Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30

2 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater for omstillingen 5 Tilgængelighed til Hvem der svarer på Gennemsnitlige ventetider i omstillingen 7 Præsentationer i omstillingen 8 AKTIV service når omstillingen afslutter 9 Resultater for lokalnumrene under ét 10 Tilgængelighed til lokalnumrene via Tilgængelighed til de direkte numre 11 Hvem der svarer på lokalnumrene 12 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene 13 Præsentationer ved svar på lokalnumrene 14 AKTIV service når opkaldene besvares på lokalnumrene 15 Resultater for Borgerservice 16 Resultater for Plejeområdet 18 Resultater for Forsyningsområdet 20 Resultater for Daginstitutionsområdet 22 Resultater for Familierådgivningsområdet 24 Resultater for Udbetalingsområdet 26 Resultater for Kommunaldirektørens område 28 Fakta om målingen og brug af smileys 30 Side 2 af 30

3 Formål Baggrund og måletype Norddjurs Kommune ønsker, at borgere og samarbejdspartnere skal opleve en god og ensartet kvalitet i den telefonservice, de møder, når de er i kontakt med medarbejderne. Norddjurs Kommune har derfor ønsket at evaluere telefonservicen i udvalgte områder. Dette er sket ved, at Analysefirmaet TeleConsult har gennemført en telefonservicemåling med navneopkald. Dermed får Norddjurs Kommune nemlig en konkret og uvildig dokumentation af den basale telefonkultur i de udvalgte enheder. Resultaterne af målingen er ifølge aftale vurderet ud fra Analysefirmaet TeleConsults standarder for god telefonservice. På de områder, hvor det er relevant, sammenlignes resultaterne af denne måling med resultaterne af den måling, som TeleConsult gennemførte for Norddjurs Kommune i oktobernovember Målemetode Navneopkaldsmålingen gennemføres ved, at vi ringer til Norddjurs Kommune via omstillingen og via medarbejdernes direkte numre og spørger efter en tilfældigt udvalgt navngiven medarbejder. I begge typer opkald måler vi på, hvad der sker, når vi ringer: Ved opkald via omstillingen: Når vi kommer igennem på hovednummeret, spørger vi efter en medarbejder. Tager rette vedkommende telefonen efter omstillingen, giver vi os til kende. Havner vi hos en kollega, en telefonsvarer eller kommer retur til omstillingen, giver vi os ikke til kende, men måler hvad der sker. Ved direkte opkald: Når vi kommer igennem på et direkte nummer, giver vi os til kende, hvis rette vedkommende svarer. Havner vi hos en kollega, en telefonsvarer eller i omstillingen, giver vi os ikke til kende, men måler hvad der sker. Måleparametre Vi måler tilgængeligheden, ventetiden, hvem der svarer, hvordan medarbejderne præsenterer sig, og endelig i hvor stor en andel af tilfældene vi bliver tilbudt AKTIV service. AKTIV service Ved AKTIV service forstår vi, at borgerne kun skal ringe én gang for at få klaret deres ærinde. Yder medarbejderne konsekvent AKTIV service, minimeres mængden af overflødige indgående opkald. Man yder AKTIV service, når man som kollega eller omstillingsmedarbejder tilbyder sin egen hjælp, tilbyder at stille om til en anden, der kan hjælpe, eller hvis man tilbyder at tage imod besked. Også en telefonsvarer (en voice mail eller et mobilsvar) kan yde AKTIV service, hvis den giver mulighed for at indtale en besked. TTS-tallet TTS-tallet (Total Telefon Service) er et succestal, der udtrykker hvor stor en andel af det samlede antal opkald, der ender lykkeligt. Dvs. at man enten kommer i kontakt med den person, man spørger efter, eller bliver tilbudt AKTIV service af omstillingspersonalet, kollegerne i afdelingerne eller af medarbejdernes telefonsvarere. Manglende tilgængelighed (f.eks. fordi der meldes optaget på hovednummeret, eller fordi opkaldet ikke bliver besvaret) samt mangelfuld service i de situationer, hvor den, man spørger efter, ikke er at træffe, trækker altså TTS-tallet ned. Et TTS-tal på 100% er idealet. Efter vores mening er et TTS-tal på 90% eller derover, dog også udtryk for en særdeles god telefonservice, mens et TTS-tal på mindre end 70% er udtryk for en dårlig telefonservice. Side 3 af 30

4 Ledelsesresumé Omstillingen spiller stadig en central rolle i Norddjurs Kommunes telefonservice. 26% af opkaldene via hovednummeret ender hér, fordi omstillingsmedarbejderne umiddelbart kan oplyse, at de efterspurgte medarbejdere i de 7 områder, som denne måling omfatter, er fraværende, optaget, ikke svarer eller ikke har telefontid. I målingen i 2007 var andelen 20%. Den omstændighed at omstillingsmedarbejderne bruger tid på at servicere så stor en andel af opkaldene koster omstillingskapacitet. Dette er formentlig en medvirkende årsag til, at kun 89% af opkaldene via bliver besvaret af en omstillingsmedarbejder indenfor 90 sekunder. Det er et dårligt resultat, som endda er ringere end i 2007, hvor andelen af besvarede opkald var 93%. Et middel til at øge tilgængeligheden til omstillingen er at gøre det muligt for omstillingsmedarbejderne at stille samtlige opkald om til lokalnumrene. Derudover kan der sandsynligvis fjernes en ikke uvæsentlig mængde indgående opkald, hvis medarbejderne på lokalnumrene, deres telefonsvarere og omstillingsmedarbejderne begynder at yde AKTIV service konsekvent. Dermed får borgerne nemlig mulighed for at få klaret deres ærinder i første forsøg. Siden målingen i 2007 er serviceniveauet i omstillingen blevet lidt højere. Omstillingsmedarbejderne yder nemlig nu AKTIV service i ialt 35% af de tilfælde, hvor de afslutter opkaldene. I 2007 var andelen 29%, så det går den rigtige vej. I disse tilfælde tilbyder omstillingsmedarbejderne som regel at stille om til en anden i afdelingen. Det er glimrende service. Men kun at oplyse, hvornår den kaldte medarbejder eksempelvis kan træffes, er ikke tilstrækkeligt, for dermed er det op til borgeren at foretage mindst ét ekstra opkald med det samme ærinde. Det sker i 65% af de tilfælde, hvor opkaldene ender i omstillingen. Også blandt medarbejderne i de 7 områder, som indgår i denne måling, kan serviceniveauet blive højere: De kolleger, der passer hinandens telefoner, yder nemlig AKTIV service i 70% af tilfældene. Andelen bør være mindst 90%. Den inkonsekvente brug af AKTIV service i omstillingen og blandt medarbejderne på lokalnumrene er en af årsagerne til, at Norddjurs Kommunes TTS-tal i denne måling kun er 66% samlet set. TTS-tallet udtrykker andelen af opkald, der enten bliver besvaret af den efterspurgte medarbejder eller af en kollega/ telefonsvarer, der yder AKTIV service - eksempelvis i form af at tilbyde at tage imod en besked. Splitter man TTS-tallet op på de 7 enheder, der denne gang indgår i målingen, ser resultaterne ud som følger: Afdeling TTS-tal 2007 TTS-tal 2008 Borgerservice 69% 72% Plejeområdet - 51% Forsyningsområdet - 73% Daginstitutionsområdet - 55% Familierådgivningsområdet 70% 64% Udbetalingsområdet 64% 77% Kommunaldirektørens område - 71% Total 66% 66% Havde medarbejderne i omstillingen og på lokalnumrene konsekvent ydet AKTIV service, ville det samlede TTS-tal alene af dén grund være endt på 83%. Side 4 af 30

5 Resultater for omstillingen Tilgængelighed til Optaget-tone på nummeret 0% Afbrudt forbindelse 1% Intet svar af omstillingsmedarbejder eller køsvar indenfor 60 sekunder 0% Intet svar af omstillingsmedarbejder indenfor 90 sekunder efter køsvar 10% Besvaret af en omstillingsmedarbejder 89% I oktober-november 2007 blev 93% af opkaldene via besvaret af en omstillingsmedarbejder, og nu er andelen nede på 89%. Årsagen er - ligesom i at for mange opkald ikke bliver besvaret indenfor 90 sekunder efter køsvaret. I 2007 var andelen 7% og nu er den oppe på 10%. Det er en uheldig udvikling. Kapaciteten i Norddjurs Kommunes omstilling er tilsyneladende ikke blevet udbygget til at matche mængden af indgående opkald. Side 5 af 30

6 Hvem der svarer på Besvaret af en omstillingsmedarbejder umiddelbart 0% Først besvaret af et køsvar 100% Ligesom i 2007 bliver man hver gang modtaget af en automatisk velkomst (et køsvar), som siger: Norddjurs Kommune et øjeblik. I 17% af tilfældene hører man derefter den supplerende meddelelse om, at der er flere der venter på at komme igennem. Denne andel var 19% i 2007, så på dette område er der ikke sket nogen udvikling. Side 6 af 30

7 Gennemsnitlige ventetider i omstillingen Før køsvaret kobles til 4 sek. Før kontakt med en omstillingsmedarbejder EFTER køsvar 23 sek. Før kontakt med en omstillingsmedarbejder UDEN køsvar - Før omstillede opkald returnerer til omstillingen 54 sek. Før direkte opkald besvares i omstillingen 69 sek. Ventetiden, før køsvaret kobles til, er ligesom i 2007 kort: Kun 4 sekunder. Det er isoleret set fint. Ventetiden efter, at man har hørt køsvaret, er dog stadig i overkanten: 23 sekunder i gennemsnit, før man kommer i kontakt med en omstillingsmedarbejder (gennemsnittet var 27 sekunder i 2007). Det går tilsyneladende den rigtige vej. Når omstillede og direkte opkald ender i omstillingen, er den gennemsnitlige ventetid alt for lang: Henholdsvis 54 og 69 sekunder. Selvom andelen for begge typer opkalds vedkommende ligesom i 2007 er lav, er det betænkeligt, at borgerne skal vente så længe, før de kommer i kontakt med en medarbejder i Norddjurs Kommune. Side 7 af 30

8 Præsentationer i omstillingen Ved opkald via : Det er omstillingen 100% Ved omstillede opkald retur: Det er omstillingen 20% Ved besvarelse af direkte opkald indeholder: Norddjurs Kommune og omstillingen 33% Ligesom i 2007 indeholder omstillingsmedarbejdernes præsentation konsekvent omstillingen, når de besvarer nye indgående opkald på hovednummeret. Fint. I 98% af tilfældene supplerer omstillingsmedarbejderne nu deres præsentation med et goddag. Det er en flot udvikling, for i 2007 var andelen kun 62%. Når direkte opkald ender i omstillingen, går det også den rigtige vej med præsentationsvanerne. I 33% indeholder præsentationen både: Norddjurs Kommune og: Det er omstillingen. Denne andel var 0% i Når omstillede opkald returnerer til omstillingen efter en forgæves tur ind på et eller flere lokalnumre, bør omstillingsmedarbejderne efter vores opfattelse præsentere sig med: Det er omstillingen. På den måde indikerer omstillingsmedarbejderne nemlig, at de er klar over hvilken type opkald, de modtager. Det virker professionelt og skaber tryghed hos de, der ringer. Dette sker i 20% af tilfældene. Tendensen er med andre ord positiv, men resultaterne kan sagtens blive endnu bedre. Side 8 af 30

9 AKTIV service når omstillingen afslutter Når att.personen er fraværende 39% Når der er optaget på lokalnummeret 17% Når omstillede opkald returnerer til omstillingen 20% Når direkte opkald ender i omstillingen 33% Andelen af tilfælde, hvor omstillingsmedarbejderne totalt set yder AKTIV service, når de afslutter opkaldene, er steget lidt fra 29% i 2007 til 35%. Det er der grund til at glæde sig over. I disse tilfælde tilbyder omstillingsmedarbejderne som oftest at stille om til en kollega i afdelingen. Det er fint. I de resterende 65% af tilfældene oplyser omstillingsmedarbejderne imidlertid kun, hvornår man eksempelvis kan træffe den efterspurgte medarbejder, og/eller et direkte nummer som man kan forsøge sig på. Ingen af delene er tilstrækkeligt fyldestgørende service, for dermed er det stadig op til borgeren at ringe igen senere - uden sikkerhed for at det lykkes at komme i forbindelse med den efterspurgte att.person. Et par eksempler fra opkaldene: TeleConsult: Træffer jeg NN? Omstillingen: Jeg kan se, at hun har telefontid mellem klokken 8.30 og Vil du have hendes direkte nummer? TeleConsult: Træffer jeg KK? Omstillingen: Han er på kursus indtil klokken TeleConsult: Jeg vil gerne tale med MM Omstillingen: Jeg kan ikke komme igennem til hendes telefon.og der står ikke noget i kalenderen. Men jeg kan se, at de andre fra afdelingen er på kursus hele dagen, så det er hun nok også. Prøv igen i morgen tidlig. Selvom presset på de indgående linier til Norddjurs Kommunes omstilling er stort, bør omstillingsmedarbejderne alligevel være opmærksomme på at yde AKTIV service, når de afslutter opkald, som de af den ene eller anden grund ikke kan komme af med. For dermed medvirker de til at sikre, at borgerne føler sig godt behandlede, og at mængden af overflødig telefontrafik minimeres. Yder omstillingsmedarbejderne AKTIV service, betyder det jo, at den der ringer ikke behøver at foretage sig mere efter det første opkald, fordi han enten er kommet i forbindelse med en anden, der kan hjælpe, eller at ansvaret for den videre kontakt ligger hos Norddjurs Kommune. Så på dette område skal der arbejdes videre med telefonkulturen i omstillingen. Side 9 af 30

10 Resultater for lokalnumrene under ét Tilgængelighed til lokalnumrene via Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 20% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnummeret 4% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til et lokalnummer 0% Ubesvaret efter 60 sekunder efter omstilling til et lokalnummer 6% Retur til omstillingen efter omstilling til et lokalnummer 2% Andel opkald via besvaret på et lokalnummer 69% Norddjurs Kommunes omstilling fungerer stadig i et vist omfang som stopklods for de indgående opkald: 20% af opkaldene bliver ikke stillet om, fordi omstillingsmedarbejderne oplyser, at den efterspurgte att.person enten ikke er til stede eller ikke har telefontid. Det er en andel, som efter vores mening er alt for høj. Samlet ender 26% af opkaldene i omstillingen (20% i 2007), for i 4% af tilfældene er der optaget på lokalnumrene, og 2% af opkaldene returnerer til omstillingen efter en forgæves tur ind på et eller flere lokalnumre. Den omstændighed at omstillingsmedarbejderne må bruge tid på at servicere så stor en andel af opkaldene medvirker til at skabe en flaskehals i omstillingen. Som tidligere omtalt har omstillingsmedarbejderne ofte svært ved at nå at besvare de indgående opkald indenfor en acceptabel ventetid, og derfor bør omstillingen kunne stille langt de fleste opkald om. Her har Norddjurs Kommune fortsat et indsatsområde. Side 10 af 30

11 Tilgængelighed til de direkte numre Optaget-tone på direkte numre 5% Forbindelsen afbrudt 2% Ubesvaret efter 60 sekunder 5% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 1% Direkte opkald besvaret i en afdeling 87% Tilgængeligheden til de direkte numre i de 7 områder, som denne gang er omfattet af målingen, er for lav: Samlet set bliver 88% af opkaldene besvaret: 87% af de direkte opkald besvares af medarbejderne i områderne, mens 1% af opkaldene besvares i omstillingen. Resultatet trækkes ned af flere forskellige forhold, der for nogens vedkommende knytter sig til medarbejdernes telefonkultur, mens andre er teknisk betingede. At 5% af de direkte opkald ikke besvares indenfor 60 sekunder, er betænkeligt. Resultatet tyder på, at medarbejderne i områderne indimellem undlader at sørge for, at kollegerne eller telefonsvarerne passer deres telefoner. Det er heller ikke så godt, at 5% af de direkte opkald mødes med en optaget-tone. For når det sker, er borgeren jo nødt til at forsøge igen senere. Norddjurs Kommune bør undersøge, om det er muligt at ændre opsætningen af telefonsystemet, således at direkte opkald sendes videre til en anden ledig telefon i afdelingen, hvis der er optaget på det kaldte nummer. Endelig afbrydes forbindelsen i 2% af tilfældene - enten af høje hyletoner straks efter at man har tastet det direkte nummer, eller af optagettoner efter at man først har hørt ringetoner i sekunder. Norddjurs Kommune bør gå teknikken efter i sømmene. Side 11 af 30

12 Hvem der svarer på lokalnumrene Att.personen 36% Kollega i afdelingen 42% En telefonsvarer 21% Selvom en del af opkaldene til medarbejderne i de 7 områder, som denne måling omfatter, ender i omstillingen, kommer man kun i 36% af de opkald, der besvares i en afdeling, umiddelbart i kontakt med den efterspurgte medarbejder. Den serviceopgave, der følger heraf, varetages for det meste af de levende kolleger i afdelingerne, som svarer i 42% af tilfældene, mens telefonsvarere tager sig af de sidste 21% af opkaldene. Begge dele er isoleret set OK. Det er dog værd at understrege, at brugen af telefonsvarere er forbundet med en vis risiko: I nogle tilfælde var vi ude for, at den telefonsvarer, som opkaldet blev besvaret af, ikke tilhørte den medarbejder, som vi havde ringet til. Sandsynligvis er der i disse tilfælde sket det, at att.personen har viderestillet sin telefon til en kollega, da han/hun eksempelvis gik til møde men uden at informere sin kollega herom. Kollegaen har derefter også forladt sin telefon og koblet sin telefonsvarer til. Det er noget rod. Side 12 af 30

13 Gennemsnitlige ventetider før svar på lokalnumrene Når att.personen svarer Når en kollega svarer Når en telefonsvarer svarer 10 sek. 14 sek. 10 sek. Når opkaldene besvares på lokalnumrene i de 7 områder, er ventetiden som regel kort, når den efterspurgte medarbejder eller en telefonsvarer svarer. Når en kollega svarer, er den gennemsnitlige ventetid til gengæld i overkanten: 14 sekunder. I 7% af tilfældene venter man sekunder, før en kollega svarer. Selv andelen ikke er alarmerende stor, viser resultatet, at medarbejderne nogle gange glemmer at sikre, at deres telefoner bliver passet, når de er fraværende. I disse tilfælde har att.personen formentlig glemt at viderestille sin telefon, og derfor besvarer kollegaen opkaldet, fordi han tilfældigvis hører den ringende telefon, og ikke fordi han er blevet hyret til opgaven som telefonpasser. Med deraf følgende lang ventetid. Side 13 af 30

14 Præsentationer ved svar på lokalnumrene Norddjurs Kommune og/eller afdeling + for- og efternavn 62% I 62% af tilfældene indgår medarbejderens fulde navn samt Norddjurs Kommune og/eller afdelingsnavnet i præsentationen. Den andel skal efter vores mening være mindst 90%. For eftersom det er muligt at ringe via direkte numre til Norddjurs Kommune, er den medarbejder i området, der besvarer direkte opkald, den første kontakt, borgeren har med kommunen. Derfor bør firmanavnet og/eller afdelingsnavnet indgå i præsentationen. Så her er der plads til forbedringer. I 30% af tilfældene præsenterer medarbejderne sig kun med deres for- og efternavn, når de besvarer opkald på lokalnumrene, og i 8% af tilfældene præsenterer medarbejderne sig kun med deres fornavn. Det sidstnævnte er under alle omstændigheder uacceptabelt. Side 14 af 30

15 AKTIV service når opkaldene besvares på lokalnumrene Når en kollega svarer 70% Efter vores mening er det god telefonservice, hvis medarbejderne i områderne tilbyder at tage imod en besked eller selv at hjælpe, hvis en kunde ikke kan komme i kontakt med den efterspurgte kollega. Den slags service kalder vi for AKTIV service. Desværre er andelen af tilfælde, hvor medarbejderne i de 7 enheder, der indgår i denne måling, yder AKTIV service, når de passer telefoner for deres kolleger, for lav - 70%. I de resterende 30% af tilfældene nøjes kollegerne med blot at oplyse et mere eller mindre konkret tidspunkt, hvor den efterspurgte att.person formentlig kan træffes, et andet telefonnummer man kan forsøge sig på, eller også bliver man ingen service tilbudt. Nogle eksempler fra opkaldene: TeleConsult: Kollega: TeleConsult: Kollega: TeleConsult: Kollega: TeleConsult: Kollega: Træffer jeg NN? Nej, det gør du ikke! Øh, nåhh.(tøver).. Ja, hun er langtidssygemeldt! Træffer jeg MM? Han er lige optaget - der er én inde og snakke med ham. Jeg vil gerne tale med KK Hun er ude at strejke. Jeg kan ikke sige, hvornår hun er tilbage. Den slags oplysninger giver ikke noget særligt imødekommende indtryk af Norddjurs Kommune, og de medfører, at den, der ringer, vil være nødt til at foretage mindst ét nyt opkald for at få klaret sit ærinde. Det er både dårlig borgerservice, og samtidig medfører det en overflødig mængde indgående telefontrafik. Side 15 af 30

16 Resultater for Borgerservice Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 29% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 2% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 7% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 0% Opkald via besvaret på lokalnumrene 62% Optaget-tone på direkte numre 2% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 4% Direkte opkald afbrudt 0% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 0% Direkte opkald besvaret i afdelingen 94% Besvaret af att.personen 41% Besvaret af en kollega 49% Besvaret af en telefonsvarer 10% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 83% AKTIV service når en kollega svarer 83% TTS-tal 72% Side 16 af 30

17 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 11 sek. Gennemsnit: 16 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 7% Antal tilfælde > 20 sek.: 19% Konklusion TTS-tallet for Borgerservice er steget en smule fra 69% i 2007 til 72%. Det er der grund til at glæde sig over. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til enheden, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Det er specielt glædeligt, at medarbejderne nu i langt højere grad end i 2007 yder AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. Sidste år skete det kun i 47% af tilfældene, og nu er andelen oppe på 83%. I disse tilfælde tilbyder medarbejderne i Borgerservice enten at tage imod en besked eller selv at hjælpe. Den slags er glimrende service, og målet om at få andelen op på mindst 90% er indenfor rækkevidde. Dette kræver formentlig blot, at der arbejdes videre med medarbejdernes servicevaner. I de resterende 17% af tilfældene nøjes kollegerne nemlig stadig med at oplyse et mere eller mindre konkret tidspunkt, hvor den efterspurgte att.person formentlig kan træffes. Et eksempel: TeleConsult: Kollega: Træffer jeg NN? Hun er lige gået over i en anden afdeling, men hun kommer tilbage lige om lidt Den slags er ikke tilstrækkeligt. For dermed ligger ansvaret for den videre kontakt jo stadig hos borgeren, der må forsøge sig igen senere - uden sikkerhed for at komme i kontakt med att.personen. At TTS-tallet stadig ikke er højt nok - på trods af at serviceniveauet i Borgerservice er blevet væsentligt højere - skyldes blandt andet at en tredjedel af opkaldene via standses i omstillingen, hvor medarbejderne ikke konsekvent yder AKTIV service. Endvidere bliver 7% af opkaldene via ikke besvaret efter omstilling til lokalnumrene i Borgerservice, og 4% af de direkte opkald lider samme skæbne. Specielt det sidstnævnte er uheldigt, så medarbejderne i Borgerservice skal fortsat have fokus på at sørge for telefonpasning, når de eksempelvis går til møde. Var samtlige omstillede og direkte opkald blevet besvaret i Borgerservice, ville TTS-tallet alene af dén grund være nået op på 77%. På præsentationsfronten er der også sket markante forbedringer i Borgerservice: I 2007 præsenterede medarbejderne sig med afdelingsnavnet samt deres fulde navn i kun 37% af tilfældene. Denne andel er nu oppe på 83%. Det går den rigtige vej. Side 17 af 30

18 Resultater for Plejeområdet Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 19% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 2% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 0% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 0% Opkald via besvaret på lokalnumrene 79% Optaget-tone på direkte numre 2% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 6% Direkte opkald afbrudt 4% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 2% Direkte opkald besvaret i afdelingen 86% Besvaret af att.personen 21% Besvaret af en kollega 61% Besvaret af en telefonsvarer 18% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 66% AKTIV service når en kollega svarer 55% TTS-tal 51% Side 18 af 30

19 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 10 sek. Gennemsnit: 11 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 6% Antal tilfælde > 20 sek.: 5% Konklusion Medarbejderne i Plejeområdet har tilsyneladende en del eksterne aktiviteter. I hvert fald kommer man kun i forbindelse med den efterspurgte att.person i 21% af de opkald, der besvares på et lokalnummer. Dette pålægger de kolleger, der passer telefonerne i afdelingen en ikke uvæsentlig serviceopgave, som de ikke løser helt tilfredsstillende. Efter vores opfattelse er det god telefonisk borgerservice, hvis medarbejderne tilbyder deres egen hjælp eller at tage imod en besked, hvis en borger ikke kan komme i kontakt med den efterspurgte medarbejder. Disse former for service kalder vi AKTIV service, og medarbejderne i Plejeområdet yder dem i 55% af tilfældene. Det er godt, men andelen bør være væsentlig større. I de resterende 45% af tilfældene oplyser kollegerne nemlig kun et mere eller mindre konkret tidspunkt, hvor man kan træffe den efterspurgte att.person eller et alternativt nummer, man kan forsøge. Et eksempel fra opkaldene: TeleConsult: Jeg skulle tale med NN Kollega: Hun er ikke til stede i dag, og hun holder ferie i næste uge TeleConsult: Øhhh nåååh... (tøver) Kollega: Hun kan træffes på næste mandag mellem klokken 8 og 9 Den slags giver ikke noget særligt imødekommende indtryk af Norddjurs Kommune, og desuden betyder det, at borgerne må ringe mindst én gang mere med det samme ærinde - uden sikkerhed for at komme i kontakt med den efterspurgte medarbejder. Havde kollegerne ydet AKTIV service, hver gang de besvarede hinandens telefoner, ville TTS-tallet for Plejeområdet alene af dén grund være nået op på 72%. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Medarbejderne i området præsenterer sig for det meste med Norddjurs Kommune og/eller afdelingsnavnet samt deres for- og efternavn, når de besvarer opkald på lokalnumrene: Det sker i 66% af tilfældene. Andelen bør dog efter vores mening være mindst 90%. For eftersom det er muligt at ringe via direkte numre til Plejeområdet, er den medarbejder i afdelingen, der tager telefonen, den første kontakt borgeren har med Norddjurs Kommune. Derfor bør firmanavnet og/eller afdelingsnavnet indgå i præsentationen. Et emne til debat. Side 19 af 30

20 Resultater for Forsyningsområdet Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 6% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 6% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 8% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 2% Opkald via besvaret på lokalnumrene 79% Optaget-tone på direkte numre 8% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 6% Direkte opkald afbrudt 2% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 4% Direkte opkald besvaret i afdelingen 80% Besvaret af att.personen 56% Besvaret af en kollega 34% Besvaret af en telefonsvarer 10% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 58% AKTIV service når en kollega svarer 77% TTS-tal 73% Side 20 af 30

21 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 10 sek. Gennemsnit: 10 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 9% Antal tilfælde > 20 sek.: 6% Konklusion Medarbejderne i Forsyningsområdet svarer som regel hurtigt, når de tager deres egne og hinandens telefoner. Det er fint. Til gengæld er andelen af opkald, der ikke bliver besvaret på lokalnumrene, for høj - både når man ringer via omstillingen, og når man ringer via medarbejdernes direkte numre. Henholdsvis 8% og 6% af opkaldene lider denne skæbne. Så på dette område er der plads til forbedringer. Medarbejderne i Forsyningsområdet skal være mere omhyggelige med at viderestille deres telefoner til en kollega eller en telefonsvarer, når de forlader deres pladser. Servicemæssigt klarer medarbejderne i Forsyningsområdet sig hæderligt: I 77% af de tilfælde, hvor en kollega tager telefonen i afdelingen, yder vedkommende AKTIV service enten i form af et tilbud om at tage imod en besked eller om selv at hjælpe. Det er glimrende service, men resultatet kan sagtens blive endnu bedre. For i de resterende 23% af tilfældene oplyser kollegerne kun et mere eller mindre konkret tidspunkt, hvor man kan træffe den efterspurgte medarbejder. Et eksempel: TeleConsult: Kollega: TeleConsult: Kollega: Træffer jeg NN? Nej, det gør du ikke! Han sidder i møde hele formiddagen Øhhh, nåh.. Han kommer tilbage cirka klokken halv to Den slags giver ikke noget særlig imødekommende indtryk af Norddjurs Kommune. Medarbejderne bør være mere bevidste om, at de ved konsekvent at yde AKTIV service kan medvirke til at nedbringe mængden af overflødig telefontrafik til området. For får man noget ud af sit opkald i første forsøg, ringer man jo kun én gang med det samme ærinde. Havde kollegerne ydet AKTIV service, hver gang de besvarede hinandens telefoner, ville TTS-tallet for Forsyningsområdet alene af dén grund være nået op på 80%. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Endelig bør medarbejdernes præsentationsvaner tages op til debat. Som oftest præsenterer medarbejderne i Forsyningsområdet sig med Norddjurs Kommune og/eller afdelingsnavnet samt deres for- og efternavn, når de besvarer opkald på lokalnumrene: Det sker i 58% af tilfældene. Andelen bør dog efter vores mening være mindst 90%. For eftersom det er muligt at ringe via direkte numre til området, er den medarbejder i afdelingen, der tager telefonen, den første kontakt borgeren har med Norddjurs Kommune. Derfor bør firmanavnet og/eller afdelingsnavnet indgå i præsentationen. Side 21 af 30

22 Resultater for Daginstitutionsområdet Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 30% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 2% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 7% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 7% Opkald via besvaret på lokalnumrene 55% Optaget-tone på direkte numre 14% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 4% Direkte opkald afbrudt 2% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 0% Direkte opkald besvaret i afdelingen 80% Besvaret af att.personen 22% Besvaret af en kollega 41% Besvaret af en telefonsvarer 38% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 65% AKTIV service når en kollega svarer 62% TTS-tal 55% Side 22 af 30

23 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 10 sek. Gennemsnit: 11 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 7% Antal tilfælde > 20 sek.: 14% Konklusion Daginstitutionsområdets telefonservice er kendetegnet ved korte ventetider, når medarbejderne svarer, for lav tilgængelighed til lokalnumrene, manglende ensretning i præsentationsvanerne og et for lavt serviceniveau blandt medarbejderne. Det sidstnævnte skal forstås således, at man kun i 62% af de tilfælde, hvor en anden end den efterspurgte medarbejder svarer i afdelingen, bliver tilbudt AKTIV service. I disse tilfælde tilbyder kollegaen enten at tage imod en besked eller selv at hjælpe. Disse typer service er glimrende, fordi de medfører, at borgeren enten får klaret sit ærinde i første forsøg eller i det mindste kan lægge røret på uden at skulle foretage sig yderligere. Derfor er det ikke tilstrækkeligt kun at oplyse, hvornår man formentlig kan træffe den efterspurgte att.person. Det sker i de resterende 38% af tilfældene. Et eksempel fra et af opkaldene: Tele Consult: Træffer jeg NN? Kollega: Hun er lige gået, men sandsynligvis kan hun træffes igen over middag Medarbejderne i Daginstitutionsområdet bør være mere bevidste om, at de ved konsekvent at yde AKTIV service kan medvirke til at nedbringe mængden af overflødig telefontrafik til området. Dette er der sandsynligvis behov for. Det tyder i hvert fald på, at der indimellem er stort pres på telefonerne i området, for hele 14% af de direkte opkald bliver mødt med en optaget-tone. Havde medarbejderne i området konsekvent ydet AKTIV service, var TTS-tallet alene af dén grund nået op på 65%. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Endvidere er det problematisk, at 7% af opkaldene foretaget via ikke bliver besvaret indenfor 60 sekunder efter omstilling til lokalnumrene, og at andre 7% af opkaldene returnerer til omstillingen. Resultatet vidner om, at medarbejderne i Daginstitutionsområdet ikke konsekvent sørger for at viderestille deres telefoner, når de eksempelvis går til møde. Her bør der strammes op på medarbejdernes telefondisciplin. Også præsentationsvanerne bør tages op til debat. Kun i 65% af tilfældene indgår medarbejdernes fulde navn samt afdelingsnavnet og/eller firmanavnet i deres præsentation. Det bør efter vores mening ske konsekvent. I 20% af tilfældene præsenterer medarbejderne sig kun med afdeling og deres fornavn. Side 23 af 30

24 Resultater for Familierådgivningsområdet Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 30% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 7% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 9% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 0% Opkald via besvaret på lokalnumrene 54% Optaget-tone på direkte numre 6% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 0% Direkte opkald afbrudt 4% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 0% Direkte opkald besvaret i afdelingen 90% Besvaret af att.personen 17% Besvaret af en kollega 27% Besvaret af en telefonsvarer 56% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 57% AKTIV service når en kollega svarer 63% TTS-tal 64% Side 24 af 30

25 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 14 sek. Gennemsnit: 16 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 25% Antal tilfælde > 20 sek.: 43% Konklusion Medarbejderne i Familierådgivningsområdet er blevet bedre til at huske at yde AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. I målingen i 2007 skete det kun i 39% af tilfældene, og nu er andelen oppe på 63%. Det er en fin udvikling. Resultatet bør dog være mindst 90%, så der er stykke vej til det perfekte. Lidt for ofte (i 37% af tilfældene) nøjes kollegerne stadig med kun at oplyse, hvornår man formentlig kan træffe den efterspurgte medarbejder eller et alternativt telefonnummer, man kan prøve. Som i det følgende eksempel: TeleConsult: Træffer jeg NN? Omstillingen: Hun har telefontid mellem 8.30 og 9.30, men jeg prøver lige at stille dig om til en sekretær En kollega svarer efter 8 sekunders ring TeleConsult: Træffer jeg NN? Kollega: Hun er på Anholt og kommer tilbage den 11. april På trods af at serviceniveauet blandt medarbejderene i Familierådgivningsområdet er blevet højere, er TTStallet faldet fra 70% i 2007 til 64%. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Faldet skyldes blandt andet, at 30% af opkaldene via Norddjurs Kommunes omstilling til Familierådgivningsområdet ikke bliver stillet om, fordi den efterspurgte medarbejder enten er på kursus eller ikke har telefontid. I disse tilfælde yder omstillingsmedarbejderne ikke konsekvent AKTIV service, og det påvirker TTS-tallet i negativ retning. På præsentationsfronten er der sket en pæn forbedring: I 2007 præsenterede medarbejderne sig med afdelingsnavnet samt deres fulde navn i kun 26% af tilfældene. Denne andel er nu oppe på 57%. Det går den rigtige vej. Side 25 af 30

26 Resultater for Udbetalingsområdet Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 19% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 2% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 0% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 2% Opkald via besvaret på lokalnumrene 77% Optaget-tone på direkte numre 4% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 8% Direkte opkald afbrudt 0% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 0% Direkte opkald besvaret i afdelingen 88% Besvaret af att.personen 42% Besvaret af en kollega 38% Besvaret af en telefonsvarer 21% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 66% AKTIV service når en kollega svarer 90% TTS-tal 77% Side 26 af 30

27 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 10 sek. Gennemsnit: 10 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 3% Antal tilfælde > 20 sek.: 4% Konklusion Udbetalingsområdet er årets højdespringer på TTS-skalaen. I 2007 var TTS-tallet 64%, og nu er det oppe på 77%. Det er der grund til at glæde sig over. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Årsagen til den fine udvikling i TTS-tallet er først og fremmest, at medarbejderne i området i langt større udstrækning end i sidste måling yder AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. I 2007 skete det kun i 48% af tilfældene, og nu er andelen helt oppe på 90%. Der er ikke langt igen til det perfekte på dette område! Til gengæld skal der fortsat arbejdes med medarbejdernes telefondisciplin med hensyn til at huske at viderestille telefonerne, når de eksempelvis går til møde. For andelen af direkte opkald, der ikke bliver besvaret er stadig for stor (8%) og uændret i forhold til målingen i Var samtlige direkte opkald blevet besvaret, og havde medarbejderne konsekvent ydet AKTIV service, var Udbetalingsområdets TTS-tal nået op på 84%. Der skal også arbejdes videre med medarbejdernes præsentationsvaner. Ganske vist indeholder præsentationen nu både Norddjurs Kommune og/eller afdelingsnavnet samt medarbejderens fulde navn i 66% af tilfældene (mod i 29% af tilfældene i 2007). Men andelen skulle gerne op på mindst 90%. Side 27 af 30

28 Resultater for Kommunaldirektørens område Standset i omstillingen pga. att.personens fravær 7% Standset i omstillingen pga. optaget på lokalnumrene 4% Ubesvaret på lokalnumrene efter 60 sekunder 9% Forbindelsen afbrudt efter omstilling til lokalnumrene 0% Retur til omstillingen efter omstilling til lokalnumrene 0% Opkald via besvaret på lokalnumrene 80% Optaget-tone på direkte numre 2% Direkte opkald ubesvaret efter 60 sekunder 4% Direkte opkald afbrudt 0% Direkte opkald afsluttet i omstillingen 0% Direkte opkald besvaret i afdelingen 94% Besvaret af att.personen 51% Besvaret af en kollega 45% Besvaret af en telefonsvarer 5% Præsentation med Norddjurs Kommune /afdeling + fulde navn 44% AKTIV service når en kollega svarer 65% TTS-tal 71% Side 28 af 30

29 Ventetid før svar af att.personen (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Ventetid før svar af kollega/tlf.svarer (i sekunder) 100% 80% 60% 40% 20% 0% >28 Gennemsnit: 10 sek. Gennemsnit: 16 sek. Antal tilfælde > 20 sek.: 7% Antal tilfælde > 20 sek.: 29% Konklusion Medarbejderne i Kommunaldirektørens område svarer som regel hurtigt, når de tager deres egne telefoner. Det er fint. Derimod er det ikke så godt, at medarbejderne ikke konsekvent yder AKTIV service, når de passer hinandens telefoner. Det sker kun i 65% af tilfældene, hvor kollegerne enten tilbyder selv at hjælpe eller at tage imod en besked. Begge dele er god service, fordi de medfører, at borgeren får noget ud af sit opkald i første forsøg. I de resterende 35% af tilfældene, oplyser kollegerne typisk kun, hvornår man kan træffe den efterspurgte medarbejder eller en mailadresse, som man kan skrive til. Som i de følgende eksempler fra opkaldene: TeleConsult: Kollega: TeleConsult: Kollega: Træffer jeg NN? Nej han sidder i møde. Prøv igen senere Jeg ville gerne tale med KK Han træffes først på mandag, men du kan prøve at sende ham en mail, hvis det er meget vigtigt Den slags er ikke tilstrækkeligt. For dermed ligger ansvaret for den videre kontakt jo stadig hos borgeren, der må forsøge sig igen senere - uden sikkerhed for at komme i kontakt med att.personen. Den inkonsekvente brug af AKTIV service blandt medarbejderne i Kommunaldirektørens område er en af årsagerne til, at TTS-tallet for denne enhed kun er 71%. TTS-tallet er et succes-tal, der udtrykker andelen af opkald til området, som ender med, at man enten kommer igennem til den efterspurgte att.person eller bliver tilbudt AKTIV service. Havde kollegerne ydet AKTIV service, hver gang de besvarede hinandens telefoner, ville TTS-tallet alene af dén grund være nået op på 84%. Udover at arbejde med servicevanerne bør medarbejderne i Kommunaldirektørens område også blive mere konsekvente med at engagere deres kolleger som telefonpassere, når de eksempelvis går til møde. At dette ikke altid sker, ses blandt andet af, at 9% af opkaldene via Norddjurs Kommunes omstilling ikke bliver besvaret indenfor 60 sekunder efter omstilling til lokalnumrene. Det er et dårligt resultat. 4% af de direkte opkald lider samme skæbne. Så hér er der plads til forbedringer. Side 29 af 30

30 Fakta om målingen og brug af smileys Vi har foretaget i alt 700 opkald til Norddjurs Kommune i perioden 31. marts - 9. maj Opkaldene er fordelt til de nedenstående 7 analyseenheder: Analyseenhed Via omstillingen Via direkte nr. Borgerservice 50 opkald 50 opkald Plejeområdet 50 opkald 50 opkald Forsyningsområdet 50 opkald 50 opkald Daginstitutionsområdet 50 opkald 50 opkald Familierådgivningsområdet 50 opkald 50 opkald Udbetalingsområdet 50 opkald 50 opkald Kommunaldirektørens område 50 opkald 50 opkald Total 350 opkald 350 opkald Opkaldene er foretaget indenfor omstillingens åbningstid mandag-onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Vores mening om de enkelte delresultater er tilkendegivet ved hjælp af de nedenstående smileys: Resultatet er godt Resultatet er ikke specielt godt men heller ikke decideret dårligt Resultatet er dårligt Side 30 af 30

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30.

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune. Hovedresultater 93% 28 sek 75% 86% 13 sek 29% 50% 94% 66% Navneopkald 22. oktober 30. Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Navneopkald 22. oktober 30. november 2007 Hovedresultater Andel opkald besvaret i omstillingen ved opkald via 8959 1000 Gennemsnitlig ventetid før svar ved opkald

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST

DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST TELEFON POLITIK DETTE ER GULDBORGSUND KOMMUNES TELEFONPOLITIK VEDTAGET AF DIREKTIONEN DEN 27. AUGUST 2015 Telefonpolitikken fastlægger retningslinjerne for Guldborgsund Kommunes telefoniske betjening.

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

April 2008 TELEFONPOLITIK

April 2008 TELEFONPOLITIK April 2008 TELEFONPOLITIK Indhold: 1. Målsætning 2. Hvem er omfattet af telefonpolitikken 3. Hvad kan borgeren forvente - Tilgængelighed - God Service - Telefon- og ekspeditionstid - Telefonsvarer 4. Telefonkulturen

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Version 240216 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Revolutionerende ligetil

Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil FIRMAFON.DK 71 99 99 99 Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed.

Læs mere

Communicator Manual Version

Communicator Manual Version Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc Side 1 af 37 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 090122 Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil

EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER. Revolutionerende ligetil EN NY BEGYNDELSE FOR ALLE VIRKSOMHEDER Revolutionerende ligetil Med Firmafon kan du på få minutter opsætte et komplet telefonsystem med omstillingsbord og mobiltelefoni til din virksomhed uden binding

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 190216a Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E

comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E comeback T E L E F O N P A S N I N G & S E K R E T Æ R S E R V I C E GRATIS UFORPLIGTENDE TELEFONPASNING I 14 DAGE? Hos Comeback er vi specialiseret i at levere telefonpasning og sekretærservice til mellemstore

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL DIN IPHONE HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD UDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL DIN ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre en finger. Sidder

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling.

Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Communicator Omstilling giver overblik og effektiviserer virksomhedens telefonomstilling. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Om programmet... 4 Om manualen... 4 For at komme i gang... 5

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd

Fastnet Mobil IP-telefoni Bredbånd Det Mobile Fastnet er en unik løsning! - I beholder jeres velkendte fastnetnummer og bliver 100% mobil & mere fleksible Det Mobile Fastnet - kort fortalt Opkald til virksomhedens hovednummer viderestilles

Læs mere

Skabelon til tastemenu niveau 1

Skabelon til tastemenu niveau 1 Skabelon til tastemenu niveau 1 Normale dage når der er lukket IVRplan stor: Kanal: Åbningstider Tastemenuen skal gælde på følgende tidspunkter: Mandag fra kl. til Tirsdag fra kl. til Onsdag fra kl. til

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT

MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT MYFONE TIL ANDROID HELE DIN VIRKSOMHEDS TELEFONI I LOMMEFORMAT RINGEPROFILER TIL DIN HVERDAG INDGÅENDE KALD UDGÅENDE KALD Med personlige ringeprofiler opnår du fuld fleksibilitet - helt uden at røre en

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Virksomhederne i Vordingborg Kommune

Virksomhederne i Vordingborg Kommune Hvor tilfredse er Virksomhederne i Vordingborg Kommune med telefonbetjeningen? januar 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt Performance i de vigtigste kontaktpunkter:... 2 - Hvordan I påvirker borgerne...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon)

Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indhold Viderestilling af Lync klient (skærmtelefon) Indledning: Undgå at miste opkald på en Lync klient... 2 Ring samtidig på mobilen, når Lync ringer.... 2 Viderestil alle opkald fra Lync til mobiltelefon.

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Standardtjenester Skjul nummer/præsentér nummer...4

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

UNIVERSE. Users guide til Universe

UNIVERSE. Users guide til Universe UNIVERSE Users guide til Universe Indhold Prolog... 2 Login... 2 Bruger... 3 Mig... 4 Enheder... 5 Mine enheder... 5 Indstilling af Mine Enheder... 6 Bemærk... 6 Services... 7 Voicemail - der er kun en...

Læs mere