Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN"

Transkript

1 Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift Sidste Nummer Gentaget På-Linien Fjernbetjent Viderestilling og Spærring Viderestilling af alle opkald, fast nummer Viderestilling af alle opkald, valgt nummer Viderestilling ved manglende svar, valgt nummer Viderestilling ved optaget, valgt nummer Spærring (PIN-kode) Ekstra Service-Guide Banke På Fast Modtager Forstyr Ikke Kortnummervalg Spærring (PIN-kode) Viderestilling alle opkald, valgt nummer Viderestilling alle opkald, fast nummer Viderestilling ved manglende svar, valgt nummer Viderestilling ved optaget, valgt nummer Nummerbestemt ringning Fast spærring for afgående kald Fast spærring for ankommende kald Mbit/s kundelænker Udvidet omstilling på-linien Banke på Privat Nummer Plan med lokalopkald og omstilling til andre telefonnumre Viderestilling af alle opkald Viderestilling ved optaget Viderestilling ved manglende svar Vækning Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 1 af 35

2 Tillægsprodukter til PSTN Banke På Banke På gør automatisk opmærksom på - vha. en tone - at nogen forsøger at ringe op, mens man er optaget af en anden samtale. Når det "banker på", er det muligt kortvarigt at parkere den igangværende samtale og besvare det ventende opkald. Der kan skiftes mellem samtalerne. Det ventende kald kan ignoreres. Det nye opkald kan ikke overhøre den igangværende samtale. Begrænsninger Telefoner med drejeskiveimpulser og telefoner uden sløjfebryderfunktion, spærreled, fast spærring, elektronisk dobbeltomstilling, betalingstelefoner undtagen GNT 501, GNT 502, daxson og TALENT, sammenmærkede telefonnumre og ledninger indført til omstillingsanlæg. Kontrol af om kundens apparat har sløjfebryderfunktion, se under Generelt om Ekstra Services. Anvendes en viderestilling samtidigt med Banke På under en AXE-central, virker kun viderestillingen Hvis man bruger modem, telefax eller ringer til Internettet skal Banke På deaktiveres først, da det ellers kan give forstyrrelser. Betjening Når tonesignalet for en ventende samtale høres, er der flere muligheder: Den igangværende samtale sættes i venteposition, og opkaldet besvares. Der kan skiftes mellem samtalerne Igangværende samtale afsluttes inden for maksimum 90 sek., og den ventende samtale kan besvares Opkaldet kan ignoreres Aktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 43 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Kontrol Løft håndsættet, afvent klartone Tast * # 43 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Deaktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 43 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Besvarelse af ventende opkald, nedkobling af igangværende samtaler Tast R, afvent klartone Tast 1 Ny samtale er indkoblet Besvarelse af ventende opkald. Første opkald sættes i vent Tast R, afvent klartone Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 2 af 35

3 Tast 2 Ny samtale er indkoblet Genoptagelse af den oprindelige samtale, nedkobling af ventende opkald Tast R, afvent klartone Tast 1 Fortsæt den oprindelige samtale Skift mellem de to samtaler Tast R, afvent klartone Tast 2 Gentages ved hvert skift Ignorer ventende opkald Tast R, afvent klartone Tast 0 Ventende opkald får optagettone Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Under en samtale bliver du gjort opmærksom på, at et nyt opkald venter Der kan skiftes mellem 2 samtaler Der kan ringes op fra nummeret, selvom et nyt opkald venter Første samtale kan genoptages og gøre færdig, når det ventende opkald er besvaret Telefonen kan benyttes hele tiden, da du kan modtage opkald, mens der tales Du behøver ikke at afbryde første samtale for at besvare det nye opkald Specielle forhold Banke På fungerer kun under samtale. Har kunden netop foretaget et opkald, får den kaldende optagettone. Det ventende opkald skal besvares inden for 90 sek. Efter den tid vil den ventende få optagettone. Når et ventende kald er blevet ignoreret ved at taste 0, vil andre, der forsøger at "banke på" under den samme samtale, blive afvist med optagettone. Banke På kan kun håndtere ét ventende opkald ad gangen. Banke På kan ikke anbefales sammen med telefax'er, modemer og ledninger, der anvendes til datatransmission. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 3 af 35

4 Fast Modtager Fast Modtager benyttes, når der ofte/altid ringes op til det samme telefonnummer (det kan både være dansk og udenlandsk), eller hvis brugeren har svært ved selv at ringe op. Ved Fast Modtager vil centralen automatisk foretage opkald til det indprogrammerede telefonnummer, når håndsættet har været løftet af i 5 sek. Ønsker man at foretage opkald til et andet telefonnummer eller benytte andre Ekstra Services, skal indtastningen påbegyndes senest 5 sek. efter afløftningen. Begrænsninger Fast spærring, spærreled, betalingstelefoner undtagen GNT 501, GNT 502, daxson og TALENT samt ledninger indført til omstillingsanlæg. Har kunden også Spærring med personlig kode, kan Fast Modtagernummeret ikke kalde ud over den pågældende spærring, hvis spærringen er aktiveret først. Betjening Aktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 53 * Tast det faste telefonnummer Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Kontrol Løft håndsættet Vent 5 sekunder Der er forbindelse til fast telefonnummer Deaktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 53 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Ændring af det faste modtagenummer Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 53 * Indtast det nye faste telefonnummer Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Automatisk opkald ved at løfte håndsættet i 5 sek. Automatisk opkald til ønsket nummer Evt. nummer, hvor du er tilstede. Du skal ikke huske/indtaste telefonnummeret Er dit barn alene, kan barnet få fat i dig, uden at kunne dit træffenummer Du sparer tid og undgår at ringe op til et forkert telefonnummer Sikkerhed for at dit barn kan få fat i dig - uden at skulle kunne huske et telefonnummer Specielle forhold Bemærk! RF tilbyder fast forbindelse til Servicetelefonen. Kunder, der hører under en analog central og har tilslutning til handicapudstyr, får i forbindelse med digitalisering af centralen deres tilslutning ændret til Fast Modtager med 5 sek. forsinkelse. RF indlægger nummeret på den faste modtager. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 4 af 35

5 Tonetastatur- eller drejeskivetelefon Har kunden tonetastaturtelefon, aktiveres/deaktiveres tjenesten ved hjælp af * og #. Har kunden drejeskivetelefon, indkodes det faste telefonnummer på centralen, og servicen er altid aktiv. Det faste telefonnummer skal aftales med kunden ved bestillingen. Spærring Har kunden også Spærring med personlig kode, kan der foretages opkald til telefonnummeret, hvis Fast Modtager-nummeret er indkodet før aktivering af spærringen, også selvom det er et telefonnummer ud over spærringen. Kortnummervalg Der indkodes telefonnumre, som kan kaldes nemmere og hurtigere vha. et 2- cifret kortnummer. De indkodede telefonnumre må maks. være på 20 cifre. Der abonneres på grupper af 10 numre, og der kan maks. abonneres på 9 grupper, dvs. 90 kortnumre. Nummerserien er fra Begrænsninger Telefoner med drejskiveimpulser, spærreled, fast spærring, betalingstelefoner undtagen GNT 501, GNT 502, daxson og TALENT, sammenmærkede telefonnumre og -ledninger indført til omstillingsanlæg. Indkodning af pauser Der kan ikke indkodes pauser. Spærring med personlig kode Har kunden også Spærring med personlig kode, kan kortnumre ikke ændres ud over den pågældende spærringskategori, når spærringen er aktiveret først. Betjening Ændring af kortnummer Ved ændring af kortnummeret indkodes det nye telefonnummer oveni det gamle, hvorved det gamle slettes. Aktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 51 * Tast 2-cifret kortnummer Tast * Tast det telefonnummer, som ønskes indkodet Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Kontrol Løft håndsættet, afvent klartone Tast * # 51 * Tast 2-cifret kortnummer Tast * Tast det telefonnummer, der er indlagt Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 5 af 35

6 Opkald ved hjælp af et kortnummer Løft håndsættet, afvent klartone Tast * * Tast 2-cifret kortnummer Afvent svar Deaktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 51 * Tast 2-cifret kortnummer Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Ved opkald tastes den 2- cifrede nummerkode Du skal ikke huske telefonnumre og undgår fejlopkald Du sparer tid og er sikker på, at der ringes op til det rigtige telefonnummer Specielle forhold Har kunden også Spærring med personlig kode, kan de kortnumre der er indkodet, før spærringen er aktiveret, kaldes, selvom de omfatter telefonnumre i et spærret område. Automatisk Vækning Kunden kan bestille en eller flere vækninger inden for 24 timer. Servicen bestilles af kunden selv fra eget telefonnummer. Hvis første opkald ikke besvares, gentages vækningen 2 gange med 5 min. mellemrum. Det er en talemaskine, der høres ved opkald til og fra vækningen. Opkald fra Vækning vil altid gå igennem til telefonen, også selvom kunden har aktiveret en viderestillingsservice eller Forstyr Ikke Ved bestilling af vækning indtastes et klokkeslæt, hvor minuttallet ender på 0 eller 5. Er det klokkeslæt, kunden ønsker at blive vækket på, optaget, må kunden vælge et andet. Vækning skal bestilles inden for en 24-timers periode. Begrænsninger Vækning kan ikke viderestilles, bestilles fra et andet telefonnummer eller bestilles, når en spærring er aktiv på telefonnummeret. Kan ikke benyttes på sammenmærkede numre eller på telefonnumre under analoge centraler. Kan ikke betjenes fra offentlige betalings- eller korttelefoner - end ikke vha. tonenøgle. Betjening Aktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 55 * Tast 4-cifret klokkeslæt (f.eks. 0630) Tast # Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 6 af 35

7 Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Kontrol Løft håndsættet, afvent klartone Tast * # 55 * Tast det bestilte klokkeslæt Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Deaktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 55 * Tast det klokkeslæt, der skal afbestilles Tast # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Afbestilling af alle bestilte vækninger for de kommende 24 timer Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 55 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Telefonen ringer på et bestilt tidspunkt Du bestemmer selv væknings- og bestillingstidspunkt Du sparer udgift til betjent vækning Specielle forhold Selvom kunden afbestiller en vækning, bliver der opkrævet gebyr. Privat Notering Privat Notering er en nettjeneste som giver kunden (A-abonnenten) mulighed for, når der er optaget, at initiere et opkald, ved at taste/dreje 5 når talemeddelelsen høres. Kunden vil da blive ringet op såfremt vedkommende (Babonnenten) bliver ledig inden 45 minutter. Talemeddelelse Ved Privat Notering vil kunden (A-abonnenten) møde følgende talemeddelelse såfremt den, der ringes til er. Nummeret er optaget, tryk 5, hvis De vil ringes op, når der bliver ledigt, det koster 1,20 kr. Såfremt kunden (A-abonnenten) taster/drejer 5, vil kunden få en af følgende talemeddelelser som fortæller om noteringen vil kunne gennemføres eller ej. De vil blive ringet op, hvis der bliver ledigt inden for 45 minutter Denne samtalebestilling kan ikke gennemføres Tilringning Når det ønskede B-nummer bliver ledigt, sker tilringningen som følger: Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 7 af 35

8 Kunden (A-abonnenten) tilringes med en hurtig ringning (noteringsringning) i 20 sekunder. Besvares kaldet inden 20 sekunder ringes B-abonnenten op på sædvanlig vis og noteringen kan gennemføres. Betaling Betalingen for noteringen sker først, når noteringen er gennemført, d.v.s. når kunden (A-abonnenten) løfter håndsættet efter at B-abonnenten er blevet ledig. Såfremt B-abonnenten når at blive optaget og kunden (A-abonnenten) derfor møder optaget, når der ringes retur, bliver der ikke opkrævet 1,20 kr. Udover betalingen for noteringen på 1,20 kr. opkræves den normale opkaldspris på 25 øre, når noteringskaldet startes ved at B-abonnentens telefonnummer tastes efterfulgt af ciffer 5, samt endnu en opkaldspris på 25 øre når noteringskaldet gennemføres, efterfulgt af en samtalepris afhængig af samtalen. Generelt Den enkelte kunde kan notere mod 5 forskellige telefonnumre. Der kan etableres 5 samtidige noteringer mod det samme telefonnummer. De samtidige noteringer afvikles i den rækkefølge de er sket. Begrænsninger Muligheden for at taste/dreje 5 er kun tilstede når talemeddelelsen høres, hvorfor kunder tilsluttet de analoge centraler ikke har muligheden. Endvidere kan der ikke noteres mod ISDN kunder På-Linien, når servicen er aktiveret Banke På, når servicen er aktiveret Mobiltelefon Plus Nummer (70-, 80- og 90-numre) Telefonnumre i kundelænker Telefonnumre i sammenmærkninger Viderestillet telefon Der kan ikke noteres fra ISDN kunder Mobiltelefon Telefonnumre i sammenmærkninger og kundelænker Kunder med drejeskivetelefoner tilsluttet EWSD central Betjening Aktivering Løft håndsættet, tast nummeret Når talemeddelelsen høres, tast/drej 5 Talemaskine giver besked om noteringen kan gennemføres Læg håndsættet på Kontrol Kan ikke foretages Deaktivering Kan ikke foretages Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Du kan foretage notering på et optaget nummer ved at taste/dreje 5 når Ved at taste/dreje 5, vil du automatisk blive kaldt op såfremt den du ringer Du undgår mange forgæves opkald Du betaler kun for note- Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 8 af 35

9 talemeddelelsen høres til bliver ledig inden 45 minutter ringen såfremt den kan gennemføres Specielle forhold Telefonsvarer Hvis kunden (A-abonnenten) har telefonsvarer tilkoblet, når der noteres, kan telefonsvareren "starte", idet tasten 5 på telefonens tastatur, ved nogle typer af telefonsvarere, bruges til aflytning af besked. Den hurtige tilbageringning, når B-abonnenten er ledig, aktiverer ligeledes nogle typer af telefonsvarere. Spærring Der er mulighed for, som A-abonnent, at blive spærret for at kunne foretage noteringskald. Som B-abonnent er det muligt at blive spærret for, at andre foretager notering mod een. Første spærring er gratis. Forstyr Ikke Hvis B-abonnenten har Forstyr Ikke aktiveret, og der noteres mod nummeret, vil noteringen forsøges gennemført i 45 min. Hvis B-abonnenten inden for de 45 min. deaktiverer Forstyr Ikke, vil noteringen gennemføres. For EWSD abonnenter Kald fra EWSD kunder, som har tastet *31* eller drejet 1831 foran det ønskede telefonnummer, og som møder optaget og derefter trykker "5" efter talemeddelelsen,"mister" *31* hhv når noteringskaldet gennemføres, hvilket betyder at telefonnummeret bliver vist hos B-abonnenten, såfremt denne abonnerer på Vis Nummer. EWSD kunder, der har etableret Skjul Nummer, fast, og som tilsvarende benytter *31* eller 1831, vil ikke få vist sit telefonnummeret hos B-abonnenten, såfremt denne abonnerer på Vis Nummer. Forstyr Ikke Forstyr Ikke gør det muligt for kunden ikke at blive forstyrret af tilringning. Når Forstyr Ikke er aktiveret, meldes der optaget ved opkald til telefonnummeret. Begrænsninger Telefoner med drejeskiveimpulser, spærreled, fast spærring, betalingstelefoner undtagen GNT 501, GNT 502, daxson og TALENT, sammenmærkede telefonnumre og ledninger indført til omstillingsanlæg. Betjening Aktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast * 26 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Deaktivering Løft håndsættet, afvent klartone Tast # 26 # Talemaskinen giver besked Læg håndsættet på Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 9 af 35

10 Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Telefonens ringning kan frakobles Du kan selv styre, om telefonen skal ringe eller ej Du bliver ikke fortyrret af telefonens ringning, hvis du f.eks. har behov for at kunne arbejde uden afbrydelse Specielle forhold Vækning vil ringe igennem, selvom Forstyr Ikke er aktiveret. Dette gælder ikke for vækning via Servicetelefonens halvautomatiske vækning. Samtaleskift Giver mulighed for at sætte en igangværende samtale i venteposition, mens der fra samme telefon foretages endnu et opkald. Der kan skiftes imellem 2 samtaler ved tryk på en enkelt taste. Servicen skal ikke aktiveres/-deaktiveres. Den er kodet ind på centralen. Bemærk! Bliver kun tilbudt til kunder på AXE-centraler. Betjening Etablering Første opkald foretages på almindelig vis Under samtalen kan der foretages et opkald til: Tast R, afvent klartone Tast det ønskede telefonnummer Afvent svar Ved optaget eller manglende svar Tast R Den oprindelige samtale fortsætter Sådan vendes tilbage til den første samtale Tast R, afvent klartone Tast 2 Den anden samtale venter Sådan foretages samtaleskift Tast R 2 hver gang der skiftes samtale Sådan afbrydes samtaleskift Tast R, afvent klartone Tast 1 Den, der sidst er talt med, kobles ned, og den ventende kobles ind Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Mulighed for at ringe op, selvom man er i gang med en samtale De 2 samtaler kan ikke overhøre hinanden Kunden behøver ikke at abonnere på 2 telefonnumre Der kan tales, uden at trediepart kan høre hvad der tales om Kunden sparer et abonnement Der spares tid, idet kunden under en samtale kan indhente oplysninger hos trediepart og derefter fortsætte den 1. samtale Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 10 af 35

11 Specielle forhold Samtalerne betales af den, der ringer op. Kan anvendes på udlandstelefonnumre. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 11 af 35

12 Sidste Nummer Gentaget Denne service giver mulighed for, at man kan gentage det sidst kaldte telefonnummer ved hjælp af en kort kode. Telefonnummeret huskes, indtil man har fået forbindelsen, og det kodede nummer slettes først, når man ringer et nyt nummer op. Betjening Løft håndsættet Tast **0 Læg håndsættet på Dernæst ringer telefonen det sidst kaldte nummer op. Begrænsninger Kan kun tilbydes kunder under AXE. Virker ikke mod servicetelefon- og særtjenestenumre. Kan ikke betjenes fra visse typer betalingstelefoner - end ikke ved hjælp af en tonenøgle. Kan ikke oprettes på kaldenummeret i forbindelse med sammenmærkede numre. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at anvende denne service under PABC'er. Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Telefonen ringer selv det sidst kaldte nummer op Kunden undgår at indtaste det sidst kaldte nummer Kunden behøver ikke at udskifte sin telefon for at få genopkaldsfunktionen Specielle forhold Det registrerede nummer slettes først, når der foretages opkald til et andet telefonnummer, som så registreres i stedet for. 3-På-Linien Med 3-På-Linien kan kunden afholde et telefonmøde med yderligere 2 deltagere (også fra udlandet). Det er muligt at stille en af samtalerne i venteposition, eller en af deltagerne kan afbryde, og de 2 andre kan fortsætte samtalen. Servicen skal ikke aktiveres/deaktiveres. Den er kodet ind på centralen. Begrænsninger Kan ikke benyttes til: Telefoner uden sløjfebryderfunktion og telefoner med drejeskiveimpulser, fast spærring, spærreled, elektronisk dobbeltomstilling, betalingstelefoner undtagen GNT 501, GNT 502, daxson og TALENT, sammenmærkede telefonnumre, ledninger indført til omstillingsanlæg og dobbelt omstilleranlæg (hverken EDO eller do). Kontrol af om kundens apparat har sløjfebryderfunktion, se under Generelt om Ekstra Service. Der kan ikke samtidigt abonneres på Samtaleskift. Kan ikke etableres med særtjenestenumre og Betalings Numre. Betjening Bemærk! Kundens telefon skal have en funktionsdygtigt R-taste. Etablering Første opkald foretages på almindelig vis. Når forbindelsen er etableret, kaldes næste telefonnummer: Tast R, afvent klartone Tast det ønskede telefonnummer Afvent svar Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 12 af 35

13 Sådan kobles samtalerne sammen Tast R, afvent klartone Tast 3 Ved optaget eller manglende svar Tast R Den oprindelige samtale fortsætter Sådan foretages samtaleskift Tast R, afvent klartone Tast 2 Tast R, afvent klartone Tast 1 Afslutning og nedkobling af igangværende samtale Sådan fortsættes med én af personerne Tast R, afvent klartone Tast 2 Trediepart er sat i venteposition(eller afbryder ved at lægge på) Sådan afsluttes Alle lægger på Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Der kan tales med 2 andre personer samtidigt Alle kan høre hinanden og tale sammen Du skal kun abonnere på et telefonnummer Det er ikke nødvendigt at afbryde samtalen for at ringe til en anden, f.eks. for at få en oplysning Du sparer et telefonnummer Tidsbesparende Specielle forhold Betaling af samtaler Samtalerne betales af den, der ringer op. Nedkobling af forbindelse Hvis den, der har ringet op, lægger håndsættet på, nedkobles forbindelsen mellem de to andre. Fjernbetjent Viderestilling og Spærring Omfatter følgende tjenester: Viderestilling af alle opkald, fast nummer Viderestilling af alle opkald, valgt nummer Viderestilling ved manglende svar, valgt nummer Viderestilling ved optaget, valgt nummer Spærring (PIN-kode) Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 13 af 35

14 Fjernbetjent Viderestilling er en service, der gør det muligt at betjene Ekstra Services "Viderestilling af alle opkald, fast nummer","viderestilling af alle opkald, valgt nummer","viderestilling ved manglende svar, valgt nummer" og "Viderestilling ved optaget, valgt nummer" fra andre telefoner end sin egen. De fleste spærringer kan ligeledes ophæves og atter etableres ved hjælp af Fjernbetjeningen. Kunden får de tjenester, han abonnerer på og kan aktivere ved hjælp af Fjernbetjent Viderestilling i en oplæst menu. Fjernbetjent Viderestilling har 3 funktioner: Viderestillingsfunktionen Spærringsfunktionen Betjeningsfunktionen Viderestillingsfunktionen Viderestillingsfunktionen er baseret på Ekstra Services "Viderestilling af alle opkald, fast nummer","viderestilling af alle opkald, valgt nummer","viderestilling ved manglende svar, valgt nummer" og "Viderestilling ved optaget, valgt nummer" og fungerer på samme måde. Spærringsfunktionen Der skal anvendes den særlige PIN-kode, som kunden har knyttet til spærringen, for at få adgang til at ændre status på spærringen. Der skal således atter indtastes en PIN-kode under menupunktet spærring, også selvom kunden anvender samme kode som for FV. Der er adgang til følgende spærringer: AXE: Alle spærringer, som kunden selv kan ændre fra sin terminal EWSD: Spærringer med normal sikkerhed Betjeningsfunktionen Betjeningsfunktionen i Fjernbetjent Viderestilling er den funktion, som FVkunden benytter til at betjene viderestillingsfunktionen. Med betjeningsfunktionen kan FV-kunden: Etablere viderestilling Ændre viderestilling Ophæve viderestilling Kontrollere viderestilling (høre om der er etableret viderestilling, og til hvilket nummer der i givet fald er viderestillet) Etablere spærring Ændre spærring Ophæve spærring Kontrollere spærring Ændre PIN-kode Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 14 af 35

15 FV-kunden får adgang til betjening af Viderestilling og Spærring ved at ringe til IN-centralen , og derefter indtaste sit brugernummer (FVnummeret) og sin PIN-kode til FV. FV-kunden bliver vejledt af talemeddelelser gennem hele betjeningsforløbet. Fra sin hjemmetelefon, kan FV-kunden alternativt benytte den almindelige betjeningsform for Ekstra Services viderestilling og spærring. Typiske forbrugere Den typiske forbruger er kunden, der har Viderestilling af alle opkald, valgt nummer, og som ønsker at kunne betjene viderestillingen, når han ikke er hjemme, f.eks fra sin mobiltelefon. Fjernbetjent Viderestilling vil være en oplagt løsning for kunder, der kan svare bekræftende på et eller flere af følgende udsagn: Du vil gerne kunne modtage dine telefonsamtaler på en anden telefon end din egen Du vil gerne kunne slå viderestillingen til eller fra, når du ikke er hjemme Du vil gerne kunne ændre viderestillingen, når du tager fra et sted til et andet Hvis du har mobiltelefon, vil du gerne kunne viderestille din normale telefon hertil en gang i mellem, og ellers lade opkald blive besvaret derhjemme Hvis du allerede har en viderestilling, glemmer du en gang i mellem at slå din viderestilling til, inden du tager hjemmefra FV-kunde, FV-nummer og FV-central FV-kunden er den kunde, der har abonnement på Fjernbetjent Viderestilling, FV-nummeret er det telefonnummer, som abonnementet på Fjernbetjent Viderestilling er tilknyttet, og FV-centralen er den central, FV-kunden er tilknyttet. FV-nummeret benyttes sammen med en PIN-kode til FV til at identificere FV-kunden overfor Fjernbetjent Viderestillingssystemet. FV-kunde, FV-nummer og FV-central kaldes i andre sammenhænge for B- kunde (abonnent), B-nummer og B-central. A-kunde, A-nummer og A-central A-kunden er en kunde, der ringer til FV-kunden, A-nummeret er A-kundens telefonnummer, og A-centralen er den central, A-kunden er tilknyttet. Hjemmetelefon Hjemmetelefonen er den telefon, som er tilknyttet FV-nummeret. C-kunde, C-nummer og C-central C-kunden er den kunde, FV-kunden viderestiller til, C-nummeret er det nummer, FV-kunden viderestiller til, og C-centralen er den central, C-kunden er tilknyttet. Fjernbetjeningsterminal Fjernbetjeningsterminalen er en vilkårlig telefon, som FV-kunden benytter til at betjene Fjernbetjent Viderestilling med. Fjernbetjeningsterminalen kan godt være FV-kundens hjemmetelefon. IN-central ( ) IN-centralen er den central, FV-kunden ringer til på , når FVkunden vil betjene Fjernbetjent Viderestilling. PIN-kode til FV PIN-koden til FV er en tre til fem-cifret kode, som FV-kunden skal indtaste sammen med FV-nummeret for at få adgang til Fjernbetjent Viderestilling. Tastes PIN-koden forkert 3 gange i træk skal Kundeservice udskrive en ny PIN-kode. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 15 af 35

16 PIN-koden tildeles af PIN-kodeserveren. PIN-koden kan ændres ved opkald til FV. PIN-kode til spærring PIN-kode til spærring kan ikke ændres i FV. Ændring kan kun foretages af Kundeservice. Tastes PIN-koden forkert 3 gange i træk spærres den i 24 timer og genåbnes derefter automatisk. Pris for brug af Fjernbetjent Viderestilling Udover prisen for abonnementet, koster det en opkaldspris og en minutpris svarende til lokalpris for opkald til De viderestillede samtaler (forbindelsen mellem FV- og C-kunden) koster en opkaldspris samt normalpris for samtaler mellem FV- og C-kunden. Typiske kundespørgsmål med svarforslag Spørgsmål Hvad koster Fjernbetjent Viderestilling? Kan jeg have Fjernbetjent Viderestilling selv om jeg har spærring? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer min PIN-kode? Hvad skal jeg gøre, hvis min PIN-kode bliver kendt af en person, som ikke skal kende den? Hvad koster det at få en ny PIN-kode hos Kundeservice? Kan jeg betjene Fjernbetjent Viderestilling fra udlandet? Kan jeg betjene Fjernbetjent Viderestilling fra en mobiltelefon? Kan jeg viderestille min telefon til udlandet? Kan jeg viderestille min telefon til en mobiltelefon? Ja Svar Du ringer til Kundeservice og oplyser, at du har glemt PIN-koden. Du får nu en ny PIN-kode tilsendt med posten Du ringer til Fjernbetjent Viderestilling på og ændrer din PINkode Ja, det kræver blot, at telefonen kan sende DTMF-signaler (de toner, der normalt sendes, når man trykker på en taste) Ja, det kræver blot, at telefonen kan sende DTMF-signaler (de toner, der normalt sendes, når man trykker på en taste) Ja, såfremt din telefon ikke er spærret for opkald til udlandet Ja, såfremt din telefon ikke er spærret for opkald til mobiltelefoner Begrænsninger Fjernbetjent Viderestilling kan ikke benyttes hvis FV-kunden: Har sammenmærkede numre Har tilsluttet en PABC med flere linier Benytter telefon uden DTMF-tastatur Endvidere kan Fjernbetjent Viderestilling ikke benyttes til de udgåede viderestillinger: Viderestilling ved optaget, fast nummer Viderestilling ved manglende svar, fast nummer Præfix Operatørpræfix er den firecifrede kode som sættes foran et givet telefonnummer, såfremt trafikken skal dirigeres til en alternativ operatørs net. Eksempler på operatørpræfix er 1001 og Viderestilling ikke mulig Operatørpræfix er blokerede for anvendelse ved viderestillede samtaler. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 16 af 35

17 Fejlmelding ved præfix Forsøges operatørpræfix anvendt ved viderestilling kommer talemeddelelsen "Der kan ikke viderestilles til Servicetelefonnumre". Dette skyldes at talemeddelelsen er fælles for forsøg på viderestilling til Servicetelefonnumre, bl.a. nummerserien 10xxxxxx, og viderestilling med operatørpræfix. Funktionalitet ved viderestilling I det følgende beskrives funktionaliteten i viderestilling af en samtale, hvor: A-nummeret er det kaldende telefonnummer B-nummeret er det viderestillede telefonnummer C-nummeret er dér hvor samtalen modtages I TDCs net: Når A ringer til B, der har viderestillet til C, betaler A for strækningen A-B, og B betaler for strækningen B-C. Dette sker selvom det er A-nummeret der overføres til C, og ikke B-nummeret. I fremmede operatørers net: Den viderestillede samtale fremføres ved operatørpræfix til samtrafikpunktet med den pågældende operatør og derfra til C. Da det er A s nummer der fremføres ved viderestilling, risikerede A at blive opkrævet for såvel strækningen A-B som B-C, såfremt der var åbnet for denne mulighed. Derfor er der lukket for viderestilling med operatørpræfix. Forudsætning for viderestilling med præfix Der kan åbnes for viderestilling med operatørpræfix, når følgende forudsætninger alle er opfyldt: B-nummeret kan fremføres til samtlige samtrafikpunkter Operatørerne har garanteret, at de kan taksere den rigtige abonnent Der er indgået interconnektaftaler med operatørerne om dette forhold. Der vil blive orienteret herom, når dette sker. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 17 af 35

18 Betjening Sådan får du adgang til Fjernbetjent Viderestilling Trin Handling 1 Ring til IN-centralen Indtast dit telefonnummer og afslut med # 3 Indtast din tre til fem-cifrede PIN-kode og afslut med # 4 5 Du har nu følgende valgmuligheder: Tast 1 for at ændre viderestilling (og/eller spærring) Tast 2 for at ændre PIN-kode og fortsæt med proceduren "Sådan ændrer du PIN-kode" Dine valgmuligheder afhænger nu af, om telefonen er viderestillet eller ej: Hvis din telefon... ikke er viderestillet er viderestillet 6 Læg på Så har du følgende valgmuligheder... Tast det oplæste nr. for at etablere viderestilling og fortsæt med proceduren "Sådan etablerer du viderestilling" Tast * for at afslutte og fortsæt med trin 6 Tast det oplæste nr. for at etablere viderestilling og fortsæt med proceduren "Sådan etablerer du viderestilling" Tast 3 for at ophæve viderestilling og fortsæt med trin 5 Tast * for at afslutte og fortsæt med trin 6 Sådan etablerer du viderestilling Trin 1 Handling Kontrollér at du har udført trin 1-5 i proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling", og at du har tastet det oplæste nr. i trin 5 2 Indtast nyt besvarelsesnummer og afslut med # 3 Fortsæt med proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling" trin 5 Sådan ændrer du viderestilling Trin 1 Handling Kontrollér at du har udført trin 1-5 i proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling", og at du har tastet det oplæste nr. i trin 5 2 Indtast nyt besvarelsesnummer og afslut med # 3 Fortsæt med proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling" trin 5 Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 18 af 35

19 Sådan ophæver eller etablere du Spærring Trin Handling 1 Kontrollér at du har udført trin 1-5 i proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling", og at du har tastet det oplæste nr. i trin 5 2 Indtast din PIN-kode for spærring og afslut med # 3 Ophæv eller etabler din spærring 4 Fortsæt til etablering/ophævelse af viderestilling, eller læg på Sådan ændrer du PIN-kode Trin 1 Handling Kontrollér at du har udført trin 1-4 i proceduren "Sådan betjener du Fjernbetjent Viderestilling", og at du har tastet 2 i trin 4 2 Indtast ny tre til fem-cifret PIN-kode og afslut med # 3 Indtast ny PIN-kode igen og afslut med # Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Du kan viderestille din telefon til et andet nummer Du kan betjene viderestillingen af din telefon, selvom du ikke er hjemme Fjernbetjent Viderestilling er beskyttet med PINkode Fjernbetjent Viderestilling har en brugerdialog, der styrer dig igennem alle valgmuligheder Du kan besvare din telefon et andet sted, f.eks. fra din mobiltelefon Du kan ændre besvarelsessted eller slå viderestillingen til/fra, når du tager fra et sted til et andet Kan ikke bruges af andre end dig - og dem du giver PIN-koden Du slipper for at huske, hvordan du skal fjernbetjene viderestillingen Vigtige opkald når frem til dig, selvom du ikke er hjemme Du kan altid få dine opkald besvaret, hvor du har brug for det Er beskyttet mod uautoriseret brug Du kan altid betjene viderestillingen uden en manual ved hånden Ekstra Service-Guide Ekstra Service Guiden er en generel brugergrænseflade til en række Ekstra Services, og er et tilbud om en alternativ betjeningsform ved salg af Ekstra Services. Disse Ekstra Services kan alle betjenes med en enkelt kode. Ekstra Service Guiden kan benyttes til at betjene følgende Ekstra-Services: Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 19 af 35

20 Banke På Fast Modtager Forstyr Ikke Kortnummervalg Spærring (PIN-kode) Viderestilling alle opkald, valgt nummer Viderestilling alle opkald, fast nummer Viderestilling ved manglende svar, valgt nummer Viderestilling ved optaget, valgt nummer Forudsætninger Du skal have en telefon med tastatur, der kan sende DTMF-signaler. Funktioner og hjælpefunktioner Ekstra Service Guiden har følgende funktioner: Aktivering af Ekstra Services Ophævning (deaktivering) af Ekstra Services Ændring af status på en Ekstra Services - du kan f.eks. ændre en viderestilling fra et nummer til et andet Kontrol af dine Ekstra Services - om en Ekstra Services er aktiv og hvilke telefonnumre der er tilknyttet viderestillinger, Fast Modtager og Kortnummervalg og følgende hjælpefunktioner: Status på dine Ekstra Services - hvilke Ekstra Services er aktive, og hvilke telefonnumre der er tilknyttet viderestillinger, Fast Modtager og Kortnummervalg Vejledning i brug af Ekstra Service Guiden Beskrivelse af hvordan en Ekstra Services fungerer. Typiske forbrugere Typiske forbrugere er: Kunder med mange Ekstra Services Kunder der sjældent benytter deres Ekstra Services Kunder der finder den traditionelle betjeningsform for vanskelig. Betjeningsformer Ekstra Service Guiden kan betjenes som et normalt voice response system eller med talegenkendelse. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 20 af 35

21 Typiske kundespørgsmål med svarforslag Spørgsmål Svar Det koster den normale opkaldspris, og Hvad koster det at bruge Ekstra Service du kan betjene så mange Ekstra Services, du har lyst til ved hvert enkelt Guiden? opkald Kan jeg stadigt betjene mine Ekstra Ja Services på den sædvanlige måde? Hvad gør jeg, hvis Ekstra Service Guiden ikke kan "forstå", hvad jeg siger? Ekstra Service Guiden skifter selv til normal betjening via tastatur. Du kan også selv indstille Ekstra Service Guiden, så du altid kan benytte normal betjening Begrænsninger Ekstra Service Guiden kan ikke benyttes hvis du: Benytter telefon uden DTMF-tastatur Er ISDN kunde Har tilsluttet en PABC Endvidere kan Ekstra Service Guiden ikke benyttes til følgende udgåede viderestillinger: Viderestilling ved optaget, fast nummer Viderestilling ved manglende svar, fast nummer Spærring med personlig kode Spærring med personlig kode findes i to varianter på EWSD-centraler. Disse sælges under betegnelserne: Spærring med høj sikkerhed Spærring med normal sikkerhed Spærring med høj sikkerhed kan ikke benyttes sammen med Ekstra Service Guiden. Ekstra Service Guiden kaldes med * 11 #. Efter den indledende guidning, hvor kunden vælger spærring, efterfulgt af etabler, ophæv eller kontrol, sker følgende: Ved etabler kræver Ekstra Service Guiden indtastning af den 4-cifret PIN-kode. Ekstra Service Guiden kvitterer med at sige, at spærringen er etableret. Hvis kunden har en Fast spærring, oplyses det, at denne spærring er aktiv Ved ophæv kræver Ekstra Service Guiden indtastning af 4-cifret PINkode. Hvis kunden har en Fast spærring, oplyses det, at denne spærring er aktiv Ved kontroller svarer Ekstra Service Guiden: Ingen spærringer etableret eller Total,- Udlands,- eller Mobilspærring etableret. Hvis kunden har en Fast spærring, oplyses det, at denne spærring er aktiv Forretningsgang Ved bestilling af spærring skal kunden foruden spærringen også vælge en 4- cifret PIN-kode. Koden opbevares ikke af TDC, så hvis kunden glemmer koden, bliver kunden nødt til at genoprette spærringen. Opsigelse/ændring af spærring Ved opsigelse eller ændring af spærringer skal kunden henvende sig til Gensælgerens Servicekontor. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 21 af 35

22 Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Spærring med personlig kode Kunden kan selv åbne og lukke spærringen Kunden bestemmer selv, hvornår der må kunne kaldes uden for spærringsgrænsen Sikkerhed Spærring med personlig kode kan til tilbydes i følgende varianter: Spærring med normal sikkerhed Spærring med høj sikkerhed Spærring med normal sikkerhed Ekstra Service Guiden (* 11 #) kan benyttes til åbne og lukke spærringen. AXE centraler: Tastes koden forkert 3 gange efter hinanden lukkes kundens telefon, og kan kun åbnes igen ved at Gensælgeren henvender sig til TDC. EWSD centraler: Koden kan tastes forkert uendelig mange gange, uden der sker noget. Spærring med høj sikkerhed Tryk-Selv-Guiden (* 11 #) kan ikke benyttes til åbne og lukke spærringen. Spærringen findes kun på EWSD centraler. Tastes koden forkert 5 gange efter hinanden lukkes kundens telefon i 24 timer. Telefonen åbnes igen automatisk eller kunden må henvende sig til Gensælgerens Servicekontor. Hvis kunden ikke kan vente de 24 timer, skal tjenesten nedtages og opsættes igen for, at linien igen er åben. Samspil med andre tjenester Hvis kunden har: Viderestilling Fast Modtager Kortnummer Valg - kan der føres samtaler ud over spærringsgrænsen, hvis numre indlægges før aktiveringen af spærringen. Betjening Sådan betjener du Ekstra Service Guiden Trin Handling 1 Tast *11# for at få adgang til Ekstra Service Guiden Vælg den Ekstra Services eller hjælpefunktion du ønsker at betjene: Viderestilling Spærring Banke På Kortnummervalg Fast Modtager Forstyr Ikke 2 Kontrol Vejledning Beskrivelse af Ekstra Services Bemærk! Dine valgmuligheder afhænger af, hvilke Ekstra Services du abonnerer på Så har du følgende valgmuligheder... Hvis du har valgt en... 3 Aktivér Ophæv (deaktivér) Kontrollér Ekstra Services Hjælpefunktion Ekstra Services 4 Gentag trin 2 og 3 indtil du er færdig 5 Afslut Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 22 af 35

23 Sådan vælger du Ekstra Services ved de to betjeningsmåder Almindelig voice response Talegenkendelse Salgsargumenter Egenskaber Fordele Udbytte Ekstra Service Guiden kan betjene flere Ekstra Services med koden *11# Ekstra Service Guiden benytter talegenkendelse Ekstra Service Guiden kan betjenes med tastetryk som et normalt voice response system Ekstra Service Guiden er gratis og frit tilgængelig for kunder på AXE- og EWSD-centraler Ekstra Service Guiden kan med funktionen "status" oplyse, hvilke tjenester der er aktive Du behøver ikke at huske en masse koder for at betjene en række Ekstra Services Du kan betjene dine Ekstra Services blot ved at sige navnet på servicen og den funktion du ønsker at udføre Du kan betjene Ekstra Service Guiden, selv om den ikke kan "forstå" tale, f.eks. i støjfyldte omgivelser Du behøver ikke at oprette abonnement for at bruge Ekstra Service Guiden Du behøver ikke at kontrollere hvert enkelt tjeneste for at se, om den er aktiv Du kan bruge dine Ekstra Services uden at skulle slå koden op først Du kan have hånden fri, når du betjener Ekstra Service Guiden Du kan altid benytte Ekstra Service Guiden, selv under vanskelige forhold Du kan bruge Ekstra Service Guiden straks, du har lyst Du kan hurtigt få overblik over hvilke tjenester, der er aktive Nummerbestemt ringning Nummerbestemt Ringning er en tillægstjeneste til et eksisterende telefonnummer (hovednummer), hvor man kan abonnere på et eller to ekstra telefonnumre, der ved tilringning giver en særlig ringning. Tjenesten bruges alene ved ankommende kald (B-abonnenttjeneste), hvor idéen er, at man på ringelyden kan høre hvem opkaldet er til. Ekstranumrene har en hurtigere ringekadence end "hovednummeret", dvs. de nye ringninger kommer i en hurtigere takt end den almindelige ringning. Der er stadigvæk kun en fysisk telefonforbindelse til kunden, og det er kun muligt at føre en samtale ad gangen. Telefonen melder derfor optaget, når linjen er optaget hvadenten det er på grund af kald til hovednummeret eller til et af ekstranumrene. Ved afgående kald har ekstranumrene ingen funktion, og samtalepris m.v. debiteres hovednummeret, der er "ejer" af ekstranumrene. Kunden kan i princippet frit vælge ekstranumrene i centralens nummerserie, på samme måde som ved en oprettelse. Da ekstranumrene i centralen i dag er knyttet til hovednummeret skal ekstranumrene tilhøre samme "logiske central". Er kundens hovednummer derfor på f.eks. EWSD, skal ekstranumrene udtages fra nummerserien på samme EWSD-central. Det er kunden, der bestemmer om ringelyd 1 eller ringelyd 2 skal knyttes til et ekstranummer. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 23 af 35

24 Ekstranumrene er som standard udeladte i relation til Telefonbogen og OPsystemet. Såfremt kunden ønsker det, kan ekstranumrene optages i telefonbogen, og dermed i OP-systemet, mod normal betaling som ekstraoptagelser. Ekstranumrene er tillægsnumre til hovednummeret, og der kan derfor ikke oprettes tillægsprodukter på ekstranumrene. Det er således hovednummeret, der produktmæssigt har alle tjenester, f.eks. Ekstra Services. Ekstra Service Ekstra Services er knyttet til hovednummeret, og deres virkemåde i relation til ekstranumrene er indirekte: Ved afgående kald virker hovednummerets tillægstjenester på såvel hoved som ekstranummer. Er der f.eks. spærring på hovednummeret, gælder samme spærring for ekstranumrene. I forhold til Vis Nummer vises altid kun hovednummeret. Al taksering ved egne opkald sker ligeledes på hovednummeret. Ved ankommende kald virker hovednummerets tillægstjenester som hovedregel ikke for ekstranumrene. Viderestilling virker kun på hovednummeret. Samtidig med at hovednummeret er viderestillet, kan opkald til ekstranumre således modtages hjemme, f.eks. ved modtagelse af fax i hjemmet. Banke-På virker alene ved kald mod hovednummeret. Banke På høres altid når linjen er optaget, uanset om det er hoved- eller ekstranummer, der "optager" forbindelsen. Vis Nummer virker derimod såvel ved opkald til hovednummeret som til ekstranumrene. Ved opkald til et ekstranummer bliver A-nummeret derfor vist. Modtager betaler eller lignende kontokaldtjenester kan optræde på ekstranumrene. En evt. spærring for modtager betaler på hovednummeret har således ingen virkning for kald mod ekstranumrene. Telefonvagt kan bestilles individuelt på ekstranumrene, under forudsætning af, at der bestilles telefonvagt på hovednummeret. Dette betyder, at evt. henvisningstalemeddelse ved nedtagning/flytning af ekstranumrene kun vil kunne virke, hvis hovednummeret også er nedtaget/flyttet. Typiske målgrupper/brugssituationer Familier med teenagere, hvor børnene får eget telefonnummer. Når telefonen ringer kan man høre om det er til Lise eller Søren, så forældrene kan slippe for at tage den telefon, der alligevel "næsten altid" er til børnene. Private med telefax, hvor telefaxen får et ekstra nummer, således at kunden ikke behøver at tage telefonen, når opkaldet er til telefaxen. En tændt telefax vil nemlig blive aktiveret hurtigt ved kald på ekstranummeret. Ved opkald på hovednummeret er der tid til at kunden kan nå at afløfte inden faxen går i svartilstand. Kombineret privat- og erhvervstelefon, hvor kunden får et ekstranummer til hjemmefirmaet, således at man kan høre, når et opkald er til firmaet. Når der drives et erhverv hjemme fra bopælen kan ekstranummeret skrives på visitkortet som erhvervsnummer som tillæg til privatnummeret, og den særlige ringning gør, at der kan svares på virksomhedens vegne. Ved viderestilling af hovednummeret, kan der stadig modtages opkald hjemme på ekstranumrene, idet kald mod ekstranumrene ikke bliver viderestillet. Det er nyttigt, når der viderestilles mod f.eks. en mobiltelefon samtidig med at et ekstranummer bruges som telefaxnummer. Herved kan der modtages fax hjemme uden problemer, samtidig med at hovednummeret er viderestillet, således at de viderestillede kald modtages på mobiltelefon. En speciel anvendelse er, at et ekstranummer af kunden kun oplyses til en eller flere udvalgte personer, således at det på forhånd kan høres hvem, der ringer. F.eks. for job med hyppige tilkaldelser, f.eks. vicevært eller hospitalspersonale, vil et ekstranummer, der alene oplyses til få (f.eks. det hospital man arbejder på), muliggøre, at det på forhånd kan høres, hvem kaldet kommer fra. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 24 af 35

25 Alternativer Ønsker kunden ekstranumre, hvor numrene kan bruges selvstændigt i forhold til hovednummeret med egne tjenester m.m., kan der tilbydes en almindelig ekstra oprettelse eller en ISDN2 tilslutning. Begrænsninger Kunder, der har omstillingsanlæg, Udvidet Omstilling, CenTel, Sammenmærkning eller er tilsluttet Kundelænker, kan ikke tilbydes "Nummerbestemt Ringning". Tjenesten virker ikke sammen med elektronisk dobbeltomstiller og fax-o-mat. For Fjerntelefon er der mulighed for at knytte ekstranumre til C-nummeret (det nummer der viderestilles til). Hvis kunden er Telebro kunde kan der kun oprettes 1 Nummerbestemt Ringning mere, kunden kan selv vælge ringetone (1 eller 2). Hvem kan få Nummerbestemt Ringning? Nummerbestemt Ringning kan oprettes på alle PSTN på digitale centraler. Oprettelse af Nummerbestemt Ringning Oprettelse af Nummerbestemt Ringning kan ske på: Oprettelser Flytninger Nummerændringer Installationændringer Hemmelige/udeladte ekstranumre Med hensyn til oplysning om hemmelige eller udeladte ekstranumre, gælder de samme regler som for almindelige telefonnumre. Ekstra telefonnumre - ringning 1 og 2 Der kan frit vælges ekstranumre på samme måde som ved en almindelig oprettelse. De valgte numre skal tilhøre samme logiske central som hovednummeret, hvilket også kontrolleres i Columbus ved indtastningen. Kunden bestemmer selv om ringelyd 1 eller 2 skal knyttes til et ekstranummer. Ekstranumrene er tillægsnumre til hovednummeret og der kan derfor ikke oprettes produkter eller (ES) tjenester på ekstranumrene. Hvilende Abonnement I forbindelse med Hvilende Abonnement på hovednummer berøres ekstranumrene ikke. Dette betyder at der ikke kan fås henvisning/melding på ekstranumrene, selvom der bestilles Individuel Henvisning på hovednummeret. Opsigelse Opsigelse/nedtagning af ekstranumre kan foretages uafhængigt af hovednummer, på en installationsændring. Henvisning Der kan sættes henvisning på ekstranumre når både hovednummer og ekstranumre flyttes, nummerændres eller opsiges. Hvis det kun er et ekstranummer, der opsiges eller nummerændres, vil der ikke blive sat henvisning. Fejlmelding Ved fejlmelding af et ekstranummer, skal fejlmeldingen noteres på hovednummeret med angivelse af hvilket ekstranummer der er fejlramt. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 25 af 35

26 Salgsargumenter Egenskaber "Nummerbestemt Ringning" giver dig til én og samme telefonforbindelse op til 2 ekstra opkaldsnumre med hver sin ringelyd, således at det kan høres, hvem telefonen ringer til. Fordele Du behøver ikke besvare opkald til andre, idet du kan høre, hvem opkaldet er til - og lade den rette om at tage telefonen. Du slipper for at tage telefonen, når opkaldet er til telefaxen. Du kan sige det rigtige navn, når telefonen ringer, f.eks. firmanavn. Udbytte Et billigt alternativ til at oprette en ny telefonforbindelse. Bedre service overfor de der kalder op, idet den rette kan svare telefonen. Specielle forhold Kunden skal gøres opmærksom på, at de hurtige ringekadencer påvirker abonnentinstalleret ekstraudstyr, der reagerer på et antal ringninger, f.eks. en telefonsvarer eller telefax, der typisk hurtigere vil gå i svartilstand pga. den hurtigere ringekadence. Imidlertid har kunden den mulighed, at moderne udstyr kan indstilles/omprogrammeres til først at reagere ved et større antal ringninger. I ordrebekræftelsen tilføjes derfor et forbehold: "Det kan i sjældne tilfælde forekomme, at specielt terminaludstyr ikke kan samarbejde med Nummerbestemt Ringning". Telefonsvarere og Nummerbestemt Ringning Da mange har spurgt, hvilke telefonsvarere der virker med tjenesten Nummerbestemt Ringning, følger hermed opdateret skema. Nedenstående skema viser Telefonsvarere og Nummerbestemt Ringning. Produkt Normal ringning Ringning 1 Ringning 2 Beotalk OK OK Virker ikke Beotalk 1100 OK OK OK Kirk Dialog OK Virker ikke Virker ikke Kirk Dialog II OK OK OK Kirk Lotus TDA OK Virker ikke Virker ikke Televikar 101, LOT 1-3 OK Virker ikke Virker ikke Televikar 101, LOT 4 & frem OK OK OK Televikar 201, LOT 1-3 OK Virker ikke Virker ikke Televikar 201, LOT 4 & frem OK OK OK Telefax på ekstranummer Som ekstranummer til telefax anbefales ringelyd 1, idet vi har erfaring for, at praktisk talt alle telefax vil kunne svare på denne ringetone. Hvis kunden kun har et enkelt ekstranummer kræves ingen indgreb i faxen, idet den normalt er indstillet til at blive aktiveret efter et antal ringninger, f.eks. 2 ringninger. Når faxen er tændt, vil den derfor ved kald mod ekstranummeret allerede efter ca. 2 sekunder gå i svartilstand. Kaldes der mod hovednummeret vil der ringes normalt, og idet 2 ringninger vil svare til 16 sekunder, betyder det, at kunden skal afløfte inden 16 sekunder for at faxen ikke går i svartilstand. Helt som han er vant til uden Nummerbestemt Ringning. Hvis kunden ønsker mere tid til at svare ved kald mod hovednummeret, anbefales at stille faxen om til at reagere på et større antal ringninger, f.eks. 8 ringninger. Gensalg_fastnet_Bilag_1b_Tillaegsprod_PSTN_v_std_ Side 26 af 35

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 1i: Vækning *55

Bilag 1i: Vækning *55 Bilag 1i: Vækning *55 Dette bilag Udgør bilag 1i til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter samtidig følgende tidligere bilag: Bilag 1i. Vækning hørende til Standardaftalen

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7 Tillægstjenester

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Tilkobling af din telefon...4 Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Bilag 1c. Gensalg Basisprodukter, ISDN

Bilag 1c. Gensalg Basisprodukter, ISDN Bilag 1c. Gensalg Basisprodukter, ISDN Basisprodukter, ISDN... 2 ISDN2 abonnement... 2 ISDN-kabling, S-bus... 4 ISDN30 abonnement... 21 Sammenmærkning, ISDN... 17 Tillægstjenester omfattet af Standard

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte HomePhone Brugervejledning HomePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. HOMEPHONE... 4 1.1 Tillykke med HomePhone... 5 2. IBRUGTAGNING... 6 2.1 Tilslutning

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed.

telefonnummer, skal du bare indtaste dit nuværende fastnet telefonnummer og klikke på TEST for at fastslå din faktiske upload bredbåndshastighed. Spørgsmål & svar - ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Du har brug for følgende, for at kunne nyde godt af fordelene ved denne

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

TDC Scale - hold på kunderne

TDC Scale - hold på kunderne TDC Scale - hold på kunderne Saml mobil-, fastnetog ip-telefoner i én fleksibel løsning Tilpas efter behov Betal efter forbrug Gør livet lettere for kunder og medarbejdere Spar tid og penge - og få en

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Priser Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen. Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst*

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald

Produktbeskrivelse. Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Side 1 Produktbeskrivelse Telebro Version: 1.0 Dato: 19. februar 2008 Produktchef: Zanne Stensballe Forfatter: Jacob Normann Jørgensen og Karin Buchwald Produktbeskrivelsen udgør bilag 1 til Tillægsaftale

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning

Telefonitjenester. Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tast Selv services Vejledning Telefonitjenester Tak fordi du valgte Telefoni I denne vejledning kan du se, hvordan du anvender de forskellige tjenester, der tilbydes sammen med Telefoni.

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra

telenor Priser og vilkår Basisaftale Extra Basisaftale Extra Basisaftale Extra Aftaleperiode: Basisaftale Extra kan oprettes med 12 eller 36 måneders binding, og alle abonnementer under aftalen følger denne bindingsperiode. Basisaftale Extra er sammensat af følgende

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler.

Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Priser Grundpriser Der gives rabat på abonnementer og forbrug efter rabatsatserne i virksomhedens mobil- og fastnetaftaler. Lokalnummerplan Oprettelse 0,00 Abonnement pr. måned 24,00 Oprettelse af Kortnummer

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere