Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012"

Transkript

1 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. Har du spørgsmål eller ønsker support, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail:

2 Generelt ü û Mute Speaker Headset tasten anvendes som Afslut, Udfør eller OK tast. tasten anvendes som Fortryd, Annullere eller Tilbage tast. tasten anvendes til at slå Mikrofonen fra og til. (både ved anvendelse af røret og headset) tasten anvendes til at slå Højttaleren til og fra. (d.v.s. håndfri samtale) tasten anvendes til at slå Headset til og fra. (tryk på knappen for at skifte til headset og læg røret på) Volume tasten har 2 funktioner. Når røret er pålagt, anvendes den til at skrue op/ned for ringestyrken. Når røret er af (altså under samtale), anvendes den til at skrue op/ned for lydstyrken i røret/headset/højttaler. Figur 1 2

3 Tilslut telefonen 1: Tilslut rør til telefonen 2: Tilslut ledning til telefonrør 3: Tilslut telefon til netværk 4: Når PoE ikke er tilgængeligt tilslut 220V 5: Tilslutning af headset og PC er optioner 3

4 Ændring af Ringetone SNOM320 (firmware ver. 5.2 eller nyere) 1. Tryk på tasten under displayet hvor der står Reg. 2. Tryk på tasten under displayet hvor der står Ringe. 3. Find ønsket Ringetone ved hjælp af pil højre/venstre. 4. Bekræft valg ved tryk på ü tasten og tryk herefter på û tasten for at afslutte. Hvis telefon skriver bogstaver i stedet for tal SNOM Løft røret eller tryk på a A tasten og tryk herefter på tasten yderst til venstre under displayet indtil der står 1 a 2. Læg røret på eller tryk på û tasten. Foretage et opkald Der er to måder du kan foretage et opkald på. Opkald fra håndsæt (røret): eller 1. Løft røret, indtast telefon nummer og afslut med tryk på ü tasten herefter vil telefonen ringe op til nummeret. 2. Indtast telefon nummer og løft derefter røret. Herefter vil telefonen automatisk ringe op til nummeret. Opkald fra headset: 1. Indtast telefon nummer og afslut med tryk på ü tasten herefter vil telefonen ringe op til nummeret. Brug û tasten for at lægge på. Besvar et opkald Brug af håndsæt (røret): Løft røret for at besvare opkaldet. Brug af headset: Tryk på ü tasten for at besvare opkaldet. Brug û tasten for at lægge på. Omstilling af opkald Der er to måde hvor på du kan omstille et opkald til et andet nummer. Omstil et opkald direkte til andet nummer: 1. Tryk på Transfer tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på ü tasten eller tryk evt. på indkodet Funktionstast. Herefter vil telefonen automatisk afslutte opkaldet og omstille til valgte nummer. BEMÆRK! Det vil ikke være muligt at trække kaldet tilbage igen, hvis ikke der bliver svaret på det nummer man lige har omstillet til. 4

5 Omstil et opkald og tal med anden person først: 2. Tryk på Hold tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på ü tasten eller tryk evt. på indkodet Funktionstast. Vent til der bliver svaret og læg så røret på eller tryk på Transfer og læg røret på. Telefonen afslutter automatisk opkaldet og omstiller til valgte nummer. Hvis du benytter headset gøres følgende: 2. Tryk på Hold tasten og indtast nummer der skal omstilles til og afslut ved tryk på ü tasten eller tryk evt. på indkodet Funktionstast. Vent til der bliver svaret og tryk så på Transfer. Telefonen afslutter automatisk opkaldet og omstiller til valgte nummer. BEMÆRK! Skulle der ikke blive svaret på det valgte nummer, kan du afslutte opkaldet ved tryk på û tasten og vende tilbage til det ventende opkald ved at trykke på Funktionstasten der blinker. Træk kald BEMÆRK! Funktionen virker kun hvis man har en VoIP Koncentrator boks installeret. TUV 8 og afslut med tryk på ü TUV 8 og løft derefter røret eller hvis du benytter Headset, tryk på ü tasten. Vær opmærksom på, at hvis flere telefoner ringer samtidig, trækker du det opkald som først kom ind. Altså du kan ikke trække en bestemt telefon som ringer, med mindre det kun er den ene telefon der ringer. Konference kald Dette er et såkaldt 3-punkts konference kald, d.v.s. 3 personer som kan tale samtidig med hinanden. Ved udgående opkald (opret konference med personer som du ringer til) 1. Ring til det første nummer der skal være med i konferencen og vent til der bliver svaret. 2. Tryk på Hold tasten og indtast det andet nummer der skal være med i konferencen, afslut ved tryk på ü tasten og vent til der bliver svaret. 3. Tryk nu på Konference tasten og du vil nu være i konference med de to opkald. Dette forudsætter dog at der er minimum 2 ledige Funktionstaster som ikke anvendes til andet. Ved indgående opkald (opret konference med personer der har ringet til dig) 1. Svar opkald 1 ved at tag røret. 2. Svar opkald 2 ved tryk på Funktionstast som blinker (det første opkald sættes automatisk på hold). Tryk på Konference tasten og du vil nu være i konference med de to opkald. BEMÆRK! Dette fungerer kun hvis man har banke på aktiveret på telefonen. 5

6 DND tasten (Do Not Disturb/Forstyr ikke) Ved tryk på DND tasten kan man midlertidig afbryde sin telefon, så den ikke kan modtage opkald. For at få telefonen til at modtage opkald igen, trykker man på DND tasten igen. Forsøger man at ringe til nummeret vil det melde optaget, med mindre telefonsvareren er aktiveret, så vil denne gå i gang eller hvis man har aktiveret viderestil ved intet svar vil dette ske. BEMÆRK! Har man aktiveret DND, vil der stå Ej Forst øverst i displayet på telefonen, i stedet for telefonens nummer. Redial (Genopkald) Tryk på Redial tasten og løft derefter røret eller hvis Headset benyttes tryk på ü sidste indtastede nummer igen. Brug evt. pil højre/venstre for at finde frem til det nummer du ønsker at ringe op til igen. tasten, for at ringe op til det Telefonsvareren Adgang og opsætning af telefonsvareren: 1. Løft røret, tast V _ 0 og afslut med tryk på ü V _ 0 og løft derefter røret. Vent ca. 4 sek. til du hører en automatisk stemme, der siger velkommen til telefonsvareren. 2. Tast V _ 0 og derefter 1 for at indtale din ikke tilstede besked. 3. Indtal din velkomstbesked og afslut med # 4. Du kan nu vælge én af 3 muligheder: Tast 1 for at acceptere den indtalte besked. Tast A B C 2 for at hører den. Tast D EF 3 for at indtale den igen. 5. Når du er tilfreds med din besked skal du taste 1 for at acceptere den og derefter taste a A. 6. Afslut med at taste # og læg røret på. Aflytning af beskeder: 1. Løft røret, tast V _ 0 og afslut med tryk på ü V _ 0 og løft derefter røret. Vent ca. 4 sek. til du hører en automatisk stemme, der fortæller hvor mange beskeder der er. 2. Tast 1 for at aflytte nye beskeder. 3. Tast PQRS 7 for at slette beskeden. 4. Tast M N O 6 for at aflytte den næste. 5. Tast # for at afslutte. Slå telefonsvareren til: Løft røret og tast V _ 0 V _ 0 og afslut med tryk på ü og løft derefter røret. Afvent af dit valg bliver bekræftet og læg røret på. V _ 0 V _ 0 a A Slå telefonsvareren fra: Løft røret og tast # V _ 0 V _ 0 # og afslut med tryk på ü # V _ 0 V _ 0 # og løft derefter røret. Afvent af dit valg bliver bekræftet og læg røret på. 6

7 Telefonbog Tilføj et navn og nummer for første gang: 1. Tryk på Directory tasten. 2. Tryk på 2. tast fra højre under displayet. 3. Indtast navn ved hjælp af nummer tasterne (som ved SMS på mobil) og afslut ved tryk på ü tasten. 4. Indtast telefonnummer og afslut ved tryk på ü tasten. Følg pkt. 2-4 for at tilføje den næste. For at tilføje flere tryk først pil til venstre og følg derefter pkt. 2 4 eller forlad telefonbog ved tryk på û tasten.tilføj et navn og nummer i eksisterende telefonbog: 1. Tryk på Directory tasten og derefter pil venstre. 2. Tryk på 2. tast fra højre under displayet. 3. Indtast navn ved hjælp af nummer tasterne (som ved SMS på mobil) og afslut ved tryk på ü tasten. 4. Indtast telefonnummer og afslut ved tryk på ü tasten. BEMÆRK! telefonbogen kan max. indeholde 100 kontakter. Foretage opkald fra telefonbog: 1. Tryk på Directory tasten eller på 2. tast fra venstre under displayet. 2. Brug enten pil højre/venstre for at finde frem til det ønskede navn eller anvend nummer tasterne (som ved SMS på mobil) for at få det første navn der starter med valgte bogstav og brug så pil højre/venstre for at finde frem til det ønskede navn. 3. Løft røret eller hvis Headset benyttes tryk på ü tasten og telefonen ringer automatisk op til valgte navn/nummer. Funktionstaster Indkodning af Funktionstast: 1. Tryk på Menu tasten og derefter pil højre. 2. Tryk på tasten yderst til højre under displayet, hvor der står F taster. 3. Brug pil højre/venstre for at finde frem til den ønskede Funktionstast. BEMÆRK! Tast 1 kan kun anvendes som linie til telefonen og må ikke ændres. 4. Tryk på ü tasten. Vælg Adresse med pil til højre og tryk på ü tasten. 5. Indtast telefonnummer eller evt. tastselv kode som skal være gældende for aktuelle Funktionstast. Afslut ved tryk på ü tasten. Slet en Funktionstast: 1. Følg pkt. 1-4 som ovenfor, men vælg Linie i stedet og tryk på ü tasten. 2. Slet nummer (eller tastselv kode) ved at flytte cursor helt til højre ved brug af pil højre og tryk derefter pil venstre for at slette. Afslut med tryk på ü tasten. 7

8 Viderestilling af telefon Fast viderestilling til andet nummer fra gang til gang: Har du brug for at viderestille sin telefon til et andet nummer, gøres det således. Aktivere viderestilling: A B C 2 1 a A A B C 2 1 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Ophæv viderestilling: 1. Løft røret, tast # A B C 2 1 # og afslut med tryk på ü # ABC 2 1 # og løft derefter røret. Samme metode kan anvendes hvis man ønsker at viderestillingen først skal ske hvis telefonen er optaget eller ikke bliver besvaret. Her anvendes følgende koder i stedet: Aktivere viderestilling ved optaget: M N O 6 1 a A M N O 6 1 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Ophæv viderestilling ved optaget: 1. Løft røret, tast # M N O 6 1 # og afslut med tryk på ü # MNO 6 1 # og løft derefter røret. Aktivere viderestilling ved intet svar: M N O 6 D EF 3 a A M N O 6 D EF 3 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Ophæv viderestilling ved intet svar: 1. Løft røret, tast # M N O 6 D EF 3 # og afslut med tryk på ü # MNO 6 DEF 3 # og løft derefter røret. Fast viderestilling til samme nummer hver gang: Hvis man ofte har brug for at viderestille sin telefon til det samme nummer, kan man gemme dette nummer i telefonen, således. A B C 2 A B C 2 a A A B C 2 A B C 2 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Aktivere viderestilling: A B C 2 A B C 2 ABC 2 ABC 2 og løft derefter røret. og afslut med tryk på ü 8

9 Ophæv viderestilling: 1. Løft røret, tast # A B C 2 A B C 2 # og afslut med tryk på ü # ABC 2 ABC 2 # og løft derefter røret. Samme metode kan anvendes hvis man ønsker at viderestillingen først skal ske hvis telefonen er optaget eller ikke bliver besvaret. Her anvendes følgende koder i stedet: Indtast det faste nummer som skal anvendes ved optaget: M N O 6 A B C 2 a A M N O 6 A B C 2 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Aktivere viderestilling ved optaget: M N O 6 A B C 2 MNO 6 ABC 2 og løft derefter røret. og afslut med tryk på ü Ophæv viderestilling ved optaget: 1. Løft røret, tast # M N O 6 A B C 2 # og afslut med tryk på ü # MNO 6 ABC 2 # og løft derefter røret. Indtast det faste nummer som skal anvendes ved intet svar: M N O 6 GHI 4 a A M N O 6 GHI 4 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller Aktivere viderestilling ved intet svar: M N O 6 GHI 4 MNO 6 GHI 4 og løft derefter røret. og afslut med tryk på ü Ophæv viderestilling ved intet svar: 1. Løft røret, tast # M N O 6 GHI 4 # og afslut med tryk på ü # MNO 6 GHI 4 # og løft derefter røret. 9

10 Skjul nummer Ønsker man at skjule sit nummer ved udgående opkald kan dette gøre på to måder. Skjul nummer altid: D EF 3 1 DEF 3 1 og løft derefter røret. og afslut med tryk på ü Ophæv skjult nummer altid: 1. Løft røret, tast # D EF 3 1 # og afslut med tryk på ü # DEF 3 1 # og løft derefter røret. Skjul nummer pr. opkald: D EF 3 1 a A D EF 3 1 a A + telefonnummer og afslut med tryk på ü tasten, eller 10

11 Q & A Q: Hvad gør jeg hvis mit display viser? A: Tryk på DND tasten. Q: Hvad gør jeg hvis mit display viser? A: Genstart telefonen ved enten tryk på Settings tasten og derefter 2. tast fra venstre under displayet, hvor der står Genstar. Afslut med tryk på ü tasten. Eller sluk for telefonen ved at trække stikket ud og tilslutte det igen. BEMÆRK! Hvis dette ikke hjælper betyder det at telefonen ikke er registreret, hvilket kan skyldes problemer med Internt netværk, Internetforbindelse eller Router/Firewall. Q: Tasterne på min telefon er låst og der vises et hængelås symbol i displayet? A: Tryk og hold a A tasten i ca. 3 sek. for at låse op. Q: Min telefon skriver bogstaver når jeg trykker på tasterne? A: Tryk på a A tasten og derefter på tasten yderst til venstre under displayet, hvor der står A 1 eller a A indtil der står 1 a. Afslut ved tryk på û tasten. Q: Min telefon kan godt ringe ud, men ikke modtage opkald? A: Check om der står Ej forst eller NR i displayet og gør som beskrevet ovenfor hvis der gør. Hvis dette ikke hjælper kan det skyldes en fejl på det Interne netværk, Internetforbindelsen eller i router/firewall udstyr. Check evt. netværkskabel. 11

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang. med fiberbaseret bredbånd INTERNET TELEFONI. TMS v3 Kom godt igang med fiberbaseret bredbånd 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # TELEFONI INTERNET TV TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 1.1 Installation side 4 2 Tilslutning af udstyr side 5 2.1 Tilslutning

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net

Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele2 Talk2net Alt, du behøver at vide for at ringe smartere og billigere med Tele Talknet Indhold: Sådan installerer du... Tjenester... 6 Hjælp... 0 Flyt nummer... Tillykke! Snart ringer du billigere Endelig kan du

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere