Håb om billig byggesagsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håb om billig byggesagsbehandling"

Transkript

1 2. Nr. årgang 3 4. årgang Nr. 1 Januar Januar Marts Foto Ulrik Sanmsøe Figen TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Håb om billig byggesagsbehandling Der er udsigt til, at kommunerne fremover skal fastsætte byggesagsgebyret efter deres timeforbrug. Det vil afdække effektiviteten i kommunerne og sænke gebyrerne markant, forventer Dansk Byggeri Af ANJA BINDERUP, Forestil dig, at der sidder én fuldtidsansat person i 14 måneder og ikke laver andet end at behandle en ansøgning om byggetilladelse. Sådan ser regnestykket ud, hvis man sammenholder de påfaldende høje byggesagsbegyrer i landets fem dyreste kommunerne med månedslønnen for en byggesagsbehandler. - Hvis det er sandt, så har mange kommuner et langt større problem end høje byggesagsgebyrer nemlig et effektivitetsproblem. For det kan være svært at forstå, at det skulle tage 14 måneder at behandle en ansøgning om fx en ny lagerhal, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Fast timepris Ifølge Lea Stentoft er problemet snarere, at de fleste kommuner opkræver en kvadrat- eller ku- bikmeterpris, som ikke direkte afspejler den arbejdsopgave, de har med sagsbehandlingen. Fx er en lagerhal på 5000 m² ikke nødvendigvis kompliceret af sagsbehandle. Derfor har Dansk Byggeri i mange år foreslået en gebyrmodel baseret på forbrugt tid. Fortsætter side 3 Samarbejde sparer tid og penge Regeringen foreslår, at kommunerne samler byggesagsbehandlingen i tværkommunale centre. Det sparer tid og penge, viser erfaringer Læs mere side 4 Dokumentation er et must Forbrugerne får medhold i 8 ud af 10 klager til Byggeriets Ankenævn. Men det kræver, at de har dokumentationen i orden Læs mere side 5 Færre fejl For den moderne byggevirksomhed er det blevet naturligt at arbejde systematisk med kvalitetssikring. Det giver resultater, viser nye tal Læs mere side 6

2 LEDER Slut med vilkårlighed i byggesagsbehandlingen Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Dansk Byggeri skabte overskrifter i medierne og uro i kommunerne, da vi for nogle år siden begyndte at samle oplysninger om kommunernes priser og tidsforbrug, når de skulle ekspedere byggesager. Det kom der små-sensationelle historier ud af. Og vi har da også fortsat arbejdet med at afsløre en uskøn vilkårlighed i fastsættelse af gebyrer og forbrug af tid. Det er sket på baggrund af kommunernes egne oplysninger. Problemet eksisterer fortsat. Vi kan se sammenlignelige byggesager, hvor gebyret i den dyreste kommune er 10 gange større end i den billigste kommune. Og nogle kommuner klarer en byggesag på et par dage, mens andre parkerer sagerne i måneder. Så noget er galt, selvom reglerne er klare: Kommunerne må kun opkræve et gebyr, der svarer til de omkostninger, de har med at behandle en byggesag. Så enten er den helt galt med produktiviteten i de dyre og langsomme kommuner, eller også lader de billigere kommuner deres skatteydere betale omkostningerne ved at behandle privates byggesager. Dansk Byggeri glæder sig derfor meget over, at også Christiansborg nu har mistet tålmodigheden med de uigennemsigtige priser og vilkårligheden på byggesagsområdet. Vi kan i dette nummer af Barometer tilføje, at også erhvervslivet må finde sig i mystiske forskelle i gebyrer mellem nabokommuner, som bare ikke lader sig forklare. Derfor er det godt, at regeringen nu banker i bordet og tvinger kommunerne til at indrette sig på gennemsigtige og ensartede regler for byggesagsbehandling ved at forlange gebyrer faktureret med en fast timepris. Samtidig åbnes der for en effektivisering, så kommunerne kan arbejde sammen i centre om byggesager. Det er også en god ide. Dansk Byggeri håber naturligvis, at der nu sikres et flertal for reformen, og at bygherrer private såvel som erhvervsmæssige kan se frem til en professionel, gennemsigtig og hurtig sagsbehandling. Det er jeg sikker på, at rigtig mange danske byggevirksomheder vil sætte pris på. 2 OneStop Energi Det nye koncept OneStop Energi er nu gået i luften. Konceptet skal gøre det nemt for boligejere at få udført energirenovering, da de kun behøver at have kontakt til én person fra én virksomhed, selvom der skal flere forskellige parter til at udføre en energirenovering. OneStop Energi er blevet til i et samarbejde mellem seks udvalgte håndværksvirksomheder, Dansk Byggeri, Bolius og Energistyrelsen. Forbedring af togdriften Regeringen vil give et løft til togdriften. Med investeringer på 27,5 mia. kr. placeret i Togfonden DK, er der udsigt til, at visionerne om blandt andet 1-timeskørsel mellem de store byer nu endelig bliver realiseret. Det glæder os, at den danske togdrift nu endelig kommer op på et højere niveau. Danmark har længe haltet efter vores nabolande på dette område, siger Niels Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. Behov for erhvervsobligationer Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at pengekassen smækkes i hos banker og andre långivere - alene på grund af virksomhedens størrelse. Disse virksomheder har hårdt brug for nye lånemuligheder til investeringer, der kan skabe vækst og danske arbejdspladser. - Derfor er det helt afgørende, at regeringen og resten af Folketinget finder en hurtig og effektiv model for erhvervsobligationer, som letter virksomhedernes adgang til kapital, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Marts 2013 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Marie Holm Mathiasen, Mette Skovgaard Petersen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Håb om billig byggesagsbehandling Fortsat fra forsiden - En kvadratmeterpris siger jo intet om byggesagens kompleksitet. En timepris gør det derimod muligt at betale det, sagsbehandlingen koster. Det giver alle parter en sikkerhed for, at prisen afspejler de faktiske udgifter. Det er en fair løsning under forudsætning af, at kommunerne er effektive, når taxameteret er slået til, siger Lea Stentoft. Især gebyret for at få behandlet en ansøgning om erhvervsbyggeri skriger til himlen, med priser der svinger fra kr. i den billigste kommune til kr. i den dyreste kommune. Derfor er Dansk Byggeri glad for, at regeringen i Vækstplan DK lægger op til, at prisen for en kommunal byggesagsbehandling fremover bliver takseret på baggrund af en fast timepris. - Det er et stort skridt i den rigtige retning, da der i dag er alt for stor forskel på den pris, kommunerne opkræver for en byggesagsbehandling, siger Lea Stentoft. Behov for retningslinjer En overgang til betaling per time er dog ikke en løsning i sig selv. En fair gebyrstruktur afhænger i høj grad af, hvordan en fornuftig timeprismodel bliver skruet sammen. For eksempel bruger Faxe Kommune i dag 12 timer på at byggesagsbehandle et erhvervsbyggeri. De oplyser selv, Et rimeligt byggesagsgebyr Byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri omregnet til måneders arbejdstid Gennemsnit af fem dyreste kommuner Gennemsnit af alle kommuner kr kr. Kilde: Dansk Byggeri på baggrund af kommunernes hjemmesider. Note: For Betaling efter timeforbrug er der taget udgangspunkt i et timeforbrug på 12 timer med en timepris på 700 kr. Dette svarer til kr. at timeprisen er 653 kr., hvilket svarer til, at virksomhederne skal betale et byggesagsgebyr på kr. Det er en lidt anden prisklasse end landets fem dyreste kommuner, der i gennemsnit tager kr. for at byggesagsbehandle et tilsvarende erhvervsbyggeri. - Tallene viser, at der er stort behov for at indføre fælles retningslinjer for byggesagsbehandlingen i kommunerne. Ellers ender vi med 98 forskellige timeprismodeller og alt for store kommunale udsving i prisen på en byggesagsbehandling, siger Lea Stentoft. En udspecificeret regning For at kunne overgå til betaling per time bliver kommunerne nødt til at registrere, hvor lang Dansk Byggeri foreslår: 2 At regningen skal udspecificeres, så borgere og virksomheder ved, hvad de betaler for (fx antal brugte timer, timepris, øvrige omkostninger) 2 At der indføres et loft over timeprisen på 800 kr. 2 At der indføres retningslinjer for, hvad en timepris må indeholde (hvilke direkte og indirekte omkostninger der må inddrages) 2 At det er i orden med et fast grundgebyr for små byggesager (fx carporte) 2 At der oprettes tværkommunale centre, der varetager byggesagsbehandlingen Gennemsnit af fem billigste kr. kommuner Måneder fuldtids sagsbehandling fra én person Timebetaling er en fair løsning - under forudsætning af at kommunerne er effektive, når taxameteret kører. - Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri Betaling efter timeforbrug Betaling efter byggeriets størrelse tid de rent faktisk bruger på sagsbehandlingen af en enkelt byggesag og nøjagtig fastsætte gebyret efter det. De oplysninger, mener Dansk Byggeri, skal videre til borgerne og virksomhederne, som skal have en udspecificeret regning. - En udspecificeret regning er helt normalt i det private erhvervsliv. Fx ville man aldrig drømme om at betale en regning fra en håndværker uden at vide, hvor mange timer der var brugt på opgaven, hvor mange penge der går til arbejdsløn, til materialer og lignende. Denne gennemsigtelighed bør også være standard, når det offentlige udskriver regningen, siger Lea Stentoft. Som det fremgår af Dansk Byggeris udregninger, er det ikke i alle kommuner, at en timeprismodel vil få byggesagsgebyret på et erhvervsbyggeri til at falde. I de fem billigste kommuner vil der faktisk ske en lille stigning i gebyret. - Det er absolut ikke hensigten, at gebyret skal sænkes i alle kommuner. Målet er, at prisen skal være rimelig og gennemskuelig og at der skal være mere lighed i prisen kommunerne imellem, siger Lea Stentoft. Træk på erfaringerne Otte af landets kommuner har allerede i dag indført timeprisbetaling for deres byggesagsbehandling. Det er oplagt at trække på deres erfaringer, når der skal konstrueres en timeprismodel, mener Lea Stentoft: - Det er spild af ressourcer i kommunerne, at alle skal i gang med at opfinde den dybe tallerken. Derfor skal vi naturligvis have erfaringerne fra de otte kommuner i spil, når der skal laves en skabelon for timeprisbetalingen. Og det er også hensigtsmæssigt, at ikke alle byggesager skal behandles efter timepris. Fx er det i orden med et fast grundgebyr for små byggesager som fx carporte. Ellers bliver ordningen for stiv. 2 2 Foto Kirstine Mengel 3

4 TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Samarbejde sparer tid og penge Regeringen lægger i Vækstplan DK op til, at kommunerne skal samle byggesagsbehandlingen i tværkommunale centre. Det sparer tid og penge og får fleksibiliteten til at vokse, viser erfaringer fra Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Af ANETTE SØRENSEN, Bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og administrative medarbejdere i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal arbejder i hver deres kommune, men i den samme byggesagsafdeling. Siden 1. januar 2012 har de fire kommuner nemlig sagsbehandlet i et fælles tværkommunalt center. - Når man arbejder i større enheder, så sætter de store tals lov ind, og man bliver mere effektiv. Fx havde alle fire kommuner tidligere hver sin ingeniør med speciale i statik ansat, selvom der ikke var nok byggesager med bærende konstruktioner til at beskæftige en statiker fuld tid. Men nu, hvor vi har samlet sagsbehandlingen, kan vi nøjes med at have tre statikere ansat, siger afdelingsleder og bygningsinspektør i Gladsaxe Kommune, Erik Scheldon. Hjælper hinanden Tidligere havde hver kommune byggesagsbehandlere hver. I dag har de fire kommuner 47 til sammen, og de har samlet set sparet 10 %. - Hver især var vi små og sårbare, hvis en medarbejder er langtidssygemeldt eller på barsel. Når vi samler os i større enheder, kan vi bedre hjælpe hinanden og være langt mere fleksible, siger Erik Scheldon. Fx havde Rudersdal problemer med at finde en ny medarbejder, da deres BBR-sagsbehandler gik på pension. Derfor flyttede Gladsaxe en af deres BBR-medarbejdere til Rudersdal, indtil den rigtige medarbejder blev ansat. - Den nye medarbejder startede med sidemandsoplæring i Gladsaxe, så vedkommende kom ind i de fælles arbejdsgange fra starten. Det tværkommunale samarbejde betyder, at vi kan hjælpe hinanden og være fleksible over for de udfordringer, som altid vil opstå på en arbejdsplads, siger Erik Scheldon. Geografi afgør størrelsen De 47 medarbejdere i det tværkommunale center for byggesagsbehandling betjener et område med omkring indbyggere. Men det er svært at sige, hvad der er en optimal størrelse for en tværkommunal byggesagsafdeling. - Danmark styres af lokalplaner, og det er blandt andet dem, vi sagsbehandler efter, og derfor er lokalkendskabet afgørende for både politikere og os. Hvis jeg skal sagsbehandle et byggeri i Thy, så bliver jeg jo nødt til at starte bilen og tage ud og se på området. Inden for vores fire kommuner er lokalkendskabet der stadig, og medarbejderne behøver ikke starte bilen. - Nogle steder vil det være passende at to kommuner går sammen, mens det andre steder passer bedre med et samarbejde mellem seks kommuner. Min erfaring er, at man skal se på det geografiske, siger Erik Scheldon. Når vi samler os i større enheder, kan vi bedre hjælpe hinanden og være langt mere fleksible. - Erik Scheldon, afdelingsleder, Gladsaxe Kommune Overskud i 2015 Selvom kommunerne har oprettet et tværkommunalt center for byggesagsbehandling, har det ikke været nødvendigt at bygge nyt for at arbejde sammen. - Vi er blevet siddende i vores egne kommuner, og i stedet arbejder vi sammen og udveksler erfaringer fx via chat. Der er ingen grund til at bygge et nyt fælles hus, når den digitale verden, vi lever i, gør det muligt at arbejde i et center uden vægge, siger Erik Scheldon. De penge, som det har kostet at digitalisere og gå sammen i et tværkommunalt center, er tjent ind 1. januar Herefter giver det overskud til kommunekassen, så bundlinjen ser fornuftig ud, siger Erik Scheldon. 2 4

5 Dokumentation er et must i klagesager Mange klager til Byggeriets Ankenævn bliver afvist, fordi forbrugeren ikke kan komme med den nødvendige dokumentation. Det er ærgerligt, for forbrugerne får medhold i 8 ud af 10 klager Af MARIE HOLM MATHIASEN, Ankenævnets nye årsberetning viser tydeligt, at det kan betale sig at klage over mangelfuldt håndværksarbejde men kun hvis papirerne er i orden. Der bliver nemlig afvist en del klagesager, fordi det er usikkert, hvad der egentlig er aftalt mellem forbrugeren og virksomheden. Henlagte og afviste sager udgjorde knap halvdelen af de 642 afsluttede sager i Hele 62 % af de afviste sager blev afvist, fordi de rent bevismæssigt var uegnede til at blive behandlet. - Hvis der ikke er en skriftlig aftale, kan sagen kun behandles, hvis parterne er enige om, hvad der er aftalt. Ankenævnet behandler klagesager på et skriftligt grundlag og i modsætning til de almindelige domstole foretager vi ikke parts- og vidneforklaringer, siger sekretariatschef i Byggeriets Ankenævn Louise Larsen og fortsætter: - Derfor er det vigtigt, at forbrugerne har en skriftlig aftale. Det gælder også ændringer i aftalen, efter byggeriet er gået i gang. Man skal faktisk kunne dokumentere hele aftalen og forløbet på papir. Har forbrugeren ikke nok dokumentation, og derfor er nødt til at bruge vidneforklaringer, er det eneste alternativ at gå i retten med klagen, hvilket er en langsommelig og dyr affære. Hav papirerne i orden I sager, hvor forbrugerne får helt eller delvist medhold, fastsætter Ankenævnet et udbedringsbeløb. Virksomheden skal som udgangspunkt ud til forbrugeren og rette op på de fejl, der er klaget over. Hvis ikke virksomheden vil, ikke kan på grund af konkurs eller er blevet frataget muligheden af ankenævnet, skal virksomheden betale udbedringsbeløbet til forbrugeren. I 2012 blev der i gennemsnit 24 % af klagerne er over tagabejde Klagernes top tre Forbrugerne klager oftest over: 1. Tagarbejde: 24 % af klagerne. Her er det korrekt montering af undertag og rygninger, antal af bindere til fæstning af tegl og lægteafstand, der volder de fleste problemer. 2. Vinduesarbejde: 16 % af klagerne. Her klages der hovedsagligt over monteringen med hovedvægt på utætheder, trækgener og fugearbejde. 3. Murerarbejde: 12 % af klagerne. Her er det overfladebehandling af tunge ydervægge, både pudsede og filtsede, der er oftest klages over. Kilde: Byggeriets Ankenævn givet kr. i udbedringsbeløb i de sager, hvor forbrugerne fik medhold. Det er kr. mere end i Det kan altså betale sig at have papirerne i orden og indsende en klage, hvis ikke arbejdet lever op til aftalen, siger Louise Larsen. Medhold i 8 ud af 10 klager Når en sag bliver behandlet ved ankenævnet, indgår der ofte syn og skøn. Syn og skøn betyder, at forbrugeren og håndværksmesteren mødes på stedet, hvor arbejdet er udført, sammen med en skønsmand fra ankenævnet. Her gennemgår de klagepunkterne, og skønsmanden laver en erklæring, som nævnet bruger i deres afgørelse. Årsberetningen viser, at der blev holdt syn og skøn i 53 % af de afsluttede sager i Ud af de sager fik forbrugerne fuldt eller delvist medhold i 82 % af sagerne. Det er en samlet stigning på 7 % i forhold til Der kan være mange grunde til stigningen, men ifølge Louise Larsen skal stigningen ses i sammenhæng med et øget antal konkurser. - Når en virksomhed er gået konkurs, deltager den oftest ikke som part. Her ville virksomheden ellers have mulighed for at forsvare eller forklare sig. På den måde er der altså kun én part i sagsbehandlingen, nemlig forbrugeren. Det betyder fx, at der ikke kan indgås forlig og giver dermed forbrugeren større chance for at få medhold, siger Louise Larsen. Byg Garanti giver sikkerhedsnet Man kan med fordel vælge en håndværksvirksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri. Så er virksomheden omfattet af Byg Garanti. - Byg Garanti giver forbrugerne et økonomisk sikkerhedsnet, idet arbejdet er dækket mod sjusk, fejl og mangler for op til kr., fortæller direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. 2 5

6 Færre fejl 90 % bedre bundlinje 30 % Tingene skal laves rigtigt første gang ellers koster det på 10 bundlinjen. % For den moderne byggevirksomhed er det blevet naturligt at arbejde systematisk med kvalitetssikring, 0 % og det har givet resultater, viser nye tal Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Det er en god journalistisk historie at afsløre sjusk og klamp, og ikke så sjældent lander også byggevirksomheder i mediernes søgelys, fordi de har lavet dårligt håndværk. Ikke desto mindre er der i de sidste godt 20 år sket en markant positiv udvikling, når det gælder fejl i byggeriet. Tal fra BvB Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse viser, at antallet af fejl og mangler i forbindelse med renovering og byfornyelse er faldet med næsten 15 % siden Faldet er udtryk for en samlet effekt af, at mange flere i byggeriet er begyndt at fokusere på kvalitet. Vi oplever stadig fejl i byggeriet, men der er sket en yderst positiv udvikling, som skyldes en massiv, fælles indsats fra alle parter i byggeprocessen, siger vicedirektør i BvB, Inge-Marie Kryger. BvB er en af landets to byggeskadefonde, som gennemfører eftersyn af henholdsvis alment nybyggeri og offentlig støttet byfornyelse og formidler byggetekniske erfaringer til byggeriets parter. Målet er fremadrettet at minimere antallet af fejl og mangler. Erfaringer omdannes til færre fejl Udover systematisk evaluering er det især formidling af erfaringer, der har bidraget til et løft i kvaliteten. Hertil kommer de mange certificeringer og kvalitetssikringsordninger, som virksomheder ifølge Dansk Byggeri er blevet meget opmærksomme på og flittigt gør brug af. - Kvalitet er blevet den nye, væsentlige konkurrenceparameter. Ikke mindst fordi det er dyrt ikke at lave tingene rigtigt første gang. Det koster på bundlinjen, og det har byggevirksomhederne også fået øjnene op for, siger direktør i Fejl og mangler ved 1-årseftersyn % 70 % 60 % 50 % 40 % 20 % 1999 Tag WC-bad 2002 Facader Kilde: Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse Figuren viser udviklingen i det samlede antal fejl og mangler i byggeriet Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. Hvis man ser på, hvilke typer skader, der er blevet registreret i de seneste år, så er udviklingen også her til at få øje på. I løbet af de sidste 10 år er der sket mere end en halvering Vandinstallation Ventilation Kælder 2009 Etageadskillelse Vinduer 2012 i antallet af fejl på tag, og også vådrum, facader, kældre og vandinstallationer er reduceret markant. Byggeskadefondenes systematiske eftersyn har i sig selv en præventiv funktion, der gør, at byggevirksomhederne og de Afløb 2 Foto Kirstine Mengel Kvalitet her fået en langt mere central betydning i byggeriet. - Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri Den positive udvikling skyldes en massiv, fælles indsats i byggeriet. - Inge-Marie Kryger, vicedirektør, BvB 6

7 2 Foto Ulrik Samsøe Figen Fejl og mangler ved 1-årseftersyn 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tag WC-bad Facader Vandinstallation Kilde: Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse Ventilation Kælder Etageadskillelse Vinduer Afløb Porte Trapper Øvrige bygningsdele Udvendige døre Varmeanlæg Kloak El Gas Køkken projekterende bliver mere påpasselige. 25 Men en del af årsagen 20 til, at fejlkurven i byggeriet er knækket, skal ifølge BvB findes i det forebyggende formid lingsarbejde, der hele tiden griber 5 fat der, hvor virksomhederne 0kan gøre det bedre. - Vi har etableret to store formidlingsprojekter, som er målrettet virksomhederne og sætter fokus på kvalitet og god byggeskik. Projekterne er også ude på erhvervsskolerne medvirkende til, at lærlingene, allerede når de forlader skolebænken, har fokus på at værne om kvaliteten og deres faglige stolthed, siger Inge-Marie Kryger Byggeriet starter forfra hver gang Men et mål om nul fejl i al byggeri er ikke realistisk, mener både BvB og Dansk Byggeri. - Vi kan ikke som i bilindustrien lave 3-4 prototyper, inden vi sætter en næsten fejlfri produktion i gang. Hvert byggeri er en første prototype, som vi må gøre så fejlfri som muligt i første forsøg, forklarer Michael H. Nielsen og fortsætter: - I byggeriet starter man stort set forfra, hver gang man påbegynder en ny opgave. Gentagelser finder vi i detaljerne, og det er dem, vi skal have fat i. Mange løsninger har man brugt før, men sjældent i helt samme sammenhæng. Udviklingen i byggeriet går stærkt. Hver dag kommer der nye konstruktionsprincipper, ligesom der kommer nye materialer på markedet. Det stiller store krav til både projekterende og udførende. Naturligt at arbejde med kvalitetssikring Det illustrerer ifølge Dansk Byggeri behovet for at anerkende den indsats, som byggeskadefondene gør for at være på forkant med udviklingen og systematisk indsamle erfaringer og formidle viden til byggeriets parter. - Status er, at der i dag bygges med langt mere fokus på kvalitet end for år siden. Det viser statistikkerne fra de to byggeskadefonde. Samtidig kan vi konstatere, at flere og flere virksomheder går kvalitetsvejen, når det gælder om at differentiere sig på markedet, fx ved at tilslutte sig frivillige certificeringsordninger inden for kvalitetssikring. Endelig er der på erhvervsuddannelserne sat målrettet fokus på at imødegå fejl og mangler, siger Michael H. Nielsen, og slutter: - Jeg fornemmer også, at der blandt de professionelle bygherrer er en stigende forståelse for, at der skal fokuseres på kvalitet og referencer, når der skal vælges udførende virksomheder. 2 7

8 Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune Hans Barlach, borgmester i Greve Kommune Byggeduellen Regeringen lægger med Vækstplan DK op til, at prisen for en kommunal byggesagsbehandling fremover bliver sat ud fra en fast timepris. De foreslår desuden, at der oprettes tværkommunale centre, hvor flere kommuner samarbejder om byggesagsbehandlingen. Vi har spurgt to borgmestre, hvad de mener om forslagene Af ANJA BINDERUP, Hvilken betydning tror du, timeprisbetaling får for størrelsen af byggesagsgebyret i din kommune? Hans Barlach: For erhvervsbyggeriers vedkommende vil det formentlig betyde, at ansøgerne strammer op, fordi de kan se en økonomisk fordel ved at levere fyldestgørende oplysninger fra starten. Og det vil betyde et lavere gebyr i de ukomplicerede tilfælde. Men for menigmand kan det medføre, at gebyrudgiften vokser. Det bør begrænses ved at fastsætte- et loft for betalingen, så den almindelige borger fortsat tilskyndes til at søge byggetilladelse og ikke springer over, fordi omkostningerne ved at være lovlydig bliver for store. 2 Hvilken betydning har timeprisbetaling haft for størrelsen af byggesagsgebyret i din kommune? Knud Erik Hansen: Byggesagsbehandlingen for større byggerier er blevet billigere, mens småbyggerier er blevet dyrere. Som eksempel kan nævnes, at et stort erhvervsbyggeri nu har kostet ca kr., hvor det ved fastprisordningen ville have kostet ca kr., mens en almindelig carport, der skal til naboorientering, nu typisk koster ca kr. mod tidligere kr. 2 Hvad mener du om timeprisbetaling for byggesagsbehandling i kommunerne? Hans Barlach: Det kan være relevant på nogle områder. De større, komplicerede byggesager, som fx erhvervsbyggerier, er oftest de sager, vi bruger flest ressourcer på. Hvis ansøgeren bruger professionelle rådgivere, kan vores ressourceforbrug minimeres. Så her vil timebetaling være et godt incitament for ansøgeren til at levere fyldestgørende oplysninger fra starten. På den anden side har vi den almindelige borger, der ikke nødvendigvis rammer rigtigt første gang, og for hvem professionel rådgivning måske er en omkostning, det lille projekt ikke kan bære. De skal kunne få en byggetilladelse, uden at det koster en herregård selvom vi måske skal bruge ekstra tid på sagen. Det er god service. 2 Knud Erik Hansen: Vi har i Faxe kommune for et par år siden indført timeprisbetaling for byggesagsbehandling. Det er afgjort den rigtige model, da alle ansøgere kommer til at betale for netop den tid, som den konkrete byggesagsbehandling tager. Timeprisbetalingen har endvidere medført, at de modtagne byggeansøgninger overvejende er af højere kvalitet, hvilket letter sagsbehandlingen og minimerer ansøgers udgift. 2 Hvad er din holdning til regeringens forslag om at oprette tværkommunale centre til byggesagsbehandlingen? Hans Barlach: Byggesagsbehandling er ikke kun et spørgsmål om effektivitet og ensartede afgørelser. Mange byggetilladelser handler om dispensationer. Det udtryk, som fremkommer i parcelhuskvarteret, når vi vælger at dispenserer, eller de muligheder, vi giver en virksomhed for at ekspanderer det er lokalpolitik i praksis. Det er en del af lokaldemokratiet, at dette besluttes lokalt inden for de rammer, lovgivningen sætter. Det skal ikke bureaukratiseres i store centre, hvor det alene er de faglige holdninger, der lægges til grund. Knud Erik Hansen: Vi er åbne over for frivillige kommunale samarbejder, hvor det giver mening. Fx har vi netop indledt samarbejde med Næstved kommune om brandsynsområdet. Men på byggesagsområdet giver det ingen mening, for erhvervslivet efterspørger én indgang til kommunen. Vi er i Faxe Kommune ved at etablere én indgang for virksomhederne. Her koordineres alle virksomhedens myndighedsspørgsmål omkring byggesag, miljø, plan, vej mm., men også eventuelle hensyn til rekruttering via Jobcenteret og den slags. De bestræbelser bliver saboteret, hvis virksomhederne skal henvende sig på en helt anden adresse. 2

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Årsberetning 2013/2014

Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar

Fokus på årsdag 2014. 12. årgang nr. 2, juni 2014. magasin for byggeri, anlæg og industri. Vi går ikke ind for kædeansvar 12. årgang nr. 2, juni 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2014 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Vi går ikke ind for kædeansvar 2 Formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen:

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE

KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE BREV NR. 4/2006 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri www.danskbyggeri.dk/barometer KØB-SELV-MARKEDET FOR MATERIALER ER TØVENDE Der er ofte penge at spare ved at lade posten levere de nye armaturer frem

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere