Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13"

Transkript

1 Nr. 2 september årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande mig lidt igen 16 Fra Otterup- til Middelfartkredsen 5 En lang proces meget lang! 17 AOF Nordfyn Et service- og velfærds-skridt baglæns på 7 Nordfyn 18 Aktivitetsliste 10 Forventninger til det nye folketingsår Gris på gaflen og politik på bordet Uggerslev Nr. Højrup Partiforening En lille, men aktiv forening 100 års Jubilæum i Otterup kredsen, lørdag den 5. august 2006 Medlemsblad for socialdemokraterne i Nordfyns kommune - Udgivet af fællesledelsen

2 I vadestedet Af borgmester Arne Kruse, Bogense. Jeg kan ikke dy mig for, at se lidt bagud og måske bringe et lidt interessant historisk perspektiv ind i billedet. For 40 år siden blev den nuværende Bogense Kommune dannet, fire år før den daterede kommunesammenlægning. Borgmesteren, Ejnar Kruse, gik af og overlod en ny og større kommune til en radikal borgmester, Knud Rendbæk. Nu går jeg af som borgmester og er med til, at nedlægge Bogense Kommune og indføre den i et område som hedder Nordfyn, og hvordan føles så det?? Navneproblematikken kan ikke undgå at blive berørt. Navnet var for mig at se underordnet, men debatten som fulgte, var utrolig farlig for den ny kommunes fødsel. Alle de følelser som absolut skulle fremføres og hvad det førte med sig af afstumpede betragtninger om den kommune man ikke boede i og de til lejligheden opfundne fordomme borgerne imellem, er der absolut ingen der skal have ros for, tvært imod. At de ordførende i debatten oven i købet vandt valget og fik en afgørende indflydelse på det politiske billede i den ny kommune er for mig at se direkte uhyggeligt. Processen med dannelsen af den ny kommune er præget af konstitueringen i november. Der mangler tillid blandt politikerne. Der sker ofte mærkelige ting i en konstituering, men oftest kan de mærkelige ting forklares med et eller anden politisk argument. Et sådant er ikke hørt endnu. Vi har kun hørt hvad man skulle have for at pege på Dyssemark som borgmester, det virker lidt tyndt i den politiske verden. Bent Dyssemark har også for længst udtalt, at alle punkter i konstitueringsaftalen var opfyldt 2 efter vi havde haft afstemningen om kommunenavnet, hvilket måske skal forstås som en invitation om tættere samarbejde de to stor partier imellem. Chancen for tæt samarbejde er forpasset i denne omgang tror jeg. Det skete er endnu ikke glemt. Havde det dog ikke været bedre, for kommunen, om man efter valget havde brugt lidt tid på, at finde sig et politisk mandat til at danne den kommune som man havde beskrevet i en udmærket vision. Venstre og Dyssemark har påtaget sig et kæmpeansvar, indtil nu har de ikke levet op til det overhovedet, en undskyldning for dem er selvfølgelig en vanskelig situation med en masse løse ender og uafklarede spørgsmål. Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at opgaven med at danne en ny kommune var stor og krævede bidrag fra en bred politisk vifte. Det havde anden prioritet for Venstre, de havde som ultimative første prioritet borgmesterposten og fik den sammen med en del formandsposter og dermed ansvar som vi gerne snart ser udmøntet i arbejdet med det første budget for den ny kommune. Hvis man fornemmer en vis frustration i vadestedet er det nok rigtigt, men frustrationen går ikke så meget på valgnederlaget som på bekymring for hvordan hulen vi får en tilfredsstillende start på den ny kommune. Ikke nok med manglende fodslag partierne imellem, jeg fornemmer også manglende fodslag internt i partierne. Jeg fornemmer geografiske problemer, alt afhængig af hvilken kommune man kommer fra er der forskellige holdninger til f. eks. renovation, ældremad, børnepasning, folkeskole m.m.m. Det er bestemt godt, at man er tilfreds med niveauet i sin egen kommune, men i harmoniseringens navn fornemmer jeg alt for lidt fleksibilitet. Jeg tror ikke på, at vi kan tilbyde frit valg på alle områder, så vi bliver nødt til at deles om at sluge kamelerne. Arne Kruse

3 Et år er snart gået Af Torben Skovhus, medlem af sammenlægningsudvalget i Nordfyns kommune. Et år er snart gået, siden vi var ved valgurnerne og bestemte, hvem der skulle være med i sammenlægningsudvalget. Jeg stillede op som kandidat for første gang. Ny og grøn i politik. Fik et godt valg og blev et af medlemmerne. Humøret i top. Afgang fra Morud Forsamlingshus til Rådhuset i Otterup med store forventninger. Nu skulle konstitueringen i gang. Nå, det måtte jeg jo hurtigt erfare, at det var overstået for længst, men den historie kender I jo alle, så den skal jeg ikke trætte med igen. Men hvordan er det så gået siden? Pia Longet skrev det meget rammende i det sidste blad man tænker hurtigt Hva er det dog, jeg har rodet mig ind i? Det hele virker meget overvældende alle de brikker der skal falde på plads. Hvordan finder vi ud af det? Og hvad er det i det hele taget, de snakker om? Nå, jeg må jo i gang med at suge til mig. Hurtigt har jeg lært noget i politik fløjter man ikke samme dag, som man spidser munden. Nej, det er skam en langsommelig affære, som man lige skal vænne sig til. Vi fik dog nedsat nogle udvalg, og jeg fik en plads i Famileudvalget, som jeg havde ønsket. Så var det bare med at komme i gang, men med det, jeg havde fået ind på nethinden tidligere, suppleret med de informationer jeg fik i Familieudvalget, måtte jeg igen stille mig selv et spørgsmål. Hvorfor sidder du egentlig her? Regeringen har jo alligevel bestemt, hvor mange penge vi har til rådighed, og hvad de skal bruges til. Nå, du må videre et eller andet kan du vel gøre. Socialdemokraten I Familieudvalget gik vi hurtigt i gang med at besøge skoler, institutioner mv. samt holde møder med repræsentanter fra udvalgets område. Det var for mig en meget givtig periode, som gav et virkelig godt indblik i, hvordan tingene hænger sammen, og det var utroligt spændende at møde alle disse mennesker og høre deres mening. I skrivende stund er vi netop blevet præsenteret for budget Et budgetforslag som for mig at se ikke er særligt ambitiøst for et nyt sejlskib, som skal søsættes. Det indeholder store besparelser på væsentlige områder, ligesom der stort set ikke er penge til anlæg. Forhandlingerne går nu i gang, og vi er klar med flere ændringsforslag, som kan vende budgetforlaget fra defensiven til offensiven. På et år er jeg blevet meget klogere på politik, og jeg tror stadigvæk, at et eller andet kan jeg vel gøre så vi sammen kan skabe nogle gode rammer for vore borgere. Det første år har været utroligt lærerigt, og jeg er meget taknemlig for den positive måde, jeg som ny er blevet modtaget på i gruppen. Husk! Torben Medlemsbladet er også dit blad. Du er velkommet til at skrive et indlæg, læserbrev e.l. Send dit bidrag til formanden for informationsudvalget Arne Jensen, Hedebovej 2, 5474 Veflinge Telefon: , Find os på nettet: eller 3

4 Nu prøver jeg at blande mig lidt igen Af Kjeld Hansen, A-kasseleder, 3F Nordhøjfyn og nyvalgt formand for Bogense partiforening. Som nyvalgt formand, igen (jeg har været formand før i en længere periode) for partiforeningen i Bogense vil jeg prøve at komme med lidt af de tanker, jeg har taget med til den opgave, jeg har påtaget mig. Ved optakten til arbejdet med sammenlægningen til den nye storkommune, måtte jeg desværre trække mig som formand for partiet pga. sammenlægning af min arbejdsplads, det nuværende 3F Nordhøjfyn med hovedsæde i Søndersø. Nu prøver jeg så at blande mig lidt igen. Her til at starte med en lille virkelig historie fra min egen hverdag. Jeg blev ansat i SID Bogense i 1984 og syntes selv, at jeg var rimelig dygtig på mit arbejdsområde, i 1994 søgte jeg nye udfordringer i en anden af vores afdelinger. I de 2 år jeg var i den afdeling, lærte jeg så meget, som jeg aldrig har lært nogle andre steder, pga. samarbejde med nye kolleger, der tænkte anderledes end jeg på de samme arbejdsopgaver. Det lærte mig, at det kunne da godt være, at de andre har ret bare en gang imellem. Jeg prøver i dag at lytte til, hvad andre siger og mener (det kan godt være, at mine nuværende kolleger ikke vil give mig ret i det), men det gør jeg faktisk. Med den lille historie vil jeg fortælle vores medlemmer i kommunalbestyrelse og andre, at det er godt at lytte og tænke en ekstra gang på, hvad andre siger, når vi ikke er helt enige med dem, det kunne jo være de havde ret. Jeg vil prøve at se fremad, for det nytter jo ikke noget at blive ved at henvise til, hvad vi gjorde, og hvad de gjorde. Det er mit store håb, at vi meget hurtigt kan få samling, så vi kan få en samlet politik for os Socialdemokrater i Nordfyns Kommune, og al- 4 le vores kommunalbestyrelsesmedlemmer vil tale med samme tunge til gavn for alle borgere i kommunen, der vil samme vej som os. Skal vi som Socialdemokrater være med til at præge udviklingen i den ny kommune med vores holdninger, er det forbandet vigtigt, at vi står sammen som parti. Det kan godt være, at nogle føler, at de skal tænke på deres lille nærområde og på valget næste gang, men på denne måde at føre politik, får vi aldrig den rigtige Socialdemokratiske indflydelse, og vi kommer aldrig til magten på baggrund af vores holdninger. Vi skulle jo nødig ende som andre, der burde tænke nogenlunde som os, men solgte deres holdninger for en taburet. Der er jo utrolig mange spændende arbejdsområder i det arbejde, der skal laves i den nye kommunalbestyrelse, vi har jo allerede fået nogle smagsprøver på disse, hvor der efter min mening er gået for meget sognerådspolitik i, det vil jeg ikke uddybe yderligere, for de fleste ved sikkert, hvad jeg mener. Tænk på den lille historie først i artiklen. Vi driver vel Socialdemokratisk politik for hele Nordfyns Kommune og ikke for enkelte hjørner. Et af de arbejdsområder, jeg qua mit arbejde er meget spændt på, er arbejdsmarkedsområdet. Med en ledighed blandt 3F`er i vores område (Incl. Vissenbjerg, Tommerup og Årup) i juli måned. på 11,8 % (20,8 % for kvinderne, nogle kvinder står som ledige, men har arbejde på mindre end fuld tid og får suppleret på med dagpenge og 6 % for mændene) ligger der en kæmpe opgave i at få alle disse mennesker i arbejde. Læs videre næste side

5 Det koster kommunen utroligt mange skattekroner, når gartnerier og andre tager arbejdskraft fra bl.a. Polen, Letland og Litauen i stedet for danskere. Der kommer ikke de skattekroner ind, som der ellesr ville komme, da de medarbejdere udefra ikke betaler skat i Danmark Gartneriejerne og andre betaler jo ikke mere i skat, selv om de tager billig arbejdskraft ude fra. Men vi har fået Birthe Rasmussen, 3F medarbejder og kendt kommunalbestyrelsesmedlem i Søndersø med i det nye LBR (lokale beskæftigelsesråd), så vi af den vej har faglig medindflydelse på området, og jeg regner og- Socialdemokraten så med, at vi politisk vil få stor indflydelse på området netop dette område. I AF kredse siges det, at vi får et Dream Team af AF medarbejdere til Nordfyns Kommune, så det lyder da lovende. Med disse ord vil jeg håbe på et rigtigt godt samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmerne indbyrdes, med partiforeningerne, fællesledelsen og baglandet til gavn for de borgere i Nordfyns Kommune, der vil den Socialdemokratiske vej. Sammen står vi stærkest. Kjeld K. L. Hansen En lang proces meget lang! Af Knud Pedersen, medlem af kommunalbestyrelsen Søndersø og formand for Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysning. Det er vedtaget at vor nye Nordfyns kommune skal have et Folkeoplysningsudvalg. At der skulle gå mere end 1 ½ år, inden det var en politisk realitet, kan undre. Den 6. januar 2005 var første gang jeg åbnede munden for at gøre opmærksom på, at der i oplægget til kommunesammenlægningen ikke stod et eneste ord om Folkeoplysning, jeg blev nærmest til grin, det er en detalje, blev der sagt. Nuvel, til trods for, at hvis vi tæller registrerede medlemmer i foreningerne, viser det sig, at næsten 50 % af kommunens borgere, godt 5000, personer er involveret i en fritidsbeskæftigelse i Søndersø kommune. Så spørger jeg mig selv, er det en detalje?? At vi skulle helt frem til oktober 2005, inden der blev nedsat en styre- og arbejdsgruppe, som skulle komme med de vise ord, hvordan skal en ny tilskudsordning til de frivillige foreninger se ud? Vi var nogle, der pressede på for at komme i gang med arbejdet, som, vi vidste, slet ikke var nogen let opgave. Styregruppens opgave var beskrevet i et kommissorium, udarbejdet af forvaltningscheferne i de 3 kommuner Det væsentlige var. Lav en udgiftsneutral byordning og beskriv de problemstillinger, der er omkring, svømme- & ridehaller og haller i almindelighed og beskriv, hvordan en harmonisering af de fremtidige tilskud skal se ud. Ufortrødent gik vi i gang med arbejdet, godt bistået af 3 medarbejdere, (sekretærerne i FOU-udvalgene) og de 3 formænd i FOU. Bogense, Otterup og Søndersø kommune. Lad det være sagt, opgaven var overhovedet ikke nem, dertil var de 3 kommuners tilskudsregler meget forskellige. Dertil kom, at de menneskelige kulturer og adfærd i de 3 kommuner også var og er forskellige. Alle kender vi ordsproget. ( enhver so, syntes bedst om egne grise ), sådan var det også, når vi så på tilskudsreglerne i vor egen kommune, vi syntes bedst om det, vi kendte. Læs videre næste side 5

6 Mange møder blev det til, mange ting blev vendt, vi skulle aflevere et brugbart produkt, ikke bare brugbart for politikere, men i højeste grad for foreningerne, som modtager tilskuddene. Styregruppens overordnede mål var loyalt at leve op til kommissoriet samt at have for øje, at alle foreninger skulle kunne overleve, at alle tidligere (lokumsaftaler) skulle elimineres. Det betød også, at vi ville bestræbe os på at lave en retfærdig ordning. Dette betød, at nogle foreninger blev pålagt byrder, som de ikke før havde kendt, og foreninger fik en mindre økonomisk byrde. Puslespillet om at sikre alle overlevelse var problematisk. Hurtigt viste det sig, at på et punkt kunne vi ikke løse opgaven, de to svømmehaller - Gudskov i Otterup kommune og Bogense - havde så forskellige tilskudsmæssige regler, at vi som styregruppe ikke havde mandat til at sikre deres eksistens økonomisk, uden at det ville berøre mange andre foreninger. Dette set i lyset af, at loven tilskriver samme aktivitet samme tilskud, og sådan var det slet ikke. Kort sagt, der manglede ca. ½ mio. kr. Den 19. april 2006, 9 måneder efter igangsætningen af harmoniseringen, blev der indkaldt til møde i Bogense-Hallen, hvor 230 foreningsledere fra hele Nordfyn mødte frem. Lad det være sagt her, det er imponerende flot, at de frivillige ledere, som bruger oceaner af tid, også møder frem og viser så stor entusiasme for foreningslivet. Det minder om ansvarlighed for det arbejde, de har påtaget sig. Styregruppen udtrykte på dette møde følgende. Glem alt om de gamle regler, sæt jer grundigt ind i principperne omkring den nye byordning og bemærk, at vi i styregruppen foreslår, at der ydes tilskud til de over 25 årige, men ikke med så meget som tidligere. Vigtigst af alt er, den nye ordning tilgodeser de unge under 18 år, det har været vigtigt for styregruppen at stå som eksponent for, at økonomien ikke skal stå i vejen for at kunne dyrke sine fritidsinteresser. Styregruppen har noteret sig, at ved kommunesammenlægningerne i Danmark har den nuværende regering lagt stor vægt på vigtigheden af, at befolkningen holder sig i god fysisk form, det vil være til gavn for alle. Hvordan gik det så efterfølgende? Mange foreninger fulgte opfordringen og havde sendt høringssvar, hvor man uddelte ris og ros, og man anede også en del frustration over ikke at kunne gennemskue de beregninger, som lå til grund for den nye tilskudsmodel, det er forståeligt. Det, som nu mangler, er at beskrive, hvordan tilskuddene skal udmøntes. Det er den næste store opgave, som styregruppen skal i gang med. Som det fremgår af overskriften, er der gået megen tid med arbejdet, mange kompromiser er indgået. Personligt havde jeg gerne set en lidt enklere byordning, det havde vi en historisk chance for, men sådan blev det ikke. Det er besluttet efter, at ordningen politisk er vedtaget, at ordningen tages op til revision i 2008, og det er givet, at der vil komme nogle justeringer, at tro på vi ramte rigtigt i alt, er utopi. Må jeg så slutteligt udtrykke stor glæde ved samarbejdet i styregruppen, vi har ikke været enige i alt, hvilket siger sig selv, men alle har vist vilje til at bøje af og være positive og frem for alt, vi har alle været orienteret om at lave et stykke arbejde, ikke til gavn for os selv, men til gavn for vor nye kommunes foreningsliv. Sten Kristensen bliver pressechef for Socialdemokraterne. 20. september 2006 Knud P. Sten Kristensen kommer fra et job som redaktør for Debatten på DR 2. Sten Kristensen er 41 år og uddannet journalist og har blandt andet arbejdet på DR-Nyhederne på Christiansborg og DR 2's politiske magasin Indefra. Den nuværende pressechef Lars Kaspersen, bliver herefter ny personlig rådgiver for Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt. Sten Kristensen begynder d. 1. oktober For yderlige oplysninger kontakt Gruppeformand Carsten Hansen på eller pressechef Lars Kaspersen på

7 Et service- og velfærds-skridt Socialdemokraten baglæns på Nordfyn Af Erik Hansen, gruppeformand A-gruppen i sammenlægningsudvalget. A-gruppens indlæg til 1. behandling budget 2007 den Vi står nu med den første store opgave i vores nye kommune budgettet for året Mange tal har været smidt i hovedet på os i de sidste uger, og det har været mere end svært bare at få et nogenlunde økonomisk overblik. Det skyldes jo naturligt nok - at det for det første har været et stort administrativt arbejde at få kørt de 3 gamle kommuner sammen opgavemæssigt og økonomisk. Men for det andet også og ikke mindst at få indarbejdet alle de nye opgaver, som skal overtages fra amtet. Det sidste er der stadigvæk stor økonomisk usikkerhed omkring f.eks. på hele sundhedsområdet. Den usikkerhed må vi formentlig leve med i de næste par år, indtil vi nøjagtig kender virkningen af de nye regler på det totale sundhedsforbrug og hele økonomien i dette. Hele sammenlægningsudvalget blev på et budgetseminar den præsenteret for et adm. budgetoplæg, som på bundlinien udviste et samlet underskud på ca. 24 mio. kr. Det budgetoplæg, som formanden nu har indstillet til 1.behandlingen, udviser et samlet underskud på ca. 14 mio. kr. Denne forbedring på ca. 10 mio. kr. skyldes en opjustering af skatteindtægter/tilskud på ca. 8 mio., en reduktion af de afsatte anlægsudgifter fra de gamle kommuner på ca. 6 mio., samt en opjustering af socialudvalgets udgiftsramme med ca. 4 mio. Altså netto 10 mio. Jeg vil ikke her fordybe mig yderligere i tallene og detaljer, da der fortsat vil være en hel del usikkerhedsmomenter i det samlede budgetbillede. Inden jeg på A-gruppens vegne vil komme med de foreløbige bud, som vi har til det endelige budget, vil jeg spole lidt tilbage, og prøve at trække en linie op til en konklusion om den situation, som vi står i lige nu. Et af de helt store slagnumre fra regeringen i forbindelse med kommunalreformen var jo det mange gange gentagne argument: Borgerne skal ha bedre service for færre penge. Det må så være rimeligt, at stille spørgsmålet: Hvordan ser dette forhold ud for Nordfyns kommunes borgere med det budgetforslag, som nu ligger foran os. For at finde svar på dette spørgsmål, bliver jeg nød til alligevel at bruge lidt flere tal. På et seminar i sammenlægningsudvalget blev der enighed om, at administration og fagudvalg skulle beskrive 4 % af de samlede driftsudgifter i deres udvalg. Disse 4 % (i alt ca. 35 mio.) skulle så lægges i en pulje, som skulle udmøntes her i forbindelse med budgetlægningen for Man kunne allerede på det tidspunkt konstatere, at der var en del uenighed om, hvordan puljen skulle anvendes. Nogle gav udtryk for, at det skulle være en ren besparelse. Altså at vores nye kommunes Læs videre næste side 7

8 samlede driftsudgifter skulle være på 96 % af det niveau, som vi kender fra de 3 gamle kommuner. Fra A-gruppens side har vi argumenteret for, at puljen skulle være en slags omstillingspulje, som kunne anvendes både til omprioriteringer, harmoniseringsproblemer og egentlige rationaliseringsgevinster som kunne lægges i kassen. Hvordan er status så lige nu med denne pulje? Ja, for det første er puljen kun blevet på ca. 25 mio., og for det andet og det værste så er alle disse 25 mio. indkasseret som besparelser i budgetoplægget! Med lidt god vilje kan man sige, at de ca. 10 mio. af de 25 er egentlige rationaliseringsgevinster (primært i form af færre politikere og ledere). Men den samlede økonomi for service til borgerne er altså i budgetforslaget reduceret med ca. 15 mio. kr. i forhold det, vi kender fra de gamle kommuner. Det betyder f.eks.! Væsentlige reduktioner på de samlede midler bl.a. til Folkeskolen, Ungdomsskolen, Dagplejeområdet og Den kommunale sundheds- og tandpleje.! Der er f.eks. også det paradoks, at der på kultur- og idrætsområdet er reduceret med en lille mio. kr. i budgetforslaget, samtidig med at erhvervs- og fritidsudvalget har fremsat et velbegrundet ønske om en initiativ- og udviklingspulje på området! Ikke flere detaljer. Men overordnet set vil jeg konkludere, at borgerne i Nordfyns kommune ikke får bedre service i 2007 med det budgetforslag der ligger tværtimod! Såfremt dét vedtages vil det helt klart betyde Et service- og velfærdsmæssigt tilbageskridt på Nordfyn! 8 I A-gruppen har vi den overordnede indgang til vores nye kommune, at vi - for at udnytte vore store muligheder bosætnings- og turistmæssigt fuldt ud skal være meget mere offensive med investeringer og god service. Hvorvidt det i det hele taget kan lade sig gøre, altså: at få vendt dette skrabede og defensive budgetforslag til noget mere dynamisk og fremadrettet, afhænger primært af, om vi i det hele taget kan skaffe penge til forbedringer og nye investeringer. Lige nu og her vil vi foreløbigt foreslå, at vi udnytter vores lånemuligheder fuldt ud. Netop for at skabe et større likviditetsmæssigt råderum. (Det er i øvrigt også i overensstemmelse med tidligere hensigtserklæringer) Jeg vil sige, at vi ønsker generelt at budget 2007 skal signalere vilje til at udvikle og forbedre vores nye kommune og det skal selvfølgelig ske på et forsvarligt økonomisk grundlag. Derfor har vi her og nu foreløbig følgende ændringsforslag til budgettet naturligvis med alle mulige forbehold - begrundet i evt. ændrede forudsætninger: DRIFT 1. Der afsættes til bedre information kr. Der ansættes en informationsmedarbejder med det formål at styrke både den interne information/kommunikation til medarbejdere og organisationen, samt til at styrke information og kommunikation udad til borgere, presse m.fl. Vi kan ikke leve med det image, at vi er én af de dårligste kommuner med hensyn til åbenhed og information! 2. Kosttilbud til skolebørn i hele kommunen efter Søndersø-modellen. Der afsættes i 1. år til implementering af ordningen kr. Fra år 2 forventes ordningen at være udgiftsneutral. Ordningen og konstant fokus på sund mad og motion, skal gi sundere og glade børn og på det lange sigt forbedre folkesundheden. Læs videre næste side

9 3. Oprettelse af et Natur- og Miljø-råd. Der afsættes kr. til dækning af omkostninger. Vi ønsker et forum, hvor alle interessenter 3-4 gange om året kan drøfte vigtige natur- og miljøspørgsmål. Og derigennem kan være inspirator og igangsætter for gavnlige tiltag i vores kommune. 4. Ekstra midler til Erhvervs- og Fritidsudvalget. Der afsættes 1 mio. kr. Af denne pulje anvendes kr. til svømmeklubber. Resten anvendes til nye initiativer og udvikling. 5. Der afsættes til ekstra lægekonsulenttimer kr. 6. Nedsættelse af en politisk / administrativ arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave: I løbet af 1.halvår 2007 at gennemanalysere hele anbringelses- og handicapområdet med det formål, at kunne etablere bedre løsninger i eget regi. Øget livskvalitet og trivsel for de berørte skal være hovedmålet, men på sigt skal der også kunne opnås en bedre økonomi på området. 7. Børn og Ungeområdet. Der afsættes kr. til styrkelse af indsatsen. Vi ønsker at der sker en udbygning af den opsøgende / forebyggende indsats imod misbrugsproblemer og kriminalitet. Det kan f.eks. ske ved at udbygge de eksisterende SSP- og gademedarbejderordninger. 8. Personale. Der afsættes til: 1) samarbejdsinitiativer og arbejdsmiljø kr. (midlerne udmøntes i samarbejde med medarbejderne og efter indstilling fra HSU) 2) øget uddannelse kr. (prioriteres af direktionen). Et engageret, velmotiveret og veluddannet personale er en helt afgørende for, at vores nye kommune kan fungere optimalt. Socialdemokraten Disse forslag er som sagt, hvad vi foreløbig mener der skal til på driften, for at vi kan komme godt i gang med vores nye fællesskab. Jeg vil godt tilføje, at der er mange ting i budgetforslagets drift, som godt kan tåle en nærmere drøftelse. Derfor indgår vi gerne i de kommende uger i yderligere drøftelser og eventuelle revurderinger af det, der nu ligger indregnet i budgetforslaget. Et væsentligt spørgsmål, som vi i skrivende stund ikke har fået svar på, er: Kan vi med budgetforslaget overholde kommunernes aftale med regeringen om vækst i servicen? Det er på grund af uanstændige sene udmeldinger og meget kringlede regler, at vores hårdt trængte økonomiadministration endnu ikke lavet denne beregning over vækst for Nordfyns kommune. Såfremt denne beregning vil vise en større afvigelse i negativ retning, må det selvfølgelig gi anledning til nye overvejelser. ANLÆG 1. Vi ønsker en revurdering af alle oplistede anlægsprojekter fra de 3 gamle kommuner. Inkl. en drøftelse af anlæg på fritidsområdet. 2. Ligeledes en prioritering af disse, forinden budgettet vedtages. 3. Det Nordfynske Natur-net. Der afsættes til planlægning kr. 4. Der afsættes til øget trafiksikkerhed 1 mio. kr. Det er vores opfattelse, at der i de kommende mange år, hvert år, skal afsættes min. dette beløb udover de eksisterende beløb fra de gamle kommuner. 5. Vi ønsker at der afsættes midler til ny børnehave i Søndersø i 2007 Læs videre næste side 9

10 FINANSERING 1. Lånemuligheder udnyttes. 2. Dækningsafgift konverteres til grundskyld. AFSLUTNING Som jeg tidligere har nævnt, betragter vi det fremlagte budgetforslag som et samlet tilbageskridt og milevidt fra de flotte og rigtige visioner, som vi var enige om sidste år. Vi SKAL ganske enkelt gøre det bedre, hvis vi vil ha en positiv udvikling. Og i det budget, som vi skal vedtage den 5. okt., må vi bruge alle midler for at få udsendt nogle gode signaler om udvikling og fremdrift i vores område. Vi har her givet nogle bud, som vi tror på vil trække i den rigtige retning. Og vi deltager gerne i en snak med dem her, som kunne mene at vi skal den vej. A-gruppen, den Erik Hansen Sidste nyt! Onsdag den 20. september 2006 blev der indgået budgetforlig i Nordfyns Kommune. Alle har tilsluttet sig dette. Forliget byggede på socialdemokraternes oplæg til aftale. Bortset fra 1 mio. mere til vejene blev oplægget fulgt. Læs mere herom på vores hjemmeside. Forventninger til det nye folketingsår Af Poul Andersen MF. Valgt i Middelfartkredsen. Der er jo ikke mange, der kommer til politiske møder for at diskutere med os politikere. Derfor var det rart at blive inviteret til markedsdagen i Otterup den 26. august. Mange spurgte mig, hvordan det gik i Folketingsgruppen om der nu fremover vil være ro og samarbejde? Til det er svaret et klart JA! Ellers vil der ikke være et alternativ til Fogh-regeringen. Jeg snakkede også med kommunalbestyrelsesmedlemmer om de nye opgaver i storkommunen, den aktuelle situation i DSB/BaneDanmark og jeg fik en sludder med gamle kolleger fra Fyns Telefon. Jo, det var en dag, hvor jeg fik en god snak med rigtigt mange om, hvad der rører sig tak for det. Der har været tre temaer, der har præget sommerens debat, nemlig skat, trafik og krisen i Mellemøsten - og det vil også præge efterårets debat i Folketinget samt blive en del af finanslovsforhandlingerne. 10 Skatte-debatten har primært været holdt mellem V, K og O. O (Dansk Folkeparti) ønsker skattelettelser i bunden - altså skattelettelser og ikke bedre velfærd. De Konservative ønsker skattelettelser i topskatten. Venstre ønsker skattelettelser både i top- og bundskatten. Spørgsmålet er, om regeringen vil udløse skattelettelserne nu eller vente til kort før et Folketingsvalg og håbe på at kunne bestikke vælgerne? Vi socialdemokrater blander os ikke i regeringens og Dansk Folkepartis skattediskussion. Vi vil hellere sætte dagordenen for en bedre velfærd, fordi der er skabt en større ulighed i samfundet, hvor lavtlønnede, kontakthjælpsmodtagere og pensionister har ikke fået andel i den økonomiske vækst som andre i samfundet. Trafik-debatten har jo vist, hvor paradoksalt det er, at samtidig med at VKO diskuterer skattelettelser, så har danskerne kunne opleve et jernbane-net og et kollektivt togsystem, der forfalder. Læs videre næste side

11 Vi har set en regering og Transportminister, der ikke har magtet at gøre noget ved det, og som endnu engang - meget usympatisk - sparker nedad, når tingene ikke fungerer, som de skal. Der vil først i september blive fremlagt et udspil fra regeringen, og vi vil indgå i forhandlingerne, hvis vi bliver inviteret, for de nedslidte skinner og signal-anlæg skal udskiftes hurtigst muligt - så vi kan få tog til tiden! Mellemøsten-krisen kan kun løses ved, at kamphandlingerne stoppes. Vi går ind for, at der skabes sikkerhed og tryghed, og vi er imod terrorisme i både Israel og Libanon. Dette tema vil også præge efterårets arbejde i Folketinget. Den 7. september er der 1. behandling af Finanslov Vores forslag til Finansloven vil være opdelt i syv temaer. For det første, er det vigtigt, at vi får genoprettet økonomien i kommunerne, der er ramt hårdt blandt andet af regeringens udligningsreform. God velfærd kræver god kommunal økonomi. Vi skal passe på og investere i samfundets yngste børnene. Derfor vil vi i finanslovsforhandlinger kræve øget kvalitet i det offentliges tilbud til børnefamilierne og børn med sociale problemer. Som det tredje tema i vores forslag til Finansloven er de unge. Bedre uddannelse er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal klare sig i den internationale konkurrence. Dernæst vil ældreområdet være et af temaerne, hvor vi vil kræve et løft i servicen for de svageste ældre med klare rettigheder for de ældre, bedre klagemuligheder og større indsats mod sygefravær og nedslidning blandt personalet. Det femte tema har overskriften stærke lokale fællesskaber og dækker blandt andet over flere penge til boliger, integration og politi. Bekæmpelse af fattigdommen i Danmark er vores sjette tema. Vi vil afskaffe den lave starthjælp, kontanthjælpsloftet og 52-ugers be- Socialdemokraten grænsningen på sygedagpenge for at hjælpe samfundets fattigste. Sidst vil vi sikre investeringer i fremtiden, først og fremmest ved at styrke forskningen og forbedre udviklingsbistanden. Et spændende folketingsår er startet, og forskellene i dansk politik træder tydeligere frem. Derfor bliver det spændende, om vi kan få forhandlet bedre velfærd ind i Finansloven og sikre, at VKO ikke bruger økonomien til skattelettelser. Med venlig hilsen Poul Andersen, MF Forvirring i retten En mand bliver stillet for en dommer anklaget for at have stjålet et ur. Dommer: De har stjålet et ur! Anklagede: Det kan jeg næppe tro. - Deres fulde navn? - Jens Peter Sofus Aksel Nikolaj Hansen. - Det er ikke nødvendigt at nævne hele familien. - Det gør jeg heller ikke. - De er født? - Ja selvfølgelig. - Jeg mener hvor er De født? - Ja, se jeg er født i Usserød, døbt i Lillerød, og konfirmeret i Hillerød. - Er der ikke flere rødder? - Jo, der er gulerødder og... - Tak. Er De gift? - Ja! - Med hvem? - Med en dame! - Ja, man bliver almindeligvis ikke gift med en mand. - Jo, min tante for eksempel. - Tak. Hvad er Deres far? - Død! - Ja, men hvad var han før han døde? - Levende! - Jamen, hvad VAR han? - Forkølet. - OK! Men hvad bestilte han? - Han hostede. - Det kunne han da ikke leve af. - Nej, man han døde jo også. - De erklæres hermed uskyldig og kan gå fri! - Vil det sige at jeg må beholde uret?! 11

12 Uggerslev Nr. Højrup Partiforening En lille, men aktiv forening Af Klaus Hummelhoff, Uggerslev Nr. Højrup partiforening. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om den forening, som jeg er formand for. Uggerslev Nr. Højrup Partiforening er med sine ca. 40 medlemmer ikke nogen stor forening, men når jeg ser det arbejde, medlemmerne lægger for dagen, både i og uden for bestyrelsen, så imponeres jeg. Ikke nok med at de arbejder for partiet lokalt, i fællesledelsen og i kredsen. Flere er tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Sidder i LO Odenses bestyrelse, medlem af lokalpolitisk udvalg under LO i Nordfyns kommune og medlem af fagforeningsbestyrelser. Desuden bestyrelsesmedlemmer i vandværker, forsamlingshuse, menighedsråd, folkedansere, nørkleklubber og ældre i bevægelse, formand for en brugsforening, hegnssynsmand, domsmand og meget andet. Ja, det kan tage pusten fra mange, men det er vel kendetegnende for aktive folk, de engagerer sig. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, suppleanterne inviteres med til møderne, så det er muligt at følge med på nærmeste hold. Møderne holdes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne, dette er kun muligt pga. bestyrelsens størrelse. I Uggerslev Nr. Højrup Partiforening, arrangerer vi møder for medlemmer, som reglen sammen med Otterup Partiforening, men også i eget regi. Bl.a. en udflugt til Gråsten for et par år siden, hvor vi besøgte den lokale partiforening og var rundt og se bl.a. rådhuset og et nyt byggeprojekt, Gråsten slotshave og et teglværksmuseum. Vi endte i en stor udstillingshave, hvor vi nød haven og grillmad. Vi 12 havde naturligvis inviteret Otterup og andre partiforeninger med. Det var en god dag, og vi fik nogle nye venner i det sønderjyske. Jeg synes det er en homogen forening, der er plads til alle både aktive og passive. Sidstnævnte har vi naturlig også nogle af, for det skal også være muligt bare at være medlem, og naturligvis håber vi på mange flere medlemmer. Også gerne unge DSUér, som kan holde vi andre unge, partiet har gjort det muligt at være medlem begge steder (lokal forening og DSU) for samme kontingent. Det har vi i Uggerslev Nr. Højrup brugt i flere år, vi mener, det er et for stort spring efter mange år i DSU at komme til en lokalforening, mange får et kulturchok og stopper helt med politik, og det var jo ikke meningen. Mvh Klaus Hummelhoff Uggerslev Nr. Højrup partiforening Lunde Bygade Otterup E mail.: Tværskov. En af de danske småbyer, hvor husene skal have stråtag. Se også omtalen på bagsiden. Foto: Arne Jensen, september 2006.

13 Kommunesammenlægning set Socialdemokraten fra en ansats synsvinkel Af Arne Pedersen, vicekontorchef i Økonomisk Afdeling, Søndersø kommune. Nu oprinder dagen, hvor Otterup, Bogense og Søndersø kommuner sammenlægges til Nordfyns kommune. Bladudvalget har bedt mig komme med et indlæg herom set fra en medarbejders synsvinkel. Mange vil tænke: Er opgaverne da ikke de samme i de 3 kommuner, hvorfor kan det så være svært? Det er rigtigt, at vi udfører stort set de samme serviceopgaver for borgerne, men arbejdsformerne kan være vidt forskellige. Desuden kan 3 medarbejdere, der i dag er ansat i hver sin kommune med samme arbejdsopgaver have vidt forskellig aflønning. Endvidere kan kulturerne være forskellige på de enkelte rådhuse. Sammenlægning af flere kommuner er blevet sammenlignet med at skifte hjul på en bil, der kører og det vil jeg til en vis grad også sammenligne det med. Vi skal holde den nuværende kommune i gang og yde borgerne den sædvanlige service. Samtidig skal vi lave spilleregler /arbejdsopgaver for den nye kommune. Denne proces har været i gang i ca. 1 år og er/har været en utrolig spændende opgave. Administrationspersonalet på rådhusene har været mest involveret i processen, og vi har i høj grad været med til at komme med forslag til, hvordan de fremtidige arbejdsopgaver skal løses. Medarbejderne fra amtet har dog ikke deltaget på lige fod som os andre. Medarbejderne er/har dog også været frustrerede. Hvilke opgaver skal jeg arbejde med? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Vil der ske rationaliseringer, så tempoet bliver endnu højere? Kan jeg klare de nye opgaver, eller bliver de måske for ensformige i en storkommune? Når vi at få det administrative system på plads til , så det kører til borgernes tilfredshed? Hvor skal jeg arbejde henne, og skal jeg til at ændre transportform til og fra arbejde (cykel/bil/bus)? Hvordan klarer jeg de øgede udgifter hertil osv.? Ledelsen har i hele forløbet forsøgt at informere, når beslutningerne er truffet, men man kan nemt som medarbejder tænke Er der noget, jeg ikke er blevet informeret om?, fordi det er en enorm ændring. Hvis medarbejderne ikke føler sig medinddraget i processen, kan det få store konsekvenser, når sammenlægningen finder sted. Vi må dog som medarbejdere også acceptere, at ledelsen har ekstremt travlt, og vi føler, at de måske ikke informerer hurtigt nok. Målet må være, at borgerne får en god og korrekt behandling. Derfor er det af stor betydning, at medarbejderne er velmotiverede og kender (er enige i) spillereglerne i kommunen, så arbejdstiden ikke i stedet bruges til unødvendige møder herom. Jeg håber, at Nordfyns Kommune vil blive en god og attraktiv arbejdsplads. Arne Sidste nyt 24. september 2006 Socialdemokraternes kongres har i dag valgt Henrik Dam Kristensen som partisekretær. Henrik Dam Kristensen har siden 2004 været medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne. Henrik Dam har en mangeårig politisk karriere og har blandt andet været socialminister, fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister. Henrik Dam Kristensen har to børn og bor i Grindsted sammen med sin kone Bente. Se Henriks hjemmeside for flere detaljer: 13

14 Jakob går fra borde! Af Redaktør Arne Jensen. Fra årsskiftet, når Nordfyns Kommune bliver virkelighed, trækker Jakob Mikkelsen sig tilbage efter 32 år i Otterup kommunalbestyrelse. Det vil sige det meste af daværende storkommunes eksistens. Han har nået at beklæde adskillige poster, Borgmester, Viceborgmester, Udvalgsformand osv. Han må have noget at fortælle, og derfor har Socialdemokraten besøgt ham i hjemmet Nørregade 89 i Otterup. Det var en køretur tværs gennem vores nye kommune fra Veflinge til Otterup en meget smuk septemberdag. Høsten var ved at være i hus efter den mest regnfulde august i mands minde. Tankerne strejfer sangen Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, som vi sang til et jubilæumsstævne for nylig. Den langvarige Gerhardsen-perioden i norsk politikk var innledt. Arbejderpartiets storhedsperiode skulle komme til å vare i 20 år. Med unntag av en treårsperiode med Oskar Torp som statsminister, skulle det bli Einar Gerhardsen som le- 14 det gjenrejsningen af Norge efter 5 lange krigsår. Citat fra bogen Makten og Æren af Johan J. Jakobsen. At det blev DUI og ikke DSU skyldes, at der ikke var oprettet DSU i Otterup. Forældrene var begge aktive socialdemokrater. Hans far var sekretær i partiet, og moderen blev æresmedlem. Som luftledningsmontør rejste faderen meget, og han kunne lide det; men siger Jakob Mor kunne sagtens klare hjemmet og vi tre søskende. Da jeg kommer kørende ad Nørregade, ser jeg et Til salg skilt. Ja, den er god nok. Huset er annonceret til salg. De ønsker at få et mindre og mere praktisk hus grundet Hannes sygdom. Snart er vi bænket i køkkenet med kaffe og ostemad på bordet, og snakken kommer hurtigt i gang. Jakob fortæller, at han blev opstillet første gang i 1970, og ved næste valg i 1974 blev han valgt, og så var banen kridtet op. Allerede i 1948 var han på DUI lejr i Gjövik i Norge. Det var kort tid efter krigen, og den store oplevelse her var, da Einar Gerhardsen holdt festtalen. Han var jo kendt fra modstandsbevægelsens kamp mod tyskerne, og var senere i mange år Statsminister i Norge. Han var samtidig med Erlander i Sverige og Hedtoft, HC Hansen med flere i Danmark. Først i 50-erne blev han uddannet til pølsemager. Søgte derpå ind på Svendborg Sømandshøjskole. For at kunne starte i rette tid, fik han svendeprøven rykket frem med en uge. Efter højskoleopholdet stod han til søs i 2 år. Læs videre næste side

15 Han var second kok. Besætningen var på 38. Han lavede mad sammen med førstekokken og koksmaten. Besætningen var større end den, der er på Emma Mærsk bemærker Jakob hertil.. Vi sejlede i den Botniske bugt, på Nord- og Mellemamerika og Cuba. Der lå indkaldelser til militærtjeneste, og jeg valgte at tage hjem og få det overstået. Efter aftjent værnepligt i Itzehoe i øvrigt det sidste hold soldater der - flyttede han til Vejle, og her traf han Hanne, som han snart kan fejre guldbryllup med. Parret slog sig ned i Otterup på samme gade som forældrene. Jakob siger: Det var fars dødsfald, der var grunden til, vi flyttede til Otterup. I 1960 fik jeg arbejde på slagteriet, og her var jeg sikkerhedsrepræsentant og reservetillidsmand. Der var mange skader dengang, ingen beskyttelse på hænderne og vi brugte heller ikke netforklæde. Men jeg vil dog sige, at begge parter var opmærksomme på sikkerheden. Arbejdsgiverne ville dog hele tiden sætte tempoet op og trække så meget ud af os som muligt. Jeg stoppede på slagteriet i Som yngre kunne jeg mærke, når folk stak en synål i mig. Nu kan jeg ikke engang mærke en møggreb, siger Jakob, da vi tager fat på den politiske side. Jeg har aldrig glemt, Far fortalte, at når han kørte fra kontrol, blev der råbt efter ham: I skulle kules ned som kartofler og roer! Det har været medvirkende til, at jeg tidligt valgte socialdemokratiet. Det var en yngre partifælle her fra kvarteret, der tegnede Hanne og mig. Året var På Fars tid var der større afstand mellem arbejdere og ledelse, og det var også en kamp for det daglige brød. På slagteriet tilhørte vi arbejderbevægelsen. Vi strejkede og viste sammenhold. Vi fik os markeret. Hvis arbejdsgiverne satte akkorderne uden at spørge os, så mødte de modstand. Socialdemokraten Kommunalpolitik I 1970 var jeg opstillet på en 10. plads, som imidlertid ikke gav valg. I 1974 blev jeg placeret på 4. pladsen, og det gav valg. I 1982 blev jeg socialudvalgsformand. Ejvind Hansen trak sig som viceborgmester i 1983 for at hellige sig Amtsrådet, og jeg efterfulgte ham på denne post. Ved valget i 1985 fik vi 7 mandater, SF 1 og De radikale 1, altså et flertal (9 ud af 17). Jeg blev valgt til Borgmester. Ved det næste valg mistede både De Radikale og SF deres mandater. Da det skete, var jeg klar over, hvad klokken var slået. Fremskridtspartiet fik til gengæld valgt 2 mandater ind.. Sådan er politik. Så var det os, det gik ud over. Svømmehal/Bibliotek osv. Det var ikke en pæn valgkamp. I denne periode er jeg formand for Teknisk Udvalg. Sammenlægningen 2007 Det er ikke min kop te. Der bliver for langt til borgerne. Alle de løfter, der er stillet i udsigt, bliver svære at indfri. I pressen kan vi læse om nedskæringer mange steder på børne- og ældreområdet. Jeg tror, flertallet har været skeptiske over, hvad der skulle ske, og det var jo heller ikke et folkeligt krav. Der var også folk her i Otterup, der ville mod Odense, uden at det fik indflydelse på resultatet. Valget 2005 Vi havde et fantastisk godt valg. I særdeleshed Erik. Jeg har kendt ham i mange år. Det var fuldt fortjent, at han fik så flot et valg. Det skuffede mig til gengæld, hvad der skete i forbindelse med konstitueringen. Det var en pudsig retning. Gentagne udtalelser om, at det er gået reel til, sætter et spørgsmålstegn ved det hele. Det er sket, og så er der ikke mere at gøre. Læs videre næste side 15

16 Budget 2007 Jeg kan fornemme, at der er problemer med at blive enige om, hvad der skal foregå/prioriteres. Hvor er Nordfynslisten henne? Bortset fra kommunenavnet ved vi jo ikke, hvilken politik de står for.. De Radikale og SF plejer jo under normale omstændigheder at hælde mod socialdemokraterne. Bent Dyssemark komme til at slække meget på partilinien og inddrage os. Det koster! Vi vil stille krav om al den indflydelse, vi kan få. Med brede løsninger bliver det lettere at få den politiske hverdag til at fungere. Formændene fra De Radikale og SF skal samle udvalgene og dermed skabe resultater, altså flertal. Jeg er af den mening, at det går bedre med 2 store partier. Det hele er startet skævt. Tilsynsrådet fatter jeg ikke. Det lyder mærkeligt, at de ikke tager afstand i sagen om kommunaldirektøren. Det bliver jo en spindoktor. Jeg har ikke spor imod personen. Det er måden, det er sket på. Hvad nu? Man vil ikke se mig ved sidelinien, når den nye kommunalbestyrelse holder møder. Gennem en menneskealder i politik kan man ikke undgå at svigte familien Det vil jeg råde bod på nu, og fremover bruge min tid helt og holdent her. Fra Otterup- til Middelfartkredsen Af Klaus Hummelhoff, Uggerslev Nr. Højrup partiforening og Næstformand i Otterup kredsen. Den nye kommunalreform har grebet ind i mange organisatoriske sammenhæng. Otterupkredsen nedlægges pr. 31. december 2006 og deles op i to nye kredse. Tommerup, Vissenbjerg og Årup går til Assenskredsen, og den nye Nordfyns kommune bliver lagt sammen med resterne af den gamle Middelfartkreds, som også har afgivet kommuner til den nye Assens kommune. En sådan kredsorganisation skal jo startes op. Dertil er nedsat et udvalg bestående af de otte partiforeningsformænd, de to fællesledelsesformænd og tre fra hver af de gamle kredse. Udvalget har valgt en formand Ib Skov Pedersen Middelfart, en økonomiansvarlig Kjeld Hansen Bogense og en sekretær Lis Jensen Søndersø. Udvalgets opgave er at skabe en ny kredsorganisation, opstille og vælge en folketingskandidat og afholde stiftende kredsrepræsentantskabsmøde. 16 Der afholdes stiftende kredsrepræsentantskabsmøde i den nye Middelfartkreds, mødet afholdes mandag den 6. november 2006 kl. 19,00 hos 3 F, Sunekær 5, Søndersø Som bekendt er Lotte Bundsgaard flyttet til en Odensekreds, og Julie Skovsby, som vi valgte i stedet for Lotte, flytter med til Assenskredsen, så her på Nordfyn skal der vælges en ny. Der vil blive afholdt en samlet ekstraordinær generalforsamling, hvor de enkelte foreninger kan mødes i separate rum, og efterfølgende samles for at pege på den nye kandidat. Datoen er ikke fundet. Middelfartkredsen har opstillet folketingskandidat Poul Andersen, men da den nye kreds består af to gamle kredse, skal der en ny opstillingsrunde til. Partiformændene i Nordfyns kommune har udtrykt støtte til Poul Andersen; men ifølge vore love skal der gives mulighed for opstilling af andre. Den nye kreds er stor geografisk, der er langt fra Otterup og til Middelfart, så det bliver spændende at være med til at opbygge en god og velfungerende kredsorganisation. Klaus

17 AOF Nordfyn Af Connie Grønlund, formand for AOF Nordfyn. Fra 1.januar 2007 fusionerer de tre afdelinger, Bogense, Otterup og Søndersø. Herefter kommer AOF til at hedde AOF Nordfyn. Bestyrelsen vil bestå af:! Connie Grønlund, formand, tilforordnet FU, ! Karen Petersen, næstformand, ! Elisabeth Hansen, kasserer, ! Karen Jensen, bestyrelsesmedlem, tilforordnet LO, ! Inger Bjerregaard, bestyrelsesmedlem, ! Svenn Kopp, bestyrelsesmedlem, / ! Poul Erik Andersen, bestyrelsesmedlem, Pt. er der oprettet et sammenlægningsudvalg, bestående af de samme personer, til at forberede fusioneringen. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du ønsker oplysninger. På nuværende tidspunkt skulle det store fælleskatalog gerne være delt ud til alle husstande. Fælleskataloget omfatter AOF, FO, LOF, biblioteker og forskellige foreninger, der også er under folkeoplysningsloven. Vi synes selv, at det er blevet et godt katalog, som folk forhåbentlig vil have liggende i reolen og kigge i det vinteren over. Vi håber, vi kan fortsætte med dette fremover, da vi synes, det er en fin service overfor vore borgere. Venlig hilsen Connie Find os på nettet: eller Ny rundkørsel i Morud Den store rundkørsel på Søndersøvej, skal binde det nye boligområde på Frugthaven sammen med den øvrige Morud by. Foto: Arne Jensen, september Fremtrædende økonomer er enige: Socialdemokrater investerer mest i offentlig velfærd. I forbindelse med diskussionerne om den offentlige velfærd i Danmark har regeringen forsøgt at forplumre debatten med håbløse påstande om egne fortræffeligheder. De fleste kan i dagligdagen se, hvordan børnehaverne, skolerne eller plejehjemmene virker nedslidte, og i landets kommuner kan man skrive under på, at man mangler penge til at levere en ordentlig service. Men regeringen hævder, at der er masser af penge. Flere fremtrædende økonomer giver i Dagbladet Information fra den 15. september 2006 regeringen svar på tiltale. Information har lavet en sammenligning af væksten i den offentlige sektor mellem de sidste 6 år af den socialdemokratisk ledede regering og de første 6 år med Fogh (inkl. næste års finanslov). Svaret er ikke overraskende, at den nuværende VK-regering har prioriteret den offentlige sektor langt lavere end den tidligere Socialdemokratiske regering. Gennemsnitligt var væksten i det offentlige forbrug under SR-regeringen på 2,3%, mens det for den nuværende regering er på blot 1,3%. Ved fremlæggelsens af regeringens finanslovsforslag påstod finansministeren, at det offentlige forbrug havde været højere end det private forbrug under denne regering. Men økonomiprofessor ved Syddansk Universitet, Jørn Henrik Petersen, kalder ministerens beregning for det rene pjank og til grin. Således står konklusionen helt klar hos økonomerne: offentlig velfærd prioriteres lavt af regeringen. 17

18 Aktivitetsliste Okt Gruppemøde ny A-gruppe. Søndersø rådhus. Åbent Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent Bestyrelsesmøde fællesledelsen. Søndersø Rådhus Fællesmøde for partiforeningsbestyrelser, den ny A- 3F Søndersø gruppe og fællesledelsen KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. 17. Gruppemøde A-gruppen Søndersø. Søndersø rådhus Bestyrelsesmøde Uggerslev partiforening. Svinget Medlemsmøde. Poul Andersen fortæller om sidste nyt fra Christiansborg. Herefter ekstraordinær generalforsamling i alle partiforeninger. Valg af folketingskandidat Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø Gruppemøde ny A-gruppe. Otterup Rådhus. Åbent. Nov Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. 21. Gruppemøde A-gruppen Søndersø. Søndersø rådhus. 23. Bestyrelsesmøde Otterup partiforening Bestyrelsesmøde/julefrokost Søndersø partiforening. 3F Søndersø. Dec Bestyrelsesmøde Uggerslev partiforening. Otterup Gruppemøde ny A-gruppe. Bogense rådhus. Åbent Gruppemøde A-gruppen Otterup. Otterup rådhus. Åbent Bestyrelsesmøde fællesledelsen. Svinget 25, Uggerslev KB møde Otterup. Otterup rådhus. Åbent. Jan Bestyrelsesmøde Otterup partiforening Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø. 13. Generalforsamling Ott. Og Ugg. Partif. Biblioteket Otterup. Åbent. Feb Bestyrelsesmøde Søndersø partiforening. 3F Søndersø Generalforsamling Søndersø partiforening. Søndersø Kro. Åbent. 100 års Jubilæum i Otterup kredsen, lørdag den 5. august 2006 Jubilæumsfesten blev en dejlig aften, hvor mange af kredsens medlemmer og indbudte gæster mødte frem for at fejre denne begivenhedsrige dag. Kredsformanden Poul Hvid-Jensen bød velkommen efter faneindmarch til sangen Når jeg ser et rødt flag smælde. Det blev et samarbejde, der fremkaldte en del sjove bemærkninger og ikke mindst høje grin og smil. Det blev en dejlig aften, hvor Socialdemokraternes historie igennem kredsens briller blev fejret med maner, og håb og ønsker for fremtiden blev styrket. På vegne af Aktivitetsudvalget, Irene Knudsen Traktementet bød på en tre retters menu, som blev krydret med musik af et 2 mands orkester, der efterfølgende spillede op til dans. Det blev en aften i nostalgiens fodspor, hvor aftenens taler satte deres præg med udpluk fra kredsens aktivitetsniveau, engagement og indflydelse i det nære, i det lokale, det amtslige og på landsplan gennem Otterupskredsens 100 års virke; men samtidig også med et ønske for et stærkt og indflydelsesrigt engagement i fremtiden, hvor kredsen bliver delt og bliver en del af Ny Assens kreds og Middelfart kreds. I gave fik Kredsen en faneplade til markeringen af 100 års jubilæet en gave som skabte sit eget højdepunkt i aftenens forløb da fanepladen blev påhamret kredsens faneskaft, viste Robert Dalskov og Lotte Bundsgaard, at teamwork er et effektivt redskab til at nå frem til fælles mål. 18 Otterup kredsens 100 års jubilæum Lotte Bundsgaard holder tale. Foto: Niels Henrik Nielsen.

19 Gris på gaflen og politik på bordet Socialdemokraten Tekst og foto af formand for fællesledelsen Niels Henrik Nielsen. Lørdag den 26. august indbød vi sammen med AOF og LO nok engang til det traditionsrige arrangement på Torvet i Otterup. Ved middagstid var pattegrisen efterhånden sprød og lækker, og den blev serveret med grøn salat til alle på torvet. Der blev serveret omkring 250 portioner, og hele grisen blev spist. Igennem mange år har det været en god tradition, at Socialdemokraterne, AOF og LO på en hyggelig sommerlørdag har budt på en gang lækker grillstegt gris med tilbehør, og samtidig budt på muligheden for en fornuftig politisk debat med lokale og nationale politikere om stort og småt i et meget uhøjtideligt og afslappet forum. Kl blev der serveret gratis kaffe og rundstykker til de morgenfriske, og derefter kunne man møde den unge folketingskandidat Julie Skovsby, som har overtaget Lotte Bundsgaards kandidatur i Otterup kredsen, samt folketingsmedlem Poul Andersen, der er valgt i Middelfart kredsen. Kl afholdt vi traditionen tro et pressemøde, hvor den lokale presse kunne få svar på diverse spørgsmål om den socialdemokratiske politik, både på landsplan og for den nye nordfynske kommune. Musik på torvet Trioen Rundt på gulvet underholdt Der var også musik på torvet, og det var igen trioen Rundt på gulvet, der underholdt. Vejret var fint, og igen havde arrangementet trukket mange mennesker til. Arrangementet er de senere år lavet i samarbejde med Markedsforeningen, og det løb fint af stabelen sammen med de mange kræmmere på det nyrenoverede torv. Niels Henrik Helstegt pattegris Der blev serveret omkring 250 portioner, og hele grisen blev spist. Torvedag i Otterup Jørgen Simonsen og Poul Andersen i samtale med den nordfynske lokalpresse 19

20 Dette nummer af Socialdemokraten er redigeret af Arne Jensen (ansvarlig) og Jon B. Rasmussen. Forside: Tværskov Mølle Foto: Arne Jensen, september 2006 Møllen ligger ved Tværskov Mølleå, der er en udløber af Stavids Å, et par kilometer syd for Vigerslev by i naturskønne omgivelser nær Langesø skovene i Søndersø Kommune. Møllen har vandføring og malekarm; men vandhjulet - et overfaldshjul - mangler. Møllen er opført i 1730 og var oprindelig kornmølle. I forbindelse med møllen blev der i forrige århundrede drevet købmandshandel samt korn- og foderstofforretning. Da mølleriet var blevet indstillet, blev mølleinventaret fjernet omkring 1960, og i dag anvendes møllen til beboelse, bl.a. Bed and Breakfast. De gamle 1700-tals bygninger er velbevarede. Møllebygningen er opført på et fundament af syldsten. Langsider og gavle er opført i henholdsvis grundmur og bindingsværk. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Møllebygningen er godt vedligeholdt. Møllen er fredet. (Oplysningerne stammer fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993 ). Bagside: Så er høsten overstået Foto: Arne Jensen, september 2006 Billeder fra Nordfyn. Så er høsten overstået og markerne gøres klar til de nye afgrøder. Til læserne! Så er septembernummeret af Socialdemokraten udkommet. Det blev en uge senere, end vi havde regnet med. Der sker jo hele tiden noget nyt, og vi prøver også at få det sidste nye med. I øjeblikket er det budgetlægningen, der er i fokus. Vi har sluttet redigeringen den 20. september. Om tre måneder bliver sammenlægningsudvalget til den nye kommunalbestyrelse, og det præger også nogle af indlæggene. Vi håber, I finder artiklerne interessante. Næste blad udkommer i uge 50. Deadline er den 27. november Vi håber, mange har lyst til at bidrage med en artikel. Venlig hilsen Arne 20

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius

Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Høringssvar fra Ergoterapeutforeningen v/regionsformand Mette Schrøder og Danske Fysioterapeuter v/ konstitueret regionsformand Kirsten Ægidius Vi anerkender at Silkeborg Kommune er i en ekstraordinær

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere