Visionsoplæg. Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro. Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionsoplæg. Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro. Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S"

Transkript

1 Visionsoplæg Til udbygning af Nørreport-området og City-detailhandlen i Holstebro Udarbejdet af A2 Arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S For Nørreport Centrets Centerforening og DADES A/S Juni 2014 Sagsnr

2 Indhold Opdrag Vision Aktørerne Holstebros styrke Forbrugerens fokus De handlendes dagsorden Den fleksible udlejer En del af kommunens DNA Infrastrukturen Markedsføringens mindset Eksisterende fokuspunkter Byudvikling Idévignetter Idéprojekt i 6 tempi

3 Opdrag Nørreport Centrets Centerforening, som repræsenterer butiksejerne, og DADES A/S, der ejer og administrerer centret, har ønsket at få udarbejdet et visionsoplæg for udviklingen af detailhandlen i Holstebro City. Udgangspunktet skulle være området i toppen af Nørregade, men samtidig var det afgørende, at det samlede sigte var at øge sammenhængskraften og styrke HELE Holstebro Citys detailhandel. Oplægget er tænkt som en vision. Ikke en eksakt plan. Hensigten er at åbne en dialog mellem den lokale detailhandels aktører: De butiksdrivende, Holstebro Kommune og ejendomsbesidderne. Målet er at skabe en fælles udviklingsplan, som inddrager disse aktører og de parametre, som anses for værende afgørende for den fremtidige detailhandel i almindelighed og for Holstebro i særdeleshed. Opgaven er løst af A2 arkitekterne A/S og Proff Art Reklamebureau A/S.

4 Nørreport 2020 skal løfte blikket fra den kendte dagligdag til et punkt i horisonten. Til et punkt hvor det umulige bliver muligt. Hvor matrikler, åbningstider og julebelysning veksles til fremsyn og muligheder. Til en vision. Vision En vision, som er en sum af ideer, der kan skabe dialog og fremdrift i samarbejdet mellem detailhandlere, bygningsejere og kommunen. Til fordel for parterne. Til fordel for Holstebro. Ideerne er tænkt som inspiration til formulering af et fælles sigtepunkt for detailhandlens hovedstad i Midt- og Vestjylland. Helhedstænkt. Dynamisk. Og i høj kvalitet. Med ambitionen om at skabe et unikt handelscentrum for fremtidens detailkunder i Holstebro.

5 Detailmarkedet Forbrugerne Aktørerne Skal Holstebro Citys detailhandel imødekomme markedet og forbrugerne og dermed udvikle sig succesfuldt i fremtiden er det afgørende, at markedets lokale aktører arbejder med et fælles sigte. Detailhandlende Ejendomsbesidderne Fælles mål = succesens størrelse Hverken detailhandlere, ejendomsbesiddere eller kommunen eller dele af dem kan egenhændigt fastholde eller udvikle Holstebro som Midtog Vestjyllands handelshovedstad i fremtiden. Hensigten med dette oplæg er at kickstarte en proces med interaktion og dialog mellem parterne, således de som figuren viser det bevæger sig mod hinanden og bliver i stand til at formulere fælles mål. Denne proces bør bygges på en nuanceret dialog, som tager udgangspunkt i de strømninger og tendenser, der er i detailmarkedet og hos forbrugerne samt i den byudvikling, som allerede er en kendsgerning for fremtidens Holstebro. Holstebro Kommune På de efterfølgende sider oplistes de emner, som anses for værende de væsentligste parametre i kampen om detailmarkedet i fremtidens Midt- og Vestjylland...

6 Der bør bygges på Holstebros styrke I gentagne kendskabs- og imageundersøgelser af Holstebro Kommune ligger byens detailhandelsmiljø på en klar førsteplads. Detailhandlen er uden sidestykke det der definerer Holstebro, når lokale, regionale og nationale respondenter spørges til deres kendskab til Holstebro. Og der er langt ned til kulturinstitutioner, sportklubber og virksomheder. Samtidig har byen vundet priser som Danmarks bedste handelsby og Danmarks flotteste handelsby ved gentagne lejligheder. Det helt centrale i dette kendskabsniveau og disse hædersbeviser er et unikt gågademiljø med aksen fra Nørreport til Store Torv og udløb til Rådhuset, Østergade, Grønsgade, Enghaven og Brotorvet. Et miljø som er omkranset af et stort udvalg af specialbutikker, hyggelige strøg og inkluderende gadekunst. Hvis ikke det skulle være arnestedet for et oplæg til fremtidens detailhandelsstruktur i Holstebro, hvad skulle så? Ved at udvikle og forædle det eksisterende gågademiljø skabes endvidere en naturlig positionering i forhold til en række af landets øvrige handelscentre, som i stor stil har opført nye centerbebyggelser, der har tvunget de eksisterende handelsmiljøer i knæ. Dynamik er nøgleordet Ved at øge detailhandelsarealet og butiksmængden markant i ét hug har disse byer oplevet af få et nyt markedsføringsobjekt, som isoleret set har skabt en stor økonomisk og trafikmæssig aktivitet i det nye center. Men prisen har været høj. Disse byer har i samme moment oplevet en stor udflytning fra de gamle lejemål til de nye centre. Resultatet har været en stor mængde af tomme butikker, som har gjort de gamle handelsmidtpunkter til detailspøgelsesbyer. Det har selvsagt skabt en negativ spiral for den eksisterende detailbygningsmasse, som pr. definition er blevet uattraktiv. Det er vores opfattelse, at dette kan modvirkes i Holstebro, hvis der arbejdes målrettet med en dynamisk model, hvor tilblivelsen af nye detailkvadratmeter sker succesivt. Det kan ske i etaper, der indarbejdes som løbende udviklingsprojekter på forskellige nedslagspunkter i det eksisterende detailhandelsmiljø. Vores oplæg tager udgangspunkt i udviklingen af området omkring Nørreport, som vil blive et nyt naturligt omdrejningspunkt for Holstebros detailhandel, når udflytningen af politigården har fundet sted, og når slagterigrunden og sygehusets bygningsmasse skal inddrages i byens fremtidige udvikling med en tiltagende bymæsssig fortætning i City mod nord. Men vi stopper ikke der. Vores model skal favne HELE Holstebro Citys detailhandel, og ideen er at skabe en udvikling, så der er oplevelsemæssig og visuel sammenhæng mellem de nye udviklings- og nedslagspunkter i HELE gågadenettet. Oplæggets fundament er således at bygge videre på og styrke det, som i forvejen er Holstebros absolutte styrke. I en helhedsbetragtning for byerne har der således på kort sigt ikke været tale om en samlet gevinst på detailhandelsfronten. Og på den halvlange bane kæmper byer som ex. Kolding og Vejle stadig med at skabe en naturlig balance. Målet og håbet er at give modellen en appel til den samlede detailhandel, og dermed skabe grobund for den holdånd, som bliver en væsentlig faktor i at fastholde Holstebro som en anderledes handelsby Og vinde detailhandelskampen i Midt- og Vestjylland!

7 Vi skal ramme forbrugernes fokus Forbrugernes adfærd i relation til detailhandel udvikler sig hastigt i disse år. De traditionelle handelsmønstre og segmenter bliver til stadighed mere fragmenteret, ligesom forbrugerne øger deres online køb. Afhængig af branche til mellem 20 og 40% i Dertil kommer, at detailmarkedet oplever som den generelle samfundsudvikling en urbanisering, som kun forventes at tiltage de kommende år. Resultatet vil være færre og større detailhandelscentre/byer. - Heriblandt Holstebro. Evnen til at tilpasse sig disse tendenser vil imidlertid være afgørende for i hvilken udstrækning Holstebro får andel i denne udvikling. En model for fremtidig detailhandelssucces bør indarbejde følgende parametre: Nærhed og tilgængelighed Fremtidens forbruger stiller enorme krav til tilgængelighed. Såvel til den fysiske detailhandel som online. Enhver obstruktion vil være lig fravalg! Fysisk betyder det super tilkørselsforhold, gerne nærtliggende og gratis P-pladser samt entydige og gerne vidde åbningstider. Dette oplæg rører ikke ved åbningstider, men konstaterer blot, at det er entydigt vigtigt med ens åbningstider i hele byen af hensyn til markedsføringen og det forhold, at byen skal opfattes som en helhed for forbrugeren. Cross Channels Tilgængeligheden skal principielt udvides til 24/7, således at forstå, har den fysiske butik ikke åbent, så har online-butikken. Cross Channels er et begreb som dækker over butikkernes evne til at skabe interaktion mellem de to handelsformater. På det praktiske plan således personalet kan arbejde med online-salg/-forsendelse/-bytte på de tynde handelstidspunkter. Og således online-køb kan prøves og byttes i den fysiske butik. Online-setup et kan evt. supporteres af en fælles service- og help-desk, som også kan være pick up place for online-køb til fysisk udlevering. Diversitet og kvaliet Samtidig med den tiltagende onlinehandel stiller forbrugerne krav om øget udbud, valgmuligheder, service og betjening i de fysiske butikker. Det er her sanserne skal bringes i spil: Forbrugeren vil understøttes i at se, røre, prøve, dufte, smage og høre de mange muligheder. Hele vejen fra second hand til highend. Fra dagligvarer til cafebesøg. Fra personlig pleje til elektronisk underholdning! På lokaleniveau stiller det krav om mere fleksible enheder. Det skal være lettere at ombryde en del af udlejningsmassen, eller der kan være tale om fleksible/mobile enheder på åbne pladser. Fleksibiliteten skal også strække sig til lejepriser og -vilkår, således der gives rum til mindre specialbutikker/handlende, som kan supplere de mange kædebutikker. F.eks. ved at inkludere arealer med billigere leje i tværgående sidestrøg eller med nye gennembrud til små, nye byrum på bagsiden af gågaderne. Flere oplevelser - mere miljø Forbrugerne vil fremadrettet stille større krav til byrummets evne til at være et naturligt opholdssted i bevægelsen mellem hjemmet, arbejdet, uddannelsen og fritidsinteressen. Der skal således gives plads til sceneoptræden, online-aktiviteter, cafe-områder, weekend- og årstidsmarkeder, storskærm, tema-aktiviteter, leg oma. Og gerne i en høj kvalitet i et attraktivt og indbydende miljø!

8 Detailhandlernes dagsorden Brancheglidning har i mange år været et tema. Men nu er det alvor. Detailbutikkernes vægge skal mest mentalt og i nogen udstrækning også fysisk brydes ned og gentænkes konceptuelt i relation til temaer, årstider, nye forbrugertrends og ex. forbrugernes daglige eller ugentlige rytme. Dynamiske lejemuligheder Det bliver måske svært at finde en detailhandler, som ikke synes, at butiklejemålets pris er for høj! Men når det er sagt, er det afgørende for det rette butiksmiks i byen, at der er diversitet i lejevilkår og -priser, så der gives plads til butikker med forskelligartet genetik. Den rigtige model fremkommer således med en række forskelligartede muligheder for priser og som følge deraf placeringer af mindre specialbutikker og pop-up-shops. Gerne tænkt tematisk: Secound Hand Shops, Friske Fødevarer, Damemode, Gaming & Gadgets osv. Konkurrencekraft Reel konkurrencekraft opstår populært talt ved at have noget de andre ikke har, og besidde evnen til at fortælle det til og overbevise potentielle kunder. Vi vil arbejde med den kollektive positionering i byens fremtoning. Populært sagt ved at få HELE City til at fremstå som ÉT center. Det kan aktuelt ske ved at nedslagspunkterne i byen hænger sammen arkitektonisk og dermed visuelt. F.eks. med en delvis overdækning af torve og gennembrud ud mod nye byrum bag primært Nørregade. Dermed opnåes ikke bare sammenhængskraft, men også et unikt miljø, der kan give tag over hovedet, uden kunden mister fornemmelsen af lyset og årstiden. Dette skal selvfølgelig underbygges af arkitektur og gadekunst af høj kvalitet og klasse. Holstebro har jo dråber af kultur i alt! Altsammen bør det understøttes af en fælles markedsføringsprofil, som også kommer til udtryk i en elektronisk P- og orienteringsskiltning i hele byen. Minimering af gener Det er væsentligt, at en udvidelse af detailhandelsarealet i Holstebro City ikke lægger handlen ned i en to-årig periode. Både som følge af meget tung trafik og lukning af store parkeringsarealer. Det vil en faseopdelt model med forskellige nedslagspunkter over en periode på 5-6 år modvirke i væsentlig grad. Dynamisk markedsudvikling Med en udvidelse af detailhandelsarealet i City på butikker og kvm. vil der alt andet lige opstå et større nedadgående pres på huslejerne. Selv med en kontrolleret og dynamisk markedsudvikling. Men alt andet er sjældent lige! Det større samlede butiksareal og i nogle tilfælde konkurrencemoment for den enkelte butik vil med sikkerhed stille større krav til markedsføringsindsatsen. En mindre leje vil derfor med overvejende sandsynlighed blive afløst af en større markedsføringsudgift for den enkelte detailhandler. Kravet til kundestrøm/omsætning pr. kvm. butik vil med et større udbud også kræve en udvidet markedsplads/et større distributionsområde for byens markedsføring. P-pladser Rigeligt med gratis P-pladser og gode tilkørselsesforhold er et afgørende konkurrenceparameter set med enhver detailhandlers øjne. Det kan der ikke gives køb på, og vores model arbejder således også med flere fødekilder til en udvidet mængde af P-pladser. I øvrigt gerne suppleret med elektronisk P-plads anvisning.

9 Den fleksible udlejer vinder Ejendomsbesidderne tænker traditionelt langsigtet. I den sammenhæng står de overfor en gennemgribende udfordring i at matche et mere og mere dynamisk marked, hvor lejere, indhold og beslutningsperspektiver konstant skifter form og retning. Lejerne kan ikke længere planlægge på 5 og 10 års sigt. Så hvordan kan potentielle lejere så sætte sig fast på arealstørrelse og leje med dette perspektiv? Pop-up-shops, test-stores, pilot-koncepter, online-showrooms, stadepladser og generelle udviklingstendenser skriger også på fleksible butiksarealer. En svær størrelse for udlejers traditionelle risiko-profil, men antageligt også en fremtidig konkurrencebetingelse! Stabilitet Holstebro oplever p.t. juni 2014 ca. 15 tomme butikslejemål i City. Vores holdning er, at det ikke blot kan tilskrives for høj lejeniveau, men snarere er udtryk for den usikkerhed, der er omkring afklaringen med Enghave Centret og den generelle detailmarkedsudvikling, som stadig ikke er tøet helt op. Alt ialt et udmærket billede på hvor afgørende stabilitet er for udlejerne/ejendomsbesidderne. Med en faseopdelt og dynamisk udviklingsmodel for detailudviklingen opnår ejendomsbesidderne den højest mulige stabilitet i et marked, som jo i lige så høj grad er styret af forbrugskonjunkturer, rentesatser og lejernes aktuelle betalingsevne. Markedsrelevans Med et målrettet udviklingsprojekt for detailhandlen i City øges bygningsmassens markedsrelevans og dermed værdi. Og ikke blot for indehaverne af de nuværende detailhandelslokaler, men også for indehaverne af bygninger med nuværende B- eller C-placeringer. Med gennembrud til nye byrum og delvis overdækning kommer nye ejendomme i spil i en ny kontekst. Den samlede proces stiller selvfølgelig store krav til fastlæggelsen af en fælles sigtelinje mellem Holstebro Kommune og ejendomsbesidderne. Det er dog vores håb, at målet og perspektivet for denne udvikling er mere attraktiv end en ejendom med tomme lejemål over en lang periode, som følge af massesøgning til et nyt center. En situation som MEGET lave huslejer nok ikke engang løser!

10 En del af kommunens DNA Holstebro Kommunes image og for den sags skyld selvforståelse er i væsentlig grad hængt op på byens detailhandlen. Det må derfor være altafgørende, at Holstebro Kommune tænker detailhandelsudviklingen ud fra et helhedsperspektiv, hvor City fastholder sin dynamik og det tiltrækkende detailliv med levende facader i HELE gadebilledet. Byudvikling Med udvikling af slagterigrunden, udflytning af politigården og rømning af sygehuset til Gødstrup vil det være overordentligt relevant, at se lige præcis Nørreport som det hængsel, der skal få detailhandlens dør til at åbne sig mod disse nye områder i byen og infrastrukturen i form af bus, tog og den nye motorvej, som rammer lige ind i nordbyen via Stationsvej. Dermed bliver Nørreport et nyt centrum i byen, og vil som sådan være en naturlig pol på lige fod med Store Torv. Ikke mindst hvis der lukkes for trafik på Polititorvet og skabes et nyt stort og unikt overdækket byrum med legefaciliteter, scene, storskærm, cafe, faste stadepladser osv. Pladsen kan lukkes ved at lade Bisgårdgade gå direkte ud i Struervej samt at nedlægge rundkørslen mod øst for at lade Stationsvej og Enghavevej løbe sammen i et direkte forløb. Dermed kan Lægårdvej også lukkes for gennemkørsel. På tilsvarende måde bør der åbnes for byen mod syd ved Store Torv, så der opstår et nyt byrum ned mod Storå og Musikteatret. Ved at åbne Endeløs får Holstebros store imageskabende elementer, handlen og kulturen, vis-a-vis kig. Bosætning Med et udpræget ønske om at være en attraktiv bosætningskommune og studieby er det alfa og omega at have en dynamisk detailhandel, der differentierer sig fra de omkringliggende større byer. Gerne med butikstyper som afviger fra og understøtter de mange kædekoncepter, og gerne med en mere fortættet stemning i form af et mark up på cafe- og restaurantlivet i City. Endvidere kunne sekundære lejemål her medtænkes til aktiviteter som fitness, bowling, fritidundervisning, interessetilbud osv. Dele af disse elementer vil også være et væsentligt aktiv i turist øjemed. Kulturen I modsætning til et nærmest klinisk centerkoncept giver en udvikling af det eksisterende City-miljø rig mulighed for at understøtte byens kulturelle image, såvel i den foreslåede overbygning som med nye gadeinstallationer og grønne åndehuller/elementer. Det er afgørende, at disse elementer får en outstanding kvalitet. Gerne af international klasse for at understrege den kant, som i fremtiden vil være årsag til at Holstebro forbliver på detaillandkortet og kan ses hele vejen til Vesterhavet, Thisted, Salling, Viborg, Herning, Ringkøbing og Skjern. Og måske kunne der i forlængelse af en opdatering af Enghaven blive plads til Alfred Christensens springvand i forlængelse af en torvehal, som også bryder igennem til Nørregade!

11 Infrastruktuen Parkering Som udgangspunkt fastholdes den nuværende struktur med decentrale P-pladser. Dog vil en opdatering af Enghaven antagelig spise enkelte P-pladser. Dette opvejes i rigelig grad af det nye, projekterede P-hus bag Rådhuset ved Skolegade. Herfra kan der skabes umiddelbar tilgang til Rådhuspladsen, lige som det let bindes sammen med udstikkere fra toppen af Nørregade. Endvidere kan en nyetableret detailbygning på den nuværende politigrund inkludere et P-hus, som binder Holstebro City direkte sammen med den kommende motorvej via Stationsvej/Ringvejskrydset ved Færch Plast. Gennembrud Oplægget arbejder med en række gennembrud fra gågaderne ud mod bagvedliggende rum/parealer. Oplægget indeholder 5 anviste punkter med gennembrud, men det må understreges at oplægget er ideskitser, og bygningsejerne og mulighederne under ingen omstændigheder er afklaret. Ideen med disse gennembrud er at lette adgangen fra P-faciliteterne samt åbne nye byrum på bagsiden af detailbygningsmassen. F.eks: så kunderne kan gå hele vejen rundt om Nørregade, Østergade, Enghaven og P-pladsen i et mere tilrettelagt forløb med ex. en Torvehal med friske, lokale fødevarer i gennembruddet ud for en butik i Nørregade af samme kategori, Slagter Bertelsen. Vejføring Polititorvet foreslåes lukket, således Bisgårdgade føres direkte ud i Struervej og rundkørslen mod øst nedlægges, så vejen går direkte igennem fra Stationsvej til Enghavevej, og Lægårdvej lukkes for gennemkørsel. Disse ideer kræver selvfølgelig en opgradering af Stationsvej og Enghavevej for at kunne bære trafiktilløbet fra Ringvejen og den kommende motorvej til Nørreport, Enghaven samt sydbyen. En tilsvarende opgradering skal finde sted omkring det nye P-hus i Skolegade og ud mod Nørrebrogade.

12 Det markedføringsmæssige mindset Dækningsområde fordelt på postnumre med antal husstande på 3 distributionsniveauer Det er uomtvisteligt, at Holstebro skal steppe op i konkurrencemæssige sammenhænge, med flere detailkvadratmeter hvis byens status som handelscentrum for Midt- og Vestjylland skal fastholdes. - Uanset hvilket format en udbygning måtte få! Ørnhøj 6990 Ulfborg 7490 Aulum 7500 Holstebro 7540 Haderup 7550 Sørvad 7560 Hjerm 7570 Vemb 7600 Struer 7620 Lemvig 7650 Bøvlingbjerg 7660 Bækmarksbro 7673 Harboøre 7680 Thyborøn 7790 Thyholm 7830 Vinderup 7700 Med baggrund i DS statistik for detailomsætning pr. husstand, PostDanmarks opregning af husstande i området samt opbygget viden og erfaring om familiernes handelsfrekvens i forhold til butikstyper og afstand har vi udregnet et estimat på kravet til den markedsføringsmæssige indsats - uanset løsning Videbæk 6940 Lem 6950 Ringkøbing 6971 Spjald 6980 Tim 7451 Sunds 7470 Karup 7480 Vildbjerg 7760 Hurup Thy 7770 Vestervig 7800 Skive 7840 Højslev 7850 Stoholm 7860 Spøttrup 7870 Roslev Skjern 6933 Kibæk 6960 Hvide Sande 7400 Herning 7430 Ikast 7441 Bording 7442 Engesvang 7700 Thisted 7752 Snested 7755 Bedsted Thy En udvidelse på ex kvm. vil stille et krav til en kundestrøm på min. 2,0 mill. enheder (Klik hver gang et individ går ind i handelsområdet). En forbruger, som handler i området 2 gange om ugen, udgør således ca. 100 enheder på årsbasis Nuværende markedsføringsområde kvm. krav til dækningsområde kvm. krav til dækningsområde Jo længere man bevæger sig væk fra nærområdet falder denne frekvens. På ca. 25 kms afstand er frekvensen iht. NPCs årlige markedsundersøgelser ca. 1-2 gange pr. måned. Over 40 km fra Holstebro er frekvensen ca. 1 gang hver anden måned. Tallene er selvfølgelig en generalisering baseret på trykte medier, og vil ikke blot stige lineært ift. afstand, men vil også være afhængige af konkurrencevilkårene fra andre handelscentre. Eksempelvis støder Holstebro på konkurrence fra Herning allerede i Holstebro by, hvorimod Holstebros markedsføring ikke kommer længere end umiddelbar nord for Aulum. Det fremkalder et væsentligt split på mulige kunder meget tættere på, end det for eksempel er tilfældet mod Ringkøbing, Lemvig/Thyborøn, Thy/Thisted, Salling/Skive og Viborg. Kan disse tal også anvendes som et udtryk for elasticiteten på effekten af markedsføringsomkostningen, skal den nuværende eksponering forstærkes i nærområdet eller udvides på distancen med et niveau svarende til ca. 140% af den eksponeringsmængde, som anvendes af det nuværende NPC. Det svarer til ca. 2 mio. dkk/år i en gennemsnitsbetragtning for kvm. nyt butiksareal til eksponering. Skal der fødes ca kvm./50-60 nye butikker skal eksponeringsområdet øges yderligere, og omfatte ca husstande. Handelsområdet vil i dette tilfælde skulle betragtes som en geografi, der inddrager Ringkøbing, Skjern, Thy, Salling/Skive, Herning og helt tæt på Viborg. En samlet omkostning anslået til samlet ca. 7 mio. dkk/år alene til ekspone- ring. Et beløb som dog nok kan modificeres, når byens detailmasse rent faktisk er etableret, da Holstebro-brandet dermed vil være styrket, og detailmulighederne i oplandet vil skrumpe i takt hermed. Disse kampagner kan selvfølgelig konfigureres og optimeres random med hensyn til medievalg. Her er blot tale om en forudsætning med husstandsomdelt print, som vi kender det i dag. På dette grundlag anslåes det således, at Holstebros detailliv skal have et mindset, som er indstillet på en samlet stigning i markedsføringsomkostningen på 6-8 mio.dkk. for at føde kvm. mere butiksareal i byens centrum. Heri er IKKE indregnet den enkelte butiks andel af en evt. kædemarkedsføring, som kommer oveni. Selv med den øget omkostning til markedsføring vil vi vurdere, at detailkvm. i Holstebro City vil være den absolut øvre grænse eller måske endda lidt over hvad der rent faktisk kan fødes af markedspotentialet. Ganske enkelt fordi det vil være urealistisk at tro handelsfrekvensen kan øges væsentligt ude på km afstand. Det nogenlunde samme butiksudbud er trods alt repræsenteret i Thisted, Skive, Viborg og Herning!

13 Eksempler på gadeoverdækninger Funktionelle visninger af glasoverdækninger på handelsgader og torvearealer: Zeppelin Strasse, Køln - 2. Neumarkt, Køln - 3. Part Dieu, Lion - 4. Les Halles, Paul Bocuse, Lion - 5. Europa Passage, Hamburg - 6. Gallerian, Stockholm

14 Stemninger og aktiviteter fra helt eller delvist overdækkede handelsstrøg - kunstfernisering - delikatesser - legeområde - krydderimarkeder - cafemiljøer - hobby workshop - springvand - scenesetup - indendørs greenhouse - klatretårn - street performance - grab n go - pop up shops - promotionaktiviteter - beauty demoshops - udlejningsboder

15 politi-grunden - planlagt lukning 2014/15. Byudvikling Holstebros fastlagte udviklingsplaner 1:10000 slagteri-grunden - rømning af bygninger 2014/- motorvejen (herning og holstebro) nørreport centret - planlagt ibrugtagning gågaden holstebro sygehus ringvejen indre by -planlagt lukning 2017/18. indre by storåen vandkraftsøen Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV Ny planlagt motorvejsforløb Målforhold: 1:10000 Dato:

16 udviklingspotentiale på sigt... Indre bys udviklingspotentiale Holstebro indre by står netop foran en markant udvikling, idet flere centralt placerede industriog erhvervsgrunde er i færd med at blive afviklede, med henblik på at indgå som byudviklingsarealer på længere sigt. Udviklingspotentialet for området orienterer sig hovedsagelig mod nord og nordøst for eksisterende indre byområde. Hvorfor en naturlig byudviklingsplan for indre by må rette sig netop i disse retninger. udviklingspotentiale på sigt... nørreport centret gågaden indre by udviklings potentiale på sigt... 1 I ndre bys udviklingspotentiale Principplan : Indre bys udviklingspotential (Holstebro Kommune) ringvejen storåen 1 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV 2 Målforhold: 1:10000

17 forslag til ny ringvejsstruktur - B Indre bys mulige udvikling bymidte II Såfremt orienteringen af indre bys udvikling rettes mod nord og nordøst, vil Nørreport-området omkring Polititorvet og Nørreport Centret blive et centralt hængsel mellem eksisterende bymidte I og mulig bymidte II. Dette område bør derfor på både det arkitektoniske plan såvel som det infrastruktuelle plan nytænkes ift. bymidtens nye form og flow. stationen forslag til ny ringvejsstruktur - A udviklings potentiale på sigt... nørreport hængslet En ny ringvejsstruktur mod nord bør være prioriteret højt, idet netop den eksisterende infrastruktur pt. afgrænser indre bys udvikling mod nord og nordøst. En ny ringvejsstruktur omkring stationen (A) eller omkring Slagterigrunden (B) kan skabe en ønskelig trafikal ro omkring Nørreport som hængselsområde, samt forbedre flowet for til- og frakørsel til stationog busterminal. Ydermere er denne omstrukturering orienteret godt ift. den nye motorvejstilkørsel fra nordbyen. bymidte I storåen 1 Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV 1 I ndre bys udviklingspotentiale Principplan : Indre bys udviklingspotential (Holstebro Kommune) 2 Målforhold: 1:10000

18 Eksisterende fokusområder Eksisterende fokusområder på gågadeforløbet Plan 1:5000 polititorvet nørreport centret grædemuren tilbygning rådhus det gl. rådhus rådhus gågade enghaven parkering storetorv storåen musikteatret Målforhold: 1:5000

19 Idé nye nedslagspunkter I Holstebro findes et traditionsrigt og charmerende handelsmiljø, som ved en fremtidig udbygning og opgradering ønskes bibeholdt. Derfor må en opgradering af handelsmiljøet tænkes som en tilføjelse eller addition forsigtigt placeret som et nyt lag ovenpå det eksisterende handelsmiljø. Til glæde og gavn for flest mulige, såvel borgere som butiksejere og byen som helhed. Eksisterende handelsmiljø Hovedidéen for Nørreport 2020 tænkes at være fysiske nye handels- og kulturtiltag som med passende mellemrum og over tid placeres som tværgående nedslagspunkter på det eksisterende handelsgadeforløb. Nedslagene har forskelligartede funktioner og udformninger men en overordnet genkendelighed i deres arkitektoniske greb.

20 nyt nedslagspunkt nyt nedslagspunkt gågade 1. Alle naboer til de nye nedslagspunkter - får fordelene, men bestemmer selv. Med udgangspunkt i, at eksisterende gågades indbyggere skal kunne bestemme selv, placeres de nye nedslagspunkter som naboer til den eksisterende gågadestruktur. Herved integreres de i gågadeforløbet, og de eksisterende gågade- indbyggere kan frit vælge sin involvering.

21 2. Perler på en snor... - nysgerrigheden leder de handlende/besøgende igennem hele forløbet Nedslagspunkterne på gågadeforløbet har visuel forbindelse og en vis form for arkitektonisk genkendelighed. Dog diffirensieret, så nysgerrigheden leder de handlende/besøgende fra punkt til punkt, igennem hele forløbet. De nye tiltag sikrer ved en perler-på-en-snorplacering at alle indbyggere i gågaden har lige stor mulighed for at drage nytte af dem.

22 nyt nedslagspunkt 3. Gågaden opgraderes gågade Den almindeligt kendte bevægelse nord/sydgående på eksisterende gågadeforløb forbliver uændret, men opgraderes med nye tværgående tiltag, som giver interessante stop i den handlendes/besøgendes gågadeoplevelsen. Den handlende/besøgende bibeholder derfor sine vante bevægelsesmønstre i gågaden, men bliver nu tilbudt at bevæge sig sidevejs på arealerne, for en addition af nye gågadeoplevelser.

23 gågade city gate anden bystruktur 4. City Gates Nørreport og Sønderport etableres som City Gates til handelsstrøget Etableringen af Nørreport og Sønderport skaber et veldefineret handelsstrøg, som tydeligt gør opmærksom på sig selv og tager imod den handlende/besøgende. Endvidere sikrer handelsstrøgets city-gates, at overgangen til omkringliggende miljøer bliver klar og forståelig.

24 Eksempler på design af center- & torvemiljøer - Lette og elegante konstruktioner. - Åbne og imødekommende strukturer. - Foranderlige og luftige rumligheder. - Genkendeligt og markant formsprog.

25 1 Polititorvet city gate II (Nørreport) multitorv til forsamling parkeringshus urbant flex-miljø handelslivets flexshops handel city-gate torv evt. overdækket p-hus handel Hovedidé Nørreport centermiljø overdækket handel byrum city-gate handel byrum byrum handel overdække handel overdække byrum overdække handel handel Grædemursarkaden arkadestruktur intimt baggårdsrum åndehul i gågaden handelslivets baggård Ny Rådhushal handelshal åndehul i gågaden storrums-handel handelslivets storrum fremtidigt mødested Enghavehus torvestruktur + tema-shopping drive-by service kvalitet&bæredygtighed lokalvare-handel parkering Storåtrappen city gate I (Sønderport) leg & underholdning med vand åmiljø siddetrappe musik & kulturscene urbant kultur-byrum 1. Polititorvet + city-gate ii - Holstebros nye City Gate mod nord med karréstruktur og semi-overdækket torveareal samt P-hus med nordlig orientering mod ny motorvej. Torvemiljø til multifunktionel brug for byens borgere såvel som handelslivet. Mulighed for urbane og foranderlige handelsmiljøer og forsamlinger, som kræver plads og højt til loftet. I de omkringliggende bygninger, kan mere traditionelle handels- og underholdningsmiljøer placeres, som skaber rum og aktivitet 24/7. 2. Nørreport - Udvidelse af Nørreport Centret, med fokus på nytænkning, bæredygtighed, stemning og miljø... Center på den gode måde. 3. Grædemurs-arkaden - Råt garagesalgssmiljø til innovative butiksformer som pop-up-shops, test-stores, pilotkoncepter, online-showrooms osv... Fremtidens detailhandelsformer placeret i gågadens baggård. Som et subkulturelt åndehul i den etablerede gågadestruktur. 4. Ny rådhushal - Byens storrum - rum for mindre fællessamlinger f.eks. outlet, temasalg, underholdning osv... Handelsmiljøets samlingsrum midt på gågaden, med intimt byrum i umiddelbar nærhed. Og med Rådhus og ny rådhustilbygning som rumskabende naboer. Fremtidig potentiale i at udvide det overdækkede areal ned til Det Gl. Rådhus, Maren og Hotel Schaumburg, som byens nye mødested. 5. Enghave-hus - Karréstrukturen genoplives og gågadeforløbet danner bevægelsessløjfe vha. bebyggelse og overdækket areal. Overdækket torvemiljø og handelsareal til f.eks. lokal-vare-handel eller øvrig tema-shopping, med gennembrud til eksisterende gågade, og omkranset af karréstruktur og byrum samt kort afstand til parkering og mulighed for drive-by-service. 6. Storå-trappen + citygate I - Byens kulturtorv/lysplads og møde-sted-after dark Grønt og urbant byrum med trappeopbygning som underbygger overgangen mellem handelsmiljø og kulturmiljø. Etablering af Holstebros nye city gate mod syd, som viderefører gågadens naturlige flow, kobler eksisterende kulturmiljø på gågadestrukturen og skaber visuel kontakt mellem de to kulturer i den indre by. Byrummet danner med sine omkransende bygninger rum og plads til forsamlinger og udstillinger med fokus på åmiljøet og kulturlivet i Holstebro. Kunst, kultur og lys inkoorporeres i formsproget, og der skabes rum for rekreation og underholdning i en grøn ramme i åens direkte nærhed i både dag-, aften- og nattetimerne.

26 2.ETAPE 3.ETAPE Etapeinddeling 1.ETAPE Forslag til etaper: 2.ETAPE Ved at etapeinddele opgraderingen af handelsstrøget får man en række fordele, som man ikke ville få ved at etablere hele projektet af en gang. 1. Etape: - Nørreport - Ny rådhushal 1.ETAPE 4.ETAPE udviklingspotentiale ved ETABLERING af p-hus ved polititorvet - Økonomien fordeles ud på flere delprojekter over længere tid, frem for ét stort økonomisk tungt projekt. - Mulighed for flere og private investorer OG I MANGEARTEDE KONSTELLATIONER idet projekterne er fordelt på flere delprojekter frem for ét stort projekt. - Minimering af butiksdød I EKSISTEREN- DE DETAILHANDEL idet projektet tager afsæt i innovativ udvikling og addition til eksisterende handelsmiljø. - Byggegenerne er ikke dominerende i bybilledet og dermed handelslivet, idet de fordeles ud over et langstrakt tidsforløb. 2. Etape: - Grædemursarkaden - Polititorvet -P-hus 3. etape: - Polititorvet - City-Gate - Randbebyggelse - Multitorv - Storåtrappen 4.etape: - Enghavehus - De forskellige delprojekter kan tilpasses til tid og udvikling. - Mulighed for at lave evaluering på projekter før næste etape igangsættes. NB. Ved etablering af p-hus ved Polititorvet, er det evt. muligt at inddrage Nørrehavens parkerings-plads til byudvikling. 3.ETAPE

27 1 Polititorvet + City Gate E F Polititorvet tænkes omkranset af en randbebyggelse til parkering, underholdning og detailhandel. G I rummet mellem bygningskroppene udspændes en perforeret overdækning med en forfinet og spinkel struktur, som beskyttende og rumskabende element for det nye torvs funktioner. D H A A. Nørreport Centret B. Nørregade C. Underholdning + detailhandel D. Gate -bygning E. Stationsvej F. Parkeringshus G. Parkering + detalhandel H. Polititorvet C B

28 eksisterende kunst -belægning i gågadeforløbet 1 Det nye polititorv Det nye Polititorv tænkes udformet med en formsprog randbebyggelse og et semi-overdækket torve- Det nye Polititorvs hovedgreb tager afsæt i en areal samt et bagvedliggende p-hus. stilistisk spindelvævsstruktur udspændt imellem torvets omkransende bygningskroppe. I randbebyggelsen tænkes detailhandel, par- Strukturen fra dækket går igen i torvets belæg- kering og underholdning placeret. I stueetagen ning, således der er sammenhæng i den totale placeres detailhandel med mulighed for at flyde rumoplevelse. ud i torvemiljøet eller helt at indtage torvearea- Spindelvævsstrukturen udspringer fra den ek- lerne når det måtte være ønskeligt. På de øvrige sisterende gågadebelægnings former og farve- etager tænkes underholdningsarealer til f.eks. holdning, således man tager udgangspunkt i at bespisning, bowling, fitness o.l. at blive place- tilpasse sig - omend at nytolke, et eksisterende ret med transparente facader, således der kan designgreb i byen. etableres aktivitet i miljøet udenfor butikkernes I dækket danner spindelvævsstrukturen grund- traditionelle åbningstider. P-huset placeres bag- lag for placeringen af lysbånd. Udvalgte steder vedliggende på randbebyggelsen mod nordøst, gennembrydes strukturen totalt, og der skabes med korte tilkørselsforhold fra den nordlige varriation i dækkets karakter af henholdsvis bydel hvor den nye motorvej tænkes placeret. gennemkig til himlen, grønne atrier med be- P-husets placering direkte ved ringvejen sikrer plantning eller glasfelter. I gulvniveau gentages endvidere at øvrige by har let adgang til byg- spindelvævsstrukturen i form af niveauspring ningen. Parkeringsarealerne tænkes fra 1.sal at og forskellige zoneinddelinger af varrierende have facadekontakt til torvemiljøet. karakterer. Plateauer, belægningsskift og grønne glasatrier funktion danner rum på torvet, og er dermed medvir- Torvet tænkes til multifunktionel brug for byens kende til at underinddele det store rum. Denne borgere såvel som handelslivet. Arealerne giver underinddeling sikrer den menneskelige skala i Situationsplan 1:500 (nb. alle arealer er ca.-tal og målt på grundplan) Arealer: Parkeringshus ca.: 4830 m 2 Randbebyggelse ca.: 4010 m 2 Torvemiljø ialt ca.: 3675 m 2 mulighed for udvidelse af indre bys detailhandelsarealer, samt etablering af urbane og foranderlige handelsmiljøer og forsamlinger, som kræver forskelligartede pladskrav og højt til loftet. rumoplevelsen, men er stadig så løst inddelt at torvemiljøet kan benyttes som ét stort miljø når det kræves.

29 1 Polititorvet + city-gate Menneskelig skala trods rum og højt til loftet Ved hjælp af niveauspring i belægningen, grønne atrier og gennembrud i dækket dannes interessante og forskelligartede rumligheder på torvemiljøet, således den menneskelige skala bibeholdes trods det store fladeareal. Visualisering A Visualisering A

30 1 Polititorvet + city-gate Grønne zoner, leg og imødekommenhed Med grønne atrier placeret i det urbane miljø, skabes en stemningsfuld og imødekommende atmosfære. Som yderligere understreges af en legende tilgang til bymiljøet, ved de integrerede aktivitetszoner som samtalegynger, sceneplateauer, siddetrapper, ledelinier i belægningen, klatrevægge osv. Visualisering B Visualisering B

31 2 Nørreport Center G A E B C Nørreport Center tænkes udvidet med et innovativt og grønt handelsmiljø med gennembrud til eksisterende gågade, således der skabes et overdækket areal til møde og samling på gågadeforløbet. A. Nørreport Centret B. Parkeringsareael C. Dagligvarebutik D. Nørregade E. Ovenlys F. Kig til himlen G. Grønt atrium H. Overdækket areal E H F D

32 2 Det nye Nørreport Det nye Nørreport tænkes udformet som en sammenkoplende in-fill-bygning mellem eksisterende centerstruktur og gågadestrukturen. Bygningskroppens tag trækkes ind i gågaden som et perforeret overdækket areal til stop, møde og samling i byrummet. funktion I in-fill-bygningen tænkes detailhandel af både traditionel og mere nytænkt karakter placeret samt en mere traditionel dagligvarebutik. Rumlighederne tænkes at være fleksible og multifunktionelle ifht. forandelige ønsker og krav fra fremtidens butiksformer. Rumlighederne må derfor kunne tilpasse sig tidens udvikling, og dermed også ønsker til butikkernes fysiske opbygninger, hvorfor flytbare vægge, sammenlægninger og underinddelinger af rumligheder er vigtige fokusområder. Bygningens ydre form og det overordnede bevægelsesflow må derfor i princippet være eneste stationære betingelser i den rumlige disponering. formsprog Det nye Nørreport tænkes udformet som en in-fill-struktur mellem eksisterende bygningskroppe. Bevægelsesmønstre fra henholdsvis eksisterende center, gågade og parkeringsareal sammenkoples i det nye nørreport i et indre strøg, således forbindelsen mellem de tre gøres tilgængelig og åbenbar. Formsproget tager som Det Nye Polititorv og øvrige nye nedslagspunkter udgangspunkt i en stilistisk spindelvævsstruktur med referencer til eksisterende gågadestruktur. Her er strukturen dog bearbejdet til en mere konkret bygningsform, men stadig med gennembrud, glasfelter og grønne atrier. Situationsplan 1:500 (nb. alle arealer er ca.-tal og målt på grundplan) Arealer: Det Nye Nørreport ca.: 4435 m 2 Heraf torveareal ca.: 300 m 2 Overdækket areal ca.: 510 m 2

33 2 Nørreport Center Centerophold også i fritiden Ved at integrerer grønne miljøer og skabe kig til himlen, kan den nye centerudvidelse tiltrække besøgende som ikke nødvendigvis opholder sig i centeret p.g.a handel. Der ligges dermed op til at man benytter centeret til andre funktioner og på andre tider til f.eks. afslapning, meditation eller samtale idet der er skabt synlige rum for disse andre aktiviteter integreret i det øvrigt fleksible centerhandelsmiljø. Visualisering C Visualisering C

34 3 Grædemurs-arkaden A B C C E Fremtidens detailhandelsformer placeret i gågadens baggård. Som et subkulturelt åndehul i den etablerede gågadestruktur tænkes arkaden at rumme et råt garagesalgsmiljø for innovative butiksformer som pop-up-shops, test-stores, pilot-koncepter, online-showrooms osv... D F A. Nørregade B. Overdækket areal C. Ovenlys D. Visualisering D E. Visualisering E F. Gædemuren

35 3 Grædemurs-arkaden Naturlig svinggerning Grædemursarkaden strækker sig ind over den eksisterende gågadestruktur ved kunstværket som i folkemunde kaldes for Grædemuren. Herfra gribes den forbipasserende og sluses naturligt ind i arkadens underfundige univers af omskifteligt handelsmiljø - som en spraglet addition til gågadens mere traditionelle handelsmiljø; Gågadens pinlige men interessante onkel! Visualisering D

36 3 Grædemurs-arkaden Gararagesalg anno 2014 Grædemurs-arkaden tænkes indrettet med et enkelt strøg til bevægelse, udstilling, ophold og kunst. Med butiksarealer placeret i mindre tilstødende lommer adskilt fra bevægelsesarealet med store glas og skydedørselementer. En stemning af rå garagesalg må gennemsyre materialer, overflader, farvevalg og udførelse, således arkaden som kontrast til eksisterende gågademiljø opretholdes. Visualisering E

37 4 A Rådhushallen Rådhushallen tænkes som handelsmiljøets samlingsrum midt på gågadens eksisterende struktur, med et intimt byrum i umiddelbar nærhed. Og med Rådhus og ny rådhustilbygning som rumskabende naboer samt detailhandel som randbebyggelse for byrumsmiljøet. E G F B A. Nørregade B. Detailhandel C. Byrum D. Visualisering F E. Visualisering G F. Overdækket areal G. Ovenlys C G D

38 4 Rådhushallen Storrum og byrum Rådhushallen består af et storrum til større samlinger og event for byen, men kan vha. sin direkte adgang til et intimt byrum udvide sine arealer på enkel vis ud i byrummet. Uderummet giver endvidere Rådhushallen mulighed for at synliggøre sine aktiviteter for forbipasserende og derigennem at tiltrække besøgende. Visualisering F

39 4 Rådhushallen Den rå klimaskærm - markedstanken Rådhushallen tænkes som en uopvarmet bygningskrop med en rå klimaskærm med store oplukkelige felter i facaden, således besøgende frit kan færdes mellem byrum og storrum, hvis facaden åbnes op. Hallen tænkes benyttet hele året rundt, som ly - og læskabende rumlighed for handel og samling med markedskarakter. Visualisering G

40 5 Enghave-hus Enghavehus tænkes som en kombination af C E D et overdækket torvemiljø og et bygningsareal til detailhandel til f.eks. lokal-vare-handel eller øvrig tema-shopping. Det overdækkede areal B C har gennembrud til eksisterende gågade, og omkranses af karréstrukturen og det mindre byrum, samt har kort af stand til parkering og dermed mulighed for drive-by-service. C F B A. Nørregade B. Kig til himlen C. Ovenlys D. Handel E. Visualisering H F. Byrum C A

41 5 Enghave-hus Uderum og inderum til lokal-vare-handel Byrummet mellem karréstrukturen og gågadestrukturen kan ved sin placering, tæt ved parkeringsarealerne på Enghavens parkeringsplads, benyttes til salg af f.eks. lokal-vare-handel, hvor de handlende kommer kørende til stedet med deres vare om morgenen og tager fra pladsen om eftermiddagen. Lokal-vare-handlen kan endvidere upgraderes yderligere idet den omkringliggende bygningsstruktur kan benyttes til mere etableret lokalvare-handel, som kræver konkrete butiksarealer og øvrige bygningsfornødenheder. Visualisering H

42 6 Storå-trappen A Storå-trappen tænkes udformet som byens kulturtorv og lysplads samt som møde-stedafter dark med kort afstand til eksisterende nattelivsmiljø i indre by. Som et grønt og urbant byrum med terrasseringer udformes miljøet, og som en kopling mellem kultur og handel underbygger stedet overgangen mellem eksisterende handelsmiljø og kulturmiljø. B A. Store Torv B. Gate C. Urbant kulturrum D. Visualisering I E. Storåen C D E

43 6 Storå-trappen Grøn, blå, urban og imødekommende Miljøet omkring Storå-trappen tænkes udfomet med en stemning af såvel urban som grøn karakter, samt med en udnyttelse og markant inddragelse af den direkte placering ved åen. Her må belægninger, beplantning, kunst og lys alt sammen integreres i trapperummets udformning og arkitektur, således byens nye pauserum giver den besøgende en imødekommende, personlig og vedkommende velkomst til Holstebros indre by med handel og kultur. Visualisering I

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer COWI, juni 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

NYT REGIONSHOSPITAL VEST

NYT REGIONSHOSPITAL VEST Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 585 Offentligt UDBYGNINGSMULIGHEDER - REGIONSHOSPITAL HOLSTEBRO NYT REGIONSHOSPITAL VEST THISTED THYBORØN HOBRO LEMVIG SKIVE VIBORG RANDERS GRENÅ THORSMINDE

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART

MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART MIDDELFART BYCENTER MIDDELFART Indholdsfortegnelse Unik lokalitet 3 Middelfart oversigt 4 Middelfart stemninger 5 Hovedtraffik 6 Bevægelses diagrammer 7 Siteplan 8 Perspektiv 9 Stemninger - Byrum 10 Plan

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Tegninger. Indholdsfortegnelse

Tegninger. Indholdsfortegnelse Tegninger Dette er præsentationsmappen til projektet PULSEN. Den indeholder først en kort oversigt over designprocessen og herefter planer, opstalter og snit samt rumlige afbildninger og stemningsbilleder

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

Danmarks Bedste Handelsby

Danmarks Bedste Handelsby Danmarks Bedste Handelsby 2012 Indholdsfortegnelse Danmarks Bedste Handelsby 2012 2 Kundeinterviews 3 Resultater - Top 5 18 Juryens bedømmelse 24 Resultater - Danmarks Bedste Handelsby 2012 26 Danmarks

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Velkommen til en TripleA-placering i Nordvestjyllands handelshovedstad

Velkommen til en TripleA-placering i Nordvestjyllands handelshovedstad Velkommen til en TripleA-placering i Nordvestjyllands handelshovedstad Med denne ejendom udbydes én af de mest attraktive detail-placeringer i Nordvestjyllands handelscentrum, Holstebro. Bygningens adresse

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Velkommen til mulighedernes hus

Velkommen til mulighedernes hus Velkommen til mulighedernes hus Musikteatret Holstebro Musikteatret Holstebro er det vestlige Danmarks kulturelle midtpunkt. Mere end 100.000 gæster besøger årligt huset til teaterforestillinger, musicals

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer INDHOLD INDLEDNING 2 Kort over området RIALTO TEATRET I DAG 3 Eksisterende forhold MODEL A 6 Beskrivelse Volumenstudier Referencebilleder MODEL B 9 Beskrivelse

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 6. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ophævelse

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ

FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ DISPOSITIONSPROJEKT MATR. 107 FERIEBOLIGER HAVNEBY RØMØ PROJEKTUDVIKLING LANDMARK Lysholtvej 130 7100 Vejle DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 ndr. havnevej nr. frankel matr. 107 DISPOSITIONSPLAN 1 : 2000 FERIEBOLIGER

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere