Alcatel OmniPCX Enterprise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Enterprise

2

3 Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester og funktioner som dit Alcatel OmniPCX Enterprise system tilbyder. Denne håndbog giver efterhånden: en beskrivelse af dit apparat, en alfabetisk oversigt over de tjenester og funktioner, du har adgang til, en progressiv undervisning i at bruge disse tjenester og funktioner efter tre kategorier: Opkald Andre nyttige funktioner Under fravær Dit apparat Easy REFLEXES og Alcatel OmniPCX Enterprise systemet kan opfylde alle dine ønsker og forventninger. Bemærk: Tilgængeligheden af visse funktioner, der er beskrevet i denne manual, afhænger af dit systems version og konfiguration. Hvis du er i tvivl, kontakt den systemansvarlige. Navn:... Tlf.:... Fax:... GSM:... adresse:... DECT:... 1

4 Anvendte symboler i dokumentationen Aktionen "tryk på" er symboliseret ved De forprogrammerede funktionstaster er symboliseret ved Alle koderne for de implicitte eller programmerbare funktioner står angivet i vedlagte nummerfortegnelse. Programmeringen af tasterne, som giver mulighed for at personliggøre dit apparat, er beskrevet side 33. Listen over de tilgængelige funktioner står på s.35. 2

5 Informationer vedrørende systemet I forhold til dit systems programmel version (R2 eller R3) er visse forprogrammerede taster på dit apparat forskellige. Disse tasters placering er vist i kapitlet "Beskrivelse af apparat" paragraf "Forprogrammerede taster og tilknyttede LED". Afhængigt af dit systems konfiguration og med en vilkårlig programmel version kan dit apparat være et enkeltlinieapparat (hvis du ingen linietast har) eller et flerlinieapparat (hvis du har mindst to linietaster). På et flerlinieapparat kan funktionen tilbagekald være konfigureret på følgende måder: - enkeltlinie (eller PABX måde), - flerlinie (eller key system måde). Dette indebærer især en anden iværksættelse af funktionerne tilbagekald, veksling og omstilling i forhold til den definerede måde. Bemærk: Hvis du ønsker nærmere detaljer vedrørende dit systems konfiguration, kontakt den systemansvarlige. 3

6 4

7 BESKRIVELSE AF APPARATET i 5

8 Display Dit apparat råder over et display, som kan indeholde flere sider. Hvis der findes en ekstra side, er dette angivet med tegnet ">" til højre på displayet. For at skifte side, tryk på tasterne og. Når dit apparat ikke anvendes, oplyser displayet om dit apparats statustilstand (for eksempel om en viderestilling er programmeret) eller angiver dato og klokkeslæt (hvis intet er programmeret). Under en samtale giver displayet informationer om din samtalepartner eller om den igangværende samtale. Sæt etiketten på apparatet En trykt etiket er leveret samme med apparatet, som skal placeres mellem de programmerbare taster.! Stik en genstand med en flad ende ind i sprækken. " Løft klappen op. # Glid den trykte etiket ind. $ Sæt klappen på plads igen. 6

9 Forprogrammerede taster og tilknyttede LED Dit apparat råder over forprogrammerede taster: for at overvåge apparatets statustilstand, for at kalde et internt eller et eksternt nummer direkte, for at få adgang til en funktion. Visse af disse taster kan genprogrammeres af din installatør, hvis du ønsker det. Flerlinieapparaterne har mindst 2 linietaster. Enkeltlinie måde Afhængigt af programmel versionen er dit apparat udstyret med 6 eller 8 forprogrammerede taster. Programmel version R2 Programmel version R3 ISDN ISDN Flerlinie måde Afhængigt af programmel versionen er dit apparat udstyret med 5 eller 6 forprogrammerede taster og mindst to linietaster. Programmel version R2 Programmel version R3 L1 L2 ISDN ISDN 7

10 Kommunikations-LED eller funktions-led Veksel ISDN Grøn LED angiver, at der findes meddelelser. Seks LED er tilknyttet til de forprogrammerede taster: Blinkende LED: Konstant lysende LED: Et opkald fortages. En samtale er i gang. En samtale er i venteposition. En samtale er i fælles holdestilling. De forprogrammerede taster: : for at skifte mellem to samtaler : for at annullere et dobbelt opkald : for at viderestille opkaldene til et andet apparat : for at indlæse et nummer midlertidigt : for at få adgang til de forskellige meddelelsestjenester : for at foretage opkald fra individuel nummerfortegnelse ISDN : for at se listen over ubesvarede ISDN-opkald eller for at kalde en samtalepartner med ISDN : for at stille et opkald om til et andet apparat : for automatisk at ringe det sidst indtastede nummer op igen 8

11 Faste funktionstaster De faste funktionstaster svarer til de mest anvendte funktioner. Information: for at indtaste en programmering eller vise informationer på dit apparat Slut: for at afslutte en samtale eller en programmering i sænk højttalerens eller apparatets lydstyrke Højttaler hæv højttalerens eller apparatets lydstyrke 9

12 O V E R S I G T A Apparat (justér lydstyrke under en samtale) B Bip besvarelse af "bip" fra personsøger viderestilling af egne samtaler til personsøger Bis (genopkald af sidst valgte nummer ) C Chikanekald (visning af chikanekald) D Display (justér kontrast) E Erindringskald (programmér et erindringskald) F Forstyr ikke Fravær forespørgsel på listen over interne opkald under dit fravær forespørgsel på listen over ISDN opkald under dit fravær

13 G Genopkald af sidste interne opkald Glemt samtale (besvarelse af glemt samtale) H Hemmelig (hemmelighodelse af din identitet) Hukommelse (gem et nummer midlertidigt) Højttaler aktivering af højttaler under en samtale justér højttalerens lydstyrke under en samtale kald en samtalepartner på vedkommendes højttaler I Identitet angivelse af ved hvilket apparat du befinder dig hemmeligholdelse af din identitet maskering af samtalepartnerens identitet Indbrydning (i en intern samtale) Indtrækning (af et opkald til et andet apparat) ISDN (opkald af ISDN-apparat) K Kode (programmering af personlig kode ) Konference 3-partskonference dirigeret konference programmeret telefonmøde Uformel konference Kundekonto (afregning af egne samtaler direkte på kundekonti)

14 L Lås af apparat M Meddelelse lyt til voice mail læs anmodninger om genopkald Meddelelsestjeneste send en tekstmeddelelse til en intern samtalepartner viderestilling af opkald til voice mail Modtagelse af opkald modtage et opkald under en samtale modtagelse af et opkald N Notering (automatisk genopkald hvis den interne samtalepartner er optaget) Nummerfortegnelse opkald fra individuel nummerfortegnelse programmér individuel nummerfortegnelse O Omstilling Opkald af et andet nummer under en samtale Opkald af et eksternt privatnummer Opkald af et tilknyttet apparat (sekretær, kollega...) Opkald i virksomheden Opkald udenfor virksomheden

15 P Parkering (sæt en ekstern samtalepartner i ventestilling) Programmeret tast (opkald med) Programmering konfigurer dit apparat programmér en ledig funktionstast programmér individuel nummerfortegnelse programmér personlig kode R Ringetone besvarelse af fællesklokke justér ringetone (melodi og lystyrke) S Samtaleskift (skift mellem to samtaler) Sprog (valg af sprog) Søgegruppe forlad en søgegruppe midlertidigt T Takseing (beregning af samtaleforbrug for sidste eksterne samtale) Tandem konfiguration Taster (programmér en funktion på de ledige funktionstaster) Telefonist opkald til telefonist Tilknyttet nummer opkald af tilknyttet apparat viderestilling af opkald til tilknyttet nummer

16 ændring af tilknyttet nummer V Venteposition sæt din samtalepartner i holdestilling sæt en ekstern samtalepartner i venteposition (parkering) Venteposition (fælles venteposition) Venteposition (sæt din samtalepartner i venteposition) Ventning (på optaget apparat) Viderestilling annullér alle viderestillinger selektiv viderestilling viderestilling af opkald fra et andet apparat viderestilling af opkald til et andet nummer viderestilling af opkald til et tilknyttet nummer viderestilling af opkald til personsøger viderestilling af opkald til voice mail viderestilling af opkald under fravær viderestilling af opkald ved fravær eller optaget viderestilling af opkald ved optaget Visning af chikanekald Æ Ændring af tilknyttet nummer

17 O P K A L D O P K A L D 15

18 Opkald uden for virksomheden Løft håndsættet. Indtast f.eks. 0 efterfulgt af nummeret på samtalepartneren. Displayet viser det valgte nummer. LED forbundet med linietasten oplyser om din samtales status. Bemærk: 0 er standardkoden for at få adgang til telefonnettet. Du kan se koderne for funktionerne "Kald til omstilling" og "Direkte afgående bykald" med menutasten Opkald i virksomheden Løft håndsættet eller indtast direkte nummeret på din samtalepartner eller tryk på en programmeret funktionstast; displayet viser personens navn og nummer. Opkald til telefonist Løft håndsættet. Tast f.eks. 9 på tastaturet. Bemærk: 9 er standardkoden for funktionen "Kald til omstilling". 16

19 Opkald af et andet nummer under samtalen (tilbagekald) Under en samtale med en intern eller en ekstern samtalepartner kan du ringe et andet nummer op efter den fremgangsmåde, du ønsker: via nummer, via programmeret funktionstast eller via din individuelle nummerfortegnelse. Derved opnår du forbindelse med den anden samtalepartner. Den første samtalepartner vil automatisk være i holdestilling. O P K A L D For at annullere den anden samtale og vende tilbage til den første, (enkeltlinie måde) eller vend tilbage til den første linie (flerliniemåde). I tilfælde af fejlindtastning, lægges røret på. Dit apparat ringer og du genfinder din første samtalepartner. Opkald af et tilknyttet apparat (sekretær, kollega...) Til alle apparatnumre kan tilknyttes et nummer for et andet apparat (se "Ændring af tilknyttet nummer"). For at ringe det hurtigt op: Tryk på den tilsvarende programmerede funktionstast eller indtast koden for funktionen "Kald tilknyttet apparat". Modtagelse af kald Dit apparat ringer. Displayet viser den kaldendes navn eller nummer. Kaldet besvares ved at løfte håndsættet. 17

20 Modtagelse af andre opkald under samtalen Du er midt i en samtale. Et bip (enkeltlinieapparat) eller en blinkende linietast (flerlinieapparat) fortæller dig, at en intern eller ekstern samtalepartner forsøger at ringe dig op. Den kaldende stilles i venteposition. Displayet viser vedkommendes identitet i nogle få sekunder. Du ønsker, at besvare opkaldet med det samme: Enkeltlinieapparat: Indtast koden for funktionen "Besvar ventende kald". Flerlinieapparat: Tryk på den blinkende linietast. Den første samtalepartner er automatisk sat i venteposition. Du ønsker at genoptage den første samtale: Enkeltlinieapparat: Flerlinieapparat: Tryk på den tilsvarende linietast. Hvis du lægger røret på uden at besvare det andet opkald, vil dit apparat automatisk blive ringet op. Hvis flere personer ringer op samtidigt, vises kun den sidst kaldende på displayet. For at se identiteten på de andre opkald i venteposition, i og tryk derefter på en blinkende linietast. For at annullere konsultationen, i Bemærk: Du kan forbyde, at kald sættes i holdestilling, mens du er i samtale. Indtast koden for funktionen "Kontroller ventning". Et eksternt opkald vil blive omstillet til telefonisten. 18

21 Brug samme fremgangsmåde for at annullere forbudet. Funktionen vil være gyldig indtil næste gang, den ændres. Omstilling af samtale Du er i samtale og vil gerne omstille samtalepartneren til et andet apparat. Indtast direkte nummeret på det andet apparat. Samtalepartneren sættes automatisk i holdestilling. O P K A L D Læg røret på (enkeltlinieapparat) eller (flerlinieapparat). Du kan omstille samtalen direkte eller vente til der bliver svaret ved hjælp af en af de to ovennævnte metoder. Bemærk: Omstilling mellem to eksterne samtalepartnere er almindeligvis ikke tilladt (afhængigt af det pågældende land). Sæt en samtalepartner i holdestilling Du er i samtale med en intern eller ekstern bruger. Du ønsker at sætte den pågældende i holdestilling og genoptage samtalen senere. Enkeltlinieapparat: Du skal råde over en funktionstast, der er programmeret med funktionen "Parkering / Indtræk". Du kan sætte din samtale i holdestilling og genoptage den ved at trykke på denne tast. 19

22 Flerlinieapparat: Tryk på den linietast, som svarer til din samtale. Brug samme fremgangsmåde for at genfinde din samtalepartner. Besvarelse af en glemt samtale Hvis du lægger røret på mens samtalepartneren er i holdestilling, vil dette fremgå af displayet og LED forbundet med linietasten og dit apparat ringer. For at genfinde din samtalepartner, tag håndsættet eller tryk på linietasten. Skift mellem to samtaler (samtaleskift) Du er i samtale med en person og en anden samtale er sat i holdestilling. Der skiftes mellem samtalerne på følgende måde: Enkeltlinieapparat: du er i samtale med den samtalepartner hvis identitet er angivet til venstre i displayet. Flerlinieapparat: tryk skiftevis på linietasterne for de pågældende samtaler. Indtrækning af samtale fra et andet apparat Tryk på den tilsvarende programmere tast eller indtast koden for funktionen "Indtræk lokalnummer". Indtast derefter nummeret på det apparat, der ringer. 20

23 Du tilhører en indtrækningsgruppe Ud fra dit eget apparat kan du indtrække et opkald til et vilkårligt apparat i din indtrækningsgruppe. Tryk på den tilsvarende programmerede tast eller indtast koden for funktionen "Indtræk egen gruppe". Opkald fra individuel nummerfortegnelse og dernæst på den tast i tastaturet, hvor du har programmeret det pågældende nummer. O P K A L D Opkald med programmeret funktionstast Dit apparats programmerbare taster kan tilkobles interne eller eksterne numre eller særlige funktioner. Løft håndsættet. Tryk på den ønskede programmerede funktionstast; opkaldet sker automatisk. Displayet viser det kaldte nummer. Samtidig kommunikation med 2 interne og/eller eksterne brugere (telefonmøde) Du er i samtale med en person og en anden samtale er sat i holdestilling. For at tale sammen alle tre: Indtast koden for funktionen "3-partskonference". 21

24 Brug samme fremgangsmåde for at annullere telefonmødet og genfinde din første samtalepartner. Den anden samtale er afsluttet. Bemærk: Hvis du lægger røret på under telefonmødet, vil de 2 andre deltagere være i forbindelse med hinanden (med mindre de begge er eksterne). Uformel konference Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit apparat har en programmeret tast Konference Under en trepartskonference giver denne funktion den person, der har oprettet konferencen, mulighed for at tilføje op til tre nye deltagere. For at gøre det: Konference og indtast dernæst den samtalepartners nummer, som du vil optage i konferencen; mens du gør det, er de to andre deltagere stadig i samtale. Konference Når din samtalepartner besvarer dit ka, for at optage vedkommende i konferencen eller for at annullere og vende tilbage til konferencen. Hver gang en ny deltager optages i konferencen, hører du et bip. Displayet viser antallet af deltagere. 22

25 Hvis dit apparat er et flerlinieapparat kan du også under konferencen optage et indkommende kald, et indtrukket kald eller en samtalepartner, der genoptages fra venteposition i konferencen. For at gøre det, efter at have besvaret eller genoptaget kald, Konference og brug derefter samme fremgangsmåde som ovenfor. Sæt en ekstern samtalepartner i ventestilling (parkering) Du kan sætte en samtalepartner i ventestilling og genoptage samtalen igen fra et andet apparat i virksomheden. Under samtalen: 1. Indtast koden for funktionen "Parkering / Indtræk". 2. Indtast nummeret på det apparat, der skal montage "parkeringen". Samtalen stilles automatisk i ventestilling. Din samtalepartner hører et ventesignal. For at genfinde din samtalepartner på modtageapparatet, tryk på den tilsvarende programmerede tast eller indtast koden for funktionen "Parkering / Indtræk". O P K A L D Bemærk: Hvis den parkerede samtale ikke besvares inden for et bestemt tidsrum, viderestilles den til telefonisten. Notering på optaget internt apparat Du ringer til et internt apparat. Displayet og optagetonen fortæller, at alle linierne til det pågældende apparat er optaget. 23

26 Du kan blive ringet automatisk op, lige så snart den pågældende har lagt røret på. 1. Indtast koden for funktionen "Notering på ledigt/optaget apparat". Displayet viser, at noteringen er accepteret. 2. Læg røret på. For at annullere noteringen, indtast apparatets nummer og læg røret på. Ventning på optaget internt apparat Du ringer til et internt apparat. Displayet og optagetonen fortæller, at apparatet er optaget. For at stille dig i venteposition, indtast koden for funktionen "Ventning på optaget apparat". Så snart den pågældende har afsluttet sin samtale, udfører dit apparat automatisk et genopkald. Besvarelse af fællesklokke Hvis telefonisten er fraværende, forbindes alle interne og eksterne kald adresseret til telefonisten i stedet til en fællesklokke. For at besvare kaldet indtast koden for funktionen "Indtræk af fællesklokke". 24

27 Deltagelse i et forudprogrammeret telefonmøde Man kan aftale at afholde et telefonmøde på et bestemt tidspunkt, som kan omfatte op til 29 interne eller eksterne deltagere (alt efter konfiguration). Deltagerne vælger på forhånd en hemmelig adgangskode. Antallet af cifre i koden fastsættes af systemadministratoren for anlægget. Indtast koden for funktionen "Mød mig konference" (*) efterfulgt af adgangskoden. Hvis du er den første, der ankommer til telefonmødet, hører du et ventesignal. Ellers træder du ind i telefonmødet, og displayet angiver antallet af tilstedeværende deltagere. Du kan når som helst forlade telefonmødet ved at lægge røret på. Hvis der ikke længere er en ledig plads i telefonmødet, vil du høre en optagetone. O P K A L D Lad en samtalepartner deltage i et programmeret telefonmøde Du kan lade en intern eller ekstern samtalepartner deltage i et telefonmøde ved at omstille samtalen. Du er i samtale med en person. 1. Indtast koden for funktionen "Mød mig konference" (*). 2. Indtast adgangskoden til telefonmødet. Samtalepartneren sættes automatisk i holdestilling. 3. eller læg røret på for at omstille din samtalepartner. (*) i tilfælde af en konference i netværk, indtast nummeret på den knude hvor konference finder sted, inden du indtaster den hemmelige adgangskode. 25

28 Dirigeret konference Afhængig af dit systems konfiguration giver denne funktion mulighed for at oprette en forbindelse med op til 29 deltagere: ved at udføre en konference med automatisk indskydning, eller ved at udsende en talt eller en forudregistreret meddelelse på de tilsvarende højttalere (lydgengivelse). Konferencen oprettes af en bruger, konferencelederen, som er den eneste, der kan ringe til de andre deltagere, som tilhører forudbestemte lister. Hvis du ønsker nærmere oplysninger om denne funktion, kontakt den systemansvarlige. 26

29 Opkald til nummer fra den fælles nummerfortegnelse Dit apparat har adgang til en fælles nummerfortegnelse for eksterne kortnumre. Indtast kortnummeret direkte. Indbrydning i intern samtale Samtalepartnerens apparat er optaget. Hvis dette apparat ikke er beskyttet, kan du (hvis du har den nødvendige bemyndigelse) bryde ind i samtalen. Indtast koden for funktionen "Indbrydning". Din samtalepartners display angiver at du bryder ind. Hvis en af de 3 samtaleparter lægger røret på, fortsætter de 2 andre samtalen. O P K A L D Beskyttelse mod indbrydning Indtast koden for funktionen "Beskyttelse mod indbrydning" og ring derefter det ønskede nummer op. Beskyttelsesfunktionen deaktiveres, når du lægger røret på. Opkald af intern bruger på dennes højttaler Din interne samtalepartner svarer ikke. Du kan (hvis du er bemyndiget) "løfte røret" på hans apparat på afstand. Indtast koden for funktionen "Højttalerkald". Du er direkte i forbindelse med din samtalepartners højttaler. 27

30 Samtalepartneren er nødt til at løfte røret, hvis han/hun ønsker at svare. Søgegruppe Visse apparater kan deltage i en Søgegruppe. Når du indtaster denne søgegruppes nummer, kommer du i forbindelse med et af gruppens apparater. Bemærk: Du kan altid ringe et bestemt apparat op ved at indtaste dets telefonnummer. Forlad søgegruppen midlertidigt Indtast koden for funktionen "Udmeldelse af søgegruppe". Bemærk: Du vil fortsat modtage de opkald, som fremsendes til dig. For at slutte dig til gruppen igen, tryk på den programmerede tast eller indtast koden for funktionen "Indmeldelse i søgegruppe". Tonesignalering (DTMF) Under samtalen er du af og til nødt til at udsende cifre som DTMF-toner (f.eks. i tilknytning til en lokal server, et automatisk omstillingsbord eller en telefonsvarer, der aflyttes på afstand). 1. Indtast koden for funktionen "Tonesending under samtale". 2. Indtast cifrene som skal udsendes med vokal frekvens. 28

31 Funktionen annulleres automatisk, når samtalen afsluttes. Bemærk: Når der er indtastet et nummer og inden samtalepartneren besvarer kaldet, kan du bestemme, at der skal udsendes DTMF-toner. Du skal blot programmere det nummer, der skal kaldes, med en tast og derefter taste koden for funktionen "Tonesending under samtale" efterfulgt af # og de cifre, der skal udsendes. Cifrene udsendes automatisk, når samtalen er etableret. O P K A L D Anbringelse af samtale i fælles venteposition Du hører til en indtrækningsgruppe. Du er i samtale med en intern eller ekstern samtalepartner og ønsker at sætte vedkommende i venteposition. Du skal råde over en tast programmeret med funktionen "Fælles hold". Du kan sætte din samtale i fælles venteposition (LED lyser konstant) ved at trykke på denne tast. Alle de medlemmer af indtrækningsgruppen, som råder over en funktionstast for fælles parkering, orienteres om, at der er et opkald i venteposition (LED blinker). Alle medlemmerne af indtrækningsgruppen kan overtage samtalen via deres funktionstast for fælles parkering. Opkald af et ISDN-apparat Du har mulighed for at anvende ISDN tjenester. 1. ISDN 29

32 2. Indtast derpå det ønskede nummer. Ikonet forbundet med tasten ISDN lyser konstant under hele samtalen. Fremsendelse af underadresse Det kan være nødvendigt at tilføje en underadresse på 4 cifre til samtalepartens nummer (for at tilknytte en fax, en PC, en telefon eller lignende direkte hertil). 1. ISDN 2. Indtast nummeret på samtalepartneren. 3. Indtast * efterfulgt af underadressen (højst 4 cifre). 4. for at godkende. Fremsendelse af tekstmeddelelse til et internt apparat De 6 programmerede meddelelser (efter installation) er følgende: 1. Telex til dig 2. Tekstmeddelelse til dig 3. Fax til dig 4. Kontroller voice mail 5. Kontroller tekstmeddelelse 6. Kontroller billede For at sende en besked: 1. Indtalt koden for den ønskede funktion. 2. Indtast modtagens nummer. 30

33 Opkald af intern bruger på personsøger (bip) Brugerens apparat svarer ikke, men du ved, at vedkommende er i besiddelse af en personsøger. For at fortælle at du ringer, indtast koden for funktionen "Personsøgning". Displayet angiver, at søgningen er iværksat. Du kan også ringe direkte til pågældendes personsøger ved at indtaste koden for funktionen "Personsøgekald" efterfulgt af din samtalepartners nummer. Brugeren kan svare fra et vilkårligt apparat i virksomheden. O P K A L D 31

34 A N D R E N Y T T I G E F U N K T I O N E R 32

35 Konfigurering af et apparat For at lette udførelsen af dine daglige opkald giver dit apparat mulighed for at vælge visse funktioner, oprette en individuel nummerfortegnelse og programmere funktionstaster. Apparatet konfigureres ved hjælp af guide-funktionen displayet viser de 2 funktioner, du har adgang til. og dernæst 1 : for at se koderne for funktionen "Kald til omstilling" og "Direkte afgående bykald". 2 : for at programmere de ledige taster eller nummerfortegnelsen. For at vise den 3. funktion, 3 : for at kontrollere apparatets identitet. Programmering af ledige funktionstaster eller af individuel nummerfortegnelse Brug guide-funktionen for at programmerede: i 2 og : displayet foreslår 2 muligheder: i dernæst K O M F O R T 1 2 : for at programmere en ledig funktionstast : for at programmere din individuelle nummerfortegnelse 33

36 Programmering af en ledig funktionstast 1 ; displayet viser en række funktioner, som giver mulighed for direkte at programmere de ledige taster (se liste s. 30). En anden række funktioner giver mulighed for at programmere de ledige taster efter at have indtastet koden for den ønskede funktion. Vælg en funktion eller indtast et nummer eller en kode for en funktion. Vælg den tast, der skal programmeres. Programmering af individuel nummerfortegnelse 2 Indtast det eksterne eller interne nummer, der skal programmeres. Tast 0 foran et eksternt nummer. et og vælg den tast på det numeriske tastatur, der skal programmeres. 34

37 Liste over de tilgængelige funktioner Veksling 3-partskonference Indbrydning Notering på ledigt/optaget apparat Sæt i venteposition Højttalerkald Tilbagekald Søgning suffiks Komm. pr. konto Gennemsigt. impuls Tonesending under samtale Chikanekald Efterlad besk. Styring venten K O M F O R T Programmering af personlig kode Standardkoden for dit apparat er For at vælge eller ændre din personlige kode indtast koden for den tilsvarende funktion. Efter at have indtastet din kode, indtast den nye kode. Hvert ciffer i koden er symboliseret med en stjerne. 35

38 Valg af sprog For at vælge visningssproget, indtast koden for funktionen "Vælg sprog". Displayet angiver flere muligheder (rul ned gennem mulighederne med ). For eksempel: F: fransk - GB: engelsk - D: tysk - SP: spansk - P: portugisisk - NL: hollandsk - DK: dansk - I: italiensk - A: østrigsk. Vælg sproget ved at trykke på den tilsvarende numeriske tast. For at godkende dit valg, Aktivering af højttaler under samtale Du er i en samtale. For at aktivere højttaleren, et øjeblik på skærmen. For at deaktivere højttaleren, ; niveauindikatoren vises Justering af din højttalers lydstyrke under en samtale for at aktivere højttaleren og derefter eller for at indstille lydstyrken (7 mulige niveauer). Displayet viser i nogle få sekunder den valgte indstilling for højttalerens lydstyrke. 36

39 Justering af dit apparats lydstyrke under en samtale eller for at indstille lydstyrken (7 mulige niveauer). Displayet viser i nogle få sekunder den valgte indstilling for apparatets lydstyrke. Genopkald af sidst valgte nummer (bis) Løft røret og indtast koden for funktionen "Genopkald". Opkaldet foretages automatisk og displayet viser det kaldte nummer. Justering af ringesignal Du kan vælge melodien til dit apparat (16 muligheder) og lydstyrken (når apparatet er ledigt). For at vælge melodien, (langt tryk). For at indstille lydstyrken, For at godkende dit valg, og K O M F O R T Justering af kontrast på display Indtast koden for funktionen "Justér displaykontrast". For at indstille kontrasten, og For at godkende dit valg, 37

40 Bemærk: Hvis du har en ældre udgave, brug tasterne 1 til 4 på dit tastatur (kun mulighed for 4 niveauer for kontrast). Ændring af tilknyttet nummer Det tilknyttede nummer kan være et nummer på et andet apparat, til voice mail eller til personsøgning. For at ændre det: Indtast koden for funktionen "Ændring af tilknyttet nummer", følg instruktionerne og indtast din personlige kode efterfulgt af det tilknyttede nummer. Brug samme fremgangsmåde til at slette dette nummer og indtast dit eget apparats nummer i stedet for det tilknyttede nummer. Angivelse af ved hvilket apparat du befinder dig i, og Displayet angiver apparatets navn og nummer. 3 Programmering af et erindringskald 1. Erindringskald 1. Indtast koden for funktionen "Sæt aftale". 2. Indtast mødetidspunktet: 2 cifre for timetallet og 2 cifre for minutterne. 3. Indtast nummeret på det apparat, hvortil opkaldet skal ske. Hvis det er dit eget, skal du ikke angive nummeret. 38

41 4. Apparatet vil ringe på det forprogrammerede tidspunkt. Displayet fortæller dig, at det drejer sig om et erindringskald. 5. Løft røret og læg det på igen for at bekræfte besvarelsen. Bemærk: Hvis du ønsker at annullere påmindelsen om møde, skal du følge samme fremgangsmåde som for programmeringen og anvende koden for funktionen "Slet aftale". 2. Flere erindringskald (2 til 4) For at programmere 2 til 4 erindringskald: 1. Gå ind i programmeringsfunktionen ved at trykke på den tilsvarende programmerbare tast eller ved at indtaste koden for funktionen "Sæt aftale". 2. Følg instruktionerne fra den talende guide. Brug samme fremgangsmåde for at ændre eller annullere et eller flere erindringskald. K O M F O R T Bemærk: Hvis du ikke besvarer det første erindringskald, vil systemet ringe igen. Efter den anden opringning annulleres forespørgslen. Hvis dit apparat viderestilles til et andet apparat, vil erindringskaldet ikke følge med. 39

42 Forstyr ikke Du kan midlertidigt blokere dit apparat for alle ankommende kald (med undtagelse af telefonistens). 1. Indtast koden for funktionen "MIF til/fra". 2. Følg derpå instruktionerne og indtast din personlige kode. 3. Vent 2 sekunder eller ; dit apparat viser "Forstyr ikke". Funktionen annulleres ved hjælp af samme fremgangsmåde som for iværksættelsen. Direkte viderestilling af kald ved optaget 1. Indtast koden for funktionen "Viderestilling ved optaget". 2. Følg instruktionerne og indtast det nummer, som samtalerne skal viderestilles til. Displayet viser, at viderestillingen er accepteret

43 Gem nummer midlertidigt og foretag genopkald senere Det opkaldte nummer (internt eller eksternt) svarer ikke. Inden røret lægges på, (LED tændt). Det indtastede nummer er registreret. For at ringe det op senere, Dette nummer bliver i hukommelsen, indtil et nyt nummer registreres eller slettes efter anvendelse. Hemmeligholdelse af identitet Dit apparat kan benytte ISDN tjenester. Når du ringer til en intern eller en ekstern ISDN abonnent, fremsendes dit nummer automatisk til vedkommende. Det er muligt at maskere din identitet, inden du foretager dit opkald. For at gøre det, skal du have programmeret en tast med koden "Send/hemmelighold a-nummer". 1. Løft røret. 2. Tryk på den tilsvarende programmerede funktionstast. 3. Indtast det ønskede nummer. K O M F O R T Brug samme fremgangsmåde for at annullere hemmeligholdelsen af identitet. 41

44 Maskering af samtalepartnerens identitet Mens apparatet er ledigt eller under en samtale, kan du forhindre at samtalepartnerens identitet vises. For at gøre det, skal du have programmeret en tast med funktionen "Visning af identitet". Tryk på den tilsvarende programmerede funktionstast for at aktivere eller annullere denne funktion. Visning af chikanekald For at signalere et chikanekald, når du besvarer en opringning: Indtast koden for funktionen "Spor chikanekald". Hvis kaldet er internt, oplyses det til systemet med en særlig meddelelse. Hvis det drejer sig om et eksternt opkald, oplyses det til telefonselskabet. Meddelelsen "Spor" et øjeblik på displayet, selv om den kaldende straks lægger røret på. Afregning af egne samtaler direkte på kundekonti Du kan afregne prisen for eksterne samtaler på de kontonumre, der er tilknyttet til dine kunder. 1. Løft håndsættet. 2. Indtast koden for funktionen "Præfiks for kontokode". 3. Indtast det pågældende kontonummer. 4. Indtast koden for adgang til det offentlige telefonnet efterfulgt af din samtalepartners nummer. 42

45 Beregning af samtaleforbrug for sidste eksterne samtale Indtast koden for funktionen "Udlæs taksering". Displayet viser varigheden, samtaleforbruget eller prisen for den sidste eksterne samtale og det totale samtaleforbrug, siden tællerne sidst blev nulstillet. Opkald af et eksternt privatnummer Du kan foretage et eksternt opkald uafhængigt af adgangsbegrænsningerne. For denne samtale udføres en særlig samtaleforbrugsberegning, så samtalen er let at identificere. 1. Løft håndsættet. 2. Indtast koden for funktionen "Bykald fra låst apparat". 3. Indtast den specifikke kode (PIN kode). 4. Indtast din personlige kode. 5. Indtast nummeret på samtalepartneren. K O M F O R T Bemærk: Et privat opkald kan ikke omstilles til et andet apparat. 43

46 Tandem konfiguration Denne konfiguration giver mulighed for at forene to apparater under et samme kaldenummer. Dit apparat er hovedapparatet og det andet apparat, som regel et DECT apparat, er biapparatet. Hvert apparat har sit eget telefonnummer, men tandemens nummer er hovedapparatets nummer. Når du modtager et kald, ringer de to apparater samtidigt. Når et af apparaterne besvarer opkaldet, holder det andet op med at ringe. Når alle hovedapparatets linier er optaget, ringer biapparatet (DECT) ikke. Biapparatet kan altid ringes op med sit eget nummer, men i dette tilfælde tages der ikke hensyn til tandem funktionenen. De fleste funktioner er fælles for de to apparater, f.eks. viderestilling, erindringskald, forskellige meddelelser, andre er stadig specifikke for hvert apparat, f.eks.: personlig kortnummerliste, genopkald, ude af drift, låsning af apparat NB: Når tandem konfigurationen oprettes, annulleres alle programmeringer (viderestillinger, erindringskald, meddelelser ) på begge apparater. Hvis du ønsker nærmere oplysninger om denne funktion, kontakt den systemansvarlige. 44

47 U N D E R F R A V Æ R F R A V Æ R 45

48 Viderestilling af samtaler til et andet nummer (ubetinget viderestilling) Dette nummer kan være et privat nummer, et mobilnummer, en biltelefon eller et internt apparat (telefonist, tilknyttet nummer osv.). 1. (programmel version R3) eller indtast koden for funktionen "Ubetinget viderestilling". 2. Indtast nummeret på modtageapparatet. Man skal indtaste koden for adgang til det offentlige telefonnet foran et eksternt nummer (0 f.eks.). Displayet angiver, at viderestillingen er accepteret (Program. registreret). 3. Efter 2 sekunder eller ved tryk på bliver dit apparat igen ledigt. Displayet angiver viderestillingen og modtagerens nummer. Bemærk: Du kan stadig foretage opkald. Kun modtageapparatet kan ringe dig op. Viderestilling af samtaler til et tilknyttet nummer (overløb) Det tilknyttede nummer kan være et nummer på et apparat, på en voice mail eller på en personsøgning. Hvis du på forhånd har defineret et tilknyttet nummer (se "Æ ndring af tilknyttet nummer", kan du viderestille dine samtaler til dette nummer på forskellige måder: tidsbestemt viderestilling (overløb), når dit apparat ikke svarer, øjeblikkelig viderestilling (overløb), når dit apparat er optaget, enten tidsbestemt viderestilling (overløb), når dit apparat ikke svarer, eller øjeblikkelig viderestilling, når dit apparat er optaget. Indtast koden for den tilsvarende funktion. 46

49 Viderestilling af samtaler til et andet nummer, når du er fraværende (tidsbestemt viderestilling ved intet svar) 1. Indtast koden for funktionen "Viderestilling ved ingen svar". 2. Følg instruktionerne og indtast nummeret på det apparat, hvortil samtalerne skal viderestilles. Displayet viser at viderestillingen er accepteret. 3. Viderestillingen foretages, hvis dit apparat ikke svarer efter et givet tidsrum. Bemærk: Hvis virksomhedens anlæg er konfigureret til formålet, kan dine samtaler viderestilles til et eksternt nummer. Viderestilling af samtaler til et andet nummer, når du allerede er i samtale eller når du er fraværende (viderestilling ved optaget/ intet svar) 1. Indtast koden for funktionen "Viderestilling ved optaget/ intet svar". 2. Følg instruktionerne og indtast nummeret på det apparat, hvortil samtalerne skal viderestilles. Displayet viser at viderestillingen er accepteret. 3. Bemærk: Hvis virksomhedens anlæg er konfigureret til formålet, kan dine samtaler viderestilles til et eksternt nummer. F R A V Æ R 47

50 Viderestilling fra andet apparat Før alle dine samtaler til et andet apparat Du befinder dig midlertidigt i et andet kontor og du ønsker at kunne modtage dine opkald. På det apparat, hvor du ønsker at modtage opkaldene, skal du: 1. Iindtaste koden for funktionen "Ubetinget viderestilling fra andet apparat". 2. Følg instruktionerne på displayet og indtast nummeret på dit eget apparat. 3. Dit apparat er igen ledigt. Viderestilling fra et vilkårligt apparat i virksomheden Du ønsker at stille opkaldene til et apparat om til et andet apparat og foretage denne viderestilling fra et vilkårligt apparat i virksomheden: 1. Indtast koden for funktionen "Ubetinget viderestilling fra et andet apparat". 2. Følg instruktionerne og indtast nummeret på modtageapparatet. 3. Indtast nummeret på dit apparat. 4. Dit apparat er igen ledigt.. Viderestilling til voice mail* 1. Indtast koden for den funktion, der svarer til den ønskede type viderestilling. 2. Indtast nummeret på din voice mail. 3. Dit apparat er igen ledigt. 48

51 Annullering af viderestilling Fra eget apparat 1. Indtast koden for funktionen "Annullé r viderestilling". 2. ; dit apparat kan nu modtage opkald. Fra et internt apparat, som modtager viderestillingen 1. Indtast koden for funktionen "Annullé r viderestilling fra modtageapparat". 2. Indtast nummeret på det apparat, der viderestilles fra. 3. Fra et vilkårligt apparat i virksomheden 1. Indtast koden for funktionen "Annullé r viderestilling fra andet apparat". 2. Indtast nummeret på det apparat, der viderestilles fra. 3. Bemærk: Når der programmeres en ny viderestilling, slettes den gamle. Selektiv viderestilling Med flerlinie måden er det muligt, at tildele et hovednummer og et eller flere sekundære numre til et apparat. Du kan viderestille hovednummeret og det eller de sekundære numre til forskellige apparater. F R A V Æ R 49

52 1. VælgL1 (viderestilling af hovednummeret) eller VælgL2 (viderestilling af det eller de sekundære numre) eller indtast koden for den tilsvarende funktion. 2. Vælg den ønskede type viderestilling. 3. Indtast modtageapparatets nummer. 4. For at annullere viderestillingen, VælgL1 eller VælgL2 og brug samme fremgangsmåde som beskrevet s. 47. Lyt til meddelelse LED tilknyttet til og den grønne diode på dit apparat angiver, om der er kommet meddelelser. ; displayet angiver antallet af nye meddelelser. og dernæst for at vise antallet af indtalte meddelelser (xx Bsk V.Mail). og følg instruktionerne fra den talende guide. Konsulté r anmodninger om genopkald LED tilknyttet til den grønne diode på dit apparat angiver, om der er kommet meddelelser. ; displayet angiver antallet af nye meddelelser. og for at vise antallet af anmodninger om genopkald (xx Bsk GenOpk). 50

53 ; den første person, der skal ringes op, vises på displayet. For at ringe vedkommende op, For at gå videre til den næste meddelelse, For at komme tilbage til den foregående meddelelse, Bemærk: Meddelelsen om genopkald slettes, når du ringer den pågældende op, også selv om vedkommende ikke svarer, når du går videre til den næste meddelelse og når du trykker på for at forlade meddelelsesfunktionen. Lås af apparat Med denne funktion kan du forbyde alle eksterne samtaler og ændringer i programmeringen for dit apparat. Tryk på den tilsvarende programmerede tast eller indtast koden for funktionen "Apparat låst/ åben". Låsefunktionen annulleres med samme fremgangsmåde som for iværksættelsen. Følg instruktionerne og indtast din personlige kode. Viderestilling af egne samtaler til personsøger Andre brugere vil dermed kunne ringe dig op, mens du bevæger dig rundt i virksomheden. 1. Indtast koden for funktionen "Ubetinget viderestilling". F R A V Æ R 51

54 2. Indtast nummeret på personsøgeren. Displayet viser, at viderestillingen er accepteret. Besvarelse af bip fra personsøger Du har bevæget dig andetsteds hen i virksomheden, og din personsøger ringer. Du kan besvare kaldet fra et hvilket som helst apparat i virksomheden. 1. Indtast koden for funktionen "Personsøgesvar". 2. Indtast nummeret på dit apparat for at komme i forbindelse med den person, der søger at komme i kontakt med dig. Genopkald af sidste interne bruger som har kaldt dig uden svar Du kan ringe til den sidste samtalepartner uden at kende dennes nummer. 1. Løft håndsættet. 2. Indtast koden for funktionen "Opkald til sidst kaldende". Den sidste samtalepartners identitet vises. Forespørgsel på listen over interne opkald Under dit fravær er de interne opkald blevet indlæst (op til 10 opkald). LED tilknyttet til og dit apparats grønne diode angiver, at der findes meddelelser. ; displayet angiver antallet af opkald. 52

55 og dernæst for at vise antallet af meddelelser (xx Bsk IkSvar). ; den førstes kaldendes identitet vises. i for at vise dato og klokkeslæt for meddelelsen. For at ringe vedkommende op, For at gå videre til næste meddelelse, For at gemme en meddelelse, (* vises foran den kaldendes navn) Bemærk: Hvis du ringer en samtalepartner op og vedkommende ikke svarer, gemmes meddelelsen. En læst meddelelse vil blive slettet, hvis du ikke ringer vedkommende op, hvis den ikke er gemt, når du går videre til næste meddelelse og når du trykker på for at forlade meddelelsesfunktionen. Forespørgsel på listen over ISDN-opkald Under dit fravær er alle kald fra ISDN-abonnenter blevet indlæst. Listen kan indeholde op til 16 kald. LED tilknyttet til ISDN angiver, at der findes en meddelelse. ISDN ; displayet angiver antallet af opkald. For at se listen, ; displayet viser den kaldendes nummer. i for at vise dato og klokkeslæt for meddelelsen. For at ringe vedkommende op, F R A V Æ R 53

56 Displayet viser din samtalepartners nummer samt dato og klokkeslæt for opkaldet. For at gå videre til næste meddelelse, For at gemme meddelelsen, (* vises foran den kaldendes navn). Bemærk: Hvis du ringer en samtalepartner op og vedkommende ikke svarer, gemmes meddelelsen. En læst meddelelse vil blive slettet, hvis du ikke ringer vedkommende op, hvis den ikke er gemt, når du går videre til næste meddelelse og når du trykker på for at forlade meddelelsesfunktionen 54

57 ORDLISTE 3-PARTSKONFERENCE: Med denne funktion kan en bruger, som er i samtale, etablere en samtale med tre deltagere. ALPHAPAGE-FORBINDELSE: Forbindelse til posttjenesten Alphapage. BESVARELSE AF EN NATSAMTALE: Denne funktion har til formål at besvare et kald, der er signaleret på fællesklokken. CHEF/ SEKRETÆ R: En samling særlige funktioner (filtrering, viderestilling) mellem et chef-apparat og et sekretær-apparat. DECT: Europæisk standard for trådløse telefoner: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT-apparat: Trådløst apparat af typen Alcatel Mobile 100/200 og overensstemmende med denne standard. ENKELTLINIEAPPARAT: Apparat, der kun råder over en enkelt linie (uden linietast). 55

58 FÆ LLES NUMMERFORTEGNELSE: Denne fortegnelse indeholder alle de kortnumre, som er tilgængelige for brugerne i et givet system. FÆ LLESKLOKKE: Hvis der ikke er nogen telefonist, er de interne og eksterne kald til telefonisten tilkoblet et eksternt ringesystem, der gør, at disse samtaler kan besvares fra alle autoriserede apparater. FILTRERING: Denne funktion er beregnet til "chef/sekretær"-par og giver mulighed for at omstille samtaler rettet mod chef-apparatet til en eller flere sekretær-apparater. FLERLINIEAPPARAT: Apparat, der råder over mindst to linier (eller mindst to linietaster). HOLDESTILLING: Denne funktion giver mulighed for at stille en samtalepartner i venteposition for at udføre en anden opgave, inden samtalen genoptages fra samme apparat. INDBRY DNING: Denne funktion giver mulighed for at bryde ind i en samtale mellem to samtalepartnere (hvoraf mindst én er intern). 56

59 INDTRÆ KNINGSGRUPPE: Med denne funktion kan man besvare et kald til et andet apparat. Indtrækningen foregår inden for en indtrækningsgruppe. ISDN: Offentligt dansk digitalt netværk. LINIETAST: Tast, der optager en linie, når der trykkes på den. MØ D MIG KONFERENCE: Du kan på et aftalt tidspunkt deltage i et telefonmøde, som kan omfatte op til 29 interne eller eksterne deltagere. OMSTILLING AF SAMTALE: Funktion, der gør en bruger i stand til at sende en samtale videre til en anden bruger i systemet. PARKERING: Denne funktion giver mulighed for at "parkere" en samtale og senere genoptage den fra et "autoriseret" apparat. PERSONLIG KODE: Denne kode fungerer almindeligvis som et password, der styrer adgangen til programmerings- og låsefunktioner i brugerens apparat (standard-kode: 0000). 57

60 PERSONLIG NUMMERFORTEGNELSE: Denne fortegnelse indeholder de personlige telefonnumre for en bestemt bruger. SAMTALESKIFT: Funktion, der gør det muligt at skifte mellem to samtalepartnere under en samtale. SENDING AF TONESIGNALER (DTMF): Under en samtale kan du af og til have brug for at udsende cifre som tonesignaler. Denne sending anvendes, når en bruger ønsker at få adgang til en voice-serveur, et automatisk omstillingsbord eller en telefonsvarer, som kan aflyttes på afstand. SØ GEGRUPPE: En gruppe apparater, der har samme nummer i nummerfortegnelsen. Et opkald til dette nummer vil modtages på et af de ledige apparater i gruppen. UNDERADRESSE: For at kunne oprette en forbindelse via ISDN med samtalepartnerens fax, PC eller telefon kan det være nødvendigt at tilføje en underadresse på 4 cifre til vedkommendes nummer. 58

61 Forsigtighedsregler ved brug: Sørg for at din telefon aldrig kommer i kontakt med vand. For at gøre den ren skal du dog anvende en blød og lidt fugtig klud. Brug aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone, osv.) som risikerer at beskadige din telefons plastflader. Brug aldrig rengøringsmidler i spraydåser. Hvis du befinder dig i nærheden af en elektronisk kilde med stærk elektromagnetisk udstråling, kan apparatet udsende svage modulationer i rørerøret under samtalen. Overensstemmelse: dette apparat er fremstillet til at kunne tilsluttes bag en PABX Alcatel OmniPCX Enterprise. Den er klassificeret SELV (Safety Extra Low Voltage) efter standarden NF EN Mærkningen CE angiver at dette produkt er i overensstemmelse med følgende Fællesskabsbestemmelser: 89/336/EØF (Elektromagnetisk overensstemmelse) 73/23/EØF (Lav spænding) 1999/5/CE (R&TTE) Alcatel Forbehold for alle rettigheder. 3AK DAAB Ed.04 Alcatel forbeholder sig ret til at ændre sine produkters karakteristikker i den hensigt at kunne bidrage med tekniske forbedringer eller overholde nye bestemmelser. 59

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

PBX Designer Kundemanual

PBX Designer Kundemanual PBX Designer er et avanceret grafisk værktøj til at etablere og vedligeholde et IP-telefonomstillingsanlæg. Version 170215 Side 1 af 52 Indhold Introduktion... 5 Grafisk konfiguration... 5 Let at lave

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0

ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 ascom Ascotel Office 45 / Office 45pro System Assistent betjeningsvejledninger til slutbrugeren www.ascom.com/ec/documents 20321643en_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer...

Indholdsfortegnelse. Virtuel PBX Manual. Kapitel 1: Introduktion. Kapitel 1: Introduktion... 4. Grafisk konfiguration... 4. Let at lave ændringer... Kapitel 1: Introduktion Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 Grafisk konfiguration... 4 Let at lave ændringer... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 4 Download... 4 Bruger login og password...

Læs mere