Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have."

Transkript

1 FEBRUAR 2004

2 LEDER. Velkommen til det nye år, hvor Løbeilden fortsætter med at udkomme hver anden måned og hvor redaktørerne vil opretholde en stor ihærdighed for at lokke flere beboere til at lufte deres meninger. Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have. Du har som beboer i denne skønne ejerforening en simpel forpligtelse til at gøre dig bekendt med, hvem der bor i din opgang og træffer man personer i sin opgang, som man ikke kender, henvender man sig til dem og spørger, hvad de laver her. Det giver besøgende med rent mel i posen, det indtryk at her passer vi på hinanden og det føles trygt for dem, mens besøgende med onde hensigter vil tænke uha nu er jeg genkendt og det lader til, at her passer vi på hinanden og det føles utrygt for slige personer. Så kære beboere det bedste værn mod indbrudstyve o.l. er at du som beboer skærper din opmærksomhed og opdager du ubudne gæster agerer du på det. Ring hellere én gang for meget end én gang for lidt til politiet. Husk på, der er ingen indbrudstyve, der kan lide at blive genkendt. Redaktionens visdomsord: Vores forhold til andre mennesker afspejler vores forhold til os selv. Folk bruger megen tid til at spekulere over, hvad andre synes om dem. Hvis de vidste, hvor lidt andre egentlig beskæftiger sig med dem, ville de slet ikke bruge tid på det mere. Redaktionen Næste deadline er søndag 28. marts 2004.

3 Nyhedsbrev. PH-lamper fra selskabslokalet Vore gamle men velholdte PH-lamper (35 i alt) blev udskiftet med nye spots i oktober 2003 og her frem til 1. februar har det været muligt at skrive sig op til en lampe eller flere, hvis man ønskede det. Der er ikke ret mange, der har ønsket en lampe, hvorfor alle dem, der er blevet skrevet op, får tilbudt det antal lamper de har ønsket at købe. Skulle der være andre beboere, som har ændret opfattelse, kan de nå at henvende sig endnu. Vi forsøger at sælge de resterende lamper omkring 1. marts 2004 enten via Den Blå Avis eller via et auktionsfirma. Svømmehallen I løbet af 2003 opstod der en utæthed i svømmehallens bassin, som der blev brugt rigtig mange ressourcer på at finde, og den blev fundet. Prisen for det udredningsarbejde beløber sig til omkring kr , men derudover er der andre udgifter, som er en direkte udløber af problemerne med svømmehallen. Det gælder udgifterne til el og til vand. For begge udgifters vedkommende har utæthedsproblemerne været skyld i en større stigning i elforbruget for svømmehallen og for vandforbruget i blok 3, hvor svømmehallen er beliggende. Det betyder, at vi for 2003 har fået en ekstraordinær udgift til vand på i alt ca kr. Stigningen i el kender vi først omkring april måned idet vor årsafregning først ligger der, så derfor kommer den stigning ikke med i årsregnskabet. Nesa er i øvrigt forespurgt om muligheden for at ændre årsafregningstidspunktet til januar i stedet for.

4 Centralvarmen Vi har gennem de sidste par år været i fuld gang med en gennemgribende udskiftning af rør, ventiler, pumper m.v. i vort fjernvarmesystem. Det har givet nogle problemer, ikke mindst fordi det firma, som vi har brugt som energiattestfirma, Wormslev, har trukket sig midt i arbejdet, så de har undladt at foretage de udregninger de skulle. Der pågår et større udredningsarbejde, hvor vi har måttet tage Rambølls ingeniører ind som rådgivere. Problemerne har medført, at vi sidste år har haft svært ved at suge nok varme ud af fjernvarmevandet, inden vi sendte det retur til Nordforbrændingen. Med den nye form for afregning, bliver vi straffet på det øgede vandforbrug der opstår, og derfor hænger vort varmeregnskab ikke sammen i år (2003). Hele idéen med ombygningen af vort fjernvarmeanlæg skyldes, at vi først og fremmest stod med et anlæg, der var 20 år gammelt, men også at Nordforbrændingen oplyste, at man ville gå over til en ny prisstruktur, hvor man decideret ville straffe forbrugere, der ikke afkølede deres vand nok og det krævede radikale ændringer i vort system. Vi ved allerede nu, at varmeregnskabet kommer ud med et underskud i området af kr og vurderer pt. sammen med årsregnskabet som sådan, hvad det vil betyde for det igangværende års opkrævninger hos beboerne. Årsregnskab Årsagen til, at vi her i nyhedsbrevet nævner varmeregnskab og svømmehal, er selvfølgelig fordi vort årsregnskab er ved at være færdigt og det ærgrer bestyrelsen, at netop de 2 faktorer er skyld i, at vi i år igen må se et regnskab med negativt fortegn. Det er ingen katastrofe, da vi fortsat har en solid kassebeholdning, men det er generende når vi nu så gerne vil vise, at vi rent faktisk har styr på udgifterne. Vi vender tilbage til årsregnskabet og konsekvenserne af dette i forbindelse med generalforsamlingen.

5 Generalforsamling Ejerforeningens årlige generalforsamling er fastsat til onsdag 21. april, kl og vi vil i lighed med tidligere år udsende indkaldelse, formandsberetning og regnskab, når den tid kommer. Dårlig opførsel i svømmehallen På opfordring af vore medarbejdere vil vi slå et slag for god opførsel i svømmehallen. Der har den senere tid været flere, forsinkede opdagelser af dårlig opførsel, i vor svømmehal. En knap på toilettet i det store omklædningsrum er forsøgt fjernet, hvorved toilettet er ødelagt, 2 lamper i trælofterne inde i svømmehallen er skubbet op/ødelagt angiveligt ved boldspil og 1 lampe i sauna 1 er også ødelagt. Hvis nogen bemærker ting, der er ødelagt eller der er svinet unødvendigt meget, så anmoder vi om at I giver et bestyrelsesmedlem besked, for ellers er det altså svært at komme disse ting helt til livs. Hvis vi får hurtig besked kan vi utrolig let bruge vore adgangskontrolanlægsopdateringer, der viser, hvem der har været der på hvilke tidspunkter. Bliver vi først klar over en ødelagt lampe en mandag, så har der været mange i svømmehallen siden fredag formiddag. Selskabslokalet Lydisoleringen af vort selskabslokale er tilendebragt og det virker efter hensigten. Der mangler et par enkelte ting før vi er helt tilfredse og det er bl.a. nye lamper til de små rum ude i gangen, maling af væggene, renovering af baren og eftersyn af ventilationsanlæg. Når disse ting forhåbentlig bliver foretaget her i starten af i år, har vi Nordsjællands flotteste selskabslokaler. Der pågår tankevirksomhed omkring en udvidelse af køkkenfaciliteterne så man selv i større grad kan lege kok ved arrangementerne. Disse tanker er endnu ikke sat på papir men hvem ved, måske sker det før end vi aner.

6 Tagbelægning og kloak Arbejdet med at lægge tagpap på altantagene, som et led i den løbende betonrenovering, er afsluttet og godkendt, således at disse tage skulle være sikret mod skader de næste mange år. Vi må også konstatere, at der fortsat ikke er skyggen af vandindtrængen i kælderen under nr. 1-5, så den særlige omhyggelige oprensning af drænet, som blev foretaget i sommer, virker fortsat. Maling af opgange I disse tider er den årlige omgang maling af en af blokkene (opgang 6-10) i fuld gang, og måske endda overstået, når disse linier læses. Samtidig har bestyrelsen fundet anledning til at få malet de trævægge der findes i flere af opgangene, som skillevæg til barnevognsrummene. Så snart der er valgt en passende farve, vil det blive udført. De grønne områder Sidst skrev vi lidt om området mellem nr. 1 og nr. 20, hvor de gamle træer er fjernet. Det grønne udvalg har møde i slutningen af februar, hvor også det område er på dagsordenen og vi har hørt på vandrørene at de tænker mange kreative tanker. Webspeed Til de beboere der utålmodigt venter på nyt om, hvornår de kan få en hurtig internetforbindelse via kabeltv-stikket, kan vi oplyse, at vores antenneanlæg er bygget om, men at der endnu udestår arbejde med en hovedfordeler på kommunens område. Tidspunktet for hvornår dette arbejde forventes afsluttet forskydes løbende, men så snart der foreligger nyt, vil vi bringe beskeden videre. Det skal understreges, at ombygningen af antenneanlægget er sket uden udgifter for ejerforeningen.

7 Nyt forsikringsselskab Vor administrator Grethe Hervard har efter lange forhandlinger med forskellige forsikringsselskaber fundet et nyt. Vi fik, som tidligere nævnt, fra vor nuværende forsikringsselskab Nykredit/Østifterne, et vink med en vognstang om at vi var uønsket, idet vi kunne imødese en stigning i forsikringspræmien på flere 100% i år. Bestyrelsen har skrevet forsikringsaftalen under med Codan forsikring og vi er bestemt ikke blevet ringere stillet end med det tidligere selskab. Præmien kommer til at ligge på linie med den præmie, vi betalte hos det forrige selskab, da vi hyrede dem for ca. 4 år siden. En stor tak fra bestyrelsen til Grethe for hendes ihærdighed. Vi skal i den forbindelse henvise til nyhedsbrevet fra oktober 03, hvor det blev præciseret, at vi meget gerne anmelder en eventuel skade til vort forsikringsselskab men administrator ønsker at præcisere, at det SKAL ske gennem hende og anmeldelsen skal ske så hurtigt som mulig. Det er fortsat, ligesom hvis man boende i sit eget hus, beboeren selv der, efter rådføring med forsikringsselskabets taksator, må forestå alle undersøgelser om, hvor og hvordan skaden er opstået, herunder entrere med håndværkere. Ejerne har samme ansvar for deres egen lejlighed og disses installationer, som ejerne af et parcelhus har. Der er fortsat mulighed for at tilkalde bestyrelsesmedlemmer og ansatte for at hjælpe med at begrænse skaden og der vil man også kunne få vejledning om fremgangsmåden ved skader. Opslag om dato for bestyrelsesmøde. Som noget nyt vil bestyrelsen på opslagstavlen i opgang 11 gøre opmærksom på, hvornår det næste bestyrelsesmøde bliver afholdt. Som udgangspunkt er det altid den sidste onsdag i hver måned. Dagsordenen kan ses i kontorets åbningstid på dagen for bestyrelsesmødet ligesom referatet, som hovedregel vil være skrevet til onsdagen efter bestyrelsesmødet.

8 Velkommen til et nyt år Sidst skal bestyrelsen byde alle velkommen til dette nye herrens år. Vi håber beboerne vil deltage aktivt i de arrangementer, der byder sig, bl.a. den forestående tøndeslagning 22. februar, og at de vil være medspillere i forhold til alle de opgaver, vi står overfor. Er der nogen der ligger inde med gode idéer eller kritik af det ene eller det andet, så sig frem, vi er lutter øren og vil meget gerne have aktiveret en væsentlig større del af beboerne end der i dag deltager. mvh bestyrelsen. Mulig hælercentral Der begynder at tegne sig et billede af at vi i Mellemengen har etableret en større hælercentral, hvor alle områdets beboere kan afsætte deres indkøbsvogne. Der kan ikke være nogen, der er i tvivl om, at når man handler i Brugsen, Netto eller Aldi, så får man IKKE automatisk en indkøbsvogn med i købet. Når man handler får man heller ikke brugsret over indkøbsvognen, således at man kan benytte den til transport af sine varer uden for parkeringsarealet ved Holmegårdscentret. Selv en plasticpose koster penge i dag. Hvordan kan det være at indkøbsvogne i stort antal havner i vor ejerforening?

9 Det er ulovligt, det er uetisk, amoralsk og det ser forfærdeligt grimt ud, at de står og flyder. Vi opfordre til fri jagt på beboere, der benytter indkøbsvogne på vores område. Vi opfordre alle beboere, der bemærker beboere gå med indkøbsvogne fra vort Center til at pege fingre af dem og håne dem for dovenskab og amoralsk optræden. Får redaktionen mulighed for at fotografere personer med en fyldt indkøbsvogn på vores område vil vi helt klart bringe et foto af pågældende i næste nummer af løbeilden, så vi evt. den vej rundt kan få navne på bordet. Får redaktionen oplysninger om navne på beboere, der går med fyldte indkøbsvogne på vores område, sender vi navnene til bestyrelsen, som så kan skrive til den respektive butik, som kan følge op på henvendelsen evt. med en politianmeldelse. Det uvæsen skal og må stoppe. Vore medarbejdere er rent faktisk plaget af det store antal indkøbsvogne, som havner hos os, og det er på baggrund af deres oplevelser, at vi reagerer så kraftigt. Det er muligt beboere mener, at de stiller indkøbsvognen diskret ved opgangen, men det hjælper jo ikke meget, når børn og barnlige sjæle, synes det er sjovt at køre rundt med disse indkøbsvogne og det er sjældent de husker, hvor de tog vognen fra. Med store forhåbningsfulde hilsner Redaktionen og medarbejderne

10 Kuponside Kuponerne på denne side anvendes ved ejerskifte eller hvis man skal have nyt navn på postkasselågen eller på hoveddøren. Ud over de nødvendige navneoplysninger, beder vi om jeres nummer på garage og kælderrum, så ejerforeningen kan have en opdateret liste over, hvem der ejer hvad. Kuponerne kan afleveres til de ansatte i deres kontortider, eller puttes l ejerforeningens postkasse i opgang 11. Bestilling af dørskilte skal dog ske personligt, da der skal betales ved bestillingen. Se bagsiden af»løbeilden«for kontortider. Ejerskifte : Til alle nye tilflyttere, ejere som lejere. Benyt venligst denne kupon til at meddele bestyrelsen om jeres indflytning. Vi hjælper gerne til rette. Navn(e): Navn(e): Opg. etage og th/tv Overtagelsesdato Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer Postkasselåge: Hvad skal der stå på din postkasse? Maksimum 28 tegn inklusiv mellemrum, men eksklusiv etage og side Navn(e): Opg. etage og th/tv Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer Dørskilte: Hvad skal der stå på dit dørskilt? Skiltene består af 2 metalskinner på hver 25 cm. Derfor er der plads til lidt mere end på postkasselågerne. Aftal længde/antal ved bestilling. Prisen er kr. 50,00, der skal afleveres ved bestilling hos viceværten. Navn(e): Opg. etage og th/tv Navn(e): Kælderrum: Garage: Lejlighedsnummer: Ejer Lejer

11 Festudvalget: Navneliste Ernst Jan de Place Hansen Mellemengen 16, 3. th Annegrete Way Mellemengen 13, 3. tv Merete Skovbjerg Mellemengen 2, 1. th Pia Jørgensen Mellemengen 20, st. tv Det grønne udvalg: Jan Bovbjerg, Mellemengen th Annegrete Way Mellemengen tv Henrik Søndergaard Mellemengen 9 2. th Anette Pollas Mellemengen th Annette Spliid Mellemengen 1 st. th Håndarbejdsklubben: Har møde i festlokalet hver Torsdag kl. 19:30. Mød op eller henvend dig hos: Gerd E. Glitfeldt Kirsten Nielsen Mellemengen 17, 1. th. Mellemengen 13, 2. tv. Billardklubben: Har møde i billardstuen i kælderen under opgang 11 hver torsdag kl 19:30. Man kan henvende sig for nærmer oplysninger hos: Formand Bent Aagaard Jensen Mellemengen 12, st. tv Kasserer Niels A. Jensen Mellemengen 2, st. th Solklubben: Bestyrelse: Karin Thygesen Mellemengen 18, 2. th Motionsrummet: Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Løbeilden: Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Kurt Olsen Mellemengen 1, 1. tv.

12 Ejerforeningens bestyrelse: Bestyrelsen træffes på kontoret i kælderen under opgang 11 hver onsdag mellem kl. 18:30 og 19:30, eller på telefon Tillige på fax nr Postkasse til bestyrelsen og administrator forefindes i opgang 11. Formand Ernst Jan de Place Hansen Mellemengen 16, 3. th Næstform. Henrik Søndergaard Mellemengen 9, 2. th Kasserer Carsten Spliid Mellemengen 1, st. th Best.medl. Jan Bovbjerg Mellemengen 19, 2. th Best.medl. Jacob Uhre Rasmussen Mellemengen 20, st. tv Suppleant Svend Thygesen Mellemengen 18, 2. th Suppleant Lajla Jørgensen Mellemengen 18, 2. tv Ansatte: Viceværten træffes på kontoret i kælderen under opgang 15, hverdage mellem kl. 07:00 og 07:15 og igen kl. 09:30-09:45, eller på telefon Vicevært Peter Dinsen Islandshøjparken 40, 2990 Nivå Vicevært Søren Nielsen Prins Valdemars Alle 3, Allerød Administrator: Træffes bedst mellem kl. 10:00 og 16:00. Ejd.mægler Grethe Hervard Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm Festlokalets tilsynsførende: Lajla Jørgensen Mellemengen 18, 2. tv Jacob Uhre Rasmussen Mellemengen 20, st. tv Efter leje og rengøring afleveres nøglerne i ejerforeningens postkasse i opgang nr. 11. Vore håndværkere: El Fredensborg El Vejenbrødvej 66, 2980 Kokkedal VVS Hillestrøm VVS aps Ved Klædebo Hørsholm Gulvsliberen v/j. Christensen Ålholmparken 23, 3400 Hillerød Ejd.mægler Greth Hervard Stumpedyssevej 24, 2970 Hørsholm Låsesmed Langhoff Uss. Kongevej 37, 2970 Hørsholm Internet: Kurt Olsen Mellemengen 1 1. tv. Husk.! Hvis du vil vide mere om ejerforeningen kan du finde den på vores internetadresse og du kan skrive til ejerforeningen på vores adresse

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på.

Nytårsaften startede med regn, men det blev da tørvejr, så en del beboere kunne få skudt noget krudt af. Det var ganske flot at se på. 1 2 Redaktørens klumme Godt nytår til jer alle. Nu er vores renovering så godt som slut. Pavillonerne er væk og MTH er begyndt at fjerne asfalten, hvor de har stået! Lidt vemodigt men også dejligt. Vores

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010

KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 KUNDEBLADET 4. ÅRGANG NR. 1 2010 Foråret bryder frem og fortrænger vinteren, som i år har været kold og med masser af sne. Nu tager vi fat i DE GRØNNE OMRÅ- DER, hvor planterne pibler frem. Med forår kommer

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere