Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Side Hovedoversigt.. 1"

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling

2 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget. 219 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 230 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 265 Oversigter Tværgående artsoversigt 273 Personaleoversigt. 275 Garanti- og eventualforpligtelser. 282

3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

4 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

5 3 Drift

6 ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation. Side 9 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter Regnskabsresultat på bevillingsområder Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Økonomiudvalget i alt Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter

7 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Blandt de 10 bedste Kriterierne for Bedst på Nettetvurderingen er blevet ændret sådan, at selvbetjening ikke længere indgår. I stedet har KL udarbejdet rapporter til kommunerne individuelt, hvor den enkelte kommune kun får oplyst resultatet i forhold til landsgennemsnittet. Generelt ligger Gladsaxe over landsgennemsnittet. Digitaliseringsstyrelsen bruger Gladsaxe som rollemodel, og Gladsaxe har derfor optrådt ved adskillige fællesoffentlige arrangementer om emnet. Derudover valgte finansministeren at lancere obligatorisk selvbetjening ved et offentligt arrangement på Gladsaxe Rådhus. Ja Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. 94 procent En ekstraordinær brugerundersøgelse er gennemført i 4. kvartal og tilfredshedsprocenten ligger på 94 procent. Resultatkravet er således opfyldt. Ja 5

8 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed 2014 Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice skal være mindst 80 procent i og 2013 og mindst 90 procent i procent 84 procent Gladsaxe Kommunes undersøgelse af tilfredsheden blandt kommunens virksomheder viser pr. september, at 84 procent af de adspurgte udviser tilfredshed. Resultatkravet er opfyldt. Ja En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 9 procent 9,3 procent Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande af arbejdsstyrken i Gladsaxe Kommune var i 2011 på 9,3 procent. Andelen blandt de ansatte var i 2011 på 11,6 procent. Målsætningen er dermed opfyldt. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fordelt på fagområder er følgende: Administrative område: 4,6 procent Pædagogiske område: 6,6 procent Teknisk område/service (rengøring): 30,0 procent Undervisningsområdet: 3,5 procent Ældreområdet: 16,8 procent Der er ikke opstillet måltal for fagområderne i kommunen (besluttet af Hovedudvalget den 4. november 2010). Ja 6

9 Målsætning Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Resultatkrav El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden. Resultatkrav Resultat i regnskab Status Det samlede energiforbrug (varme+el) i de kommunale bygninger faldt med MWh fra 2010 til. For er målsætningen om en reduktion på MWh således mere end opfyldt MWh MWh m m3 Den samlede målsætning om en reduktion på på MWh for hele planperioden fastholdes. Det samlede vandforbrug i kommunens bygninger faldt med m3 fra 2010 til. Målsætningen om en reduktion på m3 er således mere end opfyldt. Den samlede målsætning om en reduktion på m3 for hele planperioden fastholdes. Kommunestrategi Ja Ja Smiley R Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets graden skal være mindst 35 procent. 35 % 42,2 % Resultatkravet er endnu ikke opgjort. Forventes at foreligge senest Ja 7

10 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg ter. Strukturel balance 2014 Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 150 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og dække afdrag på gæld. 150 mio. kr. 202 mio. kr. Den strukturelle balance i regnskab er opgjort til 202 mio. kr. Resultatkravet er dermed opfyldt. Ja Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet 2014 Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i, 2013 og 2014 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. 150 mio. kr. 335,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i kan opgøres til 335,1 mio. kr. svarende til kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden reduceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 14,8 arbejdsdage 13,8 arbejdsdage Sygefraværet er 5,3 procent i. Det svarer til 13,8 arbejdsdage, hvilket er 1,0 arbejdsdag lavere end forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt. Ja Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. 80 procent 87,6 procent Trivselsmåling er gennemført i 1. kvt.. 87,6 procent af respondenterne er enige eller meget enige i udsagnet: "Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune". Resultatkravet er opfyldt. Ja 8

11 POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskabsresultat for Politisk og administrativ organisation Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Politisk og administrativ organisation Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og - vedligeholdelse POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Sådan gik året POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr., der delvist har finansieret udgiften 9

12 til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives. Endvidere er der delvist finansieret et nyt anlægsprojekt om istandsættelse af Rådhuskælderen. Endelig er der omplaceret på kr. som følge af en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at et forudsat indkøb af it-udstyr, til håndtering af elektroniske valgbøger til samtlige valgsteder i, er udsat til VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget er, at det planlagte officielle besøg fra Veszprém i Ungarn er udsat til ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Andre sundhedsudgifter Takstfinansierede tilbud Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Administrative udgifter og indtægter i alt Central administration Redningsberedskab Andre sundhedsudgifter Takstfinansierede tilbud CENTRAL ADMINISTRATION Beskrivelse af aktiviteten Kommunens centrale administration er opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen. 10

13 Regnskabsresultat for Central Administration Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Central administration i alt Center for service Center for økonomi Børne- og Kulturforvaltningen By - og Miljøforvaltningen Social - og Sundhedsforvaltningen Sådan gik året Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. I den centrale administration gennemføres der lønbesparelser i på i alt 4 pct. svarende til ca. 10 mio. kr. årligt. Besparelserne er aftalt i forbindelse med og Herudover gennemføres en årlig lønbesparelse på knap 2 mio. kr. med baggrund i borgernes stigende brug af digitale selvbetjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede ITsystemer. De personalerelaterede udgifter til den centrale administration reduceres med årligt 0,7 mio. kr. På driftstet blev der samtidigt gennemført besparelser på en række forskellige aktiviteter på ca. 12 mio. kr. årligt. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. Endelig er der omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre og forvaltninger. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: It-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og centrets økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift er mæssigt placeret i Center for Service og refererer også til Vicekommunaldirektøren. Endvidere er Ledelsessekretariatet også mæssigt placeret i Center for Service. Ledelsessekretariatet refererer til kommunaldirektøren. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. 11

14 Venskabsbysamarbejdet, der varetages af Internationalt Sekretariat, er beskrevet under Politisk organisation og venskabsbysamarbejde. Borgerservice vil fra være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Regnskabsresultat for Center for Service Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Center for service i alt Vicekommunaldirektøren IT-afdelingen Kommunikationsafdelingen Borgerservice Byrådssekretariatet Personaleafdelingen Ledelsessekretariatet Økonomifunktionen Vicekommunaldirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på i alt kr. til bland andet lønformål, og som følge af decentralisering af hidtidig central konto til administrationens deltagelse i årsmøder. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Det vedtagne skal ses i lyset af, at der var placeret en ikke udmøntet lønbesparelse i Center for Service på kr. Besparelsen er nu udmøntet og omplaceret til forskellige lønsummer i centrets afdelinger. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke blev udmøntet fuldt ud, og at puljen til kompetenceudvikling ikke blev anvendt fuldt ud. It-afdelingen It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-tet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. 12

15 Budget til it-køb er afsat på anlægstet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Der er omplaceret på kr. blandt andet fordi mindreudgift til drift af debitorsystem på grund af systemfejl blev overført til dækning af mindreindtægter for rykkergebyrer. Endvidere blev der overført en forventet mindreforbrug til FLIS m.m. til central konto i centret. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr., hvoraf kr. er reserveret til et nyt telefonisystem. Kommunens telefonisystem er ved at være forældet, så det ikke på en enkel måde understøtter sammenhængen mellem mobil- og fastnettelefoni. Der har derfor været vurderet alternative løsninger, som er under aftestning. Mindreforbruget opstår endvidere fordi betalingsaftalen med KMD er omlagt, hvilket har betydet, at kommunen kun er blevet faktureret for 11 måneders drift i. Det forventes således, at kommunen bliver faktureret for 13 måneders drift i Mindreforbrug på lønsum forventes disponeret til lønformål i Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter tet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr., hvor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets del af tet til Gladsaxedagen blev overført til Økonomiudvalget og sammenlagt med Kommunikationsafdelingens til samme. Endelig er der omplaceret på kr. til lønformål og til udmøntning af lønbesparelse. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsag til mindreforbruget er, at en planlagt opgradering af intranettet Fokus i først gennemføres i Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. En række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser overtages af en ny myndighed. Opgaver og medarbejdere flytter derfor til fem centre i landet, som har fået navnet Udbetaling Danmark. For Gladsaxe Kommunes vedkommende 13

16 flytter ca. 20 medarbejdere til Udbetaling Danmark i Hillerød. Hovedparten kommer fra Borgerservice. Flytningen af medarbejdere og opgaver er afsluttet ved udgangen af februar Borgerservice vil fra være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. for tilskud fra central pulje til det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på kr. som udmøntning af lønbesparelse og som følge af flytning af medarbejder. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Halvdelen af mindreforbruget kan forklares af tidsforskydning mellem årene på indgåede lønaftaler i. Det resterende beløb er reserveret til andre lønformål herunder Borgerservices integration i Social- og Sundhedsforvaltningen. Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der mæssigt er placeret i Borgerservice, er beskrevet under Diverse Sociale Ydelser. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. for tilskud fra centrale lønpuljer, barselsfonden m.m. Der er endvidere givet tillægsbevillinger til delvis finansiering af udgiften til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives, og til delvis finansiering af køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på i alt kr. som følge af udmøntning af lønbesparelse samt en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Forbruget balancerer med det korrigerede. Personaleafdelingen Personaleafdelingen er ansvarlig for løn og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MEDorganisationen og tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Per- 14

17 sonaleafdelingen forestår ledelsesevaluering og medvirker desuden ved rekruttering af kommunens ledere. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. til udmøntning af centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond, elevbonus m.m. Endelig er der omplaceret på kr. som udmøntning af lønbesparelse samt til opretning af en fejl, der var sket ved videreførslen af midler fra Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Med virkning fra blev kompensation fra barselsfonden til lønudgifter for medarbejdere på barsel reduceret med 10 procentpoint. Som følge heraf blev reduceret med kr. Til trods for nedsættelsen af kompensationen fra barselsfonden, er der et merforbrug på kr., som overføres til Der er et mindreforbrug på kompetenceudvikling på i alt kr. Der blev i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 afsat en pulje til senioraktiviteter og kompetenceudvikling. Puljen skulle anvendes i perioden 2008 til Der blev overført midler fra 2010 til 2011 på kr., som delvist blev brugt i De resterende kr. blev overført til og delvist brugt. De resterende midler overføres til Chef og lederuddannelse udviser et mindreforbrug på kr., som overføres til planlagte aktiviteter i Der har i været en merudgift til især seniorjobs, som delvist er finansieret af Personaleafdelingens pulje til det rummelige arbejdsmarked. Derfor viser det område et merforbrug på kr. Tjenestemandspensioner udviser et merforbrug på kr. Tilgangen af tjenestemandspensionister er større end forventet. På arbejdsskadeforsikring er der et mindreforbrug på kr. i. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt overførsel af et mindreforbrug fra 2011 til på kr. Af de kr. overføres mio. kr. til delvis finansiering af kommunens administrationsbidrag i 2013 til Udbetaling Danmark. Jubilæumsgratialer udviser et merforbrug på kr. Budgettet er på kr., og der blev overført et merforbrug på kr. fra 2011 til. Merforbruget skyldes selvsagt flere jubilarer end teret både i 2011 og. Meget af Personaleafdelingens er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold og puljer til sygefravær og sundhed. Mindreforbruget på disse puljer i overføres til aktiviteter i Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Borgmester, Kommunaldirektør og Direktørkredsen, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed. Ledelsessekretariatet udvikler og vedligeholder strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen, f.eks. Kommunestrategien, og varetager opgaver med henblik på organisationsudvikling. 15

18 Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Der er omplaceret på kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Ledelsessekretariatets består udelukkende af det lønrelaterede område. Mindreforbruget kan tilbageføres til vakante stillinger. Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som bl.a. omfatter opgaver i forhold til udvalgets lægning, opfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb og kun enkelte driftsaktiviteter f.eks. kommunens udgift til Bådfarten, copy-dan m.m. Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige terede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på kr., som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. til finansiering af etableringsog renoveringsarbejder ved rådhuset samt til køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen samt til diverse lønformål m.m. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der i Økonomiudvalgets blev afsat en bufferpulje på 50 mio. kr. for at sikre, at der kunne bruges af overførte driftsmidler fra 2011 uden at kommunens samlede serviceramme blev overskredet. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2013, hvor det blandt andet er disponeret til nedrivning af ejendommen Rådhus Alle 4 og etablering af cykel- og bilparkering, ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen, styrket digitaliseringsorganisation m.v. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscenteret. Ejendomscenterets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. 16

19 Regnskabsresultat for Center for Økonomi Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Center for økonomi i alt Økonomidirektøren Budget- og Analyseafdelingen Regnskabsafdelingen Indkøbsafdelingen Erhvervssekretariatet Økonomidirektøren Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. vedrørende udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal bruges til resultatløn i de kommende år, personaleudviklingsinitiativer og enkelte større indkøb. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning, udvikle økonomistyringen og skabe grundlaget for større produktivitet og effektivitet i organisationen. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. vedrørende indkøb af fælles kommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) og udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes primært, at første betaling vedrørende FLIS er udskudt fra til Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsagelig med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr., som vedrører kompensation for mistede gebyrindtægter i forbindelse med implementering af nyt debitorsystem. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. 17

20 Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, som forventes genbesat i 2013 samt bevidst opsparing til ledelsesinformationssystem. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr. til afholdelse af ekstraordinære lønudgifter. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice og til potentielle investorer fra ind- og udland. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Denne service fortsætter til og med Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Det korrigerede udgør dermed kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. og skyldes, at videreførte midler fra tidligere år ikke er anvendt. Beløbet skal bruges til afholdes af lønudgifter til medarbejder i By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Vej- og Parkafdelingen, Forsyningsafdelingen, Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen, Miljøafdelingen og Teknisk sekretariat. 18

21 Regnskabsresultat for By- og Miljøforvaltningen Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret By- og Miljøforvaltningen i alt By- og Miljøforvaltningen fælles formål Teknisk Sekretariat Byggesagsbehandling Vej- og Parkafdelingen Byplanafdelingen Miljøafdelingen Forsyningsafdelingen Beredskabsafdelingen (løn) Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. for tilskud fra central lønpulje og barselsfonden. Endelig er der omplaceret på kr. til forskellige lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK- O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. I har der været en del udgifter og størstedelen er fordelt mellem de samarbejdende kommuner. Mindreindtægten på kr. vil blive opkrævet i 2013 hos de samarbejdende parter. Teknisk sekretariat Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsom- 19

22 råde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. I forbindelse med den økonomiske krise er der mindre omsætning på salg af boliger og derfor er indtægten på ejendomsoplysningsskemaer 0,2 mio. kr. mindre i forhold til det vedtagne. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. På området er der et merforbrug på blandt andet fordi udgiften vedrørende ejendommen Kildebakken 30-36, blev større end teret. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor virksomheder, natur og jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskinetilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver indenfor følgende 4 fagområder: Renovation, fjernvarme, vand og spildevand. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer, at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand på egen grund, for at sikre en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering. Forsyningsvirksomhederne betaler for deres brug af administrative udgifter. Beregningen af administrationsbidraget fra forsyningsvirksomhederne er blevet ændret med virkning fra. Den enkelte forsyningsvirksomhed betaler herefter et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsvirksomheden, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Den nye beregningsmetode er udarbejdet i samarbejde med kommunens revisionsselskab. Beredskabsafdelingen Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og beredskab, brandstationen og det fælleskommunale samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. 20

23 Brandvæsenet kørte 639 udrykninger til brand og redningsopgaver, hvilket var et fald på 42 i forhold til Brandvæsenet har udført 395 brandsyn. Det svarer til kravet i bekendtgørelse om brandsyn. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og bestod i af Arbejdsmarkedsafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen og Trænings- og Plejeafdelingen og Økonomi- og Ledelsessekretariatet. Social- og Sundhedsforvaltningen har besluttet en ændring af organisationen fra De væsentligste ændringer i den nye organisation er: Der oprettes en ny tværgående borgerserviceenhed i forvaltningen, fremover kaldet Borgerservice. Oprettelsen sker ved sammenlægning af borgerserviceopgaverne i Arbejdsmarkedsafdelingen og de borgerserviceopgaver, der er tilbage efter, at hovedparten af borgerviceopgaverne er flyttet/flyttes til Udbetaling Danmark. Den tværgående opgaveløsning i forvaltningen styrkes på flere måder. Ikke mindst sker der en opprioritering og tværgående udbredelse af opgaveløsningen på sundhedsområdet. Det betyder, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen ikke længere er en fagafdeling, men i stedet bliver en ny tværgående stabsenhed Sundhed og Frivillighed. De tværgående funktioner samles alle i en ny større enhed, kaldet Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Herved styrkes udviklings- og analysekraften i forvaltningen. Regnskabsresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Social - og Sundhedsforvaltningen i alt Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles Økonomi- og Ledelsessekretariatet Arbejdsmarkedsafdelingen Psykiatri- og Handicapafdelingen Trænings- og Plejeafdelingen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. hovedsageligt vedrørende tilskud fra barselsfond og tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på kr. for opretning af en fejl, der skete ved videreførslen af midler fra Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra 2011 samt at forvaltningen har villet afvente resultatet af organisationsændringen inden vakante stillinger besættes. Social- og Sundhedsforvaltningen fælles Området dækker udgifter der er fælles for forvaltningen, som f.eks. afholdelse af temadage. 21

24 Økonomi- og Ledelsessekretariatet Afdelingen betjente den øverste ledelse i forvaltningen samt varetog en række tværgående, administrative og økonomiske opgaver på drifts- og anlægsområdet. Det omfattede koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, IT-området og personaleområdet. Dernæst varetog afdelingen udviklingsprojekter, strategier, controlling, kontakten til ekstern revision, refusionsberegning samt -hjemtagning og opgaver vedrørende de almene boliger i forvaltningens regi. Afdelingen varetog endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesog Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. Fra er alle stabs- og støttefunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Arbejdsmarkedsafdelingen Afdelingen varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Dernæst arbejder afdelingen med bevillinger og rådighedsvurdering vedrørende udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering, dagpenge og førtidspension m.v. Arbejdsmarkedsafdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende integration, sprogundervisning samt boligformidling. Psykiatri- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Dernæst arbejder afdelingen med merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse samt bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud. Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter den integrerede pleje i de fem omsorgsdistrikter, herunder personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Afdelingen arbejder med genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen varetog forvaltning af kommunens opgaver inden for forebyggelse og sundhed. De fleste opgaver i afdelingen havde en tværgående karakter. Det gælder for bl.a. misbrugsbehandling, frivillighedsområdet, hjælpemidler og forebyggelse/rehabilitering. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen formulerede og udmøntede strategier og projekter på sundhedsområdet og havde desuden nogle særlige, faglige støtte- og initiativfunktioner i forhold til de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen vedrørende borgerrettede opgaver, der går på tværs af afdelingerne, og som har tunge, komplekse problemstillinger. Pr varetages sundhedsområdet af Sundhed og Frivillighed, der som en tværgående stabsfunktion er en del af Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi 22

25 Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og består af to overordnede afdelinger: Ledelse og Stabe samt Rådgivere. Regnskabsresultat for Børne- og Kulturforvaltningen Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Børne- og Kulturforvaltningen Ledelse og stabe Rådgivere Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr., hvoraf kr. vedrører tilskud fra barselsfonden og kr. vedrører kompensation for udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Endelig er der omplaceret på kr. vedrørende udmøntning af resultatløn samt decentralisering af hidtil central konto til administrationens deltagelse i årsmøder mv. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal anvendes til resultatløn i kommende år, personaleudviklingsinitiativer, kontorindretning samt udgifter i forbindelse med pilotprojekt vedrørende papirløse møder i Børne- og Kulturforvaltningen. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familieområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. Rådgivere Afdelingen består af henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på såvel specialområdet - som på det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet, tilsyn med anbringelsesstederne samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration mv. 23

26 REDNINGSBEREDSKAB Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret på kr. svarende til dette områdets merforbrug i 2011, som ved videreførslen fra 2011 til blev placeret på en central konto i By- og Miljøforvaltningen. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Det mindre forbrug skyldes hovedsagelig en merindtægt på kr. på gebyrer for blinde alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg samt generel tilbageholdenhed med materialeanskaffelser og fornyelser. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er ingen mæssige ændringer. Årsagen til mindreforbruget er, at flere borgere end tidligere kun har søgt minimumsbeløbet til begravelseshjælp. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 13 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele tet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets drifts modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. 24

27 Der var teret med indtægter for kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde kr. Der er dermed en mindreindtægt i forhold til vedtaget på kr. Merforbruget skyldes, at tet i perioden ikke er tilpasset faldende indtægter fra institutionerne. Endvidere er Espelunden medio ophørt med at være takstfinansieret, hvilket bidrager til et yderligere fald i indtægterne. Endelig har der været faldende belægning på Sofieskolen og Bakkeskolen. Budgettet for 2013 er genberegnet, så der er balance mellem og forventet indtægt. EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Vagt- betjent- og bygningsdrift Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Højgård/Søgård Ejendomscenter Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Ejendomsdrift og - vedligeholdelse i alt Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Vagt-, betjent- og bygningsdrift Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Højgård/Søgård Ejendomscenter Sådan gik året GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE (GKR) Området er placeret i Center for Service. Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Genoptræningscentret og Familie og Unge centret. 25

28 Der er i i alt 24 eksterne kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger ca. 204 medarbejdere, heraf 9 stillinger i ledelse og administration. GKR s drifts dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Både i forbindelse med og blev der besluttet besparelser på rengøringsområdet. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice gennemførte således i 2011 en nedsættelse af rengøringsniveauet på administrative områder. Virkningen heraf var i og frem en årlig besparelse på kr. I blev det af Byrådet besluttet, at der gennemføres rationaliseringer på rengøringsområdet for kr. om året fra og med 2013, og med halv virkning i, svarende til kr. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Området er gennem en årrække blevet styret via en 2-årig kontrakt mellem Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopfyldelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden forhandles. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. for tilskud fra diverse centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond m.m. Endelig er der omplaceret på kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Indtægter fra kommunale kunder, hvor tet for opgaveudførelsen ikke er overført til GKR, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR s samlede løn- og drifts. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat. VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men refererer ledelsesmæssigt til Vicekommunaldirektøren. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Der overføres betaling fra Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget til fællesfunktionen for den opgaveløsning, der udføres på de to fagudvalgs områder. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. 26

29 De senere år er der opbygget et samarbejde med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet samtidig med, at vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Lønudgiften til vagtudkald dækkes af gebyr, som bliver opkrævet den enkelte institution, der genererer udkaldet. Betjentopgaverne omfatter blandt meget andet håndtering af post. Udgiften til porto og gebyrer er fortsat i fokus. Al udgående post fra rådhuset er som udgangspunkt B-post. I gennemføres en analyse af den udgående post, hvor målet er at flytte mest mulig post fra papirforsendelse til elektronisk forsendelse. Moderniseringen og ombygningen af den ældste del af rådhuset er nu færdig, og kommunens administration er samlet på rådhuset. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som en anlægsudgift. Driftstet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, såsom mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af AV-ustyr m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. for tilskud fra centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked m.m. Endelig er der omplaceret på kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Det samlede mindreforbrug dækker over afvigelser på flere forskellige aktiviteter. Konto til bygningsvedligeholdelse for rådhuset har været belastet af ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen. Ligeledes har der været ekstra udgifter til affaldstransport i forbindelse med oprydning efter byggeri og klargøring af ejendommen Rosenkæret for afvikling af lejemålet. Merforbrug til varme skyldes manglende indregulering af tekniske anlæg efter ombygning af fløj 1,2 og 3. Det reelle billede af varmeudgifter på det ombyggede rådhus kan først ses i forbindelse med regnskab Drift af kaffemaskiner er blevet berørt af, at antallet af maskiner er blevet øget efter ombygningen samt stigende kaffepriser. Der er også merforbrug til porto på trods af, at mængden af udgående post er faldende. Årsagen er, at det decentrale niveau uden for rådhuset nu mere bruger dok2mail, hvorved udgiften flyttes fra eget til rådhusets, da KMD kun afregner udgiften et sted. Der har været overskud på den kommunale vagtordning inklusiv lønudgifter ved vagtudkald samt vedligeholdelse og servicering af vagtcentral, bil og andet vagtudstyr. Det samlede mindreforbrug, der søges videreført, er disponeret til solafskærmning i de ombyggede fløje, udvidelse af adgangskontrol til rådhuset og til kompetenceudvikling i afdelingen. BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres af FSBbolig. Administrationsaftalen udløber

30 Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede, skyldes en periodeforskydning mellem og ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, kioskbygning på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er ingen mæssige ændringer. Forbruget balancerer med tet. UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er ingen mæssige ændringer. Forbruget ballancerer med det korrigerede. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er der givet en tillægsbevilling på kr. til finansiering af nye anlægsprojekter blandt andet på Højgård. Endelig er der omplaceret på kr. som en del af den almindelige tilpasning af til forventet forbrug. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Merforbruget kan tilbageføres til, at kommunen i nedsatte forpagtningsafgiften for Aldershvile Slotspavillon. HØJGÅRD/SØGÅRD Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. 28

31 Forbruget balancerer med det korrigerede. EJENDOMSCENTERET Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter ca. 181 ejendomme (i alt ca m2) og ca. 48 lejemål (i alt ca m2) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner (i alt ca m2), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. til delvis finansiering af medarbejder i løntilskudsjob. Endelig er der omplaceret på kr. i forbindelse med udmøntning af administrative besparelser. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt bevidst opsparing til etablering af nyt ejendomscenter, herunder efteruddannelse, it-system og inventar. Porteføljestyring Ejendomscenteret varetager de overordnede planer og strategier for kommunens samlede bygningsportefølje. Målsætningen er, at kommunen til enhver tid råder over netop de bygningsarealer, der i omfang, kvalitet og lokalisering svarer til de givne behov, og som samtidigt tilgodeser en samlet optimering af omkostningerne. Ejendomscenteret udarbejder strategier for bygningsporteføljen med baggrund i analyser af bygningsanvendelsen, prognoser for fremtidig anvendelse samt politisk besluttede planer og målsætninger. Ejendomscenteret skal varetage tilpasning af bygningsporteføljen, og i lyset af de overordnede strategier udarbejde konkrete forslag til, hvordan ændrede arealbehov imødekommes, fx ved tilbygning/nybyggeri, ved køb og salg af ejendomme eller ved indgåelse og opsigelse af lejemål. Porteføljestyringen er et nyt opgaveområde, der er tilført Ejendomscenteret fra. Arealforvaltning Ejendomscenteret skal sikre, at de kommunale bygningsarealer udnyttes effektivt. Grundlaget for dette er bl.a. opbygningen af en database med anvendelsesoplysninger om alle lokaler i kommunens bygningsmasse. Ejendomscenteret skal endvidere sikre en synliggørelse af kommunens samlede omkostninger ved drift af de enkelte ejendomme og lejemål. 29

32 Arealforvaltningen er et nyt opgaveområde, der er tilført Ejendomscenteret fra, men det vil først blive egentligt implementeret i løbet af Bygherrerådgivning Ejendomscenterets bygherrerådgivning skal sikre, at fagudvalgene kan varetage rollen som bygherre og driftsherre for de kommunale ejendomme og lejemål på et kvalificeret grundlag. Dette omfatter teknisk, juridisk, økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med organisering, planlægning og udførelse af konkrete byggeopgaver og i forbindelse med udvikling og tilpasning af bygningsmassen. Ejendomscenteret er udøvende bygherre for byggeopgaver, for bygningsvedligeholdelse og for energiforbedringer. Bygningsvedligeholdelse Ejendomscenteret varetager planlægning og gennemførelse af al periodisk og planlagt vedligeholdelse for de kommunale ejendomme, indvendig vedligeholdelse i lejemål samt bygningsfaglig rådgivning til selvejende institutioner. Til finansiering af selve vedligeholdelsesaktiviteterne er der afsat puljer i anlægstet, som dækker alle udvalgsområder. Byggeopgaver og friarealopgaver Ved nybyggeri og ombygninger samt ved nyanlæg og renoveringsopgaver mv. varetager Ejendomscenteret projektledelse, projekteringsledelse og forretningsførelse. Normalt varetager afdelingen tillige arkitektprojektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Ingeniørprojektering og tilhørende fagtilsyn udbydes altid til privat rådgiver. Energiledelse Ejendomscenteret udøver energiledelse for Gladsaxe Kommunes ejendomme i henhold til den danske og europæiske standard DS/EN 16001:2009. Energiledelsen omfatter følgende delelementer: 1) Energipolitik (Energihandlingsplan, CTS-strategi, energistyringsstrategi). 2) Kortlægning (Energiscreening, energimærkning (EMO), bygningssyn, opsamling af driftserfaringer). 3) Planlægning (af energiforbedringsprojekter). 4) Implementering (Udførelse og idriftsætning af energiforbedringsprojekter). 5) Forbrugskontrol og overvågning (Energistyring Omega EMS, CTS-overvågning og driftsrådgivning). 6) Afrapportering (Energiregnskab og energiforbedringer). 7) Uddannelse (efteruddannelse, kurser, seminarer, - internt og eksternt). 8) Evaluering (løbende evaluering af pkt 1-7). Koordinering i forhold til byggeopgaver og bygningsvedligehold (PPV). Energiledelsesarbejdet koordineres og samtænkes i forhold til byggeopgaver og bygningsvedligehold. Koordinering i forhold til øvrige forvaltninger og institutioner Ejendomscenteret udøver energirådgivning overfor øvrige forvaltninger og institutioner og koordinerer energiledelsesarbejdet i forhold til kommunens overordnede politikker (Kommunestrategi, CO2- og miljøpolitik mm.) Energiindkøb Ejendomscenteret varetager tillige fælles indkøb af fjernvarme, naturgas og el til kommunens ejendomme. 30

33 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG OVERFØRSELSUDGIFTER Dette bevillingsområde omfatter: Varmeværker Diverse sociale Ydelser Diverse udgifter og indtægter Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter i alt Varmeværker Diverse sociale ydelser Diverse udgifter og indtægter VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Lokale varmeværker Regnskabsresultat for lokale varmeværker Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Varmeværker i alt Lokale varmeværker Sådan gik året LOKALE VARMEVÆRKER Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem fjernvarmeledninger. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det - og regnskabsmæssigt skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne. For Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej. For de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. 31

34 Det vedtagne netto udgjorde 0 kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Boligydelse Boligsikring Regnskabsresultat for Diverse sociale Ydelser Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Diverse social ydelse i alt Boligydelse Boligsikring BOLIGYDELSE Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maximalt kr. mdl. Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maximale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Der er statsrefusionen på boligydelse. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Regnskabet balancerer i forhold til det terede. BOLIGSIKRING Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse, som beløbsmæssigt er større. Budgettet er justeret i overensstemmelse hermed. Der er statsrefusionen på boligsikring. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. 32

35 Merforbruget skyldes dels en stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager, og dels en stigning i antallet af borgere, der modtager boligsikring efter regler fra 2003, hvor nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Budgettet fremadrettet er forhøjet jf. de stigende udgifter. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Regnskabsresultat for Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Diverse udgifter - og indtægter i alt Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder TJENESTEMANDSPENSION, FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand. Udgiften har tidligere været afsat sammen med den øvrige pensionsudgift på det skattefinansierede område. Det vedtagne netto udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Forbruget balancerer med det korrigerede. 33

36 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 01 Politisk organisation og venskabsbysam Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 001 Økonomiudvalget Politisk og administrativ organisation Politisk organisation og venskabsbysam Politisk organisation Center for service Byrådssekretariatet Partistøtte Vederlag til byrådsmedlemmer Byrådets rejser og deltagelse i årsmø Repræsentationsudgifter Byrådets blade, håndbøger m.v Byrådets it- og telefoni Byrådet, øvrige udgifter og indtægter Politiske møder, forplejning mv Mødevirksomhed, udvalg under ssf Mødevirksomhed, udvalg under bmf Mødevirksomhed, folkeoplysningsudvalg Mødevirksomhed, øvrige politiske møde Repræsentationsudgifter- og gaver Mødediæter til byrådsmedlemmer Mødevirksomhed, udvalg under bkf Mødevirksomhed, udvalg under buu Mødevirksomhed, udvalg under bmf, miu Kommissioner, råd og nævn, vederlag Kommissioner, råd og nævn, mødevirkso Valg, fællesfunktioner Folketingsvalg Folketingsvalg Kommunevalg Kommunalvalg Venskabsbysamarbejde Center for service Internationalt sekretariat Officielle arrangementer i venskabsby Officielle arrangementer i gladsaxe Rejsetilskud Tilskud til arrangementer i gladsaxe Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v Administrative udgifter og indtægter Central administration Center for service Vicekommunaldirektøren Løn- og personalerelaterede udgifter Forhandlingspulje Tjenesterejser cse It-afdelingen Løn- og personalerelaterede udgifter Service + småanskaffelser Tele og data Løn- og økonomisystem Konsulentassistance Kmd Csc systemer Øvrig software Danmarks miljøportal Drift af kommunens indbrudsalarmer It-el Kommunens telefoni Kommunikationsafdelingen Løn- og personalerelaterede udgifter

37 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Trykkeri og tryksager Informationsannoncer Kommunikation og udvikling Gladsaxedagen Hjemmeside og intranet Borgerservice Løn- og personalerelaterede udgifter Tolkebistand ved vielser Gebyrer for oplysninger i folkeregist Gebyr for sundhedskort Gebyr for legitimationskort Kassedifferencer borgerservice Pasfotografering i borgerservice Gebyr ved for sent betalte regninger Byrådssekretariatet Løn- og personalerelaterede udgifter Hjemmearbejdspladser Bys mobiltelefoni Støtte til opførelse af almene bolige Støtte til opførelse af boliger Ungdomsboligbidrag Ungdomsboligbidrag Refusion af udgifter vedr. kollegier Tinglysningsafgift, lån til betaling Tinglysningsafgift ved lån til betali Tinglysningsafgift, boligydelseslån Tinglysningsafgift ved lån til betali Borgermøde, udvidet borgerkontakt Diverse konsulentbistand Gebyr for sager til nævn Bidrag til storkøbenhavns taxinævn Tilskud til julebelysning Tilskud til personalefest Abonnement på byrådets og udv's dagso Diverse afgifter og gebyrer Gebyrindtægt ved støttet byggeri Byarkiv Kantinedrift, tilskud til forpagtere Kantineinventar Risikostyring Kontingent til kommunale sammenslutni Direktørkredsens arrangementer Kommunens leasede biler - bkf Kommunens leasede biler - bkf Kommunens leasede biler - ssf Kommunens leasede biler - ssf Kommunens leasede biler - bmf Kommunens leasede biler - bmf Kommunens leasede biler - cse Kommunens leasede biler - cse Personaleafdelingen Løn og personaleudgifter Chef og lederuddannelse Kompetenceudvikling Innovationspulje Arbejdspladsindretning og skærmbrille Arbejdsmiljøaktiviteter Pulje til sygefravær og sundhed Motivation og engagement Stillingsannoncer, fælles Med-organisation Blade m.v. hovedudvalget

38 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 012 Arbejdsskadeforsikring adm personale Kørselsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Det rummelige arbejdsmarked Pulje til lokal løndannelse Særlige overenskomstmæssige forhold Barselsfonde Kontorelever Bidrag til tjenestemandspension Personaleadministration inkl. overhea Tjenestemandspensioner Ledelsessekretariatet Løn- og personalerelaterede udgifter Økonomifunktion Kommunaldirektørens forhandlingspulje Brugerundersøgelser Gladsaxe lederseminar Bådfarten lige udgifter Aktiviteter der ikke er årligt tilbag Effektiviseringer, regelforenklinger Pulje til imødegåelse af overskridels Center for økonomi Økonomidirektøren Budget- og analyseafdelingen Personaleudgifter Statistik og prognoser Flis Regnskabsafdelingen Personaleudgifter Revision Gebyrer Indkøbsafdelingen Personaleudgifter Drift af it Drift kontormaterialer Bonus indkøbsaftaler Konsulentbistand Erhvervssekretariatet Løn og personalerelaterede udgifter Erhvervsaktiviteter Iværksætteraktiviteter Abonnementer, kontingenter og lign Budgetpulje til kommende aktiviteter Børne- og kulturforvaltningen Ledelse og stabe Lønninger Øvrige personaleudgifter Administrationsudgifter Rådgivere Lønninger Øvrige personaleudgifter Administrationsudgifter By- og miljøforvaltningen Bmf fælles formål Administrativt personale Kompetenceudvikling Trivsel Mødeaktivitet Fagmateriale Hjemme-pc ordning Inventar

39 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 008 Projekt ringby / letbane Hrks samarbejdsaftale Klik-o-vand Administrationsudgifter overført til/ Administrationsudgifter overført til/ Administrationsudgifter overført til/ Miljø og natursamarbejdet Sekretariatet Administrativt personale Byggesagsbehandling Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer Gebyr for skorstensfejning Gebyrer for vurderings- og ejendomssk Administrativt personale Vej- og parkafdelingen Administrativt personale Byplanafdelingen Indfasningsstøtte Afdrag på byfornyelseslån Planer og analyser Kommuneplan Administrativt personale Miljøafdelingen Administrativt personale Forsyningsafdelingen Administrativt personale Redningsberedskab Administrativt personale Social- og sundhedsforvaltningen Ssf fælles Økonomi- og ledelsessekretariatet Sekretariat og udvikling Budget- og planlægningsenheden Anlægs- og revisionsenheden Økonomi- og ledelsessekretariatet fæl Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedsafdelingen fælles Arbejdsmarkedsafdelingens ledelsessek Ydelsesenheden Væksthuse Jobcenter Arbejdsmarkedsafdelingen tværgående l Psykiatri- og handicapafdelingen Trænings- og plejeafdelingen Trænings- og plejeafdelingen fælles Visitatorkorps Sundheds- og rehabiliteringsafdelinge Sundheds- og rehabiliteringsafdelinge Råd og indsats Redningsberedskab By- og miljøforvaltningen Redningsberedskab Brandslukning og sine Kommuneabonnement Brandinspektørbil Materiel og udrustning Andre udgifter Blinde alarmer Brandstationen Fælleskommunalt samarbejde, krigsmæss

40 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 003 Andre sundhedsudgifter Center for service Borgerservice Begravelseshjælp Begravelseshjælp Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pension Befordringsgodtgørelse Kommunale udgifter til begravelse Tekst ej fundet z3: 040 år: Begravelseshjælp Takstfinansierede tilbud Center for økonomi Økonomidirektøren Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Gladsaxe kommunes rengøringsservice Center for service Gladsaxe kommunes rengøringsservice Løn- og personalerelaterede udgifter Driftsudgifter Indtægter Vagt-, betjent- og bygningsdrift Center for service Vagt-, betjent- og bygningsdrift Løn- og personalerelaterede udgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning El Lyskilder Forsikringer, bygninger Forsikringer, løsøre Vand Affaldsordning Vinduespolering Køb og vedligeholdelse af inventar Navneskilte Husleje Køleskabe i mødelokalerne Drift af kaffeautomater Porto Portogebyrer Drift af betjentstue Drift af varevogne Salg af ydelser til børne- og undervi Salg af ydelser til kultur- fritids Vagt- og betjentordning Telefoni Beboelsesejendomme Center for service Byrådssekretariatet Beboelsesejendomme, fælleskonto Selma lagerløfs allõ Bagsværddal Taxvej Lykkesborg allõ Bagsværd hovedgade Pilegårdsvej Pilegårdsvej Kildebakken Kildebakken Kildebakken

41 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 004 Erhvervsejendomme Center for service Byrådssekretariatet Erhvervsejendomme. fælleskonto Gladsaxe trafikplads Nybrovej 376, areal ved nybro kro Grillbar bagsværd Nybrovej 384, kanoudlejning mv Udlejning af grundarealer Center for service Byrådssekretariatet Erhvervsejendomme. fælleskonto Arealleje, renovation Areal ved sydmarken/østmarken Areal ved værebrovej 1-3, nyttehaver Signalvej 6, signalhaverne Signalvej Signalvej Mørkhøj erhvervskvarter Mørkhøj erhvervskvarter, afregning ti Fremlejeafgift, mørkhøj erhervskvarte Rylevænget, selvbyggergrunde Arealer til høje gladsaxe bebyggelsen Granvej 3, areal til sofieskolen Arealer til kagsåkollegiets bygninger Areal ved tornehøjgård Areal ved egegården Areal ved grønnegården Areal ved kurvej, nyttehaver Areal ved kornmarken, nyttehaver Areal ved bagsværd møllevej Drift af nyttehaver Udlejning af arealer, fælles konto Bygninger i parker Center for service Byrådssekretariatet Aldershvile slotspavillon Aldershvilepynten, leje af bådpladser Gladsaxe fort Bagsværd forts folkepark Højgård/søgård Center for service Byrådssekretariatet Højgård/søgård Højgård/søgård, rengøring Højgård/søgård, gkr Ejendomscenter Center for økonomi Ejendomscenteret Løn og administration Konsulentydelser Energibesparelser Forsyningsvirksomheder og overførselsu Varmeværker Lokale varmeværker Center for økonomi Ejendomscenteret Bakkegård varmeværk Tinghøj varmeværk

42 001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 02 Forsyningsvirksomheder og overførselsu 01 Varmeværker Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 553 Møllegård varmeværk Egegård varmeværk Enghavegård varmeværk Kildegård varmeværk Gammelmose varmeværk Diverse sociale ydelser Boligydelse Center for service Borgerservice Tilskud til lejere Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse Lån til ejere af õn og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældrebolig Tilskud til lejebetaling i ældrebolig Betaling til/fra andre kommuner, uden Efterreguleringer Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Refusion af boligydelse Boligsikring Center for service Borgerservice Boligsikring som lån Boligsikring som lån Boligsikring til byfornyelse mv. for Boligsikring til byfornyelse mv. for Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud og lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Almindelig boligsikring Boligsikring til byfornyelse mv. for Boligsikring til byfornyelse mv. for Tilskud til erhverslejere Boligsikring efter særligt behov uden Efterreguleringer Efterregulering Efterregulering af boligsikring efter Refusion af boligsikring og huslejeti Refusion af boligsikring og huslejeti Diverse udgifter og indtægter Tjenestemandspensioner, forsyningsvir Center for service Personaleafdelingen Tjenestemandspensioner Udbetaling af tjenestemandspensioner,

43 TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets områder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder sise 43 Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder side 44 Byggesagsbehandling side 46 GIS side 47 Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling. Regnskabsresultat opdelt på områder Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Veje, trafik, grønne områder og byggesag i alt Myndighed for veje og friarealer Udfører vej- og friarealer Myndighed for byggesagsområdet GIS

44 Målsætning Resultatkrav Resul-tatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommunen vil bekæmpe invasive arter. Invasive arter Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2014 være reduceret med 40 %. Reduktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen % 20% Det skønnes at der i er sket en reduktion på ca. 20% sammenlignet med bestanden i Den største population i kommunen er i Smør- Fedtmosen som er blevet reduceret med ca. 50%. Ja Tilgængeligheden for handicappede øges Etablering af ramper og overkørsler Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på. 15 procent 15% Der er etableret 19 ramper og overkørsler i svarende til 15%. Nej 42

45 Myndighed for veje og friarealer Dette område omfatter: Veje og trafik Grønne områder Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Busdrift 0.20 Grønne områder og naturpladser Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for veje og friarealer i alt Kollektiv trafik Veje Friarealer Sådan gik året Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken Det vedtagne var 52,6 mio. kr., heraf 35,6 mio kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede udgjorde 63,1 mio. kr. Den store stigning i forhold til det vedtagne skyldes primært tillægsbevilling i forbindelse med merbetaling af vandledningsafgift for årene 2007 til. Forbruget var 61,1 mio. kr. inklusiv den ekstra vejafvandingsudgift, heraf 32,4 mio. kr. til kollektiv trafik. Årets mindreforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på busdrift på 1,1 mio. kr. samt mindreforbrug på andre vejkonti. Mindreforbruget på busdriften skyldes primært en gunstig udvikling i passagertal og udgifter i forhold til det terede. 43

46 I forbindelse med busdriften trådte en ny køreplan med ændringer af eksisterende ruter i kraft i oktober. Ændringen omfattede en ny linje 6A på Søborg Hovedgade, erstatning af linje 42/43 med ændrede ruter for linje 165 og linje 68 samt en ny rute for linje 400S. På vejområdet er der i lagt nyt slidlag på ca. 10,0 km cykelstier. Derudover er der renoveret 5,6 km fortove. I forbindelse med projekt Gladsaxe Trafiksikkerhedsby er der i etableret signalreguleret kryds på Bagsværdvej ved Skovalleen og foretaget ombygning med venstresvingbaner i krydset på Søborg Hovedgade ved Tinghøjvej. Projektet fortsætter i Derudover blev i udført projekter til forbedring af fremkommeligheden for busser, blandt andet i forbindelse med en ny ruteføring for linje 400S. Den ny cykelsupersti Farumruten blev påbegyndt i og afsluttes i Udgifterne til vedligeholdelse af belægninger på veje og cykelstier, Gladsaxe Trafiksikkerhedsby og Busfremkommelighed er anlægsprojekter. Kommunen udførte i endnu et projekt i forbindelse med Byens Arena i Høje Gladsaxe. Det drejede sig om opførelsen af en mastearena og er et anlægsprojekt. I er ligeledes udført engangstiltag i forbindelse med plejeplan for Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park. Disse projekter er udført med anlægsmidler. Derudover har Vej- og parkafdelingen forestået entreprisestyring i forbindelse med udførelse af plejeplan og projekt for Bagsværd Fort. Udfører vej- og friarealer Dette område omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser 44

47 Regnskabsresultat for udfører vej- og friarealer Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Udfører vej- og friarealer i alt Veje Friarealer Sådan gik året VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet. Det vedtagne for veje var 27,4 mio. kr. Forbruget var 25,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreudgifter til vinterbekæmpelse. Det korrigerede var således 27,7 mio. kr., og svarende til et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. GRØNNE OMRÅDER Det vedtagne for grønne område var 19,9 mio. kr. Forbruget var 21,6 mio. kr. og overskuddet dermed 0,8 mio. kr. i forhold til det til det korrigerede på 22,4 mio. kr. For både vejområdet og det grønne område gælder, at Driftsafdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejdsløn på visse områder indenfor afdelingens ramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i været fokus på effektivisering samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Brugen af private entreprenører er øget med ca. 4,3 mio. kr. fra 2008 til 2011 og med ca. 6,3 mio. kr. fra 2008 til. Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med blandt andet Byrådets beslutning i 2009 om, at Driftsafdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2 mio. kr. Hermed er antallet af årsværk i i Driftsafdelingen reduceret med 4 årsværk fra 90 til

48 Byggesagsbehandling Dette område omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Afgrænsning af området 6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Regnskabsresultat for byggesagsområdet Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for byggesagsområdet i alt Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Sådan gik året Det vedtagne for byggesagsbehandling var på i alt -3,0 mio. kr. og tet til skadedyrsbekæmpelse var på 0,4 mio. kr. som modsvaredes af indtægter på 0,4 mio. kr, i alt netto -3,0 mio. kr. Nettoforbruget var på -2,8 mio. kr., hvilket gav et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det korrigerede på -1,0 mio, hvilket samlet set gav et mindreforbrug som afrundes til 1,8 mio. kr. Der har i været mindreindtægter for byggesagsbehandling i forhold til Antallet af byggesager er stabilt, men der har i været færre større sager, som traditionelt genererer den store gebyrindtægt. Dermed blev den samlede gebyrindtægt lavere end forudsat, men dog fortsat med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede. Årsafgrænsningen har også spillet en rolle for resultatet, idet bygherres tidsmæssige placering af et byggeri er afgørende for årets gebyrindtægt. Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets til den samlede administration og udgjorde i ca. 5,7 mio. kr. 46

49 Geografiske informationssystemer (GIS) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.90 Fælles formål Regnskabsresultat for GIS Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for byggesagsområdet i alt Digitale kort GIS Sådan gik året Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne var 0,5 mio. kr., mens forbruget var 0,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug som afrundes til 0,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det overførte beløb skal i 2013 bruges til at implementere et nyt webbaseret geodatasystem. Udover de løbende driftsopgaver har GIS-afdelingen fokuseret medarbejderressourcerne og de økonomiske ressourcer gennem de sidste 3 år til den igangværende implementering af den webbaserede løsning til brug for borgere og ansatte i hele administrationen. Det er resultatet af et landsdækkende samarbejde, hvor 38 kommuner har deltaget i kravspecifikation, 28 kommuner i udbud og til sidst et fælles miniudbud, hvor 8 kommuner er gået i samarbejde (FKG) om udvikling og implementering. Dette samarbejde fortsætter i 2013 og indbefatter en del integrerede løsninger som byggesagsmodul med scannede byggesager, hovedkort, esdh (dokumenthåndtering), høringslister, konfliktsøgninger samt integration til anvendte fagsystemer. Systemet kan endvidere editere data direkte, så man derved flytter en del opgaver fra desktop til webløsning. Derudover findes en brugervenlig minimap funktion, hvor webmastere kan indsætte kort på hjemmesiden til brug for borgere og virksomheder. De i forvejen eksisterende borgerrettede løsninger, som indberetning af rotter og invasive arter vil blive videreført i tidssvarende indberetningsmoduller. 47

50 002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 01 Myndighed for veje og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Trafik- og teknikudvalget Veje, trafik, grønne områder og bygges Myndighed for veje og friarealer Kollektiv trafik Tilskud til trafikselskaber Tilskud til trafikselskaber Administrationsudgifter Veje Udlejning af vejarealer Adgangsforhold for handicappede Vejinventar Læskærme Vejnavneskilte Konsulenter og landinspektører Vejafgift for grundejere Færdselssikkerhedsarbejde Vejbelysning Fællesudgifter Vejafvandingsbidrag Loppemarked Færdselsregulerende og sikkerhedsfrem Signalanlæg Afmærkning af kørebaner Færdselstavler Broer og tuneller Friarealer Plejeplaner og konsulenter Grønt inventar Udfører vej- og friarealer Veje Renholdelse Almindelig renholdelse Udkt. af maskintimer og materialer Udkt. af arbejdstimer Fejning af færdselsarealer Gadeopfej Fejning Graffiti fjernelse Personale, vejområdet Lønninger Uddannelse Attester Indtægter fra dagpengefonden Udkt. af arbejdstimer Befordring og telefonudgifter Torve og pladser Materielgården Rengøring Vedligeholdelse på pladsen Arbejdsmiljøhandlingsplan Skatter og afgifter Miljøledelse El forbrug Opvarmning og beslyning Bedriftssundhedstjeneste Lejeindtægter Bygningsvedligeholdelse Vejinventar Læskærme

51 002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 02 Udfører vej- og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 006 Vejbrønde Vedligeholdelse af færdselsarealer Arbejder for fremmede Andre forvaltninger Andre forvaltninger Udkt. af maskintimer og materialer Udkt. af arbejdstimer Eksterne afregninger Maskiner og materiel Værktøj Drift af maskiner og materiel Udskiftning af maskiner og materiel Udkt. af maskintimer og materialer Udkontering af arbejdstimer Administrationsudgifter Telefoni It Drikkeautomater Kontorhold Øvrige adm.udgifter Arbejdstøj Personale, værksted Lønninger Indtægter fra dagpengefonden Udkt. af maskintimer og materialer Udkt. af arbejdstimer Værkstedet Værktøj Reservedele Indtægter Arbejdstøj Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Udkt. af rådighedsvagter Udkt. af maskintimer og materialer Udkt. af arbejdstimer Vintertjeneste Vejrafhængige udgifter Udkt. af maskintimer og materialer Udkt. af arbejdstimer Overførsler fra tidligere år - vinter Friarealer Personale Lønninger Indtægter fra dagpengefonden Uddannelse Attester Befordring og telefonudgifter Refusioner Arbejdsskadeforsinring Udkontering af arbejdstimer Materialer og planter Gadeinventar Efterplantning Særlig vedligeholdelse Bekæmpelse af bjørneklo Vand Materialer og planter Forsikringer Elforbrug Maskiner og materiel

52 002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 02 Udfører vej- og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 001 Værktøj Materialer Udkontering af arbejdstimer Fordelingskonto Udkontering af maskintimer Forsikringer, bil Bygninger Mandskabsrum/aldershvileparken Administrationsudgifter Telefoni It Drikkeautomater Kontorhold Øvrige administrationsudgifter Arbejdstøj Drift af legepladser Hørmarken Arbejder for fremmede Eksterne afregninger Udkontering af maskintimer og materie Udkontering af arbejdstimer Andre forvaltninger Myndighed for byggesagsområdet Byggesagsbehandling Konsulentudgifter Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Konsulentbistand Udryddelse af muldvarpe Indfangning af katte Rottebekæmpelse Kortdata Digitale kort Digitale kort Gis Gis

53 MILJØUDVALGET Miljøudvalgets områder: Miljø side 53 Renovation side 54 Fjernvarme side 56 Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter området, Miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også hvile-isig-selv -områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til hvile-i-sig-selv-princippet betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret MIU i alt Miljø Renovation Fjernvarme

54 Drift Miljøudvalget Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Miljø og Trafik Naturformidling til borgerne Information om Kommunen lægger vægt på at Der udarbejdes en strategi for mindst fem formidle viden om naturformidlingen i Der naturområder på naturområderne, så flere borgere gennemføres en særlig gladsaxe.dk. formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud opsøger naturoplevelser og får ny fra strategien, så de ni største indsigt i, hvordan man skal passe naturområder i Gladsaxe er beskrevet i på naturværdierne. Kommunen vil styrke naturformidlingen til borgerne gennem kortmateriale og Resultatkravet i er, at der ligger information om blandt andet information om mindst fem naturtyper, beskyttede arter og naturområder på gladsaxe.dk. styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Resultat i regnskab På hjemmesiden ligger ud over Naturplan beskrivelser og kortmateriale af de ni største offentlige naturområder. Resultatkravet er opfyldt. Opfyldt/ikke opfyldt J Miljø og Trafik For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloaknettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at borgeren håndterer regnvandet på egen grund. Håndtering af regnvand Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund, skal stige i byrådsperioden. I skal mindst 600 grundejere håndtere regnvand på egen grund. Miljø og Trafik Genanvendeligt affald Affaldshåndteringen prioriteres, så Den andel af affald fra kommunens mest muligt affald i Gladsaxe indsamlingsordninger, der Kommune genanvendes, og genanvendes, skal vise en årlig fremgang. I skal mindst 32 mindst muligt affald bliver procent af affaldet genanvendes. deponeret. Tværgående målsætning CO2-udledningen i kommunen reduceres. Tilslutning til fjernvarme For at bidrage til målet om en CO2- reduktion, skal flere virksomheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller olieopvarmning. I skal mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme. 600 grundejere. Der er i givet 609 tilladelser til grundejere til etablering af faskiner i. Resultatkravet er opfyldt. 32 procent. Andelen af affald fra indsamlingsordningerne, der genanvendes er efter tredje kvartal 32,6 procent. Det endelige resultat for bliver først opgjort primo I skal mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme. Resultatkravet forventes opfyldt. I har 50 nye kunder tilsluttet sig fjernvarmenettet. Resultatkravet er ikke opfyldt. J J L Tværgående målsætning Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning. Reduktion af CO2-udledningen Den årlige CO2-udledning på tons for kommunen som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året. Kravet i er en reduktion på tons. Reduktion af CO2 på tons. er anden gang kommunen foretager en opfølgning på CO2-udledningen. Opfølgningen viser, at CO2-udledningen er reduceret med 18 procent i siden Dette svarer til tons CO2. J Resultatkravet er opfyldt. 52

55 Drift Miljøudvalget Miljø Dette område omfatter: Vandløb Øvrige miljøforanstaltninger VANDLØB OG ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.70 Fælles formål 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 0.81 Jordforurening 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Fælles formål 6.51 Sekretariat og forvaltninger Regnskabsresultat for miljø Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Miljø i alt Myndighed for vand- og spildevand Øvrige miljøforanstaltninger Bærbare batterier Boringsprojekt Forureningsbekæmpelse Olie- og kemikalieforurenede grunde Lyngby-Taarbæk kommune, pension Miljøtilsyn Agenda 21, borgerprojekter Miljøugen Drift af edb-modul Drift af grønt idecenter Klimaplaner Køretøjer

56 Drift Miljøudvalget Sådan gik året Vandløbsområdet kan opdeles i myndighedsopgaver for henholdsvis vandforsyning og spildevand samt vedligeholdelse af vandløb. På vand- og spildevandsområdet er det vedtagne på 0,6 mio. kr. og forbruget på 0,7 mio. kr. Der i forhold til det korrigerede et mindreforbrug som afrundet er på 0,5 mio. kr. Området øvrige miljøforanstaltninger omfatter miljøtilsyn herunder olie- og kemikalieforurenede grunde, Agenda 21-arbejde, grønt IDÉcenter, borgerrettede miljøaktiviteter, miljøkontrol samt energi- og ressourcebesparende foranstaltninger. Det vedtagne på det samlede miljøområde var på 2,3 mio. kr. Forbruget var 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. Miljøsamarbejdet med andre kommuner arbejder fortsat med koordinering, videndeling og effektivisering på miljøområdet. På miljøtilsyn gøres reklame for netværket KlimaKlar. Det har resulteret i, at netværket nu har 52 virksomheder som medlemmer. Agenda 21-planen er slået sammen med CO2-handlingsplanen, og der er dannet et Klimaog Miljøteam til løsning af opgaverne på området. Renovation Dette område omfatter: Renovation RENOVATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.60 Fælles formål 1.61 Ordninger for dagrenovation, restaffald 1.62 Ordninger for storskrald oghaveaffald 1.63 Ordninger for glas, pap og papir 1.64 Ordninger for farligt affald 1.65 Genbrugsstationer 54

57 Drift Miljøudvalget Regnskabsresultat for renovation Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Renovation i alt Dagrenovation Storskrald Glas- og papirkuber Haveaffald Farligt affald Grundbetaling VF I/S Affaldsplanlægning Renovationsafgift Genbrugsstationen MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen Finansielle driftsomkostninger, renter Administrationsomkostninger Sådan gik året Området omfatter planlægning og myndighedsopgaver på affaldsområdet herunder blandt andet administration af en række indsamlingsordninger samt affaldstilsyn. Indsamlingen af affaldet fra ordningerne for dagrenovation, haveaffald, storskrald og farligt affald varetages af eksterne entreprenører, som forvaltningen dagligt har samarbejde med. Ordningerne for indsamling af glas og papir fra genbrugsbeholdere i kommunnen drives i samarbejde med Vestforbrænding. Salg af det indsamlede papir og glas giver en indtægt til området. Renholdelse ved genbrugsbeholderne varetages mod betaling af Driftsafdelingen. Kommunens genbrugssstation på Turbinevej drives ligeledes i samarbejde med Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art herunder også farligt affald. Over 60 procent af affaldet, som modtages på genbrugsstationen, genanvendes. Salg af en række af de genanvendelige produkter fra genbrugsstationen giver en ikke ubetydelig indtægt. 55

58 Drift Miljøudvalget På genbrugsstationen er der en bygning til direkte genbrug, hvor borgere kan aflevere genbrugelige effekter. Der er indgået samarbejde med lokale spejderforeninger, genbrugslopperne, som afhenter og sælger de genanvendelige effekter. Det vedtagne og korrigerede var 2,7 mio. kr. Forbruget var 6,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,1 mio. kr. En del virksomheder har søgt om og er blevet fritaget fra erhvervsgebyrer, hvilket betyder at renovationsområdet har færre indtægter på erhvervsgebyrområdet. Erhvervs betaling for brug af genbrugsstationen blev i ændret således, at kun de erhverv, som bruger genbrugsstationen betaler. Der er kun ganske få erhverv der har betalt for brug af genbrugsstationen, hvorfor indtægterne fra erhvervene er væsentlig lavere end teret. Der skal som følge af affaldsbekendtgørelsen udregnes en ny gebyrstruktur på renovationsområdet, som betyder at gebyrindtægten kommer til at fordele sig på flere mindre gebyrindtægter. Det samlede underskud på renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Underskuddet i vil således formindske renovationsområdets tilgodehavende i kommunekassen. FJERNVARME Dette område omfatter: Fjernvarme Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.03 Fjernvarme Regnskabsresultat for fjernvarme Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Fjernvarmeforsyning i alt Direkte udgifter Indtægter Administrationsudgifter til kommunen

59 Drift Miljøudvalget Sådan gik året Området omfatter styring, drift og vedligeholdelse af dels Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, dels af de kraftvarmeanlæg som CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), der ligger i Gladsaxe Kommune samt af seks kommunale varmeværker. Det vedtagne var -3,0 mio. kr. Forbruget var -8,0 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Taksten for blev beregnet 2011, hvor varmesalget for 2011 endnu ikke var kendt. Det giver en usikkerhed i resultatet for, fordi antallet af solgte enheder påvirker grundlaget for opkrævningen af den faste afgift. Resultatet bruges blandt andet til afskrivninger på anlægsprojekter og andre korrektioner, som skal indregnes ift. varmeforsyningslovens priseftervisning, f.eks. tidligere års over-/undreskud. Årsresultatet som aflægges efter varmeforsyningslovens priseftervisning, vil derfor være forskellig fra overstående. 57

60 006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 01 Dagrenovation Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 006 Miljøudvalget Renovation Dagrenovation Køb af sække Gebyr for genanvendelsesordninger Kørsel Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsbidrag vf i/s Gebyr for genanvendelsesordninger Storskrald Bilskrot Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Kørsel Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsbidrag vf i/s Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af jern Privat Salg af genanvendelige materialer Håndtering af storskrald Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Renovationsafgift Renovationsafgift Renovationsafgift Salg af genanvendelige materialer Glas- og papirkuber Indretning af standpladser Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsbidrag vf i/s Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Køb og vedligeholdelse Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Indtægter vf i/s Privat Salg af genanvendelige materialer Betaling til driftsafdelingen for ren Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Renholdelse af standpladser Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Haveaffald Flisordning Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af kompostbeholdere Privat

61 006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 04 Haveaffald Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 003 Driftsbidrag vf i/s Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Kørsel Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Farligt affald Viceværtordning Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Medicinaffald Erhverv Salg af genanvendelige materialer Driftsbidrag smoka Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Indkøb af materiel Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Kørsel Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Grundbetaling vf i/s Grundbetaling vf i/s Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Affaldsplanlægning Affaldsplanlægning Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Erhverv Gebyr for genanvendelsesordninger Renovationsafgift Renovationsafgift Salg af genanvendelige materialer Genbrugsstationen Bemanding vf i/s indtægt Privat Salg af genanvendelige materialer Genbrugslopperne Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Løbende drift Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Refusion vf i/s Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Arealleje Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsbidrag vf i/s Privat

62 006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 09 Genbrugsstationen Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Driftsafdelingen jf. kontrakt Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer ind Privat Gebyr for genanvendelsesordninger Drift af genbrugsstationen Personale Lønudgifter Indtægter fra dagpengefonden Udkontering af løn Driftsudgifter Administrationsudgifter Arbejdstøj Arbejdsmiljøafgift Mst - national regulativ database - kr Mst - national regulativ database - k Erhverv Miljøcenter roskilde - affaldsdatasyst Miljøcenter roskilde - affaldsdatasys Erhverv Gebyropkrævning - krav fra affaldsbeke Gebyropkrævning - krav fra affaldsbek Erhverv Finansielle driftsomkostninger, renter Renteindtægter Privat Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger Privat Fjernvarmeforsyning Direkte udgifter Lønninger m.v Lønninger Dagpengeindtægter Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo Arbejdsmiljøafgift Kursusafgift Elektricitet Drift og it licencer Køb af varme hos ctr Effektbetaling Energibetaling inkl. afgifter Statsafgifter Statsafgifter Co 2 afgift Svovlafgift Nox afgift Affaldsvarmeafgift Behandlet vand Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Forsikring, skatter og afgifter Husleje

63 006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 03 Fjernvarmeforsyning 01 Direkte udgifter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Telefonudgifter Inspektionsvogn Anskaffelser og vedligeholdelse Vedligeholdelse af distributionsnet o Konsulentbistand Gf, energispareforpligtelse Fjernvarmen, administration Medlemskab af dansk fjernvarne Indtægter Administrationsbidrag Salg af effekt Salg af energi, inkl. afgifter Statslige energi- og miljøafgifter Energiafgifter Lejeindtægt fra ctr Ctr driftsopgaver Fastprisaftale Inspektionsvogne Kommunens fjernvarmekunder Naturgasfyrede varmeværker Behandling af vand Administrationsudgifter til kommunen Finansielle driftsomkostninger, rente Administrationsudgifter til kommunen Manglende afkøling Miljø Myndighed for vand- og spildevand Projekter Vedligeholdelse af vandløb Øvrige miljøforanstaltninger Jordflytning, brugerbetaling Opfølgning på agendaplanen Kvalitetsstyringssystem Miljøugen Miljøkontrol, brugerbetaling Naturopgaver Olie- og kemikalieforurenede grunde Lyngby-taarbæk kommune, pension Miljøtilsyn Tilsyn Agenda 21, borgerprojekter Drift af edb-modul Drift af grønt idecenter Klimaplaner Køretøjer

64 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, familieområdet, samt Takstfinansierede tilbud. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn og klubber, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, sociale tilbud samt et bestiller vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder: Børn, unge og familier side 69 Takstfinansierede tilbud side 84 Overførselsudgifter mv. side 85 Regnskabsresultat på bevillingsområder Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret BUU i alt Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) 62

65 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Uddannet personale i dagtilbud 70 procent af personalet i Gladsaxe Kommunes børnehuse skal i 2014 være pædagogisk uddannet. Andelen af pædagogisk uddannet personale var i procent. Status 63 % 66,2 % Udtræk oktober viser at andelen af pædagogisk uddannet personale i er 66,2 procent. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Børn og forældre skal opleve, at der er helhed og sammenhæng i de tilbud, de modtager. Forældretilfredsheden er vigtig for den fortsatte faglige udvikling af daginstitutionsområdet. Brugertilfredshed med dagtilbud Forældretilfredsheden med dagtilbuddene skal fastholdes på niveauet fra seneste brugerundersøgelse. 82 % 82 % Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser at 82 % af forældrene er tilfredse med dagtilbuddene. Resultatkravet er opfyldt. Ja At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig indsats i dagtilbuddene, skal bidrage til, at tosprogede børn får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole. Sprogvurdering I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog 56 procent. Denne andel skal reduceres. 54 % 52 % Andelen af tosprogede førskolebørn, der har behov for supplerende undervisning i dansk er 52 %. Resultatkravet er opfyldt. Ja 63

66 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i Karaktergennemsnit dansk retskrivning Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skal stige i perioden. Karaktergennemsnittet i 2008 var 5,8. Karaktergennemsnit i skriftlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Karaktergennemsnit i mundtlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i mundtlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Status 6,1 6,8 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 6,8. Resultatkrav er opfyldt. 6,8 6,9 I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling 6,9. Resultatkravet er opfyldt. 7,7 7,9 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk mundtlig fremstilling skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 7,9. Resultatkrav er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Ja Smiley 64

67 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav dansk. Elevernes læsefærdigheder skal styrkes. Læsefærdigheder er afgørende for mulighederne for at fortsætte et uddannelsesforløb efter folkeskolen og dermed for at have et grundlag for at blive en velfungerende og positivt bidragende borger i samfundet. Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Læsesikkerhed Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere på 5. klassetrin skal stige i perioden frem til Vægt i børnehaveklasse Den årlige vejning af skoleelever i børnehaveklasse skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige børnehaveklasseelever er primo ,5 procent svarende til 134 børn. Resultat i regnskab Status 87 % 79 % Opgørelse for 5. klasse i skoleåret 2011/ viser, at andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere er 79 %. Målet i var 87 %. Kommunestrategi Smiley Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 15,5 % 13 % Vejningen i skoleåret 2011/ viser, at 13 % af eleverne i børnehaveklassen er overvægtige. Dette svarer til 112 børn. Resultatkravet er opfyldt. Ja 65

68 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Vægt i 5. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse skal vise, at procentdelen af børn der er overvægtige falder i perioden. Andelen af overvægtige 5. klasseelever er primo procent, svarende til 159 børn. Status 20 % 24,5 % Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse i er gennemført og viser, at 24,5 % er overvægtige. Dette svarer til 172 børn. Resultatkravet er ikke opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Stadig flere unge børn i Danmark er overvægtige og en stor del af børnene forbliver overvægtige hele livet. Gladsaxe Kommune vil iværksætte målrettede tiltag for at støtte børnene og deres familier i at reducere børnenes overvægt, for eksempel gennem styrkelse af idræt og motion i folkeskolen og klubber. Vægt i 9. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse, skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige 9. klasse elever er primo procent, svarende til 186 børn. 24 % 29,4 % Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse viser, at 29,4 % er overvægtige. Andelen af svært overvægtige er dog faldet markant i forhold til målinger i de sidste 8 år. I forhold til årgang 2010/2011 er der sket en stigning på 5 procent. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 66

69 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune skal have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. 9.klasse-elevers helbred Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 80 procent at have et godt eller virkelig godt helbred. Status Resultat i regnskab Kommunestrategi Smiley 81 % 79 % Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, er 79 %. Resultatkravet for er 81 %. Dog er der en stigning på 1 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja Det forebyggende arbejde skal bevirke, at de unge ikke begynder at ryge. 9. klasse elevers rygevaner Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, skal være faldende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 9 procent at være dagligrygere. 8 % 5 % Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, er i på 5 %. Dette er et fald på 4 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er opfyldt. Ja Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Unge i ungdomsuddannelser Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter skole, skal stige. 92 % 93 % Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse i, var 93 % Resultatkravet er opfyldt. Ja 67

70 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En af visionerne for Gladsaxe Kommunes skoler er, at alle børn og unge opnår uddannelse og dannelse. Kommunen fortsætter den aktive indsats med cykelstiplanen med henblik på at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter og mindske trængslen på vores veje. Genplacering i ungdomsuddannelse Genplaceringsfrekvensen af unge, der forlader uddannelsessystemet i utide, skal stige. I perioden august-december 2009 var antallet af unge, der forlod uddannelsessystemet 174, hvoraf 136 blev genplaceret. Genplaceringsfrekvensen var 78 %. Børn der cykler til skole Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige 'Alle børn cykler', skal stige. I 2009 deltog 175 børn. Status 92 % 97 % Genplaceringsfrekvensen for unge var i 94 %. Resultatkravet er opfyldt Antallet af børn, der cykler til skole, opgøres via initiativet 'Alle Børn Cykler', der er en årlig tilbagevendende begivenhed i september måned. I 2011 deltog børn. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Smiley Det økologiske spisemærke Inden udgangen af har mindst 80 % af Gladsaxes folkeskoler opnået et økologisk spisemærke på minimum bronzeniveau. 80 % 92 % 7 skoler har økologisk bronzemærke, 1 skole har sølvmærke, 3 skoler har med udgang af ansøgt og afventer økologisk bronzemærke, 1 skole har ikke bronze. Resultatkravet er opfyldt. Nej 68

71 BØRN, UNGE OG FAMILIER Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Regnskabsresultat for Børn, unge og familier Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab Sundhed Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Folkeskoler Skolefritidsordninger Privatskoler UU-nord Ungdomsskoler og efterskoler Regnskabsresultat for skoler Netto Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Skoler i alt Ungdomsskoler og efterskoler Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året vedtaget korrigeret Børn, unge og familier i alt Skoler Familie Støttekrævende og rådgivning børn og unge Dagtilbud Folkeskole Skolefritidsordninger Privatskoler Uu-nord FOLKESKOLE Budgetmæssigt indeholder folkeskoleområdet en central og decentral del. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og byg- 69

72 ninger. Den centrale del omfatter fællesudgifter for skolerne. Området dækker blandt andet kompetenceudvikling, lønpuljer, bygninger og udendørs arealer, anskaffelse af inventar, administration og betaling til/fra kommuner. Den decentrale del omfatter skolernes drifts- og lønter. Det vedtagne var 369,8 mio. kr. for hele folkeskoleområdet. Forbruget blev 363,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 20,5 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 27,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I skoleåret /2013 havde folkeskolen elever fordelt på 28 børnehaveklasser, 245 klasser på klassetrin samt elleve 10.klasser på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Her udover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud med i alt 221 elever. Af det samlede antal skolesøgende børn i til børnehaveklassen valgte 80 en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler. Skolernes decentrale Det samlede netto for skolerne, inkl. 10. Klasse-Centret og Lundevang Skole under Folkeskole var på 333,1 mio. kr., og forbruget blev på 343,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 23,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede har der decentralt været et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Observationsskoler Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der drives af Gladsaxe Kommune. Skolen har plads til 24 børn. I har Gladsaxe Kommune anvendt fire pladser og 14 pladser er solgt til andre kommuner. Driften af skolen er fuldt indtægtsdækket og nettotet var på 0,0 mio. kr. Forbruget blev 0,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer for i alt 2,3 mio. kr. Skolen fik således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Skolen har opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer. Øvrige institutioner Fair Play i Høje Gladsaxe er et kriminalitetsforbyggende tiltag. Det fungerer som et værested for unge fra år, der har svært ved at finde ind i de traditionelle klubtilbud. Værestedet yder blandt andet de unge vejledning i at søge job, uddannelse og bolig og de bliver tilbudt lektiehjælp. Budgettet var 0,9 mio. kr. og forbruget var på 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Klub Høje Gladsaxe er i forbindelse med projekt Styrket social indsats organisatorisk flyttet til området Skoler fra og med 1. juni 2013, som en del af helhedstilbuddet på Grønnemose Skole. Budgettet var 3,6 mio. kr. og forbruget var på 4,3 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Serviceforanstaltninger Området omfatter transport af elever. Det vedtagne var på 1,7 mio. kr., og forbruget blev på 0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvilket skyldes at ikke alt forbrug vedrørende var afregnet ved regnskabsafslutningen. 70

73 Syge- og hjemmeundervisning Området består af syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. Hjemmeundervisning bevilges fra kontoen og organiseres af distriktsskolen. Hospitalsundervisning omfatter undervisning på hospitaler til indlagte skolebørn fra Gladsaxe Kommune. Der er et samlet på området på 0,8 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,2 mio. kr. Forbruget har været 0,9 mio. kr. og der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Kriminalpræventivt arbejde Formålet med det kriminalpræventive SSP-samarbejde i Gladsaxe Kommune er, at skabe rammer og motivere for den generelle og specifikke kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Gladsaxe Kommune, og at vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle netværkssamarbejde, der arbejder kriminalpræventivt med alle børn og unge i alderen år i Gladsaxe Kommune. Derudover at fastholde og udvikle forældresamarbejdet og forældreansvaret, at have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge, og at inddrage det omkringliggende samfund, for eksempel foreninger, sportsklubber, erhvervsdrivende etc. (de eksterne samarbejdspartnere). Det kriminalpræventive område administreres af områdets to SSP konsulenter og en udgående medarbejder. Området yder støtte til kriminalpræventive projekter i Gladsaxe Kommune, og støtter Fairplay i Høje Gladsaxe økonomisk. Det vedtagne var på 2,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er således netto 2,1 mio. kr., og forbruget har været på 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. SKOLEFRITIDSORDNINGER Området omfatter udgifter til skolefritidsordningernes daglige aktiviteter. Det dækker forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, lønninger, inventar, kurser, forsikringer, husleje og SFO ernes rammebeløb. Det vedtagne netto for hele området var 58,5 mio. kr. Forbruget blev på 54,8 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt -1,2 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Skolernes decentrale til SFO Det vedtagne decentrale til SFOerne var på 85,0 mio. kr. Forbruget blev på 81,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forældrebetaling Det vedtagne var på -42,7 mio. kr., og indtægterne blev på 46,8 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. og resultatet er herved en merindtægt på 3,7 mio. kr. PRIVATSKOLER Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på private skoler. I er følgende opgjort til betaling: Tilskud til undervisning: 1686 elever á kr. Tilskud til skolefritidsordning: 599 SFO-pladser á kr. 71

74 Privatskoleandelen i forhold til antal 6 16-årige er opgjort til ca. 21 pct. i, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække. Det vedtagne var på 61,8 mio. kr., mens forbruget blev 60,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -1,1 mio.kr. UU-NORD Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven for privatskoleelever til kommunerne, og denne opgave varetages også af UU-Nord. De deltagende kommuner betaler en andel til UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal 7-16 årige pr. 1/1, baseret på de seneste tre år opgjort efter tal fra Danmarks Statistik. Det vedtagne var på 7,9 mio. kr. og forbruget blev 5,9 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer på -1,9 mio. kr.. Mindreforbruget blev på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Ungdomsskoler Ungdomsskolen tilbyder heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud og omfatter tre alternativgrupper med 25 elevpladser, to udskolingsgrupper med elever fra Lundevang, fire tosprogsgrupper, en brobygningsklasse samt en prøveforberedende klasse. Ungdomsskolen tilbyder også fritidsundervisning, der blev benyttet af omkring halvdelen af kommunens årige, almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolens vedtagne netto var på 19,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto 4,5 mio. kr. Det korrigerede er således netto 23,5 mio. kr. Forbruget blev på 20,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf er de 1,9 mio. kr. til brug for initiativer i forbindelse med Ungepakken. Efterskole og Ungdomskostskoler Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Opgjort til betaling i har der været i alt 226 elever. Det vedtagne var på 6,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget blev på 7,4 mio. kr. Produktionsskoler Området dækker elever, der er droppet ud af uddannelsessystemet og er blevet optaget på Produktionsskolen. Undervisningsudgiften opkræves som summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Budgettet var på 1,7 mio. kr. og forbruget blev 2,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skyldes at det endelige antal elever ikke var 72

75 kendt ved fastsættelse af tet. Området er demografireguleret og merforbruget vil således indgå i reguleringen. FAMILIE OG RÅDGVINING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Forebyggende foranstaltninger Drift af tilbud Regnskabsresultat for Familie og rådgivning Netto Kr. Vedtaget Drift af tilbud Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Familie og rådgivning i alt Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Forebyggende foranstaltninger STØTTEPÆDAGOGKORPS Støttepædagogkorpset består af Støttepædagoger samt Ressourceteamet. STØTTEPÆDAGOGER Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. Det vedtagne var 17,7 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Herudover er der omplaceret -1,1 mio. kr. til Dagplejen jf. Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 184, samt yderligere omplaceringer på -0,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 16,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. RESSOURCETEAM Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet blev oprettet Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov. Ressourceteamets korrigerede på 1,9 mio. kr. består af omplaceringer fra Støttepædagoger, Psykologer og Supportteamet fra Familieskolen. Regnskabsresultatet blev 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 73

76 PSYKOLOGTJENESTE Psykologtjenesten består af Fællesudgifter og indtægter (Tosprogede lærere), Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning samt Tale/høre-lærer korpset FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Området omfatter udgifter og indtægter til tosprogede lærere. Det korrigerede var 4,8 mio. kr., hvilket indeholder en genbevilling på 0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne var 11,2 mio. kr., hvortil der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 11,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. TALE/HØRE-LÆRER KORPSET Området omfatter udgifter og indtægter til talehørelærere. Talehørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Det vedtagne var 13,8 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -3,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 10,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksom på merforbruget og der er foretaget initiativer til nedbringelse af merforbruget. FOREBYGGENDE YDELSER Området omfatter lønninger til projektkonsulenter på Familie og Rådgivnings område, Projekt Kommunale Plejefamilier samt Øvrige udgifter. Det vedtagne var 2,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,7 mio. kr. Regnskabsresultat blev 2,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbrugt består af 1,0 mio. kr. på Projekt Kommunale Plejefamilier som fortsætter i 2013 samt mindreforbrug fra 2011 på Øvrige Udgifter. DRIFT AF TILBUD Området består af Familie- og Ungecentret, Familieskolen, Skolen ved Radiomarken samt Pilegården. FAMILIE- OG UNGECENTRET Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne var 11,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 1,4 mio.kr. Regnskabsresultatet blev 12,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget stammer fra

77 FAMILIESKOLEN Familieskolen er et tilbud til børn der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer samt deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiekursus samt Supportteamet. Supportteamet er fra blevet en del af Ressourceteamet. Det vedtagne var på 5,7 mio. kr. Der er givet genbevilling samt omplaceringer på -0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består blandt andet af midler afsat til familiebehandling i og SKOLEN VED RADIOMARKEN Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,04 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,6 mio.kr. Regnskabsresultatet blev -0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af en takstindtægt fra PILEGÅRDEN åbnede Pilegården, som er Gladsaxe Kommunes lokale døgntilbud for børn og unge i alderen 4-14 år, med otte døgnpladser og en akutplads. Da Barnets Reform trådte i kraft , blev en stor del af Pilegårdens målgruppe anbragt i plejefamilier hvilket resulterede i, at en stor andel af de anbragte børn på Pilegården i lå udenfor den oprindelige målgruppe. På baggrund af dette blev Pilegården omlagt i. Den nye målgruppe er unge i alderen år. Pilegården havde i otte døgnpladser. Pilegården er takstfinansieret og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -0,3 mio.kr. Regnskabsresultat blev på -0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser 75

78 Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge Netto Kr. Vedtaget Sådan gik året Korrigeret Det vedtagne drifts var for hele området på 263,0 mio. kr. Der blev overført kr. fra 2011 til til udarbejdelse af ledelsesinformation. Der er givet tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområde Overførsler mv., som vedrører afklaring af paragraf i forbindelse med privatantaget aflastere. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. til Familie og Rådgivning. Det korrigerede er således på 261,0 mio. kr. Forbruget blev på 260,1 kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Regnskab vedtaget korrigeret Støttekrævende børn og unge Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Området Forebyggende foranstaltninger består af: Dagbehandling - psykosociale Dagbehandling - handicappede Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag psykosociale Andre forebyggende tiltag handicappede Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som bl.a. dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er oprindeligt teret med udgifter på 31,7 mio. kr. Hertil kommer interne omplaceringer på netto 1,4 mio. kr. Det korrigerede er på 33,7 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var 41,5 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede på 8,4 mio. kr. Der er merudgifter til Dagbehandling på 3,5 mio. kr., som skyldes, at der i er benyttet ni flere pladser end forudsat i tet. Merudgifterne her skal ses i sammenhæng med mindreudgifter til Anbringelser, idet det søges at bruge dagbehandling som alternativ, når det vurderes, at barnet/den unge kan blive i hjemmet. Dertil er der kommet tilflyttere til kommunen med dagbehandlingsophold. Der er mindreudgifter til Aflastning på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der er brugt lidt færre pladser end forudsat i tet i. 76

79 Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 5,1 mio. kr., som også skal ses i sammenhæng med de lavere anbringelsesudgifter i. Den væsentligste årsag til merudgifterne er et større behov for kontaktpersoner end forudsat i tet. Tabel 1: Aktivitet optalt pr på forebyggende ydelser: ANBRINGELSER Området Anbringelser består af: Anbringelser udenfor hjemmet for handicappede børn og unge Anbringelser udenfor hjemmet for børn og unge med særlige behov Objektiv finansiering Berigtigelser mv. Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf. Der er teret med nettoudgifter på 97,1 mio. kr. Der er lavet omplaceringer på samlet set -0,6 mio. kr., således at det korrigerede blev 96,5 mio. kr. Forbruget blev på 92,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan skifte, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på anbringelsesforanstaltningerne samlet set mindreudgifter på 4,3 mio. kr. som består af flere elementer. Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 0,9 mio. kr., selv om aktiviteten er én anbragt mindre end forudsat. Det skyldes en væsentlig prisstigning på en anbringelse, hvor en anden kommune er handlekommune, samt udgifter vedr. tidligere år. Der er mindreudgifter på 5,6 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Der er mindreudgifter, selvom der gennemsnitligt har været anbragt flere børn og unge end forudsat, men det er særligt i årets sidste kvartal, at anbringelsestallet stiger. Det skal bemærkes, at der ved udgangen af var i alt fire børn i kommunale plejefamilie. Af resultatet kan 0,6 mio. kr. i mindreudgifter henføres til afregninger og hensættelser for tidligere år. Desuden vedrører 0,9 mio. kr. af mindreudgifterne anbringelser af unge i sikrede institutioner, på grund af lavere aktivitet end forudsat. Der er merudgifter på 0,4 mio. kr. til objektiv finansiering, som skyldes afregninger vedrørende

80 Tabel 2: Aktivitet optalt pr på Anbringelser YDELSER TIL SMÅBØRN Området Ydelser til småbørn består af: Tilbud til småbørn i specialgrupper Specialbørnehaver Statsrefusion Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er teret med udgifter på 8,9 mio. kr. Forbruget blev 7,5 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er mindre aktivitet end forudsat, hvilket har resulteret i mindreudgifter til udenbys specialinstitutioner på 1,0 mio. kr. samt til kørsel hertil på 0,4 mio. kr. Selvom der er mindreaktivitet på småbørn i egne specialgrupper, er der ikke mindreudgifter, da der er brugt flere særlige dagplejepladser end forudsat i tet, som er dyrere end pladser i en børnegruppe. Tabel 3: Aktivitet optalt pr på Småbørn UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Området Udskilt specialundervisning består af: Gruppeordninger Specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler Kørsel Efterskoler Specialpædagogisk bistand Vedligeholdelsestræning Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Objektiv finansiering Der er teret med nettoudgifter på 92,0 mio. kr. Der er omplaceret -0,9 mio. kr. Det korrigerede er på 91,1 mio. kr. Årsresultatet blev på 91,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold, specialpædagogiske tilbud samt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). 78

81 Der er merudgifter på 0,6 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Dette skyldes, at der er væsentligt flere elever på STU end forudsat i tet, således, at der i 2. halvår er ca. 55 unge i STU-forløb. Når merudgiften ikke er større, skyldes det, at det er lykkedes Gladsaxe Kommune sammen med otte andre kommuner at forhandle prisen på en række tilbud ned, således at den gennemsnitlige afregnede udgift pr. forløb inkl. gennemsnitlig kørsel har været 0,33 mio. kr. i. Og det er dermed lykkedes at få gennemsnitsprisen ned under den forudsatte pris på 0,35 mio. kr. pr. forløb. Desuden er der indtægter på området vedr. tidligere år på 0,3 mio. kr. Tabel 4: Aktivitet optalt pr på Ungdomsuddannelse På specialundervisning er der samlet set merudgifter på 0,6 mio. kr., som består af mindreudgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler på 3,0 mio. kr., og merudgifter til gruppeordninger og puljer på 3,6 mio. kr. Der er brugt syv flere pladser i gruppeordninger end forudsat, men den væsentligste forklaring på merudgifterne på tet til Gruppeordninger er, at der er bevilget 2,8 mio. kr. til forskellige inklusions- og støttetiltag til folkeskolerne i Gladsaxe. Dette er en følge af, at der er bevilget færre udenbys pladser på specialskoler, jf. nedenfor. Mindreudgifterne til specialskoler skyldes, at der er brugt langt færre pladser på udenbys kommunale specialskoler end forudsat i tet, samt at den afregnede gennemsnitspris pr. elev har været ca kr. lavere end forudsat i tet. Dette opvejes dog noget af, at der er merudgifter til brug af egne specialskolepladser. Tabel 5: Aktivitet optalt pr på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Der er mindreudgifter til kørsel på 1,0 mio. kr., til objektiv finansiering på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til bl.a. specialpædagogisk bistand og efterskoleophold mv. på ca. 0,3 mio. kr. FRITIDSTILBUD Området Fritidstilbud består af: Skolefritidsordninger (SFO) egne og udenbys Fritids- og klubtilbud egne og udenbys Særlige fritids- og klubtilbud Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Der er teret med nettoudgifter på 30,2 mio. kr. Forbruget blev 26,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 79

82 Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. på SFO kan overvejende henføres til mindre brug af og lavere afregningspriser på udenbys SFO, som skal ses i sammenhæng med den mindre brug af udenbys specialundervisningspladser. På klubber er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som overvejende kan henføres til, at der ikke er benyttet udenbys tilbud. På særlige fritidstilbud er der merforbrug af egne pladser, hvilket betyder merudgifter på 0,7 mio. kr., samt merudgifter til kørsel på 0,3 mio. kr. Dette modsvares af lavere aktivitet samt gennemsnitspriser på udenbys tilbud, hvilket giver mindreudgifter på 2,0 mio. kr. Således er der netto på særlige fritidstilbud mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Området Øvrige kompenserende ydelser består af: Øvrige merudgifter Øvrige tilbud Der er teret med nettoudgifter på 3,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., samt omplaceret netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er på 1,2 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfattede ud over Øvrige merudgifter også udgifter til øvrige tilbud herunder til praktisk hjælp og privatantaget aflastning. Budget og forbrug hertil er flyttet, og de tilbageværende udgifter vedrører afregning af DUBU mv. DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpleje og dagtilbud for 0 6-årige Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 80

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 29 Miljøudvalget. 37 Børne- og Undervisningsudvalget 46 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 96

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Budget bilagssamling 2013

Budget bilagssamling 2013 Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet.

Sygefravær Næstved Kommune arbejder løbende med en lang række indsatser for at reducere sygefraværet. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Næstved Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er derudover ansvarlig for den fysiske planlægning, køb og salg af fast ejendom samt områder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere