 cm 30 % LHT30 Højder fra 125 til og med 150 cm 20 % LHT20 Begrænset arbejdshøjde For arbejder i smøregrave, under fremspring - laboratorieborde, hylder el. lign. - med begrænset arbejdshøjde, betales følgende tillæg: KODE I EBA: Arbejdshøjde fra 50 til og med 100 cm og fremspring over 20 cm til befæstigelsesstedet 75 % BAH75 Arbejdshøjde fra 100 til og med 150 cm og fremspring over 50 cm til befæstigelsesstedet 25 % BAH25

13 Beton med isolationslag Ved installationer på beton med isolationslag betales der for de dele, der fastgøres i betonen (ved rørinstallation f.eks. kun for røret og ikke for ledning) et tillæg på når afstanden mellem isolationsmaterialets forside og betonfladen er 15 mm og derover - ellers intet. 30 % KODE I EBA: BMI30

Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA.

Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA. Bliv hurtigt dus med forskellen mellem LPK og EBA. 1. Nye begreber i EBA. Operationstid. Operationstid er den tid som bliver studeret af tidsstudie udvalget under Tekniq og Dansk El-forbund. Disse tider

Læs mere

Version 1.1 Almindelige bestemmelser for el-branchens akkordsystem EBA side 1

Version 1.1 Almindelige bestemmelser for el-branchens akkordsystem EBA side 1 Version 1.1 Almindelige bestemmelser for el-branchens akkordsystem EBA side 1 Indhold Almindelige bestemmelser for el-branchens akkordsystem EBA... 4 1 Formålet med akkordsystemet... 4 2 Akkordsystemets

Læs mere

37 Fremføringsmateriel

37 Fremføringsmateriel 37 Fremføringsmateriel Generelt: Fastgørelse af kabelstige, kabelbakke eller gitterbakke til konsol, vinkelknægt eller lignende er indeholdt i tiden for oplægning. Samling af føringsveje, hvis dette kan

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1771

Godkendelse MK 6.10/1771 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad næringsområde N-3174 Revetal Telefon +47 3330 6690 Telefax +47 3330

Læs mere

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan

Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Ny våbenboks Svinninge skytteforening Arbejdsplan Delopgaver Klargøring af lokaler ( 50 m banen ) udføres den. 1/7-5/7 Bestilling af materialer udføres den. 1/7-4/7 Boksfundament udføres den. uge 28 (7-10

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Nedgravning af fiberrør

Nedgravning af fiberrør Nedgravning af fiberrør Placering af udvendig og indvendig boks Opmåling af fiberrør Retningslinjer for nedgravning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Beslut, hvor din fibernet-installation

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13

Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger. Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Envirograf IS_CDS_06-14 Produkt 13, 16, 18, Teknisk data Passiv brandbeskyttelses produkter PATENTED Brandbeskyttelses systemer til kabler, rør og service åbninger Produkt 16 Produkt 18 Produkt 13 Lifeguard

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km

Bestillings nr. Dimension Farve Forpakning Vægt kg/km ELLX-HF-A Apparatkabel 0,5 mm Apparat/ tlf. installations kabel til indendørs brug, oplægning på kabelbakker, kabelstiger, på væg eller som tilslutnings kabel. Kablet er opbygget på følgende måde: massiv

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Kabelbakker L Bagh & Co A /S Telefon El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Standardlængde 3 m.

Kabelbakker L Bagh & Co A /S Telefon El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade Dim. Standardlængde 3 m. Kabelbakker L5 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade. 3837+ 5703796+ Dim. Standardlængde 3 m. Produktgruppe 5.055 5.05 50mm KAELAKKE L5 5.07 5.075 70mm Finder anvendelse i haller for armaturophæng,

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører

stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Forbund: Gruppe: Afgørelsestype: Tema: SiD T.S. Faglig Voldgift stilladsarbejde Afgørelsesdato: 30. juni 1988 Arbejdsgiverforening: Danske Entreprenører Virksomhed: MK-Stilladser A/S 13108382-0000 Vingelodden

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvpriskurant 2011 mellem Dansk Byggeri Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvpriskurant mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Særlige bestemmelser og forudsætninger. Materialelevering. Alt materiale afleveres på arbejdsstedet. Firmaet leverer materialerne

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1 Mellem timelønnede uddannede anlægselektrikere og WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 05 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lejre, og Jernholmen 6-10,

Læs mere

L51 i dim. 50mm har centerhul (15 x 30mm) L51 i dim.70mm til og med 300mm har centerhul 20x45mm.

L51 i dim. 50mm har centerhul (15 x 30mm) L51 i dim.70mm til og med 300mm har centerhul 20x45mm. Kabelbakker L5 El nr. EAN nr. Fremstillet af varmforzinket plade. 3837+ 5703796+ Dim. Standardlængde 3 m. 90.00 90.0 9mm 9mm RØR 9xmm rør, udv. 9mm indv. 7mm Fremstillet af varmforzinket plade leveres

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd

Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd wavin.dk Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd Anvendelsesområde Produktet er designet til installation i både fortove og veje, hvor det giver adgang til underjordiske kabelrør. Produkter

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i større bebyggelser KOM IND I VARMEN Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når større virksomheder og større bebyggelser

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE

Teknisk notat. Sct. Severin - AT Elektriske installationer. Kontrolleret : Vedlagt : Kopi til : 1 GENNEMGANG PÅ SCT. SEVERIN SKOLE Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Sct. Severin - AT Elektriske installationer 30. oktober 2012 Projekt: 14.9093.65 Udarbejdet

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk 2015 DYSSEGÅRDSPARKENS FJERNVARMEFORSYNING Hvordan ser fjernvarme ud nu? Hvad skal der laves? Hvor lang tid tager det? ETABLERING AF NY FJERNVARMEFORSYNING Sådan ser ledningsnette

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Vesterport VP-E-P Princip for forsyninger og føringsveje. Indholdsfortegnelse GINNERUP ARKITEKTER A/S RAMBØLL DANMARK VP-E-P

Vesterport VP-E-P Princip for forsyninger og føringsveje. Indholdsfortegnelse GINNERUP ARKITEKTER A/S RAMBØLL DANMARK VP-E-P Indholdsfortegnelse VPEP0067 0 Side ekst Dato Revision VPEP0067 Forside 206038 2060407 VPEP0067_(0) Princip for elforsyning til boliger 206038 VPEP0067_(02) Princip for føringsveje 206038 2060407 VPEP0067_(03)

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 Entreprise VSD-04 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 55 af 6 SAB Skilte 10 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Skilte På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 56 af 6 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILBUDSLISTE - samleside (side 1)

TILBUDSLISTE - samleside (side 1) TILBUDSLISTE - samleside (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise "" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af 30. august 2013 angivne grundlag for en betaling af: Samlet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage Løsninger til solcellemontage Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og. Hilti. Outperform. Outlast. Stærk og hurtig montage på skrå tage Stærk og hurtig montage på skrå tage Montage af solceller

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS

Montagevejledning for kabelstigesystem. Type KS Dato 2008 Montagevejledning for kabelstigesystem Type KS 1 Montagevejledning kabelstiger (Type KS) Denne vejledning beskriver og viser komponentforbrug ved forskellige montageløsninger ved anvendelse af

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLE SNOOKER POOL 2015-2016 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Opmærkningssystemer. ledningstyller. Nem og enkel opmærkning af kabler og ledninger med sikker tilslutning. www.legrand.dk

Opmærkningssystemer. ledningstyller. Nem og enkel opmærkning af kabler og ledninger med sikker tilslutning. www.legrand.dk Opmærkningssystemer & ledningstyller Nem og enkel opmærkning af kabler og ledninger med sikker tilslutning www.legrand.dk CAB3 CAB3 opmærkningssystem til kabler fra 0,15-70 mm 2 med en unik udformning

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH

Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH Bilag 1c: Produktspecifikation: Installationsydelser FTTH Gældende pr. 31. oktober 2016. Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 2 2. Teknikerbesøg... 2 2.1 Teknikerbesøg... 2 3. Installationsydelser... 2 3.1

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af DJ i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse priser og andre vilkår

Læs mere

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November 2005-3. udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde

TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Trin: TILBUDSKALKULATION:Betonarbejde Eksempel taget fra Anlægsteknik 2 side 385 Omkostningsark Byggesag; Underviser eksempler Oktober 2011 Variable omkostninger 1.492.016 Etablering og af rigning byggeplads

Læs mere

Guide til installation af Babyalarmsystem DC2013

Guide til installation af Babyalarmsystem DC2013 Guide til installation af Babyalarmsystem DC2013 Lavspændings installation Her gennemgås installationen af babyalarmsystem DC2013 fra start til slut via tekstbeskrivelser og billeder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl MONTAGEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2013 1 28 Generel produktbeskrivelse Typisk detaljetegning Protecta FR Akryl er fremstillet for at forhindre spredning af brand, gas og røg gennem åbninger og tekniske

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1 Bilag 4 Teknisk standard Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 EMC Krav oversigt.... 4 Normative references... 4 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT tilbudsliste SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise

Læs mere

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne

Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Kabelføringer og elskabe - med fokus på hygiejne Forfattere: Jensen, Erik-Ole; Arla Foods Østergård Hansen; Svend, Easyfood A/S Gasbjerg, Frank; Siltec A/S Christensen, Hardy; Slagteriernes Forskningsinstitut

Læs mere

Installation & bruger manual Devireg 850 føler

Installation & bruger manual Devireg 850 føler DK Installation & bruger manual Devireg 850 føler 1 Indholdsfortegnelse 1 Føler og kontrolzoner 2 1.1 Følertyper og funktioner 2 1.2 Kontrol zoner 3 1.3 Tilknytte følere til kontrol zone 4 2 Installation

Læs mere