Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i HF Søvang 13. April, 2013."

Transkript

1 Generalforsamling i HF Søvang 13. April, Ved generalsforsamlingens start var der 58 stemmeberettigede haver repræsenteret. 1 - valg af dirigent Chresten 43 foreslået og valgt 2 valg af referent Torben Toft 75 foreslået og valgt 3 referat af generalforsamlingen oplæses Jon 55 læste op Referatet blev enstemmigt godkendt 4 bestyrelsen aflægger beretning for 2011 til godkendelse Formanden, Jesper 45 fremlagde bestyrelsens beretning. Der er i 2012 lavet forbrugsfest, som har givet ca kr i overskud. Dette betyder at Duehuset frit kan benyttes idet overskuddet går til strøm, mm. Der er lavet planer for færdiggørelsen af Duehuset. Duehuset bliver brugt til mange forskellige arrangementer, børnespisning, sangaftner, strikkeklub, debataftner, mm. Der er afholdt loppemarked, med et pænt overskud, knap Pengene går til legepladsen, som er ved at blive fornyet. Derudover en masse faste arrangementer. Arbejdsdagene kan vi stadig blive bedre til, men 2012 havde flere gode arbejdsdage, med energigivende projekter som fx bålplads I 2013 vil arbejsdagene fortsat indeholde energi-givende projekter Hotspot kører rigtig godt, med nye højder og hastigheder. Hotspot generer et stort overskud, og sammen med drumspot har det givet 5000 kr til haveforeningen. Tak til Mads 98. Der er en tæt forbindelse til den anden side af søen, til de haveforeninger der er derovre, med bådgruppe, sociale arrangementer, snak om kloakering osv. Kontraktforhandlinger i forhold til leje af grund er afleveret til kommunen. Disse er blevet forhalet, idet det skal ordnes i sammenhæng med kloakering. Kommunen er i gang med at overveje priserne for udleje af jord. Der er gisninger om store prisstigninger. PT har havelejen en lav pris, men det er ikke givet det vil fortsætte. Byrådet skal tage stilling til det. PT ved vi ikke hvornår beslutningen skal tages. Bestyrelsen vil forsøge at forhandle sig frem til øgede rettigheder, hvis vi skal betale mere for jorden. Desuden er bestyrelsen indkaldt til møde omkring finansering af kloakering. Ingen ved hvordan finasieringen kommer til at blive. Kommunen har forskellige løsningsforslag i spil. Bestyrelsen har også forskellige løsninger i spil, herunder at de enkelte havelejere køber jorden. Vi vil formentligt få kloakering i Bestyrelsen er i gang med at beregne hvordan vi kan gøre det så der bliver færrest mulige udgifter, og forhandlingerne skal fortsætte. Bestyrelsen ved endnu ikke hvornår den nye kontrakt kan forhandles på plads, idet markedspriser og kloakering skal ind i forhandlingerne skal gerne byde på diskusion om hvad vi vil med Søvang; Hvad er balancen imellem fællesskab og det private. Priser på huse. Aktiviteter. Brugerindflydelse. Engagement. Økonomi. Der bliver en visionsdag d. 8 juni, hvor vi kan diskutere hvad vi vil med vores haveforening, Bestyrelsen vil lave forhandlinger i Arbejdernes Landsbank for at sikre medlemmerne bedre lånemuligheder. Bestyrelsen opfordrer til at flere er aktive i arrangementer.

2 Kommentarer: Der er spørgsmål til ejendomsskat i tilfælde om ejendomsret. Dette er ikke klarlagt endnu, men skal med i forhandlingerne. Der er erfaringer fra en anden haveforening, som har købt jorden, og deres faste udgifter er ikke steget. Beretningen blev enstemmigt godkendt til klapsalver. 5 årsregnskab for 2012 med revisionsprotokol til godkendelse Årsregnskabet blev fremlagt af Jesper 45 og Mariann 60, da kasserer Bente 56 ikke var til stede. Vi har en lille ubalance i vandregnskabet. Idet der er brugt mere end der er betalt for. Der bliver sat vandure op, for at finde ud af hvor der er et merforbrug. Der bliver stillet forslag op om at betale afdragene til vandlånet hurtigere. Der er brugt færre penge til fælleshusenes renovering, men det er fordi der stadig mangler nogle af opgaverne. De store arrangementer som sommerfest, søvang cup mm, giver færre udgifter end budgetteret Der bliver afsat penge til fællesaktiviteter, de bliver ikke brugt pt. Der er plads til flere aktiviteter. Bente takker af som kasserer, og giver pinden videre. Stor applaus til Bente for hendes indsats. Kommentarer: et medlem vil gerne have præciseret hvordan vandet afregnes, så man ved hvad fælleshusene står for. Beretningen er vedtaget. 6 indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer 10 Der afholdes generalforsamling hvert år i april og oktober Motivation; Forslaget begrundes med øget demokrati og medindflydelse Efterårsforsamlingen vil være til principielle diskussioner, så der er god tid til diskutere indkomne forslag, samt til mere overordnede diskussioner. Kommentarer: det forslås at efterårsforsamlingen flyttes til September dette er forslagsstilleren enig i. der er kommentarer om at to generalforsamlinger kan resultere i at der hurtigere kan laves forandringer i haveforeningen. Der er 38 stemmer for. der er 10 stemmer imod. Der er 7 neutrale. I alt 55 stemmeberettigede til stede ved afstemningen Forslaget blev vedtaget, (forslaget blev desuden enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april) 4.6 Ved salg af have modtager haveforeningen en procentsats af salgsprisen Motivation; bestyrelsen vil gerne have økonomi til flere aktiviteter, til bedre huse, til solenergi, og til at forbedre fællesskabet.

3 Vi har en billig husleje, og alle herude har oplevet værdi stigninger i deres huse. En lille del af dette overskud kan gå tilbage til fællesskabet. Bestyrelsen ønsker at trække forslaget for at give plads til debatten over sommeren for så evt. at kunne stemme om det til efteråret. Per 37 ønsker at opretholde forslaget Det kræver en længere debat, for at kunne tage ordentlig stilling til det. Et medlem opfordrer til at stemme imod, et andet opfordrer til at stemme blankt nu hvor bestyrelsen har trukket forslaget. 6 stemmer for. 22 stemmer i mod. Resten stemmer blankt. Forslaget er forkastet 4.7 (under 4 overdragelse af have) NYT punkt 4.7 Huspriserne har et loft for salgpris. Motivation; en bekymring for hvem der kan få råd til at købe huse i Søvang. Foreslaget blev trukket af forslagsstilleren, med henblik på at fortsætte debatten henover sommeren. Der afholdes dog en håndsoprækning for at se hvor mange der er bekymrede over prisudviklingen i Søvang. Over halvdelen udtrykker bekymring. 5.1 Havelejen opkræves 1 gang årligt i oktober, første gang 2013 Motivation; det letter arbejdet for bestyrelsen. Kommentar; Det er mange penge at skulle betale EN gang om året. 25 Stemmer for 14 imod forslaget er faldet, idet det kræver 2/3 dels flertal Indkaldelse til generalforsamlinger sker også via mail og sms. 46 stemmer for. Forslaget blev vedtaget (forslaget blev desuden enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april) 11.5 Afsnittet om kælderudvalget slettes 43 stemmer for. Forslaget blev vedtaget (forslaget blev desuden enstemmigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april) 3.7 (under medlemmer) Nyt punkt 3.7 Haveforeningens medlemmer forpligter sig til at deltage i mindst 2 arbejdsdage årligt.

4 Motivation; for at skabe fælleskab, og for at øge arbejdsindsatsen. Nogle ser det som en bøde hvis vi skal betale for ikke at komme Andre ser det som en mulighed for at kunne bidrage økonomisk hvis man ikke kan komme til en arbejdsdag 7 stemmer for. Forslaget er faldet 3.7 (under medlemmer) Nyt punkt 3.7 Haveforeningens medlemmer forpligter sig til at deltage i mindst 1 arbejdsdag årligt. 30 stemmer for 11 stemmer imod 6 stemmer blankt Forslaget er faldet da 2/3 af de fremmødte skal stemme for. 7.4 Bestyrelsens har ret til at efterse haveloddet når den ønsker det. Haverne skal holdes i henhold til foreningens regler for vedligeholdelse af haver. (betyder at havevandring afskaffes) Motivation; kontrollen skal væk, men man skal stadig holde sin have pæn. Kommentar; Det vil blive sådan at haverne i nogle tilfælde ikke vil blive holdt. 9 for. Forslaget er faldet 7.4 Bestyrelsens har ret til at efterse haveloddet når den ønsker det. Haverne skal holdes i henhold til foreningens regler for vedligeholdelse af haver. Der vil være vejvandringer 2 gange om året, hvor haverne efterses fra vejen. (vejvandringerne erstatter havevandringerne) Kommentar; det kan skabe splid i mellem naboerne, hvis der ikke er havevandringer. Forslaget er faldt 7.4 Der vil være én havevandring om året sidst i Juni Motivation; det er tidskrævende for bestyrelsen med to havevandringer. det vil skabe haver der ikke bliver holdt ordenligt. Nogle har brug for have vandringer 2 gange om året. Nogle synes der må være tillid til at folk selv holder haverne forslaget er faldet. Indkomne forslag som ikke er vedtægtsændringer; 1. Forslag til havevandringsregler Hækken skal klippes en gang om året inden:

5 a. 1. august b. 15. juli dog skal havegangene holdes farbare i hele sæsonen, så trafik og parkering ikke generes. Motivation; det er ikke nødvendigt at hækkene bliver klippet 2 gange om året. Der er forskel på hvilken type hæk man har. forslaget blev vedtaget. Det blev vedtaget at datoen for hækklipning er 15. Juli. 2. Flagstang placeres ved siden af søvang manden foran duehuset. Motivation; Den står bedre der. Mange for Få imod Forslaget er vedtaget. Vandlån afdrages hurtigere end de nuværende 400 kr. halvårligt pr. have. 700 kr. pr halvår 500 kr. pr halvår Motivation, det bliver billigere for os i forhold til renter Det foreslåes at hver have kan betale sit lån ud. (Bestyrelsen vil arbejde hen mod en løsning hvor det bliver muligt for den enkelte at betale sin del af lånet ca. 5500,- ud på en gang) Der stemmes om det mest vidtgående forslag først, (700 kr. halvårligt) 41 stemmer for. Forslaget er vedtaget 3. Asfaltering af haveforeningens første parkeringsplads. Motivation; forslaget bliver dyrt, så forslagsholderen, Anna 59 er selv lidt i tvivl om det fornuftige i det, og trækker derfor forslaget. 4. Brænde det foreslåes at der kun må brændes brænde samt alm. savsmuldsbriketter i brændeovne, dvs. ingen koks, samt andre lugtende briketter. Motivation; det lugter dårligt lige nu, og det er sundhedsskadeligt at indånde luften når der bliver fyret. Flere medlemmer er mener koks er ekstremt giftigt. Et medlem mener det vil være dyrt og besværligt da nogle skal skifte brændeovnen Et medlem mener vi skal henholde os til lovgivningen. Et medlem opfordrer til at vi sætter os ind i hvordan man bedst muligt brænder korrekt i brændeovnen. Et medlem opfordrer til en rummelig overgangsordning, hvis forslaget vedtages. 43 Stemmer for. Forslaget er vedtaget. (ny ordensregel). (der er bred enighed om at man godt må brænde allerede indkøbt koks og briketter af, men ikke købe mere).

6 5. Øvelokale i fælleshusets kælder Motivation; Vi vil gerne have et øvelokale, så man kan spille uden at genere naboerne. Det bliver financeret af at dem der vil benytte det, selv skal etablere og finansere. Der skal laves regler for hvornår der kan spilles, så man ikke generer naboerne Kælderen bliver i forvejen benyttet til andre formål De andre formål kan stadig opretholdes Det vil bibringe mere liv til Søvang. Det kunne muligvis bibringe penge til haveforeningen. Der skal kommunikeres med naboerne, så det ikke kommer til at genere. 40 Stemmer for. Forslaget er vedtaget. 6. Bomnøgler udleveres til alle, så vi selv kan administre det ud fra bestyrelsens anvisninger. Et års prøvetid der er bekymring for vejenes tilstand, hvis forslaget vedtages. Det er de store lastbiler der ødelægger vejene, og ikke de små privatbiler. Få stemmer for flere stemmer imod Forslaget er forkastet 7. Grønne åndehuller 4 steder i haveforeningen. Motivation; at forskønne haveforeningen uden for haverne. Til gavn og glæde for fællesskabet. Der er mange fællesarealer i forvejen som er tidskrævende, flere åndehuller vil kræve mere arbejde. Hvor skal kloakeringen ligge, det vil være synd at bruge arbejdskraft på noget der skal laves om i forbindelse med kloakeringen. Tovholder på arbejdsdagene mener der er arbejdskraft nok til at det kan fungere. Der er bekymring for sikkerhed i forhold til udsigten fra bilerne. Der er bemærkninger om at naboerne til åndehullerne skal medinddrages. Der kan være haveejere der skal lave ændringer i deres adgang til haven. Forslaget kan arbejdes videre med hen over sommeren (fx til visionsdagen) Forslagsstiller trækker forslaget tilbage 8. Byggeregler vurderes og justeres i forhold til reglementet i det kommende år Motivering; reglerne synkroniseres så automatisk Der er bekymring om at det vil skabe stramninger Det vil sikre at vi overholder loven.

7 12 stemmer for. 16 stemmer imod forslaget er forkastet. 9. Ændring i byggeregulativet i forhold til redningsåbning. Forslaget er trukket tilbage af forslagsstilleren 10. Ændring i byggeregulativet: nuværende; taget skal have mindst 15 graders hældning. ny; taget skal have 7.5 graders hældning. Motivation; de små huse kan få lidt højere til loftet. Kommentarer: der er bekymring for om at det kan betyde at husene skygger ind i naboens haver. Der skal ikke lægges regler ned over os, som ikke er nødvendige i forhold til lovgivningen Det er vigtigt at man lytter til naboerne, og det er derfor byggeudvalget er der. Vi har det med at udnytte reglerne fuldt ud, og de er skabt gennem mange år. Derfor skal vi være varsomme med at slække på reglerne. 10 for. Flere imod forslaget er faldet 11. Der må opføres shelter i haven. Shelter defineres som; Max 6 m2. Max højde på 145 cm fra grund. Taghældning på min. 10 grader. Det må ikke isoleres. Der skal være fast gulv. Det skal stå på punkter. (der må ikke støbes fast fundament) Motivation; det er fedt hvis vi kan sove i haverne. Kommentar; Jesper 45 har snakket med kommunen, som ikke er imod. Mange stemmer for. Ingen imod forslaget er vedtaget. 12. Ordensregel 7 bortfalder. Vi river vejene 1. og 3. søndag i måneden Motivation; vi overholder den ikke alligevel mange for. 3 imod. Forslaget er vedtaget 13. Ordensregel 18. katteejere skal etablere et kattetoilet. Sandarealet skal være 1.5 gange 1.5 meter. Motivation; nogle haver er stærkt befængt med kattelort.

8 Nogle haver er så stærkt plagede af kobberfarvede kattelorte, at folk ikke kan bruge haverne. Katte ejerne er ikke generet af det, idet deres katte holder andre væk. Kattene holder os rotte- og musefri. Forslaget er trukket 14. Ordensregel 18. katteejere skal etablere et kattetoilet. Det præciseres af den nye bestyrelse hvad et kattetoilet er. Mange stemmer for. Ingen imod forslaget er vedtaget 15. Ordensregel 21 a Det er tilladt at etablere parkeringsplads i haverne i forbindelse med vejene. Mange for. 1 imod. Forslaget er vedtaget 16. Ordensregel 21 b. ingen store biler på havevejene bestyrelsen vurderer hvad der er store biler. Motivation; de store biler generer, og hører ikke hjemme på vejene. Der etableres gode parkeringspladser andre steder i haveforeningen. Mange for. Få imod Forslaget er vedtaget. 17. Ordensregel 28 krav om havelåge udgår Kommentarer, Der skal stadig være tydeligt nummer ved hver have. 30 for. 1 imod forslaget er vedtaget 18. Ordensregel 18 Høns i haverne Ændringsforslag A Der må etableres hønsehold i haverne på max 10 pr have. På engle må etableres hønsehold. Hønseholdene skal holdes på en måde så de ikke tiltrækker rotter. Hønsene skal holdes inden for haverne. Eventuelle problemer og spørgsmål skal rettes til et hønseudvalg bestående af mindst 2 personer. Motivationen; hyggeligt og mulighed for at bruge sit haveaffald. Kommentarer: det er lovligt at have høns i haverne

9 hvis vi ønsker det på englemarken, skal vi søge om det. Der er regler om 2.5 meter fra skel, og der skal være nabohøring. Bekymring for larm og rotter og måre. Nogle mener man kan have høns uden rotter, hvis de bliver fodret restrektivt. Forslag A først. Mange for. færre imod forslaget er vedtaget (dermed bortfalder forslag B og C som var mindre vidtgående) 7 - Godkendelse af budget Jesper 45 fremlagde det udsendte budget. Det primære projekt for 2013 er færdiggørelse af Duehuset, med toilet- og tankforhold. Det er der sat penge af til. Derudover er de store poster parkeringspladser, bomme til vejene og ral, legepladsen, og arbejdsdage. Der er småjusteringer i forhold til fester og aktiviteter. Der skal justeres idet der er en regnefejl. Dette vil formand og kassererhjælpen kigge på, så det retter sig så tæt som muligt til et nul-regnskab. Budgettet blev enstemmigt godkendt 8 valg af kasserer Bente have 56 modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår Thorkild have 17, der er enstemmigt valgt. 9 valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 i ulige år. Jørn have 41 er på valg modtager genvalg Morten have 86 er på valg modtager genvalg De er genvalgt 10 - Valg af revisor Valg af interne revisorer Mariann have 60 modtager genvalg. Og er valgt for 2 år Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. Claus 1 er 1. suppleant. Sune 50 er 2. suppleant. Ane 65 er 3. suppleant. 12 eventuelt Der er eksempler på at haverne bliver slået op på en boligportal, og lejet ud. Dette vil bestyrelsen kigge på. Opfordring til at der ved næste generalforsamling, er en procedure således at de indkomne forslag

10 er relevante og gennemarbejdet.

Generalforsamling i HF Søvang 9. April, 2012.

Generalforsamling i HF Søvang 9. April, 2012. Generalforsamling i HF Søvang 9. April, 2012. 43 haver er repræsenterede, heraf er 39 stemmeberettigede (da man kun er stemmeberettiget hvis man ikke har restance/skyld til haveforeningen). 1 - valg af

Læs mere

Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010

Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010 Referat af generelforsamling H/F Søvang 10. april 2010 Referent: Torben Toft (have 75) 1. Valg af dirigent Mads Bishoff blev valgt som dirigent. 2. Referat fra sidste generalforsamling Oplæsning af referat

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Punkt 3: Bestyrelsen aflægger beretning for 2010 til godkendelse. Punkt 4: Årsregnskab for 2010 med revisionsprotokol til godkendelse

Punkt 3: Bestyrelsen aflægger beretning for 2010 til godkendelse. Punkt 4: Årsregnskab for 2010 med revisionsprotokol til godkendelse Referat fra generalforsamling i H/F Søvang 9. april 2011 Punkt 1: Valg af referent Valg af dirigent og referent: Trille46 dirigent og Peter52 referent. Punkt 2: Referat fra sidste generalforsamling oplæses

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 25/5 2014 1. Valg af dirigent. Maj-Britt blev valgt. Og erklærer den ekstraordinær generalforsamling for lovlig. 2. Valg af 3 stemmetællere. Stemmetællere valgt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2013 d

Generalforsamling 2013 d Generalforsamling 2013 d. 6.4.13 Referat for generalforsamling H/F Rugholm 6. April 2013 Til generalforsamlingen var 42 haver repræsenteret og i alt 84 stemmeberettigede. 1) Valg af dirigent Poul Erik

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009.

Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Referat af generalforsamlingen lørdag den 18. april 2009. Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Svend Erik Hansen, Karsevænget 4. 1. Valg af dirigent. Morten Christiansen blev valgt. 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014.

Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Indkomne forslag til generalforsamlingen i Sommerbyen Ejbylund, lørdag d. 5. april 2014. Bestyrelsen har indstillet følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag nr. 1 Ændring af ordensregel nr. 7.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016

Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016 Referat ordinær generalforsamling i Birkevang - 13.marts 2016 1. Valg af 2 dirigenter: Jørgen (113) + Kaare (28) Valg af 2 referenter: Michael (81) + Carsten (158) Valg af stemmetællere: Pia ()+ Else()

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere