Trænger dit hus til en kærlig hånd?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænger dit hus til en kærlig hånd?"

Transkript

1 Trænger dit hus til en kærlig hånd? Få en smukkere, sundere og mere energirigtig bolig ved at energirenovere, når du alligevel skal i gang med at forbedre boligen En kærlig hånd til dit hus 1

2 Indhold Trænger dit hus til en kærlig hånd? Hvorfor overhovedet gå i gang med energirenovering? Værdsætter du et godt indeklima i din bolig? Hvornår skal du renovere? Sådan gjorde familien Udbakken Sådan gjorde familien Sommerbuen Udbakken og Sommerbuen, energiforbrug før og efter Tjeklister: Kom godt i gang! Forundersøgelse på ejendommen Sådan sikrer du en god proces Huskeliste til udbedring af mangler og færdiggørelse Sådan holder du styr på økonomien Få hjælp til dit projekt Spar penge på dit projekt Erfaringer fra projektet: Energiteknologisk Udviklings-og Demonstrationsprogram, EUDP Udvikling af nøgle-energiteknologier og deres samspil i optimerede koncepter for standardløsninger til energirenovering af ejerboliger. er samlet og redigeret i denne brochure ved ark. maa, Thomas Hjort, m3 Arkitekter og Ove Mørck, Cenergia Energy Consultants. Fotos: Thomas Hjort, m3 Arkitekter, Ove Mørck, Cenergia Energy Consultants, Xx, Bolius Grafisk design: Inge-Lise Hartz, hartzdesign.dk Tryk xxx En kærlig hånd til dit hus 2

3 Trænger dit hus til en kærlig hånd? Få en smukkere, sundere og mere energirigtig bolig ved at energirenovere, når du alligevel skal i gang med at forbedre boligen I Danmark er cirka halvdelen af vores huse bygget i perioden fra slutningen af 1950érne til starten af 1970érne, hvor der ikke var fokus på energi, vedligehold og holdbarhed. Derfor er parcelhuset vores mest ressourcekrævende boligform. Dit hus har måske gennemgået de mest oplagte energirenoveringstiltag som hulmursisolering og udskiftning af oliefyr. Men mange af de eksisterende huse har efter års brug og svingende vedligehold behov for en grundlæggende renovering. Når disse bygningsdele alligevel skal udskiftes, giver energirenoveringen langt bedre mening og god økonomi. En kærlig hånd til dit hus 3

4 En kærlig hånd til dit hus 4

5 Hvorfor overhovedet gå i gang med energirenovering? Hvis du anskuer en energirenovering i et bredere perspektiv, vil muligheder og resultater i langt de fleste tilfælde være mere interessante end blot at se på den opnåede energibesparelse. Hvis du alligevel overvejer større moderniserings-, eller vedligeholdelsesopgaver på din bolig, vil det være en oplagt måde at medfinansiere energirenoveringen på, så du dagligt får glæde af en bedre komfort og indeklima i boligen, samtidig med at du får et bedre energimærke, som øger boligens værdi. Ved korrekt udført energirenovering vil der være gode muligheder for at opnå en række ikke-energi-relaterede fordele på engelsk: Non-Energy Benefits (NEB). Der kan nævnes en lang række fordele såsom bedre økonomi, bedre indeklima og øget komfort, øget arbejdsproduktivitet, en mere æstetisk bygning, samt støjreduktion. Desuden kan der vælges materialer, som giver en lettere vedligeholdelse af bygningen. Indregning af netto NEB i en kalkulation af investeringer i energirenoveringer og besparelser vil typisk fordoble de privatøkonomiske fordele og halvere tilbagebetalingstiden. Eksempler på andre NEB er: Når døre og vinduer alligevel udskiftes sammen med den nye facadebeklædning, kunne der f.eks. etableres endnu en terrassedør ud mod den sydvendte terrasse, eller en stor skydedør, hvor der før var vindue. Boligen får mere dagslys, hvis der vælges vinduer og døre med færre sprosser/opdelinger af ruderne. Et par ovenlys over den mørke gang eller i badeværelset er billigere at få etableret i forbindelse med tagudskiftningen. En kærlig hånd til dit hus 5

6 Værdsætter du et godt indeklima i din bolig? Har det nogen betydning og værdi for dig med: Et forbedret indeklima? Luftskifte uden støv og pollenpartikler? Øget komfort med ens temperatur i hele boligen? God mulighed for at kunne møblere tæt op af store vinduespartier uden kuldenedfald? Ingen kuldenedfald, fodkulde og trækgener? Bedre dagslysforhold, som mindsker brugen af el til kunstlys? Reduktion af dit eget CO2-udslip? At være bevidst om synlige miljø-og energirigtige tiltag? En kærlig hånd til dit hus 6

7 Hvornår skal du renovere? Energiforbedringer betaler sig bedst, når det indgår som en del af øvrige vedligeholdelses, -og renoveringsprojekter. Dette gælder både for udskiftning af bygningsdele, teknik, eller ved udvidelse og generel modernisering. Dette fremgår af en totaløkonomiske analyse, hvor restlevetider af og vedligeholdelsesomkostninger for de forskellige bygningsdele medtages. Det kan også enklere overskues i følgende regneeksempel fra et af husene, hvor der var der konstateret et vedligeholdes- /udskiftningsbehov for vinduer, tag og varmeanlæg: Tiltag Nødvendig investering Investering til energirenovering Udskiftning af vinduer kr kr. Tagudskiftning kr kr. Varmeanlæg kr kr. ialt kr kr. Det fremgår af tabellen af at merprisen for energirenoveringen er kr. ud af de kr., idet de øvrige udgifter skulle have været afholdt alligevel. Desuden skal det bemærkes at ved at investere i energibesparende foranstaltninger, der reduceres husets varmetab, får man mulighed for at vælge en mindre og dermed billigere varmepumpe til opvarmningen. En kærlig hånd til dit hus 7

8 Sådan gjorde familien Udbakken Parcelhuset, der skal renoveres, er et karakteristisk parcelhus, hvor børneafdelingen er isoleret i den ene ende med adgang via en mørk gang, og alle installationskrævende rum (badeværelser, bryggers og køkken) ligger på rad og række mod øst. Sadeltaget fortsætter ud over carport og skur, der er placeret i den nordlige gavl mod vejen. Bygningen på 142 m 2 er opført i 1972 med bølgeeternit-tagplader, skjulte tagrender, skalteglstensfacader med delvise træpartier mellem og under nogle af vinduerne, træbeklædte gavltrekanter og originale termovinduer. Centralvarme med oliefyr. Der er ingen krybekælder. Tiltagene på projektet var: 1) Vinduer og dørudskiftning 2) Facade- og fundamentsisolering 3) Solvarmeanlæg 4) Loftisolering, nyt tag med ovenlys 5) Varmepumpe jordvarme 6) Mekanisk ventilation med varmegenvinding 7) Luft-vand varmepumpe til opvarmning af varmt vand En kærlig hånd til dit hus 8

9 Husets gamle facader med gule mursten efterisoleres udvendigt med ISOVER Plus Systemet og beklædes med plader af fibercement. De nye 3-lags lavenergivinduer monteres direkte i facadeisoleringssystemet. En kærlig hånd til dit hus 9

10 Sådan gjorde familien Sommerbuen Parcelhuset, der skal renoveres, er et karakteristisk vinkelparcelhus, hvor værelserne er isoleret i den ene ende med adgang via en mørk gang, og alle installationskrævende rum (badeværelser, bryggers og køkken) ligger på rad og række mod nord-øst. Bygningen på 136 m 2 og 88 m 2 kælder er opført i Sadeltag er med skifereternit, skjulte tagrender, skalteglstensfacader med delvise træpartier mellem og under nogle af vinduerne, træbeklædte gavltrekanter og originale termovinduer. Nyere naturgasfyr. Delvis krybekælder. I huset på Sommerbuen valgte man at beholde gasfyret, der ikke havde voldt problemer, og da ekstraomkostningerne ved nye facader med øget isolering ikke var helt ligetil bl.a. pga. kælder- og lysskakte, samt en forholdsvis smal indkørsel og deraf ekstra dyr blev ydervægsisoleringen valgt fra. Forbruget af varmt vand var også begrænset, da der kun er to voksne beboere i boligen, så solvarmen valgtes også fra. Desuden var der behov for en tagrenovering og i forbindelse med den isoleredes loftet med ekstra 20 cm, og der blev installeret et solcelleanlæg på taget. En kærlig hånd til dit hus 10

11 Parcelhuset på Sommerbuen renoveredes med følgende tiltag: 1) Vinduer og terrassedørs udskiftning 2) Solcelleanlæg 3) Loftisolering, ny tagbeklædning, udhæng, render og nedløb. 4) Ventilation med varmegenvinding inkl. luftudskiftning i kælderen Fotoet til venstre viser konstruktionen af den nye tagudhæng i forbindelse med etablering af ny tagbeklædning samt klargøring til ny facadebeklædning her mellem de gamle vinduer. Til højre ses det færdige resultat med nye vinduer og terrassedør, samt ny beklædning mellem vinduerne. En kærlig hånd til dit hus 11

12 Udbakken og Sommerbuen Energiforbrug før og efter inkl. energimærker før og efter Udbakken: Det årlige energiforbrug til rumopvarmning og varmt vand var ca. 190 kwh/m². Efter: 15 kwh/m² el til varmepumpen. Resultatet er at husets energimærke er forbedret fra F til B. Sommerbuen: Det årlige energiforbrug til rumopvarmning og varmt vand var ca. 180 kwh/ m². Med et anslået elforbrug til bygningsdriften på 5,5 kwh/m² og 2,7 kwh/ m² for overtemperatur er energirammen 192 kwh/m²/år altså lige over et E på energimærkeskalaen. Efter renoveringen er varmebehovet beregnet til 107,1 kwh/m², men el-produktionen fra solcellerne reducerer energirammen mærkbart, idet den ender på ca. 70 kwh/m², svarende til energimærke B. Begge par gav udtryk for, at renoveringen har resulteret i bedre indendørs komfort. Parret fra Sommerbuen fortæller, at de har fået en højere indendørstemperatur og en mere jævn temperaturfordeling. Samtidig er luftkvaliteten også blevet bedre bl.a. på grund af et filter på Genvex anlægget. Der er blevet mindre støv i huset. På Udbakken fremhæves specielt en meget jævnere temperaturfordeling i hele huset. Før renoveringen kunne der være iskold i den ene ende af huset, samtidig med at der var 25 C inde ved pejsen i stuen. Begge par er overordnet glade for mekanisk ventilation, men samtidig peges der også på forskellige udfordringer og problemer især i forhold til styringen. Derudover oplevede man på Sommerbuen noget støj fra ventilationsrørene, som er ført fra kælderen og op til loftet gennem soveværelset. Desuden er der enkelte gange kommet røg fra naboens brændeovn ind i huset via ventilationssystemet. En kærlig hånd til dit hus 12

13 Øvrige fordele for husejerne Realkredit Danmark vurderer, at halvdelen af investeringen vil komme igen som en værdistigning af boligen. Boligerne er blevet moderne boliger medfærre udgifter til vedligeholds. Desuden har boligejerne fået deres ønsker til ændringer gennemført såsom ny havedør i stuen, lysskakter i fordelingsgangen, mere sammenhængende vinduer i køkken og bryggers samt en bedre lysfordeling bl.a. grundet nye dybe lysninger. En kærlig hånd til dit hus 13

14 Tjeklister: Kom godt i gang! Overblik giver tryghed. Er du i tvivl om processen i et større og mere komplekst energirenoveringsforløb, vil det være en fordel at få hjælp til at overskue den samlede økonomi med de mest omkostningseffektive tiltag, få inspiration til de æstetiske konsekvenser for boligens arkitektoniske udtryk, samt sikre overholdelse af Bygningsreglementet, lokalplan og evt. privatretlige servitutter. Dette kan en energirådgiver hjælpe med. På samme måde vil det kunne betale sig at indhente sammenlignelige tilbud, lavet efter en tilbudsliste og et velbeskrevet og tegnet udbudsmateriale. Indhent tilbud fra tre forskellige håndværkere. Før bygningsarbejderne igangsættes, skal der foreligge en entrepriseforsikring, en underskrevet kontrakt samt tidsplan med den valgte entreprenør. En kærlig hånd til dit hus 14

15 Forundersøgelse på ejendommen For at kunne rådgive og vejlede er det vigtigt at have valide data til beregningerne. En energiteknisk gennemgang viser ejendommens totale energiforbrug og varmetab. Derudover foretages en række undersøgelser, der kan give et stabilt grundlag for, hvilke tiltag der er relevante i hver enkelt bygning. Undersøgelserne består af før og efter beregnede energimærker, vedligeholdelsesplan, termografisk fotografering og blower-door (tæthedstrykprøvning). Ved at modregne forestående vedligeholds-og renoveringsarbejder, som f.eks. nedslidte vinduer, et tag uden restlevetid og et aldrende oliefyr med en nedgravet tank, vil energioptimeringen stå mere som nøgterne ekstra investeringer. En kærlig hånd til dit hus 15

16 Sådan sikrer du en god proces Der bør foretages en tilbundsgående, helhedsorienteret rådgivning i forhold til teknik, økonomi og sammenhængende muligheder i forhold til besparelser eller konverteringer. Gennemgå hvilke energiløsninger og teknologier der vil være rentable, og hvilke almindelige vedligeholdelsestiltag, der er ekstra bygherrevalgte. Projektet skal beskrives og udbydes som en hovedentreprise med løbende dialog mellem bygherre, ingeniør, arkitekt og udførende entreprenør. Find en udførende håndværker, der har stort kendskab til energirenoveringsarbejder, og som er vant til at arbejde sammen med projekterende arkitekt og en privat bygherre, hvor der skal fokuseres på at finde konkrete, individuelle løsninger til det enkelte hus. Der skal foreligge en klar entrepriseaftale på økonomi, tidsplan og evt. forbehold. Før bygningsarbejderne igangsættes, skal der foreligge en entrepriseforsikring, en underskrevet kontrakt med den valgte entreprenør. Du skal sikre dig, at projektbeskrivelsen og udbudsmaterialet klargør alle omkostninger, inkl. dem, der ligger ud over selve håndværket, såsom omkostninger som ofte ikke er tydeliggjort f.eks. stilladsleje og skurvogn, forsikring i byggeperioden, rengøring, oprydning, affaldsbortskaffelse, moms osv. Lav en total liste med data på alle aktører, leverandører, rådgivere, tilbudsgivere mm. Det letter den løbende kommunikation under hele byggeriet Lav en fast tidsplan for bygherrebeslutninger, så du får truffet dem på de rigtige tidspunkter og deadline for beslutninger skal medtages. Undersøg om der kan hjemtages specifik lånefinansiering i realkreditinstitut eller bank, som med øget sikkerhed ydes til energirenoveringerne. En kærlig hånd til dit hus 16

17 Huskeliste til udbedring af mangler og færdiggørelse Reetablering af haveanlægget efter endt byggeri skal medtages. Indkøring af tekniske anlæg. Under det første driftsår skal der ofte foretages flere justeringer. Tilbud på årligt eftersyn og vedligehold. Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, as built manual. Indarbejdelse af et velfungerende driftskoncept i energiløsningerne, så du får maksimal udnyttelse af de samlede varme- og ventilationsløsninger året rundt. Efterfølgende målinger af faktiske energiforbrug og sammenligning med de beregnede forbrug. Blower-door trykprøvning efter energirenoveringen sammenlignes med trykprøvning fra før renovering. Evaluering af processen. Når arbejdet er afsluttet, er det vigtigt at du sikrer dig, at alt er blevet som aftalt og eventuelle mangler bliver udbedret. En kærlig hånd til dit hus 17

18 Sådan holder du styr på økonomien Dit rådighedsbeløb afsat til byggeriet styrer processen. Fra start til slut. Du skal til enhver tid gennem processen vurdere og godkende økonomien. Forbehold for hurtige udsving i energipriser, rentesatser etc. skal beregnes og beskrives. Du skal have et økonomisk overslag fra rådgiveren, hvor evt. tilskud, materialer og rådgivning medgår. Det skal aftales med rådgiveren hvilke parametre, som skal styre prioriteringerne: Hurtigst tilbagebetalingstid, vedligeholdelsesfrekvens eller noget andet. Du skal få foretaget en seriøs vurdering fra valuar/mægler/bank og kreditinstitut før og efter byggeriet. Husk en stram budgetstyring af byggeriet % sættes af til uforudsete udgifter, ekstra arbejder mm. All-risk forsikring og låneomkostninger skal ligeledes medtages i budgettet. En kærlig hånd til dit hus 18

19 Få hjælp til dit projekt OneStop Energi giver dig en samlet løsning, som hjælper dig sikkert igennem både planlægning, styring af byggeproces og udførelse af energirenovering i boligen. OneStop Energi gør det lettere for dig at leve dine boligdrømme ud og opnå en energiog indeklimamæssigt moderne bolig. Læs mere på Guide til energimodernisering Er dit hus klar til fremtiden? Læs Energistyrelsens guide til energiforbedringer og spar både energi og penge. Læs mere på ens.dk/forbruger Kontakt din kommune På kommunens hjemmeside er mange nyttige informationer. Fx finder du den gældende lokalplan på hvor du kan finde de rammer der gælder for din bolig. På kan du finde byggesagsarkivet med tegninger, erklæringer og attester på din bolig. Spar penge på dit projekt Få håndværkerfradrag for arbejdslønnen: Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver servicefradrag. Læs mere på skat.dk Få tilskud gennem dit energiselskab: Danske energiselskaber tilbyder en kontant belønning, hvis du energirenoverer dit hus. Der findes ingen central styring af salget af energibesparelser, så du er nødt til at kontakte dit lokale elselskab og høre, hvordan du gør. Der er forskel på, hvor mange penge du kan få, og hvad du skal gøre for at få dem. Du kan frit kontakte et hvilket som helst dansk net- og distributionsselskab inden for el, naturgas, fjernvarme og olie og forhøre dig om, hvad selskabet kan tilbyde. En kærlig hånd til dit hus 19

20 Partnere i EUPD-projektet: S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN Projektet er støttet af En kærlig hånd til dit hus 20

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Energihandlingsplan De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Forord Denne rapport er udarbejdet i InnoBYG regi med det formål at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, tag med lav rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere