Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 december 2013 ] Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] De første kvoteflygtninge fra Bhutan [ s. 14 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør TEMA: Sammen ad nye veje 3 TEMA: Fra overordnet strategi til praksis TEMA: Samarbejde med Aalborg Universitet TEMA: Forældre tjekker selv deres børn ind og ud TEMA: God erhvervsservice også ved digital post TEMA: Ådalen på bølgen TEMA: Glascontainer gav god opmærksomhed IT på vej med ny sikkerhedspolitik Molokker er til affald og genbrug Skive Renovation 4-S bliver til I/S Tarok spillede og kameraerne snurrede Pressen indviede Tarok Ruten INDSTIK: Feriefonden Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Psykologisk ilt og recovery Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter Ligestillingsredegørelse Jubilæer Sportsforeningen Personaleforeningen Min passion: Motion med lyde fra Bollywood Trivselsmåling det er nu det gælder Du var sikkert en af de næsten medarbejdere, som gav sin mening til kende i trivselsmålingen i september og oktober. Det gjorde lidt mere end to ud af tre medarbejdere i Skive Kommune. Den gode svarprocent er et godt udgangspunkt for, at vi nu rigtig kan bruge målingen i det fortsatte arbejde med trivslen på vores arbejdspladser. Jeg vil derfor gerne takke for det engagement, som ledere og medarbejdere indtil nu har lagt i undersøgelsen og ikke mindst en tak for din besvarelse! Rapporterne med resultatet af de mange besvarelser er lige blevet sendt ud til arbejdspladserne. De er af praktiske grunde sendt til lederne, som repræsenterer arbejdspladsen. Trivslen er som jeg håber, I er enige i alles ansvar. Jeg vil derfor bede jer alle forholde jer konstruktivt til det videre forløb med opfølgning på målingen og være med til at bruge jeres viden og erfaring til at bidrage med løsninger på de problemstillinger, som rapporterne måtte pege på, og som kommer frem i den dialog, vi nu skal have på alle arbejdspladserne som opfølgning på målingen. Det er nu, vi skal høste udbyttet af arbejdet med at gennemføre målingen, og det er nu, du skal byde ind med gode forslag til, hvordan trivslen og samarbejdet bliver endnu bedre på din arbejdsplads. Det nye byråd Valget til byrådet er nu vel overstået, og det nye byråd tiltræder 1. januar. I dette nummer af Gnist skriver vi om den nye udviklingsstrategi for hele kommunen, som vi har arbejdet på i løbet af året. Udviklingsstrategien følger op på de mål og visioner, det gamle byråd formulerede Per Mathiasen, kommunaldirektør ved starten af byrådsperioden og skal samtidig være et solidt afsæt for det nye byråd med de visioner, mål og de indsatser, som de ønsker at gennemføre. At vi har en strategi er udtryk for, at vi ønsker at forholde os offensivt til de udfordringer, vi forventer at møde de kommende år. Selvom vi har udfordringer med f.eks. et faldende befolkningstal og en stram økonomi, står vi på ingen måde med ryggen mod muren. Vi kan handle rettidigt, hvilket bl.a. giver os mulighed for at starte processerne omkring de store planer og politikker, som det nye byråd skal arbejde med, op i god tid, så byrådet bliver klædt rigtig godt på, får drøftet tingene grundigt, og så der også er tid til at inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter i processerne. Med en veldrevet kommune, en klar strategi og først og fremmest med alle I dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, mener jeg, vi er rigtig godt rustet til at støtte op om det nye byråd. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRaunborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Find Hald, Malene Brink og Thomas Køser. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: februar 2014 Deadline næste nummer: 30. januar 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Sammen ad nye veje I hvilken retning ønsker vi, at Skive Kommune skal udvikles? Noget af svaret findes i den nye udviklingsstrategi. Af kommunaldirektør Per Mathiasen Hvert år siden 2007 har vi formuleret en virksomhedsstrategi for Skive Kommune på samme måde, som der på alle arbejdspladser udarbejdes en virksomhedsplan. I år har vi formuleret en ny, samlet udviklingsstrategi, hvor vi ser kommunen i et helhedsperspektiv. Den nye udviklingsstrategi handler således både om kommunens økonomi, service, udvikling og drift. Udviklingsstrategien gør status på baggrund af de mål og visioner, som byrådet formulerede ved sin tiltrædelse for fire år siden. Jeg synes, det er meget tydeligt, at byrådets pejlemærker har været retningsgivende for kommunens udvikling og arbejde gennem de seneste fire år. Målene er udmøntet på en lang række områder, f.eks. Rent Liv-strategien, ny erhvervspolitik, Energibyen Skive osv. Den nye udviklingsstrategi ser i høj grad også fremad. Den ser på den situation, kommunen er i lige nu, og de udfordringer vi skal forholde os til fremover. På den baggrund peger den på en række konkrete indsatsområder, som vi skal arbejde med de kommende år. Strategien skal være med til at udvikle vores organisation som en effektiv virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Samtidig rummer strategien vores mål og visioner for vores service og velfærd, Fakta [ STRATEGI ] På de følgende sider er en række eksempler på konkrete initiativer og indsatsområder, som kan ses i sammenhæng med den overordnede strategi for udviklingen af Skive Kommune. Udviklingsstrategien kan læses på intranettet under Organisation > Strategier og om hvordan vi vil udvikle Skive Kommune som egn, dvs. som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Den 1. januar 2014 tiltræder et nyt byråd. Vi vil gerne selv sætte dagsordenen i Skive Kommune, være på forkant med udviklingen og påvirke rammerne for vores arbejde. Vi vil derfor være med til at klæde det kommende byråd på til den fremtid, vi går i møde. Det er tanken, at denne strategi skal danne et godt grundlag for det nye byråd og støtte byrådet i deres arbejde med fortsat at udvikle Skive Kommune. Strategien skal også være inspiration til alle kommunens arbejdspladser på tværs af fagområder. Strategien slår en række vigtige, aktuelle temaer an, som kan forstås og udmøntes meget forskelligt på de forskellige områder. Som et eksempel kan jeg nævne begrebet mestring, som er velkendt inden for social- og ældreområderne. Det handler om, at vi i højere grad har fokus på borgerens egne ressourcer, og hvordan vi kan hjælpe borgeren til at hjælpe sig selv. Det er først og fremmest godt for borgeren, og samtidig er det en effektiv og fagligt tilfredsstillende arbejdsform. Denne tankegang giver også mening på mange andre områder, hvor vi i stigende grad taler om medborgerskab, inddragelse, frivillighed og fællesskab. Når vi ser tingene på tværs og taler med hinanden på tværs af fagområder, viser det sig, at nye begreber og andre tænkemåder kan være meget inspirerende for egne områder. Det har vi allerede i tilblivelsen af strategien erfaret, fordi strategiarbejdet tilføjer vores organisation nyt liv, nye idéer og inspirerer til nye og bedre måder at gøre tingene på. 3

4 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] Fra overordnet strategi til praksis Udviklingsstrategien ser på helheder i Skive Kommune. Den sammenhængende børnepolitik ser på 0-18 årige borgere. Hvordan hænger det hele sammen? Dagtilbudschef Lotte Junker ser en rød tråd fra strategi til praksis. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Jeg mener, det er uhyre vigtigt at spinde en tydelig rød tråd fra udviklingsstrategi, den sammenhængende børnepolitik, der dækker hele forvaltningen og alle de initiativer, der konkret er i vores daginstitutioner, siger dagtilbudschef Lotte Junker. Fra strategi til praksis - Ét eksempel er, at vi har sat fokus på børnenes sproglige kompetencer i alle daginstitutioner. Det betyder f.eks., at alle tre-årige børn bliver sprogvurderet. De børn, der har sproglige udfordringer, får så den støtte de har brug for, så de får forudsætningerne for en god start og forløb i skolen. Vores indsatser på dagtilbudsområdet skal bygge på de mål og indsatser, der sættes på skoleområdet. Vi skal derfor bruge læseevalueringsresultaterne aktivt i vores tilrettelæggelse af sprogindsatserne. Ser vi det eksempel i forhold til strategien, er der en klar sammenhæng: sprog er en indsats i vores læreplaner, det er en fælles handleplan for 0-18 år i forvaltningen, det er en del af den sammenhængende børnepolitik under temaet Lige udviklingsmuligheder, og videre i udviklingsstrategien under kapitlet Service og velfæld. Så på den måde er der en helt klar rød tråd fra hverdag til helhedstænkning og fra strategi til praksis, forklarer Lotte Junker. - Det, jeg tror, vi skal øve os i at blive bedre til, er at opstille klare mål og handlinger, der understøtter hinanden. Hvilke løsninger tror vi på og hvordan vil de mål, vi sætter, understøtte den øvrige organisations mål? Hvordan skubber daginstitutionernes indsatser på målet om, at 95% af vores unge skal have en ungdomsuddannelse? Hvordan skubber vores forebyggende indsatser på målet om mestring og egen forsørgelse?, siger Lotte Junker, og fortsætter; - Utraditionelle løsninger skal vi finde både på tværs af organisationen og i nye sammenhænge og nye samarbejdsrelationer. Hvad kræver det af os i fremtiden? - Det skal vi tage stilling til fagligt og indholdsmæssigt, og det skal vi også tage stilling til ledelsesmæssigt og strategisk. Derfor skal vores fælles udviklingsstrategi have liv og sjæl i vores decentrale hverdag og knyttes op på de indsatser, vi leverer hver dag - i vores tilfælde til børn og forældre, slutter Lotte Junker. Lotte Junker Pedersen Samarbejde med Aalborg Universitet Skive Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Visionen for samarbejdet er at skabe vækst og vidensudveksling gennem en række konkrete initiativer og dermed understøtte det lokale erhvervslivs behov for og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. Foto: Colourbox Fokus for samarbejdet vil i første omgang være på at skabe tilbud om praktikophold og samarbejde om studenterprojekter med kommunens virksomheder og den kommunale organisation. I den sammenhæng vil Skive Kommune, i samarbejde med Aalborg Universitet, skabe netværk og tilbyde at facilitere lokale virksomheders kontakt til universitetet og de studerendes kontakt til kommunens virksomheder. Også internt i den kommunale organisation skal der oprettes praktikpladser. Helt konkret er målet, at der skal skabes 2-5 praktikpladser for studerende fra Aalborg Universitet i løbet af 2014, og at man herudover tilbyder de studerende at indgå i samarbejde med kommunens afdelinger og institutioner omkring projektopgaver. Samarbejdet med Aalborg Universitet er et led i implementeringen af Skive Kommunes erhvervspolitik og en del af Skive Kommunes udviklingsstrategi. Her er et væsentligt element i indsatsen på erhvervsområdet, at kommunen skal arbejde aktivt for at sikre gode rammebetingelser for vækst i erhvervslivet, bl.a. ved at bringe virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder tættere sammen for at skabe synergi og vidensoverførsel. Udover samarbejdet omkring praktikophold og studenterprojekter er der nedsat en gruppe, som skal arbejde med at få Erhvervs-Ph.D. er til kommunen. I løbet af 2014 forventes samarbejdet desuden at komme til at byde på fælles arrangementer, hvor forskere og studerende deler den nyeste viden med virksomhederne i Skive Kommune inden for spændende områder fx innovation, iværksætteri og bæredygtig energi. Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet blev indgået pr. 1. september i år og løber frem til udgangen af Det er en del af udviklingsstrategien at etablere tættere samarbejder med universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner 4

5 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Forældre tjekker selv deres børn ind og ud I alle daginstitutioner i kommunen har der i tre måneder været installeret touch-skærme. Tekst og foto af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Indtil videre bliver de brugt til at checke børn ind og ud af daginstitutionen, og derudover bliver de også brugt til fx at lave rapporter, som viser, hvor mange børn, der er i institutionen, hvor mange der er ude af huset, om der er nogle, der er syge, og hvor mange der møder op i ferieperioder. Funktionerne gør det nemmere at planlægge og fordele ressourcerne for pædagogerne. Ifølge Lone Rask Hansen fra Dagtilbudsafdelingen er DayCare Systemet, som det hedder, blevet taget godt imod. - Både forældre og pædagoger er rigtig glade for systemet. Forældrene er uafhængige af tid og sted, hvis de f.eks. skal melde deres barn syg, og kan hurtigt gøre det med en app, der er tilknyttet systemet i deres barns daginstitution. Det passer meget nemt ind i deres hverdag, fortæller hun. Med app en kan forældrene også komme til at se billeder af aktiviteterne i daginstitutionen, ligesom det for pædagogerne er nemt at komme i kontakt med forældrene. Deres kontaktinfor- mationer står nemlig på barnets profil i systemet. Ind- og udcheckningssystemet giver også pædagogerne bedre tid til børnene om morgenen, fordi de ikke bliver forstyrrede af kimende telefoner og små sedler med beskeder og noter. - Med det her system er det muligt for både pædagogerne og forældrene at skabe overblik, når det passer dem bedst siger Lone Rask Hansen. Udviklingsstrategien: IT skal anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. Fakta Hvad er DayCare systemet? DayCare systemet bliver betjent af både pædagoger og forældre. Det findes som en touch-skærm i daginstitutionerne, hvor børnene kan blive checket ind og ud. Systemet findes også som en app til både mobiltelefoner og tablets, som kan betjenes af både pædagoger og forældre. Man kan melde sit barn syg, melde ferie og se, hvornår der er ture ud af huset. 5

6 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] God erhvervsservice også ved digital post Den 1. november blev det lovpligtigt for alle virksomheder at kunne modtage digital post, og Skive Kommune var i god tid klar med de nødvendige løsninger, så posten kan sendes digitalt. Selv om alt herfra kunne køre på digitale skinner, slipper kommunen dog ikke taget i de lokale virksomheder. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling - Skive Kommune sætter en ære i at yde en god erhvervsservice. Det gælder naturligvis også den service, vi yder i forbindelse med indførelsen af digital post til virksomheder, siger IT-chef Michael Hviid. En tredjedel af landets virksomheder var ikke klar den 1. november, mange kom for sent i gang, og der opstod flaskehalsproblemer med at modtage den medarbejdersignatur, som er nødvendig for at oprette en digital postkasse. Fakta For borgere bliver det obligatorisk at kunne modtage digital post fra den 1. november Målet er, at 80 % af den skriftlige kommunikation til borgere og virksomheder skal foregå digitalt i slutningen af Jeg vurderer, at antallet er tilsvarende på Skiveegnen. Det betyder, at mange stadig er i gang med at oprette postkassen, og blandt dem vil der være nogle, som har problemer med at gennemføre oprettelsen, siger Michael Hviid. For at hjælpe virksomhederne godt i gang, har Skive Kommune inviteret de lokale virksomheder til en række gåhjem-møder, hvor virksomhederne dels har fået information om, hvordan den digitale post fungerer og dels konkret hjælp til at oprette en postkasse. Derudover anbefaler IT-chefen, at kommunens ansatte i en overgangsperiode er opmærksomme på, om virksomhederne rent faktisk modtager deres post. - Især når det drejer sig om post, som kan være belastende for en virksomhed, dvs. en afgørelse, en tilladelse, en bevilling - noget som man vil være sikker på, at virksomheden får læst, så kan man i en periode overveje, om det skal sendes med papirpost, eller man kan vælge at følge op på den digitale post med et telefonopkald. Desuden, hvis kommunen Sammen ad nye veje ifølge udviklingsstrategien skal IT anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. ikke modtager et svar som forventet på en henvendelse, er det naturligvis ikke en god idé at sende en rykker ad samme digitale vej, siger Michael Hviid. Læs mere om digital post på digital+post 6

7 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Glascontainer gav god opmærksomhed I begyndelsen af oktober landede en glascontainer på 12 x 4 meter på Posthustorvet i Skive. Containeren kom til byen med det formål at sætte fokus på filmen Tarok grib drømmen mens du kan. En offensiv PR-indsats er et af indsatsområderne i Skive Kommunes nye udviklingsstrategi. Tarok filmens budskaber og dermed også glascontaineren er overensstemmende med værdierne i det fælles brand RENT LIV. Mens containeren stod på Posthustorvet fik forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder mulighed for at vise, hvordan de griber drømmen i Skive. - Glascontaineren blev taget rigtig godt imod, og det har været en virkelig god mulighed for de lokale skoler og virksomheder, der har været i glascontaineren. De har haft en speciel chance for at vise sig i gadebilledet, og det kan være med til at gøre det, de laver, mere håndgribelig for borgerne, fortæller den ene af tovholderne Laura Hammer, som var praktikant ved Markedsføring og Erhvervsudvikling. Hun og den anden tovholder, Tanja Aagaard, læser på serviceøkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania i Skive. De stod for projektet, programmet ved glascontaineren, og sørgede sammen med kulturkonsulent Louise Top Rasmussen for, at alt forløb, som det skulle. Glascontaineren bliver sendt rundt til de forskellige kommuner, som er en del af kultursamarbejdet i forbindelse med projektet EU kulturhovedstad Aarhus /camu Ådalen på bølgen Kulturfestival Bølgen bringer musikalske skumsprøjt forskellige steder i Skive Kommune. I september gæstede to musikere Cafeen på Ådalen. Gæsterne til koncerten fik sig en utraditionel musikalsk oplevelse af helt nye og alternative dimensioner. Samtidig blev lattermusklerne flittigt brugt. Musikerne Lars Greve (saxofon/klarinet) og Kresten Osgood (trommer) holdt en intim og hyggelig koncert på Ådalens cafe. Om deres koncertturne i forbindelse med Kulturfestival Bølgen, siger Lars Greve: - Vores ambition er skabe en tankevækkende musikalsk oplevelse, med en type musik som sjældent når Midt- Vestjylland, radio eller tv. Helt i tråd med Kulturfestival Bølgen, som går ud på at tilbyde improviserede musik, på steder som ikke plejer at have den type koncerter. Cafeen er et kommunalt aktivitets- og træningstilbud til psykisk sårbare i Skive under Center Ådalen. Koncerten var for brugere af både cafeen og Ådalens øvrige tilbud. /mabr Lars Greve og Kresten Osgood under koncerten i Ådalen som led i Kulturfestival Bølgen. Gæsterne i Ådalens cafe blev godt underholdt med en utraditionel musikalsk oplevelse. 7

8 GNIST [ kort nyt ] IT på vej med ny sikkerhedspolitik En ny IT-sikkerhedspolitik vil blive indført i begyndelsen af det nye år. IT-afdelingen er i øjeblikket i gang med at udarbejde den nye politik i samarbejde med nogle af kommunens systemejere. - Det er ikke, fordi den gældende sikkerhedspolitik ikke er god nok. Den fungerer, som den skal, men verden ændrer sig, og vi følger med. Den nye IT-politik bliver frisket op og skåret til, og det nye er især, at den kommer til at fokusere på risikovurderinger og beredskab, fortæller IT-chef Michael Hviid. At indarbejde et beredskab i politikken kræver inddragelse af de afdelinger, der bruger de IT-systemer, som er afgørende for Skive Kommunes drift, herunder systemer med persondata. - Vi kan vurdere de faglige IT-risici for at et system kan gå ned, men det er fagområderne, som hver især skal komme med løsninger på, hvordan et beredskab skal se ud i tilfælde af, at systemet går ned. Hvordan vil Løn og Personale håndtere lønkørslerne, hvis Silkeborg Data lukker ned i 14 dage? Eller hvordan vil myndighedsafdelingen holde styr på, hvilke borgere de skal besøge hvor og hvornår, hvis deres IT-system svigter? For at få svar på de relevante spørgsmål afholder IT i løbet af efteråret en række workshops med deltagelse af de respektive afdelinger, og efterfølgende vil der blive udarbejdet de beredskabsplaner, som vil indgå i den nye ITsikkerhedspolitik. /bbah Molokker er til affald og genbrug I boligkvarterer og sommerhusområder er der flere steder i Skive Kommune opsat molokker. Og der kommer flere, lover Skive Renovation 4-S. Målet med molokkerne er at øge affaldssorteringen og samtidig gøre tømning og håndtering af affald endnu mere effektiv. /mabr I låget på Molokken sidder et løfteøje som kranens krog hugges i. Hver molok er til én slags affald eller genbrug. Den, der bliver tømt på billedet, er til husholdningsaffald. De andre Molokker ved siden af er til henholdsvis papir, pap, glas og metal/plast. På siden af dagrenovationsbeholderen er en mindre beholder til batterier. Over jorden ligner en Molok en lille container, men det er en stor beholder, hvor ca. 60 % af volumen er under jorden. Molokken rummer i alt 5 m husholdningsaffald. Her er det Molokker på Vestervænget i Skive. Molokken til husholdningsaffald bliver tømt én gang om ugen. Det tager under ét minut at tømme 5 m husholdningsaffald. 8

9 [ nyt I/S ] GNIST Skive Renovation 4-S bliver til I/S Den 1. januar 2014 bliver Skive Renovation 4-S lagt sammen med renovationsselskaberne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i et nyt I/S selskab. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Der skal store mængder sorteret materialer til for at få de rigtig gode priser. I det nye selskab går renovationsselskaberne i Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner sammen, og kan dermed levere tre gange så meget til genbrug som Skive Kommune gør i dag. Navnet på det nye selskab bliver Nomi 4S. Den beslutning er truffet, men der er en lang række andre ting, der skal planlægges, besluttes og gennemføres inden sammenlægning er fuldført. Ledere og medarbejdere i de fire kommuner arbejder på højtryk for at få det hele klar til årsskiftet. Baggrunden for dannelse af det nye selskab er, at hver for sig er de fire kommuners renovationsselskaber for små. Skive Kommunes indbyggere er for lille et grundlag for en effektiv affalds- og ressourcehåndtering. - I dag tænker vi helt anderledes om renovation, end vi gjorde for 20 år siden. I dag er alt det, vi smider ud nemlig ikke affald, men materialer som skal sorteres, sælges og genbruges, forklarer Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S. Affald er ressourcer I to år har Regeringens ressourceplan været på vej. Blandt andet for at leve op til ressourceplanen og fordi det giver mening at genbruge ressourcer, både økonomisk og miljømæssigt. - Når vi vil indgå en aftale med en køber, og få en god pris for f.eks. pap, papir, metal eller glas, så skal vi kunne garantere en vis mængde. Jo større og fast mængde, jo bedre pris. Sådan hænger det sammen. Indtil nu har vi i 4-S kunnet forhandle os til bedre og bedre priser, fordi vi er gode til at håndtere affaldet. Samtidig er borgere og virksomheder gode til at sortere og bruge genbrugspladserne. Det har betydet, at prisen for at komme af med affald har været den samme for borgerne i mange år. Men nu har vi nået det punkt, at vi skal sikre større mængder materialer til genbrug for at få endnu bedre priser, forklarer Svend Pedersen. Genbrug fra indbyggere Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har tilsammen indbyggere. I Holstebro ligger Dong s forbrændingsanlæg, som 4-S allerede i dag leverer husholdningsaffald til forbrænding til. Skive Kommune er én af de få kommuner, som har et deponi til affald, der ikke kan genbruges eller brændes, men skal deponeres under særlige forhold. - Hver af de fire kommuners renovationsselskaber bidrager til det nye selskab på forskellig vis. Vi har også forskellige måder at håndtere affald og ressourcerne på, men vi kan lære af hinanden og tage det bedste med over i det nye selskab. Borgere og virksomheder kommer ikke umiddelbart til at mærke nogen ændringer. Genbrugspladserne fortsætter som hidtil, og afhentning af affald er der årelange kontrakter på, siger Svend Pedersen. Medarbejderne på genbrugspladserne på Oddervej i Skive og i Kåstrup fortsætter også på deres respektive arbejdspladser. Undtagelsen er det administrative personale i Kåstrup. I 2014 forventes der ikke de store ændringer, men fra er det planen at samle administrationen for det nye selskab i Holstebro. Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S glæder sig til, at dannelsen af det nye selskab snart er en realitet. 9

10 GNIST [ film om tarok ] Tarok spillede og kameraerne snurrede Den grønne løber var rullet ud, da 850 prominente gæster indtog KulturCenter Limfjord ved den nationale gallapremiere på biograffilmen TAROK grib drømmen mens du kan. Blandt dem var et opbud af pressefolk. TV og radio sendte live fra gallaen, ligesom som de landsdækkende aviser og blade de efterfølgende dage dækkede begivenheden tæt. - Vi har opnået en pressedækning uden lige. At komme på et opslag i Billedbladet med teksten Fester og Gæster - Gallapremiere i Skive er ikke just hverdagskost for Skive Kommune, for bare at nævne ét eksempel på den ekstraordinære pressedækning, siger Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har haft den overordnede tovholderfunktion på alt omkring filmen om Tarok, fra samarbejdet med filmproducenten, samarbejde med de lokale aktører, gennemførelse af den nye Tarok Rute, planlægning af gallaen, presseindsats og meget mere. /bbah 10

11 Ta ud indstik ferieboliger Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune

12 Feriefondens feriesteder Blokhus, Hune sommerhus, Plantagevej 4 C Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng), dyner og puder (sengetøj skal medbringes), stue/køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine, højstol, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler samt udgang til træterrasse med grill, gyngestativ og sandkasse. Sommerhuset ligger ca. to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden tæt på Fårup Sommerland. Husdyr er tilladt. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Skagen Strand Tranevej 108, Hulsig - ejerlejlighed nr. 81 Ferieboligen er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (et værelse med dobbeltseng og to værelse med to enkelt senge) fordelt på to plan, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, tv, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine. Dejlig terrasse med havemøbler og grill. Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse dog kan internet fås mod betaling. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt.

13 Bønnerup Strand Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Ferielejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt seks sovepladser (et værelse med to enkelt senge og et værelse med to enkelt senge samt sovesofa til to personer), dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, højstol, stue med TV, badeværelse med bruseniche. Dejlig terrasse med aftensol. Medbring selv grill. Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort køreafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat med mange aktivitetsmuligheder. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt. Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m, som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, højstol, komfur, køleskab og opvaskemaskine. Stort badeværelse med vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip - er der adgang til 1. sal, som indeholder to gode soverum med fire sovepladser og indbyggede skabe, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse med grill samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Husdyr er ikke tilladt. Adgang til Internet. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året. Gråsten Marina Fiskenæs Feriepark 4, Gråsten Etplans feriehus i 1. række ud til vandet med skøn udsigt over vandet samt til Gråsten Havnefront. I tilknytning til huset er et meget stort og veldrevet Feriecenter med badeland, motionscenter og wellnessafdeling. Som lejer af huset er der fri adgang til alle disse faciliteter. Feriehuset er på 98 m indrettet med 4 gode værelser, samt stue med sorte lædermøbler, hvor der er rig mulighed for at hygge sig. 2 værelser er med dobbeltsenge, og de 2 andre værelser er med sovesofaer. Dejligt køkken/alrum med amerikanerkøleskab, og udgang til terrasse, badeværelse med bruser, spabad og sauna. Desuden gæstetoilet samt bryggers. Kort afstand til større byer som Åbenrå, Sønderborg og Flensborg. Et område med aktiviteter for alle. Der er internet, fællesantenne, fladskærms-tv i stuen og på 2 af værelserne. Husdyr er ikke tilladt.

14 Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune For at leje én af feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Feriefonden, Skive Kommune, Postboks 509, 7800 Skive eller til Ansøgning skal være modtaget senest mandag den 13. januar Ansøgningsskemaet findes også på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked. Har du ikke fået svar senest den 3. februar 2014, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Efter 3. februar 2014 kan du på Intranettet under Medarbejder > Feriefond se en oversigt over de resterende ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail til Feriefonden, hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Husk at oplyse navn, private adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter: Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune, og der må ikke ske udlån/videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Har du en lejeaftale som ligger efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Vi gør opmærksom på, at lejeaftaler er bindende, dog vil Feriefonden i særlige tilfælde godkende en annullering. Genudlejningen må kun foretages af feriefonden. OBS! Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Blokhus. Udlejningsperiode : Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring : Boligerne skal afleveres rengjorte. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Hvis ikke rengøringen aftales med Feriecenteret, skal man selv sørge for rengøringen. Slutrengøring vedr. ferieboliger ved Hotel Skagen Strand og Marina Fiskenæs Grenå er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centrene med 500,- kr. for Skagen, og 520,- kr. for Gråsten. I Blokhus og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen i ferieboligerne. Husk at ovn og grill skal rengøres efter brug. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for efterfølgende brugere, hvis alle sørger for en god rengøring, herunder paneler, døre, vinduer mv., når man kan se, der er behov herfor. Praktisk information: Feriefondens ferieboliger forvaltes i det daglige af lejerene dvs. de medarbejdere, der bebor det. Derfor er det vigtigt at: Boligen bliver fuldt og grundigt rengjort inden afrejse af lejere, eller hvor det er muligt af feriecentret, og at boligen efterlades med møbler og ting på rette plads. Mindre mangler forsøges udbedret f.eks. udskiftning af elpære, en større rengøring af badeværelse, ovn der tænger til rens, afkalkning af kaffemaskine/elkedel eller vask af vinduer. Større mangler og andet meldes tilbage til Feriefonden. Bedøm om mangler kan udbedres her og nu, eller om Feriefonden skal kontaktes under opholdet eller efterfølgende. Skriv gerne i gæstebogen ved udbedring af en mangel, så de efterfølgende beboere kan se det. Mindre anskaffelser til huset eksempelvis udskiftning af batterier, elpære, støvsugerposer eller gulvklude kan købes, og Feriefonden vil refundere beløbet. Husk blot at indsende kvitteringen efterfølgende til Feriefonden sammen med dit CPR nr., så vil beløbet blive indsat på din NemKonto. Er du i tvivl om et indkøb, kan du ringe til Feriefonden. Betaling : Lejen + el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgåede lejeaftaler er bindende. Yderligere information : Se intranettet under: Medarbejdere > Feriefond. Kontakt Feriefonden: Mail: Telefon: Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. Slutrengøring valgfrit. Centrets pris kr. 450,00. Skagen Strand: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 500,- betales til centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Gråsten: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,60 pr. kw og vand kr. 65,-/m betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 520,- betales til centeret. For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 1. maj til og med fredag den 5. september Fredag den 10. oktober til fredag den 17. oktober Fredag den 6. februar til fredag den 13. februar Praktisk info om lejemålene I højsæsonen udlejes kun i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 29 starter fredag den 11. juli i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 29 starter fredag den 18. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Bemærk dog: Alle lejemål i Skagen først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen Alle lejemål i Gråsten først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen

15 [FILM OM TAROK] GNIST Pressen indviede Tarok Ruten Dagen efter gallapremieren inviterede Markedsføring og Erhvervsudvikling den danske presse, som de første, ud for at opleve Skives nye rute: Tarok Ruten. Med var filmproducent Regner Grasten, instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis og Jørn og Ingelise Laursen, som alle kunne fortælle en masse gode historier om filmens tilblivelse, og om dengang Tarok i virkeligheden levede. Tarok Ruten består af fem Skive-lokationer, hvor der er lavet optagelser til filmen om Tarok. Visuelt er ruten bundet sammen af en række skilte, som fortæller korte historier om filmoptagelserne og om Tarok. På hvert af skiltene er der en QR-kode, som man kan scanne for at se et kort klip fra filmen, fx kan man på Hagenshøj atter se Tarok trave i sin fold. Ligeledes henviser skiltene til den nye hjemmeside tarok.skive.dk, hvor man kan komme en tur bag kameraet og se interviews med producent, instruktør, skuespillere og Jørn og Ingelise Laursen. Tanken er, at filmturister, der besøger Tarok Ruten, kan få nogle af de mange historier om filmen og om Tarok med også når filmproducent og instruktør ikke er i Skive, fortæller Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har udviklet ruten i samarbejde med de aktører, som har lagt hus og jord til filmoptagelserne. En af aktørerne, Skive Trav, er gået i gang med at arrangere organiserede ture på ruten og meddeler, at de to første ture på ruten allerede er fastlagt. /bbah Fakta [ FILM OM TAROK ] I filmens og hestens hovspor Tarok Ruten er en rejse gennem tre årtier fra det traditionelle landbrugssamfund i 50 erne, op gennem 60 erne med pigtrådsbal og kærlighed, til oliekrise og national stolthed omkring en hest i 70 erne. Se mere på tarok.skive.dk Tarok-ruten 11

16 GNIST [ hjælpemiddelservice ] Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Medarbejderne på det tidligere Hjælpemiddeldepot byder velkommen i nyrenoverede lokaler og skifter navn til Hjælpemiddelcenter. Her er der øget tilgængelighed og nye muligheder. Adgangsforholdene er forbedret, pladsen er optimeret og et nyt rum skaber gode muligheder for afprøvning og Kvik Service. Tekst af praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation Foto: Malene Brink Medarbejderne på Hjælpemiddelcentret i Skive har her i efteråret taget et renoveret og flot center i brug. - Vi er rigtig glade for nu at kunne byde borgerne i Skive Kommune velkomne til et mere imødekommende og tilgængeligt center, hvor adgangsforholdende er blevet væsentligt forbedret, siger Rikke Bech Krogsgaard, daglig leder af Hjælpemiddelcentret. Ved at ændre de indvendige rammer er pladsen optimeret, hvilket har givet anledning til en større oprydning samt systematisering af hjælpemidlerne. Vigtigst af alt har været at skabe bedre adgangsforhold, så stedet bliver mere tilgængeligt for borgere for eksempel i kørestol. Et bredere indgangsparti med dør-automatik gør det nemt for borgerne at komme ind i den lyse og imødekommende reception, hvor medarbejderne står klar til at hjælpe. Samtidig har renoveringen givet mulighed for bedre kontorfaciliteter og et nyt rum til afprøvning Fakta KVIK SERVICE holder åbent hver torsdag mellem kl og for reparation eller eftersyn af hjælpemidler. Samtidig kan man også få tilbud om hurtig sagsbehandling på ansøgning om standard hjælpemidler. og ikke mindst en Kvik Service. Til daglig udgør én daglig leder, én administrativ medarbejder, otte serviceteknikere samt én APV-konsulent Hjælpemiddelcentret, som servicerer 10 % af borgerne i Skive Kommune. De daglige arbejdsopgaver er hovedsageligt afhentning, levering, reparation, tilpasning, vask og rengøring af hjælpemidler. Derudover varetages også arbejdsopgaver vedrørende nødkald og nøglebokse, GPS, specialløsninger samt APV. 12

17 [ feldinghus ] GNIST Line og Bo deltog på den faglige konference sammen med Peter Poulsen (th). Psykologisk ilt og recovery Feldinghus i Skive har stor succes med at arbejde individuelt og socialt med sindslidende borgere, så de får psykologisk ilt. Successen har det nationale netværk Selvpsykologisk Netværk også fået øje på. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Privat. Metoden, som Feldinghus samarbejder ud fra, er vitaliseringsmodellen. Arbejdet med modellen har skabt så stor succes, at professor Jan Tønnesvang i samarbejde med bl.a. Feldinghus stod for en workshop på en stor faglig konference, så andre rundt landet kunne få inspiration. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode - Vi blev rigtig godt modtaget på konferencen. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode. Og de to borgere vi havde med til at fortælle om, hvordan de oplever arbejdet, fik en rigtig god oplevelse, siger Peter Poulsen, leder på Feldinghus. - De borgere, der er visiteret til Feldinghus, har et særligt psykologisk eller socialt behov, som vi skal støtte dem i at få selverkendelse i forhold til. For at opnå dette tager vi udgangspunkt i, at borgeren skal uddannes i de samme metoder og teorier, som vi bruger. På den måde får vi en ligeværdighed i samarbejdet. Begge parter arbejder altså ud fra samme teoretiske grundlag. Medarbejdernes faglighed er suppleret med, at vi fører samtalen med fokus på muligheder, personlige kvaliteter og gode selvfortællinger, der opleves som psykologisk ilt og recovery. Psykologisk ilt er det, der vitaliserer sindet på samme måde, som kroppen skal have fysiologisk ilt for at leve. Recovery er en særlig tilgang og forståelse, der understøtter, at det enkelte menneske kan komme sig. Psykologisk ilt og recovery går hånd i hånd. Det er både en metode og en tilgang, der ser borgeren som ekspert i eget liv, forklarer Peter Poulsen. Kort fortalt er vitaliseringsmodellen en grundmodel, som siger, at alle mennesker har fire grundlæggende behov. 1) behov for at blive set som den man er, 2) behov for at få vist hvem man kan blive, 3) behov for at høre til et fællesskab og 4) behov for at få udfordret Fakta Feldinghus er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed. Der er 20 medarbejdere, som arbejder med træning og støtte i døgntilbud eller hjemmebesøg for ca. 35 borgere. I næste nummer af GNIST planlægger vi et portræt af arbejdspladsen og deres arbejdsmetoder. Læs mere om Feldinghus på sine kompetencer. Alle mennesker er forskellige og derfor vil de fire grundlæggende behov også komme forskelligt, til udtryk. På Feldinghus arbejder borger og medarbejder sammen om at finde de områder, der skal udvikles, og hvor der skabes psykologisk ilt, som giver selvværd, håbefulde fremtidsbilleder, sociale fællesskaber og passende udfordringer. 13

18 GNIST [ kvoteflygtninge ] Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter I december modtager Skive Kommune 15 kvoteflygtninge fra Bhutan. De rejser fra Nepal og 38 graders bagende sol nordpå til typisk dansk vintervejr og minus grader. Socialrådgiver Find Hald fra JobStart har været med Udlændingestyrelsen i flygtningelejren i Nepal for at forberede de i alt 117 buthanesiske flygtningen, der får lov til at komme til Danmark i denne omgang. Heraf skal de 15 flygtninge altså bo i Skive Kommune. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Det er Udlændingestyrelsen, der udvælger, planlægger og står for det praktiske i arbejdet med kvoteflygtninge. Udlændingestyrelsen interviewer og udvælger de flygtningefamilier, som de vurderer vil egne sig bedst til Danmark og danske forhold. Efterfølgende afholder Udlændingestyrelsen et før-afrejse-kursus i flygtningelejren. Det er sådan et kursus, at Find Hald blev tilbudt at være underviser på i flygtningelejren nær byen Damak i det sydøstlige Nepal. Socialrådgiver Find Hald skal sammen med kolleger i JobStart sikre, at de bhutanisiske familier bliver bedst muligt integreret i Danmark. Foto: Malene Brink Fem dages intensiv undervisning - Jeg var afsted i 10 dage inkl. rejsetiden. Selve undervisningen var fra mandag fredag fra kl Min rolle var at fortælle om, hvad der venter flygtningene, når de ankommer til en kommune. Hvordan vi vil tage imod dem, hvilke krav vi stiller, og hvilke tilbud vi har. Der var også sproglærere med, som underviste i basalt dansk f.eks. jeg hedder, hvad hedder du?, bare så de lige har hørt lidt dansk inden de lander. Endelig var der repræsentanter fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, som fortalte om selve rejsen til Danmark, praktiske ting som påklædning, opholdstilladelse osv., siger Find Hald, socialrådgiver i JobStart. Bambushytter uden el - Det var en særlig oplevelse at se, hvordan disse flygtninge bor i bambushytter uden el. Og samtidig giver det en vigtig viden til vores tilrettelæggelse af det treårige integrationsforløb, flygtningene får i kommunen - f.eks. skal de først lære, hvordan man laver mad på et elkomfur, hvordan opvarmning af boligen fungerer og andre daglige gøremål, som er helt naturlige for os, men som flygtningene aldrig kunne have forestillet sig. De skal også have sprogundervisning og blandt andet lære om det danske samfund, kultur, historie og arbejdsmarkedet, Flygtningelejren ved Damak i Nepal har i 20 år været hjem for de 15 Bhutanesiske kvoteflygtningen, der kommer til Skive Kommune. Foto: Find Hald Fakta I begyndelsen af 1990 erne flygtede mere end bhutanesere ud af Bhutan til Nepal. Efter langvarige forhandlinger kunne de to lande ikke nå frem til en tilfredsstillende løsning for den store gruppe af flygtninge fra Bhutan, og derfor har de ca mennesker levet i flygtningelejre i Nepal de seneste 20 år. For 5-6 år siden besluttede USA, at de over en årrække ville modtage bhutanese. En række lande, herunder Danmark, tilbød samtidig at modtage hver deres kvote. I Danmark har vi modtaget 759 bhutanesere hen over årene siden De 15 kvoteflygtninge fra Bhutan, der kommer til Skive Kommune i december, er de første, som kommunen modtager fra Bhutan. Skive Kommune modtager i alt flygtninge om året. fortæller Find Hald, der glæder sig til at modtage og følge de bhutanesiske familier, så de bliver godt integreret i Danmark. 14

19 [ jubilarer ] GNIST 25 års jubilæum 40 års jubilæum Lauge Møller Pedersen, Skive Renovation 4-S, 19. september 2013 Birte H. Sørensen, Ældreområdet - Distrikt Nord, 9. oktober 2013 Irene Kjeldgaard, Lem Ældrecenter, 21. oktober 2013 Inge Pedersen, Plejecenter Gammelgaard, 1. august 2013 Vera Aakjær Jakobsen, Bostedet Hjaltesvej, 1. oktober 2013 Ligestillingsredegørelse Hvert år udarbejdes en opgørelse over ansatte i kommunen. Tallene i nedenstående figurer viser mandlige og kvindelige ansattes løn for faglige områder. Mændenes løn er sat til indeks 100. AC 2011 AC ,6 SL området ,4 SL området ,6 Kontorpersonale 2011 Kontorpersonale ,4 91,6 Folkeskolelærere Folkeskolelærere Pædagogisk personale ,4 Pædagogisk personale ,3 Pædagogiske ledere 2011 Pædagogiske ledere ,7 90,1 111,7 Social og Sundhedspersonale 2011 Social og Sundhedspersonale 2013 Syge og sundhedspersonale 2011 Syge og sundhedspersonale , indeks 15

20 GNIST [ sportsforening ] Gokart og Human Football Ca. 15 medlemmer af KSF havde mandag den 25. september fundet vej til Skive Gokart på Gyovej, for denne aften at spille en gang Human football og køre noget gokart. Human football er den menneskelige udgave af bordfodbold, hvor hver deltager spændes fast til en stang, som går hen over banen. Denne gang var vi lige nok til at danne 2 hold, så der blev spillet bedst af 3 kampe, og det skal lige, siges det giver varmen, og sveden sprang på flere af deltagerne. Resultaterne er ikke så vigtige, så dem springer vi let og elegant hen over. Efter en kort pause hvor der blev indtaget lidt væske og noget spiseligt, var det tid til at køre gokart. Der blev lavet nogle 2 og 3 mands hold, også gik det ellers løs med et 40 min langt race, og det fik man også varmen af, for der skal drejes en del gange på den snævre bane. Der blev efterfølgende vist snakket lidt om et vinderhold, og hvem der har håneretten det næste års tid. En rigtig spændende aften, og helt klart noget, som vi gentager. SPORTSFORENINGENS KALENDER Bowlingmester 2013 Årets bowlingmester skulle findes, og det havde lokket 30 medlemmer fra KSF i Skive Bowl N Fun til en spændende aften i den ædle sport bowling. Der blev spillet på 6 baner, og efter en times intens spil, som var plaget af lidt tekniske problemer på flere af banerne, kunne Jes tage fiduspokalen og titlen som bedste mand med hjem igen, efter en flot serie på 223, og Charlotte kunne kåres som den bedste kvinde med en serie på 136. Sidste præmie blev uddelt til den mest tætte duel i en serie, her førte Else lige indtil sidste runde, hvor presset måske blev for stort for hende, og hun fik kun væltet få kegler og endte på 107, og Benny kom så med en flot afslutning og smuttede forbi med 109, for så igen at blive slået på målstregen af Claus med 110 til stor morskab for vinderen. Bagefter var vi dog alle vindere og kunne nyde et par hyggelige timer i restauranten med god mad! Aktivitetskalender 15. november 2013: Ligadamehåndbold Skive FH Nykøbing Falster 6. februar 2013: Generalforsamling i Sportsforeningen kl på Rådhuset i Torvegade. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 16

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Nu også med akupunktur

Nu også med akupunktur Gnist Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2008 Sundhedsordning Nu også med akupunktur Hvordan er din leder? Lej dit feriehus Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

Læs mere

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ]

GNIST. Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2011 ] Hus med kant [ s. 4 ] En rigtig win-win situation [ s. 6 ] Den nye Fur-færge ændrer alle rutiner for medarbejderne [ s. 8 ] GNIST [ leder ]

Læs mere

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden

GNIST. Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre. Konflikter skaber udvikling. Ta ud indstik: Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 december 2010 Ledere og medarbejdere gør hinanden bedre Konflikter skaber udvikling Ta ud indstik: Feriefonden medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold

Læs mere

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ]

Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2013 ] Ny rygepolitik [ s. 3 ] Tablets til Fursund Skole [ s. 7 ] Kursuscenter i kolonihavestil [ s. 9 ] RENT LIV fest [ s. 10 ] GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2014 ] Fem skarpe til borgmesteren [ s. 3 ] Skive Byråd 2014 Danmarks første gaslastbil [ s. 6 ] Støttecenter for voksne [ s. 9 ] Guld til brolægger [ s.

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde

GNIST. Vi samler på gyldne øjeblikke. Ingen garanti for nattesøvn. Ingen borgere bliver kastebolde GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 3 september 2011 Vi samler på gyldne øjeblikke Ingen garanti for nattesøvn medarbejder.skivekommune.dk Ingen borgere bliver kastebolde 2 Gnist Leder Indhold 3:

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro

Læs mere

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag

GNIST. [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 marts 2013 ] [side 2] Gas er ikke varm luft [side 6] A09 betyder da fri, gør det ikke? [side 11] Parat til at vende skuden i en uforudsigelig hverdag GNIST

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Danmarks største solcelleanlæg. Økonomien er under pres. Tidlig indsats gør en forskel. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 4 september 2009 Danmarks største solcelleanlæg Økonomien er under pres Tidlig indsats gør en forskel medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Tal

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere