Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i Bestyrelsen har sammen med elever, forældre og personale set på, hvordan vi kan fremme sundheden fysisk, psykisk og socialt, så eleverne har lettere ved at lære. Det har desuden været bestyrelsens ønske, at skolen bliver en aktiv part, når kommunerne overtager sundhedsopgaven fra amtet. PPR: PPR har ikke initiativer vedr. sundhedsfremme, men nok vedr. forebyggelse. Vi har et handicapteam, og vi har et udrykningshold, der rykker ud til familier, der får et handicappet barn. Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I 2007 vil vi arbejde med at styrke børnenes fysik med følgende fokusområder: 1. Brug Benene, når du tager til og fra skole. 2. Vær aktiv i frikvarteret - 3. Vær aktiv i fritiden fritidsvejledning og opfordring til at få et netværk også udenfor skolen. Sådan bliver du stærk og undgår mobning! 4. Ny idræt hvor der satses på nye udeaktiviteter. Vi har afviklet vores Forårsshow lørdag d. 9. juni, hvor børn og forældre blev præsenteret for et væld af fritidsaktiviteter af de frivillige selv. Vi har en Fritidsvæg, hvor hylder giver plads til foldere fra foreningerne og opslagstavler med plakater. Vores hjemmeside indeholder links til alle foreninger omkring skolen. Vi har indledt samarbejde med FC-Grenaa til at kunne henvise børn til 2 særligt tilrettelagte aktiviteter i foreningen. Foreningen har modtaget midler så den henviste kan deltage gratis. Vi har anskaffet for kr fritids-remedier, som kan bruges af foreninger, idrætsundervisningen og i frikvarteret. Vi har betalt for asfaltering af cykelsti udenfor skolens område, omlagt kørslen på vores parkeringsplads og skabt bedre parkeringsforhold for cyklerne, så det bliver mere sikkert og attraktivt at cykle og gå til skole. Langhøjskolen: Toubroskolen: Vestre Skole: Ivrig deltagelse i projektet Cykle på arbejde Vi husker at grine dagligt. Toubroskolen arbejder med Sundhedstegnet og der vil som et led i dette arbejde blive udformet en bevægelsespolitik for skolens elever. Kost og motionspolitik (se hjemmesiden) Prioriterer økologi og miljøvenlige materialer og produkter Etableret frugtordning for kl. Tilbud i november og december 07 om springgymnastik for skolens elever 15 minutters udstrækningsøvelser hver fredag morgen Elverne skal udendørs mindst 15 minutter i deres pause Vi har udarbejdet en overordnet sundhedspolitik for Vestre Skole, bestående af en trivselspolitik, en kostpolitik og en bevægelsespolitik. 1

2 SFO, Allingåbro: Vi laver afspændingsgymnastik med børnene når de kommer fra skole Vi opholder os meget på legepladsen (Mindst til kl hver dag ). Der serveres frugt hver eftermiddag (frugt, gulerødder salat og ol.) Skolen har en sundhedspolitik, der indeholder krav om at: Alle klasser deltager i et idrætsarrangement ud over almindelig undervisning hvert skoleår Kroppen inddrages i alle fag Der afholdes sundhedsdage i alle klasser De fleste elever er ude i frikvartererne Der sikres løbende at vi har gode legeområder Legepatrulje uddannes løbende større elever sætter mindre i bevægelse Vi tilbyder eleverne i 5 6 klasse 3, stk. 3 undervisning i Frivillig idræt. Skolen vægter idrætsfaget højt og afsætter passende økonomi til faget til såvel indkøb af materialer, tid til fagudvalgets arbejde, kurser for lærerne og aktiviteter for eleverne. Der er afsat resurser til at lærerne hen over skoleforløbet deltager i forældremøder. Alt dette signalerer både overfor forældre og børn, at skolen finder bevægelse vigtig. Skolen har deltaget i udviklingsprojekter i idræt. Skolen har indkøbt et sundhedsspil til anvendelse til forældremøder, der sikrer en god debat om værdien af bevægelse og sund kost. Enkelte klasser har deltaget i konceptet Aktiv rundt i Danmark Der afsættes tid til lærers deltagelse i det Kommunale Skoleidrætsudvalg Skovbørnehaven: Vores børn får mulig hed for at bevæge sig udendørs hver dag. Deltager i gang i arbejdspladsen 1 gang årligt har gjort det i 3 år I børnehaven Regnbuen skal børnene føle glæde ved at bruge deres krop. Børnene skal opmuntres og udfordres til at bruge kroppen. I børnehaven Regnbuen er det klart at befordring til aktiviteter i området foregår til fods. I børnehaven Regnbuen prioriteres bevægelse gennem leg og at børnene er på legepladsen eller i naturen hver dag. Alle børn har mulighed for at være ude i frisk luft fra kl til hver dag Vi har en pjece der beskriver børnehavens kostpolitik. Derudover er vi meget ude og har et varieret udeliv, focus på bevægelse, sundt samvær og kosten Vi arbejder i hverdagen i det pædagogiske arbejde med børnene om emner med sund kost, motion, bevægelse mv. Det gør vi bla. ved at have fokus på at børnene også får kendskab til sunde fritidsaktiviteter. Det betyder selvfølgelig også for medarbejderne, at der er fokus på sundhed og på motion i hverdagen. SFO Glesborg Sk.: Vi har gennem de sidste par år lavet om på hvad der tilbydes i fritteren. Selv om vi havde valgt sunde og friske råvarer før, har vi nu valgt saftevand, ugentlig kagedag og andet sukker/ fedtholdigt fra. Vi har besluttet at der er en form for frugt, eller grøntsag, eller grovbolle hver dag børnene kommer fra skole og så er der altid frisk vand i kanderne. Derudover har vi aftalt at år 2007 /2008 er et forsøgsår med udendørs lege hvor alle i fritteren er ude for at lege, 3 kvarter hver dag det er vi startet med, da vi er enige om at der er for mange børn der ikke får sig rørt nok, samt med et ønske om at styrke den sociale side ved at kunne lege mere end 2 ad gangen. Vi er i gang med at introducere de ældste af vore børn til et mere bredt idrætsliv end det der bliver tilbudt i Glesborg, - svømning, skydning, bowling, orienteringsløb o. lign. På vores store udeareal vil vi lave en cykelcrossbane, en bane til fodboldgolf og en agility-bane for børn. Banerne laves af telefonpæle, tovværk, rør, dæk og stammer. 2

3 Banerne skal bruges i idræt, frikvarterer, skolefritidsordning og for områdets børn i fritiden. Vi vil udnytte den meget positive kreds af forældre til at give en hånd med. I udviklingen af forhindringer og baner inddrages børnene på skolen, så de opnår ejerskab til banen og får lyst til at bruge den efter skoletid. I opbygningen af banen inddrager vi forældrene og benytter samtidig lejligheden til at de også sætter fokus på det sunde liv og giver deres børn en aktiv fritid med fysisk aktivitet og et godt venskab. Langhøjskolen: Muligheder for rabatter til motionscentre mv. Prioritere uddannet personale, gode normeringer, nærvær Tid til forberedelse, refleksion og andet arbejde Skolens overordnede årsplan er inddelt i fire temaer. Første tema fra august til oktober var Sundhed, Krop og Bevægelse SFO, Allingåbro: Der afsættes midler til at finansere ex sund mad og frugtordning Vi vil gerne have udstyret vores legepladser med forskellige aktivitetsspil præget i asfalten. Adgangen til at bruge kroppen i undervisningen bliver herved lettere og derfor mere udbredt. Sammen med køb af projektet Lær og leg uddannes lærerne til brug af spillene. Se nærmere på under HOPLA makes you move. Prisen for dette ligger omkring kr. Vi vil gerne, i samarbejde med Dansk Skoleidræt, have oprettet en decideret skolesportsforening, hvor de der i første omgang får tilbud om at deltage, er børn som sundhedsplejerske, idræts -/og klasselærer i fællesskab henviser. Det skal være børn, der har brug for et ekstra løft fysisk og socialt. Vi vil også gerne have vores kantineleder med i samarbejdet, så hun kan bruge tid på at lave sund mad til børnene. Til foreningen knyttes juniorledere store elever, der gennem valgfag er uddannet til at bistå en lærer/pædagog med aktiviteterne i skolesportsforeningen. Idrætsfaggruppen overvejer at indkøbe spil/ playstation med aktiviteter, der henvender sig tilog kraftigt motiverer store elever til at røre sig. Disse kan placeres i fællesarealer, hvor de store opholder sig i pauserne, så de kan få mere aktivitet i disse. Alternativt kan de bruges i undervisningen i workshops for lettere skadede / elever, der har glemt idrætstøj. Vi vil gerne have et fast tilbud Familiemotion for børn og voksne på 5-6 årgang. Børnene skal være familiens ambassadører og sikre motion i fritiden. Hvis dette bliver et fast indhold i skolens politik bliver det ikke som Aktiv rund i Danmark afhængigt af, om klassens lærere kender til dette tiltag. Skolebestyrelsen har meget fokus på at sikre gode adgangsveje til skolen. De opfordrer kraftigt forældrene til at lade børnene cykel selv i skole, så bilerne fjernes fra skolens område om morgenen. Skole kunne som en del af sin politik deltage i Alle Børn Cykler -ugen. Med mange buselever kræver dette stor opbakning og forståelse fra forældregruppen. Kommunal opbakning til mange fælles idrætsaktiviteter for kommunens skoler. Opbakning til deltagelse i arrangementer uden for kommunen, arrangeret af og i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Østjylland. Skovbørnehaven: Bedre vilkår for cyklister således at børn kan cykle til inst. og skole. Adgang til motionscenter inden for overkommelig afstand i forhold til arbejdssted. Go rabat ved månedskort. 3

4 Glesborg bh.: Det sunde fysiske og psykiske klima er hele tiden i focus for både børn og voksne SFO Glesborg Sk.: Man kunne etablere steder for børnene, efter SFO, således at det stadig er nemt for dem at deltage i aktiviteterne uden de behøver hjælp med kørsel. Jeg tror på at der er mange børn der dropper ud, p.g.a. manglende forældreopbakning I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg. I 2006 har vægten været på sund kost. Der er etableret kantine med varme og lune retter samt ta selv salatbar. Alt hvad der sælges er baseret på sunde varer med grove melsorter og fedtfattige produkter. Der er indgået aftale med elevrådet om, at eleverne ikke må forlade skolen i frikvartererne for at ryge eller for at købe kage, snacks og cola i det lokale supermarked. Ordningen giver et billigt og nemt tilbud til børn og unge, der fravælger madpakken. Kantinen hviler i sig selv økonomisk uden tilskud fra skolen. Toubroskolen: Vestre Skole: I vores elevplaner, som handler om det faglige og sociale på skolen vil vi tilføje et afsnit, der handler om barnets fritid. Barnet der er tilknyttet en forening efter skoletid er mindre sårbar overfor mobning, ensomhed og udstødning. Forældre, der ikke selv har gået til noget i deres fritid som barn har sværere ved at få deres børn til at blive aktive. Her skal den sociale arv brydes, og det kan vi kun gøre i fællesskab. Med elevplanen fastholdes ønsket. Kostpolitik er under udarbejdelse. Herunder arbejdes der med skolebodens varesortiment. Der er netop etableret en forældrebetalt frugtordning. Elever der deltager får dagligt frugt. Personalet kan deltage i ordningen. Medbestemmelse for alle: eleverne udarbejder forslag til kost- og motionspolitik Tema på forældremøder. I forbindelse med vedtagelse af kostpolitikken har vi brugt mange penge på at indrette et produktionskøkken og en kantine, således at vi hver dag kan sælge sund mad til elever og personale. Vi har uddelt drikkedunke til vand til alle på skolen. SFO, Allingåbro: På voksen plan kunne det være et tilbud om massage en gang om måneden, indgangs billet til svømmehal og fittnes center, og sidst men ikke mindst for at motivere til at komme ud i den friske luft, at en arbejdsplads kunne dele om en Elcykel. Vi har en velfungerende kantine, hvor børnene kan købe sund mad hver dag for absolut små priser. 10. Klasse-C.: På 10kcd har alle unge og personale adgang til gratis koldt drikkevand fra koldvandsautomater Alle har to gange om dagen adgang til en kantine med et sundt og varieret udbud af frokostretter. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn 2 sunde måltider hver dag. Vi har i 10 år været røgfri børnehave. 4

5 I børnehaven Regnbuen tilskønner vi at børnene tilbydes sund mad. Vi tilbyder havregryn og cornflakes til morgenmad letmælk og vand til frokost. Gulerødder og grovboller til frugt 2 gange om ugen. Adgang til vand hele dagen. Vi opfordrer forældrene til at mindske fedt og sukker indtag i børnenes madpakker, til frugtmåltidet og til mærkedage. For os er det et let valg for mulighederne er der i form af de daglige tilbud for børnene Vi har lige nu hvor alle medarbejdere er i gang med sundhedstjek mange gode snakke om sundhed og helbred. Vi har snart haft alle medarbejdere til sundhedstjek og prøver også i hverdagen ved fælles madindkøb blandt personalet at have fokus på sund kost Langhøjskolen: Vi vil gerne have en fritidsvejleder, der kan vejlede børn og unge til at få en aktiv fritid. Vi bruger i dag på Østre på at vejlede de unge vedr. studie og erhverv. En omkostning på til en ung med tilknytning til SFO, der kan tage barnet i hånden, som har overblik over tilbud fra foreningerne og som kan være rollemodel vil være godt givet ud. Mulighed for at købe sundt mad for elever og personale på skolen. Daglig mad- og frugtordning Daglig til motion Vi skal fortsat arbejde for at de store motiveres yderligere for at være sunde i pauserne. Det kan være gennem f.eks. indkøb af Global Goal. Hvis de store elever havde bedre muligheder for bevægelse i pauserne, var de nok nemmere at få ud. Det ville være optimalt, hvis skolen fik Stadion/opvisningsbanen stillet til rådighed. Herved fik vi et passende udearael. Det vil betyde at fodboldklubbens opvisningsbane skulle flyttes. (Der er på arealet ved hallen allerede for år tilbage gjort klar til en fodboldbane, der blot ikke anvendes hertil). Vi har allerede, men hjælp fra Lokale -/og anlægsfonden anlagt en rundbane her, hvor der kan skates, cykles og køres på rulleskøjter, men med et udvidet areal ville vi også få plads til at lave et aktivitetshus. Her kunne der dyrkes idræt i pauserne. Der kunne være små separate, stationære stationer opbygget til at stimulere de mange intelligenser (som på Rosenvangskolen i Albertslund). Der kunne tilbydes andre idrætter end dem der tilbydes i foreningen. Aktivitetslokalet kunne være hjemsted for skolesportsforeningen. Der vil være mulighed for større musik-/teaterarrangementer uden af idrætsundervisningen skal aflyses fordi salen skal bruges hertil. Flere klasser vil uden tvivl inspireres til tværfagligt arbejde, der inddrager musik og teater. Med god plads kunne der også opstilles redskaber, der appellerer til de større elever / piger, som spinning, romaskiner, styrketræningsudstyr, boksning m.m. Med den rette organisering vil lokalsamfundet / foreningslivet også kunne få glæde af et sådant aktivitetshus. Skovbørnehaven: Info til forældre, frugt til børnehavebørn hver dag. Frugtordning på arbejdspladsen. Evt madordniing At udarbejde en fælles kostpolitik for dagtilbudene i Norddjurs kommune SFO Glesborg Sk: ja i forhold til frugt / eftermiddagsmad, kunne man som kommune støtte det i stedet for altid at beskære budgetterne I Norddjurs Kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk, social og kulturel forskellighed. 5

6 Søren Kanne: Langhøjskolen: Vestre Skole: Se ovenstående. Da det er kendetegnende for en stor del af skolens elever, at de er en del af familier der ikke er på højde med egne ressourcer, kan man sige at de ikke har de samme muligheder for sundhed, som andre børn. Konkret har vi oplevet at vores elever ikke har fået morgenmad når de møder i skole. Mange mangler eller har haft usunde madpakker med i skole. Det har været vores oplevelse at dette har medvirket til at skabe konflikter samt ringere mulighed for at indgå i undervisningen samt øvrige aktiviteter. På denne baggrund er der på skolen indført en delvis forældrebetalt kostordning med morgenmad, frokost og frugt. Ud over at eleverne herved sikres mad, skabes der også mulighed for at lærer om sunde madvaner og hyggeligt samvær når man køber ind, laver mad og spiser sammen. Ud over den umiddelbare fysiske effekt er det sikkert at elevernes koncentration er blevet øget og hermed muligheder for indlæring. Motion og forskellige udendørs aktiviteter indgår løbende igennem ugen. Ansatte på Langhøjskolen gør god brug af foreningslivet i Vivild om omegn. For at vores børn og unge kan drage nytte af ovenstående udsagn, kræver det, at politikerne er opmærksomme på, at vi ikke har samme adgang til de tilbud, der gives på fastlandet, og derfor beder dem om at se velvilligt på vores ansøgninger om tiltag, der er rettet mod netop denne politik. Dette er en selvfølge i folkeskolen. Vi har under paraplyen En skole i bevægelse afprøvet flere af følgende koncepter: Legepatrulje, Juniorlederuddannelse, Idræt for udsatte børn. Frivillig idræt er et tilbud til alle, men med de mere idrætssvage vil det være nødvendigt med et ekstra skub for at få dem i sving her rækker frivilligheden ikke. Vi lægger vægt på at tilbyde børnene andre aktiviteter, end de kan modtage i foreningen i den frivillige idræt. Vi vil ikke konkurrere med foreningen, men motivere til bevægelse. I en skolesportsforening forestiller vi os et samarbejde med foreningen, så der bliver naturlig overgang fra det ene til det andet, når den enkelte er rustet hertil. Skovbørnehaven: Vi tilpasser vores aktiviteter det enkelte barn/ børnegruppe. I børnehaven Regnbuen skal alle børn på legepladsen eller i naturen mindst 1 time om dagen. I det fri har alle børn mulighed for at deltage i fælles bevægelseslege, løb, cykling, klatring, boldlege slåslege m. m. I løbet af ugen har alle børn mulighed for at deltage i fælles gymnastik, fodbold i kælderen, bevægelses i Vestre skole`s gymnastiksal, gymnastik i kælderen og gå turer.! gang om året har vi børnehavens OL Alle får de samme tilbud Vi håber, at Skolesportsforeningen kan sikres økonomi fra Kommunens Sundhedspulje, så den bliver gratis / meget billig. Det skal ikke være penge, der holder de idrætssvage børn væk. Tiltag skal være lige jævnt fordelt over hele kommunen, så afstanden ikke er stor. Hjælpemidler. 6

7 Vi kunne drømme om en livredder så vi kunne svømme i Vestre skole`s svømmehal. Efteruddannelse af det pædagogiske personale (bevægelse, kost, miljø). Fælles store forældremøder om vigtigheden af sund kost og bevægelse. I Norddjurs Kommune skal der satses på forebyggelse og sundhedsfremme. Østre Skole Vestre Skole: Se ovenstående Temaarbejde Sundhed, krop og sjæl Gå selv Idræt på alle alderstrin Vi arbejder ud fra en anerkendelse af, at børn (og andre mennesker) har behov for at bevæge sig. Derfor arbejder vi med rammerne for daglig bevægelse og med at motivere til mest mulig bevægelse. I vores sundhedsudvalg er vi lige ved at afdække, hvilke temaer fra Sundhedstegnet, vi har på plads, og hvilke vi fremadrettet skal have sat handlinger på. Skolen er lige ved at lægge sidste hånd på en trivselspolitik for børnene. Denne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolebestyrelse, elevråd, forældre og pædagogisk personale. Der vil løbende blive arbejdet med denne og selvfølgelig justeret kontinuerligt. Skolens MED-udvalg er ved at færdiggøre arbejdet med en stresspolitik for personalet. Der har været sat mange handlinger i værk siden sidste APV. Der vil også til stadighed skulle arbejdes med denne politik. Vi er på vej til at lave APV om det fysiske miljø. Her vil også blive iværksat forebyggende handlingsplan efterfølgende. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn sunde måltider, frisk luft og mulighed for bevægelse hver dag. Forældresamarbejde om emnet. Vi lærer vores børn at cykle, så de kan cykle til inst./skole. Vi går til gymnastik en gang om ugen, så børnene får et naturligt forhold til at dyrke sport. Vi arbejder med det pædagogisk med børnene Vi er en økologisk børnehave. Vi har ansat en afspændingspædagog som pædagog, som giver afspændingsmassage hvis medarbejdere har behov for det. Tidsfaktoren til det kan være et problem, men vi prøver det kan lade sig gøre. På pædagogiske week-ends og dage har vores afspændingspædagog altid aktive indlæg i løbet af dagen omkring afspænding, så vi også rører os fysisk på sådanne stillesiddende dage. I Børnehaven Regnbuen arbejdes der i løbet af året med sundhedsfremmende emner som sund mad, vi laver mad og bager. Hvordan passer jeg på mine tænder. Den sunde fødselsdag. Min krop m. m. I dagligdagen arbejder vi med anerkendelse og at det er vigtigt at vi er gode ved hinanden. Vi er opmærksomme på temaet og udover samværet og tilbuddene til børnene i hverdagen også samtaler med forældrene hvor temaet indgår mere eller mindre Der er blandt personalet taget initiativer til fælles fritidsinteresser pt. Går nogen til gymnastik sammen og nogen til spinning sammen SFO Glesborg Sk.: er beskrevet, derudover vil vi gerne udbygge legepladsen og ude arealerne, så de bliver attraktive. 7

8 I indskolingen har vi opbygget en kultur med skiftesko i et forsøg på at bedre det indendørs miljø for alle. Lidt efter lidt håber vi på at få dette udvidet til endnu flere klasser. Elevrådene inddrages kraftigt i arbejdet for at sikre, at vi alle færdes i rene omgivelser. Elevrådene har lige udarbejdet handlingsplaner for det kommende år, hvor de også påtager sig forebyggende ansvar. Vores servicemedarbejdere reparerer meget hurtigt, hvis noget går i stykker for at signalere, at vi passer på vores gode skole og ikke lader den forfalde. Dette er kun muligt med en tilfredsstillende økonomi. Hvis en skole har en anstrengt økonomi vil det ofte være på vedligehold og rengøring, der spares først. Det ville være ønskeligt, hvis der var resurser til oftere gulvvask i nogle lokaler. At starte dagen med motion i 10-15min. vil være givet godt ud, men skal organiseres. Svømning på 2 årgange, så der opnås fuld tryghed og sikkerhed i badesituationen vil givetvis sikre børn, der har svært ved megen anden idræt, en mulig løsning for at røre sig også i fritiden. En kommunal/landspolitisk beslutning om 3 idrætstimer hver uge på alle klassetrin Skovbørnehaven: Info til medarbejdere og forældre. Adgang til fysioterapeut eller massør. Lig rygestop kurser til ryger, kunne en diatist være aktuel for svært overvægtige. At indføre børne 1-hjælp i dagtilbuddene. 1-hjælp er bla. med til at forebygge mobning Det kunne være godt med nogle tilbud til medarbejderne om billig kontingenter i motionscentre mv. eller oplæg om sundhed - altså tilbud om aktiviteter til medarbejderne. I Norddjurs Kommune sikres alle medarbejdere sundhedsfremmende tilbud. Søren Kanne: Vestre Skole: Søren kanne skolen har igennem de seneste år, arbejdet bevist og fokuseret på at forbedre det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af de særlige grundvilkår, der gør sig gældende for lærere såvel som pædagoger på heldagsskoleområdet, vil det til stadighed være en udfordring at fastholde og viderudvikle et godt fysisk, såvel som psykisk arbejdsmiljø. Som eksempel på områder der på denne baggrund har været/ er meget opmærksomhed på kan nævnes : Uddannelse, supervision, gode muligheder for pauce afvikling, fleksibel arbejdstids tilrettelæggelse, begrænse risiko for fysiske konflikter, megen mødeaktivitet samt gode muligheder for at påvirke egen arbejdssituation. Gjort medarbejderne opmærksomme på tilbud om rygestopkurserne og Sundhedstjek. Opfodret til at tage imod disse tilbud, hvis man alligevel er på fastlandet Personalet tilbydes at købe sund mad hver dag i skoleboden/kantinen. Der gives tilbud om personalemotion. SFO, Allingåbro: 1. årligt sundhedstjek, Her i området er der Møllehjemmet hvor der er opstillet en del motions apparater disse kunne med fordel tilbydes medarbejdere her i området. Ligeledes Auning svømmehal En stor del af personalet har gennemgået det kommunale sundhedstjek. Meget få har deltaget i rygestopkurser. Vi har mulighed for at købe sund kost hver dag i vores kantine. Til censormiddage og andre arrangementer serveres der også kun mad, der er til den sunde side. 8

9 Allingåbroskolen: Alle kommunale sundhedstilbud sættes på skolens intranet. Skovbørnehaven: Alle har fået tilbudt sundhedstjek, kostkursus og rygere rygestopkursus. Vi får frisk luft og bevægelse hver dag. I børnehaven Regnbuen deltager 12 personer i cykelkampagnen hvert år. Vi har pausegymnastik hver tirsdag. En del af personalet dyrker idræt i fritiden. Jobbet er varieret og udfordrende både fysisk og psykisk med muligheder for individuelle hensyn. Vi er som sagt pt. I gang med sundhedstjek alle medarbejdere, hvilket medfører meget fokus på sundhed i hverdagen SFO Glesborg Sk.: ja vi er jo så også ude og aktive i 3 kvarter om dagen. Deltagelse i disse tilbud kræver mindst to dages fravær fra arbejdspladsen samt en overnatning. Vi foreslår derfor, at der bevilges midler hertil Ovennævnte Aktivitetshus kunne også være et sted, hvor personalet kunne motionere i ventetid/mellemtimer eller efter endt arbejde. Det ville være ønskværdigt, hvis svømmelærerne fik betalt træningstid til sikring af deres evner til at bestå en årlig bassinprøve. Det er vigtigt, at idræts-/ og svømmefaggruppen hele tiden føler sikkerhed i førstehjælp og gode arbejdsstillinger som modtagere ved redskabsgymnastik. Allingåbroskolen: Fortsætte med at have gratis tilbud til at ansatte kan deltage i rygestopkursus. 10. Klasse-C.: Sundhedspas / klippekort til alle, som giver gratis adgang til forebyggende og behandlende tilbud: Fysioterapeut, kiropraktor, lægecheck, massage, m.m. samt et varieret og gene gratis tilbud om motion (Fitness-centre, svømmehal, lubber, m.m.) Skovbørnehaven: Gratis /billig frugt/mad til medarbejderne. Der kunne gives rabat på fitnes tæt på bopæl Tilskud til at dyrke idræt, fysioterapeut zoneterapi og massage. Instruktion i arbejdsstillinger. Mulighed for at de enkelte arbejdspladser dyrker motion sammen evt. på arbejdspladsen. I Norddjurs Kommune skal der arbejdes for sunde miljøer. Langhøjskolen: Toubroskolen: Skolens APV kortlægger problemer med miljøet og foreslår forbedringer. Indgår i arbejdet med APV. APV og BMV samt skolemiljøvurdering SFO, Allingåbro: Der bør bevilges midler til sund mad /frugt i alle institutioner/ kommunens arbejdspladser Vi har en politik for tilsyn af legepladser, så vi sikrer de lever op til reglerne. Vi tager hånd om de problemfelter elevernes UVM og de voksnes APV påpeger. 9

10 I indskolingen er der aftalt oprydningsordninger, så eleverne hver måned fjerner alt synligt affald i fællesområderne udenfor. Allingåbroskolen: 5. årgang deltager hvert år i ren uge - projekt. 10. Klasse-C.: På 10kcd undersøger vi min. 2 gange om året de unges og personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø/undervisningsmiljø bl.a. via Denne evaluering medfører direkte handlinger/forbedringer i miljøet incl. trivsel. Skovbørnehaven: Vi er ude så meget som muligt. Vi er og har altid været en røgfri arbejdsplads. I børnehaven Regnbuen har vi nedsat et sundhedsudvalg med henblik på at arbejde for det sunde miljø. Udvalget holder kvartalsmøder og arbejder med kost og bevægelse, det sunde psykiske miljø, børnemassage, traktementer til fødselsdag, svømning og generelle sportsaktiviteter. Vi er meget jævnligt i dialog om dette Vi skal i gang med at udarbejde APV på arbejdspladsen nu vi prøver at gøre hvad vi kan hele tiden for at skabe et godt både psykisk og fysisk sundt arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Vi skal på lærerværksted og ved arbejdspladser have sikret bedre udluftning fra diverse maskiner. At arbejde for en grøn skole, bliver forhåbentlig et arbejdsområde inden for få år. Børnemiljøvurderinger skal udarbejdes ligesom der er apv for vi voksne Norddjurs Kommune vil involvere lokale ressourcer i sundhedsfremme og forebyggelse for at sikre en lokal forankring af sundhedsarbejdet. Se ovenstående om samarbejdet med foreningerne. Bevidst anvendelse af videndeling Allingåbroskolen: Vi er i færd med at lave en arbejdsgruppe, som skal arbejde for sundhedsfremmende tiltag på Allingåbroskolen. Ved oprettelse af skolesportsforening ønsker vi at indgå i tæt samarbejde med både den lokale idrætsforening og SFO. Vi kunne også godt tænke projekter hvor ældreidrætten og skoleidrætten kunne arbejde sammen så som gymnastik, svømning og stavgang. 10. Klasse-C.: Sundhed skal præge hele kommunen! - udleje af grønne cykler - afmærkede vandre-, løbe- og cykelstier - handlebaner mange steder /gode og indbydende legepladser 10

11 Vi bruger vores lokale idrætshal og svømmehal med børnene og har i det hele taget et godt samarbejde med idrætsforeningen om aktiviteter i fht. børnehavens hverdag. Har I forslag/idéer til nye aktiviteter/indsatser/handleplaner i relation til de øvrige overordnede mål, kan I kort beskrive disse her: 1 Vi kunne godt ønske os, at der blev sat mere fokus på den aktive fritid, hvor den enkelte selv tager et ansvar for egen sundhed og trivsel. Skolerne, daginstitutionerne, sundhedsplejen m.m. kan være naturlige omdrejningspunkter og bindeled mellem borgeren og foreningen. 2 Etablering af motionsstier i lokalområderne. Ved at lægge stierne rundt om institutionerne, kan de benyttes af borgere, foreninger og i idrætsundervisningen. Stierne kan i vid udstrækning benytte fortove og eksisterende stianlæg. Hvor stien følger veje, skal sikkerheden vurderes. Det gør heller ikke noget, at der er noget pænt at se på undervejs. 3 Lad skolebussen stoppe 300 m fra skolen, så børnene får lidt motion til og fra skolen. Det kan måske oven i købet gøre turen kortere og spare penge for kommunen. Samtidig gøres trafikken ved skolen mere sikker. Psykisk og social sundhed!!!!!! Sund mad!!!! Skovbørnehaven: Gratis motion til medarbejderne. Kunne trække på prof. ekspertise til pædagogisk dage eller på personalemøder. Besøg af massør /zoneterapeut ex. 5 behandlinger over ½ år i institutionen i arbejdstiden. 11

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole

Handleplan for arbejdet med en mad- og måltidspolitik på Læssøesgades skole Introduktion Blandt forældre, lærere, pædagoger, politikere, eksperter og journalister i medierne tales der om sund mad på skolerne. På Læssøesgades skole er der også meget fokus på samt en god dialog

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop

Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse. Tyg & hop Til forældre og medarbejdere i skoler, klubber og SFO er - kost & bevægelse Tyg & hop Vidste du, at.....sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende?

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere