- fra Centralskole til Børnecenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- fra Centralskole til Børnecenter."

Transkript

1 - fra Centralskole til Børnecenter. Af Hans Winther Torsdag den 27. marts var sidste skoledag for Andst Skoles leder gennem 13 år, Keld Rimmer. I forbindelse med skolens omdannelse til et Børnecenter (skole + børnehave) valgte byråd og fællesbestyrelsen for skole og børnehave at opslå stillingen som leder af Andst Børnecenter (ABC). Keld Rimmer ønskede ikke at søge "sin egen stilling" og fratrådte dermed ved udgangen af marts måned. Ved en indbudt reception den 26. marts blev der officielt taget afsked med skolens leder med taler af bl.a. skolechef Ivar Bak, udvalgsformand for skole og børn Bent Jørgensen og repræsentanter for skolens personale. Sidstnævnte gav udtryk for, at de gerne havde set Keld Rimmer fortsætte som Børnecentrets leder, men havde forståelse for hans beslutning. Keld Rimmer blev således den 4. og sidste skoleleder ved Andst Skole siden starten i 1957/58. Andst Centralskole (AC), som skolen hed de første år, var et resultat af en sammenlægning af de to skoler i Andst by samt skolerne i Gejsing, Gamst og Ll. Andst. Skolens første inspektør var J. W. Rasmussen, der ledede skolen frem til sin pensionering i Peter Juhl tog over og havde ansvaret frem til sin død i GUDSTJENESTER: Palmesøndag d. 13. april kl Musikgudstjeneste med lejlighedskoret. Påsken indledes på festlig vis med musik, læsninger og refleksioner over højtiden. Skærtorsdag d. 17. april kl v. Haldrup Langfredag d. 18. april kl Påskedag d. 20. april kl påskedag d. 21. april kl Pizzagudstjeneste for hele familien Søndag d. 27. april kl v. Haldrup Søndag d. 4. maj kl ANDET KIRKELIV: Tirsdag, d. 8. april kl Læsekreds Tirsdag, d. 8. april kl Lejlighedskor. Kirkekafé i præstegården d. 22. april kl Vi mødes over en snak og evt. strikketøj. Temaet er påske ud fra C. S. Lewis fantasiland: Narnia PALMESØNDAG kl PÅSKEDAG kl. 17 Familiegudstjeneste SE PRÆSTENS SPALTE PÅ BAGSIDEN KIRKELIG VEJVISER: PRÆST: Helle E. Torp, Kirkekontor, Markdannersvej 17 Hertil rettes henvendelser angående personregistrering; fødsel, vielse, dødsfald og navneændring. Holger Haldrup, tlf , varetager embedet under ferie og friweekends. GRAVER: Vagn Nielsen, Kirkegårdskontor, Vestergyden 16 Hertil rettes henvendelser angående kirkegården. ORGANIST: Hans Esbjerg, KIRKESANGER: Elisabeth Fischer Hansen, MENIGHEDSRÅDET FORMAND: Adda Hansen, TAXA (bestilles fredag eller lørdag)

2 Per Brix fra Askov ledede derefter skolen indtil 2000, hvor han søgte nye udfordringer inden for KMD's skolesektor. Fra 2001 og frem til 1. april i år har Keld Rimmer så været skolens leder - en periode, der har været præget af mange pædagogiske forandringer og politiske tiltag - nogle med indbyggede besparelser, andre på baggrund af PISA eller HOVSA! udmeldinger efter sammenligning med forskellige landes disciplinerede og noget imponerende læringsresultater. Den oprindelige skolebygning blev omkring 1980 udbygget med en pavillon til en nyoprettet børnehaveklasse, der er blevet tilknyttet en SFO ordning, og efter at orkanen i december 1999 havde rundbarberet skolens tag, blev der igangsat en større renovering af skolen, og Nytorv, med faglokaler og SFO, blev opført i perioden Skolens elevtal har i storhedstiden ligget på omkring 220 (til og med 8. klasse) med faldende tendens frem til nu. Med en politisk beslutning om at fjerne 7. klasse fra skolen fra 2010 faldt elevtallet til et niveau på omkring 130 ( klasse). Med sammenlægningen af skolen og børnehaven stiger skolens børnetal igen - en epoke i skolens historie er slut og en anden historie kan tage sin begyndelse. Kun tiden vil vise, om det nye "ægtepar" så kommer til at leve lykkeligt til deres dages ende som i eventyrene - eller i det mindste indtil nye skolepolitiske vinde engang ud i fremtiden sikkert igen vil feje forandrende hen over det smukke danske landskab med den "historiemættede" røde skolebygning - nu med knopskud! Langfredag Et ungt menneske kører alt for stærkt i sin bil. Måske var der spiritus indblandet, måske blot ungdommelig kådhed. Det går galt. Bilen bliver smadret. Et menneskeliv er til ende. Tilbage står de efterladte med smerten, sorgen og savnet. To slanke højhuse, som repræsenterer verdens handelscenter mejes ned af levende bomber. Det er tidligt på dagen og de fleste er endnu ikke mødt på arbejde, alligevel dræbes tusindvis af mennesker, herunder mange redningsarbejdere, og verden er forandret. Nye love, besværlige indrejseregler, mistænkeliggørelse, trusler, utryghed, høje indhegninger rundt om havne og lufthavne, forbehold overfor fremmede, angreb forklædt som forsvar. Rundt om i verdens krigszoner dræbes og lemlæstes mennesker dagligt for småpenge, retten til diamanter, olie eller narko. Ingen har tal på de menneskeskæbner, som lider under vilkårlig vold og misbrug. En endeløs historie. En forfærdende historie. Der er mange kors, mange symboler på den menneskelige lidelse. Den vilkårlige død er nutidens langfredag. I en engelsk kirke står der en rustbrun skulptur i nærheden af døbefonten. Den forestiller Jesus. Hans ansigt er mærket af lidelse, han bærer en tornekrone og skuldrenes position lader os fornemme, at han hænger på korset. Den er måske ikke noget særligt, hvis man ser kunstnerisk på den, men den rummer en særlig historie. Den er lavet af metallet fra et bilvrag. Et ungt menneske forulykkede i bilen og kunstneren fik lov at få bilvraget. Hun skabte skulpturen: Den korsfæstede Kristus, og ønskede dermed at minde om, at mennesker dagligt korsfæster hinanden eller sig selv i skødesløs omgang med livet. Men korsene, døden, langfredag må ikke tage modet fra os. Det skal give os mod. Det kan opleves, som noget der kun kan knække og undertrykke os, men det er mere end det. Når det værste sker, så ved vi nu, at Gud ved. Han forstår os, og vi forstår ham. Lidelseshistorien blev et spejl for alle, der lider og græder og erfarer traumatiserende hændelser. Kristi lidelse er på én gang det sted, hvor det onde bliver udstillet og modsagt. Modsagt fordi Guds kærlighed og barmhjertighed, hans nåde formår at gennemlyse mørket og vise os sit nærvær også her.

3 Af Anne-Marie Stenderup. Så er der kommet bænke på torvet... Fredag d. 29 fik vi endelig vores bænke på plads. Ved hjælp af en håndfuld frivillige gik det hurtigt og problemfrit. Bænkene blev støbt ned, og alle de frivillige nød et velfortjent hvil og en lille ting til halsen. Bænkene på plads de må ikke siddes på før bånd og skilte er fjernet. Overtrædelse af dette skilt medfører 14 dages teltur med... Bænkene sættes på plads i de nygravede huller. Et flot stykke arbejde... Torve-gruppen takker for indsatsen, og håber at bænkene vil blive brugt flittigt. Der er blevet målt ud med tommestok og vaterpas, så de står pænt i forhold til den planlagte tegning. Noter dig venligst dette: Andst Avisen holder sommerferie uge 27, 28, 29, 30 og 31. Til gengæld kommer avisen i uge 52.

4 v/john Raahauge. Der har været afholdt 5 lokalrådsmøder. Et par enkelte har vi dog måttet aflyse på grund af forfald. Der har været afholdt visionsdag (lokalsamfundenes dag) en hel lørdag i Multihuset i Læborg for kommunens lokalråd, arrangeret af fællesrådet. 1. møde har været afholdt med politikere og embedsfolk. Der har i 2013 ikke været afholdt møde med foreninger lokalt, det er så noget af det første, vi skal have taget fat på i det nye år. Vi kan vel betragte lokalrådsarbejdet i 2013 som stille og roligt. Så vil jeg mene, at vi har jo fra lokalrådets fødsel været meget aktive, mange ting blev sat i støbeskeen, og vi kan vel godt sige, at mange af målene er kommet i hus, så et eller andet sted skal vi have sat os nogle nye mål, vil jeg mene. Omkring lokalrådets arbejdsgrupper må vi nok sige, at gruppen omkring torvet virkelig har ydet en stor indsats i løbet af 2013, ellers har de andre ligget lidt mere i dvale, eller også er opgaverne ved at være løst og færdige. Andst lokalråd har i 2013 indgået en fast aftale med Andst avisen til annonce og vigtigt stof, som er relevant at få bragt ud til vores lokale borgere. Andst Info og hjemmesiden for foreningerne: lokalrådet har ligesom nogle andre svært ved at lægge referater og lignende ind på hjemmesiden, derfor kan man under lokalrådet for 2013 se, at der mangler dagsordener og referater fra 2013 derinde. Vi håber selvfølgelig, at vi kan og få bedre kendskab til at arbejde med hjemmesiden. Ifølge referatet fra mødet med kommunen kan her nævnes følgende: Der er stadig problem med udkørsel ved Bjergevænget, der er kommet meget mere trafik med den nye vej fra Sølykke. Beplantningen beskæres i foråret, og stedet er registreret med henblik på opfølgning. De forskellige udkørsler skal vurderes af Teknik og Miljø. Lokalrådet vil gerne vide i god tid, hvornår der skal kloakeres. Andst er ikke sat på planen endnu, men man vil orientere i god tid, når projektet skal sættes i gang. Man vil gerne koordinere med andre forskønnelsesprojekter, når byen skal graves op. Stadig problemer med busholdepladsen på hovedvejen: Pladsen er vurderet, og det er ikke en sort plet, men et tryghedsbehov. Trafikken på stedet er steget. Der er dialog med Sydtrafik, og der overvejes mulige løsninger på stedet. Hastigheden på stedet skal gerne sænkes. Forvirring om skiltning ved Andst: Andst, Andst Station, St. Andst på forskellige skilte forvirrer fremmede gæster, og vi ønsker en ensartet løsning. Byggegrunde bliver solgt, og Sølykke er ret hurtig udbygget. Der er vel kun en 2-3 grunde tilbage. Så har vi Enggårdsvej med en del grunde, ligesom en privat udstykning på Frederiksberg vej endnu ikke er realiseret, men vi ville meget gerne være på forkant med nye udstykninger, ikke mindst med den store udstykning som er et par km fra os, nemlig i den vestlige del af Lunderskov, som kan være en stor konkurrent, vores bemærkninger er noteret hos kommunen. Den gamle genbrugsplads har været i udbud, og der kom et bud, som blev afvist. Området er udlagt til erhverv, og så må vi sige, at beliggenhe den er lidt problematisk. Når jernbanen skal elektrificeres, kan der komme perioder med omkørsel, og det må vi i lokalområdet være opmærksomme på. På mødet den 12. marts 2014 godkendte Byrådet et oplæg med tilhørende bilag vedrørende etablering af et landdistriktsudvalg i Vejen Kommune, et såkaldt 17.4 udvalg. Oplægget sendes nu i høring, og man opfordres hermed til at drøfte det og eventuelt at indsende bemærkninger inden fri sten den 15. maj Formålet for et kommende 17.4 udvalg er at bidrage til og understøtte udviklingen i Vejen Kommunes landdistrikter ved at fremme udmøntningen af temaplanens indsatsområder, og ved at sikre, at det sker i lokalsamfund borgere og Kom mune. Fundamentet for etablering af et 17,4 udvalg i Vejen Kommune vedr. udvikling i landdistrikterne kan findes i kommu nes Temaplan for landdistrikter i afsnittet `Pejlemærker for udviklingen på området. Her nævnes Vejen Kommunes over ordnede vision og det særlige i visionsgrundlaget, som vedrører udviklingen i Kommunes landdistrikter.

5 Dansk Folkehjælp, Vejen Af deling, udnævnte Hjertegruppen under Andst Lokalråd til Årets Folkehjælper Det er vi som lokalråd rigtig stolte af, og ikke mindst på hjertegruppens vegne. Det foregik i forbindelse med Frivilligfredag d. 27./ i Vejen Idrætscenter. Torvet på krogrunden har i årets løb krævet en hel del, ikke mindst af den frivillige arbejdsgruppe, som har arbejdet med torvet, og det er ikke bare etablering af vores smukke torv, men også mellemfinanseringen, der har voldt en del problemer, men dette skulle nu være løst, så vi i nær fremtid er helt færdige med torvet. må jo ikke bare stå og falde sammen. Til slut Tak for samarbejdet med bestyrelsen og de frivillige, der har gjort en indsats i 2013 her i Andst. Fik du noteret, at Andst Avisens ferieuger er ændret? (Se side 3). Palmesøndag, d. 13. april er Kirkens Korshær rundt i Andst med Korshærens skrabelodder. Hvorfor nu det? Kirkens Korshær driver herberger og forsorgshjem i fem større byer. Desuden driver vi mere end 30 varmestuer, hvor man kan købe en portion mad billigt, få et varmt bad og noget rent tøj. Kirkens Korshær har også en række udslusningsfællesskaber for f.eks. tidligere indsatte og psykisk syge stofmisbrugere. Vejen viser nedrivningsvejen I Vejen Kommune nøjes man ikke med at rive faldefærdige huse ned, man forsøger også at have en plan for, hvad der skal ske med grundene. En ting er at nedrive faldefærdige og usælgelige huse på landet og i landsbyerne, men hvad skal der sættes i stedet? Det arbejdes der meget bevidst med i Vejen kommune, som er en af de kommuner, der har fjernet flest huse på landkortet i løbet af de seneste år, ca. 140 huse er nedrevet. Vi her i Andst har været med på projektet med vores torv. Andst var i Jyllandsposten søndag den 16. marts 2014, hvor avisen om talte nedrivningsvejen. Vi kunne vel godt finde flere emner i vores område, men det kræver jo at alle er med på ideen, og ikke mindst ejeren af sådanne steder. Vejen kommune står her til foråret, nærmere medio maj, klar med vores kommende børnecenter, som vi kan være rigtig stolte af i Andst, og alle glæder sig dertil. Så må vi se, hvad de tidligere bygninger fra børnehaven på Solhøj skal anvendes eller bruges til. De Rita og Lissie fra Holstebro underholder Tre arresthusmedarbejdere besøger regelmæssigt landets arresthuse for at tale med de indsatte. Alle, der har brug for en af tale med, kan ringe til Sct. Nicolai Tjenesten, som har afdelinger rundt om i landet. Kirkens Korshærs arbejde er vokset de sidste 10 år. Stadig flere unge magter ikke tilværelsen og havner på Korshærens varmestuer og væresteder. Også mange af de fremmede, som tror de kan få arbejde i Danmark, ender med at gå på gaden og bliver ofte stofmisbrugere. Kirkens Korshær har oprettet KOM- PASSET, et hus i København, hvor man prøver at vejlede fremmede, der er kommet til landet. Ofte ender det med, at de rejser tilbage, når de får hjælp til at forstå, at der ikke er muligheder for dem i landet. I Kompasset tales der 10 sprog. Det er unge studerende, der arbejder som frivillige og dermed hjælper mennesker, der har behov for det.

6 torsdag, 10. april 14:00 Rita og Lissie fra Holstebro underholder om Grønland foreningen Nord på Linie 5 lørdag, 12. april 15:30 Herre s. 1 Håndboldkamp 16:45 Herre s.3 Håndboldkamp Rammen om din næste fest søndag, 13. april 19:00 Gudstjeneste - Palmesøndag m/lejlighedskoret AUT. EL-INST. Gamstvej Vejen Tlf Privat EHMSEN Indleveringsfrister - tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr. Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624 Avisudvalg: Viggo K (Ansv. red./skriv/annonc), Hans W (Skriv), Svend Aage (Økonomi), Tage (Faste annonc.), -

onsdag d. 18. kl. 19.00 Lejlighedskoret synger Elisabeth synger Hans spiller Helle prædiker Menighedsrådet byder enhver velkommen.

onsdag d. 18. kl. 19.00 Lejlighedskoret synger Elisabeth synger Hans spiller Helle prædiker Menighedsrådet byder enhver velkommen. GUDSTJENESTER: Søndag 8. dec.10.30 2. s. i advent Søndag 15. dec. 10.00 3. s. i advent Onsdag 18. dec. 19.00 Julekoncertgudstjeneste Fredag 20. dec. 10.15 Juleafslutning for Andst skole Søndag 22. dec.

Læs mere

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves og Anlægget bliver udlagt til græsningsareal for får og geder Af Hans Winther Gjorde overskriften ingen indtryk på dig, hører du måske til den gruppe af borgere, der mener, at foreningslivets opretholdelse

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst.

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst. Så sker det! Nu kan Andst igen komme på landkortet. En ny vejadgang er meget snart færdiganlagt. Byrådet har foræret Jørgen Lykke og Sølykke en offentlig vej til deres private boligområde. Kære Andst-borgere.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Familien, der flyttede til Anholt...

Familien, der flyttede til Anholt... Familien, der flyttede til Anholt... Af Anne Lautrup Damkjer Lyngsø, ø-præst på Anholt Jeg vil her i en beretning skrevet i juli 2011 - forsøge at beskrive forskellige aspekter omkring det at flytte til

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Samvirkende Menighedsplejer - et folkekirkeligt socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Læs i dette nummer: Københavns biskop om I troskab mod folkekirken Om samarbejde mellem organisationerne og folkekirken

Læs mere

Korintherbrevet 82. Anne mette de visser ny formand for lokalrådet. folkeskolen 200 år. vuggen stod i korinth 30 år før!

Korintherbrevet 82. Anne mette de visser ny formand for lokalrådet. folkeskolen 200 år. vuggen stod i korinth 30 år før! Korintherbrevet 82 Anne mette de visser ny formand for lokalrådet Marts 2014 21. årgang folkeskolen 200 år vuggen stod i korinth 30 år før! Øster hæsinge forsamlingshus: Brød, ost, vin og søde sager Lokalblad

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn

Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Forum Fællesblad for Grædstrup Sogn Marts april maj 2015 Indhold Der er to sprog i verden side 3 Fangekoret i Sdr.Vissing Kirke side 5 Gudstjenester side 6 Kirkelige arrangementer side 8 Nyt fra sognet

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere