Visionsoplæg. Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro. Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionsoplæg. Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro. Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S"

Transkript

1 Visionsoplæg Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S For Nørreport Centrets Centerforening og DADES A/S Juni 2014 Sagsnr

2 Indhold Opdrag Vision Aktørerne Holstebros styrke Forbrugerens fokus De handlendes dagsorden Den fleksible udlejer En del af kommunens DNA Infrastrukturen Markedsføringens mindset Eksisterende fokuspunkter Byudvikling Idévignetter Idéprojekt i 6 tempi

3 Opdrag Nørreport Centrets Centerforening, som repræsenterer butiksejerne, og DADES A/S, der ejer og administrerer centret, har ønsket at få udarbejdet et visionsoplæg for udviklingen af detailhandlen i Holstebro City. Udgangspunktet skulle være området i toppen af Nørregade, men samtidig var det afgørende, at det samlede sigte var at øge sammenhængskraften og styrke HELE Holstebro Citys detailhandel. Oplægget er tænkt som en vision. Ikke en eksakt plan. Hensigten er at åbne en dialog mellem den lokale detailhandels aktører: De butiksdrivende, Holstebro Kommune og ejendomsbesidderne. Målet er at skabe en fælles udviklingsplan, som inddrager disse aktører og de parametre, som anses for værende afgørende for den fremtidige detailhandel i almindelighed og for Holstebro i særdeleshed. Opgaven er løst af A2 arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S.

4 Nørreport 2020 skal løfte blikket fra den kendte dagligdag til et punkt i horisonten. Til et punkt hvor det umulige bliver muligt. Hvor matrikler, åbningstider og julebelysning veksles til fremsyn og muligheder. Til en vision. Vision En vision, som er en sum af ideer, der kan skabe dialog og fremdrift i samarbejdet mellem detailhandlere, bygningsejere og kommunen. Til fordel for parterne. Til fordel for Holstebro. Ideerne er tænkt som inspiration til formulering af et fælles sigtepunkt for detailhandlens hovedstad i Midt- og Vestjylland. Helhedstænkt. Dynamisk. Og i høj kvalitet. Med ambitionen om at skabe et unikt handelscentrum for fremtidens detailkunder i Holstebro.

5 Detailmarkedet Forbrugerne Aktørerne Skal Holstebro Citys detailhandel imødekomme markedet og forbrugerne og dermed udvikle sig succesfuldt i fremtiden er det afgørende, at markedets lokale aktører arbejder med et fælles sigte. Detailhandlende Ejendomsbesidderne Fælles mål = succesens størrelse Hverken detailhandlere, ejendomsbesiddere eller kommunen eller dele af dem kan egenhændigt fastholde eller udvikle Holstebro som Midtog Vestjyllands handelshovedstad i fremtiden. Hensigten med dette oplæg er at kickstarte en proces med interaktion og dialog mellem parterne, således de som figuren viser det bevæger sig mod hinanden og bliver i stand til at formulere fælles mål. Denne proces bør bygges på en nuanceret dialog, som tager udgangspunkt i de strømninger og tendenser, der er i detailmarkedet og hos forbrugerne samt i den byudvikling, som allerede er en kendsgerning for fremtidens Holstebro. Holstebro Kommune På de efterfølgende sider oplistes de emner, som anses for værende de væsentligste parametre i kampen om detailmarkedet i fremtidens Midt- og Vestjylland...

6 Der bør bygges på Holstebros styrke I gentagne kendskabs- og imageundersøgelser af Holstebro Kommune ligger byens detailhandelsmiljø på en klar førsteplads. Detailhandlen er uden sidestykke det der definerer Holstebro, når lokale, regionale og nationale respondenter spørges til deres kendskab til Holstebro. Og der er langt ned til kulturinstitutioner, sportklubber og virksomheder. Samtidig har byen vundet priser som Danmarks bedste handelsby og Danmarks flotteste handelsby ved gentagne lejligheder. Det helt centrale i dette kendskabsniveau og disse hædersbeviser er et unikt gågademiljø med aksen fra Nørreport til Store Torv og udløb til Rådhuset, Østergade, Grønsgade, Enghaven og Brotorvet. Et miljø som er omkranset af et stort udvalg af specialbutikker, hyggelige strøg og inkluderende gadekunst. Hvis ikke det skulle være arnestedet for et oplæg til fremtidens detailhandelsstruktur i Holstebro, hvad skulle så? Ved at udvikle og forædle det eksisterende gågademiljø skabes endvidere en naturlig positionering i forhold til en række af landets øvrige handelscentre, som i stor stil har opført nye centerbebyggelser, der har tvunget de eksisterende handelsmiljøer i knæ. Dynamik er nøgleordet Ved at øge detailhandelsarealet og butiksmængden markant i ét hug har disse byer oplevet af få et nyt markedsføringsobjekt, som isoleret set har skabt en stor økonomisk og trafikmæssig aktivitet i det nye center. Men prisen har været høj. Disse byer har i samme moment oplevet en stor udflytning fra de gamle lejemål til de nye centre. Resultatet har været en stor mængde af tomme butikker, som har gjort de gamle handelsmidtpunkter til detailspøgelsesbyer. Det har selvsagt skabt en negativ spiral for den eksisterende detailbygningsmasse, som pr. definition er blevet uattraktiv. Det er vores opfattelse, at dette kan modvirkes i Holstebro, hvis der arbejdes målrettet med en dynamisk model, hvor tilblivelsen af nye detailkvadratmeter sker succesivt. Det kan ske i etaper, der indarbejdes som løbende udviklingsprojekter på forskellige nedslagspunkter i det eksisterende detailhandelsmiljø. Vores oplæg tager udgangspunkt i udviklingen af området omkring Nørreport, som vil blive et nyt naturligt omdrejningspunkt for Holstebros detailhandel, når udflytningen af politigården har fundet sted, og når slagterigrunden og sygehusets bygningsmasse skal inddrages i byens fremtidige udvikling med en tiltagende bymæsssig fortætning i City mod nord. Men vi stopper ikke der. Vores model skal favne HELE Holstebro Citys detailhandel, og ideen er at skabe en udvikling, så der er oplevelsemæssig og visuel sammenhæng mellem de nye udviklings- og nedslagspunkter i HELE gågadenettet. Oplæggets fundament er således at bygge videre på og styrke det, som i forvejen er Holstebros absolutte styrke. I en helhedsbetragtning for byerne har der således på kort sigt ikke været tale om en samlet gevinst på detailhandelsfronten. Og på den halvlange bane kæmper byer som ex. Kolding og Vejle stadig med at skabe en naturlig balance. Målet og håbet er at give modellen en appel til den samlede detailhandel, og dermed skabe grobund for den holdånd, som bliver en væsentlig faktor i at fastholde Holstebro som en anderledes handelsby Og vinde detailhandelskampen i Midt- og Vestjylland!

7 Vi skal ramme forbrugernes fokus Forbrugernes adfærd i relation til detailhandel udvikler sig hastigt i disse år. De traditionelle handelsmønstre og segmenter bliver til stadighed mere fragmenteret, ligesom forbrugerne øger deres online køb. Afhængig af branche til mellem 20 og 40% i Dertil kommer, at detailmarkedet oplever som den generelle samfundsudvikling en urbanisering, som kun forventes at tiltage de kommende år. Resultatet vil være færre og større detailhandelscentre/byer. - Heriblandt Holstebro. Evnen til at tilpasse sig disse tendenser vil imidlertid være afgørende for i hvilken udstrækning Holstebro får andel i denne udvikling. En model for fremtidig detailhandelssucces bør indarbejde følgende parametre: Nærhed og tilgængelighed Fremtidens forbruger stiller enorme krav til tilgængelighed. Såvel til den fysiske detailhandel som online. Enhver obstruktion vil være lig fravalg! Fysisk betyder det super tilkørselsforhold, gerne nærtliggende og gratis P-pladser samt entydige og gerne vidde åbningstider. Dette oplæg rører ikke ved åbningstider, men konstaterer blot, at det er entydigt vigtigt med ens åbningstider i hele byen af hensyn til markedsføringen og det forhold, at byen skal opfattes som en helhed for forbrugeren. Cross Channels Tilgængeligheden skal principielt udvides til 24/7, således at forstå, har den fysiske butik ikke åbent, så har online-butikken. Cross Channels er et begreb som dækker over butikkernes evne til at skabe interaktion mellem de to handelsformater. På det praktiske plan således personalet kan arbejde med online-salg/-forsendelse/-bytte på de tynde handelstidspunkter. Og således online-køb kan prøves og byttes i den fysiske butik. Online-setup et kan evt. supporteres af en fælles service- og help-desk, som også kan være pick up place for online-køb til fysisk udlevering. Diversitet og kvaliet Samtidig med den tiltagende onlinehandel stiller forbrugerne krav om øget udbud, valgmuligheder, service og betjening i de fysiske butikker. Det er her sanserne skal bringes i spil: Forbrugeren vil understøttes i at se, røre, prøve, dufte, smage og høre de mange muligheder. Hele vejen fra second hand til highend. Fra dagligvarer til cafebesøg. Fra personlig pleje til elektronisk underholdning! På lokaleniveau stiller det krav om mere fleksible enheder. Det skal være lettere at ombryde en del af udlejningsmassen, eller der kan være tale om fleksible/mobile enheder på åbne pladser. Fleksibiliteten skal også strække sig til lejepriser og -vilkår, således der gives rum til mindre specialbutikker/handlende, som kan supplere de mange kædebutikker. F.eks. ved at inkludere arealer med billigere leje i tværgående sidestrøg eller med nye gennembrud til små, nye byrum på bagsiden af gågaderne. Flere oplevelser - mere miljø Forbrugerne vil fremadrettet stille større krav til byrummets evne til at være et naturligt opholdssted i bevægelsen mellem hjemmet, arbejdet, uddannelsen og fritidsinteressen. Der skal således gives plads til sceneoptræden, online-aktiviteter, cafe-områder, weekend- og årstidsmarkeder, storskærm, tema-aktiviteter, leg oma. Og gerne i en høj kvalitet i et attraktivt og indbydende miljø!

8 Detailhandlernes dagsorden Brancheglidning har i mange år været et tema. Men nu er det alvor. Detailbutikkernes vægge skal mest mentalt og i nogen udstrækning også fysisk brydes ned og gentænkes konceptuelt i relation til temaer, årstider, nye forbrugertrends og ex. forbrugernes daglige eller ugentlige rytme. Dynamiske lejemuligheder Det bliver måske svært at finde en detailhandler, som ikke synes, at butiklejemålets pris er for høj! Men når det er sagt, er det afgørende for det rette butiksmiks i byen, at der er diversitet i lejevilkår og -priser, så der gives plads til butikker med forskelligartet genetik. Den rigtige model fremkommer således med en række forskelligartede muligheder for priser og som følge deraf placeringer af mindre specialbutikker og pop-up-shops. Gerne tænkt tematisk: Secound Hand Shops, Friske Fødevarer, Damemode, Gaming & Gadgets osv. Konkurrencekraft Reel konkurrencekraft opstår populært talt ved at have noget de andre ikke har, og besidde evnen til at fortælle det til og overbevise potentielle kunder. Vi vil arbejde med den kollektive positionering i byens fremtoning. Populært sagt ved at få HELE City til at fremstå som ÉT center. Det kan aktuelt ske ved at nedslagspunkterne i byen hænger sammen arkitektonisk og dermed visuelt. F.eks. med en delvis overdækning af torve og gennembrud ud mod nye byrum bag primært Nørregade. Dermed opnåes ikke bare sammenhængskraft, men også et unikt miljø, der kan give tag over hovedet, uden kunden mister fornemmelsen af lyset og årstiden. Dette skal selvfølgelig underbygges af arkitektur og gadekunst af høj kvalitet og klasse. Holstebro har jo dråber af kultur i alt! Altsammen bør det understøttes af en fælles markedsføringsprofil, som også kommer til udtryk i en elektronisk P- og orienteringsskiltning i hele byen. Minimering af gener Det er væsentligt, at en udvidelse af detailhandelsarealet i Holstebro City ikke lægger handlen ned i en to-årig periode. Både som følge af meget tung trafik og lukning af store parkeringsarealer. Det vil en faseopdelt model med forskellige nedslagspunkter over en periode på 5-6 år modvirke i væsentlig grad. Dynamisk markedsudvikling Med en udvidelse af detailhandelsarealet i City på butikker og kvm. vil der alt andet lige opstå et større nedadgående pres på huslejerne. Selv med en kontrolleret og dynamisk markedsudvikling. Men alt andet er sjældent lige! Det større samlede butiksareal og i nogle tilfælde konkurrencemoment for den enkelte butik vil med sikkerhed stille større krav til markedsføringsindsatsen. En mindre leje vil derfor med overvejende sandsynlighed blive afløst af en større markedsføringsudgift for den enkelte detailhandler. Kravet til kundestrøm/omsætning pr. kvm. butik vil med et større udbud også kræve en udvidet markedsplads/et større distributionsområde for byens markedsføring. P-pladser Rigeligt med gratis P-pladser og gode tilkørselsesforhold er et afgørende konkurrenceparameter set med enhver detailhandlers øjne. Det kan der ikke gives køb på, og vores model arbejder således også med flere fødekilder til en udvidet mængde af P-pladser. I øvrigt gerne suppleret med elektronisk P-plads anvisning.

9 Den fleksible udlejer vinder Ejendomsbesidderne tænker traditionelt langsigtet. I den sammenhæng står de overfor en gennemgribende udfordring i at matche et mere og mere dynamisk marked, hvor lejere, indhold og beslutningsperspektiver konstant skifter form og retning. Lejerne kan ikke længere planlægge på 5 og 10 års sigt. Så hvordan kan potentielle lejere så sætte sig fast på arealstørrelse og leje med dette perspektiv? Pop-up-shops, test-stores, pilot-koncepter, online-showrooms, stadepladser og generelle udviklingstendenser skriger også på fleksible butiksarealer. En svær størrelse for udlejers traditionelle risiko-profil, men antageligt også en fremtidig konkurrencebetingelse! Stabilitet Holstebro oplever p.t. juni 2014 ca. 15 tomme butikslejemål i City. Vores holdning er, at det ikke blot kan tilskrives for høj lejeniveau, men snarere er udtryk for den usikkerhed, der er omkring afklaringen med Enghave Centret og den generelle detailmarkedsudvikling, som stadig ikke er tøet helt op. Alt ialt et udmærket billede på hvor afgørende stabilitet er for udlejerne/ejendomsbesidderne. Med en faseopdelt og dynamisk udviklingsmodel for detailudviklingen opnår ejendomsbesidderne den højest mulige stabilitet i et marked, som jo i lige så høj grad er styret af forbrugskonjunkturer, rentesatser og lejernes aktuelle betalingsevne. Markedsrelevans Med et målrettet udviklingsprojekt for detailhandlen i City øges bygningsmassens markedsrelevans og dermed værdi. Og ikke blot for indehaverne af de nuværende detailhandelslokaler, men også for indehaverne af bygninger med nuværende B- eller C-placeringer. Med gennembrud til nye byrum og delvis overdækning kommer nye ejendomme i spil i en ny kontekst. Den samlede proces stiller selvfølgelig store krav til fastlæggelsen af en fælles sigtelinje mellem Holstebro Kommune og ejendomsbesidderne. Det er dog vores håb, at målet og perspektivet for denne udvikling er mere attraktiv end en ejendom med tomme lejemål over en lang periode, som følge af massesøgning til et nyt center. En situation som MEGET lave huslejer nok ikke engang løser!

10 En del af kommunens DNA Holstebro Kommunes image og for den sags skyld selvforståelse er i væsentlig grad hængt op på byens detailhandlen. Det må derfor være altafgørende, at Holstebro Kommune tænker detailhandelsudviklingen ud fra et helhedsperspektiv, hvor City fastholder sin dynamik og det tiltrækkende detailliv med levende facader i HELE gadebilledet. Byudvikling Med udvikling af slagterigrunden, udflytning af politigården og rømning af sygehuset til Gødstrup vil det være overordentligt relevant, at se lige præcis Nørreport som det hængsel, der skal få detailhandlens dør til at åbne sig mod disse nye områder i byen og infrastrukturen i form af bus, tog og den nye motorvej, som rammer lige ind i nordbyen via Stationsvej. Dermed bliver Nørreport et nyt centrum i byen, og vil som sådan være en naturlig pol på lige fod med Store Torv. Ikke mindst hvis der lukkes for trafik på Polititorvet og skabes et nyt stort og unikt overdækket byrum med legefaciliteter, scene, storskærm, cafe, faste stadepladser osv. Pladsen kan lukkes ved at lade Bisgårdgade gå direkte ud i Struervej samt at nedlægge rundkørslen mod øst for at lade Stationsvej og Enghavevej løbe sammen i et direkte forløb. Dermed kan Lægårdvej også lukkes for gennemkørsel. På tilsvarende måde bør der åbnes for byen mod syd ved Store Torv, så der opstår et nyt byrum ned mod Storå og Musikteatret. Ved at åbne Endeløs får Holstebros store imageskabende elementer, handlen og kulturen, vis-a-vis kig. Bosætning Med et udpræget ønske om at være en attraktiv bosætningskommune og studieby er det alfa og omega at have en dynamisk detailhandel, der differentierer sig fra de omkringliggende større byer. Gerne med butikstyper som afviger fra og understøtter de mange kædekoncepter, og gerne med en mere fortættet stemning i form af et mark up på cafe- og restaurantlivet i City. Endvidere kunne sekundære lejemål her medtænkes til aktiviteter som fitness, bowling, fritidundervisning, interessetilbud osv. Dele af disse elementer vil også være et væsentligt aktiv i turist øjemed. Kulturen I modsætning til et nærmest klinisk centerkoncept giver en udvikling af det eksisterende City-miljø rig mulighed for at understøtte byens kulturelle image, såvel i den foreslåede overbygning som med nye gadeinstallationer og grønne åndehuller/elementer. Det er afgørende, at disse elementer får en outstanding kvalitet. Gerne af international klasse for at understrege den kant, som i fremtiden vil være årsag til at Holstebro forbliver på detaillandkortet og kan ses hele vejen til Vesterhavet, Thisted, Salling, Viborg, Herning, Ringkøbing og Skjern. Og måske kunne der i forlængelse af en opdatering af Enghaven blive plads til Alfred Christensens springvand i forlængelse af en torvehal, som også bryder igennem til Nørregade!

11 Infrastruktuen Parkering Som udgangspunkt fastholdes den nuværende struktur med decentrale P-pladser. Dog vil en opdatering af Enghaven antagelig spise enkelte P-pladser. Dette opvejes i rigelig grad af det nye, projekterede P-hus bag Rådhuset ved Skolegade. Herfra kan der skabes umiddelbar tilgang til Rådhuspladsen, lige som det let bindes sammen med udstikkere fra toppen af Nørregade. Endvidere kan en nyetableret detailbygning på den nuværende politigrund inkludere et P-hus, som binder Holstebro City direkte sammen med den kommende motorvej via Stationsvej/Ringvejskrydset ved Færch Plast. Gennembrud Oplægget arbejder med en række gennembrud fra gågaderne ud mod bagvedliggende rum/parealer. Oplægget indeholder 5 anviste punkter med gennembrud, men det må understreges at oplægget er ideskitser, og bygningsejerne og mulighederne under ingen omstændigheder er afklaret. Ideen med disse gennembrud er at lette adgangen fra P-faciliteterne samt åbne nye byrum på bagsiden af detailbygningsmassen. F.eks: så kunderne kan gå hele vejen rundt om Nørregade, Østergade, Enghaven og P-pladsen i et mere tilrettelagt forløb med ex. en Torvehal med friske, lokale fødevarer i gennembruddet ud for en butik i Nørregade af samme kategori, Slagter Bertelsen. Vejføring Polititorvet foreslåes lukket, således Bisgårdgade føres direkte ud i Struervej og rundkørslen mod øst nedlægges, så vejen går direkte igennem fra Stationsvej til Enghavevej, og Lægårdvej lukkes for gennemkørsel. Disse ideer kræver selvfølgelig en opgradering af Stationsvej og Enghavevej for at kunne bære trafiktilløbet fra Ringvejen og den kommende motorvej til Nørreport, Enghaven samt sydbyen. En tilsvarende opgradering skal finde sted omkring det nye P-hus i Skolegade og ud mod Nørrebrogade.

12 Det markedføringsmæssige mindset Dækningsområde fordelt på postnumre med antal husstande på 3 distributionsniveauer Det er uomtvisteligt, at Holstebro skal steppe op i konkurrencemæssige sammenhænge, med flere detailkvadratmeter hvis byens status som handelscentrum for Midt- og Vestjylland skal fastholdes. - Uanset hvilket format en udbygning måtte få! Ørnhøj 6990 Ulfborg 7490 Aulum 7500 Holstebro 7540 Haderup 7550 Sørvad 7560 Hjerm 7570 Vemb 7600 Struer 7620 Lemvig 7650 Bøvlingbjerg 7660 Bækmarksbro 7673 Harboøre 7680 Thyborøn 7790 Thyholm 7830 Vinderup 7700 Med baggrund i DS statistik for detailomsætning pr. husstand, PostDanmarks opregning af husstande i området samt opbygget viden og erfaring om familiernes handelsfrekvens i forhold til butikstyper og afstand har vi udregnet et estimat på kravet til den markedsføringsmæssige indsats - uanset løsning Videbæk 6940 Lem 6950 Ringkøbing 6971 Spjald 6980 Tim 7451 Sunds 7470 Karup 7480 Vildbjerg 7760 Hurup Thy 7770 Vestervig 7800 Skive 7840 Højslev 7850 Stoholm 7860 Spøttrup 7870 Roslev Skjern 6933 Kibæk 6960 Hvide Sande 7400 Herning 7430 Ikast 7441 Bording 7442 Engesvang 7700 Thisted 7752 Snested 7755 Bedsted Thy En udvidelse på ex kvm. vil stille et krav til en kundestrøm på min. 2,0 mill. enheder (Klik hver gang et individ går ind i handelsområdet). En forbruger, som handler i området 2 gange om ugen, udgør således ca. 100 enheder på årsbasis Nuværende markedsføringsområde kvm. krav til dækningsområde kvm. krav til dækningsområde Jo længere man bevæger sig væk fra nærområdet falder denne frekvens. På ca. 25 kms afstand er frekvensen iht. NPCs årlige markedsundersøgelser ca. 1-2 gange pr. måned. Over 40 km fra Holstebro er frekvensen ca. 1 gang hver anden måned. Tallene er selvfølgelig en generalisering baseret på trykte medier, og vil ikke blot stige lineært ift. afstand, men vil også være afhængige af konkurrencevilkårene fra andre handelscentre. Eksempelvis støder Holstebro på konkurrence fra Herning allerede i Holstebro by, hvorimod Holstebros markedsføring ikke kommer længere end umiddelbar nord for Aulum. Det fremkalder et væsentligt split på mulige kunder meget tættere på, end det for eksempel er tilfældet mod Ringkøbing, Lemvig/Thyborøn, Thy/Thisted, Salling/Skive og Viborg. Kan disse tal også anvendes som et udtryk for elasticiteten på effekten af markedsføringsomkostningen, skal den nuværende eksponering forstærkes i nærområdet eller udvides på distancen med et niveau svarende til ca. 140% af den eksponeringsmængde, som anvendes af det nuværende NPC. Det svarer til ca. 2 mio. dkk/år i en gennemsnitsbetragtning for kvm. nyt butiksareal til eksponering. Skal der fødes ca kvm./50-60 nye butikker skal eksponeringsområdet øges yderligere, og omfatte ca husstande. Handelsområdet vil i dette tilfælde skulle betragtes som en geografi, der inddrager Ringkøbing, Skjern, Thy, Salling/Skive, Herning og helt tæt på Viborg. En samlet omkostning anslået til samlet ca. 7 mio. dkk/år alene til ekspone- ring. Et beløb som dog nok kan modificeres, når byens detailmasse rent faktisk er etableret, da Holstebro-brandet dermed vil være styrket, og detailmulighederne i oplandet vil skrumpe i takt hermed. Disse kampagner kan selvfølgelig konfigureres og optimeres random med hensyn til medievalg. Her er blot tale om en forudsætning med husstandsomdelt print, som vi kender det i dag. På dette grundlag anslåes det således, at Holstebros detailliv skal have et mindset, som er indstillet på en samlet stigning i markedsføringsomkostningen på 6-8 mio.dkk. for at føde kvm. mere butiksareal i byens centrum. Heri er IKKE indregnet den enkelte butiks andel af en evt. kædemarkedsføring, som kommer oveni. Selv med den øget omkostning til markedsføring vil vi vurdere, at detailkvm. i Holstebro City vil være den absolut øvre grænse eller måske endda lidt over hvad der rent faktisk kan fødes af markedspotentialet. Ganske enkelt fordi det vil være urealistisk at tro handelsfrekvensen kan øges væsentligt ude på km afstand. Det nogenlunde samme butiksudbud er trods alt repræsenteret i Thisted, Skive, Viborg og Herning!

13 Eksempler på gadeoverdækninger Funktionelle visninger af glasoverdækninger på handelsgader og torvearealer: Zeppelin Strasse, Køln - 2. Neumarkt, Køln - 3. Part Dieu, Lion - 4. Les Halles, Paul Bocuse, Lion - 5. Europa Passage, Hamburg - 6. Gallerian, Stockholm

14 Stemninger og aktiviteter fra helt eller delvist overdækkede handelsstrøg - kunstfernisering - delikatesser - legeområde - krydderimarkeder - cafemiljøer - hobby workshop - springvand - scenesetup - indendørs greenhouse - klatretårn - street performance - grab n go - pop up shops - promotionaktiviteter - beauty demoshops - udlejningsboder

15 politi-grunden - planlagt lukning 2014/15. Byudvikling Holstebros fastlagte udviklingsplaner 1:10000 slagteri-grunden - rømning af bygninger 2014/- motorvejen (herning og holstebro) nørreport centret - planlagt ibrugtagning gågaden holstebro sygehus ringvejen indre by -planlagt lukning 2017/18. indre by storåen vandkraftsøen Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Ny planlagt motorvejsforløb Målforhold: 1:10000 Dato:

16 udviklingspotentiale på sigt... Indre bys udviklingspotentiale Holstebro indre by står netop foran en markant udvikling, idet flere centralt placerede industriog erhvervsgrunde er i færd med at blive afviklede, med henblik på at indgå som byudviklingsarealer på længere sigt. Udviklingspotentialet for området orienterer sig hovedsagelig mod nord og nordøst for eksisterende indre byområde. Hvorfor en naturlig byudviklingsplan for indre by må rette sig netop i disse retninger. udviklingspotentiale på sigt... nørreport centret gågaden indre by udviklings potentiale på sigt... 1 I ndre bys udviklingspotentiale Principplan : Indre bys udviklingspotential (Holstebro Kommune) ringvejen storåen 1 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV 2 Målforhold: 1:10000

17 forslag til ny ringvejsstruktur - B Indre bys mulige udvikling bymidte II Såfremt orienteringen af indre bys udvikling rettes mod nord og nordøst, vil Nørreport-området omkring Polititorvet og Nørreport Centret blive et centralt hængsel mellem eksisterende bymidte I og mulig bymidte II. Dette område bør derfor på både det arkitektoniske plan såvel som det infrastruktuelle plan nytænkes ift. bymidtens nye form og flow. stationen forslag til ny ringvejsstruktur - A udviklings potentiale på sigt... nørreport hængslet En ny ringvejsstruktur mod nord bør være prioriteret højt, idet netop den eksisterende infrastruktur pt. afgrænser indre bys udvikling mod nord og nordøst. En ny ringvejsstruktur omkring stationen (A) eller omkring Slagterigrunden (B) kan skabe en ønskelig trafikal ro omkring Nørreport som hængselsområde, samt forbedre flowet for til- og frakørsel til stationog busterminal. Ydermere er denne omstrukturering orienteret godt ift. den nye motorvejstilkørsel fra nordbyen. bymidte I storåen 1 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV 1 I ndre bys udviklingspotentiale Principplan : Indre bys udviklingspotential (Holstebro Kommune) 2 Målforhold: 1:10000

18 Eksisterende fokusområder Eksisterende fokusområder på gågadeforløbet Plan 1:5000 polititorvet nørreport centret grædemuren tilbygning rådhus det gl. rådhus rådhus gågade enghaven parkering storetorv storåen musikteatret Målforhold: 1:5000

19 Idé nye nedslagspunkter I Holstebro findes et traditionsrigt og charmerende handelsmiljø, som ved en fremtidig udbygning og opgradering ønskes bibeholdt. Derfor må en opgradering af handelsmiljøet tænkes som en tilføjelse eller addition forsigtigt placeret som et nyt lag ovenpå det eksisterende handelsmiljø. Til glæde og gavn for flest mulige, såvel borgere som butiksejere og byen som helhed. Eksisterende handelsmiljø Hovedidéen for Nørreport 2020 tænkes at være fysiske nye handels- og kulturtiltag som med passende mellemrum og over tid placeres som tværgående nedslagspunkter på det eksisterende handelsgadeforløb. Nedslagene har forskelligartede funktioner og udformninger men en overordnet genkendelighed i deres arkitektoniske greb.

20 nyt nedslagspunkt nyt nedslagspunkt gågade 1. Alle naboer til de nye nedslagspunkter - får fordelene, men bestemmer selv. Med udgangspunkt i, at eksisterende gågades indbyggere skal kunne bestemme selv, placeres de nye nedslagspunkter som naboer til den eksisterende gågadestruktur. Herved integreres de i gågadeforløbet, og de eksisterende gågade- indbyggere kan frit vælge sin involvering.

21 2. Perler på en snor... - nysgerrigheden leder de handlende/besøgende igennem hele forløbet Nedslagspunkterne på gågadeforløbet har visuel forbindelse og en vis form for arkitektonisk genkendelighed. Dog diffirensieret, så nysgerrigheden leder de handlende/besøgende fra punkt til punkt, igennem hele forløbet. De nye tiltag sikrer ved en perler-på-en-snorplacering at alle indbyggere i gågaden har lige stor mulighed for at drage nytte af dem.

22 nyt nedslagspunkt 3. Gågaden opgraderes gågade Den almindeligt kendte bevægelse nord/sydgående på eksisterende gågadeforløb forbliver uændret, men opgraderes med nye tværgående tiltag, som giver interessante stop i den handlendes/besøgendes gågadeoplevelsen. Den handlende/besøgende bibeholder derfor sine vante bevægelsesmønstre i gågaden, men bliver nu tilbudt at bevæge sig sidevejs på arealerne, for en addition af nye gågadeoplevelser.

23 gågade city gate anden bystruktur 4. City Gates Nørreport og Sønderport etableres som City Gates til handelsstrøget Etableringen af Nørreport og Sønderport skaber et veldefineret handelsstrøg, som tydeligt gør opmærksom på sig selv og tager imod den handlende/besøgende. Endvidere sikrer handelsstrøgets city-gates, at overgangen til omkringliggende miljøer bliver klar og forståelig.

24 Eksempler på design af center- & torvemiljøer - Lette og elegante konstruktioner. - Åbne og imødekommende strukturer. - Foranderlige og luftige rumligheder. - Genkendeligt og markant formsprog.

25 1 Polititorvet city gate II (Nørreport) multitorv til forsamling parkeringshus urbant flex-miljø handelslivets flexshops handel city-gate torv evt. overdækket p-hus handel Hovedidé Nørreport centermiljø overdækket handel byrum city-gate handel byrum byrum handel overdække handel overdække byrum overdække handel handel Grædemursarkaden arkadestruktur intimt baggårdsrum åndehul i gågaden handelslivets baggård Ny Rådhushal handelshal åndehul i gågaden storrums-handel handelslivets storrum fremtidigt mødested Enghavehus torvestruktur + tema-shopping drive-by service kvalitet&bæredygtighed lokalvare-handel parkering Storåtrappen city gate I (Sønderport) leg & underholdning med vand åmiljø siddetrappe musik & kulturscene urbant kultur-byrum 1. Polititorvet + city-gate ii - Holstebros nye City Gate mod nord med karréstruktur og semi-overdækket torveareal samt P-hus med nordlig orientering mod ny motorvej. Torvemiljø til multifunktionel brug for byens borgere såvel som handelslivet. Mulighed for urbane og foranderlige handelsmiljøer og forsamlinger, som kræver plads og højt til loftet. I de omkringliggende bygninger, kan mere traditionelle handels- og underholdningsmiljøer placeres, som skaber rum og aktivitet 24/7. 2. Nørreport - Udvidelse af Nørreport Centret, med fokus på nytænkning, bæredygtighed, stemning og miljø... Center på den gode måde. 3. Grædemurs-arkaden - Råt garagesalgssmiljø til innovative butiksformer som pop-up-shops, test-stores, pilotkoncepter, online-showrooms osv... Fremtidens detailhandelsformer placeret i gågadens baggård. Som et subkulturelt åndehul i den etablerede gågadestruktur. 4. Ny rådhushal - Byens storrum - rum for mindre fællessamlinger f.eks. outlet, temasalg, underholdning osv... Handelsmiljøets samlingsrum midt på gågaden, med intimt byrum i umiddelbar nærhed. Og med Rådhus og ny rådhustilbygning som rumskabende naboer. Fremtidig potentiale i at udvide det overdækkede areal ned til Det Gl. Rådhus, Maren og Hotel Schaumburg, som byens nye mødested. 5. Enghave-hus - Karréstrukturen genoplives og gågadeforløbet danner bevægelsessløjfe vha. bebyggelse og overdækket areal. Overdækket torvemiljø og handelsareal til f.eks. lokal-vare-handel eller øvrig tema-shopping, med gennembrud til eksisterende gågade, og omkranset af karréstruktur og byrum samt kort afstand til parkering og mulighed for drive-by-service. 6. Storå-trappen + citygate I - Byens kulturtorv/lysplads og møde-sted-after dark Grønt og urbant byrum med trappeopbygning som underbygger overgangen mellem handelsmiljø og kulturmiljø. Etablering af Holstebros nye city gate mod syd, som viderefører gågadens naturlige flow, kobler eksisterende kulturmiljø på gågadestrukturen og skaber visuel kontakt mellem de to kulturer i den indre by. Byrummet danner med sine omkransende bygninger rum og plads til forsamlinger og udstillinger med fokus på åmiljøet og kulturlivet i Holstebro. Kunst, kultur og lys inkoorporeres i formsproget, og der skabes rum for rekreation og underholdning i en grøn ramme i åens direkte nærhed i både dag-, aften- og nattetimerne.

26 2.ETAPE 3.ETAPE Etapeinddeling 1.ETAPE Forslag til etaper: 2.ETAPE Ved at etapeinddele opgraderingen af handelsstrøget får man en række fordele, som man ikke ville få ved at etablere hele projektet af en gang. 1. Etape: - Nørreport - Ny rådhushal 1.ETAPE 4.ETAPE udviklingspotentiale ved ETABLERING af p-hus ved polititorvet - Økonomien fordeles ud på flere delprojekter over længere tid, frem for ét stort økonomisk tungt projekt. - Mulighed for flere og private investorer OG I MANGEARTEDE KONSTELLATIONER idet projekterne er fordelt på flere delprojekter frem for ét stort projekt. - Minimering af butiksdød I EKSISTEREN- DE DETAILHANDEL idet projektet tager afsæt i innovativ udvikling og addition til eksisterende handelsmiljø. - Byggegenerne er ikke dominerende i bybilledet og dermed handelslivet, idet de fordeles ud over et langstrakt tidsforløb. 2. Etape: - Grædemursarkaden - Polititorvet -P-hus 3. etape: - Polititorvet - City-Gate - Randbebyggelse - Multitorv - Storåtrappen 4.etape: - Enghavehus - De forskellige delprojekter kan tilpasses til tid og udvikling. - Mulighed for at lave evaluering på projekter før næste etape igangsættes. NB. Ved etablering af p-hus ved Polititorvet, er det evt. muligt at inddrage Nørrehavens parkerings-plads til byudvikling. 3.ETAPE

27 1 Polititorvet + City Gate E F Polititorvet tænkes omkranset af en randbebyggelse til parkering, underholdning og detailhandel. G I rummet mellem bygningskroppene udspændes en perforeret overdækning med en forfinet og spinkel struktur, som beskyttende og rumskabende element for det nye torvs funktioner. D H A A. Nørreport Centret B. Nørregade C. Underholdning + detailhandel D. Gate -bygning E. Stationsvej F. Parkeringshus G. Parkering + detalhandel H. Polititorvet C B

28 eksisterende kunst -belægning i gågadeforløbet 1 Det nye polititorv Det nye Polititorv tænkes udformet med en formsprog randbebyggelse og et semi-overdækket torve- Det nye Polititorvs hovedgreb tager afsæt i en areal samt et bagvedliggende p-hus. stilistisk spindelvævsstruktur udspændt imellem torvets omkransende bygningskroppe. I randbebyggelsen tænkes detailhandel, par- Strukturen fra dækket går igen i torvets belæg- kering og underholdning placeret. I stueetagen ning, således der er sammenhæng i den totale placeres detailhandel med mulighed for at flyde rumoplevelse. ud i torvemiljøet eller helt at indtage torvearea- Spindelvævsstrukturen udspringer fra den ek- lerne når det måtte være ønskeligt. På de øvrige sisterende gågadebelægnings former og farve- etager tænkes underholdningsarealer til f.eks. holdning, således man tager udgangspunkt i at bespisning, bowling, fitness o.l. at blive place- tilpasse sig - omend at nytolke, et eksisterende ret med transparente facader, således der kan designgreb i byen. etableres aktivitet i miljøet udenfor butikkernes I dækket danner spindelvævsstrukturen grund- traditionelle åbningstider. P-huset placeres bag- lag for placeringen af lysbånd. Udvalgte steder vedliggende på randbebyggelsen mod nordøst, gennembrydes strukturen totalt, og der skabes med korte tilkørselsforhold fra den nordlige varriation i dækkets karakter af henholdsvis bydel hvor den nye motorvej tænkes placeret. gennemkig til himlen, grønne atrier med be- P-husets placering direkte ved ringvejen sikrer plantning eller glasfelter. I gulvniveau gentages endvidere at øvrige by har let adgang til byg- spindelvævsstrukturen i form af niveauspring ningen. Parkeringsarealerne tænkes fra 1.sal at og forskellige zoneinddelinger af varrierende have facadekontakt til torvemiljøet. karakterer. Plateauer, belægningsskift og grønne glasatrier funktion danner rum på torvet, og er dermed medvir- Torvet tænkes til multifunktionel brug for byens kende til at underinddele det store rum. Denne borgere såvel som handelslivet. Arealerne giver underinddeling sikrer den menneskelige skala i Situationsplan 1:500 (nb. alle arealer er ca.-tal og målt på grundplan) Arealer: Parkeringshus ca.: 4830 m 2 Randbebyggelse ca.: 4010 m 2 Torvemiljø ialt ca.: 3675 m 2 mulighed for udvidelse af indre bys detailhandelsarealer, samt etablering af urbane og foranderlige handelsmiljøer og forsamlinger, som kræver forskelligartede pladskrav og højt til loftet. rumoplevelsen, men er stadig så løst inddelt at torvemiljøet kan benyttes som ét stort miljø når det kræves.

29 1 Polititorvet + city-gate Menneskelig skala trods rum og højt til loftet Ved hjælp af niveauspring i belægningen, grønne atrier og gennembrud i dækket dannes interessante og forskelligartede rumligheder på torvemiljøet, således den menneskelige skala bibeholdes trods det store fladeareal. Visualisering A Visualisering A

30 1 Polititorvet + city-gate Grønne zoner, leg og imødekommenhed Med grønne atrier placeret i det urbane miljø, skabes en stemningsfuld og imødekommende atmosfære. Som yderligere understreges af en legende tilgang til bymiljøet, ved de integrerede aktivitetszoner som samtalegynger, sceneplateauer, siddetrapper, ledelinier i belægningen, klatrevægge osv. Visualisering B Visualisering B

31 2 Nørreport Center G A E B C Nørreport Center tænkes udvidet med et innovativt og grønt handelsmiljø med gennembrud til eksisterende gågade, således der skabes et overdækket areal til møde og samling på gågadeforløbet. A. Nørreport Centret B. Parkeringsareael C. Dagligvarebutik D. Nørregade E. Ovenlys F. Kig til himlen G. Grønt atrium H. Overdækket areal E H F D

32 2 Det nye Nørreport Det nye Nørreport tænkes udformet som en sammenkoplende in-fill-bygning mellem eksisterende centerstruktur og gågadestrukturen. Bygningskroppens tag trækkes ind i gågaden som et perforeret overdækket areal til stop, møde og samling i byrummet. funktion I in-fill-bygningen tænkes detailhandel af både traditionel og mere nytænkt karakter placeret samt en mere traditionel dagligvarebutik. Rumlighederne tænkes at være fleksible og multifunktionelle ifht. forandelige ønsker og krav fra fremtidens butiksformer. Rumlighederne må derfor kunne tilpasse sig tidens udvikling, og dermed også ønsker til butikkernes fysiske opbygninger, hvorfor flytbare vægge, sammenlægninger og underinddelinger af rumligheder er vigtige fokusområder. Bygningens ydre form og det overordnede bevægelsesflow må derfor i princippet være eneste stationære betingelser i den rumlige disponering. formsprog Det nye Nørreport tænkes udformet som en in-fill-struktur mellem eksisterende bygningskroppe. Bevægelsesmønstre fra henholdsvis eksisterende center, gågade og parkeringsareal sammenkoples i det nye nørreport i et indre strøg, således forbindelsen mellem de tre gøres tilgængelig og åbenbar. Formsproget tager som Det Nye Polititorv og øvrige nye nedslagspunkter udgangspunkt i en stilistisk spindelvævsstruktur med referencer til eksisterende gågadestruktur. Her er strukturen dog bearbejdet til en mere konkret bygningsform, men stadig med gennembrud, glasfelter og grønne atrier. Situationsplan 1:500 (nb. alle arealer er ca.-tal og målt på grundplan) Arealer: Det Nye Nørreport ca.: 4435 m 2 Heraf torveareal ca.: 300 m 2 Overdækket areal ca.: 510 m 2

33 2 Nørreport Center Centerophold også i fritiden Ved at integrerer grønne miljøer og skabe kig til himlen, kan den nye centerudvidelse tiltrække besøgende som ikke nødvendigvis opholder sig i centeret p.g.a handel. Der ligges dermed op til at man benytter centeret til andre funktioner og på andre tider til f.eks. afslapning, meditation eller samtale idet der er skabt synlige rum for disse andre aktiviteter integreret i det øvrigt fleksible centerhandelsmiljø. Visualisering C Visualisering C

34 3 Grædemurs-arkaden A B C C E Fremtidens detailhandelsformer placeret i gågadens baggård. Som et subkulturelt åndehul i den etablerede gågadestruktur tænkes arkaden at rumme et råt garagesalgsmiljø for innovative butiksformer som pop-up-shops, test-stores, pilot-koncepter, online-showrooms osv... D F A. Nørregade B. Overdækket areal C. Ovenlys D. Visualisering D E. Visualisering E F. Gædemuren

35 3 Grædemurs-arkaden Naturlig svinggerning Grædemursarkaden strækker sig ind over den eksisterende gågadestruktur ved kunstværket som i folkemunde kaldes for Grædemuren. Herfra gribes den forbipasserende og sluses naturligt ind i arkadens underfundige univers af omskifteligt handelsmiljø - som en spraglet addition til gågadens mere traditionelle handelsmiljø; Gågadens pinlige men interessante onkel! Visualisering D

36 3 Grædemurs-arkaden Gararagesalg anno 2014 Grædemurs-arkaden tænkes indrettet med et enkelt strøg til bevægelse, udstilling, ophold og kunst. Med butiksarealer placeret i mindre tilstødende lommer adskilt fra bevægelsesarealet med store glas og skydedørselementer. En stemning af rå garagesalg må gennemsyre materialer, overflader, farvevalg og udførelse, således arkaden som kontrast til eksisterende gågademiljø opretholdes. Visualisering E

37 4 A Rådhushallen Rådhushallen tænkes som handelsmiljøets samlingsrum midt på gågadens eksisterende struktur, med et intimt byrum i umiddelbar nærhed. Og med Rådhus og ny rådhustilbygning som rumskabende naboer samt detailhandel som randbebyggelse for byrumsmiljøet. E G F B A. Nørregade B. Detailhandel C. Byrum D. Visualisering F E. Visualisering G F. Overdækket areal G. Ovenlys C G D

38 4 Rådhushallen Storrum og byrum Rådhushallen består af et storrum til større samlinger og event for byen, men kan vha. sin direkte adgang til et intimt byrum udvide sine arealer på enkel vis ud i byrummet. Uderummet giver endvidere Rådhushallen mulighed for at synliggøre sine aktiviteter for forbipasserende og derigennem at tiltrække besøgende. Visualisering F

39 4 Rådhushallen Den rå klimaskærm - markedstanken Rådhushallen tænkes som en uopvarmet bygningskrop med en rå klimaskærm med store oplukkelige felter i facaden, således besøgende frit kan færdes mellem byrum og storrum, hvis facaden åbnes op. Hallen tænkes benyttet hele året rundt, som ly - og læskabende rumlighed for handel og samling med markedskarakter. Visualisering G

40 5 Enghave-hus Enghavehus tænkes som en kombination af C E D et overdækket torvemiljø og et bygningsareal til detailhandel til f.eks. lokal-vare-handel eller øvrig tema-shopping. Det overdækkede areal B C har gennembrud til eksisterende gågade, og omkranses af karréstrukturen og det mindre byrum, samt har kort af stand til parkering og dermed mulighed for drive-by-service. C F B A. Nørregade B. Kig til himlen C. Ovenlys D. Handel E. Visualisering H F. Byrum C A

41 5 Enghave-hus Uderum og inderum til lokal-vare-handel Byrummet mellem karréstrukturen og gågadestrukturen kan ved sin placering, tæt ved parkeringsarealerne på Enghavens parkeringsplads, benyttes til salg af f.eks. lokal-vare-handel, hvor de handlende kommer kørende til stedet med deres vare om morgenen og tager fra pladsen om eftermiddagen. Lokal-vare-handlen kan endvidere upgraderes yderligere idet den omkringliggende bygningsstruktur kan benyttes til mere etableret lokalvare-handel, som kræver konkrete butiksarealer og øvrige bygningsfornødenheder. Visualisering H

42 6 Storå-trappen A Storå-trappen tænkes udformet som byens kulturtorv og lysplads samt som møde-stedafter dark med kort afstand til eksisterende nattelivsmiljø i indre by. Som et grønt og urbant byrum med terrasseringer udformes miljøet, og som en kopling mellem kultur og handel underbygger stedet overgangen mellem eksisterende handelsmiljø og kulturmiljø. B A. Store Torv B. Gate C. Urbant kulturrum D. Visualisering I E. Storåen C D E

43 6 Storå-trappen Grøn, blå, urban og imødekommende Miljøet omkring Storå-trappen tænkes udfomet med en stemning af såvel urban som grøn karakter, samt med en udnyttelse og markant inddragelse af den direkte placering ved åen. Her må belægninger, beplantning, kunst og lys alt sammen integreres i trapperummets udformning og arkitektur, således byens nye pauserum giver den besøgende en imødekommende, personlig og vedkommende velkomst til Holstebros indre by med handel og kultur. Visualisering I

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011.

Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidens aftensskole anno 2020 DOF Region Sydjylland Fremtidens Kultur- byer, og forbrug og butikker fritidskonference anno 10. 2025 Maj 2011. Fremtidsforsker Marianne Levinsen Fremforsk, Center for

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr.

Inter Gruppen Ikast A/S. Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr. Lejeopstilling Attraktivt butikslejemål på ca. 923 m2 på St. Sct. Peder Stræde 16 i 8800 Viborg: Årlig leje 923.000,00 kr. Inter Gruppen Ikast A/S Lene Haus Vej 21 7430 Ikast Tlf. nr. 9725 1088 E-mail:

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser

Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Nyistandsatte kontorer i charmerende omgivelser Strandgade 4 - Christianshavn - København K Kontorlokaler i det gamle pakhus på Christianshavn Flot og nyistandsat pakhus - respekt for de oprindelige detaljer

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere