skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2012"

Transkript

1 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2012

2 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - efterår 2012 FORÆLDREFEST LØRDAG D.26.JANUAR 2013 næste blads deadline d

3 Hjertesten nu med Puls! Man kan dårligt forestille sig en mere passende begivenhed til indtagelse af Pulsens musik- og morgensangsrum end Hjerneforsker Kjeld Fredens foredrag den 20. september: Bevægelse og Læring. Omkring 200 gæster fyldte på flot vis det nye rum til Kjeld Fredens ord om vigtigheden af at skolen giver plads til bevægelse og alle former for sanselighed og kreativ udfoldelse. Musik, sang, dans og bevægelse er fittness for hjernen og kommer herigennem til at styrke indlæring og trivsel generelt, var hans hovedbudskab, og det er jo sød musik i ørerne, når vi skal indtage et hus, som først og fremmest er skabt til at rumme disse ting. Det er meget glædeligt, at der kan samles så mange mennesker til foredrag om noget så væsentligt, og det var dejligt at opleve at rummet fungerede perfekt til lejligheden. Selve indvielsen en 29. september blev et brag af en fest og afslutningen på en lang og omstændelig proces. Ligesom hjertestenen blev flyttet og rejst ved et sejt, fælles træk, er Pulsen et resultat af et særdeles langt og sejt træk fra bestyrelse, ansatte, forældre og børn lige fra den første drøm, til skitser og projektering, udbuds- og udvælgelsesproces, budgettering og økonomisk tilløb, flittig forældrefliselægning og panisk pedelpuslen med 100-vis af udenoms- og indretningsdetaljer helt op til selve indvielsesdagen. Og forældres, ansattes og børns fantastiske engagement og ejerskab til indvielsesfesten med helt overdådige mad- og blomsterarrangementer og 8. klasse forældres og elevers enorme praktiske hjælpeindsats. Alt sammen er et fortræffeligt billede på, hvilken enorm trækkraft vi kan mobilisere, når både børn og voksne finder den plads ved tovet, der giver mening for den enkelte. Og hvilken flot oplevelse at give 3

4 vores børn på fælleskab, ejerskab og kammeratskab. TUSIND TAK til alle! Jeg tror i høj grad vi fik rykket en del af vores gamle skoles sjæl med ind i Pulsen den 29., og jeg tror på, at det i høj grad bliver her, man kan tage pulsen på skolens liv og ve og vel hvad enten det er til morgensang, musik og sammenspil, fælleskor, teater eller til fester, fejringer, filosofi, idræt, dans, bevægelse og leg. Nu er der så luft til at komme videre i processen med indretning af mellemtrinslokaler i gl. sal, hvor vi forventer at gå i gang inden længe. Stor tak til forældre, der havde tid og lejlighed til at vikariere mens vi var på pædagogiske dage. Jeg hører at der har været gode oplevelser med børnene. Når skolens lærere og pædagoger samtidig har enestående mulighed for pædagogisk debat og fordybelse, så går alt jo op i en højere enhed! Bedste hilsner Jens Fabricius 4

5 Cubanske kunstnere på Friskolebesøg Det er lykkedes for Friskolen at få en kulturformidlingsaftale med tre dygtige Cubanske kunstnere. De ankommer til friskolen 18. oktober og skal bo og deltage i undervisnings- og udsmykningsprojekter på skolen over de kommende tre måneder. Aftalen er kommet i stand ved hjælp af Faaborgegnens Efterskole, hvor de tidligere i år har været i et tilsvarende tre måneders forløb. Viola (Ann 9. kl.) kender dem og bistår ved tolkning i det omfang deres engelskkundskaber ikke rækker. Forældrefliselægning 5

6 Black2Green - Comenius Black to Green is an international partnership between 5 European schools from Holland, Norway, Spain, Germany and Denmark af Thomas Visby Hvorfor laver vi egentlig skole?? Ja, spørgsmålet er egentlig mere interessant, end det i første omgang ser ud til. Vores art, homo sapiens sapiens (det tænkende, tænkende menneske for dem, der ikke lige fik fat i det første gang!!) er en del af klassen, pattedyr. Disse er jo ud over at føde levende unger også kendetegnet ved, at der for hvert art findes en tidsperiode fra ungens fødes til den løber hjemmefra. Vi har i vores art en periode på ca år, hvor ungerne vokser til og bliver voksne - dvs. vokset nok til at kunne klare sig uden forældrenes beskyttelse. En mus er til sammenligning få uger om denne proces. Nuvel, hvis det tager disse 18 til 20 år, før de er klar, hvad skal vi så lige bruge al den tid på? Hvis bare ungerne har nok social kontakt, vil megen udvikling og parathed sikkert ske af sig selv den romantiske udviklingsforestilling MEEN forældre er og bliver nogle sære størrelser, for de spørger ofte sig selv: Hvordan skal det gå mit barn? Hvad skal der til, for at det kan klare sig? I disse meget almindelige spørgsmål ligger begrundelsen for at lave en skole. Forældrene overdrager en stor del af ansvaret til nogle andre, der skal DANNE barnet til fremtiden. I friskolernes verden snakker vi om PERSONLIG, SOCIAL og FAGLIG DANNELSE, men der er mange bud på dette. Fælles for alle skoler er, at målet er FREMTIDEN, og der er RIGTIG GOD TID, da børnenes barndom sammenlignet med andre pattedyr er så lang! Vi kan altså overføre RIGTIG, RIGTIG meget dannelse fra den ene generation til den næste på godt og ondt!! - hvilket i sagens natur giver en fantastisk stort ansvar til forældrene om at vælge den skole, de synes, varetager dette arbejde bedst. 6

7 Der er rigtig mange gode eksempler på POSITIV overførsel mellem generationerne sproget, nyttige sociale spilleregler, færdigheder som læsning, skrivning osv. Faktisk er vi rigtig gode til at overføre nyttige ting nogle ville kalde dette definitionen på begrebet KULTUR. De fleste, der har været forældre i en årrække, kan genkende situationen, hvor man ser en af sine egne lidt mere håbløse sider udfolde sig i ens eget afkom. Ups! Det var ikke lige planen, men det skete bare. Der kommer vi på prøve som forældre vi må tilgive os selv og vel forsøge efter bedste evne af rette lidt op på fejlen. MEN hvad nu, hvis Artiklens forfatter i naturen med eleverne i centrum vi overfører noget, som vi slet ikke selv er klar over som kultur! Steen Hildebrandt, professor ved Handelshøjskolen i Århus, beskriver i Børnene er det vigtigste disse overførsler som BOBLER. En boble er en IDE, der bider sig fast i kulturens TANKEGODS, men som står i modstrid med VIRKELIGHEDEN, som kulturen eksisterer i. Bobler brister fx itboblen, bolig-boblen for at tage nogle nyere eksempler. Der er altid et efterfølgende kaos, da vi jo troede, at..., og det kan da ikke passe, at..., og ikke mindst nogen må da have skylden for det. 7

8 Hvad nu, hvis vores vestlige kultur blandt meget andet bygger på følgende to BOBLER: 1. Al reel udvikling i retning af de gode liv kommer fra de vestlige lande menneskeligt, kulturelt, teknologisk osv. 2. Al reel udvikling giver VÆKST, og en ny generation kan altid forvente, at netop denne vækst giver dem bedre levevilkår end deres forældre. Hvad nu, hvis boble 1 er ca. 500 år gammel, og bygger på den vestlige kulturs lidt specielle italesættelse og handlingsmønster, da jagten på kolonier satte ind i og 1600-tallet. ALLE højkulturer i historien har haft deres tid, og hvad nu hvis det udviklingsmæssige tyngdepunkt i dette 21. århundrede flyttes (tilbage) til ØSTEN? Og hvad nu, hvis boble 2 er ca. 130 år gammel og kan spores tilbage til industrialiseringens opblomstring i Europa omkring 1870'erne, hvor der var rig adgang til jordens ressourcer? Hvad nu, hvis det viser sig, at denne konstante vækst, der har fjernet forældrenes frygt for SULT og BARNEDØDELIGHED kræver for mange af jordens råstoffer, OG konsekvenserne i form af affald og klimatiske ændringer er en trussel i sig selv? HVAD NU, HVIS DISSE BOBLER FAKTISK ER BOBLER, DER KAN SPRINGE!?! HVAD LAVER VI SÅ SKOLE FOR?? En af skolens grundlæggende opgaver er således at sætte kikkerten for øjet og skue ud i en uvis fremtid for at give et bud på spørgsmålet: Hvad bliver der brug for af personlig, social og faglig dannelse?? UANSET HVAD, er det helt sikkert, at svarene skal indeholde er klangbund af HÅB ellers mister skolen sit fundament som MENINGSBÆRENDE. 8

9 På Vester Skerninge Friskole er vi selvfølgelig også levende optaget af dette. Vi tror på, at fremtidens samfund bliver ANDERLEDES end det nuværende, og følgende kodeord kunne være kendetegn for denne forandring: DEN LOKALE FORANKRING, DEN GLOBALE FORANKRING og EN FORANKRING I BEGREBET BÆREDYGTIGHED. Den tidligere norske statsminister, Gro Harlem Brundtland, skrev i Brundtlandrapporten i 1987, at bæredygtighed er det, som "skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov". Denne rapport lagde op til FN's Rio-konference i 1992 om miljø og udvikling, hvor alverdens lande satte sig sammen for at se på fremtiden. Et af de mange resultater var de såkaldte 2015-mål for afvikling af fattigdom, samt en årlig møderække omkring potentielle klimaforandringer. De såkaldte COP-møder, hvor Cop-15 blev afholdt i København i december 2009 i SNEvejr i øvrigt, vi havde mange elever af sted i projektforløb! Afsættet i alt dette arbejde er en respekt for folks LOKALE FORANKRING, men også et ønske om en større GLOBAL FORANKRING, der kan bruges som et afsæt til FÆLLES LØSNINGER OMKRING FÆLLES UDFORDRINGER. Vi har her på skolen været så heldige at have mulighed for at arbejde med netop disse ting på netop den måde, som det var hensigten på Rio-konferencen i Gennem EU's Comenius-projekter er det lykkedes os at få godkendt et 2-årigt projekt under navnet Black2Green, der netop har til formål at kigge på en meget nærliggende konsekvens, hvis bare én af de to ovenstående bobler springer ENERGIOMLÆGNINGEN fra fossil til bæredygtig energi. 5 skoler i Norge, Tyskland, Holland, Spanien og os selv skal arbejde med lokal og global forståelse af konkrete problemstillinger og ikke mindst MULIGE LØSNINGER. Det konkrete mål er en større konference i Norge i foråret 2014, hvor de deltagende elever giver konkrete bud på deres fremtidsvisioner for et bæredygtigt samfund. Gårdvagten smiler tilfreds 9

10 Projektet er bygget op omkring et besøg på hver af de 5 skoler, hvor hvert møde varer en 4-5 dage, og der arbejdes med et tema. Det kan fx være det lokale energiforbrug, nuværende lokale og nationale energikilder, nedsættelse af energiforbrug, bæredygtige energialternativer. Vi skal som skole være vært i skoleåret 13/14. Første møde er i Weiden, Tyskland i uge 45, hvor 6 elever fra 8. og 9. klasse har søgt og fået job. De skal forberede, rejse og aflevere under temaet: DET LOKALE ENERGIFORBRUG. Britt og undertegnede tager med på denne tur, men eller er hele overbygningsteamet involveret i de næste 2 år. Vi ser meget frem til dette projekt, da det ud fra ovenstående tanker om fremtiden er fantastisk MENINGFYLDT, og skulle boblerne IMOD FORVENTNING!!! vise sig at være de rene luftkasteller fyldt med voksnes bekymringer, og at vi som kultur bare kan tage skuldrene ned igen og forbruge uhæmmet videre, så er der så megen PERSONLIG, SOCIAL og FAGLIG dannelse i projektet, at det faktisk giver dyb mening i sig selv!!! 10

11 Musik I mit job som efterskolelærer, på Langelands Efterskole, sad jeg og udarbejdede et undervisningsforløb til 9 og 10 klasse, der skulle handle om musik. Jeg var overbevist om, det ville være et godt start-tema, da det er et emne, der fænger de unge mennesker, og betyder rigtig meget for dem, der hvor de er lige nu i livet. I den forbindelse tænkte jeg, at der skulle mere kød på end kun at snakke og lytte til det musik de allerede kender og forholder sig til. Jeg ville gerne arbejde med flere facetter og valgte bl.a. at arbejde med politiske sange, censur og hvordan musikken påvirker menneskes helbred. På internettet faldt jeg over en interessant artikel: How music affects us and Promotes health. og fik lyst til at dele nogle af de dokumenterede facts der fremkom af teksten, der specielt handler om stimulering af vores hjerner. Ifølge artiklen er musik en af de få aktiviteter der stimulerer hele hjernen. Musik har evnen til at forøge vores intelligens, læring og IQ. - læsning og læsefærdigheder - rumlige og tidsmæssigt ræsonnement - matematiske evner - følelsesmæssig intelligens 11

12 Tidligere troede man, at det kun var gennem klassisk musik og specifik Mozart, at man øgede sine evner. Nu ved man at samme effekt kan opnåes, hvis man lytter til musik man godt kan lide, dog er det vigtigt at denne musik er instrumental, da vi ellers ubevidst kommer til at fokusere på vokalen. Endvidere fortæller artiklen, at man opnår den største effekt ved at lytte til musik, der har et mønster af 60 takter pr minut. Denne rytme stimulerer både venstre og højre hjernehalvdele og maksimerer vores evne til at lære og fastholde informationen. Du kan finde hele artiklen på; På efterskolen lavede jeg eksperimenter med mine elever. På Youtube fandt vi forskellige lydbilleder/musik som skulle øge deres evne til at huske og holde fokus under f.eks. læsning af en svær tekst. Resultatet var overraskende positiv. 80 % af eleverne havde en klar oplevelse af at det var lettere at bevare koncentrationen, og at de havde en bedre forståelse for hvad det var, de læste. På friskolen er vi så heldige at vores børn bliver undervist at dygtige kompetente musiklærere. Vores børn går på en skole hvor morgensang og musik bliver prioriteret højt til rigtig stor glæde. Skolen har ligeledes taget initiativ til at få musikskolen tilbage på friskolen, og børnene bliver nu, i mange tilfælde, undervist af de lærere som de kender fra deres skolehverdag. I forbindelse med et foredrag af hjerneforsker Kjeld Fredens, der blev afholdt i PULSEN, d. 20. september, fik jeg større indsigt i vigtigheden i at inddrage musik i vores børns skole og hverdag. I følge veldokumenterede undersøgelser, kan musik både hjælpe på indlæring og inklusion. "Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt, sagde Kjeld Fredens. Det er muligt at finde mange flere oplysninger på kulturministeriets hjemmeside for musik hvor bl.a. Kjeld Fredens har bidraget med artikler. Det bliver spændende at følge med i hvad vi som skole og lokalsamfund kan fylde i PULSEN. Indvielsesfesten var et farverigt bombardement af sanseindtryk, flot, kreativt og inspirerende. Nu har skolen endelig fået betydelig større mulighed for at dyrke både musik og bevægelse. Jeg er overbevidst om at, stor kreativitet og aktivitet, med tiden vil fylder rammerne helt ud til de mange fliser der, ved stor forældreengagement, ligger langs fundamentet. Gitte Mølsted 12

13 7.kl. Tjekkiet tur Søndag kl og 8.kl mødes på skolen hvor buschauffør Max holder. Vi pakker bussen, og tar afsted. Da kl. ca er 3 er vi i berlin og 8 kl. står af, vi kører videre og har det rigtig hyggeligt og kl. ca halv 10 er vi ved Penzion Neco i Tjekkiet. Vi fandt vores værelser og indrettede os, der var et drengeværelse hvor alle drengene boede, der var to 6 personers pigeværelser og et 4 personers. Vi boede på et af 6 personers værelserne. Mandag kl Stod vi op, vi skulle spise morgenmad kl Vi skulle ud og vandre. Bussen kørte os ud til det sted hvor vi skulle vandre. Vi fik nogle sandwich med der ikke smagte særlig godt, men det var stadig hyggeligt. Vi vandrede 8 kilometer, og der var en meget smuk natur. Der blev også taget en masse flotte billeder. 13

14 Efter det tog vi ind til en lille by for at shoppe, men der var ikke rigtig nogen butikker, så de fleste købte en is eller en sodavand. Så tog vi ud til en borg, men den var lukket så vi kunne ikke komme ind i den, men den var i hvert fald flot udenpå. Da vi kom hjem var det bare hygge. Efter vi havde spist, blev der holdt et talentshow, hvor alle måtte stille op. Der blev sunget, lavet teater og andre sjove ting. På vores værelse drak vi the og hyggede. Tirsdag kl Vi spiste morgenmad, og så mødte vi hvores guide. Vi skulle nemlig river rafte. Vi gik et lille stykke hen til der hvor vi skulle rafte. Vi fik at vide hvad vi skulle, og gummibådene blev sat i vandet. Vi sad i en pigebåd, og så havde vi en af guiderne. Vi sejlede ned af en flod, der lå tæt på der hvor vi boede. Da vi var nået cirka halvvejs holdt vi en pause, hvor vi hoppede i floden og badede, imens vi ventede på den sidste båd. Vi sejlede i ca 2 en halv time. Bagefter spiste vi madpakker og slappede af. Så tog vi ud til en borg, der hed Trosky, der var en borg, der var delt i to. Det er faktisk den borg, der har givet Astrid Lindgren indspiration til Ronja Røverdatter. Da vi kom hjem hyggede vi, og nogen gik en tur eller gik til købmanden og købte slik. Drengene bildte os ind, at der var en Cheap Monday butik i den lille by Mala Skala, hvor vi boede, 14

15 så alle pigerne skyndte sig at hente deres pung, og spurgte så hvor den var. Så flækkede drengene af grin, fordi det var en joke :( men det var meget sjovt. Om aftenen havde vi grillaften og fik lækker grillmad. Efter vi havde spist, var der mange der gik ned til en skole, hvor der var en kunstgræs fodboldbane og en løbebane. Der løb vi om kap, og vi lavede nogen andre sjove ting. Efter det spillede vi varulvekort, som hurtigt blev meget populært, og efter det blev der sagt godnat, og folk gik på deres værelser. Onsdag kl Ville vores værelse lave en joke. Vi fik Maria til at lægge sig ud på gangen i nattøj med sin dyne og lade som om hun sov. Da nogen af de første piger vågnede og gik ud på gangen, så åbnede vi døren og sagde at en af os var vågnet i nat, og så at Maria gik i søvne, og lukkede hende ud og låste døren. De fleste af pigerne sagde, at vi var onde, og at hun skulle bruge lang tid på at sætte hår og sådan noget. Vi sagde, at de skulle lade være med at vække hende, men de vækkede hende. Så begyndte vi at grine, og så fortalte vi at det var en joke. Til at starte med blev de sure, men så blev de gode igen og grinte med :) Efter vi havde spist morgenmad, mødte vi vores guide udenfor penzionen. Det regnene lidt. Vi begyndte at gå, og efter en lille gåtur var vi, hvor vi skulle klatre/rapelle. Da vi kom op til den klippe, hvor vi skulle rapelle, skulle vi kravle højere op af nogen små stiger, der var lavet af træ. Så kom vi endelig op. Så skulle vi prøve. Vi fik sikkerhedsseler 15

16 på og en hjelm, og så var der en let, en medium og en svær bane. Når man havde prøvet en af dem, kunne man rapelle på den store bane. Der var nogen der syntes, det var let, og nogen der syntes, det var svært. men det var i hvert fald spændende. Da vi kom tilbage tørrede vi os og fik varmen. Så spillede vi lidt varulvekort, og så kom Lene og Penzion Neco set fra borgen Vranov Steffen, og de sagde at man kunne enten blive hjemme eller man kunne gå en tur op til en kirke. Et par stykker, gik op til kirken mens resten blev. Om aftenen spiste vi på restaurent. Den var meget hyggelig og maden smagte godt. Vi fik en kartoffelsuppe til forret og schnitzle med kartoffel til hovedret. Da vi kom hjem pakkede vi vores ting for vi skulle nemlig afsted dagen efter. Torsdag kl Stod vores værelse op. Vi vågnede stille og roligt, og efter lidt tid vækkede vi de andre piger. Alle pigerne gik ind på drengeværelset og 16

17 sang fødselsdagssang for Bertram. Vi tror han blev glad, selvom han sagde, at han ikke ville have det. Vi spiste morgenmad og kl kørte bussen mod Prag. Vi hyggede os i bussen, og da vi kom frem gik vi rundt og så nogle flotte kirker. Det var rimelig koldt, det var ærgeligt. Efter vi havde set nogle kirke og andre ting i Prag fik vi et kort og hundrede koruna hver til frokost, og så måtte vi gå rundt i Prag. Vi var en gruppe på tre piger, og vi gik mod det gule marked. Det gule marked var lidt skuffende, der var ikke særligt mange butikker, og de solgte alle sammen det samme :( Vi gik tilbage til midtbyen og fandt et kæmpe shoppingcenter, og det var mega fedt. Vi sad lidt på en cafe og drak sodavand og snakkede. Så gik vi lidt rundt i i Prag, og vi købte noget aftensmad som bare var pizza slice, fordi vi ikke havde særligt meget tid tilbage. Kl stod vi på bussen igen og så gik turen mod Berlin. Vi så en film, og så faldt de fleste i søvn. Ellers sad vi og småsnakkede. Da vi kom til Berlin, steg 8 kl. på bussen, og så var der uro i cirka en time. Folk skulle snakke og sige hej, men så faldt folk stille og roligt i søvn. Så blev vi vækket og fik at vide at vi var på skolen om 20 min. Vores forældre stod klar og hentede os, og da vi kom hjem gik vi direkte i seng. Iben og Mira 7.kl. 17

18 Street art Gade kunst bliver mere og mere populær med årerne. Street art og Grafitti er to former for kunst du kan finde meget af i storbyer rundt omkring i hele verden. Mange kunstneren går ud i de store byer over hele verden midt om natten og laver nyt kunst til de tomme gader. De halv smadrede plakater hænger og flagrer i vinden. Overalt på smadrede plakater er der blå sekstaller. Mr. Six kalder han sig. Der er omkring seks-taller i hele byen, Berlin. Mr. Six er en mand i 60-erne der har gjordt det at han skriver sine store blå seks-taller på allerede opsatte plakater, så han aldrig kan blive taget. En teori siger at det er et seks-tal fordi der er seks bogstaver i Berlin. På en bygning tæt ved Raw Temple er et kæmpe billede af røde og hvide hunde der springer ud over bygningen. De kæmpe store hunde springer ud med tynde øjne, lange kroppe og snuder. Hundene er lavet af en kunstner fra Tel-aviv der kalder sig for Klone. Det populære crew der kalder sig for JUST er dem der har startet hele stilen med at lave heaven s spot. Det går ud på, at de bryder ind i bygninger og løber hele vejen op på taget og så begynder de ellers. De skriver oppe fra og ned. Det bliver kaldt Heaven s spot fordi det er helt oppe ved himlen og fordi hvis du falder, så er det slut. Heaven s spot forgår helt oppe ved himelen og det er 18

19 også en af grundene til at det kaldes hvad det kaldes. Fotografen Adrian der også dokumenterer Graffiti og Street-art udtaler sig om at gadekunst bliver mere og mere populært nu om dage. Gade kunst bliver mere og mere populær med årerne. Street art og Grafitti er to former for kunst du kan finde meget af i storbyer rundt omkring i hele verden. Mange kunstneren går ud i de store byer over hele verden midt om natten og laver nyt kunst til de tomme gader. Der er dog også mange crews inde for kunsten der bliver sure over folk der bliver betalt for at lave det, da street-art går meget ud på at det skal være lidt vildt da det er ulovligt i Berlin. Alexandre Farto der blev betalt for at lave den form for grafitti/street art der gik ud på at man malede en mur hvid og derefter hakkede et billede ind i muren. Kunstneren blev betalt af Levis for at lave et billede med deres slogan på, GO FORTH. Mange street art kunstnere blev provokerede af det og brugte formen af street art/grafitti til at kritisere måden. At lave street-art kan give en lille bøde på 15 euro, imens det at gøre det direkte på en mur kan give helt op til 5 år eller en meget høj bøde. Der er i alt 36 politimænd i Berlin der har det som deres primære opgave at stoppe gadekunsten hver nat, imod kunstnere. Så det er jo egentlig ikke så underligt at der hver morgen er nye street-arts over alt i den store by. Lad mig komme ud og være kunst! 19

20 Cykeltur i Berlin 20

21 21

22 Et brag af en fest i Pulsen Pindemadder, kædedans og et TILLYKKE på 100 decibel! af Claus Rickers Godt gået!, skråler de 500 fremmødte børn og forældre og klapper hinanden på skuldrene - hvis de ellers kan få plads i den tæt proppede idrætssal på friskolen. Det store byggeprojekt har været i gang i et år, og i dag er der indvielse og fest for de nye bygninger, som blandt andet rummer en stor sal til idræt og bevægelse, samt flere mindre lokaler til morgensang og fælles aktiviteter. Tillykke på 100 decibel Hele skolen er dækket op til fest. Forskellige elev-bands giver den gas i det nye morgensangs-lokale, og dagens værtspar, Stinne og Bent, er i hopla og underholder de mange fremmødte med jokes og gode historier. Så går to elever på scenen og holder et langt bånd ud mellem sig nu skal huset officielt indvies. Og mens regnen trommer på det nye tag, gør Matilde fra børnehaveklassen sig klar med saksen. Spændingen stiger, mens der sammen tælles ned fra ti. Matilde klipper båndet over, og jublen bryder løs i salen. Det her fantastiske hus et godt eksempel for vores børn: Vi kan noget, hvis vi virkelig vil det!, siger Jens Skoleleder i sin festtale. Og selv om der er højt til loftet i den nye idrætssal, når børnenes Tillykke-brøl efter et par forsøg op over 100 decibel målt på Thomas Visbys Iphone! Og huset hedder? 22

23 Harmonien, Bikuben, Lyttelappen eller Lydpotten? Eleverne er kommet med mange fantasifulde forslag til multihusets navn, men navne-komiteen formår at bevare spændingen helt til det sidste. Efter en længere optakt af Britt og Merethe og en endnu længere trommehvirvel kommer så afsløringen: Huset skal hedde Pulsen! Det bliver det sted, hvor man altid kan mærke skolens puls. Derfor er Pulsen et helt fantastisk godt navn, mener skoleleder Jens Fabricius. Vi tror på vores skole Også bestyrelsesformand Kristian Mondrup er begejstret for navnet og for det nye hus: Vi håber, at dette fantastiske hus vil blive et aktiv for hele lokalområdet. Med sådan et hus sender vi et signal om, at vi tror på vores skole og vores skoleform, siger Kristian. Og så skal vi huske, at nye huse er som musik-instrumenter: Det er ikke nok at få dem i hånden man skal også lære at spille på dem! Så lad os komme i gang med det! Og kort efter vælter det så ind på scenegulvet med festlige elev-indslag: folkedans, teater, gymnastik, ballet, en-hjulede cykler og dansende teenage-drenge. Huset er i den grad taget i brug! Pindemadder og kædedans Så er der festtaler, pindemadder og kædedans i lange baner. Gæsterne har selv medbragt smukke blomsterbuketter og et overflødighedshorn af små retter til de lange spiseborde. I foyeren afsløres et to gange tre meter stort maleri i stærke farver, malet af Vibe. I en af gangene har eleverne lavet en stor, fælles mosaik samlet af 200 små billeder under temaet bevægelse. Med et glas vin i den ene hånd og en pindemad i den anden, kan gæsterne nyde malerierne og nynne med på finurlige sange skrevet af skolens nye lærer, Jens Hell, som i dagens anledning har taget sit band, Dit Held, med til festen. Og mon ikke sange som Hjortetaksalt og Det er din skyld, Gunnar bliver klassikere på friskolen? Sved på dansegulvet Dagen slutter med en medrivende koncert af de tre musikanter i Trio Klezmer, som rent faktisk spiller solen frem, og som også denne gang får børn og voksne ude at svede på dansegulvet i én lang kædedans. En helt forrygende afslutning på en helt fantastisk dag. Stort tillykke med det nye hus! 23

24 Kære Margrethe, Villy og Helle! Debatindlæg i Jyllands Posten den 7. september 2012 Af Ebbe Lilliendal, Dansk Friskoleforening, Kurt Ernst, Danmarks Privatskoleforening, Søren Hansen, Lilleskolerne, Thorkild Bjerregaard, Foreningen af kristne friskoler og Klaus Eusebius Jakobsen, Private Gymnasier 15 procent af landets børn og unge går i en privat- eller friskole. Uanset deres forældres partifarve heldigvis. Den tradition har mere end 150 år på bagen og er en konsekvens af vores grundlov, hvor der står, at forældre selv kan vælge, om de ønsker at benytte folkeskolen eller et andet skoletilbud. Den forrige regering beskar de frie grundskolers tilskud med 60 mio. kr. årligt, da de indførte "genopretningspakken", så lettelsen var stor, da I vandt valget og havde lovet at rulle besparelserne på uddannelsesområdet tilbage. Skuffelsen var derfor proportional, da det stod klart, at intet var ændret. For andet år i træk fortsætter I med at skære i tilskuddet - også i det fremlagte forslag til Finanslov Skolerne må næste år igen klare sig for 800 kr. mindre pr. elev. Sig det gerne lige ud! Hvilken rolle ønsker I, de frie grundskoler skal spille i det danske samfund? Er der tale om et bevidst ideologisk korstog med det uofficielle mål at reducere antallet af frie grundskoler? Skal det i højere grad være forældrenes pengepung, der afgør, om man kan vælge den bedste skole for sit barn? Sparerunder er prioritering. Derfor er det afgørende vigtigt, at I kender prisen for nedprioriteringen af de frie grundskolers tilskud. Fri- og privatskolerne har én afgørende knap at dreje på, når skolerne rammes af så store besparelser år efter år, nemlig forældrebetalingen. Hvordan harmonerer denne virkelighed med vores fælles ønske om, at fri- og privatskolerne (fortsat) skal være et tilbud for alle - uanset antallet af bøger på reolen derhjemme, graden af mors og fars uddannelse og størrelsen på pengepungen? Nogle familier vil ikke have råd til at benytte friheden til at vælge skoleform, nogle frie grundskoler vil derfor lukke, og deres lokalsamfund vil lide under det. Hvem vil bo og arbejde ude på kanten af Danmark, hvis det indebærer flere timers daglig transport til og fra skole? Vi tror på, at konkurrencen og inspirationen mellem folkeskoler og frie grundskoler grundlæggende er sund. Vi tror på, at vi spiller en vigtig rolle, når vi løfter eleverne til et højere niveau på trods af socioøkonomi, når vi leverer flere elever til ungdomsuddannelserne (end folkeskolen), og når vi er med til at sikre liv og konkrete jobs i de små lokale samfund. Alt sammen endda for betydeligt færre penge end folkeskolerne. Det er dedikerede folk på skolerne, som sikrer, at det højt besungne begreb "medborgerskab" får et konkret indhold. Men, det forudsætter politisk opbakning. Tænker I mon inderst inde, at citronen godt kan presses, fordi entreprenørskabet alligevel vil sejre? Vores svar er, at der er en kant. Og den er nået. Vi ser frem til at komme i dialog med jer om præcis denne prioritering i det danske demokrati. Venlig hilsen Ebbe Lilliendal, Dansk Friskoleforening, Kurt Ernst, Danmarks Privatskoleforening, Søren Hansen, Lilleskolerne, Thorkild Bjerregaard, Foreningen af kristne friskoler og Klaus Eusebius Jakobsen, Private Gymnasier 24

25 :20 Friskolerne bidrager i høj grad til børnenes uddannelse Danmarks Statistik har netop offentliggjort en statistisk, der fortæller om de forskellige skoleformers bidrag til regeringens målsætning om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 50% skal have en efterfølgende uddannelse. Af: Ebbe Lilliendal Friskolerne yder et flot bidrag til den målsætning. Men det vil ikke vare længe før vores kritikere drypper malurt i bægeret, og siger»ja sådan skal det jo også være, når nu friskolerne skummer fløden blandt børn og unge, og alene har dem fra de resourcestærke hjem«. Til det må jeg blot sige»i har ikke gjort Jeres hjemmearbejde«. En analyse fra Anvendt Kommunal Forskning fra det sene forår viser, at der er sammenfald mellem den forældregruppe, der vælger folkeskolen, og dem der vælger friskolen. En tilsvarende socioøkonomisk analyse fra foråret 2009, der bygger på data fra Danmarks Statistik, giver præcis det samme billede. Anderkend at vi på friskolerne nu dokumenteret flytter børnene fra alle typer af hjem tættere på målsætningen på de 95% af årgang, der skal have en ungdomsuddannelse, end de to andre skoleformer med tilsvarende elevsammensætning. Min forklaring på det fine resultat for friskolerne er, at vi møder det enkelte barn med forventninger og ambition både fagligt, menneskelig og socialt. Vi indgår i meget tætte relationer til forældrene, hvilket giver barnet en oplevelse af en fælles forståelse af undervisningsprojektet mellem hjemmet og skolen. Det giver overskud til fordybelse og dygtiggørelse på alle felter. Friskolerne har store ambitioner. Vi vil hver på vores måde give et bidrag til samfundets ambition om at næste generation bliver bedre uddannet end den nuværende. Og som en vigtig del af det er ikke alene det faglige, hvor vi ikke har grund til at bøje hovedet, men de menneskelige og sociale kompetencer. Når det går op i en højere helhed, kan den faglige viden bruges til gavn for fællesskabet. Kilder Danmarks Statistik: Flest elever fra frie grundskoler i uddannelse AKF: Privatskolerne og det sociale ansvar (pdf) Dansk Friskoleforening: Socioøkonomiske faktorer i grundskolen Ministeriet for Børn og Undervisning: Grundskolekarakterer 9. klasse - maj/juni

26 Et anderledes lærerjob Sidste år fik jeg et gavekort af Vibeke Pedersen, skaberen af et børnehjem i Katkandu, Nepal, kaldet NHOCCA. Hun skrev bl.a. pensioneret matematiklærer søges til daglig lektiehjælp. og jeg fik jobbet! Med stor spænding drog jeg af sted med rygsæk i slutningen af oktober 2011 og kom hjem omkring 1. december. Som frivillig voluntør skal man normalt arbejde i mindst 2 måneder, men jeg kendte min begrænsning og hjemve s problemer og havde derfor kun lovet at arbejde i 4 uger. Konceptet er akklimatisering ved at bo på et lille hotel i centrum2 nætter, derefter 1 uges trekking i Himalayas fantastiske bjerge og så ellers arbejde med alle de praktiske opgaver på hjemmet resten af tiden. Det blev et fantastisk møde med 23 kæreste børn i alderen 6-16 år og de fem rare voksne fastansatte. Jeg fulgte dem fra tidlig morgen. Kl.6.45 havde jeg nemlig møde med hjemmets huslærer, som også er daglig leder, når Vibeke er i Danmark. Han skrev nøjagtigt mit dagsprogram ned, time for time, så der ikke herskede nogen tvivl om, hvad jeg skulle lave: Kl Hjælpe med at anrette the til børnene Kl Drikke the (god idé med varm the i 5 morgenkulde). Herunder et lille fint foredrag på engelsk af et barn, som trækker en seddel. Fx 26

27 emnet: huse, fædre, viden, smil. Bagefter skal alle stille spørgsmål. Sluttende med en kort meditation. Kl Hjælpe børnene med deres lektier. Alle 23 kontaktbøger skrives under af Vibeke. Her lavede jeg min egen skole for 3 børn (4.-5. klasse) som trængte til ekstra tabeltræning, hovedregningsfiduser og remsen km,hm,dam,m,dm,cm,mm. Kl Anrette og servere dagens 1. måltid, som er Dahl Bhat, den nepalesiske nationalret, bestående af bjerge af ris, krydret linsesuppe, årstidens krydrede grøntsager (fx blomkål, kartofler, gulerødder). Dertil rent drikkevand. Selvfølgelig spises der kun med fingrene og hvert barn vasker sin tallerken op bagefter. Kl De voksne spiser, mens børnene børster tænder, klæder om til skoleuniform, pudser sko, fletter hår, renser negle man får også karakter i hygiejne! Kl Følge børnene i skole (ved 20 min rask gang) på række 2 og 2. Man kan næsten ikke beskrive deres skolevej. Vi småløber på meget ujævne grusveje med store og små huller, tæt kaotisk trafik og fyldt med affald som at gå på en losseplads. Kl Fri til at være turist i byen. Her fik jeg så lejlighed til at gå handels- og cafégaderne tynde, skolebesøg, slumbesøg, opleve mange smukke hellige templer og ligbrændingspladsen ved floden, med richshaw til det lokale marked, storkøb og thedrikkeri ved de lokale butiksindehavere og sende pakker hjem til salg til vores marked o.m.a. Vibeke introducerede mig dog 1. dag på skolens kontor og jeg fik straks lejlighed for at overvære musik- og danseundervisningen med det resultat, at jeg resten af mit ophold fik job hver anden dag i alle klasser (4-14 år) fra til 16. Alle har en ugentlig time i dans (gid det var så vel i Danmark). De står meget adskilt, på rækker og laver fine bevægelser med hofter og arme. De traditionelle danske folkedanse var en stor oplevelse for dem, fordi her skulle drenge og piger jo danne par og holde hinanden i hånden! 27

28 Kl. 16 Kl Følge børnene hjem fra skole. Servere the ledsaget af tørre risflager. Kl Lege med børnene. Men flere hentede straks deres hækleog strikketøj for at fabrikere halstørklæder, sokker og huer til salg i Danmark. Andre havde brug for at løbe rundt m. bold, sjippetov eller fangelege nu er det ved at mørkne. Kl Hjælpe børnene med lektier. Præcis kl. 18 sidder børnene igen bænket. 1 time og 40 min skal der læses lektier. De små 6-årige må gå nedenunder og lege efter 45 min. efter at have kæmpet med at læse og skrive både det nepalesiske og det engelske alfabet. Som gammel lærer blev jeg meget overrasket over den seriøsitet, der findes ved lektielæsningen. Alle sidder stærkt koncentreret læser, skriver af og skriver af, lærer digte udenad, leder efter navnestof fra fx Australiens geografi, løser svære ligninger (højt matematisk niveau). Besvarer utallige spørgsmål fra bogen, ingen selvstændige tanker trænes. De har 9 fag, heraf de 8 på engelsk. Meget gamle slidte lærebøger og 18 kladdehæfter i tasken. Deres skolegang er som den danske for 70 år tilbage. Men de ved, at der skal arbejdes hårdt for at bestå de 3 årlige eksaminer. Der er prøver i alle fag, består man ikke et af dem, skal man gå et år om. Revselsesretten er ikke afskaffet i Nepal. Jeg observerede flere lærere, som gjorde brug af en lille tyk kæp til at tjatte med samt slå børnene hårdt over fingrene. En dag fik en af vore søde piger (7. kl.) 7 slag over fingrene, fordi hun ikke kunne besvare et spørgsmål i geografi. I Vibekes sidste nyhedsbrev skriver hun, at matematikken i NHOCCA har fået sig en vitaminindsprøjtning takket være mig. Det er ret ukendt i Nepal at lære på en sjov, spændende og kreativ måde og få børnene aktiveret. Deres huslærer har også fået nogle gode fiduser. Det er rart man stadig kan gøre en forskel. Der arbejdes stadigvæk med mit materiale på fridage. 28

29 Skoledagen giver desværre ikke plads til et ekstra input, da der er mange lektier, som skal færdiggøres. Kl Servere dagens 2. måltid, Dahl Bhat. Kl Sige godnat til alle 23 børn, der kan flere danske sætninger ( sov godt, drøm sødt, vi ses i morgen ) De voksne spiser Opvask af gryder mm i koldt vandt udendørs i aftenens mørke i 3. sals højde. Natten tilbringer man i et simpelt indrettet værelse med utætte vinduer på en meget tynd skummadras. Der deles badeværelse med 11, kun koldt vand og helt ned at sidde på hug på toilet. Da skolesiden står for 85 % af tiden, kan man kun gøre noget ekstra om lørdagen, deres fridag. Efter 1 times hård morgengymnastik, ledet på skift af børn og voksne, skal der dog også klares mange praktiske opgaver denne dag. Rengøring overalt i huset, indkøb, tøjvask (trampende i store vandfade), bade selv, negleklip, hårvask, kæmme for lus (2 og 2), havearbejde, stryge skoleuniform o.m.a. Vibeke har indført analysis class. Her undervises de bl.a. af voluntører fra Danmark i mange emner, hvorefter de trænes i at tænke selvstændigt og give udtryk for hvad har jeg lært og hvad kan jeg bruge det til. Jeg nåede at opleve 3 festdage på lørdage eftermiddage. Der blev fejret BAITIKA (Broder-søster-dagen). Drengene bliver hædret af pigerne, de får 7 farver TIKA i panden, blomsterkranse om halsen, speciel menu og slikposer til alle. Flot program med dans, sang og teater. En FÆLLES TUR TIL ZOO blev der råd til, da jeg havde en pengegave med fra V. Skerninge Friskole. De har jo været pennevenner og i børnenes soverum hænger der mange fotos og breve fra friskolen og de spørger meget om forholdene i Danmark (selv om Grundtvig og Kold). De har været utrolig glade for brevvekslingen og beder mig hilse mange gange og sige 1000 tak for Zoo-turen. Katmandu Zoo ligner Odense Zoo for 50 år siden, men børnene var begejstrede og nød alle denne eftermiddag med bustur, the og madpakke (1 æg og 1 banan) og oplevelser med dyrene. Traditionen tro blev den FÆLLES FØDSELSDAG afholdt, hvor Vibeke læser alle breve op fra de 23 sponsorer og uddeler 1 gave til hvert barn indeholdende både noget fornuftigt og lidt til pynt (bl.a. gjorde solbriller fra Tiger-butikken stor lykke). Der blev pyntet med balloner, stearinlys og alle børn får 1 stk. kage med et lys i. Man må ikke tænke dansk, når man er i Nepal, sagde Vibeke tit til mig. Men alligevel kan man ikke lade være med at tænke.at det er urimeligt at der skal være så stor forskel på børns opvækstvilkår i verdenen. Hira, det ældste barn af NHOCCA nu 19 år, arbejder som frivillig et år, inden hun 29

30 skal studere videre. Hun beskriver sit liv i NHOCCA således: Det har givet mig mange flere aspekter og oplevelser end det havde været muligt i landsbyen. Jeg har fået en moral og er i stand til at overlevere det til mit liv. Mit liv er fyldt med lykke og tilfredshed. Det er sådan disse 8 år har bragt dynamik og drastiske ændringer ind i mit liv med alle positive ting. Med egne øjne har jeg oplevet, at alle Vibekes 23 børn på NHOCCA kan få det samme liv som Hira. De får 10 års skolegang på privatskole samt mulighed for videreuddannelse, god nærende kost hver dag, rent drikkevand, god hygiejne, sundhedstjek, en seng samt en tryg og kærlig opvækst i faste rammer. De viser også alle stor taknemmelighed herfor. Der er virkelig brug for stor økonomisk hjælp. Derfor vil jeg blive ved med at støtte dette projekt ved at udbrede kendskabet til NHOCCA og derved skaffe nye sponsorer. Samt hjælpe Vibeke med at afholde den årlige bazar i november, hvor der sælges mange smukke ting fra Nepal og børnenes egne produkter. Mit motto er: Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe én. Karen (tidligere lærer på V. Skerninge Friskole) 30

31 - at være ny på Vester Skerninge friskole Jeg hedder Mathilde, og kom fra Bymarkskolen. Jeg flyttede skole fordi at vi skulle lægges sammen med Vester Skerninge skole. Jeg valgte Vester Skerninge friskole fordi at man har et godt fællesskab, der er orden på tingende og jeg har hørt fra mange at det var en god skol. Det har været dejligt at flytte hertil fordi alle er så dejlige og søde. Jeg hedder Silje og kom fra Issøskolen. Det har været rart at flytte til Vsk friskole. På min gamle skole var fællesskabet noget lort. Man var selvf venner på min gamle skole, men man havde kun 1 eller 2 venner. På Vsk friskole er man næsten venner med alle fra ens klasse. Iben på 12 år er også startet i 7 kl. i år. Før gik hun på Vestermarkskolen, men hun siger det er en kedelig komuneskole. Hun har fået en masse venner og er glad for at være flyttet. Liva på 13, er også glad for at have flyttet skole. Før gik hun på Issøskolen. Hun kan godt lide at gå her og hun er glad for alle lærerne og dem hun går i klasse med. Skolen får 9 ud af 10 point. Asta på 12 år er kommet hele vejen fra Ærø til Vester Skerninge friskole. Hun kendte ingen, men nu kender hun næsten alle og er glad for at have flyttet. Hun elsker fællesrummet som hun bruger meget tid i. Hun syntes at det er en god ide med et fællesrum. Afsløring af nyt maleri 31

32 Havets Døtre I dybet af havet omkring øerne langt mod øst, i dybet, hvor mange perler lader sig finde, flød det afsjælede legeme af en ung mand. Havets guldhårede døtre samlede sig omkring det. De sad på koralkamme og så på det med klare blå øjne. Det dybe hav hørte deres melodiske røster. Bølgerne bar deres røster til bredderne, og brisen bar dem til min sjæl. En sagde: Denne mand døde i går, da havet var oprørt. En anden sagde: Havet var ikke oprørt, men det var vist mennesket, han som hævder at nedstamme fra guderne. Meget blod blev udgydt i en grusom krig, og havet blev purpurrødt. Denne mand blev dræbt i krigen. En tredje sagde: Jeg ved ikke hvad krig er, men jeg ved, at efter mennesket underlagde sig det tørre land, tørstede han efter at herske over havet. Han udtænkte besynderlige maskiner og pløjede havet. Neptun, havenes gud, erfarede dette og blev oprørt over denne krænkelse. Mennesket kunne kun søge at formilde vor herre med ofre og gaver. Ligene, der faldt i går, var blot de seneste ofringer fra mennesket til den store Neptun. En fjerde sagde: Hvor Neptun dog er stor, men hvor grumt er dog hans hjerte! Hvis jeg var havets dronning, ville jeg ikke finde behag i blodige ofre. Kom, jeg vil vise jer liget af denne yngling. Måske kan vi lære noget om menneskets stamme. Havets døtre omringede ynglingens legeme og begyndte at gennemsøge hans klæder. De fandt et brev i hans lomme ved hans hjerte og læste: Min elskede, det er midnat. Jeg sidder vågen, og der er ingen til at trøste mig uden mine tårer, intet til at opmuntre mig uden mit håb om, at du vil vende tilbage til mig fra krigens kløer. Jeg kan ikke tænke på andet end det, du sagde til mig, da vi tog afsked, at enhver bliver betroet en tåre, som han en dag må give tilbage. Jeg ved ikke selv, min elskede, hvad det er, jeg skriver. Jeg giver min sjæl lov til at udgyde sig på papiret en sjæl martres af modløshed og trøstes af kærlighed, som forvandler smerte til nydelse og sorg til glæde Da kærlighed forenede vore hjerter, og vi afventede foreningen af vore legemer i én ånd, kaldte krigen på dig, og du adlød, tvunget af nødvendighed og af fædrelandskærlighed. Men hvad er det for en nødvendighed, der skiller elskende og gør kvinder til enker og børn faderløse? Hvad er det for en fædrelandskærlighed, der gør små stridspunkter til en krig, der vil udslettelande? Hvad er det for en nødvendighed, der binder den fattige landsbyboer, men ikke forstyrrer 32

33 den magtfulde eller aristokraten? Hvis nødvendighed udsletter fred bland nationer, og fædrelandskærlighed forstyrrer menneskets ro, så farvel til nødvendighed og fædrelandskærlighed! Nej, nej min elskede! Tag dig ikke af, hvad jeg siger. Vær hellere tapper og elsk dit land. Lyt ikke til ordene fra en pige blindet af kærlighed, hvis syn er sløret af adskillelse. Hvis kærligheden ikke sender dig tilbage til mig i dette liv, så vil kærligheden forene dig med mig i det næste. Havets døtre lagde dette brev tilbage i ynglingens lomme og svømmede bort i tavs sorg. Da de var langt borte, sagde en af dem: Menneskets hjerte er i sandhed grummere end Neptuns hjerte! Kahlil Gibran (leveret af Sebastian Mohammed Bjorholm) Dørdekoration i Prag 33

34 Fællesskab Fællesskab Fællesskab 34

35 Vester Skerninge Friskole, Nyvej 7, 5762 V. Skerninge SFO Farveladen Lærere+pædagoger: Jens Fabricius Hansen, Skoleleder, Fjellebrosvejen 25, Ulbølle Thomas Visby, Vice-leder, Grønnegade 2, Ulbølle Lene B. Vestergaard, Fjellebrosvejen 27, Ulbølle Vibe Madsen, Skattergade 19, Svendborg Lene N. Christensen, Bagtoften 9, Ulbølle Stinne Kjær, Nørrevænget 3, V. Skerninge Lene Kjær, Fjellebrosvejen 8, Ulbølle Merethe Fuglsang, Strandvej 51, Ballen Steffen Sybrandt, Trollekrogsvej 1, Kirkeby Lars Johannessen, Fruens Have 20, Ø. Skerninge Bent Nøhr, Rantzausmindevej 37 A, Svendborg Britt Stochholm, Bygvænget 2, Ollerup Nikolaj Quist Lauritzen, Nyvej 36, 5762 V. Skerninge Pia Lundfos, Bh.kl.leder, Nørremarksvej 7, V. Skerninge Sanne Nielsen, Bh.kl., Fjellebrovej 5, Ulbølle Peter Lund, IT, Mynderupvej15, Hundstrup Jens Hell, Ærtevej 12,Svendborg Anders Linnet, SFO-leder, Gundestrupvej 11, Ulbølle Lene Skov, SFO, Knudshovedvej 36 st., Nyborg Sarah Ganjavi, SFO, Nyvej 62, V. Skerninge Karen Marie Larsen, SFO, Vestervej 20, Ulbølle Niels Angelo, SFO, Fjellebrosvejen 37, V. Skerninge Skolesekretær: Bonnie Maymann, Kærvej 6 D, V. Skerninge Kontortid man.-fre. kl Bogholder: Lene Hansen, Faaborgvej 84, V. Skerninge Rengøring og pedel: Gunner Jakobsen, Pedel, Øster Møllevej 7, Faaborg / Kjeld Jensen, Pedel, Vestervangen 117, V. Skerninge Susanne L. Frederiksen, Rengøring, Strandvej 26, V. Åby Marija Radul, Rengøring, Fåborgvej 25, V. Skerninge Bestyrelse: Kristian Mondrup, Formand, Sdr.Longvej 26, V. Skerninge Kristian Albertsen, Næstformand, Lindekildevej 80, V. Skerninge Annegrete Månsson, Nørrevænget 14, V. Skerninge Torben Linnebjerg, Rønnekærvej 18, V. Skerninge Rudi Rusfort Kragh, Sekretær, Krovej 15, V. Skerninge Gitte Mølsted, Langegyde 45, V. Skerninge Mette Strunge Dubert, Fjellebrovejen 22, Ulbølle Tilsynsførende: Vibeke Lundahl, Lillegårdsvej 6, Tranekær UU-vejleder: Lone Bojsen, Sundhedsplejerske: Bente Lund Jensen onsdag + fredag kl

36 Rapelling i Tjekkiet 36

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 33-34 2014 Velkommen tilbage. Så er vi i fuld gang igen. SFO og skole er i fuld sving igen. En særlig velkomst skal lyde til alle jer nye børn og forældre! Vi har set jer og mødt jer flere gange i foråret; nu er

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere