Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i Bestyrelsen har sammen med elever, forældre og personale set på, hvordan vi kan fremme sundheden fysisk, psykisk og socialt, så eleverne har lettere ved at lære. Det har desuden været bestyrelsens ønske, at skolen bliver en aktiv part, når kommunerne overtager sundhedsopgaven fra amtet. PPR: PPR har ikke initiativer vedr. sundhedsfremme, men nok vedr. forebyggelse. Vi har et handicapteam, og vi har et udrykningshold, der rykker ud til familier, der får et handicappet barn. Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I 2007 vil vi arbejde med at styrke børnenes fysik med følgende fokusområder: 1. Brug Benene, når du tager til og fra skole. 2. Vær aktiv i frikvarteret - 3. Vær aktiv i fritiden fritidsvejledning og opfordring til at få et netværk også udenfor skolen. Sådan bliver du stærk og undgår mobning! 4. Ny idræt hvor der satses på nye udeaktiviteter. Vi har afviklet vores Forårsshow lørdag d. 9. juni, hvor børn og forældre blev præsenteret for et væld af fritidsaktiviteter af de frivillige selv. Vi har en Fritidsvæg, hvor hylder giver plads til foldere fra foreningerne og opslagstavler med plakater. Vores hjemmeside indeholder links til alle foreninger omkring skolen. Vi har indledt samarbejde med FC-Grenaa til at kunne henvise børn til 2 særligt tilrettelagte aktiviteter i foreningen. Foreningen har modtaget midler så den henviste kan deltage gratis. Vi har anskaffet for kr fritids-remedier, som kan bruges af foreninger, idrætsundervisningen og i frikvarteret. Vi har betalt for asfaltering af cykelsti udenfor skolens område, omlagt kørslen på vores parkeringsplads og skabt bedre parkeringsforhold for cyklerne, så det bliver mere sikkert og attraktivt at cykle og gå til skole. Langhøjskolen: Toubroskolen: Vestre Skole: Ivrig deltagelse i projektet Cykle på arbejde Vi husker at grine dagligt. Toubroskolen arbejder med Sundhedstegnet og der vil som et led i dette arbejde blive udformet en bevægelsespolitik for skolens elever. Kost og motionspolitik (se hjemmesiden) Prioriterer økologi og miljøvenlige materialer og produkter Etableret frugtordning for kl. Tilbud i november og december 07 om springgymnastik for skolens elever 15 minutters udstrækningsøvelser hver fredag morgen Elverne skal udendørs mindst 15 minutter i deres pause Vi har udarbejdet en overordnet sundhedspolitik for Vestre Skole, bestående af en trivselspolitik, en kostpolitik og en bevægelsespolitik. 1

2 SFO, Allingåbro: Vi laver afspændingsgymnastik med børnene når de kommer fra skole Vi opholder os meget på legepladsen (Mindst til kl hver dag ). Der serveres frugt hver eftermiddag (frugt, gulerødder salat og ol.) Skolen har en sundhedspolitik, der indeholder krav om at: Alle klasser deltager i et idrætsarrangement ud over almindelig undervisning hvert skoleår Kroppen inddrages i alle fag Der afholdes sundhedsdage i alle klasser De fleste elever er ude i frikvartererne Der sikres løbende at vi har gode legeområder Legepatrulje uddannes løbende større elever sætter mindre i bevægelse Vi tilbyder eleverne i 5 6 klasse 3, stk. 3 undervisning i Frivillig idræt. Skolen vægter idrætsfaget højt og afsætter passende økonomi til faget til såvel indkøb af materialer, tid til fagudvalgets arbejde, kurser for lærerne og aktiviteter for eleverne. Der er afsat resurser til at lærerne hen over skoleforløbet deltager i forældremøder. Alt dette signalerer både overfor forældre og børn, at skolen finder bevægelse vigtig. Skolen har deltaget i udviklingsprojekter i idræt. Skolen har indkøbt et sundhedsspil til anvendelse til forældremøder, der sikrer en god debat om værdien af bevægelse og sund kost. Enkelte klasser har deltaget i konceptet Aktiv rundt i Danmark Der afsættes tid til lærers deltagelse i det Kommunale Skoleidrætsudvalg Skovbørnehaven: Vores børn får mulig hed for at bevæge sig udendørs hver dag. Deltager i gang i arbejdspladsen 1 gang årligt har gjort det i 3 år I børnehaven Regnbuen skal børnene føle glæde ved at bruge deres krop. Børnene skal opmuntres og udfordres til at bruge kroppen. I børnehaven Regnbuen er det klart at befordring til aktiviteter i området foregår til fods. I børnehaven Regnbuen prioriteres bevægelse gennem leg og at børnene er på legepladsen eller i naturen hver dag. Alle børn har mulighed for at være ude i frisk luft fra kl til hver dag Vi har en pjece der beskriver børnehavens kostpolitik. Derudover er vi meget ude og har et varieret udeliv, focus på bevægelse, sundt samvær og kosten Vi arbejder i hverdagen i det pædagogiske arbejde med børnene om emner med sund kost, motion, bevægelse mv. Det gør vi bla. ved at have fokus på at børnene også får kendskab til sunde fritidsaktiviteter. Det betyder selvfølgelig også for medarbejderne, at der er fokus på sundhed og på motion i hverdagen. SFO Glesborg Sk.: Vi har gennem de sidste par år lavet om på hvad der tilbydes i fritteren. Selv om vi havde valgt sunde og friske råvarer før, har vi nu valgt saftevand, ugentlig kagedag og andet sukker/ fedtholdigt fra. Vi har besluttet at der er en form for frugt, eller grøntsag, eller grovbolle hver dag børnene kommer fra skole og så er der altid frisk vand i kanderne. Derudover har vi aftalt at år 2007 /2008 er et forsøgsår med udendørs lege hvor alle i fritteren er ude for at lege, 3 kvarter hver dag det er vi startet med, da vi er enige om at der er for mange børn der ikke får sig rørt nok, samt med et ønske om at styrke den sociale side ved at kunne lege mere end 2 ad gangen. Vi er i gang med at introducere de ældste af vore børn til et mere bredt idrætsliv end det der bliver tilbudt i Glesborg, - svømning, skydning, bowling, orienteringsløb o. lign. På vores store udeareal vil vi lave en cykelcrossbane, en bane til fodboldgolf og en agility-bane for børn. Banerne laves af telefonpæle, tovværk, rør, dæk og stammer. 2

3 Banerne skal bruges i idræt, frikvarterer, skolefritidsordning og for områdets børn i fritiden. Vi vil udnytte den meget positive kreds af forældre til at give en hånd med. I udviklingen af forhindringer og baner inddrages børnene på skolen, så de opnår ejerskab til banen og får lyst til at bruge den efter skoletid. I opbygningen af banen inddrager vi forældrene og benytter samtidig lejligheden til at de også sætter fokus på det sunde liv og giver deres børn en aktiv fritid med fysisk aktivitet og et godt venskab. Langhøjskolen: Muligheder for rabatter til motionscentre mv. Prioritere uddannet personale, gode normeringer, nærvær Tid til forberedelse, refleksion og andet arbejde Skolens overordnede årsplan er inddelt i fire temaer. Første tema fra august til oktober var Sundhed, Krop og Bevægelse SFO, Allingåbro: Der afsættes midler til at finansere ex sund mad og frugtordning Vi vil gerne have udstyret vores legepladser med forskellige aktivitetsspil præget i asfalten. Adgangen til at bruge kroppen i undervisningen bliver herved lettere og derfor mere udbredt. Sammen med køb af projektet Lær og leg uddannes lærerne til brug af spillene. Se nærmere på under HOPLA makes you move. Prisen for dette ligger omkring kr. Vi vil gerne, i samarbejde med Dansk Skoleidræt, have oprettet en decideret skolesportsforening, hvor de der i første omgang får tilbud om at deltage, er børn som sundhedsplejerske, idræts -/og klasselærer i fællesskab henviser. Det skal være børn, der har brug for et ekstra løft fysisk og socialt. Vi vil også gerne have vores kantineleder med i samarbejdet, så hun kan bruge tid på at lave sund mad til børnene. Til foreningen knyttes juniorledere store elever, der gennem valgfag er uddannet til at bistå en lærer/pædagog med aktiviteterne i skolesportsforeningen. Idrætsfaggruppen overvejer at indkøbe spil/ playstation med aktiviteter, der henvender sig tilog kraftigt motiverer store elever til at røre sig. Disse kan placeres i fællesarealer, hvor de store opholder sig i pauserne, så de kan få mere aktivitet i disse. Alternativt kan de bruges i undervisningen i workshops for lettere skadede / elever, der har glemt idrætstøj. Vi vil gerne have et fast tilbud Familiemotion for børn og voksne på 5-6 årgang. Børnene skal være familiens ambassadører og sikre motion i fritiden. Hvis dette bliver et fast indhold i skolens politik bliver det ikke som Aktiv rund i Danmark afhængigt af, om klassens lærere kender til dette tiltag. Skolebestyrelsen har meget fokus på at sikre gode adgangsveje til skolen. De opfordrer kraftigt forældrene til at lade børnene cykel selv i skole, så bilerne fjernes fra skolens område om morgenen. Skole kunne som en del af sin politik deltage i Alle Børn Cykler -ugen. Med mange buselever kræver dette stor opbakning og forståelse fra forældregruppen. Kommunal opbakning til mange fælles idrætsaktiviteter for kommunens skoler. Opbakning til deltagelse i arrangementer uden for kommunen, arrangeret af og i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Østjylland. Skovbørnehaven: Bedre vilkår for cyklister således at børn kan cykle til inst. og skole. Adgang til motionscenter inden for overkommelig afstand i forhold til arbejdssted. Go rabat ved månedskort. 3

4 Glesborg bh.: Det sunde fysiske og psykiske klima er hele tiden i focus for både børn og voksne SFO Glesborg Sk.: Man kunne etablere steder for børnene, efter SFO, således at det stadig er nemt for dem at deltage i aktiviteterne uden de behøver hjælp med kørsel. Jeg tror på at der er mange børn der dropper ud, p.g.a. manglende forældreopbakning I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg. I 2006 har vægten været på sund kost. Der er etableret kantine med varme og lune retter samt ta selv salatbar. Alt hvad der sælges er baseret på sunde varer med grove melsorter og fedtfattige produkter. Der er indgået aftale med elevrådet om, at eleverne ikke må forlade skolen i frikvartererne for at ryge eller for at købe kage, snacks og cola i det lokale supermarked. Ordningen giver et billigt og nemt tilbud til børn og unge, der fravælger madpakken. Kantinen hviler i sig selv økonomisk uden tilskud fra skolen. Toubroskolen: Vestre Skole: I vores elevplaner, som handler om det faglige og sociale på skolen vil vi tilføje et afsnit, der handler om barnets fritid. Barnet der er tilknyttet en forening efter skoletid er mindre sårbar overfor mobning, ensomhed og udstødning. Forældre, der ikke selv har gået til noget i deres fritid som barn har sværere ved at få deres børn til at blive aktive. Her skal den sociale arv brydes, og det kan vi kun gøre i fællesskab. Med elevplanen fastholdes ønsket. Kostpolitik er under udarbejdelse. Herunder arbejdes der med skolebodens varesortiment. Der er netop etableret en forældrebetalt frugtordning. Elever der deltager får dagligt frugt. Personalet kan deltage i ordningen. Medbestemmelse for alle: eleverne udarbejder forslag til kost- og motionspolitik Tema på forældremøder. I forbindelse med vedtagelse af kostpolitikken har vi brugt mange penge på at indrette et produktionskøkken og en kantine, således at vi hver dag kan sælge sund mad til elever og personale. Vi har uddelt drikkedunke til vand til alle på skolen. SFO, Allingåbro: På voksen plan kunne det være et tilbud om massage en gang om måneden, indgangs billet til svømmehal og fittnes center, og sidst men ikke mindst for at motivere til at komme ud i den friske luft, at en arbejdsplads kunne dele om en Elcykel. Vi har en velfungerende kantine, hvor børnene kan købe sund mad hver dag for absolut små priser. 10. Klasse-C.: På 10kcd har alle unge og personale adgang til gratis koldt drikkevand fra koldvandsautomater Alle har to gange om dagen adgang til en kantine med et sundt og varieret udbud af frokostretter. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn 2 sunde måltider hver dag. Vi har i 10 år været røgfri børnehave. 4

5 I børnehaven Regnbuen tilskønner vi at børnene tilbydes sund mad. Vi tilbyder havregryn og cornflakes til morgenmad letmælk og vand til frokost. Gulerødder og grovboller til frugt 2 gange om ugen. Adgang til vand hele dagen. Vi opfordrer forældrene til at mindske fedt og sukker indtag i børnenes madpakker, til frugtmåltidet og til mærkedage. For os er det et let valg for mulighederne er der i form af de daglige tilbud for børnene Vi har lige nu hvor alle medarbejdere er i gang med sundhedstjek mange gode snakke om sundhed og helbred. Vi har snart haft alle medarbejdere til sundhedstjek og prøver også i hverdagen ved fælles madindkøb blandt personalet at have fokus på sund kost Langhøjskolen: Vi vil gerne have en fritidsvejleder, der kan vejlede børn og unge til at få en aktiv fritid. Vi bruger i dag på Østre på at vejlede de unge vedr. studie og erhverv. En omkostning på til en ung med tilknytning til SFO, der kan tage barnet i hånden, som har overblik over tilbud fra foreningerne og som kan være rollemodel vil være godt givet ud. Mulighed for at købe sundt mad for elever og personale på skolen. Daglig mad- og frugtordning Daglig til motion Vi skal fortsat arbejde for at de store motiveres yderligere for at være sunde i pauserne. Det kan være gennem f.eks. indkøb af Global Goal. Hvis de store elever havde bedre muligheder for bevægelse i pauserne, var de nok nemmere at få ud. Det ville være optimalt, hvis skolen fik Stadion/opvisningsbanen stillet til rådighed. Herved fik vi et passende udearael. Det vil betyde at fodboldklubbens opvisningsbane skulle flyttes. (Der er på arealet ved hallen allerede for år tilbage gjort klar til en fodboldbane, der blot ikke anvendes hertil). Vi har allerede, men hjælp fra Lokale -/og anlægsfonden anlagt en rundbane her, hvor der kan skates, cykles og køres på rulleskøjter, men med et udvidet areal ville vi også få plads til at lave et aktivitetshus. Her kunne der dyrkes idræt i pauserne. Der kunne være små separate, stationære stationer opbygget til at stimulere de mange intelligenser (som på Rosenvangskolen i Albertslund). Der kunne tilbydes andre idrætter end dem der tilbydes i foreningen. Aktivitetslokalet kunne være hjemsted for skolesportsforeningen. Der vil være mulighed for større musik-/teaterarrangementer uden af idrætsundervisningen skal aflyses fordi salen skal bruges hertil. Flere klasser vil uden tvivl inspireres til tværfagligt arbejde, der inddrager musik og teater. Med god plads kunne der også opstilles redskaber, der appellerer til de større elever / piger, som spinning, romaskiner, styrketræningsudstyr, boksning m.m. Med den rette organisering vil lokalsamfundet / foreningslivet også kunne få glæde af et sådant aktivitetshus. Skovbørnehaven: Info til forældre, frugt til børnehavebørn hver dag. Frugtordning på arbejdspladsen. Evt madordniing At udarbejde en fælles kostpolitik for dagtilbudene i Norddjurs kommune SFO Glesborg Sk: ja i forhold til frugt / eftermiddagsmad, kunne man som kommune støtte det i stedet for altid at beskære budgetterne I Norddjurs Kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk, social og kulturel forskellighed. 5

6 Søren Kanne: Langhøjskolen: Vestre Skole: Se ovenstående. Da det er kendetegnende for en stor del af skolens elever, at de er en del af familier der ikke er på højde med egne ressourcer, kan man sige at de ikke har de samme muligheder for sundhed, som andre børn. Konkret har vi oplevet at vores elever ikke har fået morgenmad når de møder i skole. Mange mangler eller har haft usunde madpakker med i skole. Det har været vores oplevelse at dette har medvirket til at skabe konflikter samt ringere mulighed for at indgå i undervisningen samt øvrige aktiviteter. På denne baggrund er der på skolen indført en delvis forældrebetalt kostordning med morgenmad, frokost og frugt. Ud over at eleverne herved sikres mad, skabes der også mulighed for at lærer om sunde madvaner og hyggeligt samvær når man køber ind, laver mad og spiser sammen. Ud over den umiddelbare fysiske effekt er det sikkert at elevernes koncentration er blevet øget og hermed muligheder for indlæring. Motion og forskellige udendørs aktiviteter indgår løbende igennem ugen. Ansatte på Langhøjskolen gør god brug af foreningslivet i Vivild om omegn. For at vores børn og unge kan drage nytte af ovenstående udsagn, kræver det, at politikerne er opmærksomme på, at vi ikke har samme adgang til de tilbud, der gives på fastlandet, og derfor beder dem om at se velvilligt på vores ansøgninger om tiltag, der er rettet mod netop denne politik. Dette er en selvfølge i folkeskolen. Vi har under paraplyen En skole i bevægelse afprøvet flere af følgende koncepter: Legepatrulje, Juniorlederuddannelse, Idræt for udsatte børn. Frivillig idræt er et tilbud til alle, men med de mere idrætssvage vil det være nødvendigt med et ekstra skub for at få dem i sving her rækker frivilligheden ikke. Vi lægger vægt på at tilbyde børnene andre aktiviteter, end de kan modtage i foreningen i den frivillige idræt. Vi vil ikke konkurrere med foreningen, men motivere til bevægelse. I en skolesportsforening forestiller vi os et samarbejde med foreningen, så der bliver naturlig overgang fra det ene til det andet, når den enkelte er rustet hertil. Skovbørnehaven: Vi tilpasser vores aktiviteter det enkelte barn/ børnegruppe. I børnehaven Regnbuen skal alle børn på legepladsen eller i naturen mindst 1 time om dagen. I det fri har alle børn mulighed for at deltage i fælles bevægelseslege, løb, cykling, klatring, boldlege slåslege m. m. I løbet af ugen har alle børn mulighed for at deltage i fælles gymnastik, fodbold i kælderen, bevægelses i Vestre skole`s gymnastiksal, gymnastik i kælderen og gå turer.! gang om året har vi børnehavens OL Alle får de samme tilbud Vi håber, at Skolesportsforeningen kan sikres økonomi fra Kommunens Sundhedspulje, så den bliver gratis / meget billig. Det skal ikke være penge, der holder de idrætssvage børn væk. Tiltag skal være lige jævnt fordelt over hele kommunen, så afstanden ikke er stor. Hjælpemidler. 6

7 Vi kunne drømme om en livredder så vi kunne svømme i Vestre skole`s svømmehal. Efteruddannelse af det pædagogiske personale (bevægelse, kost, miljø). Fælles store forældremøder om vigtigheden af sund kost og bevægelse. I Norddjurs Kommune skal der satses på forebyggelse og sundhedsfremme. Østre Skole Vestre Skole: Se ovenstående Temaarbejde Sundhed, krop og sjæl Gå selv Idræt på alle alderstrin Vi arbejder ud fra en anerkendelse af, at børn (og andre mennesker) har behov for at bevæge sig. Derfor arbejder vi med rammerne for daglig bevægelse og med at motivere til mest mulig bevægelse. I vores sundhedsudvalg er vi lige ved at afdække, hvilke temaer fra Sundhedstegnet, vi har på plads, og hvilke vi fremadrettet skal have sat handlinger på. Skolen er lige ved at lægge sidste hånd på en trivselspolitik for børnene. Denne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolebestyrelse, elevråd, forældre og pædagogisk personale. Der vil løbende blive arbejdet med denne og selvfølgelig justeret kontinuerligt. Skolens MED-udvalg er ved at færdiggøre arbejdet med en stresspolitik for personalet. Der har været sat mange handlinger i værk siden sidste APV. Der vil også til stadighed skulle arbejdes med denne politik. Vi er på vej til at lave APV om det fysiske miljø. Her vil også blive iværksat forebyggende handlingsplan efterfølgende. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn sunde måltider, frisk luft og mulighed for bevægelse hver dag. Forældresamarbejde om emnet. Vi lærer vores børn at cykle, så de kan cykle til inst./skole. Vi går til gymnastik en gang om ugen, så børnene får et naturligt forhold til at dyrke sport. Vi arbejder med det pædagogisk med børnene Vi er en økologisk børnehave. Vi har ansat en afspændingspædagog som pædagog, som giver afspændingsmassage hvis medarbejdere har behov for det. Tidsfaktoren til det kan være et problem, men vi prøver det kan lade sig gøre. På pædagogiske week-ends og dage har vores afspændingspædagog altid aktive indlæg i løbet af dagen omkring afspænding, så vi også rører os fysisk på sådanne stillesiddende dage. I Børnehaven Regnbuen arbejdes der i løbet af året med sundhedsfremmende emner som sund mad, vi laver mad og bager. Hvordan passer jeg på mine tænder. Den sunde fødselsdag. Min krop m. m. I dagligdagen arbejder vi med anerkendelse og at det er vigtigt at vi er gode ved hinanden. Vi er opmærksomme på temaet og udover samværet og tilbuddene til børnene i hverdagen også samtaler med forældrene hvor temaet indgår mere eller mindre Der er blandt personalet taget initiativer til fælles fritidsinteresser pt. Går nogen til gymnastik sammen og nogen til spinning sammen SFO Glesborg Sk.: er beskrevet, derudover vil vi gerne udbygge legepladsen og ude arealerne, så de bliver attraktive. 7

8 I indskolingen har vi opbygget en kultur med skiftesko i et forsøg på at bedre det indendørs miljø for alle. Lidt efter lidt håber vi på at få dette udvidet til endnu flere klasser. Elevrådene inddrages kraftigt i arbejdet for at sikre, at vi alle færdes i rene omgivelser. Elevrådene har lige udarbejdet handlingsplaner for det kommende år, hvor de også påtager sig forebyggende ansvar. Vores servicemedarbejdere reparerer meget hurtigt, hvis noget går i stykker for at signalere, at vi passer på vores gode skole og ikke lader den forfalde. Dette er kun muligt med en tilfredsstillende økonomi. Hvis en skole har en anstrengt økonomi vil det ofte være på vedligehold og rengøring, der spares først. Det ville være ønskeligt, hvis der var resurser til oftere gulvvask i nogle lokaler. At starte dagen med motion i 10-15min. vil være givet godt ud, men skal organiseres. Svømning på 2 årgange, så der opnås fuld tryghed og sikkerhed i badesituationen vil givetvis sikre børn, der har svært ved megen anden idræt, en mulig løsning for at røre sig også i fritiden. En kommunal/landspolitisk beslutning om 3 idrætstimer hver uge på alle klassetrin Skovbørnehaven: Info til medarbejdere og forældre. Adgang til fysioterapeut eller massør. Lig rygestop kurser til ryger, kunne en diatist være aktuel for svært overvægtige. At indføre børne 1-hjælp i dagtilbuddene. 1-hjælp er bla. med til at forebygge mobning Det kunne være godt med nogle tilbud til medarbejderne om billig kontingenter i motionscentre mv. eller oplæg om sundhed - altså tilbud om aktiviteter til medarbejderne. I Norddjurs Kommune sikres alle medarbejdere sundhedsfremmende tilbud. Søren Kanne: Vestre Skole: Søren kanne skolen har igennem de seneste år, arbejdet bevist og fokuseret på at forbedre det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af de særlige grundvilkår, der gør sig gældende for lærere såvel som pædagoger på heldagsskoleområdet, vil det til stadighed være en udfordring at fastholde og viderudvikle et godt fysisk, såvel som psykisk arbejdsmiljø. Som eksempel på områder der på denne baggrund har været/ er meget opmærksomhed på kan nævnes : Uddannelse, supervision, gode muligheder for pauce afvikling, fleksibel arbejdstids tilrettelæggelse, begrænse risiko for fysiske konflikter, megen mødeaktivitet samt gode muligheder for at påvirke egen arbejdssituation. Gjort medarbejderne opmærksomme på tilbud om rygestopkurserne og Sundhedstjek. Opfodret til at tage imod disse tilbud, hvis man alligevel er på fastlandet Personalet tilbydes at købe sund mad hver dag i skoleboden/kantinen. Der gives tilbud om personalemotion. SFO, Allingåbro: 1. årligt sundhedstjek, Her i området er der Møllehjemmet hvor der er opstillet en del motions apparater disse kunne med fordel tilbydes medarbejdere her i området. Ligeledes Auning svømmehal En stor del af personalet har gennemgået det kommunale sundhedstjek. Meget få har deltaget i rygestopkurser. Vi har mulighed for at købe sund kost hver dag i vores kantine. Til censormiddage og andre arrangementer serveres der også kun mad, der er til den sunde side. 8

9 Allingåbroskolen: Alle kommunale sundhedstilbud sættes på skolens intranet. Skovbørnehaven: Alle har fået tilbudt sundhedstjek, kostkursus og rygere rygestopkursus. Vi får frisk luft og bevægelse hver dag. I børnehaven Regnbuen deltager 12 personer i cykelkampagnen hvert år. Vi har pausegymnastik hver tirsdag. En del af personalet dyrker idræt i fritiden. Jobbet er varieret og udfordrende både fysisk og psykisk med muligheder for individuelle hensyn. Vi er som sagt pt. I gang med sundhedstjek alle medarbejdere, hvilket medfører meget fokus på sundhed i hverdagen SFO Glesborg Sk.: ja vi er jo så også ude og aktive i 3 kvarter om dagen. Deltagelse i disse tilbud kræver mindst to dages fravær fra arbejdspladsen samt en overnatning. Vi foreslår derfor, at der bevilges midler hertil Ovennævnte Aktivitetshus kunne også være et sted, hvor personalet kunne motionere i ventetid/mellemtimer eller efter endt arbejde. Det ville være ønskværdigt, hvis svømmelærerne fik betalt træningstid til sikring af deres evner til at bestå en årlig bassinprøve. Det er vigtigt, at idræts-/ og svømmefaggruppen hele tiden føler sikkerhed i førstehjælp og gode arbejdsstillinger som modtagere ved redskabsgymnastik. Allingåbroskolen: Fortsætte med at have gratis tilbud til at ansatte kan deltage i rygestopkursus. 10. Klasse-C.: Sundhedspas / klippekort til alle, som giver gratis adgang til forebyggende og behandlende tilbud: Fysioterapeut, kiropraktor, lægecheck, massage, m.m. samt et varieret og gene gratis tilbud om motion (Fitness-centre, svømmehal, lubber, m.m.) Skovbørnehaven: Gratis /billig frugt/mad til medarbejderne. Der kunne gives rabat på fitnes tæt på bopæl Tilskud til at dyrke idræt, fysioterapeut zoneterapi og massage. Instruktion i arbejdsstillinger. Mulighed for at de enkelte arbejdspladser dyrker motion sammen evt. på arbejdspladsen. I Norddjurs Kommune skal der arbejdes for sunde miljøer. Langhøjskolen: Toubroskolen: Skolens APV kortlægger problemer med miljøet og foreslår forbedringer. Indgår i arbejdet med APV. APV og BMV samt skolemiljøvurdering SFO, Allingåbro: Der bør bevilges midler til sund mad /frugt i alle institutioner/ kommunens arbejdspladser Vi har en politik for tilsyn af legepladser, så vi sikrer de lever op til reglerne. Vi tager hånd om de problemfelter elevernes UVM og de voksnes APV påpeger. 9

10 I indskolingen er der aftalt oprydningsordninger, så eleverne hver måned fjerner alt synligt affald i fællesområderne udenfor. Allingåbroskolen: 5. årgang deltager hvert år i ren uge - projekt. 10. Klasse-C.: På 10kcd undersøger vi min. 2 gange om året de unges og personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø/undervisningsmiljø bl.a. via Denne evaluering medfører direkte handlinger/forbedringer i miljøet incl. trivsel. Skovbørnehaven: Vi er ude så meget som muligt. Vi er og har altid været en røgfri arbejdsplads. I børnehaven Regnbuen har vi nedsat et sundhedsudvalg med henblik på at arbejde for det sunde miljø. Udvalget holder kvartalsmøder og arbejder med kost og bevægelse, det sunde psykiske miljø, børnemassage, traktementer til fødselsdag, svømning og generelle sportsaktiviteter. Vi er meget jævnligt i dialog om dette Vi skal i gang med at udarbejde APV på arbejdspladsen nu vi prøver at gøre hvad vi kan hele tiden for at skabe et godt både psykisk og fysisk sundt arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Vi skal på lærerværksted og ved arbejdspladser have sikret bedre udluftning fra diverse maskiner. At arbejde for en grøn skole, bliver forhåbentlig et arbejdsområde inden for få år. Børnemiljøvurderinger skal udarbejdes ligesom der er apv for vi voksne Norddjurs Kommune vil involvere lokale ressourcer i sundhedsfremme og forebyggelse for at sikre en lokal forankring af sundhedsarbejdet. Se ovenstående om samarbejdet med foreningerne. Bevidst anvendelse af videndeling Allingåbroskolen: Vi er i færd med at lave en arbejdsgruppe, som skal arbejde for sundhedsfremmende tiltag på Allingåbroskolen. Ved oprettelse af skolesportsforening ønsker vi at indgå i tæt samarbejde med både den lokale idrætsforening og SFO. Vi kunne også godt tænke projekter hvor ældreidrætten og skoleidrætten kunne arbejde sammen så som gymnastik, svømning og stavgang. 10. Klasse-C.: Sundhed skal præge hele kommunen! - udleje af grønne cykler - afmærkede vandre-, løbe- og cykelstier - handlebaner mange steder /gode og indbydende legepladser 10

11 Vi bruger vores lokale idrætshal og svømmehal med børnene og har i det hele taget et godt samarbejde med idrætsforeningen om aktiviteter i fht. børnehavens hverdag. Har I forslag/idéer til nye aktiviteter/indsatser/handleplaner i relation til de øvrige overordnede mål, kan I kort beskrive disse her: 1 Vi kunne godt ønske os, at der blev sat mere fokus på den aktive fritid, hvor den enkelte selv tager et ansvar for egen sundhed og trivsel. Skolerne, daginstitutionerne, sundhedsplejen m.m. kan være naturlige omdrejningspunkter og bindeled mellem borgeren og foreningen. 2 Etablering af motionsstier i lokalområderne. Ved at lægge stierne rundt om institutionerne, kan de benyttes af borgere, foreninger og i idrætsundervisningen. Stierne kan i vid udstrækning benytte fortove og eksisterende stianlæg. Hvor stien følger veje, skal sikkerheden vurderes. Det gør heller ikke noget, at der er noget pænt at se på undervejs. 3 Lad skolebussen stoppe 300 m fra skolen, så børnene får lidt motion til og fra skolen. Det kan måske oven i købet gøre turen kortere og spare penge for kommunen. Samtidig gøres trafikken ved skolen mere sikker. Psykisk og social sundhed!!!!!! Sund mad!!!! Skovbørnehaven: Gratis motion til medarbejderne. Kunne trække på prof. ekspertise til pædagogisk dage eller på personalemøder. Besøg af massør /zoneterapeut ex. 5 behandlinger over ½ år i institutionen i arbejdstiden. 11

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere