Regionshospitalet Viborg. Kirurgisk afdeling Urologisk afsnit U08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Viborg. Kirurgisk afdeling Urologisk afsnit U08"

Transkript

1 Regionshospitalet Viborg Kirurgisk afdeling Urologisk afsnit U08

2 atientinformation Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen på Regionshospitalet Viborg, urologisk afsnit U08. Vi vil her give dig en række praktiske oplysninger vedrørende indlæggelsen og opholdet på afsnittet. Spørg endelig, hvis der er noget, du ikke finder svar på i pjecen. Afsnittets postadresse Urologisk afsnit U08 Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé 4 ostboks Viborg Urologisk afsnit U08 U08 ligger på 8. etage og består af 15 urologiske sengepladser. Afsnittet er fordelt på følgende sengestuer: 19, 18, 17, 15, 10, 11 og 12. De urologiske overlæger er: Lars Lund (specialeansvarlig), Søren Bisballe, Morten Jønler, Tamas Barsi, Thomas Sandgren og Kim Meisner. Afdelingslæge: Mohammad Zadeh. Afdelingens oversygeplejerske: Helle Skytte. Afdelingssygeplejerske U08: Birgit Rohde. Træffetider for pårørende Telefoniske forespørgsler til indlagte patienter kan rettes til sygeplejerskerne mellem klokken 9.30 og og mellem klokken og Hvis du har mange pårørende, ser vi gerne, 2

3 at disse indbyrdes orienterer hinanden. Aftaler om samtale med lægerne træffes med sygeplejerskerne. rivate forhold Hospitalets personale har tavshedspligt og bruger kun oplysninger om din sygdom og private forhold, når det er nødvendigt for din behandling og pleje. ersonalets tavshedspligt gælder altid - også hvis man ikke længere er ansat ved hospitalet. Hvis nogen spørger efter dig i hospitalets oplysning / telefonomstilling, er man derfra i stand til at oplyse, hvor du er indlagt; om du er udskrevet eller overflyttet til et andet hospital. Hospitalet respekterer naturligvis, hvis du ikke ønsker, at vi besvarer sådanne spørgsmål. I så fald beder vi dig give os besked om det ved indlæggelsen. Udgang fra hospitalet Giv venligst personalet besked, hvis du forlader afsnittet for en kort periode. Forlader du afsnittet mod personalets råd, kan hospitalet ikke påtage sig noget ansvar for dig og yde erstatning, hvis du får det dårligt og kommer til skade som følge heraf. Telefon Hospitalets telefonnummer er , og det direkte telefonnummer til urologisk afsnit U08 er Der er en kørbar mønttelefon, hvortil du kan modtage opringninger udefra. Mønttelefonens nummer er Mønttelefonen passes af de oppegående patienter. Det er en god idé at medbringe 1-, 2- og 5-kronestykker. Desuden er der telefonbokse i hospitalets forhal. Mobiltelefon Det er som hovedregel tilladt at bruge mobiltelefon på Regionshospitalet Viborg. Nogle få områder har særlig følsomt udstyr, der kan blive påvirket af mobiltelefoner. Her er det forbudt at have mobiltelefonen tændt - og det vil fremgå tydeligt af skiltningen. Vi forventer, at du bruger mobiltelefonen hensynsfuldt, så ringelyde og samtaler ikke generer de øvrige patienter eller persona- 3

4 let i forbindelse med behandling og pleje. Mobiltelefonen må kun anvendes på sengestuerne i tidsrummet klokken og Uden for disse tider henviser vi til daglig- og spisestuen samt gangarealerne. Hospitalet kan ikke udbetale erstatning, hvis mobiltelefonen bliver stjålet under opholdet. Afsnittet tilbyder dog at opbevare den sikkert sammen med andre værdigenstande, hvis du skal til undersøgelse eller behandling i et af hospitalets andre afsnit. Ved indlæggelsen skal du huske at medbringe sygesikringsbevis, indkaldelsesbrevet, toiletartikler, morgenkåbe og hjemmesko mv. Den medicin, du anvender til daglig, bedes du medbringe. Kontaktpersoner Vi vil gerne sikre, at din kontakt med urologisk afsnit bliver så god som muligt - at du oplever dit indlæggelsesforløb som veltilrettelagt, og at samarbejdet med afsnittets personale er godt og åbent i forhold til de problemer, din sygdom giver dig. Derfor tilbyder vi, at du ved indlæggelse ud over et døgn eller ved mere end ét ambulant besøg bliver tilknyttet kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Kontaktlægen er overordnet fagligt ansvarlig for dit behandlingsforløb, og kontaktsygeplejersken for dit plejeforløb. Men afsnittets læger og plejepersonale samarbejder i tværfaglige grupper. Derfor bliver du plejet og behandlet af flere forskellige læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som samarbejder om at give dig et velkoordineret indlæggelsesforløb af høj faglig kvalitet. Kontaktlægen sikrer, at din egen læge er informeret om behandlingsforløbet og kan overtage behandlingen efter endt forløb i afsnittet / ambulatoriet. Hvis det er aktuelt for dig, sørger kontaktsygeplejersken for, at hjemmeplejen (sundhedsplejen) er informeret om dit pleje- og behandlingsforløb og kan tage over efter endt forløb i afsnittet. Hvis du efter indlæggelsen får behov for at tale med din kontaktsygeplejerske eller kontaktlæge, bedes du ringe til urologisk afsnit på telefon alle hverdage mellem klokken og Du kan også sende en til 4

5 Døgnet igennem på afsnit U08 Kl : De patienter, der skal til operation eller undersøgelse samme dag, vækkes og gøres klare til dette. De patienter, der skal have målt temperatur, får dette gjort nu. Oppegående patienter kan herefter brusebade. Kl : Sygeplejersken kommer rundt på stuerne og taler med hver enkelt patient og giver medicin og indsprøjtninger til de patienter, der skal have dette. Samtidig kan du fortælle om eventuelle problemer, der skal tages op til stuegang. Har du spørgsmål til lægen, er det en god idé at skrive disse ned. Kl : Morgenmad. Oppegående patienter går selv i spisestuen. Buffeten betjenes af personalet. Det er vigtigt med god håndhygiejne / håndvask inden måltiderne. Kl Formiddag: Stuegang: Ønsker du at tale med lægen i enrum, kan dette arrangeres. ersonlig hygiejne: Alle ikke-selvhjulpne patienter vil få hjælp til personlig hygiejne efter ønske / behov. Drikkevarer: Tilbydes herefter. Oppegående patienter bedes selv hente drikkevarer i køleskabet. Kl : Frokost. Kl : Middagshvile. Kl : Kaffe. Kl Eftermiddag: Temperatur måles på de patienter, der måtte have behov for det. Eftermiddags / aftenstuegang: Efter behov / ønske. Kl : Aftensmad. Kl : Aftenkaffe.... Fortsættes næste side 5

6 Kl /22.00: Herefter vil vi gerne have ro på stuerne af hensyn til de patienter, der trænger til ro og hvile. ersonlig hygiejne efter behov / ønske. Omdeling af sovemedicin efter behov / ønske. Kl : Nattevagten tilser patienterne. Alle tidspunkterne i døgnoversigten er cirka-tidspunkter! Undgå smitte - husk at spritte Som patient på et hospital er du mere modtagelig for infektioner end ellers. Derfor er det vigtigt, at du sørger for god håndhygiejne. Vi anbefaler, at du bruger håndsprit, når du har hostet, nyst eller pudset næse når du har været på toilet før du spiser Vask kun hænderne med sæbe og vand, hvis hænderne er synligt snavsede. Brug håndsprit på tørre hænder uden snavs. Brug to pumpeslag eller én spritserviet. Spritten gnides godt ind overalt på håndens overflade, mellem fingrene og ved neglene. Brug cirka 30 sekunder på at spritte dine hænder. Sengeliggende patienter får udleveret spritservietter. Socialrådgiver Hvis indlæggelsen medfører sociale problemer for dig, skal du bruge din egen sagsbehandler i kommunen. Afsnittet har ikke tilknyttet socialrådgiver. Smykker og værdigenstande - undgå tyveri Ved indlæggelsen bør du ikke medbringe værdifulde smykker eller større kontante beløb mv., da Regionshospitalet Viborg ikke kan påtage sig noget ansvar, hvis noget bliver væk. Hospitalet kan heller ikke erstatte bortkomne værdier. Skulle du alligevel medbringe noget af større værdi ved indlæggelsen, må du straks kontakte afsnittets personale, som kan hjælpe dig med at få det opbevaret sikkert. Lad ikke dit ur, ringe eller andre smykker ligge frit fremme, når du tager bad mv. I perioder oplever vi desværre tyverier. 6

7 Befordring Du kan blive kørt til og fra hospitalet, hvis du på grund af dit helbred ikke kan tage bus eller tog - og du i øvrigt opfylder en række betingelser. Det er hospitalets personale eller personalet på Region Midtjyllands kørselskontor, der vurderer, om du kan blive kørt gratis. Du kan bestille kørslen på Region Midtjyllands kørselskontor (tlf ) op til 14 dage i forvejen og senest hverdagen før, du skal til behandling på hospitalet. Kørselskontoret er åbent mandag - fredag klokken Sørger du selv for transporten til og fra hospitalet, kan du få udbetalt et beløb, der svarer til billigste offentlige transport - hvis du i øvrigt opfylder en række betingelser. Betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse kan du få oplyst, hvis du ringer til Region Midtjyllands kørselskontor på tlf Du kan også selv hente reglerne på Region Midtjyllands hjemmeside: (Sundhed - Vejledning til patienter - Befordring). Benytter du reglerne for frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg, har du ikke ret til kørsel. I visse tilfælde kan du dog få betalt den del af transporten, som svarer til afstanden til det hospital, Region Midtjylland normalt ville have henvist dig til. Besøgstider Der er fri besøgstid hver dag efter klokken og indtil klokken Fra klokken skal der være mulighed for ro for patienterne, hvorfor telefonopkald på patienttelefonen i dette tidsrum frabedes. årørende kan købe kaffe / te på afsnittet. Tobaksrygning Regionshospitalet Viborg er totalt røgfrit indendørs. Med indendørs menes også altaner og luftsluser ved trapper. Som røgfrit område defineres også et område i passende afstand til hospitalets indgangsdøre mv., så tobaksrøgen ikke siver ind i huset. Skal du ryge, mens du er indlagt, henviser vi til det opvarmede rygehus ved indgangspartiet til hovedindgangen, etage 03. 7

8 Rygeforbuddet gælder alle - patienter, pårørende, personale og øvrige med ærinde på hospitalet. Indlagte patienter kan få udleveret nikotinplaster og nikotintyggegummi efter behov. Kun i særlige tilfælde kan der gives meget alvorligt syge patienter lov til at ryge. Tilladelsen skal altid gives af en speciallæge i afsnittet. Blomster Du bedes i videst muligt omfang selv passe dine blomster. Der er et skab med blomstervaser på afsnittet. ost bringes til dig på afsnittet. Du kan afsende frankeret post ved at aflevere den til personalet, eller du kan lægge den i postkassen ved hovedindgangen, etage 03. Kiosk Hospitalets kiosk ligger på etage 03 og har åbent på hverdage klokken , lørdag, søndag og de fleste helligdage klokken Kioskvognen kommer på alle sengeafsnit alle hverdage bortset fra fredag. Automat-cafeteria Oppegående patienter og pårørende er velkomne til at benytte automat-cafeteriet på etage 03 ved hovedindgangen. Netcafé Der er netcafé i forhallen på etage 03. Tre pc er med internetadgang står til disposition for hospitalets patienter. Kirkelig betjening Hospitalspræsten, der kommer i urologisk afsnit U08, træffes på telefon Ønsker du personligt besøg af en præst, kan du henvende dig til plejepersonalet. lejepersonalet kan også formidle kontakt til andre trossamfund uden for folkekirken. Radio og tv Ved sengene er der høretelefoner, hvorfra du kan vælge forskellige radioprogrammer og lyd fra tv-kanaler: 8

9 Radiokanaler: rogramvælger: DR 1:...Nr. 1 DR 4 og Radio Midt & Vest:...Nr. 2 DR 3:...Nr. 3 Radio Viborg:...Nr. 4 DR 2:...Nr. 5 Viborg Guld:...Nr. 6 Tv-lyd: Lyd fra DR1:...Nr. 7 Lyd fra DR2:...Nr. 8 Lyd fra TV 2 / TV/Midt-Vest:...Nr. 9 Lyd fra TV 2 Charlie:... Nr. 10 Lyd fra TV 2 Zulu:... Nr. 11 Lyd fra TV3 DK:... Nr. 12 Der er tv på opholdsstuerne og på alle sengestuer. Ideer og forslag Gode ideer og forslag til forbedringer er meget velkomne. Forslagene kan afleveres til personalet eller i ris-og-ros-kassen. Journalindsigt Du er velkommen til at henvende dig til sygeplejersken, hvis du vil se eller eventuelt have gennemgået læge- og sygeplejejournalen om dine helbredsforhold. Du kan også få udleveret kopi af journalnotaterne. Det samme gælder for fysio- og ergoterapeuternes notater mv. Din hospitalsjournal kan du se via e-journal på sundhedsportalen Adgangen kræver, at du har digital signatur. Adgangen omfatter journaloplysninger fra alle hospitaler i Region Midtjylland (indtil videre dog ikke fra Hospitalsenheden Vest, dvs. hospitalerne i det tidligere Ringkjøbing Amt). Adgangen omfatter journaloplysninger fra 1. september 2009 og fremefter. Vær opmærksom på, at du først kan se journalnotaterne 14 dage efter, at de er skrevet. Du kan læse mere om dine muligheder for at se journaloplysninger via e-journal på (Særligt for borgere - Min e-journal). 9

10 atientvejledning atientkontoret i Region Midtjylland, tlf , kan give råd og vejledning om dine rettigheder som patient, herunder klageog erstatningsmuligheder. atientkontoret kan også hjælpe med at udforme og videresende klager og erstatningskrav til rette myndighed. Du kan også få råd og vejledning i hospitalets ledelsessekretariat på tlf eller Klager Afsnittet er naturligvis interesseret i at rette forhold, der måtte give anledning til utilfredshed. Ønsker du derfor at klage over behandlingen eller plejen, kan du kontakte afsnittets overlæger eller afsnittets afdelingssygeplejerske. Du kan også skrive til afdelingsledelsen i organkirurgisk afdeling; til hospitalsledelsen, til Region Midtjylland, sundhedsstaben, sundhedssekretariatet, eller til Sundhedsvæsenets atientklagenævn. Du kan få udleveret en pjece i afsnittet: Vil De klage over sundhedsvæsenet?. jecen giver vejledning om Sundhedsvæsenets atientklagenævn. atientforsikring / erstatning Får du en fysisk eller psykisk skade i forbindelse med behandlingen på hospitalet, har du mulighed for at få erstatning i henhold til lov om patientforsikring. Det gælder også skader, der kan skyldes bivirkninger ved et lægemiddel, du har fået ordineret. ersonalet kan hjælpe dig med informationer om, hvordan du kan rejse erstatningskrav. Vi udleverer gerne pjecen: atienters ret til erstatning for behandlingsskader og lægemiddelskader. Ved udskrivelsen Det er afsnittets normale praksis at skrive et resumé af dit indlæggelsesforløb i et udskrivningsbrev, som vi sender til din praktiserende læge, når du er blevet udskrevet. Hvis du ikke ønsker, at din praktiserende læge får et sådant udskrivningsbrev, beder vi dig gøre personalet opmærksom på det. Ambulant efterkontrol Er der planlagt efterkontrol, vil det foregå i urologisk ambulatorium på 4. etage. 10

11 arkering (se oversigtskort nedenfor) I hospitalets p-hus (indkørsel fra Toldbodgade / Sct. Jørgens Vej) er der parkering uden tidsbegrænsning på dæk 0, 1 og 2. -huset er for patienter, pårørende og hospitalets gæster. -huset er spærret for indkørsel (men ikke for udkørsel) klokken Hospitalets oplysning kan fjernbetjene bommen, hvis du kommer før klokken Benyt da samtaleanlægget ved indkørslen. Øverste dæk ved hovedindgangen er forbeholdt taxi og Falck samt pårørende, der skal hente og bringe patienter. Fra indkørslen på Gl. Århusvej er der adgang til et stort antal tidsubegrænsede parkeringspladser foran hospitalet. Der er herudover et antal p-pladser rundt omkring på hospitalets areal - se p-symbolerne på kortet. Fælles for disse er, at parkeringstiden er begrænset. Der er også et stort antal parkeringspladser uden tidsbegrænsning i tilknytning til tog- og busterminalen - med kort afstand til hospitalet. Toldbodgade Dumpen Heibergs Allé - hotel - hus Heibergs Allé Ll. Sct. Mikkels Gade Sct. Jørgens Vej Slusen Ll. Sct. Gl. Århusvej Søndersøparken Søn Søndersø Depotnr U08_afd-inf indd Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS Silk 115 g 11

12 Heibergs Allé Viborg Tlf.: Web: Urologisk afsnit U08: Tlf. direkte

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive

Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Velkommen til Neurorehabiliteringen Skive Regionshospitalet Skive Neurologisk Afdeling Neurorehabiliteringen Skive Skive Sundhedshus Patientinformation Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Neurorehabiliteringen

Læs mere

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende

Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Indhold Besøgstider side 3 Hvis du er pårørende side 3 Håndhygiejne side 4 Medbring ved indlæggelsen side 4 Medbring ikke ved

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner

VELKOMMEN INDLÆGGELSE. Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner VELKOMMEN INDLÆGGELSE Før indlæggelse - Under opholdet - Efter opholdet - Øvrige forhold - Specielt for pårørende - Sygehusets servicefunktioner Velkommen til Aalborg Sygehus På Aalborg Sygehus er vi parate

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient

Operation for diskusprolaps i nakken. Kære patient P a t i e n t i n f orm a t i o n Operation for diskusprolaps i nakken Kære patient Denne pjece er udarbejdet til dig, der står overfor at skulle opereres på Center for Rygkirurgi. Her kan du og dine pårørende

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation

Patientvejledning. Generel vejledning. i forbindelse med din operation Patientvejledning Generel vejledning i forbindelse med din operation Aleris-Hamlet deltager i Sundhedsministeriets landsdækkende undersøgelser om patientoplevelser. Det er en stikprøverundersøgelse og

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere