Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen a13-14 (1.a) Amager 2hf Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introforløb Titel 2 Eventyr (fællesværk) Titel 3 Den gode historie introduktion til tekstanalyse. (fællesværk) Titel 4 Retorik og argumentation Titel 5 Avis- og artikelgenren Titel 6 Saga, edda og folkevise Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Introforløb Kompendie om taksonomi og genrebevidsthed af Hanne Larsen To artikler fra BT om unge i Prag: Artikl om den kriminelle lavalder: Ud med sproget kap. 5 Den lille grundgrammatik kap. 3 Diverse hjemmelavede skrive- og argumentationsøvelser Side 1 af 16

2 Basisskrivekursus om madpyramiden 4 lektioner á 50 minutter Taksonomi Genrebevidsthed Diskussion Klasseundervisning, skriftligt arbejde Titel 2 Eventyr (fællesværk) med fokus på sprog Den trekantede hat Rumleskaft Store Lars og lille Lars Snehvide De elleve svaner H.C Andersen (fællesværk): Fyrtøjet (1835), store Claus og lille Claus (1835), Snemanden (1861), De vilde svaner (1838), Nissen hos Spekhøkeren (1853), Grantræet (1844), Nattergalen (1843) Supplerende: Maria Larsen: Eventyranalyse Hanne Larsen: Sproglig analyse af eventyr Ca. 28 lektioner á 50 min. Eventyr som genre: kunst- og folkeeventyr Analysemodeller: Aktant, beretter, sommerfugl og hjemude-hjem. Genrekonventioner. Ordklasser. Tematik og perspektivering. Sproglig analyse af folke- og kunsteventyr Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, projektarbejdsform, skriftligt arbejde. Differentieret undervisning. Titel 3 Den gode historie + fælles værk Karen Blixen: Kongesønnerne (1946) Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Hedebølge (2000) Side 2 af 16

3 Pia Juul: En flinker fyr (2005) Sven Åge Madsen: Ude af sit gode skind (2004) Fælles værk: Det forsømte forår (1940), Hans Scherfig (fælles værk) Det forsømte forår, (1993), film af Peter Schrøder Supplerende stof: Børge Müller: Tømmerflåden (1955) Mikkelsen og Schou: uddrag af film i dansk, (systime 2004) Fra bog til film typiske træk i danske filmatiseringer (uddrag), 2010, Peter Schepelern Det forsømte forår - en roman filmatiseres (uddrag), 1993, Jette Bundgaard & Bjarne Kastberg Ca. 28 lektioner á 50 min Litterære genrer med særligt fokus på minimalise og magisk realisme Fortællertyper Kompositionsanalyse Fremstillingsformer Miljø- og personskildring Historisk læsning Tolkning og vurdering Filmanalyse Perspektivering til samfund Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Titel 4 Retorik og argumentation Diverse reklamer og holdningskampanger. Den politiske tale: Barack Obama: Yes we can, 2008 Taler vi aldrig glemmer, dokumentar fra DR1 Supplerende stof: Helle Borup: Ud med sproget (2007) Ca. 24 lektioner á 50 min. Appelformer Praktisk argumentation Side 3 af 16

4 Titel 5 Reklameanalyse Det retoriske pentagram Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Avis og artikelgenren Rikke Viemose: Journalistens værktøj Diverse avisartikler Skole.politiken.dk Ca. 27 lektioner á 50 min. Titel 6 Avisens genrer Skriftlig formidling Klasseundervisning, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, projektarbejdsform mod et fælles produkt (en avis), virtuelle arbejdsformer. Saga, edda og folkeviser Ravnkel Frøjgodes saga Vølvens spådom Harpens Kraft German Gladensvend Nøkkens svig Nilus og Hillelil Lindormen Torbens Datter Ebbe Skammelsøn Supplerende stof: Litteraturens veje Hanne Larsen: Kompendie med analyseværktøjer Baggrundsstof fra Litteraturens Veje (2003) om genrene saga, edda og skjaldekvad s Sagagenren (kopi) ML Skjaldekvad og edda (kopi) ML Skriftlig fremstilling: Næranalyse af Ravnkel Frøjsgodes Saga (fokus på fortællerteknik og komposition) Baggrundsstof fra Litteraturens Veje (2003) om folkevisen og dens undergenrer s Folkeviser (kopi) ML Dus med folkevisen (kopi) ML Ca. 30 lektioner á 50 min. Litteraturhistorie Side 4 af 16

5 Litterære genrer Fortællertyper Kompositionsanalyse Fremstillingsformer Miljø- og personskildring Historisk læsning Tolkning og vurdering Perspektivering til samfund Klasseundervisning, skriftligt arbejde, elevoplæg, gruppearbejde, differentieret undervisning. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUCHA Uddannelse Fag og niveau HF2 Dansk Lærer(e) Stine Wolff (titel 1-4), Pernille Frøsig Poulsen (titel 5-6), Hold B13-14 (1.b) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introforløb Titel 2 Den gode historie + medieværk Titel 3 Eventyr + fællesværk Titel 4 Sprog, medier og avis + fællesværk Titel 5 Retorik og stilistik Titel 6 Argumentation Side 5 af 16

6 Titel 1 INTRO til faget dansk Helle Helle: Hedebølge To artikler fra BT om unge i Prag: Artikl om den kriminelle lavalder: :skal-vi-s%C3%A6nke-den-kriminelle-lavalder.html Ud med sproget kap. 5 Den lille grundgrammatik kap. 3 Diverse hjemmelavede skrive- og argumentationsøvelser Basisskrivekursus om madpyramiden Ca. 20 lektioner Fokus på at skrive nuanceret og sammenhængende Argumentationsanalyse og retorik Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Den gode historie Karen Blixen: Kongesønnerne Helle Helle: Afløb Pia Juul: En flinker fyr Svend Åge Madsen: Ud af sit gode skind Jean Giraud: Arzach Keld og Dirch: Tømmerflåden Medieværk: Festen af Thomas Vinterberg + gennemgang af dogmeprincipperne Ca. 10 lektioner Fokus på analyse af noveller og film Side 6 af 16

7 Titel 3 Eventyr og sprog Fælles læst værk: H.C. Andersen og folkeeventyr; Fyrtøjet, Lille Clasus og store Claus, De vilde svaner, Den trekantede hat, De elleve svaner, Lille Lars og Store Lars Hyrdinden og skorstensfejeren Freuds personlighedsmodel Flittigt brug af aktantmodellen Ca. 10 lektioner Fokus på sproglige og handlingsmæssige forskelle i kunst- og folkeeventyr samt fokus på ordklasser Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/ Titel 4 Sprog og medier + fællesværk Fælles læst værk: Jakob Ejersbo, Superego, Gyldendal 2007 Henning Olsson og Henrik Poulsen: Ryd forsiden, Dansklærerforeningen, 1995 s Eva Tverskov: At skrive journalistisk, Dansklærerforeningen, 1991 udvalgte sider fra hele bogen Begreb og dansk, retorik og argumentation s Rikke Viemose: Journalistens værktøj, kap. 2 Begreb om dansk: Journalistisk sprog & Genrer og virkemidler i medier s. 121, 127 Fremstilling af egen avis via Politiken Skole Væsentligste ar- Ca. 20 lektioner Fokus på avisens opbygning, på at skrive nuanceret og sammenhængende samt fremstilling af egen avis Klasseundervisning/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogram- Side 7 af 16

8 bejdsformer mer/skriftligt arbejde Titel 5 Retorik og stilistik Agnete Elmose m.fl.: Retorik, I: Sprogets veje (2005) Ellen Holmboe: Kort og godt om at argumentere for en holdning (2006) S Introduktion til det retoriske pentagram Jan Sørensen: Retoriske former: Troper og figurer, I: Stilistisk analyse (2010) Dronningens nytårstale 2013 Barack Obamas sejrstale 2008 Mogens Lykketofts tale på valgaftenen 2005 John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner (1963) Skriv egen tale og hold den for klassen Fremlæggelse af taleanalyse af en kendt tale. De store taler. Temaaften på DR2 (2007) Introduktion til den første af de tre stilegenrer. Stil: Sprog som påvirkning. Ca. 23 lektioner Målet har været at arbejde med kursisternes evne til at: -kunne se bag om talen og dens umiddelbare indhold -kunne gennemskue brugen af og formålet med anvendelsen af de forskellige appelformer. -øge fokus på egen sprogbrug. -øge fokus på troper og figurer. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftligt arbejde, it, kursistfremlæggelser, klassediskussion. Side 8 af 16

9 Titel 6 Argumentation Berit Riis Langdahl m.fl.: Argumentation, I: Krydsfelt grundbog i dansk (2011) s Introduktion til Toulmins argumentationsmodel Bo Weinreich: På de rigtige præmisser (øvelse) Søren Lindskrog og Susanne Maarbjerg: Skriv godt skriv i genrer. (2012) S Ellen Holmboe: Drømme til salg, I: Kort og godt om at argumentere for en holdning. (2006) S Ellen Holmboe: Hvilke argumenter virker på hvem? I: Kort og godt om at argumentere for en holdning. (2006) Mange forskellige småøvelser både mundtlig og skriftligt. Reklameanalyse af levende reklamer efter eget valg + fremlæggelse. Ca. 12 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression - Fokus på egen og andres argumentation - Argumentationens betydning for debat, samtale og salg - Øvelser i at gennemskue og finde argumentets grundelementer. Klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, diskussion, individuelt skriftligt arbejde, praktiske øvelser mundligt og skriftligt. Undervisningsbeskrivelse Side 9 af 16

10 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen, Mette Müller a (2.a sammenlægning af 1.b + 1.a) Amager 2hf Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Oplysningstiden censur og ytringsfrihed Titel 2 Sociale medier censur, ytringsfrihed og selvfremstilling Titel 3 Stilistik med særfokus på billedsprog Titel 4 Romantikken Titel 5 Det moderne gennembrud fattig, fruentimmere og andre forsmåede Titel 6 Dokumentarfilm (medieværk) Titel 7 Moderne litteratur og storbyen (fælles værk) Titel 1 Oplysningstiden (inddragelse af mediemæssig vinkel med fokus på censur og ytringsfrihed) Jeppe på bjerget (uddrag), (1722), Ludvig Holberg Censur 1 (1749) epistel nr. 395, Ludvig Holberg Censur 2 (1743) epistel nr. 469, Ludvig Holberg I et land uden censur (1743) epistel nr. 563, Ludvig Holberg Supplerende stof: Oplysningstiden (kopi) ML (inkl. Om Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjerget af Peter Cordes. Medie vinkel: Ytringsfrihed til debat, (28. sep. 2008), Informations webredaktion, Islams formørkede kvindesyn, (22. jan. 2012), Jesper Langballe, Langballe-retssag ripper op i racismestrid, (9. juni 2010), Kristeligt Dagblad, Ytringsfriheden er Side 10 af 16

11 ikke en truet dyreart, (9. juni 2013), Bo Lidegaard (Politiken), Censur er da noget, man har i Kina, (14. maj 2008), Kirsten Bjørnkjær (Information). Analysemodeller: Aktantmodel, hjem-ude-hjemme, Fem-akts-drama (skema) mm. Væsentligste arbejdsformer Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt. anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. demonstrere viden om den samfundsmæssige kontekst og de centrale litterære træk fra den litteraturhistoriske periode Oplysningstiden med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund demonstrere viden om komedien som litterær genre udvise litteraturhistorisk overblik Lærerforedrag, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, holdundervisning, kursistoplæg, skriveøvelser. Titel 2 Sociale medier censur, ytringsfrihed og selvfremstilling Vi er internettets børn, (30.marts 2012), Piot Czerski (Information) Nye medier er ikke farlige, (5. okt. 2010), Ingrid Spilde (videnskab.dk). Sunde mænd og glade kvinder elitens selvfremstilling på nettet, (20. nov. 2011), Tanja Juul Christiansen (videnskab.dk) Amatørtimen, Andrew Keen Facebooks fællesskabsregler Facebook-billeder og debatter Supplerende stof: Netværker. Digitale medier i dansk (uddrag), Charlotte Bork Høvsgaard, Gitte Lautrup, Mads Pedersen og Dorthe Wang Youtube-klip (selviscenesættelse) Racismeparagraffen. Sociale medier: Ytringsfrihed og censur til debat (power point) ML o Mediers kommunikation o Web 2.0 o Den nye kommunikationsmodel o Sprogfunktioner o Sproget på Facebook o Selviscenesættelse på nettet Side 11 af 16

12 Ca. 15 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster med fokus på de sociale medier. demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen forholde sig selvstændigt og kritisk til web 2.0 og de sociale medier. udvise viden om og forståelse af de digitale mediers kommunikationsmæssige nyskabelser (ny kommunikationsmodel). analysere og vurdere de digitale mediers interaktion og indvirkning på omverdenen med begreberne censur og ytringsfrihed som centrale fokuspunkter. Lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, stileskrivning med fokus på stilegenrene. Titel 3 Stilistik med særfokus på billedsprog Mæ å min kadett (1998), L:Ron:Harald Bøn fra en player (Alpha han, 2003), Jokeren Sproganvendelse (1974), Vagn Steen Olding (1961), Palle Jessen Persienne (1921), Louis Aragon Vinger, 1915 (Mytemotiver i dansk litteratur, 2005, Systime), Karen Blixen Danmark, trofast (1967), Klaus Rifbjerg De evige tre (1942), Tove Ditlevsen MINE LUNGER (fra Sjælen marineret, 2001), Benny Andersen BARNDOM, 2013, Yahia Hassan Tale på Dansk Folkepartis landsmøde (uddrag), 2003, Ulla Dahlerup Året har 16 måneder (fra Håndens skælven, 1986), Henrik Nordbrandt D.A.U.D.A, (2013), Sivas Supplerende stof: Stilistisk analyse (uddrag), Jan Sørensen, 2010, Systime Oddset-reklamer I Danmark er jeg født (dokumentar, 2005), Peter Klitgaard DR bestemmer over talesproget (Politiken, 24. november 2014), Lotte Thorsen Side 12 af 16

13 12 lektioner Eleverne skal kunne genkende og udpege forskellige stilistiske træk og virkemidler i en tekst, såsom rim, bestemte ordklasser, låneord, slang, billedsprog, gentagelser, bogstavrim mm. Væsentligste arbejdsformer Lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, stileskrivning med fokus på billedsprogets funktion. Titel 4 Romantikken Liljen og Dugdraaben, (1808), Schack Staffeldt Guldhornene, (1803), Adam Oehlenschläger Der er et yndigt land, (1823), Adam Oehlenschläger Marseillaisen,(1792), Rouget de Isle God Save the Queen, (1790), Henry Carvey Du gamla, Du fria, (1844), Richard Dybeck Kong Christian stod ved højen mast, (1779), Johannes Ewald Ja, vi elsker dette land, (1859), Bjørnsterne Bjørnson De levendes land,(1824), N.F.S. Grundtvig Dejlig er den himmelblå, (1810), N.F.S. Grundtvig Nissen hos spekhøkeren, (1853), H.C. Andersen Sildig Opvaagnen, (1828), St.St. Blicher Supplerende materiale: 1800-tallet på vrangen, del 1, 2006, DR1 Romantikken overblik (kopi), ML Baggrundsstof om romantikken i Litteraturens Veje, (1996), s Powerpoint romantik og romantisme, ML Væsentligste ar- Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, sproglig stil, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst demonstrere viden om romantikkens forskellige strømninger og karakteristika anvende relevante fagtermer Læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, Side 13 af 16

14 bejdsformer holdundervisning, skriveøvelser, vendespils-øvelser Titel 5 Det moderne gennembrud & Det folkelige gennembrud fattige, fruentimmere og andre forsmåede Den sidste aften, (1880), Herman Bang Foraadt,(uddrag), (1892), Amalie Skram Knokkelmanden, (1887), Henrik Pontoppidan Lønningsdag, (1900), Martin Andersen Nexø Oktobernat,(1897), Johannes V. Jensen Supplerende materiale: Litteraturhistorisk overblik: Det moderne gennembrud (kopi), ML Litteraturhistorisk overblik: Det folkelige gennembrud (kopi), ML Baggrundsstof om det folkelige gennembrud fra Litteraturens Veje (1996), s Billedmateriale malerier fra det moderne og det folkelige gennembrud Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst såvel mundtligt som skriftligt anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, sproglig stil, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst demonstrere viden om periodens forskellige strømninger og karakteristika udvise litteraturhistorisk overblik og kunne udpege ligheder og forskelle mellem de to perioder. anvende relevante fagtermer Læreroplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, diskussionsøvelser, holdundervisning, skriveøvelser, vendespils-øvelser Titel 6 Dokumentarfilm (medieværk) Armadillo, Janus Metz Klip fra forskellige dokumentarfilm Slaver, (2008), David Aronowitsch og Hanna Heilborn Ordet fanger (2012), Helle Hansen Side 14 af 16

15 Super size me (2004), Morgan Spurlock Historier fra en politistation ( ), Lars Engels 66 scener fra America (1982) Jørgen Leth Supplerende stof: Kompendium Dokumentarfilm Det danske filminstitut, Fat om dokumentarfilm, (uddrag), 2001 Berettermodellen Oversigt over filmiske virkemidler Jette Meldgaard Harboe og Gitte Horsbøl, Den iscenesatte virkelighed - fra nyheder til reality, 2004 "Bæstet i civilisationen, filmupdate, 2010 "Armadillo er manipuleret, Kristian Kornø, Ekstra Bladet, 2010 Apocalypse now (1979), Francis Ford Coppola (uddrag) Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: Opnå viden om og arbejde med de fem dokumentariske grundformer: Den klassiske, den observerende, den poetiske, den personlige og den fiktive. Arbejde med filmiske virkemidler og deres funktion i dokumentarfilm. Arbejde med fakta- og fiktionskoder og deres betydning for oplevelsen af dokumentarfilmen. Forholde sig kritisk til dokumentarfilmgenren og dennes fremstilling f virkeligheden. Lave en dybdeanalyse af en dokumentarfilm Klasseundervisning, læreroplæg, pararbejde, gruppearbejde, elevoplæg, individuelt arbejde, skriftligt arbejde. Titel 7 Moderne litteratur (fælles værk + selvstændigt værk) Kat i regnvejr, (1925), Ernest Hemingway Det blomstrende slagsmål, (1920), Tom Kristensen Det er Knud som er død, (1933), Tom Kristensen Hymne til min barndomsgade, (1918), Emil Bønnelycke Odalisk-skønhed, (1922), Rudolf Broby-Johansen Agerhønen, (1947), Martin A. Hansen Patienten, (1962), Peter Seeberg Livet i badeværelset, (1960), Klaus Rifbjerg Blip båt, (1979), Kim Larsen Nat i Electri-City, (1979), Michael Strunge Fuck dig København, (2013), Thomas Buttenchøn Stormen i 99, (uddrag), (2008), Kristan Bang Foss Side 15 af 16

16 Døden kører audi, (2012), Kristian Bang Foss Supplerende stof: Futurisme og ekspressionisme (power point) Mellemkrigstid overblik (kopi), ML Digtere, divaer og dogmebrødre,(uddrag), udseendelse fra DR2 Baggrundsstof om efterkrigstid og eksistentialisme i Litteraturens Veje (1996), s Baggrundsstof om modernisme i Litteraturens Veje (1996), s Litteraturhistorisk overblik moderne litteratur (kopi), ML Ca. 20 lektioner Eleverne skal kunne: demonstrere viden om periodernes litteratur, livssyns, litterære tematikker og den samfundsmæssige kontekst udpege og analysere brugen af retoriske virkemidler og deres funktion i teksten. udvise litteraturhistorisk overblik og kunne udpege ligheder og forskelle mellem de forskellige litterære perioder. Læsning og danskfaglig behandling af et længere værk med udfærdigelse af anmeldelse som slut produkt. Lærerforedrag, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, holdundervisning, kursistoplæg, matrixgrupper, skriveøvelser, forfatterbesøg. Side 16 af 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Bornholms Erhvervsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Hanne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Britta N. Villumsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august-juni, 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Mediefag C Michael Højer/Mi 1.meC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dramatik C Maiken Brøndum Ravn

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /Juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2009/2010 Institution Silkeborg Hnadelsskole Uddannelse HHx Fag og niveau Finansiering, niveau C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere