Da Telefonen kom til Vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Telefonen kom til Vejen"

Transkript

1 Da Telefonen kom til Vejen Til Posthuset blev der i 1896 knyttet Telegrafstation. Den havde i Aarene før 1920 omkring Ekspeditioner. I 1906 kom hertil Statstelefon, som benyttedes endnu mere, i Samtaler og over Samtaler. Som bekendt spillede dog den private Telefon en endnu større Rolle, ialfald i de lokale Forbindelser. Man er endog i Vejen næsten 20 Aar forud for Statstelefonen, idet Sydjysk Telefon-Selskab blev stiftet 1887, især paa Johs. Lauridsens Initiativ. 5. Sept. S. A. foreligger i Sogneraadet en Ansøgning fra dette Selskab om Tilladelse til at sætte de nødvendige Pæle og Ledninger langs Kommunens Veje. Ansøgningen blev imødekommet. Samme Selskab fik 1904 Tilladelse til at anbringe Pæle og Ledninger langs Kommunevejen til Asbo Skel, idet man har projekteret en Telefonforbindelse Vejen-Bække-Vorbasse. Lignende Linjer blev i disse Aar lagt til Esbjerg og Kolding og andre Steder, indtil Selskabet blev sammensluttet med 5 andre Selskaber i Varde-Ribe-Kolding-Fredericia-Horsens Egnen under foranførte navn Sydjysk Telefon-Selskab. Indtil 1916 havde Selskabet for Vejens Vedkommende Central paa Højskolehjemmet; men da denne Bygning s. A. blev eksproprieret i Anledning af Stationsudvidelsen, flyttede man til Naboejendommen, Uhrmager Schmidts (Folkebladet 15/7 16 og 6/9 16). Der var paa dette Tidspunkt 200 Abonnementer under Vejen Central. Den første Telefonforbindelse i Vejen blev lagt fra Grønvang ned til Cikoriefabrikkens Kontor, og man syntes dengang det var meget mærkeligt, at man kunne staa paa Kontoret og tale med Folk paa Grønvang. Fra "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig - og det var dengang - engang i 1920 erne! 1

2 TELEFONABONNENTER I JYDSKE OG SØNDERJYDSKE TILGRÆNSENDE TELEFONOMRÅDER 1954 UDGIVET AF GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET OG JYDSK TELEFON-AKTS. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning. Abonnenterne er her - som i telefonbogen - registreret alfabetisk efter navn og stilling. Manglende oplysninger om adresser o. a. vil blive tilføjet. 2

3 Vejen Telefonbog 1954 Firma- og Personnavne Titel / Erhverv / Omstilling Adresser Tlf. Nr. Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Salgschef i M.C. - C. A. Bloch Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fuldmægtig Svend Bork Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Kontorchef P. Fisker Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fabriksmester Chr. Hasle Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Sekretær / Frk. D. Knudsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør A. E. Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Bogholder Erik Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Børge Olsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Maskinmester J. E. Petersen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Johs. Vang-Lauridsen Vestergade Andersen J. Cykelfabrikant (C.K.V.) 262 Andersen Ingeborg Dameskræderinde Søndergade Andersen Buschardt Entreprenør Grunnetsgade Andersen Aleks Formand Vestergade Andersen Sigurd Gaardejer - Engbækgaard Gamst 422 X Andersen Svend Husejer Skibelund 387 U Andersen Henry Isenkræmmer Søndergade Andersen Laurits Manufakturhandler Nørregade Andersen Ejner Musikdirektør Rolighedsvej Andersen V. Schou Møbelfabrikant Omstilling til Grunnetsgade Nørregade Andersen V. Schou Møbelfabrikant (Privatbolig) Grunnetsgade

4 Andersen Knud E. Sekretær Øster Allé Andersen P. Schou Snedkermester Vester Allé Andersen H. J. Tapetserermester Fredensgade Apoteket Nørregade Arbejdernes Forsamlingsbygning Skovvej Arbejdernes Fællesorganisation Grunnetsgade Arnum-Petersen H. Kommuneingeniør Rolighedsvej Askjær E. Forvalter Jyllandsgade 47 Auto-Lloyd Forsikringsaktieselskab Nørregade Baagøe Hans Biludlejning Søndergade Baagøe Niels Tømrermester Søndergade Bak J. C. Pantefoged Øster Allé Banken for Vejen og Omegn A/S Omstilling til Direktøren Nørregade Baulund Johs. Gaardejer Skodborgholm 80 X Baun A. Cigarhandler Søndergade Baun Holmer Gaardejer Langkærgaard Gamst 422 U Baunhus Børnehjem Baungaardsvej 146 Bech H. V. Repræsentant Rolighedvej Bekker Aa. Repræsentant Skovvej Bertelsen H. Øhlenschlæger Købmand Nørregade Bill Hans Jensen Handelsgartner Nørregade Billeschou Andreas Stenhuggermester Vester Allé 459 Billund P. Ejendomshandler Bryggergade 68 Bladcentralen Nørregade Bloch Aage Kontorchef Østergade Bloch C. A. Salgschef i M. C. Vester Allé Bloksborg Ungdomskostskole 234 Bogførings- og Revisionskontoret Østergade 1 A 14 Bojsen F. N. Kriminaloverbetjent Rosengade Bondesen A. Gaardejer Østerbygaard 351 Borg K. Knudsen Gaardejer Lille Skovgaard 2 Bork Svend Fuldmægtig Vestergade

5 Boulund Jakob Gaardejer Østermarken 361 U Boye Nic. Kontorbestyrer Grunnetsgade Boysen A. Farvehandler Søndergade Boysen Bernhardt Slagtermester Nørregade Breed Jørgen H. Radiotekniker Rosengade Brejdablik Børnehjemmet Askovvej Brolund Maskinfabriken Ahorngade 156 Brosbøl M. C. Kasserer for Menighedsraadet Plantagevej Bruun-Møller Hans Boghandler Nørregade Bruun-Møller Hans Boghandler (Privatbolig) Øster Allé Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (W. Iversen) ( privat ) Østergade Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (Harry Brønd) ( privat ) Fredensgade 411 Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Værkfører (H. Poulsen) ( privat ) Fredensgade Brønd Harry Direktør Fredensgade 411 Brønd Anna Fru Søndergade Buch Jens B. Buch Maskin- og Ingeniørforretning Rosengade Buhl Aase Fru Hytten 463 Buhl Thorvald Husmand Vejen Knude 374 X Burkal Marius Gartner Thomsensvej 228 Busk H. Landsretssagfører Nørregade Busk H. Landsretssagfører Gennem 66 Omstilling til Privatbolig Nørregade Byttecentralen Nørregade Bøttker H. Overpostbud Rolighedsvej Carlsberg Bryggeriernes Depot Højvang Centraltrykkeriet Akts. Nørregade Ceres Depot Øster Allé Chici Modeforretning Nørregade Christensen Alfred Autovognmand Jernbanegade 15 5

6 Christensen Hans Brandinspektør / Arkitekt Vestergade Christensen C. P. Cyklehandler Nørregade Christensen Anna Fru Skovvej Christensen Chr. Frugthandler Nørregade Christensen Karl M. Handelsmand Vejen Vestermark 348 Christensen Ejner Tj. Hønseriejer Vejen Vestermark 491 Christensen M. Klasselotterikollektrice / Fru Østergade Christensen Aage J. Landpostbud Nørregade 452 Christensen Clara Sygeplejerske Korsgade Christensen Bertha Trikotageforretning Søndergade 1 73 Christiansen P. Schmidt Handelsgartner Vejen Østermark 472 Y Christiansen M. Motorforhandler Søndergade Christiansen Einar Værkfører Vester Allé Civilforsvarskommissionen 86 C. K. V. Cyklefabrik Cykelfabrikant (J. Andersen) 262 Dal Thorv. Pedersen Gaardejer Dalhus 312 Dal P. Pedersen Tømrer- og Snedkermester Fredensgade Dall Viggo J. Dyrlæge Nørregade Dall Schmidt F. Fotograf Nørregade Dall P. Slagter Nørregade Damm P. Cementvarefabrikant Baungaardsvej 113 Danmark / Det gjensidige Forsikringselskab Øster Allé Omstilling til Dansk Andels Ægeksport Ahornvej 466 Forretningsfører A. Hansen Dansk Arbejdsmands Forbund / Kontoret Mindevej Dansk Arbejdsmands Forbund / Formanden Vestergade Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund Rolighedsvej Danske Lloyd Forsikrings-Akts. Nørregade Daugaard Niels Malermester Tapet- og Farvehandler Vester Allé 39 4 Dissing P. Strømpehuset Nørregade Dokkedal C. Handelsmand Skolegade 43 6

7 Dollerup Marius Skomager Søndergade Drewsen Hans Bibliotekar Askovvej Dynesen (Forretning) Else Modehandler Nørregade Dynesen (Privatbolig) Else Modehandler Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers Overmontør H. Tegen (privat) Rosengade 437 Ekspres Damppressen Nørregade Elbæk Aksel Hønseriejer Præstegaarden 519 Erichsen J. Musikhandler Nørregade Eriksen Peder Gaardejer Bloksbjerg 371 Eriksen M. Inspektør Vester Allé 48 Eskildsen Monika Fru Gunnarsvej Falch A. D. Blomsterhandler Søndergade Falcks Redningskorps Akts. 57 Fallesen Jørgen Murermester Rosengade Feddersen Jens Gaardejer Vejen Nørremark 478 Feddersen Peter Gaardejer Skodborghus 87 U Feirup Johs. Depotbestyrer Højvang Fejfer / P. Fejfer og V. Østergaard Autohandel Borgergade 11 a 550 Fischer Johannes Snedker Østergade Fischer / M. Fischer & Søn Snedkermester Fr. d. 7 s Gade Fisker Herluf Foretningsfører Vester Allé Fisker P. Kontorchef Øster Allé Flintholm Julius Murermester Skolegade 286 Folkebladet Dagblad for Vejen Brørup Holsted og Omegn Se: Redaktør J. N. Østergaard Nørregade Foreningernes Solist- og Koncert-Bureau Baungaardsvej Frandsen Gunner Elektroinstallatør Ingeniør (M. af I.) Nørregade Frederiksen Rud. R. Direktør cand. polyt - Bøgely Skovvej 400 Frederiksen Chr. Motorcykleforhandler Borgergade

8 Friis Martha Fru Nørregade Friis Sigrid Fru Moselund 353 Y Friis Hans F. Gaardejer Vejen Østermark 33 Y Friis N. Gartner Andst Brohus 220 Frydendahl D. Fru Østergade Fuglsang Harald Typograf Mindevej 2 79 Gamstbro Cementstøberi Gamstbro 501 Gejl Hans Gaardejer Jernbanegade Gejl Anne Buch Pensionat / Fru Elmegade Geltzer P. Agentur træffes bedst 12½-2 og efter 7 Østergade Georgsen Johs. Frisørmester Omstilling til priv. Søndergade 6 Vester Allé Gissemann Kristian Gejlgaard 98 Gormsen Aage Sagfører cand. jur. Nørregade Gregersen P. Folketingsmand Østergade Grimstrup Erik Møller Gaardejer Skodborgbjerggaard 484 Grue Johs. Fabrikant og Sognefoged Vestergade Grue-Sørensen Ebbe Gaardejer - Lille Dalgaard 72 Grunnet V. Urmager & Guldsmed Nørregade 9 85 Grønvang Ejer af Vangen Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 39 Bestyrer Aage Kjær Grønvang Civilingeniør O. Vang Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 74 Grønvang Cvilingeniør Johannes Vang-Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 5 Grønvang s Mælkeudsalg Nørregade Haagensen O. & Søn A/S Omstilling til Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Prokurist Anker Jensen (Privat) Søndergade Haagensen O. & Søn A/S Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Søndergade Haagensen O. & Søn A/S (Kolonialforretning) Omstilling til Direktør K. E. Haagensen (Privat) Søndergade Haand i Haand Forsikringsakts. 49 8

9 Handels- & Kontormedhjælperforeningen Øster Allé Hansen N. P. Arbejdsmand Rosengade Hansen J. P. Bogholder Bryggergade Hansen M. Bogholder Bryggergade Hansen Inga Damefrisør Jernbanegade Hansen Carl Forpagter Vejen Vestermark 405 X Hansen Olga Fru Grunnetsgade Hansen Carl Gaardejer Haksengaard Kongeaavej 387 Y Hansens Hotel Banegaardspladsen 2 25 Hansens Hotel Banegaardspladsen Hansens Hotel Hotelejer Fru Bodil Hansen (Privat) 235 Hansen Jens P. Husdyrbrugskonsulent Vesterled Hansen Peter Chr. Husmand 214 Hansen Johannes Kreaturhandler Øster Allé Hansen Anton Købmand Fr. d. 7 s Gade Hansen Gunnar N. Landmand Enghøjgaard 441 Hansen Frederik Læge (12-14) Skovvej Hansen Selma Musiker - Solgaarden Plantagevej 509 Hansen Olga Musiklærerinde Vester Allé Hansen Albert Møbelfabrikant Baungaardsvej Hansen Hans Mørtelfabrikant Solvang Hansen Egon Skorstensfejermester Danmarksgade Hansen Rasmus Slagterforretning Vejen Østermark 325 Hansen N. Chr. Telefonmontør, pens. - Lysbo Vestergade 473 Hansen S. Chr. Uddeler Jernbanegade Hansen Ejvind Vognmand Esbjergvej 142 Hansen Gennem 58 K. (Vognmands- og Flytteforretning) Omstilling til Privatbolig Nørregade Hansen (Vognmands- og Flytteforretning) K. Nørregade Hansen Martin Hviid Vognmand Nørregade Hansen-Thiim Karl Bybud Nørregade

10 Harboe J. Forretningsfører Grønnegade Hasle Chr. Fabriksmester Vester Allé Hass Hermann Automobillakereri Borgergade? 301 Haugaard C. Automobilhandler 270 Hauge P. Sogneraadsformand Østergade Henningsen N. C. Lærer Nørregade Henriksen N. V. Salgsassistent Solvang Henriksen Kr. Vognmand Grunnetsgade Heuch I. C. Læge Søndergade Hoffmeyer Niels Civilingeniør Øster Allé Holberg A. M. Dukkeklinik Nørregade Holbæk Petersen A. Distriktsjordemoder / Fru Torpsallé Holgersen H. Bogholder Vester Allé A Holm D. Cigarhandler Nørregade Holm H. H. Gaardejer Kærklintgaard Grønnegade 464 Holm Johan Gaardejer Aalykke 97 Holmgaard Chr. Gaardejer Enemærke 362 Hundie Frode Snedker Rolighedsvej Husmoderbørsen Nørregade Hyldig N. Møbelfabrikant Baungaardsvej Hyldig s / N. Hyldig s Eftf. Møbelfabrik Baungaardsvej Hyldig Alf B. Snedker Nørregade Hørlück Hans Chr. Bageri Nørregade Høxbro s / S. Høxbro s Eftf. Renseriejer Nørregade Høyer Paul Herreekviperingshandler Nørregade Importøren Omstilling til Forretningsfører Herluf Fisker Søndergade Privatbolig: Vester Allé 43 Ina Kjoler Søndergade Ingvertsen A. P. Postpakkemester Grunnetsgade Isaksen Svend Henry Kommunebogholder Østergade Iversen W. Direktør Østergade

11 Jacobsen Andreas Gaardejer Bjerregaard 417 Y Jacobsen Ejnar Lunde Gaardejer Vandamgaard 205 Jacobsen C. O. Købmand Nørregade Jakobsen Einar Centralvarmeinstallatør Skovvej 6 90 Handelsmand og Jakobsen Jeppe Askovvej 121 Ejendomskommissær Jakobsen Laura Frk. / Lærerinde Øster Allé Jensen Julius Bager Nørregade Jensen Kurt Blikkenslager Nørregade Jensen P. Cyklehandler Skolegade 131 Jensen Gunhild Melton Damefrisør Rosengade Jensen K. Bentsen Damefrisør Nørregade Jensen K. Bentsen Damefrisør (Privatbolig) Østergade Jensen Gudmund Holm Ekspeditionsformand Rosengade Jensen Thorkild Skov Forpagter Stenninggaard Stenninggaardsvej 80 U Jensen Børge Gaardejer Bakkegaarden 345 Jensen Hans Gaardejer Langdalgaard 417 Y Jensen Laurits Glarmester og Glassliber Vester Allé Herreekviperingsforretning Jensen / C. Jensen & A. Petersen Søndergade og Skrædderi Jensen & Nielsen aut. Installatører Søndergade Jensen A. V. Karetmager Nørregade Jensen Viggo Kioskejer Søndergade Læge Jensen E. Ingemann Nørregade , Lørdag 9-10 Jensen H. Haugstrup Lærer Askovvej Jensen Søren Musiker Rolighedsvej Jensen Anders Mælke- og Brødudsalg Rolighedsvej Jensen Chr. Ø. Mælkeudsalg Søndergade Jensen Robert Polstermøbelfabrikant Omstilling til privat Nørregade Grunnetsgade 24 Jensen Anker Prokurist Søndergade

12 Jensen Svend Aage Redaktør Aavej Jensen V. Gidsel Rejsebud Nørregade Jensen M. C. Skomager Søndergade 3 B 94 Jensen Anna Skotøjsforretning Søndergade Jensen Marinus Snedkermester Øster Allé Jensen Jens Chr. Stenhugger 264 Jensen / Jacob Jensens Enke Trikotagehandel 263 Jensen / M. Jensen & Nielsen Tømrermestre 200 Jensen Johs. Værkfører Plantagevej Jeppesen Jeppe Vognmand Borgergade Jepsen P. Lund Mindevej Jepsen M. Distriktsmontør, pens. Danmarksgade 174 Jepsen Kr. L. Gaardejer Vorupgaard 33 V Jepsen Theodor Glarmester Nørregade Jepsen Chr. Husejer Vestervang Jepsen Arne Købmand Rolighedsvej 415 Jepsen Rud. Radiotekniker Nørregade Jessen Johs. Gaardejer Lille Lundgaard 361 Y Jessen D. Snedker Rolighedsvej 41 Jodehl Walther Rolighedsvej Johansen Daniel Ejendomshandler Øster Allé Johansen Egon Tømrermester Grunnetsgade Johansen Kai Kai Johansen s Ægforretning Ahorngade Johnsen A. G. Overlærer Baungaardsvej Junker A. Planteskole Skodborghusvej 252 Juul-Rasmussen C. Købmand Øster Allé 93 Jydsk Motorhandel Omstilling til M. Christiansen priv. Søndergade Jydsk Stakitfabrik Grønnegade 238 Bestyrer Jydsk Stakitfabrik H. Teglgaard-Jørgensen priv. Grønnegade Jydsk Tricotage Søndergade

13 Jydske Tidende Elmegade Jørgensen J. K. Autoværksted Nørregade Jørgensen Ad. Direktør Øster Allé Jørgensen Aage Fabrikant Vejen Vestermark 309 Jørgensen H. Teglgaard- Fabriksbestyrer Grønnegade Jørgensen Emil Østergaard Formand Grunnetsgade Jørgensen Aksel Gaardejer Kærsdalgaard Skovvej Jørgensen J. P. Gaardejer Oxenvadgaard v. Vamdrupvej 361 Y Jørgensen Niels Gaardejer Refsinggaard Langholt 423 X Jørgensen Viggo Maler Vester Allé Jørgensen Anders D. Radioforhandler Nørregade Jørgensen Mogens Fuglede Radioforhandler 457 Jørsboe Kristian Urmager Nørregade Kalle Peder Hansen Rentier Solvang Kasten Ole Isenkræmmer Højvang Kasten Fr. Udstyrs- & Værktøjsmagasin Nørregade Kelp Jørgen Forretningsfører Bakkevej Kiilerich H. Trikotagehandler Søndergade Kirk Rigmor Sygeplejerske Øster Allé 481 Kjær Mads M. Blomsterhandler Nørregade Kjær P. Vad Indremissionær Øster Allé Kjærgaard Alfr. Cigarfabrikant Nørregade Kjærgaard Milton Gaardejer Solhøj 209 Klockmann August Flytte- og Vognmandsforretning Jernbanegade 2 63 Klockmann Ejner Flytte- og Vognmandsforretning Søndergade Klockmann I. H. Rentier Solvang 6 46 Klockmann H. Vulkanisør Søndergade Knudsen K. Kommissionær Allégade Knudsen L. E. Lærer Vester Allé Knudsen K. H. Murermester Bryggergade Knudsen S. Mælkehandler Nørregade Knudsen D. Sekretær / Frk. Skovvej

14 Knudsen Karl (Søndergades Slagterforretning) Søndergade 6 44 Kock Kr. Fotograf 40 Koed M. Direktør (Tagpapfabrikken Phønix Akts.) Skovvej Koldingkredsens Kvægavlsforening (Kvægavlsassistent H. Sønderup) Ahorngade Krabbe H. A. Tømrermester 84 Kriminalpolitiet se Politiet - Krintel W. Fiskehandler Nørregade Kristensen Edith Roar Fru Rolighedsvej Kronhøj s Eftf. Farvehandler Søndergade Kudsk Anton Hansen Landmand Bakkedahl Skibelund 80 y Kurbadeanstalten Mindevej Kæmnerkontoret 86 Kæmnerkontoret 341 Kolle E. Cand. pharm. Skovvej Ladegaard Svend Aage Gretenlund 353 U Ladegaard Anne Fru Gamstvej Lambæk Johs. Fiskehandler Vester Allé 319 Landboernes Forsikringsforening 429 Lange C. Grosserer Allégade Larsen Karl Bilgrav Brændselshandler Øster Allé Larsen Sofie Fotograf 92 Larsen Aksel Meier Repræsentant Nørregade Laugesen Viggo Gaardejer Tidensminde Gamst 422 Y Lauridsen O. Vang Direktør / Civilingeniør Vangen Grønvangsallé 2 74 Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Nørregade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Valborg Grunnet Lauridsen Rosengade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Disponent Knud Grunnet Lauridsen Nørregade Lauritsen Selma Fru / Musiker Solgaarden Plantagevej 509 Laursen Johs. Kontorchef Askovvej 29 1 Lautrup Johs. Gartner Søndergade

15 Lavridsen Nis P. Rentier Bryggergade Lawaetz J. D. Møbelfabrikant Torpsallé 328 Lindberg Viktor Traktorfører Ahorngade Lindhard Mogens Maskiningeniør (M. af I.) Nørregade Lorentzen Holger Avlscentret Stavnsbjerg 193 Lorenzen E. Carsten Manufakturhandler Plantagevej Lorenzen P. Møller Rulleforretning Allégade Lund Anton Gaardejer Nygaard Skodborghus 374 V Lund Hans Husejer Bryggergade Lund Hans Landmand Gamst Vestermark 422 V Sadelmagere Lund / Jes Lund & Søn Nørregade Omstilling til Erik Lund priv. Lunde Svend Lærer Vestermarkens Skole 353 V Lundgaard Forsøgsstation (Bestyrer Chr. Pedersen) 133 Lundgaard s Maskinforretning Ahorngade 156 Lundgaard s Paalægs- og Viktualieforretning Søndergade Lundh Karen Gærdepot / Fru Rolighedsvej 9 75 Lynggaard Thuesen Købmand? 126 Lynggaard / Chr. Lynggaard & Søn Murermester Omstilling til Rosengade Osv. Lynggaard (Privat) Lynggaard M. Th. Vaskeriejer Nørregade Madsen Anders P. Refsinggaard 423 Y Madsen Kathrine Brødudsalg Søndergade Madsen Rebekka la Cour Fru Baungaard Baungaardsvej Madsen J. Kr. la Cour Gaardejer Baungaard Baungaardsvej Madsen Grethe Kommunelærerinde Søndergade Købmand Madsen Viggo Søndergade Omstilling til Privatbolig Madsen A. Chr. Mekaniker Søndergade Madsen Sigurd J. Ostekonsulent Rosengade Madsen Carl Produkthandler Nørregade Madsen Henning J. Præst Bryggergade

16 Madsen O. G. Smedemester Søndergade Madsen Vilhelm Tapetserermester Nørregade Maegaard Laurits Forpagter Store Dalgaard Dalgaardsvej Magasin du Nord Nørregade Magnussen Rich. Cigarhandler & Vulkanisering Nørregade Malernes Fagforening Vester Allé Malt Herreds Husholdningsforening Askovvej Margarine-Compagniet M. C. A/S 8-17, Lørdag 8-13 Vestergade * Margarine-Compagniet M. C. A/S Direktør, Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 74 Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgschef C. A. Bloch (privat) Vester Allé Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgsassistent N. V. Henriksen (privat) Solvang Matthiesen Chr. Karosserifabrikant Fr. d. 7 s Gade 2 b 433 Meier Larsen Aksel Repræsentant Nørregade Melton Jensen Gunhild Damefrisør Rosengade Mogensen Ejnar Dyrlæge Nørregade Monrad G. Sognepræst Vejen Præstegaard 16 Mortensen Bertel Brændselshandler Skolegade Mortensen Hans Chr. Gaardejer Loviselund 87 X Mortensen Marius Skoleinspektør 265 Mousten-Nielsen V. Mejeribestyrer Nørregade Munk Frederik Hestehandler Frederik d. 7 s Gade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 270 Omstilling til (Autoforhandler) C. P. Møller privat Søndergade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 300 Omstilling til (Autoforhandler) Robert Møller privat Søndergade Møller Marius Bagermester Søndergade Møller Hans M. Mekaniker Østergade Møller J. K. F. Murermester Elmegade Nielsen F. Dahl Arkitekt (M.D.A.) Baungaardsvej Nielsen Sv. Aa. Assurandør Baungaardsvej Nielsen Harriet Bankkassererske / Frk

17 Nielsen Erik Bogholder Rosengade Nielsen L. P. Aasted Cementstøber Gamstbro 501 Nielsen A. E. Civilingeniør Vestergade 5 37 Nielsen C. C. Direktør Fredensgade Nielsen Olaf Distriktsmontør (J.T.A.S.) 449 Nielsen Villy L. Entreprenør & Vognmand Borgergade Nielsen Rolschou Frisør / Fru Torpsallé Nielsen Chr. Gaardejer Aalykke Gamst 417 U Nielsen Ejnar Gaardejer Carlsminde Andst 315 Nielsen Fr. Gaardejer Vejen Vestermark 245 Nielsen Kristian Stampe Gaardejer Vejen Skibelundgaard 87 Y Nielsen (Jensen s Eftf.) Palle Gartner 62 Nielsen Hans Handelsmand Bakkevej 310 Nielsen Harry Hovedagentur Øster Allé Nielsen Egon Impresario Baungaardsvej Nielsen Aage Købmand Nørregade Nielsen Gunnar Købmand Nørregade Nielsen P. L. Købmand Nørregade Nielsen Harald Lærer / Handelsskoleforstander Højvang Nielsen Fr. R. Malermester Borgergade Nielsen Kr. Malermester 107 Nielsen P. K. Malermester og Regnskabsfører Nørregade Nielsen L. J. Murermester Grunnetsgade Nielsen Tage Murermester Nørregade Nielsen R. Proprietær Refsinggaard 497 Nielsen J. E. Servicestationen Esbjergvej Nielsen Holger Skræddermester Grunnetsgade Nielsen Inger Sæbeforretning Nørregade Nielsen H. Rolschou Tapetserermester Torpsallé Omstilling til Nielsen / Frands Nielsen & Søn Tømrermestre Danmarksgade 4 50 Robert Nielsen, Ahorngade 1 Nielsen /Stephan & Ejnar Nielsen Vognmænd Vester Allé

18 Ninn A. C. Bestyrer 11 Nissen Chr. P. Isenkræmmer Nørregade Nissen H. Chr. Lærer, pens. Fredensgade Nordisk Liv og Ulykke Baungaardsvej Nyvad Sv. O. Tandlæger Nørregade Nørregades Slagteriforretning Nørregade Olander Hans J. Solvang 160 Olesen F. Direktør Nørregade Olesen Aksel Gaardejer Haugstedgaard Haugstedgaardsvej 179 Olesen Kalmar M. Ingeniør Nørregade Olesen C. M. Kommunelærer Vester Allé Olsen / Oscar Olsen & Søn Blikkenslagere Mindevej Olsen Børge Civilingeniør Skovvej Ormstrup E. Bogholder Vester Allé Overgaard Ingvar Chr. Møllebygger 96 Oxlund / Brdr. Oxlund Herreekviperinghandler Nørregade Oxlund Gerhard Damefrisørinde / Fru Nørregade Paaske Hilma 9 Paldrup B. Reklamechef Højvang Palmehaven Søndergade Pedersen Margrete Aldersbo Korsgade 111 Pedersen Jenny Forstanderinde Askovvej Pedersen Holger I. Gaardejer Østermarken 284 Pedersen P. J. Vejen Gæstgivergaard Fr. d. 7 s Gade Pedersen Peder Kioskejer Nørregade Pedersen A. Lærer Fredensgade Pedersen (Manufakturhandler) Juel Omstilling til Privatbolig Søndergade Pedersen Helga Fru / lægeautoriseret Massøse Mindevej Pedersen Georg Mekaniker Rolighedsvej Pedersen L. M. Overlærer Baungaardsvej Pedersen Kr. Skolebestyrer cand. mag. Realskolen 242 Pedersen Anna Sæbeudsalg Søndergade

19 Pedersen Alfred Vognmand Jernbanegade Peschardt C. P. Landmand Vejen Vestermark 339 Petersen Karen Nissen Bogholderske Gunnarsvej Petersen P. Sophus Cigarhandler Nørregade Petersen A. Helby Disponent Bryggergade Petersen A. Holbæk Distriksjordemoder / Fru Torpsallé Petersen K. Hansen Drejermester Nørregade Petersen Godske Gaardejer Hajkærgaard Kongeaavej 80 V Petersen / A. Petersen & C. Jensen Herreekviperingsforretning og Skrædderi Søndergade Petersen / A. Petersen & C. Jensen A. Petersen (Privatbolig) Fredensgade Petersen Chr. Malermester -Tapet- & Farvehandel 211 Petersen J. E. Maskinmester Vestergade Petersen Erland Musiker og Smed Danmarksgade Petersen Egon Politibetjent Vester Allé 468 Petersen Frede Vognmand Plantagevej Petersminde (Bestyrer R. Thomsen) 414 Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Omstilling til: Kontorchef Johs. Larsen priv. Vester Allé 1 1 * Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Direktør M. Koed priv. Vester Allé Direktør cand. polyt. Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Rud. R. Frederiksen priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør Niels Hoffmeyer priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør A. Vestergaard priv. Vester Allé Maskiningeniør Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé Mogens Lindhard priv. Ekspeditionsformand Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé G. Holm Jensen priv. Pihlkjær Andr. Gaardejer Taborgaard Askovvej 117 Polenz Frederik Musiker Nørregade Politistationen Østergade Politistationen Politibetjent Egon Petersen priv. Vester Allé 468 Politistationen / Kriminalpolitiet Østergade

20 Pontoppidan Eleonora Lærerinde Søndergade Postkontoret Indtelefonering af Telegrammer hele Døgnet: Forlang Telegrafen Søndergade 5 88 Poulsen Tage R. Fiskemester Øster Allé Poulsen Hans Gaardejer Askovvej Poulsen Svend Handelsmand Vejen Søndermark 490 Poulsen Ruth Krog Lærerinde Bakkevej Poulsen Joh. Skomager 141 Poulsen Alfr. Sygekasseformand Danmarksgade Poulsen P. C. (Vejen St. Vandmølle) Vejen St. Vandmølle 26 Poulsen H. Værkfører Fredensgade Puggaard Villy Kroejer 87 V Radio-Jepsen Nørregade Radio-Jørgensen Nørregade Rasmussen K. Kæmner Østergade Rasmussen E. Overassistent Rolighedsvej Ravn Thorvald Gaardejer Nørremarken 311 Realskolen Jyllandsgade 242 Roed Johs. Depotindehaver Øster Allé Rolschou Nielsen Frisør / Fru Torpsallé Rudkjøbing Thor Skoleinspektør (Bakkelyskolen) Søndergade 6 Rønholts Herremagasin Nørregade Schlosser Andreas Smedemester Øster Allé Schlosser August Smedemester Fr. d. 7 s Gade 1 69 Schlunssen Hans Chr. Østermarken 33 X Schlünzen K. H. Vognmand Nørregade Schmidt Astrid Centralbestyrerinde / Frk. 190 Schmidt F. Dall Fotograf Nørregade Schmidt A. Købmand Søndergade Schmidt / Henrik Schmidt s Eftf. Produktforretning Skovvej Schmidt Emil Urmager og Guldsmed Nørregade 4 8 Schou Kr. Brød- og Mælkeudsalg Fr. d. 7 s Gade

21 Seeberg J. Gaardejer Skodborgbjerggaard 467 Seeberg Robert Skotøjsforretning Nørregade Salch M. Viktualiehandler Nørregade Shell Servicestation Esbjergvej Simonsen Hansine Sygeplejerske (træffes bedst 13-16) Øster Allé Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Skaaning & Hauschildt Snedkermestre Skolegade Skatteraadskontoret Øster Allé Skjold Forsikrings-Akts. Søndergade Skjødt M. N. Grosserer Nørregade Skodborghus Kro Skodborghus 87 V Skov Thomas Assurandør Nørregade Skov Jens H. Lillebilvognmand Skovvej Skov Peder Produkthandler Borgergade Smedegaard Jørgen J. Handelsmand 67 Snedkernes Fagforening Rolighedsvej Socialkontoret 86 Socialkontoret 341 Sogneraadsforeningernes Ulykkesforsikring 429 Sommerlund Asmus Byttecentralen Nørregade Sommerlund Martin Cykle- og Installationsforretning 127 Sommerlund Math Landmand Vejen Vestermark 405 Y Statsbanerne - Stationen Banegaarden 76 Statsbanerne - Godsekspeditionen Banegaarden 100 Steffensen S. Lærer Skolegade 162 Sterup Mads Hønseriejer Vestermarken 353 X Strøm Edel Vester Allé 182 Strømpehuset (P. Dissing) Nørregade Sundhedskommissionen Vester Allé Svend s Kiosk Nørregade

22 Svenning s Maskinfabrik og Jernstøberi Omstilling til Privatbolig Nørregade Sydjydsk Damkultur A/S (Hansen & Jørgensen) Vejen Store Vandmølle 115 Sydjydsk Udlejningsforretning Omstilling til Bestyrer Børge Ninn 546 Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Søndergades Frugt- og Blomsterforretning Søndergade Sønderup H. Kvægavlsassistent Ahorngade Sørensen H. Bagermester Nørregade 125 Sørensen Henry Duplikeringsbureau Jernbanegade Sørensen Helene Forstanderinde Bloksborg 234 Sørensen Anders Gaardejer Øster Skibelundgaard Askov 387 V Sørensen N. M. Gaardejer Askovvej 11 7 Sørensen Peter Gaardejer Gruegaard 33 U Sørensen Jens Chr. Graver Skolegade Sørensen Thorvald Graver Vester Allé Sørensen Johs. Handelsmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Johs. Købmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Severin Malermester Gamstbro 343 Sørensen Kristian Murermester Vestergade Sørensen Osvald Overbetjent Højvang Sørensen Alfred Overlærer / Organist Askovvej Sørensen J. Overmontør, fhv. Skovvej 109 Sørensen M. K. Overportør 71 Sørensen Sv. Planteskoleejer 99 Tatol s Udsalg Søndergade Taxa Banegaardspladsen 17 Tegen Hans Overmontør Rosengade 437 Teglgaard-Jørgensen Holger Fabriksbestyrer Grønnegade Teilmann Folmer Overlæge Askovvej Termansen Johs. Hønseriejer Vejen Østermark 472 X Thams Georg Fabrikant Søndergade Thams Verner Værkfører Øster Allé

23 Theede A. Mekaniker Borgergade Thielsen P. Rosengade Thisgaard Th. Tandtekniker (Vejen Tandteknik) Østergade Thomsen Søren Gaardejer Ny Haksengaard Kongeaavej 374 U Thomsen Chr. A. Malermester Vesterled Thomsen Thora Rentrice Skovvej Thomsen O. Vejassistent Askovvej 272 Thorsen P. Dorteasminde 19 Thorsen Harald Repræsentant Øster Allé Thorsgaard N. Inspektør 429 Thorstad Kitty Tandlæge Nørregade Thuesen H. P. Stationsforstander statsaut. Vejer & Maaler Banegaarden 425 Tidens Tegn Nørregade Toldekspeditionen 296 Torvehallen Nørregade Tuborgs Depot Øster Allé Tølbøll H. Assurandør Søndergade Tømrernes Fagforening Vestergade Uldall Magnus J. Metalstøber Søndergade Ullerup Svend Kioskejer Nørregade Vaaben K. M. J. Landpostbud Søndergade Vang-Lauridsen Johs. Civilingeniør Grønvang 5 Vejen Alderdomshjem Skolegade Vejen Andelsmejeri Nørregade 12 3 Vejen Andelsmejeri Nørregade Vejen Automobil Lager aut. Fordforhandler Søndergade Vejen Avis Nørregade Vejen Bibliotek Museumspladsen 64 Vejen Boligforening Rolighedsvej Vejen Boligmontering Nørregade Vejen Bordfabrik (Skaaning & Hauschildt) Skolegade

24 Vejen Brugsforening Banegaardspladsen 5 10 Vejen Brugsforening Omstilling til Bestyrer A. C. Ninn priv. Banegaardspladsen 5 11 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 10 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 11 Vejen Byskole Baungaardsvej Vejen Cementvarefabrik (P. Damm) Baungaardsvej 113 Vejen Cigarfabrik Nørregade Vejen Dampvaskeri (M. Th. Lynggaard) Nørregade 70 Vejen Elektricitets- & Vandværk 42 Vejen Elektricitets- & Vandværk Bestyrer M. Hansen priv. 130 Vejen Elektro Søndergade Vejen Foderstofforening Gennem 101 Omstilling til Uddeler S. Chr. Hansen Jernbanegade Vejen Foderstofforening Jernbanegade Vejen Gæstgivergaard (P. J. Pedersen) Fr. d. 7 s Gade Vejen Handelsskole Højvang Vejen Kino Nørregade Vejen Kiosk og Telegramhal (Viggo Jensen) Søndergade Vejen Kunstmuseum Østergade Vejen Lervarefabrik Nørregade Vejen Maskincentral Grunnetsgade Vejen Maskinfabrik A/S (F. Olesen) 65 Vejen Maskinfabrik A/S Ingeniør K. M. Olesen priv. Nørregade Vejen Materialhandel Nørregade Vejen Metalvarefabrik og Jernstøberi Søndergade Vejen Mineralvandsfabrik Nørregade Vejen Motor Compagni V. Østergaard priv. Tlf. Askov 94 Borgergade 11 A 550 Vejen Planteskole Askovvej 99 Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Georg Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade 23 Søndergade

25 Verner Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Øster Allé 4 Søndergade Vejen Produktforretning Skovvej Vejen Rutebilstation Jernbanegade 15 Vejen Sparekasse og Lørdag Søndergade 8 24 Vejen Svømmebad Danmarksgade 500 Vejen Sygekasse Korsgade Vejen Trælasthandel A/S 47 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Forvalter E. Askjær priv. 547 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Direktør Ad. Jørgensen priv. 212 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Bogholder J. P. Hansen priv. 369 Vejen Tørvefabrik 275 Vejen Venstreblad (Redaktør P. Andersen) Vester Allé 119 Vejen Vestermarks Brugsforening 150 Vejen Vævestue Vester Allé Vejen Ægforretning Kaj Johansens Ægforretning Omstilling til Forretningsfører Schmidt-Nielsen 25 Ahorngade Vejenhallen Omstilling til Vejen Svømmebad Fuglesangsallé Vester Kristian Gaardejer Sandskjærgaard 387 X Vestergaard A. Civilingeniør Bakkevej Vilhelmsen Carl Autoudlejning Askovvej Viola Blomsterforretning Nørregade Volcker Emil A. Bagermester Nørregade Wagner Egon Købmand Nørregade Warming N. Restauratør Søndergade Wiese Rosa Forstanderinde Baungaardsvej 146 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Søndergade * Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Møbelfabrikant J. D. Lawaetz Privatbolig Torpsallé Søndergade

26 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Værkfører Johs. Jensen Søndergade Privatbolig Plantagevej 3 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Bogholder H. Holgersen Søndergade A Privatbolig Vester Allé 31 Willumsen V. Hjemmebageri Nørregade Wind Eskild Landbrugsmaskineforretning Repræsentant W. Jodehl Rolighedsvej Winkel Laurits Vognmand Vejen Vestermark 195 Winther Th. Kasserer Rolighedsvej Østergaard P. C. Bryggergade Østergaard / V. Østergaard & P. Fejfer Autohandlere Borgergade 11 A 550 Østergaard J. N. Redaktør Nørregade Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. 26

Vejen Telefonbog 1954

Vejen Telefonbog 1954 Vejen Telefonbog 1954 Registreret i telefonnummer-orden. I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer). * betyder flere linier /

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984).

Andersen, P. N. Købmand, Storegade 3, Br. (Data om PNA givet af billedskærer Martin Kjær, Plantagevej 3, d. 31/10 1984). Abildtrup, Karen, Gl. Landevej 2, Spørring, 8380 Trige. -1179-196. - Hun omtaler slægstforhold på vegne af sin broder, Johannes Abildtrup, Sejrsallé 40, 8240 Risskov. Aftægtskontrakt af 5/2 1895, skænket

Læs mere

HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT. Ubrudt bebyggelse gennem 1500 år

HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT. Ubrudt bebyggelse gennem 1500 år 1. - benyt værktøjslinien til at forstørre, søge o. a. - - klik på pil allerøverst tv. for at komme til forrige side! HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT Arkitekter - Ingeniører - Entreprenører Håndværkere

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Familieregister: 1900-1949

Familieregister: 1900-1949 Familieregister: 1900-1949 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hustruens fødsel og død, ægteparrets forældre samt

Læs mere

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Hans Jensen Lauridsen, husmand, Gilbjerg. Niels Thomsen,?, Donslund. Ebbe Bjerrum, tyende, Viggo Tage Jensen,

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen.

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen. Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Fødte Mandkøn. Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1941-1950. 1. 1941, 27. april, Gudme By. Mogens Møller Christoffersen.

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen

Ejendomsregister Hundstrup til 1997. Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejendomsregister Hundstrup til 1997 Udarbejdet sammen med Hanne K. Jensen Ejerlavskoder Eskebjerg 33 Vester Skerninge 21 Flintholm hovedgård 34 Ulbølle 32 Galteløkkerne 35 Skjoldemose Hovedg. 44 Gundestrup

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere