UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter"

Transkript

1 UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter

2 2 Introduktion: Denne eksempelsamling sætter fokus på de sanselige dimensioner af universell utforming og præsenterer forskellige eksempler på projekter hvor de sanselige aspekter af arkitektonisk kvalitet har været i fokus i både designproces og metodetilgang. Dette udelukker ikke at der også er inkluderet andre aspekter, såsom de fysiske eller kognitive, men blot at det sanselige har været prioriteret og udforsket i både metode og projekt. sanselige dimensioner ved universell utforming Det fysiske er ofte synligt og relativt enkelt at måle, hældningen på en rampe eller højden på en dørtærskel kan enkelt vurderes i forhold til regelværk og anbefalinger, mens aspekter som oplevelseskvalitet, atmosfære, rummets aflæselighed, tryghed og komfort kræver langt mere komplekse og nuancerede evalueringsmetoder. Det samme gælder de sanselige kvaliteter og oplevelsen af dem; rummets proportioner, materialernes stoflighed, de visuelle forbindelser og lyden af uderummet, efterklangstidens betydning for komfort og tryghed og dagslysets betydning for stemning, varme og sindstilstand. Både lyd og lys kan måles, og er defineret i anvisninger og regelværk, men mange dimensioner af både lys og lyd er vanskelige at måle. Netop betydningen af den arkitektoniske behandling af begge og deres samspil med fx proportioner, materialer, konstruktioner og rumlige sammenhænge er minimalt beskrevet. Hvor målingerne måske kan registrere dele af lydens væsen, som efterklang og decibel, er det vanskeligere at sætte tal og målkrav på de oplevede kvaliteter ved lyden. Og ved lyset.

3 3 Forskning viser at netop de oplevede sanselige kvaliteter ved et rum kan være afgørende for om personer med sanselige funktionsnedsættelser kan opholde sig i et rum eller må forlade det. Den fysiske tilgængelighed er forudsætningen for at alle kan komme ind i rummet, men den sanselige tilgængelighed, er for mange er forudsætningen for at kunne blive i rummet og deltage, og derfor en central forudsætning for universell utforming. Personer med sanselige funktionsnedsættelser eller øget sanselig sensitivitet har i udpræget grad behov for at rummets udformning og arkitektur imødekommer deres individuelle sanseevne hvis de skal være inkluderet og deltage i det liv der foregår i rummet. Forståelsen for at skabe nuancer og variation i rummets sanselige kvaliteter, lyset, lyden, proportionerne, konteksten, materialiteten og samspillet mellem dem alle, har stor betydning for brugerens oplevelse af inklusion og sanselig tilgængelighed, samt en eksistentiel oplevelse af at eksistere i en større rumlig og social sammenhæng. Hvis sanselig tilgængelighed skal integreres i den arkitektoniske proces og værk er det en fordel at tænke begrebet ind fra begyndelsen som en del af en designstrategi. Mange af de tiltag som bør overvejes er forbundet med både helhed og detalje og tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for menneskelig skala, fysiologi og sanseapparat. Altså en grundlæggende forståelse for menneskets universelle forudsætninger. En funktionsnedsættelse på synet eller en særlig visuel sensitivitet kræver fokus på dagslys og kunstlys, materialer og stoflighed og akustik. Ligesom intuitiv forståelse for rumlige sammenhænge og kontekst, klart definerede grænser og forbindelse til uderum og rumlige proportioner som relaterer til menneskelig skala. Rum må ikke være for store for at minimere følelsen af at blive væk i rummet. Det er vigtigt at der er nuancer i materialitet og taktilitet både af hensyn til oplevelse og orientering. Det er desuden vigtigt at rummets akustik afspejler proportioner og materialitet i tilstrækkelig grad til at man forstår rummet. En funktionsnedsættelse på hørelsen eller en særlige auditiv sensitivitet kræver fokus på akustik og efterklangstid, taleforståelse og komfort, lys og visuel stimulering, visuelle forbindelser til nærliggende rum både inde og ude, visuelt overblik og kontrol. Ligesom proportioner der sikrer oplevelsen af god plads og minimerer følelsen af at være lukket inde, vibrerende flader som kommunikerer bevægelser og lyd og materialitet og stoflighed som stimulerer følesansen. Generelt er det vigtigt at rummets sanselige kvaliteter kompenserer for den stimulering som ikke fås ellers, - altså at de sansestimuli som rummet tilbyder er stimulerende, varierede og nuancerede.

4 LUNGHOLM rødby (dk)

5 LUNGHOLM OFFENTLIG BYGGERI KORT FORTALT Herregården Lungholm Gods er først etableret i 1639 og hovedanlægget består FAKTAaf et hovedhus og to længer, hhv. Østlængen og Vestlængen. Godset blev i perioden Adresse: Nørre Allé 45, 2200 København N renoveret og ombygget til feriebolig med en grundlæggende målsætning om at Byggeperiode: være feriebolig for 2009 alle Byggherre: København Ejendomme Hovedhuset rummer Ansvarlig værelser, prosjekterende: stuer NORD køkken Architects og Copenhagen bad/toiletter i 2 etager (plus stor kælder), Vestlængen er defineret som et Hovedentreprenør: Hellerup Byg multihus der rummer et badehus samt stuer/mødelokaler Rådgivende firmaer: Wessberg og et mindre køkken. Østlængen er ombygget til privat bolig for ejeren. Totalt Desuden areal: er Herskabsstalden 2200 m² som ligger lige ved hovedanlægget Brukere: ombygget til at rumme brukere møde- på årsbasis og selskabslokaler. Vestlængen er i særlig høj grad blevet renoveret med en faglig fokus på at balancere bevaring af de eksisterende bygningskvaliteter og styrkelse af de sanselige oplevelseskvaliteter. Hele hovedanlægget er fredet. Københav Rødby FAKTA CENTER FOR KRÆFT OG SUNNHED, KØBENHAVN Center for Kræft & Sundhed ligger i København og er et gratis og åpent tilbud til alle personer som er berørt av kreft. Det gjelder både kreftpatienter, pårørende og etterlatte. Senteret tar i mot borgere fra den dag de får stillt en kreftdiagnose, og er et sted man skal kunne komme innom for å få informasjon og hvor de kan snakke med andre mennesker som er i samme situasjon. 5 Adresse: Rødbyvej 24, 4970 Rødby, Danmark Klient: Eric Rudolph baron de Bertouch-Lehn Arkitekt: Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen AS, Schødt Arkitekter AS, Varmings Tegnestue Aps, Rådgivende ingeniør: Skude og Jakobsen Ingeniører AS Bygget:1639 samtalegrupper Renoveret: 2006 og rehabiliteringsforløp og åpen rådgivning med tilbud Area: Ca om kostveiledning, m2., inkl Herskabstalden fysisk trening, røykeavvenning pasientundervisning. Senteret har en åpen kafe hvor det alltid en medarbeider klar til at ta imot. Personer som selv har vært eller er kreftrammet har deltatt i he

6 6 TEGNESTUEN Merete Lind Mikkelsen underviste, efter sin afgang i 1995, ved Aarhus arkitektskole, før hun etablerede egen tegnestue i København. Tegnestuen har specialiseret sig i renovering af bevaringsværdige bygninger og bygninger i landskabet. Tegnestuen prioriterer programfasen meget højt i alle projekter og trækker i deres undersøgelser ofte på videnskabelig dokumentation, forskningsmateriale, faglige- og brugereksperter for at sikre at opgaven er formuleret præcist og veldokumenteret. Dette gælder også ift særlige brugerbehov. Desuden er bygningshistorie, materialekendskab og håndværk centrale elementer i både tilgang og metode. Tegnestuen tænker Universel Design som et selvfølgeligt element og en vigtig værdi i ethvert projekt, og med udgangspunkt i sanselige kvaliteter og udtryk forholder de sig til generelle og individueller brugerbehov, både funktionelt og oplevelsesmæssigt.

7 7 BRUGERNE Huset primære målgruppe er store familier eller firmaer, da huset rummer mulighed for møder/fest/ferie og overnatning for personer. Med det udgangspunkt er der lagt stor vægt på at huset skal kunne rumme alle, herunder også alle generationer og aldre, samt en bred vifte af funktionsevne, herunder også personer uden funktionsnedsættelse. Dermed svarer huset på den vanskelige opgave at skulle ivaretage brugerbehov som i teorien og realiteten kan være den bredest mulige palet. Der er lagt stor vægt på at man i hovedhuset kan bevæge sig frit og selvstændigt omkring, også hvis man er i kørestol eller er gangbesværet, men der er i lige så høj grad taget hensyn til at understrege både funktionelle og oplevelsesmæssige sanselige kvaliteter i rummene og på stedet. Der er altså draget omsorg for brugere som har syns- eller hørenedsættelse, er ældre, langsomme, har dårlig balance og svært ved at orientere sig. Hvordan det skal se ud, er aldrig et udgangspunkt. Hvad det skal kunne og hvordan det skal virke, er altafgørende, hvis vi vil opnå løsninger, der er holdbare over meget lang tid. - Merete Lind Mikkelsen Universelt design indgår i alle vores opgaver på forskellige niveauer. Efter at vi lavede Lungholm Gods, er vi blevet meget opmærksomme på, at hvis vi arbejder med universel udformning i den forstand, at en bygning skal være god for alle, som har en eller anden form for funktionsnedsættelse, så bliver den også god for alle andre. - Merete Lind Mikkelsen

8 VESTLÆNGEN Vestlængen rummede før boligrum og teknik og oprindeligt et badehus. De oprindelige rum er hovedsageligt bevaret og bruges nu til både leg, spil, middage og møder, og bagerst i længen ligger badehuset som inkluderer spa, sauna, svømmebassin og omklædning. Tilgangen i Vestlængen Den overordnede tilgang til renovering og ombygning af Vestlængen har været at bevare huset oprindelige udtryk og kvaliteter i så høj grad som muligt, og samtidig tilføre nye funktioner som er brugbare for alle, uden at minimere de sanselige kvaliteter. De nye funktioner er defineret med udgangspunkt i rummenes størrelser, materialer/overflader og dagslyskvaliteter. Formålet er at bevare det som gør netop denne bygning særlig og samtidig vise de historiske lag, inklusiv de nutidige. Vestlængen Situationsplan B C B bruserum hvilerum køkken A A behandlingsrum legerum møde kontor rum køkken behandlingsrum A A pejserum bruserum hvilerum sauna C behandlings- møde behandlingsrum B legerum kontor 1 Vestlænge 2 Hovedbygning 3 Østlænge 4 Herskabsstald 5 Voldgrav Bygningsdele som er nedrevet Situationsplan Nye vægge C D pejserum bassin sauna C B D Vestlænge - Plan af stueetage 1 Vestlænge 2 Hovedbygning 3 Østlænge 8 D bassin D

9 9 at skabe moderne wellnessfaciliteter som kan bruges af alle, herunder spa og svømmebassin. Krav om funktioner som spa og stor pool med er løst i ét enkelt bassin, hvor en jetstream giver svømmemuligheden og spa en er en bænk i bassinets ene ende. En mobil lift som let kan installeres i gulvet sikrer at der også er adgang for kørestolsbrugere og en bred bassinkant giver stabilitet og siddeplads til dem der har behov. Materialer. Det oprindelige ildsted som gav dampen til badet er bevaret i rummet. At skabe et sanseligt og varmt rum med dagslys, som kan bruges af alle, også rullestolsbrugere. En sauna med en markant lofthøjde på tre meter er typisk for stedet. For at tilpasse funktionen til stedets rums er der brugt lokal poppel, savet i dimensioner som træet andre steder i bygningen. Træet er også sat foran vinduerne, så der trækkes naturligt dagslys ind i saunaen samtidig med at man kan sidde og se ud på livet på gårdspladsen.

10 10 At sikre et sanseligt, overskueligt og rummeligt omklædnings- og baderum som fungerer for alle. I stedet for at skabe hhv herre- og dameomklædning og handicapomklædning, er der skabt ét stort rum med plads til omklædning samt både traditionel brusebad med betjening i flere højder og koldtvandsskyl. Her kan flere personer fungerer samtidig, der er plads til kørestol og hjælpemidler og rummet kan deles op ved mobile skærme hvis der ønskes privathed. Niveaufri adgang i hele huset på trods af at huset traditionelt har mange niveauspring og høje dørtærskler uden at ændre på den rumlige sammenhæng og planløsning. Overordnet er dørhuller og mange forskellige gulvhøjder bevarede og gjort tilgængelige med permanente rampeudsnit ved dørene, mens den største højdeforskel i Vestlængen er optaget i en rampe i husets eneste gang. Tidligere rumsammenlægninger og store portåbninger er bevarede og i flere tilfælde styrket.

11 11 At styrke oplevelseskvaliteterne i huset, særligt for personer med sansenedsættelse Der er primært brugt materialer som var i det eksisterende hus og som alle understreger en stoflighed og et hus der lver og ånder. Kalk, træ, puds, beton og sten er de primære materialer, som med deres iboende kvaliteter styrker både oplevelsen, genkendeligheden og orienteringen i huset.

12 HOVEDBYGNINGEN Hovedbygningen inkluderer stuer, køkken og værelser på 1. sal, samt værelser og baderum på 2. sal. Her er der gennemført renovering af alle baderum, bygget nyt køkken med spiseplads, installeret elevator og delvis renovering af andre elementer. 2 Hovedbygningen B C Situationsplan 12 1 Vestlænge 2 Hovedbygning D

13 13 At sikre enkel vertikal bevægelse som sikrer alle adgang til alle etager tilpasset husets plan Elevatoren er placeret i husets knudepunkt, så den servicerer alle etager plus både Hovedhus og Vestlænge. Den er placeret i sammenhæng med trapper og på et naturlig indarbejdet vis, så den ikke overtager rummet visuelt. Elevatoren går også til øverste etage og afspejler derved ikke hvor baderum tilrettelagt for kørestolsbrugere er placeret, men sikrer i stedet adgang for alle til alle etager og rum. At tilbyde differentierede soverum til gæsterne De eksisterende soveværelser er bevaret og kun baderummene er renoveret. Soveværelserne på ankomstetagen, som også rummer de store stuer og køkkenet, har stort baderum tilrettelagt for kørestolsbrugere. Baderummene som er tilknyttet soveværelserne på den øverste etage er ikke tilrettelagt for kørestolsbrugere, men tager til gengæld hensyn til personer med dårlig balance og synsnedsættelse, idet de har overskuelig skala, er lette at overskue og har mange muligheder for støtte og orientering indbygget.

14 14

15 MUNKEGAARDSSKOLEN gentofte (dk)

16 KORT FORTALT Den oprindelige skole, tegnet af Arne Jakobsen, blev påbegyndt i 1949, i en udviklingsproces der skulle imødekomme den store generation af efterkrigstidsbørn. Projektets arkitektoniske grundtanke var at skabe et trygt og overskueligt byggeri som kunne opleves intimt for det enkelte barn, på trods af at rumme 850 børn. FAKTA Skolen er struktureret over et grid efter additive principper. Bygningens ryg er i 20 etager med special lokaler og klasseværelserne Adresse: er udlagt i par af 2 Nørre og 2 Allé med 45, tilhørende 2200 København gårdhave N i det store grid. Byggeperiode: Desuden er der administration, multisal Byggherre: og bibliotek. København Ejendomme Arne Jakobsen har udført skolen som Ansvarlig et gesamtwerk prosjekterende: med NORD fokus Architects på barnets Copenhagen perspektiv, den menneskelige skala og proportioner, på materialernes enkle taktilitet og på dagslys af høj Hovedentreprenør: Hellerup Byg kvalitet. Rådgivende firmaer: Wessberg Bygningen blev fredet i I 2000 blev det det besluttet at opgradere Totalt areal: og renovere skolen 2200 så m² den kan imødekomme kravet om projektorienterede læringsfaciliteter Brukere: og der blev udviklet en brukere bevarings- på årsbasis og vitaliseringsstrategi. Dorthe Mandrup har tegnet udvidelsen, og renoveret/ombygget klasseværelser og multisal i den oprindelige bygning. Nybygningen er gravet ned under den oprindelige skolegård og 4 store lysgårde, der referer til Jakobsens gårdhaver, trækker lys ned i det store, åbne og fleksible undervisningsareal, som også rummer specialrum i indbyggede nicher. Resultatet er et sammenhængende byg, som tilsammen repræsenterer høj arkitektonisk kvalitet, tidsånd, pædagogiske tiltag, barnets varierede behov og ikke mindst verden. FAKTA Dyssegård København tis og lder både rgere fra l kunne ed andre Adresse: Vangedevej 178, 2870 Dyssegård, Danmark Klient: Gentofte Kommune Arkitekt: Arne Jakobsen 1957, Dorthe Mandrup Poulsen 2009 Bygget: 1956 samtalegrupper og rehabiliteringsforløp og åpen rådgivning Renoveret og tilbyg: 2009 med tilbud om kostveiledning, fysisk trening, røykeavvenning og Area: m2 / m2 tilbyg pasientundervisning. Senteret har en åpen kafe hvor det alltid finnes en medarbeider klar til at ta imot. MUNKEGAARDSSKOLEN 16 Akvarel af Arne Jacobsen Water

17 17 TEGNESTUEN Professor og arkitekt Arne Jakobsen tog afgang fra Kunstakademiets arkitektskole i 1927 og etablerede siden egen tegnestue. Mange af hans utalllige projekter betragtes som gesamtwerk eller toital design, idet han selv ivaretog design af alle projektet niveauer, fra situationsplan og struktur, til dørhåndtag og tekstiler. Arne jakobsen var funktionalist og modernist og havde i sit virke dybe rødder i forståelsen mellem krop, proportioner og rum. Han døde i Arkitekt Dorthe Mandrup Poulsen tog afgang fra Aarhus arkitektskole i 1991 og etablerede, efter ansættelse hos bla. Henning Larsen Architects, egeb tegnestue i Tegnestuen spænder vidt i projektportofolie, men har bla. tegnet utallige skoler og børneinstitutioner.

18 BRUGERNE BEHOV Den primære bruger er barnet og det reflekteres tydeligt i både det oprindelige og det nye. Jakobsen viser både i helhed og detalje at han forstår barnets skala og barnets behov for overskuelighed, tryghed, intimitet og nysgerrighed. Bygningens planstruktur nedbryder det store arela og de mange forskeliige funtktioner i overskuelige enheder, og det enkelte klasseværelse falder ind i det forståeligt rumhieraki. Barnet kan opdage og indtage den rumlige struktur i faser. Dorthe Mandrup viser tilsvarende i sin nybygning at give rum for barnets verden ved at skabe rum for leg og læring, fleksibel plads til forskellige funktioner og masser af farver, mønstre og visuel stimuli. Det store åbne flexrum parterre er opdelt i to overskuelige zoner som ikke bliver for store, men dog store nok til at rumme varierede tidstypiske funktioner. Skolegården er efterfølgende blevet colour from Arne Jacobsen in the rekonstrueret, belægninger, beplantning, bænke, vandposte og bright lime-green toilet block, which epoxy coatings used in the new, RENOVERING OG TILBYGNING pergolaer er nøjagtigt genskabt, kun opens onto his orange room with the de hvide gelændere, der står i griddet, over lysgårdene, varsler at noget absolut moderne er sket. De 1.600m2 er indrettet til fleksibel anvendelse, men med 4 primære fagområder, hhv. fysik, naturvidenskab, bevægelse og madlavning. Totalfredet byg Hvert område har et faglokale, der både kan åbnes og lukkes mod det store rum med de 4 lysgårde. Lysgårdene bryder ortogonaliteten, de farvede gulve, store lysindtag, skrå This space covering 1,600 m2 has been equipped for flexible use, but with four main areas dedicated to physics, natu- Ney arealer gravet ral science, exercise ned, and cookery. Each sprosser og rummets meget lyse gårdhavetema area has a dedicated room which can overflader, bringer dynamik og be opened and closed to the large area opløftende stemning, der tydeligt gentaget ansporer projektarbejder, hvad i ovenlysene with the four lightwells. The lightwells enten det er mindre grupper, der sidder på trapperne, eller ved møbel-øerne, eller om der er tale om klasseundervisning. Daglys Lysgårdene ned er også en facilitet, i kalder anvendes aktivt i det tilsvarende fagområde, hvad enten det er fysikforsøg eller dyrkning af brøndkarse, studie af biologiske forhold i akvarium eller lignende. The lightwells also provide a facility which is actively used in the relevant Oprindelig Etagen anvendes også uden aula for ombygget til biblioteksrum dedicated area, whether it involves skoletid til anden undervisning, foredrag og kurser. This floor is also used outside school Oprindelige tekstiler hours for providing other lessons, gengivet grafisk Parterre, bevægelsesfaglokale Farver og mønstre Dafoleum mastic-asphalt type floor. The school playground was then rebuilt. The surfaces, plants, benches, drinking fountains and pergolas have been carefully recreated. The white railings in the grid above the lightwells are the only indication of any completely modern touch. break up the orthogonal layout. The coloured floors, a large amount of incidence light, sloping rails and the area s very bright surfaces generate a dynamic, uplifting ambience, which is clearly conducive to both project work, whether it involves smaller groups sitting on the stairs or beside the equipment islands, and classroom teaching. physics experiments being carried out or growing watercress, studying biological conditions in an aquarium etc. lectures and courses Limegrøn epoxy af Dorte mandrup med Arne Jacobsen motiv Lime-green epoxy from Dorte Mandrup with Arne Jacobsen motif Vilter nutidig møblering Vivid modern furniture Parterre, køkkenfaglokale Ground floor, dedicated kitchen area Ground floor, dedicated exercise area Handicaptoiletter skala kontrast til oprindeligt Parterre, fysiklokale Ground floor, physics room 18 Skolegård og atriumgårde 2013 School playground and atria 2013 Skolegård, foto 1958 School playground, photo 1958 Parterre, naturlokale Ground floor, natural sciences 13

19 19 DETALJER At skabe klare definerede rammer og tryghed for børnene i en stor skolestruktur Skolen er struktureret over et grid efter additive principper. Det betyder at den meget store sakole er brudt ned i mange små rumlige enheder i flere hierakier. Samtidig er den rumlige skala i det oprindelige byggeri småt og overskueligt for barnet, hvilket øger trygheden. Den funktionelle organisering er klar og tydelig, klasseværelserne ligger i par i længestrukturer på tværs, mens gange ligger vinkelret. Speciallokaler og kontorer ligger i den bagerste længestruktur der som den eneste er i to etager. Parterre udvidelsen styrker hele kompleksets sammenhæng og rumforløb. plan af klasseværelseszone At skabe en overskuelig klasseværelseszone I børnehøjde Klasseværelserne er placeret to og to sammen i forbindelse med et gårdrum. Renoveringsprojektet har åbnet mellem de klasseværelser med en skydedør. Foran klasseværelserne er der et meget bredt gangareal, der fungerer som udvidelseszone til klasseværelserne, både enkeltvist og sammen. Denne rumlige løsning styrker både brugs- og oplevelseskvaliteter i den samlede klasseværelseszone. Vinduesbåndene i gangzonen er placeret børnenes øjenhøjde. udsyn til gårdhaven i børnehøjde

20 20 At sikre høj kvalitet af dagslys i alle klasseværelser Dagslyset er højt prioriteret i de oprindelige klasseværelser. Store vinduesflader mod gårdhaven og højtsiddende vinduesbånd vendt mod syd trække lyset ind i rummet og sikrer at der er naturligt dagslys længst inde i rummet. Den nye parterre bygning prioriterer også dagslyset højt på trods af den udfordrende placering, og de store markante lysgårde trækker store mængder af dagslys ned i rummene. dagslys I den nye parterre bygning dagslys I de oprindelige klasseværelser At sikre direkte forbindelse til uderum I overskuelig skala. Gårdhaverne er proportioneret i overskuelig størrelse og har forbindelse til både klasseværelser og gange. Arne Jakobsen har lagt forskellige landskabstemaer ned over dem alle, og de fremstår forskellige i beplantning og møblering og tilføjer hele skolen lethed, luft og grønne lommer.

21 BYMILEN/SEB BANK københavn (dk)

22 BYMILEN/SEB BANK KORT FORTALT TA : Nørre Allé 45, 2200 København N eriode: rre: København Ejendomme lig prosjekterende: NORD Architects Copenhagen ntreprenør: Hellerup Byg ende firmaer: Wessberg real: 2200 m² : brukere på årsbasis København København Adresse: Bernstorffsgade 50, 1577 København V, Danmark Klient: SEB Bank & Pension Arkitekt: SLA Landskabsarkitekter Rådgivende ingeniør: Rambøll Bygget: Renoveret og tilbyg: 2009 Area: m2 FAKTA 22 Det grønne bånd fra Bernstorffsgade til Fisketorvet, første fase og forbundet med hævet parkrum ved Rigsarkivet som fører videre til Tivoli hotel. Bymilen udgør landskabsrummet mellem de to højhuse i SEB bank s nye domicil. Bymilen er et offentligt rum, som i en langsigtet byplanstrategi udgør første fase i det der i fremtiden vil være et grønt byrum, som spænder fra Bernstorffsgade til Fisketorvet. SEB bank liggerved Kalvebod Brygge i København, et område som generelt har få offentlige pladser af høj kvalitet. Bymilen knytter de to SEB højhuse sammen og åbner samtidig mellemrummet op for alle, tilbyder et sanseligt, tilgængeligt og oplevelsesrigt offentligt byrum. Byrummet har som gennemgående tema at skabe et klimatilpasset rum, der tilbyder oplevelsen af vind og vejr midt i byen, og som med sine hvide foldede betondæk har tydelige referencer til bølgende klitter eller snedriver. Byrummet løfter sig to etager fra gadeplan til 2. sal forbundet af et langt og flydende rampeforløb. Ind imellem rampen er der plantet et bredt udsnit af nordiske planter og træer (træer, græsser, bregner og mos). Beplantningen danner permeable overflader som håndterer overskudsvand og skaber et gunstigt mikroklima. TEGNESTUEN Tegnestuen SLA AS arbejder med landskabs- byrums- og byplanlægning. Tegnestuen er etableret af landskabsarkitekt Stig Lennart Andersson i Stig L. Andersson er kreativ direktør og ejer, Mette Skjold er tegnestuechef og Hanne Bruun Møller er partner.

23 23 DESIGN STRATEGI Tegnestuen inkluderer Universel Design fra start i deres projekter, tænker det brede brugerperspektiv ind i de første strategier og trækker meget ofte faglige specialister ind for at sparre og få modspiul, ligesom de ofte inddrager brugereksperter i deres designprocesser. I Bymilen har det væres et grundprincip at skabe et offentligt byrum der var ligeværdigt tilgængeligt, åbent og anvendeligt for alle, uafhængigt af alder, aktiviteter og evner. Brugeren er tænkt som kørestolsbruger, såvel som gående, cyklende, løbende, ældre, unge, skatere, turister og børnefamilier. Brugere med den bredest mulige palet af behov og brugskrav. ( ) det er en speciel oplevelse for alle, som bade kan være over tid og årstid, men også kan være unik når du går ind I byrummet. Det gør jo at vi hele tiden tænker i nye løsninger, nye måder at tænke tilgængelighed på og udfordre den. Det er vigtigt for os at vi virkelig tænker vores brugere som alle. - Ulla Hornshyld, SLA (kilde: Arkitekturen Universellt utformet: en ny formidlingsstrategi, Husbanken 2013)

24 DETALJER At sikre varierede rum for pause og variation i siddepladser og -steder Det hvide betondæk er lagt ud over byrummet som et blødt, foldet tæppe, der bade refererer til hvide sanddyner og bløde snedriver. Betondækket er foldet i forskellige grader, nogle steder blødt som underlag og andre steder knækket i store trin der fungerer både som siddepladser med forskellige højder og til at optage niveauforskelle. Langs bygningerne og ind under deres halvtage finder man overdækkede nicheagtige siddepladser og på øverste niveau et mere åbent plateau som også byder på siddepladser og pauserum. 24 At sikre en ligeværdigt og tilgængeligt bevægelse gennem rummet Det lange fortløbende bløde rampeforløb binder hele byrummet sammen og er eneste og fælles vej gennem rummet. Rampen og byrummet bruges dagligt af mange forskellige københavnere, både gående og på hjul. De hvide betonflader mellem rampestrækningerne på tværs af koterne tilbyder desuden varierede veje og ruter gennem anlægget på tværs af rampen og skaber derved et foranderligt byrum hvor brugen kan defineres af den individuelle bruger. Der er støbt taktile markeringer i betondækkene ved start og slut hvor et betondæk med hældning møder et plan betondæk, uden brug af påsatte eller særlige designelementer.

25 25 At stimulere alle sanser i et varieret uderum Det samlede design stimulerer alle sanser og sikrer derved et byrum der tilbyder multisanselige oplevelseskvaliteter til alle, uanset funktionsevne. De forskudte planer og det integrerede rampeforløb stimulerer den kinæstetiske sans kontinuerligt, og den bølgende bevægelse stimulerer retningssansen og identifikationsevnen. Rampens stigning og de taktile markeringer i betondækket stimulerer taktilt i de fineste nuancer. Bevægelsen gennem landskabsrummet tilbyder et varieret og rigt duft- og lydlandskab og vekselvirkningen mellem betondæk og beplantning fordrer til tilstedeværelse af alle, uanset funktionsevne. Farver og materialebrug er enkelt og letforståeligt og tilbyder store kontraster som stimulerer synet og beroliger øjet. Det urbane landskabsrum er åbent, overskueligt, let aflæseligt og tilbyder tryghed, komfort og oplevelse. At skabe et klimatilpasset offentligt rum for alle Som led i den overordnede klimatilpasningsstrategi afkøles betondækket og planterne i varme perioder af 110 vandforstøvere med fugtig luft der spredes af vinden. Ud over at regulere temperatur og fugtighed tilbyder vandet et legende, overraskende og stimulerende element for alle brugere i byrummet.

26 26 At skabe et byrum som bliver brugt varieret og af så mange som muligt Kombinationen af rampen, sidetrin, niveauforskelle og niveaufrie overflader tilbyder en rumlig variation der inviterer til mange forskellige aktiviteter, både stille og aktive. Som resultat bruges byrummet som pause- og frokostrum, som mødested og som gennemgangsrum. Og ikke mindst som frirum for unge skatere. Bymilen er en attraktiv plads for skatere, som tiltrækkes af formens muligheder, men også af stedet rumlighed der accepterer deres aktiviteter uden at det sker på bekostning af andre brugeres behov og ønsker. Bymilen rummer alle generationer og brug. Men i den oprindelige forståelse af universel design er skaterne jo lige vigtige og væsentlige brugere. De har bare nogen andre behov. De har også deres hjul og kan have stor glæde af stedet, og de har deres måde at hænge ud på, stå eller sidde på, som i en universel tankegang også skal imødekommes. - Ulla Hornshyld, SLA (kilde: Arkitekturen Universellt utformet: en ny formidlingsstrategi, Husbanken 2013)

27 DH DOMICIL københavn (dk)

28 28 DH DOMICIL KORT FORTALT DH domicil er opført af den danske paraplyorganisation Danske Handicaporganisationer, som fælles hovedsæde for, indtil videre, 23 af foreningens organisationer. Huset er det første af sin art og bygherren har deltaget ambitiøst og engageret i hele byggeprocessen. DH domicilet er placeret i Taastrup 20 km fra København og let tilgængelig uafhængigt af transportmidler. Huset ligger i gå afstand fra Høje Taastrup station. Bygherren har opsat flere succeskriterier, herunder at byggeriet skal være verden mest tilgængelige byggeri, at økonomien skal svare til andre kontorbyggerier og at den store bredde i brugerbehov skal afspejles i ligeværdige løsninger. FAKTA Adresse: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Danmark Adresse: Nørre Allé 45, 2200 København N Klient: Danske Handicaporganisationer (DH) Byggeperiode: Arkitekt: CUBO Arkitekter, Force4 Arkitekter, Byggherre: København Ejendomme NIRAS (ingeniører), Ansvarlig prosjekterende: NORD Architects Copenhagen Møller & Grønborg (landskabsarkitekter) Hovedentreprenør: Hellerup Byg Totalentreprenør: NCC Rådgivende firmaer: Wessberg Bygherrerådgiver: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre Totalt areal: 2200 m² Bygget: 2012 Brukere: brukere på årsbasis Organisationer: 23 Arbejdspladser: 293 Area: m2 København Taastrup FAKTA

29 29 BYGHERRE VISION Det har fra begyndelsen været bygherrens klare vision at skabe verdens mest tilgængelige kontorhus uden meromkostninger. Tilgængeligt for alle er fortolket som den ligeværdige løsning og bygherren har dermed åbnet op for at man i designet kan imødekomme bredden i brugerbehov gennem mere nuancerede løsninger. Denne tilgang til tilgængelighed er nytænkning og bryder med tidligere fortolkninger som definerede tilgængeligheden som én løsning for alle. Desuden har det været bygherrens vision at projektets aktører fik en dybere faglig forståelse for tilgængelighed der ligger ud over regelværkets krav og Bygherren har derfor udviklet en konkurrenceform med løbende indbygget undervisning, kompetencehævning og brugerinput. Alle konkurrencedeltagere fremhæver dette forløb som afgørende for deres projekter, både DH domicilet men også projekter som er gennemført siden. Dermed er Bygherrens 3. vision opnået; at uddanne ambassadører for faglig forståelse for tilgængeligheden. KONKURRENCEN Bygherren stillede fra start krav om at konkurrencens prækvalificerede teams skulle deltage i et konkurrenceforløb med indbygget undervisning og løbende dialog med brugerrepræsentanter. De fem konkurrenceteams blev sat sammen af bygherren og konkurrencen blev sat i gang med et kursusforløb hvor tilgængelighed som faglig problemstilling blev formidlet og diskuteret. Kurset førte til en minikonkurrence hvor tre teams blev valgt til at fortsætte og i den resterende konkurrenceperiode mødtes de tre teams med brugerrepræsentanter undervejs for at få vejledning og input og for at kvalificere deres endelige konkurrenceforslag. Vinderteamet fremhæver både kursus og dialogen med brugerne som afgørende for deres endelige forslag.

30 30 DESIGN STRATEGI Det vindende rådgiverteam definerede i processens start en fælles værdibaseret designstrategi, hvor universel design og tilgængelighed fortolkes gennem en fælles forståelse af ligeværdige og værdige løsninger. Faglige diskussioner og beslutninger har taget udgangspunkt i værdier, viden og holdninger fremfor regelværk og minimumskrav som sjældent er blevet fremhævet. Og en løbende dialog med brugerrepræsentanter har præget hele processen. Den fælles værdibaserede designstrategi fremhæves af alle deltagere som årsagen til det vellykkede resultat. Målet har været at lave én løsning for alle, men for at kunne behandle alle ligeværdigt er man nogle gange nødt til at behandle dem forskelligt. - Per Ravn, CUBO Architects

31 31 Alle skal kunne bruge elevatoren selvstændigt og uden hjælp af andre Elevatoren kan betjenes ved to forskellige styresystemer. Enten tilkalder man på den traditionelle knap på væggen og trykker på den ønskede etage på kontrolpanelet inde i elevatoren, eller man tilkalder elevatoren på fodpanelet og elevatoren vil derefter standse på hver etage, så man ikke behøver at benytte kontrolpanelet i elevatoren. Elevatoren åbner i begge ender, så igen behøver vende i eller bakke ud. At alle kan bevæge sig selvstændigt rundt i huset uafhængigt at funktionsevne Atriets femkantede form hjælper synsnedsatte til at orientere sig og taktile markeringer i håndlisterne markerer placeringen af kontorfløjene. Ved hver kontorfløj er der placeret en kerne med elevator, trappe og toiletter. De fire kerner har markante farver, rød, blå, grøn og lilla og definerer derved også de individuelle kontorfløje, og understøtter orienteringen for alle. Desuden er alle skilte i huset med storkontrast og taktil skrift.

32 32 At sikre et overskueligt hus, som et enkelt og trygt for alle at finde vej i. Løsning: Husets stjerneform med centralt atrium sikrer at gangafstanden minimeres og man hele tiden har et fast og overskueligt centrum at forholde sig til og bevæge LØSNING sig til og fra. Ovenlyset i atriet sikrer at man også visuelt kan navigere i forhold til lyset. At alle skal kunne finde et toilet som passer til deres behov I stedet for at designe ét toilet som rummer alle brugerbehov er det en bevidst startegi i huset at der er 7 forskellige toiletdesigns placeret rundt omkring i huset. Målet er at man som bruger finder det toilet som passer bedst og at den samlede brugskvalitet øges. Toiletrummets planløsning er markeret på dørene, så man hurtigt får information om rumtypen.

33 33 At evakuere alle brugere uafhængigt af funktionsevne, på samme tid som alle andre kontorhuse. Trapperummene i tre af husets kerner er defineret som safezones. Overtryk i rummet sikrer at røg og ild ikke kommer ind og man kan opholde sig en time i rummet i tilfælde af brand. Brandalarmen udløser at dørene lukkes, men man kan fortsat komme ind i rummet. Med 300 personer i huet og heraf 20% kørestolsbrugere, kan huset evakueres på 6 Alle skal kunne bevæge sig gennem og op i huset på en ligeværdig måde For at give ligeværdig mulighed for individuelle ønsker om hhv både trappe og elevator, er begge muligheder anvendt i huset. Elevator og trappe er altid placeret ved siden af hinanden, så man kan følges hen til dem og mødes igen længere oppe i huset.

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

Handicaporganisationernes Hus Evaluering af proces og værk

Handicaporganisationernes Hus Evaluering af proces og værk Handicaporganisationernes Hus Evaluering af proces og værk 1 Jeg synes det er et fantastisk hus, ja. Både idéen og også resultatet, altså jeg går glad på arbejde. ( ) Det kan så meget det her hus, at det

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter

UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter 2 Introduktion: Denneeksempelsamlingsætterfokuspåde sanseligedimensioneraf universellutformingog præsentererforskelligeeksemplerpåprojekter hvor de sanseligeaspekteraf

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen

box living Af Gitte Kjær Tekst Elisabeth Wille Foto Mikkel Mortensen box living Udenfor Århus ligger en fantastisk villa fuld af kontraster og overraskelser. Hvor stuen er en varm og tryg kasse beklædt med egetræsfinér, mens resten af huset er holdt i ren hvid og rå beton.

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK

ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR ZENZO GROUP FRYDENBORGVEJ 27 D 3400 HILLERØD 7027 1900 WWW.ZENZO.DK ZENZO@ZENZO.DK ZENZO OUTDOOR leverer spændende og funktionelt byrumsinventar. ZENZO OUTDOOR har specialiseret sig i holdbare,

Læs mere

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital

Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Munkegårdsskolen Den moderne skole bliver digital Byens Netværk 20.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan udvider man en skole, som er totalfredet? Det og meget mere får vi svar på, da vi tager

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Urban Picnic på taget af Birkegade

Urban Picnic på taget af Birkegade Urban Picnic på taget af Birkegade Byens Netværk 21.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Andelsboligforeningen Birkegade 4-6 har fået bygget en ekstra etage og næsten 500 kvadratmeter park oven

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen

Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen Byvandring på Frederiksberg Byens Netværk arrangement 2006.09.13 Tekst og foto: Teddy Olsen 1/6 På en pragtfuld solskinsdag med skyfri himmel var 40 medlemmer af Byens Netværk samlet på Frederiksberg til

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt

SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt SEB Bank & Pension - Københavns største in- situ projekt Byens Netværk 27.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Først skød 9 slanke betonsiloer i vejret på havnefronten ved Kalvebod Brygge og mange

Læs mere

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen

Bibliotek SDU Udsmykning af Kirstine Vaaben. Projektbeskrivelse: Arkitekturen Bibliotek SDU 2012 Udsmykning af Kirstine Vaaben Projektbeskrivelse: Arkitekturen De rum, som udsmykningen tager udgangspunkt i, er dels den eksisterende lounge i det nuværende bibliotek på SDU og bygning

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Bedre byggeprojekter fra A til Z

Bedre byggeprojekter fra A til Z Bedre byggeprojekter fra A til Z Gymnasier, skoler og institutioner zethner byggerådgivning APS FÅ HJÆLP TIL STYRING AF DIT BYGGEPROJEKT Zethner Byggerådgivning har gjort det til sit speciale at hjælpe

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN Indhold: Smørager. Stuehus. Lungholm Gods. Konvertering og Restaurering. Hørbygaard. Konvertering. Formens Betydning. Artikel, Arkitektur DK. SMØRAGER 2 Smørager Nyt

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken Byens Netværk arrangement 04.03.08. Tekst og foto: Christina Bennetzen På vores 3. besøg til DRs koncertsal får vi for første gang mulighed for at betræde

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

tækkers visuelle univers

tækkers visuelle univers tækkers visuelle univers inspiration og udvikling 2006 Fra skovens skygge til coorporate identity En sommernat i skoven mellem teltdug og fuldmånen stod skyggen af et egeblad. En silhuet, en form, en fortælling,

Læs mere

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret)

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Aarhus den 9. januar 2014 Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Mere motorik Aarhus Gymnastik- og Motorikhal er et unikt bevægelseslandskab indrettet specielt til at motivere børn i alderen 3-10

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Playfurn Det legende møbel

Playfurn Det legende møbel Playfurn Det legende møbel PLAYFURN _ 1 IDEEN BAG PLAYFURN Ordet Playfurn spiller på play og furniture. Playfurn er nemlig til både børn og voksne, det uformelle og det professionelle miljø. Mens de voksne

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere