Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk"

Transkript

1 Årsberetning 14 udvikling iværksætteri events service netværk

2 Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Service, eks. virksomheder 9 Service, iværksættere 11 Udviklingsprojekter 13 Tilbud til iværksættere 14 Energiprojekter 15 Netværk 17 Events med fagligt indhold 19 Turistservice 20 Projekter, turister og aktører 21 Projekter, Limfjorden i fokus 22 PR & markedsføring 24 Møder & aktiviteter 25 Samarbejdspartnere 26 SETs bestyrelse 27 SETs medarbejdere 28 SET - et center med power Grafisk layout: Claus Haven, Haven Grafisk, Skive Foto Gert Laursen, Thomas Køser, Skive Kommune, Colourbox, Energi i Væksten/Bent Bilstrup, Michael Andersen, Mette Johnsen, STEP1, SET, BID, Energi i Væksten/Mette Johnsen, Brian Olesen, Jimmi Lind, Energibyen Skive, VisitDenmark, Michael Hedegaard, VB Entreprise, Limfjords Camping & Vandland, Jacob Lerche Forsidefoto Skive Fjord v/lundø Camping Fotograf: Mette Johnsen Årsberetning 2014 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Østerbro 7, 7800 Skive tlf / / visitskive.dk 2

3 Om SET Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en lokal forankret medlemsforening, hvis medlemmer er virksomheder i alle størrelser og fra en lang række forskellige brancher. Mål Erhvervs- og Turistcenterets mål er at spille en central rolle i forhold til Skiveegnen som et innovativt erhvervsområde og et attraktivt turistområde. Centeret skal ligeledes være med til at profilere egnen overfor bl.a. potentielle tilflyttere/virksomheder, turister, politikere og embedsmænd. Vision Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter skal være en dynamo i udviklingen af Skiveegnens erhvervsliv og gøre Skiveegnen til et attraktivt og aktivt turistområde. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være dagsordensættende og fornyende. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter vil være en attraktiv arbejdsplads med udviklingsmuligheder for den enkelte. SETs medlemmer Medlemmerne er grundpillen i SETs virke. Jo flere medlemmer SET har, jo stærkere står centeret i forhold til at realisere visonen om at udvikle Skiveegnen. Målet er, at SETs 329 medlemmer skal fungere som ambassadører for SET - og dermed for hele egnen. SET lægger vægt på, at tilbud og aktiviteter kan være med til at skabe vækst i den enkelte virksomhed via kompetenceudvikling hos leder/ejer og medarbejdere. Ud over aktuelle komptenceudviklende tilbud, arbejder SET ligeledes på at udbyde relevante projekter - med vækst, udvikling og jobskabelse som mål. Medarbejderne har fokus på at kende centerets medlemmer og at stå til rådighed, når medlemmerne henvender sig med spørgsmål eller opgaver, de gerne vil have løst. SETs medarbejdere arbejder ligeledes for at skabe interesse for medlemskab blandt eksisterende virksomheder samt hos egnens mange iværksættere. 3

4 Indledning v/kristen Hedegaard, best. formand Sidste år slog jeg på denne plads fast, at SETs medarbejdere, ledelse og bestyrelse fokuserer på udvikling af Skiveegnen på vores helt egen måde. SET levede op til forventningerne De seneste år har SET været på en forandringsrejse. Centerets opgave er at sikre en god og effektiv erhvervs- og turismefremme. Dette sker gennem erhvervs- og turistservice, udviklingsprojekter, netværk og faglige arrangementer - og ved at være det lokale erhvervslivs erhvervspolitiske interesseorganisation. Jeg synes, vi også i 2014 med stolthed kan sige, at vi har levet op til vore forpligtigelser. Et begivenhedsrigt år 2014 blev på mange måder et begivenhedsrigt år, hvor aktivitetsniveauet var højt og hvor der blev arbejdet på at skærpe den fremtidige organisering af den lokale erhvervsfremme mellem Skive Kommune og SET. Sideløbende er der sket interne ændringer. Et udpluk af årets aktiviteter Vi ville selvfølgelig gerne bruge årsberetningen til at fortælle det hele, men vælger for overskuelighedens skyld kun at omtale et udpluk af det, SETs medarbejdere har beskæftiget sig med i årets løb. Fokus på vækst og udvikling I 2014 satte SET ekstra fokus på at skabe vækst og udvikling på Skiveegnen ved at vejlede og kompetenceudvikle den enkelte iværksætter og virksomhedsejer/leder ud fra dennes aktuelle behov. Dette er sket via projekter, faglige kurser /arrangementer og netværk, ligesom SETs medarbejderne naturligvis fortsat yder 1-1 vejledning og iværksætterrådgivning samt servicerer turister og gæster på turistbureauet. Uundværligt supplement De nye tiltag betyder nemlig absolut ikke, at SETs medarbejdere har mistet kontakten med egnens virksomheder og dermed centerets medlemmer. Tværtimod, vil jeg sige. For projekter, arrangementer og netværk er også service. Og dermed et godt og uundværligt supplement til den 1-1 erhvervsservice, der selvfølgelig fortsat er en stor del af SETs samlede tilbud til iværksættere og eksisterende virksomheder. Udvikling af faglige kompetencer Hver eneste uge inviterer SET til to eller flere arrangementer, hvor ja, helt op til deltagere får udviklet såvel deres private som faglige kompetencer og får ny inspiration og nye netværk, så de bliver bedre rustede til at starte, drive og lede deres virksomhed igennem tælleapparaterne Uden at tælle 1-1 vejledningsforløbene og deltagerne i På vej til Vækst og Energi i Væksten med, var deltagere igennem tælleapparaterne hos SET i 2014 fordelt på 66 arrangementer. Det kan vi kun være stolte af, og det viser, at iværksættere og virksomhedsejere/ledere gerne tager sig tid og møder op, når indholdet er relevant og fagligt og personligt udviklende. Som en positiv sidegevinst kommer de mange deltagere til at kende og føle sig velkomne i huset....forts side 5 4

5 Indledning Turismefokuseret erhvervsservice Projektet Turismefokuseret erhvervsservice har skabt muligheder for at tilbyde turismeaktører kompetenceforløb med gratis, individuel rådgivning. Projektets mål er at skabe vækst og udvikling og dermed jobs i turismebranchen og det har givet SET endnu tættere kontakt med turismeaktørerne og mindst lige så vigtigt skabt endnu tættere kontakt og netværk aktørerne imellem. Klyngerne skaber en stærk værdikæde Arbejdet i kommunens turismeklynger fungerer rigtig godt. Turismeaktører og foreninger arbejder sammen om at sætte aktiviteter og projekter i gang og skabe netværk. Ud fra devisen om, at hvis værdikæden er stærk, vil det kunne trække turister til klyngen og dermed til Skiveegnen. Skives klyngetilgang har national bevågenhed og vi ved, at Skive tjener som foregangskommune for andre på dette punkt. Skive er foregangskommune Også i forbindelse med samarbejdet med Væksthus Midtjylland om vejledning og screening af iværksættere og virksomheder er Skive foregangskommune. Projektårene med Turismefokuseret erhvervsudvikling har cementeret SETs kæphest: turisme er også erhverv - og andre kommuner skeler nu til, hvad vi laver og hvordan SET er organiseret med turisme og erhverv i én enhed. Nytænkning af iværksætterområdet Under navnet Mere Fart har SET nytænkt hele iværksætterområdet med fokus på at styrke og fremme den lokale iværksætterkultur. Tilbagemeldingerne fra de seneste to år lyder, at deltagerne på både de 6 springbræt-forløb - der er den moderne form for iværksætterkursus - og de mange udviklende kurser, forløb og øvrige tilbud til iværksættere og nye virksomheder er utrolig positive. Ingen tvivl om, at vi har ramt både den rigtige form og tone. Endnu et sted, hvor Skive er i front. Energi i Væksten Energi i Væksten har i årets løb primært haft fokus på temaer som forgasning, grøn omstilling, smart technologies og servitization - også kaldet service udvikling. Projektet har afholdt møder og workshops og har samlet virksomheder på tværs af størrelse og brancher. Samlende, central medspiller SET er Skive Kommunes operatør på erhvervs- og turismeudvikling. SETs ledelse og kommunens embedsmænd har derfor i fællesskab udviklet kommunens nye turisme- og oplevelsespolitik og erhvervspolitik, der er de overordnede rammer, som SET arbejder ud fra. Tæt samarbejde med Skive Kommune Også i hverdagen har SETs medarbejdere et tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, afdelinger og udvalg. Såvel i forhold til udmøntning af de to politikker som i det daglige samarbejde mod fælles mål nemlig at skabe vækst og udvikling i Skiveegnens erhvervsliv og dermed øget jobskabelse og ditto bosætning. Udviklingen er ved at vende Og noget tyder på, at udviklingen er ved at vende blev året, hvor der igen dukkede lys og liv op i mange af de tomme industriejendomme. Skiveegnens produktionsvirksomheder opruster igen bygger ud og laver satellitter. Iværksættertrangen og entusiasmen er stor og vi ser nye virksomheder poppe op. Nye virksomheder er flyttet hertil og vi oplever, at medarbejderstaben flere steder udvides. SET går foran SETs Årsberetning 2014 viser, at SETs dygtige og engagerede ledelse og medarbejdere ikke er bange for at gå foran med nye tiltag og bestemt heller ikke ligger på den lade side, når det gælder løsning af de opgaver, der ligger fast indenfor centerets rammer. Samarbejdspartnerne er livsvigtige Alt dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre uden centerets gode samarbejdspartnere, som medarbejderne arbejder tæt sammen med for at skabe vækst og udvikling i den enkelte lokale virksomhed og dermed på Skiveegnen som helhed. Et udsnit af SETs verden God fornøjelse med læsningen af Årsberetning 2014 et udsnit af SETs verden. 5

6 Erhvervsservice - fremme, styrke, udvikle Erhvervsudvikling. Erhvervsservice. Udviklingsprojekter. Det vikler sig ind i hinanden og hverken kan eller skal skilles ad. For uanset hvad vi kalder det, er målet det samme: fremme af iværksætterkulturen, turismen og erhvervslivet via målrettet fokus på vækst og udvikling af den enkelte iværksætter/ejer og dermed den enkelte virksomhed. Med udgangspunkt i Skive Kommunes Erhvervspolitik og Turisme- og Oplevelsespolitik er SET det kit, der binder iværksættere og virksomheder sammen med eksterne samarbejdspartnere. (Erhvervs)service handler om at: Fremme det lokale iværksætterkultur og -miljø Styrke iværksætterområdet Udvikle lokale virksomheder via 1-1 kontakt og udviklingsprojekter tilbyde udvidet erhvervsservice overfor turisme- og oplevelsesaktører. Screene vækstvirksomheder til Imidt. Erhvervsservice kan inddeles i tre faser, som her kort omtales. Lokal/basal erhvervsservice Alle danske kommuner er forpligtet til at yde lokal/ basal erhvervsservice. Skive Kommune har valgt at lægge den ydelse hos SET, der tilbyder generelle ydelser og vejledning til lokale iværksættere og eksisterende virksomheder. Herunder hjælp til afklaring og screening i.f.m. specialiseret rådgivning. Fokuseret erhvervsservice SET tilbyder iværksættere og virksomheder at deltage i kollektive forløb, møder, kurser og målrettede vejledningsforløb - i et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, Region Midtjylland, Midtjysk Turisme og Skive Kommune. Specialiseret erhvervsservice Egnens lokale specialiserede rådgivere er involveret i forbindelse med bl.a. Iværksættercaféen og ved henvisning fra SETs konsulenter. Efter screening tager Væksthus Midtjylland sig af den specialiserede erhvervsservice overfor potentielle vækstvirksomheder. Det midtjyske Vækstunivers /imidt For SET og landsdelens øvrige erhvervsfremmeaktører var 2014 et specielt år, da en ændring i den specialiserede erhvervsservice gik fra tilskud til investering i vækstplaner. Dette betød ekstra kompetenceudvikling af konsulenterne, således at de bedst muligt kan vejlede og screene de lokale iværksættere og virksomheder. SETs konsulenter har i 2014 vejledt knap 75 eksisterende virksomheder. Heraf blev ca. 20 henvist til Væksthus Midtjylland, hvilket er over det tredobbelte af det mål, der er beskrevet i samarbejdsaftalen mellem SET, Skive Kommune og Væksthus Midtjylland. Samtidig har konsulenterne vejledt godt 90 iværksættere under ProStart ordningen, hvoraf 7 er henvist til Væksthus Midtjylland. Dette tal stemmer overens med tallet i samarbejdsaftalen. Ud over ovennævnte vejledninger, har et stort antal iværksættere deltaget i SETs Netværkscafé, der er afløseren for 1-1 ProStart ordningen. 6

7 Service - rettet mod eksisterende virksomheder SET har en bred vifte af tilbud til virksomhedsejere/ ledere. Dette betyder, at SETs medarbejdere altid har mulighed for at finde netop den samarbejdsform, der passer bedst til den enkelte. Gensidigt kendskab For at kunne assistere egnens virksomheder bedst muligt, arbejder SET fokuseret på at have et godt kendskab til de enkelte virksomheder og det samlede erhvervsliv. Men lige så vigtigt er det, at egnens virksomhedsledere har et godt kendskab til, hvad SET står for og hvad medarbejderne kan hjælpe med. 1-1 service Som tidligere omtalt var 2014 første år, hvor SET målrettet satte fokus på at yde erhvervsservice via udviklingsprojekter og faglige/kompetenceudvikliende kurser og forløb med fokus på den enkelte virksomheds aktuelle behov. Dette betyder naturligvis ikke, at centerets har droppet den gamle 1-1 erhvervsservice med besøg i den enkelte virksomhed., men vi ser en udvikling mod mere kollektive forløb, hvor der arbejdes over en længere periode. Virksomhedsbesøg I 2014 havde SETs medarbejdere kontakt med over 200 etablerede virksomheder - med særligt fokus på virksomheder, der har et vækstpotentiale - eller som falder ind under de eksisterende udviklingsprojekter. I 2014 var der særligt fokus på Ejerskifte Danmark og Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller samt det bredere fokus i Turismefokuseret erhvervsservice Ud over gensidig orientering og opdatering, har bl.a. følgende emner været drøftet: forretnings- og produktudvikling markedsmodning tilskuds- og praktikmuligheder sourcing af kompetencer mentorordning eksportkredit CE mærkning ISO certificering økonomi og jura sourcing af viden og assistance kapitalfremskaffelse m.m. 7

8 Service - rettet mod eksisterende virksomheder imidt Væksthus Midtjylland Som kommunens erhvervsservicecenter er SET en del af Imidt. Hvis SET efter en snak med en iværksættter eller lokal virksomhedsleder mener, at virksomheden har vækstpotentiale, kan der henvises til imidt. Her giver specialiserede rådgivere gratis vækstrådgivning indenfor områderne kapital & finansering teknologi & produktudvikling eksport & internationalisering salg & markedsføring organisation & ledelse. Vækstvirksomheder har endvidere mulighed for at få del i imidts tilskudsordninger under mottoet Råd til vækst (se side 6). Samarbejdet har en effekt Igen i 2014 ligger Skive kommune højt på Region Midtjyllands liste over kommuner, der har haft flest deltagervirksomheder i VHMs ordninger. En analyse fra Region Midtjylland viser, at Skive er én af de kommerner, der henviser flest virksomheder til de regionale og nationale erhvervsfremmeordninger. Hos SET er der ingen tvivl om, at virksomhederne - både på kort og langt sigt - profiterer af samarbejdet med VHM i form af omsætning, beskæftigelse, eksport og indtjening. Jobskabelse SETs mål er at skabe vækst og udvikling i egnens virksomheder, hvilket på længere sigt forventes at skabe flere jobs på Skiveegnen. Tiltrækning af højtuddannede SET havde i 2014 to eksterne matchmakere, der via et tæt samarbejde med AAU hurtigt kan finde den rette samarbejdspartner og dermed skabe kontakt mellem virksomhed og studerende - uanset om det måtte være mhp praktik eller en konkret opgave. Skive Kommune og SET har ligeledes en samarbejdsaftale med AAU og SETs direktør deltager i styregruppen for det strategiske samarbejde. KIS Huset I 2014 blev KIS Huset indviet - et boligmiljø centralt i Skive by med plads til 11 universitetsstuderende i praktik og/eller nye unge medarbejdere i egnens virksomheder. Huset drives af en erhvervsdrivende fond, bl.a. bestående af lokale erhvervsvirksomheder, der lejer sig ind for at kunne tilbyde praktikanter og nye medarbejdere et boligmiljø sammen med andre unge. Veluddannede konsulenter SETs konsulenter deltager løbende i kurser, konferencer og uddannelsesforløb hos Midtjysk Erhvervs- Akademi (MEA), Væksthus Midtjylland, Midtjysk Turisme, VisitDenmark samt hos bl.a. eksterne udbydere af lederkurser. På denne måde sikres virksomhederne, at konsulenterne er bedst muligt uddannet til at yde den service, som virksomhederne fortjener - og forventer. Samtidig skabes et netværk og fællesskab blandt regionens erhvervs- og turismekonsulenter - hvilket også kommer erhvervslivet tilgode. 8

9 Service - rettet mod iværksættere og nye virksomheder I 2014 kom der Mere Fart på SETs service overfor iværksættere og nye virksomheder. Som omtalt tidligere, er Mere Fart navnet på SETs nyudviklede set-up indenfor iværksættervejledning. Projektet er 2. del af taskforceprojektet På vej til Vækst og derfor støttet af Region Midtjylland og Skive Kommunes Vækstpulje. Bedst mulig ballast Mere Fart konceptet består af flere enkeltdele, der er beskrevet side 13. Målet med projektet er at give iværksætterne den bedst mulige ballast for at kunne starte og drive virksomhed. Iværksættervagt SETs etableringsvejledere kunne i 2014 træffes til iværksættervagt i STEP1 en gang ugenligt, hvor alle interesserede var velkomne til en snak om at være selvstændig. Netværkscafé En gang om måneden var iværksættervagten samtidig en del af Netværkscaféen, hvor interesserede iværksættere - ganske gratis - kunne få rådgivning af en advokat, en revisor og en marketingmand. Fortsat mange iværksættere Godt 90 iværksættere fik - sideløbende med implementering af Mere Fart - vejledning via SETs ProStart ordning.. I Mere Fart ser vi primært iværksætterne i forbindelse med Netværkscaféen i SETP1, hvor de umiddelbart kan få såvel iværksættervejledning fra SETs konsulenter som specialiseret rådgivning. SET vejleder naturligvis fortsat de iværksættere, der henvender sig udenfor Netværkscaféen. Stor tak til samarbejdspartnerne Igen i år har Skiveegnens lokale specialiserede rådgivere og erfarne virksomhedsledere bakket utrolig flot op om SETs iværksætteraktiviteter. De stillede gratis deres viden og tid til rådighed - f.eks. i forbindelse med ProStart, iværksætter- og andre opkvalificerende events, Netværkscafé og Mentornet. Uden deres opbakning ville SET ikke kunne give iværksætterne den nødvendige ballast for at starte og drive virksomhed. 9

10 Service - rettet mod iværksættere og nye virksomheder Virksomhedsfællesskaber Iværksætterhuse, rugekasser, erhvervsparker. Kært barn har mange navne, men der dukker fortsat flere af den slags virksomhedsfællesskaber op. For at fremme den fælles iværksætterånd på Skiveegnen, vil SET følge udviklingen i de forskellige fællesskaber. Dette sker dels for bedst muligt at kunne være til rådighed for fællesskaberne, dels for at kunne henvise iværksættere og virksomheder til det fællesskab, der matcher den enkelte. I 2014 havde SET primært tilknytning til to af husene: JAMO Huset, Glyngøre og STEP1, Skive, men følger samtidig de øvrige virksomhedsfællesskaber i Skives industrikvarterer og de nye fællesskaber i bl.a. Jebjerg, Durup og Rødding. Next Step SETs direktør deltager i styregruppen for initiativet Next Step, hvis formål er introducere egnens unge til begrebet iværksætteri. Dette gøres ved at skabe et rugemiljø ved at binde uddannelsesmiljø og erhvervsliv sammen om iværksætteri og innovation. Bag initiativet står Skive Tekniske Skole, Skive Handelsskole, Erhvervsakademi Dania og SET. BootDays SET har deltaget i Erhvervsakademi Danias BootDays med vejledning/rådgivning til de studerende. SET har plads i STEP1s bestyrelse og har i det forløbne år deltaget i såvel møder med bestyrelsen som husets koordinator om samarbejde og aktiviteter. SETs netværkscafé/iværksættervagt afvikles fast i STEP1, der også har mulighed for at huse iværksættermøder og -arrangementer. 10

11 Udviklingsprojekter - erhvervsservice på en anden måde SETs udviklingsprojekter er en vigtig brik i det store samlede puslespil, der skal skabe vækst og udvikling i den enkelte virksomhed og dermed også for hele egnen. Hos SET går erhvervsudvikling og turismeudvikling hånd i hånd. I Årsberetningen har vi dog for overskuelighedens skyld delt det op i eksisterende virksomheder, iværksættere og turisme. Udviklingsprojekterne er oftest udsprunget af SETs samarbejde med Skive Kommune via Erhvervspolitikken og Turisme- og oplevelsespolitikken eller af ønsker fra erhvervet og vil typisk være støttet af lokale, regionale, nationale eller internationale puljer. Store udviklingsprojekter fokuserer på udvikling af den enkelte virksomhedsejer/ leder eller den enkelte virksomhed. I nogle tilfælde er målgruppen en bestemt gruppe/branche andre gange bliver brancherne blandet. Mange vil måske tænke Det projekt er da vist gået min næse forbi, fordi man måske ikke har bidt mærke i, at udviklingsprojekterne har stået bag nogle af de mange møder, kurser, workshops og forløb, som SET har inviteret til i årets løb. 11

12 Fokus på - eksisterende virksomheder Mange af SETs kollektive forløb, kurser og wokshops er målrettet mod eksisterende virksomheder, der allerede er godt etableret. Nogle projekter har en specifik målgruppe, mens andre er åbne for virksomheder fra alle brancher og i alle størrelser. Skiveegnens turismeaktører indgår naturligt i de projekter, hvor det er relevant for den enkelte. Når turismeprojekter er nævnt selvstændigt, skyldes det, at nogle af disse projekter - via støtte fra Region Midtjylland, Midtjysk Turisme og Skive Kommune - er målrettet netop turismeaktører. Blandt de projekter, der i 2014 har været tilbudt egnens virksomheder er: MentorNet Skive Målet med MentorNet er at matche en erfaren og komptent leder med en mindre erfaren, der er på vej mod nye mål. Mentor stiller vederlagsfrit sin viden og erfaring til rådighed via støtte og sparring til den mindre erfarne kollega i dennes personlige, faglige og forretningsmæssige udvikling. Ejerskifte Danmark Et nationalt projekt, der gav SET mulighed for at sætte fokus på ejerskifte hos lokale virksomheder sammen med professionelle rådgivere. Via Ejerskifte Danmark fik de involverede virksomheder mulighed for at sætte fokus på processen, således at de med hjælp fra virksomhedens sædvanlige rådgivere kan få det bedst mulige ejerskifte, når tiden er inde. Fremtidens industrielle forretningsmodeller For at geare sig selv og virksomheden til vækst, fik ejere/ledere af vækstorienterede produktionsvirksomheder tilbuddet om at deltage i et gratis, individuelt 3-trins vækst-og udviklingsforløb med hjælp fra nogle af Danmarks bedste konsulentvirksomheder. 5 lokale virksomheder deltog i det store kompetenceforløb, hvilket var det forventede antal. Bag tilbuddet stod bl.a. Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland og VIA University College. 12

13 Tilbud til - iværksættere og nye virksomheder Et af SETs mål er at sikre, at egnens iværksættere bliver rustet bedst muligt til at starte og drive egen virksomhed. Mere Fart Mere Fart er 2. del af Taskforce projektet På vej til vækst - et helt nyt og nytænkende setup. Formålet er at fremme iværksætterkulturen ved at hjælpe den enkelte iværksætter og virksomhedsejer med at definere vækstambitioner, så virksomhedernes vækstpotentiale styrkes og udnyttes optimalt. Målet er at tilbyde målgruppen deltagelse i fælles kompetence- og udviklingsforløb, individuel sparring og virksomhedsnetværk - med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer. Blandt de mange aktiviteter har været: Springbrættet. 5 hold á deltagere. 3 dages-forløb med individuel sparring Hjemmeside med fokus på alt det, en iværksætter har behov for Iværksætterbog (elektronisk free-be) Virksomhedsbesøg to gange årligt hos spændende lokale vækstvirksomheder START UP: fokuserede møder med fagligt indhold Mentorpanel med pitch af virksomhed Netværkscafé med individuel specialiseret rådgivning, 1-1 vejledning v/sets konsulenter samt networking Faglige kurser, møder og kompetenceforløb (nævnt under events) Mere Fart er afviklet i samarbejde med Team2 og er støttet af Region Midtjylland og Skive Kommune BID Business Innovation Denmark SET var med i skabelsen af BID efter oplæg fra Silicon Valley i Californien. BIDs mål er at hjælpe iværksættere og virksomheder med at udnytte gode ideer / patent / spin-off hen imod skabelse af succesfulde vækstvirksomheder. Visionen hedder Fra håndværk til industri og investeringsselskabet BID kan bidrage med rådgivning og kapital på 100% no cure - no pay basis. Iværksætter/udviklingshuse SET har et tæt samarbejde med STEP1 i Skive og JAMO Huset i Glyngøre - og holder ligeledes kontakt med de nye udviklingshuse, der skyder op i kommunen (se side 10). 13

14 Udviklingsprojekter - på energiområdet Energi i Væksten SETs tre-årige projekt Energi i Væksten (EiV) arbejder for at skabe aktiviteter, der kan binde lokale virksomheder sammen med eksisterede / opståede projekter indenfor miljø og grøn energi. Målet er at skabe produktudvikling i de involverede virksomheder og at skabe en ny vækstplatform i området, herunder flere arbejdspladser. EiV har igangsat eller bidraget til aktiviteter, hvis formål ligger indenfor de to overordnede formål i projektet og har lanceret en website, der har fokus på spændende og succesfulde cases. I 2014 har EiV særligt arbejdet med temaerne: forgasning grøn omstilling servitization smart technologies. For at sikre de mål, der er opstillet i resultatkontrakten med Region Midtjylland, har EiV en styregruppe, hvor bl.a. Skive Kommune, Region Midtjylland, SET og DI har sæde. En koordinationsgruppe giver faglige input og fungerer som sparringspartner for projektledelsen. I sidstnævnte sidder repræsentanter fra bl.a. Skive Tekniske Skole, AU, AAU, energiselskaber, Energibyen Skive samt 6 af kommunens fremmeste virksomheder indenfor energi og miljø. Ved udgangen af 2014 havde i alt 120 virksomheder været involveret i Energi i Vækstens aktiviteter - heraf 18 direkte i projekter. Rethink Business/Genbyg Skive Projektets mål er at udvikle forretningsmodeller for miljørigtig nedbrydning / genanvendelse af materialer fra gamle huse. SET var i 2014 ansvarlig for udarbejdelse af 3 business cases for genbrug af byggematerialer: Nedbryderuddannelse Materialedatabase Genanvendelse af gamle mursten. Kommunale energiprojekter SET deltager i styregruppen for de kommunale udviklingsprojekter Energihuset +Punktet og GreenLab Skive 14

15 Netværk - faglig sparring med erfaring Formålet med SETs virksomhedsnetværk og-grupper er dels at skabe sammenhold, sparring, samarbejde og fortrolighed deltagerne imellem - dels at udvikle deltagernes sociale og faglige kompetencer. SETs medarbejdere er tovholdere på netværkene og står for afvikling af det praktisk i.f.t. møderne - inkl. det faglige og kompetenceudviklende indhold i møderne efter deltagernes ønsker og behov. Ejerledernetværk At være ejer og samtidig daglig leder af en virksomhed med flere ansatte er en helt speciel konstellation. To af netværkene - med henholdsvis 9 og 10 aktive deltagere - er derfor målrettet denne gruppe erhvervsledere, hvis job giver helt speicelle udfordringer. Succesen for disse to netværk ligger i den fortrolighed, som deltagerne har oparbejdet. En fortrolighed, der gør, at de frit kan bruge hinanden som sparringspartnere i forhold til specifikke spørgsmål og konkrete problematikker fra hverdagen. Godt i gang Dette netværk består ligeledes af ejerledere. Dog havde netværkets 10 deltagere ved netværkets start ikke mange ansatte - og derfor andre udfordringer i hverdagen end deltagerne i de to øvrige ejerledernetværk. Også dette netværk er lukket for yderligere tilgang. Kvinder på Vej Med udgangspunkt i de udfordringer, der ligger i at være iværksætter og kvinde, tager netværkets deltagere såvel konkrete virksomhedsrelaterede emner op som emner, der er relevante for at få arbejds- og privatlivet til at hænge sammen. MentorNet Skive Mentorerne mødes jævnligt i et fælles netværk, hvor deltagerne udveksler erfaringer og får fælles input udefra. Mentornetværkets medlemmer deltager også i SETs mentorpanel. Den opbyggede fortrolighed er også årsagen til, at begge de to ejerledernetværk er lukkede for yderligere tilgang. 15

16 Netværk - faglig sparring med erfaring Kurser og forløb skaber netværk Mere Farts 3-dages Springbræt-forløb og øvrige kompetenceudviklende forløb skaber automatisk uformelle netværk, hvor deltagerne på tværs af brancher lærer hinanden at kende. SET skaber rammerne - og lægger grunden til de kommende års samarbejde virksomhederne imellem. Faglig sparring med erfaring Ud over de nævnte netværk og samarbejder, findes der såvel lokalt som regionalt og internationalt et utal af professionelle erhvervsnetværk, der binder deltagerne sammen - på kryds og tværs. Via netværkene vil der altid være én, der kender én - der kender en anden. 16

17 Events - med fagligt indhold Naturlig samarbejdspartner SET ønsker via fagligt relevante og udviklende arrangementer, kurser og forløb at være iværksætternes og erhvervslivets naturlige samarbejdspartner indenfor kompetenceudvikling. Gennem de mange arrangementer håber centeret at kunne motivere egnens virksomhedsejere- og ledere til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Via taskforceprojekter, Skive Kommunens Vækstpulje og Energi i Væksten har SET kunnet invitere nogle af landets ypperste indenfor hver deres felt oftest endda gratis for deltagerne. I 2014 nåede det samlede deltagerantal op på fordelt på ca. 65 forskellige arrangementer. I dette tal dog ikke medregnet arrangementer i regi af Energi i Væksten. Øget kendskab til SET Flertallet af arrangementerne afholdes i SETs mødelokale, hvilket giver deltagerne et øget kendskab og en naturlig tilknytning til centeret. 17

18 Events - med fagligt indhold Ud over møder og workshops i regi af Energi i Væksten og arrangementerne i Mere Fart regi: Netværkscafé, START UP, virksomhedsbesøg, mentorpanel, Springbræt-forløb m.m. nævnes her et udsnit af SETs arrangementer i 2014: Julebusiness (foredrag m/casper Blom) Kunden i centrum (forløb for detailhandlen) Sociale medier (kursus inkl 10 konsulenttimer) LIcence to TRHILL værtskabsforløb LinkedIn for begyndere og LinkedIn for øvede Mand & Bil Opgaver for Skive Kommune Pensionsmøde med vinsmagning Produktkendskabstur for turisterhvervet Præsentation af Beeboard Sourcing og indkøb Sæsonevaluering (turismeaktører) Sæsonstart (turismeaktører) Tidsoptimering Vækst gennem sourcing og indkøb Workshop / fundraising Workshop / Oplevelsesbooking Workshop / udvikling af iværksætterområdet Inspirationsmøde for lokale sommerhusejere Advokatens fyraftensmøder Billedhåndtering inkl gratis fotoshoot Bliv klogere på Google+ Bliv klogere på Instagram, Pintarest og blogging Bliv kundemagnetisk Campingpladsmøde (fælles kampagne) markedsføring (2 kurser á 2 dage) EU udbud (i samarbejde med EiV) Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller Fokus på håndværksvirksomheder Foredrag med Anders Krab-Johansen Foredrag med Stine Bosse Forretningudvikling og innovation Forskningens døgn Grøn industrisymbiose Har du en god ide? Gratis patentrådgivning Infomøde om Kina 3.9 Infomøde om skiltning 18

19 Turistservice - fokus på turister og turismeaktører SET har det overordnede ansvar for og koordinering af turismeserviceringen i Skive kommune. Centeret arbejder målrettet for at yde turister og turismeaktører en professionel service. En service, der forhåbentlig breder sig som ringe i vandet i hele destinationen, så gæsterne føler sig velkomne. Autoriseret turistbureau SET driver et autoristeret turistbureau, hvor medarbejderne servicerer danske og udenlandske gæster samt lokale borgere, der ønsker oplysninger om Skiveegnen. Ligeledes arbejder medarbejdere med produktudvikling samt daglig administration som f.eks. opdatering af hjemmeside og facebookprofil samt udarbejdelse af brochurer, pakketure m m.. for dermed bedst muligt at kunne markedsføre og profilere Skive kommune som turistområde. Herregårdenes Dag. På Skiveegnen ligger de gamle, smukke herregårde tæt. De fleste er privatejede og holder normalt ikke åbent for offentligheden. I 2014 inviterede SET for 11. gang til Herregårdens Dag, hvor 12 af de lokale herregårde tilsammen tog imod knap 900 gæster. Med støtte fra Real Danias pulje til aktiviteter på herregårde. Overnatningstal for bød på (heraf danske) registrerede overnatninger på hoteller, vandrerhjem, campingpladser og i lystbådehavne, hvilket er status quo i forhold til Den gode sommer havde især positiv effekt hos kystnære campingpladser og i lystbådehavne. Oveni dette tal kommer overnatninger i feriehuse på Skive-egnen. Overnatningstallet er endnu ikke opgjort for 2014, men i 2013 var tallet

20 Udviklingsprojekter - rettet mod turister og turismeaktører SETs overordnede køreplan på turismeområdet er Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik (TOP), der er udarbejdet med input fra turismeaktørerne. SET og Skive Kommune har i 2014 afsuttet arbejdet med TOP I og de planlagte aktiviteter samt forberedt den nye politik for perioden kaldet TOP II. Turismefokuseret erhvervsservice Taskforceprojektets mål er at identificere vækstvirksomheder og understøtte virksomhedernes behov for tilførsel af viden og kompetencer - for på den måde at skabe øget omsætning og beskæftigelse indenfor turisme og oplevelseøkonomi. Ud over besøg hos ca. 75 turismeaktører, har SET inviteret til et utal af kompetenceudviklende kurser og forløb, med bl.a. følgende overskrifter: Verden bedste Værter, Digitale medier, forretningsudvikling og innovation, Søgemaskineoptimering, Salg. Projektet har bragt SET tættere på turismeaktørerne og skabt en unik mulighed for at opgradere såvel mennesker som virksomheder. Via projektet har turismeaktørerne fået mulighed for at blive screenet til Væksthus Midtjyllands tilbud om specialiseret erhvervsservice. Projektet er støttet af Region Midtjylland, Midtjysk Turisme og Skive Kommunes Vækstpulje. Klyngesamarbejde Kommunens turismeklynger Glyngøre, Fur, Spøttrup og Skive er valgt, fordi foreninger og turismeaktører netop i disse områder har vist stor energi og stort lokalt sammenhold. SETs rolle i klyngesamarbejdet er at understøtte de projekter og initiativer, som klyngerne sætter i gang og kompetenceudvikle turismeaktørerne bl.a. via turismefokuseret erhvervsservice og SETs øvrige tilbud. Via klyngerne skabes netværk, som alle parter kan profitere af - både i de konkrete og fremtidige samarbejder. Skive er foregangskommune for klyngesamarbejde og de lokale klyngetiltag har national bevågenhed. Trolderuterne Trolderuterne er sjove, spændende og lærerige naturruter for børn og deres voksne i Skive og Viborg kommuner. Ruterne skal vække børnenes interesse for kultur og natur - med udgangspunkt i GPS koordinater. Den første rute blev indviet 29/4 - og nye kommer fortsat til. Ialt blev der i 2014 indviet 33 trolderuter - heraf 28 i Skive kommune. Hjemmesiden havde de første 5 måneder besøgende. Projektet favner både turisme og børnekultur. og har derfor nydt godt af læringsforløbet omkring kulturturisme under Kulturby Fase 1 - med støtte fra Skive Kommunes Landsbyudvalg, LAG Skive og Friluftsrådet - er afsluttet, og en ny fase er under forberedelse. 20

21 Udviklingsprojekter - med Limfjorden i fokus Limfjorden i fokus Skive kommune har 180 km kystlinje til Limfjorden og det er derfor naturligt at satse på aktiviteter og oplevelser ved, i og på fjorden. Limfjordsbussen Limfjordsbussen var et 3-årigt udviklingsprojekt / klyngesamarbejde mellem Skive og Morsø kommuner om sejlads med gæster mellem Nykøbing, Fur og Glyngøre. Projektets mål: At flytte gæster rundt i området. SET har være tovholder på Limfjordsbussen og har stået for driften. Efter projektudløbet 31/12-14 overtager Morsø Turistbureau konceptet og navnet - med sejlads mellem Nykøbing og Fur. Netværk Limfjorden Netværk Limfjorden (samarbejde mellem 9 Limfjordskommuner) har som én af sine sidste aktiviteter stået bag et fælles projekt vedr. Rute 12, den fælles Limfjords cykelrute. Netværk Limfjorden har ligeledes varetaget farvandsafmærkningen og deltaget i projektet Marifus. Limfjordsfortællinger Storeytelling fortæl den gode historie. Det er essensen af Netværk Limfjordens Limfjordsfortællinger, hvor lokale, dedikerede mennesker fortæller om lige netop deres sted om kultur, historie, natur, om mennesker der var engang eller om deres egen spændende virksomhed. SET er koordinator på de mange fortællinger - et koncept, som de seneste år blive kopieret flere steder. Limfjordsfortællinger fortsættes i regi af Enjoy Limfjorden. Enjoy Limfjorden Samarbejdet mellem Skive, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner (fra 1/ også Viborg) har øget mersalg og øget turisme som mål. Blandt de mange opgaver/projekter kan nævnes: Fødevarearrangementer med kokkene Tareq Taylor og Nicolai Kirk. Arbejdsgrupper, der bl.a. har arbejdet med udvikling af cykelturismen omkring Limfjorden. Lystfiskerturisme Besøg af udenlandske bloggere Messe Smak på Danmark i Oslo. Fælles markedsføring, bl.a. madmagasin. 21

22 PR & markedsføring - SETs ansigt udadtil Et af SETs fokusområder er at synliggøre Skive som et godt sted at bo, arbejde, starte virksomhed og tilbringe sin fritid. Endvidere er der løbende fokus på at synligøre SET og centerets mange aktiviteter og tilbud samt at fortælle de mange positive historier fra Skiveegnen. Dette sker på mange forskellige fronter: Brochurer og foldere, messedeltagelse, annoncer, hjemmesider og andre elektroniske medier, SET NEWs og løbende pressebearbejdning. Via visitskive.dk kan interesserede få svaret på det meste - uanset om det handler om start og drift af virksomhed, relevante udviklingsprojekter eller søgning på Skiveegnens mange turismeaktører og -oplevelser. Her findes også indgangen til websiderne for MereFart og Energi i Væksten. Facebook Profilering af egnen foregår ligeledes på SETs og VisitSkives Facebookprofiler samt via VisitDenmark, Netværk Limfjorden og Enjoy Limfjorden. Med den nye turismehjemmeside er SET nu en del af den store visit -familie sammen med ca. 70 andre turistbureauer og destitioner med VisitDenmark som den overordnede paraply. Hjemmesideløsningen er specialudviklet til turismen, hvilket gør den genkendelig for turister og gæster. Løbende pressebearbejdning SET sender målrettede, aktuelle pressemeddelelser til lokale og regionale trykte og elektroniske medier. Målet er at gøre opmærksom på centerets mange aktiviteter og tilbud samt at fortælle de mange positive historier fra Skiveegnen. Den lokale presse har jævnligt deltaget i og rappportere fra SETs arrangementer, ligesom lokale og regionale elekroniske medier har omtalt SETs arrangementer. Egne brochurer og foldere Blandt SETs egne turismeudgivelser kan nævnes: Bed & Breakfast folder, reviderede udgaver af de meget populære cykel- og vandreruter samt opdatering af relevante tema- og turfoldere. 22

23 PR & markedsføring - SETs ansigt udadtil Relevante messer SET har deltaget i / være repræsenteret på relevante turisme-, iværksætter- og erhvervs/uddannelsesmesser - og i andre sammenhænge, hvor SETs tilstedeværelse er relevant for målgruppen. RENT LIV standen på feriemesserne i BellaCenter og Herning havde flot opbakning fra turistaktørerne og pæne besøgstal. Målrettet markedsføring SET annoncerer i relevante landsdækkende danske og udenlandske turismemedier - i relevante lokale foldere, programmer og magasiner når det er relevant mht iværksætteri og turisme samt i lokale medier i forbindelse med events. Succes for nye markedsføringsformer SET er altid åben for nye måder at promovere Skiveegnen på, som f.eks.: #Fuur: en Hatchtag kampagne, som Fur igangsatte. Bloggerbesøg: SET var endvidere involveret, da Enjoy Limfjorden inviteret bloggere fra bl.a. Tyskland, Norge og Holland på meget vellykkede besøg - mod efterfølgende omtale på bloggen. VisitSkive - oplevelser for alle sanser Brochuren er SETs turismeflagskib, der giver overblik over alt det, Skiveegnen har at byde på: maritime oplevelser, smuk afvekslende natur og det gode liv med kreative, kulturelle tilbud og spændende spisesteder. Visit Skive bruges af danske og udenlandske turister og af lokale borgere, der bruger brochuren som opslagsværk og inspiration. Ligeledes ligger brochuren hos lokale turismeaktører og virksomheder, hvor gæster og samarbejdspartner kan få kendskab til Skiveegnen. Turistbrochuren ligger endvidere hos lokale, regionale og nationale turistbureauer og -aktører. SET News SETs nyhedsbrev udsendes til 900 modtagere 4 gange årligt. Her har centeret mulighed for at fortælle om aktuelle tiltag og relevante projekter, ligesom eksterne meningsdannere kan give deres mening tilkende om et aktuelt emne. SET NEWS vil i det nye år blive fulgt op af elektroniske nyhedsbreve. 23

24 Møder og aktiviteter - med samarbejdspartnere Skiveegnens Erhvervs -og Turistcenter SETs bestyrelse afholder 6 årlige møder., hvor også centerets direktør deltager. Regionale samarbejdspartnere Blandt SETs vigtigste regionale samarbejdspartnere er: Midtjysk Turisme, Region Midtjylland, Væksthus Midtjylland, Enjoy Limfjorden, Netværk Limfjorden. Uddannelsesinstitutioner For at skabe vækst og udvikling hos egnens erhvervsliv, har SETs medarbejdere et tæt samarbejde med Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Erhvervsakademi Dania, AAU og AU. Den lokale del af dette samarbejde samles i Uddannelsesrådet i Skive (URiS), hvor SET har en observatørplads. Skive Kommune SETs medarbejdere havde igen i 2014 et tæt samarbejde med Skive Kommunes afdelinger og forvaltninger - primært Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og embedsmændene i Erhverv- og Udvikling. Blandt disse samarbejder var: KUBE Light AAU samarbejde PR-grupper Erhvervspolitik Turisme- og oplevelsespolitik Væksttaskforce Energibyen Skive Energihuset +Punktet Rute 34 Rethink Kulturturisme KulturPlanstrategi Next Step UNESCO Verdensnaturarv Greenlab m.fl. Hovedparten af disse samarbejder er omtalt relevante steder i årsberetningen. 24

25 Samarbejdspartnere - vejen til at komme videre Blandt SETs mange samarbejdspartnere er: Aalborg Universitet, AAU ASNET Board CBS Executive Central Denmark DAMRC DANA Dansk Erhvervsfremme Dansk Industri Dansk Turismefremme Energibyen Skive Enjoy Limfjorden Erhvervsakademi Dania Fursund Turistforening Glyngøre Borger- og Erhvervsforening Kompetence Center Midt Landbo Limfjord Lederne Midt-Nord Limfjorden Rundt MEA s Akademiråd Midtjysk Turisme Netværk Limfjorden Region Midtjylland Skive Handel Skive Handelsskole Skive Kommune Skive Tekniske Skole Spøttrup Turistforening Team2 URiS (Uddannelsesrådet i Skive) VisitDenmark Væksthus Midtjylland Århus Universitet, AU. Erhvervsråd/centre, turistbureauer og kommuner i og udenfor regionen - bl.a. i forbindelse med Netværk Limfjorden, Enjoy Limfjorden, Væksthus Midtjylland, Rute 34 m.m. Lokale, specialiserede rådgivere Et antal lokale, specialiserede rådgivere og virksomhedsledere stillede gratis deres ekspertise til rådighed i forbindelse med rådgivning af - og sparring med - iværksættere og nyere virksomheder i Netværkscaféen samt i Mentorpanelet. 25

26 SETs bestyrelse - pr. 31/ Medlemsvalgte Skive Byråd Observatører Kristen Hedegaard, fmd. Entreprenør KH Maskinudlejning ApS Per Kristensen Forretningsfører Fur Bryghus Peder Chr, Kirkegaard Borgmester Skive Kommune Ann Østergaard Direktør Skive Tekniske Skole Udpeget af URiS Jesper Holm Thorstensen Adm. direktør Dantherm Air Handling Maj-Britt Vestergaard Medejer, Limfjords Camping & Vandland Jan D. Andersen Mdl. EAU Skive Kommmune Christian Bertelsen Vicekommunaldirektør Skive Kommune Udpeget af Skive Byråd Obeservatørerne deltager i møderne uden stemmeret. Kjeld Nørgaard Jakobsen Servicechef EL-CON Tanja Bonde Arrangementschef Kulturcenter Limfjord Arne Spicer LIndgren Fmd. EUA Skive Kommmune LO Skiveegnen Karsten Mortensen Indehaver AV Picture Poul J. Hansen Fmd. LO Skiveegnen SETs direktør er bestyrelsens sekretær, og deltager i møderne uden stemmeret. 26

27 SETs medarbejdere - pr. 31/ Jens Enevold Kristensen Direktør Alice Bank Danielsen Turismechef/souschef Susanne Bitsch Økonomiansvarlig Lise Korsgaard Erhvervskonsulent/ event manager Gert Løkke Leth Udviklings- og erhvervs konsulent Energi i Væksten Thea Lyng Thomsen Energi i Væksten Udviklingskonsulent Leo Ravn-Nielsen Udviklings- og erhvervs konsulent Mie Herskov Erhvervskonsulent / IT-ansvarlig Marlene Rasmussen Udviklingskonsulent (barsel i 2014) Kirsten Borger Udviklingskonsulent Janne Kragh Pedersen Udviklingskonsulent Anne Ginnerup Energi i Væksten Udviklingskonsulent SET havde i ,96 årsværk fordelt på 18 ansatte medarbejdere (inkl. 1 på barsel). I 2014 var endvidere følgende medarbejdere tilknyttet SET: Sune Schmidt Maria Birk Rask Finn Dahl (distibution) Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder Lisbeth Hedegaard Sekretær Mette Yde Andersen Sekretær 27

28 Et center med power - SETs 5 pinde udvikling SET... udvikler innovative turismetilbud faciliterer erhvervs- og turismeprojekter er tovholder i lokale udviklingsprojekter skaber rammer for ny teknologi og bæredygtighed iværksætteri SET... tilbyder indiduel, gratis vejledning og sparring afholder iværksætterkurser og -caféer finder udviklingsmulighederne via MentorNet Skive understøtter flere spændende iværksættermiljøer events SET... udbyder kompetenceudviklende temamøder og kurser tilrettelægger og deltager i messer og udstillinger arrangerer Skive City events huser events, der sætter Skiveegnen på landkortet service SET... tilbyder uvildig og fortrolig vejledning og sparring yder kompetent service overfor turister og borgere formidler kontakt til rådgivere og samarbejdspartnere medvirker til vækst og udvikling på Skiveegnen netværk SET... varetager tovholderfunktionen i en række netværk skaber opkvalificerende udviklingsforløb muliggør samarbejde mellem deltagerne etablerer nye netværk 28

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Business Innovation GLYNGØRE Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt S O C I A L E N E T V Æ R K» F R A H Å N D V Æ R K T I L I N D U S T R I «I V Æ R K S Æ T T E R H U S Business Innovation GLYNGØRE

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Årsberetning 15. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 15. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 15 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer The SET way 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Udviklingsprojekter 8 Service, eksisterende

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune

Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar Erhvervsservice i Holstebro Kommune Udvalget for Erhverv og Turisme Holstebro, 17. februar 2014 Erhvervsservice i Holstebro Kommune Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Velkommen til. Nytårskur januar 2017

Velkommen til. Nytårskur januar 2017 Velkommen til Nytårskur 2017 25. januar 2017 Arrangementer i 2017 i Vækst Jammerbugt & Erhvervsforeningen Nytårskur 25. januar Årlig inspirationsdag for detailbranchen 30. januar Kursus idigital markedsføring

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Viljen til vækst - evnen til at turde

udvikling iværksætteri events service netværk Viljen til vækst - evnen til at turde Nr. 1 MARTS 2014 Viljen til vækst - evnen til at turde Læs indlæg fra Arne Spicer Lindgren, fmd., Erhv. og Arb.markedsudv., Skive Kommune udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Erhvervs-

Læs mere

Årsberetning 12. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 12. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 12 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Kort om SET 4 Indledning 5 Medlemmer 6 Udviklingsprojekter, virksomheder 7 Udviklingsprojekter, iværksættere

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland

Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015. Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling Region Midtjylland, 14. januar 2015 Præsentation af midtjyske væksttilbud og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Statusnotat om iværksætterstrategien

Statusnotat om iværksætterstrategien Statusnotat om iværksætterstrategien 9. august 2017 Sagsid: 24.10.00-g01-3-16 Ballerup Kommunes iværksætterstrategi blev vedtaget i Erhvervs- og beskræftigelsesudvalget (EBU) den 17. august 2016. Dette

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere