Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409

2 First

3 Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 408/409-telefon. Din 408 (IP)/409 (digitalt)-telefon med forbedret ergonomi muliggør en bedre kommunikation. Aktioner Tastatur Ved hjælp af et stort grafikdisplay, tasterne og navigatøren kan du telefonere samt konfigurere og programmere din telefon, Løft røret. Numerisk tastatur. et komfortabelt håndsæt med en god ergonomisk form, Læg røret på. Alfabetisk tastatur. audio taster (styrkeregulering og håndfri funktion...) for at gøre livet lettere for dig, et behageligt alfabetisk tastatur til at ringe dine partnere op ved navn. Specifik tast i numerisk tastatur. Navigatør Bevæg navigationstasten opad, nedad, til venstre til højre. For at gå et niveau op (kort tryk) vende tilbage til velkomstsiden (langt tryk); i løbet af n gør det muligt at få adgang til forskellige sider (Menu, Tilpas,...) og vende tilbage til telefonidisplayene. Display og displaytaster Hans Olsen Delvist billede af display. Displaytast. Audio taster Højttaler, håndfri funktion. Indstilling minus. Indstilling plus. Programmerbare taster og ikoner Kaldetast. Ikon tilknyttet en tast. Andre faste taster Fast programmeret tast. MENU-tast. Adgangstast til meddelelsestjenesten. Andre anvendte symboler Viser, at funktionen er tilgængelig fra siden Menu. Viser, at funktionen er tilgængelig fra siden Perso. Viser, at funktionen er tilgængelig fra siden Info. Viser, at funktionen kræver programmering. Kontakt om nødvendigt din installatør. Små ikoner en tekst kan supplere disse symboler.

4 How

5 Oversigt Toc Lær dit apparat at kende s. 1. Displaybeskrivelse s Velkomstdisplays s.7 1. Display til opkaldsstyring s.8 1. Programdisplay s.8. Opkald s.9.1 Foretag et opkald s.9. Besvar et opkald s.9. Håndfri telefonering s.9.4 Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) s.10. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) s.10. Opkald med programmerede opkaldstaster s.10.7 Opkald af et nummer i den fælles kortnummerliste s.10.8 Filtrering af opkald via voice mail s.11.9 Genopkald s Anmodning om notering når din interne partner er optaget s Modtag et internt opkald via intercom-funktion s.11.1 Send DTMF toner s.1.1 Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) s.1. Under s.1.1 Ring en anden partner op under n s.1. Modtag et andet opkald under n s.1. Skift mellem to r (skift) s.1.4 Omstil et opkald s.14. Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) s.14. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) s.14.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering) s.1.8 Indbrydning i en intern s.1.9 Husk et nummer s.1.10 Indstil lydstyrke s.1 4. Samarbejde s Modtag ringesignal fra overvågede apparater s.1 4. Besvar fællesklokken s.1 4. Filtrering chef/sekretær s Indtræk opkald s.1 4. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten s Søgegruppe s Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) s Besvar bip fra din personsøger s Opkald til en partner på vedkommendes højttaler s Send en tekstmeddelelse til en intern partner s Send en kopi af en indtalt meddelelse s Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere s Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere s.19. Bevar kontakten s.0.1 Valg af opkald, som skal viderestilles s.0. Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) s.0. Viderestil dine opkald til voice mail s.0.4 Se voice mail, når du kommer tilbage s.0. Aktivér / deaktivér personlig assistent s.1. Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig s.1.7 Viderestil dine opkald til din personsøger s.1.8 Bring dine opkald med dig til et andet apparat s.1.9 Foretag en selektiv viderestilling s.1.10 Viderestil opkaldene til din søgegruppe s..11 Annullér alle viderestillinger s..1 Annullér en bestemt viderestilling s..1 Viderestil opkald, når du (viderestilling ved optaget) s..14 Må ikke forstyrres s..1 Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær s..1 Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær s..17 Besked om meddelelser s.. Administrering af forbrug s.4.1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti s.4. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger... s.4 7. Dit apparat tilpasser sig dine behov s. 7.1 Initialisér din voice mail s. 7. Giv din velkomsthilsen et personligt præg s. 7. Ændr din personlige kode s. 7.4 Konfigurer din ringetone s. 7. Indstil displayets kontrast s. 7. Vælg velkomstsiden s. 7.7 Vælg sprog s. 7.8 Programmér tasterne til direkte opkald s. 7.9 Programmér tasterne til direkte opkald s Programmér et erindringskald s Se din telefons nummer s Udsend musik på din højttaler s Lås dit apparat/lås op s Konfigurer lydstikket på dit apparat s Aktiver/deaktiver tilstanden "hovedtelefon påbudt" s.8 Garanti og klausuler s.9

6 Alcatel 408 Telephone Telefonrør Lær dit apparat at kende Regulering af displayets hældning Lysindikator grønt lyssignal: indgående orange blinklys: alarm Display og displaytaster Indeholder flere linjer og sider med informationer om r og om de funktioner, der er tilgængelige ved anvendelse af de taster, der er forbundet med displaylinjerne. Ikon for viderestilling: ved at trykke på den tast, der er forbundet med dette ikon, bliver det muligt at programmere ændre viderestillingsfunktionen. Hovedtelefon tilsluttet. Planlagt møde. Mute-funktion aktiveret. Apparatet er låst. Displaytaster: ved at trykke på en displaytast aktiveres den funktion, der er forbundet hermed på displayet. Navigation OK-tast: anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen konfigureringen. Venstre-højre-navigationstast: anvendes til at skifte mellem siderne. Op-ned-navigationstast: anvendes til at rulle gennem en sides indhold. Tilbage/Afslut: tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) vende tilbage til startsiden (tryk langvarigt) ; under anvendes tasten til at få adgang til de forskellige startsider (Menu, Info mv.) og vende tilbage til telefonidisplayene. Startsider Menuside: indeholder samtlige funktioner og applikationer, som er tilgængelige ved hjælp af de taster, der er forbundet med teksterne. Persoside: indeholder linjetaster og direkte opkaldstaster til programmering. Infoside: indeholder oplysninger om telefonen og om funktionsstatus: navn, telefonnummer, antal beskeder, viderestillingsstatus, påmindelse om møde mv. Stik for tilslutning af hovedtelefon, håndfri funktion højttaler Audio taster Alfabetisk tastatur Visning af opkald Indgående. Igangværende. Tast til afslutning; for at afslutte et opkald. Håndfri funktion/højttaler: for at foretage opkald besvare dem uden at løfte røret. Konstant lysende ved håndfri funktion brug af hovedtelefon (tryk kortvarigt). Blinken ved brug af højttaler (tryk langvarigt). Tast til anlæg/mute-funktion Mens du : tryk på denne tast, for at din partner ikke længere kan høre dig. Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare opkald automatisk uden at skulle løfte røret. For at øge sænke højttalerens, telefonrørets ringningens styrke Kald i venteposition*. Ved to samtidige opkald er det muligt at skifte fra et opkald til et andet ved at trykke på de displaytaster, der er forbundet med de enkelte opkald. Venstre-højre-navigationstast: anvendes til at få vist opkald. Udbygningsboks Apparatet kan udbygges med en ekstra boks. Herved forsynes apparatet med ekstra taster, som kan konfigureres til funktionstaster, linjetaster, opkaldstaster mv. For at anbringe etiketterne: Træk fjederen, der tjener til fastholdelse af tasteafdækningen, mod dig selv, og løft afdækningen. Anbring etiketten under tasteblokken i den hertil beregnede fordybning, og sæt afdækningen på plads. Funktionstaster og programmerbare taster Informationstast: anvendes for at få oplysninger om funktioner på 'Menusiden' og for at foretage programmering af taster, der er forbundet med 'Perso side'. Meddelelsestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsestjenester: blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail en ny tekstmeddelelse. Gentagetast: anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer. Programmerbar tast (Tasterne f1 og f): indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret.

7 1 Displaybeskrivelse 1.1 Velkomstdisplays Other Persoside: indeholder linjetaster og direkte opkaldstaster til programmering. Op- og ned-navigatøren gør det muligt at få adgang til alle direkte opkaldstaster (undtagen de taster, der vises som standard). Programmering ændring af en direkte opkaldstast sker ved hjælp af tasten Information. Tue 1 jan 004 Menuside Persoside Infoside Dato Tue 1 jan 004 Klokkeslæt og statusikon Anne Pascal Rullepanel: viser positionen på en side Indstillinger Lås Viderestillingsikon: Fast: viderestilling ikke aktiveret. I rotation: viderestilling aktiveret. Infoside: indeholder oplysninger om telefonen og om funktionsstatus: navn, telefonnummer, antal beskeder, viderestillingsstatus, påmindelse om møde mv Visning af den valgte sides indhold Tue 1 jan 004 Anne 7794 Menuside: indeholder samtlige funktioner og applikationer, som er tilgængelige ved hjælp af de taster, der er forbundet med teksterne. Fra denne side er det blandt andet muligt at indstille ringetonen og displayet, at indtaste et mødetidspunkt, låse apparatet, inere standardsiden, konfigurere meddelelsestjenesten og få adgang til telefonfunktioner som genopkald til et af de 10 seneste numre aflytning af beskeder. Lun 1 jan 004 Indstillinger Lås Venstre-højre-navigationstast: anvendes til at skifte mellem siderne. Op-ned-navigationstast: anvendes til at rulle gennem en sides indhold. 7

8 1 Displaybeskrivelse 1. Display til opkaldsstyring 1. Programdisplay Dato Indkomne opkaldsikon Klokkeslæt og statusikon Dato Programnavn Tue 1 jan 004 Tue 1 jan 004 Klokkeslæt og statusikon Ikon for opkald i venteposition Ikon for igangværende opkald Visning af relevante tilgængelige funktioner under igangværende Konference Præsentationsdisplay for indkomne opkald: dette display vises midlertidig, når et opkald modtages, og viser navn og/ nummer på den, der ringer. Programdisplay Hændelsesdisplay Hver fane passer til en opkaldstype, der angives med et ikon (igangværende, i venteposition, nyt opkald). Ved igangværende anvendes venstre-højre-navigatøren til at besvare opkald i venteposition indkomne opkald. Programdisplay: visning af nyttige informationer til programmering konfiguration af apparatet. Hændelsesdisplay: visning af hændelser, der vedrører programmering igangværende konfiguration, bekræftelse, afvisning, fejl,. Anvend op-ned-navigatøren til at vise de tilgængelige funktioner. Disse funktioner (viderestil, konference, ) afhænger af det besvarede opkalds type. For eksempel er det ikke muligt at viderestille mellem et igangværende opkald et opkald i venteposition og et indkommende opkald. Tilbage/Afslut: for at gå fra et telefondisplay til et programdisplay Gør det for eksempel muligt i løbet af n at søge et nummer, at indtaste en mødepåmindelse, Det er ligeledes muligt at styre opkaldene fra siden Tilpas. Ved igangværende Tryk på tasten Tilbage/Afslut under en igangværende for at få vist siden Tilpas. De igangværende r r i venteposition vises på de forskellige linjetaster. På den måde kan man vælge den partner, man ønsker, ved at trykke på den tast, der passer til partneren. 8

9 Opkald Other.1 Foretag et opkald. Besvar et opkald kalder indtast nummeret direkte løft røret partnerens nr. løft røret håndfri funktion tryk på den tast, der er forbundet med ikonet 'indgående '. Håndfri telefonering håndfri funktion partnerens nr. programmeret kaldetast modtagerens navn Apparat i standby: du er midt i en kort tryk den håndfri funktion er aktiveret afslut n Igangværende : For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinie før du indtaster din partners nummer 0 er standardkoden for adgang til det offentlige telefonnet. Tast 9 for at få omstillingsbordet (standardværdi). Hvis den interne eksterne partner ikke svarer: du er midt i en kort tryk Under n kan du løfte håndsættet uden at afbryde n. Inter-tlf Noter Tekst send en besked ud på et ledigt apparats højttaler anmod om genopkald fra et optaget apparat send en skriftlig meddelelse gå videre til næste display 9

10 Opkald Hvis navnet er ukorrekt:.4 Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) - Højttaler F-Navn 0 tasten højttaler blinker udvid søgningen slet det sidst tastede bogstav vis det næste navn du er midt i en aktivér højttaleren (langt tryk) tasten slukkes vis det foregående navn vend tilbage til hovedmenuen indstil lydstyrken (7 niveauer) deaktivér højttaleren (langt tryk). Opkald med programmerede opkaldstaster Tryk kort på højttalertasten for at gå til håndfri tilstand (lampen lyser konstant). Marianne. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) gå til siden 'tilpas' søg din partner blandt de programmerede opkaldstaster kald den partner, du ønsker første bogstaver i partnerens navn Hvis navnet er korrekt: forslag af et navn efterfulgt af det tilsvarende telefonnummer og placering i listen Ring e. navn 001/00.7 Opkald af et nummer i den fælles kortnummerliste Dit apparat har adgang til en fælles kortnummerliste over forprogrammerede eksterne numre. OK ring din partner op kort nr. 10

11 Opkald Genopkald til et af de seneste 10 numre:.8 Filtrering af opkald via voice mail Denne funktion giver mulighed for at filtrere opkald til din voice mail. Når en person indtaler sin meddelelse, kan du oprette en med vedkommende. Aktivér filtreringen: gentagetast (langt tryk) gå til 'menusiden' Gentag Kald programmeret tast indtast din 'voice mail-filter' personlige kode Ved modtagelse af et opkald: samme tast for at standse lytning og deaktivere filtrering vælg nummeret blandt de seneste 10 numre genopkald det ønskede nummer er filtreret du kan høre personen indtale sin meddelelse.10 Anmodning om notering når din interne partner er optaget den kaldendes navn nr. håndfri funktion for at besvare opkaldet optaget internt partner Genkald displayet viser, at noteringen er accepteret Annullér noteringen: for kun at standse lytning Genkald accept af annullering af genopkaldet vises.9 Genopkald Ring det sidst indtastede nummer op igen. genopkald til seneste nummer.11 Modtag et internt opkald via intercom-funktion Du kan besvare opkaldet uden at løfte håndsættet. Når en intern partner ringer til dig, ringer din telefon og forbindelsen oprettes direkte i håndfri funktion. Displayet viser den kaldendes identitet. For at aktivere - Apparat i standby: gentagetast (tryk kortvarigt). den tilknyttede diode tændes Når din partner lægger røret på, er intercom-funktionen stadig aktiveret. For at deaktivere - Apparat i standby: den pågældende diode slukkes 11

12 Opkald.1 Send DTMF toner Under en kan du have brug for at sende DTMF toner, feks i tilfælde af en vokal server, et automatisk omstillingsbord aflytning af en telefonsvarer på afstand. DTMF du er midt i en for at aktivere Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes..1 Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) Du kan høre din partner, men vedkommende kan ikke høre dig: du er midt i en aktivér mute tasten tændes tasten slukkes genoptag n 1

13 Under Other.1 Ring en anden partner op under n. Modtag et andet opkald under n En anden partner forsøger at ringe dig op:.kald du er midt i en den anden partners nr. du er midt i en kalder navn nummer på den person, der ringer op, i tre sekunder Gentag vælg mellem de 10 for at ringe til et den første partner seneste udsendte nummer på listen er sat i venteposition numre, hvis dit apparat tillader det Andre metoder til at ringe op til en anden partner Indtast nummeret direkte. PerKNV Jens Besvar det viste opkald: Konsul Jens kaldetastens ikon den første partner blinker er sat i venteposition For at finde din første partner og afslutte den igangværende : Den anden partners navn. - Anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer (tryk kortvarigt). - Genopkald til et af de seneste 10 numre (langt tryk). Programmeret kaldetast. Jens tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' For at annullere det andet opkald og genfinde din første partner:. Skift mellem to r (skift) Jens tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' Mens du, er en anden partner i venteposition. For at besvare n: Jens Hvis du trykker forkert, læg røret på: Dit apparat ringer og du genfinder din første partner. tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' din første partner er sat i venteposition 1

14 Under Hvis du ønsker at opretholde forbindelsen mellem dine to partnere, når du selv lægger håndsættet på:.4 Omstil et opkald Du vil stille din partner om til et andet apparat: Konf.max annuller konferencen Transp du er midt i en nummer på det. apparat Hvis modtageapparatet for omstillingen svarer: Transp Jens den første partner er sat i venteposition. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) Eksklusiv holdestilling: Du er midt i en. Du ønsker at saette din partner i holdestilling og genoptage n senere på det samme apparat. Hold Du kan også omstille dit opkald straks uden at afvente svar fra din partner ved hjælp af én af de to nedenstående muligheder. Omstilling mellem to eksterne partnere er som regel ikke tilladt (dette afhænger af det pågældende land og systemets programmering). du er midt i en Genoptag partneren i holdestilling: ii hold din partner er i holdestilling. Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) Du med en partner og en anden er i venteposition: ii hold tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' Fælles holdestilling (kræver programmering): For at genoptage din på et vilkårligt apparat i systemet, som overvåger din linie. Jens Konf.max vælg funktionen 'konference' Annullér telefonmødet og genfind din første partner (hvis funktionen konference er aktiv): Hold du er midt i en Genoptag n i venteposition fra et vilkårligt apparat: ii hold din partner er i holdestilling Konf.max Afslut n med alle partnere (hvis funktionen konference er aktiv): tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' 14

15 Under.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering).9 Husk et nummer Du kan sætte en ekstern partner i holdestilling for at genoptage n på et andet apparat: For at indkode nummeret på en opkaldstast under igangværende : Parker du er midt i en For at besvare det ventende opkald: du er midt i en»resp Opsaml HntPrk nr. på apparatet, hvor parkeringen blev foretaget tryk på opkaldstasten på siden tilpas indtast navnet på din partner godkend Hvis den parkerede ikke er genoptaget efter et vist tidsrum (standard 1 min. 0 sek.), stilles den om til telefonisten..10 Indstil lydstyrke For at indstille højttalerens telefonens lydniveau under en :.8 Indbrydning i en intern Det apparat, du ringer til, er optaget. Hvis apparatet ikke er 'beskyttet', kan du, hvis du har bemyndigelse hertil, bryde ind i den igangværende : du er midt i en indstil lydstyrke Indlyt. Indlyt. samme tast for afslut Beskyttelse mod indbrydning: programmeret tast 'beskyttet ' indtast nummeret Beskyttelsen ophæves, når du lægger røret på. 1

16 4 Samarbejde Other 4.1 Modtag ringesignal fra overvågede apparater 4.4 Indtræk opkald For at modtage bip som signalerer opkald til et andet apparat: Du hører et apparat ringe i et andet kontor, hvor ingen kan besvare opkaldet. Hvis du har bemyndigelse hertil, kan du besvare opkaldet fra dit eget apparat. Hvis det ringende apparat tilhører samme svaregruppe som dit eget: programmeret tast 'overvåget ringesignal' 4. Besvar fællesklokken samme tast for at annullere programmeret tast 'besvar gruppeopkald' Hvis apparatet ikke tilhører samme svaregruppe som dit eget: Opkald til telefonisten under dennes fravær medfører, at fællesklokken ringer. For at besvare den: Opsaml IndOps gå til 'menusiden' Opsaml FKlokk gå til 'menusiden' nr. på det ringende apparat 4. Filtrering chef/sekretær Systemets programmering tillader at oprette 'Chef/sekretær-grupper', som giver mulighed for at stille opkald til chefapparatet om til et flere sekretærapparater. Fra chef- sekretærapparatet: programmeret tast 'besvar gruppeopkald' nr. på det ringende apparat dine opkald filtreres af den person, der er valgt til at gøre det (sekretær,...) Under systemets programmering kan visse apparater beskyttes mod indtrækning af opkald. programmeret tast 'filtrering' samme tast for at annullere Filtreringen angives på chefapparatets display og med ikonet tilknyttet den programmerede tast 'Filtrering. 1

17 4 Samarbejde 4. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten 4.7 Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) Ved hvert eksternt opkald til telefonisten vil dit apparat ringe, og du kan besvare opkaldet: Din interne partner svarer ikke, og du ved, at han har en personsøger: dit apparat ringer samtidig med omstillingsbordet programmeret tast 'hjælp til telefonistapp arat' Ved hvert eksternt opkald til telefonisten: et opkald til omstillingsbordet ringer på dit apparat samme tast for at annullere bliver tilringet din partner svarer ikke programmeret tast 'søg efter person' visning af den igangværende søgning programmeret tast 'hjælp til telefonistapparat' Din partner kan svare fra et vilkårligt apparat i virksomheden. 4. Søgegruppe Opkald til apparat i søgegruppe: Visse apparater kan deltage i en søgegruppe. Du kan ringe dem op ved at indtaste søgegruppens nummer. 4.8 Besvar bip fra din personsøger Du kan besvare de udsendte bip ved at bruge et vilkårligt apparat i virksomheden. nummer på den gruppe, der skal ringes op Forlad din søgegruppe midlertidigt:/vend tilbage til din søgegruppe: din personsøger ringer programmeret tast 'svar på personsøgning' din søgegruppes nr. programmeret tast 'afslut gruppeopkald' din søgegruppes nr. Det har ingen indflydelse på behandlingen af direkte opkald, at et apparat deltager i en søgegruppe. Du kan altid ringe til et bestemt apparat i søgegruppen med apparatets eget nummer. 17

18 4 4.9 Opkald til en partner på vedkommendes højttaler Din interne partner svarer ikke. Hvis du har bemyndigelse til det, kan du 'løfte røret' på afstand: bliver tilringet din partner svarer ikke Inter-tlf du er i forbindelse med apparatets højttaler (hvis det er udstyret med en håndfri funktion) Samarbejde Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLOKKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLOKKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLOKKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROKOST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLOKKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur 4.11 Send en kopi af en indtalt meddelelse 4.10 Send en tekstmeddelelse til en intern partner Tale visning af antallet af nye og gamle meddelelser Besked Tekst personlig kode Standardbesked: Tekstbesked Notering 01/7 første meddelelse i listen (7) modtageapparatets nr. vælg den meddelelse, der skal sendes indtast de første bogstaver i navnet BesNr indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg vælg den meddelelse, der skal kopieres ved at trykke flere gange efter hinanden Send Kopi modtageapparatets nr. Indspl modtagerens navn og/ Sprog send meddelelsen optag en kommentar* ændr meddelelsens sprog Personlig meddelelse: godkend dit valg Opret lav en midlertidig personlig meddelelse (alfabetisk tastatur) godkend dit valg 18

19 4 Samarbejde * For at optage en kommentar: Talebesked Klar til indspil Indspl Talebesked Indspilning 4.1 Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere start registrering af kommentar optagelse Denne besked, som ikke behøver besvarelse, udsendes på din apparathøjttalergruppes højttalere: Stop Lytte tal (du har 0 sekunder) optagelse slut lyt til kommentar gruppens nr. Indspl Kun de ledige apparater der er udstyret med højttaler udsender beskeden. optag en kommentar igen send meddelelsen 4.1 Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere Tale Send personlig kode Tilføj modtagerens nummer listens nummer (00 til 0) modtagerens navn listens navn (00 til 0) eventuelt andre modtagere godkend Talebesked Klar til indspil Indspl start optagelsen af meddelelsen Talebesked Indspilning Stop optagelse optagelse slut godkend Lytte Indspl lyt til meddelelsen igen optag meddelelsen igen godkend 19

20 Bevar kontakten Other.1 Valg af opkald, som skal viderestilles. Viderestil dine opkald til voice mail Når viderestillingen aktiveres, kan du vælge den type opkald, du ønsker at viderestille: eksterne, interne, alle,... ExtLok VK VK : Ext/Lok Immed»VM displayet viser, at viderestillingen er accepteret vælg opkaldstypen ekst/int den valgte type opkald vises.4 Se voice mail, når du kommer tilbage Valg Perso Assist:OFF VK : Ext/Lok Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. hvis opkaldstypen ikke passer alle opkald Tale visning af antallet af nye og gamle meddelelser Perso Assist:OFF VK : Lokal Perso Assist:OFF VK : Extern personlig kode interne eksterne opkald godkend Besked visning af afsenderens navn, dato og klokkeslæt for modtagelse og meddelelsens nr. i rækkefølgen. Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) vælg den ønskede meddelelse Det nummer, der viderestilles til, kan være et privatnummer, en mobiltelefon, voice mail et internt apparat (telefonist, osv.). Afspil Slet Kald Ubeti» Gentag lyt til meddelelsen slet meddelelsen ring afsenderen op modtage apparatets nr. Kopi PerKNV displayet viser, at viderestillingen er accepteret kopiér meddelelsen Du kan stadig foretage opkald. Kun det apparat, der viderestilles til, kan ringe dig op. 0

21 Bevar kontakten. Aktivér / deaktivér personlig assistent.7 Viderestil dine opkald til din personsøger Dine partnere kan således komme i kontakt med dig, når du bevæger dig rundt i virksomheden: gå til 'menusiden' TIL/Fr Tilpas Valg Assist Indstil. Assistent: ON Indstil. Assistent: OFF Psøg programmeret tast 'tilbage til personsøgning' displayet viser, at viderestillingen er accepteret. godkend Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig.8 Bring dine opkald med dig til et andet apparat Du ønsker, at dine opkald skal følge med dig: Funktionen aktiveres på modtageapparatet. Follo» Tilpas Assist Menu gå til 'menusiden' vælg type viderestilling dit eget tlf. nr. displayet viser, at viderestillingen er accepteret IntNum indtast en kollegas nummer, din assistents nummer et andet nummer og/ ExtNum indtast et eksternt nummer og/ Mobil indtast din mobiltelefons nummer dit dect apparats nummer programmeret tast 'følge opkaldene' dit eget tlf. nr..9 Foretag en selektiv viderestilling Du kan foretage en selektiv viderestilling af dine opkald afhængig af den kaldendes identitet: og/ Omstil aktivér / deaktivér omstillingen til omstillingsbord godkend programmeret tast 'selektiv viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret 1

22 Bevar kontakten.10 Viderestil opkaldene til din søgegruppe.14 Må ikke forstyrres Du kan stille alle dine opkald inden for din søgegruppe videre til et internt apparat: Du kan midlertidigt gøre dit apparat utilgængeligt for opkald. displayet viser, at viderestillingen er accepteret MIF displayet viser, at viderestillingen er accepteret programmeret tast 'viderestilling af gruppeopkald' modtageapparatets nr. programmeret tast 'vil ikke forstyrres'.11 Annullér alle viderestillinger Meddelelsen 'Vil ikke forstyrres' vises på telefonen hos dem, der forsøger at træffe dig. Ophæv» programmér en anden type viderestilling.1 Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær programmeret tast 'annullering af alle viderestillinger' Du kan efterlade en besked på dit apparat, som vil blive vist på displayet på det apparat, der ringer dig op. Tekst».1 Annullér en bestemt viderestilling Standardbesked: programmeret tast, som svarer til typen af viderestillinger (gruppe selektiv) Tekstbesked Notering 01/7 BesNr.1 Viderestil opkald, når du (viderestilling ved optaget) På denne måde kan dine partnere tage et andet apparat under n. Optag» modtageapparatets nr. accept af viderestilling vises og/ første meddelelse i listen (7) ændr meddelelsens sprog Personlig meddelelse: Opret Sprog vælg den meddelelse, der skal sendes godkend dit valg indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg programmeret tast 'viderestilling ved optaget' modtageapparatets nr. lav en midlertidig personlig meddelelse (alfabetisk tastatur) godkend dit valg

23 Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLOKKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLOKKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLOKKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROKOST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLOKKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur Bevar kontakten.17 Besked om meddelelser Der er indtalt besked i din voic boks, mens du ikke var til stede. Du kan konfigurere dit apparat, så du kan modtage besked om nye meddelelser på en anden telefon. Tilpas Noter gå til 'menusiden' Aktiver/deaktiver besked om nye meddelelser:.1 Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær TIL/Fr Valg Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. Læs+ Beskeder talebeskeder: 0 Text-Mails: antal modtagne meddelelser Tekst herefter vises meddelelsen samt dato og tidspunkt for aflevering afsenderens besked vises på displayet tryk flere gange for at aktivere/deaktivere for midlertidigt at afbryde indkodningen Nummer indtast nummeret Skift tidsintervallet: Du kan ændre det tidsinterval, hvor beskeden er aktiv. godkend godkend Plan Næste meddelelse. skift tiderne godkend Foregående meddelelse. Slet Slet meddelelsen. Kald Ring afsenderen op. Send Send en tekstmeddelelse til en intern partner.»resp Indkod afsenderens nummer i din liste. Forlad forespørgslen.

24 Administrering af forbrug Du bliver genopkaldt, når n er afsluttet, og du kan: Other 1. Læse oplysningerne vedrørende n (pris, varighed, antal debiteringsenheder...)..1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti OK den interne brugers navn og ns pris Du kan afregne forbruget på eksterne r på kontonumre, der er tilknyttet dine kunder.. Udskrive en bon.. Afslut forespørgslen. Print OK programmeret indtast adgangskode for tast modtagerens dette interne apparat 'kontokode' nummer For at tilføje ændre en kontokode under en : indtast partnerens nummer programmeret tast 'ændring af kontokode under '. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger mens du er i forbindelse med den interne partner programmeret tast 'debiteringsgenopkald' din partner er sat i venteposition Transp indtast eksternt nr. omstilling af opkaldet til din partner i venteposition 4

25 7 Dit apparat tilpasser sig dine behov Other 7. Ændr din personlige kode 7.1 Initialisér din voice mail Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. Tilpas Mine indst. Passwd lysindikatoren blinker indtast dit personlig kode og dernæst dit navn ifølge guidens instrukser gå til 'menusiden' Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. 7. Giv din velkomsthilsen et personligt præg Du kan erstatte standard velkomsthilsenen med en personlig meddelelse. gammel kode (4 cifre) ny kode (4 cifre) Så længe din voice mail ikke er initialiseret, er den personlige kode 11. Tilpas Postk. Tilpas 7.4 Konfigurer din ringetone gå til 'menusiden' Tilpas Min telefon Ringing Talebesked Klar til indspil for at starte optagelsen Indspl Talebesked Indspilning optagelse gå til 'menusiden' Vælg melodien: Stop Pause Standa Tone+ optagelse slut for midlertidigt at afbryde indkodningen for at vende tilbage til standard hilsenen godkend vælg den melodi, du ønsker (1 melodier) godkend dit valg Indstil ringningens lydstyrke: Nivau+ vælg den lydstyrke, du ønsker (1 niveauer) godkend dit valg

26 7 Dit apparat tilpasser sig dine behov Aktiver/deaktiver tilstanden ingen ringetone: Silent Til Fra Aktivér/deaktivér: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg 7. Vælg velkomstsiden Denne funktion gør det muligt at vælge apparatets standardside. Tilpas Mine indst. Homepage Progress. Til Fra Aktiver/deaktiver tilstanden diskret ringetone: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg Valg vælg standardsiden (tryk på én ad gangen) godkend dit valg Beeps Til Fra for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg 7.7 Vælg sprog Indstil lydstyrken på ringetonen under et opkald: Tilpas Mine indst. gå til 'menusiden' kalder dit apparat ringer indstil ringningens lydstyrke Sprog Valg 7. Indstil displayets kontrast vælg det sprog, du ønsker godkend dit valg 7.8 Programmér tasterne til direkte opkald (Persoside) Tilpas Min telefon Kontra gå til 'menusiden' Skærm Ikon tryk på opkaldstasten på siden tilpas Label tast navnet forøg formindsk kontrasten på displayet tasterne ved at trykke flere gange på de pågældende taster Nummer tast nummeret

27 7 Dit apparat tilpasser sig dine behov For at annullere erindringskaldet: 7.9 Programmér tasterne til direkte opkald (Tasterne f1 og f) Aftale Valg Slet Nummer tryk på en programmerbar tast (f1 f) tast nummeret Label tast navnet gå til 'menusiden' 7.11 Se din telefons nummer Apparatets nummer vises på 'Infosiden'. vælg mødetypen (midlertidig permanent) Gå til 'Infosiden' ved hjælp af navigationstasten Programmér et erindringskald Du kan bestemme klokkeslæt for et midlertidigt erindringskald (en gang i løbet af 4 timer) for et permanent erindringskald (hver dag på samme tidspunkt). 7.1 Udsend musik på din højttaler Du har mulighed for at udsende musik på dit apparats højttaler (afhængig af konfigurering): Aftale Valg du hører musikken, når apparatet er i standby gå til 'menusiden' vælg mødetypen (midlertidig permanent) (langt tryk) samme tast for at annullere (langt tryk) indtast kontroller klokkeslæt for mødetidspunktet aftale Dit apparat ringer på det programmerede tidspunkt: Udsendelsen af musik standser, så snart du og udsendes igen, når du lægger røret på. 7.1 Lås dit apparat/lås op Hvis du, vil displayet blinke og du hører en ringetone. Efter tre opkald uden besvarelse vil et midlertidigt erindringskald blive annulleret, men et permanent erindringskald forbliver lagret. Hvis dine opkald er viderestillet til et andet apparat, følger erindringskaldet ikke viderestillingen. 7 gå til 'menusiden' Låst følg de instruktioner, der vises på displayet, når du indtaster godkender din personlige kode apparatet er låst/låst op

28 7 Dit apparat tilpasser sig dine behov 7.14 Konfigurer lydstikket på dit apparat Som standard kan du ved hjælp af lydstikket tilslutte hovedtelefon, et håndfrit sæt en højttaler til din telefon. Tilpas Min telefon Jack gå til 'menusiden' Headset Handsfree Ldspeaker 7.1 Aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt' Tilstanden hovedtelefon påbudt kan aktiveres, når der er installeret hovedtelefon i stedet for telefonrøret. Tilpas Min telefon HovTlf gå til 'menusiden' Til Fra aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt' 8

29 Garanti og klausuler howtoc Uafhængig af den lovpligtige garanti er dette apparat omfattet af en garanti i et år fra fakturadatoen. Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i forbindelse med reparation ved fejl på apparatet. Hvis du gør garantien gældende, vil du blive bedt om at præsentere fakturaen. Garantien dækker dog ikke: hvis apparatets anvendelse ikke har været i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning, hvis fejlen ødelæggelsen er opstået ved naturligt slid som følge af hændelser sket udenfor apparatet (f.eks.: stød, fald, udsættelse for fugt, etc.), hvis installationen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler hvis der har været foretaget ændringer reparationer af personer, som ikke er autoriseret af fabrikanten forhandleren. Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning. Telefonrørets ørestykke kan tiltrække metalpartikler, som kan være farlige for øret. Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres Nogle af apparatets funktioner vil være afhængige af systemets konfigurering og aktivering af en softwarenøgle. Overensstemmelseserklæring EC: Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer, at produktet Alcatel 408/409 anses for at opfylde hovedkravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999//EF. Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring. Alcatel Business Systems forbeholder sig ret til, uden varsel og i sine kunders interesse, at ændre sine produkters karakteristikker. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Forbehold for alle rettigheder. MU1900AVAA-O400ed

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Håndbog +RZ Du har vist tillid til Alcatel ved at vælge en telefon i serien Reflexes, og det er vi glade for. Dit digitale

Læs mere

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10!

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere