Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have."

Transkript

1 FEBRUAR 2004

2 LEDER. Velkommen til det nye år, hvor Løbeilden fortsætter med at udkomme hver anden måned og hvor redaktørerne vil opretholde en stor ihærdighed for at lokke flere beboere til at lufte deres meninger. Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have. Du har som beboer i denne skønne ejerforening en simpel forpligtelse til at gøre dig bekendt med, hvem der bor i din opgang og træffer man personer i sin opgang, som man ikke kender, henvender man sig til dem og spørger, hvad de laver her. Det giver besøgende med rent mel i posen, det indtryk at her passer vi på hinanden og det føles trygt for dem, mens besøgende med onde hensigter vil tænke uha nu er jeg genkendt og det lader til, at her passer vi på hinanden og det føles utrygt for slige personer. Så kære beboere det bedste værn mod indbrudstyve o.l. er at du som beboer skærper din opmærksomhed og opdager du ubudne gæster agerer du på det. Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt til politiet. Husk på, der er ingen indbrudstyve, der kan lide at blive genkendt. Redaktionens visdomsord: Vores forhold til andre mennesker afspejler vores forhold til os selv. Folk bruger megen tid til at spekulere over, hvad andre synes om dem. Hvis de vidste, hvor lidt andre egentlig beskæftiger sig med dem, ville de slet ikke bruge tid på det mere. Redaktionen Næste deadline er søndag 28. marts 2004.

3 Nyhedsbrev. PH-lamper fra selskabslokalet Vore gamle men velholdte PH-lamper (35 i alt) blev udskiftet med nye spots i oktober 2003 og her frem til 1. februar har det været muligt at skrive sig op til en lampe eller flere, hvis man ønskede det. Der er ikke ret mange, der har ønsket en lampe, hvorfor alle dem, der er blevet skrevet op, får tilbudt det antal lamper de har ønsket at købe. Skulle der være andre beboere, som har ændret opfattelse, kan de nå at henvende sig endnu. Vi forsøger at sælge de resterende lamper omkring 1. marts 2004 enten via Den Blå Avis eller via et auktionsfirma. Svømmehallen I løbet af 2003 opstod der en utæthed i svømmehallens bassin, som der blev brugt rigtig mange ressourcer på at finde, og den blev fundet. Prisen for det udredningsarbejde beløber sig til omkring kr , men derudover er der andre udgifter, som er en direkte udløber af problemerne med svømmehallen. Det gælder udgifterne til el og til vand. For begge udgifters vedkommende har utæthedsproblemerne været skyld i en større stigning i elforbruget for svømmehallen og for vandforbruget i blok 3, hvor svømmehallen er beliggende. Det betyder, at vi for 2003 har fået en ekstraordinær udgift til vand på i alt ca kr. Stigningen i el kender vi først omkring april måned idet vor årsafregning først ligger der, så derfor kommer den stigning ikke med i årsregnskabet. Nesa er i øvrigt forespurgt om muligheden for at ændre årsafregningstidspunktet til januar i stedet for.

4 Centralvarmen Vi har gennem de sidste par år været i fuld gang med en gennemgribende udskiftning af rør, ventiler, pumper m.v. i vort fjernvarmesystem. Det har givet nogle problemer, ikke mindst fordi det firma, som vi har brugt som energiattestfirma, Wormslev, har trukket sig midt i arbejdet, så de har undladt at foretage de udregninger de skulle. Der pågår et større udredningsarbejde, hvor vi har måttet tage Rambølls ingeniører ind som rådgivere. Problemerne har medført, at vi sidste år har haft svært ved at suge nok varme ud af fjernvarmevandet, inden vi sendte det retur til Nordforbrændingen. Med den nye form for afregning, bliver vi straffet på det øgede vandforbrug der opstår, og derfor hænger vort varmeregnskab ikke sammen i år (2003). Hele idéen med ombygningen af vort fjernvarmeanlæg skyldes, at vi først og fremmest stod med et anlæg, der var 20 år gammelt, men også at Nordforbrændingen oplyste, at man ville gå over til en ny prisstruktur, hvor man decideret ville straffe forbrugere, der ikke afkølede deres vand nok og det krævede radikale ændringer i vort system. Vi ved allerede nu, at varmeregnskabet kommer ud med et underskud i området af kr og vurderer pt. sammen med årsregnskabet som sådan, hvad det vil betyde for det igangværende års opkrævninger hos beboerne. Årsregnskab Årsagen til, at vi her i nyhedsbrevet nævner varmeregnskab og svømmehal, er selvfølgelig fordi vort årsregnskab er ved at være færdigt og det ærgrer bestyrelsen, at netop de 2 faktorer er skyld i, at vi i år igen må se et regnskab med negativt fortegn. Det er ingen katastrofe, da vi fortsat har en solid kassebeholdning, men det er generende når vi nu så gerne vil vise, at vi rent faktisk har styr på udgifterne. Vi vender tilbage til årsregnskabet og konsekvenserne af dette i forbindelse med generalforsamlingen.

5 Generalforsamling Ejerforeningens årlige generalforsamling er fastsat til onsdag 21. april, kl og vi vil i lighed med tidligere år udsende indkaldelse, formandsberetning og regnskab, når den tid kommer. Dårlig opførsel i svømmehallen På opfordring af vore medarbejdere vil vi slå et slag for god opførsel i svømmehallen. Der har den senere tid været flere, forsinkede opdagelser af dårlig opførsel, i vor svømmehal. En knap på toilettet i det store omklædningsrum er forsøgt fjernet, hvorved toilettet er ødelagt, 2 lamper i trælofterne inde i svømmehallen er skubbet op/ødelagt angiveligt ved boldspil og 1 lampe i sauna 1 er også ødelagt. Hvis nogen bemærker ting, der er ødelagt eller der er svinet unødvendigt meget, så anmoder vi om at I giver et bestyrelsesmedlem besked, for ellers er det altså svært at komme disse ting helt til livs. Hvis vi får hurtig besked kan vi utrolig let bruge vore adgangskontrolanlægsopdateringer, der viser, hvem der har været der på hvilke tidspunkter. Bliver vi først klar over en ødelagt lampe en mandag, så har der været mange i svømmehallen siden fredag formiddag. Selskabslokalet Lydisoleringen af vort selskabslokale er tilendebragt og det virker efter hensigten. Der mangler et par enkelte ting før vi er helt tilfredse og det er bl.a. nye lamper til de små rum ude i gangen, maling af væggene, renovering af baren og eftersyn af ventilationsanlæg. Når disse ting forhåbentlig bliver foretaget her i starten af i år, har vi Nordsjællands flotteste selskabslokaler. Der pågår tankevirksomhed omkring en udvidelse af køkkenfaciliteterne så man selv i større grad kan lege kok ved arrangementerne. Disse tanker er endnu ikke sat på papir men hvem ved, måske sker det før end vi aner.

6 Tagbelægning og kloak Arbejdet med at lægge tagpap på altantagene, som et led i den løbende betonrenovering, er afsluttet og godkendt, således at disse tage skulle være sikret mod skader de næste mange år. Vi må også konstatere, at der fortsat ikke er skyggen af vandindtrængen i kælderen under nr. 1-5, så den særlige omhyggelige oprensning af drænet, som blev foretaget i sommer, virker fortsat. Maling af opgange I disse tider er den årlige omgang maling af en af blokkene (opgang 6-10) i fuld gang, og måske endda overstået, når disse linier læses. Samtidig har bestyrelsen fundet anledning til at få malet de trævægge der findes i flere af opgangene, som skillevæg til barnevognsrummene. Så snart der er valgt en passende farve, vil det blive udført. De grønne områder Sidst skrev vi lidt om området mellem nr. 1 og nr. 20, hvor de gamle træer er fjernet. Det grønne udvalg har møde i slutningen af februar, hvor også det område er på dagsordenen og vi har hørt på vandrørene at de tænker mange kreative tanker. Webspeed Til de beboere der utålmodigt venter på nyt om, hvornår de kan få en hurtig internetforbindelse via kabeltv-stikket, kan vi oplyse, at vores antenneanlæg er bygget om, men at der endnu udestår arbejde med en hovedfordeler på kommunens område. Tidspunktet for hvornår dette arbejde forventes afsluttet forskydes løbende, men så snart der foreligger nyt, vil vi bringe beskeden videre. Det skal understreges, at ombygningen af antenneanlægget er sket uden udgifter for ejerforeningen.

7 Nyt forsikringsselskab Vor administrator Grethe Hervard har efter lange forhandlinger med forskellige forsikringsselskaber fundet et nyt. Vi fik, som tidligere nævnt, fra vor nuværende forsikringsselskab Nykredit/Østifterne, et vink med en vognstang om at vi var uønsket, idet vi kunne imødese en stigning i forsikringspræmien på flere 100% i år. Bestyrelsen har skrevet forsikringsaftalen under med Codan forsikring og vi er bestemt ikke blevet ringere stillet end med det tidligere selskab. Præmien kommer til at ligge på linie med den præmie, vi betalte hos det forrige selskab, da vi hyrede dem for ca. 4 år siden. En stor tak fra bestyrelsen til Grethe for hendes ihærdighed. Vi skal i den forbindelse henvise til nyhedsbrevet fra oktober 03, hvor det blev præciseret, at vi meget gerne anmelder en eventuel skade til vort forsikringsselskab men administrator ønsker at præcisere, at det SKAL ske gennem hende og anmeldelsen skal ske så hurtigt som mulig. Det er fortsat, ligesom hvis man boende i sit eget hus, beboeren selv der, efter rådføring med forsikringsselskabets taksator, må forestå alle undersøgelser om, hvor og hvordan skaden er opstået, herunder entrere med håndværkere. Ejerne har samme ansvar for deres egen lejlighed og disses installationer, som ejerne af et parcelhus har. Der er fortsat mulighed for at tilkalde bestyrelsesmedlemmer og ansatte for at hjælpe med at begrænse skaden og der vil man også kunne få vejledning om fremgangsmåden ved skader. Opslag om dato for bestyrelsesmøde. Som noget nyt vil bestyrelsen på opslagstavlen i opgang 11 gøre opmærksom på, hvornår det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt er det altid den sidste onsdag i hver måned. Dagsordenen kan ses i kontorets åbningstid på dagen for bestyrelsesmødet ligesom referatet, som hovedregel vil være skrevet til onsdagen efter bestyrelsesmødet.

8 Velkommen til et nyt år Sidst skal bestyrelsen byde alle velkommen til dette nye herrens år. Vi håber beboerne vil deltage aktivt i de arrangementer, der byder sig, bl.a. den forestående tøndeslagning 22. februar, og at de vil være medspillere i forhold til alle de opgaver, vi står overfor. Er der nogen der ligger inde med gode idéer eller kritik af det ene eller det andet, så sig frem, vi er lutter øren og vil meget gerne have aktiveret en væsentlig større del af beboerne end der i dag deltager. mvh bestyrelsen. Mulig hælercentral Der begynder at tegne sig et billede af at vi i Mellemengen har etableret en større hælercentral, hvor alle områdets beboere kan afsætte deres indkøbsvogne. Der kan ikke være nogen, der er i tvivl om, at når man handler i Brugsen, Netto eller Aldi, så får man IKKE automatisk en indkøbsvogn med i købet. Når man handler får man heller ikke brugsret over indkøbsvognen, således at man kan benytte den til transport af sine varer uden for parkeringsarealet ved Holmegårdscentret. Selv en plasticpose koster penge i dag. Hvordan kan det være at indkøbsvogne i stort antal havner i vor ejerforening?

9 Det er ulovligt, det er uetisk, amoralsk og det ser forfærdeligt grimt ud, at de står og flyder. Vi opfordre til fri jagt på beboere, der benytter indkøbsvogne på vores område. Vi opfordre alle beboere, der bemærker beboere gå med indkøbsvogne fra vort Center til at pege fingre af dem og håne dem for dovenskab og amoralsk optræden. Får redaktionen mulighed for at fotografere personer med en fyldt indkøbsvogn på vores område vil vi helt klart bringe et foto af pågældende i næste nummer af løbeilden, så vi evt. den vej rundt kan få navne på bordet. Får redaktionen oplysninger om navne på beboere, der går med fyldte indkøbsvogne på vores område, sender vi navnene til bestyrelsen, som så kan skrive til den respektive butik, som kan følge op på henvendelsen evt. med en politianmeldelse. Det uvæsen skal og må stoppe. Vore medarbejdere er rent faktisk plaget af det store antal indkøbsvogne, som havner hos os, og det er på baggrund af deres oplevelser, at vi reagerer så kraftigt. Det er muligt beboere mener, at de stiller indkøbsvognen diskret ved opgangen, men det hjælper jo ikke meget, når børn og barnlige sjæle, synes det er sjovt at køre rundt med disse indkøbsvogne og det er sjældent de husker, hvor de tog vognen fra. Med store forhåbningsfulde hilsner Redaktionen og medarbejderne

10 Kuponside Kuponerne på denne side anvendes ved ejerskifte eller hvis man skal have nyt navn på postkasselågen eller på hoveddøren. Ud over de nødvendige navneoplysninger, beder vi om jeres nummer på garage og kælderrum, så ejerforeningen kan have en opdateret liste over, hvem der ejer hvad. Kuponerne kan afleveres til de ansatte i deres kontortider, eller puttes l ejerforeningens postkasse i opgang 11. Bestilling af dørskilte skal dog ske personligt, da der skal betales ved bestillingen. Se bagsiden af»løbeilden«for kontortider. Ejerskifte : Til alle nye tilflyttere, ejere som lejere. Benyt venligst denne kupon til at meddele bestyrelsen om jeres indflytning. Vi hjælper gerne til rette. Navn(e): Navn(e): Opg. etage og th/tv Overtagelsesdato Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer Postkasselåge: Hvad skal der stå på din postkasse? Maksimum 28 tegn inklusiv mellemrum, men eksklusiv etage og side Navn(e): Opg. etage og th/tv Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer Dørskilte: Hvad skal der stå på dit dørskilt? Skiltene består af 2 metalskinner på hver 25 cm. Derfor er der plads til lidt mere end på postkasselågerne. Aftal længde/antal ved bestilling. Prisen er kr. 50,00, der skal afleveres ved bestilling hos viceværten. Navn(e): Opg. etage og th/tv Navn(e): Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer

11 Festudvalget: Navneliste Ernst Jan de Place Hansen Mellemengen 16, 3. th Annegrete Way Mellemengen 13, 3. tv Merete Skovbjerg Mellemengen 2, 1. th Pia Jørgensen Mellemengen 20, st. tv Det grønne udvalg: Jan Bovbjerg, Mellemengen th Annegrete Way Mellemengen tv Henrik Søndergaard Mellemengen 9 2. th Anette Pollas Mellemengen th Annette Spliid Mellemengen 1 st. th Håndarbejdsklubben: Har møde i festlokalet hver Torsdag kl. 19:30. Mød op eller henvend dig hos: Gerd E. Glitfeldt Kirsten Nielsen Mellemengen 17, 1. th. Mellemengen 13, 2. tv. Billardklubben: Har møde i billardstuen i kælderen under opgang 11 hver torsdag kl 19:30. Man kan henvende sig for nærmer oplysninger hos: Formand Bent Aagaard Jensen Mellemengen 12, st. tv Kasserer Niels A. Jensen Mellemengen 2, st. th Solklubben: Bestyrelse: Karin Thygesen Mellemengen 18, 2. th Motionsrummet: Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Løbeilden: Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Kurt Olsen Mellemengen 1, 1. tv.

12 Ejerforeningens bestyrelse: Bestyrelsen træffes på kontoret i kælderen under opgang 11 hver onsdag mellem kl. 18:30 og 19:30, eller på telefon Tillige på fax nr Postkasse til bestyrelsen og administrator forefindes i opgang 11. Formand Ernst Jan de Place Hansen Mellemengen 16, 3. th Næstform. Henrik Søndergaard Mellemengen 9, 2. th Kasserer Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Best.medl. Jan Bovbjerg Mellemengen 19, 2. th Best.medl. Jacob Uhre Rasmussen Mellemengen 20, st. tv Suppleant Svend Thygesen Mellemengen 18, 2. th Suppleant Lajla Jørgensen Mellemengen 18, 2. tv Ansatte: Viceværten træffes på kontoret i kælderen under opgang 15, hverdage mellem kl. 07:00 og 07:15 og igen kl. 09:30-09:45, eller på telefon Vicevært Peter Dinsen Islandshøjparken 40, 2990 Nivå Vicevært Søren Nielsen Prins Valdemars Alle 3, Allerød Administrator: Træffes bedst mellem kl. 10:00 og 16:00. Ejd.mægler Grethe Hervard Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm Festlokalets tilsynsførende: Lajla Jørgensen Mellemengen 18, 2. tv Jacob Uhre Rasmussen Mellemengen 20, st. tv Efter leje og rengøring afleveres nøglerne i ejerforeningens postkasse i opgang nr. 11. Vore håndværkere: El Fredensborg El Vejenbrødvej 66, 2980 Kokkedal VVS Hillestrøm VVS aps Ved Klædebo Hørsholm Gulvsliberen v/j. Christensen Ålholmparken 23, 3400 Hillerød Ejd.mægler Greth Hervard Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm Låsesmed Langhoff Uss. Kongevej 37, 2970 Hørsholm Internet: Kurt Olsen Mellemengen 1 1. tv. Husk.! Hvis du vil vide mere om ejerforeningen kan du finde den på vores internetadresse og du kan skrive til ejerforeningen på vores adresse

LEDER. Fra den hårdt arbejdende redaktion skal lyde en stor tak til alle dem, der deltog aktivt i loppemarkedet søndag 1. juni ude på p-pladsen.

LEDER. Fra den hårdt arbejdende redaktion skal lyde en stor tak til alle dem, der deltog aktivt i loppemarkedet søndag 1. juni ude på p-pladsen. Løbeilden JUNI 2003 LEDER. Fra den hårdt arbejdende redaktion skal lyde en stor tak til alle dem, der deltog aktivt i loppemarkedet søndag 1. juni ude på p-pladsen. Det var glædeligt, at så mange sælgende

Læs mere

APRIL 2003 Løbeilden

APRIL 2003 Løbeilden Løbeilden APRIL 2003 LEDER. Foråret er kommet og sommertiden er indført. Det er lyst og smukt og tiden nærmer sig, hvor alt springer ud. Det lader til at bestyrelsen har godt gang i idéerne og det kan

Læs mere

DECEMBER 2003 Løbeilden

DECEMBER 2003 Løbeilden Løbeilden DECEMBER 2003 LEDER. Julen nærmer sig og, juletræet er allerede indkøbt, opsat og tændt og det giver unægtelig en dejlige fornemmelse af hygge, varme og glæde. Der følger mange minder med, når

Læs mere

OKTOBER 2003 Løbeilden

OKTOBER 2003 Løbeilden Løbeilden OKTOBER 2003 LEDER. Efteråret er over os og mørket sænker sig over Mellemengen noget før end i sommers. Det giver tid til at beboerne kan sætte sig ind i stuen efter aftensmaden og tænke lidt

Læs mere

LEDER. Næste nummer af Løbeilden bliver juniudgaven.

LEDER. Næste nummer af Løbeilden bliver juniudgaven. APRIL 2002 LEDER. Med det rigtige forår kommer også apriludgaven af Løbeilden. Redaktionen er ved godt mod og glæder sig, ligesom så mange andre beboere, over at der virkelig sker noget på de grønne områder.

Læs mere

LEDER. Løbeilden er på gaden igen og alle er glade og skynder sig at læse om de mange nyheder, der er bragt i bladet.

LEDER. Løbeilden er på gaden igen og alle er glade og skynder sig at læse om de mange nyheder, der er bragt i bladet. JUNI 2000 LEDER. Løbeilden er på gaden igen og alle er glade og skynder sig at læse om de mange nyheder, der er bragt i bladet. Der er virkelig lagt noget arbejde i bladet fra min medredaktørs side og

Læs mere

LEDER. Så kom foråret og med det kom også apriludgaven af Løbeilden.

LEDER. Så kom foråret og med det kom også apriludgaven af Løbeilden. APRIL 2000 LEDER. Så kom foråret og med det kom også apriludgaven af Løbeilden. Det er altid en fornøjelse at kunne skrive lige, hvad der passer én og jeg undrer mig tit over, at der ikke er mange flere

Læs mere

JUNI 2002. Løbeilden 1

JUNI 2002. Løbeilden 1 JUNI 2002 Løbeilden 1 LEDER. Endnu en udgave af Løbeilden har set dagens lys. Det er nu sommer og sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Vi skrev i sidste leder, at der ikke ville være nogen aprilsnar

Læs mere

LEDER. Glem i øvrigt ikke indlæggene. Vi drukner ikke ligefrem i skriftligt materiale.

LEDER. Glem i øvrigt ikke indlæggene. Vi drukner ikke ligefrem i skriftligt materiale. DECEMBER 2000 LEDER. Så er vi på gaden med juleudgaven af Løbeilden. Der har været juletræsfest i vor allesammens ejerforening og det er kommet redaktionen for øre, at der var et stort opbud af glade og

Læs mere

OKTOBER 2002 Løbeilden

OKTOBER 2002 Løbeilden Løbeilden OKTOBER 2002 LEDER. Kære læsere Som beboervenligt organ vil vi gerne byde jer på en dejlig læsevenlig oplevelse. På de næste sider følger lidt om, hvad der rør sig i vores allesammens ejerforening

Læs mere

LEDER. Hallo, hallo, så er vi her igen og tænk, vi er stadigvæk hungrende efter både en varm sommer og lidt flere indlæg.

LEDER. Hallo, hallo, så er vi her igen og tænk, vi er stadigvæk hungrende efter både en varm sommer og lidt flere indlæg. AUGUST 2000 LEDER. Hallo, hallo, så er vi her igen og tænk, vi er stadigvæk hungrende efter både en varm sommer og lidt flere indlæg. Redaktøren har været på ferie, og er hjemvendt med ny optimisme omkring

Læs mere

LEDER. Løbeildens første udgave i det nye år er på gaden, og redaktionen ved, at det er længe ventet af rigtig mange beboere.

LEDER. Løbeildens første udgave i det nye år er på gaden, og redaktionen ved, at det er længe ventet af rigtig mange beboere. FEBRUAR 2002 LEDER. Løbeildens første udgave i det nye år er på gaden, og redaktionen ved, at det er længe ventet af rigtig mange beboere. Vi har fået nogle fine tilkendegivelser fra enkelte beboere om,

Læs mere

Nyhedsbrev. Altansider. Solklub. Udlejning

Nyhedsbrev. Altansider. Solklub. Udlejning OKTOBER 2004 LEDER. Vor noget stormomsuste beboerblad er på gaden igen. Vi er fortsat ikke i lommen på bestyrelsen og hvis vi synes de opfører sig dumt eller useriøst, så skal vi nok angribe det. Redaktionen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord

Ejerforeningen Bakkebo Nord Ejerforeningen Bakkebo Nord Beretning 2008 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bakkebo Nord tirsdag d. 10. marts 2009 på Lundgårdskolen. Bestyrelsens beretning Hermed følger bestyrelsens beretning

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Beboermøde 25. september 2014

Beboermøde 25. september 2014 Beboermøde 25. september 2014 Til stede: Lizette 11.2.4, Ramesh 9.1.2, Peter 11.1.4, Nina 7.4.2, Nicoline 11.1.2, Zenia 7.2.3, Julie 11.5.2, Tina 13.0.4, Troels 7.2.4, Majken 7.2.4, Malene 5.3.3, Sussi

Læs mere

Referat af Ejerforeningen Nordhøjparkens ordinære generalforsamling den 25. april 2007

Referat af Ejerforeningen Nordhøjparkens ordinære generalforsamling den 25. april 2007 Kokkedal, den 16. maj 2007 Referat af Ejerforeningen Nordhøjparkens ordinære generalforsamling den 25. april 2007 Der var ved generalforsamlingen 40 stemmeberettigede lejligheder repræsenteret, heraf 4

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2016 kl. 19:00 Dato: 7/12-2016 Deltagere ved mødet: Jørn Christensen (JC), Tomas Klement (TK), Jacob Brogaard-Kay

Læs mere

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001

Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Bestyrelsesmøde for Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Afholdt d. 15/6-2015 Fremmødte: Anette Engelund Friis (Formand),, Morten Bay Knudsen (Kasserer), Jimmy Ude Pedersen (Referent/Husorden), Allan

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Fest lokalet Møde den 16.02.2009 Møde start: kl. 20.00 Møde slut: kl. 21.32 Tilstede er: Jacques, Linda, Jacob, Betty, Dennis (Betty s mand) og

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Træer ved garager fældes. Arbejdet vil ske torsdag og fredag d. 4+5 februar 2015. Igangværende sager Mødedato: tirsdag 3/2 2015 Deltagere: Heidi Hansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Jette Jansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden Dato: Godkendt referat fra bestyrelsesmøde d. 21.04.2015 kl. 19:00 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle Nielsen,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (Godkendt)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (Godkendt) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (Godkendt) Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2016 kl. 19:00 Dato: 5/10-2016 Deltagere ved mødet: Jørn Christensen (JC), Einar Estrup Jensen(EEJ),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946.

Velkomstfolder. Ejerforeningen Vendsysselgade d. 10. april 1946. Velkomstfolder Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26 d. 10. april 1946. Velkommen Vi vil gerne byde dig velkommen til Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, som har eksisteret siden d. 10. april 1946. I dette

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00

Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Referat af generalforsamling i E/F Åkandehusene II d. 28. maj 2008 i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, 2730 Herlev kl. 19.00 Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Referat Dato: 16.12.2016 Deltagere ved mødet: Frank Nissen (FN), Jørn Christensen (JC), Ejnar Estrup Jensen (EEJ), Jacob Brogaard-Kay (JBK),

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d. 24. april kl. 19.00 i børnehaven, Beatesmindevej 175. Fremmødte (navn og lejlighedsnummer): Linh Dam (97), Bjarne Nielsen og Hanne Mette Jensen (107), Ghita Klitgaard

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 24. april 2012 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager

Referat. Nyt fra AlmenBo. - intet. Nyt fra/om afdelingen - Igangværende sager Mødedato: torsdag 5/3 2015 Deltagere: Jette Jansen, Gitte Horsfall, Jens Peter Nielsen, Hans Bye Jensen, Fraværende: Lene G. Andersen, Heidi Hansen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Referatet godkendt.

Læs mere

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen

Horsens den 29. april 2015. Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Horsens den 29. april 2015 Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rørfabrikken afholdt onsdag den 29 april i Håndværkerforeningen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson

Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie Carlsson Ejerforeningen Isefjord Bestyrelsesmøde Torsdag d. 19. februar 2009 Kl. 19.00 22.00 Deltagere: Per Simonsen, Mette Cords, Per Porsborg, Marianne Sørensen og Susie Carlsson Fraværende: - Referent: Susie

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere