Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap"

Transkript

1 SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til Telefonens hoved display 2 Telefonens knapper 3 Telefonens hoved display og ikoner 4 Telefonens Display 2 og ikoner 5 Foretage opkald 6 Besvare kald 7 Overfør samtaler ( sæt over ) 8 Viderestilling (lokalt/eksternt) 9 Andre funktioner 10 Gem funktioner 11

2 Telefonens display I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Denne telefon vil være under løbende udvkling. Spør din telefon- / IT ansvalig eller forhandler om du kan bruge den smartere. Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Displayets 4 nederste linier har samme visning som alle de andre SV8100 telefoner, men har funktionsknapper i displayet, og værktøjslinier (m/sort skrift) som standard værktøj med valgt password. Denne telefonen er specielt udviklet for at du, eller andre som vil udvikle applikationer din firma har behov for under brug af telefonen (eller senere internet tilgang). På øverste linie vises ikoner som status i brug af din egen telefon. Alle ikoner er ikke klar endnu, men telefonen kan opgraderes løbende udfra hvad og andre udviklere har af fremtidige tiltag. Sikkerhedsknap 4 NOV TIR 15: PETER JENSEN LIST Asøg Int. Prog Opkalds- og meldingslampe DISPLAY (Touch) Viser telefonens aktivitet, plus tid/dato og vejledning i brug af Menuknapper. Displayet har 3 el. 4 linier, med karakterer. Øverste linie på 4-liniers display viser ikoner. (Billede af din telefon) Hent linie- og funktionsknapper DISPLAY Menuknapper Menuknappernes betydning vises i displaylinien lige ovenfor knappen i enhver fase. HELP Benyttes for at checke knappernes funktioner. Display giver info når en knap aktiveres. EXIT Benyttes for at forlade HELP (afslutte checkfunktionen). Se senere I vejledningen af ikoner og brug af Menu ( ) knap. Menu Side 2 av 12

3 Telefonens knapper I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. TASTATUR Tast telefonnummer/koder. SPEAKER (HØJTTALER) Styrer telefonens indbyggede højttaler for tovejs højttalende samtale. TRANSFER (OVERFØR) Foretag overføring ( omstil ). HOLD Parker samtalen i egen telefon. Navigering bruges under samtale og ledig. -4 vejsscroll op -Volume op -4 vejsscroll venstre -Gentag tlf. Nr. Kan vælge menuer og: Kontrast, ringevolume, højttaler. -Enter knap -4 vejsscroll højre -Gjentag tlf. Nr. - 4 vejsscroll ned -Volume ned Prøv dig frem med knappen og find mange muligheder. HÅNDSÆT MODUL Indeholder håndsæt og højttaler. RECALL (NYT KALD) Tryk på knappen for at afslutte samtale og få lokal summetone. FEATURE (FUNKTIONER) Knappen benyttes til at aktiverer grundlæggende funktioner, og til at programmerer navnevalg. MIC (MIKROFON) Tryk for at mute højttalende samtale. Lyser ved aktiveret MIC. MENU (DISPLAY MENUER) Knappen henter et andet billede med værktøjsknapper for at bruge eller tilpasse din telefon. ANSWER (SVAR) Når en funktions-/linieknap lyser, kan du trykke knappen for at svare kaldet som højttalende. Side 3 av 12

4 Telefonens display og ikoner I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. ikoner ikonerne indikerer brug af forskellige funktioneri billedeform. Nogle af ikonernes funktioner vil komme i senere software versioner. Andre ikoner kan forekomme. 4 NOV TIR 15: PETER JENSEN LIST Asøg Int. Prog Menu knappen Menu Opp Kombiner Menu-knappen Ned + Navigeringsknap Status*) ikon Beskrivense av ikonene. Funktion Mistede kald Voice mail Fravær * Ikke lanceret. Displayet viser mistede kald. Efter at have checket mistede kald forsvinder ikonet. Displayet viser ny melding i voice mail. Efter at voice mail er checket forsvinder ikonet. Displayet viser fravær og Presence. Ikke alle værktøjer er tilgængelig endnu som det er vist her, men de fleste kan realiseres på andre måder i dag. Se brugervejledningen. Flere valg (eks. hente ringetoner) vil komme i senere software versioner. Tal med din IT ansvarlig. Et eks. er opsætning af ringetoner: Baggrundslys Baggrundslys er altid på. Kryptering Displayet viser når terminaludstyret er krypteret. Sikkerhed Displayet viser når terminaludstyret er i sikkerhedsmode. Bluetooth * Ikke lanceret. Displayet viser at Bluetooth (trådløst) udstyr er identifiseret. Cursor Gir mulighed for navigation I menuerne. Vælg 1 og ønsket signal funktion/ringesignal. Side 4 av 12

5 Telefonens Display 2 og ikoner I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. ikoner Muligheder og begrænsninger ikonerne i displayet indikerer brug af forskellige funktioner i billedeform. Nogle af ikonernes funktioner vil komme i senere software versioner. Andre ikoner kan forekomme I display 2. Tryk knappen ved siden af funktionen/navnet for at aktiverer. 1 LINIE 2 2 OLE Status*) På Hold ikon Beskrivense av ikonene. Displayet viser eksklusivt parkeret samtale. LINIE 3 LINIE 4 Tilbage 3 INDTRÆK På Hold Tilbagekald Kald Overfør samtalen Displayet viser generelt parkeret samtale. Tilbagekald. Svar samtale. Svar kald (evt. tilbagekald) (Under samtale.) overfør samtalen, eller start konference. Funktion Mærket tal viser display nr vælg 1 af 4 forskellige display. Funktionsknap 1-8 (ikke aktiv) Funktionsknap 9-16 (aktiv) Aktiv funktion (Under samtale.) Aktiver funktion. 4 Funktionsknap (blinker) Andre funktioner Blank/Sort Displayet viser at andre funktioner er I brug. Ledig/aktiv. Du kan lagre funksjoner vist bak i brukerveiledningen. Ikoner viser anropsstatus for linjer/navn. Gem kun 8 karakterer pr. linie (6 for hurtigvalg). Se lagring lenger bak i denne brukerveiledningen. Side 5 av 12

6 Foretage opkald Det er ulike måter å foreta interne og eksterne anrop på, her vises bare noen få. Alle anrop kan i hovedsak foretas lavttalende (med røret avløftet), eller høyttalende (bruk av telefonens høyttaler og mikrofon). Lokalt opkald Løft røret og tast ønsket lokalnummer. Eller tryk og tast ønsket lokalnummer (højttalende). En softkey får nu betydningen TALE i display, og kan benyttes for at aktiverer højttalende kald Calling hos kaldte. Udgående kald Løft røret, tast 0 og ønsket telefonnummer. Eller tryk, tast 0 og ønsket telefonnummer (højttalende). (I stedet for 0 kan du trykke direkte på en ledig linieknap LINiE 1 ) LINiE 2 Hurtigvalg Opkald fra LIST (genkald) Eks: opkald fra LIST Du kan forhåndsindlægge de mest brugte telefonnumre på dine linie-/funktionsknapper. Så kalder du vedkommende ved at trykke på knappen. Du kan også trykke softkey under displayvalget LIST, for så at gentage et tastet telefonnummer (vælg i display Udg. : find ønsket nummer). Løft røret for at udfører opkaldet når ønsket nummere vise i displayet. Er en kaldt medarbejder optaget, kan du trykke softkey under displayetvalget VENT. Når medarbejderen bliver ledig ringer din telefon, og når du svarer ringer det hos medarbejderen. Eks: hurtigvalg til Jens EVA JENS LINIE 2 JENS OLA LINIE 3 LIST Asøg Int. Prog Udg. Indk. LINIE 4 PER LIST Asøg INDTRÆK Int. Prog Find telefonnummer Side 6 av 12

7 Besvare kald Når telefonen ringer, eller en linieknap blinker, kan du løfte røret eller trykke for at svare kaldet. Du kan vælge forskellige ringesignaler ( Slå *20 for ringesignal, og vælg 1:LOKAL, eller 2:EKSTERNT + signal 1-8). Ringevolume justeres under ringning eller via *29 og Svar når det ringer Løft røret, eller tryk blinkende linieknap evt. (for højttalende svar) Hvis du selv ikke svarer Kald venter tone under samtalen Hvis du ikke har medflyttet til en medarbejder/voic (telefonsvarerfunktion), kan en medarbeider besvarer et kald som ringer hos dig ved at trykke en funktionknap for at intrække kaldet INDTRÆK Du hører kald venter tone i bestående samtale. Du kan vælge at afslutte samtalen og blinkende knap, eller placerer igangværende samtale på HOLD, og så svare næste kald. Svar højttalende kald Et højttalende kald til dig (Calling), giver dig en varselstone som indikation på kaldet. Hvis MIC er operativ (lyser), kan du besvare kaldet ved at snakke mod telefonens mikrofon. Opkald via LIST (Ubesvarede kald) Ekse (4) Du kan også trykke softkey under displayvalget LIST, for så at vælge softkey under Indk. Scroll i listen for indgående kald vha. eller (ubesvarede kald er mærket med *). Løft røret for at foretage kaldet når ønsket nummer vises i displayet. LINJE 1 LINJE 2 LINIE 5 OLA LINJE 3 LIST Asøg Int. Prog Udg. Indk. LINJE 4 PER LIST Asøg INNHENT Int. Prog Side 7 av 12

8 Overfør samtale ( omstilling ) Det er enkelt at sætte en samtale over, både til lokal medarbejder og til ekstern part (f.eks. mobiltelefon). Hvis du overfører før svar, vil du få tilbagekald hvis det overførte kald ikke besvares. Hvis du venter på svar kan du også starte en telefonkonference. Overfør samtalen (lokalt) Overfør samtalen (eksternt) Den kaldte svarer ikke (læg melding venter) Du ønsker at omstille til en kollega: Tryk, vælg lokalnummer, læg på (før eller efter svar). Hvis vedkommende ikke svarer, kommer kaldet tilbage efter en forhåndbestemt tid (30-50 sek.). I stedet for og lokalnummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap PER. Du ønsker at omstille til ekstern part: Tryk, tast 0 + eksternt telefonnummer og læg på (før eller efter svar). Hvis ekstern part ikke svarer, får du tilbagekald efter forhåndbestemt tid (30-50 s.). I stedet for at huske eksternt nummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap PER MOB. Hvis din kollega har systemtelefon, kan du vælge at tænde meldingslampen ved ikke svar. Tryk softkey under displayvalget MELD. Meldingslampen tænder, og din kollega kan checke sin softkey under displayvalget MELD, og kan derefter vælge at ringe tilbage eller slette ved at vælge nye softkeys som dukker op i displayet (Kald eller SLT). JENS JENS MOB Telefon konferance (lokale/eksterne deltager) Du etablerer en samtale. Tryk softkey under displayets Konf og tast ønsket telefonnummer eller eksternt nummer. Vent på svar og vælg softkey SÆT. vælg softkey START for at starte konferance, eller vælg nyt nummer og gentag indtil alle er kontaktet før START aktiveres for konferance. LINIE 2 OLE LINIE 2 OLAE LINIE 3 LINIE 3 LINIE 4 INDTRÆK LINIE 4 INDTRÆK SAMTALE MED PETER Konf SÆT SLT Sæt over/etabler el. telefonkonferance Samtale Side 8 av 12

9 Medflytning (lokalt/eksternt) Du kan viderestille dine kald til en kollega eller et eksternt nummer (f.eks. din mobiltelefon). Eksterne numre kræver at nummeret er forhåndsdefineret I kortnummerlisten (sikkerhed mod hacking) og kan ligge på hurtigvalgsknap. Hvis du er på et andet lokalnummer (f.eks. hjemmearbejdsplads med IP Softphone, eller bare sidder ved en anden telefon), kan du bytte dit lokalnummer med det lokalnummernummer du befinder dig på. Medflytning (lokalt) Løft røret / tryk, tast *30 1 for at SÆTTE (0 for at SLETTE). Derefter taster du det lokalnummer du vil medflytte til. Læg på. Du kan også bruge softkey under PROG i displayet. Det giver flere valg. Medflytning (eksternt) Løft røret / tryk, tast *30 1 for at SÆTTE (0 for at SLETTE). Tast derefter forhåndsdefineret kortnummer som indeholder eksternnummer, f.eks (i kortnummerelistens adresse 002 ligger det eksterne telefonnummer gemt). Læg på. Du kan også benytte PROG i displayet til formålet. Byt lokalnummer (Swap) Eksempel: Du ønsker at dit lokalnummer 210 bytter plads med 225 (fordi du befinder dig på 225): Løft røret / tryk, tast *35 (tjenestekode). Tast passord 1234, derefter 210 (dit eget lok.nummer). Læg på. Du har nu lokalnummer 210 med alle funktioner som tilhører lokalnumret (210 og 225 har byttet plads). Det findes flere typer viderestillinger, også med personlig melding. Spørg telefonansvarlig. Eks: medflytning. (tast * lokalnummer./kort nummer.) LINIE 2 OLE LINIE 3 LINIE 4 INDTRÆK OPRET MEDFLYTNING SÆT SLT LINIE 2 LINIE 3 LINIE 4 OLE INDTRÆK LINIE :30 MEDFLYT >> PETER HJEM LIST Asøg Int. Prog Viderekoblet Side 9 av 12

10 Andre funktioner Eftersom denne vejledning kun omhandler nogle få muligheder og principper, vises her en liste over andre tjenester. Listen viser en kode for hver funktion. Koderne kan lægges på en telefonknap direkte, eller kan benyttes via softkeys i displayet. Ikke forstyrres (I.F) Tryk, og tast *50. Du har fire valg: 1 eksternkald, 2 lokalkald, 3 alle, 4 viderestillinger. 0=slet. Omstyring af kald Du er optaget og vil dirigerer et nyt kald til en kollega; Tryk forhåndsdefineret kollega knap Fælles slette kode Tryk og tast ##. Koden deaktiverer de fleste funktioner (viderestillinger, IF, o.s.v.). TIL PER TIL JENS Brug af kortnummer Tryk og tast 7xxx (7 er tjenestekode for kortnummer, og xxx er adresse i kortnummer listen). Gem funktioner Gem funktioner på knapper Din nye SV8100 telefonserver har mange tjenester. De fleste kan aktiveres med displayets softkeys, men mange kan også gemmes på en knap for enkel betjening. Oftest benyttes der så kun et tastetryk for aktivering. Tryk Funktionens navn Her vist kun de mest brugte. og tast *51. Tryk ledig knap, vælg funktionskode + evt. optioner. Læg på. Funktionskode (*51) Programmer funktionsknap Funktionens navn Her vist kun de mest brugte. Funktionskode (*51/*52) Programmerer funktionsknap Medflytning lokalt/eksternt Viderestilling v/optaget Viderestilling v/ikke svar Følg mig (medfl. Fra B-nummer) Tandem Ring (ring i 2 telefoner) Eksternt højttalersøg pr. zone Eksternt højttalersøg alle zoner Gruppesøg lokalt pr. gruppe Gruppesøg lokalt alle grupper Gruppesøg svar Indtræk kald i egen gruppe evt. + lokalnummer 19 + zone gruppe 1-9/ Skjul visning af telefonnummer (CLIR) Kollega lokalkald/optagetmarkering ud-/indmelding i søgegruppe hovedsæt Tekstmeldinger (se valg I displayet) Indlytning (typisk kun for omstillingen) Gemmes vha *52 + Funktionsknap Opt. markering af lokalnr. + ringing (kollegaknap) lokalnummer + HOLD tillægsvalg 34 *03 + lokalnr. + HOLD (dvs. 1 af 8 modes for nat/dag) Side 10 av 12

11 Gem funktioner (fortsat fortsat ) Programmering af hurtigvalg (på funktionsknapper) Programmering af kortnumre For direkte kollega nummer: Tryk og tast *51. Vælg ledig knap i display 2, vælg kode 01 + lokalnummer + JENS skriv navnet til knappen (se programmering af navn) For direkte eksternt nummer: Tryk og tast *51. Vælg ledig knap I display 2, vælg kode eksternt nr. + skriv navnet til knappen (se programmering af navn) Telefonansvarlig (ofte omstillingen) har tilladelse til at programmere kortnumre. Kortnumre benyttes for hurtig valg af eksterne numre, men benyttes også for ekstern medflytning. Dette vil sige at du medflytter til et eksternt nr. (f.eks. Mobiltelefon) via kortnummerelisten (beskyttelse mod hacking). Desuden benyttes navnet som displayinfo ved indgående kald. Tryk displayets softkey under Prog og fortsæt som vist til højre (2-6). 4 NOV TIR 15: MICHAEL S. LIST Asøg Int. Prog 1 2 OPRETTE MENU 3 4 VK I.F. STA PROGR. KORTNR 4=adr. 5=nr. OPRETTE MENU Kort TELBK. Alm. 6=navn Kotnr Tlf. nr. Navn Siminn Olsen Brug tastaturets bogstaver for programmering af navn. Eks: Tryk ciffer 2 en gang for bogstavet A, to gange Programmering af navn. for B, tre gange for C, osv. Tryk # for at godkende bogstavet hvis samme bogstav skal benyttes efterfølgende, og bevæger kursor med en karakter til højre (eller for mellemrum). Tasten FEATURE sletter et bogstav til venstre for kursor (se eksempel nedenfor). 1 = [ ] ^ _ ' { I } > < 2 = A B C a b c 2 3 = D E F d e f 3 4 = G H I g h i 4 5 = J K L j k l 5 6 = M N O m n o 6 7 = P Q R S p q r s 7 8 = T U V t u v 8 9 = W X Y Z w x y z 9 0 = 0! # $ % & ( ) * * = * +, -. / : ; < = >? Ændre klokkeslet Tryk, tast * cifre for timer (24 t. format) + 2 cifre for minutter. Læg på. Hvis din SV8100 er tilknyttet ISDN, vil sommer og vintertid stilles automatisk. Eksempel: Hvis du skal lagre PETER W er riktig sekvens: 73837##9 Side 11 av 12

12 Dine notater: Andre brukerveiledninger finner du på Symbolet påklistret produktet viser at dette ikke skal kastes, men skal leveres til gjenvinning. Dette dokumentet inneholder bare en liten del av alle de funksjoner produktet kan benytte. forbeholder seg til enhver tid retten til å endre innhold av spesifikasjoner, funksjoner og innhold i dette dokumentet. Infrontia Nordic A.A Side 12 av 12

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kort brugervejledning. Digitalt standardapparat

Kort brugervejledning. Digitalt standardapparat Kort brugervejledning Digitalt standardapparat Indhold:. Oversigt af apparatet:... Standard digitalapparat med funktionstaster.... Hovedfunktioner:.... Tasternes hensigt:.... Svar opkald:... Svar Indkommende

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat

SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat SL 1100 Brugervejledning Til systemapparat Software 3.01 1 Indhold 1. Apparatets opbygning... 4 2. Udgående eksternt kald... 5 3. Lokalkald... 5 4. Calling ved lokalkald... 5 5. Genopkald... 6 6. Besvar

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2

UNO brugervejledning ERHVERV. Indhold. Viderestilling på Softphonen... 2 UNO brugervejledning Indhold Viderestilling på Softphonen... 2 Viderestillingskoder... 3 Viderestil... 3 Besvare kollegas kald... 3 Fast viderestilling... 3 ACD log-in... 3 Viderestillingskoder Avanceret...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

YEALINK T46G Complea A/S

YEALINK T46G Complea A/S Lufthavnsvej 5 9400 Nørresundby Telefon +45 9632 7000 Ring op 1. Tag røret 1. Tryk på mens røret er lagt på. 1. Tryk på for at aktivere headset-mode. Bemærk: Under et kald kan du skifte mellem headset,

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

SL 1100 Brugervejledning til Voicemail

SL 1100 Brugervejledning til Voicemail SL 1100 Brugervejledning til Voicemail Software 3.01 1 Indhold 1. Generel beskrivelse af Voicemail... 4 2. Funktionstaster ved brug af Voicemail... 4 3. Programmering af funktionstaster... 5 4. Valg af

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers

COMMUNICATOR MANUAL. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc. 1 Vers Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle Telekommunikation i ét vindue på din pc 1 Vers. 270217 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Intuitiv og effektiv... 4 Om manualen... 4 For at komme i

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5402 og 5602 telefon Håndtering af samtaler Funktionstaster System funktioner Håndtering af samtaler Din nye 5402/5602 telefon har indbygget højttaler, som giver mulighed

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere