Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases"

Transkript

1 konference københavn 18. & 19. marts 2013 røn 2013 Status på økonomi og teknologi Vejen til mere grøn transport Konkrete erfaringer & cases Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard om regeringens visioner for grøn transport Hør i øvrigt talere fra: Trafikstyrelsen Taxa Fyn Københavns Kommune Teknologisk Institut Scania FDM Hyundai PostNord Mercedes-Benz Concito SKAT Volvo Malmö Stad Energistyrelsen

2 Grøn transport 2013 Den 18. og 19. marts 2013 afholder IBC Euroforum konferencen Grøn Transport 2013 på Carlsberg Museum & Business Centre. MØD EKSPERTERNE Udrulning af ladestationer i det meste af landet. Fornyet fokus på biogas! Hvad er status på brintløsningerne? Udviklingen inden for grøn transport buldrer af sted, og konferencen her giver overblikket. Med Martin Lidegaard i spidsen vil scenen være tætpakket af toneangivende aktører, uanset om temaet er rammevilkår, infrastruktur, økonomi eller teknologi. Lette som tunge køretøjer. Ambitionen er, at skabe et samlende mødested, hvor producenter, myndigheder og frem for alt dem, der anvender de nye løsninger, en gang årligt bliver sat i stævne. TEKNOLOGI-UAFHÆNGIGHED OG KONKRETE ERFARINGER Konferencen er tilrettelagt på baggrund af en række dybdegående interviews med kommuner, virksomheder, producenter og fagspecialister. Hensigten er at bringe den nyeste viden til torvs, og skabe et oplyst grundlag, der medvirker til kvalificering af afgørende beslutninger. Konferencen promoverer IKKE én teknologi frem for en anden, men stræber efter at vise så bredt et spektrum som muligt. Ikke mindst vil der være mulighed for at høre om konkrete erfaringer med de nye transportformer fra bla. kommuner, renovationsfirmaer og producenter. Vi ser frem til at byde dig velkommen til to inspirerende og udbytterige dage. Med venlig hilsen Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum talerliste Ordstyrere: Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport Lars Overgaard, TINV Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Jørgen Henningsen tidligere seniorrådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport Konsulent Jens Holger Helbo Hansen SKAT Konsulent Ulrich Lopdrup Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen Specialkonsulent Michael Rask Energistyrelsen Centerleder Niels-Anders Nielsen Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen Forbrugerøkonom Allan Skytte Christensen FDM Markedschef Anton Freiesleben Scania Danmark A/S Fuldmægtig Claus Lewinsky Energistyrelsen Seniorkonsulent Kim Winther Teknologisk Institut, Alternate Delegate, IEA Advanced Motor Fuels Agreement Chefkonsulent Susanne Krawack Concito Senior Advisor Environment Søren Boas PostNord AB Adm. direktør Peter Kjærgaard Taxa Fyn Biogasstrateg Gabriella Eliasson Miljöförvaltningen, Malmö Stad Projektleder Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Områdechef Charlotte Korsgaard Københavns Kommune Senior Sales Manager, Trucks Lasse Wøhlk Mercedes-Benz Danmark A/S Markedskommunikationschef Steffen Müller Volvo Danmark A/S 2

3 udstilling Sideløbende med konferencen er der etableret en udstilling, der giver lejlighed til at opleve løsningerne i praksis. Volvo Danmark A/S Volvo har miljø som kerneværdi og tilbyder transportløsninger til gods- og persontransport. Volvo har mange års praktisk erfaring med lastvogne og busser som med el-hybridløsninger og med gasdrift og forsker fortsat i alternative brændstoffer og CO2-besparende transportløsninger. Hyundai Bil Import A/S Hyundai betyder moderne og fremadrettet, og siden Hyundai Motor Company i Seoul, Sydkorea blev grundlagt i 1967, er der blevet produceret biler efter denne vision. I dag er mærket vokset til verdens femte største, og har højteknologiske produktions- og udviklingscentre i Asien, USA og Europa. Hyundai producerer ikke kun biler med konventionelle motorer, men har også fokus på grøn energi og er bl.a. førende inden for udvikling af brintbiler. Scania Danmark A/S Scania er blandt verdens førende producenter af tunge lastbiler, busser samt industri- og marinemotorer. Scania er aktiv på mere end 100 markeder verden over - heriblandt Danmark - og baserer sine produkter på egne udviklings- og produktionsanlæg i Europa, Sydamerika og Asien. Scania markedsfører et bredt udvalg af både lastbiler og busser til drift på op til 100 % biobrændstof som biodiesel (RME), bioethanol og biogas. Mercedes-Benz Danmarks AS Mercedes-Benz producerer personbiler, varebiler, busser og er verdens største producent af lastbiler. Virksomheden har ansatte over hele verden og havde i 2011 en omsætning på mere end 106 mia. Euro. Koncernens vision er Emissionsfri Kørsel, og vejen hertil går gennem et intelligent miks af forskellige teknologier; såsom el, brint, gas, hybrid og en videre optimering af forbrændingsmotoren. E.ON Danmark A/S E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi beskæftiger os med produktion og distribution af varme, salg af gas og el samt produktion af vindenergi. Endvidere arbejder vi på at udvikle fremtidens vedvarende energiløsninger, herunder biogas til transport og projekterer i øjeblikket tankstationer til gas i Københavnsområdet. I 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2. Samarbejdspartnere: 3

4 Mandag den 18. marts Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito fremtidsperspektiver og rammebetingelser Grønne transportmuligheder regeringens visioner Klimaudfordringer nu og i fremtiden hvordan kan vi tænke grønne transportmuligheder ind i vores klimaløsninger? Regeringens visioner for fremtiden Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Pause med kaffe/te Perspektiverne for grøn transport Danmark har en forpligtelse til at anvende 10 % VE i transportsektoren i Hvordan ser en realistisk plan ud for at nå dette, og hvad er den samfundsøkonomisk mest fornuftige strategi? Hvad er perspektiverne for de forskellige alternative transportbrændstoffer frem mod 2020, og ikke mindst på længere sigt? Hvordan vurderes de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger, og hvordan er der grund til at tro, at de vil udvikle sig over tid? Jørgen Henningsen tidligere seniorrådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport Pause med kaffe/te Status på afgiftspolitikken Afgifter har en betydelig indflydelse på størrelsen og sammensætningen af køretøjsbestanden, men også på skatternes fordeling og konkurrenceevnen. Hvilke forskellige hensyn tages ved fastsættelse af afgiftspolitikken på transportområdet? Overblik over nuværende afgifter Hvilken virkning har afgifterne? Hvad koster det at nå i mål ved forskellige afgifter? Konsulent Jens Holger Helbo Hansen, SKAT Pause med kaffe/te EU s regler og udvikling i personbilernes energiforbrug Sammenholdt med EU s reduktionsforpligtigelser og køreplan frem mod 2050 er transportsektorens udledninger af CO2 et problem, der kræver en omfattende indsats De politiske indsatser skal ses i sammenhæng med den betydning bilindustrien med 3,5 mio. jobs (samt 9,6 mio. jobs i relaterede erhverv) og en nettoeksport på mere end 57 mia. euro har i EU I erkendelse af, at fællesskabets hidtidige strategi for nedbringelse af nye personbilers CO2-udledning til 120 g CO2/km ikke ville kunne opfylde målene i 2012, har Kommissionen indført bindende krav til bilindustrien først for personbiler og senest også for varebiler Indsatsens påvirkning af udviklingen for nye personbiler er nu begyndt at tone frem. Målet for forventes at blive mødt, og nye skrappe mål for 2020 er fastlagt Konsulent Ulrich Lopdrup, Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen Frokost 4

5 Mandag den 18. marts 2013 Status på økonomi og teknologi Status på drivmidler og teknologi Præsentation af resultater fra Energistyrelsens opdaterede rapport om alternative drivmidler samfundsøkonomi, energieffektivitet og miljøbelastning Teknologiernes markedsudbredelse Perspektiver for de enkelte teknologier i dag, 2020 og 2030? Specialkonsulent Michael Rask, Energistyrelsen Centerleder Niels-Anders Nielsen, Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen Pause med kaffe/te Total Cost of Ownership lette køretøjer De enkelte teknologier sammenholdes Brændstofforbrug Vedligeholdelsesomkostninger Levetid Hvordan beregnes det, og hvilke parametre er vigtige? Forbrugerøkonom Allan Skytte Christensen, FDM Pause med kaffe/te Total Cost of Ownership tunge køretøjer Udgifter forbundet med at køre på alternative biobrændstoffer i Danmark sat i forhold til kørsel på alm. diesel (biogas, ethanol (ED95) og 100 % biodiesel (RME)). Fremtidige muligheder Markedschef Anton Freiesleben, Scania Danmark A/S Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter røn 2013 Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, telefon , 5

6 Tirsdag den 19. marts 2013 Vejen til mere grøn transport Morgenkaffe/te Ordstyreren introducerer dagens indlæg Fremtidens infrastruktur midler I den energipolitiske aftale er der afsat en pulje på i alt kr. 70 mio. i årene til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Puljen skal anvendes på en måde, der bedst muligt understøtter omstillingen til grøn transport, hvordan sikres dette? Fuldmægtig Claus Lewinsky, Energistyrelsen Fremtidens infrastruktur omkostninger ved distribution af grønne drivmidler Fremtidens grønne drivmidler spænder vidt, fra flydende gas til elektricitet, og det stiller særlig krav til infrastrukturen. Dette indlæg ser på økonomiske og energimæssige udfordringer ved distribution af grønne drivmidler til vejtransporten. Hvilke krav stiller elbilerne til fremtidens elforsyningsnet? Hvordan kan naturgasnettet anvendes til forsyning af grønne gasbiler? Skal vi anvende flydende gas i landtransporten? Hvordan distribueres brint i stor skala? Hvilke begrænsninger har den nuværende infrastruktur? Seniorkonsulent Kim Winther, Teknologisk Institut, Alternate Delegate, IEA Advanced Motor Fuels Agreement Pause med kaffe/te Hvordan skal transportsektoren fungere med langt mindre olie? Mere energiøkonomiske transportmidler og vedvarende energikilder er vigtige for omstillingen af transportsektoren, men der skal også ændringer til i den måde vi transporterer os på. Det enkelte transportmiddel skal transportere flere mennesker og mere gods før vi får mere mobilitet for den samme energimængde. Vi skal bruge IT og økonomiske styringsmidler, og så skal det blive sjovt, for ellers lykkes det ikke. Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito Pause med kaffe/te Bæredygtighed som grundlag for fortsat omstilling Som en af Nordens største transport- og logistikvirksomheder er vores aktiviteter vigtige for mange. PostNords arbejde med CSR og bæredygtighedsspørgsmål er en integreret styring af virksomheden med fokus på økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvar. De store forandringer virksomheden gennemgår, skal præges af åbenhed og involvering. Vi lægger vægt på et sundt arbejdsmiljø, mangfoldighed og ligebehandling, og har en strategi for en grøn omstilling. PostNord er certificeret grøn transportvirksomhed, og har oprettet en klimafond, hvor pengene investeres i klima- og miljøprojekter, som skal medvirke til at nå ambitiøse mål. Her beskrives baggrunden for bæredygtighedsarbejdet, målene og de økonomiske konsekvenser af indsatsen. Senior Advisor Environment Søren Boas, PostNord AB Frokost Fremvisning af grønne transportløsninger tid til netværk! Kom tæt på fremtidens køretøjer og få en snak med producenter om deres løsninger og erfaringer. Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Grøn Transport 2013 afholdes den 18. og 19. marts 2013 på Carlsberg Museum & Business Centre, Valby Langgade 1, 2500 Valby. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. Carlsberg Museum & Business Centre råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til for booking af hotelværelser. Parkering Der er gratis parkering uden tidsbegrænsning på Gamle Carlsberg Vej og på en del af Valby Langgade. Carlsberg Museum & Business Centre kan ikke garantere, at der er ledige pladser, men kan i stedet henvise til betalingsparkering på det nyåbnede Carlsberg-område. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport kører Bus 18 og 26 næsten til døren. Det tager ca. 5 minutter at gå fra busstoppestedet. 6 IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Giro , CVR-nr

7 CASES: Konferencen fortsætter i 2 spor - vælg spor på tilmeldingen SPOR 1: LET TRANSPORT Ordstyrer: Susanne Krawack, Concito Taxa Fyn el-taxa initiativet Baggrund for investeringen Udfordringer i forbindelse med omstillingen Resultater og mål Fremtiden for el-taxaer i bilflåden Adm. direktør Peter Kjærgaard, Taxa Fyn SPOR 2: TUNG TRANSPORT Ordstyrer: Lars Overgaard, TINV Renovationskørsel i Malmö på biogas - Mercedes-Benz Econic og SITA Sverige Teknologi, anvendelse og erfaringer Econic lastbil med gasmotor Miljøhensyn: Nærmiljø og arbejdsmiljø Senior Sales Manager Trucks, Lasse Wøhlk, Mercedes-Benz Danmark AS Pause med kaffe/te Pause med kaffe/te Pause med kaffe/te Biogas som fordonsbränsle i Malmö Stad Overvejelser i forbindelse med omstilling, herunder alternative teknologier Omstillingsproces krav og udfordringer Resultater/forventninger til fremtiden Biogasstrateg Gabriella Eliasson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad Forsøgsprojekter om energieffektive transportløsninger Perspektiver ved danske udviklings- og demonstrationsforsøg om udstyr og elbusser og gas i tung transport Centerleder Niels-Anders Nielsen, Trafikstyrelsen Pause med kaffe/te Pause med kaffe/te Pause med kaffe/te Brintbil-løsningen og Københavns satsning på brintbiler Brintbiler udvikling og teknologi Den historiske udvikling af brintbiler Infrastruktur Brint som brændstof. Brintbiler, teknik og sikkerhed Behov for teknologiudvikling både på den korte og lange bane Projektleder Bent Larsen, Hyundai Bil Import A/S Københavns brinbil-satsning Københavns overordnede klima- og miljømål Hvordan spiller Københavns brintbilssatsning sammen med klima- og miljømålene? Krav til omstilling til ny teknologi (kombineret udrulning af biler og infrastruktur) Perspektiver for grøn vækst og køreplan for grøn omstilling Områdechef Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune Volvo erfaringer med hybrider og alternative brændstoffer i praksis Teknologien bag Volvos hybridlastbiler og busser Alternative brændstoffer: Metangas, dimethylether (DME) og de lovpligtige miljønormer Hvorfor investere i miljøkøretøjer? Den nye teknologi i praksis: Meldgaard Miljøs hybridrenovationslastbil i Kolding Kommune og erfaringer med hybrid-bybusser Miljøgevinster og økonomi Produktchef Claus Henrik Jensen, Volvo Group Trucks Danmark A/S Opsummering af konferencen v. ordstyreren Konferencen slutter Konferencepris pr. person early bird! senest 25. januar 2013 senest 1. marts 2013 efter 1. marts 2013 kr ,- kr ,- kr ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 7

8 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen grøn transport 2013 København Konference den 18. & 19. marts 2013 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). jeg ønsker at deltage i konferencen (sæt X): Valg af spor, konferencedag 2 Jeg deltager på (sæt X) : Spor 1 Spor 2 early bird! senest 25. januar 2013 senest 1. marts 2013 efter 1. marts 2013 kr ,- kr kr Alle priser er ekskl. moms. sådan kan du tilmelde dig: Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 13gron

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio

ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige

Læs mere

Driving Green. KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg

Driving Green. KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg KONFERENCE 22. & 23. OKTOBER 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/dg Driving Green Grøn omstilling Logistik Innovation Trafikstyring Byplanlægning Trafikadfærd Drivmidler Vidensforum Økonomi ITS I SAMARBEJDE

Læs mere

godt for miljøet, trivslen og økonomien

godt for miljøet, trivslen og økonomien KONFERENCE 28. og 29. marts 2012 København Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/energi Regeringens visioner på energiområdet Potentialer og barrierer Totaløkonomien Tekniske og adfærdsmæssige løsninger

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8

Rådgiveransvar for bankrådgivere. 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8. 24. November 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 26. september Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/banking K ø b e n h a v n 25. og 26. N o v e m b e r 2 0 0 8 W o r k s h o p 24. November 2 0

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

FØDEVARE LOVGIVNING. Målret udbyttet til dine behov vælg mellem to spor og få endnu bedre mulighed for at gå i dybden!

FØDEVARE LOVGIVNING. Målret udbyttet til dine behov vælg mellem to spor og få endnu bedre mulighed for at gå i dybden! KONFERENCE 3. & 4. juni 2015 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/rif 2015 FØDEVARE LOVGIVNING Målret udbyttet til dine behov vælg mellem to spor og få endnu bedre mulighed for at gå i dybden! HØR BL.A. TALERE

Læs mere

Ned med omkostningerne

Ned med omkostningerne K o n f e r e n c e København 11. og 12. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cost SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. april metoder til overlevelse her og nu med bevarelse af en

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Kompetenceudvikling. Tilmeld dig direkte på www.ifku.dk/kok. an informa business. www.ifku.dk. Hør blandt andre:

Kompetenceudvikling. Tilmeld dig direkte på www.ifku.dk/kok. an informa business. www.ifku.dk. Hør blandt andre: SPAR KR. 500,- ved tilmelding 6 uger før konferencestart Køkken- og kantinelederen Konference i København: Den 24. og 25. november 2008 - Workshop: Den 26. november 2008 Konference i Vejle: Den 2. og 3.

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere