GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl. 19.00"

Transkript

1 Skriftlig beretning 3F VESTFYN GENERALFORSAMLING Mandag den 16. marts 2015 Ejby Hallen, Halvej 3 i Ejby Kl

2 Indholdsfortegnelse: Valgte og ansatte i 3F Vestfyn Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Indholdsfortegnelse og Valgte og ansatte i 3F Vestfyn Forord til beretningen Bestyrelsen i 3F Vestfyn Billeder af personale Afdelingen i tal Nyt fra 3F Vestfyn Årets gang i administrationen Kontingent og Akassens beretning Akassen i tal Akassen i tal Faglig beretning De tillidsvalgte og kursusaktiviteter Beretning Bygge Anlæg Beretning Bygge Anlæg Beretning Det Grønne område og Privat Service Beretning Hotel og Restauration Beretning Transport og Lager Beretning Transport og Lager Sekretariatet: Kirsten Andersen Irene Lykke Nielsen John Kruse, Økonomiansvarlig A-kassen: Helle F. Jensen Anne Boesen Connie Hansen Jette Olsen Ørum Faglige sekretærer: Odin Vex Finn Ole Christiansen Anders Nielsen Grethe Bonne Madsen Kaj Larsen (i ulige uger) Jesper Knudsen (lige uger) Annette Wænnerstrøm Elev i faglig afdeling Socialrådgiver: Elsa Knudsen Daglig ledelse: Gert B. Pedersen, formand og a-kasseleder Side 16 Beretning Transport og Lager Side 17 Beretning Industri Side 18 Beretning Industri fortsat... Side 19 Beretning Det offentlige område Side 20 Beretning Det offentlige område Birthe Lauvring næstformand Service: Solveig Bjerregaard Jørgen Jørgensen Anne Marie Rand Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Side 29 2 Beretning Det offentlige område Beretning Socialrådgiveren Beretning Socialrådgiver og Uddannelse Udvalgsberetninger Miljøudvalget og Medlemsblad m.m. Pensionister og jubilarer LO Vestfyn LO Vestfyn fortsat AOF Assens Middelfart 3F Vestfyn Langelandsvej Middelfart Skovvej Assens Telf

3 Velkommen til beretningen 2014 v/ Gert B. Pedersen, afdelingsformand Velkommen til den skriftlige beretning. Vi har i beretningen på forskellig vis skildret de faglige-, a kasse og sociale områder. Du kan blandt andet læse om udvalgenes aktiviteter, afdelingen i tal, udviklingen i a-kassen, det faglige arbejde osv. Beretningen indeholder som nævnt flere af 3F Vestfyns kerneopgaver, samt beskrivelser af udviklingen. Vi håber beretningen bliver studeret og læst med interesse og danner grundlag for en god debat på generalforsamlingen. Den skriftlige beretning og det andet indhold, der er til behandling på generalforsamlingen har det formål, at medlemmerne tager beslutningerne, får et indblik i 3F Vestfyns arbejde, indsats og udvikling i perioden. Indholdet i beretningen er valgt ud fra en vurdering i bestyrelsen af hvad medlemmerne kunne have af interesse i at få oplyst og uddybet. Det er ikke et udtryk for, at emner der ikke er beskrevet er mindre væsentlige, eller glemt, men blot erkendelsen af, at en beretning skal være overskuelig og oplysende. Hver generalforsamling er noget særligt, da beretningsåret aldrig er en kopi af de tidligere år. Denne generalforsamling vil blandt andet blive husket for det generationsskifte, der påbegyndes på generalforsamlingen og som vil vare de næste år. Generationsskiftet i en bestyrelse vil altid være en udfordring for en hvilken som helst fagforening. Den udfordring har bestyrelsen selvfølgelig taget op og til sig. Derfor vil der også under dagsordenen komme forslag fra bestyrelsen, der tager højde for generationsskiftet. Generationsskiftet er en konsekvens af 3F Vestfyns vedtægter, der beskriver, hvornår man på grund af alder skal fratræde bestyrelsen. Bestyrelsen ser frem til, at også dette bliver debatteret på generalforsamlingen og derfor vil den mundtlige beretning også bærer præg heraf. På generalforsamlingerne har vi løbende truffet beslutninger, der har givet bestyrelsen og daglig ledelse et godt fundament i det daglige arbejde, så 3F Vestfyn er og fortsat vil være en effektiv serviceminded fagforening og a-kasse. Til orientering kan man læse mere om 3F Vestfyn i medlemsbladet og på hjemmesiden vestfyn eller på 3F Vestfyns nyoprettede Facebook side. Vi ser frem til en god og debatterende generalforsamling, hvor medlemmerne er med til at sætte fokus på de områder og temaer, der har interessen. Udover den skriftlige beretning aflægges en mundtlig beretning om fagforeningens fokusområder, det fremadrettede samt det der berører medlemmernes arbejdsliv. Den skriftlige beretning bliver ikke oplæst på generalforsamlingen, men vil være en del af debatten. Afslutningsvis en stor tak til alle jer, der gør fællesskabet 3F Vestfyn muligt. Bestyrelsen i 3F Vestfyn Bjarne Jørgensen Assens Kommune Palle Kamp Pedersen Bryggeriet Vestfyn Tina Jørgensen ITW Kim Holmegaard Jensen Hansson & Knudsen Peder Led Hansen Falck Ejby Michael Gasberg Cylindric Sonja Randrup Comwell, Middelfart Paw Nielsen Post Danmark Anne Fredberg Middelfart Kommune Ivan Thor Pedersen Montana Kirsten Dissing L. Hansen Carl Hansen og Søn Jette Pedersen Sixtus Kjeld Bindesbøl Christensen Severin Gert B. Pedersen formand Birthe Lauvring næstformand Tilforordnet bestyrelsen: John Kruse Bilagskontrollanter: Poul Skovsende Thomsen Ellis F. Jacobsen Bilagskontrollantsuppleanter: Preben Nielsen Gitte Tina Jakobsen Økonomisk ansvarlig Post Danmark Rengøringsteam Assens L.M. Jensen Ledig Suppleanter: 2 pladser ubesat 3

4 Personalet ved 3F Vestfyn Daglig ledelse Medlemsadministration Gert Pedersen Formand A-kassen Birthe Lauvring Næstformand John Kruse Økonomiansvarlig Irene Lykke Kasserermedhjælper Kirsten Andersen Reception Faglig afdeling Jette Olsen A-kassen Connie Hansen A-kassen Helle F. Jensen A-kassen Anne Boesen A-kassen Elsa Knudsen Socialrådgiver Finn Ole Christiansen Faglig sekretær Grethe Bonne Madsen Faglig sekretær Anders Nielsen Faglig sekretær Odin Vex Faglig sekretær Kaj Larsen Faglig sekretær 4 Jesper Knudsen Faglig sekretær Annette Wænnerstrøm Elev faglig afd. Solvejg Bjerrgaard Serviceassistent Middelfart Jørgen Jørgensen Alt mulig mand Anne Marie Rand Serviceassistent Assens

5 Afdelingen i tal 2014 Medlemmer pr. 1. januar 2014 Incl. rene a-kasse medlemmer 4121 Medlemmer pr. 1. januar 2015 Incl rene a-kasse medlemmer afdelingspensionistmedlemmer Difference Begravelseshjælp Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring Arbejdsskadesager Civilt søgsmål arbejdsskadesager Faglige og juridiske sager I alt Nyt fra 3F Vestfyn Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet af hæve kontingentet for en fuldtidsforsikret med 3 kr. pr. måned. Vi er i perioden ophørt med vores bofællesskab med Dansk Metal i Assens og flyttet tilbage på Skovvej 26 i Assens og har ansat Anne Marie Rand som serviceassistent til at holde huset rent Faglig sekretær Anders Nielsen har fået en seniorordning og arbejder 3 dage om ugen. Vi har derfor, i samarbejde med 3F Nordhøjfyn, ansat Jesper Knudsen som faglig sekretær på Bygge anlægsområdet. Jesper Knudsen arbejder i lige uger i 3F Vestfyn i og ulige uger i 3F Nordhøjfyn Vi har også ansat Annette Wænnerstrøm som voksenelev i faglig afdeling på det administrative område. Vi er derfor nu 16,23 fuldtidsansatte ( 2 faglige sekretær deles med 3F Nordhøjfyn), plus 2 deltids serviceassistenter og 1 deltids havemand, i alt ca. 27 timer om ugen. Åbningstider og bemanding på kontorene er uændret. Årets gang i administrationen A-kasse systemet Facilia spøger stadig en gang imellem, men tingene er ved at falde på plads. Alle flytninger fra andre a-kasser foregår nu digitalt.. Det er en helt ny måde at lave tingene på og al begyndelse er svær. Vi må dog indrømme, at ikke alt nyt er noget skidt og med tiden bliver denne løsning rigtig smart. Der er stadig fin efterspørgsel på vores sommerhus ved vestkysten, som er udlejet jævnt hen over året. Vi har som de andre år igen taget imod tilmelding og betaling til afdelingens mange arrangementer. Og har også budt nye, som tidligere, medlemmer velkommen i vores afdeling. Tilflytninger: Ekstern 168 Intern - 48 Fraflytninger: Ekstern 120 Intern 120 En masse telefonopkald har vi taget imod og vi har selvfølgelig passet afdelingens økonomi. 5

6 Kontingent 2015 Fagligt kontingent stiger med 5 kr. om måneden til kr. 404,50 heraf 2 kr. til forbundet og 3 kr. til afdelingen A-kassen stiger med 4 kr. om måneden til kr. 481,00 Efterløn stiger med 7 kr. om måneden til kr. 482,00 Fritidsulykkesforsikring er uændret pr. måned kr. 43,50 Du kan finde øvrige kontingenter på vores hjemmeside eller kontakte afdelingen, hvis du har spørgsmål til dit kontingent. Skattefradraget for 2015: Pr. 1. januar 2015 er der igen fuld fradrag for det faglige kontingent, se fradragsbeløb her Faglig kontingent : A-kasse kontingent: Efterlønskontingent: kr årligt kr årligt kr årligt I forbundskontingentet er inkluderet obligatorisk gruppelivsforsikring kr. 32,50 pr. måned som ikke kan fratrækkes i skat A-kassens beretning Når vi kigger tilbage på 2014 kan vi se vores EDB systemer er blevet meget bedre og lettere at arbejde med, det har vi også en opfattelse af at vores medlemmer synes. Dermed ikke sagt at vi ikke har haft udfordringer bl.a. den nye arbejdsmarkedsydelse, som har voldt en del besvær og vi må desværre stadig konstatere at ferie arbejdsmarkedsydelse ikke har kunne blive implementeret i vores EDB system. Vi laver derfor (lappe) løsninger, når medlemmer på arbejdsmarkedsydelse ønsker ferie. Vi håber det kommer til at virke i det nye ferie år. Det viser sig at den tidligere regerings beregninger på, hvor mange der ville ramt af den toårige dagpengeret er helt forfejlet ifølge a-kassernes samvirke. På landsplan har over danskere mistet deres dagpengeret, heraf har F ere mistet retten til dagpenge. Mange må klare med de hovsa løsninger der er lavet politisk, men de ordninger er jo også kortvarige. Så vi venter spændt på efteråret 2015, hvor dagpenge kommissionen kommer med deres udspil og håber der politisk vil blive sat flere penge af til dette. Mange af vores ledige medlemmer er desværre blevet bremset i at kunne efteruddanne sig på 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de regler der kom den 1. juli 2013, hvor man skulle være ledig i 13 uger for at starte. Dette er heldigvis blevet ændret med virkning fra 5. januar 2015 og også ændret navn til 6 ugers fremadrettet kursus. Vi opfordrer derfor alle vores ledige medlemmer til at benytte sig af muligheden for de nye uddannelsespakker, der er lavet, for vi ved at jo mere uddannelse jo større er chancen for at komme i arbejde igen blev et år uden de store regelændringer, og hvor den nye beskæftigelsesreform blev vedtaget i december 2014, som lægger op til et øget samarbejde mellem jobcentrene, a-kasserne og medlemmerne. 6

7 A-kassens udbetalinger Dagpenge Befordring aktivering EØS dagpenge Arbejdsmarkedsydelse Feriedagpenge Efterløn Skattefri præmie VEU godtgørelse VEU befordring Ledighedsudviklingen 2014 Højeste ledighedstal så vi i februar (398), laveste i september (260). Afdelingens ledighedsprocent i Januar 2015 er på 10,84 7

8 Antal ledige fordelt på grupperne i Februar 2014 (højeste antal ledige i året) Grøn gruppe Offentlige gruppe 44 Industrigruppen Privat service/hotel og rest. Transport 46 Byggegruppen 165 Ukendt jobkode Antal ledige fordelt på grupperne i September 2014 (laveste antal ledige i året) grøn gruppe Offentlige gruppe Industrigruppen 38 Privat service/hotel og rest. Transportgruppen Byggegruppen 109 Ukendt jobkode Ledighedsfordeling Kvinder/Mænd Kvinder Mænd 50 0 Kvinder Mænd 8

9 Faglig beretning Antal medlemmer fordelt på grupper Kursusaktiviteter i 2014 Der har været deltagelse på 359 kursusdage, blandt andet: 55 dage G1 - G2 - G3 og G4 60 dage Miljøkurser 79 dage andre faglige kurser 27 dage organiseringskurser 90 dage brancheaktiviteter 12 dage familie og pensionistkurser 9 dage ungdomskurser Det er et fald på 18 dage i forhold til F Vestfyn vil gerne sende endnu flere tillidsvalgte på kursus, så en stor opfordring til de tillidsvalgte om at henvende sig i afdelingen og få en snak om deres muligheder for faglige kurser. Arbejdspladserne og 3F Vestfyn har brug for gode veluddannede tillidsvalgte, der kan være med til at gøre en forskel på arbejdspladsen. De tillidsvalgte Pr. 1. marts 2015 er der valgt: 63 Tillidsrepræsentanter 7 Tillidsrepræsentantsuppleanter 4 Fællestillidsrepræsentanter 6 A/S bestyrelsesmedlemmer 3 A/S bestyrelsessuppleanter 85 Arbejdsmiljørepræsentanter 3 Arbejdsmiljørepræsentantsuppleanter 4 HovedMED eller Hovedsamarbejdsudvalgsmedl. 17 MED udvalgsmedlemmer 7 MED udvalgssuppleanter 6 SU medlemmer Fordelt på ca. 85 arbejdspladser. Da en person godt kan have flere tillidshverv er det reelt 166 medlemmer med et eller flere tillidshverv. Men vi har en fornemmelse af at der er flere, der blot ikke er blevet anmeldt til afdelingen. Vær OBS på at det ikke er nok at være anmeldt på arbejdspladsen, der skal også ske anmeldelse til 3F Vestfyn. Jfr. overenskomsternes bestemmelser om beskyttelse mod afskedigelse eller længere opsigelsesvarsel til ansatte med tillidshverv incl. SU medlemmer, er det vigtigt at tillidshvervet er anmeldt. Hvornår har din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant sidst været på kursus?? Har du ingen tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads! Så kontakt os. Vi kommer gerne ud og hjælper med at få valgt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De faglige sager Sagerne nævnes ikke længere enkeltvis, men kan læses i 3F Vestfyns medlemsblade, som du finder på Antallet af sager og størrelsen af midler inddrevet til medlemmerne svinger meget op og ned fra år til år, Nogle sager er hurtig afklaret og andre kan tage rigtig lang tid. 9

10 Byggebranchen. 3F går forrest i kampen mod Social-Dumping. En nødvendig og tidkrævende opgave, at bekæmpe underbetaling af udenlandske arbejdere i byggebranchen. Hver eneste uge afsløres der urimeligheder landet over. Stort set inden for alle brancher. Metroen i København har især krævet fagforeningernes opmærksomhed. I den seneste sag: Er Metrofirmaet Cipa fra Italien anklaget om lønsnyd for 47 millioner kroner. 3F påstår at der er betalt ca. 55,- i timen. De 5 største sager der er afgjort til dato: 35,4 mill. Byggeri giver os mulighed for at kræve dokumentation i form af lønsedler, ugelister og ikke mindst ansættelsesbeviser. På det seneste møde kunne vi konstatere, at to af de ansatte endnu ikke havde fået en lønkonto hvilket skyldes at vedkommende ikke har et cpr. nr. Konsekvensen heraf er, at der ikke kan afregnes skat og pension. Derudover kunne vi på de fiktive lønsedler konstatere at SH beregningen ikke fulgte reguleringen fra 1. marts Virksomheden skal nu inden for en frist af 14 dage dokumentere at løn m.v. følger overenskomsten. Overenskomstfornyelse. De mange afsløringer har også ført til at regeringen med støtte fra SF og Enhedslisten har gjort det nemmere at bruge arbejdsklausuler. Et nyt cirkulære blev vedtaget i juni I den forbindelse udtalte daværende arbejdsminister Mette Frederiksen: Arbejdsklausuler er et effektivt våben til at bekæmpe social dumping. Jeg er rigtig glad for, at vi i dag er blevet enige om et nyt cirkulære, så det bliver lettere for staten, kommunerne og regionerne. Med en arbejdsklausul kan en offentlig myndighed eller en privat virksomhed så at sige stille love og overenskomster lige, når opgaver sendes i udbud. Det har to formål: At beskytte Danske lønmodtagere mod billigere arbejdskraft fra udlandet og dermed forhindre social dumping. Og beskytte danske overenskomstdækkede virksomheder mod unfair konkurrence. De fynske kommuner benytter arbejdsklausuler. Hvis en arbejdsklausul skal virke, skal den håndhæves. Kommunerne skal afsætte mandskab og penge af til kontrol. Skattekroner skal ikke bruges til at understøtte social dumping. 3F Vestfyn har haft 2 sager i Firmaet MTN Byg har efterbetalt ,- til forbundet. Afdelingen har fået det halve. Forliget blev indgået med arbejdsgiveforeningen Dansk Håndværk. Den anden sag er endnu ikke afsluttet. Firmaet JDL Odense forestod en nedrivning i Assens. Arbejdet blev udført af 3 polakker. Vi kunne konstatere at der stor forskel på hvad virksomheden afregnede i pension måned for måned. Bestemmelserne i overenskomsten med Dansk På Byggeområdet /Dansk Byggeri blev det som på det øvrige private område en 3 årig overenskomst. Vi må notere os en lønstigning i perioden på 4,95. En tilsvarende stigning på tillægsbetalinger. En regulering af SH betalingen på 1 %. Pr. 1. marts 2015, skal virksomhederne hensætte 7,6 % af den ferieberettigede løn. Sygelønnen har også fået en tak op. Pr. 1. marts 2015 max kr. 139,50 pr. time og pr. 1. marts 2016 til max kr. 141,00 pr. time. Især reguleringen af SH betalingen har givet anledning til nogle sager hvor virksomhederne ikke har husket at regulere. I en enkelt sag har et medlem fået efterbetalt godt ,- inkl. pension. Det skal bemærkes at virksomheden ikke havde reguleret i flere år. Lønudvikling og beskæftigelse. Stadig svagt positive forventninger til beskæftigelsen i byggeriet Bygge- og anlægsbranchens forventninger til de kommende tre måneder er fortsat meget svagt positive for så vidt angår udviklingen i beskæftigelsen og meget negative for så vidt angår udviklingen i ordrebeholdningen. Samlet set giver det et yderligere fald i branchens forventninger til de kommende tre måneder. Udviklingen har været for nedadgående siden juli Virksomheder, der samlet repræsenterer 10 % af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen, melder om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning i december Sammenholdt med de svagt positive forventninger til beskæftigelsen kan denne melding synes en smule paradoksal. 10

11 Danmarks Statistik (DST) vurderer dog også selv, at den manglende arbejdskraft i væsentligt omfang formodes at dreje sig om specialiseret arbejdskraft. Til sammenligning er ledigheden i bygge- og anlægsbranchen steget fra 4,1 % i august 2014 til 4,9% i november 2014 og DST s opgørelse af bruttoledigheden for november 2014 viser, at den er 5,0% for 4. måned i træk. Udover de ledige i byggeriet har vi en stor arbejdskraftreserve af bygge- og anlægsuddannede, som arbejder i andre brancher og som vil søge tilbage til byggeriet, når der er jobs at få. Udviklingen i arbejdskraften i byggeriet påvirker derfor andre brancher og med en stigende aktivitet og efterspørgsel efter arbejdskraft i byggeriet, vil de personer, der vender tilbage til branchen efterlade jobs til ledige i andre brancher. Der er derfor ingen grund til opbremsning af aktiviteten i byggeriet og i særdeleshed ingen grund til bekymring om flaskehalse. Det er også værd at bemærke, at manglende efterspørgsel oplyses af 29 % af virksomhederne ligesom, at virksomheder, der repræsenterer 55 % af beskæftigelsen, angiver, at de ingen produktionsbegrænsninger havde i december Kilde: Bygge-Anlæg og Trækartellet pressemed 6. januar Bygge- og anlægsarbejderne holder for 3. kvartal i træk skindet på næsen I 3. kvartal 2014 fik bygge- og anlægsarbejderne en årlig lønstigning på 0,8 %, hvilket er den samme årlige stigning som i både 1. og 2. kvartal Dermed er bygge- og anlægsarbejderne stadig den gruppe, som har den laveste årlige lønstigning. Arbejderne i fremstilling beholder deres årlige lønstigning på 1,5 % ligesom, at arbejderne i serviceprægede erhverv beholder deres årlige lønstigning på 1,4% fra sidste kvartal. Inflationen har ligeledes samme niveau som i 1. og 2. kvartal 2014, nemlig 0,6 %. Dermed beholder bygge- og anlægsarbejderne deres reallønsfremgang på 0,2 % - point. 11 Til gengæld lykkedes det funktionærerne i byggeog anlægsbranchen at øge deres årlige lønstigning fra 2,1 % i 2. kvartal 2014 til hele 2,5 % årligt i 3. kvartal. Dermed har de endnu engang en stigning på 0,4 % -point. Som gruppe ligger funktionærerne i bygge- og anlægsbranchen særdeles flot i det samlede felt både i forhold til niveauet og udviklingen af lønnen, kun overgået af en håndfuld små fagområder. Den årlige lønstigning for ledelsesarbejde faldt en smule fra 1,8 % i 2. kvartal 2014 til 1,7 % i 2. kvartal Kilde: Bygge-Anlæg og Trækartellet pressemed november Byggeriets Arbejdsmiljøbus Mål- og Rammeplan Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret af Dansk Byggeri og en række af de faglige organisationer, som har overenskomst med Dansk Byggeri. 3F Byggegruppen er den største af disse organisationer. Grundlaget for Byggeriets Arbejdsmiljøbus er et protokollat af 3. marts 2008, som er en opfølgning på 2007-overenskomsten. Denne organisationsaftale er senest fornyet ved et protokollat af 14. marts 2014, hvor det blev aftalt at der skulle gennemføres en evaluering og en behovsanalyse som grundlag for eventuelle tilpasninger af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Dansk Byggeri skal i denne overenskomstperiode afregne fra 30 til 40 øre pr. arbejdstime. Byggeriets Arbejdsmiljøbus er de tilsluttede organisationers fælles formidlingsinstitution på arbejdsmiljøområdet og indgår i parternes fælles indsats for at forbedre bygge- og anlægsbranchens arbejdsmiljø. Byggeriets Arbejdsmiljøbus er således en blandt flere virkemidler i denne fælles indsats. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til formål at bidrage til: Forbedring af virksomhedernes systematiske, forebyggende arbejdsmiljøindsats, herunder udvikling af deres arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurdering samt valg af arbejdsmiljørepræsentanter Påvirkning af lederes og medarbejderes arbejdsmiljøadfærd og holdninger til arbejdsmiljø Udbrede kendskab til konkrete forebyggelsesmuligheder i forbindelse med arbejdets udførelse Deltage i videndeling med henblik på forbedring af den samlede arbejdsmiljøindsats med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, de tilsluttede organisationer og andre relevante arbejdsmiljøaktører. Kilde: Mål og rammeplan Bambus november 2014.

12 Afsluttede sager. I 2014 er der afsluttet 7 sager med virksomheder der var omfattet af overenskomst med Dansk Byggeri. Samlet set er der inddrevet brutto kr ,68. Til sammenligning blev der i 2013 inddrevet brutto kr ,- Det Grønne område. I perioden er der afsluttet 4 sager der i alt har indbragt 4 medlemmer en samlet efterbetaling på brutto kr ,13. To sager med Maskinstationer og 2 sager med Hestestutterier. Privat Service V/Grethe Bonne Madsen Året startede med overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. J eg deltog i forhandlingerne på privat service. Det var en spændende oplevelse. Forhandlingsudvalget blev opdelt i grupper som skulle komme med input til forhandlingerne. Den gruppe jeg var med i forsøgte at få skrevet noget ind i overenskomsten i forbindelse med udliciteringer. Det var vigtigt for os at få taget hul på emnet, og vi havde også gode forhandlinger undervejs. Men desværre blev det taget af bordet til sidst. Det blev en treårig overenskomst periode. Sagerne med Hestestutterier var på vegne af elever med uddannelsesaftale. Fælles for disse er at de afgøres ud fra overenskomsten mellem Gartneri-Land og Skovbrugets Arbejdsgivere. (Jordbrug) Det er især arbejdstiden og betalingen for arbejde i weekends der ikke bliver overholdt. Derudover har elever også ret til Særlig Opsparing og feriefridage. Overenskomster med GLA-A udløber med udgangen af februar Forhandlingerne mellem parterne er brut sammen. Forhandlingerne fortsætter nu med forligsmandens medvirkende. Udover almindelige lønstigninger på løn, tillæg og fritvalgskontoen m.m. blev der givet et løft på bl.a. forældreorlov og uddannelse. Som noget nyt gives der 2 timers fri med løn ved opsigelse, så man kan gå i sin fagforening/a-kasse og få vejledning. Der er oprette en ny fond Servicebranchens Samarbejdsfond til støtte til aktiviteter, der udvikler servicebranchen, herunder styrker og udvider det organiserede arbejdsmarked. I den faglige sagsbehandling har konkurserne igen fyldt meget. I alt har jeg hentet kr. hjem til vores medlemmer. Vikarbureauer. I perioden er der afsluttet 5 sager på vegne af 6 medlemmer. Der i alt inddrevet brutto kr ,94. Til sammenligning var der 1 sag 2013 med brutto kr ,50. Øvrige sager: Af andre sager vil jeg nævne en afskedigelsessag, der endte med genansættelse og en efterbetaling af manglende tillæg. En sag med et godt resultat. Diverse efterbetalingssager har givet ca kr. til medlemmerne så det kan betale sig at tjekke lønsedlen en ekstra gang. Sidst på året besøgte vi flere arbejdspladser for at dele lommebøger ud og samtidig tilbyde løntjek, som en del af Er Du OK kampagnen som LO og FTF kører. Det giver altid spændende opgaver med hjem. Og til tider også penge til medlemmerne 5 sager inden for Industri, VVS, transport hvor der er inddrevet brutto kr ,37. 12

13 Privat Service - Hotel og Restauration v/kaj Larsen Overenskomstforhandlinger Henvendelser til afdelingen Mange medlemmer (og ikke medlemmer) kontakter afdelingen for at høre, om deres løn- og arbejdsforhold er i orden og heldigvis er der for det meste ikke problemer, men der er stadig for mange, der ikke får, hvad de er berettiget til i forhold til overenskomsten eller deres ansættelsesbevis. Der er desværre en del, som ikke ønsker, at vi gør noget ved det, men det er heldigvis ikke alle og det har betydet, at der har været en del efterbetalingssager for manglende løn, tillæg, feriepenge og pension. Hovedoverenskomsten for hotel-, restaurant- og turisterhvervet mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration blev i 2014 genforhandlet, der var ikke de store forbedringer for ansatte i branchen. Derudover blev en del mindre overenskomster også genforhandlet. Overenskomstens periode løber de næste 3 år. Overenskomsten er nu opbygget på en anden måde, end den var før. Overenskomsten er delt op i en fælles del samt 4 forskellige overenskomster, der dækker de forretninger, der har overnatning og ikke overnatning samt provisionsløn og ikke provisionsløn. Overenskomsterne kan findes på nettet på 3f.dk eller udleveres ved henvendelse til afdelingen. Beskæftigelsen i branchen De fleste hoteller og restauranter mærker stadig den økonomiske krise i samfundet, selv om det efterhånden går lidt bedre. Der er desværre stadig mange, der forlader branchen på grund af de skæve arbejdstider og det har betydet, at der har været mangel på specielt kokke i perioder. Konkurser Der har ikke været så mange konkurser i branchen i 2014, som vi har set de senere år. Den største konkurssag er Kursuscentre.dk i Middelfart, som hjemsendte alle sine medarbejdere den 18. december. De ansattes krav om manglende løn, feriepenge og pension er sendt til Lønmodtagernes Garantifond. Kursuscentre.dk har siden startet et nyt firma, som har startet driften på centret op igen. Afdelingen har skrevet en tiltrædelsesoverenskomst med det nye firma. 13 Elever Der er stadig alt for mange problemer for eleverne i branchen og alt for mange elever stopper uden at få deres uddannelse afsluttet. Det er især det psykiske arbejdsmiljø i branchen, der er dårligt. Jobpatruljen Jobpatrulje har også i 2014 været på besøg hos arbejdsgivere i afdelingens område, for at undersøge om arbejdsforholdene er i orden for unge mennesker. Jobpatruljen fandt ikke nogen store problemer ved besøgene. Vi kan så håbe, at det er fordi, arbejdsgiverne er blevet klogere, men lad os nu se de næste par år. Overenskomstdækningen af branchen Det har traditionelt altid været vanskeligt at få tegnet overenskomster i hotel- og restaurationsbranchen og desværre er 3F Vestfyns område ikke meget anderledes end resten af landet Faglige sager I 2014 var der en del faglige sager, hvor de fleste omhandlede manglende løn, overtidsbetaling, pension og feriepenge. Men der har også været en del sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø repræsentanter Mange arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen har gode og velfungerende tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, men der er dog stadig steder, hvor der ikke er valgt nogen. Det er altid nemmere at løse eventuelle problemer på arbejdspladsen og gode tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er guld værd for med-arbejderne og virksomhederne. Har I ikke nogen tillidsrepræsentanter og/eller arbejdsmiljørepræsentanter, er I velkommen til at komme i afdelingen for at få en snak om, hvad arbejdet kræver og afdelingen er gerne behjælpelig med det praktiske omkring afholdelse af valg

14 Transport og Lager v/finn Ole Christiansen Godskørsel og feriepenge. Det skete, da trafikselskabet bevidst ændrede teksten i de udbudsbetingelser, der blev sendt ud for Flextrafik, som udbydes til vognmænd én gang om året. Den "gamle" formulering gav Fynbus mulighed for at afkræve vognsmandsfirmaer dokumentation i form af for eksempel lønsedler og ansættelsesbeviser, den nye formulering sendte kontrolopgaven videre til "udstedende bevillingsmyndighed". Danske lastbilers transporter i udlandet er samlet set reduceret med omkring 40 % på ti år. Omvendt ser det ud med indenrigskørsel med danske biler. De havde støt vækst frem mod 2007, dalede nogle år på grund af finanskrisen. Men er i dag tilbage på niveauet fra Indenrigskørsel er altså ikke faldet, men steget med syv procent på ti år i modsætning til kørsel syd for grænsen, hvor en dansk chauffør nærmest er et særsyn! Hvad er så problemet? Jo, problemet er at selv om meget af indenrigskørslen udføres af dansk ejede lastbiler, så er det oftere med en udlænding fra Østeuropa bag rattet til en meget lav løn. Udenlandske lønninger er desværre muligt når der udføres cabotagekørsel. Oftest er cabotagekørslen sat i system for at omgå loven eller man bryder reglen om maximalt tre cabotageture i træk i Danmark inden udkørsel af landet. Job forsvinder I den ulige konkurrence forsvinder vores medlemmers mulighed for at holde fast i rattet. I øvrige vestlige europæiske lande oplever man nu også et stigende pres på egne indenlandske chauffører. Eksempelvis har man i Tyskland nu indført en lov, som betyder, at alle chauffører, som udfører kørsel i Tyskland, skal have mindst 8½ Euro i timen, svarende til 63,25 kr. Og hvad er det så der lige sker i hovedet på Dansk Industri, som i EU, på vegne af ATL stævner Tyskland for at have indført mindsteløn for trasitkørsel! Vi skal kræve initiativer fra regeringen Det skal være slut med at ansætte chauffører på rumænske lønforhold til at transportere gods rundt i Danmark i dansk registrerede biler. Der er eksempler på udenlandske chauffører, der kører på en månedsløn på kroner, og det er uholdbart, for det udkonkurrerer reelt danske chauffører. Kollektiv trafik Flextrafik Fynbus Fynbus fjernede af egen drift en paragraf, der gav selskabet ret og pligt til at kontrollere, om vognmandsfirmaer snyder sine ansatte med løn, pension 14 Dobbelt regning på offentligt servicetrafik Ændringen fik 3F Vestfyn op i det røde felt, fordi vi siden sommeren 2013 adskillige gange bad Fynbus om at lave kontrol af bl.a. firmaet , som afdelingen førte faglig sag i mod. Ved Arbejdsretten fik vi medhold i alt valgte ganske forudsigeligt at gå konkurs og efterlod en samlet gæld på knap 11 millioner kroner. Penge som det offentlige nu skal udrede, blandt andet hentes manglende løn, pension og feriepenge via LG. I efteråret 2014 fik afdelingen med hjælp af energisk journalist på Fyens Stiftstidende et reelt gennembrud i sagen, idet politikere i flere kommuner ikke længere kunne stå for presset. Nu kunne de lige pludselig godt se, at det var noget svineri og gav højlydt i medierne deres besyv med. Det fik straks konsekvenser for firmaet Carigo fra Horsens, som i oktober blev smidt på porten. Også dette firma snød med løn og manglende erhvervskørekort til chaufførerne. Kontrol er nødvendigt Senest i december 2014 fulgte politiet på Fyn op og over to dage i uge 49 holdt razzia og kontrollerede biler, der kørte Flextrafik på tilladelser til offentlig servicetrafik. Razziaen blev udført sammen med SKAT, der kontrollerede chaufførerne. I alt blev 127 flextrafikbiler kontrolleret foran fynske hospitaler og skoler, hvor bilerne havde ærinder med patienter og skolebørn. Der blev optaget 32 rapporter og de primære forseelser var ifølge politiet manglende attester på køretøj og manglende chaufføruddannelse. Hos 3F Vestfyn finder vi det helt i orden, at biler og chauffører som udfører flexkørsel kontrolleres. Vi har fra flere af vore medlemmer erfaret, at kolleger i useriøse firmaer har kørt patientkørsel uden behørig uddannelse samt i enkelte tilfælde kørt uden erhvervskørekort. Det er unfair konkurrence at spare på uddannelse og det finder vi ikke i orden. Kammeradvokaten er enig med 3F Vestfyn Et trafikselskab kan ikke fraskrive sig pligten til kontrol af løn- og arbejdsforhold, når der er indskrevet værn imod løndumping i udbudsvilkår, siger kammeradvokaten. Afdelingens faglige sekretær Finn Ole Christiansen har i snart 2 år ført en ihærdig kamp for at få Fynbus til at erkende ansvaret og indføre kontrollen. Det er nu lykkedes.

15 Skolekørsel Skolereformen i 2014 presser både buschauffører og busoverenskomst til det yderste! Som konsekvens af skolereformen med heldagsskole er der i dag ikke ret mange skolebuschauffører ansat til fuld tid. Antallet af deltidsbeskæftigede chauffører med ulønnet delepause er eksploderet i et sådan omfang, at afdelingen mener at overenskomsten er overtrådt. En uenighed der her i foråret afklares i Arbejdsretten. Udlicitering i Region Syddanmark Falck mister kørsel for Region Syddanmark I Region Syddanmark har regionen i 2014 valgt at udlicitere alt ambulancekørsel og liggende sygetransporter. Da vi så at Falck havde tabt hele regionen blev vi noget chokeret, for der har jo kørt ambulancer med Falck-logo på i de sidste 100 år. Der var 3 aktører som bød på aftalerne: FALCK, RESPONCE og hollandske BIOS. Der skulle bydes på mange forskellige parametre, så som forsyningssikkerhed, pålidelighed, kapital osv. Der var ikke stor forskel på Falck og Responce. Men Bios vil gøre det 55 mil. kr. billigere pr. år de første 5 år og derefter ca. 78 millioner billigere pr. år de sidst 5 år! Vi tænker: Udgifter til biler, dæk, diesel, pladsomkostninger og forsikringer er i alle firmaer ca. af samme størrelse. Hvad er så tilbage at spare på? Svaret kan kun være personalebesparelser. Fordi der er vel ingen, som kan forestille sig at patienter skal blive liggende? det reelt ikke endnu! Når kørslen 1. september skal udføres af de nye selskaber vil falckredderne ikke blive opsagt, men tilbydes job andet sted i Falck. Men de skal være indstillet på at få længere på arbejde. Her i vores område, Ejby- Middelfart og i Trekantsområdet er næsten alle aftaler på plads med firmaet Responce. Vi må sige at Responce har handlet hurtigt og professionelt for at få fat i redderne. Bios har vi stort set ikke hørt fra endnu. Der har kun været nogle få informationsmøder hvor der intet konkret kunne siges. Derfor ved vi ikke hvad der reel er på plads i Assens Kommune. Der spilles hasard med borgernes tryghed Som vi ser det lige nu kan Bios få meget besvær med at få reddere nok. Men regionen siger jo at de har stor tiltro til at Bios kan klare det. Men mon ikke det er alle millionerne regionen tror de sparer, de har tiltro til! Vi tror regionen kommer til at stå med en stor ekstra regning inden perioden er omme. Den første regning er allerede kommet, idet regionen må betale for 12 elever, man ikke havde taget hånd om i udbudsmaterialet! Lagerområdet Især de større lagervirksomheder er lokaliseret i Middelfart Kommune, tæt på motorvejen. Netop nærheden til gode vejforbindelser, her senest med udvidelse af det 3. spor på motorvejen, betyder meget for firmaernes udviklingsmuligheder. I området har vi specielt to store virksomheder, T. Hansen Gruppen A/S og Catering Engros A/S som er i konstant udvikling. De vandt kørslen i vores område RESPONCE vandt trekantområdet og Middelfart Kommune (dvs. station Ejby og Middelfart). BIOS vandt resten af Fyn plus Sydjylland. Dvs. at Bios skal køre i Assens Kommune. Der er i dag ca. 750 reddere beskæftiget i Region Syd. Men fremover skal der bruges op imod 800 reddere. Så redderne behøver ikke frygte for deres job, tvært imod. Men de ved jo ikke hvor de ansættes og af hvem. Der er ca. 100 falckreddere der kan gå på efterløn. Vil de benytte sig af det nu. Mange vil. Men vi ved 15 Mange lokalaftaler i 2014 At det går godt i lagervirksomhederne mærker vi i afdelingen, idet vi løbende er i tæt dialog med ledelse og medarbejdere i de enkelte selskaber. I 2014 er det blevet til en del lokalaftaler mellem virksomheder og 3F Vestfyn. Der er tale om bindende aftaler som er forankret i overenskomsterne og indenfor de tilladte rammer, men som med medarbejdernes accept giver diverse muligheder for fleksibilitet og yderligere goder for både arbejdsgiver og ansatte. Herunder også aftaler som har bevirket flere fuldtidsbeskæftigede fremfor del-

16 tidsbeskæftigede. Det giver større tryghed i ansættelsen og en ugeløn der er til at leve af. Konkrete resultater - Transport & Lager Samlet set er der i 2014 hentet et mindre pengebeløb hjem til vores medlemmer, end målt på de seneste år. Vi ser heldigvis langt færre konkurser. Samtidig har tæt dialog med arbejdsgiverne, når tvister er opstået, ført til øjeblikkelig og direkte efterreguleringtil ansatte. Og vi mærker også, at i selskaber der ved, vi løbende kontrollerer dem, at her får eventuelle unøjagtigheder ikke lov til at udvikle sig til store sager. I bund og grund er virksomhederne glade for samarbejdet med 3F Vestfyn, hvorfor flere kontakter os og spørger til om de gør det rigtigt. Men desværre har vi dog fortsat et antal firmaer, som er tunge at danse med. Det er når arbejdsgiverne stikker hoved i busken og først slipper pengene, når vi står klar i Skifteretten. Vi har oplevet et stigende antal afskedigelsessager som var åbenlyst urimelige eller meget tynde. I fire af disse sager blev afskedigelsen trukket tilbage. Ulyksaligvis ser vi nu også chauffører, som presses til det yderste af social dumping. Nogle chauffører er endda så klemte, at de bliver ramt af resignation og stiltiende medvirker til omgåelse af gældende overenskomster. Det gør de i fortvivlelse, for ikke at skulle overlade rattet til en billig øst-europærer og derved stå uden arbejde! Det er en negativ spiral vi skal have stoppet. Faglige sager i øvrigt Desuden har medlemmer på transport- og lagerområdet på anden vis nyt godt af deres medlemskab af 3F Vestfyn. Det være sig ved Hjælp i afskedigelsessager, herunder aftaler om fratrædelsesgodtgørelse eller aftaler om genansættelse Løn- og pensionskontrol Hjælp til konfliktløsning på arbejdspladsen på alle niveau Bisidder ved sygesamtaler Oprettelse af/samt genforhandling af diverse lokalaftaler Hjælp til organisering af kolleger Øvrig synliggørelse Afslutningsvis gør vi opmærksom på, at afdelingen fortsat deltager i den landsdækkende Transportkampagne, som er støttet med materialer af Transportgruppen. Afdelingen er hvert år på gaden på 4 specielt udvalgte kampagnedage for at møde transportfolket. Kampagnen fortsætter i 2015, hvor der blandt andet vil blive ekstra fokus på hyrevognschaufførers løn- og arbejdsvilkår, set irt. kørselsopgaver for det offentlige. Husk Transportmessen 19. til 22. marts i Herning Gratis billetter kan afhentes hos 3F Vestfyn og på generalforsamlingen Nogle af disse chauffører kan ikke stå for det psykiske pres det medfører. De bliver efter en periode med bevist snyd og bedrag sygemeldt og afdelingen må hjælpe dem med at komme ud af situationen, herunder stiller vi krav til organiserede firmaer om efterregulering irt. dansk overenskomst. Konkrete sager indenfor området har betydet, at 69 medlemmer har fået en samlet gevinst på ,53 kr., fordelt på 18 sager (Faglige sager som har medført konkurs er separat opgjort andet sted i beretningen). Efterreguleringerne omfatter manglende Løn - Anciennitetstillæg Diverse øvrige overenskomstmæssige tillæg Feriefridage, herunder optjening til frihedsregnskabet Søgnehelligdagsgodtgørelse Særlig opsparing Pension Feriepenge Særlig godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt 16

17 Beretning Industrien 2013 v/odin Vex og Gert B. Pedersen Årets gang på Industriens område. Året 2014 bød på både gode og dårlige nyheder. Møbelfabrikken Carl Hansen og Søn fra Aarup, valgte at udvide og har købt en stor del af Gelsted industripark. Virksomheden har valgt at ind source og det har giver flere lokale arbejdspladser til vore ledige medlemmer. Arbejdet der giver de mange nye arbejdspladser, er tidligere produceret syd for grænsen. Virksomheden går imod strømmen og vælger produktionen i Danmark modsat andre virksomheder, der outsourcer produktionen til lavlønslande. En mere kedelig nyhed, er at Danfoss vælger at gå den anden vej. De har valgt at lukke fabrikken i Glamsbjerg. Det betyder, at 60 ansatte mister deres arbejde, heraf ca. 50 timelønnede. Efter forhandlinger med virksomheden, er der blevet afsat midler til opkvalificering og efteruddannelse, så det ender forhåbentlig med, at der blive rift om dem, når de bliver ledige. Derudover lukker Broen i Assens en produktionslinje, men her er planen, at en ny automatiseret produktionslinje starter op senere i Det er dygtige medarbejdere, der skulle have gode muligheder for ny beskæftigelse. Flere skal givetvis søge i et større geografisk område indenfor industriområdet. 3F Vestfyn har i flere år, målrettet forsøgt at påvirke virksomhederne og medlemmerne som arbejder indenfor Industrien, til at bruge de mange gode muligheder for efteruddannelse, som overenskomsten giver medarbejderne. Afdelingen har besøgt mange virksomheder, hvor overenskomstens uddannelses muligheder er blevet præsenteret. Der har været gode og konstruktive møder med både ledelsen, tillidsrepræsentanten og de ansatte, hvor uddannelsen og mulighederne har været temaet. Det har medført, at flere virksomheder og ansatte nu er begyndt at bruge IKUF, Industriens Kompetence og Udviklingsfond (selvvalgt uddannelse) og virksomheds kurser. Kursusmulighederne bruges også i stedet for at sende på fordeling eller fyre ansatte, når lavsæsonen rammer. Det er rigtig positivt for medlemmerne. De får flere kvalifikationer, større kompetencer og ikke mindst, de får papir på det som de kan, hvilket er meget vigtigt i et meget omskiftligt arbejdsmarked. Derfor er uddannelse en vindvind, både for medlemmerne og 17 ikke mindst virksomhederne. Flere virksomheder og medlemmer har også fået en håndsretning fra 3F Vestfyn, når der blev varslet arbejdsfordeling. I stedet for arbejdsfordeling har medarbejderne deltaget i efteruddannelseskurser. Derved sparer virksomhederne G-dage samtidig med, at de ansatte bliver opkvalificeret og bliver en endnu større resurse. Primært i Middelfart kommune fik vi flere henvendelser om, at mange industrivirksomheder havde svært at finde medarbejdere med de rette kompetencer. 3F Vestfyn rettede henvendelse til Job- og Vækstcenter Middelfart om henvendelserne fra virksomhederne. Der blev derfor nedsat en mindre arbejdsgruppe bestående af to medarbejdere fra Jobcenteret og en fra 3F Vestfyn, der i samarbejde med EUC Lillebælt og de implicerede virksomheder fik et uddannelsesforløb fastlagt. Uddannelsesforløbet var for de ledige, der fik tilbudt om uddannelses- og kompetence udviklingsforløb, der vekslede mellem uddannelse på EUC Lillebælt og praktik i virksomhederne. Kompetenceudviklingsforløbet var uden omkostninger for de deltagende virksomheder. De skulle kun binde sig for et antal ledige i virksomhedspraktik. Her havde virksomhederne også en god mulighed for at se de ledige an og vurdere om de kunne bruges i virksomheden. De indbudte virksomheder forpligtede sig ikke til at ansætte deltagerne efter endt forløb, men de kunne eventuelt trække på deltagerne efterfølgende som afløsere. Det sammensatte uddannelsesforløb og praktikkerne på virksomhederne virkede så godt, at alle efterfølgende blev fastansat. Afdelingen vil fortsætte med dette vigtige arbejde, så medlemmerne får endnu større interesse for uddannelse. Desværre er der virksomheder, der fortsat lever en stille uddannelsestilværelse, der endnu ikke

18 har set en sammenhæng mellem en god rentabel produktion og medarbejdernes uddannelses niveau. I takt med nye produktionsmetoder, større fokus på kvalitet og en skarp leveringsevne, hvor virksomheden glemmer opkvalificeringen af medarbejderne kan det blive katastrofal for virksomheden og arbejdspladserne. Virksomheder der har øje for sammenhængen i en effektiv produktion, vil se medarbejdernes uddannelses niveau som en forudsætning for et prismæssigt konkurrerende produkt, hvor kvaliteten er i top og aftalerne til levering overholdes. Den måde virksomhederne ændrer produktionsmetoder ændrer sig løbende og medarbejdernes uddannelses niveauer bliver gradvis højere. I de sidste 20 år er der blandt andet sket en produktionsudvikling inden for procesvirksomhederne, hvor flere og flere medarbejdere får en erhvervsuddannelse som Procesoperatør eller tilsvarende. En lignende proces er også for flere år siden begyndt indenfor fremstillingsindustrien, hvor robotter og automatisering overtager håndens arbejde. Derfor er budskabet til alle medlemmer indenfor Industrien jobbene i Industrien kræver kloge hænder. 18 JOB KRÆVER UDDANNELSE UDDANNELSE SKABER JOB. Udpluk af diverse sager på industri området Konkurser ved virksomhedslukninger har ikke været de sager, der har afspejlet det faglige arbejde i Sager om manglende løn. De fleste af industrivirksomhederne i det vestfynske har klaret sig fint, hvilket også er med til at begrænse antallet af sager om manglende løn. Der er dog stadig virksomheder, der har mere end svært ved at følge egne lønregler og det udløst kr ,00 til medlemmerne.. Manglende pension og feriepenge. Pension er et af de steder hvor virksomhederne kan tilbageholde indbetalingerne. Det har vi set adskillige eksempler på, at virksomhedens kassekredit er overtrukket og underskuddet bliver så finanseret med den manglende pensionsindbetaling på medarbejderne. Medlemmerne får først besked herom, når der ikke er indbetalt til pensionsselskabet i 3 måneder. Når medlemmerne får den meddelelse fra pensionsselskabet eller man selv er inde og kontrollere om arbejdsgiveren har foretaget den rette indbetaling, skal man kontakte 3F Vestfyn med det samme, så vi kan få det bragt i orden. Vi har haft nogle mindre sager om mangelende indbetaling af pension. De er løst med efterbetaling på ca Kr. Der har også været sager om manglende indbetaling af feriepenge. Der er i disse sager udbetalt ca kr. Her skal medlemmerne også være opmærksomme, hvis man arbejder som timelønnet ved en arbejdsgiver uden overenskomst. De arbejdsgivere skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto hver måned og man kan selv kontrollere om arbejdsgiveren gør det. Som lønmodtagere er det god ide, at se arbejdsgiveren over skulderen og kontrollere om der er indbetalt pension, feriegodtgørelse og ATP. Der er desværre også arbejdsgivere, der ikke får indbetalt skatten, selvom skatten er trukket på lønsedlen. STOL IKKE UBETINGET PÅ DIN LØNSEDDEL FÅ ET LØNTJEK. Der har været en hel del sager om usaglig afskedigelse af medarbejdere med lang anciennitet. Flere af sagerne har vi valgt at rejse. I de sager er det rigtig svært at bevise vores påstande, da det er den part, der rejser sagen, der også skal bevise, at der eksempelvis ikke er arbejdsmangel. Desværre kan arbejdsgiver i sådanne sager misbruge deres ledelsesret. Eksempelvis kan en arbejdsgiver afskedige den ansatte på grund af arbejdsmangel og ugen efter ansætte en ny medarbejder på grund af de igen har fået travlt. Selvom vi har svært ved at bevise, at arbejdsgiveren ikke har en reel hensigt med afskedigelsen, har vi valgt at rejse sagerne af principielle årsager og for at sende det signal til virksomhederne, at vi syntes det er en usympatisk måde at behandle sine medarbejdere på. Det er dog ikke alle sager der tabes. Vi har vundet en af disse sager på grund af, at virksomheden brugte begrundelsen omstrukturering i produktionen. Her fik vi medhold i, at det er virksomhedens ansvar at efteruddanne de ansatte. Vedkommende medarbejder blev genansat. En stor tak til alle de tillidsvalgte, som gør et stort arbejde for medlemmerne på virksomhederne. De løser rigtig mange sager lokalt efter de har søgt råd og vejledning i 3F Vestfyn. Endnu flere sager løses i dagligdagen mellem nærmeste leder og tillidsrepræsentanten til stor fordel for medlemmerne.

19 Det offentlige område v/finn Ole Christiansen og Birthe Lauvring 3F Vestfyns medlemmer indenfor det offentlige område er ansat som specialarbejdere, holdledere, rengøringsassistenter, omsorgsmedhjælpere, skolebetjente, teknisk servicemedarbejdere/ledere, gravere ved kirker og gravermedhjælpere ved landsbykirkegården under overenskomster indgået med Kommunernes Landsforening, Regionerne og Finansministeriet, samt et mindre antal under overenskomst med Frie Børnehaver, det tidligere FGF område (diverse privatskoler og efterskoler) Indgåede aftaler: Der er i perioden indgået tiltrædelsesoverenskomst med Billeshave Efterskole for alle i rengøring, køkken og teknisk service. Der er indgået aftale om konvertering af ulempetillæg med Middelfart Kommunale Rengøringsenhed. Særlig vigtigt er det for fleksjobbere på 3F s overenskomstområder, at de altid kontakter 3F, således at deres pensionsvilkår bliver ordentligt belyst til sikring af bedst mulig dækning. Når fleksjobbere skifter fagområde, kan det vise sig værdigfuld at bruge retten til at blive i tidligere pensionsselskab. Eksempelvis mistede et medlem kr. ved kritisk sygdom i 2014, fordi medlemmet ikke var blevet hos PensionDanmark. Hvad skal du gøre, hvis du begynder i fleksjob? Afhængigt af, hvor du i forvejen har din arbejdsmarkedspension, skal du ALTID kontakte dit pensionsselskab, så du ikke risikerer at betale for forsikringer, du alligevel ikke har ret til. Hvad sker der med dine forsikringer? Når du er i fleksjob, kan du have ret til samme dækning ved kritisk sygdom og dødsfald, som medlemmer i arbejde på normale vilkår. Men det er ikke sikkert, at du er forsikret ved invaliditet. Der er desuden indgået forhåndsaftale med Affald og Genbrug Middelfart Kommune med en hensigtserklæring om at ingen ansættes under løntrin 19, samt ny arbejdstidsaftale og lokalaftale om funktionstillæg for renovationsmedarbejdere. Der har heller ikke i 2014 været afsat særlige midler til lokallønsforhandling, men derfor har der alligevel været gennemført en del lokallønsforhandlinger i Assens og Middelfart Kommuner, der tilsammen har betydet en lønforbedring på kr. ca kr. beløbene er givet som funktionsløn, kvalifikationsløn og engangsbeløb. Dertil skal lægges de lønforbedringer der bliver aftalt ved nyansættelser, som der har været en del af. Med undtagelse af entreprenørgårdene forhandles alle nyansættelser med 3F Vestfyn. Øvrige sager: Pension der har været flere sager om manglende eller forkerte pensionsindbetalinger, som i alt har betydet en efterbetaling på kr samt medført udbetaling af kritisk sygdom på kr I fleksjob efter 1/1 2013! Hvis du var medlem af eksempelvis PensionDanmark ved ansættelse i fleksjob efter 1/ har du ret til opsparingsforsikring. Det betyder at arbejder du færre timer end fuld tid, vil du uden omkostning for dig blive suppleret op med pensionsindbetaling, svarende til ansættelse på fuld tid. Kan 3F hjælpe? Det vil være en god idé at bevare eller blive medlem af 3F s faglige forsikring. Spørgsmålene i forbindelse med etablering af fleksjob er mange og i 3F har vi den rette faglige viden som kan sikre dig de bedste vilkår. Derudover har afdelingen i flere tilfælde været bisiddere ved sygesamtaler, tjenstlige samtaler og dermed været med til at finde løsninger for medlemmerne, så de så vidt muligt undgår at miste deres arbejde. I forbindelse med OK kampagnen Løntjek har vi gennemgået en del lønsedler, men sagerne er ikke endelig gjort op endnu. Vi nævner ikke alle sager, men nedenstående er et eksempel på det arbejde de faglige på det offentlige område arbejder med. I kan selv gå ind på Pension Danmarks hjemmeside og følge med i jeres pensionsindbetalinger. 19

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010

Fastelavn. Generalforsamling. Nr. 1 2010 Nr. 1 2010 Fastelavn Generalforsamling Faglig Nyt Nyt fra 3F Vestfyn Generalforsamling Set og Sket i 3F-Vestfyn Nyt fra Socialrådgiveren OK 2010 Nyt fra A-kassen 1. maj møder Ferietur til Berlin Vinsmagning

Læs mere

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013

Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 Nr. 2 2013 1. maj Assens Sommerudflugt til Odense Zoo lørdag den 31. august 2013 1. maj Middelfart Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket i 3F-Vestfyn

Læs mere

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel

Nr. 2 2015. Odense Zoo 22. august. God dag og farvel Nr. 2 2015 Odense Zoo 22. august God dag og farvel Sangkoret Skjold på Værftet Nyuddannede Rengøringsteknikere Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Generationsskifte i 3F Vestfyn Set og Sket i 3F-Vestfyn Sommerudflugt

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg

Beretning 2014. Beretning 2013 Transport, 3F Aalborg 1 Beretning 2014 Bestyrelsens beretning for det forgangne år tager sit udgangspunkt helt tilbage i begyndelsen af 2010. Det var nemlig her vi indledte konflikten for at få de forskellige vognmænd inden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013

Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn. AKT Netværksmøde. Mandag den 11. marts 2013. Nr. 1 2013 Nr. 1 2013 Nytårskur pensionister Forårsinspiration - invitation AKT Netværksmøde Ordinær generalforsamling 3F Vestfyn Mandag den 11. marts 2013 Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra A-kassen Set og Sket

Læs mere

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller...

FULD FART FREM. Dansk Byggeri lader sig udnytte. Store Løntjek-dag den 25. oktober side 5. Du tjekker din lottokupon, når du spiller... FULD FART FREM Nr. 4 2007 3F Frederiksborg Dansk Byggeri lader sig udnytte Useriøse byggefirmaer som køber sig adgang til udenlandsk arbejdskraft og efterfølgende plat ved at melde sig ind i Dansk Byggeri

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015

Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Transportgruppens beretning for 2014 Generalforsamling lørdag den 14. februar 2015 Umiddelbart ville det nemmeste for transportgruppens bestyrelse være at gentage beretningen for 2013, bare i version 2,0.

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE 2 Byggegruppen Beretning 3 Indhold Fusionen Mål- og strategiplanen.......... 4

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Juni 2008 Nr. 2 4. årgang Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Slut (igen) med voksenlærlinge 2 D. 29. maj 2008 klappede pengekassen igen i. Slut med tilskud til de arbejdsgivere,

Læs mere