MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr november 42. årgang Issn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 11 18. november 42. årgang 2009-2010. Issn 1903-3400"

Transkript

1 MOK.dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr november 42. årgang Issn

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! Onsdag: MOK nr 11, årgang 42 udkommer -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, Torsdag: SATS kursus i akut luftvejshåndtering, kl. 16, s. 7 Sundhedspolitik foredrag, kl. 17, s. 5 -Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs midlertidige lokaler i Sygeplejeskolen på Nørre Allé 6, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på Fredag: Fredagsgudstjeneste i en kirke, kl , s. 5 PANUM ELECTRIC, kl. 14, s. 6 Lørdag: Fisketur for mænd og drenge, se WWW Kursus i Hurtiglæsning, se WWW Søndag: Tavlekridt udskiftes på alle landes skoler, kl. 12 Lav din egen papbil, se WWW Mandag: MOK's DEADLINE Information om studier i udlandet, kl. 13, s. 4 IMCC informationsmøde, kl. 19, s. 6 Tirsdag: SAKS foredrag: Hvordan bliver man kirurg?, kl , s. 6 Denne reaktion HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges fårside: Jannie/MOK.red.

3 MOK's fædre I denne uge har mok s fædre kun fået et enkelt spørgsmål. Det er dog meget specifikt og ret kedeligt, så med mindre du er vildt kedelig eller godt kan lide at gå til duelighedsbevis-prøver så bare hold op med at læse. "Hej MOK. Jeg har lige taget sådan et sejlerbevis, men har ikke helt styr på lanternerne endnu. Så om natten, hvordan skal jeg markere min minestryger, hvis jeg skal trække et 205 meter langt grundstødt, kabeltrukkent uddybningsfartøj fri, imens jeg fisker? '' Det skal lige nævnes at min minestryger ikke manøvrerer så godt, fordi den stikker meget dybt i vandet. Situationen sker faktisk oftere end man går og tror. mvh Bjarke" Ja, det første man som skarp læser bemærker er naturligvis at bjarke har et uddybningsfartøj som er 205m langt, en minestryger og i øvrigt fisker... Det vidste MOK ikke, men vi er imponerede. Først prøvede undertegnede at ringe til min egen far (farmia), men han tog ikke telefonen (det begynder at virke som om han screener...), dernæst prøvede jeg min storebror, som ganske vist ikke er MOK s far, men han tog heller ikke telefonen. Dernæst ringede jeg til min mor, som var til møde og ikke havde tid til at snakke og endelig fik jeg fat i min stedfar som ikke var helt sikker på at jeg måtte låne bilen, men som i det mindste godt gad snakke med mig! Nå, men næste punkt på dagsordenen var naturligvis google, og jeg kan varmt anbefale lanternen.dk - et site om multihallen med to håndboldbaner og 15 badmintonbaner! Jeg prøvede naturligvis at google "minestryger skibslys" og nummer fire hit gav et overskriften "Skibslys - Ring på og hør nærmere", så det prøvede jeg naturligvis. Det var Codan forsikrings båd-forsikringslinie hvor jeg fik fat på en vældig flink herre hvis navn er redaktionen bekendt. Han vidste dog ikke særlig meget om skibslys, og forstod faktisk ikke helt spørgsmålet. Han var heller ikke far til nogen, så den ledetråd endte ret blindt. jeg skal trække et 205 meter langt grundstødt, kabeltrukkent uddybningsfartøj fri, imens jeg fisker? MOK'S FÆDRE Vi prøvede også at kontakte markus' far, men han tog ikke telefonen... '' Næste bud var naturligvis SOK (søværnets operative kommando), hvor vi fik fat i vagthavende - Oversergent Jensen, som umiddelbart syntes spørgsmålet var meget mærkeligt. Han svarede således: "Jeg har kikket på teksten. Det er virkeligt noget sludder!!!! Jeg tror at han laver sjov med jer!!!! Man kan jo ikke fiske på samme tid som man udfører slæbeassistance! Alt det andet kan heller ikke lade sig gøre!!!!!! Som man siger på engelsk He is pulling your leg Med venlig hilsen Oversergent Jensen" '' drejer sig om samme havn). Jeg synes ikke det er pænt hvis bjarke hiver os i benet... Det skal naturligvis lige nævnes at Oversergent Jensen er far til to (det vides ikke om det På MOK lader vi os naturligvis ikke slå ud over den slags. og vi gik videre. Vi fik fat i en form for ekspert, som rent hypotetisk godt engang kan blive far til en der skriver for MOK. Asbjørn Hasselager svarer således: "Hej mok Søsportens regler er jo som altid at man hellere skal tænde for meget lys end for lidt. Derfor må vi først tage os af det styrende fartøj (Minestrygeren): Når skibet sejler skal du, da du er motordrevet, føre: en agterlanterne (hvid synlig 135 grader med centrering agter. '' På styrbord side skal trekant sidde grøn markering synligt de næste 112½ grader frem mod stævnen og derefter på bagbord side føre rød lanterne 112½ bagbord fra stævnen til punktet hvor det hvide agterlys tager over. Da du er for motor skal du føre toplys synligt 360 grader rundt. Da du er minerydder er du nok over 50 meter og skal derfor have 2 lys. Et i stævnen og et agter. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Eva Helsing bygning , 5. semester, bachelor: Eva Helsing bygning , 6. semester, bachelor: Lili Hansen bygning , 1. semester, kandidat: Lone Grøn Lauersen bygning , 2. semester, kandidat: Lili Hansen bygning , 9. semester, kandidat: Henriette Gulløv bygning , 10. semester, kandidat: Dortea Koldborg Jepsen bygning 11. semester, kandidat: Anna-Lise Lindahl bygning semester, kandidat: Hanne Ritter Nørgaard bygning Man kan jo ikke fiske på samme tid som man udfører slæbeassistance!......oversergent Jensen Kabel:3 røde 360 grader i uddybning: rød hvid rød øverst samt 2 røde på bagbord og 2 grønne på styrbord. (hvis du er under 50 m er det ikke et krav men stadig iorden og godt sømandsskab at vise 2). 3 Der skal være 3 grønne lys siddende i trekant (synlige 360 grader). De skal naturligvis kun være tændt hvis du rydder miner! Ellers er det jo bare et almindeligt skib. Derudover siger du at du fisker og her er det afgørende om du trawler eller ej: med trawl: grøn over hvid synligt 360 grader uden trawl: rød over hvid synligt 360 grader '' Mht til at være hæmmet af dybgang skal du føre: 3 røde over hinanden synligt 360 grader. Mht til at du slæber gælder følgende: da uddybningsfartøjet ikke virker og blot slæbes rundt betragtes det bare som en pram eller andet slæb. og da det er over 200 m gælder særlige regler. Lanterneføringen er derfor: For selve slæbebåden (den der slæber): 3 hvide toplys synlige 360 grader rundt. Derudover skal vises et gult slæbelys synligt 135 grader centreret fra agter. Det skal sidde over dit hvide agterlys. Da slæbet er over 200 m skal der sidde hvide lys guirlander langs kanterne af slæbet. Slæbet skal desuden vise 135 grader synligt hvidt agterlys og grønt 112½ grader synligt grønt lys på styrbord og tilsvarende 112½ grader synligt rødt på bagbord. Mht kabeltrukken, grundstødt og uddybning er dette ikke aktuelt da det er under slæb og ikke fungerer som dette. For disse er reglerne dog i øvrigt: Kabel:3 røde 360 grader i trekant uddybning: rød hvid rød øverst samt 2 røde på bagbord og 2 grønne på styrbord. grundstødt giver: 2 røde over hinanden synligt 360 grader samt normale ankerlys. Alt i alt kan siges at ovenstående er noget af en lyssætning. Bjakre siger jo at det tit kan opstå og det vil jeg da ikke betvivle. I praksis er det nok sådan at hvis '' man ser SÅ MANGE LYS tændt så sejler man meget langt udenom, for det kan være svært at overskue de forskellige differentialdiagnoser på lanternerne. Man kunne jo frygte at det var flere forskellige skibe der lå tæt på hinanden og så bliver det for alvor mudret. Lidt ligesom en kol patient med pneumoni og mange komorbiditeter.. (Det er iøvrigt også lovpligtigt at holde sig meget langt fra mineryddere) - nok mest for at undgå at blive sprunget i luften. Det var alt - håber jeg kunne hjælpe Bjarke. Til Bjarke: Du kan jo prøve at træne dit øje ved at tegne alle lanternerne ind på et papir og se hvor mange forskellige skibe der ligger ved siden af hinanden du kan forestille dig!" Ja, her på MOK er vi jo meget glade når der er folk der vil træde til og hjælpe, så tak til Asbjørn. Til Bjarke har vi bare at sige at vi håber du ikke hiver os i benet, og hvis du gør, så lad lige være! I øvrigt skal du være velkommen til at spørge farmia selv næste gang du ser ham hvis du absolut vil have svaret fra en af MOK's fædre (julefrokosten d. 13. er et godt bud). Der er dog en overhængende risiko for at han siger han ikke gider svare på tåbelige spørgsmål... Men i øvrigt tak for det spændende spørgsmål, og lad mig opfordre til at alle vores læsere sender spørgsmål ind - vi vil gøre alt hvad vi kan for at besvare dem. Mia Joe / MOK.red

4 4 Efterår 2009 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 16/ Christina Olesen Medicin Tirsdag 17/ Jesper Marsner Hansen Medicin Tirsdag 17/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 18/ Theis Skovsgaard Medicin Onsdag 18/ Anine Skibsted Medicin Torsdag 19/ Jesper Marsner Hansen Medicin Torsdag 19/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Tirsdag 24/ Jesper Marsner Hansen Medicin Tirsdag 24/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Onsdag 25/ Theis Skovsgaard Medicin Onsdag 25/ Anine Skibsted Medicin Torsdag 26/ Jesper Marsner Hansen Medicin Torsdag 26/ Jonas Vestergaard Iversen Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver tirsdag Eva Maryl International Hver torsdag Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: STUDIEVEJLEDNINGEN INTERNATIONAL CORNER International Markedsdag KOM OG HØR OM DINE MULIGHED FOR STUDIER I UDLANDET Overvejer du at tage 1-2 semestre i udlandet - enten hos en af vores partneruniversiteter i Norden, EU eller USA, eller selv at arrangere et udvekslingsophold måske i Australien eller USA, så afholder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet for første gang en international markedsdag, hvor udlandsinteresserede studerende fra alle årgange kan komme og høre om deres muligheder. Der vil være stande, hvor danske studerende vil svare på spørgsmål om deres erfaringer på udenlandske universiteter. Derudover vil Det International Kontor samt IMCC være repræsenterede, og der vil være oplæg om University of Iowa, IMCC samt selvarrangerede ophold. Følgende lande vil være repræsenterede: Tyskland. Sverige. Spanien, Norge, Frankrig, Island, Østrig, Belgien, USA (Vanderbilt og Iowa) samt Australien (selvarrangeret ophold). Panum - Vandrehallen ved Dam Auditoriet mandag den 23. november 2009 mellem kl Nu starter lægestudiet allerede på 1. semester Vi skal være læger, ikke kemikere Kemikurset på 1. semester har i mange år været en torn i øjet på os studerende. For det første, har dumpeprocenten gennem mange år været alt for høj. Vi tror på, at alle som optages på medicin er intelligente studerende, som er vant til at læse til eksamen, og kæmpe for sine resultater. Det giver simpelthen ingen mening, at et enkelt kursus som medicinsk kemi år efter år har en dumpeprocent på mellem 25 % og 30 %, når flertallet af studiets andre kurser ligger på under 10 %. Der er 2 mulige forklaringer på den høje dumpeprocent: enten har eksamen været for svær, eller undervisningen for dårlig. Sidstnævnte viser sig også ved, at de studerende gennem mange år har taget privat ekstra undervisning. Dem der har taget kurserne har været meget glade for dem, men det er pinligt, at universitetet ikke selv kan tilbyde den undervisning der skal til for at bestå eksamen, men lader de studerende selv betale for den. Dumpeprocenten har vel at mærke ligget på op mod 30 % på trods af denne massive egenbetaling. For det andet, har kurset tidligere ikke taget studienævnets krav om mere klinisk relevans alvorligt, dette trods gentagne opfordringer. Det har længe været et rendyrket kemikursus, som kun i begrænset omfang har været relevant for os medicinstuderende. Nyt kursus Der skulle simpelthen gøres noget ved kemiundervisningen på 1. semester. Det blev der også gjort. Vi har fået igangsat et nyt kursus med et kraftigt reduceret pensum, et mere cellulært fokus samt mere integration med basal humanbiologi og cellebiologi. For eksempel kommer der ikke længere beregningspørgsmål i enzymkinetik til eksamen. Dette testes i stedet ved en obligatorisk regnetime. Målbeskrivelsen er ændret på mange punkter til, at der mere kræves et overblik over kemien, i stedet for detaljeviden. Vi håber, at dette nye kursus vil gøre privat ekstraundervisning overflødig og give de studerende en ærlig chance at kunne bestå eksamen. Først efter eksamen og evalueringerne i januar 2010, vil vi med sikkerhed vide, om dette er tilfældet. Men at kurset er blevet mere klinisk relevant, er tydelig allerede nu. Fx vil nye medicinstuderende ikke længere skulle gå til obligatoriske øvelser i uorganisk kemi, hvilket vi er meget tilfredse med. Vi er sikre på, at man kan blive en god læge, også selvom man ikke kender litiums flammefarve. Til gengæld kommer der helt nye kemiøvelser i forårssemesteret, med mere fokus på cellebiologi altså en direkte kobling til 2. semester. Vi holder øje med det nye kursus Der er dog stadig mange udfordringer tilbage. Der skal følges op på det nye kemikursus. Demokratiske Medicinere vil sikre, at dette kursus opfylder vores krav om mindsket behov for privat ekstraundervisning, en lavere dumpeprocent, samt at kemiundervisningen holder et tilstrækkelig højt niveau for at forberede de studerende til kurser på og 5. semester som kræver kemisk viden. Det vigtigste er dog, at de studerende selv synes de får et godt udbytte af kurset. Dette vil vi først kunne se i evalueringerne i januar 2010, men allerede nu er det tydeligt, at kurset, bortset fra en del børnesygdomme, kører markant bedre end kemikurset tidligere har gjort. Helt konkret arbejder vi for: At det nye kursus giver de studerende tilstrækkeligt gode muligheder for at bestå eksamen, dvs. at dumpeprocenten falder til samme niveau som andre kurser At studenterevalueringerne bliver taget alvorligt, og at kurset tilpasses de studerendes behov indtil dette kan ses i evalueringerne Valg til studienævnet Så er der igen valg til studienævnet, og dermed også alle studerendes chance for at påvirke studiet. Din stemme gør en forskel! Demokratiske medicinere fik 3 ud af 5 pladser i studienævnet sidste år. Her indtil kan du læse om et af de projekter, som vi har arbejdet med i løbet af året. Du kan stemme i perioden december, og det hele foregår på punkt.ku. Vælg Selvbetjening -> Valg -> Afstemning.

5 STUDIETILBUD 5 VELGØRENHED FORÆR DIN GAMLE HOLE S TIL TANZANIA! Hvis din gamle Hole s Essentials of Human Anatomy and Physiology samler støv på reolen, så forær den til undervisningsbrug i Tanzania! En nem og konkret måde at bidrage til sundhedssystemet. Jeg rejser 19. december til Tanzania, hvor jeg skal i klinik. På Ndolage Hospital har en dansk læge efterspurgt Hole s Anatomy, som hun bruger til at undervise sygeplejestuderende. Hun har derfor bedt mig skaffe så mange eksemplarer som muligt. Hvis du kontakter mig på tlf eller på så tager jeg meget gerne din med! Skulle du ligge inde med Oxford Handbook of Tropical Medicine, er den ligeledes meget efterspurgt på hospitalet. Mange tak, Mvh. Filip Castberg Føljeton: Bibelske Nøgletal- religionen og tallene Afsnit X TALLET 7 Vi har tidligere skrevet om de syv dødssynder. Vi er flere der har set filmen Seven. Vi er nogle der har set filmen Det syvende segl. Jeg og mange andre holder meget af De syv samuraier. Til gengæld har vi ikke set filmen seven pussy one dick. Men alligevel henslæber vi livet i munterhed og sorg i uger, der alle har syv dage. Og det skyldes som alle ved religion. En gang i Australien hørte jeg en sige, at hvis du regner din uge i 7 dage, så er du jøde, kristen eller muslim; selvom 7-dages ugen nu bruges over det meste af verden, så er der stadig folk, der bruger andre kalendere. Historisk har man i Kina f.eks. haft uger på 5,10 og 30 dage og Igbo folket fra Nigeria har en 4 dages uge. Her har det været tradition at opkalde børn efter den ugedag de var født. I så fald skulle jeg havde heddet Nicolaifredag. Men syv er selvfølgelig tallet fra den jødisk-kristne kultur, fordi det tog Herren seks dage at skabe jorden og han hvilede på den syvende (1. Mosebog kap. 2, v. 1). Og det indskærpes senere at fordi Herren hvilede, så skal folket også gøre det (2.mos 31:13-17). I kristendommen overtager man de syv dage, men flytter helligdagen til søndag, fordi det er Herrens dag, den dag Jesus opstod fra de døde. Eller rettere den dag kvinderne kom ud til graven og fandt at den var tom ( Markusevangeliet kap. 16, v. 1-2). Her angives det, at det er lige efter sabbat og at det er den første dag i ugen. Det er nok en overraskelse for de fleste at Søndag er den første dag i ugen. Men også på dette punkt er Danmark blevet sekulariseret, idet det pr 1. jan i overensstemmelse med ISO 8601 blev indført at mandag skulle være den første dag i ugen. Men lad mig slutte med et andet syvtals symbolik. I Det ny Testamentes sidste bog. Johannes Åbenbaring, som er en vision med en masse talsymbolik, pålægges det Johannes at skrive til de syv menigheder i Asien. Der er rigtig mange syvtaller: Syv engle, syv lysestager og altså syv menigheder. Hele skriftet er således en slags brev, men i kap. 2 gives der! " # $% & ''( ) *' +,-. / // , // , mere specifikke anvisninger. Dette vil jeg nu ikke gå mere ind i, men blot nævne at Grundtvig på sin egen sære måde brugte dette som en slags historisk profeti om kristendommen som bevægede sig gennem syv geografiske menigheder/ lande og sprog, alt efter hvor kristendommen i en given epoke havde haft føringen. Denne skabelon brugte han så til at skrive en slags kirkehistorie på vers Kristenhedens Syvstjerne hed den. Jeg kan nævne at den sjette menighed var den nordiske ( og Grundtvigs egen tid), den syvende antog han ville komme i Indien. Men ikke i Kina, for der havde de te, politi og eksamener. Se blog for henvisninger.. ~~~~~~ Kalender Uge 47 ~~~~~~ Foredrag: Lektor Bent Flemming Nielsen: Grænsegængere om Anselm, Mozart og Barth. Foredraget tager udgangspunkt i den iagttagelse, at både middelalderteologen Anselm af Canterbury, komponisten W.A, Mozart og teologen Karl Barth i et bestemt perspektiv kan ses som mestre i begrænsningens kunst. Anselm er i skriftet Proslogion optaget af det, om hvilket noget større ikke kan tænkes, dvs. tankens grænse, Mozarts musik kan høres som en virtuos bemestring af musikkens grænser, mens Barths teologi radikalt medtænker menneskets endelighed og begrænsning. Dermed lægges der op til en overvejelse over grænser og begrænsninger og deres teologiske implikationer. Torsdag d. 19. november, 20:00 23:00 Trinitatis Menighedshus, Pilestræde 67 Fri entré Fredag i Smik Fredagsgudstjeneste i Trinitatis kirke (ved Rundetårn) kl Fredagsfrokost i St. Kannikestræde 8,1 kl Studentermenigheden i København (SMIK) er på Facebook. Meld dig ind i gruppen og bliv holdt orienteret om aktiviteter mv. Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. /

6 BASISGRUPPER 6 Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Hvordan bliver man kirurg? Den 24. november kl Auditorium Hvordan bliver man kirurg? Hvorfor skal man vælge kirurgi? Hvilke muligheder findes indenfor kirurgi? Kom hør et spændende foredrag med Thomas Boel (1. reservelæge, Kirurgisk afd. D, Glostrup Hospital) Thomas har tidligere siddet 4 år i Yngre Danske Kirurgers bestyrelse og er nu associeret medlem til bestyrelsen og sidder i Dansk Kirurgisk Selskabs Uddannelsesudvalg. Foredraget indeholder følgende og meget mere... Hvorfor vælge kirurgi? Hvad skal der til for at blive kirurg - hurtigst muligt! Gode råd om ansættelser mm. Fra eksamensbordet til færdig speciallæge - og hvordan man tyvstarter sin karriere... Hvilke muligheder har jeg som kirurg? Alle de små fif som ikke står nogle steder... Og meget mere Alle er velkomne! Så tag jeres læsemakkere og venner med! Læs mere på Kære sjove medicinstuderende... deres pladetaske vil kærlighed, erfarne DJ-skills og fede beats flyde ud og fylde rummet??? På fredag åbner studenterklubben for et helt nyt og crazy arrangement og derfor åbner de også først klokken 14:00... Indtil de to hovednavne går på, lidt før midnat, vil studenterklubbens egne dj s varme op og hygge om folk fra tidlig eftermiddag. Der vil komme lounge, dub+reggae og dybe house toner ud af højtalerne i de første timer, hvor vi indbyder til, at folk læner sig tilbage i vores loungemøbler og lader op til aftenens komme af et brag af en fest. EVENT I KLUBBEN: PANUM ELECTRIC Sister Ray er kendt fra barer som Jolene og Ritz, og tidligere fast DJ på Apparatet/Drone samt Idealbar. Stilen er synth-pop, indie og new romantics. Som sidste mand under opvarmningen i StoreBar, vil Sister Ray sørge for at bryde stilen med lidt klassikere af det folk kender - uden at gå på kompromis med det elektroniske tema.. Vi glæder os selv meget fra udvalget side til at høre ham!! Så kom glad - mediciner som ikke-mediciner - og fest med os:-) FREDAG DEN 20. NOVEMBER Elektronisk event på Panum - også for folk med dårligt hjerte, we know CPR!! LINE-UP: THOMAS MADVIG (People) DJUNA BARNES (Jolene) SISTER RAY (Jolene) Anders Møller (Resident) Jacob Lawaetz (Resident) Street Freet (Resident) Casper L.A. (Resident) Fredag den 20. november 2009 lukker Studenterklubben dørene op for den første rendyrkede elektroniske bar/klubevent på Panum. Første del af line-up et taler for sig selv; Madvig og Frk. Barnes vil med garanti sørge for at medbragte dansesko ikke vil ku stå stille. Så snart de åbner TIDSRUM: fredag eftermiddag kl.14 til kl.05 (lørdag morgen) GRATIS ADGANG! ADGANGSREGLER: Folk med studiekort ( fra SUND-fakultetet): Hele tidsrummet Folk uden studiekort: Før kl.24: I følgeskab af en ven/veninde med studiekort fra SUND-fakultetet (1 gæst pr studiekort) Efter kl.24: kun ved tilmelding til gæsteliste med fulde navn på følgende mail: Den sidste event i studenterklubben i dette år er fredagsbar d. 4 december. Mvh Studenterklubben Udvid din horisont! Bliv inspireret til at lave udviklingsarbejde. Få ulands-eventyret fortalt af tidligere udsendte. Hør om hvorfor andre har valgt at tage en pause fra studiet og engagere sig i Ulands projekter. Hos Uland er alt muligt; Tag af sted på egen hånd eller tag kæresten i hånden og få en uforglemmelig tur sammen. Har vi fanget din interesse??? Kom og hør mere til infomøderne i din by: København Tid: Mandag d.23. nov. kl Sted: Panum Inst. i Lille mødesal Tilmeld: Hvis du ønsker at deltage som part ner og derfor ikke har studiekort til Panum, så mail for - og efternavn senest fredag d.20.nov til så kommer du på en liste som ligges i indgangen på mødedagen. SAMT Tid: Onsdag d. 13. jan. kl Sted: (opslås senere) Se gerne vores hjemmeside for yderligere inspiration:

7 BASISGRUPPER Kursus i Akut luftvejshåndtering SATS har endnu engang mulighed for at tilbyde kursus i akut luftvejshåndtering. Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af løsning af A-problemer (anlæggelse af tungeholder, nasal airway, larynxmaske samt intubation). Efterfølgende vil der være mulighed for at udføre praktiske øvelser på dissektionssalen på ufikserede præparater. Dette semester bliver kurset afholdt: Torsdag d. 19. november 2009 kl ca Program: Introduktion og teoretisk gennemgang af principper Praktisk træning Evaluering og afslutning Sted: Panum Instituttet, lokale oplyses pr. ved tilmelding. Undervisere: Christine Jensen Antal: 16 studerende Indhold: Teoretisk og praktisk uddannelse i akut luftvejshåndtering. Der vil først være en teoretisk gennemgang af principperne og relevante kliniske problemstillinger, derefter fortsættes med den praktiske udførelse på dissektionssalen, hvor alle får mulighed for at prøve kræfter med udstyret. Træningen på dissektionssalen foregår på ufi kserede præparater. Der gennemgås relevante emner for 9. semesters OSCE-eksamen samt 12. semesters Akut patient. Kurset er forbeholdt SATS-medlemmer. Evt. indmeldelse kan ske via vores hjemmeside www. sats-kbh.dk inden kurset. Tilmeldingen starter 14. november 2009 kl og foregår efter først til mølle princippet. Det er en forudsætning for deltagelse, at der inden kurset bruges tid på at gennemlæse udsendt materiale (pr. ), samt at man er motiveret for at deltage aktivt under afviklingen af kurset. Det er desuden et krav, at man kender til den relevante anatomi, dvs. bestået 3. semester. Svaret: Ham i midten med de flotte bukser 7 UGENS QUIZ I sidste uge bragte vi historien om den stakkels grimme kaffebonde, der som mange ganske rigtigt gættede led af neurofibromatosis type 1 også kendt som von Recklinghausen syndrom. Dette har Jack Hou fra 8. semester også gættet og han har derfor vundet en kop kaffe. Præmien kan afhentes i studenterklubben i dennes åbningstid. Desuden spurgte vi til hvad den velkendte kombination af gul-rød-gul på præp. 86 side 3 viser. Dette svarede Michael Concillado rigtigt på med sit kvalificerede gæt på N. obturatorius. Michael har derfor vundet en halskæde med en masse pastel-pastiller på. Denne kan han hente på redaktionen en af de kommende mandage. Diagnostisk quiz En 48-årig gammel rejekælling fra Syrien, der har en forkærlighed for muslinger og østers kommer ind i din konsultation en regnvåd novemberdag ca. lidt over Hun bærer en lang hvid kjole og over skuldrene har hun, under sit regnslag, et hjemmehæklet sjal. Hun er efter en kort udlandsrejse, hvor hun bl.a. besøgte sin farbror i Damaskusse, begyndt at blive rigtig skidt tilpas. Hun har fået tiltagende høj feber og kulderystelser. Desuden har hun svære abdominalsmerter, kvalme med opkast og har på det seneste haft en diarré der mest af alt ligner den ærtesuppe hendes mormor plejede at servere for familien om torsdagen. Som samtalen skrider frem finder du også patienten noget sløv og konfus. Ved den objektive undersøgelse finder du spleno- og hepatomegali samt roseola (røde pletter) på truncus. Desuden finder du positivt Murphy tegn (hvis du altså husker at undersøge for det). Hendes EKG er noget utydeligt, men dit skarpe syn overser ikke den bradykardi der er tilstede. Kære læge. Hvad fejler patienten? Basal quiz Hvilke strukturer i leveren laver H et der afgrænser lobus caudatus og lobus quadratus? Rigtige svar i denne uge giver hhv. et puslespil med solsystemet og Stika afterstik. Begge ting der vil kunne hjælpe i de kolde vintermåneder vi går i møde. Hallas /MOK-red.

8 8 LIVSSTILSSYGDOMME OG KULTURMØDE I EGYPTEN Nyt IMCC projekt i Egypten IMCC har startet et nyt projekt i Alexandria, Egypten. Projektet er et pilotprojekt i partnerskab med 2 egyptiske ungdomsorganisationer: ASSA (IMCCs søster organisation i Alexandria) og Rotaract Cosmopolitans (Rotarys ungdomsafdeling der laver forskelligt socialt arbejde). Titlen på projektet er: Healthy lifestyle for children in Egypt. Projektets formål er at øge egyptiske børns viden om livsstilssygdomme og sund livsstil, og herigennem forhåbentlig på længere sigt også at forbedre sundhedstilstanden i landet. Egypten er et udviklingsland, hvis sygdomsprofi l er ved at ændre sig i takt med, at landet bliver rigere og befolkningen kopierer vestlige levevaner. Således er den hyppigste dødsårsag i Egypten iskæmisk hjertesygdom, som er ansvarlig for 21 % af alle dødsfald (2002 tal fra WHO). Projektets idé er at sende danske IMCCere til Alexandria og her - i samarbejde med vores lokale partnere - at holde oplysningskampagner i byens skoler og lave forskellige aktiviteter på byens børnehjem med fokus på sund livsstil. Rapport fra de første aktiviteter Projektets første fase afvikles i Alexandria fra oktober Når sulten gnaver i Ghana IMCC-ARTIKLER til januar, og her er vi 2 udsendte danskere, som deltager i hele perioden. Det har indtil videre været en fantastisk oplevelse. Såvel undervisningen og aktiviteterne, som mødet den rige egyptiske kultur, historie, natur og naturligvis - de fantastisk venlige og imødekommende egyptere, har været lige dele udfordrende og givende. Aktiviteterne på skoler og i børnehjem har givet os store oplevelser, da børnene er meget interesserede og glade for projektet. Relevansen af disse synes at være stor, da usund kost, overvægt og inaktivitet (det sidste især blandt pigerne) præger børnenes levevis, ligesom vores spørgsmål til børnene har vist, at deres viden om sund mad og idrætsvaner er yderst sparsom. Vi har udo- ver vores eget projekt også deltaget i vores partnerorganisationers andre aktiviteter som f.eks. mad uddeling under Ramadanen, hospitalsbesøg, workshops og i et væld af sociale arrangementer. Derudover har vi også selv givet forskellige foredrag gennem vores partnere om blandt andet exercise in Denmark, hvor vi fortalte om konceptet Motion og kost på recept. Fremtiden Pilotprojektets anden del kører fra februar til maj 2010, og her vil to nye 2 IMCCere deltage i aktiviteterne i Alexandria. Herefter håber vi at kunne fortsætte og udvide projektet evt. med tilsvarende undervisningsaktiviteter i Danmark, hvor vores egyptiske partnere forhåbentlig kan komme til at deltage. Hvis du har lyst til at høre mere eller deltage i projektet så skriv til Af Anders Schultz og Rie Harboe Nielsen, november af Anna Sofia Aaby udsendt til Ghana i 14 måneder med IMCC-uland Som udsendt med IMCC-uland er jeg garanteret rutefart derud, hvor jeg ikke helt synes jeg kan bunde. Således også da jeg for et par uger siden stod ansigt til ansigt med direktøren for den sundhedsadministration, vi samarbejder med i Nordghana, der gerne ville have mig til at finansiere hans medarbejderes transportudgifter, så deres egen udsultede økonomi ikke skulle lide unødvendigt. Det er med tøvende skridt at jeg går hen af betonbelægningen over gården på DHA (District Health Administration) på vej til directors kontor. Jeg føler mig som en lille skolepige, der skal stå ret for lektor Blomme i et pludseligt surrealistisk flashback til det forsømte forår, og som ved, at det bliver modbydeligt, og at selv om hun er uskyldig, står spanskrøret i hjørnet og hopper på sin ende af bare lyst til at svirpe gennem luften. Vi har lige holdt et ultrakort strategimøde: Jesper lægger ud, og jeg supplerer. Jeg trækker vejret dybt og træder ind på kontoret. Det er ikke fordi DHA er et skidt sted at arbejde. DHA er et kontor ligesom alle andre med medarbejdere i alle klasser. Nogle meget engagerede og nogle meget lidt engagerede, nogle bragende dygtige og nogle tæt på uduelige, nogle i højt humør og nogle nøjagtig så sure som citroner. Det er heller ikke fordi kontorets leder er en led skiderik. Director er et dygtigt menneske, der på mange måder er en god leder. Han er kulsort, har kæmpestore hænder og fødder og en dertil svarende vom, og så når han op til lige under loftet. Ansigtet er venligt for det meste, med grove træk og store læber. Han har en god forståelse for at prioritere ressourcerne i distriktet og er fremsynet og som oftest med på at prøve nye initiativer af. Men i dag er han eddikesur! Det er ikke så let at være sundhedsadministration i det nordlige Ghana i disse tider. Finanskrise, det nylige regeringsskifte, der har betydet en spritny flok embedsmænd i ministerierne, og vores geografiske placering derude, hvor kragerne vendte om for længe siden, men hvor der er fint gang i gribbeynglen, betyder, at det står sløjt til med kapitalen. I hele 2009 er der ikke givet penge til DHAs sundhedsaktiviteter fraset en smule i januar måned, og til administration af foretagenet deriblandt penge til brændstof, som er vældigt vigtigt, når der er så langt ud til de fjerneste dele af distriktet er der kun givet penge i januar, februar og så april og maj, men de sidste to måneder har beløbet været halveret og der ventes stadig på frigivelsen af resten. I dag er DHA helt desperat. De har ikke en rød reje, og der står syv unge sygeplejestuderende, der skal i praktik på subdistrikternes sundhedscentre og fnisende vente r på at blive kørt derud. Ingen havde nogen anelse om at de kom i dag. Director har spurgt os (som så ofte før), om vi kan give et lån, så der kan købes diesel til at transportere de unge frøkner. Det slår mig, hvor ydmygende det må være for en leder i hans position. Veluddannet. Ja, han har oven i købet taget en Master i Public Health i Danmark, og på alle måder parat til at arbejde for distriktets sundhedssituation, og så må han kravle på sine knæ ind til os, som godt nok er en del af DHA som coopted member af DHMT (District Health Management Team), men i bund og grund også bare er en flok naive studerende fra de hvides land. Sølle 50 Ghana cedis (under 200 kr) beder han om. Vi lover ham at tage sagen op og vende tilbage med svar, så snart vi kan. Og det er svaret vi er på vej ind med på directors kontor. Kontoret er dunkelt, fordi skodderne er for vinduet. Der er fuld af mennesker i de bløde møbler langs væggen i det lille værelse. Hele DHMT er åbenbart troppet op og afventer ordrer. Der er en stemning som til et bestyrelsesmøde på en konkurstruet virksomhed. Ingen siger noget. Director sidder og skriver noget ned, han læser på sin mobiltelefon. Han ser ikke op. Vi sætter os forsigtigt. Ghanesisk lederstil er må vi erkende ikke ulig Kaj Holgers jerngreb om Bella i Krøniken. Der er tale om et nærmest patriarkalsk system. Du gør hvad chefen siger, hverken mere eller mindre. Specielt ikke mere, hvorfor egeninitiativet kan være på et meget lille sted, hvad angår de fleste, der nu sidder her i stolene. Men Director ved godt, at det er anderledes i Europa, og han giver os lov at tale og forklare. Director er ikke just i humør til hyggesnak, men vi gør for 117. gang opmærksom på, at vi ikke er en donor, men en samarbejdspartner, og at det vi primært har at tilbyde ikke er kapital, men hænder, hjerter og hoveder. Det ved han godt, director, og det ved vi, han ved. I vores projektdokumenter er udførligt beskrevet, hvad vi har lov at bruge Danidas penge på, og hvilke mål det er, vi arbejder hen imod. Gap-filling (det at donere penge eller materiel direkte uden forøgelse af modtagers kompetencer) er med god grund et tabu i udviklingsarbejde nu til dags, og selv om vi hjælper DHMT denne dag, kan vi jo på ingen måde hjælpe dem ud af den financielle krise, de står i. På den anden side er et fungerende DHMT en absolut forudsætning for vores projekt, og et af vores vigtigste mål er at kapacitetsopbygge netop DHMT. Vi har derfor efter svære overvejelser besluttet at yde lånet, men ikke uden videre. Vores position giver os en udsøgt mulighed for at tage spørgsmålet om gennemsigtighed i DHMTs brændstofforbrug op, og vi stiller krav, om at det skal være lettere at gennemskue for os og alle andre, hvad pengene bliver brugt til. Efter argumentation fra begge sider bliver aftalen at lave en stor tavle, der skal hænge udenfor, så alle kan se den. Herpå skal noteres, hver gang en bil kører et sted hen, hvornår den kommer tilbage, og hvor langt den har kørt. DHMT får sit lån, og vi kører selv nogle af de stadigt fnisende unge sygeplejersker to be til Wellembelle, hvor vi alligevel skulle ud. Vi har begge stadig stemningen fra kontoret i kroppen, og jeg kan ikke helt ryste følelsen af directors frustration og næsten irritation over vores besværlige svar af mig. Men da vi er kommet tilbage fra Wellembelle og sidder på kontoret og ordner de sidste småting inden fyraften, kommer han ind. Han smiler. Vi snakker lidt om, hvor presset DHMT er, og han siger, at han godt ved, at han presser os: Men jeg må jo prøve i denne situation, ikke? siger han med et glimt i øjet. Jeg svarer, at det forstår jeg godt, men du ved også, at vi ikke altid kan sige ja, ikke? Så griner han hjerteligt og giver mig hånden i et håndtryk, der slutter i et af de her mærkelige knips, ghaneserne har for vane, når de hilser på gode venner. Jeg må gå, siger han, mens han klukler, det er ramadan, så jeg har fastet hele dagen. Jeg vil hjem og stille min sult. Det slår mig, da han er gået, om hele DHMT mon har haft lavt blodsukker i dag.

9 ANNONCER 9 PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR I INFEKTIONSMEDICIN Har du en infektionsmediciner i maven? Vi er en forskergruppe på infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet, som arbejder med klinisk forskning i immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger en stud.med. som interesserer sig for HIV, HCV, TB og immunologi. Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskning, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du kan få mere information om reglerne for forskningsår på htm Du vil blive uddannet i klinisk forskning og der er mulighed for OSVAL og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til ph.d.-studie. Tiltrædelse 1. februar 2010 Kontakt læge, ph.d-studerende Julie Christine Gaardbo Tlf Epidemiklinikken M5132 Rigshospitalet SKOLARSTIPENDIAT PÅ KARDILOGISK PÅ RIGET Vi søger en studerende til kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, København til deltagelse i et forskningsprojekt som skolarstipendiat i en periode på ca. 1 år. Projektet vil kunne anvendes som Osval II opgave og som selvstændig publikation med stipendiaten som førsteforfatter.. Projekt: Kort- og langtidseffekter af kontrastvolumen på nyrefunktionen ved koronararteriografier og perkutane koronare interventioner. Baggrund. Projektet er et delprojekt af projektet Risikostratificering efter revaskularisering af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Der er pt ansat 1 phd-studerende og en skolarstipendiat i projektet. Det er planen, at ansætte ny skolarstipendiat med eget delprojekt. Undervisere søges Ansøgningsfrist 30. november kl Tiltrædelse Snarest muligt Kontakt Uddannelsesleder Peter Sandhoff (8852 Ansøgning sendes til med Undervisere lægesekretær i emnefeltet eller pr. post til: Roskilde Handelsskole Personaleafdelingen Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde mrk. Undervisere lægesekretær Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, race, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Vil du undervise vores lægesekretærelever? Roskilde Handelsskole er en familievenlig og fl eksibel arbejdsplads, i rare omgivelser, med gode kolleger og frem for alt gode og udfordrende elever. Om jobbet Du skal undervise i et eller fl ere af følgende emner: blod og lymfe, fordøjelse, kredsløb, åndedræt, nyrer og urinveje, gynækologi og neurologi. Undervisningen foregår i moduler på to dage kl Ansættelse og afl ønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den pågældende organisation. Om dig Vi forestiller os, at du er i slutningen af medicinstudiet, arbejder systematisk, struktureret og selvstændigt. Og du er en god kollega med sans for humor. Læs mere om Roskilde Handelsskole på Aktuelt projekt. Skolarstipendiaten vil indgå i vores fortsatte studier af risikofaktorer ved revaskulariseringer af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Det aktuelle projekt tager sigte på at belyse følgende hos patienter med iskæmisk hjertesygdom henvist til elektiv koronararteriografi og perkutan koronar intervention: 1.Er der en sammenhæng mellem kontrastvolumen og udviklingen af akut kontrast induceret nefropati og normalisering/reversibilitet af nyrefunktionen i en 6 måneders opfølgningsperiode. 2.Indflydelsen af reduceret nyrefunktion inden kontrastadministrationen på udviklingen af akut kontrast induceret nefropati og normalisering/ reversibilitet af nyrefunktionen i en 6 måneders opfølgningsperiode. 3.Vurdering af sammenhænget mellem nyrefunktionsændringer vurderet ved henholdsvis serum kreatinin og Cystatin C. Forventet start: Februar 2010 / efter aftale. Varighed: 1 år Aflønning: ~ kr/mdr. i henhold til overenskomst. Hovedvejleder: Jens Kastrup overlæge dr. med. Kontakt. Overlæge dr. med. Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium 2014, Hjertecenteret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. Telefon: regionh.dk Skolarstipendiat: Naja Dam Mygind. Telefon HERTOFT-EFTERMIDDAGE SÆSON Sted: Psykiatrisk auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 61a) Tidsrum: Kl Målgruppe: Alle interesserede Arrangører: Sex & Samfund og Dansk Forening for Klinisk Sexologi Kontakt: og Adgang: Gratis 26. november: Søren Bygbjerg, Dansk film ud af skabet Kvindagtige tøsedrenge og farlige trækkerdrenge. Tragiske transvestitter og forelskede skoleknægte. Tag med på en guidet tur gennem bøssernes danske filmhistorie. Søren Bygbjerg, cand.mag. i medievidenskab og tidligere kulturredaktør på Panbladet, fortæller på baggrund af sin forskning om fremstillingen af mandlig homoseksualitet i danske spillefilm, og han viser nogle af de vigtigste, sjoveste og mest pinagtige eksempler fra stumfilmens epoke til i dag. Mange hilsner og vel mødt! Dansk Forening for Klinisk Sexologi / Sex & Samfund V./ Christian Graugaard, Gerd Winther & Bo Møhl

10 10 LÆS, LÆR OG FOREBYG... FOREBYGGENDE SUNDHEDSARBEJDE 5. UDGAVE Finn Kamper-Jørgensen, Gert Almind og Bjarne Bruun Jensen ANNONCER Forebyggende sundhedsarbejde foreligger nu i 5.udgave. Bogen har været igennem en grundig revision og opdatering i forhold til strukturreformen og ændringerne i sundhedslovgivningen. Der er desuden lagt mere vægt på de sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske aspekter. Den nye udgave giver fortsat en samlet beskrivelse af baggrund, teori og metode og giver dermed et solidt og tværfagligt teori- og metodegrundlag inden for sundhedsfremme og forebyggelse. FORSKNINGSMETODER I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Signild Vallgårda og Lene Kock I denne tredje reviderede udgave af bogen beskriver seksten forskere forskellige folkesundhedsvidenskabelige forskningsmetoder, der spænder fra interviews, diskursanalyse og antropologisk feltarbejde til statistiske metoder, spørgeskemaundersøgelser og registerstudier. Bogen henvender sig til dem, der står over for en folkesundhedsvidenskabelig forskningsopgave, og som ønsker hjælp i valget af metoder. Studerende på universitetsuddannelser i medicin, folkesundhedsvidenskab og andre sundhedsfaglige kandidat- og masteruddannelser vil have stor glæde af bogen. 444 SIDER KR. 398,- (VEJL.) 301 SIDER KR. 288,- (VEJL.) Læs mere om bøgerne på ER DU INTERESSERET I FORBYGGENDE SUNDHED OG FYSIOLOGI. Motiveres du af indtjening? Så har vi måske et job til dig, med både indflydelse og ansvar. Du får mulighed for at arbejde med bl.a ultralyd og bliver superbruger på vores CPX tester. Særdeles gode muligheder for forskning Skiv til: læge LivingAge / CTTM Kgs Nytorv 24 Kontakt annonce Hej alle søde piger. Jeg er lige blevet færdig med at lave scorebogen, er på 9. semester og har mellemrul nu. Jeg har således ca. 12 dage til overs inden jeg starter på medicinsk ophold. I den periode er jeg frisk en lille efterårsflirt med alt hvad der dertil hører. For jer der ikke helt ved hvad en flirt indebærer kan vi eventuelt se Grease sammen mens jeg forklarer hvorfor du lige skal være min Sandy. Jeg er en sjov og skør person med mange sjove ideer til dates og jeg hænger mig ikke i udseende eller alder. Desuden er jeg glad for mad og en god kok og det betyder ikke nødvendigvis at jeg er overvægtig. Kærlige hilsner Blonas Bløller Blarsen Skriv til med billetmærke 0001 hvis dette har fanget din interesse. Information om livet I den sidste tid har jeg som menig borger i det danske samfund tænkt over flere af livets store spørgsmål. Nogle af dem har jeg prøvet at besvare. Hvad skal man gøre hvis man vil have en opvaskemaskine men stadig gerne vil beholde sin forsikring? Der er flere muligheder som er værd at tage i betragtning. Hvis man har en forsikring hvor der allerede er inkluderet en opvaskemaskine er der ikke noget problem. Hvis man derimod har en opvaskemaskine uden tilhørende forsikring bør man bare lade være med at forsikre den og tage chancen Hvad skal man investere i? Er amagerbanken en god investering? I denne tid hvor alt går konkurs er det meget vigtigt at investere rigtigt. Jeg har ringet til BRF-kredit men selv en så stor virksomhed investerer ikke for at finansere deres lån, de sælger derimod obligationer. Derfor må den bedste løsning være at begynde at sælge obligationer til sine venner. Hvor mange hænder har en hund? Jeg har ringet til Barbara T. Andersen fra hundenshotline.dk for at få svar på dette spørgsmå og efter en længere forklaring om hundens albuer, knæ og ben så kom hun frem til at forpoterne ikke var hænder. Derfor må svaret på dette spørgsmål være 0. Markus/MOK.red.

11 KREDSFORENINGEN 11 FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl Lægevikarsus i Neurologi FADLs Kursusudvalg har planlagt afholdelse af et Neurologikursus. Kurset løber over to dage henholdsvis mandag den 30/11 og tirsdag den 1/ Tilmeldingen startede mandag den 16. november kl på i København Det præcise tidspunkt for kurset er endnu ikke fastlagt, men hold øje med FADLs hjemmeside fadl.dk eller kontakt Sekretariatet for nærmere information. Codan forsikring I december måned udsender FADL opkrævning for Codans forsikring for året Husk derfor at give besked til FADLs Kredsforening, hvis du ikke ønsker at fortsætte med forsikringen næste år. Der er frist for afmelding af forsikringen senest tirsdag den 1/12 med virkning fra 1/ Send en mail til og husk at oplyse navn og cpr-nummer. Hvis du bliver kandidat i januar 2010, skal du være opmærksom på, at det er muligt at beholde forsikringen hele året. Husk blot at give besked, når du bliver kandidat, så sørger vi for at udmelde dig af FADL samt afmelde forsikringen pr. 31/ Husk også at give besked, hvis du ændrer din adresse eller ønsker at ændre din forsikring, inden vi udsender opkrævning for næste år. Codan regulerer prisen for forsikringen pr. 1/ ligesom de øvrige forsikringsselskaber. Medicin.dk-bøgerne 2010 Medicin.dk (Lægemiddelkataloget) og Kittelbogen ( Den lille grønne ) for 2010 er udkommet. Bøgerne udleveres gratis til FADLs medlemmer og kan afhentes i Kredsforeningens Sekretariat. Medicin.dk.dk udleveres 1 gang i løbet af studietiden fra 5. semester, hvor bogen egner sig godt som opslagsværk og til supplerende læsning i farmakologi. Kittlebogen udleveres i alt to gange på valgfri semestre. Kittelbogen er dog særdeles nyttig under klinikophold, eller i arbejdet som lægevikar, så FADL anbefaler Kittelbogen til henholdsvis 7. og 9. semester. FADL-medlemmer får tilbudt H1N1-vaccine Sundhedsstyrelsen har på et pressemøde orienteret om, hvem der vil blive tilbudt en af de 3,1 mio. doser vaccine mod H1N1, Danmark har indkøbt. De indkøbte doser dækker vaccination af 1,55 mio. danskere. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne tilbyde vaccine til sundhedspersonale fra medio december. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til tre grupper: Risikogrupper diabetikere, personer med KOL, svært overvægtige m.fl. i alt personer Sundheds- og plejepersonale i alt personer Personer i nøglefunktioner, fx brandfolk, elforsyning i alt personer Alle FADL-vagter i hospitalsvæsenet vil blive tilbudt vaccination. Tilbuddet gælder også alle studerende i klinik. Det er Regionerne der vil forestå vaccinationen. Sygehuse vaccinerer eget personale Sygehusene vil selv stå for vaccination af sit personale, mens risikopatienter skal vaccineres hos de praktiserende læger. Kommunalt ansatte vil få deres stik hos læge eller vaccinationsfirma, og de respektive arbejdsgivere skal sørge for at samfundets nøglepersoner bliver vaccineret. H1N1 vaccinen gives af to omgange. Vaccination fra november Sundhedsstyrelsen får ikke alle doser leveret på en gang. De håber, at kunne vaccinere kronikere under 65 år og sundhedspersonale med kontakt til sårbare patienter fra begyndelsen af november. Resten af kronikerne og sundhedspersonalet, herunder flertallet af FADL-medlemmer, vil højst sandsynligt først få tilbudt vaccine fra medio december, idet det er svært at få vaccinen hjem. Personer i nøglefunktioner kommer med i tredje bølge fra årsskiftet. Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Gry Orkelbog-Andresen fra FADLs Vagtbureau. Akupunktur Lægehuset Som FADL-medlem får du 15% rabat på alle behandlinger hos Akupunktur Lægehuset, der har specialiseret sig i akupunktur-behandling af alt fra sportsskader, smerter og allergier til afhjælpning af rygetrang og stress. Akupunktur Lægehusets læger er lægeuddannede i Kina og Danmark med erfaring fra både danske og kinesiske hospitaler. Akupunktur Lægehuset ligger på Jyllandsvej 22, 2000 Frederiksberg. Det sker i FADL» 1. dec: Repræsentantskabsmøde

12 12 VAGTBUREAUET EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 V B M E D D E L E L S E R NU ER FORÅRETS SPV-KURSER KLAR De fire første kurser (LYN 01, LYN 02, AA og BB) er forbeholdt de studerende der søgte, men fik afslag i foråret. Ledige pladser til disse kurser vil blive fordelt ved lodtrækning uanset semestertrin. Tilmeldingsfrist for de enkelte kurser finder du i bunden af kursusplanen. A N N O N C E R STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE HOSPITAL søger 3 nye holdmedlemmer Vil du gerne blive en haj til det dér med blodprøver? Og kunne du tænke dig at arbejde på et velfungerende blodprøvetagnings FADL-hold og selv være med til at planlægge dine vagter? - Så mangler vi netop et par friske nye holdkammerater til opstart hurtigst muligt! Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, godt sammenhold, gratis kaffe og te, massagestol og gratis frugtordning. Holdet dækker dagvagter fra mandag til torsdag mellem kl. 08:00 15:00, samt eftermiddags-/aftenvagter fra 11:30 18:00 mandag til fredag. Du skal derfor være villig til at skifte mellem dagvagter og eftermiddags-/aftenvagter. Holdet har endvidere bagvagtsordning, således at der altid er én person på stand-by. Vi arbejder ikke i weekender og på helligdage! Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium, samt evt. forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser. Erfaring med veneprøvetagning er ikke et krav, da grundig oplæring finder sted. Oplæring (3-4 dage efter aftale) vil foregå hurtigst muligt og du får selvfølgelig løn under oplæringen! Derefter vil du indgå i vagtplanen for januar måned på lige fod med de øvrige medlemmer på holdet. Minimum 200 SPV- timer Have bestået minimum 4. semester Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder Skal kunne starte oplæring i december Kunne deltage i holdmøde torsdag d. 23. november kl. 19:30 Gyldigt akkrediteringskort Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på tlf , eller holdleder Trine Linnea Christiansen på tlf Ansøgningsfrist: Mandag d. 23.november 2009 kl. 10:00 til Vagtbureauet via hjemmesiden For medlemmer Ledige hold Mærket Hold Husk at angive semestertrin. NYT HOLD Hold 1303 BBH Akutmedicinsk afdeling (AMA) På holdet kan du lære, eller vedligeholde, kliniske færdigheder som f.eks. venflon anlæggelse og blodprøvetagning. Og yderligere får du et indblik i de hyppigste sygdomme der fører til indlæggelse på en akutmedicinsk afdeling. Så hvis du er indstillet på det er det en god mulighed for at optræne dit kliniske blik. Holdet skal dække nattevagter alle ugens dage året rund. Arbejdet går ud på at hjælpe til og aflaste det faste personale, hvilket betyder afvekslende arbejdsopgaver. Da det er en akut afdeling er der af og til travlt, derfor er det at foretrække at du er selvstændig, ansvarlig, fleksibel og opsøgende. For at kunne deltage i holdarbejdet skal du leve op til følgende: Min. 300 SPV-timer (gerne flere) Min. tage 4 vagter pr. måned Have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV Holdløn Ansøgningsfrist: Mandag den 16. november 2009 kl via København for medlemmer tilmelding til hold mærket Hold 1303 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog tlf SPV HOLD 1612 Aftenvagtshold Har du lyst til at få rutine i b. la. venflonanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas! Vi er et hold på 8 personer der er ansat af lægerne på Hvidovres Gastroenhed til at hjælpe med opgaver som venflonanlæggelse, akutte blodprøver og a-gas. Holdet dækker kun aftenvager alle ugens dage og dækker ikke helligdage. Gastroenheden består af 4 afdelinger, men vi har vores faste base på 324-AMA hvor vi føler os godt hjemme og er meget vellidte. Da vi er er ansat af lægerne, og ikke sygeplejerskerne, er der et absolut minimum af plejeopgaver, og der er rig mulighed for at tage ved lære af lægerne på afdelingen. NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Minimum 200 SPV- timer Minimum holdsat på 7. semester Kunne tage i gennemsnit ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt Gyldigt akkrediteringskort Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Holdleder Ida Donkin på Ansøgningsfrist: den 20. november 2009 kl. 10. Via Vagtbureauets hjemmeside PROJEKT PÅ HILLERØD HOSPITAL Vi er et hold af studerende som arbejder på et hold på Hillerød hvor vi tager blodprøver til et projekt. De data som indsamles skal indgå i en nyoprettet database med oplysninger om den akutte patient Databasen vil danne grundlag for et ph.d. projekt, udgående fra anæstesiologisk afdeling. Projektet omhandler respiratorisk status hos den akutte, bevidsthedssvækket patient. Der vil være god mulighed for at indhente data til andre og mindre projekter. Projektet planlægges til at vare 6. måneder med start til september. Arbejdsopgaver: Er at tage akutte blodprøver og en venøs blodgas ved indlæggelse i akut afdelingen. Taste vitalparametre, kontakt årsag, og triage kategori fra observationsskemaet ind i databasen. Arbejdstid: Holdet er døgndækkende i hverdage og weekender Projektet løber over 6. Måneder med start den 1. september Oplæring: Der er to oplæringsdag som aftales med afdelingen, skal ligge i december. Bestået 3. Semester Min. 150 SPV-timer

13 Tidligere stikke erfaring ønskeligt, men ikke et krav Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Mandag den 30. november 2009 kl. 10. Via for medlemmer - ledige hold mærke projekt Hillerød Har du spørgsmål til jobbet kan du henvende dig til holdleder Sidsel Mathiesen ØRE-NÆSE-HALSPRAKSIS PÅ FREDERIKSBERG Søger en allround assistent til at arbejde under dispensation. Arbejdet består af: Assistance til næse og bihuleoperationer, høreprøver, videonystagmografius. På svimle patienter, strep-a test, drænkontrol, priktest Svare telefoner, give tider, sende henvisninger og epikriser m.m. Instrumentvask, autoklave og steril teknik Passe opvågningspatienter Arbejdstid: efter aftale Bestået 6. semester Medlemskab af FADL Min. 200 SPV timer, gerne VT-timer Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt. Via dk for medlemmer ledige hold hold Øre-næsehalspraksis PRAKSIS I VALBY SØGER EN VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR Jeg søger en lægestuderende der har lyst til at træde til hver fredag og enkelte andre efter aftale Arbejdstid: Hver fredag kl Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne vil primært være at tage imod patienter, telefonpasning hvor der bestilles tider og afgives normale prøvesvar. Arbejdes opgaverne kan udvides i forhold til den studerendes kompetencer. Bestået 6. semester Medlemskab af FADL Min. 200 SPV timer Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Så hurtig som muligt dog senest den 30. november 2009 kl Via for medlemmer ledige hold hold Praksis Valby ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI? Bliv ekspert i EKG-tolkning, oplev avanceret genoplivning og invasiv kardiologi på første række! Kardiologihold RH 4101 søger 1 stk. erfaren ventilatør til ansættel se som kardiologisk assistent fra uge Hvem vi er Vi er 13 medicinstuderende, som arbejder som kardiologiske assistenter (OBS ere) i observationsrummet på kardiologisk intensivafdeling RH Vi dækker alle aften- og nattevagter, samt dagvagter i weekenden og er 1-2 personer i vagt af gangen. VAGTBUREAUET Hvad vi laver Kontinuerlig EKG-overvågning på patienter indlagt på afdelingens 8 sengeafsnit Arytmi- & iskæmi-diagnostik på overvågede samt akutte patienter Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning ved behov Deltagelse i visitering af akutte patienter til bl.a. primær PCI (ballonudvidelser) Hvad vi kan tilbyde Grundigt oplæringsprogram med pensum efter lærebog. Oplæring i 4 betalte og 2 ubetalte nattevagter samt 6-8 betalte dag/aftenvagter. Spændende og klinisk særdeles relevant arbejde på lille, velfungerende intensivafdeling. Et arbejde, der i høj grad kan betragtes som betalt indlæring af centrale teoretiske og kliniske redskaber. Høj løn fra selvstændig pulje. Arbejde på et socialt hold med hyggelige holdmøder med efterflg. middag og evt. bytur. Pensionistordning, idet man efter 1000 timer kan nøjes med 4 vagter pr. 4. ugers vagtplan. Som ansøger er du Færdig med 5. semester. Ventilatør med fagligt engagement og mindst 150 VT-timer I stand til at tage 8 vag ter pr. 4 ugers vagtplan Fleksibel med hensyn til vagtlægning. (vigtigt pga. kompakt holdstruktur) Indstillet på at blive på holdet i mindst 2 år Indstillet på, at hold 4101 gør krav på dit engagement, hvorfor du som OBS er ikke bør væ re på andre hold. Med fordel tidligt på studiet. Omkring ansøgning og ansættelse: Du skal ansøge senest fredag d. 20. november kl. 10 via ansøgningsblanket på fadl.dk Vi dispenserer af og til fra nogle af ovenstående punkter, så søg stillingen alligevel, hvis du er i tvivl, om hvorvidt du opfylder alle kriterierne Ansættelsestidspunktet kan justeres 1-2 uger efter behov Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 23. november fra kl. 15 på RH, afs Du må gerne medsende en kort motiveret ansøgning sammen med ansøgningsblanketten Angiv på blanketten, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på. Ansøgere vil blive kontaktet af holdleder mhp. eksakt klokkeslæt for ansættelsessamtale. Har du spørgsmål, så skriv til holdleder Jonas Bille Nielsen: LÆGEVIKARHOLD 7703 Vi er et lille lægevikarhold på Hjerte-lunge medicinsk afdeling, Hvidovre Hospital der søger 1 ny medlem med start februar Der vil være én lønnet følgevagt i slutningen af januar. Arbejdstiden er mandag til torsdag fra kl Arbejdsopgaver: Varetagelse af lægelig journaloptagelse på elektivt indkaldte kardiologiske patienter. Der planlægges med daglig journaloptagelse på op til 4 patienter. Deltagelse i arbejdstest på elektivt indkaldte og indlagte kardiologiske patienter. Der planlægges med op til 3 arbejdstest dagligt på patienter. Deltagelse i planlagte DC-konverteringer i kardiologisk afdeling. I det omfang ovenstående arbejdsopgaver tillader det, vil der være mulighed for deltagelse i planlagte DC-konverteringer. Deltagelse i alment stuelægearbejde, så som anlæggelse af venflon og KAD. 13 Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologikursus, dvs. du skal minimum være holdsat på 9. semester. Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned også i eksamensperioder. Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værdsættes, men er ikke et krav. Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive foretrukket. Gyldigt akkrediteringskort Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Ansøgningsfrist: Torsdag den 3.december 2009 kl Ansøgninger via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Hold 7703 OBS. der bliver afholdt ansættelsessamtaler på VB med holdleder og bisidder Ved spørgsmål kan du henvende dig til Ledende sygeplejerske Gry Orkelbog - Andresen eller holdledere Susanne Way, mail HÆMODIALYSEHOLD PÅ HOLBÆK SYGEHUS Om Afdelingen: Vi er en del af den medicinske afdeling på Holbæk sygehus. I øjeblikket har vi 23 behandlingsplader. Til centraldialysen i Holbæk er der 92 patienter tilknyttet og til satellit afdelingen i Slagelse er der tilknyttet 30 patienter. Vi dialyserer på det nefrologisk sengeafsnit og på intensiv afdeling. Vi tilbyder et spændende og klinisk relevant arbejde med en høj grad af selvstændighed og ansvar. Du vil gennem dit arbejde blive fortrolig med alle aspekterne i hæmodialyse og blive i stand til at arbejde selvstændigt på afdelingen som dialyseassistent på lige fod med dialysesygeplejeskerne. Der hvor vi behøver hjælp er i Holbæk Oplæring: Din oplæring vil være ca. 10 følgevagter, hvor du følges med en af afdelingens rutinerede dialyse sygeplejersker. Afdelingen betaler dig under din oplæring, og derfor forventer vi også at du planlægger at blive på holdet en længere periode. Arbejdstider: mandag-fredag og lørdag og søndag Ingen nattevagter Da vi godt ved at transporten til Holbæk kan være besværlig er det muligt at planlægge med 12-times vagter. Skulle man ønske to vagter i træk er det muligt at overnatte i et vagtværelse. Du skal have bestået 7. semester Have min. 200 VT-timer. Gyldigt akkrediteringskort Løn: Dia-holdløn, samt der betales for transport til Holbæk. Ansøgningsfrist: Mandag den 30. november kl via for medlemmer - ledige hold mærke dialyse Holbæk. Har ovenstående fanget din interesse eller skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Holdleder Maja-Lisa Clausen com AKUT MODTAGER AFD. F, GENTOFTE HOSPITAL Har brug for hjælp til skrivning af journaler på indlagte patienter.

14 14 Afdelingen er en akut medicinsk afdeling med mange spændende patienter. Du kommer primært til at skrive notater på indlagte patienter, tilsyn fra andre afdelinger. Vi bruger OPUS Notat til skrivning og GS. Arbejdstid / periode : Nattevagter fra den november og fra 30. november 6.december. Introduktion finder sted på afdelingen. Bestået min.5.semster og har min. 200 spv-timer Gerne have erfaring med lægesekretær opgaver, dog ikke et krav Har gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt Via www. fadlvagt.dk for medlemmer - ledige hold mærke Gentofte F VAGTBUREAUET VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV INTENSIV AFDELING Vi er et lille hold på Herlev Intensiv med vokseværk. Vi søger derfor 4 ventilatører, så vi kommer op på 10 medlemmer. Holdet dækker alle AV og NV i weekender, derudover mange AV og NV i hverdage og DV i weekender. Om arbejdet: Afdelingen har enestuer, og man er to om at passe to stuer. Dvs. man passer selvstændigt en patient i tæt samarbejde med en specialuddannet sygeplejerske. Med andre ord, man tæller som en fuldgyldig del af det faste personale. Afdelingens plejepersonale er specialuddannede sygeplejersker, so.su.ass. og ventilatører. Afdelingen har speciallæge i vagt. Holdets primære arbejdsopgaver er: At passe intermediær patienter Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske eller NIV Sårpleje samt personlig pleje. Er der ingen intermediære patienter hjælper man til hos andre patienter. Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at passe forskellige patienter i hver vagt. (Administration af medicin er en sygeplejerskeopgave). Medlemskab af FADL Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Min. 200 VT-timer Gyldigt akkrediteringskort Løn: VT-holdløn Så hvis du er interesseret i et lærerigt studie job, på et velfungerende VT hold, så send en ansøgning :-) Ansøgningsfrist: Torsdag 3. december 2009 kl. 12 Søg via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Herlev intensiv Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin vil blive prioriteret. Jobsamtalerne forventes at finde sted i uge 50. Der arrangeres lønnet oplæring på afdelingen i december, herefter kan I starte med at tage vagter. Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun tlf eller mail NU er forårets SPV-kurser klar. De fire første kurser (LYN 01, LYN 02, AA og BB) er forbeholdt de studerende der søgte, men fik afslag i foråret. Ledige pladser til disse kurser vil blive fordelt ved lodtrækning uanset semestertrin. Tilmeldingsfrist for de enkelte kurser finder du i bunden af kursusplanen. Modul F10-LYN-01 F10-LYN-02 F10-AA F10-BB F10-CC F10-DD F10-EE F10-FF A + B PA: Fredag PA: Fredag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Mandag Test og introduktion. 09:00 12:30 13:15 16:45 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 PANUM/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Søndag PA: Onsdag PA: Lørdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Onsdag Somatik. 3,5 timer 09:00 12:30 13:15 16:45 09:00 12:30 17:00 20:30 09:00 12:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ E FRB: Søndag FRB: Søndag FRB: Mandag FRB: Torsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,75 time 13:15 17:00 08:45 12:30 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Mandag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag Somatik. 4 timer 08:30 12:30 13:15 17:15 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring + udskillelser RH: Onsdag RH: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag Somatik. 4 timer 13:15 17:15 08:30 12:30 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Søndag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,75 time 13:15 16:15 09:30 12:30 13:15 17:00 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Torsdag RH: Tirsdag Somatik. 08:00 12:00 13:00 17:00 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller Holdopdelt 2 timer 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 RH/ J Respiration+ døden PA: Mandag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Lørdag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag Somatik. 3,5 time 13:15 16:45 09:00 12:30 17:00 20:30 17:00 20:30 13:15 16:45 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 3,5 time 09:00 12:30 13:15 16:45 09:00 12:30 13:15 16:45 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH/ L Repetition 2 RH: Fredag RH: Fredag A1: Tirsdag A1: Mandag A1: Torsdag A1: Tirsdag A1: Mandag A1: Onsdag Somatik. 13:15 15:45 eller 08:00 10:30 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller Holdopdelt 2,5 timer 15:15 17:45 10:00 12:30 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 ALPHA 1/ M 1 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag Psykiatri. 3 timer Kun lørdag /søndag Kun lørdag / søndag 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 PANUM/ M 2 FRB: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag Psykiatri. 6 timer 9 12: : :00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 N FRB: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 9 12: : :00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 O FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag Forflytning II. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 P RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Onsdag Behovsopgave + Rep. 3½ t. 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 RH/ Q - Eksamen. 1. Time FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2 timer 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 17:20 20:30 X Mandag Mandag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Mandag Brand. 3 timer R VB s 2. Time Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Onsdag Onsdag VB/ 1 time eller eller eller eller eller eller eller eller TILMELDINGSFRIST: Torsdag 10/12 kl. 10 Torsdag 10/12 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 5/1 kl. 10 Tirsdag 26/1 kl.10 Tirsdag 26/1 kl. 10

15 VAGTBUREAUET NU er forårets SPV-kurser klar. De fire første kurser (LYN 01, LYN 02, AA og BB) er forbeholdt de studerende der søgte, men fik afslag i foråret. Ledige pladser til disse kurser vil blive fordelt ved lodtrækning uanset semestertrin. Tilmeldingsfrist for de enkelte kurser finder du i bunden af kursusplanen. 15 Modul F10-01 F10-02 F10-03 F10-04 F10-05 F10-06 F10-07 F10-08 F10-09 F10-10 A + B PA: Mandag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag PA: Mandag Test og introduktion. 16:30 20:00 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 PANUM/ 3,5 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ E FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Lørdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Mandag FRB: Tirsdag Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 08:45 12:30 13:15 17:00 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunik. PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 PANUM/ G Ernæring + udskillelser FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Lørdag FRB: Lørdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Lørdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 17:00 21:00 13:15 17:15 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 17:00 21:00 09:00 13:00 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB/ H Kredsløb PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Mandag Somatik. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Torsdag Somatik. 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller 17:00 19:00 eller Holdopdelt 2 timer 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 19:15 21:15 RH/ J Respiration+ døden PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne RH: Mandag RH: Torsdag RH: Mandag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH/ L Repetition 2 A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Tirsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Torsdag A1: Tirsdag A1: Mandag A1: Tirsdag Somatik. 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller 17:00 19:35 eller Holdopdelt 2,5 timer 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 19:00 21:35 ALPHA 1/ M 1 PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 PANUM/ M 2 FRB: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH eller FRB N FRB: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 O FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag Forflytning II. 3 timer 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 17:30 20:30 FRB/ Opgaveaflevering: VB/ Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Torsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Onsdag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 Fredag kl. 13 P RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 RH/ 3,5 timer Q - Eksamen. 1. Time FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB/ Mellem 16:30 20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2 timer 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 16:15 18:30 VB/ Y eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller Genoplivning. 3 timer 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 X Onsdag Torsdag Torsdag Tirsdag Torsdag Onsdag Mandag Tirsdag Onsdag Onsdag Brand. 3 timer R Følgevagter 3 x 8 timer VB s 2. Time Torsdag Torsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag VB/ 1 time eller eller eller eller eller eller eller eller eller eller TILMELDINGSFRIST: Onsdag 3/2 kl. 10 Onsdag 3/2 kl. 10 Torsdag 16/2 kl. 10 Torsdag 16/2 kl. 10 Mandag 1/3 kl.10 Mandag 1/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10 Mandag 15/3 kl.10

16 16 Snuff I de sidste par år har den nye dille Snuff fundet sin vej til de danske medicinstuderendes næser. Snuff er tobak til næsen. Det indtages på samme måde som kokain og effekten fra det virksomme stof, nikotin, mærkes næsten instantant. Historie Snuff blev observeret i 1490 erne af en monk kaldet Ramon Pane der på columbus anden rejse mødte de haitianske indfødte. Columbus bragte dillen til Europa hvor det hurtigt blev en strafbar vane. I Rusland mistede man sin næse hvis man blev taget i at snuffe. Allerede i 1638 var snuff blevet verdenskendt med snuffere i bl.a. Kina. Fra at være en strafbar dille blev det som meget andet fra den nye verden en elitær last. Napoleon og det engelske kongehus var blandt de mange der ikke kunne lade være med at få de ellers meget lækre brune bussemænd. I det engelske underhus bliver der serveret gratis snuff som følge af rygeforbuddet fra 1693 og efter anden verdenskrig relancerede Winston Chruchill snuffen, dog uden den store succes. Indtagelse Snuff kan tages på flere måder alt efter den ønskede effekt: Den klassiske: Hvis man ønsker at indtage snuff som de har gjort siden tidernes morgen så placerer man en portion snuff på størrelse med en ært i Tabatieren, også kendt som The anatomical snuff box. Det på daværende tidspunkt dominerende næsebor placeres i proksimitet af klumpen og der laves en kraftig inspiration The inglorious way: Ved snuffpakker med skruelåg kan man snuffe som Lt. Aldo Rain i Inglorious Bastards. For dem der ikke har set filmen tager man første og anden finger og bruger pincetgrebet til at ekstrahere snuffen. Snuffen er nu placeret mellem disse fingre og de føres til næsen hvor inspiration fører snuffen til slimhinden Renegade: Til den hardcore snuff er, som er optrappet til himmel høje doser har medicinere opfundet en ny metode til at få den passende mængde snuff; venstre hånd rækkes frem og supineres hvorpå et snuffbjerg hældes ned i håndfladen. Snuff eren brøler, ekspirerer og sniffer alt hvad han kan. Socialiserende sniffning Til snuff hører en sang, som synges inden indtagelse. Sangen starter med en afstemning af de impliceredes tonelejer der råbes HVOOOOOOOOR mens snuffen dispenses The classical way og så kommer sangen: Hvor er du henne når du ikke er hos mig? Så er du ude for at få en lammesteg! Tre klask på maven for 25 ør *( Der er ikke det man ikke kan, når man er skide skør! (* Med den frie hånd klasker man sig selv på maven 3 gange og viser tallet 25) Nyser man, skal man snuffe igen, og så synges der følgende sang: Come over to the coast, have a drink have a life, get to know each other better, MOTHERFUCKER! Anmeldelse Deltagere: Emil Knudsen List, Jakob Kildevang, Ander Peder Højer Karlsen, Jonas Olsen, Markus Harboe Olsen & Sine Berntsen som ekspert. President Snuff, ozona Malingsgrad: Mellem fin Styrke: Medium krads Smag: Lakrids+menthol Virkning: Mellemstærk Indpakning: Lille og praktisk men lidt kedelig. Kan bruges som lommespejl. Samlet vurdering: 3, 3, 5, 4, 4, 3 McCrystal - English menthol snuff Malingsgrad: Fin Styrke: Over medium kras Smag: Menthol Virkning: Mellem Indpakning: Upraktisk og kedelig, den tykke ven Samlet vurdering: 3, 2, 2, 3, 3, 3 Klostermischung - Schnupftobak Malingsgrad: Grovkornet Styrke: Mild Smag: Røget og tobaksmag. Som at lugte til en cigar. Virkning: Mild Indpakning: Flot design med en fin tegning, praktisk doseingshul med skydeklap Samlet vurdering: 4, 5, 4, 3, 2, 4 3,7 2,7 3,7 VINDEREN! Medicated No99 Malingsgrad: Mellem Styrke: STÆRK, den perfekte læsesnuff! Smag: stærk menthol, Tyrkisk pebber, smager evt. af rigtig snuff Virkning: Kraftig Indpakning: Form og størrelse som en snus dåse Samlet vurdering: 5, 5, 5, 5, 4, 5 Forekom 1 nys hvorefter de to der nøs tog igen. Old Paris aka. Mormors dåse Malingsgrad: Lige under middel Styrke: Stærk Smag: Sødlig diarre. Som en storby lugtede i tallet. Meget parafumeret Virkning: Mellem Indpakning: Stationær pyntesnuff og tages the inglorious way Samlet vurdering: 1, 2, 2, 2, 2, 1 4,8 1,7 1,5 TABEREN! Irish D Malingsgrad: Ultra fin, med tyndskidsfarve Styrke: Mild Smag: Smager af det gamle elefantbur i Zoo og en eftersmag af sved Virkning: Mild Indpakning: Old school men simpel mærkat og guldsider Samlet vurdering: 2, 1, 2, 1, 2, 1 Redbull Malingsgrad: Finere end middel Styrke: mellem stærk Smag: Menthol Virkning: hurtigt og god Indpakning: Classic, Samlet vurdering: 4, 4, 4, 5, 4, 3 Ens mødom bliver ofte taget af en Red Bull. Klassikeren Magnet - Medicated Malingsgrad: Meget fin Styrke: Kraftig Smag: Smager af den gamle by i åhus. Det vil sige en blanding af antikvar og gammel bolsche butik Virkning: Hurtig effektiv og kraftig Indpakning: Mini can snuff og billig, Skal tages inglorious way pga. indpakningen Samlet vurdering: 4, 4, 5, 2, 5, 4 Forekom 3 nys hvorefter de tog der nøs tog igen. 4,0 4,0 4,3 Abricot - Gawith Malingsgrad: Medium Styrke: Medium Smag: Rund, god og fyldig Metholsmag Virkning: Medium Indpakning: Kedelig men stilren Samlet vurdering: 5, 4, 3, 5, 5, 4

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL 2014 Kharikhola Health Camp af Sabina Rolsted Kære medlem. Dit bidrag var medvirkende til afholdelsen af en succesfuld 2014 Kharikhola Health Camp! Lejren blev afholdt fra den 14. april til den 20. april

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse

Sundhed SIF79. vebølle kole. Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse Sundhed vebølle kole SIF79 Sundhed I Fokus for 7. 9. klasse ET PILOTPROJEKT OM SUNDHED FOR 7.-9. KLASSE SVEBØLLE SKOLE 2011/2012 1 Lever børn og unge et sundt liv - sund mad, motion, rigelig søvn og er

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange

Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Ofte stillede spørgsmål vedr. IMCC Research Exchange Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 3 Hvornår kan man komme af sted?... 3 Hvad er?... 3 EC (Exchange Conditions)...

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere