Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen a13-14 (1.a) Amager 2hf Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introforløb Titel 2 Eventyr (fællesværk) Titel 3 Den gode historie introduktion til tekstanalyse. (fællesværk) Titel 4 Retorik og argumentation Titel 5 Avis- og artikelgenren Titel 6 Saga, edda og folkevise Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introforløb Kompendie om taksonomi og genrebevidsthed af Hanne Larsen To artikler fra BT om unge i Prag: Artikl om den kriminelle lavalder: Ud med sproget kap. 5 Den lille grundgrammatik kap. 3 Diverse hjemmelavede skrive- og argumentationsøvelser Side 1 af 16

2 Basisskrivekursus om madpyramiden 4 lektioner á 50 minutter Taksonomi Genrebevidsthed Diskussion Klasseundervisning, skriftligt arbejde Titel 2 Eventyr (fællesværk) med fokus på sprog Den trekantede hat Rumleskaft Store Lars og lille Lars Snehvide De elleve svaner H.C Andersen (fællesværk): Fyrtøjet (1835), store Claus og lille Claus (1835), Snemanden (1861), De vilde svaner (1838), Nissen hos Spekhøkeren (1853), Grantræet (1844), Nattergalen (1843) Supplerende: Maria Larsen: Eventyranalyse Hanne Larsen: Sproglig analyse af eventyr Ca. 28 lektioner á 50 min. Eventyr som genre: kunst- og folkeeventyr Analysemodeller: Aktant, beretter, sommerfugl og hjemude-hjem. Genrekonventioner. Ordklasser. Tematik og perspektivering. Sproglig analyse af folke- og kunsteventyr Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, skriftligt arbejde. Differentieret undervisning. Titel 3 Den gode historie + fælles værk Karen Blixen: Kongesønnerne (1946) Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Hedebølge (2000) Side 2 af 16

3 Pia Juul: En flinker fyr (2005) Sven Åge Madsen: Ude af sit gode skind (2004) Fælles værk: Det forsømte forår (1940), Hans Scherfig (fælles værk) Det forsømte forår, (1993), film af Peter Schrøder Supplerende stof: Børge Müller: Tømmerflåden (1955) Mikkelsen og Schou: uddrag af film i dansk, (systime 2004) Fra bog til film typiske træk i danske filmatiseringer (uddrag), 2010, Peter Schepelern Det forsømte forår - en roman filmatiseres (uddrag), 1993, Jette Bundgaard & Bjarne Kastberg Ca. 28 lektioner á 50 min Litterære genrer med særligt fokus på minimalise og magisk realisme Fortællertyper Kompositionsanalyse Fremstillingsformer Miljø- og personskildring Historisk læsning Tolkning og vurdering Filmanalyse Perspektivering til samfund Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Titel 4 Retorik og argumentation Diverse reklamer og holdningskampanger. Den politiske tale: Barack Obama: Yes we can, 2008 Taler vi aldrig glemmer, dokumentar fra DR1 Supplerende stof: Helle Borup: Ud med sproget (2007) Ca. 24 lektioner á 50 min. Appelformer Praktisk argumentation Side 3 af 16

4 Titel 5 Reklameanalyse Det retoriske pentagram Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Avis og artikelgenren Rikke Viemose: Journalistens værktøj Diverse avisartikler Skole.politiken.dk Ca. 27 lektioner á 50 min. Titel 6 Avisens genrer Skriftlig formidling Klasseundervisning, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, projektarbejdsform mod et fælles produkt (en avis), virtuelle arbejdsformer. Saga, edda og folkeviser Ravnkel Frøjgodes saga Vølvens spådom Harpens Kraft German Gladensvend Nøkkens svig Nilus og Hillelil Lindormen Torbens Datter Ebbe Skammelsøn Supplerende stof: Litteraturens veje Hanne Larsen: Kompendie med analyseværktøjer Baggrundsstof fra Litteraturens Veje (2003) om genrene saga, edda og skjaldekvad s Sagagenren (kopi) ML Skjaldekvad og edda (kopi) ML Skriftlig fremstilling: Næranalyse af Ravnkel Frøjsgodes Saga (fokus på fortællerteknik og komposition) Baggrundsstof fra Litteraturens Veje (2003) om folkevisen og dens undergenrer s Folkeviser (kopi) ML Dus med folkevisen (kopi) ML Ca. 30 lektioner á 50 min. Litteraturhistorie Side 4 af 16

5 Litterære genrer Fortællertyper Kompositionsanalyse Fremstillingsformer Miljø- og personskildring Historisk læsning Tolkning og vurdering Perspektivering til samfund Klasseundervisning, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUCHA Uddannelse Fag og niveau HF2 Dansk Lærer(e) Stine Wolff (titel 1-4), Pernille Frøsig Poulsen (titel 5-6), Hold B13-14 (1.b) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introforløb Titel 2 Den gode historie + medieværk Titel 3 Eventyr + fællesværk Titel 4 Sprog, medier og avis + fællesværk Titel 5 Retorik og stilistik Titel 6 Argumentation Side 5 af 16

6 Titel 1 INTRO til faget dansk Helle Helle: Hedebølge To artikler fra BT om unge i Prag: Artikl om den kriminelle lavalder: :skal-vi-s%C3%A6nke-den-kriminelle-lavalder.html Ud med sproget kap. 5 Den lille grundgrammatik kap. 3 Diverse hjemmelavede skrive- og argumentationsøvelser Basisskrivekursus om madpyramiden Ca. 20 lektioner Fokus på at skrive nuanceret og sammenhængende Argumentationsanalyse og retorik Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Den gode historie Karen Blixen: Kongesønnerne Helle Helle: Afløb Pia Juul: En flinker fyr Svend Åge Madsen: Ud af sit gode skind Jean Giraud: Arzach Keld og Dirch: Tømmerflåden Medieværk: Festen af Thomas Vinterberg + gennemgang af dogmeprincipperne Ca. 10 lektioner Fokus på analyse af noveller og film Side 6 af 16

7 Titel 3 Eventyr og sprog Fælles læst værk: H.C. Andersen og folkeeventyr; Fyrtøjet, Lille Clasus og store Claus, De vilde svaner, Den trekantede hat, De elleve svaner, Lille Lars og Store Lars Hyrdinden og skorstensfejeren Freuds personlighedsmodel Flittigt brug af aktantmodellen Ca. 10 lektioner Fokus på sproglige og handlingsmæssige forskelle i kunst- og folkeeventyr samt fokus på ordklasser Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ Titel 4 Sprog og medier + fællesværk Fælles læst værk: Jakob Ejersbo, Superego, Gyldendal 2007 Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd forsiden, Dansklærerforeningen, 1995 s Eva Tverskov: At skrive journalistisk, Dansklærerforeningen, 1991 udvalgte sider fra hele bogen Begreb og dansk, retorik og argumentation s Rikke Viemose: Journalistens værktøj, kap. 2 Begreb om dansk: Journalistisk sprog & Genrer og virkemidler i medier s. 121, 127 Fremstilling af egen avis via Politiken Skole Væsentligste ar- Ca. 20 lektioner Fokus på avisens opbygning, på at skrive nuanceret og sammenhængende samt fremstilling af egen avis Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram- Side 7 af 16

8 bejdsformer mer/skriftligt arbejde Titel 5 Retorik og stilistik Agnete Elmose m.fl.: Retorik, I: Sprogets veje (2005) Ellen Holmboe: Kort og godt om at argumentere for en holdning (2006) S Introduktion til det retoriske pentagram Jan Sørensen: Retoriske former: Troper og figurer, I: Stilistisk analyse (2010) Dronningens nytårstale 2013 Barack Obamas sejrstale 2008 Mogens Lykketofts tale på valgaftenen 2005 John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (1963) Skriv egen tale og hold den for klassen Fremlæggelse af taleanalyse af en kendt tale. De store taler. Temaaften på DR2 (2007) Introduktion til den første af de tre stilegenrer. Stil: Sprog som påvirkning. Ca. 23 lektioner Målet har været at arbejde med kursisternes evne til at: -kunne se bag om talen og dens umiddelbare indhold -kunne gennemskue brugen af og formålet med anvendelsen af de forskellige appelformer. -øge fokus på egen sprogbrug. -øge fokus på troper og figurer. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, it, kursistfremlæggelser, klassediskussion. Side 8 af 16

9 Titel 6 Argumentation Berit Riis Langdahl m.fl.: Argumentation, I: Krydsfelt grundbog i dansk (2011) s Introduktion til Toulmins argumentationsmodel Bo Weinreich: På de rigtige præmisser (øvelse) Søren Lindskrog og Susanne Maarbjerg: Skriv godt skriv i genrer. (2012) S Ellen Holmboe: Drømme til salg, I: Kort og godt om at argumentere for en holdning. (2006) S Ellen Holmboe: Hvilke argumenter virker på hvem? I: Kort og godt om at argumentere for en holdning. (2006) Mange forskellige småøvelser både mundtlig og skriftligt. Reklameanalyse af levende reklamer efter eget valg + fremlæggelse. Ca. 12 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression - Fokus på egen og andres argumentation - Argumentationens betydning for debat, samtale og salg - Øvelser i at gennemskue og finde argumentets grundelementer. Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, diskussion, individuelt skriftligt arbejde, praktiske øvelser mundligt og skriftligt. Undervisningsbeskrivelse Side 9 af 16

10 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen, Mette Müller a (2.a sammenlægning af 1.b + 1.a) Amager 2hf Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Oplysningstiden censur og ytringsfrihed Titel 2 Sociale medier censur, ytringsfrihed og selvfremstilling Titel 3 Stilistik med særfokus på billedsprog Titel 4 Romantikken Titel 5 Det moderne gennembrud fattig, fruentimmere og andre forsmåede Titel 6 Dokumentarfilm (medieværk) Titel 7 Moderne litteratur og storbyen (fælles værk) Titel 1 Oplysningstiden (inddragelse af mediemæssig vinkel med fokus på censur og ytringsfrihed) Jeppe på bjerget (uddrag), (1722), Ludvig Holberg Censur 1 (1749) epistel nr. 395, Ludvig Holberg Censur 2 (1743) epistel nr. 469, Ludvig Holberg I et land uden censur (1743) epistel nr. 563, Ludvig Holberg Supplerende stof: Oplysningstiden (kopi) ML (inkl. Om Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget af Peter Cordes. Medie vinkel: Ytringsfrihed til debat, (28. sep. 2008), Informations webredaktion, Islams formørkede kvindesyn, (22. jan. 2012), Jesper Langballe, Langballe-retssag ripper op i racismestrid, (9. juni 2010), Kristeligt Dagblad, Ytringsfriheden er Side 10 af 16

11 ikke en truet dyreart, (9. juni 2013), Bo Lidegaard (Politiken), Censur er da noget, man har i Kina, (14. maj 2008), Kirsten Bjørnkjær (Information). Analysemodeller: Aktantmodel, hjem-ude-hjemme, Fem-akts-drama (skema) mm. Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt. anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. demonstrere viden om den samfundsmæssige kontekst og de centrale litterære træk fra den litteraturhistoriske periode Oplysningstiden med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund demonstrere viden om komedien som litterær genre udvise litteraturhistorisk overblik Lærerforedrag, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, holdundervisning, kursistoplæg, skriveøvelser. Titel 2 Sociale medier censur, ytringsfrihed og selvfremstilling Vi er internettets børn, (30.marts 2012), Piot Czerski (Information) Nye medier er ikke farlige, (5. okt. 2010), Ingrid Spilde (videnskab.dk). Sunde mænd og glade kvinder elitens selvfremstilling på nettet, (20. nov. 2011), Tanja Juul Christiansen (videnskab.dk) Amatørtimen, Andrew Keen Facebooks fællesskabsregler Facebook-billeder og debatter Supplerende stof: Netværker. Digitale medier i dansk (uddrag), Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang Youtube-klip (selviscenesættelse) Racismeparagraffen. Sociale medier: Ytringsfrihed og censur til debat (power point) ML o Mediers kommunikation o Web 2.0 o Den nye kommunikationsmodel o Sprogfunktioner o Sproget på Facebook o Selviscenesættelse på nettet Side 11 af 16

12 Ca. 15 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster med fokus på de sociale medier. demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen forholde sig selvstændigt og kritisk til web 2.0 og de sociale medier. udvise viden om og forståelse af de digitale mediers kommunikationsmæssige nyskabelser (ny kommunikationsmodel). analysere og vurdere de digitale mediers interaktion og indvirkning på omverdenen med begreberne censur og ytringsfrihed som centrale fokuspunkter. Lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, stileskrivning med fokus på stilegenrene. Titel 3 Stilistik med særfokus på billedsprog Mæ å min kadett (1998), L:Ron:Harald Bøn fra en player (Alpha han, 2003), Jokeren Sproganvendelse (1974), Vagn Steen Olding (1961), Palle Jessen Persienne (1921), Louis Aragon Vinger, 1915 (Mytemotiver i dansk litteratur, 2005, Systime), Karen Blixen Danmark, trofast (1967), Klaus Rifbjerg De evige tre (1942), Tove Ditlevsen MINE LUNGER (fra Sjælen marineret, 2001), Benny Andersen BARNDOM, 2013, Yahia Hassan Tale på Dansk Folkepartis landsmøde (uddrag), 2003, Ulla Dahlerup Året har 16 måneder (fra Håndens skælven, 1986), Henrik Nordbrandt D.A.U.D.A, (2013), Sivas Supplerende stof: Stilistisk analyse (uddrag), Jan Sørensen, 2010, Systime Oddset-reklamer I Danmark er jeg født (dokumentar, 2005), Peter Klitgaard DR bestemmer over talesproget (Politiken, 24. november 2014), Lotte Thorsen Side 12 af 16

13 12 lektioner Eleverne skal kunne genkende og udpege forskellige stilistiske træk og virkemidler i en tekst, såsom rim, bestemte ordklasser, låneord, slang, billedsprog, gentagelser, bogstavrim mm. Væsentligste arbejdsformer Lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, stileskrivning med fokus på billedsprogets funktion. Titel 4 Romantikken Liljen og Dugdraaben, (1808), Schack Staffeldt Guldhornene, (1803), Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land, (1823), Adam Oehlenschläger Marseillaisen,(1792), Rouget de Isle God Save the Queen, (1790), Henry Carvey Du gamla, Du fria, (1844), Richard Dybeck Kong Christian stod ved højen mast, (1779), Johannes Ewald Ja, vi elsker dette land, (1859), Bjørnsterne Bjørnson De levendes land,(1824), N.F.S. Grundtvig Dejlig er den himmelblå, (1810), N.F.S. Grundtvig Nissen hos spekhøkeren, (1853), H.C. Andersen Sildig Opvaagnen, (1828), St.St. Blicher Supplerende materiale: 1800-tallet på vrangen, del 1, 2006, DR1 Romantikken overblik (kopi), ML Baggrundsstof om romantikken i Litteraturens Veje, (1996), s Powerpoint romantik og romantisme, ML Væsentligste ar- Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, sproglig stil, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst demonstrere viden om romantikkens forskellige strømninger og karakteristika anvende relevante fagtermer Læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, Side 13 af 16

14 bejdsformer holdundervisning, skriveøvelser, vendespils-øvelser Titel 5 Det moderne gennembrud & Det folkelige gennembrud fattige, fruentimmere og andre forsmåede Den sidste aften, (1880), Herman Bang Foraadt,(uddrag), (1892), Amalie Skram Knokkelmanden, (1887), Henrik Pontoppidan Lønningsdag, (1900), Martin Andersen Nexø Oktobernat,(1897), Johannes V. Jensen Supplerende materiale: Litteraturhistorisk overblik: Det moderne gennembrud (kopi), ML Litteraturhistorisk overblik: Det folkelige gennembrud (kopi), ML Baggrundsstof om det folkelige gennembrud fra Litteraturens Veje (1996), s Billedmateriale malerier fra det moderne og det folkelige gennembrud Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, sproglig stil, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst demonstrere viden om periodens forskellige strømninger og karakteristika udvise litteraturhistorisk overblik og kunne udpege ligheder og forskelle mellem de to perioder. anvende relevante fagtermer Læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, vendespils-øvelser Titel 6 Dokumentarfilm (medieværk) Armadillo, Janus Metz Klip fra forskellige dokumentarfilm Slaver, (2008), David Aronowitsch og Hanna Heilborn Ordet fanger (2012), Helle Hansen Side 14 af 16

15 Super size me (2004), Morgan Spurlock Historier fra en politistation ( ), Lars Engels 66 scener fra America (1982) Jørgen Leth Supplerende stof: Kompendium Dokumentarfilm Det danske filminstitut, Fat om dokumentarfilm, (uddrag), 2001 Berettermodellen Oversigt over filmiske virkemidler Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality, 2004 "Bæstet i civilisationen, filmupdate, 2010 "Armadillo er manipuleret, Kristian Kornø, Ekstra Bladet, 2010 Apocalypse now (1979), Francis Ford Coppola (uddrag) Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: Opnå viden om og arbejde med de fem dokumentariske grundformer: Den klassiske, den observerende, den poetiske, den personlige og den fiktive. Arbejde med filmiske virkemidler og deres funktion i dokumentarfilm. Arbejde med fakta- og fiktionskoder og deres betydning for oplevelsen af dokumentarfilmen. Forholde sig kritisk til dokumentarfilmgenren og dennes fremstilling f virkeligheden. Lave en dybdeanalyse af en dokumentarfilm Klasseundervisning, læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, elevoplæg, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. Titel 7 Moderne litteratur (fælles værk + selvstændigt værk) Kat i regnvejr, (1925), Ernest Hemingway Det blomstrende slagsmål, (1920), Tom Kristensen Det er Knud som er død, (1933), Tom Kristensen Hymne til min barndomsgade, (1918), Emil Bønnelycke Odalisk-skønhed, (1922), Rudolf Broby-Johansen Agerhønen, (1947), Martin A. Hansen Patienten, (1962), Peter Seeberg Livet i badeværelset, (1960), Klaus Rifbjerg Blip båt, (1979), Kim Larsen Nat i Electri-City, (1979), Michael Strunge Fuck dig København, (2013), Thomas Buttenchøn Stormen i 99, (uddrag), (2008), Kristan Bang Foss Side 15 af 16

16 Døden kører audi, (2012), Kristian Bang Foss Supplerende stof: Futurisme og ekspressionisme (power point) Mellemkrigstid overblik (kopi), ML Digtere, divaer og dogmebrødre,(uddrag), udseendelse fra DR2 Baggrundsstof om efterkrigstid og eksistentialisme i Litteraturens Veje (1996), s Baggrundsstof om modernisme i Litteraturens Veje (1996), s Litteraturhistorisk overblik moderne litteratur (kopi), ML Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst udpege og analysere brugen af retoriske virkemidler og deres funktion i teksten. udvise litteraturhistorisk overblik og kunne udpege ligheder og forskelle mellem de forskellige litterære perioder. Læsning og danskfaglig behandling af et længere værk med udfærdigelse af anmeldelse som slut produkt. Lærerforedrag, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, holdundervisning, kursistoplæg, matrixgrupper, skriveøvelser, forfatterbesøg. Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Kolding Hf og Vuc Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Anne Thisted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Thorkil

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Dansk A Sofie Adsersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A (Gammel

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere