HVORDAN BOR MAN ALMENT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN BOR MAN ALMENT?"

Transkript

1 Velkommen til HVORDAN BOR MAN ALMENT?

2 PROGRAM 19:00 Kort præsentation og introduktion 19:05 Hvordan bor man alment generelt 19:15 Det historiske perspektiv ved at bo alment 19:20 Fremtidstrends ved at bo alment 19:30 Hvordan bor man alment, set fra en afd.bestr. 19:55 5 min. stræk-ben pause 20:00 Hvordan bor man alment, set fra et områdekontor 20:20 Udfylde seddel med spørgsmål 20:25 Besvarelse af spørgsmål 20:55 Evaluering (+ lodtrækning) 21:00 Slut

3 UNDERVISERNE Martin W. Larsen Områdeleder Trekantsområdet, Roskilde og Vordingborg siden år afdelinger ca boliger ca. 20 medarbejdere ansat under områdekontoret, ude/inde Jens Frederiksen Afdelingsformand Afd. Præstemarkshusene siden år 2007 Selskabsbestyrelsesmedlem siden år 2010

4 KURSUSMATERIALET Aftenens kursusmateriale finder du på BoSj hjemmeside: BEBOER/ Beboerdemokrati/ Afdelingsbestyrelse/ Kurser/ * Hent materiale fra afholdte kurser

5

6 HVORDAN BOR MAN ALMENT GENERELT

7 ALMENE BOLIGER ET TILBUD TIL ALLE 20% (1/5) af Danmarks befolkning bor i almene boliger I alt almene boliger heraf har BoSj boliger

8 ALMENE BOLIGER FORDELING 69% Familieboliger ( ) 22% Blandede boliger ( ) 6% Ældreboliger (31.616) 4% Ungdomsboliger (19.956)

9 ALMENE BOLIGER INDKOMSTFORDELING FOR FAMILIER Kilde: Skatteministeriet, 2011

10 ALMENE BOLIGER BEBOERNE BESTEMMER Lov om leje af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Beboerne vedtager budget Beboerne træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer Beboerne fastlægger regler i husorden Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelsen

11 ALMENE BOLIGER HUSLEJENS BEREGNING Huslejen er omkostningsbestemt Indtægter og udgifter skal balancere

12 ALMENE BOLIGER VEDLIGEHOLDELSE Pligt til vedligeholdelse af den indvendige del af boligen i boperioden

13 ALMENE BOLIGER RÅDERET Ret til at lave en række forbedringer inde i boligen, som ikke skal retables ved flytning Betaler selv ved individuel råderet, men flytter man inden forbedringerne er nedskrevet, udbetales godtgørelse Udvendige forbedringer og forandringer må laves ifølge afdelingens råderetskatalog

14 ALMENE BOLIGER FORDELE VED LEJE Kan opsige lejemål med 3 måneders varsel Afhængig af bolig, kan udendørs renholdelse være incl. i husleje Ingen pludselige (store) regninger, hvis noget går i stykker Gode muligheder for social samvær Børn kan have mange jævnaldrende, tæt på bopæl

15

16 DET HISTORISKE PERSPEKTIV VED AT BO ALMENT

17 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER En koleraepidemi i 1853 blev anledning til en første filantropisk indsats på boligområdet i København, idet Lægeforeningen mod Coleras Udbredelse opførte en bebyggelse, det senere Brumleby på Øster Fælled Den første lov om offentlig støtte til byggeri blev vedtaget i 1887

18 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER Først i 1933 i forbindelse med det såkaldte Kanslergadeforlig blev den almennyttige tanke bag den sociale boliger lovfæstet. Herefter var det kun godkendte boligforeninger og selskaber, hvis midler alene blev anvendt til boligformål, der kunne få del i offentlig støtte Omkring 70% af det almennyttige boligbyggeri er opført efter 1960 med særlig vægt på perioden Grund ideologien bag den almennyttige tanke, var såre simpelt Alle skulle kunne bo godt, uagtet den samfundsmæssige stand Derfor var det nærliggende at almene boliger blev bygget ud fra holdningen, at alle betalte til fællesskabet

19 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER Derfor fælles vand, varme og vaskerier 2 meget omtalte byggerier fra den tid, der skal nævnes: Høje Gladsaxe Bygget i perioden GellerupParken Bygget i perioden

20 HISTORIEN LANDSBYGGEFONDEN I det historiske perspektiv, skal LBF også nævnes, den har så en central rolle i historien om det at bo alment, at der er svær at komme uden om LBF er en selvejende institution, oprettet i 1967 som Boligselskabernes Landsbyggefond Grundlaget for fonden og dens virksomhed er fastlagt i Lov om almene boliger mv. Fondens midler tilvejebringes ved indbetalinger fra de almene boligorganisationer, og dens overordnede formål er at fremme selvfinansieringen i det almene byggeri

21 HISTORIEN LANDSBYGGEFONDEN Bestyrelsens medlemmer vælges af Boligselskabernes Landsforening og Lejernes Landsorganisation

22

23 FREMTIDSTRENDS VED AT BO ALMENT

24 BEFOLKNINGSUDVIKLING (prog. 2011)

25 BEFOLKNINGSUDVIKLING (prog. 2011) Holbæk Roskilde Ringsted Køge Vordingborg

26 BEFOLKNINGSUDVIKLING DANMARK

27 LIVETS NYE FASER

28 KRAV TIL BOLIGEN 1 BELIGGENHED Boligen skal ligge i byen og indgå i byen, gerne som et mosaik af lejeboliger, ejerboliger, lejligheder og fritliggende parcelhuse Eller i en bydel, der har alle byens funktioner Boligen skal være bygget sammen med mange af byens funktioner blandet erhverv, arbejdspladser, butikker, service, sport og rekreative områder Boligen skal ikke ligge i en ghetto eller i ghettolignende område

29 KRAV TIL BOLIGEN 2 AREAL Boliger er som regel bygget Til fortidens familieformer Under nutidens økonomi Men skal tjene fremtidens behov M 2 behovet stiger 1950: 30 m 2 beboelse pr. person 2010: 60 m 2 beboelse pr. person 2030: m 2 beboelse pr. pers.

30 GX BOLIGAREAL PR. PERSON EFTER HUSSTANDSSTØRRELSE

31 FRA SEGMENTBOLIG TIL GENEREL BOLIGEFTERSPØRGSEL De unge ønsker mere end et kollegieværelse De ældre ønsker noget andet end ældreboligen Familieboligen er fremover langt mere en fleksibel bolig, der kan bruges af familier med børn både som singler og par og familie uden børn Det er ikke altid bygherren, der bestemmer beboersammensætningen

32 KRAV TIL BOLIGEN 3 LIVETS NYE FASER Barndom Teenagere Unge de frie I Forældre Seniorer de frie II Alderdom Eget værelse Billig Beliggenhed Moderne Fleksibel Multi funktionel Åbne fællesarealer Funktionel og rummelig Gode fællesarealer Indretning Adgangs forhold Rum til alle Køkkenalrum Luksus installationer

33 KRAV TIL BOLIGEN 4 INDRETNING Boligen skal være let, praktisk, overskuelig og fungere uden problemer Boligen må gerne give beboeren følelse af noget godt og gerne lidt luksuriøst og så skal se den se godt ud Boligen med sociale samværsformer indbygget i bebyggelsen: Småbørnsfamilier og seniorer Man kan ikke bygge sociale relationer! men man kan skabe strukturer

34 KRAV TIL BOLIGEN 5 ENERGIFORBRUG Lavenergi, trin 1 Allerede nu håbløst gammeldags Nul-energihuse, trin 2 Er ved at være et forældet koncept Plus-energihuse, fremtiden Samregne energibehov, energiproduktion og samfundsmæssig energibalance Slipper for cm tykke mure og forbud mod nordvinduer Kan udformes, så vi kan bo i dem, få luft nok ind, slippe for alt for mange allergitilfælde og være en god, menneskelig bolig

35

36 HVORDAN BOR MAN ALMENT SET FRA EN AFD.BESTYRELSE

37 AFDELINGSBESTYRELSEN KONTAKT BoSj Områdekontor Afd.bestyrelsen Beboerne Boligselskabet Sjælland

38 AFDELINGSBESTYRELSE - MIDT I ORKANENS ØJE? Beboerne er forkælet mht service? Bestyrelsen får altid kun utak eller kritik fra beboerne! Afd.bestyrelsen tager sig af alle problemer! Huslejen stiger alt for meget? Boligselskabet trækker alle beslutninger ned over ørerne på os! Vi får heller aldrig noget information fra boligselskabet! Nu har vi også ringet 100 gange til boligselskabet!

39 AFDELINGSBESTYRELSE - MOTIVATION Lyst og energi til at gøre noget for andre Indflydelse på den økonomiske udvikling Kommunikere Skabe gode og trygge rammer for samvær med andre mennesker Iværksætte nye ideer

40 AFDELINGSBESTYRELSEN KAPITEL 1. Opgaver 2. Værktøjer

41 OVERSIGT OPGAVER AFD.BESTYRELSEN 1. AFD.BESTYRELSENS OPGAVER: A) Relateret til: Beboerne B) Relateret til: Områdekontor C) Relateret til: Boligselskabet Sjælland

42 AFDELINGSBESTYRELSEN OPGAVER Positive opgaver: Typer af opgaver og udfordringer, som afdelingsbestyrelsen bør tage sig af Afdelingsbestyrelsen vælger selv i hvilket omfang og hvilken dybde, den vil engagere sig i de forskellige opgaver Hvis en afd.bestyrelsen ikke tager sig af visse type opgaver (normalt de økonomiske), overgår beslutningen til selskabsbestyrelsen Negative opgaver: Typer af opgaver og udfordringer, som afdelingsbestyrelsen IKKE bør tage sig af

43 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A BEBOER RELATERET OPGAVER Afd.bestyrelsen Beboerne

44 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A FREMME GOD TRIVSEL Trivsel er: At holde øje med, at der er godt og trygt at bo i afdelingen Aktiviteter, som skaber relationer mellem afdelingens beboere Motivere beboerne til at passe på bebyggelsen og sikre trivsel mellem beboerne

45 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A LØBENDE DIALOG MED BEBOERNE Skab muligheder for at beboerne nemt kan komme i kontakt med afd.bestyrelsen Etabler et regelmæssigt informations flow til beboerne

46 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A AFHOLDE AFDELINGSMØDER + REFERAT Alle økonomiske dispositioner, med huslejeændringer, skal godkendes på et afdelingsmøde Senest sept. måned skal der afholdes et afdelingsmøde, hvor næste års driftsbudget skal godkendes Afd.bestyrelsen indkalder også til evt. ekstra (ordinært) afdelingsmøde Mødereferat skal være offentlig tilgængeligt senest 4 uger efter et afdelingsmødet

47 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A AFHOLDE AFD.BESTYRELSESMØDER + REFERAT Afd.bestyrelsen fastlægger selv antallet af afd.bestr.- møder Planlæg, efter budgetmødet, næste års mødedatoer for afd.bestyrelsen Mødereferatet skal være offentlig tilgængeligt senest 4 uger efter mødet

48 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A UDVIKLE SAMARBEJDET INTERNT I AFD.BESTR. Handlekraftige bestyrelser har ofte et godt samarbejde Tag flere af sted på samme kursus Lav fælles arrangementer (fx middag eller udflugt), der har relation til bestyrelsesarbejdet Brug BL s Værktøjskasse til at skabe dialog og udvikle beboerdemokratiet

49 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE HUSORDEN & VEDLIGEHOLD.REGLEMENT Hvis afdelingen har specielle forhold, kan disse indskrives i afdelings vedligeholdelsesreglement Ændringer skal godkendes af afdelingsmødet og boligselskabet

50 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE UDVENDIG RÅDERETSKATALOG Et råderetskatalog giver beboerne mulighed for individuel indretning såfremt der er tilknyttet et udvendigt areal til lejemålet Om muligt, lav råderetsforslaget med flere varianter Nye råderetsforslag skal vedtages på et afdelingsmøde

51 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE BEBOERMAPPE Beboerinfo-mappen bruges til at samle vedtagne beslutninger fra afdelingsmødet og anden nyttig information til beboerne

52 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE AFDELINGS HJEMMESIDE En hjemmeside gør det nemt, billigt og hurtigt for afdelingsbestyrelsen at kommunikere information ud til beboerne samt gøre diverse mødereferater offentlig tilgængelig

53 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A NEGATIVE OPGAVER Afdelingsbestyrelsen skal ikke agere politi-mand Vejled beboerne i hvordan de kan sende en skriftlig klage til boligselskabet Afdelingsbestyrelsen skal ikke deltage i konfligtløsning imellem beboerne eller mellem beboerne og boligselskabet Vejled beboerne i hvordan de kan sende en skriftlig klage til boligselskabet Fortæl evt. afd.bestyrelsens positive holdning til hvordan skabe god dialog mellem beboerne

54 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A BEBOERNE OVERSIGT OPGAVERNE Afd.bestyrelsen bør være koordinator og katalysator for: Fremme god trivsel i afdeling Løbende dialog med beboerne om afdeling Afholde afdelingsmøder + evt. regnskabsmøder Afholde afd.bestyrelsesmøder og offentliggør referater Udvikle samarbejdet internt i afd.bestyrelsen Vedligeholde Husorden og Vedligeholdelsesreglement Vedligeholde udvendig Råderetskatalog Vedligeholde Beboermappe Vedligeholde afdelingens hjemmeside Afdelingsbestyrelsen skal ikke agere politi-mand Afdelingsbestyrelsen skal ikke deltage i konfligt-løsning imellem beboerne eller mellem beboerne og boligselskabet

55 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B OMRÅDEKONTOR RELATERET OPGAVER BoSj Områdekontor Afd.bestyrelsen

56 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B MARKVANDRING Markvandring er en gammel sprogbrug for det møde, hvor budgettet for næste år planlægges Afd.bestyrelsen fremlægger ønsker til forandringer og forbedringer Afd.bestyrelsen fremlægger ønsker for udvendig vedligeholdelses niveau/standard BoSj afd. Byggeri laver tilstandsvurdering på bygningernes klimaskærm og beregner vedligeholdelsomkostninger

57 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM BUDGET Løbende opfølgning på årets forbrug sammenlignet med budget

58 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Der kan løbende ske uforudsete hændelser, hvor områdekontoret spørger ind til afd.bestyrelsens holdning Nye leverandør emner Specielle henvendelser fra beboerne Nye eller ændrede lovkrav

59 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM NYE PROJEKTER Hvis der f.eks. skal laves: Helhedsplaner Ny bygninger Renoveringsplaner Større skimmelsvamp opretninger bliver afd.bestyrelsen inviteret til at deltage i møderne

60 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG MED BOLIGSOCIAL TEAM Kontakt til boligsocial team går ofte igennem områdekontoret Hvis bekymret for sin nabo og ikke kan komme i kontakt med vedkommende inde i boligen Beboer med grænseoverskridende adfærd

61 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B NEGATIVE OPGAVE Afdelingsbestyrelsen må ikke indgå juridiske eller økonomiske forpligtigelser

62 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B OMRÅDEKONTOR OVERSIGT OPGAVER Afd.bestyrelsen bør være aktiv deltagende i: Markvandring Dialog om budget Dialog om drift og vedligeholdelse Dialog om nye projekter Dialog med boligsocial team Afdelingsbestyrelsen må ikke indgå juridiske eller økonomiske forpligtigelser

63 AFDELINGSBESTYRELSEN 1C BOLIGSELSKABET SJÆLLAND RELATERET OPGAVER Afd.bestyrelsen Boligselskabet Sjælland

64 AFDELINGSBESTYRELSEN 1C DELTAGELSE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDER Repræsentantskabet er Boligselskabet Sjællands øverste myndighed På repræsentantskabsmødet godkendes bl.a. alle væsentlige økonomiske dispositioner På repræsentantskabsmødet vælges 14 medlemmer til selskabsbestyrelsen Formand for selskabsbestyrelsen Jan Rene Petersen Adm. direktør Bo Jørgensen

65 AFDELINGSBESTYRELSEN KAPITEL 2. Værktøjer

66 OVERSIGT VÆRKTØJER FOR AFD.BESTYRELSEN 2. AFD.BESTYRELSENS VÆRKTØJER: A) BoSj s vedtægter B) BoSj områdekontor C) BoSj hjemmeside Extranet D) Kurser E) BoSj erfa-grupper F) BoSj mentor G) Danmarks Almene Boliger (BL)

67 AFDELINGSBESTYRELSEN 2A BOSJ S VEDTÆGTER Vedtægter for BoSj beskriver også kompetencen og andre retningslinjer for afd.bestyrelsens arbejde

68 AFDELINGSBESTYRELSEN 2B OMRÅDEKONTORET Områdekontoret er afd.- bestyrelsens direkte kontakt til Boligselskabet Sjælland Al normal kommunikation fra afd.bestyrelsen skal gå til områdekontoret Om nødvendigt indhenter områdekontoret yderligere information og oplysninger fra BoSjs organisation. Ifølge BoSjs kommunikationspolitik skal områdekontoret svare senest efter 2 dage

69 AFDELINGSBESTYRELSEN 2C BOSJ HJEMMESIDE EXTRANET Alle afd.bestr.medlemmer får en adgangskode til extranet Svar på mange relevante spørgsmål Altid opdaterede nyheder til afd.bestyrelser On-line adgang til afdelings finanskonto oplysninger

70 AFDELINGSBESTYRELSEN 2D KURSER BoSj udvikler selv nye kurser hvert år BoSj kurser er gratis Tilmelding foregår elektronisk på BoSj hjemmesiden Danmark Almene Boliger (BL) tilbyder kurser, men disse er forholdsvis dyre. Se tilmelding på deres hjemmeside

71 AFDELINGSBESTYRELSEN 2E BOSJ ERFA GRUPPER Under hvert områdekontor planlægges erfa - gruppemøder, hvor afdelingerne kan mødes og diskutere emner på tværs. Mulighed for møder uden deltagelse af områdeleder.

72 AFDELINGSBESTYRELSEN 2F BOSJ MENTOR Har f.eks. en hel nyvalgt afd.- bestyrelse behov for råd og vejledning, for at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen få tilknyttet en BoSj mentor. Eller en nuværende afd.- bestyrelse har behov for en ny og frisk vind har de også samme mulighed. Normal tilknytnings varighed er 1 år. Det er medlemmer af BoSj selskabsbestyrelse, som er erfarne mentorer. Kontakt BoSj kommunikationsafdeling

73 AFDELINGSBESTYRELSEN 2G DANMARKS ALMENE BOLIGER (BL) Danmarks Almene Boliger er en organisation, der både varetager Boligselskabernes og beboernes interesser og problemstillinger. Under normale omstændigheder er det gratis at konsultere BL enten telefonisk eller på mail

74

75 HVORDAN BOR MAN ALMENT SET FRA ET OMRÅDEKONTOR

76 EJENDOMSFUNKTIONÆR PÅ JOB

77 UHELDIG SNEFEJNING

78 IDE OPLÆG TIL BESTYRELSE (FRA EJENDOMSFUNTIONÆR)

79 ERSTATNING ELLER EJ?

80 MASKINFÆLLESSKAB 1. SPADESTIK

81 NYTÅRSLØJER - FORSIKRINGSSAGER

82 GROFT MISLIGHOLD LEJER UFORSTÅENDE!

83 GUNNERS VASK

84 SØRGELIGT SYN

85 NYTÅRSFEST PÅ KOLLEGIET SKAL DER SÅ RYDDES OP?

86 SAMARBEJDE MED BESTYRELSEN

87 INDIVIDUEL RÅDERET - NYT KØKKEN

88 UPS - ER DER EN SOM SOV I TIMEN? El-tavle

89 OMRÅDELEDER BLIVER KLOGERE

90 VI ER HER FOR JERES SKYLD

91

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER FællesBo ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer 27. oktober 2016 FællesBo hvem er vi? FællesBo er i dag Herning Kommunes største boligorganisation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Beboerdemokrati. Vidste du

Beboerdemokrati. Vidste du Beboerdemokrati Når du flytter ind i en almen bolig, så flytter du samtidigt ind i en boligforening, der er demokratisk opbygget. Det er Jer der bor til leje, der er med til at bestemme i boligforeningen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men

Dagsorden. Den har I indflydelse på.. men Hvem bestemmer hvad Dagsorden Den har I indflydelse på.. men Lidt om lovgivning Afdelingsbestyrelsen og dens rolle Samarbejde med inspektør og administration Budget og beboermødet og jeres rolle De almene

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne:

Afdelingerne har med undtagelse af nedenstående alle godkendt budgetterne: Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard Jensen

Læs mere

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland. Roskilde, den 11. april 2017 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Parkvænget 25 Postboks 269 4000 Roskilde Telefon: Fax: Direkte: www.bosj.dk 27. april 2011 46 30 47 00 46 30 47 57 46 30 47 88 I henhold til selskabets

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Til dig, der er valgt ind i afdelingsbestyrelsen og derfor valgt til at varetage beboernes interesser i din afdeling. www.faellesbo.dk Indholdsfortegnelse / 03 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 16. maj 2013 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 2013 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

At bo i en almen bolig. November 2016

At bo i en almen bolig. November 2016 At bo i en almen bolig November 2016 Tekst og idé: BL Danmarks Almene Boliger Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Fax 3376 2001 www.bl.dk email bl@bl.dk Layout og foto: Himmerland Boligforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Den almene sektor i Fremtiden. Visioner og udfordringer mod år 2025. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Den almene sektor i Fremtiden Visioner og udfordringer mod år 2025 Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Befolkningsudviklingen Danmark 2007-2017 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde

offentligt referat Selskabsbestyrelsesmøde Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Vær venligst opmærksom på vi begynder spisning kl. 17.45 og mødet senest kl. 18.30 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Helene Obel,

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Ældreboliger administration

Ældreboliger administration Ældreboliger administration COK Kursus i Vejle Den 11. juni 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009

PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009 Referat af Budgetmøde 7. september 2011 Afdeling:, Præstemarkshusene Dato: Onsdag den 7. september 2011 Tid: Kl. 19.00 Sted: Antal fremmødte: Ternehavens beboerhus 31 beboere, som repræsenterede 26 husstande

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård AlmenBolig+ - Beboermøde I Sundbygård Program for beboermøde d. 15.december 2014 1. Velkomst v/ Johnny Hansen Kundekonsulent KAB 2. Tildeling af boliger - principper v/ Finn Larsen, Udlejningschef i KAB

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed

> service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > service > fleksibilitet > sikkerhed > nærhed > boligselskabet midt/vest FAKTA Boligselskabet MidtVest blev stiftet 1. januar 1999 og er et selvejende alment boligselskab. Selskabet bygger, administrerer

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere