Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, 12. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagerliste Referater... 4 Tirsdag d. 12. oktober... 4 Introduktionsmøde på den danske ambassade... 4 Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda... 5 Onsdag d. 13. oktober... 7 Møde om den økonomiske udvikling i Prag... 7 Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout... 8 Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag... 9 Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag...10 Torsdag d. 14. oktober...11 Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling...13 Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl...15 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken...17 Fredag d. 15. oktober Regnskab for studieturen

3 1. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen, borgmester Jan Ravn Christensen, udvalgsformand Niels Brammer, udvalgsmedlem Camilla Fabricius, udvalgsmedlem Niels Christian Selchau Mark, udvalgsmedlem Bünyamin Simsek, udvalgsmedlem Kristian Würtz, udvalgsmedlem Embedsmænd: Niels Højberg Hans Nikolaisen Flemming Nielsen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt Sørensen Jørn Sønderkjær Christensen Niels Brøchner (konsul) 3

4 2. Referater Tirsdag d. 12. oktober Ankomst til Prag 13:30. Udvalget blev introduceret til Prag og Tjekkiet af ambassadør Ole E. Moesby Introduktionsmøde på den danske ambassade v/ ambassadør Ole E. Moesby Økonomiudvalgets studietur blev indledt med et besøg på den danske ambassade i Prag, hvor den danske ambassadør Ole E. Moesby og hans stab bød udvalget velkommen. Der blev givet en introduktion til den aktuelle politiske situation i landet og de udfordringer, Tjekkiet og ikke mindst Prag står i. Økonomiudvalget var landet midt i 4

5 en valgkamp til både regionsvalg og senatsvalg, hvilket ville præge programmet, fortalte ambassadøren. Ambassadøren beskrev udfordringen med korruption som et af hovedtemaerne i valgkampen. Temaet har sit udspring i overgangen fra tiden som kommunistisk stat til en moderne demokratisk orienteret stat. Der er et opbrud både blandt partierne, men det fornemmes også blandt vælgerne som udtryk for et oprør mod manglende ubestikkelighed i det offentlige. Udvalget fik et indblik i arbejdet på den danske ambassade og de mange forskelligartede opgaver, der skal løses. Ambassaden søger gennem netværk og samarbejde med andre ambassader at holde sig godt orienteret om udviklingen i landet. Ikke mindst i den periode hvor Tjekkiet havde formandskabet i EU, var der stor interesse for landets politiske situation. Det er ambassadens gode netværk, som har gjort det muligt at sammensætte et varieret program for Økonomiudvalget, herunder et møde med en af favoritterne til borgmesterposten i Prag. Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda, om kommunalvalget d / Antonin Kazda er lokalt byrådsmedlem i bydelen Prag 1. Han taler flydende dansk som følge af en mangeårig kærlighed til Danmark og efterfølgende studier om nordisk kultur samt ophold i Danmark. AK kunne derfor give Aarhusdelegationen et helt specielt indblik i både det politiske system i Tjekkiet og herunder det forestående valg i Tjekkiet samt de udfordringer som byen Prag aktuelt møder. I forbindelse med mødet oplyste Antonin Kazda bl.a. at Tjekkiet har været ledet af borgerlige demokrater siden 1989 at byerne traditionelt stemmer borgerligt, mens landdistrikterne stemmer kommunistisk. Især er kommunistpartiet stærke i grænseområdet mod Tyskland og Polen at et altoverskyggende problem i tjekkisk politik både nationalt og lokalt er korruption, hvilket derfor er et hovedtema i det forestående valg til henholdsvis Senatet og byrådene 5

6 at der derfor til det forestående lokalvalg er opstillet en alternativ borgerlig liste, Top 09, som også havde stor succes ved det foregående parlamentsvalg, hvor de fik 41 ud af 200 mandater at pressen i Tjekkiet er ret fri med gode muligheder for at være kritisk, men at avis læsning typisk foregår via nettet at det i Tjekkiet er staten der har ansvaret for de fleste velfærdsydelser og derfor også opkræver næsten alle skatter. Der er derfor ikke nogen forskelle i kommunale skatter. Kommunerne modtager efterfølgende tilskud til løsning af de opgaver de har ud fra bl.a. antal indbyggere, indkomstgrundlaget og virksomheder i kommunen. Herudover kan der så være ekstraordinære tildelinger, som undertiden kan opleves som politisk bestemte at en normal arbejdsuge er på 40 timer at den tidligere nationalbankdirektør er opstillet til overborgmesterposten i Prag hovedbudskabet er kampen mod korruption. at Prag er inddelt i 22 distrikter med hver sin politiske ledelse at hvert distrikt her egen borgmester og viceborgmester samt rådmænd. Der modtages et beskedent honorar at de største opgaver for kommunerne er infrastruktur, veje, renholdelse mv. og kun i begrænset omfang velfærdsopgaver. Eksempelvis er de fysiske rammer til skolerne kommunens ansvar, men indholdet defineres fra Parlamentet, og alle skolelærere er statsansatte. I Prag 1 er de to største projekter dels et plejehjem, som normalt ellers er statens opgave samt boliger til f.eks. læger, sygeplejersker, politibetjente m.v. Opgaven med plejehjemmet er opstået, fordi Prag 1 er en rig bydel og fordi familiemønstrene hvor familierne bor sammen hele livet så småt er ved at forandre sig. Som en delvis afledt følge heraf er boligspekulation et stort problem i Prag, bl.a. fordi man stadig styrer efter gamle centralt fastsatte regler at kommunerne udover tilskud fra staten kan hente finansiering via salg af jord og bygninger. Desuden opkræves en lille turistskat at en række danske virksomheder er lokaliseret i eller i omegnen af Prag. Bl.a. Lego, Velux, B&O m.fl. at energimæssigt er det primært solenergi der er satset på, idet det ikke blæser ret meget i Tjekkiet generelt. 6

7 Onsdag d. 13. oktober Udvalget på vej til møde med bystyret på Prags rådhus Møde om den økonomiske udvikling i Prag v/ Head of the Strategy and Analysis Department (Prags bystyre) Mr. Vladan Kubec Vladan Kubec gav en gennemgang af bystyrets økonomi og bystyrets økonomiske udfordringer. Når bystyrets økonomi omtales, så er det en omtale af bystyret for hovedstaden Prag inklusiv de ca. 54 kommuner, der er i byen. Hver kommune har sin egen kommunalbestyrelse, der vælger en borgmester m.v. Alle vælgerne stemmer dernæst til repræsentantskabet for hele hovedstaden, hvor der sidder 70 medlem 7

8 mer. Blandt dette repræsentantskab (det parlamentariske organ) vælges hovedstadens borgmester og byråd (regeringen). Byen ledes således på to niveauer. Bystyret havde i 2009 samlede udgifter på ca. 68 mia. czk (20,6 mia DKR) og indtægter på 64 mia. czk og dermed et underskud på 4 mia. czk. Der har været overskud de foregående 4 år, og der forventes også overskud i 2010 selvom det oplyste budget for 2010 udviser et betydeligt underskud. Bystyrets indtægter bestod i 2009 af skatteindtægter på 62 %, som opkræves og fastsættes af staten. Kommunen kan dog fastsætte visse ejendomsskatter, men de udgør en meget lille del af indtægterne. Dernæst udgør overførsler/tilskud fra staten ca. 34 %. Disse udbetales efter forskellige kriterier til landets kommuner ud fra befolkningstal, størrelse og andre kriterier. Bystyrets udgifter på i alt 68 mia. czk vedrører i høj grad infrastruktur, bygningsvedligeholdelse og byplanlægning. Staten har ansvaret for hovedparten af de sociale områder og undervisningsområdet. Kommunens opgave er at stille bygninger til rådighed for disse institutioner. Det betyder endvidere, at anlægsopgaverne fylder relativt meget af bystyrets økonomi 25 ud af de 68 mia. czk. Der er brugt mange anlægsmidler til offentlig transport (metroen), den indre ringmotorvej samt bygningsvedligeholdelse. Det blev oplyst, at staten finansierer en ydre ringmotorvej, der netop er delvist åbnet. Det blev oplyst, at der er planer for en række investeringer i fremtiden. Disse investeringer er ikke konsekvent finansieret. De kommunale midler (der er få) suppleres af ønsker om bidrag fra statsmidler, EU midler og muligvis brugerbetaling. Det sidste kan blive tilfældet i forhold til planer om rensning af spildevand. Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout Under frokosten fortalte Jan Kohout om den lokale valgkamp, hvor et af hovedtemaerne var korruption med en udbredt mistillid til folkevalgte. Desuden fortalte han om, hvordan valgkampen i praksis spænder fra anvendelse af store bannerreklamer i bybilledet og vælgermøder på mindre værtshuse til en øget anvendelse af nye medier som internet og Facebook. 8

9 Jan Kohout fortalte desuden om forholdet til EU, som har en del lighedspunkter med det danske forhold til EU. Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag v/ spokesman Mr. Wolf, Head of PR Department Ms. Veverková og Head of the Prague Municipality Tourism Unit Jana Hudcová fra External Marketing Department Wolf og Veverková gav en kort orientering om PR afdelingens aktiviteter. Udgangspunktet er et ønske om at kombinere det historiske med det moderne. I den forbindelse er det en omfattende informationsopgave. Et eksempel på dette er renoveringen eller moderniseringen af Karlsbroen, hvor der dels informeres i forhold til besøgende, dels er udfordringer i forhold til den politiske debat om emnet. Der er en tilsvarende opgave i forhold til udbygning af infrastrukturen, herunder Metroen. Den søges løst via løbende nyheder, info i TV, aviser m.v. Der er afsat ca. 70 mio. kr. om året til information og branding. De direkte og indirekte indtægter i forbindelse med turisme er svære at opgøre. Der er direkte indtægter sengeafgift på ca. 160 mio. kr. årligt. Jana Hudcová redegjorde for Prags muligheder og tilbud på det kulturelle område og nævnte i den forbindelse museer, teatre, initiativet Prague spring events samt en række særlige begivenheder som f.eks. maraton. I forhold til turistsengekapaciteten er der ca senge. Der er årligt 5,3 mio. overnatninger. Det er vurderingen at ca jobs i Prag skyldes turismen. Tiltrækning af konferencer er et særligt indsatsområde. Der er etableret et Prague promotor bureau til formålet. Der er skarp konkurrence specielt med Wien og Budapest. Af andre indsatsområder blev nævnt kampagne i forhold til unge, branding, aktiviteter set i forhold til kultur, historie, monumenter samt endelig samarbejde generelt med de tjekkiske landsdækkende kunstaktiviteter. 9

10 Ms. Sevciková gav en orientering om Prags deltagelse i internationalt samarbejde i bred forstand. Prags gode og markante profil bruges som omdrejningspunkt mottoet er promotion of the good will of Prague. Der tages en række midler i anvendelse, blandt andet venskabsbyer og mere konkrete partnerskaber med andre byer. Der er 26 venskabsbyer. For halvdelens vedkommende er samarbejdet formaliseret i en kontrakt. Af andre initiativer blev nævnt udnyttelse af Praghuset i Bruxelles, kunstmesse i Paris samt deltagelse i eurocities (højt prioriteret), global cities samt andre netværk. Et helt særligt og højt profileret indsatsområde har været Shanghai 2010 Expo (verdensudstillingen). Det generelle indtryk er, at Prag har en meget stærk position mht. branding og byprofilering. En position, der tilsyneladende bevirker, at fokus ikke er på strategiområdet, men meget på direkte aktiviteter og initiativer. Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag. Møde og rundvisning ved Carsten Rasmussen, General Manager of Production. Carsten Rasmussen fortalte om, hvorfor LEGO har valgt at outsource til lige præcis Tjekkiet, hvilke funktioner der er outsourcet, fremtidsperspektiverne for outsourcing til Tjekkiet samt hvilken indvirkning outsourcing har haft på LEGOs indtjeningsmuligheder. Der er i dag knap 1000 medarbejdere på fabrikken. Carsten Rasmussen gav udtryk for, at pakkeproduktionen i Tjekkiet med lønninger på en fjerdedel af danske lønninger er med til at sikre Lego en global konkurrencedygtighed, der medvirker til at fastholde de mange videntunge jobs i Billund. 10

11 Torsdag d. 14. oktober Udvalget cyklede til morgenmødet torsdag for at brande Aarhus som cykelby Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa. Mødet fandt sted på det centralt beliggende hotel Aria. Mødet var tilrettelagt som et rundbordsmøde, hvor der ved hvert bord sad repræsentanter for danske virksomheder, tjekkiske eksperter og/eller politikere samt repræsentanter for Aarhusdelegationen. 11

12 Mødet blev indledt med velkomst ved ambassadør Ole E. Moesby, borgmesterkandidat Z. Tuma og borgmester Nicolai Wammen. Tuma der var i den sidste del af en hektisk valgkamp fortalte lidt om sin fortid som nationalbankdirektør og baggrunden for, at han har valgt at stille op til kommunalvalget. I den forbindelse omtalte Tuma det som en stor udfordring at gennemføre et systemskifte. Hans vision for en ændring af bystyret var følgende: at ændre ledelsen af bystyret så rollerne mellem de forskellige niveauer bliver mere klar. (*) at sikre en bedre udnyttelse af den store fordel som byen har i kraft af en veluddannet arbejdskraft og et godt brand som kultur og turistby at sikre virksomhederne bedre og mere gennemskuelige vilkår. Herefter fik Lars Christensen, finansiel rådgiver i Øst og CentralEuropa for Danske Bank mulighed for at give en kort introduktion til landets økonomiske situation. LC vurderede, at Tjekkiets økonomi ser ud til at være genoprettet relativt hurtigt efter krisen i 2008/2009 i forhold til andre europæiske lande. Danske Banks vækstforventning (BNP) for Tjekkiet for 2010 (2 %) og 2011 (små 3 %) er relativt fornuftig. Ledigheden er ikke så høj som i mange lande, og ikke mindst er statsgælden relativt lav. LC bemærkede endvidere, at de dominerende partier i Tjekkiet i den aktuelle lokal og regionalpolitiske valgkamp er stillet op med klare reformprogrammer, som forholder sig til en række centrale emner herunder reform/reduktion af velfærdsydelser. LC anslog desuden i lighed med andre eksperter og politikere kampen mod korruption som valgets centrale tema. Herefter var der mulighed for debat i form af rundbordssamtale ved de forskellige borde. Der er ikke optaget noter fra disse samtaler, der formede sig ganske forskelligt afhængig af hvilke personer, der var placeret ved bordene og de valgte diskussionsemner. Rundbordssamtalerne gav mulighed for drøftelser med centrale personer i mindre fora. Referenten af denne del af Pragturen var interesseret i at høre mere om Tumas planer om at ændre bystyret og benyttede lejligheden til at kontakte den rådgiver, som Tuma havde medbragt til mødet, Mr. Vit Gloser. Som illustration af indholdet i rundbordssamtalerne er rådgiverens svar på en uddybning af hvilken ændring i bystyret, som Tuma satsede på, hermed gengivet skønt gengivelsen er udtryk for en subjektiv oplevelse i en dialog, der ikke foregik i plenum. Ifølge rådgiveren ønsker Tuma at arbejde for følgende ændringer i bystyret (*) : 12

13 Der skal ske en klarere adskillelse af den politiske og administrative ledelse. Der er før valget ifølge rådgiveren en for uklar arbejdsdeling, hvor det politiske niveau intervenerer for meget og vilkårligt i driften. Der skal ske udskiftning af store dele af den administrative ledelse, som ikke fungerer professionelt og uafhængigt i forhold til bl.a. gennemskuelighed. Der skal arbejdes for en langsigtet økonomisk planlægning, hvor tilfældige salg af kommunale ejendomme til finansiering af akutte problemer (på dårlige vilkår) afløses af en fornuftig og langsigtet strategi. Der skal arbejdes for gennemskuelighed og overholdelse af udbudsregler i praksis. Som en fodnote skal det nævnes, at det i november måned efter studieturen stod klart, at Tuma ikke vandt borgmesterposten, som i stedet gik til Bohuslav Svoboda fra the Civic Democratic Party (ODS). Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling Borgmester Nicolai Wammen indledte med at takke for modtagelsen og det omfattende program. Økonomiudvalget er interesseret i at drøfte erfaringsudveksling og samarbejdsmuligheder mellem Aarhus og Prag/Plzen, og håber at virksomheder fra Plzen deltager i erhvervsseminarer mellem Aarhus og Tjekkiet. Repræsentanter for bystyret gav en introduktion til byen Plzen, som er den fjerdestørste by i Tjekkiet med indbyggere, beliggende ca. 80 km. fra Prag og ca. 80 km. fra Tyskland. Byen er centrum for regionen Plzen med indbyggere. Byen har en lang historie, idet den er grundlagt år 295. I nyere tid er det blevet en typisk industriby (maskiner og øl), senere med fokus på elektronik og service. Byen er center for uddannelse med to universiteter samt center for kultur og sport. Den strategiske plan for byens udvikling opdateres hvert år. Den omfatter en arealplan samt planer for udvikling inden for boliger, transport, kultur mv. Det er målet at være en god by for indbyggerne, en venlig by for besøgende samt en attraktiv by for virksomheder og investorer. Den aktuelle plan omhandler kulturhus, 13

14 boligkomplekser og fornyelse af infrastruktur. Desuden gøres en stor indsats for at forny byens centrum med bygninger, gågader og parker. I 2008 etableredes 1. etape af en videnskabs og teknologipark. 2. etape etableres En del heraf finansieres af EU. Uddannelsesområdet prioriteres højt, blandt andet Vesttjekkisk Universitet samt det medicinske fakultet fra Karls Universitetet, som udbygges med forskningsafdelinger. Plzen er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2015 (Aarhus kandiderer som bekendt til titlen i 2017). Det medfører en del infrastrukturprojekter. Desuden nævntes et historisk teater samt et nyt vesttjekkisk galleri finansieret af regionen. Endvidere revitaliseres en bydel med lejligheder, et designmuseum samt et multikulturcenter. De grønne områder omkring floderne gennem byen renoveres. Desuden opføres et nyt stadion med atletikfaciliteter, mens fodboldstadionet søges etableret som Offentligt Privat Partnerskab. Endelig arbejdes på en modernisering af trafikcentrum, også som et OPP projekt. På spørgsmål om erfaringer med at vælge tema for ansøgning til europæisk kulturhovedstad blev svaret, at man i første omgang afventer afgørelsen fra Ministerrådet. Temaet er indtil videre et åbent Plzen. Man vil bygge på eksisterende styrker samt understrege den europæiske, åbne dimension. Repræsentanterne fra bystyret tilbød at indgå i kontakt og dialog med Aarhus om erfaringer med ansøgning, valg af temaer mv. På spørgsmål om erfaringer med OPP blev svaret, at det har taget lang tid at få et lovgrundlag på plads, og at man endnu ikke har konkrete erfaringer, men er i indledende overvejelser. Der er en vis betænkelighed ved OPP i både privat og offentlig sektor. Det blev oplyst, at der er ledige erhvervsgrunde til virksomheder, der ønsker at etablere sig. Der blev spurgt til arbejdet med at brande byen som åben og venlig. Der blev svaret, at byen Plzen som udgangspunkt ikke har noget kendt brand, hvilket opfattes som en svaghed også i forhold til byens egne borgere. Det er vanskeligt at brande byen med de valgte kendetegn: åben og venlig. Der har været en omfattende dialog med borgerne. Man forventer, at der kommer en øget stolthed hos 14

15 borgerne over byen, når den får et løft og en stærkere identitet. Alle borgere er inviteret til at deltage i idéudvikling omkring kulturhovedstadsansøgningen. Formanden for Økonomiudvalget Jan Ravn Christensen takkede for arrangementet og opsummerede en række fælles udfordringer: OPP, kulturhovedstad og branding. Udvalget til møde i Plzen Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl Overborgmester Pavel Roedl bød delegationen velkommen til Plzen. Området er især kendt og berømt for sin ølproduktion som har historiske rødder, og overborgmesteren fortalte engageret om byens historie. Området føler en tæt tilknytning til vesten, bl.a. begrundet i at området efter krigen blev befriet af USA, mens en stor del af det øvrige Tjekkiet blev befriet af Rusland. Helt op til murens fald i 1989 har det afspejlet sig i området. 15

16 Efter 1989 har området oplevet en hurtig udvikling og har fået etableret et stort og succesfyldt industriområde. Udover ølproduktion har byen i dag en del industri, mekanik, service og er ikke mindst kendt for at huse Skoda fabrikken. Plzen har pt. den tredjestørste vækstrate blandt byerne i Tjekkiet. Aktuelt arbejder byen (som nævnt tidligere på dagen) på en række større anlægsprojekter hvor offentlige og private virksomheder er gået sammen om at løse opgaverne. Det gælder bl.a. i forhold til et kæmpe P hus samt i forhold til bygning af et nyt stadion. Arbejdsløsheden i Plzen er på knapt 7 %. Der er mange indvandrere i området, ca. 10 %, hvilket er relativt højt for Tjekkiet. Det er en problemstilling, der drøftes politisk p.t. Overborgmesterens melding er, at der fremover vil være mere fokus på kvaliteten af arbejdskraften end kvantiteten. Bl.a. har byen med held forsøgt sig med jobgaranti til de universitetsuddannede, som uddannes på et af områdets to universiteter. Det har fået mange til at bosætte sig i Plzen efter endt uddannelse. Overborgmesteren orienterede også om Plzens udpegning til Europæisk Kulturhovedstad i 2015 og beskrev de overvejelser og den proces, man i byen havde været igennem i forhold til kandidaturet. Overborgmesteren inviterede i den forbindelse Århus til at trække på deres erfaringer. Plzen budgetterer med et samlet udgiftsbudget for kandidaturet på ca. 60 mio. euro, hvoraf ca. 1/3 forventes at komme fra byen. Overborgmesteren begrundede byens strategiske beslutning med, at det ganske vist vil være en økonomisk udgift for byen, men det vil give en masse indtægter tilbage til byen, dens virksomheder og borgere. Og med overborgmesterens ord, så er rige borgere lig med en rig by. Nicolai Wammen takkede på Aarhus vegne for modtagelsen i Plzen og gav en kort orientering om bysamfundet Aarhus og byens styrker og potentiale. Borgmesteren orienterede også om Aarhus ambitioner om at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og lovede, at delegationen ville bringe tilbuddet om videndeling og evt. samarbejde med Plzen med hjem til Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, som forestår kommunens arbejde med ansøgningen. 16

17 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken, der producerer letbanetog (datterselskab til Skoda Holding) v/ CEO Josef Bernard, Skoda Plzen Historien om virksomheden ŠKODA TRANSPORT går tilbage til 1918, da en ny væsentlig enhed blev etableret som en del af Skoda, der beskæftiger sig med reparation og senere også med produktion af jernbanekøretøjer. Det første lokomotiv rullede ud af produktionslinjerne i Mærkevaren damplokomotiver blev leveret til Rumænien, Bulgarien, Portugal og Grækenland, og også til eksotiske lande som Columbia, Kina og Indien. Produktionen af damplokomotiver blev afsluttet i Da var mere end 3000 enheder blevet produceret. I 1920 erne tog produktionen af elektriske lokomotiver fart i Plzen og det første sæt af elektriske lokomotiver blev fremstillet og sat i drift i Škodas elektriske lokomotiver viste sig meget pålidelige under krævende driftsforhold, og de blev også leveret i udlandet, især til USSR. Efter ændringen af situationen for de traditionelle kunder og opbrud i eksisterende markeder mod slutningen af halvfemserne, begyndte ŠKODA TRANSPORT at sprede produktionsprogrammet. Fra 1993 udvidede Škoda sit virkefelt til at omfatte den lokale offentlige transport. En stor milepæl var her virksomhedens omfattende renovering af Prags metrotogsæt, der blev påbegyndt i I 1997 blev produktionen af moderne lav gulvsporvogne indledt, og den fandt hurtigt sin anvendelse ikke blot på hjemmemarkedet, men også i Italien og USA. I dag er leverancer til de østeuropæiske lande igen af betydning. Vellykkede og vigtige investeringer i nye produktlinjer sammen med den langsigtede stabile nicheproduktion og den finansielle stabilitet i selskabet gjorde, at ŠKODA TRANS PORT genopstod som en af de førende europæiske jernbaneaktører i erhvervslivet. Skoda letbanetog vil være en mulighed for den kommende letbane i Aarhus. Desuden omfattede besøget Škodas museum, hvor den omdiskuterede skulptur Entropa var udstillet. Entropa er en skulptur skabt af tjekkiske kunstner David Cerny i anledning af Tjekkiets formandskab for EU. Skulpturen ironiserer over den europæiske integration og de stereotyper, der er forbundet med hvert land i unio 17

18 nen. Den har undertitlen "Stereotyper er barrierer, der skal rives ned", i overensstemmelse med det tjekkiske EU formandskabs motto "Europa uden barrierer. Udvalget takker Skoda for rundvisningen foran Entropa kunstværket Den dækker cirka 256 kvadratmeter (2.760 m²), der måler 16,4 meter (54 fod) høj og 16,5 meter (54 fod) bred). Tre fjerdedele af vægten kommer fra rammen, hvilket gør en samlet vægt på 8 tons. I et interview har Černý erklæret, at skulpturen som er opdelt i landedele er påvirket af Monty Pythons humor. Fredag d. 15. oktober Hjemrejse 18

19 3. Regnskab for studieturen Poster Flytransport Anden transport (bus, taxa, sporvogn m.m.) Hotel Forplejning Gaver Tolk Diæter Total Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal deltagere: 15 Gennemsnitspris pr. deltager: kr. 19

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Kulturudvalgets studietur til Barcelona

Kulturudvalgets studietur til Barcelona Kulturudvalgets studietur til Barcelona 24. 28. februar 2009 Kulturudvalgets studietur til Barcelona Tirsdag den 24. februar Guided byrundtur i Barcelona med bus Britta Guldmann guidede os rundt i byen,

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den 11. 15. oktober 2010

Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool. Den 11. 15. oktober 2010 Rapport fra Kulturudvalgets studietur til Liverpool Den 11. 15. oktober 2010 1. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Introduktion til Liverpool... 4 Liverpool City Council... 4 2. Tema: Kulturhovedstad...

Læs mere

Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014

Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 Berlin 2014 Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 1 Forord Socialudvalget har fra den 12. til den 14. november 2014 været på studietur i Berlin. Berlin havde i dagene inden udvalgets besøg

Læs mere

Branding-projekt for Randers

Branding-projekt for Randers Branding-projekt for Randers Sjælen, profilen og omdømmet Opdagelser, strategi og anbefalinger Eleven Danes December 2003 Indholdsfortegnelse Opdagelser og analyse... 4 Om analysen... 4 Baggrund... 4 Metode...

Læs mere

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan

Offensiv global markedsføring af Danmark. Oplæg til handlingsplan Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan Regeringen, januar 2007 Offensiv global markedsføring af Danmark Oplæg til handlingsplan for markedsføring af Danmark Side 2 Indhold Indhold...

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Turismen som væksterhverv i Danmark

Turismen som væksterhverv i Danmark Turismen som væksterhverv i Danmark Turismens Vækstråd v. HORESTA 20. juni 2013 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

UDKAST. Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014

UDKAST. Berlin 2014. Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 Berlin 2014 Studietur for Socialudvalget 12.-14. november 2014 1 Forord Forord under udarbejdelse 2 Deltagere Erik Kaastrup-Hansen Direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse Hüseyin Arac Formand for

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere