Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i Bestyrelsen har sammen med elever, forældre og personale set på, hvordan vi kan fremme sundheden fysisk, psykisk og socialt, så eleverne har lettere ved at lære. Det har desuden været bestyrelsens ønske, at skolen bliver en aktiv part, når kommunerne overtager sundhedsopgaven fra amtet. PPR: PPR har ikke initiativer vedr. sundhedsfremme, men nok vedr. forebyggelse. Vi har et handicapteam, og vi har et udrykningshold, der rykker ud til familier, der får et handicappet barn. Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I 2007 vil vi arbejde med at styrke børnenes fysik med følgende fokusområder: 1. Brug Benene, når du tager til og fra skole. 2. Vær aktiv i frikvarteret - 3. Vær aktiv i fritiden fritidsvejledning og opfordring til at få et netværk også udenfor skolen. Sådan bliver du stærk og undgår mobning! 4. Ny idræt hvor der satses på nye udeaktiviteter. Vi har afviklet vores Forårsshow lørdag d. 9. juni, hvor børn og forældre blev præsenteret for et væld af fritidsaktiviteter af de frivillige selv. Vi har en Fritidsvæg, hvor hylder giver plads til foldere fra foreningerne og opslagstavler med plakater. Vores hjemmeside indeholder links til alle foreninger omkring skolen. Vi har indledt samarbejde med FC-Grenaa til at kunne henvise børn til 2 særligt tilrettelagte aktiviteter i foreningen. Foreningen har modtaget midler så den henviste kan deltage gratis. Vi har anskaffet for kr fritids-remedier, som kan bruges af foreninger, idrætsundervisningen og i frikvarteret. Vi har betalt for asfaltering af cykelsti udenfor skolens område, omlagt kørslen på vores parkeringsplads og skabt bedre parkeringsforhold for cyklerne, så det bliver mere sikkert og attraktivt at cykle og gå til skole. Langhøjskolen: Toubroskolen: Vestre Skole: Ivrig deltagelse i projektet Cykle på arbejde Vi husker at grine dagligt. Toubroskolen arbejder med Sundhedstegnet og der vil som et led i dette arbejde blive udformet en bevægelsespolitik for skolens elever. Kost og motionspolitik (se hjemmesiden) Prioriterer økologi og miljøvenlige materialer og produkter Etableret frugtordning for kl. Tilbud i november og december 07 om springgymnastik for skolens elever 15 minutters udstrækningsøvelser hver fredag morgen Elverne skal udendørs mindst 15 minutter i deres pause Vi har udarbejdet en overordnet sundhedspolitik for Vestre Skole, bestående af en trivselspolitik, en kostpolitik og en bevægelsespolitik. 1

2 SFO, Allingåbro: Vi laver afspændingsgymnastik med børnene når de kommer fra skole Vi opholder os meget på legepladsen (Mindst til kl hver dag ). Der serveres frugt hver eftermiddag (frugt, gulerødder salat og ol.) Skolen har en sundhedspolitik, der indeholder krav om at: Alle klasser deltager i et idrætsarrangement ud over almindelig undervisning hvert skoleår Kroppen inddrages i alle fag Der afholdes sundhedsdage i alle klasser De fleste elever er ude i frikvartererne Der sikres løbende at vi har gode legeområder Legepatrulje uddannes løbende større elever sætter mindre i bevægelse Vi tilbyder eleverne i 5 6 klasse 3, stk. 3 undervisning i Frivillig idræt. Skolen vægter idrætsfaget højt og afsætter passende økonomi til faget til såvel indkøb af materialer, tid til fagudvalgets arbejde, kurser for lærerne og aktiviteter for eleverne. Der er afsat resurser til at lærerne hen over skoleforløbet deltager i forældremøder. Alt dette signalerer både overfor forældre og børn, at skolen finder bevægelse vigtig. Skolen har deltaget i udviklingsprojekter i idræt. Skolen har indkøbt et sundhedsspil til anvendelse til forældremøder, der sikrer en god debat om værdien af bevægelse og sund kost. Enkelte klasser har deltaget i konceptet Aktiv rundt i Danmark Der afsættes tid til lærers deltagelse i det Kommunale Skoleidrætsudvalg Skovbørnehaven: Vores børn får mulig hed for at bevæge sig udendørs hver dag. Deltager i gang i arbejdspladsen 1 gang årligt har gjort det i 3 år I børnehaven Regnbuen skal børnene føle glæde ved at bruge deres krop. Børnene skal opmuntres og udfordres til at bruge kroppen. I børnehaven Regnbuen er det klart at befordring til aktiviteter i området foregår til fods. I børnehaven Regnbuen prioriteres bevægelse gennem leg og at børnene er på legepladsen eller i naturen hver dag. Alle børn har mulighed for at være ude i frisk luft fra kl til hver dag Vi har en pjece der beskriver børnehavens kostpolitik. Derudover er vi meget ude og har et varieret udeliv, focus på bevægelse, sundt samvær og kosten Vi arbejder i hverdagen i det pædagogiske arbejde med børnene om emner med sund kost, motion, bevægelse mv. Det gør vi bla. ved at have fokus på at børnene også får kendskab til sunde fritidsaktiviteter. Det betyder selvfølgelig også for medarbejderne, at der er fokus på sundhed og på motion i hverdagen. SFO Glesborg Sk.: Vi har gennem de sidste par år lavet om på hvad der tilbydes i fritteren. Selv om vi havde valgt sunde og friske råvarer før, har vi nu valgt saftevand, ugentlig kagedag og andet sukker/ fedtholdigt fra. Vi har besluttet at der er en form for frugt, eller grøntsag, eller grovbolle hver dag børnene kommer fra skole og så er der altid frisk vand i kanderne. Derudover har vi aftalt at år 2007 /2008 er et forsøgsår med udendørs lege hvor alle i fritteren er ude for at lege, 3 kvarter hver dag det er vi startet med, da vi er enige om at der er for mange børn der ikke får sig rørt nok, samt med et ønske om at styrke den sociale side ved at kunne lege mere end 2 ad gangen. Vi er i gang med at introducere de ældste af vore børn til et mere bredt idrætsliv end det der bliver tilbudt i Glesborg, - svømning, skydning, bowling, orienteringsløb o. lign. På vores store udeareal vil vi lave en cykelcrossbane, en bane til fodboldgolf og en agility-bane for børn. Banerne laves af telefonpæle, tovværk, rør, dæk og stammer. 2

3 Banerne skal bruges i idræt, frikvarterer, skolefritidsordning og for områdets børn i fritiden. Vi vil udnytte den meget positive kreds af forældre til at give en hånd med. I udviklingen af forhindringer og baner inddrages børnene på skolen, så de opnår ejerskab til banen og får lyst til at bruge den efter skoletid. I opbygningen af banen inddrager vi forældrene og benytter samtidig lejligheden til at de også sætter fokus på det sunde liv og giver deres børn en aktiv fritid med fysisk aktivitet og et godt venskab. Langhøjskolen: Muligheder for rabatter til motionscentre mv. Prioritere uddannet personale, gode normeringer, nærvær Tid til forberedelse, refleksion og andet arbejde Skolens overordnede årsplan er inddelt i fire temaer. Første tema fra august til oktober var Sundhed, Krop og Bevægelse SFO, Allingåbro: Der afsættes midler til at finansere ex sund mad og frugtordning Vi vil gerne have udstyret vores legepladser med forskellige aktivitetsspil præget i asfalten. Adgangen til at bruge kroppen i undervisningen bliver herved lettere og derfor mere udbredt. Sammen med køb af projektet Lær og leg uddannes lærerne til brug af spillene. Se nærmere på under HOPLA makes you move. Prisen for dette ligger omkring kr. Vi vil gerne, i samarbejde med Dansk Skoleidræt, have oprettet en decideret skolesportsforening, hvor de der i første omgang får tilbud om at deltage, er børn som sundhedsplejerske, idræts -/og klasselærer i fællesskab henviser. Det skal være børn, der har brug for et ekstra løft fysisk og socialt. Vi vil også gerne have vores kantineleder med i samarbejdet, så hun kan bruge tid på at lave sund mad til børnene. Til foreningen knyttes juniorledere store elever, der gennem valgfag er uddannet til at bistå en lærer/pædagog med aktiviteterne i skolesportsforeningen. Idrætsfaggruppen overvejer at indkøbe spil/ playstation med aktiviteter, der henvender sig tilog kraftigt motiverer store elever til at røre sig. Disse kan placeres i fællesarealer, hvor de store opholder sig i pauserne, så de kan få mere aktivitet i disse. Alternativt kan de bruges i undervisningen i workshops for lettere skadede / elever, der har glemt idrætstøj. Vi vil gerne have et fast tilbud Familiemotion for børn og voksne på 5-6 årgang. Børnene skal være familiens ambassadører og sikre motion i fritiden. Hvis dette bliver et fast indhold i skolens politik bliver det ikke som Aktiv rund i Danmark afhængigt af, om klassens lærere kender til dette tiltag. Skolebestyrelsen har meget fokus på at sikre gode adgangsveje til skolen. De opfordrer kraftigt forældrene til at lade børnene cykel selv i skole, så bilerne fjernes fra skolens område om morgenen. Skole kunne som en del af sin politik deltage i Alle Børn Cykler -ugen. Med mange buselever kræver dette stor opbakning og forståelse fra forældregruppen. Kommunal opbakning til mange fælles idrætsaktiviteter for kommunens skoler. Opbakning til deltagelse i arrangementer uden for kommunen, arrangeret af og i samarbejde med Dansk Skoleidræt, Østjylland. Skovbørnehaven: Bedre vilkår for cyklister således at børn kan cykle til inst. og skole. Adgang til motionscenter inden for overkommelig afstand i forhold til arbejdssted. Go rabat ved månedskort. 3

4 Glesborg bh.: Det sunde fysiske og psykiske klima er hele tiden i focus for både børn og voksne SFO Glesborg Sk.: Man kunne etablere steder for børnene, efter SFO, således at det stadig er nemt for dem at deltage i aktiviteterne uden de behøver hjælp med kørsel. Jeg tror på at der er mange børn der dropper ud, p.g.a. manglende forældreopbakning I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg. I 2006 har vægten været på sund kost. Der er etableret kantine med varme og lune retter samt ta selv salatbar. Alt hvad der sælges er baseret på sunde varer med grove melsorter og fedtfattige produkter. Der er indgået aftale med elevrådet om, at eleverne ikke må forlade skolen i frikvartererne for at ryge eller for at købe kage, snacks og cola i det lokale supermarked. Ordningen giver et billigt og nemt tilbud til børn og unge, der fravælger madpakken. Kantinen hviler i sig selv økonomisk uden tilskud fra skolen. Toubroskolen: Vestre Skole: I vores elevplaner, som handler om det faglige og sociale på skolen vil vi tilføje et afsnit, der handler om barnets fritid. Barnet der er tilknyttet en forening efter skoletid er mindre sårbar overfor mobning, ensomhed og udstødning. Forældre, der ikke selv har gået til noget i deres fritid som barn har sværere ved at få deres børn til at blive aktive. Her skal den sociale arv brydes, og det kan vi kun gøre i fællesskab. Med elevplanen fastholdes ønsket. Kostpolitik er under udarbejdelse. Herunder arbejdes der med skolebodens varesortiment. Der er netop etableret en forældrebetalt frugtordning. Elever der deltager får dagligt frugt. Personalet kan deltage i ordningen. Medbestemmelse for alle: eleverne udarbejder forslag til kost- og motionspolitik Tema på forældremøder. I forbindelse med vedtagelse af kostpolitikken har vi brugt mange penge på at indrette et produktionskøkken og en kantine, således at vi hver dag kan sælge sund mad til elever og personale. Vi har uddelt drikkedunke til vand til alle på skolen. SFO, Allingåbro: På voksen plan kunne det være et tilbud om massage en gang om måneden, indgangs billet til svømmehal og fittnes center, og sidst men ikke mindst for at motivere til at komme ud i den friske luft, at en arbejdsplads kunne dele om en Elcykel. Vi har en velfungerende kantine, hvor børnene kan købe sund mad hver dag for absolut små priser. 10. Klasse-C.: På 10kcd har alle unge og personale adgang til gratis koldt drikkevand fra koldvandsautomater Alle har to gange om dagen adgang til en kantine med et sundt og varieret udbud af frokostretter. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn 2 sunde måltider hver dag. Vi har i 10 år været røgfri børnehave. 4

5 I børnehaven Regnbuen tilskønner vi at børnene tilbydes sund mad. Vi tilbyder havregryn og cornflakes til morgenmad letmælk og vand til frokost. Gulerødder og grovboller til frugt 2 gange om ugen. Adgang til vand hele dagen. Vi opfordrer forældrene til at mindske fedt og sukker indtag i børnenes madpakker, til frugtmåltidet og til mærkedage. For os er det et let valg for mulighederne er der i form af de daglige tilbud for børnene Vi har lige nu hvor alle medarbejdere er i gang med sundhedstjek mange gode snakke om sundhed og helbred. Vi har snart haft alle medarbejdere til sundhedstjek og prøver også i hverdagen ved fælles madindkøb blandt personalet at have fokus på sund kost Langhøjskolen: Vi vil gerne have en fritidsvejleder, der kan vejlede børn og unge til at få en aktiv fritid. Vi bruger i dag på Østre på at vejlede de unge vedr. studie og erhverv. En omkostning på til en ung med tilknytning til SFO, der kan tage barnet i hånden, som har overblik over tilbud fra foreningerne og som kan være rollemodel vil være godt givet ud. Mulighed for at købe sundt mad for elever og personale på skolen. Daglig mad- og frugtordning Daglig til motion Vi skal fortsat arbejde for at de store motiveres yderligere for at være sunde i pauserne. Det kan være gennem f.eks. indkøb af Global Goal. Hvis de store elever havde bedre muligheder for bevægelse i pauserne, var de nok nemmere at få ud. Det ville være optimalt, hvis skolen fik Stadion/opvisningsbanen stillet til rådighed. Herved fik vi et passende udearael. Det vil betyde at fodboldklubbens opvisningsbane skulle flyttes. (Der er på arealet ved hallen allerede for år tilbage gjort klar til en fodboldbane, der blot ikke anvendes hertil). Vi har allerede, men hjælp fra Lokale -/og anlægsfonden anlagt en rundbane her, hvor der kan skates, cykles og køres på rulleskøjter, men med et udvidet areal ville vi også få plads til at lave et aktivitetshus. Her kunne der dyrkes idræt i pauserne. Der kunne være små separate, stationære stationer opbygget til at stimulere de mange intelligenser (som på Rosenvangskolen i Albertslund). Der kunne tilbydes andre idrætter end dem der tilbydes i foreningen. Aktivitetslokalet kunne være hjemsted for skolesportsforeningen. Der vil være mulighed for større musik-/teaterarrangementer uden af idrætsundervisningen skal aflyses fordi salen skal bruges hertil. Flere klasser vil uden tvivl inspireres til tværfagligt arbejde, der inddrager musik og teater. Med god plads kunne der også opstilles redskaber, der appellerer til de større elever / piger, som spinning, romaskiner, styrketræningsudstyr, boksning m.m. Med den rette organisering vil lokalsamfundet / foreningslivet også kunne få glæde af et sådant aktivitetshus. Skovbørnehaven: Info til forældre, frugt til børnehavebørn hver dag. Frugtordning på arbejdspladsen. Evt madordniing At udarbejde en fælles kostpolitik for dagtilbudene i Norddjurs kommune SFO Glesborg Sk: ja i forhold til frugt / eftermiddagsmad, kunne man som kommune støtte det i stedet for altid at beskære budgetterne I Norddjurs Kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk, social og kulturel forskellighed. 5

6 Søren Kanne: Langhøjskolen: Vestre Skole: Se ovenstående. Da det er kendetegnende for en stor del af skolens elever, at de er en del af familier der ikke er på højde med egne ressourcer, kan man sige at de ikke har de samme muligheder for sundhed, som andre børn. Konkret har vi oplevet at vores elever ikke har fået morgenmad når de møder i skole. Mange mangler eller har haft usunde madpakker med i skole. Det har været vores oplevelse at dette har medvirket til at skabe konflikter samt ringere mulighed for at indgå i undervisningen samt øvrige aktiviteter. På denne baggrund er der på skolen indført en delvis forældrebetalt kostordning med morgenmad, frokost og frugt. Ud over at eleverne herved sikres mad, skabes der også mulighed for at lærer om sunde madvaner og hyggeligt samvær når man køber ind, laver mad og spiser sammen. Ud over den umiddelbare fysiske effekt er det sikkert at elevernes koncentration er blevet øget og hermed muligheder for indlæring. Motion og forskellige udendørs aktiviteter indgår løbende igennem ugen. Ansatte på Langhøjskolen gør god brug af foreningslivet i Vivild om omegn. For at vores børn og unge kan drage nytte af ovenstående udsagn, kræver det, at politikerne er opmærksomme på, at vi ikke har samme adgang til de tilbud, der gives på fastlandet, og derfor beder dem om at se velvilligt på vores ansøgninger om tiltag, der er rettet mod netop denne politik. Dette er en selvfølge i folkeskolen. Vi har under paraplyen En skole i bevægelse afprøvet flere af følgende koncepter: Legepatrulje, Juniorlederuddannelse, Idræt for udsatte børn. Frivillig idræt er et tilbud til alle, men med de mere idrætssvage vil det være nødvendigt med et ekstra skub for at få dem i sving her rækker frivilligheden ikke. Vi lægger vægt på at tilbyde børnene andre aktiviteter, end de kan modtage i foreningen i den frivillige idræt. Vi vil ikke konkurrere med foreningen, men motivere til bevægelse. I en skolesportsforening forestiller vi os et samarbejde med foreningen, så der bliver naturlig overgang fra det ene til det andet, når den enkelte er rustet hertil. Skovbørnehaven: Vi tilpasser vores aktiviteter det enkelte barn/ børnegruppe. I børnehaven Regnbuen skal alle børn på legepladsen eller i naturen mindst 1 time om dagen. I det fri har alle børn mulighed for at deltage i fælles bevægelseslege, løb, cykling, klatring, boldlege slåslege m. m. I løbet af ugen har alle børn mulighed for at deltage i fælles gymnastik, fodbold i kælderen, bevægelses i Vestre skole`s gymnastiksal, gymnastik i kælderen og gå turer.! gang om året har vi børnehavens OL Alle får de samme tilbud Vi håber, at Skolesportsforeningen kan sikres økonomi fra Kommunens Sundhedspulje, så den bliver gratis / meget billig. Det skal ikke være penge, der holder de idrætssvage børn væk. Tiltag skal være lige jævnt fordelt over hele kommunen, så afstanden ikke er stor. Hjælpemidler. 6

7 Vi kunne drømme om en livredder så vi kunne svømme i Vestre skole`s svømmehal. Efteruddannelse af det pædagogiske personale (bevægelse, kost, miljø). Fælles store forældremøder om vigtigheden af sund kost og bevægelse. I Norddjurs Kommune skal der satses på forebyggelse og sundhedsfremme. Østre Skole Vestre Skole: Se ovenstående Temaarbejde Sundhed, krop og sjæl Gå selv Idræt på alle alderstrin Vi arbejder ud fra en anerkendelse af, at børn (og andre mennesker) har behov for at bevæge sig. Derfor arbejder vi med rammerne for daglig bevægelse og med at motivere til mest mulig bevægelse. I vores sundhedsudvalg er vi lige ved at afdække, hvilke temaer fra Sundhedstegnet, vi har på plads, og hvilke vi fremadrettet skal have sat handlinger på. Skolen er lige ved at lægge sidste hånd på en trivselspolitik for børnene. Denne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolebestyrelse, elevråd, forældre og pædagogisk personale. Der vil løbende blive arbejdet med denne og selvfølgelig justeret kontinuerligt. Skolens MED-udvalg er ved at færdiggøre arbejdet med en stresspolitik for personalet. Der har været sat mange handlinger i værk siden sidste APV. Der vil også til stadighed skulle arbejdes med denne politik. Vi er på vej til at lave APV om det fysiske miljø. Her vil også blive iværksat forebyggende handlingsplan efterfølgende. Skovbørnehaven: Vi tilbyder vores børn sunde måltider, frisk luft og mulighed for bevægelse hver dag. Forældresamarbejde om emnet. Vi lærer vores børn at cykle, så de kan cykle til inst./skole. Vi går til gymnastik en gang om ugen, så børnene får et naturligt forhold til at dyrke sport. Vi arbejder med det pædagogisk med børnene Vi er en økologisk børnehave. Vi har ansat en afspændingspædagog som pædagog, som giver afspændingsmassage hvis medarbejdere har behov for det. Tidsfaktoren til det kan være et problem, men vi prøver det kan lade sig gøre. På pædagogiske week-ends og dage har vores afspændingspædagog altid aktive indlæg i løbet af dagen omkring afspænding, så vi også rører os fysisk på sådanne stillesiddende dage. I Børnehaven Regnbuen arbejdes der i løbet af året med sundhedsfremmende emner som sund mad, vi laver mad og bager. Hvordan passer jeg på mine tænder. Den sunde fødselsdag. Min krop m. m. I dagligdagen arbejder vi med anerkendelse og at det er vigtigt at vi er gode ved hinanden. Vi er opmærksomme på temaet og udover samværet og tilbuddene til børnene i hverdagen også samtaler med forældrene hvor temaet indgår mere eller mindre Der er blandt personalet taget initiativer til fælles fritidsinteresser pt. Går nogen til gymnastik sammen og nogen til spinning sammen SFO Glesborg Sk.: er beskrevet, derudover vil vi gerne udbygge legepladsen og ude arealerne, så de bliver attraktive. 7

8 I indskolingen har vi opbygget en kultur med skiftesko i et forsøg på at bedre det indendørs miljø for alle. Lidt efter lidt håber vi på at få dette udvidet til endnu flere klasser. Elevrådene inddrages kraftigt i arbejdet for at sikre, at vi alle færdes i rene omgivelser. Elevrådene har lige udarbejdet handlingsplaner for det kommende år, hvor de også påtager sig forebyggende ansvar. Vores servicemedarbejdere reparerer meget hurtigt, hvis noget går i stykker for at signalere, at vi passer på vores gode skole og ikke lader den forfalde. Dette er kun muligt med en tilfredsstillende økonomi. Hvis en skole har en anstrengt økonomi vil det ofte være på vedligehold og rengøring, der spares først. Det ville være ønskeligt, hvis der var resurser til oftere gulvvask i nogle lokaler. At starte dagen med motion i 10-15min. vil være givet godt ud, men skal organiseres. Svømning på 2 årgange, så der opnås fuld tryghed og sikkerhed i badesituationen vil givetvis sikre børn, der har svært ved megen anden idræt, en mulig løsning for at røre sig også i fritiden. En kommunal/landspolitisk beslutning om 3 idrætstimer hver uge på alle klassetrin Skovbørnehaven: Info til medarbejdere og forældre. Adgang til fysioterapeut eller massør. Lig rygestop kurser til ryger, kunne en diatist være aktuel for svært overvægtige. At indføre børne 1-hjælp i dagtilbuddene. 1-hjælp er bla. med til at forebygge mobning Det kunne være godt med nogle tilbud til medarbejderne om billig kontingenter i motionscentre mv. eller oplæg om sundhed - altså tilbud om aktiviteter til medarbejderne. I Norddjurs Kommune sikres alle medarbejdere sundhedsfremmende tilbud. Søren Kanne: Vestre Skole: Søren kanne skolen har igennem de seneste år, arbejdet bevist og fokuseret på at forbedre det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af de særlige grundvilkår, der gør sig gældende for lærere såvel som pædagoger på heldagsskoleområdet, vil det til stadighed være en udfordring at fastholde og viderudvikle et godt fysisk, såvel som psykisk arbejdsmiljø. Som eksempel på områder der på denne baggrund har været/ er meget opmærksomhed på kan nævnes : Uddannelse, supervision, gode muligheder for pauce afvikling, fleksibel arbejdstids tilrettelæggelse, begrænse risiko for fysiske konflikter, megen mødeaktivitet samt gode muligheder for at påvirke egen arbejdssituation. Gjort medarbejderne opmærksomme på tilbud om rygestopkurserne og Sundhedstjek. Opfodret til at tage imod disse tilbud, hvis man alligevel er på fastlandet Personalet tilbydes at købe sund mad hver dag i skoleboden/kantinen. Der gives tilbud om personalemotion. SFO, Allingåbro: 1. årligt sundhedstjek, Her i området er der Møllehjemmet hvor der er opstillet en del motions apparater disse kunne med fordel tilbydes medarbejdere her i området. Ligeledes Auning svømmehal En stor del af personalet har gennemgået det kommunale sundhedstjek. Meget få har deltaget i rygestopkurser. Vi har mulighed for at købe sund kost hver dag i vores kantine. Til censormiddage og andre arrangementer serveres der også kun mad, der er til den sunde side. 8

9 Allingåbroskolen: Alle kommunale sundhedstilbud sættes på skolens intranet. Skovbørnehaven: Alle har fået tilbudt sundhedstjek, kostkursus og rygere rygestopkursus. Vi får frisk luft og bevægelse hver dag. I børnehaven Regnbuen deltager 12 personer i cykelkampagnen hvert år. Vi har pausegymnastik hver tirsdag. En del af personalet dyrker idræt i fritiden. Jobbet er varieret og udfordrende både fysisk og psykisk med muligheder for individuelle hensyn. Vi er som sagt pt. I gang med sundhedstjek alle medarbejdere, hvilket medfører meget fokus på sundhed i hverdagen SFO Glesborg Sk.: ja vi er jo så også ude og aktive i 3 kvarter om dagen. Deltagelse i disse tilbud kræver mindst to dages fravær fra arbejdspladsen samt en overnatning. Vi foreslår derfor, at der bevilges midler hertil Ovennævnte Aktivitetshus kunne også være et sted, hvor personalet kunne motionere i ventetid/mellemtimer eller efter endt arbejde. Det ville være ønskværdigt, hvis svømmelærerne fik betalt træningstid til sikring af deres evner til at bestå en årlig bassinprøve. Det er vigtigt, at idræts-/ og svømmefaggruppen hele tiden føler sikkerhed i førstehjælp og gode arbejdsstillinger som modtagere ved redskabsgymnastik. Allingåbroskolen: Fortsætte med at have gratis tilbud til at ansatte kan deltage i rygestopkursus. 10. Klasse-C.: Sundhedspas / klippekort til alle, som giver gratis adgang til forebyggende og behandlende tilbud: Fysioterapeut, kiropraktor, lægecheck, massage, m.m. samt et varieret og gene gratis tilbud om motion (Fitness-centre, svømmehal, lubber, m.m.) Skovbørnehaven: Gratis /billig frugt/mad til medarbejderne. Der kunne gives rabat på fitnes tæt på bopæl Tilskud til at dyrke idræt, fysioterapeut zoneterapi og massage. Instruktion i arbejdsstillinger. Mulighed for at de enkelte arbejdspladser dyrker motion sammen evt. på arbejdspladsen. I Norddjurs Kommune skal der arbejdes for sunde miljøer. Langhøjskolen: Toubroskolen: Skolens APV kortlægger problemer med miljøet og foreslår forbedringer. Indgår i arbejdet med APV. APV og BMV samt skolemiljøvurdering SFO, Allingåbro: Der bør bevilges midler til sund mad /frugt i alle institutioner/ kommunens arbejdspladser Vi har en politik for tilsyn af legepladser, så vi sikrer de lever op til reglerne. Vi tager hånd om de problemfelter elevernes UVM og de voksnes APV påpeger. 9

10 I indskolingen er der aftalt oprydningsordninger, så eleverne hver måned fjerner alt synligt affald i fællesområderne udenfor. Allingåbroskolen: 5. årgang deltager hvert år i ren uge - projekt. 10. Klasse-C.: På 10kcd undersøger vi min. 2 gange om året de unges og personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø/undervisningsmiljø bl.a. via Denne evaluering medfører direkte handlinger/forbedringer i miljøet incl. trivsel. Skovbørnehaven: Vi er ude så meget som muligt. Vi er og har altid været en røgfri arbejdsplads. I børnehaven Regnbuen har vi nedsat et sundhedsudvalg med henblik på at arbejde for det sunde miljø. Udvalget holder kvartalsmøder og arbejder med kost og bevægelse, det sunde psykiske miljø, børnemassage, traktementer til fødselsdag, svømning og generelle sportsaktiviteter. Vi er meget jævnligt i dialog om dette Vi skal i gang med at udarbejde APV på arbejdspladsen nu vi prøver at gøre hvad vi kan hele tiden for at skabe et godt både psykisk og fysisk sundt arbejdsmiljø på trods af en travl hverdag. Vi skal på lærerværksted og ved arbejdspladser have sikret bedre udluftning fra diverse maskiner. At arbejde for en grøn skole, bliver forhåbentlig et arbejdsområde inden for få år. Børnemiljøvurderinger skal udarbejdes ligesom der er apv for vi voksne Norddjurs Kommune vil involvere lokale ressourcer i sundhedsfremme og forebyggelse for at sikre en lokal forankring af sundhedsarbejdet. Se ovenstående om samarbejdet med foreningerne. Bevidst anvendelse af videndeling Allingåbroskolen: Vi er i færd med at lave en arbejdsgruppe, som skal arbejde for sundhedsfremmende tiltag på Allingåbroskolen. Ved oprettelse af skolesportsforening ønsker vi at indgå i tæt samarbejde med både den lokale idrætsforening og SFO. Vi kunne også godt tænke projekter hvor ældreidrætten og skoleidrætten kunne arbejde sammen så som gymnastik, svømning og stavgang. 10. Klasse-C.: Sundhed skal præge hele kommunen! - udleje af grønne cykler - afmærkede vandre-, løbe- og cykelstier - handlebaner mange steder /gode og indbydende legepladser 10

11 Vi bruger vores lokale idrætshal og svømmehal med børnene og har i det hele taget et godt samarbejde med idrætsforeningen om aktiviteter i fht. børnehavens hverdag. Har I forslag/idéer til nye aktiviteter/indsatser/handleplaner i relation til de øvrige overordnede mål, kan I kort beskrive disse her: 1 Vi kunne godt ønske os, at der blev sat mere fokus på den aktive fritid, hvor den enkelte selv tager et ansvar for egen sundhed og trivsel. Skolerne, daginstitutionerne, sundhedsplejen m.m. kan være naturlige omdrejningspunkter og bindeled mellem borgeren og foreningen. 2 Etablering af motionsstier i lokalområderne. Ved at lægge stierne rundt om institutionerne, kan de benyttes af borgere, foreninger og i idrætsundervisningen. Stierne kan i vid udstrækning benytte fortove og eksisterende stianlæg. Hvor stien følger veje, skal sikkerheden vurderes. Det gør heller ikke noget, at der er noget pænt at se på undervejs. 3 Lad skolebussen stoppe 300 m fra skolen, så børnene får lidt motion til og fra skolen. Det kan måske oven i købet gøre turen kortere og spare penge for kommunen. Samtidig gøres trafikken ved skolen mere sikker. Psykisk og social sundhed!!!!!! Sund mad!!!! Skovbørnehaven: Gratis motion til medarbejderne. Kunne trække på prof. ekspertise til pædagogisk dage eller på personalemøder. Besøg af massør /zoneterapeut ex. 5 behandlinger over ½ år i institutionen i arbejdstiden. 11

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup.

Sundhedsvisioner for børn og unge 0 14 år i Mejrup. Indholdsfortegnelse Sundhedsvisioner for børn og unge i Mejrup.....side 2 Handleplan Mejrup Skole Kost..side 3 Handleplan Mejrup Skole Bevægelse..side 4 Handleplan Mejrup Skole Naturen side 5 Handleplan

Læs mere

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt

Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen. Sundhed generelt Sundhedsplan Vonsild Skole 2010/2011 Skoleleder Jens Bay, sundhedskontaktlærer Mette Justesen Sundhed generelt Forventninger at institutionslederen har ansvaret for, at institutionen opsamler og formidler

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Forord Sundhed er i mange forskellige sammenhænge sat på dagsordenen i vores samfund. Sundhedsbegrebet kan anskues fra flere forskellige vinkler.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Nye indsatsområder for både Gelsted skole og SFO Formål med indsatsområde I: Kost- og bevægelsespolitik Formålet er at udvikle en koordineret kostog bevægelsespolitik for Gelsted Skole og SFO Mål: Indsats/handling/aktivitet:

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil

Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil Ikast Vestre Skoles idræts- og sundhedsprofil WHO: Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Ikast Vestre Skoles overordnede visioner:

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup

Djurslandsskolen Fjellerup Djurslandsskolen Fjellerup afdelingen En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration og skolens

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære.

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Beskrivelse Formål Praksis Lektiestøtte. Kirke Saaby SFO giver tid, rum og støtte til lektielæsning. Støtten gives af pædagogisk personale. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Ved forældre

Læs mere

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen

Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Sundhedspolitik for eleverne på Valdemarskolen Vi ved, at der er en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Det må derfor være i alles interesse (elevernes, forældrenes og lærernes), at der bliver

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sundhedsvejledning. Rollemodeller:

Sundhedsvejledning. Rollemodeller: Sundhedsvejledning Indledning: Betydningen af sund mad og bevægelse for børns trivsel og udvikling fremhæves i høj grad i disse år. Undersøgelser viser, at sund og varieret mad kombineret med aktive bevægelsesvaner

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Seminarieskolens Sundhedspolitik

Seminarieskolens Sundhedspolitik Seminarieskolens Sundhedspolitik 2016-18 1 Baggrund for udarbejdelse af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er udarbejdet med inspiration fra Aalborg kommunes Sundhedspolitik 2015-2018, Sundhedspolitikken

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg har vi en rød

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fjellerup og Stenvad afdelingerne En kommunal specialskole Placering Djurslandsskolen er placeret på fire adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskolingen og mellemtrin samt administration

Læs mere

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne.

På 4- og 8- årgang tages der fortsat pædagogisk, psykologisk trivselsprøve (PVSK), som efterfølgende drøftes med AKT, klasseteam og eleverne. Elevernes undervisningsmiljø Skoleåret 2010/2011 Det indgående kendskab til elevernes trivsel på Højby Skole skyldes den måde lærernes frikvarterer afholdes på. Lærerne er i næsten alle frikvarterer i

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole 2007 Revideret april 2012 Sundhedspolitik for Dronninglund Skole En skole sund og sej med glæde sjov og leg Sundhedspolitik for Dronninglund Skole Formålet med sundhedspolitikken på Dronninglund Skole

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune

Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i Gribskov Kommune Kost og bevægelsespolitik, Sankt Helene Skole Sankt Helene Skoles kostpolitik består af tre niveauer: Gribskov Kommunes overordnede kostpolitik, skolens generelle målsætninger og skolens konkrete anvisninger

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ

SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ SUNDHEDSPOLITIK BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ En sundhedspolitik skal afspejle nogle retningslinier og hensigter i forhold til det enkelte barns mulighed for at udvikle nogle sunde vaner. Sundhed handler både om

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene Danske skoleelever har afholdt kursus for elevrådsrepræsentanterne fra 5. -9. årgang. Trivselsambassadørerne

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Alle børn er alles ansvar

Alle børn er alles ansvar Alle børn er alles ansvar Trivselspolitik for Aars Skole Februar 2013 Gennem hele skoletiden på Aars Skole. vil vi -fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning - skabe et godt gensidigt forhold

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3 Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL Kommune ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Boldesager Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil have fokus på elevernes trivsel og på den forebyggende indsats mod mobning. Hvis

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL BØRNEHUSET OG UHRSKOVEN

SUNDHEDSPROFIL BØRNEHUSET OG UHRSKOVEN SUNDHEDSPROFIL BØRNEHUSET OG UHRSKOVEN I Børnehuset og Uhrskoven ønsker vi at have et bredt og dynamisk sundhedssyn, hvori der indgår både fysiske, psykiske, sociale og kulturelle faktorer, og hvor sundhed

Læs mere

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595

SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 SKOLEFRITIDSORDNINGEN RESEN SKOLE Furvej 9 7800 Skive Tlf. 99157595 Hvad kendetegner Resen SFO Vi arbejder ud fra en overordnet teori om de mange intelligenser. Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade.

Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Sundhedspolitik for Børnehaven Bredstrupsgade. Børnehaven Bredstrupsgades lokale sundhedspolitik er udarbejdet i et samarbejde mellem personale og forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken har sit udgangspunkt

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3

Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MÅL 1 MÅL 4 MÅL 2 MÅL 3 Sunde unger hele vejen - Kolding Kommunes børne- og ungesundhedspolitik Munkevængets Skole MAD MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4 BEVÆGELSE TRIVSEL Kommune ruster vi børnene og de unge til selv at træffe sunde valg

Læs mere

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Sundhed i Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Kostpolitik Skovhuset havde i årene 2004-2005 valgt at sætte fokus på mad, måltider

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Sundhedspolitik på Bramdrup skole

Sundhedspolitik på Bramdrup skole Sundhedspolitik på Bramdrup skole TRIVSEL KOST MOTION Sidst revideret den 21.oktober 2009 Målet er: At ruste eleverne til at træffe sunde valg At sundhed er en integreret og synlig del af skolens kerneopgave

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer.

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer. Undervisningsmiljøvurdering 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne med baggrund i Termometeret. 61 ud af 66 elever har gennemført denne undervisningsmiljøvurdering. Generel tilfredshed Mobning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

At lege er at lære..at lære er at lege

At lege er at lære..at lære er at lege At lege er at lære..at lære er at lege Vi tilstræber i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, at skabe en

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere