Da Telefonen kom til Vejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Telefonen kom til Vejen"

Transkript

1 Da Telefonen kom til Vejen Til Posthuset blev der i 1896 knyttet Telegrafstation. Den havde i Aarene før 1920 omkring Ekspeditioner. I 1906 kom hertil Statstelefon, som benyttedes endnu mere, i Samtaler og over Samtaler. Som bekendt spillede dog den private Telefon en endnu større Rolle, ialfald i de lokale Forbindelser. Man er endog i Vejen næsten 20 Aar forud for Statstelefonen, idet Sydjysk Telefon-Selskab blev stiftet 1887, især paa Johs. Lauridsens Initiativ. 5. Sept. S. A. foreligger i Sogneraadet en Ansøgning fra dette Selskab om Tilladelse til at sætte de nødvendige Pæle og Ledninger langs Kommunens Veje. Ansøgningen blev imødekommet. Samme Selskab fik 1904 Tilladelse til at anbringe Pæle og Ledninger langs Kommunevejen til Asbo Skel, idet man har projekteret en Telefonforbindelse Vejen-Bække-Vorbasse. Lignende Linjer blev i disse Aar lagt til Esbjerg og Kolding og andre Steder, indtil Selskabet blev sammensluttet med 5 andre Selskaber i Varde-Ribe-Kolding-Fredericia-Horsens Egnen under foranførte navn Sydjysk Telefon-Selskab. Indtil 1916 havde Selskabet for Vejens Vedkommende Central paa Højskolehjemmet; men da denne Bygning s. A. blev eksproprieret i Anledning af Stationsudvidelsen, flyttede man til Naboejendommen, Uhrmager Schmidts (Folkebladet 15/7 16 og 6/9 16). Der var paa dette Tidspunkt 200 Abonnementer under Vejen Central. Den første Telefonforbindelse i Vejen blev lagt fra Grønvang ned til Cikoriefabrikkens Kontor, og man syntes dengang det var meget mærkeligt, at man kunne staa paa Kontoret og tale med Folk paa Grønvang. Fra "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig - og det var dengang - engang i 1920 erne! 1

2 TELEFONABONNENTER I JYDSKE OG SØNDERJYDSKE TILGRÆNSENDE TELEFONOMRÅDER 1954 UDGIVET AF GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET OG JYDSK TELEFON-AKTS. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning. Abonnenterne er her - som i telefonbogen - registreret alfabetisk efter navn og stilling. Manglende oplysninger om adresser o. a. vil blive tilføjet. 2

3 Vejen Telefonbog 1954 Firma- og Personnavne Titel / Erhverv / Omstilling Adresser Tlf. Nr. Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Salgschef i M.C. - C. A. Bloch Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fuldmægtig Svend Bork Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Kontorchef P. Fisker Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fabriksmester Chr. Hasle Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Sekretær / Frk. D. Knudsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør A. E. Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Bogholder Erik Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Børge Olsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Maskinmester J. E. Petersen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Johs. Vang-Lauridsen Vestergade Andersen J. Cykelfabrikant (C.K.V.) 262 Andersen Ingeborg Dameskræderinde Søndergade Andersen Buschardt Entreprenør Grunnetsgade Andersen Aleks Formand Vestergade Andersen Sigurd Gaardejer - Engbækgaard Gamst 422 X Andersen Svend Husejer Skibelund 387 U Andersen Henry Isenkræmmer Søndergade Andersen Laurits Manufakturhandler Nørregade Andersen Ejner Musikdirektør Rolighedsvej Andersen V. Schou Møbelfabrikant Omstilling til Grunnetsgade Nørregade Andersen V. Schou Møbelfabrikant (Privatbolig) Grunnetsgade

4 Andersen Knud E. Sekretær Øster Allé Andersen P. Schou Snedkermester Vester Allé Andersen H. J. Tapetserermester Fredensgade Apoteket Nørregade Arbejdernes Forsamlingsbygning Skovvej Arbejdernes Fællesorganisation Grunnetsgade Arnum-Petersen H. Kommuneingeniør Rolighedsvej Askjær E. Forvalter Jyllandsgade 47 Auto-Lloyd Forsikringsaktieselskab Nørregade Baagøe Hans Biludlejning Søndergade Baagøe Niels Tømrermester Søndergade Bak J. C. Pantefoged Øster Allé Banken for Vejen og Omegn A/S Omstilling til Direktøren Nørregade Baulund Johs. Gaardejer Skodborgholm 80 X Baun A. Cigarhandler Søndergade Baun Holmer Gaardejer Langkærgaard Gamst 422 U Baunhus Børnehjem Baungaardsvej 146 Bech H. V. Repræsentant Rolighedvej Bekker Aa. Repræsentant Skovvej Bertelsen H. Øhlenschlæger Købmand Nørregade Bill Hans Jensen Handelsgartner Nørregade Billeschou Andreas Stenhuggermester Vester Allé 459 Billund P. Ejendomshandler Bryggergade 68 Bladcentralen Nørregade Bloch Aage Kontorchef Østergade Bloch C. A. Salgschef i M. C. Vester Allé Bloksborg Ungdomskostskole 234 Bogførings- og Revisionskontoret Østergade 1 A 14 Bojsen F. N. Kriminaloverbetjent Rosengade Bondesen A. Gaardejer Østerbygaard 351 Borg K. Knudsen Gaardejer Lille Skovgaard 2 Bork Svend Fuldmægtig Vestergade

5 Boulund Jakob Gaardejer Østermarken 361 U Boye Nic. Kontorbestyrer Grunnetsgade Boysen A. Farvehandler Søndergade Boysen Bernhardt Slagtermester Nørregade Breed Jørgen H. Radiotekniker Rosengade Brejdablik Børnehjemmet Askovvej Brolund Maskinfabriken Ahorngade 156 Brosbøl M. C. Kasserer for Menighedsraadet Plantagevej Bruun-Møller Hans Boghandler Nørregade Bruun-Møller Hans Boghandler (Privatbolig) Øster Allé Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (W. Iversen) ( privat ) Østergade Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (Harry Brønd) ( privat ) Fredensgade 411 Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Værkfører (H. Poulsen) ( privat ) Fredensgade Brønd Harry Direktør Fredensgade 411 Brønd Anna Fru Søndergade Buch Jens B. Buch Maskin- og Ingeniørforretning Rosengade Buhl Aase Fru Hytten 463 Buhl Thorvald Husmand Vejen Knude 374 X Burkal Marius Gartner Thomsensvej 228 Busk H. Landsretssagfører Nørregade Busk H. Landsretssagfører Gennem 66 Omstilling til Privatbolig Nørregade Byttecentralen Nørregade Bøttker H. Overpostbud Rolighedsvej Carlsberg Bryggeriernes Depot Højvang Centraltrykkeriet Akts. Nørregade Ceres Depot Øster Allé Chici Modeforretning Nørregade Christensen Alfred Autovognmand Jernbanegade 15 5

6 Christensen Hans Brandinspektør / Arkitekt Vestergade Christensen C. P. Cyklehandler Nørregade Christensen Anna Fru Skovvej Christensen Chr. Frugthandler Nørregade Christensen Karl M. Handelsmand Vejen Vestermark 348 Christensen Ejner Tj. Hønseriejer Vejen Vestermark 491 Christensen M. Klasselotterikollektrice / Fru Østergade Christensen Aage J. Landpostbud Nørregade 452 Christensen Clara Sygeplejerske Korsgade Christensen Bertha Trikotageforretning Søndergade 1 73 Christiansen P. Schmidt Handelsgartner Vejen Østermark 472 Y Christiansen M. Motorforhandler Søndergade Christiansen Einar Værkfører Vester Allé Civilforsvarskommissionen 86 C. K. V. Cyklefabrik Cykelfabrikant (J. Andersen) 262 Dal Thorv. Pedersen Gaardejer Dalhus 312 Dal P. Pedersen Tømrer- og Snedkermester Fredensgade Dall Viggo J. Dyrlæge Nørregade Dall Schmidt F. Fotograf Nørregade Dall P. Slagter Nørregade Damm P. Cementvarefabrikant Baungaardsvej 113 Danmark / Det gjensidige Forsikringselskab Øster Allé Omstilling til Dansk Andels Ægeksport Ahornvej 466 Forretningsfører A. Hansen Dansk Arbejdsmands Forbund / Kontoret Mindevej Dansk Arbejdsmands Forbund / Formanden Vestergade Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund Rolighedsvej Danske Lloyd Forsikrings-Akts. Nørregade Daugaard Niels Malermester Tapet- og Farvehandler Vester Allé 39 4 Dissing P. Strømpehuset Nørregade Dokkedal C. Handelsmand Skolegade 43 6

7 Dollerup Marius Skomager Søndergade Drewsen Hans Bibliotekar Askovvej Dynesen (Forretning) Else Modehandler Nørregade Dynesen (Privatbolig) Else Modehandler Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers Overmontør H. Tegen (privat) Rosengade 437 Ekspres Damppressen Nørregade Elbæk Aksel Hønseriejer Præstegaarden 519 Erichsen J. Musikhandler Nørregade Eriksen Peder Gaardejer Bloksbjerg 371 Eriksen M. Inspektør Vester Allé 48 Eskildsen Monika Fru Gunnarsvej Falch A. D. Blomsterhandler Søndergade Falcks Redningskorps Akts. 57 Fallesen Jørgen Murermester Rosengade Feddersen Jens Gaardejer Vejen Nørremark 478 Feddersen Peter Gaardejer Skodborghus 87 U Feirup Johs. Depotbestyrer Højvang Fejfer / P. Fejfer og V. Østergaard Autohandel Borgergade 11 a 550 Fischer Johannes Snedker Østergade Fischer / M. Fischer & Søn Snedkermester Fr. d. 7 s Gade Fisker Herluf Foretningsfører Vester Allé Fisker P. Kontorchef Øster Allé Flintholm Julius Murermester Skolegade 286 Folkebladet Dagblad for Vejen Brørup Holsted og Omegn Se: Redaktør J. N. Østergaard Nørregade Foreningernes Solist- og Koncert-Bureau Baungaardsvej Frandsen Gunner Elektroinstallatør Ingeniør (M. af I.) Nørregade Frederiksen Rud. R. Direktør cand. polyt - Bøgely Skovvej 400 Frederiksen Chr. Motorcykleforhandler Borgergade

8 Friis Martha Fru Nørregade Friis Sigrid Fru Moselund 353 Y Friis Hans F. Gaardejer Vejen Østermark 33 Y Friis N. Gartner Andst Brohus 220 Frydendahl D. Fru Østergade Fuglsang Harald Typograf Mindevej 2 79 Gamstbro Cementstøberi Gamstbro 501 Gejl Hans Gaardejer Jernbanegade Gejl Anne Buch Pensionat / Fru Elmegade Geltzer P. Agentur træffes bedst 12½-2 og efter 7 Østergade Georgsen Johs. Frisørmester Omstilling til priv. Søndergade 6 Vester Allé Gissemann Kristian Gejlgaard 98 Gormsen Aage Sagfører cand. jur. Nørregade Gregersen P. Folketingsmand Østergade Grimstrup Erik Møller Gaardejer Skodborgbjerggaard 484 Grue Johs. Fabrikant og Sognefoged Vestergade Grue-Sørensen Ebbe Gaardejer - Lille Dalgaard 72 Grunnet V. Urmager & Guldsmed Nørregade 9 85 Grønvang Ejer af Vangen Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 39 Bestyrer Aage Kjær Grønvang Civilingeniør O. Vang Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 74 Grønvang Cvilingeniør Johannes Vang-Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 5 Grønvang s Mælkeudsalg Nørregade Haagensen O. & Søn A/S Omstilling til Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Prokurist Anker Jensen (Privat) Søndergade Haagensen O. & Søn A/S Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Søndergade Haagensen O. & Søn A/S (Kolonialforretning) Omstilling til Direktør K. E. Haagensen (Privat) Søndergade Haand i Haand Forsikringsakts. 49 8

9 Handels- & Kontormedhjælperforeningen Øster Allé Hansen N. P. Arbejdsmand Rosengade Hansen J. P. Bogholder Bryggergade Hansen M. Bogholder Bryggergade Hansen Inga Damefrisør Jernbanegade Hansen Carl Forpagter Vejen Vestermark 405 X Hansen Olga Fru Grunnetsgade Hansen Carl Gaardejer Haksengaard Kongeaavej 387 Y Hansens Hotel Banegaardspladsen 2 25 Hansens Hotel Banegaardspladsen Hansens Hotel Hotelejer Fru Bodil Hansen (Privat) 235 Hansen Jens P. Husdyrbrugskonsulent Vesterled Hansen Peter Chr. Husmand 214 Hansen Johannes Kreaturhandler Øster Allé Hansen Anton Købmand Fr. d. 7 s Gade Hansen Gunnar N. Landmand Enghøjgaard 441 Hansen Frederik Læge (12-14) Skovvej Hansen Selma Musiker - Solgaarden Plantagevej 509 Hansen Olga Musiklærerinde Vester Allé Hansen Albert Møbelfabrikant Baungaardsvej Hansen Hans Mørtelfabrikant Solvang Hansen Egon Skorstensfejermester Danmarksgade Hansen Rasmus Slagterforretning Vejen Østermark 325 Hansen N. Chr. Telefonmontør, pens. - Lysbo Vestergade 473 Hansen S. Chr. Uddeler Jernbanegade Hansen Ejvind Vognmand Esbjergvej 142 Hansen Gennem 58 K. (Vognmands- og Flytteforretning) Omstilling til Privatbolig Nørregade Hansen (Vognmands- og Flytteforretning) K. Nørregade Hansen Martin Hviid Vognmand Nørregade Hansen-Thiim Karl Bybud Nørregade

10 Harboe J. Forretningsfører Grønnegade Hasle Chr. Fabriksmester Vester Allé Hass Hermann Automobillakereri Borgergade? 301 Haugaard C. Automobilhandler 270 Hauge P. Sogneraadsformand Østergade Henningsen N. C. Lærer Nørregade Henriksen N. V. Salgsassistent Solvang Henriksen Kr. Vognmand Grunnetsgade Heuch I. C. Læge Søndergade Hoffmeyer Niels Civilingeniør Øster Allé Holberg A. M. Dukkeklinik Nørregade Holbæk Petersen A. Distriktsjordemoder / Fru Torpsallé Holgersen H. Bogholder Vester Allé A Holm D. Cigarhandler Nørregade Holm H. H. Gaardejer Kærklintgaard Grønnegade 464 Holm Johan Gaardejer Aalykke 97 Holmgaard Chr. Gaardejer Enemærke 362 Hundie Frode Snedker Rolighedsvej Husmoderbørsen Nørregade Hyldig N. Møbelfabrikant Baungaardsvej Hyldig s / N. Hyldig s Eftf. Møbelfabrik Baungaardsvej Hyldig Alf B. Snedker Nørregade Hørlück Hans Chr. Bageri Nørregade Høxbro s / S. Høxbro s Eftf. Renseriejer Nørregade Høyer Paul Herreekviperingshandler Nørregade Importøren Omstilling til Forretningsfører Herluf Fisker Søndergade Privatbolig: Vester Allé 43 Ina Kjoler Søndergade Ingvertsen A. P. Postpakkemester Grunnetsgade Isaksen Svend Henry Kommunebogholder Østergade Iversen W. Direktør Østergade

11 Jacobsen Andreas Gaardejer Bjerregaard 417 Y Jacobsen Ejnar Lunde Gaardejer Vandamgaard 205 Jacobsen C. O. Købmand Nørregade Jakobsen Einar Centralvarmeinstallatør Skovvej 6 90 Handelsmand og Jakobsen Jeppe Askovvej 121 Ejendomskommissær Jakobsen Laura Frk. / Lærerinde Øster Allé Jensen Julius Bager Nørregade Jensen Kurt Blikkenslager Nørregade Jensen P. Cyklehandler Skolegade 131 Jensen Gunhild Melton Damefrisør Rosengade Jensen K. Bentsen Damefrisør Nørregade Jensen K. Bentsen Damefrisør (Privatbolig) Østergade Jensen Gudmund Holm Ekspeditionsformand Rosengade Jensen Thorkild Skov Forpagter Stenninggaard Stenninggaardsvej 80 U Jensen Børge Gaardejer Bakkegaarden 345 Jensen Hans Gaardejer Langdalgaard 417 Y Jensen Laurits Glarmester og Glassliber Vester Allé Herreekviperingsforretning Jensen / C. Jensen & A. Petersen Søndergade og Skrædderi Jensen & Nielsen aut. Installatører Søndergade Jensen A. V. Karetmager Nørregade Jensen Viggo Kioskejer Søndergade Læge Jensen E. Ingemann Nørregade , Lørdag 9-10 Jensen H. Haugstrup Lærer Askovvej Jensen Søren Musiker Rolighedsvej Jensen Anders Mælke- og Brødudsalg Rolighedsvej Jensen Chr. Ø. Mælkeudsalg Søndergade Jensen Robert Polstermøbelfabrikant Omstilling til privat Nørregade Grunnetsgade 24 Jensen Anker Prokurist Søndergade

12 Jensen Svend Aage Redaktør Aavej Jensen V. Gidsel Rejsebud Nørregade Jensen M. C. Skomager Søndergade 3 B 94 Jensen Anna Skotøjsforretning Søndergade Jensen Marinus Snedkermester Øster Allé Jensen Jens Chr. Stenhugger 264 Jensen / Jacob Jensens Enke Trikotagehandel 263 Jensen / M. Jensen & Nielsen Tømrermestre 200 Jensen Johs. Værkfører Plantagevej Jeppesen Jeppe Vognmand Borgergade Jepsen P. Lund Mindevej Jepsen M. Distriktsmontør, pens. Danmarksgade 174 Jepsen Kr. L. Gaardejer Vorupgaard 33 V Jepsen Theodor Glarmester Nørregade Jepsen Chr. Husejer Vestervang Jepsen Arne Købmand Rolighedsvej 415 Jepsen Rud. Radiotekniker Nørregade Jessen Johs. Gaardejer Lille Lundgaard 361 Y Jessen D. Snedker Rolighedsvej 41 Jodehl Walther Rolighedsvej Johansen Daniel Ejendomshandler Øster Allé Johansen Egon Tømrermester Grunnetsgade Johansen Kai Kai Johansen s Ægforretning Ahorngade Johnsen A. G. Overlærer Baungaardsvej Junker A. Planteskole Skodborghusvej 252 Juul-Rasmussen C. Købmand Øster Allé 93 Jydsk Motorhandel Omstilling til M. Christiansen priv. Søndergade Jydsk Stakitfabrik Grønnegade 238 Bestyrer Jydsk Stakitfabrik H. Teglgaard-Jørgensen priv. Grønnegade Jydsk Tricotage Søndergade

13 Jydske Tidende Elmegade Jørgensen J. K. Autoværksted Nørregade Jørgensen Ad. Direktør Øster Allé Jørgensen Aage Fabrikant Vejen Vestermark 309 Jørgensen H. Teglgaard- Fabriksbestyrer Grønnegade Jørgensen Emil Østergaard Formand Grunnetsgade Jørgensen Aksel Gaardejer Kærsdalgaard Skovvej Jørgensen J. P. Gaardejer Oxenvadgaard v. Vamdrupvej 361 Y Jørgensen Niels Gaardejer Refsinggaard Langholt 423 X Jørgensen Viggo Maler Vester Allé Jørgensen Anders D. Radioforhandler Nørregade Jørgensen Mogens Fuglede Radioforhandler 457 Jørsboe Kristian Urmager Nørregade Kalle Peder Hansen Rentier Solvang Kasten Ole Isenkræmmer Højvang Kasten Fr. Udstyrs- & Værktøjsmagasin Nørregade Kelp Jørgen Forretningsfører Bakkevej Kiilerich H. Trikotagehandler Søndergade Kirk Rigmor Sygeplejerske Øster Allé 481 Kjær Mads M. Blomsterhandler Nørregade Kjær P. Vad Indremissionær Øster Allé Kjærgaard Alfr. Cigarfabrikant Nørregade Kjærgaard Milton Gaardejer Solhøj 209 Klockmann August Flytte- og Vognmandsforretning Jernbanegade 2 63 Klockmann Ejner Flytte- og Vognmandsforretning Søndergade Klockmann I. H. Rentier Solvang 6 46 Klockmann H. Vulkanisør Søndergade Knudsen K. Kommissionær Allégade Knudsen L. E. Lærer Vester Allé Knudsen K. H. Murermester Bryggergade Knudsen S. Mælkehandler Nørregade Knudsen D. Sekretær / Frk. Skovvej

14 Knudsen Karl (Søndergades Slagterforretning) Søndergade 6 44 Kock Kr. Fotograf 40 Koed M. Direktør (Tagpapfabrikken Phønix Akts.) Skovvej Koldingkredsens Kvægavlsforening (Kvægavlsassistent H. Sønderup) Ahorngade Krabbe H. A. Tømrermester 84 Kriminalpolitiet se Politiet - Krintel W. Fiskehandler Nørregade Kristensen Edith Roar Fru Rolighedsvej Kronhøj s Eftf. Farvehandler Søndergade Kudsk Anton Hansen Landmand Bakkedahl Skibelund 80 y Kurbadeanstalten Mindevej Kæmnerkontoret 86 Kæmnerkontoret 341 Kolle E. Cand. pharm. Skovvej Ladegaard Svend Aage Gretenlund 353 U Ladegaard Anne Fru Gamstvej Lambæk Johs. Fiskehandler Vester Allé 319 Landboernes Forsikringsforening 429 Lange C. Grosserer Allégade Larsen Karl Bilgrav Brændselshandler Øster Allé Larsen Sofie Fotograf 92 Larsen Aksel Meier Repræsentant Nørregade Laugesen Viggo Gaardejer Tidensminde Gamst 422 Y Lauridsen O. Vang Direktør / Civilingeniør Vangen Grønvangsallé 2 74 Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Nørregade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Valborg Grunnet Lauridsen Rosengade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Disponent Knud Grunnet Lauridsen Nørregade Lauritsen Selma Fru / Musiker Solgaarden Plantagevej 509 Laursen Johs. Kontorchef Askovvej 29 1 Lautrup Johs. Gartner Søndergade

15 Lavridsen Nis P. Rentier Bryggergade Lawaetz J. D. Møbelfabrikant Torpsallé 328 Lindberg Viktor Traktorfører Ahorngade Lindhard Mogens Maskiningeniør (M. af I.) Nørregade Lorentzen Holger Avlscentret Stavnsbjerg 193 Lorenzen E. Carsten Manufakturhandler Plantagevej Lorenzen P. Møller Rulleforretning Allégade Lund Anton Gaardejer Nygaard Skodborghus 374 V Lund Hans Husejer Bryggergade Lund Hans Landmand Gamst Vestermark 422 V Sadelmagere Lund / Jes Lund & Søn Nørregade Omstilling til Erik Lund priv. Lunde Svend Lærer Vestermarkens Skole 353 V Lundgaard Forsøgsstation (Bestyrer Chr. Pedersen) 133 Lundgaard s Maskinforretning Ahorngade 156 Lundgaard s Paalægs- og Viktualieforretning Søndergade Lundh Karen Gærdepot / Fru Rolighedsvej 9 75 Lynggaard Thuesen Købmand? 126 Lynggaard / Chr. Lynggaard & Søn Murermester Omstilling til Rosengade Osv. Lynggaard (Privat) Lynggaard M. Th. Vaskeriejer Nørregade Madsen Anders P. Refsinggaard 423 Y Madsen Kathrine Brødudsalg Søndergade Madsen Rebekka la Cour Fru Baungaard Baungaardsvej Madsen J. Kr. la Cour Gaardejer Baungaard Baungaardsvej Madsen Grethe Kommunelærerinde Søndergade Købmand Madsen Viggo Søndergade Omstilling til Privatbolig Madsen A. Chr. Mekaniker Søndergade Madsen Sigurd J. Ostekonsulent Rosengade Madsen Carl Produkthandler Nørregade Madsen Henning J. Præst Bryggergade

16 Madsen O. G. Smedemester Søndergade Madsen Vilhelm Tapetserermester Nørregade Maegaard Laurits Forpagter Store Dalgaard Dalgaardsvej Magasin du Nord Nørregade Magnussen Rich. Cigarhandler & Vulkanisering Nørregade Malernes Fagforening Vester Allé Malt Herreds Husholdningsforening Askovvej Margarine-Compagniet M. C. A/S 8-17, Lørdag 8-13 Vestergade * Margarine-Compagniet M. C. A/S Direktør, Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 74 Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgschef C. A. Bloch (privat) Vester Allé Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgsassistent N. V. Henriksen (privat) Solvang Matthiesen Chr. Karosserifabrikant Fr. d. 7 s Gade 2 b 433 Meier Larsen Aksel Repræsentant Nørregade Melton Jensen Gunhild Damefrisør Rosengade Mogensen Ejnar Dyrlæge Nørregade Monrad G. Sognepræst Vejen Præstegaard 16 Mortensen Bertel Brændselshandler Skolegade Mortensen Hans Chr. Gaardejer Loviselund 87 X Mortensen Marius Skoleinspektør 265 Mousten-Nielsen V. Mejeribestyrer Nørregade Munk Frederik Hestehandler Frederik d. 7 s Gade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 270 Omstilling til (Autoforhandler) C. P. Møller privat Søndergade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 300 Omstilling til (Autoforhandler) Robert Møller privat Søndergade Møller Marius Bagermester Søndergade Møller Hans M. Mekaniker Østergade Møller J. K. F. Murermester Elmegade Nielsen F. Dahl Arkitekt (M.D.A.) Baungaardsvej Nielsen Sv. Aa. Assurandør Baungaardsvej Nielsen Harriet Bankkassererske / Frk

17 Nielsen Erik Bogholder Rosengade Nielsen L. P. Aasted Cementstøber Gamstbro 501 Nielsen A. E. Civilingeniør Vestergade 5 37 Nielsen C. C. Direktør Fredensgade Nielsen Olaf Distriktsmontør (J.T.A.S.) 449 Nielsen Villy L. Entreprenør & Vognmand Borgergade Nielsen Rolschou Frisør / Fru Torpsallé Nielsen Chr. Gaardejer Aalykke Gamst 417 U Nielsen Ejnar Gaardejer Carlsminde Andst 315 Nielsen Fr. Gaardejer Vejen Vestermark 245 Nielsen Kristian Stampe Gaardejer Vejen Skibelundgaard 87 Y Nielsen (Jensen s Eftf.) Palle Gartner 62 Nielsen Hans Handelsmand Bakkevej 310 Nielsen Harry Hovedagentur Øster Allé Nielsen Egon Impresario Baungaardsvej Nielsen Aage Købmand Nørregade Nielsen Gunnar Købmand Nørregade Nielsen P. L. Købmand Nørregade Nielsen Harald Lærer / Handelsskoleforstander Højvang Nielsen Fr. R. Malermester Borgergade Nielsen Kr. Malermester 107 Nielsen P. K. Malermester og Regnskabsfører Nørregade Nielsen L. J. Murermester Grunnetsgade Nielsen Tage Murermester Nørregade Nielsen R. Proprietær Refsinggaard 497 Nielsen J. E. Servicestationen Esbjergvej Nielsen Holger Skræddermester Grunnetsgade Nielsen Inger Sæbeforretning Nørregade Nielsen H. Rolschou Tapetserermester Torpsallé Omstilling til Nielsen / Frands Nielsen & Søn Tømrermestre Danmarksgade 4 50 Robert Nielsen, Ahorngade 1 Nielsen /Stephan & Ejnar Nielsen Vognmænd Vester Allé

18 Ninn A. C. Bestyrer 11 Nissen Chr. P. Isenkræmmer Nørregade Nissen H. Chr. Lærer, pens. Fredensgade Nordisk Liv og Ulykke Baungaardsvej Nyvad Sv. O. Tandlæger Nørregade Nørregades Slagteriforretning Nørregade Olander Hans J. Solvang 160 Olesen F. Direktør Nørregade Olesen Aksel Gaardejer Haugstedgaard Haugstedgaardsvej 179 Olesen Kalmar M. Ingeniør Nørregade Olesen C. M. Kommunelærer Vester Allé Olsen / Oscar Olsen & Søn Blikkenslagere Mindevej Olsen Børge Civilingeniør Skovvej Ormstrup E. Bogholder Vester Allé Overgaard Ingvar Chr. Møllebygger 96 Oxlund / Brdr. Oxlund Herreekviperinghandler Nørregade Oxlund Gerhard Damefrisørinde / Fru Nørregade Paaske Hilma 9 Paldrup B. Reklamechef Højvang Palmehaven Søndergade Pedersen Margrete Aldersbo Korsgade 111 Pedersen Jenny Forstanderinde Askovvej Pedersen Holger I. Gaardejer Østermarken 284 Pedersen P. J. Vejen Gæstgivergaard Fr. d. 7 s Gade Pedersen Peder Kioskejer Nørregade Pedersen A. Lærer Fredensgade Pedersen (Manufakturhandler) Juel Omstilling til Privatbolig Søndergade Pedersen Helga Fru / lægeautoriseret Massøse Mindevej Pedersen Georg Mekaniker Rolighedsvej Pedersen L. M. Overlærer Baungaardsvej Pedersen Kr. Skolebestyrer cand. mag. Realskolen 242 Pedersen Anna Sæbeudsalg Søndergade

19 Pedersen Alfred Vognmand Jernbanegade Peschardt C. P. Landmand Vejen Vestermark 339 Petersen Karen Nissen Bogholderske Gunnarsvej Petersen P. Sophus Cigarhandler Nørregade Petersen A. Helby Disponent Bryggergade Petersen A. Holbæk Distriksjordemoder / Fru Torpsallé Petersen K. Hansen Drejermester Nørregade Petersen Godske Gaardejer Hajkærgaard Kongeaavej 80 V Petersen / A. Petersen & C. Jensen Herreekviperingsforretning og Skrædderi Søndergade Petersen / A. Petersen & C. Jensen A. Petersen (Privatbolig) Fredensgade Petersen Chr. Malermester -Tapet- & Farvehandel 211 Petersen J. E. Maskinmester Vestergade Petersen Erland Musiker og Smed Danmarksgade Petersen Egon Politibetjent Vester Allé 468 Petersen Frede Vognmand Plantagevej Petersminde (Bestyrer R. Thomsen) 414 Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Omstilling til: Kontorchef Johs. Larsen priv. Vester Allé 1 1 * Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Direktør M. Koed priv. Vester Allé Direktør cand. polyt. Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Rud. R. Frederiksen priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør Niels Hoffmeyer priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør A. Vestergaard priv. Vester Allé Maskiningeniør Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé Mogens Lindhard priv. Ekspeditionsformand Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé G. Holm Jensen priv. Pihlkjær Andr. Gaardejer Taborgaard Askovvej 117 Polenz Frederik Musiker Nørregade Politistationen Østergade Politistationen Politibetjent Egon Petersen priv. Vester Allé 468 Politistationen / Kriminalpolitiet Østergade

20 Pontoppidan Eleonora Lærerinde Søndergade Postkontoret Indtelefonering af Telegrammer hele Døgnet: Forlang Telegrafen Søndergade 5 88 Poulsen Tage R. Fiskemester Øster Allé Poulsen Hans Gaardejer Askovvej Poulsen Svend Handelsmand Vejen Søndermark 490 Poulsen Ruth Krog Lærerinde Bakkevej Poulsen Joh. Skomager 141 Poulsen Alfr. Sygekasseformand Danmarksgade Poulsen P. C. (Vejen St. Vandmølle) Vejen St. Vandmølle 26 Poulsen H. Værkfører Fredensgade Puggaard Villy Kroejer 87 V Radio-Jepsen Nørregade Radio-Jørgensen Nørregade Rasmussen K. Kæmner Østergade Rasmussen E. Overassistent Rolighedsvej Ravn Thorvald Gaardejer Nørremarken 311 Realskolen Jyllandsgade 242 Roed Johs. Depotindehaver Øster Allé Rolschou Nielsen Frisør / Fru Torpsallé Rudkjøbing Thor Skoleinspektør (Bakkelyskolen) Søndergade 6 Rønholts Herremagasin Nørregade Schlosser Andreas Smedemester Øster Allé Schlosser August Smedemester Fr. d. 7 s Gade 1 69 Schlunssen Hans Chr. Østermarken 33 X Schlünzen K. H. Vognmand Nørregade Schmidt Astrid Centralbestyrerinde / Frk. 190 Schmidt F. Dall Fotograf Nørregade Schmidt A. Købmand Søndergade Schmidt / Henrik Schmidt s Eftf. Produktforretning Skovvej Schmidt Emil Urmager og Guldsmed Nørregade 4 8 Schou Kr. Brød- og Mælkeudsalg Fr. d. 7 s Gade

21 Seeberg J. Gaardejer Skodborgbjerggaard 467 Seeberg Robert Skotøjsforretning Nørregade Salch M. Viktualiehandler Nørregade Shell Servicestation Esbjergvej Simonsen Hansine Sygeplejerske (træffes bedst 13-16) Øster Allé Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Skaaning & Hauschildt Snedkermestre Skolegade Skatteraadskontoret Øster Allé Skjold Forsikrings-Akts. Søndergade Skjødt M. N. Grosserer Nørregade Skodborghus Kro Skodborghus 87 V Skov Thomas Assurandør Nørregade Skov Jens H. Lillebilvognmand Skovvej Skov Peder Produkthandler Borgergade Smedegaard Jørgen J. Handelsmand 67 Snedkernes Fagforening Rolighedsvej Socialkontoret 86 Socialkontoret 341 Sogneraadsforeningernes Ulykkesforsikring 429 Sommerlund Asmus Byttecentralen Nørregade Sommerlund Martin Cykle- og Installationsforretning 127 Sommerlund Math Landmand Vejen Vestermark 405 Y Statsbanerne - Stationen Banegaarden 76 Statsbanerne - Godsekspeditionen Banegaarden 100 Steffensen S. Lærer Skolegade 162 Sterup Mads Hønseriejer Vestermarken 353 X Strøm Edel Vester Allé 182 Strømpehuset (P. Dissing) Nørregade Sundhedskommissionen Vester Allé Svend s Kiosk Nørregade

22 Svenning s Maskinfabrik og Jernstøberi Omstilling til Privatbolig Nørregade Sydjydsk Damkultur A/S (Hansen & Jørgensen) Vejen Store Vandmølle 115 Sydjydsk Udlejningsforretning Omstilling til Bestyrer Børge Ninn 546 Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Søndergades Frugt- og Blomsterforretning Søndergade Sønderup H. Kvægavlsassistent Ahorngade Sørensen H. Bagermester Nørregade 125 Sørensen Henry Duplikeringsbureau Jernbanegade Sørensen Helene Forstanderinde Bloksborg 234 Sørensen Anders Gaardejer Øster Skibelundgaard Askov 387 V Sørensen N. M. Gaardejer Askovvej 11 7 Sørensen Peter Gaardejer Gruegaard 33 U Sørensen Jens Chr. Graver Skolegade Sørensen Thorvald Graver Vester Allé Sørensen Johs. Handelsmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Johs. Købmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Severin Malermester Gamstbro 343 Sørensen Kristian Murermester Vestergade Sørensen Osvald Overbetjent Højvang Sørensen Alfred Overlærer / Organist Askovvej Sørensen J. Overmontør, fhv. Skovvej 109 Sørensen M. K. Overportør 71 Sørensen Sv. Planteskoleejer 99 Tatol s Udsalg Søndergade Taxa Banegaardspladsen 17 Tegen Hans Overmontør Rosengade 437 Teglgaard-Jørgensen Holger Fabriksbestyrer Grønnegade Teilmann Folmer Overlæge Askovvej Termansen Johs. Hønseriejer Vejen Østermark 472 X Thams Georg Fabrikant Søndergade Thams Verner Værkfører Øster Allé

23 Theede A. Mekaniker Borgergade Thielsen P. Rosengade Thisgaard Th. Tandtekniker (Vejen Tandteknik) Østergade Thomsen Søren Gaardejer Ny Haksengaard Kongeaavej 374 U Thomsen Chr. A. Malermester Vesterled Thomsen Thora Rentrice Skovvej Thomsen O. Vejassistent Askovvej 272 Thorsen P. Dorteasminde 19 Thorsen Harald Repræsentant Øster Allé Thorsgaard N. Inspektør 429 Thorstad Kitty Tandlæge Nørregade Thuesen H. P. Stationsforstander statsaut. Vejer & Maaler Banegaarden 425 Tidens Tegn Nørregade Toldekspeditionen 296 Torvehallen Nørregade Tuborgs Depot Øster Allé Tølbøll H. Assurandør Søndergade Tømrernes Fagforening Vestergade Uldall Magnus J. Metalstøber Søndergade Ullerup Svend Kioskejer Nørregade Vaaben K. M. J. Landpostbud Søndergade Vang-Lauridsen Johs. Civilingeniør Grønvang 5 Vejen Alderdomshjem Skolegade Vejen Andelsmejeri Nørregade 12 3 Vejen Andelsmejeri Nørregade Vejen Automobil Lager aut. Fordforhandler Søndergade Vejen Avis Nørregade Vejen Bibliotek Museumspladsen 64 Vejen Boligforening Rolighedsvej Vejen Boligmontering Nørregade Vejen Bordfabrik (Skaaning & Hauschildt) Skolegade

24 Vejen Brugsforening Banegaardspladsen 5 10 Vejen Brugsforening Omstilling til Bestyrer A. C. Ninn priv. Banegaardspladsen 5 11 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 10 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 11 Vejen Byskole Baungaardsvej Vejen Cementvarefabrik (P. Damm) Baungaardsvej 113 Vejen Cigarfabrik Nørregade Vejen Dampvaskeri (M. Th. Lynggaard) Nørregade 70 Vejen Elektricitets- & Vandværk 42 Vejen Elektricitets- & Vandværk Bestyrer M. Hansen priv. 130 Vejen Elektro Søndergade Vejen Foderstofforening Gennem 101 Omstilling til Uddeler S. Chr. Hansen Jernbanegade Vejen Foderstofforening Jernbanegade Vejen Gæstgivergaard (P. J. Pedersen) Fr. d. 7 s Gade Vejen Handelsskole Højvang Vejen Kino Nørregade Vejen Kiosk og Telegramhal (Viggo Jensen) Søndergade Vejen Kunstmuseum Østergade Vejen Lervarefabrik Nørregade Vejen Maskincentral Grunnetsgade Vejen Maskinfabrik A/S (F. Olesen) 65 Vejen Maskinfabrik A/S Ingeniør K. M. Olesen priv. Nørregade Vejen Materialhandel Nørregade Vejen Metalvarefabrik og Jernstøberi Søndergade Vejen Mineralvandsfabrik Nørregade Vejen Motor Compagni V. Østergaard priv. Tlf. Askov 94 Borgergade 11 A 550 Vejen Planteskole Askovvej 99 Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Georg Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade 23 Søndergade

25 Verner Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Øster Allé 4 Søndergade Vejen Produktforretning Skovvej Vejen Rutebilstation Jernbanegade 15 Vejen Sparekasse og Lørdag Søndergade 8 24 Vejen Svømmebad Danmarksgade 500 Vejen Sygekasse Korsgade Vejen Trælasthandel A/S 47 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Forvalter E. Askjær priv. 547 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Direktør Ad. Jørgensen priv. 212 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Bogholder J. P. Hansen priv. 369 Vejen Tørvefabrik 275 Vejen Venstreblad (Redaktør P. Andersen) Vester Allé 119 Vejen Vestermarks Brugsforening 150 Vejen Vævestue Vester Allé Vejen Ægforretning Kaj Johansens Ægforretning Omstilling til Forretningsfører Schmidt-Nielsen 25 Ahorngade Vejenhallen Omstilling til Vejen Svømmebad Fuglesangsallé Vester Kristian Gaardejer Sandskjærgaard 387 X Vestergaard A. Civilingeniør Bakkevej Vilhelmsen Carl Autoudlejning Askovvej Viola Blomsterforretning Nørregade Volcker Emil A. Bagermester Nørregade Wagner Egon Købmand Nørregade Warming N. Restauratør Søndergade Wiese Rosa Forstanderinde Baungaardsvej 146 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Søndergade * Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Møbelfabrikant J. D. Lawaetz Privatbolig Torpsallé Søndergade

26 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Værkfører Johs. Jensen Søndergade Privatbolig Plantagevej 3 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Bogholder H. Holgersen Søndergade A Privatbolig Vester Allé 31 Willumsen V. Hjemmebageri Nørregade Wind Eskild Landbrugsmaskineforretning Repræsentant W. Jodehl Rolighedsvej Winkel Laurits Vognmand Vejen Vestermark 195 Winther Th. Kasserer Rolighedsvej Østergaard P. C. Bryggergade Østergaard / V. Østergaard & P. Fejfer Autohandlere Borgergade 11 A 550 Østergaard J. N. Redaktør Nørregade Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. 26

Vejen Telefonbog 1954

Vejen Telefonbog 1954 Vejen Telefonbog 1954 Registreret i telefonnummer-orden. I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer). * betyder flere linier /

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

MIN BARNDOMS GADE. Søndergade som Louis Timmermann husker den

MIN BARNDOMS GADE. Søndergade som Louis Timmermann husker den MIN BARNDOMS GADE Søndergade som Louis Timmermann husker den Østsiden af Søndergade Jeg vil her beskrive Søndergade i Vejen, som jeg husker den som barn, d.v.s. ca. 1940. Og lad mig starte med den østlige

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929)

Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) Torslev Kommune (valg torsdag marts 1929) Torslev Kommune (valg torsdag den 14. marts 1921) 1) Magnus Madsen, gårdejer, Store Tamstrup (A) 2) Alfred Nielsen ( Alfred Skavange ), husejer, Solvang, østervraa (B) -formand 3) Søren Nielsen, gårdmand,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1

Højestbeskattede vælgerklasse: Busk, J.M., malermester (H) 1 Esbjerg Byråd 1898-1950 Fortegnelsen over Esbjerg Byråds sammensætning er udarbejdet på baggrund af valgresultaterne. Et byrådsmedlem behøver altså ikke sidde hele perioden ud. Hvis et medlem udtræder

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2000 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen (dyrlæge) 2000 (121) Foto Skovsgaard slagteri, ca. 1938 Bach, Jens Andersen 2000 100 Foto Portræt, Vesløs Badstue, Hans Pedersen

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Pr. 1. januar 1842: Pastor Esmann (Formand) Udtrådt 31.12.1855. Proprietær Windfeld, Ølufgaard Udtrådt 31.12.1847

Pr. 1. januar 1842: Pastor Esmann (Formand) Udtrådt 31.12.1855. Proprietær Windfeld, Ølufgaard Udtrådt 31.12.1847 Medlemmer af Sogneforstanderskaberne i Bryndum-Vester Nebel sognekommune fra 1.1.1842 31.12.1867 og Sognerådene i Bryndum-Vester Nebel sognekommune i perioden 1.1.1868 31.3.1943. Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld Landsdelsskydning DDS Ribe 2010 50m. Børnehold. Ribe Skyttekreds Christian F. Sørensen Ribe 150/8 Nicklas Roust Wind Ribe 148/8 Sanne Knudsen Ribe 148/8 Jakob Hansen Ribe 147/5 Casper Rasmussrn Ribe 146/4

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Drenge Mikkel Ravn Møller

Drenge Mikkel Ravn Møller 2016 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Mark Hansen (hulspil) Mark Hansen Mid-Age Ann Bille Sen. Lars Bagge Vet. Vini Lindhardt Vet. Arne L. Jensen Jun. Nanna Olsen Jun. Jamie Christensen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen

Damer (slagspil) Christina Borch-Jensen. Mikkel Ravn Møller Damer (hulspil) Christina Borch-Jensen 2017 (slagspil) Tina Bjørn. (hulspil) Tina Bjørn (slagspil) Jamie Christensen (hulspil) Jamie Christensen MidAge ( slagspil) Lars Slott MidAge (hulspil) Jan Røgilds. Sen. ( slagspil) Jens Ole Christensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1

Men's Section - BGK. Seneste Stableford. A - række. B - række. Skoven - Sletten, Par = 71. Sletten - Ådalen, Par = Middel stableford score 1 Seneste 1 31. marts 1 1 ved start sæson: 0-16,5 for top 5: 35,8 ved start sæson: 16,6-54 for top 5: 34,2 Års Års 1021 Kjeld Andersen 10,1 1 38 12 6 1 1 4221 Allan Baun

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m.

VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m år: 100 m. VETERAN TOP 10 MÆND: 100 m. 30-34 år: Hans-Henrik Grabe (77)+2,0 11,02 08 Egon Meyer (36) 10,9 66 Søren Haahr Jensen (63) 11,3 94 Lars Rasmussen (64) +1,6 11,61 98 Tom Olaf Jensen (60) 11,4 90 Gerhardt

Læs mere