Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Essence. 3G Bordtelefon. Bruger manual - 1 -"

Transkript

1 Essence 3G Bordtelefon Bruger manual - 1 -

2 INDHOLD 1. KOM GODT IGANG GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER... 6 OPKALD... 6 BRUG AF MEDHØR... 6 SAMTALE- OG RINGEVOLUME... 6 MUTE... 6 AFVIS OPKALD... 6 RING OP IGEN SMARTE FUNKTIONER... 7 LYDLØS PROFIL... 7 ADMINISTRATION AF KONTAKTER... 7 HURTIGTASTER... 7 KONFERENCE KALD / SAMTALE... 8 OMSTILLE FLERE SAMTALE FUNKTIONER... 9 OPKALDS LOG... 9 BANKE PÅ... 9 VIDERESTILLING... 9 SAMTALESPÆRRING ANDRE TELEFON FUNKTIONER TEKST MEDDELELSER / SMS UNDERSTØTTELSE AF HEADSET TELEFON INDSTILLINGER JABLOTOOL CLOUD KONTAKT ADMINISTRATION OPKALDS LOG ER ALTID TILGÆNGELIG TEKST BESKEDER TELEFON ADMINISTRATION FEJLSØGNING SIKERHED OG GARANTI OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING GARANTI SIKKERHEDS INSTRUKTIONER GDP-06.DAN.MAN.User_Manual.02.D - 2 -

3 1. KOM GODT IGANG Opkalds historik Hurtigkalds taster Lydløs (ingen ringetone) Opkaldsliste Kontakter Håndfri opkald - 3 -

4 1. Åben låg til SIM og batteri. 2. Indsæt SIM kort. 3. Indsæt batteri og luk dækslet. 4. Fastgør støtte ben. A B 5. Indstil højde på støtte ben. Position A Position B 6. Tilslut kabel til telefonrør

5 7. Vælg korrekt stik. 8. Isæt stik i strømforsyning. EU UK US 9. Sæt USB kabel i telefon og i strømforsyning. 10. Sæt strømforsyning i kontakt og tænd for telefonen ved at trykke på. NU ER DU KLAR TIL DIN FØRSTE SAMTALE

6 2. GRUNDLÆGGENDE OM SAMTALER Essence er en professionel telefon som du allerede kender dem. Du ringer på samme måde som fra en fasttelefon, samtidig med man har fordelene ved mobil teknologi. OPKALD Løft røret, tast nummeret og vent på at modageren svarer. Når du løfter røret lyser LED-lyset øverst til højre. Når nogen ringer til dig blinker LED-lyset. BRUG AF MEDHØR Tast nummeret uden at løfte røret, tryk på og vent på svar fra modtager. Hvis du allerede taler med brug af telefonrøret trykker du på og telefonen vil skifte til medhør. Læg telefonrøret på igen. Hvis du vil bruge telefonrøret igen, løftes røret af og du trykker på eller for at afslutte medhørs funktionen. Under samtale på medhør vil lyse. Du kan starte en samtale med medhør direkte når du vælger en kontakt fra telefonbogen og trykker på. Du modtager en samtale på medhør ved at trykke på. SAMTALE- OG RINGEVOLUME Brug og -knapperne under samtalen for at hæve eller sænke samtale lydniveau. Når du ikke er i samtale regulerer disse knapper ringe- og lyd niveau. MUTE Hvis du skal tale med nogen på kontoret uden at personen i den anden ende hører det, kan du bruge lydløs funktionen. Tryk på for at mute mikrofonen. Tryk på -knappen igen for at fortsætte samtalen på telefonen. LED-lyset vil blinke når lydløs er på. AFVIS OPKALD Når telefonen ringer, tryk på. Du vil afvise det indkommende opkald. Når du er i en samtale kan du bruge for å afslutte samtalen. Ved at trykke på RING OP IGEN vil du ringe op igen til det sidst opkaldte nummer

7 3. FUNKTIONER LYDLØS PROFIL Tryk på og du vil ikke blive forstyrret af opkald og meddelelser. Hvis nogen ringer vil du bare se at LED-lyset øverst til højre blinker og du vil se opkaldet på displayet. Aktiv lydløs profil vises af lysende LED. Ved at trykke på under opringning dæmper du lyden på opkaldet. ADMINISTRATION AF KONTAKTER Administrer dine kontakter på telefonen eller i en browser. Når du kobler din Essence til JabloTool cloud vil dine kontakter blive synkroniseret mellem din Essence, JabloTool og Googleeller Exchange-konti. Se og prøv det. Tilføj ny kontakt på telefonen Tryk på >NY KONTAKT... Skriv kontaktdetaljerne ind. Du gemmer ændringerne ved at trykke på. Telefonen vil bekræfte med Kontakt gemt. Når kontakten er gemt holdes en Hurtigtast nede for at tildele den til kontakten. Du kan også vælge at gemme en kontakt fra opkaldslisten eller fra en tekstmeddelelse ved at trykke på. For at få + tegnet frem, tryk to gange på. Rediger kontakt på telefonen Tryk på og scroll nedover til din kontakt. Tryk på >Redigere og begynd redigeringen. Gem ændringer ved at trykke på, kort tryk på for at slette den skrevne tekst eller tryk i længere tid på for at slette ændringerne. For flere valg, scroll ned til din kontakt og tryk på. Du har nu følgende valg: Ring til kontakten, Opret ny kontakt i telefonbogen, Tildel en hurtigtast til kontakten, Slet kontakten eller Slet alle kontakter. HURTIGTASTER For de kontakter du ofte ringer til - familie, venner og kollegaer - vil du gerne have hurtig tilgang. Tildel dem en af de 11 Hurtigtaster, enten på telefonen eller online på og notér deres navnene på de blanke etiketter ved siden av Hurtigtasterne. Se i slutningen på denne guide for flere Hurtigtast-etiketter. Gem ved at trykke på en Hurtigtast Tryk på tom i tre sekunder og vælg det ønskede telefonnummer fra telefonbogen og bekræft ved at trykke på. Hvis du trykker på Hurtigtasten i tre sekunder kan du se den lagrede kontakt, holdes tasten nede i længere tid og bekræft med slettes kontakten fra Hurtigtasten. Hvis Hurtigtasten er tom vil telefonbogen blive åbnet

8 Lagre fra kontakter Åben telefonbogen ved at trykke på, vælg den ønskede kontakt og tryk på og vælg Tildel hurtigtast. Hvis kontakten har flere numre skal du vælge hvilket nummer, som skal tildeles en hurtigtast og bekræfte det ved at trykke på. Blinkende Hurtigtaster er tomme. Hurtigtaster med fast lys er blevet tildelt et nummer. Hurtigtast LED blinker når den lagrede kontakten ringer til dig. Hurtigtast LED lyser når du ringer til kontakten. Langsom blinken af angiver et mistet opkald fra den lagrede kontakt. For at slette en gemt kontakt, hold i fem sekunder og bekræft ved at trykke på. KONFERENCE KALD / SAMTALE Op til seks personer kan let kobles sammen i en konferencesamtale. Bare ring til den første person, og tilføj derefter de næste, en efter en. Opsætning af en konferencesamtale Ring til den første deltager som normalt og bed vedkommende vente lidt. Tryk på, vælg Tilføj til samtale... og vælg den anden person. Bekræft med og vent på at samtalen etableres og kobles sammen. Gentag for at tilføje flere personer. Privat samtale under konferencesamtale Du kan snakke privat med en enkelt deltager under en konferencesamtale. Tryk på og vælg Privat # og vælg derefter personen fra en liste over konferencedeltagerne. For at afslutte en privat samtale og returnere til konferencen, tryk på og vælg Konference. Du kan frigøre en eller flere deltagere fra konferencesamtalen på lignende måde. Under en konferencesamtale, tryk på, vælg Afslut # og vælg fra en liste over konferencedeltagerne. Du kan også bede den anden part om at lægge på. OMSTILLE Omstillingsfunktionen tillader dig at stille en aktiv samtale om til et andet telefon nr. Under en indkommende samtale tryk på, vælg Overfør... og vælg hvilken kontakt du skal stille samtalen om til. Bekræft med og vent et øjeblik. Du kan altid trykke på og vælge Annuller for at afbryde omstillingen og komme tilbage til den personen der ringer op. Nogen av de avancerede funktioner vil ikke virke ordentlig uden at de understøttes af mobiloperatøren

9 4. FLERE SAMTALE FUNKTIONER OPKALDS LOG For at se alle samtaler kan du trykke på. For at se mistede opkald tryk på igen. Hvis blinker har du et mistet opkald. Hvis også blinker har du et mistet opkald fra en kontakt gemt under Hurtigtasten. BANKE PÅ Banke på funktionen indikerer et indkommende opkald, mens du er i en anden samtale. For at bruge Banke på funktionen skal den aktiveres i Samtale indstillinger. VIDERESTILLING Hvis du skal være borte en længere periode, kan du viderestille indkommende opkald til en kollega eller til en anden telefon. Tryk på > Indstillinger > Samtaler > Viderestil opkald for at sætte det op. Alle opkald Viderestiller alle indkommende samtaler. Hvis optaget Når nogen ringer og du er optaget i en anden samtale. Hvis intet svar Når nogen ringer og du ikke har svaret inden for 5 til 30 sekunder. Du angiver tiden når du aktiverer denne viderestilling. Hvis ikke tilstede Når nogen ringer og telefonen er slået fra eller der ikke er dækning. Afslut viderestilling Afslutter alle viderestillinger. SAMTALESPÆRRING Samtalespærring er en tjeneste som tillader dig at blokere for uønskede indkommende eller udgående opkald. Tryk på > Indstillinger > Samtaler > Samtalespærring for at sætte det op

10 5. ANDRE TELEFON FUNKTIONER TEKST MEDDELELSER / SMS Du kan læse og skrive tekstmeddelelser på telefonen og også online på som er mere komfortabelt. Når du modtager en SMS vil du få et ikon frem i displayet. Tryk på for at åbne meddelelsen. Brug for at bladre ned igennem meddelelsen. Andre valg som Svar, Videresend, Slet eller nummerlagring og meddelelsesdetaljer er tilgængelige under. Meddelelses hukommelse Der kan gemmes ialt 100 ind- og utgående meddelelser på telefonen. Når grænsen nås, bliver de ældste meddelelser automatisk slettet for at give plads til nye beskeder. Meddelelser på telefonen spejles i JabloTool cloud, mens Premium-brugere har 24 måneders meddelelses historik. S næste side eller for mere information. Skriv meddelelser Gå ind i meddelelses menuen ved at trykke på, vælg Meddelelser og Skriv ny... Skriv meddelelsen. sletter bogstaver, og brug pilene til at flytte rundt. Hvis du ønsker at gå tilbage uden at sende eller at starte på ny, tryk på og vælg det ønskede alternativ. For at sende beskeden tryk på og tryk enten på en Hurtigtast, vælg fra Telefonbog ved at bruge eller indtast et telefonnummer og bekræft med. Du vil modtage en leverings bekræftelse når beskeden er leveret. UNDERSTØTTELSE AF HEADSET Hvis det ønskes kan du tilslutte et headset. Indsæt headset i en RJ-11 til 2 3,5 mm jack adapter (fås som ekstraudstyr) og isæt adapteren Essence telefonen isteden for telefonrøret. Skift til headset funtion ved at bruge > Indstillinger > Telefon > Headsæt aktivt. Tast et nummer eller vælg en kontakt og start samtalen med at trykke på. Hvis du trykker på, vil samtalen være en normal håndfri samtale, akkurat som uden headset. For indgående opkald Tryk på for at acceptere det. For at afslutte eller afvise en samtale tryk på. Tryk på TELEFON INDSTILLINGER > Indstillinger > Telefon for at angive Dato & tid, Sprog og Vis kontrast. Tryk på > Indstillinger > Lyd for at justere volumen på ringetonen (Lydstyrke meddelelsealarm), vælg ringe melodi (Ringetone), juster volumen når du taler i røret (Håndsæt volumen) / Handsfree (Handsfree volumen) og juster Tastatur lyd

11 6. JABLOTOOL CLOUD JabloTool cloud udvider din telefons funktionalitet ved at give adgang til at du via en hvilken som helst browser, kan synkronisere og beskytte dine kontakt-data på samme tid. Når du tilslutter din Essence til JabloTool cloud, vil dine kontakter blive synkroniseret mellem din Essence, JabloTool og Google- eller Exchange-konti. Tekst beskeder vil også blive synkroniserede og taget backup af. Registrering på er gratis. Data skal være aktiveret på SIM-kortet før du kan bruge Cloud funktionerne. KONTAKT ADMINISTRATION Administrer alle dine kontakter i browseren. Gør det hurtigt og komfortabelt. Dine kontakter er altid synkroniserede Hav altid dine kontakter opdaterede. Bare synkroniser dem med dine Google eller Microsoft Exchange-kontakter. Log ind på din kontoen på og JabloTool vil guide dig. Det er nemt at lægge nye kontakter ind. Log ind på JabloTool. Vælg Kontakter, Indsæt ny og udfyld kontakt detaljerne. Rediger kontakterne med blå blyant og slet dem med rød søplebøtte. OPKALDS LOG ER ALTID TILGÆNGELIG Se dine mistede opkald uanset hvor du er. Indkommende og udgående samtaler er også tilgængelige. Eksporter listen over samtaler til en fil for fremtidig reference. TEKST BESKEDER Læs og skriv beskeder fra din Essence telefon, selv når du ikke er på kontoret. TELEFON ADMINISTRATION Juster indstillingerne på diverse telefoner og opdater softwaren fra en hvilken som helst browser. Alt du skal gøre er at åbne Jablotool og vælge at opdatere Firmware

12 7. FEJLSØGNING JABLOCOM forbedrer kontinuerligt softwaren til Essence. Hvis du finder en fejl i telefonens funktionalitet, så undersøg venligst om du har den nyeste firmware version installeret. Tilslut telefonen til og vælg Opdater Firmware. Download den nyeste bruger manual og fejlsøgnings tips på support.jablocom.com/essence. Jeg får ikke tilsluttet min telefon til a. Er data aktiveret på dit SIM-kortet? Spørg din mobil operatør. b. Er signalet kraftigt nok? Hold inde til du ser signal symbolet. Signalet bør være mindst 50 %. Du ændrer visningen tilbage ved at holde inde igen. c. Vælg, Indstillinger, Netværk, APN for at se opsætningen for din forbindelse til operatørens netværk. Er indstillingen korrekt? Kontakt operatøren omkring oplysning om APN mv

13 8. SIKERHED OG GARANTI OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, JABLOCOM s.r.o. deklarerer hermed at produktet Essence, med specifikationen Essence: Med GSM/E-GSM/DCS/PCS, E-GPRS og UMTS/WCDMA/HSDPA modul Huawei MU509-b, på vores ansvar, er produceret i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning, normer og harmoniserede standarder, inklusiv tilføjelser, under forudsætning af at produktet bruges i henhold til hvad det er beregnet til: Radio og Telekommunikations Terminal Udstyr Act (FTEG) Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) Omfattede radio frekvenser Essence: EN , EN , EN Elektromagnetisk kompatibilitet Essence: EN , EN , EN , EN , EN Sundhed og sikkerheds krav EN Specifik Absorberings Rate (SAR) Dette er produkt er designet til ikke at overskride grænserne for udstråling af radio bølger som anbefalet i internationale retningslinjer udviklet af organisationen ICNIRP og inkluderer sikkerheds marginaler designet til at sikre beskyttelse af alle personer, uanset alder og helbred. Retningslinjerne bruger en enhed kaldet SAR, (Specific Absorption Rate). SAR grænseværdier for trådløst udstyr er 2 W/kg og den højeste SAR værdi for dette produkt, ligger under denne værdi. Jablonec nad Nisou, Jiri Meloun CEO GARANTI Begrænset garanti: I henhold til betingelserne I denne begrænsede garanti, garanterer JABLOCOM s.r.o. at dette produkt er fri for fejl i design, materialer og udførelse på det tidspunkt hvor det er erhvervet / købt af kunden og for en kortere periode begrænset garantiperiode i overensstemmelse med Dansk lovgivning. Skulle det købte produkt serviceres i garantiperioden, returner det venligst til forhandleren hvor det er købt. Eventuelle fejl vil blive udbedret uden beregning ved reparation, eller efter vores skøn, ved ombytning. Garanti bestemmelser: Hvis det ønskes at gøre krav gældende under garantien, så returner venligst produktet til forhandleren. Garantien er kun gældende hvis følgende overholdes: a) Produktet og alt tilbehør returneres i original emballage, b) Original kvittering udstedt til køber af forhandleren, med nævnelse af købsdato og produktets IMEI nummer, der skal svare overens med det aktuelle produkt, skal fremvises som dokumentation ved reparation eller ombytning, c) Plastik dele, kabler eller tilbehør der følger med produktet ikke er synligt beskadiget, d) Produktet ikke viser tegn på at have været i kontakt med væske, e) Garanti mærkat ikke er brudt, f) Fejlen er beskrevet skriftligt. Denne garanti dækker ikke for fejl opstået ved fejlbetjening, herunder men ikke begrænset til, brug af produktet på en måde som ikke er I overensstemmelse med normalog forventet brug, i overensstemmelse med de instruktioner for brug og vedligeholdelse af produktet. Ligeledes dækker denne garanti heller ikke fejl opstået fra uheld, modificeringer, justeringer, ikke korrekt reparation, eller force majeure. Denne garanti dækker ikke dele med begrænset levetid som batteri og tilbehør. Ligeledes gælder den heller ikke for produkter fra andre leverandører, som SIM kort fra teleoperatøren. Denne garanti har ikke til hensigt at forringe forbrugerens rettigheder i henhold til gælden national lovgivning, eller i forhold til forbrugerens rettigheder i den indgåede købsaftale med forhandleren. Under ingen omstændigheder, skal JABLOCOM være ansvarlig for noget tab af data eller indkomst eller nogen speciel, uforvarende, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er opstået, f.eks. ved forkert konfigurering af telefon. For mere information se servicebetingelser (Terms of service) på Visse handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og / eller netværket. Da produktet er under konstant udvikling, forbeholder Jablocom sig ret til at foretage ændringer og forbedringer til ethvert af de produkter, omhandlet af dette dokument, uden forudgående varsel. Information omkring bortskaffelse Før eventuel bortskaffelse, bør man sikre sig produktet er ubrugeligt. Ved bortskaffelse af udstyr, er det nødvendigt at holde sig til de relevante nationale og regionale regler for bortskaffelse af elektronisk affald. Copyright 2013 by JABLOCOM

14 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse retningslinjer. Manglende overholdelse kan være farligt og / eller ulovligt. Du har det fulde ansvar for, hvordan du bruger enheden og eventuelle konsekvenser af brugen. Tænd ikke telefonen hvor brugen af en trådløs telefon er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelser eller fare. Små børn Efterlad ikke telefonen og dens tilbehør inden for små børns rækkevidde eller lade dem at lege med det. De kan skade sig selv eller andre, eller de kan ved et uheld beskadige telefonen. Telefonen indeholder små dele med skarpe kanter, der kan forårsage en skade eller som løsne sig og udgøre en risiko for at blive kvalt. Interferens Telefonen indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt, modtager og sender den RF-energi. Der skal udvises forsigtighed ved brug af telefonen i nærheden af personligt medicinsk udstyr såsom pacemakere og høreapparater. Alle trådløse telefoner er modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen. Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly. Vi (Jablocom), er ikke ansvarlig for nogen radio-eller tv- interferens, der skyldes uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Telefonen er designet til ikke at overskride de grænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerheds marginer designet til at sikre beskyttelse af alle personer, uanset alder og helbred. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: ( 1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Pacemakere Producenter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm mellem en mobiltelefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. For at overholde dette, bør telefonen kun bruges med en afstand på mere end 15 cm fra pacemakeren. Høreapparater Mennesker med høreapparater eller andre Cochlear implantater kan opleve forstyrrende støj, når der bruges trådløse enheder, eller når man er i nærheden. Niveauet for interferens vil afhænge af typen af høreapparat og afstanden fra interferenskilden, øges afstanden mellem dem kan interferens reduceres. Du kan også kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer. Medicinsk udstyr Bruges andet medicinsk udstyr, bedes man konsultere ens læge og producenten af enheden, for at afgøre om betjening af telefonen kan forstyrre driften af din medicinske enhed. Hospitaler Sluk den trådløse enhed, når man bliver bedt om at gøre det på hospitaler, klinikker og andre steder med følsomt udstyr. Disse anmodninger er designet til at forhindre mulig interferens med følsomt medicinsk udstyr. Eksplosive miljøer På steder med potentielt eksplosive atmosfærer, skal du overholde alle skilte til at slukke trådløse enheder som din telefon eller andet radioudstyr. Områder med potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder til brændstofpåfyldning, under dæk på skibe, brændstof eller kemiske overførsler eller opbevaringsfaciliteter, områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Detonatorer og områder Sluk din mobiltelefon eller trådløse enhed når du er i et område med mulig sprængning eller i områder med skiltningen Sluk to-vejs radioer eller elektroniske enheder, for at undgå at forstyrre sprængninger. Respekter restriktioner, og følg alle regler. Brug kun den normale position. Forsøg ikke at skille telefonen eller dens tilbehør ad - kun kvalificerede personer skal installere og reparere telefonudstyr. Hvis din telefon eller dens tilbehør er blevet nedsænket i vand, punkteret eller udsat for et alvorlig fald, skal du ikke bruge den, før du har taget det der skal kontrolleres, på et autoriseret servicecenter. Behandl altid din telefon og dens tilbehør forsigtigt, og opbevar den på et rent og støvfrit sted. Mal ikke telefonen eller dens tilbehør. Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for åben ild eller tændte tobaksprodukter. Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for væsker, fugt eller høj luftfugtighed. Undgå at tabe, kaste eller prøve at bøje telefonen eller dens tilbehør. Brug ikke skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller aerosoler til at rengøre enheden eller dens tilbehør. Udsæt ikke telefonen eller dens tilbehør for ekstreme temperaturer, minimum -10 og maksimum +55 grader Celsius. Batteri og oplader Håndtering og sikkerhed Brug kun Jablocom godkendt tilbehør og batterier. Tilslut ikke inkompatible produkter eller tilbehør. Pas på ikke at røre eller tillade metalgenstande, såsom mønter eller nøgleringe, at kontakte eller kortslutte batteripolerne. Brug kun batteriet og strømforsyningen til dets påtænkte formål. Brug aldrig adapter eller batteri, der er beskadiget. Telefonen er designet til at blive drevet fra strømforsyningen. Den begrænsede kapacitet et backup batteri har, bør kun bruges til nødopkald i tilfælde af strømsvigt. Telefonen kan blive varm under opladning og under normalt brug. Husk at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. Dette produkt er kun egnet til indendørs brug. Telefonen er ikke vandtæt. Ved tilslutning til andet udstyr, skal du læse telefonens brugervejledning for detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Denne telefon, ligesom alle andre trådløse telefoner, fungerer ved hjælp af radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor skal du ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse nødkommunikation

15

16 - 16 -

17 Copyright JABLOCOM s.r.o. JABLOCOM s.r.o. V Nivach 12, Jablonec nad Nisou, Czech Republic

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere