Borgernes Idékatalog. Randers Kommunes borgerhøring "Bæredygtig vækst - hvordan?" teknologirådet, november 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes Idékatalog. Randers Kommunes borgerhøring "Bæredygtig vækst - hvordan?" teknologirådet, november 2003"

Transkript

1 Borgernes Idékatalog > Randers Kommunes borgerhøring "Bæredygtig vækst - hvordan?" teknologirådet, november 2003

2 Forord Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Randers Kommunes borgerhøring Strategi for bæredygtig udvikling Bæredygtig vækst i Randers hvordan?, lørdag den 22. november 2003 i Randershallen. Hvilke udfordringer har vi i Randers for at sikre en bæredygtig udvikling? Og hvilke midler skal vi bruge for at tackle disse udfordringer? Dét har en bred kreds af Randersborgere givet deres fælles bud på i dette Idékatalog til politikerne i Randers Byråd. Forslag til i alt 38 udfordringer og 55 midler er hvad borgerne videregiver til politikerne. Et tilfældigt udsnit på af Randers Kommunes borgere i alderen år er inviteret til borgerhøringen. Desuden er der annonceret i Randers Amts Avis. 61 borgere har tilmeldt sig til høringen. Se mere om deltagerne bagerst i Idékataloget. Hvorfor en borgerhøring om bæredygtig udvikling? - Fordi Folketinget har vedtaget at alle kommuner i Danmark skal lave en Agenda 21 strategi hvert fjerde år, første gang inden udgangen af Og fordi politikerne i Randers Byråd har ønsket at spørge borgerne til råds, som bidrag til at lave strategien og en handlingsplan for Randers Kommune. Hvordan gør vi noget ved forureningen og miljøbelastningen. Og hvordan kan vi spare på ressourcerne. Alt sammen som bidrag til en bæredygtig udvikling. På høringen er det borgernes tur til at bidrage med konkrete ønsker og idéer til visioner og handling, som forslag til indhold i den endelige strategi for Randers Kommune. Via brainstorm, dialog, prioriteringer og afstemninger har borgerne svaret på hvad de ser som udfordringer for at sikre en bæredygtig udvikling i Randers. Og hvad der skal til for at tackle disse udfordringer. Efter høringen vil alle politikere i byrådet i Randers modtage et eksemplar af Borgernes Idékatalog. Katalogets resultater fremlægges efterfølgende til udvalgsbehandling med henblik på at politikerne drøfter hvordan borgerhøringens resultater kan indgå i det videre arbejde med Planstrategiens Agenda 21-temaer og en efterfølgende handlingsplan for arbejdet med Agenda 21. Idékataloget vil indgå i den politiske behandling og endelige vedtagelse af Planstrategien som behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møde i januar Den vedtagne Planstrategi vil efterfølgende blive udsendt til alle høringens deltagere. Som opfølgning til Planstrategiens Agenda 21-temaer og borgerhøringens idéer udarbejdes Agenda 21 handlingsplanen. Her vil Borgernes Idékatalog være optrykt i sin originale version. Planstrategien og Agenda 21 vil indgå i arbejdet med at udforme Kommuneplan for Randers kommune

3 Borgerhøringen er afholdt af Randers Kommune i samarbejde med Teknologirådet, som har været ansvarlig for at planlægge, koordinere og gennemføre høringen. Den konkrete planlægning er sket i samarbejde med Agenda 21-medarbejder Lars Bo Jensen, Teknisk Forvaltning, Randers Kommune. Fra Teknologirådet medvirker projektleder Anne Funch Rohmann og projektsekretær Vivian Palm. Mette Seier Helms har været proceskonsulent. Mere om borgerhøringen debatoplæg, Idékataloget m.m. - kan ses på Randers Kommunes hjemmeside og på Teknologirådets Teknologirådet, november 2003 Borgerhøring om bæredygtig udvikling i Randers i Randershallen 22. november

4 Borgernes Idékatalog Indhold Forord.1 Borgerhøringens resultater: Fokusområder og stemmeafgivningen på dem.5 Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Randers..7 - de tre vigtigste områder Alle udfordringerne og om hvorfor de er vigtige 9 - og med de foreslåede midler til at tackle hver af udfordringerne Desuden mener jeg 21 Borgernes evaluering af borgerhøringen.25 To oplæg om Bæredygtig vækst hvordan?.29 Om borgerhøringen...35 Program for borgerhøringen..39 Deltagerliste og data om deltagerne - 3 -

5 - 4 -

6 Borgerhøringens resultater Fokusområder afstemningen på dem Borgerne pegede på høringen på i alt 38 udfordringer for en bæredygtig udvikling i Randers. De 38 udfordringer kan inddeles i 10 fokusområder. Borgerne fik hver fem stemmer, som de hver især satte på det/de fokusområde(r), de synes er vigtigst. Fokusområderne for en bæredygtig udvikling i Randers med borgernes stemmer - er: 1. NATUR - bevarelse, Gudenådalen, ensartede regler, beboelse/industri, turisme. [46 stemmer] 2. ERHVERVSUDVIKLING - tiltrække virksomheder og folk til byen, minus monopol (taxa), hjælpe virksomheder i gang. [35 stemmer] 3. POLITIK - troværdighed, langsigtet planlægning, gennemarbejdede løsninger, kommunikere og samarbejde på tværs i systemet. [30 stemmer] 4. BYUDVIKLING - image, bæredygtigt grundlag, grønnere bymiljø, arkitektur, Bymidten, bynære områder, kriminalitet. [29 stemmer] 5. INFRASTRUKTUR / TRAFIK - udvikling, miljørigtig, sikkerhed, afvikling, attraktive indfaldsveje, Østbro [22 stemmer] 6. UDDANNELSE - konkrete mål, sikre uddannelse, større enheder, flere muligheder. [22 stemmer] 7. KULTUR / FRITID - foreningslivet, Regnskoven, priser, samle de unge, oplysning, idræt. [20 stemmer] - 5 -

7 8. DET SOCIALE, SUNDHED OG TRIVSEL - nærmiljø, tryghed, plads til skæve eksistenser, positivt image. [18 stemmer] 9. AFFALDSHÅNDTERING [11 stemmer] 10. OFFENTLIG SERVICE - tilpasning til fremtidige behov - skole, fritid, trafik, sundhed, miljø, kommunikation og samarbejde på tværs. [5 stemmer] - 6 -

8 Borgerhøringens resultater Udfordringerne for en bæredygtig udvikling i Randers på de tre fokusområder, borgerne har stemt på som de vigtigste er: 1. NATUR - bevarelse, ensartede regler, beboelse/industri, turisme, Gudenådalen [46 stemmer] Udfordringerne er: Hvordan sikrer vi at naturarealerne bevares og øges i Randers? Livskvalitet Pænere by Trivsel Bedre grundvand Biologisk mangfoldighed Kan gøre boligområderne mere attraktive Koster ikke ret meget (sammenlignet med andre tiltag) Kan bedre få folk til at blive i byen Tiltrække turister, lystfiskere, ornitologer Friluftslivet for børn, unge og voksne Øge kendskabet til naturen Hvordan sikres natur og miljø? - Ensartede regler for miljøbeskyttelse - Fredning af Gudenådalen, da den er nærområde dejlig natur - Affaldshåndtering Hvordan skal Gudenåen bruges? Hvordan sikres og udnyttes byens to store attraktive miljøer - bykernen? - Gudenåen /Randers Fjord? Hvordan får vi flere grønne bælter i Randers? Hvordan sikrer vi en bæredygtig natur? - vi har så meget af den Hvordan får vi en bedre plan for å og fjordmiljø? Hvordan bevarer vi den bynære natur ved Gudenåen (Hvidemølleområdet)? 2. ERHVERVSUDVIKLING - tiltrække virksomheder og folk til byen, minus monopol (taxa), hjælpe virksomheder i gang - 7 -

9 [35 stemmer Udfordringerne er: Hvordan sikres tilgang af nye arbejdspladser? Hvordan sikrer vi erhvervslivet? Hvordan sikrer vi større erhvervsvenlighed? Hvordan får vi lavet et opfinderpanel i Randers? Hvordan sikrer vi etableringen af små og store virksomheder i Kronjylland? Hvordan sikrer vi at erhvervslivet støtter op om et nyt stadion? Hvordan sikrer vi nye arbejdspladser? - hjælpe virksomheder i gang - styrke kommandoveje - forkæl city/opprioritere city 3. POLITIK - troværdighed, langsigtet planlægning, gennemarbejdede løsninger, kommunikere og samarbejde på tværs i systemet [30 stemmer] Udfordringerne er: Politikere Troværdighed (politikere) Langsigtet planlægning/gennemarbejdede løsninger/- fremtidsplanlægning Kommunikation på tværs i systemet Vigtigt fordi: At skærpe borgernes kontrol med politikerne. Vi ser nødigt at Randers bliver et nyt Farum eller Greve. Opgaven til borgerne på høringen: 1) Hvilke udfordringer står vi overfor for at sikre en bæredygtig udvikling i Randers i de kommende år? Det vil sige hvad er det vigtigt at forholde sig til, gøre noget ved, undersøge eller tage stilling til osv. for at sikre en bæredygtig udvikling? Og hvorfor er netop den udfordring vigtig at forholde sig til? - 8 -

10 Alle udfordringerne med de midler, borgerne har foreslået til at tackle dem: Opgaven til borgerne på høringen: 2) For hver af udfordringerne hvilke konkrete midler skal der til her og nu for at tackle denne konkrete udfordring konkrete idéer og forslag til løsninger og tiltag? Hvilke indsatser og handlinger kan, skal eller bør iværksættes? Og hvem har ansvaret for at gøre det? Og hvorfor er det et godt middel? NATUR - bevarelse, ensartede regler, beboelse/industri, turisme, Gudenådalen Hvordan sikrer vi at naturarealerne bevares og øges i Randers? Midlerne: Livskvalitet. Pænere by. Trivsel. Bedre grundvand. Biologisk mangfoldighed. Kan gøre boligområderne mere attraktive. Koster ikke ret meget (sammenlignet med andre tiltag). Kan få folk til at blive i byen. Tiltrækker turister, lystfiskere, ornitologer m.fl. Bedre friluftsliv for børn, unge og voksne. Øge kendskabet til naturen. Forbedre image. Ingen sprøjtegifte i private haver. Det giver mindre problemer med grundvandet. Hvem: Byrådet. Krav til byggeri i naturnære områder. Ingen ødelæggelse. Hvem: Byrådet. Opdragelse af naturbrugere. Mindre affald, renere natur. Hvem: kommunen, skoler, forældre

11 Lad Gudenåparken forblive natur og rekreativt område. Dele af industrien bør flyttes, så parken åbnes op mod byen. Området tættest på jernbanen bør være et kommende areal for Randers Regnskov. Det skaber livskvalitet, trivsel, biologisk mangfoldighed, øger naturkendskab. Øger turisme, forbedre image. Forbedre rekreative muligheder for beboere i byen (og hele Randers). Billigt sammenlignet med andre tiltag. Hvorfor tage til Fussingø? Grønne områder bør som minimum bevares, skabes ved kvarterløft og nybyggerier. Godt fordi: trivsel, livskvalitet, øger det sociale liv, forskønnelse af byen. Vorup Enge Randers kommune bør stå for driften. Godt fordi: Godt image, vigtigt signal overfor amtet, fonde og borgere i Randers. Vigtigt for amtets og fondes videre interesse for naturprojekter i Randers. Hvordan sikrer vi en bæredygtig natur? - vi har så meget natur. Midlerne: For at holde naturen ren og pæn. Ingen sprøjtegifte i private haver. Derved mindre problemer med grundvandet. Ansvar: Byrådet. Krav til byggeri i natur-nære områder. Derved ingen ødelæggelse. Ansvar: Byrådet. Opdragelse af natur-brugere. Derved mindre affald, renere natur. Hvem: kommunen, skoler, forældre. Hvordan sikres natur og miljø? - ensartede regler for miljøbeskyttelse - fredning af Gudenådalen, da den er nærområde dejlig natur - affaldshåndtering Hvordan skal Gudenåen bruges? Intensivt byggeri vil ødelægge området. (Hvis man både vil grønne områder tæt på byen, Gudenå-turisme og massiv boligbebyggelse hænger det ikke sammen)

12 Hvordan sikres og udnyttes byens to store attraktive miljøer - bykernen? - Gudenåen /Randers Fjord? Hvordan får vi flere grønne bælter i Randers? For at få trivsel og forskønnelse. Hvordan får vi en bedre plan for å og fjordmiljø? For at få by og natur til at mødes i en højere enhed Hvordan bevarer vi den bynære natur ved Gudenåen (Hvidemølleområdet)? For at bevare dyre og planteliv For at sikre grønne fristeder til borgerne ERHVERVSUDVIKLING - tiltrække virksomheder og folk til byen, minus monopol (taxa), hjælpe virksomheder i gang Hvordan sikrer etableringen af små og store virksomheder i Kronjylland? Midlerne: Det er vigtigt for udviklingen i Kronjylland. Hurtige transportveje er attraktive for virksomheder. Ansvar for at det realiseres: kommunal planlægning, Teknisk forvaltning. Hurtig sagsbehandling. Så bliver vi bedre end andre kommuner. Ansvar for at det realiseres: Borgere, erhvervsskranke (= informationsbutik), kommunaldirektøren skal rydde op i systemet. Afskaf dækningsafgift. Det er et konkurrenceparameter. Ansvar: Byrådsbeslutning

13 Hvordan sikres tilgang af nye arbejdspladser? I en årrække har der været en udflytning af gamle virksomheder til Østeuropa m.v. For at sikre væksten i erhvervslivet, og dermed i befolkningen, skal nye typer af virksomheder understøttes. Det skaber vækst, sikrer beskæftigelse og er en forudsætning for byens videre vækst. Kommunen tilbyder attraktive erhvervsgrunde med hensyn til pris og beliggenhed. Kan tiltrække nye og allerede etablere virksomheder. Hurtig, kompetent offentlig sagsbehandling. Så kan virksomheder komme i gang hurtigt og kender spillereglerne. Væk med dækningsafgiften på erhvervsejendom (evt. i en startperiode). Det giver lavere etableringsomkostninger. Kommunal fødselshjælp til iværksættere m.fl. Det hjælper til at komme i gang og giver flere nye etableringer. At byen er attraktiv at bo i for virksomhedens medarbejdere. Det sikrer arbejdskraft fremover. At der er boliger, børnepasning, uddannelses- og fritidsmuligheder for ansatte og deres børn. Det fastholder medarbejdere / skatteborgere. Hvordan sikrer vi større erhvervsvenlighed? Midlerne: For at gøre det nemmere for eksisterende og nye virksomheder at fungere godt. Tættere dialog mellem erhvervsliv og kommunen. Kommunen opretter en erhvervsbutik som giver hurtig sagsbehandling og virksinheden får råd og vejledning. Erhvervsrådet skal komme med konkrete forslag til kommunen og få svar tilbage. Have nogle attraktive erhvervsgrunde afhængig af virksomhedens art. Tættere kontakt mellem kommunen, erhvervslivet og sporten. Skal have en erhvervs/sportschef som primusmotor til erhvervslivet. Hurtig sagsbehandling

14 Gode og tætte tilkørselsforhold. Lave et opfinderpanel i Randers. Det er Erhvervsrådet, der skal sætte det i gang. Et varieret kultur- og gå-i-byen-liv. Bygge en Østbro. Erhvervsmesser, også internationale. Udlægge erhvervsgrunde ved motorvejen. Virksomheds-velkomstpakke til nye virksomheder. Erhvervsrådet hjælper med praktiske problemer. Et team sammensat af kommunen, Told & Skat, Erhvervskolen, Arbejdsformidlingen. Ansvarlig: Erhvervsrådet. Hvordan sikrer vi udviklingen af erhvervslivet i Randers - nye arbejdspladser? Midlerne: Vækst er nødvendig for bæredygtig udvikling. - hjælpe virksomheder i gang - styrke kommandoveje - forkæl city/ opprioritere city Image, profilering. Gør det mere attraktivt at flytte til byen. Giver borgerne mere selvtillid og større stolthed. Fremhæve det positive fremfor at fokusere på det negative. Fleksibel erhvervspolitik. Hurtig, nem sagsbehandling sikrer vækst. Individuel sagsbehandling. Hvordan sikrer vi erhvervslivet? For at tiltrække virksomheder Hvordan får vi lavet et opfinderpanel i Randers? Det er vigtigt for at skaffe arbejdspladser i Randers

15 Hvordan sikrer vi at erhvervslivet støtter op om et nyt stadion? Her mødes erhvervslivet og skaber kontakter POLITIK - troværdighed, langsigtet planlægning, gennemarbejdede løsninger, kommunikere og samarbejde på tværs i systemet Politikere Troværdighed (politikere) Langsigtet planlægning/gennemarbejdede løsninger/- fremtidsplanlægning Kommunikation på tværs i systemet Vigtigt fordi: At skærpe borgernes kontrol med politikerne. Vi ser nødigt at Randers bliver et nyt Farum eller Greve. Midlerne: Tænketank. Borgerafstemning. Debat på internettet. Borgerforum. Godt fordi det vil stimulere borgernes engagement. Gennemsigtig forvaltning. Synlig beslutningsproces. Godt fordi: Mulighed for at drage politikere og embedsmænd til ansvar (ikke flere gyldne håndtryk og tvivlsomme afskedigelser). Webmaster til kvalitetskontrol af internettet. Godt fordi: Mulighed for en ordentlig debat og nedbrydning af Amtsavisens monopol. Bedre økonomisk styring. - Vil gøre det muligt at gennemføre bæredygtige løsninger. Godt fordi: Kommunen undgår at blive sat under administration. Sætte tæring efter næring. Kommunen bør ikke sætte nye prestigeprojekter i gang før økonomien tillader det. Langsigtet prioritet

16 BYUDVIKLING - image, bæredygtigt grundlag, grønnere bymiljø, arkitektur, Bymidten, bynære områder, kriminalitet Hvordan sikrer vi at byudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag? For at byen bliver attraktiv for både små og store virksomheder Midlerne: Borgerinddragelse. Randers er lig med borgerne. Ansvar for at gøre det: Administrationen. Havnefront på Nordhavn i forbindelse med Østervold. Det skaber liv i byen. Ansvar: Teknisk forvaltning/byrådet.. Overordnet planlægning med 50-årig horisont. Det er godt for så ved vi hvor vi vil hen. Ansvar: Byrådet. Gratis bybusser. Det vil give mindre privat trafik. Ansvar: Byrådet. Ingen tung trafik i midtbyen (Sløjfen). Derved færre trafikproblemer. Ansvar: Fragtmandshallen/omlægning. Tung trafik væk fra Rosenørnsgade. Derved færre trafikale problemer. Ansvar: Østbroen (staten) Byplanlægning: Hvordan sikrer vi at byen bliver mere attraktiv? - grønnere bymiljø, flere grønne oaser i byen, ikke byggeri på nuværende friarealer Vigtigt fordi: Østervold lukkes og der etableres vandmiljø Den vilde naturs nærhed ved bykernen bevares Baneterræn og gamle industrikvarterer inddrages og knyttes nærmere byen uden at Gudenåen berøres Bedre tilkørselsforhold ny bro Forbindelse mellem ringvej og bro Ikke tættere bebyggelse end nu Vigtigt med åndehuller Bevare naturens nærhed Skabe et summende, myldrende lystigt folkeliv i Randers Midlerne:

17 Byplanlægning Hvidemøllevej: Fornuftig anvendelse af industriarealet samtidig med at den bestående natur ikke berøres. Læg vandland på industriområdet omgivet af gæstehytter m.v., så området bliver et frilufts-fritidsaktivitetscenter. Godt fordi: vil spare Randers midtby for Vandland på en placering som bør friholdes. Styrker Randers image. Beskæftiger byens ungdom. Kan være en turistmagnet ved den sjældne placering af naturaktiviteter så tæt på midtbyen. Mulighed for at ankomme pr. båd. Etablere gangbro over baneterræn for at styrke sammenhængen med midtbyen. Hvidemøllevej omdannes til cykel og gangsti af hensyn til Gudenåparkens fredede område. Der må ikke bygges for for tæt ved Gudenåen, så naturoplevelsen bevares helt fra jernbanebroen. Alternativt kunne industriområdet bebygges med boligbyggeri, dog max 3 etagers højde og ikke tættere på Gudenåen end at den nuværende kratbevoksning bevares. Etablering af vejbro over baneterræn for at skabe sammenhæng med midtbyen. Også her er det vigtigt at Hvidemøllevej forbeholdes cykler og gående trafik. Området udnyttes. Naturen bevares. Hvilken slags by skal Randers være? Hvad for en by vil vi have? Vigtigt fordi: Byens image ikke matcher byens mål. Afstemt harmonisk by-miljø: Karakteristisk by. Hyggelig by. Ikke bygge i naturområder, men i attraktive kulturområder (fx havnen). Kultur-by: Teater, musik, museer, byporte. Turister trækkes til (indtjening). Image-skabende (markedsføring). Små specialbutikker: Unika-varer, kvalitetsvarer, design, håndværk. Godt for: Trygt bymiljø (mange mennesker). Attraktivt for turister. Kendte produkter (fx laks). Styrker også image. Udvikling af øko-turisme: udvikling af Regnskoven, af Vorup Enge evt. paraplyorganisation. Fordi: Nyt i Danmark, politisk korrekt, midler tilgængelige, økonomisk bæredygtigt, miljømæssigt bæredygtigt, nyt tiltag. Hvad er planen for midtbyen? Vigtigt fordi: Resultater kræver en målsætning. (I dag er der mange modsatrettede ideer, og ikke nok fælles fodslaw

18 Hvordan kan vi bevare bymiljøet i Randers? Vigtigt fordi: For at bevare boliger i midtbyen. Hvordan stiller vi krav til byarkitekturen? Vigtigt fordi: Nye bygninger skal tilpasses eksisterende. Hvordan sætter vi mere fokus på midtbyen? Vigtigt fordi: Bymidten er Randers hjerte. Hvordan får vi beboelse ved havnen? Vigtigt fordi: For at fremme et bedre havnemiljø for borgerne. Hvordan får vi flyttet industrien væk fra havnen? Vigtigt fordi: For at få et bedre havnemiljø INFRASTRUKTUR / TRAFIK - udvikling, miljørigtig, sikkerhed, afvikling, attraktive indfaldsveje, Østbro. Hvordan sikrer vi at trafikken afvikles mest hensigtsmæssigt og miljømæssigt i byen generelt? Bedre trafiksikkerhed Mindre tidsforbrug Bedre udvikling for byen (erhvervsfremmende) Hvordan sikrer vi udviklingen af infrastrukturen i Randers? Flaskehalsproblemer ved Randers Bro? Attraktive (smukkere, mere effektive) indfaldsveje Vi skal have et attraktivt bymiljø (grønnere, bilfrit) Vi skal have mere positiv omtale / image. Hvordan kan man fremme kollektiv trafik i Randers? For at sikre livet i midtbyen. For at få færre biler ind i byen

19 Hvordan får vi flere gågader i Randers? For at få mere ro i gaden, mere ro for de gående. Hvordan får vi en omfartsvej Ringvej Dronningborg Assentoft? For at få mindre trafik igennem havnen. UDDANNELSE - konkrete mål, sikre uddannelse, større enheder, flere muligheder Det er vigtigt at forbedre uddannelsesmulighederne i Randers Det giver mere liv i byen. Konkurrenceevnen for virksomheder forbedres. Familier og ungdom tiltrækkes til byen. Virksomhedernes mulighed for kvalificeret arbejdskraft forbedres. Det kan tiltrække virksomheder og folk til byen. Gøre omskoling attraktivt/muliggøre omskoling. Hvordan sikrer vi udviklingen af uddannelse og erhverv i Randers? Der skal være konkrete mål for de mellemlange/videregående uddannelser. Konkurrencedygtig etablerering af virksomheder. Vi skal turde markedsføre Randers som erhvervsby. Positiv image /omtale. Vækst er nødvendig for en bæredygtig udvikling Midlerne: Erhvervslivets behov skal identificeres. Derved kan uddannes efter behov. De erhvervsdrivende i Randers får den nødvendige uddannede arbejdskraft. Tiltrække dele af større fakulteter. Det vil højne uddannelsesniveauet. Give en mere nuanceret befolkningssammensætning. Kan tiltrække nye forretningsområder / virksomhedstyper

20 Erhvervslivet skal forpligte sig til ansvarlighed i forhold til uddannelser. Det kan sikre den tilstrækkeligt uddannede arbejdskraft. Sikre optimal udnyttelse af ressourcerne. Hvordan sikrer vi uddannelserne, hvordan forbedrer vi mulighederne for uddannelse? KULTUR / FRITID - foreningslivet, Regnskoven, priser, samle de unge, oplysning, idræt Hvordan sikrer vi kulturlivet, hvad skal prioriteres? Idrætten er med til at skabe kontakter mellem firmaer, erhvervsfolk og mange andre. Midlerne: Oprette gode forhold, både for de udøvende og for lederne. Det er således et krav fra FIFA og DBU at et stadion skal opfylde bestemte krav, så her er der jo noget, der skal gøres. Ved at opsøge virksomheder og få dem til at sponsere sportslivet. Forretningslivet i handelsbyen Randers midtby trænger til en bedre fremtid. Ved at styrke sporten skaffer man flere mennesker til byen og derved en større omsætning. Hvordan sikrer vi mere kultur og fritidsaktiviteter? Information/reklame for de aktiviteter der er på fritidsområdet. Der er ting for at samles om for unge. Billige aktiviteter skal være billigere, så alle ældre har mulighed for at deltage. Alle der er interesseret ved hvad der sker. For at have noget at samles om. Alle har behov for at komme ud blandt andre. DET SOCIALE, SUNDHED OG TRIVSEL - nærmiljø, tryghed, plads til skæve eksistenser, positivt image Hvordan sikrer vi en god udvikling indenfor det sociale, sundhed og trivsel?

21 Vi skal bevare nærmiljøet Vi skal have en tryg by/ et trygt miljø. Bekæmpe kriminalitet; stoffer. Hvordan får vi stoppet/dæmpet vold og narko i Randers? For at forbedre Randers image AFFALDSHÅNDTERING OFFENTLIG SERVICE - tilpasning til fremtidige behov - skole, fritid, trafik, sundhed, miljø, kommunikation og samarbejde på tværs Hvordan sikres at den offentlige service tilpasses forventet fremtidigt behov, for - Skoler - Fritid - Trafik - Sundhed - Miljø

22 Desuden mener jeg.. Personligt budskab, kommentar, idé eller andet om Agenda 21 strategi og bæredygtig udvikling i Randers kommune indleveret af borgerne på dagen i en særlig postkasse i alt 42 indlæg blev det til: at I både de folkevalgte og adminstrationen må vænne jer til at blive kigget i kortene, så Randers ikke udvikler sig til et Farum/Greve rent forvaltningsmæssigt Byrådet opfordres hermed til at få lavet nye bevillingsregler angående taxakørsel, så monopolet Randers Taxa ophæves; på denne måde kan vi få oprettet et selskab mere, og derved få en bedre service, den siger mange mennesker er elendig og utroværdig fra Randers Taxa s side Landområdet et overset område; intet for børn, ingen mødesteder; ingen mindre bolig mulig for ældre i nærområder; alt miljø fjernes fra landområderne at industri/arbejdspladser er det vigtigste, der er bærekraften for alt andet at der skal stå en medarbejder fra kommunen i døren til at gelejde en erhvervsmand fra kontor til kontor med øjeblikkeligt resultat, så man er fri for at løbe fra Herodes til Pilatus Bilfrie weekenden en gang om året Unge-, børne- og ældreområdet skal bedre prioriteres Bevarelse af det grønne området ved Gudenåen, da det giver et åndehul til byen at det er på tide at I holder op med at kævles. Gør jer klart, at I og alverdens politikere er ofre for en politikerlede som aldrig før. I bliver dømt på jeres resultater og ikke på jeres egofikserede prestige projekter, der i sidste instans skal finansieres af vores efterkommere. Og lær at prioritere. Når alt er ligegyldigt bliver det ligegyldigt at Randers skal have et badeland der svarer til behovet samt i en kvalitet hvor børn og forældre kan føle sig velkomne, fx med Romersk bad, rutschebane, spa-bad osv. at Randers har brug for bedre offentlige legepladser med gokarter, minigolf, soppebassin osv. at Randers har brug for et bedre trafiksystem at bybusser ikke kører i stjernesystem men at det er muligt f.eks. komme fra Kærsmindebadet til Glarbjergvej at Randers har brug for ferielejligheder nær gågaden/fjorden for at løfte turismen Bedre vilkår for erhvervslivet (det produktive), det er derfra midlerne til alt andet skal komme. Drop særskat på erhvervsejendomme Udvid Regnskoven

23 Sats på projekter der på en gang er økonomisk og økologisk bæredygtige: økoturisme vil også styrke byens generelle image Man skal have én administrativ leder af alle skolerne. En inspektør på hver skole med pædagogisk ansvar (men kollektivt ansvar i lærergruppen). Evt. kontorpersonale centraliseret hos admin. leder (billigere) Brug sporten som dynamo. Randers FC Randers HK 1. skaber positiv omtale om byen 2. mediebevågenhed 3. samlingspunkt for byens borgere og erhvervsliv 4. sporten er den bedste måde at gøre Randers kendt Man skal følge op på det affaldsforsøgsområdet i kvarterløftområdet så vi kan sparer på affaldsmængden i hele Randers (penge og miljø) Kun natur ved Hvidemøllevej Østerbro Ringboulevarden Dronningborg - Assentoft Dette er et udmærket projekt. Dog savner man en kvalificeret ordstyrer (tovgholder) i grupperne da vi jo alle er glade amatører Reklamer skal ikke husomdeles, men skal være noget man ser i forretninger, på biblioteket eller på sin computer Der fokuseres alt for lidt på finanseringen af alle de gode forslag - at I regelmæssigt bør afholde folkeafstemninger før I indlader jer på store (unødvendige) investeringer. Har fx Underværket indfriet jeres forventninger Lade Randers Regnskov udvide mod vest under jernbanebroen og desuden lade Gudenåparken (+nuværende industri) blive til et rekreativt område for turister og lokale Det bynære å-miljø udgør et enormt potentiale for byens turisme. Spiild ikke dette område på ordinært boligbyggeri Der mangler i udpræget grad en forbindelse ØST over Randers Fjord enten som bro eller tunnel Tænk i få store og ikke mange mindre atraktioner. Sats helhjertet på Regnskoven, lad den udvidde mod vest Stop idéerne om byggeriet på Hvidmøllevej! Gøre Bybusser gratis så vi kan få alle de biler væk fra midtbyen Man bør holde fingrene fra Gudenådalen og de omkringliggende arealer!! Bevar i stedet vor unikke naturområde intakt! Der er mange lejlighedsbeboere i byen derfor megen brug for åndehuller i naturen! Desuden bør man værne om dyreliv/fugleliv etc (Desuden en mærkelig tankegang at ødelægge på den ene side af åen og genoprette på den anden!)

24 - at der skal hænges en cykelbane på motervejsbroen for at forbedre transportmulighederne for cyklister og gående mellem N og S Stands byggeri af boligblokke på Hvidemøllevej - at vi har behov for mindst en ekstra genbrugsplads. Gerne i Nordbyen, gerne med direkte genbrug dvs. bytteplads. Desuden skal der være åbent året rundt om søndagen, og ikke kun til og med 30. oktober. Der skal også være afhentning af overfyldte containere, og nye tomme sættes i stedet. Så vi ikke oplever at alt smides hen i hjørnet. Det skal kunne nytte! Vi behøver et Vandland ikke pr. tradition, men et Vandland med indhold i tyrkisk bad, varmt vands bad for ældre og handicappede, evt. massage, fitnesscenter, ja, det skal bruges som et mødecenter, men også som en tutist attraktion á la Regnskoven, tænk på Djursland-sommerhusområderne, som kunder for vores by Brug en dag på Randers. Ingen skøjtebane eller Vandland i bykernen, da vi efteraber de store byer uden at det er ønsket af flertallet. Jeg savner en SERIØS debat blandt politikerne, knap så meget mudderkast, personlige beskyldninger etc. Hvis alle kræfterne bliver brugt på ovenstående ville Randers have det langt bedre. - at det er uværdigt at bruge skatteyderpenge på at rette op på kommunens flossede renommé al den stund at det ikke mindst er jeres (og forgængeres) administration, der er ansvarlige. - at I bør droppe det Vandland det svarer til at I pisser på Gudenåen. Flyt placeringen af et kommende vandkulturhus fra grunden bag kulturhuset til Toyotagrunden ved Randersbros sydside. I alle lande: politiker-lede. Ønsker vi det politikerne godt, må vi beskytte dem mod sig selv. Vil vi forhindre at Randers (eller andre byer) udvikler sig efter samme mønster som Farum og Greve, er der kun ét middel: at aktivere vælgerne konstant og dette forudsætter indsigt. Det er ikke nok, at vi kan møde op på Rådhuset og overvære lidt mundhuggeri for åbent tæppe. Alle ved, at beslutningerne træffes alle mulige andre steder end på de åbne byrådsmøder. Eneste middel: at vælgerne kan kontrollere dem i hele valgperioden. Normalt er vi magtesløse i de fire år, der forløber mellem de to på hinanden følgende valg. Derfor læg mere ud på nettet især alle økonomiske beslutninger og ikke blot de globale tale for de enkelte sektorer. Fx skolerne har deres regnskaber: Hvordan kan det gå til, at Nyvangsskolen bygninger har fået lov til at forfalde? Var regnskabet lagt ud på internettet, kunne interesserede måske i tide have set, at der var noget galt. Og hvordan forholder det sig med Parkforvaltningens? Kunne borgerne direkte checke regnskaberne, kunne de danne sig et indtryk af, hvad der foregår. Dette er næppe muligt nu. Kommunaldirektørem har vist selv kaldt sig koncerndirektør. Store danske virksomheder skal af hensyn til Børsen ikke blot offentliggøre deres årsregnskaber, men også halvårs- om ikke kvartalsregnskaber. Hvorfor skal borgerne nøjes med mindre? Aktier i en virksomhed er noget, borgeren køber af egne fri vilje aktier i den kommunale koncern er man tvangsindlagt til. Midler til en positiv udvikling: Mere dialog via internettet. udnævn en kommunal webmaster og tag initiativet til en intelligent og kritisk dialog. Opret en kommunal tænke

25 tank, sammensat af personer, der ikke kan mistænkes for blot at ville pleje personlige kommercielle interesser. Kommunen kunne yde sekretær-bistand. Iværksæt oplysningsarbejde, mobilisér borgerne i stedet for at spilde penge på branding. Stift en borgerforening (gamle dages borgerdyd) for borgere med overskud der er rede penge til at engagere sig i byens liv uden at forvente at blive belønnet for det. Dyrk vores venskabsforeninger (kulturelt og erhvervsmæssigt). Præmier gode idéer. Stil krav (fortove, miljø). Brundtland-kommissionen: en udvikling, der opfylder de nulevendes behov uden at bringe fremtidige generationer i fare dvs. ansvar over for eftertiden, ikke gældsætte vores samfund og, bogstaveligt talt, lade vores efterkommere klare renter og afdrag. Altså et spørgsmål om sund (gammeldags) økonomi sætte tæring efter næring. Udfordringerne: Genoprette kommunens økonomi. Uden sund økonomi ingen handlefrihed. at forebygge gentagelser at forebygge, at der udvikler sig skandaler á la Farum og Greve. De uberettigede fyringer. Randers dårlige image. Kan vi acceptere, at der bruges skatteyderpenge på at pynte på kommunens dårlige renommé, der er selvforskyldt?? Andre byer har tilsvarende problemer med rockerne men det er kun i Randers at byrådet bruger rocker-kriminalitet som påskud til at finansiere en branding-kampagne. Hvorfor kunne et ENIGT byråd ikke virke for, at Randers om et år eller to bliver kåret til årets by uden at ofe dyre konsulentpenge på det?? En udfordring: at byrødderne trækker på samme hammel og ikke strides om, hvem og hvilket parti, der kan tiltage sig æren for dette eller hint prestige-betonede projekt. Det er i allerhøjeste grad en udfordring at lære byrådet og byens ansatte at se på helheder og sammenhænge, at se på proportioner. En udfordring: at tvinge kommunen/administrationen til at lægge kortene på bordet. En udfordring: at få alle borgerne til at kigge kommunen i kortene og ikke blot, når vi selv har noget i klemme. Det er ikke umuligt at indhente oplysninger, men i praksis så besværligt at de fleste lader sig afskrække. En udfordring: at gøre Randers til en anderledes by en by, hvis borgere uanset part og erhverv tænker over tingene og på helhedens interesser. (indlægget er forkortet, red.)

26 Borgernes evaluering af borgerhøringen i Randers kommune: Borgerne der deltog i Randers kommunes og Teknologirådets borgerhøring om en Agenda 21 strategi og handlingsplan for Randers blev ved høringens afslutning bedt om skriftligt at besvare nedenstående seks spørgsmål. Der er ikke tale om en grundig evaluering, men om en umiddelbar tilkendegivelse fra borgerne af motiver for og udbytte af at deltage i høringen. 35 ud af de 45 deltagende borgere har besvaret spørgeskemaet. Alle besvarelse udtrykker positive vurderinger af borgerhøringen. Det var frivilligt om man ville skrive sit navn på besvarelsen 34 har sat sit navn på, 1 har ikke. Spørgsmål: Hvorfor har du ønsket at deltage i borgerhøringen? Hvad har dit væsentligste udbytte været af borgerhøringen? Ville du deltage i en borgerhøring en anden gang, hvis du fik mulighed for det? (hvis ja, hvorfor? - hvis nej, hvorfor ikke?) Deltager du i foreningsliv, frivilligt arbejde eller lignende i din fritid? Hvis ja, hvilke aktiviteter? Hvis du havde mulighed for det, ville du så være interesseret i at deltage i yderligere aktiviteter om bæredygtig udvikling i Randers, hvis det bliver aktuelt? Har du kommentarer i øvrigt? Borgernes svar: Hvorfor har du ønsket at deltage i borgerhøringen? Fordi det kunne være spændende at få indflydelse på Idékataloget interesse for politik generelt ønske om at søge at påvirke udviklingen i Randers har fået brev om tilmelding for at kunne øve indflydelse/sætte præg på min by at høre andres idéer og meninger at komme frem med egne idéer og meninger om hvad Randers by kan blive for at kunne medvirke i den offentlige debat og gøre brug af ens indflydelse er med i foreningen Byøkologisk Forum det lød spændende for at høre andres meninger og lufte egne blev udpeget visioner, tanker omkring udvikling i Randers for at medvirke til byens udvikling fordi emnet interesserer mig jeg er interesseret i alle aspekter i kommunens udvikling. Jeg deltog i den tidligere afholdte ældrehøring. Dette er en naturlig fortsættelse almindelig interesse for min by at opleve folkets enighed om Hvidemølle-projektet fordi jeg gerne vil vende udviklingen i en mere positiv retning jeg oplever at vi er et samfund, der forbruger for meget. Og jeg gad godt høre andre om hvad for en holdning de har til det interesse for emnet spændende at deltage komme med idéer og høre andres mening for at prøve på at få indflydelse interesse for borgernes ve og vel interesse fordi emnet interes

27 serer mig sætte mit præg på debatten søge at Randers udvikling går i en rigtig retning for om muligt at øve indflydelse på udviklingen i Randers interessen for gamle bygninger og miljø i Randers jeg synes at det kan være spændende at være med til at præge udviklingen i Randers for at se projektet jeg blev inviteret, jeg elsker at komme ud bedre mulighed for at blive hørt brev fra Teknologirådet udfyldt spændende at have indflydelse, debat fremmer udvikling fordi jeg betragter det som en borgerpligt. Hvad har dit væsentligste udbytte været af borgerhøringen? De gode diskusssioner om byudvikling en masse snak god dialog, høre andres meninger, at pejle den politiske stemning jeg har lært hvor svært det er at være politiker fået udvidet min horisont med hensyn til emner og synsvinkel fint at opleve dialogen med andre end vi er vant til (erhvervsfolk) at se og høre andres meninger om Randers og miljøpolitik at samtale med andre folk fra andre fag/interesser at blive hørt meninger jeg har fået meget indblik i alle de ting der foregår i byen positivt at erhvervsudviklingen fik en central rolle i løbet af dagen debatmødet med politikerne det sidste gruppearbejde vi lavede meningsudveksling at en del andre har samme mening og holdning til bæredygtighed at jeg kunne sige min mening mangel på nytænkning stadigvæk desværre, men mange gode idéer andre synsvinkler på tingene mødet med nye mennesker med samme interesse udbytterig dag tilfredsstillelsen ved at påvirke i en positiv retning gruppearbejdet med udvikling af idéer og forslag, fx en task force som byder nye erhvervsvirksomheder velkommen samtalen med deltagerne i gruppen. Mange forskellige meninger og gode idéer jeg har fået set problemer/forslag fra flere vinkler at se de fælles interesser fordi det er vigtigt at komme frem med forskellige meninger om udviklingen i Randers mennesker, god mad, se Randershallen fordi jeg var nysgerrig det er så broget at det næsten ikke er til at skrive om et flertal mente at byrådet var for usynligt og tog nogle beslutninger udenom borgeren tilkendegivelse af min mening omkring Randers image hvad der rører sig blandt borgerne i Randers haft en hyggelig dag. Ville du deltage i en borgerhøring en anden gang, hvis du fik mulighed for det? (hvis ja, hvorfor? - hvis nej, hvorfor ikke?)

28 32 deltagere, næsten samtlige borgere, der har svaret, svarer ja. En svarer ved ikke, en svarer måske og en svarer nej. Flere ja-sigere knytter en bemærkning til: Ja, for emnerne er spændende ja, meget gerne hvis dét vi kommer frem til bliver brugt ja, dog helst uden nogen form for manipulerende oplæg god idé, skulle bruges noget oftere, tænk på at fodfejl kunne undgås, fx skolelukninger i kommunen ja, såfremt gruppedannelse sker efter interesse ja, fordi det er givende og vigtigt at tage del i en dialog om den by vi bor i ja, for at være med til at give min mening til kende ja, jeg vil gerne fordi det kan gøre mine meninger aktuelle eller brugbare ja, for at høre mange synspunkter ja, jeg synes som borger i byen at jeg både har ret og pligt til så meget oplysning ja, fordi emnet bæredygtig udvikling interesserer mig ja, fordi det er vigtigt at borgerne inte- resserer sig for kommunal udvikling både-og, men mest ja. Jeg har manglet at det var mere konkret, fx kunne jeg godt tænke mig at man kunne vælge det område, man brænder for. Så kom man sammen med dem der brænder for det samme ja, processen er interessant ja, får sandsynligvis altid noget med hjem ja, for at prøve at få indflydelse ja, for at få nogle ting igennem, der betyder noget for bæredygtigheden (utraditionelt) ja, fordi det er et vigtigt forum for beslutnin- ger ja, fordi der var en masse ting vi ikke fik snakket om ja, men bedre for hold til gruppearbejde ja, for jeg vil gerne have indflydelse/indsigt i problemstil- linger at vide hvad der sker i Randers af udvikling samt at høre hvad andres meninger omkring hvad/hvilken udvikling der er i Randers ja, fordi jeg synes at det er en spændende opgave som borger i Randers ja, det har været en udbytte- rig dag ja, det vil være muligt, ville dog at politikerne var mere synlige, da de er konfliktsky ja, spændende at være medvirkende til udviklingen i byen ja, godt at deltage aktivt. Deltager du i foreningsliv, frivilligt arbejde eller lignende i din fritid? Hvis ja, hvilke aktiviteter? 3 har ikke svaret, to svarer nej, 30 svarer ja og angiver mange forskellige aktiviteter: Formand for brancheklub, medl. af afd.bestyrelse i fagforening, bestyrelse boligforening, skolebestyrelsesarbejde, erhvervsarrangement, foreningsarbejde, boldklub, byøkologisk forum, diabetesforening, gigtforening, fritidsundervisning, uddannelsesudvalg, forældrebestyrelse, ældresagen, Naturfredningsforeningen, politisk partiforening, politisk arbejde, fagligt arbejde, squaredance, landsindsamlinger, sejlklub, bestyrelsesmedlem i haveforening, kvartersløft, beboerforening, kunst, historisk samfund, by- og landskabskultur, håndværker og industriforening, Gudenå-natur for alle, Lions, foreningen til bevarelse af gamle bygninger i Randers kommune, sportssamarbejde, politisk bevægelse, frivilligt arbejde, kirkeligt arbejde, ejerforening, arkitektur landskabskultur, Røde Kors

29 Hvis du havde mulighed for det, ville du så være interesseret i at deltage i yderligere aktiviteter om bæredygtig udvikling i Randers, hvis det bliver aktuelt? 32 af de deltagere, der har svaret, svarer ja. 1 svarer ved ikke, 1 siger måske og 1 svarer nej. Flere af ja-sigerne knytter en kommentar til: Ja, gerne ja, deltager i forvejen ja, tak ja, det vil gerne da jeg synes at det er meget spændende ja, hvis jeg stadig bor i Randers ja, meget gerne. Har du kommentarer i øvrigt? - mere konkret, blandt andet hvor vil vi hen, bliver der noget konkret ud af det, jeg tænker på videre opfølgning - jeg oplevede ligesom politikerne at miljøet var nedprioriteret i dag. Jeg er vant til at tænke mere Agenda 21 tanken - det har været en spændende og udbytterig dag - pas på med at sætte borde sammen, som ikke passer sammen i højden - tilfreds med at det ikke blev en miljødebat - jeg havde brug for at det var mere konkret og måske I havde arbejdet sammen med politikerne - evt. lidt større grupper, vi var kun fire - for kort tid til det omfattende program - det har været et godt arrangement - spændende at følge next step - hyggelig, men lang dag - en god dag til at blive klog af - borgmester + flere fra byrådet stiller sjældent op når der er kritik. Ingen/ringe dialog ved hurtige indlæg, kan ikke svare på andre, kun når de er forberedt. - flot arrangeret. God struktur kræver aktiv deltagelse af deltagerne. - oplægget var for diffust

30 Perspektiver på bæredygtig udvikling Bæredygtig vækst i Randers hvordan? I) - Hvem, hvordan og hvornår? v. Anne-Dot Hertel, direktør, DOT Miljø i Randers - mundtligt oplæg som indledning på Randers kommunes borgerhøring Jeg har tilladt mig, at udvide overskriften til dette møde med Hvem, HVORDAN og HVORNÅR? Der er skrevet mange oplæg, lagt planer, afholdt møder om Randes i fremtiden gennem tiderne. Nogle har båret frugt, mens andre fortsat ligger i mølposen. Jeg tænker tilbage i begyndelsen af 1990 erne: Spændende planer om udnyttelse af havneområdet, trafik, om Randers som uddannelsesby, brug af naturens ressourcer, handelslivet i bymidten, boligplanlægning, erhvervsfremmende tiltag o.s.v. 1999: Seminar og Ide-udvikling i samarbejde med det Danske Erhvervsakademi. Emner som IT-udvikling og telekommunikation, Image, Alle Randersborger i job, Uddannelser, Detailhandel, Grøn by, Stærke / svage sider, Erhvervsservice og etablering, nye virksomheder. 2000: Vækstprojekter under udvikling i Randers Erhvervs- og udviklingsråd Industriens Viden - & kompetencecenter, IT Forum Kronjylland, PR / Image synliggørelse, Randers som uddannelses-by, Randers som energi og natur by. Randers Campus park, Sporten Randers, Den skandinaviske Designhøjskole, De fire årstider: event om nye aktiviteter i Jeg kan blive ved. Aktiviteterne er mange, gentagelserne ligeså. Noget lykkedes, noget lykkedes ikke. Hvad med Kommuneplan Hvad blev det samlede resultat af den? Hvilke synlige resultater gav den? Kan vi sætte alle mål på en liste og så krydse af efterhånden som det er løst? Det har vi nået og det har vi ikke nået? Hvordan stemmer det i overens med de overordnede mål? Kan vi dokumentere synlige resultater af dette arbejde, som har været med til at markere Randers som en by i vækst. Arbejdet med det - det er der. En fornøjelse at læse i Planstrategi 2003 om de opgaver, der er løst siden Eller hvad med Erhvervs- og Udviklingsråds Årsmøde 2003: 186 repræsentanter fra Randers Erhvervsliv kom med forslag på muligheder for at skabe et bæredygtigt Randers. Der blev lavet workshops. Ideerne var mangfoldige. Der laves Fokusgrupper, der skal være med til komme med ideer til vækst i Randers. Kommunen har sine ideer. I det hele taget arbejdes der på mange fronter for at skabe positiv og bæredygtig vækst i Randers. Nu skal Kommuneplanen planen revideres og Kommunens udspil er Planstrategien Jeg nikker genkendende til de fleste punkter. Jeg læser Planstrategi 2003 Avisen og nikker genkendende til de overordnede punkter. Et er sikkert, vi kan ikke sige, der ikke rører sig noget i Randers. Aktiviteterne er mange, så hvad er det, der skal gøre netop denne dag til noget særligt?

31 Jeg er heldig, idet jeg har fået lov til at være med til at give mit bud på, hvordan bæredygtig vækst kan være med til at fremme Randers på en positiv måde men det kræver hårdt arbejde af alle byens borgere. MEN vil vi det? Når jeg starter med HVEM, HVORDAN og HVORNÅR så er det som en handlingsplan. Der skal altid være nogle ANSVARLIGE (der påtager sig opgaverne), nogle OPGAVER (der skal løses), nogle TIDSRAMMER og nogle ØKONOMISKE RAMMER (der skal overholdes)! Ting tager tid. Men HUSK - TIDEN forandrer sig ikke. Det er os, der er med til at bestemme den indsats, der skaber forandringer ved at prioritere den tid og de ressourcer vi hver især kan gøre for at få Randers til at være en bæredygtig by i vækst. Derfor bliver mit udgangspunkt den ANSVARLIGE nemlig DIG. For hvem er nærmere til det? Eller er det alle de andre? Vi har alle et ansvar for at dette lykkes - hvis vi vil det? Jeg mener, vi må se det ud fra den du er, den aktivitet, den position, det job, den fritid, de holdninger o.s.v. du har. Hvis alle sagde, Det har jeg ikke lyst til, så sker der jo ikke noget og vejen bliver lang og trang. Men hvis alle har lyst til at yde hver deres indsats for i fællesskab at skabe muligheder for Randers, så vil der også ske noget positivt i udviklingen, for vi vil jo alle det bedste for Randers. Optimisme, positive tanker, samarbejde, dialog, synlige resultater, gode historier og udvikling er blot nogle nøgleord. Men hvor let er det når POLITIK, ØKONOMI, HOLDNINGER og INTERESSER skal indpasses i planen. Det er nu livets udfordringer starter. Jeg vil tage udgangspunkt i de menneskelige ressourcer og vil derfor sætte følgende spørgsmål op som jeg håber DU / I vil bruge i debatten: Hvad fik dig til at vælge Randers? Hvad vil du med Randers? Hvilken indsats har du lyst til at gøre for Randers? Hvad gør Randers til en god by? Hvilken opgave / område vil du deltage i? Se alle mulighederne, der ligger i Planstrategien Det er jo bearbejdet mange gange. Hvilken tid vil du bruge på indsatsen? Hvilket resultat vil du have ud af din indsats? Hvilke forventninger har du til dine medborgere og deres indsats? Hvad forstår du ved Bæredygtig vækst i Randers? Hvis du ikke kan forholde dig til ordene, kan det jo være svært at gøre en indsats

32 Nogle af mine konkrete bud på min indsats for at skabe en god kommune at leve og bo i nu og i fremtiden er ved at: Ved at fortælle de mange gode historier, der findes om Randers i og udenfor byen. Deltage aktivt indenfor erhvervslivet og dets muligheder. Sælge Randers til mine kunder. Jeg har dem over hele landet og i udlandet. Deltage i arrangementer der skaber glæde for mig selv og andre, f. eks. Randers som Kor-by. Der skal også være plads til mit ego. Vise respekt for de mennesker der gør en stor indsats for byen. Fortælle om alle de positive ting der dagligt sker i Randers. Ikke brokke mig over det jeg ikke syntes om uden at gøre noget ved det. Erkende at jeg har mine grænser og prioriteter. Stille krav til kommunen og politikkerne om at koordinere de mange opgaver der sættes i gang, så de menneskelige ressourcer vi alle gerne vil bruge udnyttes rigtigt. Påvirke forretningerne i midtbyen så de kan se fornuften i at have fælles ånd Komme affaldet i affaldspanden, så jeg er med til at gøre Randers kendt som en ren by Hvordan ser jeg så byen om år? Byen i konstant udvikling og forandring hvor tingene lykkes. Byen med en klar identitet og profil, hvor der siges AHA til nye tiltag, vurderes konsekvenser, samarbejdes i dialog og flyttes grænser Byen hvor solidt forankrede projekter gennemføres om politisk handlekraft og enighed samt at der formuleres klare synlige signaler. Byen som er resultatorienteret og ikke personfikseret. Byen hvor de gode historier fortælles Herligt med en begejstring og indhold i budskaberne, for det vi tror på og som smitter af på andre! Byen hvor vi samarbejder om udviklingen evnen til at bruge dialog, vise gensidig tillid og ikke kun fine ord og overskrifter. Byen hvor bæredygtig vækst handler om at sætte medmennesket i centrum, når der drøftes værdier og strides om holdninger og meninger. drømmer jeg eller er jeg vågen????? Måske en anden vinkel at se tingene ud fra, men jeg håber dette er med til at skabe øget bevidstgørelse hos den enkelte og give inspiration til debatten. Rigtig god fornøjelse. Med venlig hilsen Anne-Dot Hertel

33 Perspektiver på bæredygtig udvikling - Bæredygtig vækst i Randers hvordan? II) v. Ulrik Husum, afdelingsleder, Handelsskolen i Randers - mundtligt oplæg som indledning på Randers kommunes borgerhøring Politisk troværdighed - fnidder skal bekæmpes med klare velunderbyggede argumenter - tværpolitisk borgfred/fælles fokus på byen!! Midtby som et forretningsmiljø og oplevelsessted - urimelige afgifter på forretningsdrivende - anstændige parkeringsfaciliteter Ren by (image) - altid rengjorte gader og stræder ved dagens begyndelse - massiv bekæmpelse af af vold og stoffer Attraktioner af høj karat (image) - få høj kvalitet drop vandland! - udbygning af regnskov og værket drop andre tanker indtil videre Fleksibilitet fra kommunens side ved nyetablering - lave etableringsomkostninger og lette vilkår i tre år - hurtig og smidig sagsbehandling Uddannelsesby - understøt etablerede institutioners udbygningstanker - invester i en tryg udvikling af folkeskolen Idræt på alle niveauer - professionelle klubber skal have bevågenhed men - ikke på bekostning af den store underskov af andre Generelt grundlag for en bæredygtig inviterende vækst : Det handler om at turde vælge og prioritere, og for en familie med børn gælder det om at være sikker på, at der både i arbejdslivet, uddannelsesforløbet og i voksenlivet er sikkerhed for: - gunstige pasningsmuligheder for børn - attraktive og trygge skolemiljøer - kvalitetsfyldte ungdomsuddannelser - muligheder for efterfølgende videreuddannelse/efteruddannelser - kulturelle oplevelser til tider af spektakulær karakter - velordnet natur - trygt aftenmiljø på gader og stræder - anstændige forhold for ældre For en virksomhed i etableringsovervejelser skal der være basis for at:

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere