Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 december 2013 ] Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] De første kvoteflygtninge fra Bhutan [ s. 14 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør TEMA: Sammen ad nye veje 3 TEMA: Fra overordnet strategi til praksis TEMA: Samarbejde med Aalborg Universitet TEMA: Forældre tjekker selv deres børn ind og ud TEMA: God erhvervsservice også ved digital post TEMA: Ådalen på bølgen TEMA: Glascontainer gav god opmærksomhed IT på vej med ny sikkerhedspolitik Molokker er til affald og genbrug Skive Renovation 4-S bliver til I/S Tarok spillede og kameraerne snurrede Pressen indviede Tarok Ruten INDSTIK: Feriefonden Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Psykologisk ilt og recovery Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter Ligestillingsredegørelse Jubilæer Sportsforeningen Personaleforeningen Min passion: Motion med lyde fra Bollywood Trivselsmåling det er nu det gælder Du var sikkert en af de næsten medarbejdere, som gav sin mening til kende i trivselsmålingen i september og oktober. Det gjorde lidt mere end to ud af tre medarbejdere i Skive Kommune. Den gode svarprocent er et godt udgangspunkt for, at vi nu rigtig kan bruge målingen i det fortsatte arbejde med trivslen på vores arbejdspladser. Jeg vil derfor gerne takke for det engagement, som ledere og medarbejdere indtil nu har lagt i undersøgelsen og ikke mindst en tak for din besvarelse! Rapporterne med resultatet af de mange besvarelser er lige blevet sendt ud til arbejdspladserne. De er af praktiske grunde sendt til lederne, som repræsenterer arbejdspladsen. Trivslen er som jeg håber, I er enige i alles ansvar. Jeg vil derfor bede jer alle forholde jer konstruktivt til det videre forløb med opfølgning på målingen og være med til at bruge jeres viden og erfaring til at bidrage med løsninger på de problemstillinger, som rapporterne måtte pege på, og som kommer frem i den dialog, vi nu skal have på alle arbejdspladserne som opfølgning på målingen. Det er nu, vi skal høste udbyttet af arbejdet med at gennemføre målingen, og det er nu, du skal byde ind med gode forslag til, hvordan trivslen og samarbejdet bliver endnu bedre på din arbejdsplads. Det nye byråd Valget til byrådet er nu vel overstået, og det nye byråd tiltræder 1. januar. I dette nummer af Gnist skriver vi om den nye udviklingsstrategi for hele kommunen, som vi har arbejdet på i løbet af året. Udviklingsstrategien følger op på de mål og visioner, det gamle byråd formulerede Per Mathiasen, kommunaldirektør ved starten af byrådsperioden og skal samtidig være et solidt afsæt for det nye byråd med de visioner, mål og de indsatser, som de ønsker at gennemføre. At vi har en strategi er udtryk for, at vi ønsker at forholde os offensivt til de udfordringer, vi forventer at møde de kommende år. Selvom vi har udfordringer med f.eks. et faldende befolkningstal og en stram økonomi, står vi på ingen måde med ryggen mod muren. Vi kan handle rettidigt, hvilket bl.a. giver os mulighed for at starte processerne omkring de store planer og politikker, som det nye byråd skal arbejde med, op i god tid, så byrådet bliver klædt rigtig godt på, får drøftet tingene grundigt, og så der også er tid til at inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter i processerne. Med en veldrevet kommune, en klar strategi og først og fremmest med alle I dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, mener jeg, vi er rigtig godt rustet til at støtte op om det nye byråd. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRaunborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Find Hald, Malene Brink og Thomas Køser. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: februar 2014 Deadline næste nummer: 30. januar 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Sammen ad nye veje I hvilken retning ønsker vi, at Skive Kommune skal udvikles? Noget af svaret findes i den nye udviklingsstrategi. Af kommunaldirektør Per Mathiasen Hvert år siden 2007 har vi formuleret en virksomhedsstrategi for Skive Kommune på samme måde, som der på alle arbejdspladser udarbejdes en virksomhedsplan. I år har vi formuleret en ny, samlet udviklingsstrategi, hvor vi ser kommunen i et helhedsperspektiv. Den nye udviklingsstrategi handler således både om kommunens økonomi, service, udvikling og drift. Udviklingsstrategien gør status på baggrund af de mål og visioner, som byrådet formulerede ved sin tiltrædelse for fire år siden. Jeg synes, det er meget tydeligt, at byrådets pejlemærker har været retningsgivende for kommunens udvikling og arbejde gennem de seneste fire år. Målene er udmøntet på en lang række områder, f.eks. Rent Liv-strategien, ny erhvervspolitik, Energibyen Skive osv. Den nye udviklingsstrategi ser i høj grad også fremad. Den ser på den situation, kommunen er i lige nu, og de udfordringer vi skal forholde os til fremover. På den baggrund peger den på en række konkrete indsatsområder, som vi skal arbejde med de kommende år. Strategien skal være med til at udvikle vores organisation som en effektiv virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Samtidig rummer strategien vores mål og visioner for vores service og velfærd, Fakta [ STRATEGI ] På de følgende sider er en række eksempler på konkrete initiativer og indsatsområder, som kan ses i sammenhæng med den overordnede strategi for udviklingen af Skive Kommune. Udviklingsstrategien kan læses på intranettet under Organisation > Strategier og om hvordan vi vil udvikle Skive Kommune som egn, dvs. som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Den 1. januar 2014 tiltræder et nyt byråd. Vi vil gerne selv sætte dagsordenen i Skive Kommune, være på forkant med udviklingen og påvirke rammerne for vores arbejde. Vi vil derfor være med til at klæde det kommende byråd på til den fremtid, vi går i møde. Det er tanken, at denne strategi skal danne et godt grundlag for det nye byråd og støtte byrådet i deres arbejde med fortsat at udvikle Skive Kommune. Strategien skal også være inspiration til alle kommunens arbejdspladser på tværs af fagområder. Strategien slår en række vigtige, aktuelle temaer an, som kan forstås og udmøntes meget forskelligt på de forskellige områder. Som et eksempel kan jeg nævne begrebet mestring, som er velkendt inden for social- og ældreområderne. Det handler om, at vi i højere grad har fokus på borgerens egne ressourcer, og hvordan vi kan hjælpe borgeren til at hjælpe sig selv. Det er først og fremmest godt for borgeren, og samtidig er det en effektiv og fagligt tilfredsstillende arbejdsform. Denne tankegang giver også mening på mange andre områder, hvor vi i stigende grad taler om medborgerskab, inddragelse, frivillighed og fællesskab. Når vi ser tingene på tværs og taler med hinanden på tværs af fagområder, viser det sig, at nye begreber og andre tænkemåder kan være meget inspirerende for egne områder. Det har vi allerede i tilblivelsen af strategien erfaret, fordi strategiarbejdet tilføjer vores organisation nyt liv, nye idéer og inspirerer til nye og bedre måder at gøre tingene på. 3

4 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] Fra overordnet strategi til praksis Udviklingsstrategien ser på helheder i Skive Kommune. Den sammenhængende børnepolitik ser på 0-18 årige borgere. Hvordan hænger det hele sammen? Dagtilbudschef Lotte Junker ser en rød tråd fra strategi til praksis. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Jeg mener, det er uhyre vigtigt at spinde en tydelig rød tråd fra udviklingsstrategi, den sammenhængende børnepolitik, der dækker hele forvaltningen og alle de initiativer, der konkret er i vores daginstitutioner, siger dagtilbudschef Lotte Junker. Fra strategi til praksis - Ét eksempel er, at vi har sat fokus på børnenes sproglige kompetencer i alle daginstitutioner. Det betyder f.eks., at alle tre-årige børn bliver sprogvurderet. De børn, der har sproglige udfordringer, får så den støtte de har brug for, så de får forudsætningerne for en god start og forløb i skolen. Vores indsatser på dagtilbudsområdet skal bygge på de mål og indsatser, der sættes på skoleområdet. Vi skal derfor bruge læseevalueringsresultaterne aktivt i vores tilrettelæggelse af sprogindsatserne. Ser vi det eksempel i forhold til strategien, er der en klar sammenhæng: sprog er en indsats i vores læreplaner, det er en fælles handleplan for 0-18 år i forvaltningen, det er en del af den sammenhængende børnepolitik under temaet Lige udviklingsmuligheder, og videre i udviklingsstrategien under kapitlet Service og velfæld. Så på den måde er der en helt klar rød tråd fra hverdag til helhedstænkning og fra strategi til praksis, forklarer Lotte Junker. - Det, jeg tror, vi skal øve os i at blive bedre til, er at opstille klare mål og handlinger, der understøtter hinanden. Hvilke løsninger tror vi på og hvordan vil de mål, vi sætter, understøtte den øvrige organisations mål? Hvordan skubber daginstitutionernes indsatser på målet om, at 95% af vores unge skal have en ungdomsuddannelse? Hvordan skubber vores forebyggende indsatser på målet om mestring og egen forsørgelse?, siger Lotte Junker, og fortsætter; - Utraditionelle løsninger skal vi finde både på tværs af organisationen og i nye sammenhænge og nye samarbejdsrelationer. Hvad kræver det af os i fremtiden? - Det skal vi tage stilling til fagligt og indholdsmæssigt, og det skal vi også tage stilling til ledelsesmæssigt og strategisk. Derfor skal vores fælles udviklingsstrategi have liv og sjæl i vores decentrale hverdag og knyttes op på de indsatser, vi leverer hver dag - i vores tilfælde til børn og forældre, slutter Lotte Junker. Lotte Junker Pedersen Samarbejde med Aalborg Universitet Skive Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Visionen for samarbejdet er at skabe vækst og vidensudveksling gennem en række konkrete initiativer og dermed understøtte det lokale erhvervslivs behov for og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. Foto: Colourbox Fokus for samarbejdet vil i første omgang være på at skabe tilbud om praktikophold og samarbejde om studenterprojekter med kommunens virksomheder og den kommunale organisation. I den sammenhæng vil Skive Kommune, i samarbejde med Aalborg Universitet, skabe netværk og tilbyde at facilitere lokale virksomheders kontakt til universitetet og de studerendes kontakt til kommunens virksomheder. Også internt i den kommunale organisation skal der oprettes praktikpladser. Helt konkret er målet, at der skal skabes 2-5 praktikpladser for studerende fra Aalborg Universitet i løbet af 2014, og at man herudover tilbyder de studerende at indgå i samarbejde med kommunens afdelinger og institutioner omkring projektopgaver. Samarbejdet med Aalborg Universitet er et led i implementeringen af Skive Kommunes erhvervspolitik og en del af Skive Kommunes udviklingsstrategi. Her er et væsentligt element i indsatsen på erhvervsområdet, at kommunen skal arbejde aktivt for at sikre gode rammebetingelser for vækst i erhvervslivet, bl.a. ved at bringe virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder tættere sammen for at skabe synergi og vidensoverførsel. Udover samarbejdet omkring praktikophold og studenterprojekter er der nedsat en gruppe, som skal arbejde med at få Erhvervs-Ph.D. er til kommunen. I løbet af 2014 forventes samarbejdet desuden at komme til at byde på fælles arrangementer, hvor forskere og studerende deler den nyeste viden med virksomhederne i Skive Kommune inden for spændende områder fx innovation, iværksætteri og bæredygtig energi. Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet blev indgået pr. 1. september i år og løber frem til udgangen af Det er en del af udviklingsstrategien at etablere tættere samarbejder med universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner 4

5 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Forældre tjekker selv deres børn ind og ud I alle daginstitutioner i kommunen har der i tre måneder været installeret touch-skærme. Tekst og foto af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Indtil videre bliver de brugt til at checke børn ind og ud af daginstitutionen, og derudover bliver de også brugt til fx at lave rapporter, som viser, hvor mange børn, der er i institutionen, hvor mange der er ude af huset, om der er nogle, der er syge, og hvor mange der møder op i ferieperioder. Funktionerne gør det nemmere at planlægge og fordele ressourcerne for pædagogerne. Ifølge Lone Rask Hansen fra Dagtilbudsafdelingen er DayCare Systemet, som det hedder, blevet taget godt imod. - Både forældre og pædagoger er rigtig glade for systemet. Forældrene er uafhængige af tid og sted, hvis de f.eks. skal melde deres barn syg, og kan hurtigt gøre det med en app, der er tilknyttet systemet i deres barns daginstitution. Det passer meget nemt ind i deres hverdag, fortæller hun. Med app en kan forældrene også komme til at se billeder af aktiviteterne i daginstitutionen, ligesom det for pædagogerne er nemt at komme i kontakt med forældrene. Deres kontaktinfor- mationer står nemlig på barnets profil i systemet. Ind- og udcheckningssystemet giver også pædagogerne bedre tid til børnene om morgenen, fordi de ikke bliver forstyrrede af kimende telefoner og små sedler med beskeder og noter. - Med det her system er det muligt for både pædagogerne og forældrene at skabe overblik, når det passer dem bedst siger Lone Rask Hansen. Udviklingsstrategien: IT skal anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. Fakta Hvad er DayCare systemet? DayCare systemet bliver betjent af både pædagoger og forældre. Det findes som en touch-skærm i daginstitutionerne, hvor børnene kan blive checket ind og ud. Systemet findes også som en app til både mobiltelefoner og tablets, som kan betjenes af både pædagoger og forældre. Man kan melde sit barn syg, melde ferie og se, hvornår der er ture ud af huset. 5

6 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] God erhvervsservice også ved digital post Den 1. november blev det lovpligtigt for alle virksomheder at kunne modtage digital post, og Skive Kommune var i god tid klar med de nødvendige løsninger, så posten kan sendes digitalt. Selv om alt herfra kunne køre på digitale skinner, slipper kommunen dog ikke taget i de lokale virksomheder. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling - Skive Kommune sætter en ære i at yde en god erhvervsservice. Det gælder naturligvis også den service, vi yder i forbindelse med indførelsen af digital post til virksomheder, siger IT-chef Michael Hviid. En tredjedel af landets virksomheder var ikke klar den 1. november, mange kom for sent i gang, og der opstod flaskehalsproblemer med at modtage den medarbejdersignatur, som er nødvendig for at oprette en digital postkasse. Fakta For borgere bliver det obligatorisk at kunne modtage digital post fra den 1. november Målet er, at 80 % af den skriftlige kommunikation til borgere og virksomheder skal foregå digitalt i slutningen af Jeg vurderer, at antallet er tilsvarende på Skiveegnen. Det betyder, at mange stadig er i gang med at oprette postkassen, og blandt dem vil der være nogle, som har problemer med at gennemføre oprettelsen, siger Michael Hviid. For at hjælpe virksomhederne godt i gang, har Skive Kommune inviteret de lokale virksomheder til en række gåhjem-møder, hvor virksomhederne dels har fået information om, hvordan den digitale post fungerer og dels konkret hjælp til at oprette en postkasse. Derudover anbefaler IT-chefen, at kommunens ansatte i en overgangsperiode er opmærksomme på, om virksomhederne rent faktisk modtager deres post. - Især når det drejer sig om post, som kan være belastende for en virksomhed, dvs. en afgørelse, en tilladelse, en bevilling - noget som man vil være sikker på, at virksomheden får læst, så kan man i en periode overveje, om det skal sendes med papirpost, eller man kan vælge at følge op på den digitale post med et telefonopkald. Desuden, hvis kommunen Sammen ad nye veje ifølge udviklingsstrategien skal IT anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. ikke modtager et svar som forventet på en henvendelse, er det naturligvis ikke en god idé at sende en rykker ad samme digitale vej, siger Michael Hviid. Læs mere om digital post på digital+post 6

7 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Glascontainer gav god opmærksomhed I begyndelsen af oktober landede en glascontainer på 12 x 4 meter på Posthustorvet i Skive. Containeren kom til byen med det formål at sætte fokus på filmen Tarok grib drømmen mens du kan. En offensiv PR-indsats er et af indsatsområderne i Skive Kommunes nye udviklingsstrategi. Tarok filmens budskaber og dermed også glascontaineren er overensstemmende med værdierne i det fælles brand RENT LIV. Mens containeren stod på Posthustorvet fik forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder mulighed for at vise, hvordan de griber drømmen i Skive. - Glascontaineren blev taget rigtig godt imod, og det har været en virkelig god mulighed for de lokale skoler og virksomheder, der har været i glascontaineren. De har haft en speciel chance for at vise sig i gadebilledet, og det kan være med til at gøre det, de laver, mere håndgribelig for borgerne, fortæller den ene af tovholderne Laura Hammer, som var praktikant ved Markedsføring og Erhvervsudvikling. Hun og den anden tovholder, Tanja Aagaard, læser på serviceøkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania i Skive. De stod for projektet, programmet ved glascontaineren, og sørgede sammen med kulturkonsulent Louise Top Rasmussen for, at alt forløb, som det skulle. Glascontaineren bliver sendt rundt til de forskellige kommuner, som er en del af kultursamarbejdet i forbindelse med projektet EU kulturhovedstad Aarhus /camu Ådalen på bølgen Kulturfestival Bølgen bringer musikalske skumsprøjt forskellige steder i Skive Kommune. I september gæstede to musikere Cafeen på Ådalen. Gæsterne til koncerten fik sig en utraditionel musikalsk oplevelse af helt nye og alternative dimensioner. Samtidig blev lattermusklerne flittigt brugt. Musikerne Lars Greve (saxofon/klarinet) og Kresten Osgood (trommer) holdt en intim og hyggelig koncert på Ådalens cafe. Om deres koncertturne i forbindelse med Kulturfestival Bølgen, siger Lars Greve: - Vores ambition er skabe en tankevækkende musikalsk oplevelse, med en type musik som sjældent når Midt- Vestjylland, radio eller tv. Helt i tråd med Kulturfestival Bølgen, som går ud på at tilbyde improviserede musik, på steder som ikke plejer at have den type koncerter. Cafeen er et kommunalt aktivitets- og træningstilbud til psykisk sårbare i Skive under Center Ådalen. Koncerten var for brugere af både cafeen og Ådalens øvrige tilbud. /mabr Lars Greve og Kresten Osgood under koncerten i Ådalen som led i Kulturfestival Bølgen. Gæsterne i Ådalens cafe blev godt underholdt med en utraditionel musikalsk oplevelse. 7

8 GNIST [ kort nyt ] IT på vej med ny sikkerhedspolitik En ny IT-sikkerhedspolitik vil blive indført i begyndelsen af det nye år. IT-afdelingen er i øjeblikket i gang med at udarbejde den nye politik i samarbejde med nogle af kommunens systemejere. - Det er ikke, fordi den gældende sikkerhedspolitik ikke er god nok. Den fungerer, som den skal, men verden ændrer sig, og vi følger med. Den nye IT-politik bliver frisket op og skåret til, og det nye er især, at den kommer til at fokusere på risikovurderinger og beredskab, fortæller IT-chef Michael Hviid. At indarbejde et beredskab i politikken kræver inddragelse af de afdelinger, der bruger de IT-systemer, som er afgørende for Skive Kommunes drift, herunder systemer med persondata. - Vi kan vurdere de faglige IT-risici for at et system kan gå ned, men det er fagområderne, som hver især skal komme med løsninger på, hvordan et beredskab skal se ud i tilfælde af, at systemet går ned. Hvordan vil Løn og Personale håndtere lønkørslerne, hvis Silkeborg Data lukker ned i 14 dage? Eller hvordan vil myndighedsafdelingen holde styr på, hvilke borgere de skal besøge hvor og hvornår, hvis deres IT-system svigter? For at få svar på de relevante spørgsmål afholder IT i løbet af efteråret en række workshops med deltagelse af de respektive afdelinger, og efterfølgende vil der blive udarbejdet de beredskabsplaner, som vil indgå i den nye ITsikkerhedspolitik. /bbah Molokker er til affald og genbrug I boligkvarterer og sommerhusområder er der flere steder i Skive Kommune opsat molokker. Og der kommer flere, lover Skive Renovation 4-S. Målet med molokkerne er at øge affaldssorteringen og samtidig gøre tømning og håndtering af affald endnu mere effektiv. /mabr I låget på Molokken sidder et løfteøje som kranens krog hugges i. Hver molok er til én slags affald eller genbrug. Den, der bliver tømt på billedet, er til husholdningsaffald. De andre Molokker ved siden af er til henholdsvis papir, pap, glas og metal/plast. På siden af dagrenovationsbeholderen er en mindre beholder til batterier. Over jorden ligner en Molok en lille container, men det er en stor beholder, hvor ca. 60 % af volumen er under jorden. Molokken rummer i alt 5 m husholdningsaffald. Her er det Molokker på Vestervænget i Skive. Molokken til husholdningsaffald bliver tømt én gang om ugen. Det tager under ét minut at tømme 5 m husholdningsaffald. 8

9 [ nyt I/S ] GNIST Skive Renovation 4-S bliver til I/S Den 1. januar 2014 bliver Skive Renovation 4-S lagt sammen med renovationsselskaberne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i et nyt I/S selskab. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Der skal store mængder sorteret materialer til for at få de rigtig gode priser. I det nye selskab går renovationsselskaberne i Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner sammen, og kan dermed levere tre gange så meget til genbrug som Skive Kommune gør i dag. Navnet på det nye selskab bliver Nomi 4S. Den beslutning er truffet, men der er en lang række andre ting, der skal planlægges, besluttes og gennemføres inden sammenlægning er fuldført. Ledere og medarbejdere i de fire kommuner arbejder på højtryk for at få det hele klar til årsskiftet. Baggrunden for dannelse af det nye selskab er, at hver for sig er de fire kommuners renovationsselskaber for små. Skive Kommunes indbyggere er for lille et grundlag for en effektiv affalds- og ressourcehåndtering. - I dag tænker vi helt anderledes om renovation, end vi gjorde for 20 år siden. I dag er alt det, vi smider ud nemlig ikke affald, men materialer som skal sorteres, sælges og genbruges, forklarer Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S. Affald er ressourcer I to år har Regeringens ressourceplan været på vej. Blandt andet for at leve op til ressourceplanen og fordi det giver mening at genbruge ressourcer, både økonomisk og miljømæssigt. - Når vi vil indgå en aftale med en køber, og få en god pris for f.eks. pap, papir, metal eller glas, så skal vi kunne garantere en vis mængde. Jo større og fast mængde, jo bedre pris. Sådan hænger det sammen. Indtil nu har vi i 4-S kunnet forhandle os til bedre og bedre priser, fordi vi er gode til at håndtere affaldet. Samtidig er borgere og virksomheder gode til at sortere og bruge genbrugspladserne. Det har betydet, at prisen for at komme af med affald har været den samme for borgerne i mange år. Men nu har vi nået det punkt, at vi skal sikre større mængder materialer til genbrug for at få endnu bedre priser, forklarer Svend Pedersen. Genbrug fra indbyggere Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har tilsammen indbyggere. I Holstebro ligger Dong s forbrændingsanlæg, som 4-S allerede i dag leverer husholdningsaffald til forbrænding til. Skive Kommune er én af de få kommuner, som har et deponi til affald, der ikke kan genbruges eller brændes, men skal deponeres under særlige forhold. - Hver af de fire kommuners renovationsselskaber bidrager til det nye selskab på forskellig vis. Vi har også forskellige måder at håndtere affald og ressourcerne på, men vi kan lære af hinanden og tage det bedste med over i det nye selskab. Borgere og virksomheder kommer ikke umiddelbart til at mærke nogen ændringer. Genbrugspladserne fortsætter som hidtil, og afhentning af affald er der årelange kontrakter på, siger Svend Pedersen. Medarbejderne på genbrugspladserne på Oddervej i Skive og i Kåstrup fortsætter også på deres respektive arbejdspladser. Undtagelsen er det administrative personale i Kåstrup. I 2014 forventes der ikke de store ændringer, men fra er det planen at samle administrationen for det nye selskab i Holstebro. Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S glæder sig til, at dannelsen af det nye selskab snart er en realitet. 9

10 GNIST [ film om tarok ] Tarok spillede og kameraerne snurrede Den grønne løber var rullet ud, da 850 prominente gæster indtog KulturCenter Limfjord ved den nationale gallapremiere på biograffilmen TAROK grib drømmen mens du kan. Blandt dem var et opbud af pressefolk. TV og radio sendte live fra gallaen, ligesom som de landsdækkende aviser og blade de efterfølgende dage dækkede begivenheden tæt. - Vi har opnået en pressedækning uden lige. At komme på et opslag i Billedbladet med teksten Fester og Gæster - Gallapremiere i Skive er ikke just hverdagskost for Skive Kommune, for bare at nævne ét eksempel på den ekstraordinære pressedækning, siger Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har haft den overordnede tovholderfunktion på alt omkring filmen om Tarok, fra samarbejdet med filmproducenten, samarbejde med de lokale aktører, gennemførelse af den nye Tarok Rute, planlægning af gallaen, presseindsats og meget mere. /bbah 10

11 Ta ud indstik ferieboliger Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune

12 Feriefondens feriesteder Blokhus, Hune sommerhus, Plantagevej 4 C Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng), dyner og puder (sengetøj skal medbringes), stue/køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine, højstol, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler samt udgang til træterrasse med grill, gyngestativ og sandkasse. Sommerhuset ligger ca. to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden tæt på Fårup Sommerland. Husdyr er tilladt. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Skagen Strand Tranevej 108, Hulsig - ejerlejlighed nr. 81 Ferieboligen er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (et værelse med dobbeltseng og to værelse med to enkelt senge) fordelt på to plan, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, tv, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine. Dejlig terrasse med havemøbler og grill. Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse dog kan internet fås mod betaling. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt.

13 Bønnerup Strand Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Ferielejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt seks sovepladser (et værelse med to enkelt senge og et værelse med to enkelt senge samt sovesofa til to personer), dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, højstol, stue med TV, badeværelse med bruseniche. Dejlig terrasse med aftensol. Medbring selv grill. Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort køreafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat med mange aktivitetsmuligheder. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt. Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m, som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, højstol, komfur, køleskab og opvaskemaskine. Stort badeværelse med vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip - er der adgang til 1. sal, som indeholder to gode soverum med fire sovepladser og indbyggede skabe, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse med grill samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Husdyr er ikke tilladt. Adgang til Internet. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året. Gråsten Marina Fiskenæs Feriepark 4, Gråsten Etplans feriehus i 1. række ud til vandet med skøn udsigt over vandet samt til Gråsten Havnefront. I tilknytning til huset er et meget stort og veldrevet Feriecenter med badeland, motionscenter og wellnessafdeling. Som lejer af huset er der fri adgang til alle disse faciliteter. Feriehuset er på 98 m indrettet med 4 gode værelser, samt stue med sorte lædermøbler, hvor der er rig mulighed for at hygge sig. 2 værelser er med dobbeltsenge, og de 2 andre værelser er med sovesofaer. Dejligt køkken/alrum med amerikanerkøleskab, og udgang til terrasse, badeværelse med bruser, spabad og sauna. Desuden gæstetoilet samt bryggers. Kort afstand til større byer som Åbenrå, Sønderborg og Flensborg. Et område med aktiviteter for alle. Der er internet, fællesantenne, fladskærms-tv i stuen og på 2 af værelserne. Husdyr er ikke tilladt.

14 Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune For at leje én af feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Feriefonden, Skive Kommune, Postboks 509, 7800 Skive eller til Ansøgning skal være modtaget senest mandag den 13. januar Ansøgningsskemaet findes også på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked. Har du ikke fået svar senest den 3. februar 2014, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Efter 3. februar 2014 kan du på Intranettet under Medarbejder > Feriefond se en oversigt over de resterende ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail til Feriefonden, hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Husk at oplyse navn, private adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter: Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune, og der må ikke ske udlån/videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Har du en lejeaftale som ligger efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Vi gør opmærksom på, at lejeaftaler er bindende, dog vil Feriefonden i særlige tilfælde godkende en annullering. Genudlejningen må kun foretages af feriefonden. OBS! Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Blokhus. Udlejningsperiode : Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring : Boligerne skal afleveres rengjorte. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Hvis ikke rengøringen aftales med Feriecenteret, skal man selv sørge for rengøringen. Slutrengøring vedr. ferieboliger ved Hotel Skagen Strand og Marina Fiskenæs Grenå er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centrene med 500,- kr. for Skagen, og 520,- kr. for Gråsten. I Blokhus og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen i ferieboligerne. Husk at ovn og grill skal rengøres efter brug. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for efterfølgende brugere, hvis alle sørger for en god rengøring, herunder paneler, døre, vinduer mv., når man kan se, der er behov herfor. Praktisk information: Feriefondens ferieboliger forvaltes i det daglige af lejerene dvs. de medarbejdere, der bebor det. Derfor er det vigtigt at: Boligen bliver fuldt og grundigt rengjort inden afrejse af lejere, eller hvor det er muligt af feriecentret, og at boligen efterlades med møbler og ting på rette plads. Mindre mangler forsøges udbedret f.eks. udskiftning af elpære, en større rengøring af badeværelse, ovn der tænger til rens, afkalkning af kaffemaskine/elkedel eller vask af vinduer. Større mangler og andet meldes tilbage til Feriefonden. Bedøm om mangler kan udbedres her og nu, eller om Feriefonden skal kontaktes under opholdet eller efterfølgende. Skriv gerne i gæstebogen ved udbedring af en mangel, så de efterfølgende beboere kan se det. Mindre anskaffelser til huset eksempelvis udskiftning af batterier, elpære, støvsugerposer eller gulvklude kan købes, og Feriefonden vil refundere beløbet. Husk blot at indsende kvitteringen efterfølgende til Feriefonden sammen med dit CPR nr., så vil beløbet blive indsat på din NemKonto. Er du i tvivl om et indkøb, kan du ringe til Feriefonden. Betaling : Lejen + el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgåede lejeaftaler er bindende. Yderligere information : Se intranettet under: Medarbejdere > Feriefond. Kontakt Feriefonden: Mail: Telefon: Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. Slutrengøring valgfrit. Centrets pris kr. 450,00. Skagen Strand: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 500,- betales til centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Gråsten: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,60 pr. kw og vand kr. 65,-/m betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 520,- betales til centeret. For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 1. maj til og med fredag den 5. september Fredag den 10. oktober til fredag den 17. oktober Fredag den 6. februar til fredag den 13. februar Praktisk info om lejemålene I højsæsonen udlejes kun i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 29 starter fredag den 11. juli i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 29 starter fredag den 18. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Bemærk dog: Alle lejemål i Skagen først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen Alle lejemål i Gråsten først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen

15 [FILM OM TAROK] GNIST Pressen indviede Tarok Ruten Dagen efter gallapremieren inviterede Markedsføring og Erhvervsudvikling den danske presse, som de første, ud for at opleve Skives nye rute: Tarok Ruten. Med var filmproducent Regner Grasten, instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis og Jørn og Ingelise Laursen, som alle kunne fortælle en masse gode historier om filmens tilblivelse, og om dengang Tarok i virkeligheden levede. Tarok Ruten består af fem Skive-lokationer, hvor der er lavet optagelser til filmen om Tarok. Visuelt er ruten bundet sammen af en række skilte, som fortæller korte historier om filmoptagelserne og om Tarok. På hvert af skiltene er der en QR-kode, som man kan scanne for at se et kort klip fra filmen, fx kan man på Hagenshøj atter se Tarok trave i sin fold. Ligeledes henviser skiltene til den nye hjemmeside tarok.skive.dk, hvor man kan komme en tur bag kameraet og se interviews med producent, instruktør, skuespillere og Jørn og Ingelise Laursen. Tanken er, at filmturister, der besøger Tarok Ruten, kan få nogle af de mange historier om filmen og om Tarok med også når filmproducent og instruktør ikke er i Skive, fortæller Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har udviklet ruten i samarbejde med de aktører, som har lagt hus og jord til filmoptagelserne. En af aktørerne, Skive Trav, er gået i gang med at arrangere organiserede ture på ruten og meddeler, at de to første ture på ruten allerede er fastlagt. /bbah Fakta [ FILM OM TAROK ] I filmens og hestens hovspor Tarok Ruten er en rejse gennem tre årtier fra det traditionelle landbrugssamfund i 50 erne, op gennem 60 erne med pigtrådsbal og kærlighed, til oliekrise og national stolthed omkring en hest i 70 erne. Se mere på tarok.skive.dk Tarok-ruten 11

16 GNIST [ hjælpemiddelservice ] Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Medarbejderne på det tidligere Hjælpemiddeldepot byder velkommen i nyrenoverede lokaler og skifter navn til Hjælpemiddelcenter. Her er der øget tilgængelighed og nye muligheder. Adgangsforholdene er forbedret, pladsen er optimeret og et nyt rum skaber gode muligheder for afprøvning og Kvik Service. Tekst af praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation Foto: Malene Brink Medarbejderne på Hjælpemiddelcentret i Skive har her i efteråret taget et renoveret og flot center i brug. - Vi er rigtig glade for nu at kunne byde borgerne i Skive Kommune velkomne til et mere imødekommende og tilgængeligt center, hvor adgangsforholdende er blevet væsentligt forbedret, siger Rikke Bech Krogsgaard, daglig leder af Hjælpemiddelcentret. Ved at ændre de indvendige rammer er pladsen optimeret, hvilket har givet anledning til en større oprydning samt systematisering af hjælpemidlerne. Vigtigst af alt har været at skabe bedre adgangsforhold, så stedet bliver mere tilgængeligt for borgere for eksempel i kørestol. Et bredere indgangsparti med dør-automatik gør det nemt for borgerne at komme ind i den lyse og imødekommende reception, hvor medarbejderne står klar til at hjælpe. Samtidig har renoveringen givet mulighed for bedre kontorfaciliteter og et nyt rum til afprøvning Fakta KVIK SERVICE holder åbent hver torsdag mellem kl og for reparation eller eftersyn af hjælpemidler. Samtidig kan man også få tilbud om hurtig sagsbehandling på ansøgning om standard hjælpemidler. og ikke mindst en Kvik Service. Til daglig udgør én daglig leder, én administrativ medarbejder, otte serviceteknikere samt én APV-konsulent Hjælpemiddelcentret, som servicerer 10 % af borgerne i Skive Kommune. De daglige arbejdsopgaver er hovedsageligt afhentning, levering, reparation, tilpasning, vask og rengøring af hjælpemidler. Derudover varetages også arbejdsopgaver vedrørende nødkald og nøglebokse, GPS, specialløsninger samt APV. 12

17 [ feldinghus ] GNIST Line og Bo deltog på den faglige konference sammen med Peter Poulsen (th). Psykologisk ilt og recovery Feldinghus i Skive har stor succes med at arbejde individuelt og socialt med sindslidende borgere, så de får psykologisk ilt. Successen har det nationale netværk Selvpsykologisk Netværk også fået øje på. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Privat. Metoden, som Feldinghus samarbejder ud fra, er vitaliseringsmodellen. Arbejdet med modellen har skabt så stor succes, at professor Jan Tønnesvang i samarbejde med bl.a. Feldinghus stod for en workshop på en stor faglig konference, så andre rundt landet kunne få inspiration. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode - Vi blev rigtig godt modtaget på konferencen. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode. Og de to borgere vi havde med til at fortælle om, hvordan de oplever arbejdet, fik en rigtig god oplevelse, siger Peter Poulsen, leder på Feldinghus. - De borgere, der er visiteret til Feldinghus, har et særligt psykologisk eller socialt behov, som vi skal støtte dem i at få selverkendelse i forhold til. For at opnå dette tager vi udgangspunkt i, at borgeren skal uddannes i de samme metoder og teorier, som vi bruger. På den måde får vi en ligeværdighed i samarbejdet. Begge parter arbejder altså ud fra samme teoretiske grundlag. Medarbejdernes faglighed er suppleret med, at vi fører samtalen med fokus på muligheder, personlige kvaliteter og gode selvfortællinger, der opleves som psykologisk ilt og recovery. Psykologisk ilt er det, der vitaliserer sindet på samme måde, som kroppen skal have fysiologisk ilt for at leve. Recovery er en særlig tilgang og forståelse, der understøtter, at det enkelte menneske kan komme sig. Psykologisk ilt og recovery går hånd i hånd. Det er både en metode og en tilgang, der ser borgeren som ekspert i eget liv, forklarer Peter Poulsen. Kort fortalt er vitaliseringsmodellen en grundmodel, som siger, at alle mennesker har fire grundlæggende behov. 1) behov for at blive set som den man er, 2) behov for at få vist hvem man kan blive, 3) behov for at høre til et fællesskab og 4) behov for at få udfordret Fakta Feldinghus er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed. Der er 20 medarbejdere, som arbejder med træning og støtte i døgntilbud eller hjemmebesøg for ca. 35 borgere. I næste nummer af GNIST planlægger vi et portræt af arbejdspladsen og deres arbejdsmetoder. Læs mere om Feldinghus på sine kompetencer. Alle mennesker er forskellige og derfor vil de fire grundlæggende behov også komme forskelligt, til udtryk. På Feldinghus arbejder borger og medarbejder sammen om at finde de områder, der skal udvikles, og hvor der skabes psykologisk ilt, som giver selvværd, håbefulde fremtidsbilleder, sociale fællesskaber og passende udfordringer. 13

18 GNIST [ kvoteflygtninge ] Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter I december modtager Skive Kommune 15 kvoteflygtninge fra Bhutan. De rejser fra Nepal og 38 graders bagende sol nordpå til typisk dansk vintervejr og minus grader. Socialrådgiver Find Hald fra JobStart har været med Udlændingestyrelsen i flygtningelejren i Nepal for at forberede de i alt 117 buthanesiske flygtningen, der får lov til at komme til Danmark i denne omgang. Heraf skal de 15 flygtninge altså bo i Skive Kommune. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Det er Udlændingestyrelsen, der udvælger, planlægger og står for det praktiske i arbejdet med kvoteflygtninge. Udlændingestyrelsen interviewer og udvælger de flygtningefamilier, som de vurderer vil egne sig bedst til Danmark og danske forhold. Efterfølgende afholder Udlændingestyrelsen et før-afrejse-kursus i flygtningelejren. Det er sådan et kursus, at Find Hald blev tilbudt at være underviser på i flygtningelejren nær byen Damak i det sydøstlige Nepal. Socialrådgiver Find Hald skal sammen med kolleger i JobStart sikre, at de bhutanisiske familier bliver bedst muligt integreret i Danmark. Foto: Malene Brink Fem dages intensiv undervisning - Jeg var afsted i 10 dage inkl. rejsetiden. Selve undervisningen var fra mandag fredag fra kl Min rolle var at fortælle om, hvad der venter flygtningene, når de ankommer til en kommune. Hvordan vi vil tage imod dem, hvilke krav vi stiller, og hvilke tilbud vi har. Der var også sproglærere med, som underviste i basalt dansk f.eks. jeg hedder, hvad hedder du?, bare så de lige har hørt lidt dansk inden de lander. Endelig var der repræsentanter fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, som fortalte om selve rejsen til Danmark, praktiske ting som påklædning, opholdstilladelse osv., siger Find Hald, socialrådgiver i JobStart. Bambushytter uden el - Det var en særlig oplevelse at se, hvordan disse flygtninge bor i bambushytter uden el. Og samtidig giver det en vigtig viden til vores tilrettelæggelse af det treårige integrationsforløb, flygtningene får i kommunen - f.eks. skal de først lære, hvordan man laver mad på et elkomfur, hvordan opvarmning af boligen fungerer og andre daglige gøremål, som er helt naturlige for os, men som flygtningene aldrig kunne have forestillet sig. De skal også have sprogundervisning og blandt andet lære om det danske samfund, kultur, historie og arbejdsmarkedet, Flygtningelejren ved Damak i Nepal har i 20 år været hjem for de 15 Bhutanesiske kvoteflygtningen, der kommer til Skive Kommune. Foto: Find Hald Fakta I begyndelsen af 1990 erne flygtede mere end bhutanesere ud af Bhutan til Nepal. Efter langvarige forhandlinger kunne de to lande ikke nå frem til en tilfredsstillende løsning for den store gruppe af flygtninge fra Bhutan, og derfor har de ca mennesker levet i flygtningelejre i Nepal de seneste 20 år. For 5-6 år siden besluttede USA, at de over en årrække ville modtage bhutanese. En række lande, herunder Danmark, tilbød samtidig at modtage hver deres kvote. I Danmark har vi modtaget 759 bhutanesere hen over årene siden De 15 kvoteflygtninge fra Bhutan, der kommer til Skive Kommune i december, er de første, som kommunen modtager fra Bhutan. Skive Kommune modtager i alt flygtninge om året. fortæller Find Hald, der glæder sig til at modtage og følge de bhutanesiske familier, så de bliver godt integreret i Danmark. 14

19 [ jubilarer ] GNIST 25 års jubilæum 40 års jubilæum Lauge Møller Pedersen, Skive Renovation 4-S, 19. september 2013 Birte H. Sørensen, Ældreområdet - Distrikt Nord, 9. oktober 2013 Irene Kjeldgaard, Lem Ældrecenter, 21. oktober 2013 Inge Pedersen, Plejecenter Gammelgaard, 1. august 2013 Vera Aakjær Jakobsen, Bostedet Hjaltesvej, 1. oktober 2013 Ligestillingsredegørelse Hvert år udarbejdes en opgørelse over ansatte i kommunen. Tallene i nedenstående figurer viser mandlige og kvindelige ansattes løn for faglige områder. Mændenes løn er sat til indeks 100. AC 2011 AC ,6 SL området ,4 SL området ,6 Kontorpersonale 2011 Kontorpersonale ,4 91,6 Folkeskolelærere Folkeskolelærere Pædagogisk personale ,4 Pædagogisk personale ,3 Pædagogiske ledere 2011 Pædagogiske ledere ,7 90,1 111,7 Social og Sundhedspersonale 2011 Social og Sundhedspersonale 2013 Syge og sundhedspersonale 2011 Syge og sundhedspersonale , indeks 15

20 GNIST [ sportsforening ] Gokart og Human Football Ca. 15 medlemmer af KSF havde mandag den 25. september fundet vej til Skive Gokart på Gyovej, for denne aften at spille en gang Human football og køre noget gokart. Human football er den menneskelige udgave af bordfodbold, hvor hver deltager spændes fast til en stang, som går hen over banen. Denne gang var vi lige nok til at danne 2 hold, så der blev spillet bedst af 3 kampe, og det skal lige, siges det giver varmen, og sveden sprang på flere af deltagerne. Resultaterne er ikke så vigtige, så dem springer vi let og elegant hen over. Efter en kort pause hvor der blev indtaget lidt væske og noget spiseligt, var det tid til at køre gokart. Der blev lavet nogle 2 og 3 mands hold, også gik det ellers løs med et 40 min langt race, og det fik man også varmen af, for der skal drejes en del gange på den snævre bane. Der blev efterfølgende vist snakket lidt om et vinderhold, og hvem der har håneretten det næste års tid. En rigtig spændende aften, og helt klart noget, som vi gentager. SPORTSFORENINGENS KALENDER Bowlingmester 2013 Årets bowlingmester skulle findes, og det havde lokket 30 medlemmer fra KSF i Skive Bowl N Fun til en spændende aften i den ædle sport bowling. Der blev spillet på 6 baner, og efter en times intens spil, som var plaget af lidt tekniske problemer på flere af banerne, kunne Jes tage fiduspokalen og titlen som bedste mand med hjem igen, efter en flot serie på 223, og Charlotte kunne kåres som den bedste kvinde med en serie på 136. Sidste præmie blev uddelt til den mest tætte duel i en serie, her førte Else lige indtil sidste runde, hvor presset måske blev for stort for hende, og hun fik kun væltet få kegler og endte på 107, og Benny kom så med en flot afslutning og smuttede forbi med 109, for så igen at blive slået på målstregen af Claus med 110 til stor morskab for vinderen. Bagefter var vi dog alle vindere og kunne nyde et par hyggelige timer i restauranten med god mad! Aktivitetskalender 15. november 2013: Ligadamehåndbold Skive FH Nykøbing Falster 6. februar 2013: Generalforsamling i Sportsforeningen kl på Rådhuset i Torvegade. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 16

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2 Hold da helt ferie 2010 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side 1 Side 2 Revideret juni 2010 - Varenummer 3506 Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950 Ringkøbing Nyhed Lejligheden

Læs mere

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2018/2019 Gl. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia / Rødby Berlin / Tyskland Wagrain / Østrig Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. Hold da helt ferie 2009 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Revideret februar 2009 - Varenummer 3506 Ringkøbing

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain FERIEBOLIGER 2017/2018 Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2017-2018 HUSK LODTRÆKNING

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Ferie i Danmark eller i udlandet

Ferie i Danmark eller i udlandet Ferie i Danmark eller i udlandet Århus Kommunes Feriefond Indholdsfortegnelse Lejeregler... side 3 Ferieboliger i Nordjylland...side 4 Ferieboliger i Nordvestjylland...side 8 Ferieboliger i Vestjylland...side

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 Januar 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Fredag kl. 16.00 til fredag kl. 14.00. Hvis du har bestilt rengøring, dog kun til kl. 12.00 Hvem kan

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Sommerhuset i Lalandia

Sommerhuset i Lalandia Roskilde afdeling Sommerhuset i Lalandia Digestien L 166, Rødby Udlejes til 8 personer Huset er i 2 plan, 103 m 2 Åbent køkken med spiseplads Køkken. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler Åben stue

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S FERIEAVISEN 2010 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19 20 43 www.falckpf.dk

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter 2014 2015 FERIE Forår/Sommer/Efterår/Vinter Bestyrelsen for Feriefonden: Der foretages valg til bestyrelsen hvert år i maj måned. I forbindelse med valget i maj 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey

Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale om udlejning af feriehuse og lejligheder til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel

Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år. Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40. Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Din personlige samarbejdspartner gennem 25 år Vesterhavsvej 322 DK-6830 Nørre Nebel Tel. +45 75 28 91 00 Fax +45 75 28 90 40 post@nymindegab.dk www.nymindegab.dk Mere end 25 års erfaring Nymindegab Ferieudlejning

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018 Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2018 Pris højsæson 19/6-5/8 500 3500 70 493 Pris mellemsæson

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s.

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2014 ] Digital post er spiselig [ s. 7-8 ] 100% biogas og gode køreegenskaber [ s. 10 ] KIS-huset er indviet [ s. 11 ] Trafikterminal [ s. 12 ] GNIST [

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt PRISLISTE Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Priser med EGEN campingvogn eller telt 23/6 til 8/8 9/6-23/6 og 8/8 til 20/8 Før 9/6 og efter 20/8 Voksen per nat 98 kr. 87 kr. 82 kr. Barn op til 12

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7 Sæsonen 2012-2013 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2012-2013. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTURFORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. Kort Blåvand

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 38+39 2012 Fælles info Studerende. Vi har fast studerende fra pædagogseminarierne. Vi syntes man som arbejdsplads har pligt til at deltage i uddannelsen af de kommende personer indenfor ens eget fag! Ud over at have

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer

Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer Aarhus Kommune Velkommen i plejebolig et hjem i trygge rammer 2 VELKOMMEN Et nyt hjem I dag er en plejebolig ikke bare en bolig, men en del af et hjem. Et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen Sæsonen 2013-2014 FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN stiller et sommerhus i Blåvand og en ferielejlighed i Prag til rådighed for de afdelinger, som ikke har haft mulighed for at tilbyde forsikringstagerne i

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Nyreforeningens feriehuse

Nyreforeningens feriehuse Nyreforeningens feriehuse yreforeningen har to hyggelige og velindrettede ferieboliger, som alle medlemmer kan leje. Begge er beliggende i den smuk- N ke og storslåede jyske natur. 2 SKALLERUP OG GRØNBÆK

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere