Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, 12. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagerliste Referater... 4 Tirsdag d. 12. oktober... 4 Introduktionsmøde på den danske ambassade... 4 Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda... 5 Onsdag d. 13. oktober... 7 Møde om den økonomiske udvikling i Prag... 7 Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout... 8 Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag... 9 Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag...10 Torsdag d. 14. oktober...11 Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling...13 Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl...15 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken...17 Fredag d. 15. oktober Regnskab for studieturen

3 1. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen, borgmester Jan Ravn Christensen, udvalgsformand Niels Brammer, udvalgsmedlem Camilla Fabricius, udvalgsmedlem Niels Christian Selchau Mark, udvalgsmedlem Bünyamin Simsek, udvalgsmedlem Kristian Würtz, udvalgsmedlem Embedsmænd: Niels Højberg Hans Nikolaisen Flemming Nielsen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt Sørensen Jørn Sønderkjær Christensen Niels Brøchner (konsul) 3

4 2. Referater Tirsdag d. 12. oktober Ankomst til Prag 13:30. Udvalget blev introduceret til Prag og Tjekkiet af ambassadør Ole E. Moesby Introduktionsmøde på den danske ambassade v/ ambassadør Ole E. Moesby Økonomiudvalgets studietur blev indledt med et besøg på den danske ambassade i Prag, hvor den danske ambassadør Ole E. Moesby og hans stab bød udvalget velkommen. Der blev givet en introduktion til den aktuelle politiske situation i landet og de udfordringer, Tjekkiet og ikke mindst Prag står i. Økonomiudvalget var landet midt i 4

5 en valgkamp til både regionsvalg og senatsvalg, hvilket ville præge programmet, fortalte ambassadøren. Ambassadøren beskrev udfordringen med korruption som et af hovedtemaerne i valgkampen. Temaet har sit udspring i overgangen fra tiden som kommunistisk stat til en moderne demokratisk orienteret stat. Der er et opbrud både blandt partierne, men det fornemmes også blandt vælgerne som udtryk for et oprør mod manglende ubestikkelighed i det offentlige. Udvalget fik et indblik i arbejdet på den danske ambassade og de mange forskelligartede opgaver, der skal løses. Ambassaden søger gennem netværk og samarbejde med andre ambassader at holde sig godt orienteret om udviklingen i landet. Ikke mindst i den periode hvor Tjekkiet havde formandskabet i EU, var der stor interesse for landets politiske situation. Det er ambassadens gode netværk, som har gjort det muligt at sammensætte et varieret program for Økonomiudvalget, herunder et møde med en af favoritterne til borgmesterposten i Prag. Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda, om kommunalvalget d / Antonin Kazda er lokalt byrådsmedlem i bydelen Prag 1. Han taler flydende dansk som følge af en mangeårig kærlighed til Danmark og efterfølgende studier om nordisk kultur samt ophold i Danmark. AK kunne derfor give Aarhusdelegationen et helt specielt indblik i både det politiske system i Tjekkiet og herunder det forestående valg i Tjekkiet samt de udfordringer som byen Prag aktuelt møder. I forbindelse med mødet oplyste Antonin Kazda bl.a. at Tjekkiet har været ledet af borgerlige demokrater siden 1989 at byerne traditionelt stemmer borgerligt, mens landdistrikterne stemmer kommunistisk. Især er kommunistpartiet stærke i grænseområdet mod Tyskland og Polen at et altoverskyggende problem i tjekkisk politik både nationalt og lokalt er korruption, hvilket derfor er et hovedtema i det forestående valg til henholdsvis Senatet og byrådene 5

6 at der derfor til det forestående lokalvalg er opstillet en alternativ borgerlig liste, Top 09, som også havde stor succes ved det foregående parlamentsvalg, hvor de fik 41 ud af 200 mandater at pressen i Tjekkiet er ret fri med gode muligheder for at være kritisk, men at avis læsning typisk foregår via nettet at det i Tjekkiet er staten der har ansvaret for de fleste velfærdsydelser og derfor også opkræver næsten alle skatter. Der er derfor ikke nogen forskelle i kommunale skatter. Kommunerne modtager efterfølgende tilskud til løsning af de opgaver de har ud fra bl.a. antal indbyggere, indkomstgrundlaget og virksomheder i kommunen. Herudover kan der så være ekstraordinære tildelinger, som undertiden kan opleves som politisk bestemte at en normal arbejdsuge er på 40 timer at den tidligere nationalbankdirektør er opstillet til overborgmesterposten i Prag hovedbudskabet er kampen mod korruption. at Prag er inddelt i 22 distrikter med hver sin politiske ledelse at hvert distrikt her egen borgmester og viceborgmester samt rådmænd. Der modtages et beskedent honorar at de største opgaver for kommunerne er infrastruktur, veje, renholdelse mv. og kun i begrænset omfang velfærdsopgaver. Eksempelvis er de fysiske rammer til skolerne kommunens ansvar, men indholdet defineres fra Parlamentet, og alle skolelærere er statsansatte. I Prag 1 er de to største projekter dels et plejehjem, som normalt ellers er statens opgave samt boliger til f.eks. læger, sygeplejersker, politibetjente m.v. Opgaven med plejehjemmet er opstået, fordi Prag 1 er en rig bydel og fordi familiemønstrene hvor familierne bor sammen hele livet så småt er ved at forandre sig. Som en delvis afledt følge heraf er boligspekulation et stort problem i Prag, bl.a. fordi man stadig styrer efter gamle centralt fastsatte regler at kommunerne udover tilskud fra staten kan hente finansiering via salg af jord og bygninger. Desuden opkræves en lille turistskat at en række danske virksomheder er lokaliseret i eller i omegnen af Prag. Bl.a. Lego, Velux, B&O m.fl. at energimæssigt er det primært solenergi der er satset på, idet det ikke blæser ret meget i Tjekkiet generelt. 6

7 Onsdag d. 13. oktober Udvalget på vej til møde med bystyret på Prags rådhus Møde om den økonomiske udvikling i Prag v/ Head of the Strategy and Analysis Department (Prags bystyre) Mr. Vladan Kubec Vladan Kubec gav en gennemgang af bystyrets økonomi og bystyrets økonomiske udfordringer. Når bystyrets økonomi omtales, så er det en omtale af bystyret for hovedstaden Prag inklusiv de ca. 54 kommuner, der er i byen. Hver kommune har sin egen kommunalbestyrelse, der vælger en borgmester m.v. Alle vælgerne stemmer dernæst til repræsentantskabet for hele hovedstaden, hvor der sidder 70 medlem 7

8 mer. Blandt dette repræsentantskab (det parlamentariske organ) vælges hovedstadens borgmester og byråd (regeringen). Byen ledes således på to niveauer. Bystyret havde i 2009 samlede udgifter på ca. 68 mia. czk (20,6 mia DKR) og indtægter på 64 mia. czk og dermed et underskud på 4 mia. czk. Der har været overskud de foregående 4 år, og der forventes også overskud i 2010 selvom det oplyste budget for 2010 udviser et betydeligt underskud. Bystyrets indtægter bestod i 2009 af skatteindtægter på 62 %, som opkræves og fastsættes af staten. Kommunen kan dog fastsætte visse ejendomsskatter, men de udgør en meget lille del af indtægterne. Dernæst udgør overførsler/tilskud fra staten ca. 34 %. Disse udbetales efter forskellige kriterier til landets kommuner ud fra befolkningstal, størrelse og andre kriterier. Bystyrets udgifter på i alt 68 mia. czk vedrører i høj grad infrastruktur, bygningsvedligeholdelse og byplanlægning. Staten har ansvaret for hovedparten af de sociale områder og undervisningsområdet. Kommunens opgave er at stille bygninger til rådighed for disse institutioner. Det betyder endvidere, at anlægsopgaverne fylder relativt meget af bystyrets økonomi 25 ud af de 68 mia. czk. Der er brugt mange anlægsmidler til offentlig transport (metroen), den indre ringmotorvej samt bygningsvedligeholdelse. Det blev oplyst, at staten finansierer en ydre ringmotorvej, der netop er delvist åbnet. Det blev oplyst, at der er planer for en række investeringer i fremtiden. Disse investeringer er ikke konsekvent finansieret. De kommunale midler (der er få) suppleres af ønsker om bidrag fra statsmidler, EU midler og muligvis brugerbetaling. Det sidste kan blive tilfældet i forhold til planer om rensning af spildevand. Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout Under frokosten fortalte Jan Kohout om den lokale valgkamp, hvor et af hovedtemaerne var korruption med en udbredt mistillid til folkevalgte. Desuden fortalte han om, hvordan valgkampen i praksis spænder fra anvendelse af store bannerreklamer i bybilledet og vælgermøder på mindre værtshuse til en øget anvendelse af nye medier som internet og Facebook. 8

9 Jan Kohout fortalte desuden om forholdet til EU, som har en del lighedspunkter med det danske forhold til EU. Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag v/ spokesman Mr. Wolf, Head of PR Department Ms. Veverková og Head of the Prague Municipality Tourism Unit Jana Hudcová fra External Marketing Department Wolf og Veverková gav en kort orientering om PR afdelingens aktiviteter. Udgangspunktet er et ønske om at kombinere det historiske med det moderne. I den forbindelse er det en omfattende informationsopgave. Et eksempel på dette er renoveringen eller moderniseringen af Karlsbroen, hvor der dels informeres i forhold til besøgende, dels er udfordringer i forhold til den politiske debat om emnet. Der er en tilsvarende opgave i forhold til udbygning af infrastrukturen, herunder Metroen. Den søges løst via løbende nyheder, info i TV, aviser m.v. Der er afsat ca. 70 mio. kr. om året til information og branding. De direkte og indirekte indtægter i forbindelse med turisme er svære at opgøre. Der er direkte indtægter sengeafgift på ca. 160 mio. kr. årligt. Jana Hudcová redegjorde for Prags muligheder og tilbud på det kulturelle område og nævnte i den forbindelse museer, teatre, initiativet Prague spring events samt en række særlige begivenheder som f.eks. maraton. I forhold til turistsengekapaciteten er der ca senge. Der er årligt 5,3 mio. overnatninger. Det er vurderingen at ca jobs i Prag skyldes turismen. Tiltrækning af konferencer er et særligt indsatsområde. Der er etableret et Prague promotor bureau til formålet. Der er skarp konkurrence specielt med Wien og Budapest. Af andre indsatsområder blev nævnt kampagne i forhold til unge, branding, aktiviteter set i forhold til kultur, historie, monumenter samt endelig samarbejde generelt med de tjekkiske landsdækkende kunstaktiviteter. 9

10 Ms. Sevciková gav en orientering om Prags deltagelse i internationalt samarbejde i bred forstand. Prags gode og markante profil bruges som omdrejningspunkt mottoet er promotion of the good will of Prague. Der tages en række midler i anvendelse, blandt andet venskabsbyer og mere konkrete partnerskaber med andre byer. Der er 26 venskabsbyer. For halvdelens vedkommende er samarbejdet formaliseret i en kontrakt. Af andre initiativer blev nævnt udnyttelse af Praghuset i Bruxelles, kunstmesse i Paris samt deltagelse i eurocities (højt prioriteret), global cities samt andre netværk. Et helt særligt og højt profileret indsatsområde har været Shanghai 2010 Expo (verdensudstillingen). Det generelle indtryk er, at Prag har en meget stærk position mht. branding og byprofilering. En position, der tilsyneladende bevirker, at fokus ikke er på strategiområdet, men meget på direkte aktiviteter og initiativer. Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag. Møde og rundvisning ved Carsten Rasmussen, General Manager of Production. Carsten Rasmussen fortalte om, hvorfor LEGO har valgt at outsource til lige præcis Tjekkiet, hvilke funktioner der er outsourcet, fremtidsperspektiverne for outsourcing til Tjekkiet samt hvilken indvirkning outsourcing har haft på LEGOs indtjeningsmuligheder. Der er i dag knap 1000 medarbejdere på fabrikken. Carsten Rasmussen gav udtryk for, at pakkeproduktionen i Tjekkiet med lønninger på en fjerdedel af danske lønninger er med til at sikre Lego en global konkurrencedygtighed, der medvirker til at fastholde de mange videntunge jobs i Billund. 10

11 Torsdag d. 14. oktober Udvalget cyklede til morgenmødet torsdag for at brande Aarhus som cykelby Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa. Mødet fandt sted på det centralt beliggende hotel Aria. Mødet var tilrettelagt som et rundbordsmøde, hvor der ved hvert bord sad repræsentanter for danske virksomheder, tjekkiske eksperter og/eller politikere samt repræsentanter for Aarhusdelegationen. 11

12 Mødet blev indledt med velkomst ved ambassadør Ole E. Moesby, borgmesterkandidat Z. Tuma og borgmester Nicolai Wammen. Tuma der var i den sidste del af en hektisk valgkamp fortalte lidt om sin fortid som nationalbankdirektør og baggrunden for, at han har valgt at stille op til kommunalvalget. I den forbindelse omtalte Tuma det som en stor udfordring at gennemføre et systemskifte. Hans vision for en ændring af bystyret var følgende: at ændre ledelsen af bystyret så rollerne mellem de forskellige niveauer bliver mere klar. (*) at sikre en bedre udnyttelse af den store fordel som byen har i kraft af en veluddannet arbejdskraft og et godt brand som kultur og turistby at sikre virksomhederne bedre og mere gennemskuelige vilkår. Herefter fik Lars Christensen, finansiel rådgiver i Øst og CentralEuropa for Danske Bank mulighed for at give en kort introduktion til landets økonomiske situation. LC vurderede, at Tjekkiets økonomi ser ud til at være genoprettet relativt hurtigt efter krisen i 2008/2009 i forhold til andre europæiske lande. Danske Banks vækstforventning (BNP) for Tjekkiet for 2010 (2 %) og 2011 (små 3 %) er relativt fornuftig. Ledigheden er ikke så høj som i mange lande, og ikke mindst er statsgælden relativt lav. LC bemærkede endvidere, at de dominerende partier i Tjekkiet i den aktuelle lokal og regionalpolitiske valgkamp er stillet op med klare reformprogrammer, som forholder sig til en række centrale emner herunder reform/reduktion af velfærdsydelser. LC anslog desuden i lighed med andre eksperter og politikere kampen mod korruption som valgets centrale tema. Herefter var der mulighed for debat i form af rundbordssamtale ved de forskellige borde. Der er ikke optaget noter fra disse samtaler, der formede sig ganske forskelligt afhængig af hvilke personer, der var placeret ved bordene og de valgte diskussionsemner. Rundbordssamtalerne gav mulighed for drøftelser med centrale personer i mindre fora. Referenten af denne del af Pragturen var interesseret i at høre mere om Tumas planer om at ændre bystyret og benyttede lejligheden til at kontakte den rådgiver, som Tuma havde medbragt til mødet, Mr. Vit Gloser. Som illustration af indholdet i rundbordssamtalerne er rådgiverens svar på en uddybning af hvilken ændring i bystyret, som Tuma satsede på, hermed gengivet skønt gengivelsen er udtryk for en subjektiv oplevelse i en dialog, der ikke foregik i plenum. Ifølge rådgiveren ønsker Tuma at arbejde for følgende ændringer i bystyret (*) : 12

13 Der skal ske en klarere adskillelse af den politiske og administrative ledelse. Der er før valget ifølge rådgiveren en for uklar arbejdsdeling, hvor det politiske niveau intervenerer for meget og vilkårligt i driften. Der skal ske udskiftning af store dele af den administrative ledelse, som ikke fungerer professionelt og uafhængigt i forhold til bl.a. gennemskuelighed. Der skal arbejdes for en langsigtet økonomisk planlægning, hvor tilfældige salg af kommunale ejendomme til finansiering af akutte problemer (på dårlige vilkår) afløses af en fornuftig og langsigtet strategi. Der skal arbejdes for gennemskuelighed og overholdelse af udbudsregler i praksis. Som en fodnote skal det nævnes, at det i november måned efter studieturen stod klart, at Tuma ikke vandt borgmesterposten, som i stedet gik til Bohuslav Svoboda fra the Civic Democratic Party (ODS). Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling Borgmester Nicolai Wammen indledte med at takke for modtagelsen og det omfattende program. Økonomiudvalget er interesseret i at drøfte erfaringsudveksling og samarbejdsmuligheder mellem Aarhus og Prag/Plzen, og håber at virksomheder fra Plzen deltager i erhvervsseminarer mellem Aarhus og Tjekkiet. Repræsentanter for bystyret gav en introduktion til byen Plzen, som er den fjerdestørste by i Tjekkiet med indbyggere, beliggende ca. 80 km. fra Prag og ca. 80 km. fra Tyskland. Byen er centrum for regionen Plzen med indbyggere. Byen har en lang historie, idet den er grundlagt år 295. I nyere tid er det blevet en typisk industriby (maskiner og øl), senere med fokus på elektronik og service. Byen er center for uddannelse med to universiteter samt center for kultur og sport. Den strategiske plan for byens udvikling opdateres hvert år. Den omfatter en arealplan samt planer for udvikling inden for boliger, transport, kultur mv. Det er målet at være en god by for indbyggerne, en venlig by for besøgende samt en attraktiv by for virksomheder og investorer. Den aktuelle plan omhandler kulturhus, 13

14 boligkomplekser og fornyelse af infrastruktur. Desuden gøres en stor indsats for at forny byens centrum med bygninger, gågader og parker. I 2008 etableredes 1. etape af en videnskabs og teknologipark. 2. etape etableres En del heraf finansieres af EU. Uddannelsesområdet prioriteres højt, blandt andet Vesttjekkisk Universitet samt det medicinske fakultet fra Karls Universitetet, som udbygges med forskningsafdelinger. Plzen er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2015 (Aarhus kandiderer som bekendt til titlen i 2017). Det medfører en del infrastrukturprojekter. Desuden nævntes et historisk teater samt et nyt vesttjekkisk galleri finansieret af regionen. Endvidere revitaliseres en bydel med lejligheder, et designmuseum samt et multikulturcenter. De grønne områder omkring floderne gennem byen renoveres. Desuden opføres et nyt stadion med atletikfaciliteter, mens fodboldstadionet søges etableret som Offentligt Privat Partnerskab. Endelig arbejdes på en modernisering af trafikcentrum, også som et OPP projekt. På spørgsmål om erfaringer med at vælge tema for ansøgning til europæisk kulturhovedstad blev svaret, at man i første omgang afventer afgørelsen fra Ministerrådet. Temaet er indtil videre et åbent Plzen. Man vil bygge på eksisterende styrker samt understrege den europæiske, åbne dimension. Repræsentanterne fra bystyret tilbød at indgå i kontakt og dialog med Aarhus om erfaringer med ansøgning, valg af temaer mv. På spørgsmål om erfaringer med OPP blev svaret, at det har taget lang tid at få et lovgrundlag på plads, og at man endnu ikke har konkrete erfaringer, men er i indledende overvejelser. Der er en vis betænkelighed ved OPP i både privat og offentlig sektor. Det blev oplyst, at der er ledige erhvervsgrunde til virksomheder, der ønsker at etablere sig. Der blev spurgt til arbejdet med at brande byen som åben og venlig. Der blev svaret, at byen Plzen som udgangspunkt ikke har noget kendt brand, hvilket opfattes som en svaghed også i forhold til byens egne borgere. Det er vanskeligt at brande byen med de valgte kendetegn: åben og venlig. Der har været en omfattende dialog med borgerne. Man forventer, at der kommer en øget stolthed hos 14

15 borgerne over byen, når den får et løft og en stærkere identitet. Alle borgere er inviteret til at deltage i idéudvikling omkring kulturhovedstadsansøgningen. Formanden for Økonomiudvalget Jan Ravn Christensen takkede for arrangementet og opsummerede en række fælles udfordringer: OPP, kulturhovedstad og branding. Udvalget til møde i Plzen Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl Overborgmester Pavel Roedl bød delegationen velkommen til Plzen. Området er især kendt og berømt for sin ølproduktion som har historiske rødder, og overborgmesteren fortalte engageret om byens historie. Området føler en tæt tilknytning til vesten, bl.a. begrundet i at området efter krigen blev befriet af USA, mens en stor del af det øvrige Tjekkiet blev befriet af Rusland. Helt op til murens fald i 1989 har det afspejlet sig i området. 15

16 Efter 1989 har området oplevet en hurtig udvikling og har fået etableret et stort og succesfyldt industriområde. Udover ølproduktion har byen i dag en del industri, mekanik, service og er ikke mindst kendt for at huse Skoda fabrikken. Plzen har pt. den tredjestørste vækstrate blandt byerne i Tjekkiet. Aktuelt arbejder byen (som nævnt tidligere på dagen) på en række større anlægsprojekter hvor offentlige og private virksomheder er gået sammen om at løse opgaverne. Det gælder bl.a. i forhold til et kæmpe P hus samt i forhold til bygning af et nyt stadion. Arbejdsløsheden i Plzen er på knapt 7 %. Der er mange indvandrere i området, ca. 10 %, hvilket er relativt højt for Tjekkiet. Det er en problemstilling, der drøftes politisk p.t. Overborgmesterens melding er, at der fremover vil være mere fokus på kvaliteten af arbejdskraften end kvantiteten. Bl.a. har byen med held forsøgt sig med jobgaranti til de universitetsuddannede, som uddannes på et af områdets to universiteter. Det har fået mange til at bosætte sig i Plzen efter endt uddannelse. Overborgmesteren orienterede også om Plzens udpegning til Europæisk Kulturhovedstad i 2015 og beskrev de overvejelser og den proces, man i byen havde været igennem i forhold til kandidaturet. Overborgmesteren inviterede i den forbindelse Århus til at trække på deres erfaringer. Plzen budgetterer med et samlet udgiftsbudget for kandidaturet på ca. 60 mio. euro, hvoraf ca. 1/3 forventes at komme fra byen. Overborgmesteren begrundede byens strategiske beslutning med, at det ganske vist vil være en økonomisk udgift for byen, men det vil give en masse indtægter tilbage til byen, dens virksomheder og borgere. Og med overborgmesterens ord, så er rige borgere lig med en rig by. Nicolai Wammen takkede på Aarhus vegne for modtagelsen i Plzen og gav en kort orientering om bysamfundet Aarhus og byens styrker og potentiale. Borgmesteren orienterede også om Aarhus ambitioner om at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og lovede, at delegationen ville bringe tilbuddet om videndeling og evt. samarbejde med Plzen med hjem til Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, som forestår kommunens arbejde med ansøgningen. 16

17 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken, der producerer letbanetog (datterselskab til Skoda Holding) v/ CEO Josef Bernard, Skoda Plzen Historien om virksomheden ŠKODA TRANSPORT går tilbage til 1918, da en ny væsentlig enhed blev etableret som en del af Skoda, der beskæftiger sig med reparation og senere også med produktion af jernbanekøretøjer. Det første lokomotiv rullede ud af produktionslinjerne i Mærkevaren damplokomotiver blev leveret til Rumænien, Bulgarien, Portugal og Grækenland, og også til eksotiske lande som Columbia, Kina og Indien. Produktionen af damplokomotiver blev afsluttet i Da var mere end 3000 enheder blevet produceret. I 1920 erne tog produktionen af elektriske lokomotiver fart i Plzen og det første sæt af elektriske lokomotiver blev fremstillet og sat i drift i Škodas elektriske lokomotiver viste sig meget pålidelige under krævende driftsforhold, og de blev også leveret i udlandet, især til USSR. Efter ændringen af situationen for de traditionelle kunder og opbrud i eksisterende markeder mod slutningen af halvfemserne, begyndte ŠKODA TRANSPORT at sprede produktionsprogrammet. Fra 1993 udvidede Škoda sit virkefelt til at omfatte den lokale offentlige transport. En stor milepæl var her virksomhedens omfattende renovering af Prags metrotogsæt, der blev påbegyndt i I 1997 blev produktionen af moderne lav gulvsporvogne indledt, og den fandt hurtigt sin anvendelse ikke blot på hjemmemarkedet, men også i Italien og USA. I dag er leverancer til de østeuropæiske lande igen af betydning. Vellykkede og vigtige investeringer i nye produktlinjer sammen med den langsigtede stabile nicheproduktion og den finansielle stabilitet i selskabet gjorde, at ŠKODA TRANS PORT genopstod som en af de førende europæiske jernbaneaktører i erhvervslivet. Skoda letbanetog vil være en mulighed for den kommende letbane i Aarhus. Desuden omfattede besøget Škodas museum, hvor den omdiskuterede skulptur Entropa var udstillet. Entropa er en skulptur skabt af tjekkiske kunstner David Cerny i anledning af Tjekkiets formandskab for EU. Skulpturen ironiserer over den europæiske integration og de stereotyper, der er forbundet med hvert land i unio 17

18 nen. Den har undertitlen "Stereotyper er barrierer, der skal rives ned", i overensstemmelse med det tjekkiske EU formandskabs motto "Europa uden barrierer. Udvalget takker Skoda for rundvisningen foran Entropa kunstværket Den dækker cirka 256 kvadratmeter (2.760 m²), der måler 16,4 meter (54 fod) høj og 16,5 meter (54 fod) bred). Tre fjerdedele af vægten kommer fra rammen, hvilket gør en samlet vægt på 8 tons. I et interview har Černý erklæret, at skulpturen som er opdelt i landedele er påvirket af Monty Pythons humor. Fredag d. 15. oktober Hjemrejse 18

19 3. Regnskab for studieturen Poster Flytransport Anden transport (bus, taxa, sporvogn m.m.) Hotel Forplejning Gaver Tolk Diæter Total Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal deltagere: 15 Gennemsnitspris pr. deltager: kr. 19

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan lær Lean ved kilden Vil du lære det rigtige Lean at kende, så er en Kaizen Tour til Japan lige noget for dig. På denne studierejse får du

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere