Håb om billig byggesagsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håb om billig byggesagsbehandling"

Transkript

1 2. Nr. årgang 3 4. årgang Nr. 1 Januar Januar Marts Foto Ulrik Sanmsøe Figen TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Håb om billig byggesagsbehandling Der er udsigt til, at kommunerne fremover skal fastsætte byggesagsgebyret efter deres timeforbrug. Det vil afdække effektiviteten i kommunerne og sænke gebyrerne markant, forventer Dansk Byggeri Af ANJA BINDERUP, Forestil dig, at der sidder én fuldtidsansat person i 14 måneder og ikke laver andet end at behandle en ansøgning om byggetilladelse. Sådan ser regnestykket ud, hvis man sammenholder de påfaldende høje byggesagsbegyrer i landets fem dyreste kommunerne med månedslønnen for en byggesagsbehandler. - Hvis det er sandt, så har mange kommuner et langt større problem end høje byggesagsgebyrer nemlig et effektivitetsproblem. For det kan være svært at forstå, at det skulle tage 14 måneder at behandle en ansøgning om fx en ny lagerhal, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Fast timepris Ifølge Lea Stentoft er problemet snarere, at de fleste kommuner opkræver en kvadrat- eller ku- bikmeterpris, som ikke direkte afspejler den arbejdsopgave, de har med sagsbehandlingen. Fx er en lagerhal på 5000 m² ikke nødvendigvis kompliceret af sagsbehandle. Derfor har Dansk Byggeri i mange år foreslået en gebyrmodel baseret på forbrugt tid. Fortsætter side 3 Samarbejde sparer tid og penge Regeringen foreslår, at kommunerne samler byggesagsbehandlingen i tværkommunale centre. Det sparer tid og penge, viser erfaringer Læs mere side 4 Dokumentation er et must Forbrugerne får medhold i 8 ud af 10 klager til Byggeriets Ankenævn. Men det kræver, at de har dokumentationen i orden Læs mere side 5 Færre fejl For den moderne byggevirksomhed er det blevet naturligt at arbejde systematisk med kvalitetssikring. Det giver resultater, viser nye tal Læs mere side 6

2 LEDER Slut med vilkårlighed i byggesagsbehandlingen Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Dansk Byggeri skabte overskrifter i medierne og uro i kommunerne, da vi for nogle år siden begyndte at samle oplysninger om kommunernes priser og tidsforbrug, når de skulle ekspedere byggesager. Det kom der små-sensationelle historier ud af. Og vi har da også fortsat arbejdet med at afsløre en uskøn vilkårlighed i fastsættelse af gebyrer og forbrug af tid. Det er sket på baggrund af kommunernes egne oplysninger. Problemet eksisterer fortsat. Vi kan se sammenlignelige byggesager, hvor gebyret i den dyreste kommune er 10 gange større end i den billigste kommune. Og nogle kommuner klarer en byggesag på et par dage, mens andre parkerer sagerne i måneder. Så noget er galt, selvom reglerne er klare: Kommunerne må kun opkræve et gebyr, der svarer til de omkostninger, de har med at behandle en byggesag. Så enten er den helt galt med produktiviteten i de dyre og langsomme kommuner, eller også lader de billigere kommuner deres skatteydere betale omkostningerne ved at behandle privates byggesager. Dansk Byggeri glæder sig derfor meget over, at også Christiansborg nu har mistet tålmodigheden med de uigennemsigtige priser og vilkårligheden på byggesagsområdet. Vi kan i dette nummer af Barometer tilføje, at også erhvervslivet må finde sig i mystiske forskelle i gebyrer mellem nabokommuner, som bare ikke lader sig forklare. Derfor er det godt, at regeringen nu banker i bordet og tvinger kommunerne til at indrette sig på gennemsigtige og ensartede regler for byggesagsbehandling ved at forlange gebyrer faktureret med en fast timepris. Samtidig åbnes der for en effektivisering, så kommunerne kan arbejde sammen i centre om byggesager. Det er også en god ide. Dansk Byggeri håber naturligvis, at der nu sikres et flertal for reformen, og at bygherrer private såvel som erhvervsmæssige kan se frem til en professionel, gennemsigtig og hurtig sagsbehandling. Det er jeg sikker på, at rigtig mange danske byggevirksomheder vil sætte pris på. 2 OneStop Energi Det nye koncept OneStop Energi er nu gået i luften. Konceptet skal gøre det nemt for boligejere at få udført energirenovering, da de kun behøver at have kontakt til én person fra én virksomhed, selvom der skal flere forskellige parter til at udføre en energirenovering. OneStop Energi er blevet til i et samarbejde mellem seks udvalgte håndværksvirksomheder, Dansk Byggeri, Bolius og Energistyrelsen. Forbedring af togdriften Regeringen vil give et løft til togdriften. Med investeringer på 27,5 mia. kr. placeret i Togfonden DK, er der udsigt til, at visionerne om blandt andet 1-timeskørsel mellem de store byer nu endelig bliver realiseret. Det glæder os, at den danske togdrift nu endelig kommer op på et højere niveau. Danmark har længe haltet efter vores nabolande på dette område, siger Niels Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. Behov for erhvervsobligationer Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at pengekassen smækkes i hos banker og andre långivere - alene på grund af virksomhedens størrelse. Disse virksomheder har hårdt brug for nye lånemuligheder til investeringer, der kan skabe vækst og danske arbejdspladser. - Derfor er det helt afgørende, at regeringen og resten af Folketinget finder en hurtig og effektiv model for erhvervsobligationer, som letter virksomhedernes adgang til kapital, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Marts 2013 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Marie Holm Mathiasen, Mette Skovgaard Petersen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Håb om billig byggesagsbehandling Fortsat fra forsiden - En kvadratmeterpris siger jo intet om byggesagens kompleksitet. En timepris gør det derimod muligt at betale det, sagsbehandlingen koster. Det giver alle parter en sikkerhed for, at prisen afspejler de faktiske udgifter. Det er en fair løsning under forudsætning af, at kommunerne er effektive, når taxameteret er slået til, siger Lea Stentoft. Især gebyret for at få behandlet en ansøgning om erhvervsbyggeri skriger til himlen, med priser der svinger fra kr. i den billigste kommune til kr. i den dyreste kommune. Derfor er Dansk Byggeri glad for, at regeringen i Vækstplan DK lægger op til, at prisen for en kommunal byggesagsbehandling fremover bliver takseret på baggrund af en fast timepris. - Det er et stort skridt i den rigtige retning, da der i dag er alt for stor forskel på den pris, kommunerne opkræver for en byggesagsbehandling, siger Lea Stentoft. Behov for retningslinjer En overgang til betaling per time er dog ikke en løsning i sig selv. En fair gebyrstruktur afhænger i høj grad af, hvordan en fornuftig timeprismodel bliver skruet sammen. For eksempel bruger Faxe Kommune i dag 12 timer på at byggesagsbehandle et erhvervsbyggeri. De oplyser selv, Et rimeligt byggesagsgebyr Byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri omregnet til måneders arbejdstid Gennemsnit af fem dyreste kommuner Gennemsnit af alle kommuner kr kr. Kilde: Dansk Byggeri på baggrund af kommunernes hjemmesider. Note: For Betaling efter timeforbrug er der taget udgangspunkt i et timeforbrug på 12 timer med en timepris på 700 kr. Dette svarer til kr. at timeprisen er 653 kr., hvilket svarer til, at virksomhederne skal betale et byggesagsgebyr på kr. Det er en lidt anden prisklasse end landets fem dyreste kommuner, der i gennemsnit tager kr. for at byggesagsbehandle et tilsvarende erhvervsbyggeri. - Tallene viser, at der er stort behov for at indføre fælles retningslinjer for byggesagsbehandlingen i kommunerne. Ellers ender vi med 98 forskellige timeprismodeller og alt for store kommunale udsving i prisen på en byggesagsbehandling, siger Lea Stentoft. En udspecificeret regning For at kunne overgå til betaling per time bliver kommunerne nødt til at registrere, hvor lang Dansk Byggeri foreslår: 2 At regningen skal udspecificeres, så borgere og virksomheder ved, hvad de betaler for (fx antal brugte timer, timepris, øvrige omkostninger) 2 At der indføres et loft over timeprisen på 800 kr. 2 At der indføres retningslinjer for, hvad en timepris må indeholde (hvilke direkte og indirekte omkostninger der må inddrages) 2 At det er i orden med et fast grundgebyr for små byggesager (fx carporte) 2 At der oprettes tværkommunale centre, der varetager byggesagsbehandlingen Gennemsnit af fem billigste kr. kommuner Måneder fuldtids sagsbehandling fra én person Timebetaling er en fair løsning - under forudsætning af at kommunerne er effektive, når taxameteret kører. - Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent, Dansk Byggeri Betaling efter timeforbrug Betaling efter byggeriets størrelse tid de rent faktisk bruger på sagsbehandlingen af en enkelt byggesag og nøjagtig fastsætte gebyret efter det. De oplysninger, mener Dansk Byggeri, skal videre til borgerne og virksomhederne, som skal have en udspecificeret regning. - En udspecificeret regning er helt normalt i det private erhvervsliv. Fx ville man aldrig drømme om at betale en regning fra en håndværker uden at vide, hvor mange timer der var brugt på opgaven, hvor mange penge der går til arbejdsløn, til materialer og lignende. Denne gennemsigtelighed bør også være standard, når det offentlige udskriver regningen, siger Lea Stentoft. Som det fremgår af Dansk Byggeris udregninger, er det ikke i alle kommuner, at en timeprismodel vil få byggesagsgebyret på et erhvervsbyggeri til at falde. I de fem billigste kommuner vil der faktisk ske en lille stigning i gebyret. - Det er absolut ikke hensigten, at gebyret skal sænkes i alle kommuner. Målet er, at prisen skal være rimelig og gennemskuelig og at der skal være mere lighed i prisen kommunerne imellem, siger Lea Stentoft. Træk på erfaringerne Otte af landets kommuner har allerede i dag indført timeprisbetaling for deres byggesagsbehandling. Det er oplagt at trække på deres erfaringer, når der skal konstrueres en timeprismodel, mener Lea Stentoft: - Det er spild af ressourcer i kommunerne, at alle skal i gang med at opfinde den dybe tallerken. Derfor skal vi naturligvis have erfaringerne fra de otte kommuner i spil, når der skal laves en skabelon for timeprisbetalingen. Og det er også hensigtsmæssigt, at ikke alle byggesager skal behandles efter timepris. Fx er det i orden med et fast grundgebyr for små byggesager som fx carporte. Ellers bliver ordningen for stiv. 2 2 Foto Kirstine Mengel 3

4 TEMA BYGGESAGSBEHANDLING Samarbejde sparer tid og penge Regeringen lægger i Vækstplan DK op til, at kommunerne skal samle byggesagsbehandlingen i tværkommunale centre. Det sparer tid og penge og får fleksibiliteten til at vokse, viser erfaringer fra Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal Af ANETTE SØRENSEN, Bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og administrative medarbejdere i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal arbejder i hver deres kommune, men i den samme byggesagsafdeling. Siden 1. januar 2012 har de fire kommuner nemlig sagsbehandlet i et fælles tværkommunalt center. - Når man arbejder i større enheder, så sætter de store tals lov ind, og man bliver mere effektiv. Fx havde alle fire kommuner tidligere hver sin ingeniør med speciale i statik ansat, selvom der ikke var nok byggesager med bærende konstruktioner til at beskæftige en statiker fuld tid. Men nu, hvor vi har samlet sagsbehandlingen, kan vi nøjes med at have tre statikere ansat, siger afdelingsleder og bygningsinspektør i Gladsaxe Kommune, Erik Scheldon. Hjælper hinanden Tidligere havde hver kommune byggesagsbehandlere hver. I dag har de fire kommuner 47 til sammen, og de har samlet set sparet 10 %. - Hver især var vi små og sårbare, hvis en medarbejder er langtidssygemeldt eller på barsel. Når vi samler os i større enheder, kan vi bedre hjælpe hinanden og være langt mere fleksible, siger Erik Scheldon. Fx havde Rudersdal problemer med at finde en ny medarbejder, da deres BBR-sagsbehandler gik på pension. Derfor flyttede Gladsaxe en af deres BBR-medarbejdere til Rudersdal, indtil den rigtige medarbejder blev ansat. - Den nye medarbejder startede med sidemandsoplæring i Gladsaxe, så vedkommende kom ind i de fælles arbejdsgange fra starten. Det tværkommunale samarbejde betyder, at vi kan hjælpe hinanden og være fleksible over for de udfordringer, som altid vil opstå på en arbejdsplads, siger Erik Scheldon. Geografi afgør størrelsen De 47 medarbejdere i det tværkommunale center for byggesagsbehandling betjener et område med omkring indbyggere. Men det er svært at sige, hvad der er en optimal størrelse for en tværkommunal byggesagsafdeling. - Danmark styres af lokalplaner, og det er blandt andet dem, vi sagsbehandler efter, og derfor er lokalkendskabet afgørende for både politikere og os. Hvis jeg skal sagsbehandle et byggeri i Thy, så bliver jeg jo nødt til at starte bilen og tage ud og se på området. Inden for vores fire kommuner er lokalkendskabet der stadig, og medarbejderne behøver ikke starte bilen. - Nogle steder vil det være passende at to kommuner går sammen, mens det andre steder passer bedre med et samarbejde mellem seks kommuner. Min erfaring er, at man skal se på det geografiske, siger Erik Scheldon. Når vi samler os i større enheder, kan vi bedre hjælpe hinanden og være langt mere fleksible. - Erik Scheldon, afdelingsleder, Gladsaxe Kommune Overskud i 2015 Selvom kommunerne har oprettet et tværkommunalt center for byggesagsbehandling, har det ikke været nødvendigt at bygge nyt for at arbejde sammen. - Vi er blevet siddende i vores egne kommuner, og i stedet arbejder vi sammen og udveksler erfaringer fx via chat. Der er ingen grund til at bygge et nyt fælles hus, når den digitale verden, vi lever i, gør det muligt at arbejde i et center uden vægge, siger Erik Scheldon. De penge, som det har kostet at digitalisere og gå sammen i et tværkommunalt center, er tjent ind 1. januar Herefter giver det overskud til kommunekassen, så bundlinjen ser fornuftig ud, siger Erik Scheldon. 2 4

5 Dokumentation er et must i klagesager Mange klager til Byggeriets Ankenævn bliver afvist, fordi forbrugeren ikke kan komme med den nødvendige dokumentation. Det er ærgerligt, for forbrugerne får medhold i 8 ud af 10 klager Af MARIE HOLM MATHIASEN, Ankenævnets nye årsberetning viser tydeligt, at det kan betale sig at klage over mangelfuldt håndværksarbejde men kun hvis papirerne er i orden. Der bliver nemlig afvist en del klagesager, fordi det er usikkert, hvad der egentlig er aftalt mellem forbrugeren og virksomheden. Henlagte og afviste sager udgjorde knap halvdelen af de 642 afsluttede sager i Hele 62 % af de afviste sager blev afvist, fordi de rent bevismæssigt var uegnede til at blive behandlet. - Hvis der ikke er en skriftlig aftale, kan sagen kun behandles, hvis parterne er enige om, hvad der er aftalt. Ankenævnet behandler klagesager på et skriftligt grundlag og i modsætning til de almindelige domstole foretager vi ikke parts- og vidneforklaringer, siger sekretariatschef i Byggeriets Ankenævn Louise Larsen og fortsætter: - Derfor er det vigtigt, at forbrugerne har en skriftlig aftale. Det gælder også ændringer i aftalen, efter byggeriet er gået i gang. Man skal faktisk kunne dokumentere hele aftalen og forløbet på papir. Har forbrugeren ikke nok dokumentation, og derfor er nødt til at bruge vidneforklaringer, er det eneste alternativ at gå i retten med klagen, hvilket er en langsommelig og dyr affære. Hav papirerne i orden I sager, hvor forbrugerne får helt eller delvist medhold, fastsætter Ankenævnet et udbedringsbeløb. Virksomheden skal som udgangspunkt ud til forbrugeren og rette op på de fejl, der er klaget over. Hvis ikke virksomheden vil, ikke kan på grund af konkurs eller er blevet frataget muligheden af ankenævnet, skal virksomheden betale udbedringsbeløbet til forbrugeren. I 2012 blev der i gennemsnit 24 % af klagerne er over tagabejde Klagernes top tre Forbrugerne klager oftest over: 1. Tagarbejde: 24 % af klagerne. Her er det korrekt montering af undertag og rygninger, antal af bindere til fæstning af tegl og lægteafstand, der volder de fleste problemer. 2. Vinduesarbejde: 16 % af klagerne. Her klages der hovedsagligt over monteringen med hovedvægt på utætheder, trækgener og fugearbejde. 3. Murerarbejde: 12 % af klagerne. Her er det overfladebehandling af tunge ydervægge, både pudsede og filtsede, der er oftest klages over. Kilde: Byggeriets Ankenævn givet kr. i udbedringsbeløb i de sager, hvor forbrugerne fik medhold. Det er kr. mere end i Det kan altså betale sig at have papirerne i orden og indsende en klage, hvis ikke arbejdet lever op til aftalen, siger Louise Larsen. Medhold i 8 ud af 10 klager Når en sag bliver behandlet ved ankenævnet, indgår der ofte syn og skøn. Syn og skøn betyder, at forbrugeren og håndværksmesteren mødes på stedet, hvor arbejdet er udført, sammen med en skønsmand fra ankenævnet. Her gennemgår de klagepunkterne, og skønsmanden laver en erklæring, som nævnet bruger i deres afgørelse. Årsberetningen viser, at der blev holdt syn og skøn i 53 % af de afsluttede sager i Ud af de sager fik forbrugerne fuldt eller delvist medhold i 82 % af sagerne. Det er en samlet stigning på 7 % i forhold til Der kan være mange grunde til stigningen, men ifølge Louise Larsen skal stigningen ses i sammenhæng med et øget antal konkurser. - Når en virksomhed er gået konkurs, deltager den oftest ikke som part. Her ville virksomheden ellers have mulighed for at forsvare eller forklare sig. På den måde er der altså kun én part i sagsbehandlingen, nemlig forbrugeren. Det betyder fx, at der ikke kan indgås forlig og giver dermed forbrugeren større chance for at få medhold, siger Louise Larsen. Byg Garanti giver sikkerhedsnet Man kan med fordel vælge en håndværksvirksomhed, der er medlem af Dansk Byggeri. Så er virksomheden omfattet af Byg Garanti. - Byg Garanti giver forbrugerne et økonomisk sikkerhedsnet, idet arbejdet er dækket mod sjusk, fejl og mangler for op til kr., fortæller direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm. 2 5

6 Færre fejl 90 % bedre bundlinje 30 % Tingene skal laves rigtigt første gang ellers koster det på 10 bundlinjen. % For den moderne byggevirksomhed er det blevet naturligt at arbejde systematisk med kvalitetssikring, 0 % og det har givet resultater, viser nye tal Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Det er en god journalistisk historie at afsløre sjusk og klamp, og ikke så sjældent lander også byggevirksomheder i mediernes søgelys, fordi de har lavet dårligt håndværk. Ikke desto mindre er der i de sidste godt 20 år sket en markant positiv udvikling, når det gælder fejl i byggeriet. Tal fra BvB Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse viser, at antallet af fejl og mangler i forbindelse med renovering og byfornyelse er faldet med næsten 15 % siden Faldet er udtryk for en samlet effekt af, at mange flere i byggeriet er begyndt at fokusere på kvalitet. Vi oplever stadig fejl i byggeriet, men der er sket en yderst positiv udvikling, som skyldes en massiv, fælles indsats fra alle parter i byggeprocessen, siger vicedirektør i BvB, Inge-Marie Kryger. BvB er en af landets to byggeskadefonde, som gennemfører eftersyn af henholdsvis alment nybyggeri og offentlig støttet byfornyelse og formidler byggetekniske erfaringer til byggeriets parter. Målet er fremadrettet at minimere antallet af fejl og mangler. Erfaringer omdannes til færre fejl Udover systematisk evaluering er det især formidling af erfaringer, der har bidraget til et løft i kvaliteten. Hertil kommer de mange certificeringer og kvalitetssikringsordninger, som virksomheder ifølge Dansk Byggeri er blevet meget opmærksomme på og flittigt gør brug af. - Kvalitet er blevet den nye, væsentlige konkurrenceparameter. Ikke mindst fordi det er dyrt ikke at lave tingene rigtigt første gang. Det koster på bundlinjen, og det har byggevirksomhederne også fået øjnene op for, siger direktør i Fejl og mangler ved 1-årseftersyn % 70 % 60 % 50 % 40 % 20 % 1999 Tag WC-bad 2002 Facader Kilde: Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse Figuren viser udviklingen i det samlede antal fejl og mangler i byggeriet Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen. Hvis man ser på, hvilke typer skader, der er blevet registreret i de seneste år, så er udviklingen også her til at få øje på. I løbet af de sidste 10 år er der sket mere end en halvering Vandinstallation Ventilation Kælder 2009 Etageadskillelse Vinduer 2012 i antallet af fejl på tag, og også vådrum, facader, kældre og vandinstallationer er reduceret markant. Byggeskadefondenes systematiske eftersyn har i sig selv en præventiv funktion, der gør, at byggevirksomhederne og de Afløb 2 Foto Kirstine Mengel Kvalitet her fået en langt mere central betydning i byggeriet. - Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri Den positive udvikling skyldes en massiv, fælles indsats i byggeriet. - Inge-Marie Kryger, vicedirektør, BvB 6

7 2 Foto Ulrik Samsøe Figen Fejl og mangler ved 1-årseftersyn 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tag WC-bad Facader Vandinstallation Kilde: Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse Ventilation Kælder Etageadskillelse Vinduer Afløb Porte Trapper Øvrige bygningsdele Udvendige døre Varmeanlæg Kloak El Gas Køkken projekterende bliver mere påpasselige. 25 Men en del af årsagen 20 til, at fejlkurven i byggeriet er knækket, skal ifølge BvB findes i det forebyggende formid lingsarbejde, der hele tiden griber 5 fat der, hvor virksomhederne 0kan gøre det bedre. - Vi har etableret to store formidlingsprojekter, som er målrettet virksomhederne og sætter fokus på kvalitet og god byggeskik. Projekterne er også ude på erhvervsskolerne medvirkende til, at lærlingene, allerede når de forlader skolebænken, har fokus på at værne om kvaliteten og deres faglige stolthed, siger Inge-Marie Kryger Byggeriet starter forfra hver gang Men et mål om nul fejl i al byggeri er ikke realistisk, mener både BvB og Dansk Byggeri. - Vi kan ikke som i bilindustrien lave 3-4 prototyper, inden vi sætter en næsten fejlfri produktion i gang. Hvert byggeri er en første prototype, som vi må gøre så fejlfri som muligt i første forsøg, forklarer Michael H. Nielsen og fortsætter: - I byggeriet starter man stort set forfra, hver gang man påbegynder en ny opgave. Gentagelser finder vi i detaljerne, og det er dem, vi skal have fat i. Mange løsninger har man brugt før, men sjældent i helt samme sammenhæng. Udviklingen i byggeriet går stærkt. Hver dag kommer der nye konstruktionsprincipper, ligesom der kommer nye materialer på markedet. Det stiller store krav til både projekterende og udførende. Naturligt at arbejde med kvalitetssikring Det illustrerer ifølge Dansk Byggeri behovet for at anerkende den indsats, som byggeskadefondene gør for at være på forkant med udviklingen og systematisk indsamle erfaringer og formidle viden til byggeriets parter. - Status er, at der i dag bygges med langt mere fokus på kvalitet end for år siden. Det viser statistikkerne fra de to byggeskadefonde. Samtidig kan vi konstatere, at flere og flere virksomheder går kvalitetsvejen, når det gælder om at differentiere sig på markedet, fx ved at tilslutte sig frivillige certificeringsordninger inden for kvalitetssikring. Endelig er der på erhvervsuddannelserne sat målrettet fokus på at imødegå fejl og mangler, siger Michael H. Nielsen, og slutter: - Jeg fornemmer også, at der blandt de professionelle bygherrer er en stigende forståelse for, at der skal fokuseres på kvalitet og referencer, når der skal vælges udførende virksomheder. 2 7

8 Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune Hans Barlach, borgmester i Greve Kommune Byggeduellen Regeringen lægger med Vækstplan DK op til, at prisen for en kommunal byggesagsbehandling fremover bliver sat ud fra en fast timepris. De foreslår desuden, at der oprettes tværkommunale centre, hvor flere kommuner samarbejder om byggesagsbehandlingen. Vi har spurgt to borgmestre, hvad de mener om forslagene Af ANJA BINDERUP, Hvilken betydning tror du, timeprisbetaling får for størrelsen af byggesagsgebyret i din kommune? Hans Barlach: For erhvervsbyggeriers vedkommende vil det formentlig betyde, at ansøgerne strammer op, fordi de kan se en økonomisk fordel ved at levere fyldestgørende oplysninger fra starten. Og det vil betyde et lavere gebyr i de ukomplicerede tilfælde. Men for menigmand kan det medføre, at gebyrudgiften vokser. Det bør begrænses ved at fastsætte- et loft for betalingen, så den almindelige borger fortsat tilskyndes til at søge byggetilladelse og ikke springer over, fordi omkostningerne ved at være lovlydig bliver for store. 2 Hvilken betydning har timeprisbetaling haft for størrelsen af byggesagsgebyret i din kommune? Knud Erik Hansen: Byggesagsbehandlingen for større byggerier er blevet billigere, mens småbyggerier er blevet dyrere. Som eksempel kan nævnes, at et stort erhvervsbyggeri nu har kostet ca kr., hvor det ved fastprisordningen ville have kostet ca kr., mens en almindelig carport, der skal til naboorientering, nu typisk koster ca kr. mod tidligere kr. 2 Hvad mener du om timeprisbetaling for byggesagsbehandling i kommunerne? Hans Barlach: Det kan være relevant på nogle områder. De større, komplicerede byggesager, som fx erhvervsbyggerier, er oftest de sager, vi bruger flest ressourcer på. Hvis ansøgeren bruger professionelle rådgivere, kan vores ressourceforbrug minimeres. Så her vil timebetaling være et godt incitament for ansøgeren til at levere fyldestgørende oplysninger fra starten. På den anden side har vi den almindelige borger, der ikke nødvendigvis rammer rigtigt første gang, og for hvem professionel rådgivning måske er en omkostning, det lille projekt ikke kan bære. De skal kunne få en byggetilladelse, uden at det koster en herregård selvom vi måske skal bruge ekstra tid på sagen. Det er god service. 2 Knud Erik Hansen: Vi har i Faxe kommune for et par år siden indført timeprisbetaling for byggesagsbehandling. Det er afgjort den rigtige model, da alle ansøgere kommer til at betale for netop den tid, som den konkrete byggesagsbehandling tager. Timeprisbetalingen har endvidere medført, at de modtagne byggeansøgninger overvejende er af højere kvalitet, hvilket letter sagsbehandlingen og minimerer ansøgers udgift. 2 Hvad er din holdning til regeringens forslag om at oprette tværkommunale centre til byggesagsbehandlingen? Hans Barlach: Byggesagsbehandling er ikke kun et spørgsmål om effektivitet og ensartede afgørelser. Mange byggetilladelser handler om dispensationer. Det udtryk, som fremkommer i parcelhuskvarteret, når vi vælger at dispenserer, eller de muligheder, vi giver en virksomhed for at ekspanderer det er lokalpolitik i praksis. Det er en del af lokaldemokratiet, at dette besluttes lokalt inden for de rammer, lovgivningen sætter. Det skal ikke bureaukratiseres i store centre, hvor det alene er de faglige holdninger, der lægges til grund. Knud Erik Hansen: Vi er åbne over for frivillige kommunale samarbejder, hvor det giver mening. Fx har vi netop indledt samarbejde med Næstved kommune om brandsynsområdet. Men på byggesagsområdet giver det ingen mening, for erhvervslivet efterspørger én indgang til kommunen. Vi er i Faxe Kommune ved at etablere én indgang for virksomhederne. Her koordineres alle virksomhedens myndighedsspørgsmål omkring byggesag, miljø, plan, vej mm., men også eventuelle hensyn til rekruttering via Jobcenteret og den slags. De bestræbelser bliver saboteret, hvis virksomhederne skal henvende sig på en helt anden adresse. 2

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009

Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009 Undertitel: Resume:

Læs mere

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2012 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med

Drømmer du om at gøre dit hus mere attraktivt med BYGGEANSØGNINGER samler støv i kommunerne Den langsomme behandling af byggesager skyldes fejl i ansøgningerne, siger kommunerne. Sludder, siger boligejere og eksperter, som i stedet beskylder kommunerne

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2013 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Samarbejde om bedre bundlinje

Samarbejde om bedre bundlinje 2. årgang Nr. 6 2. årgang Nr. 1 Maj2010 2011 Januar Januar 2010 2 Foto Jens Hemmel TEMA PR O D U K T I V I T E T Samarbejde om bedre bundlinje Der er potentiale for at øge omsætningen i byggeriet med 36

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB

Kort og godt om Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse www.bvb.dk Informationsfoldere www.bvb.dk Kort og godt om BvB Dokumentation til BvB Kort og godt om BvB en forsikring mod byggeskader hvem er BvB BvB gennemfører eftersyn af byfornyede ejendomme. BvB yder økonomisk støtte til udbedring af byggeskader på byfornyede ejendomme. BvB formidler

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere