Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13"

Transkript

1 Nr. 2 september årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande mig lidt igen 16 Fra Otterup- til Middelfartkredsen 5 En lang proces meget lang! 17 AOF Nordfyn Et service- og velfærds-skridt baglæns på 7 Nordfyn 18 Aktivitetsliste 10 Forventninger til det nye folketingsår Gris på gaflen og politik på bordet Uggerslev Nr. Højrup Partiforening En lille, men aktiv forening 100 års Jubilæum i Otterup kredsen, lørdag den 5. august 2006 Medlemsblad for socialdemokraterne i Nordfyns kommune - Udgivet af fællesledelsen

2 I vadestedet Af borgmester Arne Kruse, Bogense. Jeg kan ikke dy mig for, at se lidt bagud og måske bringe et lidt interessant historisk perspektiv ind i billedet. For 40 år siden blev den nuværende Bogense Kommune dannet, fire år før den daterede kommunesammenlægning. Borgmesteren, Ejnar Kruse, gik af og overlod en ny og større kommune til en radikal borgmester, Knud Rendbæk. Nu går jeg af som borgmester og er med til, at nedlægge Bogense Kommune og indføre den i et område som hedder Nordfyn, og hvordan føles så det?? Navneproblematikken kan ikke undgå at blive berørt. Navnet var for mig at se underordnet, men debatten som fulgte, var utrolig farlig for den ny kommunes fødsel. Alle de følelser som absolut skulle fremføres og hvad det førte med sig af afstumpede betragtninger om den kommune man ikke boede i og de til lejligheden opfundne fordomme borgerne imellem, er der absolut ingen der skal have ros for, tvært imod. At de ordførende i debatten oven i købet vandt valget og fik en afgørende indflydelse på det politiske billede i den ny kommune er for mig at se direkte uhyggeligt. Processen med dannelsen af den ny kommune er præget af konstitueringen i november. Der mangler tillid blandt politikerne. Der sker ofte mærkelige ting i en konstituering, men oftest kan de mærkelige ting forklares med et eller anden politisk argument. Et sådant er ikke hørt endnu. Vi har kun hørt hvad man skulle have for at pege på Dyssemark som borgmester, det virker lidt tyndt i den politiske verden. Bent Dyssemark har også for længst udtalt, at alle punkter i konstitueringsaftalen var opfyldt 2 efter vi havde haft afstemningen om kommunenavnet, hvilket måske skal forstås som en invitation om tættere samarbejde de to stor partier imellem. Chancen for tæt samarbejde er forpasset i denne omgang tror jeg. Det skete er endnu ikke glemt. Havde det dog ikke været bedre, for kommunen, om man efter valget havde brugt lidt tid på, at finde sig et politisk mandat til at danne den kommune som man havde beskrevet i en udmærket vision. Venstre og Dyssemark har påtaget sig et kæmpeansvar, indtil nu har de ikke levet op til det overhovedet, en undskyldning for dem er selvfølgelig en vanskelig situation med en masse løse ender og uafklarede spørgsmål. Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at opgaven med at danne en ny kommune var stor og krævede bidrag fra en bred politisk vifte. Det havde anden prioritet for Venstre, de havde som ultimative første prioritet borgmesterposten og fik den sammen med en del formandsposter og dermed ansvar som vi gerne snart ser udmøntet i arbejdet med det første budget for den ny kommune. Hvis man fornemmer en vis frustration i vadestedet er det nok rigtigt, men frustrationen går ikke så meget på valgnederlaget som på bekymring for hvordan hulen vi får en tilfredsstillende start på den ny kommune. Ikke nok med manglende fodslag partierne imellem, jeg fornemmer også manglende fodslag internt i partierne. Jeg fornemmer geografiske problemer, alt afhængig af hvilken kommune man kommer fra er der forskellige holdninger til f. eks. renovation, ældremad, børnepasning, folkeskole m.m.m. Det er bestemt godt, at man er tilfreds med niveauet i sin egen kommune, men i harmoniseringens navn fornemmer jeg alt for lidt fleksibilitet. Jeg tror ikke på, at vi kan tilbyde frit valg på alle områder, så vi bliver nødt til at deles om at sluge kamelerne. Arne Kruse

3 Et år er snart gået Af Torben Skovhus, medlem af sammenlægningsudvalget i Nordfyns kommune. Et år er snart gået, siden vi var ved valgurnerne og bestemte, hvem der skulle være med i sammenlægningsudvalget. Jeg stillede op som kandidat for første gang. Ny og grøn i politik. Fik et godt valg og blev et af medlemmerne. Humøret i top. Afgang fra Morud Forsamlingshus til Rådhuset i Otterup med store forventninger. Nu skulle konstitueringen i gang. Nå, det måtte jeg jo hurtigt erfare, at det var overstået for længst, men den historie kender I jo alle, så den skal jeg ikke trætte med igen. Men hvordan er det så gået siden? Pia Longet skrev det meget rammende i det sidste blad man tænker hurtigt Hva er det dog, jeg har rodet mig ind i? Det hele virker meget overvældende alle de brikker der skal falde på plads. Hvordan finder vi ud af det? Og hvad er det i det hele taget, de snakker om? Nå, jeg må jo i gang med at suge til mig. Hurtigt har jeg lært noget i politik fløjter man ikke samme dag, som man spidser munden. Nej, det er skam en langsommelig affære, som man lige skal vænne sig til. Vi fik dog nedsat nogle udvalg, og jeg fik en plads i Famileudvalget, som jeg havde ønsket. Så var det bare med at komme i gang, men med det, jeg havde fået ind på nethinden tidligere, suppleret med de informationer jeg fik i Familieudvalget, måtte jeg igen stille mig selv et spørgsmål. Hvorfor sidder du egentlig her? Regeringen har jo alligevel bestemt, hvor mange penge vi har til rådighed, og hvad de skal bruges til. Nå, du må videre et eller andet kan du vel gøre. Socialdemokraten I Familieudvalget gik vi hurtigt i gang med at besøge skoler, institutioner mv. samt holde møder med repræsentanter fra udvalgets område. Det var for mig en meget givtig periode, som gav et virkelig godt indblik i, hvordan tingene hænger sammen, og det var utroligt spændende at møde alle disse mennesker og høre deres mening. I skrivende stund er vi netop blevet præsenteret for budget Et budgetforslag som for mig at se ikke er særligt ambitiøst for et nyt sejlskib, som skal søsættes. Det indeholder store besparelser på væsentlige områder, ligesom der stort set ikke er penge til anlæg. Forhandlingerne går nu i gang, og vi er klar med flere ændringsforslag, som kan vende budgetforlaget fra defensiven til offensiven. På et år er jeg blevet meget klogere på politik, og jeg tror stadigvæk, at et eller andet kan jeg vel gøre så vi sammen kan skabe nogle gode rammer for vore borgere. Det første år har været utroligt lærerigt, og jeg er meget taknemlig for den positive måde, jeg som ny er blevet modtaget på i gruppen. Husk! Torben Medlemsbladet er også dit blad. Du er velkommet til at skrive et indlæg, læserbrev e.l. Send dit bidrag til formanden for informationsudvalget Arne Jensen, Hedebovej 2, 5474 Veflinge Telefon: , Find os på nettet: eller 3

4 Nu prøver jeg at blande mig lidt igen Af Kjeld Hansen, A-kasseleder, 3F Nordhøjfyn og nyvalgt formand for Bogense partiforening. Som nyvalgt formand, igen (jeg har været formand før i en længere periode) for partiforeningen i Bogense vil jeg prøve at komme med lidt af de tanker, jeg har taget med til den opgave, jeg har påtaget mig. Ved optakten til arbejdet med sammenlægningen til den nye storkommune, måtte jeg desværre trække mig som formand for partiet pga. sammenlægning af min arbejdsplads, det nuværende 3F Nordhøjfyn med hovedsæde i Søndersø. Nu prøver jeg så at blande mig lidt igen. Her til at starte med en lille virkelig historie fra min egen hverdag. Jeg blev ansat i SID Bogense i 1984 og syntes selv, at jeg var rimelig dygtig på mit arbejdsområde, i 1994 søgte jeg nye udfordringer i en anden af vores afdelinger. I de 2 år jeg var i den afdeling, lærte jeg så meget, som jeg aldrig har lært nogle andre steder, pga. samarbejde med nye kolleger, der tænkte anderledes end jeg på de samme arbejdsopgaver. Det lærte mig, at det kunne da godt være, at de andre har ret bare en gang imellem. Jeg prøver i dag at lytte til, hvad andre siger og mener (det kan godt være, at mine nuværende kolleger ikke vil give mig ret i det), men det gør jeg faktisk. Med den lille historie vil jeg fortælle vores medlemmer i kommunalbestyrelse og andre, at det er godt at lytte og tænke en ekstra gang på, hvad andre siger, når vi ikke er helt enige med dem, det kunne jo være de havde ret. Jeg vil prøve at se fremad, for det nytter jo ikke noget at blive ved at henvise til, hvad vi gjorde, og hvad de gjorde. Det er mit store håb, at vi meget hurtigt kan få samling, så vi kan få en samlet politik for os Socialdemokrater i Nordfyns Kommune, og al- 4 le vores kommunalbestyrelsesmedlemmer vil tale med samme tunge til gavn for alle borgere i kommunen, der vil samme vej som os. Skal vi som Socialdemokrater være med til at præge udviklingen i den ny kommune med vores holdninger, er det forbandet vigtigt, at vi står sammen som parti. Det kan godt være, at nogle føler, at de skal tænke på deres lille nærområde og på valget næste gang, men på denne måde at føre politik, får vi aldrig den rigtige Socialdemokratiske indflydelse, og vi kommer aldrig til magten på baggrund af vores holdninger. Vi skulle jo nødig ende som andre, der burde tænke nogenlunde som os, men solgte deres holdninger for en taburet. Der er jo utrolig mange spændende arbejdsområder i det arbejde, der skal laves i den nye kommunalbestyrelse, vi har jo allerede fået nogle smagsprøver på disse, hvor der efter min mening er gået for meget sognerådspolitik i, det vil jeg ikke uddybe yderligere, for de fleste ved sikkert, hvad jeg mener. Tænk på den lille historie først i artiklen. Vi driver vel Socialdemokratisk politik for hele Nordfyns Kommune og ikke for enkelte hjørner. Et af de arbejdsområder, jeg qua mit arbejde er meget spændt på, er arbejdsmarkedsområdet. Med en ledighed blandt 3F`er i vores område (Incl. Vissenbjerg, Tommerup og Årup) i juli måned. på 11,8 % (20,8 % for kvinderne, nogle kvinder står som ledige, men har arbejde på mindre end fuld tid og får suppleret på med dagpenge og 6 % for mændene) ligger der en kæmpe opgave i at få alle disse mennesker i arbejde. Læs videre næste side

5 Det koster kommunen utroligt mange skattekroner, når gartnerier og andre tager arbejdskraft fra bl.a. Polen, Letland og Litauen i stedet for danskere. Der kommer ikke de skattekroner ind, som der ellesr ville komme, da de medarbejdere udefra ikke betaler skat i Danmark Gartneriejerne og andre betaler jo ikke mere i skat, selv om de tager billig arbejdskraft ude fra. Men vi har fået Birthe Rasmussen, 3F medarbejder og kendt kommunalbestyrelsesmedlem i Søndersø med i det nye LBR (lokale beskæftigelsesråd), så vi af den vej har faglig medindflydelse på området, og jeg regner og- Socialdemokraten så med, at vi politisk vil få stor indflydelse på området netop dette område. I AF kredse siges det, at vi får et Dream Team af AF medarbejdere til Nordfyns Kommune, så det lyder da lovende. Med disse ord vil jeg håbe på et rigtigt godt samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne indbyrdes, med partiforeningerne, fællesledelsen og baglandet til gavn for de borgere i Nordfyns Kommune, der vil den Socialdemokratiske vej. Sammen står vi stærkest. Kjeld K. L. Hansen En lang proces meget lang! Af Knud Pedersen, medlem af kommunalbestyrelsen Søndersø og formand for Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysning. Det er vedtaget at vor nye Nordfyns kommune skal have et Folkeoplysningsudvalg. At der skulle gå mere end 1 ½ år, inden det var en politisk realitet, kan undre. Den 6. januar 2005 var første gang jeg åbnede munden for at gøre opmærksom på, at der i oplægget til kommunesammenlægningen ikke stod et eneste ord om Folkeoplysning, jeg blev nærmest til grin, det er en detalje, blev der sagt. Nuvel, til trods for, at hvis vi tæller registrerede medlemmer i foreningerne, viser det sig, at næsten 50 % af kommunens borgere, godt 5000, personer er involveret i en fritidsbeskæftigelse i Søndersø kommune. Så spørger jeg mig selv, er det en detalje?? At vi skulle helt frem til oktober 2005, inden der blev nedsat en styre- og arbejdsgruppe, som skulle komme med de vise ord, hvordan skal en ny tilskudsordning til de frivillige foreninger se ud? Vi var nogle, der pressede på for at komme i gang med arbejdet, som, vi vidste, slet ikke var nogen let opgave. Styregruppens opgave var beskrevet i et kommissorium, udarbejdet af forvaltningscheferne i de 3 kommuner Det væsentlige var. Lav en udgiftsneutral byordning og beskriv de problemstillinger, der er omkring, svømme- & ridehaller og haller i almindelighed og beskriv, hvordan en harmonisering af de fremtidige tilskud skal se ud. Ufortrødent gik vi i gang med arbejdet, godt bistået af 3 medarbejdere, (sekretærerne i FOU-udvalgene) og de 3 formænd i FOU. Bogense, Otterup og Søndersø kommune. Lad det være sagt, opgaven var overhovedet ikke nem, dertil var de 3 kommuners tilskudsregler meget forskellige. Dertil kom, at de menneskelige kulturer og adfærd i de 3 kommuner også var og er forskellige. Alle kender vi ordsproget. ( enhver so, syntes bedst om egne grise ), sådan var det også, når vi så på tilskudsreglerne i vor egen kommune, vi syntes bedst om det, vi kendte. Læs videre næste side 5

6 Mange møder blev det til, mange ting blev vendt, vi skulle aflevere et brugbart produkt, ikke bare brugbart for politikere, men i højeste grad for foreningerne, som modtager tilskuddene. Styregruppens overordnede mål var loyalt at leve op til kommissoriet samt at have for øje, at alle foreninger skulle kunne overleve, at alle tidligere (lokumsaftaler) skulle elimineres. Det betød også, at vi ville bestræbe os på at lave en retfærdig ordning. Dette betød, at nogle foreninger blev pålagt byrder, som de ikke før havde kendt, og foreninger fik en mindre økonomisk byrde. Puslespillet om at sikre alle overlevelse var problematisk. Hurtigt viste det sig, at på et punkt kunne vi ikke løse opgaven, de to svømmehaller - Gudskov i Otterup kommune og Bogense - havde så forskellige tilskudsmæssige regler, at vi som styregruppe ikke havde mandat til at sikre deres eksistens økonomisk, uden at det ville berøre mange andre foreninger. Dette set i lyset af, at loven tilskriver samme aktivitet samme tilskud, og sådan var det slet ikke. Kort sagt, der manglede ca. ½ mio. kr. Den 19. april 2006, 9 måneder efter igangsætningen af harmoniseringen, blev der indkaldt til møde i Bogense-Hallen, hvor 230 foreningsledere fra hele Nordfyn mødte frem. Lad det være sagt her, det er imponerende flot, at de frivillige ledere, som bruger oceaner af tid, også møder frem og viser så stor entusiasme for foreningslivet. Det minder om ansvarlighed for det arbejde, de har påtaget sig. Styregruppen udtrykte på dette møde følgende. Glem alt om de gamle regler, sæt jer grundigt ind i principperne omkring den nye byordning og bemærk, at vi i styregruppen foreslår, at der ydes tilskud til de over 25 årige, men ikke med så meget som tidligere. Vigtigst af alt er, den nye ordning tilgodeser de unge under 18 år, det har været vigtigt for styregruppen at stå som eksponent for, at økonomien ikke skal stå i vejen for at kunne dyrke sine fritidsinteresser. Styregruppen har noteret sig, at ved kommunesammenlægningerne i Danmark har den nuværende regering lagt stor vægt på vigtigheden af, at befolkningen holder sig i god fysisk form, det vil være til gavn for alle. Hvordan gik det så efterfølgende? Mange foreninger fulgte opfordringen og havde sendt høringssvar, hvor man uddelte ris og ros, og man anede også en del frustration over ikke at kunne gennemskue de beregninger, som lå til grund for den nye tilskudsmodel, det er forståeligt. Det, som nu mangler, er at beskrive, hvordan tilskuddene skal udmøntes. Det er den næste store opgave, som styregruppen skal i gang med. Som det fremgår af overskriften, er der gået megen tid med arbejdet, mange kompromiser er indgået. Personligt havde jeg gerne set en lidt enklere byordning, det havde vi en historisk chance for, men sådan blev det ikke. Det er besluttet efter, at ordningen politisk er vedtaget, at ordningen tages op til revision i 2008, og det er givet, at der vil komme nogle justeringer, at tro på vi ramte rigtigt i alt, er utopi. Må jeg så slutteligt udtrykke stor glæde ved samarbejdet i styregruppen, vi har ikke været enige i alt, hvilket siger sig selv, men alle har vist vilje til at bøje af og være positive og frem for alt, vi har alle været orienteret om at lave et stykke arbejde, ikke til gavn for os selv, men til gavn for vor nye kommunes foreningsliv. Sten Kristensen bliver pressechef for Socialdemokraterne. 20. september 2006 Knud P. Sten Kristensen kommer fra et job som redaktør for Debatten på DR 2. Sten Kristensen er 41 år og uddannet journalist og har blandt andet arbejdet på DR-Nyhederne på Christiansborg og DR 2's politiske magasin Indefra. Den nuværende pressechef Lars Kaspersen, bliver herefter ny personlig rådgiver for Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt. Sten Kristensen begynder d. 1. oktober For yderlige oplysninger kontakt Gruppeformand Carsten Hansen på eller pressechef Lars Kaspersen på

7 Et service- og velfærds-skridt Socialdemokraten baglæns på Nordfyn Af Erik Hansen, gruppeformand A-gruppen i sammenlægningsudvalget. A-gruppens indlæg til 1. behandling budget 2007 den Vi står nu med den første store opgave i vores nye kommune budgettet for året Mange tal har været smidt i hovedet på os i de sidste uger, og det har været mere end svært bare at få et nogenlunde økonomisk overblik. Det skyldes jo naturligt nok - at det for det første har været et stort administrativt arbejde at få kørt de 3 gamle kommuner sammen opgavemæssigt og økonomisk. Men for det andet også og ikke mindst at få indarbejdet alle de nye opgaver, som skal overtages fra amtet. Det sidste er der stadigvæk stor økonomisk usikkerhed omkring f.eks. på hele sundhedsområdet. Den usikkerhed må vi formentlig leve med i de næste par år, indtil vi nøjagtig kender virkningen af de nye regler på det totale sundhedsforbrug og hele økonomien i dette. Hele sammenlægningsudvalget blev på et budgetseminar den præsenteret for et adm. budgetoplæg, som på bundlinien udviste et samlet underskud på ca. 24 mio. kr. Det budgetoplæg, som formanden nu har indstillet til 1.behandlingen, udviser et samlet underskud på ca. 14 mio. kr. Denne forbedring på ca. 10 mio. kr. skyldes en opjustering af skatteindtægter/tilskud på ca. 8 mio., en reduktion af de afsatte anlægsudgifter fra de gamle kommuner på ca. 6 mio., samt en opjustering af socialudvalgets udgiftsramme med ca. 4 mio. Altså netto 10 mio. Jeg vil ikke her fordybe mig yderligere i tallene og detaljer, da der fortsat vil være en hel del usikkerhedsmomenter i det samlede budgetbillede. Inden jeg på A-gruppens vegne vil komme med de foreløbige bud, som vi har til det endelige budget, vil jeg spole lidt tilbage, og prøve at trække en linie op til en konklusion om den situation, som vi står i lige nu. Et af de helt store slagnumre fra regeringen i forbindelse med kommunalreformen var jo det mange gange gentagne argument: Borgerne skal ha bedre service for færre penge. Det må så være rimeligt, at stille spørgsmålet: Hvordan ser dette forhold ud for Nordfyns kommunes borgere med det budgetforslag, som nu ligger foran os. For at finde svar på dette spørgsmål, bliver jeg nød til alligevel at bruge lidt flere tal. På et seminar i sammenlægningsudvalget blev der enighed om, at administration og fagudvalg skulle beskrive 4 % af de samlede driftsudgifter i deres udvalg. Disse 4 % (i alt ca. 35 mio.) skulle så lægges i en pulje, som skulle udmøntes her i forbindelse med budgetlægningen for Man kunne allerede på det tidspunkt konstatere, at der var en del uenighed om, hvordan puljen skulle anvendes. Nogle gav udtryk for, at det skulle være en ren besparelse. Altså at vores nye kommunes Læs videre næste side 7

8 samlede driftsudgifter skulle være på 96 % af det niveau, som vi kender fra de 3 gamle kommuner. Fra A-gruppens side har vi argumenteret for, at puljen skulle være en slags omstillingspulje, som kunne anvendes både til omprioriteringer, harmoniseringsproblemer og egentlige rationaliseringsgevinster som kunne lægges i kassen. Hvordan er status så lige nu med denne pulje? Ja, for det første er puljen kun blevet på ca. 25 mio., og for det andet og det værste så er alle disse 25 mio. indkasseret som besparelser i budgetoplægget! Med lidt god vilje kan man sige, at de ca. 10 mio. af de 25 er egentlige rationaliseringsgevinster (primært i form af færre politikere og ledere). Men den samlede økonomi for service til borgerne er altså i budgetforslaget reduceret med ca. 15 mio. kr. i forhold det, vi kender fra de gamle kommuner. Det betyder f.eks.! Væsentlige reduktioner på de samlede midler bl.a. til Folkeskolen, Ungdomsskolen, Dagplejeområdet og Den kommunale sundheds- og tandpleje.! Der er f.eks. også det paradoks, at der på kultur- og idrætsområdet er reduceret med en lille mio. kr. i budgetforslaget, samtidig med at erhvervs- og fritidsudvalget har fremsat et velbegrundet ønske om en initiativ- og udviklingspulje på området! Ikke flere detaljer. Men overordnet set vil jeg konkludere, at borgerne i Nordfyns kommune ikke får bedre service i 2007 med det budgetforslag der ligger tværtimod! Såfremt dét vedtages vil det helt klart betyde Et service- og velfærdsmæssigt tilbageskridt på Nordfyn! 8 I A-gruppen har vi den overordnede indgang til vores nye kommune, at vi - for at udnytte vore store muligheder bosætnings- og turistmæssigt fuldt ud skal være meget mere offensive med investeringer og god service. Hvorvidt det i det hele taget kan lade sig gøre, altså: at få vendt dette skrabede og defensive budgetforslag til noget mere dynamisk og fremadrettet, afhænger primært af, om vi i det hele taget kan skaffe penge til forbedringer og nye investeringer. Lige nu og her vil vi foreløbigt foreslå, at vi udnytter vores lånemuligheder fuldt ud. Netop for at skabe et større likviditetsmæssigt råderum. (Det er i øvrigt også i overensstemmelse med tidligere hensigtserklæringer) Jeg vil sige, at vi ønsker generelt at budget 2007 skal signalere vilje til at udvikle og forbedre vores nye kommune og det skal selvfølgelig ske på et forsvarligt økonomisk grundlag. Derfor har vi her og nu foreløbig følgende ændringsforslag til budgettet naturligvis med alle mulige forbehold - begrundet i evt. ændrede forudsætninger: DRIFT 1. Der afsættes til bedre information kr. Der ansættes en informationsmedarbejder med det formål at styrke både den interne information/kommunikation til medarbejdere og organisationen, samt til at styrke information og kommunikation udad til borgere, presse m.fl. Vi kan ikke leve med det image, at vi er én af de dårligste kommuner med hensyn til åbenhed og information! 2. Kosttilbud til skolebørn i hele kommunen efter Søndersø-modellen. Der afsættes i 1. år til implementering af ordningen kr. Fra år 2 forventes ordningen at være udgiftsneutral. Ordningen og konstant fokus på sund mad og motion, skal gi sundere og glade børn og på det lange sigt forbedre folkesundheden. Læs videre næste side

9 3. Oprettelse af et Natur- og Miljø-råd. Der afsættes kr. til dækning af omkostninger. Vi ønsker et forum, hvor alle interessenter 3-4 gange om året kan drøfte vigtige natur- og miljøspørgsmål. Og derigennem kan være inspirator og igangsætter for gavnlige tiltag i vores kommune. 4. Ekstra midler til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. Af denne pulje anvendes kr. til svømmeklubber. Resten anvendes til nye initiativer og udvikling. 5. Der afsættes til ekstra lægekonsulenttimer kr. 6. Nedsættelse af en politisk / administrativ arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave: I løbet af 1.halvår 2007 at gennemanalysere hele anbringelses- og handicapområdet med det formål, at kunne etablere bedre løsninger i eget regi. Øget livskvalitet og trivsel for de berørte skal være hovedmålet, men på sigt skal der også kunne opnås en bedre økonomi på området. 7. Børn og Ungeområdet. Der afsættes kr. til styrkelse af indsatsen. Vi ønsker at der sker en udbygning af den opsøgende / forebyggende indsats imod misbrugsproblemer og kriminalitet. Det kan f.eks. ske ved at udbygge de eksisterende SSP- og gademedarbejderordninger. 8. Personale. Der afsættes til: 1) samarbejdsinitiativer og arbejdsmiljø kr. (midlerne udmøntes i samarbejde med medarbejderne og efter indstilling fra HSU) 2) øget uddannelse kr. (prioriteres af direktionen). Et engageret, velmotiveret og veluddannet personale er en helt afgørende for, at vores nye kommune kan fungere optimalt. Socialdemokraten Disse forslag er som sagt, hvad vi foreløbig mener der skal til på driften, for at vi kan komme godt i gang med vores nye fællesskab. Jeg vil godt tilføje, at der er mange ting i budgetforslagets drift, som godt kan tåle en nærmere drøftelse. Derfor indgår vi gerne i de kommende uger i yderligere drøftelser og eventuelle revurderinger af det, der nu ligger indregnet i budgetforslaget. Et væsentligt spørgsmål, som vi i skrivende stund ikke har fået svar på, er: Kan vi med budgetforslaget overholde kommunernes aftale med regeringen om vækst i servicen? Det er på grund af uanstændige sene udmeldinger og meget kringlede regler, at vores hårdt trængte økonomiadministration endnu ikke lavet denne beregning over vækst for Nordfyns kommune. Såfremt denne beregning vil vise en større afvigelse i negativ retning, må det selvfølgelig gi anledning til nye overvejelser. ANLÆG 1. Vi ønsker en revurdering af alle oplistede anlægsprojekter fra de 3 gamle kommuner. Inkl. en drøftelse af anlæg på fritidsområdet. 2. Ligeledes en prioritering af disse, forinden budgettet vedtages. 3. Det Nordfynske Natur-net. Der afsættes til planlægning kr. 4. Der afsættes til øget trafiksikkerhed 1 mio. kr. Det er vores opfattelse, at der i de kommende mange år, hvert år, skal afsættes min. dette beløb udover de eksisterende beløb fra de gamle kommuner. 5. Vi ønsker at der afsættes midler til ny børnehave i Søndersø i 2007 Læs videre næste side 9

10 FINANSERING 1. Lånemuligheder udnyttes. 2. Dækningsafgift konverteres til grundskyld. AFSLUTNING Som jeg tidligere har nævnt, betragter vi det fremlagte budgetforslag som et samlet tilbageskridt og milevidt fra de flotte og rigtige visioner, som vi var enige om sidste år. Vi SKAL ganske enkelt gøre det bedre, hvis vi vil ha en positiv udvikling. Og i det budget, som vi skal vedtage den 5. okt., må vi bruge alle midler for at få udsendt nogle gode signaler om udvikling og fremdrift i vores område. Vi har her givet nogle bud, som vi tror på vil trække i den rigtige retning. Og vi deltager gerne i en snak med dem her, som kunne mene at vi skal den vej. A-gruppen, den Erik Hansen Sidste nyt! Onsdag den 20. september 2006 blev der indgået budgetforlig i Nordfyns Kommune. Alle har tilsluttet sig dette. Forliget byggede på socialdemokraternes oplæg til aftale. Bortset fra 1 mio. mere til vejene blev oplægget fulgt. Læs mere herom på vores hjemmeside. Forventninger til det nye folketingsår Af Poul Andersen MF. Valgt i Middelfartkredsen. Der er jo ikke mange, der kommer til politiske møder for at diskutere med os politikere. Derfor var det rart at blive inviteret til markedsdagen i Otterup den 26. august. Mange spurgte mig, hvordan det gik i Folketingsgruppen om der nu fremover vil være ro og samarbejde? Til det er svaret et klart JA! Ellers vil der ikke være et alternativ til Fogh-regeringen. Jeg snakkede også med kommunalbestyrelsesmedlemmer om de nye opgaver i storkommunen, den aktuelle situation i DSB/BaneDanmark og jeg fik en sludder med gamle kolleger fra Fyns Telefon. Jo, det var en dag, hvor jeg fik en god snak med rigtigt mange om, hvad der rører sig tak for det. Der har været tre temaer, der har præget sommerens debat, nemlig skat, trafik og krisen i Mellemøsten - og det vil også præge efterårets debat i Folketinget samt blive en del af finanslovsforhandlingerne. 10 Skatte-debatten har primært været holdt mellem V, K og O. O (Dansk Folkeparti) ønsker skattelettelser i bunden - altså skattelettelser og ikke bedre velfærd. De Konservative ønsker skattelettelser i topskatten. Venstre ønsker skattelettelser både i top- og bundskatten. Spørgsmålet er, om regeringen vil udløse skattelettelserne nu eller vente til kort før et Folketingsvalg og håbe på at kunne bestikke vælgerne? Vi socialdemokrater blander os ikke i regeringens og Dansk Folkepartis skattediskussion. Vi vil hellere sætte dagordenen for en bedre velfærd, fordi der er skabt en større ulighed i samfundet, hvor lavtlønnede, kontakthjælpsmodtagere og pensionister har ikke fået andel i den økonomiske vækst som andre i samfundet. Trafik-debatten har jo vist, hvor paradoksalt det er, at samtidig med at VKO diskuterer skattelettelser, så har danskerne kunne opleve et jernbane-net og et kollektivt togsystem, der forfalder. Læs videre næste side

11 Vi har set en regering og Transportminister, der ikke har magtet at gøre noget ved det, og som endnu engang - meget usympatisk - sparker nedad, når tingene ikke fungerer, som de skal. Der vil først i september blive fremlagt et udspil fra regeringen, og vi vil indgå i forhandlingerne, hvis vi bliver inviteret, for de nedslidte skinner og signal-anlæg skal udskiftes hurtigst muligt - så vi kan få tog til tiden! Mellemøsten-krisen kan kun løses ved, at kamphandlingerne stoppes. Vi går ind for, at der skabes sikkerhed og tryghed, og vi er imod terrorisme i både Israel og Libanon. Dette tema vil også præge efterårets arbejde i Folketinget. Den 7. september er der 1. behandling af Finanslov Vores forslag til Finansloven vil være opdelt i syv temaer. For det første, er det vigtigt, at vi får genoprettet økonomien i kommunerne, der er ramt hårdt blandt andet af regeringens udligningsreform. God velfærd kræver god kommunal økonomi. Vi skal passe på og investere i samfundets yngste børnene. Derfor vil vi i finanslovsforhandlinger kræve øget kvalitet i det offentliges tilbud til børnefamilierne og børn med sociale problemer. Som det tredje tema i vores forslag til Finansloven er de unge. Bedre uddannelse er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal klare sig i den internationale konkurrence. Dernæst vil ældreområdet være et af temaerne, hvor vi vil kræve et løft i servicen for de svageste ældre med klare rettigheder for de ældre, bedre klagemuligheder og større indsats mod sygefravær og nedslidning blandt personalet. Det femte tema har overskriften stærke lokale fællesskaber og dækker blandt andet over flere penge til boliger, integration og politi. Bekæmpelse af fattigdommen i Danmark er vores sjette tema. Vi vil afskaffe den lave starthjælp, kontanthjælpsloftet og 52-ugers be- Socialdemokraten grænsningen på sygedagpenge for at hjælpe samfundets fattigste. Sidst vil vi sikre investeringer i fremtiden, først og fremmest ved at styrke forskningen og forbedre udviklingsbistanden. Et spændende folketingsår er startet, og forskellene i dansk politik træder tydeligere frem. Derfor bliver det spændende, om vi kan få forhandlet bedre velfærd ind i Finansloven og sikre, at VKO ikke bruger økonomien til skattelettelser. Med venlig hilsen Poul Andersen, MF Forvirring i retten En mand bliver stillet for en dommer anklaget for at have stjålet et ur. Dommer: De har stjålet et ur! Anklagede: Det kan jeg næppe tro. - Deres fulde navn? - Jens Peter Sofus Aksel Nikolaj Hansen. - Det er ikke nødvendigt at nævne hele familien. - Det gør jeg heller ikke. - De er født? - Ja selvfølgelig. - Jeg mener hvor er De født? - Ja, se jeg er født i Usserød, døbt i Lillerød, og konfirmeret i Hillerød. - Er der ikke flere rødder? - Jo, der er gulerødder og... - Tak. Er De gift? - Ja! - Med hvem? - Med en dame! - Ja, man bliver almindeligvis ikke gift med en mand. - Jo, min tante for eksempel. - Tak. Hvad er Deres far? - Død! - Ja, men hvad var han før han døde? - Levende! - Jamen, hvad VAR han? - Forkølet. - OK! Men hvad bestilte han? - Han hostede. - Det kunne han da ikke leve af. - Nej, man han døde jo også. - De erklæres hermed uskyldig og kan gå fri! - Vil det sige at jeg må beholde uret?! 11

12 Uggerslev Nr. Højrup Partiforening En lille, men aktiv forening Af Klaus Hummelhoff, Uggerslev Nr. Højrup partiforening. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om den forening, som jeg er formand for. Uggerslev Nr. Højrup Partiforening er med sine ca. 40 medlemmer ikke nogen stor forening, men når jeg ser det arbejde, medlemmerne lægger for dagen, både i og uden for bestyrelsen, så imponeres jeg. Ikke nok med at de arbejder for partiet lokalt, i fællesledelsen og i kredsen. Flere er tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Sidder i LO Odenses bestyrelse, medlem af lokalpolitisk udvalg under LO i Nordfyns kommune og medlem af fagforeningsbestyrelser. Desuden bestyrelsesmedlemmer i vandværker, forsamlingshuse, menighedsråd, folkedansere, nørkleklubber og ældre i bevægelse, formand for en brugsforening, hegnssynsmand, domsmand og meget andet. Ja, det kan tage pusten fra mange, men det er vel kendetegnende for aktive folk, de engagerer sig. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, suppleanterne inviteres med til møderne, så det er muligt at følge med på nærmeste hold. Møderne holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, dette er kun muligt pga. bestyrelsens størrelse. I Uggerslev Nr. Højrup Partiforening, arrangerer vi møder for medlemmer, som reglen sammen med Otterup Partiforening, men også i eget regi. Bl.a. en udflugt til Gråsten for et par år siden, hvor vi besøgte den lokale partiforening og var rundt og se bl.a. rådhuset og et nyt byggeprojekt, Gråsten slotshave og et teglværksmuseum. Vi endte i en stor udstillingshave, hvor vi nød haven og grillmad. Vi 12 havde naturligvis inviteret Otterup og andre partiforeninger med. Det var en god dag, og vi fik nogle nye venner i det sønderjyske. Jeg synes det er en homogen forening, der er plads til alle både aktive og passive. Sidstnævnte har vi naturlig også nogle af, for det skal også være muligt bare at være medlem, og naturligvis håber vi på mange flere medlemmer. Også gerne unge DSUér, som kan holde vi andre unge, partiet har gjort det muligt at være medlem begge steder (lokal forening og DSU) for samme kontingent. Det har vi i Uggerslev Nr. Højrup brugt i flere år, vi mener, det er et for stort spring efter mange år i DSU at komme til en lokalforening, mange får et kulturchok og stopper helt med politik, og det var jo ikke meningen. Mvh Klaus Hummelhoff Uggerslev Nr. Højrup partiforening Lunde Bygade Otterup E mail.: Tværskov. En af de danske småbyer, hvor husene skal have stråtag. Se også omtalen på bagsiden. Foto: Arne Jensen, september 2006.

13 Kommunesammenlægning set Socialdemokraten fra en ansats synsvinkel Af Arne Pedersen, vicekontorchef i Økonomisk Afdeling, Søndersø kommune. Nu oprinder dagen, hvor Otterup, Bogense og Søndersø kommuner sammenlægges til Nordfyns kommune. Bladudvalget har bedt mig komme med et indlæg herom set fra en medarbejders synsvinkel. Mange vil tænke: Er opgaverne da ikke de samme i de 3 kommuner, hvorfor kan det så være svært? Det er rigtigt, at vi udfører stort set de samme serviceopgaver for borgerne, men arbejdsformerne kan være vidt forskellige. Desuden kan 3 medarbejdere, der i dag er ansat i hver sin kommune med samme arbejdsopgaver have vidt forskellig aflønning. Endvidere kan kulturerne være forskellige på de enkelte rådhuse. Sammenlægning af flere kommuner er blevet sammenlignet med at skifte hjul på en bil, der kører og det vil jeg til en vis grad også sammenligne det med. Vi skal holde den nuværende kommune i gang og yde borgerne den sædvanlige service. Samtidig skal vi lave spilleregler /arbejdsopgaver for den nye kommune. Denne proces har været i gang i ca. 1 år og er/har været en utrolig spændende opgave. Administrationspersonalet på rådhusene har været mest involveret i processen, og vi har i høj grad været med til at komme med forslag til, hvordan de fremtidige arbejdsopgaver skal løses. Medarbejderne fra amtet har dog ikke deltaget på lige fod som os andre. Medarbejderne er/har dog også været frustrerede. Hvilke opgaver skal jeg arbejde med? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Vil der ske rationaliseringer, så tempoet bliver endnu højere? Kan jeg klare de nye opgaver, eller bliver de måske for ensformige i en storkommune? Når vi at få det administrative system på plads til , så det kører til borgernes tilfredshed? Hvor skal jeg arbejde henne, og skal jeg til at ændre transportform til og fra arbejde (cykel/bil/bus)? Hvordan klarer jeg de øgede udgifter hertil osv.? Ledelsen har i hele forløbet forsøgt at informere, når beslutningerne er truffet, men man kan nemt som medarbejder tænke Er der noget, jeg ikke er blevet informeret om?, fordi det er en enorm ændring. Hvis medarbejderne ikke føler sig medinddraget i processen, kan det få store konsekvenser, når sammenlægningen finder sted. Vi må dog som medarbejdere også acceptere, at ledelsen har ekstremt travlt, og vi føler, at de måske ikke informerer hurtigt nok. Målet må være, at borgerne får en god og korrekt behandling. Derfor er det af stor betydning, at medarbejderne er velmotiverede og kender (er enige i) spillereglerne i kommunen, så arbejdstiden ikke i stedet bruges til unødvendige møder herom. Jeg håber, at Nordfyns Kommune vil blive en god og attraktiv arbejdsplads. Arne Sidste nyt 24. september 2006 Socialdemokraternes kongres har i dag valgt Henrik Dam Kristensen som partisekretær. Henrik Dam Kristensen har siden 2004 været medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Henrik Dam har en mangeårig politisk karriere og har blandt andet været socialminister, fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister. Henrik Dam Kristensen har to børn og bor i Grindsted sammen med sin kone Bente. Se Henriks hjemmeside for flere detaljer: 13

14 Jakob går fra borde! Af Redaktør Arne Jensen. Fra årsskiftet, når Nordfyns Kommune bliver virkelighed, trækker Jakob Mikkelsen sig tilbage efter 32 år i Otterup kommunalbestyrelse. Det vil sige det meste af daværende storkommunes eksistens. Han har nået at beklæde adskillige poster, Borgmester, Viceborgmester, Udvalgsformand osv. Han må have noget at fortælle, og derfor har Socialdemokraten besøgt ham i hjemmet Nørregade 89 i Otterup. Det var en køretur tværs gennem vores nye kommune fra Veflinge til Otterup en meget smuk septemberdag. Høsten var ved at være i hus efter den mest regnfulde august i mands minde. Tankerne strejfer sangen Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, som vi sang til et jubilæumsstævne for nylig. Den langvarige Gerhardsen-perioden i norsk politikk var innledt. Arbejderpartiets storhedsperiode skulle komme til å vare i 20 år. Med unntag av en treårsperiode med Oskar Torp som statsminister, skulle det bli Einar Gerhardsen som le- 14 det gjenrejsningen af Norge efter 5 lange krigsår. Citat fra bogen Makten og Æren af Johan J. Jakobsen. At det blev DUI og ikke DSU skyldes, at der ikke var oprettet DSU i Otterup. Forældrene var begge aktive socialdemokrater. Hans far var sekretær i partiet, og moderen blev æresmedlem. Som luftledningsmontør rejste faderen meget, og han kunne lide det; men siger Jakob Mor kunne sagtens klare hjemmet og vi tre søskende. Da jeg kommer kørende ad Nørregade, ser jeg et Til salg skilt. Ja, den er god nok. Huset er annonceret til salg. De ønsker at få et mindre og mere praktisk hus grundet Hannes sygdom. Snart er vi bænket i køkkenet med kaffe og ostemad på bordet, og snakken kommer hurtigt i gang. Jakob fortæller, at han blev opstillet første gang i 1970, og ved næste valg i 1974 blev han valgt, og så var banen kridtet op. Allerede i 1948 var han på DUI lejr i Gjövik i Norge. Det var kort tid efter krigen, og den store oplevelse her var, da Einar Gerhardsen holdt festtalen. Han var jo kendt fra modstandsbevægelsens kamp mod tyskerne, og var senere i mange år Statsminister i Norge. Han var samtidig med Erlander i Sverige og Hedtoft, HC Hansen med flere i Danmark. Først i 50-erne blev han uddannet til pølsemager. Søgte derpå ind på Svendborg Sømandshøjskole. For at kunne starte i rette tid, fik han svendeprøven rykket frem med en uge. Efter højskoleopholdet stod han til søs i 2 år. Læs videre næste side

15 Han var second kok. Besætningen var på 38. Han lavede mad sammen med førstekokken og koksmaten. Besætningen var større end den, der er på Emma Mærsk bemærker Jakob hertil.. Vi sejlede i den Botniske bugt, på Nord- og Mellemamerika og Cuba. Der lå indkaldelser til militærtjeneste, og jeg valgte at tage hjem og få det overstået. Efter aftjent værnepligt i Itzehoe i øvrigt det sidste hold soldater der - flyttede han til Vejle, og her traf han Hanne, som han snart kan fejre guldbryllup med. Parret slog sig ned i Otterup på samme gade som forældrene. Jakob siger: Det var fars dødsfald, der var grunden til, vi flyttede til Otterup. I 1960 fik jeg arbejde på slagteriet, og her var jeg sikkerhedsrepræsentant og reservetillidsmand. Der var mange skader dengang, ingen beskyttelse på hænderne og vi brugte heller ikke netforklæde. Men jeg vil dog sige, at begge parter var opmærksomme på sikkerheden. Arbejdsgiverne ville dog hele tiden sætte tempoet op og trække så meget ud af os som muligt. Jeg stoppede på slagteriet i Som yngre kunne jeg mærke, når folk stak en synål i mig. Nu kan jeg ikke engang mærke en møggreb, siger Jakob, da vi tager fat på den politiske side. Jeg har aldrig glemt, Far fortalte, at når han kørte fra kontrol, blev der råbt efter ham: I skulle kules ned som kartofler og roer! Det har været medvirkende til, at jeg tidligt valgte socialdemokratiet. Det var en yngre partifælle her fra kvarteret, der tegnede Hanne og mig. Året var På Fars tid var der større afstand mellem arbejdere og ledelse, og det var også en kamp for det daglige brød. På slagteriet tilhørte vi arbejderbevægelsen. Vi strejkede og viste sammenhold. Vi fik os markeret. Hvis arbejdsgiverne satte akkorderne uden at spørge os, så mødte de modstand. Socialdemokraten Kommunalpolitik I 1970 var jeg opstillet på en 10. plads, som imidlertid ikke gav valg. I 1974 blev jeg placeret på 4. pladsen, og det gav valg. I 1982 blev jeg socialudvalgsformand. Ejvind Hansen trak sig som viceborgmester i 1983 for at hellige sig Amtsrådet, og jeg efterfulgte ham på denne post. Ved valget i 1985 fik vi 7 mandater, SF 1 og De radikale 1, altså et flertal (9 ud af 17). Jeg blev valgt til Borgmester. Ved det næste valg mistede både De Radikale og SF deres mandater. Da det skete, var jeg klar over, hvad klokken var slået. Fremskridtspartiet fik til gengæld valgt 2 mandater ind.. Sådan er politik. Så var det os, det gik ud over. Svømmehal/Bibliotek osv. Det var ikke en pæn valgkamp. I denne periode er jeg formand for Teknisk Udvalg. Sammenlægningen 2007 Det er ikke min kop te. Der bliver for langt til borgerne. Alle de løfter, der er stillet i udsigt, bliver svære at indfri. I pressen kan vi læse om nedskæringer mange steder på børne- og ældreområdet. Jeg tror, flertallet har været skeptiske over, hvad der skulle ske, og det var jo heller ikke et folkeligt krav. Der var også folk her i Otterup, der ville mod Odense, uden at det fik indflydelse på resultatet. Valget 2005 Vi havde et fantastisk godt valg. I særdeleshed Erik. Jeg har kendt ham i mange år. Det var fuldt fortjent, at han fik så flot et valg. Det skuffede mig til gengæld, hvad der skete i forbindelse med konstitueringen. Det var en pudsig retning. Gentagne udtalelser om, at det er gået reel til, sætter et spørgsmålstegn ved det hele. Det er sket, og så er der ikke mere at gøre. Læs videre næste side 15

16 Budget 2007 Jeg kan fornemme, at der er problemer med at blive enige om, hvad der skal foregå/prioriteres. Hvor er Nordfynslisten henne? Bortset fra kommunenavnet ved vi jo ikke, hvilken politik de står for.. De Radikale og SF plejer jo under normale omstændigheder at hælde mod socialdemokraterne. Bent Dyssemark komme til at slække meget på partilinien og inddrage os. Det koster! Vi vil stille krav om al den indflydelse, vi kan få. Med brede løsninger bliver det lettere at få den politiske hverdag til at fungere. Formændene fra De Radikale og SF skal samle udvalgene og dermed skabe resultater, altså flertal. Jeg er af den mening, at det går bedre med 2 store partier. Det hele er startet skævt. Tilsynsrådet fatter jeg ikke. Det lyder mærkeligt, at de ikke tager afstand i sagen om kommunaldirektøren. Det bliver jo en spindoktor. Jeg har ikke spor imod personen. Det er måden, det er sket på. Hvad nu? Man vil ikke se mig ved sidelinien, når den nye kommunalbestyrelse holder møder. Gennem en menneskealder i politik kan man ikke undgå at svigte familien Det vil jeg råde bod på nu, og fremover bruge min tid helt og holdent her. Fra Otterup- til Middelfartkredsen Af Klaus Hummelhoff, Uggerslev Nr. Højrup partiforening og Næstformand i Otterup kredsen. Den nye kommunalreform har grebet ind i mange organisatoriske sammenhæng. Otterupkredsen nedlægges pr. 31. december 2006 og deles op i to nye kredse. Tommerup, Vissenbjerg og Årup går til Assenskredsen, og den nye Nordfyns kommune bliver lagt sammen med resterne af den gamle Middelfartkreds, som også har afgivet kommuner til den nye Assens kommune. En sådan kredsorganisation skal jo startes op. Dertil er nedsat et udvalg bestående af de otte partiforeningsformænd, de to fællesledelsesformænd og tre fra hver af de gamle kredse. Udvalget har valgt en formand Ib Skov Pedersen Middelfart, en økonomiansvarlig Kjeld Hansen Bogense og en sekretær Lis Jensen Søndersø. Udvalgets opgave er at skabe en ny kredsorganisation, opstille og vælge en folketingskandidat og afholde stiftende kredsrepræsentantskabsmøde. 16 Der afholdes stiftende kredsrepræsentantskabsmøde i den nye Middelfartkreds, mødet afholdes mandag den 6. november 2006 kl. 19,00 hos 3 F, Sunekær 5, Søndersø Som bekendt er Lotte Bundsgaard flyttet til en Odensekreds, og Julie Skovsby, som vi valgte i stedet for Lotte, flytter med til Assenskredsen, så her på Nordfyn skal der vælges en ny. Der vil blive afholdt en samlet ekstraordinær generalforsamling, hvor de enkelte foreninger kan mødes i separate rum, og efterfølgende samles for at pege på den nye kandidat. Datoen er ikke fundet. Middelfartkredsen har opstillet folketingskandidat Poul Andersen, men da den nye kreds består af to gamle kredse, skal der en ny opstillingsrunde til. Partiformændene i Nordfyns kommune har udtrykt støtte til Poul Andersen; men ifølge vore love skal der gives mulighed for opstilling af andre. Den nye kreds er stor geografisk, der er langt fra Otterup og til Middelfart, så det bliver spændende at være med til at opbygge en god og velfungerende kredsorganisation. Klaus

17 AOF Nordfyn Af Connie Grønlund, formand for AOF Nordfyn. Fra 1.januar 2007 fusionerer de tre afdelinger, Bogense, Otterup og Søndersø. Herefter kommer AOF til at hedde AOF Nordfyn. Bestyrelsen vil bestå af:! Connie Grønlund, formand, tilforordnet FU, ! Karen Petersen, næstformand, ! Elisabeth Hansen, kasserer, ! Karen Jensen, bestyrelsesmedlem, tilforordnet LO, ! Inger Bjerregaard, bestyrelsesmedlem, ! Svenn Kopp, bestyrelsesmedlem, / ! Poul Erik Andersen, bestyrelsesmedlem, Pt. er der oprettet et sammenlægningsudvalg, bestående af de samme personer, til at forberede fusioneringen. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du ønsker oplysninger. På nuværende tidspunkt skulle det store fælleskatalog gerne være delt ud til alle husstande. Fælleskataloget omfatter AOF, FO, LOF, biblioteker og forskellige foreninger, der også er under folkeoplysningsloven. Vi synes selv, at det er blevet et godt katalog, som folk forhåbentlig vil have liggende i reolen og kigge i det vinteren over. Vi håber, vi kan fortsætte med dette fremover, da vi synes, det er en fin service overfor vore borgere. Venlig hilsen Connie Find os på nettet: eller Ny rundkørsel i Morud Den store rundkørsel på Søndersøvej, skal binde det nye boligområde på Frugthaven sammen med den øvrige Morud by. Foto: Arne Jensen, september Fremtrædende økonomer er enige: Socialdemokrater investerer mest i offentlig velfærd. I forbindelse med diskussionerne om den offentlige velfærd i Danmark har regeringen forsøgt at forplumre debatten med håbløse påstande om egne fortræffeligheder. De fleste kan i dagligdagen se, hvordan børnehaverne, skolerne eller plejehjemmene virker nedslidte, og i landets kommuner kan man skrive under på, at man mangler penge til at levere en ordentlig service. Men regeringen hævder, at der er masser af penge. Flere fremtrædende økonomer giver i Dagbladet Information fra den 15. september 2006 regeringen svar på tiltale. Information har lavet en sammenligning af væksten i den offentlige sektor mellem de sidste 6 år af den socialdemokratisk ledede regering og de første 6 år med Fogh (inkl. næste års finanslov). Svaret er ikke overraskende, at den nuværende VK-regering har prioriteret den offentlige sektor langt lavere end den tidligere Socialdemokratiske regering. Gennemsnitligt var væksten i det offentlige forbrug under SR-regeringen på 2,3%, mens det for den nuværende regering er på blot 1,3%. Ved fremlæggelsens af regeringens finanslovsforslag påstod finansministeren, at det offentlige forbrug havde været højere end det private forbrug under denne regering. Men økonomiprofessor ved Syddansk Universitet, Jørn Henrik Petersen, kalder ministerens beregning for det rene pjank og til grin. Således står konklusionen helt klar hos økonomerne: offentlig velfærd prioriteres lavt af regeringen. 17

18 Aktivitetsliste Okt Gruppemøde ny A-gruppe. Søndersø rådhus. Åbent Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent Bestyrelsesmøde fællesledelsen. Søndersø Rådhus Fællesmøde for partiforeningsbestyrelser, den ny A- 3F Søndersø gruppe og fællesledelsen KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. 17. Gruppemøde A-gruppen Søndersø. Søndersø rådhus Bestyrelsesmøde Uggerslev partiforening. Svinget Medlemsmøde. Poul Andersen fortæller om sidste nyt fra Christiansborg. Herefter ekstraordinær generalforsamling i alle partiforeninger. Valg af folketingskandidat Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø Gruppemøde ny A-gruppe. Otterup Rådhus. Åbent. Nov Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. 21. Gruppemøde A-gruppen Søndersø. Søndersø rådhus. 23. Bestyrelsesmøde Otterup partiforening Bestyrelsesmøde/julefrokost Søndersø partiforening. 3F Søndersø. Dec Bestyrelsesmøde Uggerslev partiforening. Otterup Gruppemøde ny A-gruppe. Bogense rådhus. Åbent Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent Bestyrelsesmøde fællesledelsen. Svinget 25, Uggerslev KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. Jan Bestyrelsesmøde Otterup partiforening Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø. 13. Generalforsamling Ott. Og Ugg. Partif. Biblioteket Otterup. Åbent. Feb Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø Generalforsamling Søndersø partiforening. Søndersø Kro. Åbent. 100 års Jubilæum i Otterup kredsen, lørdag den 5. august 2006 Jubilæumsfesten blev en dejlig aften, hvor mange af kredsens medlemmer og indbudte gæster mødte frem for at fejre denne begivenhedsrige dag. Kredsformanden Poul Hvid-Jensen bød velkommen efter faneindmarch til sangen Når jeg ser et rødt flag smælde. Det blev et samarbejde, der fremkaldte en del sjove bemærkninger og ikke mindst høje grin og smil. Det blev en dejlig aften, hvor Socialdemokraternes historie igennem kredsens briller blev fejret med maner, og håb og ønsker for fremtiden blev styrket. På vegne af Aktivitetsudvalget, Irene Knudsen Traktementet bød på en tre retters menu, som blev krydret med musik af et 2 mands orkester, der efterfølgende spillede op til dans. Det blev en aften i nostalgiens fodspor, hvor aftenens taler satte deres præg med udpluk fra kredsens aktivitetsniveau, engagement og indflydelse i det nære, i det lokale, det amtslige og på landsplan gennem Otterupskredsens 100 års virke; men samtidig også med et ønske for et stærkt og indflydelsesrigt engagement i fremtiden, hvor kredsen bliver delt og bliver en del af Ny Assens kreds og Middelfart kreds. I gave fik Kredsen en faneplade til markeringen af 100 års jubilæet en gave som skabte sit eget højdepunkt i aftenens forløb da fanepladen blev påhamret kredsens faneskaft, viste Robert Dalskov og Lotte Bundsgaard, at teamwork er et effektivt redskab til at nå frem til fælles mål. 18 Otterup kredsens 100 års jubilæum Lotte Bundsgaard holder tale. Foto: Niels Henrik Nielsen.

19 Gris på gaflen og politik på bordet Socialdemokraten Tekst og foto af formand for fællesledelsen Niels Henrik Nielsen. Lørdag den 26. august indbød vi sammen med AOF og LO nok engang til det traditionsrige arrangement på Torvet i Otterup. Ved middagstid var pattegrisen efterhånden sprød og lækker, og den blev serveret med grøn salat til alle på torvet. Der blev serveret omkring 250 portioner, og hele grisen blev spist. Igennem mange år har det været en god tradition, at Socialdemokraterne, AOF og LO på en hyggelig sommerlørdag har budt på en gang lækker grillstegt gris med tilbehør, og samtidig budt på muligheden for en fornuftig politisk debat med lokale og nationale politikere om stort og småt i et meget uhøjtideligt og afslappet forum. Kl blev der serveret gratis kaffe og rundstykker til de morgenfriske, og derefter kunne man møde den unge folketingskandidat Julie Skovsby, som har overtaget Lotte Bundsgaards kandidatur i Otterup kredsen, samt folketingsmedlem Poul Andersen, der er valgt i Middelfart kredsen. Kl afholdt vi traditionen tro et pressemøde, hvor den lokale presse kunne få svar på diverse spørgsmål om den socialdemokratiske politik, både på landsplan og for den nye nordfynske kommune. Musik på torvet Trioen Rundt på gulvet underholdt Der var også musik på torvet, og det var igen trioen Rundt på gulvet, der underholdt. Vejret var fint, og igen havde arrangementet trukket mange mennesker til. Arrangementet er de senere år lavet i samarbejde med Markedsforeningen, og det løb fint af stabelen sammen med de mange kræmmere på det nyrenoverede torv. Niels Henrik Helstegt pattegris Der blev serveret omkring 250 portioner, og hele grisen blev spist. Torvedag i Otterup Jørgen Simonsen og Poul Andersen i samtale med den nordfynske lokalpresse 19

20 Dette nummer af Socialdemokraten er redigeret af Arne Jensen (ansvarlig) og Jon B. Rasmussen. Forside: Tværskov Mølle Foto: Arne Jensen, september 2006 Møllen ligger ved Tværskov Mølleå, der er en udløber af Stavids Å, et par kilometer syd for Vigerslev by i naturskønne omgivelser nær Langesø skovene i Søndersø Kommune. Møllen har vandføring og malekarm; men vandhjulet - et overfaldshjul - mangler. Møllen er opført i 1730 og var oprindelig kornmølle. I forbindelse med møllen blev der i forrige århundrede drevet købmandshandel samt korn- og foderstofforretning. Da mølleriet var blevet indstillet, blev mølleinventaret fjernet omkring 1960, og i dag anvendes møllen til beboelse, bl.a. Bed and Breakfast. De gamle 1700-tals bygninger er velbevarede. Møllebygningen er opført på et fundament af syldsten. Langsider og gavle er opført i henholdsvis grundmur og bindingsværk. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Møllebygningen er godt vedligeholdt. Møllen er fredet. (Oplysningerne stammer fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993 ). Bagside: Så er høsten overstået Foto: Arne Jensen, september 2006 Billeder fra Nordfyn. Så er høsten overstået og markerne gøres klar til de nye afgrøder. Til læserne! Så er septembernummeret af Socialdemokraten udkommet. Det blev en uge senere, end vi havde regnet med. Der sker jo hele tiden noget nyt, og vi prøver også at få det sidste nye med. I øjeblikket er det budgetlægningen, der er i fokus. Vi har sluttet redigeringen den 20. september. Om tre måneder bliver sammenlægningsudvalget til den nye kommunalbestyrelse, og det præger også nogle af indlæggene. Vi håber, I finder artiklerne interessante. Næste blad udkommer i uge 50. Deadline er den 27. november Vi håber, mange har lyst til at bidrage med en artikel. Venlig hilsen Arne 20

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

FÆLLES- SKABETS FINANSLOV. 4 december 2014 VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN

FÆLLES- SKABETS FINANSLOV. 4 december 2014 VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN 4 december 2014 FÆLLES- SKABETS FINANSLOV VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN DEN NORDISKE MODEL Interview MED LO-FORMAND HARALD

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Det er ikke nok bare at råbe. 11 Tema. Pernille Rosenkrantz-Theil om sit politikerliv. Blodprop i hjernen Kend symptomerne FAGLIGE SENIORER

Det er ikke nok bare at råbe. 11 Tema. Pernille Rosenkrantz-Theil om sit politikerliv. Blodprop i hjernen Kend symptomerne FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 25 Februar 2015 Det er ikke nok bare at råbe Pernille Rosenkrantz-Theil om sit politikerliv 11 Tema Ældreråd/Seniorråd 28 Blodprop i hjernen Kend symptomerne Arv og gaver forlænger

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen

Nordfyn. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Nr. 2 april 2011 6. Årgang. Bogø dæmningen Bogø dæmningen Nr. 2 april 2011 6. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Side 1 Til vore læsere! Er foråret på vej til Nordfyn Af Kim Johansen, Gruppeformand,

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere