Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn."

Transkript

1 Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter Brancherelateret engelsk 2,0 uger - heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter Kontorsupport 1,0 uge Niveau: Rutineret Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges: Kundeservice og kvalitetsstyring, 1 uge Ernæring og sundhed, 1 uge Indeklima, 1 uge Salg og administration, 1 uge Grøn kost, 1 uge Planteservice, 1 uge Drift og omkostninger, 1 uge Valgfag, projektstøtte, vejledning mm, 1,0 uge Grundtilberedning 1 I dette fag kommer du til at arbejde teoretisk med nogle udskærings og tilberedningsmetoder. Du skal arbejde med Jævnemetoder og de forskellige dejtyper indenfor bagning, efterfølgende skal du fremstille retter hvor du kombinerer enkle udskæringsmetoder, tilberednings, jævne og bage metoden i undervisningsværkstedet. Du kommer til at anvende de mest alm. maskiner og udstyr der findes, og producerer retter i begrænset mængder. Du skal bruge din viden om ernæringsrigtig kost til at udarbejde kostplaner og udregne næringsværdi. Egenkontrol er en stor del af at overholde fødevaremyndighedernes krav, og du kommer til at arbejde med Egenkontrol i praksis og udarbejde skemaer. Mål: Grundtilberedning 1 1. Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for restaurant. 2. Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for institution. 3. Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne ved fremstilling af enkle varme og kolde retter inden for fastfoodforretning, cafeteria og kantine. 4. Eleven kan anvende enkle opskæringsmetoder og anvise anvendelsesmuligheder af opskårne kødstykker til fremstilling af retter i forretning inden for detailhandel. 1

2 5. Eleven kan inden for brancherne anrette og servere varme og kolde retter. 6. Eleven kan tilberede ernæringsrigtige varme og kolde retter. 7. Eleven skal under hensyntagen til de hygiejnemæssige forskrifter og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde anvende relevant værktøj og maskiner i forhold til tilberedningen. Brancherelateret engelsk Her arbejder vi med forskellige faglige tekster, fx om hygiejne, rengøring og materialer, og taler om kommunikation i forhold til kunder/patienter, personalegrupper og de daglige arbejdsrutiner. Vi arbejder også med skønlitterære tekster og artikler af almen interesse som led i opbygningen af ordforråd. Desuden øver vi udtale og laver enkle grammatikopgaver. Der vil primært være fokus på mundtligheden, men små skriftlige opgaver er også nødvendige. Mål: Brancherelateret engelsk 1. Eleven kan anvende engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. Kontorsupport I dette fag sætter vi fokus på teorien i skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til målgrupper og arbejdsopgavernes indhold. Der arbejdes med både praktiske og mundlige opgaver. De praktiske opgaver kan fx være kopieringsopgaver, opslag, telefonbetjening, indkøb af kontorartikler, arkivering, postsortering og uddeling. De kommunikative opgaver handler om at forstå forskelle mellem intern og ekstern kommunikation både mundtligt og skriftligt. Her kommer du til at arbejde med opgaver i brevskrivning, , opslag, telefonbetjening både i forhold til kunder og kolleger samt personlig kundebetjening. I forløbet vil der være virksomhedsbesøg som er målrettet kontorsupport. Mål: Kontorsupport 1. Eleven kender til receptionsfunktioner, fx omstilling af telefon. 2. Eleven medvirker ved indkøb af almindelige kontorartikler. 3. Eleven kan betjene almindeligt forekommende kontormaskiner ved massekopiering, sortering og indbinding. 4. Eleven kan varetage intern og ekstern distribution, fx post. 2

3 Valgfrie specialefag, 2 uger skal vælges: Kundeservice og kvalitetsstyring, 1 uge Ernæring og sundhed, 1 uge Indeklima, 1 uge Salg og administration, 1 uge Grøn kost, 1 uge Planteservice, 1 uge Drift og omkostninger, 1 uge Valgfag, projektstøtte, vejledning mm, 1,0 uge Ernæring og sundhed, 1 uge I dette fag arbejdes der med de nyeste anbefalinger indenfor ernæring og sundhed. Du skal arbejde teoretisk med madens optagelse og omsætning i kroppen og praktisk med at tilberede sund og nærende mad til en målgruppe med særlige behov. Ved at bruge et IT baseret kostprogram skal du sammensætte en kost, hvor der både tages højde for aktivitet, madens omsætning og sundhed. Mål: Ernæring og sundhed 1. Deltagerne kan undersøge kostvaner og anvende resultaterne af de nyeste kostundersøgelser (VFD) inden for deres arbejdsområde. Der lægges særlig vægt på, at deltagerne har viden om de ernæringsmæssige problemer, der gør sig gældende i den danske befolkning i relation til protein, kulhydrat (sukker og kostfibre) samt vitaminer og mineraler, og kan anvende denne viden inden for eget arbejdsområde. 2. Deltagerne kan redegøre for madens optagelse og omsætning i kroppen samt vurdere samspillet mellem madens omsætning, fysisk aktivitet og sundhed. Deltagerne kan ud fra naturlige råvarer udvikle og producere ernæringsmæssigt korrekt mad til en given målgruppe med specifikke ernæringsmæssige behov. Grøn kost I dette fag arbejder deltagerne med grøntsager og frugt både teoretisk og i praksis, deltagerne skal undersøge hvad der er på markedet, både af konventionelt og økologisk dyrket. Deltagerne skal fremstille retter til forskellige målgrupper baseret på grøntsager og/eller frugt. Deltagerne skal ved hjælp af vores IT baseret kostprogram lave kostplanlægning og ernæringsberegne enkelte retter. Mål: Grøn kost 1. Der lægges særlig vægt på, at deltagerne kan tilberede forskellige former for grøn kost og kan integrere grøn kost i dagens forskellige måltider til forskellige brugergrupper. Deltagerne kan opbevare, tilberede og anrette frugt, grønt og cerealier hygiejnisk og ernæringsmæssigt korrekt. Deltagerne kan foretage kostplanlægning, ernæringsberegning og vurdering af kosten med inddragelse af viden om økologi og grøn adfærd. Deltagerne kan anvende relevante IT-baserede værktøjer. 3

4 Planteservice I faget planteservice arbejdes der med indendørsplanter i f.eks. kontor- og skolemiljøer. Deltagerne udarbejder pleje/service-planer for daglige, ugentlige og månedlige arbejdsopgaver i forhold til: vanding/gødning - afpudsning/beskæring ompotning/udskiftning lysforhold og sygdomsbekæmpelse. Deltagerne opbygger praktisk og teoretisk plantekendskab samt kendskab til valg af dyrkningsbeholdere og voksemedie med henblik på design af succesfulde beplantninger. I undervisningsforløbet indgår praktik i et planteservicefirma. Mål: Planteservice 1. Eleven kan udføre daglig pasningsopgaver i indendørs beplantninger. 2. Eleven kan redegøre for de vækstforhold der har særlig indflydelse på planters trivsel i indendørs beplantninger. 3. Eleven kender forskellige dyrkningsmedier og gødskningsmuligheder. 4. Eleven kan bekæmpe de mest almindelige skadedyr i indendørs beplantning. Kundeservice og kvalitetsstyring, 1 uge 1. Eleven kan forstå vigtigheden af forebyggende handlinger og udføre opgaver under hensyntagen til kvalitetsmål. 2. Eleven kan inden for kvalitetsstyringsområder som reklamationsbehandling, modtage inspektion, egenkontrol efterleve konkrete procedurer og instruktioner. 3. Eleven kan identificere og afhjælpe fundne fejl og iværksætte korrigerende handlinger, så fejl ikke gentages. 4. Eleven kan vise efterlevelse af myndighedskrav inden for de områder, hvor der stilles specielle krav. Indeklima, 1 uge 1. Eleven kan forstå hvilken betydning rengøringsstandarden har for indeklimaet herunder indeklimaets betydning for menneskers velbefindende og arbejdsmiljø. 2. Eleven kender til muligheder for forbedring af indeklimaet i forskellige lokaler i forhold til deres indretning og anvendelse. 3. Eleven kender ti klima- og ventilationsanlæg samt mulig rengøring af disse. Salg og administration, 1 uge 1. Eleven kan foretage varebestilling, indkøb og varemodtagelse. 2. Eleven kan foretage prisberegning med udregning af kostpriser. 3. Eleven kan opstille budget og regnskab. 4. Eleven kan foretage markedsføring under anvendelse af grundlæggende principper for markedsføring. 4

5 Drift og omkostninger, 1 uge 1. Eleven kan forstå og handle optimalt, så et driftsbudget påvirkes positivt. 2. Eleven har viden om hvordan forkert materialeforbrug, overdoseringer, fejlbehandling af kundens inventar, reklamationer og fravær påvirker virksomhedens økonomi. 3. Eleven kan bidrage til opstilling af et budget over de faktorer, som påvirker driftsøkonomien f.eks. materialer, løn, pension, uddannelse, forsikringer, arbejdsledelse, administration, rekruttering samt vedligeholdelse af maskiner eller mangel på samme. Valgfag, projektstøtte, vejledning mm, 1,0 uge Denne uge anvendes til indøvelse af færdigheder, samt projektstøtte og vejledning til specialeskrivning. 5

6 Læringsmiljø: Der vil være gruppearbejde og selvstændige opgaver, såvel praktiske som teoretiske. Undervisningsform: Vil bestå af oplæg fra underviseren og demonstration af forskelligt udstyr. Lokaletyper: Teorilokaler, PC-adgang, grupperum, praktiklokaler og køkken til praktisk afprøvning af færdigheder. Undervisningsmaterialer: Stilles til rådighed. Det er bl.a. materialer fra Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat og fra Erhvervsskolernes Forlag. Er du selv interesseret i at købe disse undervisningsmaterialer, hjælper vi dig gerne. Der udleveres relevant materiale til de opgaver, der arbejdes med. Andet: Idet du skal afprøve redskaber og maskiner, er det vigtigt, at du har tøj på, der er let at bevæge sig i og fodtøj, der er behageligt at have på foden. Fodtøjet skal kunne tåle at blive vådt. Der udleveres personlige værnemidler efter behov. Evaluering: Der vil være en løbende evaluering af dine færdigheder. Du bliver evalueret på din teoretiske viden og dine praktiske færdigheder. Der gives en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 6

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag...

Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... Indhold 1 Liv og samfund... 6 2 Krop og psyke... 8 3 Liv og samfund... 9 4 Krop og psyke... 11 5 Liv og samfund... 12 6 Dansk... 14 7 Kostfag... 15 8 forbrugerøkonomi... 16 9 Du og samfundet... 17 10 Liv

Læs mere

Mad til børn organisering og samarbejde

Mad til børn organisering og samarbejde Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad til børn organisering og samarbejde Nr. 42 887 Udviklet af: Majbritt Kielsgaard Kristensen Allan Kirk Heegaard Allan Borup Hejndorf HC Andersensvej

Læs mere

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU

Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Værktøjskatalog praktisk vejledning til IKV i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel,

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for. ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi. (Procesteknolog AK)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelsen inden for. ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi. (Procesteknolog AK) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, (Procesteknolog AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Maj 2012 Indholdsfortegnelse DEL 1. FÆLLESDELEN... 4 Indledning... 4 Uddannelsens

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Den Administrative Medarbejder... 4 Udvidet Skriftlig Kommunikation... 7 Grafisk Præsentation... 9 Kvalitet

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening

Selvevaluering. Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Danmarks Privatskoleforening Skolens profil Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens samlede antal elever. Kapitel 1.c Skolens samlede

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder.

Valgfag afvikles som ugentlige timer. Du vælger dine valgfag i samarbejde med din studievejleder. HG-VALGFAGSMODELLEN Butikslinjen Valgfag: Dekoration og design Grundforløbspakker Butikslinjen med erhvervspraktik Valgfag: Kreativ/salg Business Valgfag: Delvis valgfri HG-voksen Valgfag: Valgfri HG-almen

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning

Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning Branchekurser 2014 Inspiration og nytænkning 2 Inspirerende kurser til inspirerende priser Velkommen til Food College Aalborgs kursuskatalog for 2014 Som noget nyt kan du nu se, hvilke kurser vi udbyder

Læs mere