Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, 12. 15. oktober 2010"

Transkript

1 Rapport fra Aarhus Kommunes Økonomiudvalgs studietur til Prag, oktober

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagerliste Referater... 4 Tirsdag d. 12. oktober... 4 Introduktionsmøde på den danske ambassade... 4 Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda... 5 Onsdag d. 13. oktober... 7 Møde om den økonomiske udvikling i Prag... 7 Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout... 8 Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag... 9 Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag...10 Torsdag d. 14. oktober...11 Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling...13 Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl...15 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken...17 Fredag d. 15. oktober Regnskab for studieturen

3 1. Deltagerliste Politikere: Nicolai Wammen, borgmester Jan Ravn Christensen, udvalgsformand Niels Brammer, udvalgsmedlem Camilla Fabricius, udvalgsmedlem Niels Christian Selchau Mark, udvalgsmedlem Bünyamin Simsek, udvalgsmedlem Kristian Würtz, udvalgsmedlem Embedsmænd: Niels Højberg Hans Nikolaisen Flemming Nielsen Per Jensen Christian Mølgaard Jan Beyer Schmidt Sørensen Jørn Sønderkjær Christensen Niels Brøchner (konsul) 3

4 2. Referater Tirsdag d. 12. oktober Ankomst til Prag 13:30. Udvalget blev introduceret til Prag og Tjekkiet af ambassadør Ole E. Moesby Introduktionsmøde på den danske ambassade v/ ambassadør Ole E. Moesby Økonomiudvalgets studietur blev indledt med et besøg på den danske ambassade i Prag, hvor den danske ambassadør Ole E. Moesby og hans stab bød udvalget velkommen. Der blev givet en introduktion til den aktuelle politiske situation i landet og de udfordringer, Tjekkiet og ikke mindst Prag står i. Økonomiudvalget var landet midt i 4

5 en valgkamp til både regionsvalg og senatsvalg, hvilket ville præge programmet, fortalte ambassadøren. Ambassadøren beskrev udfordringen med korruption som et af hovedtemaerne i valgkampen. Temaet har sit udspring i overgangen fra tiden som kommunistisk stat til en moderne demokratisk orienteret stat. Der er et opbrud både blandt partierne, men det fornemmes også blandt vælgerne som udtryk for et oprør mod manglende ubestikkelighed i det offentlige. Udvalget fik et indblik i arbejdet på den danske ambassade og de mange forskelligartede opgaver, der skal løses. Ambassaden søger gennem netværk og samarbejde med andre ambassader at holde sig godt orienteret om udviklingen i landet. Ikke mindst i den periode hvor Tjekkiet havde formandskabet i EU, var der stor interesse for landets politiske situation. Det er ambassadens gode netværk, som har gjort det muligt at sammensætte et varieret program for Økonomiudvalget, herunder et møde med en af favoritterne til borgmesterposten i Prag. Møde med byrådsmedlem fra Prag 1 kredsen, Antonin Kazda, om kommunalvalget d / Antonin Kazda er lokalt byrådsmedlem i bydelen Prag 1. Han taler flydende dansk som følge af en mangeårig kærlighed til Danmark og efterfølgende studier om nordisk kultur samt ophold i Danmark. AK kunne derfor give Aarhusdelegationen et helt specielt indblik i både det politiske system i Tjekkiet og herunder det forestående valg i Tjekkiet samt de udfordringer som byen Prag aktuelt møder. I forbindelse med mødet oplyste Antonin Kazda bl.a. at Tjekkiet har været ledet af borgerlige demokrater siden 1989 at byerne traditionelt stemmer borgerligt, mens landdistrikterne stemmer kommunistisk. Især er kommunistpartiet stærke i grænseområdet mod Tyskland og Polen at et altoverskyggende problem i tjekkisk politik både nationalt og lokalt er korruption, hvilket derfor er et hovedtema i det forestående valg til henholdsvis Senatet og byrådene 5

6 at der derfor til det forestående lokalvalg er opstillet en alternativ borgerlig liste, Top 09, som også havde stor succes ved det foregående parlamentsvalg, hvor de fik 41 ud af 200 mandater at pressen i Tjekkiet er ret fri med gode muligheder for at være kritisk, men at avis læsning typisk foregår via nettet at det i Tjekkiet er staten der har ansvaret for de fleste velfærdsydelser og derfor også opkræver næsten alle skatter. Der er derfor ikke nogen forskelle i kommunale skatter. Kommunerne modtager efterfølgende tilskud til løsning af de opgaver de har ud fra bl.a. antal indbyggere, indkomstgrundlaget og virksomheder i kommunen. Herudover kan der så være ekstraordinære tildelinger, som undertiden kan opleves som politisk bestemte at en normal arbejdsuge er på 40 timer at den tidligere nationalbankdirektør er opstillet til overborgmesterposten i Prag hovedbudskabet er kampen mod korruption. at Prag er inddelt i 22 distrikter med hver sin politiske ledelse at hvert distrikt her egen borgmester og viceborgmester samt rådmænd. Der modtages et beskedent honorar at de største opgaver for kommunerne er infrastruktur, veje, renholdelse mv. og kun i begrænset omfang velfærdsopgaver. Eksempelvis er de fysiske rammer til skolerne kommunens ansvar, men indholdet defineres fra Parlamentet, og alle skolelærere er statsansatte. I Prag 1 er de to største projekter dels et plejehjem, som normalt ellers er statens opgave samt boliger til f.eks. læger, sygeplejersker, politibetjente m.v. Opgaven med plejehjemmet er opstået, fordi Prag 1 er en rig bydel og fordi familiemønstrene hvor familierne bor sammen hele livet så småt er ved at forandre sig. Som en delvis afledt følge heraf er boligspekulation et stort problem i Prag, bl.a. fordi man stadig styrer efter gamle centralt fastsatte regler at kommunerne udover tilskud fra staten kan hente finansiering via salg af jord og bygninger. Desuden opkræves en lille turistskat at en række danske virksomheder er lokaliseret i eller i omegnen af Prag. Bl.a. Lego, Velux, B&O m.fl. at energimæssigt er det primært solenergi der er satset på, idet det ikke blæser ret meget i Tjekkiet generelt. 6

7 Onsdag d. 13. oktober Udvalget på vej til møde med bystyret på Prags rådhus Møde om den økonomiske udvikling i Prag v/ Head of the Strategy and Analysis Department (Prags bystyre) Mr. Vladan Kubec Vladan Kubec gav en gennemgang af bystyrets økonomi og bystyrets økonomiske udfordringer. Når bystyrets økonomi omtales, så er det en omtale af bystyret for hovedstaden Prag inklusiv de ca. 54 kommuner, der er i byen. Hver kommune har sin egen kommunalbestyrelse, der vælger en borgmester m.v. Alle vælgerne stemmer dernæst til repræsentantskabet for hele hovedstaden, hvor der sidder 70 medlem 7

8 mer. Blandt dette repræsentantskab (det parlamentariske organ) vælges hovedstadens borgmester og byråd (regeringen). Byen ledes således på to niveauer. Bystyret havde i 2009 samlede udgifter på ca. 68 mia. czk (20,6 mia DKR) og indtægter på 64 mia. czk og dermed et underskud på 4 mia. czk. Der har været overskud de foregående 4 år, og der forventes også overskud i 2010 selvom det oplyste budget for 2010 udviser et betydeligt underskud. Bystyrets indtægter bestod i 2009 af skatteindtægter på 62 %, som opkræves og fastsættes af staten. Kommunen kan dog fastsætte visse ejendomsskatter, men de udgør en meget lille del af indtægterne. Dernæst udgør overførsler/tilskud fra staten ca. 34 %. Disse udbetales efter forskellige kriterier til landets kommuner ud fra befolkningstal, størrelse og andre kriterier. Bystyrets udgifter på i alt 68 mia. czk vedrører i høj grad infrastruktur, bygningsvedligeholdelse og byplanlægning. Staten har ansvaret for hovedparten af de sociale områder og undervisningsområdet. Kommunens opgave er at stille bygninger til rådighed for disse institutioner. Det betyder endvidere, at anlægsopgaverne fylder relativt meget af bystyrets økonomi 25 ud af de 68 mia. czk. Der er brugt mange anlægsmidler til offentlig transport (metroen), den indre ringmotorvej samt bygningsvedligeholdelse. Det blev oplyst, at staten finansierer en ydre ringmotorvej, der netop er delvist åbnet. Det blev oplyst, at der er planer for en række investeringer i fremtiden. Disse investeringer er ikke konsekvent finansieret. De kommunale midler (der er få) suppleres af ønsker om bidrag fra statsmidler, EU midler og muligvis brugerbetaling. Det sidste kan blive tilfældet i forhold til planer om rensning af spildevand. Arbejdsfrokost med tidligere udenrigsminister Jan Kohout Under frokosten fortalte Jan Kohout om den lokale valgkamp, hvor et af hovedtemaerne var korruption med en udbredt mistillid til folkevalgte. Desuden fortalte han om, hvordan valgkampen i praksis spænder fra anvendelse af store bannerreklamer i bybilledet og vælgermøder på mindre værtshuse til en øget anvendelse af nye medier som internet og Facebook. 8

9 Jan Kohout fortalte desuden om forholdet til EU, som har en del lighedspunkter med det danske forhold til EU. Møde med Prags bystyre om branding og byprofilering i Prag v/ spokesman Mr. Wolf, Head of PR Department Ms. Veverková og Head of the Prague Municipality Tourism Unit Jana Hudcová fra External Marketing Department Wolf og Veverková gav en kort orientering om PR afdelingens aktiviteter. Udgangspunktet er et ønske om at kombinere det historiske med det moderne. I den forbindelse er det en omfattende informationsopgave. Et eksempel på dette er renoveringen eller moderniseringen af Karlsbroen, hvor der dels informeres i forhold til besøgende, dels er udfordringer i forhold til den politiske debat om emnet. Der er en tilsvarende opgave i forhold til udbygning af infrastrukturen, herunder Metroen. Den søges løst via løbende nyheder, info i TV, aviser m.v. Der er afsat ca. 70 mio. kr. om året til information og branding. De direkte og indirekte indtægter i forbindelse med turisme er svære at opgøre. Der er direkte indtægter sengeafgift på ca. 160 mio. kr. årligt. Jana Hudcová redegjorde for Prags muligheder og tilbud på det kulturelle område og nævnte i den forbindelse museer, teatre, initiativet Prague spring events samt en række særlige begivenheder som f.eks. maraton. I forhold til turistsengekapaciteten er der ca senge. Der er årligt 5,3 mio. overnatninger. Det er vurderingen at ca jobs i Prag skyldes turismen. Tiltrækning af konferencer er et særligt indsatsområde. Der er etableret et Prague promotor bureau til formålet. Der er skarp konkurrence specielt med Wien og Budapest. Af andre indsatsområder blev nævnt kampagne i forhold til unge, branding, aktiviteter set i forhold til kultur, historie, monumenter samt endelig samarbejde generelt med de tjekkiske landsdækkende kunstaktiviteter. 9

10 Ms. Sevciková gav en orientering om Prags deltagelse i internationalt samarbejde i bred forstand. Prags gode og markante profil bruges som omdrejningspunkt mottoet er promotion of the good will of Prague. Der tages en række midler i anvendelse, blandt andet venskabsbyer og mere konkrete partnerskaber med andre byer. Der er 26 venskabsbyer. For halvdelens vedkommende er samarbejdet formaliseret i en kontrakt. Af andre initiativer blev nævnt udnyttelse af Praghuset i Bruxelles, kunstmesse i Paris samt deltagelse i eurocities (højt prioriteret), global cities samt andre netværk. Et helt særligt og højt profileret indsatsområde har været Shanghai 2010 Expo (verdensudstillingen). Det generelle indtryk er, at Prag har en meget stærk position mht. branding og byprofilering. En position, der tilsyneladende bevirker, at fokus ikke er på strategiområdet, men meget på direkte aktiviteter og initiativer. Besøg på LEGOs fabrikker i Kladno uden for Prag. Møde og rundvisning ved Carsten Rasmussen, General Manager of Production. Carsten Rasmussen fortalte om, hvorfor LEGO har valgt at outsource til lige præcis Tjekkiet, hvilke funktioner der er outsourcet, fremtidsperspektiverne for outsourcing til Tjekkiet samt hvilken indvirkning outsourcing har haft på LEGOs indtjeningsmuligheder. Der er i dag knap 1000 medarbejdere på fabrikken. Carsten Rasmussen gav udtryk for, at pakkeproduktionen i Tjekkiet med lønninger på en fjerdedel af danske lønninger er med til at sikre Lego en global konkurrencedygtighed, der medvirker til at fastholde de mange videntunge jobs i Billund. 10

11 Torsdag d. 14. oktober Udvalget cyklede til morgenmødet torsdag for at brande Aarhus som cykelby Morgenmøde med danske virksomheder i Tjekkiet, tidligere nationalbanksdirektør og borgmesterkandidat for Prag, Zdenek Tuma, økonomiske eksperter samt Lars Christensen, Danske Banks finansielle rådgiver for Øst og Centraleuropa. Mødet fandt sted på det centralt beliggende hotel Aria. Mødet var tilrettelagt som et rundbordsmøde, hvor der ved hvert bord sad repræsentanter for danske virksomheder, tjekkiske eksperter og/eller politikere samt repræsentanter for Aarhusdelegationen. 11

12 Mødet blev indledt med velkomst ved ambassadør Ole E. Moesby, borgmesterkandidat Z. Tuma og borgmester Nicolai Wammen. Tuma der var i den sidste del af en hektisk valgkamp fortalte lidt om sin fortid som nationalbankdirektør og baggrunden for, at han har valgt at stille op til kommunalvalget. I den forbindelse omtalte Tuma det som en stor udfordring at gennemføre et systemskifte. Hans vision for en ændring af bystyret var følgende: at ændre ledelsen af bystyret så rollerne mellem de forskellige niveauer bliver mere klar. (*) at sikre en bedre udnyttelse af den store fordel som byen har i kraft af en veluddannet arbejdskraft og et godt brand som kultur og turistby at sikre virksomhederne bedre og mere gennemskuelige vilkår. Herefter fik Lars Christensen, finansiel rådgiver i Øst og CentralEuropa for Danske Bank mulighed for at give en kort introduktion til landets økonomiske situation. LC vurderede, at Tjekkiets økonomi ser ud til at være genoprettet relativt hurtigt efter krisen i 2008/2009 i forhold til andre europæiske lande. Danske Banks vækstforventning (BNP) for Tjekkiet for 2010 (2 %) og 2011 (små 3 %) er relativt fornuftig. Ledigheden er ikke så høj som i mange lande, og ikke mindst er statsgælden relativt lav. LC bemærkede endvidere, at de dominerende partier i Tjekkiet i den aktuelle lokal og regionalpolitiske valgkamp er stillet op med klare reformprogrammer, som forholder sig til en række centrale emner herunder reform/reduktion af velfærdsydelser. LC anslog desuden i lighed med andre eksperter og politikere kampen mod korruption som valgets centrale tema. Herefter var der mulighed for debat i form af rundbordssamtale ved de forskellige borde. Der er ikke optaget noter fra disse samtaler, der formede sig ganske forskelligt afhængig af hvilke personer, der var placeret ved bordene og de valgte diskussionsemner. Rundbordssamtalerne gav mulighed for drøftelser med centrale personer i mindre fora. Referenten af denne del af Pragturen var interesseret i at høre mere om Tumas planer om at ændre bystyret og benyttede lejligheden til at kontakte den rådgiver, som Tuma havde medbragt til mødet, Mr. Vit Gloser. Som illustration af indholdet i rundbordssamtalerne er rådgiverens svar på en uddybning af hvilken ændring i bystyret, som Tuma satsede på, hermed gengivet skønt gengivelsen er udtryk for en subjektiv oplevelse i en dialog, der ikke foregik i plenum. Ifølge rådgiveren ønsker Tuma at arbejde for følgende ændringer i bystyret (*) : 12

13 Der skal ske en klarere adskillelse af den politiske og administrative ledelse. Der er før valget ifølge rådgiveren en for uklar arbejdsdeling, hvor det politiske niveau intervenerer for meget og vilkårligt i driften. Der skal ske udskiftning af store dele af den administrative ledelse, som ikke fungerer professionelt og uafhængigt i forhold til bl.a. gennemskuelighed. Der skal arbejdes for en langsigtet økonomisk planlægning, hvor tilfældige salg af kommunale ejendomme til finansiering af akutte problemer (på dårlige vilkår) afløses af en fornuftig og langsigtet strategi. Der skal arbejdes for gennemskuelighed og overholdelse af udbudsregler i praksis. Som en fodnote skal det nævnes, at det i november måned efter studieturen stod klart, at Tuma ikke vandt borgmesterposten, som i stedet gik til Bohuslav Svoboda fra the Civic Democratic Party (ODS). Møde om regional økonomisk udvikling med repræsentanter fra Plzens bystyre, Vestbøhmens Universitet, Plzens teknologipark, handelskammeret og bystyrets afdeling for byudvikling Borgmester Nicolai Wammen indledte med at takke for modtagelsen og det omfattende program. Økonomiudvalget er interesseret i at drøfte erfaringsudveksling og samarbejdsmuligheder mellem Aarhus og Prag/Plzen, og håber at virksomheder fra Plzen deltager i erhvervsseminarer mellem Aarhus og Tjekkiet. Repræsentanter for bystyret gav en introduktion til byen Plzen, som er den fjerdestørste by i Tjekkiet med indbyggere, beliggende ca. 80 km. fra Prag og ca. 80 km. fra Tyskland. Byen er centrum for regionen Plzen med indbyggere. Byen har en lang historie, idet den er grundlagt år 295. I nyere tid er det blevet en typisk industriby (maskiner og øl), senere med fokus på elektronik og service. Byen er center for uddannelse med to universiteter samt center for kultur og sport. Den strategiske plan for byens udvikling opdateres hvert år. Den omfatter en arealplan samt planer for udvikling inden for boliger, transport, kultur mv. Det er målet at være en god by for indbyggerne, en venlig by for besøgende samt en attraktiv by for virksomheder og investorer. Den aktuelle plan omhandler kulturhus, 13

14 boligkomplekser og fornyelse af infrastruktur. Desuden gøres en stor indsats for at forny byens centrum med bygninger, gågader og parker. I 2008 etableredes 1. etape af en videnskabs og teknologipark. 2. etape etableres En del heraf finansieres af EU. Uddannelsesområdet prioriteres højt, blandt andet Vesttjekkisk Universitet samt det medicinske fakultet fra Karls Universitetet, som udbygges med forskningsafdelinger. Plzen er udnævnt til europæisk kulturhovedstad i 2015 (Aarhus kandiderer som bekendt til titlen i 2017). Det medfører en del infrastrukturprojekter. Desuden nævntes et historisk teater samt et nyt vesttjekkisk galleri finansieret af regionen. Endvidere revitaliseres en bydel med lejligheder, et designmuseum samt et multikulturcenter. De grønne områder omkring floderne gennem byen renoveres. Desuden opføres et nyt stadion med atletikfaciliteter, mens fodboldstadionet søges etableret som Offentligt Privat Partnerskab. Endelig arbejdes på en modernisering af trafikcentrum, også som et OPP projekt. På spørgsmål om erfaringer med at vælge tema for ansøgning til europæisk kulturhovedstad blev svaret, at man i første omgang afventer afgørelsen fra Ministerrådet. Temaet er indtil videre et åbent Plzen. Man vil bygge på eksisterende styrker samt understrege den europæiske, åbne dimension. Repræsentanterne fra bystyret tilbød at indgå i kontakt og dialog med Aarhus om erfaringer med ansøgning, valg af temaer mv. På spørgsmål om erfaringer med OPP blev svaret, at det har taget lang tid at få et lovgrundlag på plads, og at man endnu ikke har konkrete erfaringer, men er i indledende overvejelser. Der er en vis betænkelighed ved OPP i både privat og offentlig sektor. Det blev oplyst, at der er ledige erhvervsgrunde til virksomheder, der ønsker at etablere sig. Der blev spurgt til arbejdet med at brande byen som åben og venlig. Der blev svaret, at byen Plzen som udgangspunkt ikke har noget kendt brand, hvilket opfattes som en svaghed også i forhold til byens egne borgere. Det er vanskeligt at brande byen med de valgte kendetegn: åben og venlig. Der har været en omfattende dialog med borgerne. Man forventer, at der kommer en øget stolthed hos 14

15 borgerne over byen, når den får et løft og en stærkere identitet. Alle borgere er inviteret til at deltage i idéudvikling omkring kulturhovedstadsansøgningen. Formanden for Økonomiudvalget Jan Ravn Christensen takkede for arrangementet og opsummerede en række fælles udfordringer: OPP, kulturhovedstad og branding. Udvalget til møde i Plzen Møde med Plzens overborgmester Pavel Roedl Overborgmester Pavel Roedl bød delegationen velkommen til Plzen. Området er især kendt og berømt for sin ølproduktion som har historiske rødder, og overborgmesteren fortalte engageret om byens historie. Området føler en tæt tilknytning til vesten, bl.a. begrundet i at området efter krigen blev befriet af USA, mens en stor del af det øvrige Tjekkiet blev befriet af Rusland. Helt op til murens fald i 1989 har det afspejlet sig i området. 15

16 Efter 1989 har området oplevet en hurtig udvikling og har fået etableret et stort og succesfyldt industriområde. Udover ølproduktion har byen i dag en del industri, mekanik, service og er ikke mindst kendt for at huse Skoda fabrikken. Plzen har pt. den tredjestørste vækstrate blandt byerne i Tjekkiet. Aktuelt arbejder byen (som nævnt tidligere på dagen) på en række større anlægsprojekter hvor offentlige og private virksomheder er gået sammen om at løse opgaverne. Det gælder bl.a. i forhold til et kæmpe P hus samt i forhold til bygning af et nyt stadion. Arbejdsløsheden i Plzen er på knapt 7 %. Der er mange indvandrere i området, ca. 10 %, hvilket er relativt højt for Tjekkiet. Det er en problemstilling, der drøftes politisk p.t. Overborgmesterens melding er, at der fremover vil være mere fokus på kvaliteten af arbejdskraften end kvantiteten. Bl.a. har byen med held forsøgt sig med jobgaranti til de universitetsuddannede, som uddannes på et af områdets to universiteter. Det har fået mange til at bosætte sig i Plzen efter endt uddannelse. Overborgmesteren orienterede også om Plzens udpegning til Europæisk Kulturhovedstad i 2015 og beskrev de overvejelser og den proces, man i byen havde været igennem i forhold til kandidaturet. Overborgmesteren inviterede i den forbindelse Århus til at trække på deres erfaringer. Plzen budgetterer med et samlet udgiftsbudget for kandidaturet på ca. 60 mio. euro, hvoraf ca. 1/3 forventes at komme fra byen. Overborgmesteren begrundede byens strategiske beslutning med, at det ganske vist vil være en økonomisk udgift for byen, men det vil give en masse indtægter tilbage til byen, dens virksomheder og borgere. Og med overborgmesterens ord, så er rige borgere lig med en rig by. Nicolai Wammen takkede på Aarhus vegne for modtagelsen i Plzen og gav en kort orientering om bysamfundet Aarhus og byens styrker og potentiale. Borgmesteren orienterede også om Aarhus ambitioner om at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og lovede, at delegationen ville bringe tilbuddet om videndeling og evt. samarbejde med Plzen med hjem til Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, som forestår kommunens arbejde med ansøgningen. 16

17 Virksomhedsbesøg på Skoda Transportation fabrikken, der producerer letbanetog (datterselskab til Skoda Holding) v/ CEO Josef Bernard, Skoda Plzen Historien om virksomheden ŠKODA TRANSPORT går tilbage til 1918, da en ny væsentlig enhed blev etableret som en del af Skoda, der beskæftiger sig med reparation og senere også med produktion af jernbanekøretøjer. Det første lokomotiv rullede ud af produktionslinjerne i Mærkevaren damplokomotiver blev leveret til Rumænien, Bulgarien, Portugal og Grækenland, og også til eksotiske lande som Columbia, Kina og Indien. Produktionen af damplokomotiver blev afsluttet i Da var mere end 3000 enheder blevet produceret. I 1920 erne tog produktionen af elektriske lokomotiver fart i Plzen og det første sæt af elektriske lokomotiver blev fremstillet og sat i drift i Škodas elektriske lokomotiver viste sig meget pålidelige under krævende driftsforhold, og de blev også leveret i udlandet, især til USSR. Efter ændringen af situationen for de traditionelle kunder og opbrud i eksisterende markeder mod slutningen af halvfemserne, begyndte ŠKODA TRANSPORT at sprede produktionsprogrammet. Fra 1993 udvidede Škoda sit virkefelt til at omfatte den lokale offentlige transport. En stor milepæl var her virksomhedens omfattende renovering af Prags metrotogsæt, der blev påbegyndt i I 1997 blev produktionen af moderne lav gulvsporvogne indledt, og den fandt hurtigt sin anvendelse ikke blot på hjemmemarkedet, men også i Italien og USA. I dag er leverancer til de østeuropæiske lande igen af betydning. Vellykkede og vigtige investeringer i nye produktlinjer sammen med den langsigtede stabile nicheproduktion og den finansielle stabilitet i selskabet gjorde, at ŠKODA TRANS PORT genopstod som en af de førende europæiske jernbaneaktører i erhvervslivet. Skoda letbanetog vil være en mulighed for den kommende letbane i Aarhus. Desuden omfattede besøget Škodas museum, hvor den omdiskuterede skulptur Entropa var udstillet. Entropa er en skulptur skabt af tjekkiske kunstner David Cerny i anledning af Tjekkiets formandskab for EU. Skulpturen ironiserer over den europæiske integration og de stereotyper, der er forbundet med hvert land i unio 17

18 nen. Den har undertitlen "Stereotyper er barrierer, der skal rives ned", i overensstemmelse med det tjekkiske EU formandskabs motto "Europa uden barrierer. Udvalget takker Skoda for rundvisningen foran Entropa kunstværket Den dækker cirka 256 kvadratmeter (2.760 m²), der måler 16,4 meter (54 fod) høj og 16,5 meter (54 fod) bred). Tre fjerdedele af vægten kommer fra rammen, hvilket gør en samlet vægt på 8 tons. I et interview har Černý erklæret, at skulpturen som er opdelt i landedele er påvirket af Monty Pythons humor. Fredag d. 15. oktober Hjemrejse 18

19 3. Regnskab for studieturen Poster Flytransport Anden transport (bus, taxa, sporvogn m.m.) Hotel Forplejning Gaver Tolk Diæter Total Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Antal deltagere: 15 Gennemsnitspris pr. deltager: kr. 19

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 Fredag d. 22.4.2016 Kl. 09:00 Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* Kl. 10:45 Ankomst til

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles

Kl. 9.30 11.30 Central Denmark EU Office (CDEU). Avenue de Tervueren 35, B-1040 Bruxelles Notat Dato: Juni 2015 Reference: Inger Nehm Tlf: 8959 1008 E-mail: inbn@norddjurs.dk Journalnr.: 54051/15 Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 5. 7. maj 2015 Referat ONSDAG 6. MAJ 2015 Kl. 9.30 11.30

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 137 Offentligt GRIB CHANCEN! På vej mod 2017 Europæisk Kulturhovedstad 1 2017 bliver et spændende år for Danmark, som da er vært for Europæisk Kulturhovedstad,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

TURE & AKTIVITETER Med Skandinavisk talende guider. C o D a n T U R I S T O R T K O N

TURE & AKTIVITETER Med Skandinavisk talende guider. C o D a n T U R I S T O R T K O N C o D a n T U R I S T K O N T O R TURE & AKTIVITETER Med Skandinavisk talende guider CoDan Turistkontor Provaznická 11, CZ 110 00 Prague 1 Reservation: +420 251 019 360 Touristkontor: +420 602 185 124

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Global forbindelse, international dialog.

Global forbindelse, international dialog. Global forbindelse, international dialog. Et hurtigt overblik over Catalonien STØRRELSE Barcelona Catalonien 32.107 km 2 Belgien 30.510 km 2 Schweiz 41.290 km 2 INDBYGGERTAL Schweiz: 8.327.126 Catalonien:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde Torsdag d. 10. december 2015, kl. 16.30 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Marianne D, David, Stig, Ole, Rasmus, Niels Peter, Marianne F og Mette Afbud: Gunna Dagsorden

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

Kultur og erhvervsseminar

Kultur og erhvervsseminar KULTURRÅDET INVITERER 16.APRIL 2013 Kultur og erhvervsseminar Udarbejdet af Sarah Kloster 2013 Med kulturen i centrum KAPITEL 1 Forord Ved Marianne Folkersen, Odder bibliotek Kulturrådet er et af de fire

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Notat. Kulturhovedstad 2017: Overgangen mellem fase 1 og 2: Valg af visionstemaer for kulturhovedstadsprojektet

Notat. Kulturhovedstad 2017: Overgangen mellem fase 1 og 2: Valg af visionstemaer for kulturhovedstadsprojektet Notat Emne: Århus som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Til: Kulturudvalget til Kulturudvalgsmødet den 20. april 2010 Den 13. april 2010 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015

BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 BESKÆFTIGELSESUDVALGET STUDIETUR 2015 Deltagerliste Thomas Medom Alderman Social Affairs and Employment +45 27 51 79 61 Hans Halvorsen Chairman +45 21 66 81 03 Hüseyin Arac Vice Chairman +45 22 90 62 90

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON

FAB s studietur 2013 går til.. LONDON FAB s studietur 2013 går til.. LONDON byen som omdanner og fortætter Der bygges højt og tæt i de centrale byudviklingsområder. Den høje bygning, the Shard på sydsiden af Themsen ved The London Bridge -

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C.

NOTAT. Borgmesterkontoret. 17. april / /5. Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C. NOTAT Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk DATO 17. april 2009 REF. JOURNAL NR. 2009/035267 002 1/5 Borgmester Jan Boye: Tale

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016

Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling, Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice Dato 21. april 2015 Aarhus Rådhus 75-års jubilæum 2. juli 2016 Beslutning om budgetramme, aktiviteter og

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030

Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Det nye Lolland borgermøde 19. april 2016 Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi for 2016-2030 Aftenens program Program 17:00-17:05 Ankomst 17:05-17:15 Velkomst ved borgmester Holger Schou Rasmussen 17:15-17:45

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere