HVORDAN BOR MAN ALMENT?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN BOR MAN ALMENT?"

Transkript

1 Velkommen til HVORDAN BOR MAN ALMENT?

2 PROGRAM 19:00 Kort præsentation og introduktion 19:05 Hvordan bor man alment generelt 19:15 Det historiske perspektiv ved at bo alment 19:20 Fremtidstrends ved at bo alment 19:30 Hvordan bor man alment, set fra en afd.bestr. 19:55 5 min. stræk-ben pause 20:00 Hvordan bor man alment, set fra et områdekontor 20:20 Udfylde seddel med spørgsmål 20:25 Besvarelse af spørgsmål 20:55 Evaluering (+ lodtrækning) 21:00 Slut

3 UNDERVISERNE Martin W. Larsen Områdeleder Trekantsområdet, Roskilde og Vordingborg siden år afdelinger ca boliger ca. 20 medarbejdere ansat under områdekontoret, ude/inde Jens Frederiksen Afdelingsformand Afd. Præstemarkshusene siden år 2007 Selskabsbestyrelsesmedlem siden år 2010

4 KURSUSMATERIALET Aftenens kursusmateriale finder du på BoSj hjemmeside: BEBOER/ Beboerdemokrati/ Afdelingsbestyrelse/ Kurser/ * Hent materiale fra afholdte kurser

5

6 HVORDAN BOR MAN ALMENT GENERELT

7 ALMENE BOLIGER ET TILBUD TIL ALLE 20% (1/5) af Danmarks befolkning bor i almene boliger I alt almene boliger heraf har BoSj boliger

8 ALMENE BOLIGER FORDELING 69% Familieboliger ( ) 22% Blandede boliger ( ) 6% Ældreboliger (31.616) 4% Ungdomsboliger (19.956)

9 ALMENE BOLIGER INDKOMSTFORDELING FOR FAMILIER Kilde: Skatteministeriet, 2011

10 ALMENE BOLIGER BEBOERNE BESTEMMER Lov om leje af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Beboerne vedtager budget Beboerne træffer afgørelse om vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer Beboerne fastlægger regler i husorden Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelsen

11 ALMENE BOLIGER HUSLEJENS BEREGNING Huslejen er omkostningsbestemt Indtægter og udgifter skal balancere

12 ALMENE BOLIGER VEDLIGEHOLDELSE Pligt til vedligeholdelse af den indvendige del af boligen i boperioden

13 ALMENE BOLIGER RÅDERET Ret til at lave en række forbedringer inde i boligen, som ikke skal retables ved flytning Betaler selv ved individuel råderet, men flytter man inden forbedringerne er nedskrevet, udbetales godtgørelse Udvendige forbedringer og forandringer må laves ifølge afdelingens råderetskatalog

14 ALMENE BOLIGER FORDELE VED LEJE Kan opsige lejemål med 3 måneders varsel Afhængig af bolig, kan udendørs renholdelse være incl. i husleje Ingen pludselige (store) regninger, hvis noget går i stykker Gode muligheder for social samvær Børn kan have mange jævnaldrende, tæt på bopæl

15

16 DET HISTORISKE PERSPEKTIV VED AT BO ALMENT

17 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER En koleraepidemi i 1853 blev anledning til en første filantropisk indsats på boligområdet i København, idet Lægeforeningen mod Coleras Udbredelse opførte en bebyggelse, det senere Brumleby på Øster Fælled Den første lov om offentlig støtte til byggeri blev vedtaget i 1887

18 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER Først i 1933 i forbindelse med det såkaldte Kanslergadeforlig blev den almennyttige tanke bag den sociale boliger lovfæstet. Herefter var det kun godkendte boligforeninger og selskaber, hvis midler alene blev anvendt til boligformål, der kunne få del i offentlig støtte Omkring 70% af det almennyttige boligbyggeri er opført efter 1960 med særlig vægt på perioden Grund ideologien bag den almennyttige tanke, var såre simpelt Alle skulle kunne bo godt, uagtet den samfundsmæssige stand Derfor var det nærliggende at almene boliger blev bygget ud fra holdningen, at alle betalte til fællesskabet

19 HISTORIEN OM ALMENNYTTIGE BOLIGER Derfor fælles vand, varme og vaskerier 2 meget omtalte byggerier fra den tid, der skal nævnes: Høje Gladsaxe Bygget i perioden GellerupParken Bygget i perioden

20 HISTORIEN LANDSBYGGEFONDEN I det historiske perspektiv, skal LBF også nævnes, den har så en central rolle i historien om det at bo alment, at der er svær at komme uden om LBF er en selvejende institution, oprettet i 1967 som Boligselskabernes Landsbyggefond Grundlaget for fonden og dens virksomhed er fastlagt i Lov om almene boliger mv. Fondens midler tilvejebringes ved indbetalinger fra de almene boligorganisationer, og dens overordnede formål er at fremme selvfinansieringen i det almene byggeri

21 HISTORIEN LANDSBYGGEFONDEN Bestyrelsens medlemmer vælges af Boligselskabernes Landsforening og Lejernes Landsorganisation

22

23 FREMTIDSTRENDS VED AT BO ALMENT

24 BEFOLKNINGSUDVIKLING (prog. 2011)

25 BEFOLKNINGSUDVIKLING (prog. 2011) Holbæk Roskilde Ringsted Køge Vordingborg

26 BEFOLKNINGSUDVIKLING DANMARK

27 LIVETS NYE FASER

28 KRAV TIL BOLIGEN 1 BELIGGENHED Boligen skal ligge i byen og indgå i byen, gerne som et mosaik af lejeboliger, ejerboliger, lejligheder og fritliggende parcelhuse Eller i en bydel, der har alle byens funktioner Boligen skal være bygget sammen med mange af byens funktioner blandet erhverv, arbejdspladser, butikker, service, sport og rekreative områder Boligen skal ikke ligge i en ghetto eller i ghettolignende område

29 KRAV TIL BOLIGEN 2 AREAL Boliger er som regel bygget Til fortidens familieformer Under nutidens økonomi Men skal tjene fremtidens behov M 2 behovet stiger 1950: 30 m 2 beboelse pr. person 2010: 60 m 2 beboelse pr. person 2030: m 2 beboelse pr. pers.

30 GX BOLIGAREAL PR. PERSON EFTER HUSSTANDSSTØRRELSE

31 FRA SEGMENTBOLIG TIL GENEREL BOLIGEFTERSPØRGSEL De unge ønsker mere end et kollegieværelse De ældre ønsker noget andet end ældreboligen Familieboligen er fremover langt mere en fleksibel bolig, der kan bruges af familier med børn både som singler og par og familie uden børn Det er ikke altid bygherren, der bestemmer beboersammensætningen

32 KRAV TIL BOLIGEN 3 LIVETS NYE FASER Barndom Teenagere Unge de frie I Forældre Seniorer de frie II Alderdom Eget værelse Billig Beliggenhed Moderne Fleksibel Multi funktionel Åbne fællesarealer Funktionel og rummelig Gode fællesarealer Indretning Adgangs forhold Rum til alle Køkkenalrum Luksus installationer

33 KRAV TIL BOLIGEN 4 INDRETNING Boligen skal være let, praktisk, overskuelig og fungere uden problemer Boligen må gerne give beboeren følelse af noget godt og gerne lidt luksuriøst og så skal se den se godt ud Boligen med sociale samværsformer indbygget i bebyggelsen: Småbørnsfamilier og seniorer Man kan ikke bygge sociale relationer! men man kan skabe strukturer

34 KRAV TIL BOLIGEN 5 ENERGIFORBRUG Lavenergi, trin 1 Allerede nu håbløst gammeldags Nul-energihuse, trin 2 Er ved at være et forældet koncept Plus-energihuse, fremtiden Samregne energibehov, energiproduktion og samfundsmæssig energibalance Slipper for cm tykke mure og forbud mod nordvinduer Kan udformes, så vi kan bo i dem, få luft nok ind, slippe for alt for mange allergitilfælde og være en god, menneskelig bolig

35

36 HVORDAN BOR MAN ALMENT SET FRA EN AFD.BESTYRELSE

37 AFDELINGSBESTYRELSEN KONTAKT BoSj Områdekontor Afd.bestyrelsen Beboerne Boligselskabet Sjælland

38 AFDELINGSBESTYRELSE - MIDT I ORKANENS ØJE? Beboerne er forkælet mht service? Bestyrelsen får altid kun utak eller kritik fra beboerne! Afd.bestyrelsen tager sig af alle problemer! Huslejen stiger alt for meget? Boligselskabet trækker alle beslutninger ned over ørerne på os! Vi får heller aldrig noget information fra boligselskabet! Nu har vi også ringet 100 gange til boligselskabet!

39 AFDELINGSBESTYRELSE - MOTIVATION Lyst og energi til at gøre noget for andre Indflydelse på den økonomiske udvikling Kommunikere Skabe gode og trygge rammer for samvær med andre mennesker Iværksætte nye ideer

40 AFDELINGSBESTYRELSEN KAPITEL 1. Opgaver 2. Værktøjer

41 OVERSIGT OPGAVER AFD.BESTYRELSEN 1. AFD.BESTYRELSENS OPGAVER: A) Relateret til: Beboerne B) Relateret til: Områdekontor C) Relateret til: Boligselskabet Sjælland

42 AFDELINGSBESTYRELSEN OPGAVER Positive opgaver: Typer af opgaver og udfordringer, som afdelingsbestyrelsen bør tage sig af Afdelingsbestyrelsen vælger selv i hvilket omfang og hvilken dybde, den vil engagere sig i de forskellige opgaver Hvis en afd.bestyrelsen ikke tager sig af visse type opgaver (normalt de økonomiske), overgår beslutningen til selskabsbestyrelsen Negative opgaver: Typer af opgaver og udfordringer, som afdelingsbestyrelsen IKKE bør tage sig af

43 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A BEBOER RELATERET OPGAVER Afd.bestyrelsen Beboerne

44 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A FREMME GOD TRIVSEL Trivsel er: At holde øje med, at der er godt og trygt at bo i afdelingen Aktiviteter, som skaber relationer mellem afdelingens beboere Motivere beboerne til at passe på bebyggelsen og sikre trivsel mellem beboerne

45 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A LØBENDE DIALOG MED BEBOERNE Skab muligheder for at beboerne nemt kan komme i kontakt med afd.bestyrelsen Etabler et regelmæssigt informations flow til beboerne

46 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A AFHOLDE AFDELINGSMØDER + REFERAT Alle økonomiske dispositioner, med huslejeændringer, skal godkendes på et afdelingsmøde Senest sept. måned skal der afholdes et afdelingsmøde, hvor næste års driftsbudget skal godkendes Afd.bestyrelsen indkalder også til evt. ekstra (ordinært) afdelingsmøde Mødereferat skal være offentlig tilgængeligt senest 4 uger efter et afdelingsmødet

47 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A AFHOLDE AFD.BESTYRELSESMØDER + REFERAT Afd.bestyrelsen fastlægger selv antallet af afd.bestr.- møder Planlæg, efter budgetmødet, næste års mødedatoer for afd.bestyrelsen Mødereferatet skal være offentlig tilgængeligt senest 4 uger efter mødet

48 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A UDVIKLE SAMARBEJDET INTERNT I AFD.BESTR. Handlekraftige bestyrelser har ofte et godt samarbejde Tag flere af sted på samme kursus Lav fælles arrangementer (fx middag eller udflugt), der har relation til bestyrelsesarbejdet Brug BL s Værktøjskasse til at skabe dialog og udvikle beboerdemokratiet

49 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE HUSORDEN & VEDLIGEHOLD.REGLEMENT Hvis afdelingen har specielle forhold, kan disse indskrives i afdelings vedligeholdelsesreglement Ændringer skal godkendes af afdelingsmødet og boligselskabet

50 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE UDVENDIG RÅDERETSKATALOG Et råderetskatalog giver beboerne mulighed for individuel indretning såfremt der er tilknyttet et udvendigt areal til lejemålet Om muligt, lav råderetsforslaget med flere varianter Nye råderetsforslag skal vedtages på et afdelingsmøde

51 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE BEBOERMAPPE Beboerinfo-mappen bruges til at samle vedtagne beslutninger fra afdelingsmødet og anden nyttig information til beboerne

52 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A VEDLIGEHOLDE AFDELINGS HJEMMESIDE En hjemmeside gør det nemt, billigt og hurtigt for afdelingsbestyrelsen at kommunikere information ud til beboerne samt gøre diverse mødereferater offentlig tilgængelig

53 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A NEGATIVE OPGAVER Afdelingsbestyrelsen skal ikke agere politi-mand Vejled beboerne i hvordan de kan sende en skriftlig klage til boligselskabet Afdelingsbestyrelsen skal ikke deltage i konfligtløsning imellem beboerne eller mellem beboerne og boligselskabet Vejled beboerne i hvordan de kan sende en skriftlig klage til boligselskabet Fortæl evt. afd.bestyrelsens positive holdning til hvordan skabe god dialog mellem beboerne

54 AFDELINGSBESTYRELSEN 1A BEBOERNE OVERSIGT OPGAVERNE Afd.bestyrelsen bør være koordinator og katalysator for: Fremme god trivsel i afdeling Løbende dialog med beboerne om afdeling Afholde afdelingsmøder + evt. regnskabsmøder Afholde afd.bestyrelsesmøder og offentliggør referater Udvikle samarbejdet internt i afd.bestyrelsen Vedligeholde Husorden og Vedligeholdelsesreglement Vedligeholde udvendig Råderetskatalog Vedligeholde Beboermappe Vedligeholde afdelingens hjemmeside Afdelingsbestyrelsen skal ikke agere politi-mand Afdelingsbestyrelsen skal ikke deltage i konfligt-løsning imellem beboerne eller mellem beboerne og boligselskabet

55 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B OMRÅDEKONTOR RELATERET OPGAVER BoSj Områdekontor Afd.bestyrelsen

56 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B MARKVANDRING Markvandring er en gammel sprogbrug for det møde, hvor budgettet for næste år planlægges Afd.bestyrelsen fremlægger ønsker til forandringer og forbedringer Afd.bestyrelsen fremlægger ønsker for udvendig vedligeholdelses niveau/standard BoSj afd. Byggeri laver tilstandsvurdering på bygningernes klimaskærm og beregner vedligeholdelsomkostninger

57 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM BUDGET Løbende opfølgning på årets forbrug sammenlignet med budget

58 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Der kan løbende ske uforudsete hændelser, hvor områdekontoret spørger ind til afd.bestyrelsens holdning Nye leverandør emner Specielle henvendelser fra beboerne Nye eller ændrede lovkrav

59 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG OM NYE PROJEKTER Hvis der f.eks. skal laves: Helhedsplaner Ny bygninger Renoveringsplaner Større skimmelsvamp opretninger bliver afd.bestyrelsen inviteret til at deltage i møderne

60 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B DIALOG MED BOLIGSOCIAL TEAM Kontakt til boligsocial team går ofte igennem områdekontoret Hvis bekymret for sin nabo og ikke kan komme i kontakt med vedkommende inde i boligen Beboer med grænseoverskridende adfærd

61 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B NEGATIVE OPGAVE Afdelingsbestyrelsen må ikke indgå juridiske eller økonomiske forpligtigelser

62 AFDELINGSBESTYRELSEN 1B OMRÅDEKONTOR OVERSIGT OPGAVER Afd.bestyrelsen bør være aktiv deltagende i: Markvandring Dialog om budget Dialog om drift og vedligeholdelse Dialog om nye projekter Dialog med boligsocial team Afdelingsbestyrelsen må ikke indgå juridiske eller økonomiske forpligtigelser

63 AFDELINGSBESTYRELSEN 1C BOLIGSELSKABET SJÆLLAND RELATERET OPGAVER Afd.bestyrelsen Boligselskabet Sjælland

64 AFDELINGSBESTYRELSEN 1C DELTAGELSE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDER Repræsentantskabet er Boligselskabet Sjællands øverste myndighed På repræsentantskabsmødet godkendes bl.a. alle væsentlige økonomiske dispositioner På repræsentantskabsmødet vælges 14 medlemmer til selskabsbestyrelsen Formand for selskabsbestyrelsen Jan Rene Petersen Adm. direktør Bo Jørgensen

65 AFDELINGSBESTYRELSEN KAPITEL 2. Værktøjer

66 OVERSIGT VÆRKTØJER FOR AFD.BESTYRELSEN 2. AFD.BESTYRELSENS VÆRKTØJER: A) BoSj s vedtægter B) BoSj områdekontor C) BoSj hjemmeside Extranet D) Kurser E) BoSj erfa-grupper F) BoSj mentor G) Danmarks Almene Boliger (BL)

67 AFDELINGSBESTYRELSEN 2A BOSJ S VEDTÆGTER Vedtægter for BoSj beskriver også kompetencen og andre retningslinjer for afd.bestyrelsens arbejde

68 AFDELINGSBESTYRELSEN 2B OMRÅDEKONTORET Områdekontoret er afd.- bestyrelsens direkte kontakt til Boligselskabet Sjælland Al normal kommunikation fra afd.bestyrelsen skal gå til områdekontoret Om nødvendigt indhenter områdekontoret yderligere information og oplysninger fra BoSjs organisation. Ifølge BoSjs kommunikationspolitik skal områdekontoret svare senest efter 2 dage

69 AFDELINGSBESTYRELSEN 2C BOSJ HJEMMESIDE EXTRANET Alle afd.bestr.medlemmer får en adgangskode til extranet Svar på mange relevante spørgsmål Altid opdaterede nyheder til afd.bestyrelser On-line adgang til afdelings finanskonto oplysninger

70 AFDELINGSBESTYRELSEN 2D KURSER BoSj udvikler selv nye kurser hvert år BoSj kurser er gratis Tilmelding foregår elektronisk på BoSj hjemmesiden Danmark Almene Boliger (BL) tilbyder kurser, men disse er forholdsvis dyre. Se tilmelding på deres hjemmeside

71 AFDELINGSBESTYRELSEN 2E BOSJ ERFA GRUPPER Under hvert områdekontor planlægges erfa - gruppemøder, hvor afdelingerne kan mødes og diskutere emner på tværs. Mulighed for møder uden deltagelse af områdeleder.

72 AFDELINGSBESTYRELSEN 2F BOSJ MENTOR Har f.eks. en hel nyvalgt afd.- bestyrelse behov for råd og vejledning, for at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet, kan bestyrelsen få tilknyttet en BoSj mentor. Eller en nuværende afd.- bestyrelse har behov for en ny og frisk vind har de også samme mulighed. Normal tilknytnings varighed er 1 år. Det er medlemmer af BoSj selskabsbestyrelse, som er erfarne mentorer. Kontakt BoSj kommunikationsafdeling

73 AFDELINGSBESTYRELSEN 2G DANMARKS ALMENE BOLIGER (BL) Danmarks Almene Boliger er en organisation, der både varetager Boligselskabernes og beboernes interesser og problemstillinger. Under normale omstændigheder er det gratis at konsultere BL enten telefonisk eller på mail

74

75 HVORDAN BOR MAN ALMENT SET FRA ET OMRÅDEKONTOR

76 EJENDOMSFUNKTIONÆR PÅ JOB

77 UHELDIG SNEFEJNING

78 IDE OPLÆG TIL BESTYRELSE (FRA EJENDOMSFUNTIONÆR)

79 ERSTATNING ELLER EJ?

80 MASKINFÆLLESSKAB 1. SPADESTIK

81 NYTÅRSLØJER - FORSIKRINGSSAGER

82 GROFT MISLIGHOLD LEJER UFORSTÅENDE!

83 GUNNERS VASK

84 SØRGELIGT SYN

85 NYTÅRSFEST PÅ KOLLEGIET SKAL DER SÅ RYDDES OP?

86 SAMARBEJDE MED BESTYRELSEN

87 INDIVIDUEL RÅDERET - NYT KØKKEN

88 UPS - ER DER EN SOM SOV I TIMEN? El-tavle

89 OMRÅDELEDER BLIVER KLOGERE

90 VI ER HER FOR JERES SKYLD

91

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere