UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter"

Transkript

1 UNIVERSELL UTFORMING: sanselige forbilledprojekter

2 2 Introduktion: Denne eksempelsamling sætter fokus på de sanselige dimensioner af universell utforming og præsenterer forskellige eksempler på projekter hvor de sanselige aspekter af arkitektonisk kvalitet har været i fokus i både designproces og metodetilgang. Dette udelukker ikke at der også er inkluderet andre aspekter, såsom de fysiske eller kognitive, men blot at det sanselige har været prioriteret og udforsket i både metode og projekt. sanselige dimensioner ved universell utforming Det fysiske er ofte synligt og relativt enkelt at måle, hældningen på en rampe eller højden på en dørtærskel kan enkelt vurderes i forhold til regelværk og anbefalinger, mens aspekter som oplevelseskvalitet, atmosfære, rummets aflæselighed, tryghed og komfort kræver langt mere komplekse og nuancerede evalueringsmetoder. Det samme gælder de sanselige kvaliteter og oplevelsen af dem; rummets proportioner, materialernes stoflighed, de visuelle forbindelser og lyden af uderummet, efterklangstidens betydning for komfort og tryghed og dagslysets betydning for stemning, varme og sindstilstand. Både lyd og lys kan måles, og er defineret i anvisninger og regelværk, men mange dimensioner af både lys og lyd er vanskelige at måle. Netop betydningen af den arkitektoniske behandling af begge og deres samspil med fx proportioner, materialer, konstruktioner og rumlige sammenhænge er minimalt beskrevet. Hvor målingerne måske kan registrere dele af lydens væsen, som efterklang og decibel, er det vanskeligere at sætte tal og målkrav på de oplevede kvaliteter ved lyden. Og ved lyset.

3 3 Forskning viser at netop de oplevede sanselige kvaliteter ved et rum kan være afgørende for om personer med sanselige funktionsnedsættelser kan opholde sig i et rum eller må forlade det. Den fysiske tilgængelighed er forudsætningen for at alle kan komme ind i rummet, men den sanselige tilgængelighed, er for mange er forudsætningen for at kunne blive i rummet og deltage, og derfor en central forudsætning for universell utforming. Personer med sanselige funktionsnedsættelser eller øget sanselig sensitivitet har i udpræget grad behov for at rummets udformning og arkitektur imødekommer deres individuelle sanseevne hvis de skal være inkluderet og deltage i det liv der foregår i rummet. Forståelsen for at skabe nuancer og variation i rummets sanselige kvaliteter, lyset, lyden, proportionerne, konteksten, materialiteten og samspillet mellem dem alle, har stor betydning for brugerens oplevelse af inklusion og sanselig tilgængelighed, samt en eksistentiel oplevelse af at eksistere i en større rumlig og social sammenhæng. Hvis sanselig tilgængelighed skal integreres i den arkitektoniske proces og værk er det en fordel at tænke begrebet ind fra begyndelsen som en del af en designstrategi. Mange af de tiltag som bør overvejes er forbundet med både helhed og detalje og tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for menneskelig skala, fysiologi og sanseapparat. Altså en grundlæggende forståelse for menneskets universelle forudsætninger. En funktionsnedsættelse på synet eller en særlig visuel sensitivitet kræver fokus på dagslys og kunstlys, materialer og stoflighed og akustik. Ligesom intuitiv forståelse for rumlige sammenhænge og kontekst, klart definerede grænser og forbindelse til uderum og rumlige proportioner som relaterer til menneskelig skala. Rum må ikke være for store for at minimere følelsen af at blive væk i rummet. Det er vigtigt at der er nuancer i materialitet og taktilitet både af hensyn til oplevelse og orientering. Det er desuden vigtigt at rummets akustik afspejler proportioner og materialitet i tilstrækkelig grad til at man forstår rummet. En funktionsnedsættelse på hørelsen eller en særlige auditiv sensitivitet kræver fokus på akustik og efterklangstid, taleforståelse og komfort, lys og visuel stimulering, visuelle forbindelser til nærliggende rum både inde og ude, visuelt overblik og kontrol. Ligesom proportioner der sikrer oplevelsen af god plads og minimerer følelsen af at være lukket inde, vibrerende flader som kommunikerer bevægelser og lyd og materialitet og stoflighed som stimulerer følesansen. Generelt er det vigtigt at rummets sanselige kvaliteter kompenserer for den stimulering som ikke fås ellers, - altså at de sansestimuli som rummet tilbyder er stimulerende, varierede og nuancerede.

4 LUNGHOLM rødby (dk)

5 LUNGHOLM OFFENTLIG BYGGERI KORT FORTALT Herregården Lungholm Gods er først etableret i 1639 og hovedanlægget består FAKTAaf et hovedhus og to længer, hhv. Østlængen og Vestlængen. Godset blev i perioden Adresse: Nørre Allé 45, 2200 København N renoveret og ombygget til feriebolig med en grundlæggende målsætning om at Byggeperiode: være feriebolig for 2009 alle Byggherre: København Ejendomme Hovedhuset rummer Ansvarlig værelser, prosjekterende: stuer NORD køkken Architects og Copenhagen bad/toiletter i 2 etager (plus stor kælder), Vestlængen er defineret som et Hovedentreprenør: Hellerup Byg multihus der rummer et badehus samt stuer/mødelokaler Rådgivende firmaer: Wessberg og et mindre køkken. Østlængen er ombygget til privat bolig for ejeren. Totalt Desuden areal: er Herskabsstalden 2200 m² som ligger lige ved hovedanlægget Brukere: ombygget til at rumme brukere møde- på årsbasis og selskabslokaler. Vestlængen er i særlig høj grad blevet renoveret med en faglig fokus på at balancere bevaring af de eksisterende bygningskvaliteter og styrkelse af de sanselige oplevelseskvaliteter. Hele hovedanlægget er fredet. Københav Rødby FAKTA CENTER FOR KRÆFT OG SUNNHED, KØBENHAVN Center for Kræft & Sundhed ligger i København og er et gratis og åpent tilbud til alle personer som er berørt av kreft. Det gjelder både kreftpatienter, pårørende og etterlatte. Senteret tar i mot borgere fra den dag de får stillt en kreftdiagnose, og er et sted man skal kunne komme innom for å få informasjon og hvor de kan snakke med andre mennesker som er i samme situasjon. 5 Adresse: Rødbyvej 24, 4970 Rødby, Danmark Klient: Eric Rudolph baron de Bertouch-Lehn Arkitekt: Arkitektfirmaet Merete Lind Mikkelsen AS, Schødt Arkitekter AS, Varmings Tegnestue Aps, Rådgivende ingeniør: Skude og Jakobsen Ingeniører AS Bygget:1639 samtalegrupper Renoveret: 2006 og rehabiliteringsforløp og åpen rådgivning med tilbud Area: Ca om kostveiledning, m2., inkl Herskabstalden fysisk trening, røykeavvenning pasientundervisning. Senteret har en åpen kafe hvor det alltid en medarbeider klar til at ta imot. Personer som selv har vært eller er kreftrammet har deltatt i he

6 6 TEGNESTUEN Merete Lind Mikkelsen underviste, efter sin afgang i 1995, ved Aarhus arkitektskole, før hun etablerede egen tegnestue i København. Tegnestuen har specialiseret sig i renovering af bevaringsværdige bygninger og bygninger i landskabet. Tegnestuen prioriterer programfasen meget højt i alle projekter og trækker i deres undersøgelser ofte på videnskabelig dokumentation, forskningsmateriale, faglige- og brugereksperter for at sikre at opgaven er formuleret præcist og veldokumenteret. Dette gælder også ift særlige brugerbehov. Desuden er bygningshistorie, materialekendskab og håndværk centrale elementer i både tilgang og metode. Tegnestuen tænker Universel Design som et selvfølgeligt element og en vigtig værdi i ethvert projekt, og med udgangspunkt i sanselige kvaliteter og udtryk forholder de sig til generelle og individueller brugerbehov, både funktionelt og oplevelsesmæssigt.

7 7 BRUGERNE Huset primære målgruppe er store familier eller firmaer, da huset rummer mulighed for møder/fest/ferie og overnatning for personer. Med det udgangspunkt er der lagt stor vægt på at huset skal kunne rumme alle, herunder også alle generationer og aldre, samt en bred vifte af funktionsevne, herunder også personer uden funktionsnedsættelse. Dermed svarer huset på den vanskelige opgave at skulle ivaretage brugerbehov som i teorien og realiteten kan være den bredest mulige palet. Der er lagt stor vægt på at man i hovedhuset kan bevæge sig frit og selvstændigt omkring, også hvis man er i kørestol eller er gangbesværet, men der er i lige så høj grad taget hensyn til at understrege både funktionelle og oplevelsesmæssige sanselige kvaliteter i rummene og på stedet. Der er altså draget omsorg for brugere som har syns- eller hørenedsættelse, er ældre, langsomme, har dårlig balance og svært ved at orientere sig. Hvordan det skal se ud, er aldrig et udgangspunkt. Hvad det skal kunne og hvordan det skal virke, er altafgørende, hvis vi vil opnå løsninger, der er holdbare over meget lang tid. - Merete Lind Mikkelsen Universelt design indgår i alle vores opgaver på forskellige niveauer. Efter at vi lavede Lungholm Gods, er vi blevet meget opmærksomme på, at hvis vi arbejder med universel udformning i den forstand, at en bygning skal være god for alle, som har en eller anden form for funktionsnedsættelse, så bliver den også god for alle andre. - Merete Lind Mikkelsen

8 VESTLÆNGEN Vestlængen rummede før boligrum og teknik og oprindeligt et badehus. De oprindelige rum er hovedsageligt bevaret og bruges nu til både leg, spil, middage og møder, og bagerst i længen ligger badehuset som inkluderer spa, sauna, svømmebassin og omklædning. Tilgangen i Vestlængen Den overordnede tilgang til renovering og ombygning af Vestlængen har været at bevare huset oprindelige udtryk og kvaliteter i så høj grad som muligt, og samtidig tilføre nye funktioner som er brugbare for alle, uden at minimere de sanselige kvaliteter. De nye funktioner er defineret med udgangspunkt i rummenes størrelser, materialer/overflader og dagslyskvaliteter. Formålet er at bevare det som gør netop denne bygning særlig og samtidig vise de historiske lag, inklusiv de nutidige. Vestlængen Situationsplan B C B bruserum hvilerum køkken A A behandlingsrum legerum møde kontor rum køkken behandlingsrum A A pejserum bruserum hvilerum sauna C behandlings- møde behandlingsrum B legerum kontor 1 Vestlænge 2 Hovedbygning 3 Østlænge 4 Herskabsstald 5 Voldgrav Bygningsdele som er nedrevet Situationsplan Nye vægge C D pejserum bassin sauna C B D Vestlænge - Plan af stueetage 1 Vestlænge 2 Hovedbygning 3 Østlænge 8 D bassin D

9 9 at skabe moderne wellnessfaciliteter som kan bruges af alle, herunder spa og svømmebassin. Krav om funktioner som spa og stor pool med er løst i ét enkelt bassin, hvor en jetstream giver svømmemuligheden og spa en er en bænk i bassinets ene ende. En mobil lift som let kan installeres i gulvet sikrer at der også er adgang for kørestolsbrugere og en bred bassinkant giver stabilitet og siddeplads til dem der har behov. Materialer. Det oprindelige ildsted som gav dampen til badet er bevaret i rummet. At skabe et sanseligt og varmt rum med dagslys, som kan bruges af alle, også rullestolsbrugere. En sauna med en markant lofthøjde på tre meter er typisk for stedet. For at tilpasse funktionen til stedets rums er der brugt lokal poppel, savet i dimensioner som træet andre steder i bygningen. Træet er også sat foran vinduerne, så der trækkes naturligt dagslys ind i saunaen samtidig med at man kan sidde og se ud på livet på gårdspladsen.

10 10 At sikre et sanseligt, overskueligt og rummeligt omklædnings- og baderum som fungerer for alle. I stedet for at skabe hhv herre- og dameomklædning og handicapomklædning, er der skabt ét stort rum med plads til omklædning samt både traditionel brusebad med betjening i flere højder og koldtvandsskyl. Her kan flere personer fungerer samtidig, der er plads til kørestol og hjælpemidler og rummet kan deles op ved mobile skærme hvis der ønskes privathed. Niveaufri adgang i hele huset på trods af at huset traditionelt har mange niveauspring og høje dørtærskler uden at ændre på den rumlige sammenhæng og planløsning. Overordnet er dørhuller og mange forskellige gulvhøjder bevarede og gjort tilgængelige med permanente rampeudsnit ved dørene, mens den største højdeforskel i Vestlængen er optaget i en rampe i husets eneste gang. Tidligere rumsammenlægninger og store portåbninger er bevarede og i flere tilfælde styrket.

11 11 At styrke oplevelseskvaliteterne i huset, særligt for personer med sansenedsættelse Der er primært brugt materialer som var i det eksisterende hus og som alle understreger en stoflighed og et hus der lver og ånder. Kalk, træ, puds, beton og sten er de primære materialer, som med deres iboende kvaliteter styrker både oplevelsen, genkendeligheden og orienteringen i huset.

12 HOVEDBYGNINGEN Hovedbygningen inkluderer stuer, køkken og værelser på 1. sal, samt værelser og baderum på 2. sal. Her er der gennemført renovering af alle baderum, bygget nyt køkken med spiseplads, installeret elevator og delvis renovering af andre elementer. 2 Hovedbygningen B C Situationsplan 12 1 Vestlænge 2 Hovedbygning D

13 13 At sikre enkel vertikal bevægelse som sikrer alle adgang til alle etager tilpasset husets plan Elevatoren er placeret i husets knudepunkt, så den servicerer alle etager plus både Hovedhus og Vestlænge. Den er placeret i sammenhæng med trapper og på et naturlig indarbejdet vis, så den ikke overtager rummet visuelt. Elevatoren går også til øverste etage og afspejler derved ikke hvor baderum tilrettelagt for kørestolsbrugere er placeret, men sikrer i stedet adgang for alle til alle etager og rum. At tilbyde differentierede soverum til gæsterne De eksisterende soveværelser er bevaret og kun baderummene er renoveret. Soveværelserne på ankomstetagen, som også rummer de store stuer og køkkenet, har stort baderum tilrettelagt for kørestolsbrugere. Baderummene som er tilknyttet soveværelserne på den øverste etage er ikke tilrettelagt for kørestolsbrugere, men tager til gengæld hensyn til personer med dårlig balance og synsnedsættelse, idet de har overskuelig skala, er lette at overskue og har mange muligheder for støtte og orientering indbygget.

14 14

15 MUNKEGAARDSSKOLEN gentofte (dk)

16 KORT FORTALT Den oprindelige skole, tegnet af Arne Jakobsen, blev påbegyndt i 1949, i en udviklingsproces der skulle imødekomme den store generation af efterkrigstidsbørn. Projektets arkitektoniske grundtanke var at skabe et trygt og overskueligt byggeri som kunne opleves intimt for det enkelte barn, på trods af at rumme 850 børn. FAKTA Skolen er struktureret over et grid efter additive principper. Bygningens ryg er i 20 etager med special lokaler og klasseværelserne Adresse: er udlagt i par af 2 Nørre og 2 Allé med 45, tilhørende 2200 København gårdhave N i det store grid. Byggeperiode: Desuden er der administration, multisal Byggherre: og bibliotek. København Ejendomme Arne Jakobsen har udført skolen som Ansvarlig et gesamtwerk prosjekterende: med NORD fokus Architects på barnets Copenhagen perspektiv, den menneskelige skala og proportioner, på materialernes enkle taktilitet og på dagslys af høj Hovedentreprenør: Hellerup Byg kvalitet. Rådgivende firmaer: Wessberg Bygningen blev fredet i I 2000 blev det det besluttet at opgradere Totalt areal: og renovere skolen 2200 så m² den kan imødekomme kravet om projektorienterede læringsfaciliteter Brukere: og der blev udviklet en brukere bevarings- på årsbasis og vitaliseringsstrategi. Dorthe Mandrup har tegnet udvidelsen, og renoveret/ombygget klasseværelser og multisal i den oprindelige bygning. Nybygningen er gravet ned under den oprindelige skolegård og 4 store lysgårde, der referer til Jakobsens gårdhaver, trækker lys ned i det store, åbne og fleksible undervisningsareal, som også rummer specialrum i indbyggede nicher. Resultatet er et sammenhængende byg, som tilsammen repræsenterer høj arkitektonisk kvalitet, tidsånd, pædagogiske tiltag, barnets varierede behov og ikke mindst verden. FAKTA Dyssegård København tis og lder både rgere fra l kunne ed andre Adresse: Vangedevej 178, 2870 Dyssegård, Danmark Klient: Gentofte Kommune Arkitekt: Arne Jakobsen 1957, Dorthe Mandrup Poulsen 2009 Bygget: 1956 samtalegrupper og rehabiliteringsforløp og åpen rådgivning Renoveret og tilbyg: 2009 med tilbud om kostveiledning, fysisk trening, røykeavvenning og Area: m2 / m2 tilbyg pasientundervisning. Senteret har en åpen kafe hvor det alltid finnes en medarbeider klar til at ta imot. MUNKEGAARDSSKOLEN 16 Akvarel af Arne Jacobsen Water

17 17 TEGNESTUEN Professor og arkitekt Arne Jakobsen tog afgang fra Kunstakademiets arkitektskole i 1927 og etablerede siden egen tegnestue. Mange af hans utalllige projekter betragtes som gesamtwerk eller toital design, idet han selv ivaretog design af alle projektet niveauer, fra situationsplan og struktur, til dørhåndtag og tekstiler. Arne jakobsen var funktionalist og modernist og havde i sit virke dybe rødder i forståelsen mellem krop, proportioner og rum. Han døde i Arkitekt Dorthe Mandrup Poulsen tog afgang fra Aarhus arkitektskole i 1991 og etablerede, efter ansættelse hos bla. Henning Larsen Architects, egeb tegnestue i Tegnestuen spænder vidt i projektportofolie, men har bla. tegnet utallige skoler og børneinstitutioner.

18 BRUGERNE BEHOV Den primære bruger er barnet og det reflekteres tydeligt i både det oprindelige og det nye. Jakobsen viser både i helhed og detalje at han forstår barnets skala og barnets behov for overskuelighed, tryghed, intimitet og nysgerrighed. Bygningens planstruktur nedbryder det store arela og de mange forskeliige funtktioner i overskuelige enheder, og det enkelte klasseværelse falder ind i det forståeligt rumhieraki. Barnet kan opdage og indtage den rumlige struktur i faser. Dorthe Mandrup viser tilsvarende i sin nybygning at give rum for barnets verden ved at skabe rum for leg og læring, fleksibel plads til forskellige funktioner og masser af farver, mønstre og visuel stimuli. Det store åbne flexrum parterre er opdelt i to overskuelige zoner som ikke bliver for store, men dog store nok til at rumme varierede tidstypiske funktioner. Skolegården er efterfølgende blevet colour from Arne Jacobsen in the rekonstrueret, belægninger, beplantning, bænke, vandposte og bright lime-green toilet block, which epoxy coatings used in the new, RENOVERING OG TILBYGNING pergolaer er nøjagtigt genskabt, kun opens onto his orange room with the de hvide gelændere, der står i griddet, over lysgårdene, varsler at noget absolut moderne er sket. De 1.600m2 er indrettet til fleksibel anvendelse, men med 4 primære fagområder, hhv. fysik, naturvidenskab, bevægelse og madlavning. Totalfredet byg Hvert område har et faglokale, der både kan åbnes og lukkes mod det store rum med de 4 lysgårde. Lysgårdene bryder ortogonaliteten, de farvede gulve, store lysindtag, skrå This space covering 1,600 m2 has been equipped for flexible use, but with four main areas dedicated to physics, natu- Ney arealer gravet ral science, exercise ned, and cookery. Each sprosser og rummets meget lyse gårdhavetema area has a dedicated room which can overflader, bringer dynamik og be opened and closed to the large area opløftende stemning, der tydeligt gentaget ansporer projektarbejder, hvad i ovenlysene with the four lightwells. The lightwells enten det er mindre grupper, der sidder på trapperne, eller ved møbel-øerne, eller om der er tale om klasseundervisning. Daglys Lysgårdene ned er også en facilitet, i kalder anvendes aktivt i det tilsvarende fagområde, hvad enten det er fysikforsøg eller dyrkning af brøndkarse, studie af biologiske forhold i akvarium eller lignende. The lightwells also provide a facility which is actively used in the relevant Oprindelig Etagen anvendes også uden aula for ombygget til biblioteksrum dedicated area, whether it involves skoletid til anden undervisning, foredrag og kurser. This floor is also used outside school Oprindelige tekstiler hours for providing other lessons, gengivet grafisk Parterre, bevægelsesfaglokale Farver og mønstre Dafoleum mastic-asphalt type floor. The school playground was then rebuilt. The surfaces, plants, benches, drinking fountains and pergolas have been carefully recreated. The white railings in the grid above the lightwells are the only indication of any completely modern touch. break up the orthogonal layout. The coloured floors, a large amount of incidence light, sloping rails and the area s very bright surfaces generate a dynamic, uplifting ambience, which is clearly conducive to both project work, whether it involves smaller groups sitting on the stairs or beside the equipment islands, and classroom teaching. physics experiments being carried out or growing watercress, studying biological conditions in an aquarium etc. lectures and courses Limegrøn epoxy af Dorte mandrup med Arne Jacobsen motiv Lime-green epoxy from Dorte Mandrup with Arne Jacobsen motif Vilter nutidig møblering Vivid modern furniture Parterre, køkkenfaglokale Ground floor, dedicated kitchen area Ground floor, dedicated exercise area Handicaptoiletter skala kontrast til oprindeligt Parterre, fysiklokale Ground floor, physics room 18 Skolegård og atriumgårde 2013 School playground and atria 2013 Skolegård, foto 1958 School playground, photo 1958 Parterre, naturlokale Ground floor, natural sciences 13

19 19 DETALJER At skabe klare definerede rammer og tryghed for børnene i en stor skolestruktur Skolen er struktureret over et grid efter additive principper. Det betyder at den meget store sakole er brudt ned i mange små rumlige enheder i flere hierakier. Samtidig er den rumlige skala i det oprindelige byggeri småt og overskueligt for barnet, hvilket øger trygheden. Den funktionelle organisering er klar og tydelig, klasseværelserne ligger i par i længestrukturer på tværs, mens gange ligger vinkelret. Speciallokaler og kontorer ligger i den bagerste længestruktur der som den eneste er i to etager. Parterre udvidelsen styrker hele kompleksets sammenhæng og rumforløb. plan af klasseværelseszone At skabe en overskuelig klasseværelseszone I børnehøjde Klasseværelserne er placeret to og to sammen i forbindelse med et gårdrum. Renoveringsprojektet har åbnet mellem de klasseværelser med en skydedør. Foran klasseværelserne er der et meget bredt gangareal, der fungerer som udvidelseszone til klasseværelserne, både enkeltvist og sammen. Denne rumlige løsning styrker både brugs- og oplevelseskvaliteter i den samlede klasseværelseszone. Vinduesbåndene i gangzonen er placeret børnenes øjenhøjde. udsyn til gårdhaven i børnehøjde

20 20 At sikre høj kvalitet af dagslys i alle klasseværelser Dagslyset er højt prioriteret i de oprindelige klasseværelser. Store vinduesflader mod gårdhaven og højtsiddende vinduesbånd vendt mod syd trække lyset ind i rummet og sikrer at der er naturligt dagslys længst inde i rummet. Den nye parterre bygning prioriterer også dagslyset højt på trods af den udfordrende placering, og de store markante lysgårde trækker store mængder af dagslys ned i rummene. dagslys I den nye parterre bygning dagslys I de oprindelige klasseværelser At sikre direkte forbindelse til uderum I overskuelig skala. Gårdhaverne er proportioneret i overskuelig størrelse og har forbindelse til både klasseværelser og gange. Arne Jakobsen har lagt forskellige landskabstemaer ned over dem alle, og de fremstår forskellige i beplantning og møblering og tilføjer hele skolen lethed, luft og grønne lommer.

21 BYMILEN/SEB BANK københavn (dk)

22 BYMILEN/SEB BANK KORT FORTALT TA : Nørre Allé 45, 2200 København N eriode: rre: København Ejendomme lig prosjekterende: NORD Architects Copenhagen ntreprenør: Hellerup Byg ende firmaer: Wessberg real: 2200 m² : brukere på årsbasis København København Adresse: Bernstorffsgade 50, 1577 København V, Danmark Klient: SEB Bank & Pension Arkitekt: SLA Landskabsarkitekter Rådgivende ingeniør: Rambøll Bygget: Renoveret og tilbyg: 2009 Area: m2 FAKTA 22 Det grønne bånd fra Bernstorffsgade til Fisketorvet, første fase og forbundet med hævet parkrum ved Rigsarkivet som fører videre til Tivoli hotel. Bymilen udgør landskabsrummet mellem de to højhuse i SEB bank s nye domicil. Bymilen er et offentligt rum, som i en langsigtet byplanstrategi udgør første fase i det der i fremtiden vil være et grønt byrum, som spænder fra Bernstorffsgade til Fisketorvet. SEB bank liggerved Kalvebod Brygge i København, et område som generelt har få offentlige pladser af høj kvalitet. Bymilen knytter de to SEB højhuse sammen og åbner samtidig mellemrummet op for alle, tilbyder et sanseligt, tilgængeligt og oplevelsesrigt offentligt byrum. Byrummet har som gennemgående tema at skabe et klimatilpasset rum, der tilbyder oplevelsen af vind og vejr midt i byen, og som med sine hvide foldede betondæk har tydelige referencer til bølgende klitter eller snedriver. Byrummet løfter sig to etager fra gadeplan til 2. sal forbundet af et langt og flydende rampeforløb. Ind imellem rampen er der plantet et bredt udsnit af nordiske planter og træer (træer, græsser, bregner og mos). Beplantningen danner permeable overflader som håndterer overskudsvand og skaber et gunstigt mikroklima. TEGNESTUEN Tegnestuen SLA AS arbejder med landskabs- byrums- og byplanlægning. Tegnestuen er etableret af landskabsarkitekt Stig Lennart Andersson i Stig L. Andersson er kreativ direktør og ejer, Mette Skjold er tegnestuechef og Hanne Bruun Møller er partner.

23 23 DESIGN STRATEGI Tegnestuen inkluderer Universel Design fra start i deres projekter, tænker det brede brugerperspektiv ind i de første strategier og trækker meget ofte faglige specialister ind for at sparre og få modspiul, ligesom de ofte inddrager brugereksperter i deres designprocesser. I Bymilen har det væres et grundprincip at skabe et offentligt byrum der var ligeværdigt tilgængeligt, åbent og anvendeligt for alle, uafhængigt af alder, aktiviteter og evner. Brugeren er tænkt som kørestolsbruger, såvel som gående, cyklende, løbende, ældre, unge, skatere, turister og børnefamilier. Brugere med den bredest mulige palet af behov og brugskrav. ( ) det er en speciel oplevelse for alle, som bade kan være over tid og årstid, men også kan være unik når du går ind I byrummet. Det gør jo at vi hele tiden tænker i nye løsninger, nye måder at tænke tilgængelighed på og udfordre den. Det er vigtigt for os at vi virkelig tænker vores brugere som alle. - Ulla Hornshyld, SLA (kilde: Arkitekturen Universellt utformet: en ny formidlingsstrategi, Husbanken 2013)

24 DETALJER At sikre varierede rum for pause og variation i siddepladser og -steder Det hvide betondæk er lagt ud over byrummet som et blødt, foldet tæppe, der bade refererer til hvide sanddyner og bløde snedriver. Betondækket er foldet i forskellige grader, nogle steder blødt som underlag og andre steder knækket i store trin der fungerer både som siddepladser med forskellige højder og til at optage niveauforskelle. Langs bygningerne og ind under deres halvtage finder man overdækkede nicheagtige siddepladser og på øverste niveau et mere åbent plateau som også byder på siddepladser og pauserum. 24 At sikre en ligeværdigt og tilgængeligt bevægelse gennem rummet Det lange fortløbende bløde rampeforløb binder hele byrummet sammen og er eneste og fælles vej gennem rummet. Rampen og byrummet bruges dagligt af mange forskellige københavnere, både gående og på hjul. De hvide betonflader mellem rampestrækningerne på tværs af koterne tilbyder desuden varierede veje og ruter gennem anlægget på tværs af rampen og skaber derved et foranderligt byrum hvor brugen kan defineres af den individuelle bruger. Der er støbt taktile markeringer i betondækkene ved start og slut hvor et betondæk med hældning møder et plan betondæk, uden brug af påsatte eller særlige designelementer.

25 25 At stimulere alle sanser i et varieret uderum Det samlede design stimulerer alle sanser og sikrer derved et byrum der tilbyder multisanselige oplevelseskvaliteter til alle, uanset funktionsevne. De forskudte planer og det integrerede rampeforløb stimulerer den kinæstetiske sans kontinuerligt, og den bølgende bevægelse stimulerer retningssansen og identifikationsevnen. Rampens stigning og de taktile markeringer i betondækket stimulerer taktilt i de fineste nuancer. Bevægelsen gennem landskabsrummet tilbyder et varieret og rigt duft- og lydlandskab og vekselvirkningen mellem betondæk og beplantning fordrer til tilstedeværelse af alle, uanset funktionsevne. Farver og materialebrug er enkelt og letforståeligt og tilbyder store kontraster som stimulerer synet og beroliger øjet. Det urbane landskabsrum er åbent, overskueligt, let aflæseligt og tilbyder tryghed, komfort og oplevelse. At skabe et klimatilpasset offentligt rum for alle Som led i den overordnede klimatilpasningsstrategi afkøles betondækket og planterne i varme perioder af 110 vandforstøvere med fugtig luft der spredes af vinden. Ud over at regulere temperatur og fugtighed tilbyder vandet et legende, overraskende og stimulerende element for alle brugere i byrummet.

26 26 At skabe et byrum som bliver brugt varieret og af så mange som muligt Kombinationen af rampen, sidetrin, niveauforskelle og niveaufrie overflader tilbyder en rumlig variation der inviterer til mange forskellige aktiviteter, både stille og aktive. Som resultat bruges byrummet som pause- og frokostrum, som mødested og som gennemgangsrum. Og ikke mindst som frirum for unge skatere. Bymilen er en attraktiv plads for skatere, som tiltrækkes af formens muligheder, men også af stedet rumlighed der accepterer deres aktiviteter uden at det sker på bekostning af andre brugeres behov og ønsker. Bymilen rummer alle generationer og brug. Men i den oprindelige forståelse af universel design er skaterne jo lige vigtige og væsentlige brugere. De har bare nogen andre behov. De har også deres hjul og kan have stor glæde af stedet, og de har deres måde at hænge ud på, stå eller sidde på, som i en universel tankegang også skal imødekommes. - Ulla Hornshyld, SLA (kilde: Arkitekturen Universellt utformet: en ny formidlingsstrategi, Husbanken 2013)

27 DH DOMICIL københavn (dk)

28 28 DH DOMICIL KORT FORTALT DH domicil er opført af den danske paraplyorganisation Danske Handicaporganisationer, som fælles hovedsæde for, indtil videre, 23 af foreningens organisationer. Huset er det første af sin art og bygherren har deltaget ambitiøst og engageret i hele byggeprocessen. DH domicilet er placeret i Taastrup 20 km fra København og let tilgængelig uafhængigt af transportmidler. Huset ligger i gå afstand fra Høje Taastrup station. Bygherren har opsat flere succeskriterier, herunder at byggeriet skal være verden mest tilgængelige byggeri, at økonomien skal svare til andre kontorbyggerier og at den store bredde i brugerbehov skal afspejles i ligeværdige løsninger. FAKTA Adresse: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Danmark Adresse: Nørre Allé 45, 2200 København N Klient: Danske Handicaporganisationer (DH) Byggeperiode: Arkitekt: CUBO Arkitekter, Force4 Arkitekter, Byggherre: København Ejendomme NIRAS (ingeniører), Ansvarlig prosjekterende: NORD Architects Copenhagen Møller & Grønborg (landskabsarkitekter) Hovedentreprenør: Hellerup Byg Totalentreprenør: NCC Rådgivende firmaer: Wessberg Bygherrerådgiver: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre Totalt areal: 2200 m² Bygget: 2012 Brukere: brukere på årsbasis Organisationer: 23 Arbejdspladser: 293 Area: m2 København Taastrup FAKTA

29 29 BYGHERRE VISION Det har fra begyndelsen været bygherrens klare vision at skabe verdens mest tilgængelige kontorhus uden meromkostninger. Tilgængeligt for alle er fortolket som den ligeværdige løsning og bygherren har dermed åbnet op for at man i designet kan imødekomme bredden i brugerbehov gennem mere nuancerede løsninger. Denne tilgang til tilgængelighed er nytænkning og bryder med tidligere fortolkninger som definerede tilgængeligheden som én løsning for alle. Desuden har det været bygherrens vision at projektets aktører fik en dybere faglig forståelse for tilgængelighed der ligger ud over regelværkets krav og Bygherren har derfor udviklet en konkurrenceform med løbende indbygget undervisning, kompetencehævning og brugerinput. Alle konkurrencedeltagere fremhæver dette forløb som afgørende for deres projekter, både DH domicilet men også projekter som er gennemført siden. Dermed er Bygherrens 3. vision opnået; at uddanne ambassadører for faglig forståelse for tilgængeligheden. KONKURRENCEN Bygherren stillede fra start krav om at konkurrencens prækvalificerede teams skulle deltage i et konkurrenceforløb med indbygget undervisning og løbende dialog med brugerrepræsentanter. De fem konkurrenceteams blev sat sammen af bygherren og konkurrencen blev sat i gang med et kursusforløb hvor tilgængelighed som faglig problemstilling blev formidlet og diskuteret. Kurset førte til en minikonkurrence hvor tre teams blev valgt til at fortsætte og i den resterende konkurrenceperiode mødtes de tre teams med brugerrepræsentanter undervejs for at få vejledning og input og for at kvalificere deres endelige konkurrenceforslag. Vinderteamet fremhæver både kursus og dialogen med brugerne som afgørende for deres endelige forslag.

30 30 DESIGN STRATEGI Det vindende rådgiverteam definerede i processens start en fælles værdibaseret designstrategi, hvor universel design og tilgængelighed fortolkes gennem en fælles forståelse af ligeværdige og værdige løsninger. Faglige diskussioner og beslutninger har taget udgangspunkt i værdier, viden og holdninger fremfor regelværk og minimumskrav som sjældent er blevet fremhævet. Og en løbende dialog med brugerrepræsentanter har præget hele processen. Den fælles værdibaserede designstrategi fremhæves af alle deltagere som årsagen til det vellykkede resultat. Målet har været at lave én løsning for alle, men for at kunne behandle alle ligeværdigt er man nogle gange nødt til at behandle dem forskelligt. - Per Ravn, CUBO Architects

31 31 Alle skal kunne bruge elevatoren selvstændigt og uden hjælp af andre Elevatoren kan betjenes ved to forskellige styresystemer. Enten tilkalder man på den traditionelle knap på væggen og trykker på den ønskede etage på kontrolpanelet inde i elevatoren, eller man tilkalder elevatoren på fodpanelet og elevatoren vil derefter standse på hver etage, så man ikke behøver at benytte kontrolpanelet i elevatoren. Elevatoren åbner i begge ender, så igen behøver vende i eller bakke ud. At alle kan bevæge sig selvstændigt rundt i huset uafhængigt at funktionsevne Atriets femkantede form hjælper synsnedsatte til at orientere sig og taktile markeringer i håndlisterne markerer placeringen af kontorfløjene. Ved hver kontorfløj er der placeret en kerne med elevator, trappe og toiletter. De fire kerner har markante farver, rød, blå, grøn og lilla og definerer derved også de individuelle kontorfløje, og understøtter orienteringen for alle. Desuden er alle skilte i huset med storkontrast og taktil skrift.

32 32 At sikre et overskueligt hus, som et enkelt og trygt for alle at finde vej i. Løsning: Husets stjerneform med centralt atrium sikrer at gangafstanden minimeres og man hele tiden har et fast og overskueligt centrum at forholde sig til og bevæge LØSNING sig til og fra. Ovenlyset i atriet sikrer at man også visuelt kan navigere i forhold til lyset. At alle skal kunne finde et toilet som passer til deres behov I stedet for at designe ét toilet som rummer alle brugerbehov er det en bevidst startegi i huset at der er 7 forskellige toiletdesigns placeret rundt omkring i huset. Målet er at man som bruger finder det toilet som passer bedst og at den samlede brugskvalitet øges. Toiletrummets planløsning er markeret på dørene, så man hurtigt får information om rumtypen.

33 33 At evakuere alle brugere uafhængigt af funktionsevne, på samme tid som alle andre kontorhuse. Trapperummene i tre af husets kerner er defineret som safezones. Overtryk i rummet sikrer at røg og ild ikke kommer ind og man kan opholde sig en time i rummet i tilfælde af brand. Brandalarmen udløser at dørene lukkes, men man kan fortsat komme ind i rummet. Med 300 personer i huet og heraf 20% kørestolsbrugere, kan huset evakueres på 6 Alle skal kunne bevæge sig gennem og op i huset på en ligeværdig måde For at give ligeværdig mulighed for individuelle ønsker om hhv både trappe og elevator, er begge muligheder anvendt i huset. Elevator og trappe er altid placeret ved siden af hinanden, så man kan følges hen til dem og mødes igen længere oppe i huset.

UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter

UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter UNIVERSELLUTFORMING:sanseligeforbilledprojekter 2 Introduktion: Denneeksempelsamlingsætterfokuspåde sanseligedimensioneraf universellutformingog præsentererforskelligeeksemplerpåprojekter hvor de sanseligeaspekteraf

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN

DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN DOKUMENTATION MERETE LIND MIKKELSEN Indhold: Smørager. Stuehus. Lungholm Gods. Konvertering og Restaurering. Hørbygaard. Konvertering. Formens Betydning. Artikel, Arkitektur DK. SMØRAGER 2 Smørager Nyt

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24.

Sct. Mortens Kirke. Revideret forslag til ny sakristibygning Udarbejdet af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S den 24. 1 1 Forslag til ny sakristibygning Bygningen placeres hvor den eksisterende sakristibygning ligger på korets nordside. Det nye sakristi forlænges dog to meter i forhold til det eksisterende. En muret facade

Læs mere

Analyser dagslysforholdene i dit bygningsdesign. Gratis download. Daylight Visualizer

Analyser dagslysforholdene i dit bygningsdesign. Gratis download. Daylight Visualizer Daylight Visualizer Analyser dagslysforholdene i dit bygningsdesign Brug Daylight Visualizer til at styre og visualisere dagslyset let og enkelt Gratis download viz.velux.com God arkitektur fortjener Daylight

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen Ulla V. Lundorff Hvorfor Digitale Medier? IT er en naturlig del af børns verden og fremtiden byder dem, at kunne navigere i og bruge IT. Når

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING

ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING ARNE JACOBSEN HANS DISSING OTTO WEITLING Partners Stig Mikkelsen Daniel V Hayden Steen Savery Trojaborg AMAGER BOULEVARD 6, Copenhagen, Denmark FAKTA Konkurrence: 1. præmie i indbudt Kontorbygning, 2008

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Frihed i arkitekturen

Frihed i arkitekturen Etik og æstetik Løsninger i arkitekturen der kan bruges af alle Handiplan Plus Arkitektfirma Råd om handicaptilgængelighed Danske Arkitektvirksomheder Midvintervej 9 dk-8200 Århus N telf [+45] 61 30 46

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

DET AKTIVERENDE HOSPITAL

DET AKTIVERENDE HOSPITAL DET AKTIVERENDE HOSPITAL Idékatalog til udformning af fysiske omgivelser i hospitalssektoren DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid DET AKTIVERENDE HOSPITAL

Læs mere