geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3"

Transkript

1 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering af adgangen til geoinformation side 6 side 8 Design af Kort et nyt og spændende kursus side 10 Invitation til at holde foredrag Call for Papers side 12 Hollandsk match gør Carl Bro til Europas femtestørste side 14 Drama i naturen ændrer Danmarkskortet side 16 Nyt fra Virksomhederne side 18 Norsk GI konference ultimo marts side 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Fra Barbara Petchenik Children s Map Competition ved ICC i A Coruna Fotograferet af Lars Brodersen Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr marts 2007 Nr april 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Jagten på den rette profil... 3 Kortdage Indkaldelse til Generalforsamling... 6 Demokratisering af adgangen til geoinformation... 8 Seneste nyt fra Geoforum... 9 Design af kort Call for paper Hollandsk match gør Carl Bro til Europas femtestørste...14 Drama i naturen...16 Nyt fra virksomhederne...18 Norsk GI konference...19 EuroSDR tilbyder E-learning Geoforum arrangement...21 Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2006 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 82 marts 2007

3 Jagten på den rette profil Siden starten af november 2006 har det været almindelig kendt, at jeg, efter seks spændende år, ønsker at trække mig fra posten som Geoforums præsident, for fuldt at hellige mig mit arbejde i BlomInfo. Som jeg skrev i den forrige Leder, har Bestyrelsen igennem et stykke tid været i gang med at finde frem til en egnet kandidat til præsidentposten. Uden at det i øvrigt skal misforstås, har det en særdeles vanskellig opgave at finde en sådan kandidat. Idet vi fra bestyrelsens side har lagt vægt på at en række forhold skulle være op fyldt, for at sikre en så god forsat fremdrift for Geoforum, som muligt. Det er enhver god bestyrelses pligt at sikre, at der er kan didater til det fremtidige bestyrelsesarbejde. Vi har ved vores forslag til præsident kan didat lagt vægt på, at en række forhold skulle være opfyldt, for at sikre en så god forsat fremdrift for Geoforum, som muligt. Det er vigtigt, at en kandidat har et godt netværk og kan anses for almindelig kendt og anerkendt i vores faglige miljø. Det er også vanskelligt at forestille sig, at en præsident ikke har en eller anden form for le del seserfaring, specielt i relation til den politiske del af Geoforums virke. Dertil kommer to meget væsentlige kvalifikationer. En kandidat skal naturligvis have et godt kendskab til Geoforum og have lyst til Geoforum. Og endelig skal en kandidat kunne finde den fornødne tid, som et sådan engagement og de dertil tilknyttede opgaver kræver. Det er derfor med glæde, at jeg kan meddele at Michael Israelson har sagt ja til at stille op som be styrelsens forslag til præsident kandidat på den kommende generalforsamling. Michael har et solidt kendskab til Geoforum og hele geo da tasektoren, og har blandt an det tidligere været formand for Kortdagsudvalget og siddet i bestyrelsen de seneste 3 år. Videre besidder Michael de overnævnte kvalifikationer og det er en samlet bestyrelse, der bakker fuldt og helt op om vores kandidat. Normalt er Lederen her i bladet ikke stedet, hvor jeg ville drømme om at udstikke arbejdsopgaver til vores sekretariatschef eller andre. På den anden side kan man jo sige, at her på falderebet, vil jeg vel kunne tillade mig at afvige en smule fra dette? Jeg vil udtrykke det sådan: jeg er overbevist om, at læserne med rette vil forvente et portræt af bestyrelsens kandidat til præsidentposten i det næste nummer af geoforum.dk bladet. Jeg er overbevist om, at alle vil tage godt i mod Michael på vores Generalforsamling den 24. april Med venlig hilsen Peter Normann Hansen, Præsident geoforum.dk 82 marts

4 KORTDAGE 2007 Af Jacob Gadd, Geoforum I min erindring sluttede Kortdage 2006 i Herning med ordene: På glædeligt gensyn den 7. november 2007 i Helsingør. Men sådan kommer det nu ikke til at gå Desværre måtte vi konstatere at Hotel Marienlyst, efter vores grundige vurdering, ikke er tilstrækkeligt stort til at rumme en stor og spændende udstilling og over 400 deltagere. Derfor måtte vi udfra det muliges kunst træffe en hurtig beslutning for at finde nogle passende rammer for Kortdage Kortdage afholdes derfor: oktober 2007 i Herning Kongrescenter Køreplanen omkring Kortdage 2007 ser i grove træk sådan ud: 1. marts 12. april Invitation til at holde foredrag 17. april Invitation til sponsorer og udstillere 12. juni Tilmeldingen åbnes 30. august Deltagerprisen stiger 1. oktober Velkommen til Kortdage Et spændende forhold omkring de kommende Kortdage er, at de i år afholdes som Nordiske Kortdage. Sidst Nordiske Kortdage blev afholdt i Danmark var i 2002 i Aalborg. Dengang var godt 20% af deltagerne fra de øvrige nordiske lande. At vi afholder Nordiske Kortdage vil naturligvis afspejle sig i programmet. Der vil som altid være sessioner med fokus på vores egne danske forhold, men minimum et gennemgående spor vil have et generelt nordisk og internationalt indhold. Det bliver en oplagt mulighed til at drage lære og erfaringer i udbredelsen af GI i de øvrige nordiske lande med såvel politiske som tekniske og anvendelsesorienterede indfaldsvinkler. På vegne af Kortdagsudvalget kan jeg i øvrigt love, at vi vil gøre vores bedste for at skabe nogle Kortdage, der vil leve op til de tidligere oplevelser, ikke mindst hvad programmet angår. Læs i øvrigt mere under: Invitation til at holde foredrag andetsteds i dette blad. Hvis du/dit firma ikke er blandt dem, der var udstillere sidste og/eller forrige år, er du meget velkommen til at henvende dig til sekretariatet. Vi vil så sikre, at du på lige fod med de øvrige potentielle sponsorer og udstillere vil modtage materialet og muligheden for at afgive bestilling. Som alle de tidligere år, vil bestillingen af standplads være efter først til mølle princippet. 4 geoforum.dk 82 marts 2007

5 N Ø Pictometry S Informationssystemet der kombinerer digitale skråbilleder og ortofotos med avanceret GIS-funktionalitet. V Kontakt BlomInfo A/S Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Fax: True Møllevej 9, 8381 Tilst Tlf.: Fax: Læs mere på vores website:

6 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Du indkaldes hermed til Generalforsamling i overensstemmelse med Geoforums vedtægter. * Generalforsamlingen vil blive afholdt den 24. april 2007 hos KVL på Bülowsvej på Frederiksberg * I næste nummer af Geoforum.dk vil du finde dagsorden og eventuelle fremsatte forslag. Geoforum.dk nr. 83 vil være hos dig sidst i marts måned. Hvis du har et forslag, er det meget velkomment. Men husk vores vedtægter: På generalforsamlingen behandles ethvert forslag eller emne, der fremsættes af bestyrelsen, eller er forelagt denne skriftligt af et medlem senest 4 uger før generalforsamlingen. Meddelelse om dagsorden og orientering om fremsatte forslag skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen 6 geoforum.dk 82 marts 2007

7 Vil du være med til at forme fremtidens kyster? GIS-medarbejder Vi søger en landinspektør, naturgeograf, ingeniør eller tilsvarende til projektansættelse som GIS-medarbejder ved Minerydningsprojekt Skallingen. Minerydningen på Skallingen gennemføres af en projektgruppe i Kystdirektoratets afdeling for drift og anlæg. Der er i dag tre ansatte på projektet, som løber frem til den 31. december Arbejdet indebærer et tæt samarbejde med de øvrige ansatte på projektet og deltagelse i tværgående samarbejde med øvrige medarbejdere ved Kystdirektoratet. I perioder vil der være en del rejseaktivitet til selve minerydningsområdet på Skallingen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til projektchef Bo Benemann Bischoff på telefon / Mærk ansøgningen GIS-medarbejder Dine primære arbejdsopgaver bliver at analyse og producere kort i forbindelse med minerydningen, at foretage volumenberegninger af rydningsmængder på standen og i klitten og at kvalitetskontrollere laserscanninger og terrænmodeller. Derudover skal du oprette database med oplysninger om geografiske og tekniske data fra minerydningen. Du har indgående kendskab til og erfaring i at arbejde med GIS programmer som MapInfo og Vertical Mapper erfaring med opbygning og vedligeholdelse af databaser og flair for samkøring af data og databehandling fra forskellige programmer gerne erfaring med ER mapper og SCC Vi tilbyder Kystdirektoratet er en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. Vi vil fremtiden og er bevidste om, at udvikling skabes med afsæt i en værdifuld fortid og med klare mål. Af vore visioner fremgår bl.a. at vi i det politisk/administrative system vil være kendt for effektivitet, kvalitet og faglig kompetence. Vi lægger vægt på et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling og stiller krav til den enkelte. Kystdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Ansøgning Skriftlig ansøgning sendes til Kystdirektoratet, Højbovej 1, Postboks 100, 7620 Lemvig. eller via e-post senest onsdag den 7. marts 2007 kl Vi regner med at ansættelsessamtaler holdes i uge 11 og 12. Kystdirektoratet er en virksomhed under Transport- og Energiministeriet. Kystdirektoratets mange forskellige opgaver omfatter varetagelse af myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet, rådgivning af Transport- og Energiministeren, samt projektering, analyser, anlæg og drift indenfor kystbeskyttelses- og havneområdet. Kystdirektoratet har hovedkontor i Lemvig. Se mere på

8 Demokratisering af adgangen til geoinformation Af Lars Brodersen Er Google Earth en slutning eller en begyndelse? Et stort spørgsmål, og måske er svaret ganske enkelt begge dele. Der kan vist ikke herske tvivl om, at Google Earth markerer en ny æra. Jeg tror, at Google Earth betyder afslutningen på den epoke, som måske kan beskrives ved, at den startede i en militærtopografiske opfattelse af faget og som til en vis grad udøves på monopollignende konditioner af landmålere og andre geometrikere. Heri er der ingen stillingtagen til kvaliteten af den epoke, men blot en konstatering af at den har været der. En ny epoke kan fx betyde en kraftig udvidelse af forretningsdomænet, altså hvem der er involveret i værdimodellering, produktion, distribution og anvendelse. Eller sagt på en anden måde: Mængden af fag og anvendelser, som kan få gavn af geoinformation, kan blive udvidet ganske enormt! Et parallelt eksempel fra musikverdenen. Et ældre familiemedlem voksede omkring 1930 op i et hjem, hvor der var en grammofon, to grammofonplader (den ene med ouverturen til Carmen) og en radio. Hvis der skulle høres musik var der de to grammofonplader, og kun herren i huset måtte betjene grammofonen. Der forekom også ganske korte musiktransmissioner i statsradiofonien. Familien var så meget ved muffen, at der en gang om året var udflugt til en koncert. Det var, hvad der var mht. musik i 1930! Situationen er jo unægtelig en ganske anden i dag; tilgængeligheden er i dag maksimal, idet al musik kan lånes gratis på biblioteket, og vis mig et sted, hvor jeg ikke udsættes for musik/-zak. Til gengæld betyder det større udvalg, den lettere adgang og bevidstheden herom, at man som bruger skal investere tid i at søge, vælge og beslutte (altså administrere) frem for at gå direkte til den egentlige brug. Der var også en gang, indtil for ca. 600 år siden, et yderst begrænset udbud af litteratur. Litteraturen var, som bl.a. skildret i Umberto Ecos Rosens navn, forbeholdt en ganske lille udvalgt skare. Så skete der en forandring, bl.a. ved Johannes Gutenbergs opfindelse af bogtrykstyper, og pludselig var der lukket op for en enorm ekspansion i tilgængeligheden til litteratur. Det er en lang og spændende historie, som hører til et andet sted end her, men. Både mht. musik og bøger kan det i dag konstateres, at der i sammenligning med hhv. år 1930 og 1400 i dag produceres og forbruges som aldrig før! Udviklingen har helt bestemt ført til, at der produceres og forbruges mængder af underlødigt og elendigt bras. MEN, og det er den gode nyhed, synes jeg, der produceres også kolossale mængder af fremragende musik og litteratur. Jeg gætter på, at Google Earth betyder, at den samme udvikling går i gang i relation til geoinformation. Da jeg arbejdede henne i Oman, var topografiske kort en svær 8 geoforum.dk 82 marts 2007

9 militær hemmelig og opbevaret i kælderen under lås og slå. Der var ingen, der måtte bruge dem. Så kom Google Earth til landet og det afstedkom hos sikkerhedsmagthaverne en erkendelse af, at geoinformation kan bruges konstruktivt og positivt, uden at det nødvendigvis går ud over landets sikkerhed. Det varer ikke længe, er opfattelsen i Oman, før de topografiske kort kommer ud i almindelig handel og vandel. Hvilken fantastisk og positiv fremgang takket være Google Earth. Hvis det går med demokratisering af adgang til geoinformation, som det gik med demokratiseringen af adgang til musik og litteratur og deraf følgende konsekvenser, kan det betyde, at produktionsmængden stiger til ekstreme højder, og at variationen i producent- og brugertyper stiger til tilsvarende ekstreme højder. Det betyder i givet fald så nok også, at der bliver mange forskellige faggrupper, som etablerer sig som producenter uden at være landmålere og geometrikere, og at det igen betyder en vældig stigning i måderne at forstå og bruge geoinformation på. Jeg tror, det bliver kolossalt spændende. Apropos den ovennævnte sikkerhed i relation til kort og geoinformation. Demokratisering betyder jo grundlæggende, at sikkerhed i hidtidig forstand går fløjten. Det aspekt sidder vi allerede midt i. Produktion af grundlæggende, danske geodata foregår i dag i udlandet; der er ingen produktion i Danmark. Er det fx nogensinde i producentkredse eller politikerkredse blevet diskuteret, hvilket betydning det har for Danmarks sikkerhed, at samtlige grund-geodata befinder sig i original i Indonesien, Indien, Rumænien osv? Mig bekendt har det aldrig været diskuteret. Er det godt? Er det uden betydning? Er det dårligt? Det er ikke så mange år siden, at kort og geodata også i Danmark var omgærdet med militære sikkerhedsaspekter. Men nu er der principielt set med de hidtidige sikkerhedsbriller ikke kontrol over adgangen til rigets geodata og geoinformation. Og så? Er det en bagside af GoogleEarth-medaljen? Enhver sag har fordele og ulemper, ligeså i forhold til Google Earth og den udvikling, som dermed sættes i gang. Fordele og ulemper: Lettere adgang til geoinformation, flere produkttyper, flere brugertyper, flere producenttyper, mistet kontrol over hvem-der-gør-hvad, mistet kontrol over adgangen til geoinformation, brugerne skal bruge tid på at søge og vælge (frem for at løse deres opgaver vha. geoinformation), større variation i kvaliteten og der er givetvis mange flere. Seneste nyt fra Geoforum Af Jacob Gadd, Geoforum I den kommende tid vil du her i bladet få yderligere informationer om en række initiativer, som er ved at tage form. Her er en kort oplistning af flere af dem. Forskningspolitisk udvalg arbejder pt. på at skaffe penge, således at en del studerende kan tilbydes mulighed for deltagelse i de kommende Kortdage uden betaling. Uddannelsesudvalg har blandt andet et kursus i Raster GIS Cellebaseret analyse under hastig udarbejdelse. Det vil være beskrevet i det kommende geoforum.dk nr. 83. Kurset vil sandsynligvis blive afholdt første gang ultimo maj Et helt nyt kursus i Design af Kort er nu åben for tilmelding. Læs mere på side 10 og Kurset i Grundlæggende GIS vil formentlig blive afholdt igen i efteråret Der er løbende dialog mellem KMS og Geoforum om afholdelse af forskellige informationsaktiviteter omkring INSPIRE. Vi regner blandt andet med at tilbyde en foredragsaften i maj om INSPIRE og metadata. Har du spørgsmål til noget af det ovenstående, er du altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet. Husk også at holde øje med geoforum.dk 82 marts

10 Geoforum tilbyder nu et spændende og individualiseret kursus: DESIGN AF KORT Formålet med kurset At øge dit kendskab til metoder og virkemidler til at skabe effektive kort, der let forstås i forhold til kortets formål og målgruppe. At give dig træning i at arbejde metodisk og kontrolleret, så der altid kan skabes det gode kort - og så det er bevidst, hvordan det gode kort opstod. Design af Kort - Et kursus i design af indhold og informationer, så brugerne nemt og klart forstår dit kort og dit budskab Målgruppe for kurset Kurset henvender sig til såvel erfarende som nystartede personer, der har eller får til opgave at stå for fremstillingen af kort helt uafhængigt om du eksempelvis er ansat i den kommunale forvaltning, i et miljøcenter eller i en privat virksomhed. Uanset hvor du er, vil det kort, der skal laves, altid have et formål og du vil altid have nogle data til rådighed. En bevist og dygtig håndtering vil altid give dig det bedste resultat. Målet for kurset Målet for kurset er, at du kan planlægge og gennemføre de nødvendige processer frem til kort-manuskriptet. Resultatet af kurset er kortmanuskriptet og dokumentation for, hvordan det opstod, således at du selv kan gennemføre processerne fremtidigt. Kursusholdere Lars Brodersen, Aalborg Universitet, der har arbejdet i 25 år med kort, geokommunikation og GIS. Jesper Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, der har arbejdet i 20 år med design, kommunikation og kort. Nu får du muligheden for at få ny viden og input tilpasset dine personlige arbejdsopgaver fra to af landets førende eksperter på dette område. Tid og sted mandag d. 14. maj og tirsdag d. 15. maj i Århus OBS for at deltage skal du eller din virksomhed være medlem af Geoforum. Yderligere information og tilmelding på eller ved henvendelse til sekretariatet Du medbringer gerne dine egne eksempler, gerne på din computer inklusive programmer, som du ønsker forbedret, diskuteret eller bare vist frem. På baggrund af disse eksempler gives der oplæg fra kursusholderne i generelle aspekter. Arbejdsformen er derefter, at hver deltager arbejder med sit eller sine eksempler med kursusholdernes hjælp og evt. i grupper. 10 geoforum.dk 82 marts 2007

11 GIS-medarbejder til Haderslev Kommune I Haderslev Kommune er vi i gang med at opbygge et nyt GIS-miljø, som skal udvikles til at være et centralt omdrejningspunkt for den digitale forvaltning. Implementeringsprocessen er i fuld gang, og du skal være med til at drive processen frem. Du har erfaring med GIS og geodata, gerne med ESRIs produkter. Du har lyst til at arbejde med browserbaseret GIS og integrationen mellem GIS og andre databaser. Du har sans for datakvalitet og er indstillet på samarbejde og kommunikation. Du er ansvarsbevist og engageret. Tiltrædelse snarest muligt. Læs hele opslaget på under Job hos os. Få flere oplysninger hos Barbara Frenzel, telefon eller Thomas Eriksen, telefon Ansættelsessted er Teknik- og Miljøservice i Vojens. Løn- og ansættelsesvilkår efter nærmere aftale og ny løn. Send din ansøgning til Haderslev Kommune, Teknik- og Miljøservice, att.: Lene Marker Nørup, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens eller så vi har den senest den 12. marts 2007 kl Ansættelsessamtaler holdes i uge 12. geoforum.dk 82 marts

12 Invitation til at holde foredrag Kortdage oktober i Herning Kongrescenter Invitation til at holde foredrag Deadline for abstracts er den 12. april 2007 Geoforum Danmark

13 KORTDAGE 2007 Årets Kortdage afholdes som Nordisk GI 2007, hvilket betyder, at både deltagere og foredrag vil være fra de nordiske lande. Programudvalget har udpeget en række temaer, som vil være i fokus på ved dette års Kortdage: Hvad er GI-udviklingen indenfor miljø, sundhed, beredskab, infrastruktur, forskning Nationale GI-strategier i de nordiske lande Forventninger og den kommende implementering af INSPIRE i Norden GI på Internettet (SecondLife, Microsoft, Google ) Samfundets reelle behov for geoinformation (GI) Standarder (nationale og internationale) Implementering af kommunalreformen Det er Geoforums forventning, at foredrag på Kortdagene afspejler udviklingen indenfor: det politiske det tekniske anvendelser forskning og undervisning. Mindst en række af sessioner vil være på engelsk igennem hele konferencen. Fokus i de engelsksprogede sessioner vil være på udenlandske forhold, generelle forhold og erfaringer. KONFERENCENS OPBYGNING Konferencen varer tre dage. Første og anden dagen vil starte med fælles keynotes-sessioner. Derefter vil der resten af dagen og den tredje dag køre tre parallelle sessioner. En af de tre parallelle sessioner vil altid være på engelsk, ligesom det kan forekomme at engelsksprogede foredrag kan optræde i de øvrige sessioner. I tilknytning til sessionerne vil der på konferencens første to dage være en flot udstilling, hvor en række betydende virksomheder indenfor GI vil præsentere sig selv og deres produkter. PRAKTISKE OPLYSNINGER Kortdage 2007 / Nordic GI 2007 afholdes i Herning Kongrescenter fra den mandag den 1. til onsdag den 3. oktober. Deltagelse i hele konferencen vil koste ca. kr inklusive to nætters overnatning og fuld forplejning. Foredragsholdere får rabat på ca. kr , uanset om man vælger at deltage alle tre dage eller blot en enkelt dag. Rabatten svarer til prisen på en dagsbillet. Detaljerede informationer om Kortdage 2007 vil løbende blive offentliggjort i geoforum.dk bladet og på KRAV TIL ABSTRACTS På forsiden af skal du hente en word-skabelon til udfærdigelse af dit abstract. Efter din udfyldelse sendes dokumentet til med emnet: abstract 2007 Dit abstract skal være på mellem 250 og 350 ord. Du skal angive emne og tilgangen til emnet: politisk, teknisk, anvendelse eller forskning og undervisning. Du skal angive, om du vil holde dit foredrag på dansk eller engelsk. Dit abstract skal være Geoforum i hænde senest den 12. april Såfremt dit abstract bliver optaget på programmet, skal du være indforstået med, at du samtidig giver tilladelse til at Geoforum kan publicere dele eller hele foredraget. Dette vil dog i givet fald kun ske med tydelig angivelse af ophavsperson. Du vil modtage besked fra Geoforum om dit abstracts er optaget på programmet eller ej omkring den 1. juni I programmet vil der kun blive angivet én person ud for hvert foredrag. Såfremt flere har været med til udarbejdelsen af foredraget, vil dette alene fremgå af abstract og gengivelsen af dit abstract i konferencekataloget. De enkelte foredrag forventes at vare 20 minutter. KORTDAGSUDVALGET Bo Overgaard tlf Formand Dorte Rejkjær tlf Henning Sten Hansen tlf Jacob Gadd tlf Kirsten Elbo tlf Lennart Christoffersen tlf Lars Brodersen tlf Lars Flemming tlf Mette Borg tlf Har du spørgsmål eller kommentarer er du altid velkommen til at kontakte Geoforums sekretariat eller et medlem fra Kortdagsudvalget.

14 Hollandsk match gør Carl Bro til Europas femtestørste Interview med divisionsdirektør i Grontmij Carl Bro Nils Bo Wille-Jørgensen Det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro er fusioneret med den hollandske rådgiverkoncern Grontmij. Det giver nogle helt nye muligheder og perspektiver inden for GIS og geodata både i Holland og Danmark I sommeren 2006 blev Carl Bro en del af den hollandske Grontmijkoncern, og fra 1. februar 2007 hedder virksomheden i Danmark Grontmij Carl Bro. Flere har talt om et nærmest perfekt match mellem de to rådgivervirksomheder både Grontmij og Carl Bro har en lang tradition inden for ingeniørmæssig rådgivning og deres engagementer i europæiske lande supplerer hinanden godt helt uden overlap. GIS- og it-området er vokset kraftigt hos Carl Bro gennem de senere år og firmaet har markeret sig med en række toneangivende projekter for det offentlige Danmark. For eksempel Arealinfo.dk, Plansystem. dk og en række løsninger til kommunerne. Spørgsmålet er, hvad fusionen kommer til at betyde for udviklingen af nye løsninger og produkter inden for GIS og it til det danske marked? Integration i trin Det er en omfattende proces at lade de to virksomheder smelte sammen. Selv om arbejdsområderne i høj grad er de samme, er der behov for, at integrationen gennemføres trinvis i en kontrolleret proces. På GIS- og it-området er man dog allerede langt fremme. Her er man godt i gang med at ud- 14 geoforum.dk 82 marts 2007

15 veksle erfaringer og se på, hvordan GIS- og it-divisionerne i de to lande bedst kan supplere hinanden og samarbejde. I Danmark er vi generelt langt fremme på GIS-området og med it-løsninger til miljø-området samt sagsbehandling til den offentlige sektor. Vi er godt i gang med at skabe en fornuftig infrastruktur inden for Kort- og Matrikelstyrelsens kortforsyning, og vi er nået langt i anvendelsen af WMS/WFS-standarderne. Jeg kan forstå på mine hollandske kollegaer, at de ser med stor interesse på den udvikling, der sker i Danmark for øjeblikket, og meget gerne vil drage nytte af vores erfaringer, fortæller Nils Bo Wille-Jørgensen. Mulighed for systemeksport Mange af Carl Bros digitale løsninger og produkter er udviklet i forbindelse med Strukturreformen og digitaliseringen af forvaltningerne i Danmark men vil forholdsvis let kunne standardiseres og bruges internationalt. Her vil vores hollandske kollegaer kunne hjælpe os i kraft af deres størrelse og ikke mindst deres erfaringer fra markederne i Holland, Begien og Tyskland, hvor Grontmij står stærkt. Med 75 medarbejdere er Grontmijs GIS & IT-division en af de større spillere i Holland inden for GIS-løsninger og en stærk og dygtig partner for os. De har desuden nogle kompetencer og produkter inden for en lang række områder, der helt oplagt kan supplere vores produkter og give os en større portefølje, vurderer Nils Bo Wille-Jørgensen. Hollænderne har blandt andet vist stor interesse for Carl Bros webbaserede GIS-system CB Kort, der efterhånden er bredt anvendt i den offentlige sektor i Danmark. Nils Bo Wille-Jørgensen sender derfor snart to medarbejdere til Grontmij for at oplære hollænderne i at bruge systemet. Divisionsdirektøren fortsætter med at fortælle om de første fælles initiativer: I øjeblikket planlægger vi et seminar for en række hollandske kunder på GIS-området, hvor de danske erfaringer, teknikker og metoder skal præsenteres. Og som udtryk for hvor langt vi i virkeligheden er, kan også nævnes, at vi i fællesskab netop har afgivet tilbud på en CB Kort-løsning til en regional beredskabsstyrelse i Holland. Skub i produktudviklingen Lige som i Danmark arbejdes der hos hollænderne i en organisationsstruktur, hvor GIS & IT-divisionen har en række egne kunder, men derudover også understøtter fagdivisionerne i virksomheden med udvikling af løsninger og produkter. Vi supplerer hinanden godt og har oplagte muligheder for at kombinere vores kompetencer og dermed sætte yderligere skub i produktudviklingen. Samlet set får vi nu også en større medarbejderpulje og flere eksperter, hvilket jo gerne skulle betyde færre flaskehalse og simpelt hen en hurtigere løsning af opgaverne, lyder vurderingen fra Nils Bo Wille-Jørgensen, der afrundende siger: Vi er nu i gang med at strukturere det fremtidige samarbejde. Det første møde foregik i Holland og resulterede i en konkret handlingsplan for fremtidige aktiviteter. Der er en rigtig god kemi mellem os, og der er en gejst og initiativrigdom i begge lande, der lover godt for fremtiden Nyt navn nye udfordringer? Nils Bo Wille-Jørgensen er godt klar over, at det kan betyde noget, når man skifter navn, og at man er nødt til at gøre en ekstra indsats for at brande nyt navn og logo. Det tager han dog meget afslappet: Vi kører p.t. en kampagne i flere medier for at markere, at Carl Bro er blevet del af noget større, men for mig er det vigtigste at fortælle kunderne om de nye kompetencer, vi har fået, og hvilke muligheder det giver dem. Det er klart, at vores nye tilhørsforhold kan give anledning til spørgsmål, men jeg har endnu kun fået positive tilbagemeldinger og ikke oplevet nogen usikkerhed hos kunderne omkring, hvad vi nu står for. Det tager tid at få fortalt alle om navneskiftet, men vi har fået flere strenge at spille på, så vi kommer helt automatisk til konkret at vise, hvilken forskel det gør, at vi nu er Grontmij Carl Bro. Divisionsdirektøren har ingen forventning om, at folk lærer at udtale det hollandske navn lige med det samme og forklarer, at en fordansket version, hvor Grontmij udtales i retning af Grundtvig, er den, der bruges i Danmark. geoforum.dk 82 marts

16 Drama i naturen Af Jacob Gadd, Geoforum meget følsom overfor både havet og vinden. Skredet er det største i mere end 50 år. Den megen nedbør i både efteråret og i januar måned menes at være en væsentlig del af årsagen til dette skred. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man læse at men regner med volumen af skredet er ca kubikmeter. Foto gengivet med venlig tilladelse fra Geocenter Møns Klint Når Klinten skrider, åbnes der samtidig op for fortiden. Kridtet i Møns Klint gemmer på fossiler i meget store mængder, og ved hvert skred blot lægges en mængde af disse. Det vurderes at disse fossiler har ligget gemt i kridtet i ca. 75 millioner år. Møns Klint er fascinerende, flot og farlig. Et skred kostede tilbage i 1994 en fransk kvinde livet. Heldigvis er det kun meget sjældent at den danske natur giver anledning til så tragiske begivenheder. Men der er stadig god grund til at passe på, hvis man vil glæde sig selv med en tur til Møns Klint. Der kan det anbefales, at man orienterer sig på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside inden man drager af sted som fossiljæger eller blot for at nyde den meget fascinerende natur. Foto af Nils Natorp, gengivet med venlig tilladelse fra Geocenter Møns Klint Relevante links Geocenter Møns Klint: Natten mellem den 26. og 27. januar 2007 ændrede naturen endnu en gang Danmarks kortet. Det område, som kaldes Store Taler på Møns Klint, skred i havet. Dette skred har skabt en ny halvø på ca. 4,5 hektar, som strækker sig næsten 300 meter ud i havet. Den ny halvø vil dog næppe forblive på kortet i al evighed, da den primært består af kridt og derfor vil være Skov- og Naturstyrelsen: Sjaelland/Falster/Oplev/Moen/ 16 geoforum.dk 82 marts 2007

17 Foto gengivet med venlig tilladelse fra Carsten Iversen geoforum.dk 82 marts

18 Nyt fra virksomhederne Nye systemer efter kommunalreformen Mere vand i åen! U-GIS har udviklet et nyt GISsystemfundament. Arbejdet blev påbegyndt da rammerne for kommunalreformen begyndte at tage form. I U-GIS vurderede vi, at det ville blive nødvendigt med udvikling af et nyt system som var i stand til at håndtere væsentlig større belastninger end de tidligere systemer. Igennem de sidste ca. 2 år har vi således arbejdet med udvikling af dette nye GIS-systemfundament, som bygger på den store erfaringsbase opnået gennem udviklingen af en række kortinformationssystemer for bl.a. amterne, Miljøministeriet, TDC m.fl. Systemfundamentet udgør (i dag) motoren i en række kortinformationssystemer som dels er sat i drift og dels vil blive sat i drift henover de kommende måneder. Eksempler på systemer som bygger på GISsystemfundamentet er KortInfo og Husdyrgodkendelse.dk KortInfo er udviklet med henblik på at dække behovet for kortinformation i kommuner, regioner og statslige institutioner. KortInfo er således et bredt favnende kortinformationssystem og kan anvendes til såvel indadvendte som udadvendte formål. Systemet er opbygget i moduler der, udover diverse standard kortfunktioner, også omfatter integration mod en række ESDH-systemer og fagdatabaser. Husdyrgodkendelse.dk udgør en del af miljøportalen og er et system, der integrerer mange funktioner med GIS-systemfundamentet i centrum. I Husdyrgodkendelse. dk hvor der fremover kan søges om tilladelse til udvidelse af husdyrbesætninger foregår de fleste af GISfunktionerne bag overfladen i form af beregninger, søgninger mv. Systemfundamentets arkitektur er designet med henblik på både at kunne danne basis for de systemer som vi ser vil komme indenfor den nærmeste fremtid, men også for mange af de systemer som vi endnu ikke har haft fantasi til at forestille os. Således tillader arkitekturen, at der foretages videreudvikling i alle retninger og den indeholder ingen bindinger i forhold til specifikke GIS-applikationer og dataformater. Og udviklingen af systemfundamentet vil fortsætte idet der allerede foreligger en lang række ønsker og ideer til forbedringer og udvidelser fra såvel vores kunder som fra U-GIS. Og det videre forløb vil fortsætte i den samme ånd som herskede før kommunalreformen med henblik på fælles udvikling til fælles bedste. Alle nye funktioner vil således blive udviklet med henblik på at opnå så bred en anvendelse som muligt. U-GIS speciale er således samarbejdsprojekter indenfor udviklingen af database- og GIS-løsninger. Kontakt: Poul skyum tlf: Hjemmeside: Siden PROKA-kampagnen løb af stablen i efteråret, har en række kommuner besluttet sig for at benytte sig af tilbudet om den gratis PROKA basispakke. Pakken består af en fuld version af PROKA, hvor den eneste forudsætning for levering er, at man tegner en serviceog supportaftale med NIRAS. De fleste kommuner har også valgt at udbygge basispakken med GIS-integrationsmodulet og der er store forventninger til den kommende Vandløbsbog. Vandløbsbogen er under løbende udvikling og NIRAS har lyttet til de mange ønsker omkring funktionalitet og indhold, som bl.a. vandløbsmedarbejdere i kommunerne, har haft. Vandløbsprogrammet PROKA er et brugervenligt pc-værktøj til registrering, behandling og præsentation af information om vandløb. NIRAS kommer gerne ud og præsenterer PROKA og tager også gerne en snak om yderligere ønsker til f.eks. Vandløbsbogen Kontakt: Flemming Kristensen, NIRAS tlf: Hjemmeside: : 18 geoforum.dk 82 marts 2007

19 Norsk GI konference Vores norske søsterorganisation afholder snart deres Norske Kortdage. I den forbindelse har Sekretariatet modtaget nedenstående op fordring til at vi danskere også deltagere i det omfang vi kan finde tid og økonomi. Der er sammensat et spændende program hvor en ræk ke af indlæggene må vurderes til at have en god relevans i forhold til vores egne situationer. Jeg skal der opfordre læserne til at tjekke programmet og overveje deltagelse i Geoforum Norges snarlige konferen ce. GeoForum 2007 Tønsberg mars Af Karsten Lien, Geoforum Norge GeoForum i Norge ønsker våre danske venner og kolleger velkommen til GeoForum 2007 (de norske kartdagene ), årets nasjonale samlingspunkt for de som arbei- der med geografisk informasjon. Konferansen er et forum for alle produsenter og aktive brukere av geografisk informasjon. Årets programkomité består av: Jan Terje Bjørke, FFI Terje Nuland Fylkesmannen i Vest-Agder Øyvind Aase TerraTec AS Hildegunn Norheim Norsk institutt for skog og landskap Kåre Conradsen Tønsberg kommune Line Langkaas/Hege Sælid Statens kartverk Thorleif Krøgli Larvik kommune Roger Gustavson GeoForum (sekretær) I tillegg til tema direkte knyttet mot geomatikk, vil fokus være rettet mot krysningspunktet mellom plan og geodata. En rød tråd vil være 3D. Komiteen håper med dette å trekke flere deltakere fra kommunene. Norge digitalt vil som i fjor ha et åpent årsmøte, hvor deltakerne vil både få informasjon og evt. påvirke det videre arbeid. Både GeomatikkBedriftenes Landsforening, Geovekst kommune og Geolok skal gjennomføre sine generalforsamlinger/årsmøter i løpet av konferansen. Invitasjon med program, Invitasjon til utstillere og Innbydelse til konkur ransen om Beste kart finner du på 23-mars/ eller blot geoforum.dk 82 marts

20 EuroSDR tilbyder følgende E-learning kurser The European Organization of Spatial Data Research (EuroSDR) is going to carry out the fifth educational service (EduServ5) from March to June It will consist of four two-week e-learning. The courses will be carried out at the following dates and by the following teachers: Methods for Checking and Improving of Digital Terrain Models April 2007 Prof. Joachim Höhle & Marketa Potuckova, PhD (Aalborg University, Denmark & Charles University, Czech Republic) Quality of Geospatial Data and the Related Statistical Concepts 30 April -11 May 2007 Prof. Alfred Stein & Dr. Valentyn Tolpekin (ITC, The Netherlands) Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR) 21 May - 1 June 2007 Prof. Olaf Hellwich & Dr.-Ing. Andreas Reigber & Dipl.Ing. Anke Bellmann (TU Berlin,Germany) Laserscanning for 3D city models June 2007 Prof. Juha Hyyppä & Harri Kaartinen, (Finnish Geodetic Institute, Finland) The courses are intended for all who work with spatial information sciences. Topics of the courses follow the latest research and outcomes of EuroSDR projects. The teaching Oversigt over medlemslandene i EuroSDR (markeret med gult) method is based on the learning by doing principle. During the two week period the participants study delivered materials and are asked to solve given tasks. A daily contact between the teachers and participants is established via a conference system. An introductory seminar will be held at Charles University in Prague, Faculty of Science, from March 29 to 30, Participants will hear presentations of the four subjects; they will be introduced to the course material and get familiar with the structure of the courses. The introductory seminar also contains a social program including a joint dinner and a sightseeing tour. More detailed information can be found at the Internet: eduserv/default.html 20 geoforum.dk 82 marts 2007

21 IT- og arealunderstøttelse af den fælles landbrugspolitik Gratis foredragsarrangement En væsentlig del af EU s forretningsområde er landbrugspolitikken, kaldet den fælles landbrugspolitik, på engelsk Common Agricultural Policy, forkortet CAP. Generelt er formålet med EU s fælles landbrugspolitik at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, der producerer sikre kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion samt at sikre gode erhvervs- og levevilkår i landdistrikterne. I praksis udmøntes landbrugspolitikken først og fremmest gennem direkte økonomisk støtte til Europas landmænd. I 2003 blev der i EU vedtaget en ny CAP-reform, hvor støtten generelt blev afkoblet fra den direkte arealanvendelse. CAP-reformen trådte i kraft i Danmark i januar Ved implementeringen af CAP-reformen udvikles der i Direktoratet for FødevareErhverv et nyt serviceorienteret IT-system, som sættes i drift i En væsentlig del af dette er håndteringen og anvendelse af geodata. Den 13. marts 2007 på Rentemestervej 8 kl. 19:30, vil CAP-projektleder Peter Greifenstein og landinspektør Bjarne Lanng begge Direktoratet for FødevareErhverv hhv. orientere generel om tankerne bag CAP-administrationssystemet og ServiceOrienteretArkitektur i praksis, samt om ideerne bag den fremtidige arealhåndtering og geodataanvendelsen i CAP sammenhæng og generelt i FVM geoforum.dk 82 marts

22 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2007 Torsdag 8. marts Århus Tirsdag 13. marts København Projektledelse med mange bolde i luften, v. Carsten Sandgaard IT - og arealunderstøttelse af den fælles landbrugspolitik Tirsdag 24. april København Generalforsamling Tirsdag 8. maj København Under udarbejdelse Torsdag 31. maj Århus Geodæsi på Galathea 3 - Tyngdemålinger og Havets højde målt med GPS, v. Rene Forsberg Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED marts ESRI Brugerklub Danmark, hos Niras i Allerød 21. marts Dansk Intergraph holder årsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle marts Norske Kortdage, Tönsberg 10. april Methods for Checking and Improving of Digital Terrain Models, Prague 30. april Quality of Geospatial Data and the Related Statistical Concepts, Prague maj AGILE konference i Aalborg maj 2nd International Workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Athens, Greece 21. maj Mapping with Synthetic Aperture Radar (SAR), Prague 11. juni Laserscanning for 3D city models, Prague 13. juni 5th International Symbosium on Spatial Data Quality, the Netherlands 4. aug. First Circular, Moscow, Russia 3. sep. 51. Fotogrammetrisk uge, Stuttgart sep. COWI holder MapInfo konference på Hotel Koldingfjord sep. PIA07 - Fotogrammetrisk billedanalyse / ekstraktion af information fra billeder, München se: For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: 22 geoforum.dk 82 marts 2007

23 CBkort webgis i særklasse CBkort er Grontmij Carl Bros bud på en serviceorienteret og lettilgængelig webgis-løsning, der opfylder alle krav til en fleksibel digital platform. CBkort er modulopbygget, har XML-snitflade og understøtter wms, wfs og webservices. Løsningen kan formidle data fra alle typer af GIS og giver derfor mulighed for at få GIS-data i spil her og nu. CBkort giver GIS-adgang til alle kommunens ansatte, der med en sikker integration til ESDH får lettere sagsgange og dermed frigør ressourcer til andre formål. Løsningen er driftsikker og let at anvende, så udgifter til uddannelse og oplæring begrænses. En række kommuner, Miljøministeriet og de kommende fællesoffentlige løsninger Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk bruger CBkort. Med løsningen kan også du drage nytte af: 3-lagsmodel adskillelse af system, data og præsentation Konfliktanalyse/madpapirsøgning Hvad gælder for adressen ESDH/GIS kobling til alle med arbejdere Kobling til Kortforsyningen, Det fælles Arealsystem og Plansystem.dk Kobling til Ejendoms- og Miljø database og OIS Let integration til fagsystemer Mange standardmoduler analyser, opslag, søgninger, udskrift, skitser osv. Klik ind på og læs mere. Kort om Grontmij Carl Bro Grontmij Carl Bro er en del af Grontmij-koncernen, der er Europas femtestørste rådgivende ingeniørvirksomhed målt på omsætning og den sjettestørste med hensyn til antallet af medarbejdere. Koncernen rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi og er bl.a. repræsenteret i Holland, Danmark, England, Tyskland, Belgien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Irland, Sverige og Vietnam CB GEOFORUM_GIS 2007.indd 1 19/01/07 9:07:29

24 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V Hvor løber vandet hen? Konsekvenser af 1-2 m vandstand over normal højde i Aalborg Lystbådehavn. Illustreret vha. DDH. Få overblik med Danmarks Digitale Højdemodel (DDH ) En lang række byer i Danmark har gentagne gange oplevet problemer med oversvømmelser ved voldsomme regnskyl. Regn- og spildevandssystemer har i flere tilfælde ikke været tilstrækkelige til at lede vandet væk og det koster både samfundet og borgerne dyrt, hver gang det sker. COWIs nye laserscannede højdemodel er af hidtil uset højdenøjagtighed og stor punkttæthed. Visualisering og analyse af vandets flow vha. DDH kan udføres med stor nøjagtighed. Herved kan kvalificerede beslutningsgrundlag i forbindelse med forebyggende indsats mod oversvømmelser etableres. Oversvømmelse i Aalborg Lystbådehavn d Foto: Henning Bagger. Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA Vejman.dk: Status og Planer Nyborg Strand 13. oktober 2011 INDLEDNING vejman.dk: Nye moduler siden sidst Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde Brugerundersøgelse

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

MapXMobile. MapInfo Discovery

MapXMobile. MapInfo Discovery Dansk MapInfo Brugerkonference Tilbud på MapXtreme MapXMobile MapInfo Discovery MapInfo Professional til SQLserver Spar tid ved store brevfletninger, som indeholder kort MapInfo Brugergruppe Du kan fortsat

Læs mere

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor,

geoforum.dk Masser af nyt mødestedet for geografisk information oktober 2007 Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, 88 oktober 2007 Masser af nyt geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal Geoforum hen? side 3 Fortæl mig hvor du bor, så side 6 Nyt fra Landinspektørstudiet side 10 ICA s 14.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige

Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige Organisationsbeskrivelse for Folkekirkens Nødhjælps Seniorfrivillige 1. Nyt navn Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige 2. Overordnet formål Folkekirkens Nødhjælps seniorfrivillige har til formål at engagere

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere