Fra forsørgelse til omstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra forsørgelse til omstilling"

Transkript

1 SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle

3 Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Svend Danielsen og Lennart Lynge Andersen Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: AKAPRINT, Tilst Printed in Denmark 2014 ISBN E-bog ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Almindelig Del. Bidragsret Kapitel 1. Baggrund Indledning Oversigt over lovgrundlaget Lov om ægteskabets retsvirkninger Ægteskabsloven Materielle regler Danske materielle regler Norske materielle regler Svenske materielle regler Danske regler om fremgangsmåden Litteratur Plan for fremstillingen To afsluttende indledende bemærkninger Kapitel 2. Arkæologi Danmark Norge Sverige Nordisk samarbejde Europæisk udblik Kapitel 3. Pligt, størrelse, vilkår Bidragspligt og størrelse Danmark Norge Sverige

6 2. Bidrag som vilkår Danmark Norge Sverige Kapitel 4. Aktører og processen Domsstolene Opgaven Processen Bevisførelsen Bevisbyrden Processuel skadevirkning Praksisdannelsen Domstolsprøvelse af statsforvaltningens afgørelser Problemstillingen Processuelt Statsforvaltningen Seneste udvikling Én indgang Forligsforhandling i tvistsager Statsforvaltningen og enighedssager Anmodningen Skriftlig orientering Vejledning under vilkårsforhandling Kontrol Indkaldelse til vilkårsforhandling Afslutning af sagen Afsluttende om ægtefællers henvendelser til statsforvaltningen Kapitel 5. Ændring og bortfald Indledning Ændring af aftaler Ændrede forhold Oprindelig urimelighed Pakkeaftaler Praksis efter Norge og Sverige Norge Sverige Ændring af pligtafgørelser

7 4.1. Danmark Retspraksis om 53, stk Norge Sverige Bortfald af bidrag Død og nyt ægteskab Speciel Del. Bidragsretten i praksis Kapitel 6. Bidragsaftaler Oversigt Grundregler Bidragsaftaler Lovregulering Formkrav Bidragsaftaler med henblik på separation eller skilsmisse Bidragsaftalers indhold Udgangspunktet Bidragsaftalens individualitet Betingelser Begrænsning i tid Aftaler om udmålingen Pristalsregulering Størrelsesaftaler Udfyldningsreglen »Indtil videre aftaler« Afskæring og indskrænkning af statsforvaltningskompetencen Forholdet til ægtefællepension Aftaler om gensidig bidragspligt Forhåndsaftaler Forhåndsafkald Positive forhåndsaftaler Pakkeaftaler Sammenhæng med ægtepagtsreglerne Pakkeaftaler under skilsmissesagen Efterfølgende aftaler Bidragsaftalers bortfald Forholdet til Samlivsforhold

8 11.»Bidrag i separationstiden« Norge og Sverige Norge Sverige Kapitel 7. Bidragspligt Landsretsdomme Indledning Disposition Domsresultaterne Regler og hensyn Aktualitet? Mandens betalingsformåen Evne Sammenligning af parternes forhold Hustruernes økonomi Indkomsten Etablering og uddannelse Formuen Generelt Bodelingen ikke afklaret Pensioner Kommende pensioner Bevarelse af ægtefællepension Legislativt Helbredsproblemer Indledning Førtidspensionister Andre med helbredsproblemer Frifindelser i helbredssager Helbredskonklusion Udenlandske hustruer Indledning Nogle karakteristika Vielsesskade Andre behovsårsager Bidragslængder udenlandske hustruer Bidrag i et år Længerevarende bidrag Ganske kortvarige ægteskaber

9 7. Ægtefællernes samliv og hustruens alder Ægteskabets og samlivets varighed Ægteskabet Forudgående samliv Skilsmisse på grundlag af separation Hustruens alder Bidragslængder Generelt Overgangsbidrag Længerevarende bidrag Danske bidrag i 8 og 10 år Pligt uden tidsbegrænsning Bidrags begyndelsestidspunkt Længdekonklusion Mandsbidrag Dommene Positive afgørelser Frifindelser Sammenfattende om mandsbidrag Kapitel 8. Samlivsskade betingelse eller supplerende hensyn? Indledning. Begrebet Udviklingen i skandinavisk ret Danmark Norge Sverige Europæisk udblik Dansk litteratur Begyndende retspraksis Faktiske forhold Aktuel og tidligere børneomsorg Mindre børn Halvstore børn Voksne børn Forholdene under ægteskabet Opgavefordelingen Medhjælpende hustruer Andre forhold Sammenfatning om forholdene under ægteskabet Aftalekrav?

10 4.1. Problemet Konklusion med hensyn til aftalekravet Hustruens egne forhold Der foreligger ikke samlivsskade Problemstillingen Norge Den danske udvikling Navnlig om hustruer med helbredsproblemer Helbredskonklusion Tidspunktet for sygdommens indtræden Under ægteskabet Før ægteskabet Efter ægteskabets sammenbrud Sammenfattende samlivsskadekonklusion Kapitel 9. Bidragsudmåling Klagesagerne Undersøgelsen Kapitlets emner Statistik Statsforvaltningen Opgaven Administrative regler Rollefordelingen domstol og statsforvaltning Ægtefælleaftaler og bidragsviden Skøn under regel? Anmodningen Blanketten Tidligste ansøgningstidspunkt Hvor sent passivitet Bidrags begyndelse Klager Fremgangsmåde Klagefrist Vores undersøgelse Oplysningsgrundlaget Skatteoplysninger Andre informationer Processuel skadevirkning Elementer i beregningen

11 5.1. Indledning Indkomsterne Indkomstopgørelsen Lønvariationer Kapitalindkomst Pensioner og erstatninger Andre offentlige ydelser Erhvervsdrivende bidragspligtige Anden indkomst Skattefrie og lavt beskattede indkomster Udetillæg, udstationering, international ansættelse Overførsler til samlever eller ny hustru Omkostninger ved indtægtserhvervelsen Dagplejere Pensionsindbetalinger Hobbyvirksomhed Udgifter Generelt Udgifter til børn Bidrag til tidligere ægtefælle Bidragsudmålingen Femtedels- og tredjedelsreglerne Bidragspligtiges lave indkomst Bidragsberettigedes lave indkomst Fiktiv indkomst Manglende udnyttelse af erhvervsevnen Formuens betydning Manglende skattefradrag Bidragspligtiges nye ægteskab eller samliv »Bidragsloftet«og overskridelser Regelgrundlaget Historisk tilbageblik Bidragsloftet i praksis Bidragspligtiges»meget store indtægter« Indtægtsreflektioner Behovsmålestok? Tilstrækkeligt underhold efter livsvilkårene Levestandard under ægteskabet Ændringer, bortfald Ændringer

12 Lovregulering og praksis Ændring af»indtil videre aftaler« Pristalsregulering Ændringstidspunkter Urimelig lang sagsbehandling Urigtige og ufuldstændige oplysninger Tredjemandssamliv Oversigt »Forarbejderne«til dagens praksis Vores undersøgelse Aftrapning Mandsbidrag Kapitel 10. Midlertidige bidrag Lov om ægteskabets retsvirkninger Historik om Norge og Sverige Behovet Den midlertidige anvendelse Anmodningen Under samlivsophævelse Under separations- og skilsmissesagen Under en ankesag Fra byretsdommen til anke er iværksat Ægteskabslovens 50 og Kriterierne for udmåling af 6-bidrag Udmålingsprincipperne Vor 6-undersøgelse Forsørgelsespligten allerede opfyldt (»naturalopfyldelse«) Særligt om kortvarige ægteskaber Særlige bortfaldssituationer Ikke tilbagebetaling Lov om ægteskabets retsvirkninger Problematisering Aftaler om midlertidige bidrag Afsluttende Del. Retspolitik Kapitel 11. Fra forsørgelse til omstiling Oversigt

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

ægteskab ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983

ægteskab ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983 ægteskab 9 samliv uden ægteskab II forsørgelsespligt afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 989 københavn 1983 ISBN 87-503-4513-3 Ju 00-155-bet J. H. Schultz a/s, København Indhold Indledning

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET. 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG OLE HASSELBALCH ARBEJDS RET 11. udgave 2013 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ARBEJDSRET I mindet om Folke Schmidt Ole Hasselbalch ARBEJDSRET med tilknyttede dele af arbejdsmiljøretten, socialretten og

Læs mere

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Funktionærret Lars Svenning

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 2. udgave,

Læs mere

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret Erhvervsministeriet Information / Bibliotek Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udstedt af Erhvervsministeriet, juni

Læs mere

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? I This page intentionally left blank II Ole Hansen Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab?

Læs mere