Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ]"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 december 2013 ] Skive Renovation 4-S bliver til I / S [ s. 9 ] I hestens hovspor [ s. 10 ] Hjælpemiddelservice med kvik service [ s. 12 ] De første kvoteflygtninge fra Bhutan [ s. 14 ]

2 GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen, kommunaldirektør TEMA: Sammen ad nye veje 3 TEMA: Fra overordnet strategi til praksis TEMA: Samarbejde med Aalborg Universitet TEMA: Forældre tjekker selv deres børn ind og ud TEMA: God erhvervsservice også ved digital post TEMA: Ådalen på bølgen TEMA: Glascontainer gav god opmærksomhed IT på vej med ny sikkerhedspolitik Molokker er til affald og genbrug Skive Renovation 4-S bliver til I/S Tarok spillede og kameraerne snurrede Pressen indviede Tarok Ruten INDSTIK: Feriefonden Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Psykologisk ilt og recovery Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter Ligestillingsredegørelse Jubilæer Sportsforeningen Personaleforeningen Min passion: Motion med lyde fra Bollywood Trivselsmåling det er nu det gælder Du var sikkert en af de næsten medarbejdere, som gav sin mening til kende i trivselsmålingen i september og oktober. Det gjorde lidt mere end to ud af tre medarbejdere i Skive Kommune. Den gode svarprocent er et godt udgangspunkt for, at vi nu rigtig kan bruge målingen i det fortsatte arbejde med trivslen på vores arbejdspladser. Jeg vil derfor gerne takke for det engagement, som ledere og medarbejdere indtil nu har lagt i undersøgelsen og ikke mindst en tak for din besvarelse! Rapporterne med resultatet af de mange besvarelser er lige blevet sendt ud til arbejdspladserne. De er af praktiske grunde sendt til lederne, som repræsenterer arbejdspladsen. Trivslen er som jeg håber, I er enige i alles ansvar. Jeg vil derfor bede jer alle forholde jer konstruktivt til det videre forløb med opfølgning på målingen og være med til at bruge jeres viden og erfaring til at bidrage med løsninger på de problemstillinger, som rapporterne måtte pege på, og som kommer frem i den dialog, vi nu skal have på alle arbejdspladserne som opfølgning på målingen. Det er nu, vi skal høste udbyttet af arbejdet med at gennemføre målingen, og det er nu, du skal byde ind med gode forslag til, hvordan trivslen og samarbejdet bliver endnu bedre på din arbejdsplads. Det nye byråd Valget til byrådet er nu vel overstået, og det nye byråd tiltræder 1. januar. I dette nummer af Gnist skriver vi om den nye udviklingsstrategi for hele kommunen, som vi har arbejdet på i løbet af året. Udviklingsstrategien følger op på de mål og visioner, det gamle byråd formulerede Per Mathiasen, kommunaldirektør ved starten af byrådsperioden og skal samtidig være et solidt afsæt for det nye byråd med de visioner, mål og de indsatser, som de ønsker at gennemføre. At vi har en strategi er udtryk for, at vi ønsker at forholde os offensivt til de udfordringer, vi forventer at møde de kommende år. Selvom vi har udfordringer med f.eks. et faldende befolkningstal og en stram økonomi, står vi på ingen måde med ryggen mod muren. Vi kan handle rettidigt, hvilket bl.a. giver os mulighed for at starte processerne omkring de store planer og politikker, som det nye byråd skal arbejde med, op i god tid, så byrådet bliver klædt rigtig godt på, får drøftet tingene grundigt, og så der også er tid til at inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter i processerne. Med en veldrevet kommune, en klar strategi og først og fremmest med alle I dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, mener jeg, vi er rigtig godt rustet til at støtte op om det nye byråd. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Tryk og grafisk udarbejdelse: ArcoRaunborg a/s Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forsiden: Fotos af Find Hald, Malene Brink og Thomas Køser. Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: februar 2014 Deadline næste nummer: 30. januar 2014 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: tjenestenummer f.eks. LA7777 Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til sundhedsordning fysisk behandling: Brugernavn: tjenestenummer (uden nuller mellem bogstaver og tal) Kode: Skive 2

3 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Sammen ad nye veje I hvilken retning ønsker vi, at Skive Kommune skal udvikles? Noget af svaret findes i den nye udviklingsstrategi. Af kommunaldirektør Per Mathiasen Hvert år siden 2007 har vi formuleret en virksomhedsstrategi for Skive Kommune på samme måde, som der på alle arbejdspladser udarbejdes en virksomhedsplan. I år har vi formuleret en ny, samlet udviklingsstrategi, hvor vi ser kommunen i et helhedsperspektiv. Den nye udviklingsstrategi handler således både om kommunens økonomi, service, udvikling og drift. Udviklingsstrategien gør status på baggrund af de mål og visioner, som byrådet formulerede ved sin tiltrædelse for fire år siden. Jeg synes, det er meget tydeligt, at byrådets pejlemærker har været retningsgivende for kommunens udvikling og arbejde gennem de seneste fire år. Målene er udmøntet på en lang række områder, f.eks. Rent Liv-strategien, ny erhvervspolitik, Energibyen Skive osv. Den nye udviklingsstrategi ser i høj grad også fremad. Den ser på den situation, kommunen er i lige nu, og de udfordringer vi skal forholde os til fremover. På den baggrund peger den på en række konkrete indsatsområder, som vi skal arbejde med de kommende år. Strategien skal være med til at udvikle vores organisation som en effektiv virksomhed og en attraktiv arbejdsplads. Samtidig rummer strategien vores mål og visioner for vores service og velfærd, Fakta [ STRATEGI ] På de følgende sider er en række eksempler på konkrete initiativer og indsatsområder, som kan ses i sammenhæng med den overordnede strategi for udviklingen af Skive Kommune. Udviklingsstrategien kan læses på intranettet under Organisation > Strategier og om hvordan vi vil udvikle Skive Kommune som egn, dvs. som et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Den 1. januar 2014 tiltræder et nyt byråd. Vi vil gerne selv sætte dagsordenen i Skive Kommune, være på forkant med udviklingen og påvirke rammerne for vores arbejde. Vi vil derfor være med til at klæde det kommende byråd på til den fremtid, vi går i møde. Det er tanken, at denne strategi skal danne et godt grundlag for det nye byråd og støtte byrådet i deres arbejde med fortsat at udvikle Skive Kommune. Strategien skal også være inspiration til alle kommunens arbejdspladser på tværs af fagområder. Strategien slår en række vigtige, aktuelle temaer an, som kan forstås og udmøntes meget forskelligt på de forskellige områder. Som et eksempel kan jeg nævne begrebet mestring, som er velkendt inden for social- og ældreområderne. Det handler om, at vi i højere grad har fokus på borgerens egne ressourcer, og hvordan vi kan hjælpe borgeren til at hjælpe sig selv. Det er først og fremmest godt for borgeren, og samtidig er det en effektiv og fagligt tilfredsstillende arbejdsform. Denne tankegang giver også mening på mange andre områder, hvor vi i stigende grad taler om medborgerskab, inddragelse, frivillighed og fællesskab. Når vi ser tingene på tværs og taler med hinanden på tværs af fagområder, viser det sig, at nye begreber og andre tænkemåder kan være meget inspirerende for egne områder. Det har vi allerede i tilblivelsen af strategien erfaret, fordi strategiarbejdet tilføjer vores organisation nyt liv, nye idéer og inspirerer til nye og bedre måder at gøre tingene på. 3

4 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] Fra overordnet strategi til praksis Udviklingsstrategien ser på helheder i Skive Kommune. Den sammenhængende børnepolitik ser på 0-18 årige borgere. Hvordan hænger det hele sammen? Dagtilbudschef Lotte Junker ser en rød tråd fra strategi til praksis. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Jeg mener, det er uhyre vigtigt at spinde en tydelig rød tråd fra udviklingsstrategi, den sammenhængende børnepolitik, der dækker hele forvaltningen og alle de initiativer, der konkret er i vores daginstitutioner, siger dagtilbudschef Lotte Junker. Fra strategi til praksis - Ét eksempel er, at vi har sat fokus på børnenes sproglige kompetencer i alle daginstitutioner. Det betyder f.eks., at alle tre-årige børn bliver sprogvurderet. De børn, der har sproglige udfordringer, får så den støtte de har brug for, så de får forudsætningerne for en god start og forløb i skolen. Vores indsatser på dagtilbudsområdet skal bygge på de mål og indsatser, der sættes på skoleområdet. Vi skal derfor bruge læseevalueringsresultaterne aktivt i vores tilrettelæggelse af sprogindsatserne. Ser vi det eksempel i forhold til strategien, er der en klar sammenhæng: sprog er en indsats i vores læreplaner, det er en fælles handleplan for 0-18 år i forvaltningen, det er en del af den sammenhængende børnepolitik under temaet Lige udviklingsmuligheder, og videre i udviklingsstrategien under kapitlet Service og velfæld. Så på den måde er der en helt klar rød tråd fra hverdag til helhedstænkning og fra strategi til praksis, forklarer Lotte Junker. - Det, jeg tror, vi skal øve os i at blive bedre til, er at opstille klare mål og handlinger, der understøtter hinanden. Hvilke løsninger tror vi på og hvordan vil de mål, vi sætter, understøtte den øvrige organisations mål? Hvordan skubber daginstitutionernes indsatser på målet om, at 95% af vores unge skal have en ungdomsuddannelse? Hvordan skubber vores forebyggende indsatser på målet om mestring og egen forsørgelse?, siger Lotte Junker, og fortsætter; - Utraditionelle løsninger skal vi finde både på tværs af organisationen og i nye sammenhænge og nye samarbejdsrelationer. Hvad kræver det af os i fremtiden? - Det skal vi tage stilling til fagligt og indholdsmæssigt, og det skal vi også tage stilling til ledelsesmæssigt og strategisk. Derfor skal vores fælles udviklingsstrategi have liv og sjæl i vores decentrale hverdag og knyttes op på de indsatser, vi leverer hver dag - i vores tilfælde til børn og forældre, slutter Lotte Junker. Lotte Junker Pedersen Samarbejde med Aalborg Universitet Skive Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet. Visionen for samarbejdet er at skabe vækst og vidensudveksling gennem en række konkrete initiativer og dermed understøtte det lokale erhvervslivs behov for og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Tekst af konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation. Foto: Colourbox Fokus for samarbejdet vil i første omgang være på at skabe tilbud om praktikophold og samarbejde om studenterprojekter med kommunens virksomheder og den kommunale organisation. I den sammenhæng vil Skive Kommune, i samarbejde med Aalborg Universitet, skabe netværk og tilbyde at facilitere lokale virksomheders kontakt til universitetet og de studerendes kontakt til kommunens virksomheder. Også internt i den kommunale organisation skal der oprettes praktikpladser. Helt konkret er målet, at der skal skabes 2-5 praktikpladser for studerende fra Aalborg Universitet i løbet af 2014, og at man herudover tilbyder de studerende at indgå i samarbejde med kommunens afdelinger og institutioner omkring projektopgaver. Samarbejdet med Aalborg Universitet er et led i implementeringen af Skive Kommunes erhvervspolitik og en del af Skive Kommunes udviklingsstrategi. Her er et væsentligt element i indsatsen på erhvervsområdet, at kommunen skal arbejde aktivt for at sikre gode rammebetingelser for vækst i erhvervslivet, bl.a. ved at bringe virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og myndigheder tættere sammen for at skabe synergi og vidensoverførsel. Udover samarbejdet omkring praktikophold og studenterprojekter er der nedsat en gruppe, som skal arbejde med at få Erhvervs-Ph.D. er til kommunen. I løbet af 2014 forventes samarbejdet desuden at komme til at byde på fælles arrangementer, hvor forskere og studerende deler den nyeste viden med virksomhederne i Skive Kommune inden for spændende områder fx innovation, iværksætteri og bæredygtig energi. Samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet blev indgået pr. 1. september i år og løber frem til udgangen af Det er en del af udviklingsstrategien at etablere tættere samarbejder med universiteter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner 4

5 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Forældre tjekker selv deres børn ind og ud I alle daginstitutioner i kommunen har der i tre måneder været installeret touch-skærme. Tekst og foto af journalistpraktikant Camilla Mulvad Svensson, Markedsføring og Erhvervsudvikling. Indtil videre bliver de brugt til at checke børn ind og ud af daginstitutionen, og derudover bliver de også brugt til fx at lave rapporter, som viser, hvor mange børn, der er i institutionen, hvor mange der er ude af huset, om der er nogle, der er syge, og hvor mange der møder op i ferieperioder. Funktionerne gør det nemmere at planlægge og fordele ressourcerne for pædagogerne. Ifølge Lone Rask Hansen fra Dagtilbudsafdelingen er DayCare Systemet, som det hedder, blevet taget godt imod. - Både forældre og pædagoger er rigtig glade for systemet. Forældrene er uafhængige af tid og sted, hvis de f.eks. skal melde deres barn syg, og kan hurtigt gøre det med en app, der er tilknyttet systemet i deres barns daginstitution. Det passer meget nemt ind i deres hverdag, fortæller hun. Med app en kan forældrene også komme til at se billeder af aktiviteterne i daginstitutionen, ligesom det for pædagogerne er nemt at komme i kontakt med forældrene. Deres kontaktinfor- mationer står nemlig på barnets profil i systemet. Ind- og udcheckningssystemet giver også pædagogerne bedre tid til børnene om morgenen, fordi de ikke bliver forstyrrede af kimende telefoner og små sedler med beskeder og noter. - Med det her system er det muligt for både pædagogerne og forældrene at skabe overblik, når det passer dem bedst siger Lone Rask Hansen. Udviklingsstrategien: IT skal anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. Fakta Hvad er DayCare systemet? DayCare systemet bliver betjent af både pædagoger og forældre. Det findes som en touch-skærm i daginstitutionerne, hvor børnene kan blive checket ind og ud. Systemet findes også som en app til både mobiltelefoner og tablets, som kan betjenes af både pædagoger og forældre. Man kan melde sit barn syg, melde ferie og se, hvornår der er ture ud af huset. 5

6 GNIST [ TEMA: Udviklingsstrategi ] God erhvervsservice også ved digital post Den 1. november blev det lovpligtigt for alle virksomheder at kunne modtage digital post, og Skive Kommune var i god tid klar med de nødvendige løsninger, så posten kan sendes digitalt. Selv om alt herfra kunne køre på digitale skinner, slipper kommunen dog ikke taget i de lokale virksomheder. Tekst af journalist Birgitte Bahat, Markedsføring og Erhvervsudvikling - Skive Kommune sætter en ære i at yde en god erhvervsservice. Det gælder naturligvis også den service, vi yder i forbindelse med indførelsen af digital post til virksomheder, siger IT-chef Michael Hviid. En tredjedel af landets virksomheder var ikke klar den 1. november, mange kom for sent i gang, og der opstod flaskehalsproblemer med at modtage den medarbejdersignatur, som er nødvendig for at oprette en digital postkasse. Fakta For borgere bliver det obligatorisk at kunne modtage digital post fra den 1. november Målet er, at 80 % af den skriftlige kommunikation til borgere og virksomheder skal foregå digitalt i slutningen af Jeg vurderer, at antallet er tilsvarende på Skiveegnen. Det betyder, at mange stadig er i gang med at oprette postkassen, og blandt dem vil der være nogle, som har problemer med at gennemføre oprettelsen, siger Michael Hviid. For at hjælpe virksomhederne godt i gang, har Skive Kommune inviteret de lokale virksomheder til en række gåhjem-møder, hvor virksomhederne dels har fået information om, hvordan den digitale post fungerer og dels konkret hjælp til at oprette en postkasse. Derudover anbefaler IT-chefen, at kommunens ansatte i en overgangsperiode er opmærksomme på, om virksomhederne rent faktisk modtager deres post. - Især når det drejer sig om post, som kan være belastende for en virksomhed, dvs. en afgørelse, en tilladelse, en bevilling - noget som man vil være sikker på, at virksomheden får læst, så kan man i en periode overveje, om det skal sendes med papirpost, eller man kan vælge at følge op på den digitale post med et telefonopkald. Desuden, hvis kommunen Sammen ad nye veje ifølge udviklingsstrategien skal IT anvendes i bestræbelserne på at skabe effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i kommunikationen og servicen overfor borgere og virksomheder. ikke modtager et svar som forventet på en henvendelse, er det naturligvis ikke en god idé at sende en rykker ad samme digitale vej, siger Michael Hviid. Læs mere om digital post på digital+post 6

7 [ TEMA: Udviklingsstrategi ] GNIST Glascontainer gav god opmærksomhed I begyndelsen af oktober landede en glascontainer på 12 x 4 meter på Posthustorvet i Skive. Containeren kom til byen med det formål at sætte fokus på filmen Tarok grib drømmen mens du kan. En offensiv PR-indsats er et af indsatsområderne i Skive Kommunes nye udviklingsstrategi. Tarok filmens budskaber og dermed også glascontaineren er overensstemmende med værdierne i det fælles brand RENT LIV. Mens containeren stod på Posthustorvet fik forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder mulighed for at vise, hvordan de griber drømmen i Skive. - Glascontaineren blev taget rigtig godt imod, og det har været en virkelig god mulighed for de lokale skoler og virksomheder, der har været i glascontaineren. De har haft en speciel chance for at vise sig i gadebilledet, og det kan være med til at gøre det, de laver, mere håndgribelig for borgerne, fortæller den ene af tovholderne Laura Hammer, som var praktikant ved Markedsføring og Erhvervsudvikling. Hun og den anden tovholder, Tanja Aagaard, læser på serviceøkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania i Skive. De stod for projektet, programmet ved glascontaineren, og sørgede sammen med kulturkonsulent Louise Top Rasmussen for, at alt forløb, som det skulle. Glascontaineren bliver sendt rundt til de forskellige kommuner, som er en del af kultursamarbejdet i forbindelse med projektet EU kulturhovedstad Aarhus /camu Ådalen på bølgen Kulturfestival Bølgen bringer musikalske skumsprøjt forskellige steder i Skive Kommune. I september gæstede to musikere Cafeen på Ådalen. Gæsterne til koncerten fik sig en utraditionel musikalsk oplevelse af helt nye og alternative dimensioner. Samtidig blev lattermusklerne flittigt brugt. Musikerne Lars Greve (saxofon/klarinet) og Kresten Osgood (trommer) holdt en intim og hyggelig koncert på Ådalens cafe. Om deres koncertturne i forbindelse med Kulturfestival Bølgen, siger Lars Greve: - Vores ambition er skabe en tankevækkende musikalsk oplevelse, med en type musik som sjældent når Midt- Vestjylland, radio eller tv. Helt i tråd med Kulturfestival Bølgen, som går ud på at tilbyde improviserede musik, på steder som ikke plejer at have den type koncerter. Cafeen er et kommunalt aktivitets- og træningstilbud til psykisk sårbare i Skive under Center Ådalen. Koncerten var for brugere af både cafeen og Ådalens øvrige tilbud. /mabr Lars Greve og Kresten Osgood under koncerten i Ådalen som led i Kulturfestival Bølgen. Gæsterne i Ådalens cafe blev godt underholdt med en utraditionel musikalsk oplevelse. 7

8 GNIST [ kort nyt ] IT på vej med ny sikkerhedspolitik En ny IT-sikkerhedspolitik vil blive indført i begyndelsen af det nye år. IT-afdelingen er i øjeblikket i gang med at udarbejde den nye politik i samarbejde med nogle af kommunens systemejere. - Det er ikke, fordi den gældende sikkerhedspolitik ikke er god nok. Den fungerer, som den skal, men verden ændrer sig, og vi følger med. Den nye IT-politik bliver frisket op og skåret til, og det nye er især, at den kommer til at fokusere på risikovurderinger og beredskab, fortæller IT-chef Michael Hviid. At indarbejde et beredskab i politikken kræver inddragelse af de afdelinger, der bruger de IT-systemer, som er afgørende for Skive Kommunes drift, herunder systemer med persondata. - Vi kan vurdere de faglige IT-risici for at et system kan gå ned, men det er fagområderne, som hver især skal komme med løsninger på, hvordan et beredskab skal se ud i tilfælde af, at systemet går ned. Hvordan vil Løn og Personale håndtere lønkørslerne, hvis Silkeborg Data lukker ned i 14 dage? Eller hvordan vil myndighedsafdelingen holde styr på, hvilke borgere de skal besøge hvor og hvornår, hvis deres IT-system svigter? For at få svar på de relevante spørgsmål afholder IT i løbet af efteråret en række workshops med deltagelse af de respektive afdelinger, og efterfølgende vil der blive udarbejdet de beredskabsplaner, som vil indgå i den nye ITsikkerhedspolitik. /bbah Molokker er til affald og genbrug I boligkvarterer og sommerhusområder er der flere steder i Skive Kommune opsat molokker. Og der kommer flere, lover Skive Renovation 4-S. Målet med molokkerne er at øge affaldssorteringen og samtidig gøre tømning og håndtering af affald endnu mere effektiv. /mabr I låget på Molokken sidder et løfteøje som kranens krog hugges i. Hver molok er til én slags affald eller genbrug. Den, der bliver tømt på billedet, er til husholdningsaffald. De andre Molokker ved siden af er til henholdsvis papir, pap, glas og metal/plast. På siden af dagrenovationsbeholderen er en mindre beholder til batterier. Over jorden ligner en Molok en lille container, men det er en stor beholder, hvor ca. 60 % af volumen er under jorden. Molokken rummer i alt 5 m husholdningsaffald. Her er det Molokker på Vestervænget i Skive. Molokken til husholdningsaffald bliver tømt én gang om ugen. Det tager under ét minut at tømme 5 m husholdningsaffald. 8

9 [ nyt I/S ] GNIST Skive Renovation 4-S bliver til I/S Den 1. januar 2014 bliver Skive Renovation 4-S lagt sammen med renovationsselskaberne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner i et nyt I/S selskab. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Der skal store mængder sorteret materialer til for at få de rigtig gode priser. I det nye selskab går renovationsselskaberne i Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner sammen, og kan dermed levere tre gange så meget til genbrug som Skive Kommune gør i dag. Navnet på det nye selskab bliver Nomi 4S. Den beslutning er truffet, men der er en lang række andre ting, der skal planlægges, besluttes og gennemføres inden sammenlægning er fuldført. Ledere og medarbejdere i de fire kommuner arbejder på højtryk for at få det hele klar til årsskiftet. Baggrunden for dannelse af det nye selskab er, at hver for sig er de fire kommuners renovationsselskaber for små. Skive Kommunes indbyggere er for lille et grundlag for en effektiv affalds- og ressourcehåndtering. - I dag tænker vi helt anderledes om renovation, end vi gjorde for 20 år siden. I dag er alt det, vi smider ud nemlig ikke affald, men materialer som skal sorteres, sælges og genbruges, forklarer Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S. Affald er ressourcer I to år har Regeringens ressourceplan været på vej. Blandt andet for at leve op til ressourceplanen og fordi det giver mening at genbruge ressourcer, både økonomisk og miljømæssigt. - Når vi vil indgå en aftale med en køber, og få en god pris for f.eks. pap, papir, metal eller glas, så skal vi kunne garantere en vis mængde. Jo større og fast mængde, jo bedre pris. Sådan hænger det sammen. Indtil nu har vi i 4-S kunnet forhandle os til bedre og bedre priser, fordi vi er gode til at håndtere affaldet. Samtidig er borgere og virksomheder gode til at sortere og bruge genbrugspladserne. Det har betydet, at prisen for at komme af med affald har været den samme for borgerne i mange år. Men nu har vi nået det punkt, at vi skal sikre større mængder materialer til genbrug for at få endnu bedre priser, forklarer Svend Pedersen. Genbrug fra indbyggere Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har tilsammen indbyggere. I Holstebro ligger Dong s forbrændingsanlæg, som 4-S allerede i dag leverer husholdningsaffald til forbrænding til. Skive Kommune er én af de få kommuner, som har et deponi til affald, der ikke kan genbruges eller brændes, men skal deponeres under særlige forhold. - Hver af de fire kommuners renovationsselskaber bidrager til det nye selskab på forskellig vis. Vi har også forskellige måder at håndtere affald og ressourcerne på, men vi kan lære af hinanden og tage det bedste med over i det nye selskab. Borgere og virksomheder kommer ikke umiddelbart til at mærke nogen ændringer. Genbrugspladserne fortsætter som hidtil, og afhentning af affald er der årelange kontrakter på, siger Svend Pedersen. Medarbejderne på genbrugspladserne på Oddervej i Skive og i Kåstrup fortsætter også på deres respektive arbejdspladser. Undtagelsen er det administrative personale i Kåstrup. I 2014 forventes der ikke de store ændringer, men fra er det planen at samle administrationen for det nye selskab i Holstebro. Svend Pedersen, leder af Skive Renovation 4-S glæder sig til, at dannelsen af det nye selskab snart er en realitet. 9

10 GNIST [ film om tarok ] Tarok spillede og kameraerne snurrede Den grønne løber var rullet ud, da 850 prominente gæster indtog KulturCenter Limfjord ved den nationale gallapremiere på biograffilmen TAROK grib drømmen mens du kan. Blandt dem var et opbud af pressefolk. TV og radio sendte live fra gallaen, ligesom som de landsdækkende aviser og blade de efterfølgende dage dækkede begivenheden tæt. - Vi har opnået en pressedækning uden lige. At komme på et opslag i Billedbladet med teksten Fester og Gæster - Gallapremiere i Skive er ikke just hverdagskost for Skive Kommune, for bare at nævne ét eksempel på den ekstraordinære pressedækning, siger Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har haft den overordnede tovholderfunktion på alt omkring filmen om Tarok, fra samarbejdet med filmproducenten, samarbejde med de lokale aktører, gennemførelse af den nye Tarok Rute, planlægning af gallaen, presseindsats og meget mere. /bbah 10

11 Ta ud indstik ferieboliger Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune

12 Feriefondens feriesteder Blokhus, Hune sommerhus, Plantagevej 4 C Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng), dyner og puder (sengetøj skal medbringes), stue/køkken med brændeovn, varmepumpe, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine, højstol, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine og tørretumbler samt udgang til træterrasse med grill, gyngestativ og sandkasse. Sommerhuset ligger ca. to km fra havet og Blokhus centrum og ligger desuden tæt på Fårup Sommerland. Husdyr er tilladt. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Skagen Strand Tranevej 108, Hulsig - ejerlejlighed nr. 81 Ferieboligen er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser (et værelse med dobbeltseng og to værelse med to enkelt senge) fordelt på to plan, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Stue/ køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, tv, badeværelse med bruseniche, vaskemaskine. Dejlig terrasse med havemøbler og grill. Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse dog kan internet fås mod betaling. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt.

13 Bønnerup Strand Feriecenter Kattegat, Havet 24, Bønnerup Stand lejl. C201 Ferielejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt seks sovepladser (et værelse med to enkelt senge og et værelse med to enkelt senge samt sovesofa til to personer), dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, højstol, stue med TV, badeværelse med bruseniche. Dejlig terrasse med aftensol. Medbring selv grill. Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort køreafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Ferielejligheden ligger i Feriecenter Days Kattegat med mange aktivitetsmuligheder. Se evt. yderligere information på Husdyr er ikke tilladt. Søndervig Badevej 20, K2 Søndervig Attraktiv og velbeliggende 2-plans ferielejlighed på 76 m, som indeholder opholdsstue/køkken med brændeovn, tv, højstol, komfur, køleskab og opvaskemaskine. Stort badeværelse med vaskemaskine og separat toilet. Fra opholdsstuen med loft i kip - er der adgang til 1. sal, som indeholder to gode soverum med fire sovepladser og indbyggede skabe, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Syd/vest vendt stor flisebelagt terrasse med grill samt udvendigt aflåst vindfang. Ferielejligheden ligger meget tæt på centrum i Søndervig, tæt på indkøbscenter, spisesteder aktivitetstilbud mv., og kun ca. 175 m fra Vesterhavet, og lige ved gangsti til vandet. Søndervig ligger ved Holmsland Klit ved Vesterhavet og med ca. 11 km til Ringkøbing og Hvide Sande. Søndervig er et udpræget sommerhusområde med turisme hele året. Husdyr er ikke tilladt. Adgang til Internet. Ferielejligheden er velegnet til brug hele året. Gråsten Marina Fiskenæs Feriepark 4, Gråsten Etplans feriehus i 1. række ud til vandet med skøn udsigt over vandet samt til Gråsten Havnefront. I tilknytning til huset er et meget stort og veldrevet Feriecenter med badeland, motionscenter og wellnessafdeling. Som lejer af huset er der fri adgang til alle disse faciliteter. Feriehuset er på 98 m indrettet med 4 gode værelser, samt stue med sorte lædermøbler, hvor der er rig mulighed for at hygge sig. 2 værelser er med dobbeltsenge, og de 2 andre værelser er med sovesofaer. Dejligt køkken/alrum med amerikanerkøleskab, og udgang til terrasse, badeværelse med bruser, spabad og sauna. Desuden gæstetoilet samt bryggers. Kort afstand til større byer som Åbenrå, Sønderborg og Flensborg. Et område med aktiviteter for alle. Der er internet, fællesantenne, fladskærms-tv i stuen og på 2 af værelserne. Husdyr er ikke tilladt.

14 Feriefonden for medarbejdere ved Skive Kommune For at leje én af feriefondens boliger skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Feriefonden, Skive Kommune, Postboks 509, 7800 Skive eller til Ansøgning skal være modtaget senest mandag den 13. januar Ansøgningsskemaet findes også på Intranettet under Medarbejder > Feriefond. Fordeling af feriefaciliteterne sker ved lodtrækning og kun de heldige får skriftlig besked. Har du ikke fået svar senest den 3. februar 2014, har du således ikke i første omgang fået tildelt en feriebolig. Efter 3. februar 2014 kan du på Intranettet under Medarbejder > Feriefond se en oversigt over de resterende ledige perioder, der herefter udlejes efter først til mølle princippet. Ledige perioder kan bookes ved at sende en mail til Feriefonden, hvorefter du vil få skriftlig besked om lejemålet. Husk at oplyse navn, private adresse, cpr. nr. og arbejdssted. Regler for leje af Feriefondens feriefaciliteter: Der udlejes kun til ansatte ved Skive Kommune, og der må ikke ske udlån/videreudlejning af feriefaciliteterne. Såfremt din ansættelse ved Skive Kommune ophører, er du ikke længere berettiget til at leje feriefaciliteterne. Har du en lejeaftale som ligger efter ansættelsens ophør, skal du straks rette henvendelse til Feriefonden. Vi gør opmærksom på, at lejeaftaler er bindende, dog vil Feriefonden i særlige tilfælde godkende en annullering. Genudlejningen må kun foretages af feriefonden. OBS! Rygning er ikke tilladt indendørs i feriefaciliteterne. Husdyr må ikke medbringes, dog undtaget i sommerhuset i Blokhus. Udlejningsperiode : Ugelejemål går forud for weekend- og hverdagslejemål, dog kun indtil 4 uger før lejemålets begyndelse. Rengøring : Boligerne skal afleveres rengjorte. Rengøringen af ferielejligheden ved Bønnerup Strand kan aftales og afregnes med Feriecenteret. Hvis ikke rengøringen aftales med Feriecenteret, skal man selv sørge for rengøringen. Slutrengøring vedr. ferieboliger ved Hotel Skagen Strand og Marina Fiskenæs Grenå er obligatorisk og afregnes ved afrejse til centrene med 500,- kr. for Skagen, og 520,- kr. for Gråsten. I Blokhus og Søndervig skal man selv sørge for rengøringen i ferieboligerne. Husk at ovn og grill skal rengøres efter brug. Når lejerne selv søger for rengøringen, er det en stor hjælp og til glæde for efterfølgende brugere, hvis alle sørger for en god rengøring, herunder paneler, døre, vinduer mv., når man kan se, der er behov herfor. Praktisk information: Feriefondens ferieboliger forvaltes i det daglige af lejerene dvs. de medarbejdere, der bebor det. Derfor er det vigtigt at: Boligen bliver fuldt og grundigt rengjort inden afrejse af lejere, eller hvor det er muligt af feriecentret, og at boligen efterlades med møbler og ting på rette plads. Mindre mangler forsøges udbedret f.eks. udskiftning af elpære, en større rengøring af badeværelse, ovn der tænger til rens, afkalkning af kaffemaskine/elkedel eller vask af vinduer. Større mangler og andet meldes tilbage til Feriefonden. Bedøm om mangler kan udbedres her og nu, eller om Feriefonden skal kontaktes under opholdet eller efterfølgende. Skriv gerne i gæstebogen ved udbedring af en mangel, så de efterfølgende beboere kan se det. Mindre anskaffelser til huset eksempelvis udskiftning af batterier, elpære, støvsugerposer eller gulvklude kan købes, og Feriefonden vil refundere beløbet. Husk blot at indsende kvitteringen efterfølgende til Feriefonden sammen med dit CPR nr., så vil beløbet blive indsat på din NemKonto. Er du i tvivl om et indkøb, kan du ringe til Feriefonden. Betaling : Lejen + el opkræves ved fradrag i lønudbetalingen efter lejeperiodens afslutning. Indgåede lejeaftaler er bindende. Yderligere information : Se intranettet under: Medarbejdere > Feriefond. Kontakt Feriefonden: Mail: Telefon: Priser Bønnerup Strand: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. Slutrengøring valgfrit. Centrets pris kr. 450,00. Skagen Strand: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,50 pr. kw betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 500,- betales til centeret. Sommerhus Blokhus: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Søndervig: Højsæson: - kr pr. uge. Lavsæson: - kr pr. uge. El betales efter forbrug pris kr. 2,50 pr. kw Feriehus Gråsten: Højsæson: - kr ,- pr. uge. Lavsæson: - kr ,- pr. uge. El kr. 2,60 pr. kw og vand kr. 65,-/m betales til centeret. Slutrengøring obligatorisk- kr. 520,- betales til centeret. For alle feriefaciliteter: Weekendlejemål kr. 800,- Hverdagslejemål kr. 700,- El efter forbrug og evt. rengøring. Højsæson: Fredag den 1. maj til og med fredag den 5. september Fredag den 10. oktober til fredag den 17. oktober Fredag den 6. februar til fredag den 13. februar Praktisk info om lejemålene I højsæsonen udlejes kun i hele uger. Ugelejemål starter fredag kl til fredag kl (eks. uge 29 starter fredag den 11. juli i alle feriefaciliteter undtagen i Skagen hvor uge 29 starter fredag den 18. juli) Weekendlejemål starter fredag kl til mandag kl Hverdagslejemål starter mandag kl til fredag kl Bemærk dog: Alle lejemål i Skagen først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen Alle lejemål i Gråsten først starter kl og afsluttes kl på grund af rengøringen

15 [FILM OM TAROK] GNIST Pressen indviede Tarok Ruten Dagen efter gallapremieren inviterede Markedsføring og Erhvervsudvikling den danske presse, som de første, ud for at opleve Skives nye rute: Tarok Ruten. Med var filmproducent Regner Grasten, instruktør Anne-Grethe Bjarup Riis og Jørn og Ingelise Laursen, som alle kunne fortælle en masse gode historier om filmens tilblivelse, og om dengang Tarok i virkeligheden levede. Tarok Ruten består af fem Skive-lokationer, hvor der er lavet optagelser til filmen om Tarok. Visuelt er ruten bundet sammen af en række skilte, som fortæller korte historier om filmoptagelserne og om Tarok. På hvert af skiltene er der en QR-kode, som man kan scanne for at se et kort klip fra filmen, fx kan man på Hagenshøj atter se Tarok trave i sin fold. Ligeledes henviser skiltene til den nye hjemmeside tarok.skive.dk, hvor man kan komme en tur bag kameraet og se interviews med producent, instruktør, skuespillere og Jørn og Ingelise Laursen. Tanken er, at filmturister, der besøger Tarok Ruten, kan få nogle af de mange historier om filmen og om Tarok med også når filmproducent og instruktør ikke er i Skive, fortæller Hanne Greisen, chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling. Afdelingen har udviklet ruten i samarbejde med de aktører, som har lagt hus og jord til filmoptagelserne. En af aktørerne, Skive Trav, er gået i gang med at arrangere organiserede ture på ruten og meddeler, at de to første ture på ruten allerede er fastlagt. /bbah Fakta [ FILM OM TAROK ] I filmens og hestens hovspor Tarok Ruten er en rejse gennem tre årtier fra det traditionelle landbrugssamfund i 50 erne, op gennem 60 erne med pigtrådsbal og kærlighed, til oliekrise og national stolthed omkring en hest i 70 erne. Se mere på tarok.skive.dk Tarok-ruten 11

16 GNIST [ hjælpemiddelservice ] Nyt navn nyrenoverede lokaler nye muligheder Medarbejderne på det tidligere Hjælpemiddeldepot byder velkommen i nyrenoverede lokaler og skifter navn til Hjælpemiddelcenter. Her er der øget tilgængelighed og nye muligheder. Adgangsforholdene er forbedret, pladsen er optimeret og et nyt rum skaber gode muligheder for afprøvning og Kvik Service. Tekst af praktikant Mette Manicus, HR og Kommunikation Foto: Malene Brink Medarbejderne på Hjælpemiddelcentret i Skive har her i efteråret taget et renoveret og flot center i brug. - Vi er rigtig glade for nu at kunne byde borgerne i Skive Kommune velkomne til et mere imødekommende og tilgængeligt center, hvor adgangsforholdende er blevet væsentligt forbedret, siger Rikke Bech Krogsgaard, daglig leder af Hjælpemiddelcentret. Ved at ændre de indvendige rammer er pladsen optimeret, hvilket har givet anledning til en større oprydning samt systematisering af hjælpemidlerne. Vigtigst af alt har været at skabe bedre adgangsforhold, så stedet bliver mere tilgængeligt for borgere for eksempel i kørestol. Et bredere indgangsparti med dør-automatik gør det nemt for borgerne at komme ind i den lyse og imødekommende reception, hvor medarbejderne står klar til at hjælpe. Samtidig har renoveringen givet mulighed for bedre kontorfaciliteter og et nyt rum til afprøvning Fakta KVIK SERVICE holder åbent hver torsdag mellem kl og for reparation eller eftersyn af hjælpemidler. Samtidig kan man også få tilbud om hurtig sagsbehandling på ansøgning om standard hjælpemidler. og ikke mindst en Kvik Service. Til daglig udgør én daglig leder, én administrativ medarbejder, otte serviceteknikere samt én APV-konsulent Hjælpemiddelcentret, som servicerer 10 % af borgerne i Skive Kommune. De daglige arbejdsopgaver er hovedsageligt afhentning, levering, reparation, tilpasning, vask og rengøring af hjælpemidler. Derudover varetages også arbejdsopgaver vedrørende nødkald og nøglebokse, GPS, specialløsninger samt APV. 12

17 [ feldinghus ] GNIST Line og Bo deltog på den faglige konference sammen med Peter Poulsen (th). Psykologisk ilt og recovery Feldinghus i Skive har stor succes med at arbejde individuelt og socialt med sindslidende borgere, så de får psykologisk ilt. Successen har det nationale netværk Selvpsykologisk Netværk også fået øje på. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Privat. Metoden, som Feldinghus samarbejder ud fra, er vitaliseringsmodellen. Arbejdet med modellen har skabt så stor succes, at professor Jan Tønnesvang i samarbejde med bl.a. Feldinghus stod for en workshop på en stor faglig konference, så andre rundt landet kunne få inspiration. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode - Vi blev rigtig godt modtaget på konferencen. Der var stor interesse for vores arbejdsmetode. Og de to borgere vi havde med til at fortælle om, hvordan de oplever arbejdet, fik en rigtig god oplevelse, siger Peter Poulsen, leder på Feldinghus. - De borgere, der er visiteret til Feldinghus, har et særligt psykologisk eller socialt behov, som vi skal støtte dem i at få selverkendelse i forhold til. For at opnå dette tager vi udgangspunkt i, at borgeren skal uddannes i de samme metoder og teorier, som vi bruger. På den måde får vi en ligeværdighed i samarbejdet. Begge parter arbejder altså ud fra samme teoretiske grundlag. Medarbejdernes faglighed er suppleret med, at vi fører samtalen med fokus på muligheder, personlige kvaliteter og gode selvfortællinger, der opleves som psykologisk ilt og recovery. Psykologisk ilt er det, der vitaliserer sindet på samme måde, som kroppen skal have fysiologisk ilt for at leve. Recovery er en særlig tilgang og forståelse, der understøtter, at det enkelte menneske kan komme sig. Psykologisk ilt og recovery går hånd i hånd. Det er både en metode og en tilgang, der ser borgeren som ekspert i eget liv, forklarer Peter Poulsen. Kort fortalt er vitaliseringsmodellen en grundmodel, som siger, at alle mennesker har fire grundlæggende behov. 1) behov for at blive set som den man er, 2) behov for at få vist hvem man kan blive, 3) behov for at høre til et fællesskab og 4) behov for at få udfordret Fakta Feldinghus er et socialpsykiatrisk døgntilbud for mennesker med en sindslidelse eller en psykisk sårbarhed. Der er 20 medarbejdere, som arbejder med træning og støtte i døgntilbud eller hjemmebesøg for ca. 35 borgere. I næste nummer af GNIST planlægger vi et portræt af arbejdspladsen og deres arbejdsmetoder. Læs mere om Feldinghus på sine kompetencer. Alle mennesker er forskellige og derfor vil de fire grundlæggende behov også komme forskelligt, til udtryk. På Feldinghus arbejder borger og medarbejder sammen om at finde de områder, der skal udvikles, og hvor der skabes psykologisk ilt, som giver selvværd, håbefulde fremtidsbilleder, sociale fællesskaber og passende udfordringer. 13

18 GNIST [ kvoteflygtninge ] Fra 38 graders bagende sol til dansk vinter I december modtager Skive Kommune 15 kvoteflygtninge fra Bhutan. De rejser fra Nepal og 38 graders bagende sol nordpå til typisk dansk vintervejr og minus grader. Socialrådgiver Find Hald fra JobStart har været med Udlændingestyrelsen i flygtningelejren i Nepal for at forberede de i alt 117 buthanesiske flygtningen, der får lov til at komme til Danmark i denne omgang. Heraf skal de 15 flygtninge altså bo i Skive Kommune. Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation. Det er Udlændingestyrelsen, der udvælger, planlægger og står for det praktiske i arbejdet med kvoteflygtninge. Udlændingestyrelsen interviewer og udvælger de flygtningefamilier, som de vurderer vil egne sig bedst til Danmark og danske forhold. Efterfølgende afholder Udlændingestyrelsen et før-afrejse-kursus i flygtningelejren. Det er sådan et kursus, at Find Hald blev tilbudt at være underviser på i flygtningelejren nær byen Damak i det sydøstlige Nepal. Socialrådgiver Find Hald skal sammen med kolleger i JobStart sikre, at de bhutanisiske familier bliver bedst muligt integreret i Danmark. Foto: Malene Brink Fem dages intensiv undervisning - Jeg var afsted i 10 dage inkl. rejsetiden. Selve undervisningen var fra mandag fredag fra kl Min rolle var at fortælle om, hvad der venter flygtningene, når de ankommer til en kommune. Hvordan vi vil tage imod dem, hvilke krav vi stiller, og hvilke tilbud vi har. Der var også sproglærere med, som underviste i basalt dansk f.eks. jeg hedder, hvad hedder du?, bare så de lige har hørt lidt dansk inden de lander. Endelig var der repræsentanter fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, som fortalte om selve rejsen til Danmark, praktiske ting som påklædning, opholdstilladelse osv., siger Find Hald, socialrådgiver i JobStart. Bambushytter uden el - Det var en særlig oplevelse at se, hvordan disse flygtninge bor i bambushytter uden el. Og samtidig giver det en vigtig viden til vores tilrettelæggelse af det treårige integrationsforløb, flygtningene får i kommunen - f.eks. skal de først lære, hvordan man laver mad på et elkomfur, hvordan opvarmning af boligen fungerer og andre daglige gøremål, som er helt naturlige for os, men som flygtningene aldrig kunne have forestillet sig. De skal også have sprogundervisning og blandt andet lære om det danske samfund, kultur, historie og arbejdsmarkedet, Flygtningelejren ved Damak i Nepal har i 20 år været hjem for de 15 Bhutanesiske kvoteflygtningen, der kommer til Skive Kommune. Foto: Find Hald Fakta I begyndelsen af 1990 erne flygtede mere end bhutanesere ud af Bhutan til Nepal. Efter langvarige forhandlinger kunne de to lande ikke nå frem til en tilfredsstillende løsning for den store gruppe af flygtninge fra Bhutan, og derfor har de ca mennesker levet i flygtningelejre i Nepal de seneste 20 år. For 5-6 år siden besluttede USA, at de over en årrække ville modtage bhutanese. En række lande, herunder Danmark, tilbød samtidig at modtage hver deres kvote. I Danmark har vi modtaget 759 bhutanesere hen over årene siden De 15 kvoteflygtninge fra Bhutan, der kommer til Skive Kommune i december, er de første, som kommunen modtager fra Bhutan. Skive Kommune modtager i alt flygtninge om året. fortæller Find Hald, der glæder sig til at modtage og følge de bhutanesiske familier, så de bliver godt integreret i Danmark. 14

19 [ jubilarer ] GNIST 25 års jubilæum 40 års jubilæum Lauge Møller Pedersen, Skive Renovation 4-S, 19. september 2013 Birte H. Sørensen, Ældreområdet - Distrikt Nord, 9. oktober 2013 Irene Kjeldgaard, Lem Ældrecenter, 21. oktober 2013 Inge Pedersen, Plejecenter Gammelgaard, 1. august 2013 Vera Aakjær Jakobsen, Bostedet Hjaltesvej, 1. oktober 2013 Ligestillingsredegørelse Hvert år udarbejdes en opgørelse over ansatte i kommunen. Tallene i nedenstående figurer viser mandlige og kvindelige ansattes løn for faglige områder. Mændenes løn er sat til indeks 100. AC 2011 AC ,6 SL området ,4 SL området ,6 Kontorpersonale 2011 Kontorpersonale ,4 91,6 Folkeskolelærere Folkeskolelærere Pædagogisk personale ,4 Pædagogisk personale ,3 Pædagogiske ledere 2011 Pædagogiske ledere ,7 90,1 111,7 Social og Sundhedspersonale 2011 Social og Sundhedspersonale 2013 Syge og sundhedspersonale 2011 Syge og sundhedspersonale , indeks 15

20 GNIST [ sportsforening ] Gokart og Human Football Ca. 15 medlemmer af KSF havde mandag den 25. september fundet vej til Skive Gokart på Gyovej, for denne aften at spille en gang Human football og køre noget gokart. Human football er den menneskelige udgave af bordfodbold, hvor hver deltager spændes fast til en stang, som går hen over banen. Denne gang var vi lige nok til at danne 2 hold, så der blev spillet bedst af 3 kampe, og det skal lige, siges det giver varmen, og sveden sprang på flere af deltagerne. Resultaterne er ikke så vigtige, så dem springer vi let og elegant hen over. Efter en kort pause hvor der blev indtaget lidt væske og noget spiseligt, var det tid til at køre gokart. Der blev lavet nogle 2 og 3 mands hold, også gik det ellers løs med et 40 min langt race, og det fik man også varmen af, for der skal drejes en del gange på den snævre bane. Der blev efterfølgende vist snakket lidt om et vinderhold, og hvem der har håneretten det næste års tid. En rigtig spændende aften, og helt klart noget, som vi gentager. SPORTSFORENINGENS KALENDER Bowlingmester 2013 Årets bowlingmester skulle findes, og det havde lokket 30 medlemmer fra KSF i Skive Bowl N Fun til en spændende aften i den ædle sport bowling. Der blev spillet på 6 baner, og efter en times intens spil, som var plaget af lidt tekniske problemer på flere af banerne, kunne Jes tage fiduspokalen og titlen som bedste mand med hjem igen, efter en flot serie på 223, og Charlotte kunne kåres som den bedste kvinde med en serie på 136. Sidste præmie blev uddelt til den mest tætte duel i en serie, her førte Else lige indtil sidste runde, hvor presset måske blev for stort for hende, og hun fik kun væltet få kegler og endte på 107, og Benny kom så med en flot afslutning og smuttede forbi med 109, for så igen at blive slået på målstregen af Claus med 110 til stor morskab for vinderen. Bagefter var vi dog alle vindere og kunne nyde et par hyggelige timer i restauranten med god mad! Aktivitetskalender 15. november 2013: Ligadamehåndbold Skive FH Nykøbing Falster 6. februar 2013: Generalforsamling i Sportsforeningen kl på Rådhuset i Torvegade. Facebook Sportsforeningen er gået på Facebook. Søg på KSF-Skive og anmod om optagelse. Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jes Strickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen 16

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden

GNIST. [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2012 ] [side 4] 100 mapper for 18 kr. [side 7] Ny sundhedsordning [side 9] Selvbetjeningsbølgen ruller [side 11] Feriefonden GNIST [ leder ] Leder

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter

FERIE. Forår/Sommer/Efterår/Vinter 2014 2015 FERIE Forår/Sommer/Efterår/Vinter Bestyrelsen for Feriefonden: Der foretages valg til bestyrelsen hvert år i maj måned. I forbindelse med valget i maj 2012 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Læs mere

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s.

Digital post er spiselig. 100% biogas og gode køreegenskaber. KIS-huset er indviet. Trafikterminal [ s. 12 ] [ s. 7-8 ] [ s. 10 ] [ s. Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 4 november 2014 ] Digital post er spiselig [ s. 7-8 ] 100% biogas og gode køreegenskaber [ s. 10 ] KIS-huset er indviet [ s. 11 ] Trafikterminal [ s. 12 ] GNIST [

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Køge Kommunes Feriefond

Køge Kommunes Feriefond Køge Kommunes Feriefond 2015 Ronja - Immeln Sverige Pippi - Immeln Sverige Reersø Hasle Løkken Apotekerstien - NyK.Sj. Ebeltoft 2 Kære kolleger i Køge Kommune Bestyrelsen for Feriefonden byder velkommen

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

SAS Travel Club Din klub i SAS

SAS Travel Club Din klub i SAS SAS Travel Club Din klub i SAS Office@sastravel.dk Indhold Indhold... 2 Med os kan du både ryge og rejse Vision Mission Strategi Værdier... 3 Vi hjælper dig på vej... 4 Hvordan finder du os... 5 Hjælp?...

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Førsteklasses ferie Året rundt

Førsteklasses ferie Året rundt Førsteklasses ferie Året rundt Ferieinspiration 2015 Alle huse er topmoderne og nyrenoverede Ferie uden forhindringer 1 Familieferie, fællesskab og farverige oplevelser Velkommen til en ferieby med topmoderne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

FERIEAVISEN 2014 Ferieboliger i Danmark og Florida

FERIEAVISEN 2014 Ferieboliger i Danmark og Florida FERIEAVISEN 2014 Ferieboliger i Danmark og Florida Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf. 66 19 20 45 (mellem 09.00 14.00) Fax: 66 19 20 43 www.falckpf.dk fp@falckpf.dk Ferieavisen Ferieavisen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien:

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien: Tilbudskatalog Kanon priser på boliger i Spanien: Foråret er over Spanien og det vrimler med kanon gode priser på hele boligmarkedet. Ligesom i Danmark, har bolig salget i Spanien været svagt i hele 2008,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Lej feriebolig på Solkysten i Spanien

Lej feriebolig på Solkysten i Spanien Lej feriebolig på Solkysten i Spanien 3-værelses feriebolig på Costa del Sol (Duquesa), op til 6 personer Privat pool 300 meter til Restauranter, butikker mv. 500 meter til stranden Lejligheden Lejligheden

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

FO Ferie vil med denne brochure præsentere vores tilbud om leje af ferieboliger til vore medlemmer, såvel aktive som pensionerede.

FO Ferie vil med denne brochure præsentere vores tilbud om leje af ferieboliger til vore medlemmer, såvel aktive som pensionerede. FO Ferie Feriekatalog 2 Indhold Forord... 4 Praktiske oplysninger... 5 Udlejningsperioder... 7 Sitges... 8 Prag... 9 Paris... 10 Cala Mijas... 11 Mols...12 Lønstrup... 13 Prisliste... 14 Stranden i Sitges

Læs mere

Lemvig Kommunes Feriefond

Lemvig Kommunes Feriefond Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2011 kl. 13.00 i gæstekantinen. 1. Godkendelse af referat fra den 3.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring...

Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... Gode råd til feriehusejeren! Klargøring... I denne lille folder har vi forsøgt at samle en håndfuld gode råd til brug ved klargøring af dit feriehus. Erfaringerne siger os at det er bedre at forebygge

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Aalborg Kommunes Feriefond

Aalborg Kommunes Feriefond Aalborg Kommunes Feriefond www.aalborg.kvikbook.dk Kort over feriehusene Skallerup Klit Lønstrup Tversted Skagen Rødhus Læsø Kollerup Hals Harboøre Gjern Ebeltoft Klegod København Fanø Rømø Arrild Gråsten

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe.

Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe. Afdeling 13. tillæg til indflyttemappe. Opdateret: 4. august 2014 Niels V. Andersen Gæsteværelse: Som beboer i afdeling 13 har du mulighed for at leje et værelse til dine gæster. Der er et soveværelse

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse

Lejekontrakt. Personer. Bopælsadresse 1 Lejekontrakt Fornavn Efternavn Udlejers oplysninger Personer Lejers oplysninger Fornavn Efternavn Andre Personer By og post nr. Telefon nr. Mobil tlf. Email adr. Udlejers oplysninger Bopælsadresse By

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere