IP telefonipakke. Drift guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP telefonipakke. Drift guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal"

Transkript

1 IP telefonipakke Drift guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

2 IP telefonipakke: Drift guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006, 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Åben dokumentlicens Version Licensen kan findes på: [http://www.sslug.dk/linuxbog/licens.html] 1. Kopiering og distribution af værket i uændret form Du må frit kopiere dette værk uændret og distribuere det på ethvert medium, forudsat at du sammen med hver kopi bibeholder denne licens og en henvisning til værkets kilde. Du kan vælge at kræve penge for kopiering og distribution af indholdet, for undervisning i indholdet, for brugerstøtte og garantier i forbindelse med indholdet. Hvis du videregiver værket til andre, har du pligt til at se til, at du selv eller andre giver modtageren gratis adgang i minimum 3 år til en elektronisk udgave af indholdet - i et åbent redigérbart format - for eksempel via internettet, og at der i hvert eksemplar tydeligt angives, hvordan man kan få den elektroniske udgave. 2. Ændring af indhold Du må gerne ændre i dette værk eller dele af det (og dermed lave et nyt værk baseret på dette værk) og distribuere det som nævnt ovenfor, forudsat at du opfylder alle følgende krav: a. Du skal sørge for at det nye værk indeholder en tydelig anmærkning om at du ændrede det, hvad du ændrede og datoen for ændringerne. b. Det skal være omfattet af samme rettigheder og betingelser ("licens"), som det oprindelige værk. Alternativt kan det nye værk bære en anden licens eller almindelig ophavsretlig beskyttelse, forudsat at samtlige dele, der oprindeligt stammer fra dette værk, tydeligt er markeret (f.eks i sidefoden på hver side) som værende under denne licens, og at licensen følges for disse dele af værket, herunder at der gives gratis elektronisk adgang som nævnt under afsnittet om kopiering og distribution. 3. Pligter Enhver anvendelse, kopiering eller distribuering betragtes som en accept af denne licens og dens betingelser. Ved overtrædelse af licensbetingelserne, vil almindelig ophavsretlig beskyttelse være gældende for hele værket og vil dermed gøre person eller personer erstatningspligtige for enhver uautoriseret anvendelse. 4. Garanti Indholdet leveres "som det er", uden nogen form for garanti for købs-, brugs- eller nytteværdi, medmindre der er givet en særskilt skriftlig garanti herom.

3

4 1. Indledning Indledning Server setup Indledning Fysiske forhold Fast IP adresse Backup Service håndtering Test procedure Indledning Fejlfinding Fejlfinding med Asterisk konsollen Fejlfinding på kommandolinien Fejlfinding på netværket iv

5 1. Indledning 1.1. Indledning Guiden her er beregnet på de teknikere, der skal implementere løsningen samt stå for den daglige drift. Guiden kan med fordel anvendes fra der startes en pilot test og under driften af løsningen. Det kan være en stor hjælp at have gennemgået Quick guide samt relevante værktøjsafnit fra Howto guide. Første afsnit vil beskrive forholdene omkring backup og reetablering af systemet. Derefter følger et afsnit omkring daglig håndtering af services. Endelig afsluttes med et afsnit omkring fejlfinding og problemløsning. 1

6 2. Server setup 2.1. Indledning Når serveren skal sættes i drift er der en række ting, der bør være på plads, hvis det ikke allerede er ordnet under pilot test fasen. Dette kapitel beskriver først en række fysiske forhold, der bør overvejes inden Asterisk løsningen går over i drifts fasen, dernæst en række korte tekniske afsnit omkring backup og fast IP adresse Fysiske forhold Inden serveren sættes i drift flyttes den fysisk til driftmiljøet. Der kan det være en god ide at sætte den på en UPS (Uninterruptable Power Supply) og eventuelt med flere separate strømforsyninger, hvis det anvendes. Yderligere bør det overvejes om der skal etableres en eller flere telefoner på UPS løsningen således at der stadig kan ringes hvis strømmen forsvinder Fast IP adresse Følgende procedure beskriver, hvorledes serveren opsættes med en fast IP adresse: 1. Rediger /etc/conf.d/net til kun at indeholde: config_eth0=( " netmask " ) Dette opsætter netkortet eth0 til at have IP adressen og netmasken Nogle netkort detekteres som eth1 eller et andet nummer/navn, selvom det er det eneste netkort i serveren. 2. Gem konfigurationsændringen med rw-sync.sh -w. Husk eventuelt at tilføje /etc/conf.d/net til /etc/rwsync.cfg hvis der er ændret fra standardindstillingerne. 3. Endelig genstartes serveren eller netkortet kan blot genstartes med: /etc/init.d/net.eth0 restart Backup Når serveren flyttes til driftsmiljøet er det samtidig praktisk at etablere en backup rutine for systemet. IP telefonipakke understøtter ikke nogen propritære backup systemer, men ved hjælp af et andet system er 2

7 Server setup det alligevel let at tage backup. Backup kan generelt opsættes ved hjælp af følgende programmer: scp wget Da IP telefonipakke adskiller data fra andre filer der er nødvendige for at køre systemet, er det nødvendigt at have en backup lavet af kommandoen rw-sync.sh samt en kopi af den oprindelige ISO fil. I det følgende beskrives først, hvordan man tager manuel backup, og derefter hvordan backup kan automatiseres med cron. Manuel backup med scp Manuel backup kan foregå ved fysisk at flyttet det skrivbare medie, hvis det f.eks. er en USB pen. Normalt er det skrivbare medie ikke monteret, så hvis mediet normalt kan fjernes, mens computeren er tændt, er der ikke noget problem i midlertidigt at fjerne det for at tage backup. Alternativt kan følgende procedure følges for at tage backup vha. scp uden at flytte mediet: 1. Find RW_SYNC partitionen i /etc/overlay.conf. 2. Erstat RW_SYNC med den pågældende partition i kommandoen: mount RW_SYNC /mnt/gentoo. F.eks: mount /dev/hda1 /mnt/gentoo Alternativt kan det ordnes med en enkelt lidt mere kompliceret kommando: mount grep "^RW_SYNC=" /etc/overlay.conf \ sed -e "s/rw_sync=//g" -e "s/\"//g" /mnt/gentoo 3. Derefter er backup filen tilgængelig som /mnt/gentoo/gnap_sav.tgz. Derfra kan filen kopieres med :scp Filer komprimeret med Tar og GNU zip (typisk med endelsen.tgz eller.tar.gz) kan håndteres på Windows med 7-Zip, der kan hentes her: 4. Afmonter /mnt/gentoo med umount /mnt/gentoo/. Automatisk backup med cron CD'en indeholder en cron daemon der kan bruges til f.eks. at tage regelmæssig backup. 3

8 Server setup cron daemonens eneste opgave er at skedulere regelmæssigebaggrunds opgaver. cron svarer groft sagt til den mindre fleksible Scheduled Tasks som kendes på Windows. Den indlejrede cron daemon er Vixie-cron. 1. Kør crontab -e og indsæt følgende: #minute (0-59), # hour (0-23), # day of the month (1-31), # month of the year (1-12), # day of the week (0-6 with 0=Sunday) * * * /root/bin/backup.sh Ovenstående kører scriptet /root/bin/backup.sh hver dag kl Tilpas følgende script og gem det i /root/bin/backup.sh: #!/bin/bash backup_location="/root/backup" source /etc/overlay.conf mount ${RW_SYNC} /mnt/gentoo cp /mnt/gentoo/gnap_sav.tgz ${backup_location}/ umount /mnt/gentoo/ Hvis man ønsker at gøre backup filen tilgængelig for download via webserveren kan backup_location f.eks. ændres til /var/www/localhost/htdocs/admin/backup For at modtage mails fra cron skal SMTP serveren konfigureres. Tilpas mailhub=mail.your.domain i /etc/ssmtp/ssmtp.conf Automatisk backup med cron og Wget Følgende procedure beskriver, hvordan der tages automatisk backup fra en anden Linux/UNIX maskine med cron og Wget: Wget til bl.a. Windows kan downloades fra: 4

9 Server setup 1. Sørg for at der er en cron daemon (f.eks. Vixie-cron) og wget installeret på fjern maskinen. 2. Tilføj følgende linie til listen over cron jobs med crontab -e: 5 12 * * * wget --user=admin --password=password \ -O \ /path/to/backup/file/voip-backup-$(date +%Y%m%d).tgz Erstat password med admin passwordet og tilpas /path/to/backup/file/. Ovenstående vil hver dag kl hente backup filen og gemme den med filnavnet voip-backup tgz således at tidligere backup filer ikke overskrives. Alternativt kan scp anvendes som vist i Manuel backup med scp. Kommandoen tmpwatch kan bruges sammen med cron til at slette ældre backup filer Service håndtering Til håndtering af de forskellige services på IP telefonipakke er der en række initialiseringsscripts, der kan bruges, hvis det f.eks. bliver nødvendigt at genstarte en service. De vigtigste services er: asterisk zaptel capi lighttpd (webserver) syslog-ng vixie-cron net.eth0 (første netkort) Ovenstående initialiseringsscripts understøtter en række standard aktioner, der er listet i følgende tabel: Tabel 2.1. Aktion start stop pause zap restart Beskrivelse starter service og afhængige services stopper service og afhængige services stopper service men ikke afhængige services reset stoppet service, der er markeret som startet til stoppet tilstand genstart service og afhængige services 5

10 Server setup Aktionen zap kan bruges hvis en service af en eller anden grund ikke længere er kørende, men ikke blev stoppet med initialiserings scriptet. Ved restart af asterisk afvises alle nye opkald indtil de igangværende opkald er afsluttet. Hvis man ønsker at genstarte med det samme, kan man bruge aktionen /etc/init.d/asterisk forcestop efterfulgt af /etc/init.d/asterisk restart. at aktionen start ikke er nok, da forcestop tvinger asterisk til at stoppe.. Alle initialiserings scripts ligger i samme bibliotek: /etc/init.d/, så generelt sammensættes en kommando som /etc/init.d/servicenavn aktion. Hvis f.eks. Asterisk skal genstartes kan det gøres med kommandoen: /etc/init.d/asterisk restart. 6

11 3. Test procedure 3.1. Indledning For at sikre mod fejl kan det være en god ide at have en fastlagt testprocedure, der gennemgås hver gang, der er foretaget ændringer af systemet. Udformningen af testproceduren er en balance mellem hvor kompliceret den er at gennemløbe samt, hvor meget funktionalitet der testes. Det følgende er et eksempel på en simpel testprocedure, der svarer til Fakultets scenariet i Resume, hvor Asterisk serveren sidder bag ved en Philips central og der er både analoge, digitale og IP telefoner. IP telefonerne er fordelt på flere lokationer og Asterisk servere. Proceduren anvendes ved: Større ændringer af IP telefonien. Genstart af Asterisk serveren. Ændringer på Philips PBX. Testtelefonerne er placeret i telefoni laboratoriet. 1. Fra IP-telefon: a. Ring til omstillingen og viderstil til en digital telefon. b. Ring til digital telefon. c. Ring til analog telefon. d. Ring til mobiltelefon. e. Efter aftale med omstillingen ring alarm og bed omstillingen bekræfte at den ender i alarmtelefonen og ikke i omstillingsbordet. 2. Fra digital telefon: a. Ring til IT-reception (IP telefonsluse). b. Ring til IP telefon. c. Ring til omstilling og viderstil til support. d. Ring til mobiltelefon. e. Ring *21+lokalnummer+ok (Viderstilling). f. Ring #21+ok. g. Efter aftale med omstillingen ring alarm og bed omstillingen bekræfte, at den ender i alarmtelefonen og ikke i omstillingsbordet. 7

12 Test procedure 3. Ved genstart af services/servere kontrolleres output af: a. sip show peers b. iax2 show peers I ovenstående eksempel findes der en lokal alarmfunktionalitet, hvis dette ikke er tilfældet er det vigtigt, at der testes om der kan ringes

13 4. Fejlfinding De følgende afsnit vil kort demonstrere nogle fejlfindingsteknikker, der kan anvendes med IP telefonipakke Fejlfinding med Asterisk konsollen Som et eksempel på fejlfinding i Asterisk konsollen har vi lavet følgende lille eksempel. I / etc/asterisk/extensions.conf er der defineret to simple contexts: [incoming] exten => _1234,1,goto(inlt) [intl] exten => _1234,1,Dial(${EXTEN}) En SIP bruger er defineret som følger i /etc/asterisk/sip.conf: [1234] secret=1234 host=dynamic context=incoming type=friend Følgende viser den simple fejlfinding i Asterisk konsollen: pbx*cli> set verbose 9 Verbosity was 0 and is now 9 -- Executing Goto("SIP/ a20", "inlt") in new stack Feb 22 22:05:08 NOTICE[2126]: pbx.c:1754 pbx_extension_helper: \ No such label 'inlt' in extension '1234' in context 'incoming' Feb 22 22:05:08 WARNING[2126]: pbx.c:6536 ast_parseable_goto: \ Priority 'inlt' must be a number > 0, or valid label == Spawn extension (incoming, 1234, 1) exited non-zero on 'SIP/ a20' For at fejlfinde i Asterisk konsollen slås verbose output først til med: set verbose 99. Derefter foretages opkaldet til Af outputtet kan det ses, at konteksten er stavet forkert i linien exten => _1234,1,goto(inlt). inlt istedet for intl. Asterisk kan også sættes til at logge debug output ved at redigere i / etc/asterisk/logger.conf og genstarte asterisk. set verbose gælder for alle alle konsoller og loggning, så pas på med at bruge set verbose 0 hvis man samtidig ønsker debug log. Af andre korte tips til at fejlfinde i Asterisk konsollen kan nævnes: Asterisk konsollen understøtter tab completion. Kø status vises med show queues kommandoen. 9

14 Fejlfinding En status over SIP brugere kan ses med sip show peers og tilsvarende for IAX med: iax2 show peers kommandoen. Enkelte dele af konfigurationen kan genindlæses separat. F.eks. kan ændringer i dialplanen genindlæses med extensions reload, ændringer i SIP konfigurationen med: sip reload. Seriøs SIP fejlfinding kan slås til i konsollen med sip debug Fejlfinding på kommandolinien For at se om Asterisk er kørende kan kommandoen ps bruges: pbx ~ # ps aux grep asterisk asterisk ? S 10:38 0:00 /usr/sbin/asterisk -U asterisk asterisk ? S 10:38 0:00 /usr/sbin/asterisk -U asterisk... Normalt vil ovenstående vise omkring 20 asterisk processer. Kommandoen ps viser information om aktive processer. grep finder og printer linier, der matcher en given tekst streng. Hvis Asterisk ikke starter korrekt op, skyldes det typisk problemer med at indlæse et modul. Asterisk kan startes fra kommandolinien for at se debug output. Først stoppes Asterisk med /etc/init.d/asterisk stop. Derefter startes Asterisk med asterisk -U asterisk -G asterisk -vv -d -f. Det er meget vigtigt at brugeren angives med -U asterisk og gruppen med -G asterisk. Ellers vil det give rettighedsproblemer næste gang Asterisk startes op med initialiserings scriptet. Hvis et program ikke svarer kan det stoppes med pkill processnavn, hvor processnavn erstattes med processens navn. Hvis processen ikke svarer kan den dræbes med pkill -9 processnavn. Hvis processer dræbes får de ikke chance for at rydde op eller gemme data. For at se en liste over aktive processer kan kommandoen ps aux køres. Den kan eventuelt kombineres med grep som ps aux grep asterisk Fejlfinding på netværket Pakken indeholder nogle værktøjer, der kan anvendes til at debugge nogle netværksproblemer. Til simpel kontrol af båndbredde forbruge kan iftop bruges. Programmet minder meget om det traditionelle top program bare for netværkskort. For at se båndbredde forbrug bytes/s for eth0 kan kommandoen iftop -B -i eth0 køres. 10

15 Fejlfinding Til lidt mere komplicerede opgaver indeholder pakken også tcpdump. For at se netværkstrafikken kan man køre kommandoen: tcpdump -i eth0. Som standard skriver tcpdump blot de første 68 bytes af hver pakke. For at gemme de indfangede pakker i deres fulde længde kan man køre kommandoen: tcpdump -i eth0 -s w packet_capture og afsluttes med CTRL-c. De indfangede pakker gemmes i computerens hukommelse, så sørg for ikke at lade kommandoen køre for længe. For en simpel introduktion til tcpdump se: For mere information omkring tcpdump se: Filen packet_capture kan derefter kopieres over og analyseres med f.eks. Wireshark. For mere information omkring Wireshark se: Alternativt kan SNOM telefonerne bruges til at indfange pakker vha. PCAP Trace funktionen. 11

IP telefonipakke. Support guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal

IP telefonipakke. Support guide. Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke Support guide Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen Ingeniør. Claus Lavdal IP telefonipakke: Support guide af Cand. It. Sune Kloppenborg Jeppesen og Ingeniør. Claus Lavdal Ophavsret 2006,

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE

Monterings- og brugsanvisning EB 5610-1 DA. Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Automatiseringssystem TROVIS 5600 Web-modul og Web-applikation TROVIS MOBILE Tilbehør til opvarmnings- og fjernvarmeregulator TROVIS 5610 Monterings- og brugsanvisning Elektronik fra SAMSON EB 5610-1 DA

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Markedets førende software til print af etiketter, stregkoder, RFID og kort. Kom i gang med BarTender Application Suite

Markedets førende software til print af etiketter, stregkoder, RFID og kort. Kom i gang med BarTender Application Suite Markedets førende software til print af etiketter, stregkoder, RFID og kort Kom i gang med BarTender Application Suite Oversigt, installation og grundlæggende brug (Dansk udgave) Rev. 13.06.20.1541 Dansk

Læs mere

Debianguiden - den danske Debian GNU/Linux guide. Version 1.6.0

Debianguiden - den danske Debian GNU/Linux guide. Version 1.6.0 Debianguiden - den danske Debian GNU/Linux guide Version 1.6.0 Debianguiden - den danske Debian GNU/Linux guide: Version 1.6.0 Debianguiden er en installations- og opsætningsvejledning til Debian GNU/Linux,

Læs mere

Linux Friheden til at vælge digital signatur

Linux Friheden til at vælge digital signatur Linux Friheden til at vælge digital signatur Support for danske Certification Authorities for Linux brugere Mads Bondo Dydensborg Linux Friheden til at vælge digital signatur: Support for danske Certification

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM

Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Installationsvejledning for Debian GNU/Linux 3.0 på ARM Bruce Perens Sven Rudolph Igor Grobman James Treacy Adam Di Carlo version 3.0.23, 16. May 2002 Opsummering Denne vejledning indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning MobilePBX Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobilePBX Mobile Private Branch Exchange Version 2.2 oktober 2011 www.blueposition.com Alle firma og produkt

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere