Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap"

Transkript

1 SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til Telefonens hoved display 2 Telefonens knapper 3 Telefonens hoved display og ikoner 4 Telefonens Display 2 og ikoner 5 Foretage opkald 6 Besvare kald 7 Overfør samtaler ( sæt over ) 8 Viderestilling (lokalt/eksternt) 9 Andre funktioner 10 Gem funktioner 11

2 Telefonens display I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Denne telefon vil være under løbende udvkling. Spør din telefon- / IT ansvalig eller forhandler om du kan bruge den smartere. Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Displayets 4 nederste linier har samme visning som alle de andre SV8100 telefoner, men har funktionsknapper i displayet, og værktøjslinier (m/sort skrift) som standard værktøj med valgt password. Denne telefonen er specielt udviklet for at du, eller andre som vil udvikle applikationer din firma har behov for under brug af telefonen (eller senere internet tilgang). På øverste linie vises ikoner som status i brug af din egen telefon. Alle ikoner er ikke klar endnu, men telefonen kan opgraderes løbende udfra hvad og andre udviklere har af fremtidige tiltag. Sikkerhedsknap 4 NOV TIR 15: PETER JENSEN LIST Asøg Int. Prog Opkalds- og meldingslampe DISPLAY (Touch) Viser telefonens aktivitet, plus tid/dato og vejledning i brug af Menuknapper. Displayet har 3 el. 4 linier, med karakterer. Øverste linie på 4-liniers display viser ikoner. (Billede af din telefon) Hent linie- og funktionsknapper DISPLAY Menuknapper Menuknappernes betydning vises i displaylinien lige ovenfor knappen i enhver fase. HELP Benyttes for at checke knappernes funktioner. Display giver info når en knap aktiveres. EXIT Benyttes for at forlade HELP (afslutte checkfunktionen). Se senere I vejledningen af ikoner og brug af Menu ( ) knap. Menu Side 2 av 12

3 Telefonens knapper I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. TASTATUR Tast telefonnummer/koder. SPEAKER (HØJTTALER) Styrer telefonens indbyggede højttaler for tovejs højttalende samtale. TRANSFER (OVERFØR) Foretag overføring ( omstil ). HOLD Parker samtalen i egen telefon. Navigering bruges under samtale og ledig. -4 vejsscroll op -Volume op -4 vejsscroll venstre -Gentag tlf. Nr. Kan vælge menuer og: Kontrast, ringevolume, højttaler. -Enter knap -4 vejsscroll højre -Gjentag tlf. Nr. - 4 vejsscroll ned -Volume ned Prøv dig frem med knappen og find mange muligheder. HÅNDSÆT MODUL Indeholder håndsæt og højttaler. RECALL (NYT KALD) Tryk på knappen for at afslutte samtale og få lokal summetone. FEATURE (FUNKTIONER) Knappen benyttes til at aktiverer grundlæggende funktioner, og til at programmerer navnevalg. MIC (MIKROFON) Tryk for at mute højttalende samtale. Lyser ved aktiveret MIC. MENU (DISPLAY MENUER) Knappen henter et andet billede med værktøjsknapper for at bruge eller tilpasse din telefon. ANSWER (SVAR) Når en funktions-/linieknap lyser, kan du trykke knappen for at svare kaldet som højttalende. Side 3 av 12

4 Telefonens display og ikoner I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. ikoner ikonerne indikerer brug af forskellige funktioneri billedeform. Nogle af ikonernes funktioner vil komme i senere software versioner. Andre ikoner kan forekomme. 4 NOV TIR 15: PETER JENSEN LIST Asøg Int. Prog Menu knappen Menu Opp Kombiner Menu-knappen Ned + Navigeringsknap Status*) ikon Beskrivense av ikonene. Funktion Mistede kald Voice mail Fravær * Ikke lanceret. Displayet viser mistede kald. Efter at have checket mistede kald forsvinder ikonet. Displayet viser ny melding i voice mail. Efter at voice mail er checket forsvinder ikonet. Displayet viser fravær og Presence. Ikke alle værktøjer er tilgængelig endnu som det er vist her, men de fleste kan realiseres på andre måder i dag. Se brugervejledningen. Flere valg (eks. hente ringetoner) vil komme i senere software versioner. Tal med din IT ansvarlig. Et eks. er opsætning af ringetoner: Baggrundslys Baggrundslys er altid på. Kryptering Displayet viser når terminaludstyret er krypteret. Sikkerhed Displayet viser når terminaludstyret er i sikkerhedsmode. Bluetooth * Ikke lanceret. Displayet viser at Bluetooth (trådløst) udstyr er identifiseret. Cursor Gir mulighed for navigation I menuerne. Vælg 1 og ønsket signal funktion/ringesignal. Side 4 av 12

5 Telefonens Display 2 og ikoner I denne brugervejledning er der kun vist enkelte eksempler. Det findes mere udførlige veiledninger på Alle telefonerne har samme displayfunktioner, mens knappernes antal og organisering vil være afhængig af model. ikoner Muligheder og begrænsninger ikonerne i displayet indikerer brug af forskellige funktioner i billedeform. Nogle af ikonernes funktioner vil komme i senere software versioner. Andre ikoner kan forekomme I display 2. Tryk knappen ved siden af funktionen/navnet for at aktiverer. 1 LINIE 2 2 OLE Status*) På Hold ikon Beskrivense av ikonene. Displayet viser eksklusivt parkeret samtale. LINIE 3 LINIE 4 Tilbage 3 INDTRÆK På Hold Tilbagekald Kald Overfør samtalen Displayet viser generelt parkeret samtale. Tilbagekald. Svar samtale. Svar kald (evt. tilbagekald) (Under samtale.) overfør samtalen, eller start konference. Funktion Mærket tal viser display nr vælg 1 af 4 forskellige display. Funktionsknap 1-8 (ikke aktiv) Funktionsknap 9-16 (aktiv) Aktiv funktion (Under samtale.) Aktiver funktion. 4 Funktionsknap (blinker) Andre funktioner Blank/Sort Displayet viser at andre funktioner er I brug. Ledig/aktiv. Du kan lagre funksjoner vist bak i brukerveiledningen. Ikoner viser anropsstatus for linjer/navn. Gem kun 8 karakterer pr. linie (6 for hurtigvalg). Se lagring lenger bak i denne brukerveiledningen. Side 5 av 12

6 Foretage opkald Det er ulike måter å foreta interne og eksterne anrop på, her vises bare noen få. Alle anrop kan i hovedsak foretas lavttalende (med røret avløftet), eller høyttalende (bruk av telefonens høyttaler og mikrofon). Lokalt opkald Løft røret og tast ønsket lokalnummer. Eller tryk og tast ønsket lokalnummer (højttalende). En softkey får nu betydningen TALE i display, og kan benyttes for at aktiverer højttalende kald Calling hos kaldte. Udgående kald Løft røret, tast 0 og ønsket telefonnummer. Eller tryk, tast 0 og ønsket telefonnummer (højttalende). (I stedet for 0 kan du trykke direkte på en ledig linieknap LINiE 1 ) LINiE 2 Hurtigvalg Opkald fra LIST (genkald) Eks: opkald fra LIST Du kan forhåndsindlægge de mest brugte telefonnumre på dine linie-/funktionsknapper. Så kalder du vedkommende ved at trykke på knappen. Du kan også trykke softkey under displayvalget LIST, for så at gentage et tastet telefonnummer (vælg i display Udg. : find ønsket nummer). Løft røret for at udfører opkaldet når ønsket nummere vise i displayet. Er en kaldt medarbejder optaget, kan du trykke softkey under displayetvalget VENT. Når medarbejderen bliver ledig ringer din telefon, og når du svarer ringer det hos medarbejderen. Eks: hurtigvalg til Jens EVA JENS LINIE 2 JENS OLA LINIE 3 LIST Asøg Int. Prog Udg. Indk. LINIE 4 PER LIST Asøg INDTRÆK Int. Prog Find telefonnummer Side 6 av 12

7 Besvare kald Når telefonen ringer, eller en linieknap blinker, kan du løfte røret eller trykke for at svare kaldet. Du kan vælge forskellige ringesignaler ( Slå *20 for ringesignal, og vælg 1:LOKAL, eller 2:EKSTERNT + signal 1-8). Ringevolume justeres under ringning eller via *29 og Svar når det ringer Løft røret, eller tryk blinkende linieknap evt. (for højttalende svar) Hvis du selv ikke svarer Kald venter tone under samtalen Hvis du ikke har medflyttet til en medarbejder/voic (telefonsvarerfunktion), kan en medarbeider besvarer et kald som ringer hos dig ved at trykke en funktionknap for at intrække kaldet INDTRÆK Du hører kald venter tone i bestående samtale. Du kan vælge at afslutte samtalen og blinkende knap, eller placerer igangværende samtale på HOLD, og så svare næste kald. Svar højttalende kald Et højttalende kald til dig (Calling), giver dig en varselstone som indikation på kaldet. Hvis MIC er operativ (lyser), kan du besvare kaldet ved at snakke mod telefonens mikrofon. Opkald via LIST (Ubesvarede kald) Ekse (4) Du kan også trykke softkey under displayvalget LIST, for så at vælge softkey under Indk. Scroll i listen for indgående kald vha. eller (ubesvarede kald er mærket med *). Løft røret for at foretage kaldet når ønsket nummer vises i displayet. LINJE 1 LINJE 2 LINIE 5 OLA LINJE 3 LIST Asøg Int. Prog Udg. Indk. LINJE 4 PER LIST Asøg INNHENT Int. Prog Side 7 av 12

8 Overfør samtale ( omstilling ) Det er enkelt at sætte en samtale over, både til lokal medarbejder og til ekstern part (f.eks. mobiltelefon). Hvis du overfører før svar, vil du få tilbagekald hvis det overførte kald ikke besvares. Hvis du venter på svar kan du også starte en telefonkonference. Overfør samtalen (lokalt) Overfør samtalen (eksternt) Den kaldte svarer ikke (læg melding venter) Du ønsker at omstille til en kollega: Tryk, vælg lokalnummer, læg på (før eller efter svar). Hvis vedkommende ikke svarer, kommer kaldet tilbage efter en forhåndbestemt tid (30-50 sek.). I stedet for og lokalnummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap PER. Du ønsker at omstille til ekstern part: Tryk, tast 0 + eksternt telefonnummer og læg på (før eller efter svar). Hvis ekstern part ikke svarer, får du tilbagekald efter forhåndbestemt tid (30-50 s.). I stedet for at huske eksternt nummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap PER MOB. Hvis din kollega har systemtelefon, kan du vælge at tænde meldingslampen ved ikke svar. Tryk softkey under displayvalget MELD. Meldingslampen tænder, og din kollega kan checke sin softkey under displayvalget MELD, og kan derefter vælge at ringe tilbage eller slette ved at vælge nye softkeys som dukker op i displayet (Kald eller SLT). JENS JENS MOB Telefon konferance (lokale/eksterne deltager) Du etablerer en samtale. Tryk softkey under displayets Konf og tast ønsket telefonnummer eller eksternt nummer. Vent på svar og vælg softkey SÆT. vælg softkey START for at starte konferance, eller vælg nyt nummer og gentag indtil alle er kontaktet før START aktiveres for konferance. LINIE 2 OLE LINIE 2 OLAE LINIE 3 LINIE 3 LINIE 4 INDTRÆK LINIE 4 INDTRÆK SAMTALE MED PETER Konf SÆT SLT Sæt over/etabler el. telefonkonferance Samtale Side 8 av 12

9 Medflytning (lokalt/eksternt) Du kan viderestille dine kald til en kollega eller et eksternt nummer (f.eks. din mobiltelefon). Eksterne numre kræver at nummeret er forhåndsdefineret I kortnummerlisten (sikkerhed mod hacking) og kan ligge på hurtigvalgsknap. Hvis du er på et andet lokalnummer (f.eks. hjemmearbejdsplads med IP Softphone, eller bare sidder ved en anden telefon), kan du bytte dit lokalnummer med det lokalnummernummer du befinder dig på. Medflytning (lokalt) Løft røret / tryk, tast *30 1 for at SÆTTE (0 for at SLETTE). Derefter taster du det lokalnummer du vil medflytte til. Læg på. Du kan også bruge softkey under PROG i displayet. Det giver flere valg. Medflytning (eksternt) Løft røret / tryk, tast *30 1 for at SÆTTE (0 for at SLETTE). Tast derefter forhåndsdefineret kortnummer som indeholder eksternnummer, f.eks (i kortnummerelistens adresse 002 ligger det eksterne telefonnummer gemt). Læg på. Du kan også benytte PROG i displayet til formålet. Byt lokalnummer (Swap) Eksempel: Du ønsker at dit lokalnummer 210 bytter plads med 225 (fordi du befinder dig på 225): Løft røret / tryk, tast *35 (tjenestekode). Tast passord 1234, derefter 210 (dit eget lok.nummer). Læg på. Du har nu lokalnummer 210 med alle funktioner som tilhører lokalnumret (210 og 225 har byttet plads). Det findes flere typer viderestillinger, også med personlig melding. Spørg telefonansvarlig. Eks: medflytning. (tast * lokalnummer./kort nummer.) LINIE 2 OLE LINIE 3 LINIE 4 INDTRÆK OPRET MEDFLYTNING SÆT SLT LINIE 2 LINIE 3 LINIE 4 OLE INDTRÆK LINIE :30 MEDFLYT >> PETER HJEM LIST Asøg Int. Prog Viderekoblet Side 9 av 12

10 Andre funktioner Eftersom denne vejledning kun omhandler nogle få muligheder og principper, vises her en liste over andre tjenester. Listen viser en kode for hver funktion. Koderne kan lægges på en telefonknap direkte, eller kan benyttes via softkeys i displayet. Ikke forstyrres (I.F) Tryk, og tast *50. Du har fire valg: 1 eksternkald, 2 lokalkald, 3 alle, 4 viderestillinger. 0=slet. Omstyring af kald Du er optaget og vil dirigerer et nyt kald til en kollega; Tryk forhåndsdefineret kollega knap Fælles slette kode Tryk og tast ##. Koden deaktiverer de fleste funktioner (viderestillinger, IF, o.s.v.). TIL PER TIL JENS Brug af kortnummer Tryk og tast 7xxx (7 er tjenestekode for kortnummer, og xxx er adresse i kortnummer listen). Gem funktioner Gem funktioner på knapper Din nye SV8100 telefonserver har mange tjenester. De fleste kan aktiveres med displayets softkeys, men mange kan også gemmes på en knap for enkel betjening. Oftest benyttes der så kun et tastetryk for aktivering. Tryk Funktionens navn Her vist kun de mest brugte. og tast *51. Tryk ledig knap, vælg funktionskode + evt. optioner. Læg på. Funktionskode (*51) Programmer funktionsknap Funktionens navn Her vist kun de mest brugte. Funktionskode (*51/*52) Programmerer funktionsknap Medflytning lokalt/eksternt Viderestilling v/optaget Viderestilling v/ikke svar Følg mig (medfl. Fra B-nummer) Tandem Ring (ring i 2 telefoner) Eksternt højttalersøg pr. zone Eksternt højttalersøg alle zoner Gruppesøg lokalt pr. gruppe Gruppesøg lokalt alle grupper Gruppesøg svar Indtræk kald i egen gruppe evt. + lokalnummer 19 + zone gruppe 1-9/ Skjul visning af telefonnummer (CLIR) Kollega lokalkald/optagetmarkering ud-/indmelding i søgegruppe hovedsæt Tekstmeldinger (se valg I displayet) Indlytning (typisk kun for omstillingen) Gemmes vha *52 + Funktionsknap Opt. markering af lokalnr. + ringing (kollegaknap) lokalnummer + HOLD tillægsvalg 34 *03 + lokalnr. + HOLD (dvs. 1 af 8 modes for nat/dag) Side 10 av 12

11 Gem funktioner (fortsat fortsat ) Programmering af hurtigvalg (på funktionsknapper) Programmering af kortnumre For direkte kollega nummer: Tryk og tast *51. Vælg ledig knap i display 2, vælg kode 01 + lokalnummer + JENS skriv navnet til knappen (se programmering af navn) For direkte eksternt nummer: Tryk og tast *51. Vælg ledig knap I display 2, vælg kode eksternt nr. + skriv navnet til knappen (se programmering af navn) Telefonansvarlig (ofte omstillingen) har tilladelse til at programmere kortnumre. Kortnumre benyttes for hurtig valg af eksterne numre, men benyttes også for ekstern medflytning. Dette vil sige at du medflytter til et eksternt nr. (f.eks. Mobiltelefon) via kortnummerelisten (beskyttelse mod hacking). Desuden benyttes navnet som displayinfo ved indgående kald. Tryk displayets softkey under Prog og fortsæt som vist til højre (2-6). 4 NOV TIR 15: MICHAEL S. LIST Asøg Int. Prog 1 2 OPRETTE MENU 3 4 VK I.F. STA PROGR. KORTNR 4=adr. 5=nr. OPRETTE MENU Kort TELBK. Alm. 6=navn Kotnr Tlf. nr. Navn Siminn Olsen Brug tastaturets bogstaver for programmering af navn. Eks: Tryk ciffer 2 en gang for bogstavet A, to gange Programmering af navn. for B, tre gange for C, osv. Tryk # for at godkende bogstavet hvis samme bogstav skal benyttes efterfølgende, og bevæger kursor med en karakter til højre (eller for mellemrum). Tasten FEATURE sletter et bogstav til venstre for kursor (se eksempel nedenfor). 1 = [ ] ^ _ ' { I } > < 2 = A B C a b c 2 3 = D E F d e f 3 4 = G H I g h i 4 5 = J K L j k l 5 6 = M N O m n o 6 7 = P Q R S p q r s 7 8 = T U V t u v 8 9 = W X Y Z w x y z 9 0 = 0! # $ % & ( ) * * = * +, -. / : ; < = >? Ændre klokkeslet Tryk, tast * cifre for timer (24 t. format) + 2 cifre for minutter. Læg på. Hvis din SV8100 er tilknyttet ISDN, vil sommer og vintertid stilles automatisk. Eksempel: Hvis du skal lagre PETER W er riktig sekvens: 73837##9 Side 11 av 12

12 Dine notater: Andre brukerveiledninger finner du på Symbolet påklistret produktet viser at dette ikke skal kastes, men skal leveres til gjenvinning. Dette dokumentet inneholder bare en liten del av alle de funksjoner produktet kan benytte. forbeholder seg til enhver tid retten til å endre innhold av spesifikasjoner, funksjoner og innhold i dette dokumentet. Infrontia Nordic A.A Side 12 av 12

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

PBX Designer Kundemanual

PBX Designer Kundemanual PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version 170215 Side 1 af 52 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer...

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer... Kapitel 1: Introduktion Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 Grafisk konfiguration... 4 Let at lave ændringer... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 4 Download... 4 Bruger login og password...

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator

Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Frequently Asked Questions Ofte stillede spørgsmål om Cisco IP Communicator Ofte stillede spørgsmål 2 Introduktion 2 Rundtur i brugergrænsefladen 3 Besvarelse af opkald 4 Foretagelse af opkald 7 Konferenceopkald

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere