DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI"

Transkript

1 Formandens beretning til DSKMs generalforsamling den 21. marts 2011 Bestyrelsen har bestået af Helle Krogh Johansen, formand Niels Nørskov-Lauritsen, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær Bartels, kasserer Jørgen Engberg Der har været afholdt 9 møder i bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Medlemsstatus 174 ordinære og 14 korresponderende medlemmer. Nye ordinære medlemmer til godkendelse på generalforsamlingen: molekylærbiolog Nikolai Kirkby, læge Turid Snekloth Søndergaard, læge Lise Tornvig Erikstrup, læge Hanne Colding, læge Klaus Leth Mortensen, læge Lilli Ø. Skov, datamanager Stefan Schytte Olsen, akademiker Katrin Gaardbo Kuhn, biolog Lotte Jakobsen, molekylærbiolog Jesper Boye Nielsen, læge Trine Torp-Pedersen, læge Erik Svensson, molekylærbiolog Søren Persson, læge Jette Bromann Kornum, læge Hans Linde Nielsen, læge Hanne Thang Vestergaard, læge Christine Leitz, læge Philip Kjettinge Thomsen, Anne Line Ø. Engsbro, læge Sara Thønnings, læge Ute Wolf Soenksen, læge Iryna Zeltiakova, molekylærbiolog Trine Rolighed Thomsen. Som nyt korresponderende medlem foreslås Sylvain Brisse. Medlemsmøder 11. marts marts 2011 Årsmøde 2011 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. 31. marts 2011 Generalforsamling med videnskabeligt møde. Foredragsholder: Didi Bang Tuberkulose i Danmark - hurtige resistensbestemmelsesmetoder og internationale perspektiver. 5. april 2011 DSKMs resistensovervågningsmøde (DANRES), Klinisk mikrobiologisk afdeling, Vejle Sygehus. Foredragsholdere: Stefan Schytte Olsen, Line Skjøt-Rasmussen, Annette M. Hammerum (mødeleder), Niels Nørskov-Lauritsen, Niels Frimodt-Møller, Ulrik Justesen, Kurt Fuursted, Robert Skov, Dennis S. Hansen. 11. april 2011 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM, Københavns Universitet, afsnit for Mikrobiologi. Mødeleder: Søren J. Sørensen. Foredragsholdere: Marie Louise Hjort Hermann, Kasper Kragh. 4. maj 2011 MALDI-TOF mass spectrometry: A diagnostic revolution in the routine laboratory?, Skejby Universitetshospital. Mødeledere: Niels Nørskov-Lauritsen og Jens Kjølseth Møller. Foredragsholdere: Xavier Nassif, Bettina Nonnemann, Thøger Gorm Jensen, Thomas Bjarnsholt, Jens Jørgen Christensen, Ulrik Justesen, Esad Dzadij, Niels Nørskov-Lauritsen, Tobias Ibfeldt, David Fuglsang. 17. maj 2011 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann og Polymorfien på SSI. Mødeledere: Helle Krogh Johansen og Knud Siboni. Listeria monocytogenes strains diversity and evolution, spread globally but adapt locally. Foredragsholder: Sylvain Brisse. 1

2 18. maj 2011 Møde i Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann og Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Dennis S. Hansen og Hans Jørn Kolmos. Clonal diversity and genomics of Klebsiella pneumoniae; are all strains equally pathogenic. Foredragsholder: Sylvain Brisse. 19. maj 2011 Tværfagligt møde med Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Infektionsmedicinsk Selskab og Dansk Thoraxkirurgisk Selskab: Endocarditis, Odense Universitetshospital. Mødeledere: Jannik Helweg Larsen, Åse Bengaard Andersen, Henning Bundgaard, Niels Eske Bruun, Christian Hassager og Sabine Gill. Foredragsholdere: Ulrika Snygg-Martin, Hanne Christensen, Jannik Helweg Larsen, Claus Moser, Jens Lund, Rasmus Vedby Rasmussen, Jens Brock Johansen, Cengiz Özkan, Karen Lausch, Kasper Iversen, Henrik Egeblad, Jakob Møller, Nikolai Ihlemann, Eva Korup. 16. juni 2011 Møde om Diagnostik af Chlamydia trachomatis og andre veneriske infektioner - hvem skal undersøges og for hvad?, Herlev Hospital. Foredragsholdere: Steen Hoffman, Torvald Ripa, Jens Kjølseth Møller, Maria Frølund, Henrik Westh. 12. september 2011 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet. Mødeledere: Niels Høiby og Thomas Bjarnsholt. Foredragsholdere: Niels Høiby, Rikke Meyer, Steen Stahlhut, Thomas Bjarnsholt. 26. september 2011 DSKMs resistensovervågningsmøde (DANRES), Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. Foredragsholdere: Ole Heltberg, Line Skjøt-Rasmussen, Ulrich Stab Jensen, Stefan Schytte Olsen, Annette M. Hammerum (mødeleder), Anders Rhod Larsen, Ulrik Justesen, Pia Littauer, Kristian Schønning, Dennis S. Hansen, Helga Schumacher. 26. oktober 2011 Fællesmøde om Borrelia med Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Neurologi, Rigshospitalet. Mødeledere: Åse Bengaard Andersen og Helle Krogh Johansen. Foredragsholdere: Sigurdur Skarpendinsson, Anne-Mette Lebech, Kristian Kofoed, Klaus Hansen, Bo Baslund, Hans-Jürgen Christen, Ram Dessau, Lars Hagberg, Johan S. Bakken, Court Pedersen. Planlagte medlemsmøder 1. marts 2012 DSKMs resistensovervågningsmøde (DANRES), Klinisk mikrobiologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Foredragsholdere: Kirsten Paulsen, Line Skjøt-Rasmussen, Stefan Schytte Olsen, Annette M. Hammerum (mødeleder), Henrik Schønheyder, Dennis S. Hansen, Jan Berg Gertsen, Ole Heltberg. 9. marts marts 2012 Årsmøde 2012 på Hotel Nyborg Strand. Arrangør af den videnskabelige del: Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus. 14. marts 2012 Møde i Biofilm-arbejdsgruppen under DSKM, Aarhus Universitet. Mødeledere: Rikke Meyer, Niels Høiby og Thomas Bjarnsholt. Foredragsholdere: Hengzhuang Wang, Morten Hyldgaard, Steffen Robert Eickhardt-Sørensen, Mette Burmølle, Bente Nyvad, Morten Simonsen Dueholm. 16. marts 2012 Fællesmøde med Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker: Combating carbapenemase and ESBL-producing Gram-negative bacteria, Danmarks Tekniske Universitet. Mødeledere: Helga Schumacher, Annette Hammerum, Jørgen Prag. Foredragsholdere: Niel Woodford, Yvonne Agersø, Hans Jørn Kolmos, Henrik Hasman, Dik Mevius, Johan Tham, Annette M. Hammerum, Dennis S. Hansen, Ulla Kehlet, Jørgen Prag. 2

3 21. marts 2012 Generalforsamling med videnskabeligt møde. Foredragsholder Thomas Greve: Diagnosing patients with community-acquired pneumonia: improvement through PCR analysis and a teaching intervention. Arbejdsgrupper under DSKM Kommissorium for arbejdsgruppen Yngre mikrobiologer Arbejdsgruppens hovedformål er: at varetage de yngre DSKM medlemmers interesser. Det drejer sig bl.a. om læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse samt ph.d.-studerende med interesse for klinisk mikrobiologi. Arbejdsgruppen er åben for alle interesserede. Arbejdsgruppens primære opgaver er: At være kontaktorganisation for kliniske mikrobiologer under uddannelse. At arrangere kurser og foredrag for yngre mikrobiologer. At give mulighed for netværksdannelse mellem yngre mikrobiologer. At repræsentere de danske yngre kliniske mikrobiologer i internationale sammenhænge, som fx. Trainee Association of ESCMID (TAE). Bestyrelsen (formand og sekretær) vælges af arbejdsgruppens medlemmer, dog skal begge være medlemmer af DSKM. Møderne er åbne for alle interesserede og vil blive annonceret på DSKMs hjemmeside, hvor dagsorden og referat fra møderne ligeledes vil være tilgængelige. Udgifter til arbejdsgruppens aktiviteter dækkes indtil videre af midler fra den tidligere forening Yngre mikrobiologer (YM), som blev nedlagt i Deltagernes transportudgifter i forbindelse med arbejdsgruppens aktiviteter forventes dog dækket andetsteds fra. Arbejdsgruppen består per 21. marts 2012 af: Mette Damkjær Bartels, formand, 1. reservelæge i hoveduddannelse, KMA Hillerød, Barbara Holzknecht, sekretær, reservelæge i hoveduddannelse, Statens Serum Institut (kontaktmail: Gitte Nyvang Hartmeyer, 1. reservelæge i hoveduddannelse, KMA Slagelse, Hanne Thang Vestergaard, speciallæge i klinisk mikrobiologi. DANRES og DANRES-M Biofilm-arbejdsgruppen Endocarditis-arbejdsgruppen Beretninger fra DSKM repræsentanter og øvrige arbejdsgrupper under DSKM Se særskilte beretninger. Uddannelsesudvalget Beretning fra inspektorerne 3

4 Øvrige sager Videnskabelige møder DSKM har igen i år været vært for eller medarrangør af en række videnskabelige møder. Ved flere af møderne har der været udenlandske foredragsholdere: Sylvain Brisse og Xavier Nassif, Frankrig, Johan S. Bakken, USA, Niel Woodford, U.K., Dik Mevius, Holland, og Johan Tham, Sverige. Bestyrelsen vil gerne takke alle mødearrangører og foredragsholdere for det store og flotte arbejde, de har gjort for at lave møder i DSKM regi, men naturligvis også medlemmerne for at støtte op om møderne. DSKMs efteruddannelsesdag og forskningspris Fra 2004 til 2010 afholdt DSKM i samarbejde med KMO en årlig efteruddannelsesdag, hvor årets specialespecifikke kurser plejede at levere hovedparten af foredragene. Dagen var oprindelig tænkt som en mulighed for selskabets speciallæger til at blive opdateret med den nyeste viden, som blev fremlagt på de specialespecifikke kurser for vores uddannelsessøgende læger. Det faglige niveau har altid været højt, og foredragene inspirerende; men i de sidste år har medlemstilslutningen været ganske lille. Det blev derfor besluttet ved generalforsamlingen i 2011 at holde pause med uddannelsesdagen i den form, som den har haft indtil nu. Det har hidtil været en tradition at uddele selskabets forskningspris ved efteruddannelsesdagen, men bestyrelsen har forsøgsvis besluttet, at prisen nu uddeles på førstedagen af årsmødet. Denne dag er nu gjort lidt længere og starter med en tidlig frokost for at skabe plads til DSKMs forskningspris for klinisk mikrobiologi. Årsmøde DSKMs årsmøde blev for fjerde gang holdt på Hotel Nyborg Strand. Igen i år nåede deltagerantallet op over 100, og der var 18 udstillere. Bestyrelsen takker alle fra klinisk mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital for deres store arbejde i forbindelse med fredagens faglige arrangement og alle deltagere i lørdagens fagpolitiske diskussioner. DSKMs hjemmeside Husk at benytte vores hjemmeside, her kan man altid finde nyt om videnskabelige møder, uddannelse og andet, som har med specialet at gøre. Bioanalytiker Heidi Staal-Nielsen er stadig vores engagerede og dygtige web-master, og vi er glade for at Heidi fortsat sørger for en let tilgængelig og overskuelig hjemmeside til glæde for alle. Der er oprettet en ny indmeldelsesblanket på hjemmesiden, således at det nu er muligt at melde sig ind i selskabet direkte til sekretæren. Da al kommunikation med medlemmerne foregår elektronisk beder vi alle medlemmer om at huske at melde ændrede mailadresser til selskabets sekretær Dimensioneringsplan DSKM har været høringspart i relation til dimensioneringen af speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi. Vi har bl.a. vurderet den demografiske udviklings betydning for dimensioneringen, det forhold at der ikke længere eksisterer en defineret pensionsalder, forholdet mellem udbuddet og efterspørgslen af speciallæger, regionale forskelle og andre faktorer som vil få betydning for efterspørgslen i perioden Vi blev desuden bedt om at kommentere den aktuelle ratio mellem introduktions- og hoveduddannelsesforløb, som er 2-2,5. Vi gjorde opmærksom på, at for at imødekomme den forventede efterspørgsel vil det være nødvendigt, at der er et passende antal 4

5 introduktionsstillinger for at sikre rekrutteringsgrundlaget til hoveduddannelsesforløbene. Vores erfaringer er, at ca. halvdelen af introduktionslægerne rekrutteres til forskning eller beslutter sig for andre specialer, hvorfor vi ønskede en øgning af antallet af introduktionsstillinger til 15 til 18 på landsplan, ligesom vi anbefalede at oprette endnu et hoveduddannelsesforløb fra 6 til 7 årligt begrundet i, at der aktuelt er flere vakante speciallægestillinger. Vores høringssvar har været inddraget som et væsentligt element i Sundhedsstyrelsens arbejde med at fastsætte antallet af uddannelsesforløb i den kommende femårsperiode. DSKMs høringssvar kan ses på hjemmesiden under rapporter/høringssvar. I den kommende femårsperiode har vi fået tildelt op til 21 introduktionsstillinger, med en markant øgning af stillingsmassen i Øst med op til 3,5 stilling mere per år og i Nord med op til 2 stillinger mere per år, mens Syd er stationær. Antallet af hoveduddannelsesforløb er stationært 6. Medlemshenvendelse til DSKM vedr. besparelser i RegionH I april fik bestyrelsen en henvendelse fra klinisk mikrobiologisk afdeling i Hillerød omkring Notat vedrørende organiseringen af klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og patologisk anatomi i RegionH. Bestyrelsen udfærdigede et høringssvar til Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning i RegionH, hvor vi i lighed med det svar vi havde sendt til Region Midt, på forespørgsel fra Jørgen Prag i Viborg tidligere på året, pointerede at: DSKM mener, at det er yderst vigtigt, at specialevejledningens krav og anbefalinger overholdes, således at speciallægenormeringen i fremtiden er på et sådant niveau, at der sikres hyppigt fremmøde af speciallæger på de hospitaler som betjenes. Fastholdelse af speciallægemassen er essentiel for en fortsat rationel antibiotikaterapi, for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af yngre læger i specialet, for optimal rådgivning i forhold til andre specialer samt for en høj lægefaglig kvalitet set i lyset af implementering af den Danske Kvalitetsmodel, især på det sygehushygiejniske område. Med de foreslåede fusioner vil DSKM pege på, at man i RegionH skal sørge for at leve op til Sundhedsstyrelsens specialevejledning for klinisk mikrobiologi. Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) LVS har i det forgangne år atter udsendt et meget stort antal høringer og forespørgsler til DSKM, relevante som irrelevante. Dette har medført en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde for især DSKMs formand, som skal sortere i den megen post, som fremsendes. Denne ekstra administrationsbyrde er drøftet med LVS sekretariatsfunktion, som ikke mener, at det er deres opgave at sortere i henvendelserne. Nedenfor nævnes sager af interesse for DSKMs medlemmer, og som enten har været sendt i høring. eller er blevet besvaret direkte af bestyrelsen, fx Regionernes telemedicinstrategi, Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for undersøgelse, behandling og pleje af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation, Anbefalinger vedrørende screening for livmoderhalskræft, Nordiske samarbejdsrelationer, Styring af infektionshygiejnen i sundhedssektoren - del 5: Krav til peroperativ infektionsprofylakse, Bedømmere til Lægeforeningens Forskningsfond, Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper og et ESCMID survey om Equal opportunities indenfor arbejdsområder på universiteter og hospitaler blandt infektionsmedicinske og klinisk mikrobiologiske speciallæger. Bestyrelsen takker alle, som har bidraget med høringssvar. 5

6 Opfølgning på specialeplanlægning I maj holdt LVS et opfølgningsmøde på specialeplanlægningen, hvor man på baggrund af de erfaringer, man havde opnået hidtil, meddelte at man ønskede at fokusere på kvalitet frem for nærhed i patientbehandlingen. Planen er, at specialeplanerne skal opdateres hvert 3. år. Det forventes dog, at der første gang vil gå lidt længere tid, da man har udvalgt 5 specialer (ortopædkirurgi, neurokirurgi, urologi, endokrinologi og oto-rhino-laryngologi), hvor man vil monitorere op mod 1100 højt specialiserede funktioner for at vurdere, om de stadig skal have samme status, ligesom udviklingsfunktioner skal monitoreres. DSKM spurgte til Sundhedsstyrelsens (SST) rolle i forbindelse med afklaring af snitflader mellem de diagnostiske specialer. LVS har, efter at have drøftet det med repræsentanter fra SST, opfordret til, at eventuelle problemer afklares i de enkelte regioner og, hvis påkrævet, i et samarbejde mellem de videnskabelige selskaber. LVS vil opfodre til, at alle bidrager til fornuftige løsninger i de enkelte regioner. Finder to eller flere selskaber, at der er behov for grænsedragninger på nationalt plan, skal LVS opfordre til, at selskaberne indbyrdes drøfter dette. Opdatering af DSKMs referenceprogram Brita Bruun er startet på at opdatere referencetabellerne på DSKMs hjemmeside for identifikation af klinisk vigtige bakterier. Bestyrelsen takker Brita for dette store arbejde. Biofilmkongres i København I juli var biofilm-arbejdsgruppen under DSKM arrangør af Eurobiofilms: The second congress on microbial biofilms i København. Kongressen var en stor succes med godt 300 deltagere fra hele verden. DSKM havde støttet mødet med kr. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet var overskuddet så stort, at DSKM har modtaget godt kr. til at støtte forskning, udvikling og undervisning i relation til biofilmgruppen. Såfremt biofilmgruppen opløses, tilfalder pengene DSKM. Det landsdækkende uddannelsesråd for klinisk mikrobiologi Der har været afholdt et møde i rådet, da vi i lighed med andre specialer er gået over til decentraliserede uddannelsesråd. Det er planen, at der fremover vil blive holdt et regionalt møde i de enkelte uddannelsesregioner og et landsdækkende koordinerende fællesmøde med DSKM som vært. I begyndelsen af marts har DSKM indbudt til det første landsdækkende fællesmøde om uddannelsen i klinisk mikrobiologi. Dagsordenen indeholder følgende punkter: Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for målbeskrivelser, modernisering af introduktions- og hoveduddannelsen set i lyset af de nye diagnostiske metoder som MALDI-TOF, opdatering af stillingsmassen på baggrund af vores nye dimensioneringsplan, samordning af stillingsopslag i de 3 uddannelsesregioner, UEMS og fælles curriculum i Europa samt en henvendelse fra professor Ebba Nexø, leder af LabMed, FP7 om udvikling af samlede ph.d.- speciallægeuddannelsesforløb indenfor de diagnostiske specialer. Februar 2012, Helle Krogh Johansen, formand 6

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB for KLINISK MIKROBIOLOGI Formandens beretning til DSKM s generalforsamling den 8. marts 2014 Bestyrelsen har bestået af: Svend Ellermann-Eriksen, formand Jørgen H. Engberg, næstformand Helga Schumacher, sekretær Mette Damkjær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger:

Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk Selskabs bestyrelse været sammensat som følger: Dansk Nefrologisk Selskab. Formandens beretning 2014/2015 Medlemmer Selskabets medlemstal inklusiv firmamedlemmer er er aktuelt 347. Bestyrelse Efter generalforsamlingen d.2. maj 2014 har Dansk Nefrologisk

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014

DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 DASAIMs 66. ordinære generalforsamling 13. november 2014 Formand Susanne Wammen byder velkommen til Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins 65. ordinære generalforsamling. Dagsorden 1: Valg

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Årsrapport 2011-2012

Årsrapport 2011-2012 Yngre Ortopædkirurger Danmark c/o Peter Toft Tengberg Halvtolv 15, 1.mf 1436 København K CVR: 33226713 Lægernes Pensionsbank 6771 6367913 Hjemmeside: www.yngreortopaedkirurger.dk E-mail: mail@yngreortopaedkirurger.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede den 5 mand store bestyrelse sig Generalforsamlingen DSOHH 21. maj 2015 Formandsberetning I forbindelse med sidste generalforsamling der blev afholdt i relation til Nordisk Kongress i København, var der udskiftning af 2 bestyrelses medlemmer.

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 1998 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 1998 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 5 1.3. DPS's struktur 6 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4

INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING. 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 DANSK SYGEPLEJE SELSKAB ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD DASYS I 2014 FORMANDENS BERETNING 1. Om Dansk Sygepleje Selskab, DASYS...4 2. Medlemmer... 7 3. Dokumentationsrådet...8 4. Forskningsrådet...9 5.

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

4 DASINFO. Oktober 2009 17. Årgang. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 DASINFO Oktober 2009 17. Årgang Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin DASAIM Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Tlf. 3545 6602 Fax 3545 2950 E-mail: bestyrelsen@dasaim.dk

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Oktober 2012 Indhold: Nyt fra bestyrelsen 2 Nye uddannelsessøgende 10 Program for årsmødet 3 Turen gik til Edinburgh 11 Indkaldelse

Læs mere