Da Telefonen kom til Vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Telefonen kom til Vejen"

Transkript

1 Da Telefonen kom til Vejen Til Posthuset blev der i 1896 knyttet Telegrafstation. Den havde i Aarene før 1920 omkring Ekspeditioner. I 1906 kom hertil Statstelefon, som benyttedes endnu mere, i Samtaler og over Samtaler. Som bekendt spillede dog den private Telefon en endnu større Rolle, ialfald i de lokale Forbindelser. Man er endog i Vejen næsten 20 Aar forud for Statstelefonen, idet Sydjysk Telefon-Selskab blev stiftet 1887, især paa Johs. Lauridsens Initiativ. 5. Sept. S. A. foreligger i Sogneraadet en Ansøgning fra dette Selskab om Tilladelse til at sætte de nødvendige Pæle og Ledninger langs Kommunens Veje. Ansøgningen blev imødekommet. Samme Selskab fik 1904 Tilladelse til at anbringe Pæle og Ledninger langs Kommunevejen til Asbo Skel, idet man har projekteret en Telefonforbindelse Vejen-Bække-Vorbasse. Lignende Linjer blev i disse Aar lagt til Esbjerg og Kolding og andre Steder, indtil Selskabet blev sammensluttet med 5 andre Selskaber i Varde-Ribe-Kolding-Fredericia-Horsens Egnen under foranførte navn Sydjysk Telefon-Selskab. Indtil 1916 havde Selskabet for Vejens Vedkommende Central paa Højskolehjemmet; men da denne Bygning s. A. blev eksproprieret i Anledning af Stationsudvidelsen, flyttede man til Naboejendommen, Uhrmager Schmidts (Folkebladet 15/7 16 og 6/9 16). Der var paa dette Tidspunkt 200 Abonnementer under Vejen Central. Den første Telefonforbindelse i Vejen blev lagt fra Grønvang ned til Cikoriefabrikkens Kontor, og man syntes dengang det var meget mærkeligt, at man kunne staa paa Kontoret og tale med Folk paa Grønvang. Fra "Vejen Sogn i Malt Herred" (1940) ved Søren Alkærsig - og det var dengang - engang i 1920 erne! 1

2 TELEFONABONNENTER I JYDSKE OG SØNDERJYDSKE TILGRÆNSENDE TELEFONOMRÅDER 1954 UDGIVET AF GENERALDIREKTORATET FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET OG JYDSK TELEFON-AKTS. Benyt værktøjsliniens muligheder for at forstørre, formindske og søge. Benyt computerens tastatur til at gå sider ned (Pg Dn Page down) og sider op (Pg Up Page up). Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning. Abonnenterne er her - som i telefonbogen - registreret alfabetisk efter navn og stilling. Manglende oplysninger om adresser o. a. vil blive tilføjet. 2

3 Vejen Telefonbog 1954 Firma- og Personnavne Titel / Erhverv / Omstilling Adresser Tlf. Nr. Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S 8-17 Lørd Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Salgschef i M.C. - C. A. Bloch Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fuldmægtig Svend Bork Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Kontorchef P. Fisker Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Fabriksmester Chr. Hasle Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Sekretær / Frk. D. Knudsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør A. E. Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Bogholder Erik Nielsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Børge Olsen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Maskinmester J. E. Petersen Vestergade Alfa / Margarinefabrikken Alfa A/S Efter Kontortid Civilingeniør Johs. Vang-Lauridsen Vestergade Andersen J. Cykelfabrikant (C.K.V.) 262 Andersen Ingeborg Dameskræderinde Søndergade Andersen Buschardt Entreprenør Grunnetsgade Andersen Aleks Formand Vestergade Andersen Sigurd Gaardejer - Engbækgaard Gamst 422 X Andersen Svend Husejer Skibelund 387 U Andersen Henry Isenkræmmer Søndergade Andersen Laurits Manufakturhandler Nørregade Andersen Ejner Musikdirektør Rolighedsvej Andersen V. Schou Møbelfabrikant Omstilling til Grunnetsgade Nørregade Andersen V. Schou Møbelfabrikant (Privatbolig) Grunnetsgade

4 Andersen Knud E. Sekretær Øster Allé Andersen P. Schou Snedkermester Vester Allé Andersen H. J. Tapetserermester Fredensgade Apoteket Nørregade Arbejdernes Forsamlingsbygning Skovvej Arbejdernes Fællesorganisation Grunnetsgade Arnum-Petersen H. Kommuneingeniør Rolighedsvej Askjær E. Forvalter Jyllandsgade 47 Auto-Lloyd Forsikringsaktieselskab Nørregade Baagøe Hans Biludlejning Søndergade Baagøe Niels Tømrermester Søndergade Bak J. C. Pantefoged Øster Allé Banken for Vejen og Omegn A/S Omstilling til Direktøren Nørregade Baulund Johs. Gaardejer Skodborgholm 80 X Baun A. Cigarhandler Søndergade Baun Holmer Gaardejer Langkærgaard Gamst 422 U Baunhus Børnehjem Baungaardsvej 146 Bech H. V. Repræsentant Rolighedvej Bekker Aa. Repræsentant Skovvej Bertelsen H. Øhlenschlæger Købmand Nørregade Bill Hans Jensen Handelsgartner Nørregade Billeschou Andreas Stenhuggermester Vester Allé 459 Billund P. Ejendomshandler Bryggergade 68 Bladcentralen Nørregade Bloch Aage Kontorchef Østergade Bloch C. A. Salgschef i M. C. Vester Allé Bloksborg Ungdomskostskole 234 Bogførings- og Revisionskontoret Østergade 1 A 14 Bojsen F. N. Kriminaloverbetjent Rosengade Bondesen A. Gaardejer Østerbygaard 351 Borg K. Knudsen Gaardejer Lille Skovgaard 2 Bork Svend Fuldmægtig Vestergade

5 Boulund Jakob Gaardejer Østermarken 361 U Boye Nic. Kontorbestyrer Grunnetsgade Boysen A. Farvehandler Søndergade Boysen Bernhardt Slagtermester Nørregade Breed Jørgen H. Radiotekniker Rosengade Brejdablik Børnehjemmet Askovvej Brolund Maskinfabriken Ahorngade 156 Brosbøl M. C. Kasserer for Menighedsraadet Plantagevej Bruun-Møller Hans Boghandler Nørregade Bruun-Møller Hans Boghandler (Privatbolig) Øster Allé Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Barnevognsfabrik Brøndsvej Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (W. Iversen) ( privat ) Østergade Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Direktør (Harry Brønd) ( privat ) Fredensgade 411 Brønd / Simon Brønd & Co. Akts. Værkfører (H. Poulsen) ( privat ) Fredensgade Brønd Harry Direktør Fredensgade 411 Brønd Anna Fru Søndergade Buch Jens B. Buch Maskin- og Ingeniørforretning Rosengade Buhl Aase Fru Hytten 463 Buhl Thorvald Husmand Vejen Knude 374 X Burkal Marius Gartner Thomsensvej 228 Busk H. Landsretssagfører Nørregade Busk H. Landsretssagfører Gennem 66 Omstilling til Privatbolig Nørregade Byttecentralen Nørregade Bøttker H. Overpostbud Rolighedsvej Carlsberg Bryggeriernes Depot Højvang Centraltrykkeriet Akts. Nørregade Ceres Depot Øster Allé Chici Modeforretning Nørregade Christensen Alfred Autovognmand Jernbanegade 15 5

6 Christensen Hans Brandinspektør / Arkitekt Vestergade Christensen C. P. Cyklehandler Nørregade Christensen Anna Fru Skovvej Christensen Chr. Frugthandler Nørregade Christensen Karl M. Handelsmand Vejen Vestermark 348 Christensen Ejner Tj. Hønseriejer Vejen Vestermark 491 Christensen M. Klasselotterikollektrice / Fru Østergade Christensen Aage J. Landpostbud Nørregade 452 Christensen Clara Sygeplejerske Korsgade Christensen Bertha Trikotageforretning Søndergade 1 73 Christiansen P. Schmidt Handelsgartner Vejen Østermark 472 Y Christiansen M. Motorforhandler Søndergade Christiansen Einar Værkfører Vester Allé Civilforsvarskommissionen 86 C. K. V. Cyklefabrik Cykelfabrikant (J. Andersen) 262 Dal Thorv. Pedersen Gaardejer Dalhus 312 Dal P. Pedersen Tømrer- og Snedkermester Fredensgade Dall Viggo J. Dyrlæge Nørregade Dall Schmidt F. Fotograf Nørregade Dall P. Slagter Nørregade Damm P. Cementvarefabrikant Baungaardsvej 113 Danmark / Det gjensidige Forsikringselskab Øster Allé Omstilling til Dansk Andels Ægeksport Ahornvej 466 Forretningsfører A. Hansen Dansk Arbejdsmands Forbund / Kontoret Mindevej Dansk Arbejdsmands Forbund / Formanden Vestergade Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund Rolighedsvej Danske Lloyd Forsikrings-Akts. Nørregade Daugaard Niels Malermester Tapet- og Farvehandler Vester Allé 39 4 Dissing P. Strømpehuset Nørregade Dokkedal C. Handelsmand Skolegade 43 6

7 Dollerup Marius Skomager Søndergade Drewsen Hans Bibliotekar Askovvej Dynesen (Forretning) Else Modehandler Nørregade Dynesen (Privatbolig) Else Modehandler Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers H. Installationsforretning aut. Nørregade Ehlers Overmontør H. Tegen (privat) Rosengade 437 Ekspres Damppressen Nørregade Elbæk Aksel Hønseriejer Præstegaarden 519 Erichsen J. Musikhandler Nørregade Eriksen Peder Gaardejer Bloksbjerg 371 Eriksen M. Inspektør Vester Allé 48 Eskildsen Monika Fru Gunnarsvej Falch A. D. Blomsterhandler Søndergade Falcks Redningskorps Akts. 57 Fallesen Jørgen Murermester Rosengade Feddersen Jens Gaardejer Vejen Nørremark 478 Feddersen Peter Gaardejer Skodborghus 87 U Feirup Johs. Depotbestyrer Højvang Fejfer / P. Fejfer og V. Østergaard Autohandel Borgergade 11 a 550 Fischer Johannes Snedker Østergade Fischer / M. Fischer & Søn Snedkermester Fr. d. 7 s Gade Fisker Herluf Foretningsfører Vester Allé Fisker P. Kontorchef Øster Allé Flintholm Julius Murermester Skolegade 286 Folkebladet Dagblad for Vejen Brørup Holsted og Omegn Se: Redaktør J. N. Østergaard Nørregade Foreningernes Solist- og Koncert-Bureau Baungaardsvej Frandsen Gunner Elektroinstallatør Ingeniør (M. af I.) Nørregade Frederiksen Rud. R. Direktør cand. polyt - Bøgely Skovvej 400 Frederiksen Chr. Motorcykleforhandler Borgergade

8 Friis Martha Fru Nørregade Friis Sigrid Fru Moselund 353 Y Friis Hans F. Gaardejer Vejen Østermark 33 Y Friis N. Gartner Andst Brohus 220 Frydendahl D. Fru Østergade Fuglsang Harald Typograf Mindevej 2 79 Gamstbro Cementstøberi Gamstbro 501 Gejl Hans Gaardejer Jernbanegade Gejl Anne Buch Pensionat / Fru Elmegade Geltzer P. Agentur træffes bedst 12½-2 og efter 7 Østergade Georgsen Johs. Frisørmester Omstilling til priv. Søndergade 6 Vester Allé Gissemann Kristian Gejlgaard 98 Gormsen Aage Sagfører cand. jur. Nørregade Gregersen P. Folketingsmand Østergade Grimstrup Erik Møller Gaardejer Skodborgbjerggaard 484 Grue Johs. Fabrikant og Sognefoged Vestergade Grue-Sørensen Ebbe Gaardejer - Lille Dalgaard 72 Grunnet V. Urmager & Guldsmed Nørregade 9 85 Grønvang Ejer af Vangen Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 39 Bestyrer Aage Kjær Grønvang Civilingeniør O. Vang Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 74 Grønvang Cvilingeniør Johannes Vang-Lauridsen (Privat) Grønvangsallé 2 5 Grønvang s Mælkeudsalg Nørregade Haagensen O. & Søn A/S Omstilling til Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Prokurist Anker Jensen (Privat) Søndergade Haagensen O. & Søn A/S Korn- Foderstof- & Gødningsforretning Søndergade Haagensen O. & Søn A/S (Kolonialforretning) Omstilling til Direktør K. E. Haagensen (Privat) Søndergade Haand i Haand Forsikringsakts. 49 8

9 Handels- & Kontormedhjælperforeningen Øster Allé Hansen N. P. Arbejdsmand Rosengade Hansen J. P. Bogholder Bryggergade Hansen M. Bogholder Bryggergade Hansen Inga Damefrisør Jernbanegade Hansen Carl Forpagter Vejen Vestermark 405 X Hansen Olga Fru Grunnetsgade Hansen Carl Gaardejer Haksengaard Kongeaavej 387 Y Hansens Hotel Banegaardspladsen 2 25 Hansens Hotel Banegaardspladsen Hansens Hotel Hotelejer Fru Bodil Hansen (Privat) 235 Hansen Jens P. Husdyrbrugskonsulent Vesterled Hansen Peter Chr. Husmand 214 Hansen Johannes Kreaturhandler Øster Allé Hansen Anton Købmand Fr. d. 7 s Gade Hansen Gunnar N. Landmand Enghøjgaard 441 Hansen Frederik Læge (12-14) Skovvej Hansen Selma Musiker - Solgaarden Plantagevej 509 Hansen Olga Musiklærerinde Vester Allé Hansen Albert Møbelfabrikant Baungaardsvej Hansen Hans Mørtelfabrikant Solvang Hansen Egon Skorstensfejermester Danmarksgade Hansen Rasmus Slagterforretning Vejen Østermark 325 Hansen N. Chr. Telefonmontør, pens. - Lysbo Vestergade 473 Hansen S. Chr. Uddeler Jernbanegade Hansen Ejvind Vognmand Esbjergvej 142 Hansen Gennem 58 K. (Vognmands- og Flytteforretning) Omstilling til Privatbolig Nørregade Hansen (Vognmands- og Flytteforretning) K. Nørregade Hansen Martin Hviid Vognmand Nørregade Hansen-Thiim Karl Bybud Nørregade

10 Harboe J. Forretningsfører Grønnegade Hasle Chr. Fabriksmester Vester Allé Hass Hermann Automobillakereri Borgergade? 301 Haugaard C. Automobilhandler 270 Hauge P. Sogneraadsformand Østergade Henningsen N. C. Lærer Nørregade Henriksen N. V. Salgsassistent Solvang Henriksen Kr. Vognmand Grunnetsgade Heuch I. C. Læge Søndergade Hoffmeyer Niels Civilingeniør Øster Allé Holberg A. M. Dukkeklinik Nørregade Holbæk Petersen A. Distriktsjordemoder / Fru Torpsallé Holgersen H. Bogholder Vester Allé A Holm D. Cigarhandler Nørregade Holm H. H. Gaardejer Kærklintgaard Grønnegade 464 Holm Johan Gaardejer Aalykke 97 Holmgaard Chr. Gaardejer Enemærke 362 Hundie Frode Snedker Rolighedsvej Husmoderbørsen Nørregade Hyldig N. Møbelfabrikant Baungaardsvej Hyldig s / N. Hyldig s Eftf. Møbelfabrik Baungaardsvej Hyldig Alf B. Snedker Nørregade Hørlück Hans Chr. Bageri Nørregade Høxbro s / S. Høxbro s Eftf. Renseriejer Nørregade Høyer Paul Herreekviperingshandler Nørregade Importøren Omstilling til Forretningsfører Herluf Fisker Søndergade Privatbolig: Vester Allé 43 Ina Kjoler Søndergade Ingvertsen A. P. Postpakkemester Grunnetsgade Isaksen Svend Henry Kommunebogholder Østergade Iversen W. Direktør Østergade

11 Jacobsen Andreas Gaardejer Bjerregaard 417 Y Jacobsen Ejnar Lunde Gaardejer Vandamgaard 205 Jacobsen C. O. Købmand Nørregade Jakobsen Einar Centralvarmeinstallatør Skovvej 6 90 Handelsmand og Jakobsen Jeppe Askovvej 121 Ejendomskommissær Jakobsen Laura Frk. / Lærerinde Øster Allé Jensen Julius Bager Nørregade Jensen Kurt Blikkenslager Nørregade Jensen P. Cyklehandler Skolegade 131 Jensen Gunhild Melton Damefrisør Rosengade Jensen K. Bentsen Damefrisør Nørregade Jensen K. Bentsen Damefrisør (Privatbolig) Østergade Jensen Gudmund Holm Ekspeditionsformand Rosengade Jensen Thorkild Skov Forpagter Stenninggaard Stenninggaardsvej 80 U Jensen Børge Gaardejer Bakkegaarden 345 Jensen Hans Gaardejer Langdalgaard 417 Y Jensen Laurits Glarmester og Glassliber Vester Allé Herreekviperingsforretning Jensen / C. Jensen & A. Petersen Søndergade og Skrædderi Jensen & Nielsen aut. Installatører Søndergade Jensen A. V. Karetmager Nørregade Jensen Viggo Kioskejer Søndergade Læge Jensen E. Ingemann Nørregade , Lørdag 9-10 Jensen H. Haugstrup Lærer Askovvej Jensen Søren Musiker Rolighedsvej Jensen Anders Mælke- og Brødudsalg Rolighedsvej Jensen Chr. Ø. Mælkeudsalg Søndergade Jensen Robert Polstermøbelfabrikant Omstilling til privat Nørregade Grunnetsgade 24 Jensen Anker Prokurist Søndergade

12 Jensen Svend Aage Redaktør Aavej Jensen V. Gidsel Rejsebud Nørregade Jensen M. C. Skomager Søndergade 3 B 94 Jensen Anna Skotøjsforretning Søndergade Jensen Marinus Snedkermester Øster Allé Jensen Jens Chr. Stenhugger 264 Jensen / Jacob Jensens Enke Trikotagehandel 263 Jensen / M. Jensen & Nielsen Tømrermestre 200 Jensen Johs. Værkfører Plantagevej Jeppesen Jeppe Vognmand Borgergade Jepsen P. Lund Mindevej Jepsen M. Distriktsmontør, pens. Danmarksgade 174 Jepsen Kr. L. Gaardejer Vorupgaard 33 V Jepsen Theodor Glarmester Nørregade Jepsen Chr. Husejer Vestervang Jepsen Arne Købmand Rolighedsvej 415 Jepsen Rud. Radiotekniker Nørregade Jessen Johs. Gaardejer Lille Lundgaard 361 Y Jessen D. Snedker Rolighedsvej 41 Jodehl Walther Rolighedsvej Johansen Daniel Ejendomshandler Øster Allé Johansen Egon Tømrermester Grunnetsgade Johansen Kai Kai Johansen s Ægforretning Ahorngade Johnsen A. G. Overlærer Baungaardsvej Junker A. Planteskole Skodborghusvej 252 Juul-Rasmussen C. Købmand Øster Allé 93 Jydsk Motorhandel Omstilling til M. Christiansen priv. Søndergade Jydsk Stakitfabrik Grønnegade 238 Bestyrer Jydsk Stakitfabrik H. Teglgaard-Jørgensen priv. Grønnegade Jydsk Tricotage Søndergade

13 Jydske Tidende Elmegade Jørgensen J. K. Autoværksted Nørregade Jørgensen Ad. Direktør Øster Allé Jørgensen Aage Fabrikant Vejen Vestermark 309 Jørgensen H. Teglgaard- Fabriksbestyrer Grønnegade Jørgensen Emil Østergaard Formand Grunnetsgade Jørgensen Aksel Gaardejer Kærsdalgaard Skovvej Jørgensen J. P. Gaardejer Oxenvadgaard v. Vamdrupvej 361 Y Jørgensen Niels Gaardejer Refsinggaard Langholt 423 X Jørgensen Viggo Maler Vester Allé Jørgensen Anders D. Radioforhandler Nørregade Jørgensen Mogens Fuglede Radioforhandler 457 Jørsboe Kristian Urmager Nørregade Kalle Peder Hansen Rentier Solvang Kasten Ole Isenkræmmer Højvang Kasten Fr. Udstyrs- & Værktøjsmagasin Nørregade Kelp Jørgen Forretningsfører Bakkevej Kiilerich H. Trikotagehandler Søndergade Kirk Rigmor Sygeplejerske Øster Allé 481 Kjær Mads M. Blomsterhandler Nørregade Kjær P. Vad Indremissionær Øster Allé Kjærgaard Alfr. Cigarfabrikant Nørregade Kjærgaard Milton Gaardejer Solhøj 209 Klockmann August Flytte- og Vognmandsforretning Jernbanegade 2 63 Klockmann Ejner Flytte- og Vognmandsforretning Søndergade Klockmann I. H. Rentier Solvang 6 46 Klockmann H. Vulkanisør Søndergade Knudsen K. Kommissionær Allégade Knudsen L. E. Lærer Vester Allé Knudsen K. H. Murermester Bryggergade Knudsen S. Mælkehandler Nørregade Knudsen D. Sekretær / Frk. Skovvej

14 Knudsen Karl (Søndergades Slagterforretning) Søndergade 6 44 Kock Kr. Fotograf 40 Koed M. Direktør (Tagpapfabrikken Phønix Akts.) Skovvej Koldingkredsens Kvægavlsforening (Kvægavlsassistent H. Sønderup) Ahorngade Krabbe H. A. Tømrermester 84 Kriminalpolitiet se Politiet - Krintel W. Fiskehandler Nørregade Kristensen Edith Roar Fru Rolighedsvej Kronhøj s Eftf. Farvehandler Søndergade Kudsk Anton Hansen Landmand Bakkedahl Skibelund 80 y Kurbadeanstalten Mindevej Kæmnerkontoret 86 Kæmnerkontoret 341 Kolle E. Cand. pharm. Skovvej Ladegaard Svend Aage Gretenlund 353 U Ladegaard Anne Fru Gamstvej Lambæk Johs. Fiskehandler Vester Allé 319 Landboernes Forsikringsforening 429 Lange C. Grosserer Allégade Larsen Karl Bilgrav Brændselshandler Øster Allé Larsen Sofie Fotograf 92 Larsen Aksel Meier Repræsentant Nørregade Laugesen Viggo Gaardejer Tidensminde Gamst 422 Y Lauridsen O. Vang Direktør / Civilingeniør Vangen Grønvangsallé 2 74 Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Nørregade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Valborg Grunnet Lauridsen Rosengade Lauridsen / Grunnet Lauridsen s Varehus Disponent Knud Grunnet Lauridsen Nørregade Lauritsen Selma Fru / Musiker Solgaarden Plantagevej 509 Laursen Johs. Kontorchef Askovvej 29 1 Lautrup Johs. Gartner Søndergade

15 Lavridsen Nis P. Rentier Bryggergade Lawaetz J. D. Møbelfabrikant Torpsallé 328 Lindberg Viktor Traktorfører Ahorngade Lindhard Mogens Maskiningeniør (M. af I.) Nørregade Lorentzen Holger Avlscentret Stavnsbjerg 193 Lorenzen E. Carsten Manufakturhandler Plantagevej Lorenzen P. Møller Rulleforretning Allégade Lund Anton Gaardejer Nygaard Skodborghus 374 V Lund Hans Husejer Bryggergade Lund Hans Landmand Gamst Vestermark 422 V Sadelmagere Lund / Jes Lund & Søn Nørregade Omstilling til Erik Lund priv. Lunde Svend Lærer Vestermarkens Skole 353 V Lundgaard Forsøgsstation (Bestyrer Chr. Pedersen) 133 Lundgaard s Maskinforretning Ahorngade 156 Lundgaard s Paalægs- og Viktualieforretning Søndergade Lundh Karen Gærdepot / Fru Rolighedsvej 9 75 Lynggaard Thuesen Købmand? 126 Lynggaard / Chr. Lynggaard & Søn Murermester Omstilling til Rosengade Osv. Lynggaard (Privat) Lynggaard M. Th. Vaskeriejer Nørregade Madsen Anders P. Refsinggaard 423 Y Madsen Kathrine Brødudsalg Søndergade Madsen Rebekka la Cour Fru Baungaard Baungaardsvej Madsen J. Kr. la Cour Gaardejer Baungaard Baungaardsvej Madsen Grethe Kommunelærerinde Søndergade Købmand Madsen Viggo Søndergade Omstilling til Privatbolig Madsen A. Chr. Mekaniker Søndergade Madsen Sigurd J. Ostekonsulent Rosengade Madsen Carl Produkthandler Nørregade Madsen Henning J. Præst Bryggergade

16 Madsen O. G. Smedemester Søndergade Madsen Vilhelm Tapetserermester Nørregade Maegaard Laurits Forpagter Store Dalgaard Dalgaardsvej Magasin du Nord Nørregade Magnussen Rich. Cigarhandler & Vulkanisering Nørregade Malernes Fagforening Vester Allé Malt Herreds Husholdningsforening Askovvej Margarine-Compagniet M. C. A/S 8-17, Lørdag 8-13 Vestergade * Margarine-Compagniet M. C. A/S Direktør, Civilingeniør O. Vang Lauridsen Grønvangsallé 2 74 Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgschef C. A. Bloch (privat) Vester Allé Margarine-Compagniet M. C. A/S Salgsassistent N. V. Henriksen (privat) Solvang Matthiesen Chr. Karosserifabrikant Fr. d. 7 s Gade 2 b 433 Meier Larsen Aksel Repræsentant Nørregade Melton Jensen Gunhild Damefrisør Rosengade Mogensen Ejnar Dyrlæge Nørregade Monrad G. Sognepræst Vejen Præstegaard 16 Mortensen Bertel Brændselshandler Skolegade Mortensen Hans Chr. Gaardejer Loviselund 87 X Mortensen Marius Skoleinspektør 265 Mousten-Nielsen V. Mejeribestyrer Nørregade Munk Frederik Hestehandler Frederik d. 7 s Gade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 270 Omstilling til (Autoforhandler) C. P. Møller privat Søndergade Møller / Conrad P. Møller & Søn Gennem 300 Omstilling til (Autoforhandler) Robert Møller privat Søndergade Møller Marius Bagermester Søndergade Møller Hans M. Mekaniker Østergade Møller J. K. F. Murermester Elmegade Nielsen F. Dahl Arkitekt (M.D.A.) Baungaardsvej Nielsen Sv. Aa. Assurandør Baungaardsvej Nielsen Harriet Bankkassererske / Frk

17 Nielsen Erik Bogholder Rosengade Nielsen L. P. Aasted Cementstøber Gamstbro 501 Nielsen A. E. Civilingeniør Vestergade 5 37 Nielsen C. C. Direktør Fredensgade Nielsen Olaf Distriktsmontør (J.T.A.S.) 449 Nielsen Villy L. Entreprenør & Vognmand Borgergade Nielsen Rolschou Frisør / Fru Torpsallé Nielsen Chr. Gaardejer Aalykke Gamst 417 U Nielsen Ejnar Gaardejer Carlsminde Andst 315 Nielsen Fr. Gaardejer Vejen Vestermark 245 Nielsen Kristian Stampe Gaardejer Vejen Skibelundgaard 87 Y Nielsen (Jensen s Eftf.) Palle Gartner 62 Nielsen Hans Handelsmand Bakkevej 310 Nielsen Harry Hovedagentur Øster Allé Nielsen Egon Impresario Baungaardsvej Nielsen Aage Købmand Nørregade Nielsen Gunnar Købmand Nørregade Nielsen P. L. Købmand Nørregade Nielsen Harald Lærer / Handelsskoleforstander Højvang Nielsen Fr. R. Malermester Borgergade Nielsen Kr. Malermester 107 Nielsen P. K. Malermester og Regnskabsfører Nørregade Nielsen L. J. Murermester Grunnetsgade Nielsen Tage Murermester Nørregade Nielsen R. Proprietær Refsinggaard 497 Nielsen J. E. Servicestationen Esbjergvej Nielsen Holger Skræddermester Grunnetsgade Nielsen Inger Sæbeforretning Nørregade Nielsen H. Rolschou Tapetserermester Torpsallé Omstilling til Nielsen / Frands Nielsen & Søn Tømrermestre Danmarksgade 4 50 Robert Nielsen, Ahorngade 1 Nielsen /Stephan & Ejnar Nielsen Vognmænd Vester Allé

18 Ninn A. C. Bestyrer 11 Nissen Chr. P. Isenkræmmer Nørregade Nissen H. Chr. Lærer, pens. Fredensgade Nordisk Liv og Ulykke Baungaardsvej Nyvad Sv. O. Tandlæger Nørregade Nørregades Slagteriforretning Nørregade Olander Hans J. Solvang 160 Olesen F. Direktør Nørregade Olesen Aksel Gaardejer Haugstedgaard Haugstedgaardsvej 179 Olesen Kalmar M. Ingeniør Nørregade Olesen C. M. Kommunelærer Vester Allé Olsen / Oscar Olsen & Søn Blikkenslagere Mindevej Olsen Børge Civilingeniør Skovvej Ormstrup E. Bogholder Vester Allé Overgaard Ingvar Chr. Møllebygger 96 Oxlund / Brdr. Oxlund Herreekviperinghandler Nørregade Oxlund Gerhard Damefrisørinde / Fru Nørregade Paaske Hilma 9 Paldrup B. Reklamechef Højvang Palmehaven Søndergade Pedersen Margrete Aldersbo Korsgade 111 Pedersen Jenny Forstanderinde Askovvej Pedersen Holger I. Gaardejer Østermarken 284 Pedersen P. J. Vejen Gæstgivergaard Fr. d. 7 s Gade Pedersen Peder Kioskejer Nørregade Pedersen A. Lærer Fredensgade Pedersen (Manufakturhandler) Juel Omstilling til Privatbolig Søndergade Pedersen Helga Fru / lægeautoriseret Massøse Mindevej Pedersen Georg Mekaniker Rolighedsvej Pedersen L. M. Overlærer Baungaardsvej Pedersen Kr. Skolebestyrer cand. mag. Realskolen 242 Pedersen Anna Sæbeudsalg Søndergade

19 Pedersen Alfred Vognmand Jernbanegade Peschardt C. P. Landmand Vejen Vestermark 339 Petersen Karen Nissen Bogholderske Gunnarsvej Petersen P. Sophus Cigarhandler Nørregade Petersen A. Helby Disponent Bryggergade Petersen A. Holbæk Distriksjordemoder / Fru Torpsallé Petersen K. Hansen Drejermester Nørregade Petersen Godske Gaardejer Hajkærgaard Kongeaavej 80 V Petersen / A. Petersen & C. Jensen Herreekviperingsforretning og Skrædderi Søndergade Petersen / A. Petersen & C. Jensen A. Petersen (Privatbolig) Fredensgade Petersen Chr. Malermester -Tapet- & Farvehandel 211 Petersen J. E. Maskinmester Vestergade Petersen Erland Musiker og Smed Danmarksgade Petersen Egon Politibetjent Vester Allé 468 Petersen Frede Vognmand Plantagevej Petersminde (Bestyrer R. Thomsen) 414 Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Omstilling til: Kontorchef Johs. Larsen priv. Vester Allé 1 1 * Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Direktør M. Koed priv. Vester Allé Direktør cand. polyt. Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Rud. R. Frederiksen priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør Niels Hoffmeyer priv. Vester Allé Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Civilingeniør A. Vestergaard priv. Vester Allé Maskiningeniør Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé Mogens Lindhard priv. Ekspeditionsformand Phønix /Tagpapfabrikken Phønix A/S Vester Allé G. Holm Jensen priv. Pihlkjær Andr. Gaardejer Taborgaard Askovvej 117 Polenz Frederik Musiker Nørregade Politistationen Østergade Politistationen Politibetjent Egon Petersen priv. Vester Allé 468 Politistationen / Kriminalpolitiet Østergade

20 Pontoppidan Eleonora Lærerinde Søndergade Postkontoret Indtelefonering af Telegrammer hele Døgnet: Forlang Telegrafen Søndergade 5 88 Poulsen Tage R. Fiskemester Øster Allé Poulsen Hans Gaardejer Askovvej Poulsen Svend Handelsmand Vejen Søndermark 490 Poulsen Ruth Krog Lærerinde Bakkevej Poulsen Joh. Skomager 141 Poulsen Alfr. Sygekasseformand Danmarksgade Poulsen P. C. (Vejen St. Vandmølle) Vejen St. Vandmølle 26 Poulsen H. Værkfører Fredensgade Puggaard Villy Kroejer 87 V Radio-Jepsen Nørregade Radio-Jørgensen Nørregade Rasmussen K. Kæmner Østergade Rasmussen E. Overassistent Rolighedsvej Ravn Thorvald Gaardejer Nørremarken 311 Realskolen Jyllandsgade 242 Roed Johs. Depotindehaver Øster Allé Rolschou Nielsen Frisør / Fru Torpsallé Rudkjøbing Thor Skoleinspektør (Bakkelyskolen) Søndergade 6 Rønholts Herremagasin Nørregade Schlosser Andreas Smedemester Øster Allé Schlosser August Smedemester Fr. d. 7 s Gade 1 69 Schlunssen Hans Chr. Østermarken 33 X Schlünzen K. H. Vognmand Nørregade Schmidt Astrid Centralbestyrerinde / Frk. 190 Schmidt F. Dall Fotograf Nørregade Schmidt A. Købmand Søndergade Schmidt / Henrik Schmidt s Eftf. Produktforretning Skovvej Schmidt Emil Urmager og Guldsmed Nørregade 4 8 Schou Kr. Brød- og Mælkeudsalg Fr. d. 7 s Gade

21 Seeberg J. Gaardejer Skodborgbjerggaard 467 Seeberg Robert Skotøjsforretning Nørregade Salch M. Viktualiehandler Nørregade Shell Servicestation Esbjergvej Simonsen Hansine Sygeplejerske (træffes bedst 13-16) Øster Allé Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Sivebæks Th. Eftf. Landsretssagfører Nørregade Skaaning & Hauschildt Snedkermestre Skolegade Skatteraadskontoret Øster Allé Skjold Forsikrings-Akts. Søndergade Skjødt M. N. Grosserer Nørregade Skodborghus Kro Skodborghus 87 V Skov Thomas Assurandør Nørregade Skov Jens H. Lillebilvognmand Skovvej Skov Peder Produkthandler Borgergade Smedegaard Jørgen J. Handelsmand 67 Snedkernes Fagforening Rolighedsvej Socialkontoret 86 Socialkontoret 341 Sogneraadsforeningernes Ulykkesforsikring 429 Sommerlund Asmus Byttecentralen Nørregade Sommerlund Martin Cykle- og Installationsforretning 127 Sommerlund Math Landmand Vejen Vestermark 405 Y Statsbanerne - Stationen Banegaarden 76 Statsbanerne - Godsekspeditionen Banegaarden 100 Steffensen S. Lærer Skolegade 162 Sterup Mads Hønseriejer Vestermarken 353 X Strøm Edel Vester Allé 182 Strømpehuset (P. Dissing) Nørregade Sundhedskommissionen Vester Allé Svend s Kiosk Nørregade

22 Svenning s Maskinfabrik og Jernstøberi Omstilling til Privatbolig Nørregade Sydjydsk Damkultur A/S (Hansen & Jørgensen) Vejen Store Vandmølle 115 Sydjydsk Udlejningsforretning Omstilling til Bestyrer Børge Ninn 546 Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Sydjysk Frø- & Handelskompagni A/S Søndergade Søndergades Frugt- og Blomsterforretning Søndergade Sønderup H. Kvægavlsassistent Ahorngade Sørensen H. Bagermester Nørregade 125 Sørensen Henry Duplikeringsbureau Jernbanegade Sørensen Helene Forstanderinde Bloksborg 234 Sørensen Anders Gaardejer Øster Skibelundgaard Askov 387 V Sørensen N. M. Gaardejer Askovvej 11 7 Sørensen Peter Gaardejer Gruegaard 33 U Sørensen Jens Chr. Graver Skolegade Sørensen Thorvald Graver Vester Allé Sørensen Johs. Handelsmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Johs. Købmand Fr. d. 7 s Gade Sørensen Severin Malermester Gamstbro 343 Sørensen Kristian Murermester Vestergade Sørensen Osvald Overbetjent Højvang Sørensen Alfred Overlærer / Organist Askovvej Sørensen J. Overmontør, fhv. Skovvej 109 Sørensen M. K. Overportør 71 Sørensen Sv. Planteskoleejer 99 Tatol s Udsalg Søndergade Taxa Banegaardspladsen 17 Tegen Hans Overmontør Rosengade 437 Teglgaard-Jørgensen Holger Fabriksbestyrer Grønnegade Teilmann Folmer Overlæge Askovvej Termansen Johs. Hønseriejer Vejen Østermark 472 X Thams Georg Fabrikant Søndergade Thams Verner Værkfører Øster Allé

23 Theede A. Mekaniker Borgergade Thielsen P. Rosengade Thisgaard Th. Tandtekniker (Vejen Tandteknik) Østergade Thomsen Søren Gaardejer Ny Haksengaard Kongeaavej 374 U Thomsen Chr. A. Malermester Vesterled Thomsen Thora Rentrice Skovvej Thomsen O. Vejassistent Askovvej 272 Thorsen P. Dorteasminde 19 Thorsen Harald Repræsentant Øster Allé Thorsgaard N. Inspektør 429 Thorstad Kitty Tandlæge Nørregade Thuesen H. P. Stationsforstander statsaut. Vejer & Maaler Banegaarden 425 Tidens Tegn Nørregade Toldekspeditionen 296 Torvehallen Nørregade Tuborgs Depot Øster Allé Tølbøll H. Assurandør Søndergade Tømrernes Fagforening Vestergade Uldall Magnus J. Metalstøber Søndergade Ullerup Svend Kioskejer Nørregade Vaaben K. M. J. Landpostbud Søndergade Vang-Lauridsen Johs. Civilingeniør Grønvang 5 Vejen Alderdomshjem Skolegade Vejen Andelsmejeri Nørregade 12 3 Vejen Andelsmejeri Nørregade Vejen Automobil Lager aut. Fordforhandler Søndergade Vejen Avis Nørregade Vejen Bibliotek Museumspladsen 64 Vejen Boligforening Rolighedsvej Vejen Boligmontering Nørregade Vejen Bordfabrik (Skaaning & Hauschildt) Skolegade

24 Vejen Brugsforening Banegaardspladsen 5 10 Vejen Brugsforening Omstilling til Bestyrer A. C. Ninn priv. Banegaardspladsen 5 11 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 10 Vejen Brugsforenings Trælasthandel 11 Vejen Byskole Baungaardsvej Vejen Cementvarefabrik (P. Damm) Baungaardsvej 113 Vejen Cigarfabrik Nørregade Vejen Dampvaskeri (M. Th. Lynggaard) Nørregade 70 Vejen Elektricitets- & Vandværk 42 Vejen Elektricitets- & Vandværk Bestyrer M. Hansen priv. 130 Vejen Elektro Søndergade Vejen Foderstofforening Gennem 101 Omstilling til Uddeler S. Chr. Hansen Jernbanegade Vejen Foderstofforening Jernbanegade Vejen Gæstgivergaard (P. J. Pedersen) Fr. d. 7 s Gade Vejen Handelsskole Højvang Vejen Kino Nørregade Vejen Kiosk og Telegramhal (Viggo Jensen) Søndergade Vejen Kunstmuseum Østergade Vejen Lervarefabrik Nørregade Vejen Maskincentral Grunnetsgade Vejen Maskinfabrik A/S (F. Olesen) 65 Vejen Maskinfabrik A/S Ingeniør K. M. Olesen priv. Nørregade Vejen Materialhandel Nørregade Vejen Metalvarefabrik og Jernstøberi Søndergade Vejen Mineralvandsfabrik Nørregade Vejen Motor Compagni V. Østergaard priv. Tlf. Askov 94 Borgergade 11 A 550 Vejen Planteskole Askovvej 99 Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade Georg Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Søndergade 23 Søndergade

25 Verner Thams priv. Vejen Polstermøbelfabrik Øster Allé 4 Søndergade Vejen Produktforretning Skovvej Vejen Rutebilstation Jernbanegade 15 Vejen Sparekasse og Lørdag Søndergade 8 24 Vejen Svømmebad Danmarksgade 500 Vejen Sygekasse Korsgade Vejen Trælasthandel A/S 47 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Forvalter E. Askjær priv. 547 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Direktør Ad. Jørgensen priv. 212 Gennem 47 Omstilling til Vejen Trælasthandel A/S Bogholder J. P. Hansen priv. 369 Vejen Tørvefabrik 275 Vejen Venstreblad (Redaktør P. Andersen) Vester Allé 119 Vejen Vestermarks Brugsforening 150 Vejen Vævestue Vester Allé Vejen Ægforretning Kaj Johansens Ægforretning Omstilling til Forretningsfører Schmidt-Nielsen 25 Ahorngade Vejenhallen Omstilling til Vejen Svømmebad Fuglesangsallé Vester Kristian Gaardejer Sandskjærgaard 387 X Vestergaard A. Civilingeniør Bakkevej Vilhelmsen Carl Autoudlejning Askovvej Viola Blomsterforretning Nørregade Volcker Emil A. Bagermester Nørregade Wagner Egon Købmand Nørregade Warming N. Restauratør Søndergade Wiese Rosa Forstanderinde Baungaardsvej 146 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Søndergade * Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Møbelfabrikant J. D. Lawaetz Privatbolig Torpsallé Søndergade

26 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Værkfører Johs. Jensen Søndergade Privatbolig Plantagevej 3 Willadsen / Søren Willadsen s Møbelfabrik I/S Omstilling til Bogholder H. Holgersen Søndergade A Privatbolig Vester Allé 31 Willumsen V. Hjemmebageri Nørregade Wind Eskild Landbrugsmaskineforretning Repræsentant W. Jodehl Rolighedsvej Winkel Laurits Vognmand Vejen Vestermark 195 Winther Th. Kasserer Rolighedsvej Østergaard P. C. Bryggergade Østergaard / V. Østergaard & P. Fejfer Autohandlere Borgergade 11 A 550 Østergaard J. N. Redaktør Nørregade Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen. 26

Vejen Telefonbog 1954

Vejen Telefonbog 1954 Vejen Telefonbog 1954 Registreret i telefonnummer-orden. I 1954 kunne der telefoneres til 515 numre (570 55 uden registrering) og 543 abonnenter (hvoraf 41 havde delt nummer). * betyder flere linier /

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

VEJEN KRONOLOGI. Udskiftning af Grønvang. Indbyggertal iflg. TRAP DANMARK. Andst 540. Bække 374. Gesten 392. Læborg 321. Malt 347.

VEJEN KRONOLOGI. Udskiftning af Grønvang. Indbyggertal iflg. TRAP DANMARK. Andst 540. Bække 374. Gesten 392. Læborg 321. Malt 347. VEJEN KRONOLOGI 1785 Udskiftning af Grønvang. 1801 Indbyggertal iflg. TRAP DANMARK Sogn Antal Andst 540 Bække 374 Gesten 392 Læborg 321 Malt 347 Veerst 180 Vejen 296 1843 Læsekreds oprettes i Vejen sogn.

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT. Ubrudt bebyggelse gennem 1500 år

HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT. Ubrudt bebyggelse gennem 1500 år 1. - benyt værktøjslinien til at forstørre, søge o. a. - - klik på pil allerøverst tv. for at komme til forrige side! HVEM BYGGEDE HUSENE I VEJEN ASKOV MALT Arkitekter - Ingeniører - Entreprenører Håndværkere

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011 Kenneth Frederiksen Malerfirma Kurt Hansen A/S Birch & Svenning Anders Andersen s Rengøring Malermester Leif Nielsen Eftf. ApS ANTIRUST Centret A/S POUL THOMSEN ENTREPRISE ApS GARDIN NYT VELFAC A/S SVEND

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012

Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Esbjerg og Omegns Pelsdyravlerforening Skindudstilling Fredag den 27. januar 2012 Dommere: Liniedommere: Jens Arne Kristiansen og Brian Vemmelund Velvet, Jaguar, Redglow, Stardust, Blue Iris: Preben Due

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes,

Andersen, Jens Møller Albrecht, Andersen, Johannes, Side 2 I begyndelsen af 1930-erne rejste en bogagent rundt og forsøgte at overtale håndværkerne til at købe et dyrt - og værdiløst - 3-bindværk, der hed "Det danske Landhåndværk". Guleroden, der skulle

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk)

Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Rulleliste - bygge- og vedligeholdelsesarbejder i prisklassen 300.000-3.000.000 kr. (alfabetisk) Hovedentrepriser Byg A/S - 21829579 Bent Nielsen & Søn A/S - 29407312 Bertels Entreprise - 33847696 Bredsten

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Alslev Brugs 1898-2012

Alslev Brugs 1898-2012 1 Det var en gruppe fremsynede Alslev-Hostrup folk, der i 1897 med førstelærer H.P.H. Novrup (1861) som formand, stod bag etableringen af en vareindkøbsforening, som skulle betjene indbyggerne i dobbeltsognet

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

BFB MEDLEMSLISTE. Bemærkning Viet Udmeldt Indmeldt 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år Født AFG. VD 1 Jens Møller, Abterpvej 3, landmand

BFB MEDLEMSLISTE. Bemærkning Viet Udmeldt Indmeldt 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år Født AFG. VD 1 Jens Møller, Abterpvej 3, landmand BFB MEDLEMSLISTE NR. Navn, Adresse 1 Jens Møller, Abterpvej 3, landmand Brandmajor / Æresmedlem 01-04-1930 2 3 Peter Jensen Andersen, Brogade 10 Æreret 16-09-1919 26-02-1891 4 Joh. Andresen, Brede Bortflyttet

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Håndværkerliste Februar 2015

Håndværkerliste Februar 2015 Håndværkerliste Februar 2015 Firmaoplysning Firmanavn adresse Alarm Arden EL-service A/S Gutenbergvej 1 9510 24259560 Morten de Linde morten@arden-el.dk 40877363 Ja Hera A/S Plastvænget 20 9560 76249415

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere