Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013."

Transkript

1 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved formand HC Nielsen Formandsberetning 2013 Byråd Som også de foregående år har været, må vi konstatere, at det sidste år også har været noget turbulent for Fælleslisten. Der har været en del begivenheder, og sager, som vi godt kunne have undværet, og vi må også erkende, at ikke alt har været håndteret lige smart i kommunalt regi. Alle kender de sager der har været oppe, det har pressen så rigeligt sørget for. Vi kan med de sager, der har været fremført i pressen, måske sige at selv om de ikke altid har været refereret helt objektivt, så har borgerne fået deres synspunkter frem, og det er et demokratisk sundt tegn. At kommunen ikke har evnet at kommunikere/ sælge budskaberne godt nok, betyder blot, at der er mulighed for forbedringer. Der er en masse man har problemer med at nå til enighed om i byrådet, særligt når der er udsigt til at score billige point over for modparten. Det er der ingen tvivl om, at det vil blive udnyttet på kedeligste vis i det næste halve år. Man har allerede været godt i gang fra de andre store partier. Vi kunne også fokusere på alle de positive tiltag og beslutninger der er gennemført i det sidste år, og det er rigtig mange, selv om det måske ikke så interessant for dem, der helst vil dyrke problemer. De bedste resultater i årets løb, som skal fremhæves, og som har stor betydning for Sønderborg kommune, er at Sønderborg kommune for første år siden kommunesammenlægningen har overskud på driften, og at det lykkedes at få forhandlet et budget for 2013 hjem i et samlet forlig med hele byrådet. Byrådet har i løbet af det sidste år med initiativ eller medvirken af Fælleslisten, gennemført en lang række opgaver, som nye cykelstier, nye veje, overdragelse af lystbådehavnen til brugerne, vindmølle temaplan, Fremtidens skole, der får tilført 10 mio. kr., ansættelse af borgerrådgiver, kunststofbaner, slankning af den kommunale administration og en lang række andre tiltag, som de enkelte udvalgsmedlemmer vil kunne redegøre for. Det har været svært for vores Borgmester at manøvrere i flertalsgruppen, og der er tydeligvis ingen kø, når der skal placeres et ansvar. Nu må vi blot ønske, at enkelte personer ikke går helt i selvsving, her i valgåret, og at Fælleslistens byrådsgruppe kan fortsætte det gode byrådsarbejde der er udført i det forløbne år. Medlemsorganisation I det forløbne år har vi revideret vores forretningsorden, og vi har prøvet at arbejde med nye emnegrupper. Det er ikke lykkedes, så vi har i december startet en proces, som vi vil har så mange medlemmer, som muligt, til at deltage i, specielt vores nye kandidater. Vi ønsker at få opstiller et program at gå til valg på, som alle der deltager i valgkampen for Fælleslisten, har et grundigt kendskab til. Vi har holdt bestyrelsesmøder på Egetofte Naturskole, Sønderborg Fjernvarmes nye varmepumpe flisværk, og på Lorenz Lorenzens svine farm i Avnbøløsten. I august deltog vi som vi plejer i Kulturnatten, hvor vi deltog med vores fælleslistebil, som vi havde foran Rådhuset. Vi vil prøve at finde en anden placering i år. I sidste måned havde vi medlemsmøde, hvor vi bad deltagerne om at komme med deres menig om byrådsgruppens arbejde, hvad man havde gjort godt, hvad man skulle gøre fremover, hvilke politiske mål vi skal have og hvordan vi kan nå disse mål. Der kom mange gode forslag, som bestyrelsen og byrådsgruppen har fået, og som vil indgå i det arbejde som skal gøres, når der skal udarbejdes en strategi for Fælleslisten frem til næste valg. Vi må desværre, igen i år, notere os en svag medlemstilbagegang. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, byrådsgruppen og alle der har ydet en indsats for Fælleslisten for at godt samarbejde i det forløbne år. H.C. Nielsen

2 Pkt. 3 Orientering om det politiske arbejde ved Aase Nyegaard Det var en rigtig trist dag i mandags. Vi fik besked kl. 12 om nedlæggelsen af Sønderborg Kaserne. Det er en uddannelsesinstitution, som vil blive savnet. En institution med 600 elever og 150 ansatte - som har stor betydning for vores lokalsamfund. Det er fuldstændig uforståeligt for mig, at man forud for markeringen af 150-året for slaget på Dybbøl vælger at nedlægge denne velfungerende og historisk funderede kaserne. Der har været arbejdet hårdt på alle linjer for at bevare Sergentskolen. Økonomiudvalget har været tovholdere på projektet og strategien. Vi har bakket op om Kasernens Venner, hvor jeg selv sidder som medlem. Vi har haft en del møder med folketingspolitikerne. Vi har været på gaden for at samle underskrifter er det blevet til. Min betragtning er, at de folketingspolitikere, der er valgt i Sønderborg, ikke har været gennemslagskraftige nok i debatten både offentligt og internet i forhandlingerne, hvilket selvfølgelig er dybt beklageligt. Vi sender via Økonomiudvalget en besked til Christiansborg om, at vi forventer en kompensation for tabte arbejdspladser. Det kunne være i form at nye statslige arbejdspladser. Faktisk tror jeg dog, at vi får mere ud af at søge støtte til at udvikle endnu flere private arbejdspladser via fx at støtte endnu mere op om iværksætteri. I byrådsarbejdet har vi opfyldt dele af de mål, vi satte os. Vi startede med at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af kommunens økonomi. Med det afsæt har vi det første år reduceret udgifterne med 85 mio. I 2011 fik vi overskud på driften, meget tilfredsstillende. Tilsvarende få Sønderborg Kommune overskud på driften i Vi gik til valg på at få styr på økonomien, og det har vi gjort. Vi har fået gennemført, at kommunen agerer i en økonomisk rammestyring, som giver os mulighed for at følge økonomien tæt og hele tiden være - om ikke på forkant - så i hvert fald up to date. Samtidig har vi i Byrådet for første gang godkendt en økonomisk politik for en fireårig periode. Vi har stadig udfordringer i årene, der kommer. Lige nu sidder vi med et budget vedtaget af et enigt byråd, hvilket er meget positivt. Jeg kunne dog godt have ønsket mig at fastholde det økonomiske ansvar lidt mere, end det nu blev tilfældet med det brede forlig. Det kan godt være, at vi kommer til at kigge på, hvordan en skattestigning vil påvirke økonomien. I så fald skal vi tale sammen med de andre kommuner og undersøge i detaljer, hvad det ville komme til at betyde for kommunen. Vi får ikke flere penge fra Christiansborg, så vi skal have fundet nogle andre alternativer. Derfor skal vi også i Sønderborg kommune tale og vækstfremmende tiltag. Igen kommer iværksætteri i spil. Dette er også en vigtig faktor i forhold til at få bremset den flugt af unge mennesker, vi lige nu oplever. For hver gang 10 unge tager ud af kommunen for at studere, er det kun de 2 af dem, der vender tilbage til kommune igen. Det har betydning for virksomhederne, som kan have svært ved at rekruttere veluddannet arbejdskraft nok til den udvikling og vækst, de søger. Der har været flere forlydender om, at vi ikke gør noget ude lokalt. Det passer simpelthen ikke. Der er i årene frem bland andet afsat en pulje på 2 mio. til yderligere udvikling i og omkring Nordborg. Der er nedsat en gruppe Visionsgruppe Nordals bestående af Peter Clausen, Danfoss og Bent Jensen, Linak samt andre driftige og fremsynede mennesker som skal kigge på, hvad det er, der er brug for i området. Den nye borgerrådgiver er et stort plus til vores organisation. Han bidrager til at skabe bedre dialog forvaltningerne og borgerne imellem. Han sætter styrelsesloven på dagsordenen og bidrager med stor faglighed. Organisationen er gennem de seneste år blevet slanket på flere niveauer også direktionsgangen har fået færre hænder vi er gået fra 6 til 3 direktører.

3 Kommentarer til beretningen: Leif: For at skabe vækst skal vi måske arbejde mere seriøst med en fast forbindelse til Fyn - en bro. Erik Krogh: Vores folketingspolitikere er ikke stærke nok til at kæmpe vores sag. De er mere optagede af egne dagsordner end af Sønderborgs. Der er stadig udfordringer i forhold til at anvende ISS som rengøringsselskab. Aase Nyegaard: Korte kommentarer i forhold til CSR kommunen har betalt regningen i tide, så cafeen på Alsion kunne betales. Aksel Jepsen: Endnu mere fokus på iværksættere og deres vilkår således vi kan tiltrække nogen fra andre kommuner. Pkt. 4 Kassereren fremlægger regnskab Se bilag sidst i referatet Pkt. 5 Bestyrelsen fremlægger forslag til det fremadrettede arbejde hen imod valget Under overskrifterne ansvarlighed, balance og tolerance vil vi videreudvikle Fælleslisten politik. Efter generalforsamlingen blev der taget fat på at kigge på udviklingsmuligheder, rammer, politikker og indsatser i forhold til følgende fem overskrifter Lokalområde Bymidte Erhvervsliv Velfærd Kultur. Pkt. 6 Indkomne forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag Pkt. 7 Kontingentfastsættelse Kontingentet på 200,- kr. fastholdes i 2014 Pkt. 8 Valg af formand HC Nielsen er på valg, genopstiller og blev enstemmigt valgt Pkt. 9 Valg af nye medlemmer På valg er Eva Hansen, Anders Jensen, og Inge Muusmann Anders Jensen og Inge Muusmann modtager genvalg og blev valgt Eva Hansen modtager ikke genvalg, i stedet blev Gitte Beier enstemmigt valgt og indtræder i bestyrelsen. Erik Krogh blev enstemmigt valgt som suppleant Pkt. 10 Valg af revisorer og revisorsuppleanter Aksel Jepsen er på genvalg, som revisorsuppleant.

4 Pkt. 11 Eventuelt Anders Vestergaard Jensen udtrykker bekymring for Fælleslistens holdning og handlinger i forhold til landdistrikterne. Især nedlæggelse af skoler giver grund til bekymring. I forhold til kandidater til det kommende valg, så genopstiller borgmester Aase Nyegaard. Fra byrådsgruppen genopstiller Erik Lorenzen, Ole Stiesen, Bjarke Valeur Bruun-Rasmussen og Gitte Uttrup. Derudover har vi Thorkild Kristensen, Luis Da Gama, Elsebeth Christmas-Møller, Søren Muusmann og Finn Christensen. Der er nogle stykker, som har brug for lidt mere betænkningstid; her i blandt Frank Petersen og Inga Skovlund. Vi holder medlemsmøde den 30. april kl på Knøs Gård, hvor vi skal fortsætte det arbejde, der blev påbegyndt efter generalforsamlingen. Se pkt. 5.

5

6

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus

Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Referat fra Rømø Tønder Turistforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag, den 27. marts på Hotel Tønderhus Formanden Svend Ole Gammelgård bød velkommen til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Advokat

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011.

Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. Mundtlig beretning FKF 5. marts 2011. En foranderlig verden, hvor intet er givet. Det er forunderligt at arbejde i skoleverdenen, som jeg gør både som skoleleder og formand for FKF. Et er i hvert tilfælde

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

FSLeder bestyrelsens beretning april 14

FSLeder bestyrelsens beretning april 14 FSLeder bestyrelsens beretning april 14 De af os, der er kommet til Hindsgavl øst fra, har kunnet sidde i bilen de sidste 10 km fra Nr. Aaby og indtil motorvejsafkørslen og set på de opsatte motorvejs

Læs mere

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Referat generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdtes den 20. marts 2014 i Nicolai Biograf, Skolegade 2A, 6000 Kolding. Dagsordnen var følgende: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010

Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Hammerum Fri- og Efterskole bestyrelsens beretning generalforsamling 26. april 2010 Årsberetning giver det overhovedet mening? Giver det overhovedet mening at skue et helt år så godt og vel - tilbage anno

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere