VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed"

Transkript

1 VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

2 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen år Vængegården er skabt på baggrund af mange års erfaring inden for arbejdet med misbrug. Dels ud fra erfaringer fra det forebyggende opsøgende arbejde, dels fra arbejdet med døgnbehandling, både socialpædagogisk og terapeutisk. Dette betyder, at vi i behandlingen vil lægge stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan, der skal skabes en forandring. Forandringen skulle derefter gerne vise sig på det ydre plan, i form af forandret adfærd, både på det praktiske plan, og i stor grad de mellemmenneskelige relationer. Behandlingsforløbet vil være meget målrettet og koncentreret. Et forløb varer fra 3-4 mdr. og op til et år eller mere. På Vængegården tror vi på, at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og at ingen behøver at føle sig forkerte. Vi prioriterer højt at hver elev bliver set hørt og oplevet præcis som de er. Vi vil gennem terapi, undervisning og socialpædagogiske forløb hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv, til at lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv, som den man er, på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for, at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Venlig hilsen Lotte U. Skouboe Afdelingsleder

3 Vængegården tilbyder: Omsorgstilbud, der sigter mod stoffrihed. Et trygt miljø med få elever og fast uddannet, fagligt personale. Omsorg, rummelighed, stabilisering og grænsesætning er væsentlige nøgleord i behandlingen på Vængegården. Afklarende forløb. Et forløb med et særligt omsorgstilbud, hvor der er plads til den enkelte elevs problematikker. 3

4 Behandlingsforløb på [ Vængegården ] 4 Vængegården har opdelt behandlingsforløbet i flere faser for at opnå optimale resultater... Introduktion: Vængegården er organisatorisk knyttet til Springbrættet og er en mindre behandlingsinstitution, hvor vi kan tilbyde et trygt, omsorgsfuldt og rummeligt miljø. Behandlingen har til formål at bidrage til motivation, trivsel, læring, udvikling og forandring således at det enkelte menneske oplever at føle sig mødt med interesse, engagement og empati. Målgruppen: Målgruppen er primært personer, der har behov for et særligt individuelt tilrettelagt forløb, som efter aftale kan vare fra 3-4 måneder op til et år eller mere. De personer, der finder det svært at indgå i store sociale sammenhænge, de der har et særligt behov for et lille trygt sted, hvor tiden til den enkelte er i fokus. En behandling, hvor vi kan tage særlige hensyn til individuelle behov. Dog forventer vi, at eleverne kan følge dagsprogrammet og strukturen i huset. På Vængegården er der plads til 8 elever og vi er en fast stab på 8 ansatte, som er fagligt uddannede. Personalet har erfaring i at arbejde med mennesker i døgnbehandling. Vi bestræber os på at have personale med en social faglig grunduddannelse, dvs. uddannede pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, lærere og psykoterapeuter. Efteruddannelse af personalet prioriteres meget højt. Det tilstræbes at alle, uanset funktion, skal have et basiskursus inden for psykoterapi. Dette betyder ikke, at alle skal være terapeuter, men at hver enkelt tilegner sig en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats, da vi mener, det vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling. Der arbejdes gennem såvel pædagogiske metoder, som gennem praktisk træning, undervisning og terapi. Vi lægger stor vægt på, at den enkelte elev skal føle sig tryg i hverdagen. Vi betragter alle mennesker som unikke og med behov for at blive set, hørt og mødt som de er. Det betyder, at vi i mødet med den enkelte lægger stor vægt på kontakt, omsorg, nærvær, samtaler og terapi, således at personen bliver afklaret og motiveret for sin egen behandling og derigennem får redskaber til at skabe et forandret liv på det individuelle praktiske plan, såvel som i de mellem menneskelige relationer. Vi vil igennem terapi, undervisning og socialpædagogiske forløb hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv. Lære sig selv bedre at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og svært. Dette skal danne udgangspunkt for, at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man lærer at modtage og give omsorg, får indsigt i egne livsmønstre, lærer at grænsesætte sig, tage ansvar for sig selv og turde være tro mod sig selv, således at den individuelle livskvalitet styrkes.

5 Besøg: Eleven kan efter den første måned efter aftale modtage besøg. Det er ikke muligt for besøgende at overnatte. Hvis eleven har børn, er det muligt at få besøg af dem hver anden weekend med overnatning, hvis det skønnes, at eleven har overskud til dette. Hjemmebesøg: Efter min. 2 måneders ophold er der mulighed for - efter aftale at komme på hjemmebesøg. Der vil dog altid blive foretaget en individuel vurdering. Optagelse/forbesøg: Al henvendelse sker til Vængegården. Inden optagelse i behandling forventes det, at eleven deltager i en samtale, som er et dybdegående interview, hvor elevens bevæggrunde/motivation, problemer og ressourcer afdækkes. Ved forsamtalen deltager misbrugskonsulenten og afdelingsleder Lotte U. Skouboe. 1. Afgiftning kan foregå i særlige tilfælde 2. Accept og motivationsperioden Hvis det skønnes, at eleven er for skrøbelig, til et ophold på Slusen eller et andet afgiftningssted, kan vi undtagelsesvis afgifte eleven. I denne periode vil der blive taget individuelle hensyn og den enkelte elev får særlig stor opmærksomhed og omsorg. Eleven har i denne periode mulighed for at falde til og blive nærværende. I denne periode er der fokus på elevens accept af sig selv, afklaring og motivation. Eleven vil blive præsenteret for at skulle tale om sig selv i en større gruppe, deltage i undervisning samt udføre skriftlige opgaver. 3. Forandring, motivation og ændring af tankerog adfærdsmønstre 4. Træning i adfærdsændring Der vil i denne periode være særlig fokus på elevens livshistorie og eleven hjælpes af vore to terapeuter til at få øget selvindsigt, således at han/hun kan få skabt større sammenhæng i sit liv. Ud over dette tilbydes individuelle terapeutiske samtaler en gang ugentligt, kognitiv terapi, kunstterapi og krops- og gestaltterapi. Det forventes, at eleven i processen påtager sig et større socialt engagement og ansvar. Gamle mønstre brydes og i praksis vil det i denne periode kunne opleves, at elevens adfærd, tanke, handling og sprog ændres. Hverdagen er blevet struktureret og overskuelig. Eleven skulle gerne være i stand til at sætte grænser for sig selv og have fokus på egenomsorg. Eleven skulle gerne være i stand til at mærke sig selv og kunne bede om hjælp. Personens stoffri og misbrugende side har indgået et bindende samarbejde om, at elevens oprindelige og stoffri personlighed skal være styrende og fremherskende for elevens liv og livskvalitet. 5. Socialisering og resocialisering. 6. Evt. udslusningsperiode I denne periode afprøves og leves livet som stoffri. Eleven kan efter et konkret skøn komme på hjemmebesøg og eleven påtager sig ansvar for sit eget liv. Eleven bliver realistisk afklaret med sig selv, om ønsker i forhold til økonomi, bolig, fritid, relationer, uddannelse/ arbejdsmarkedstilknytning, etc. Det vil efter et konkret skøn og efter individuelt behov være muligt, at eleven kan tilbydes en periode i Springbrættes udslusningsbolig i Kæruphus.

6 6 Vængegården har et [ fastlagt ] ugeprogram med mange aktiviteter Der veksles mellem faste daglige rutiner og terapeutiske behandlinger i trygge rammer Dagligdagen på Vængegården består af møder, oplæg, undervisning, terapi og arbejdstræning. Programmet vil hele tiden tage udgangspunkt i den enkelte elev, elevsammensætningen og de situationer, der måtte opstå undervejs i forløbet. Morgenmøde: Hver morgen har vi morgenmøde. Her fortæller hver enkelt, også personalet, om hvorledes man har sovet, hvordan ens morgen har været, hvad man tænker om dagen i dag og i det hele taget hvorledes man har det. Stormøde: Hver mandag samles elever og personale. Ved mødet står alt åbent. Opsamling på weekenden, der er meddelelser, der skal bringes, konflikter skal måske tages op. Arbejdstræning: Arbejdet består for det meste af almindelig vedligeholdelse af bygninger samt pasning af udendørsarealerne. Eleverne har selv stor indflydelse på, hvad de laver, blot de er i gang. Arbejdstræning er for os en måde at se hvorledes den enkelte f.eks. kan tage et ansvar, strukturere og ikke mindst fuldføre opgaven. Det er i det hele taget målet, at det skal ligne en almindelig families hverdag med de opgaver, der hører til i dagligdagen. Husmøde: Møde om evaluering på ugen der gik, ny fordeling af praktiske gøremål i huset. Her tænkes bl.a. på madplan og rengøringsområderne. Ved møderne deltager en medarbejder. Aktiviteter og fritid: Hver anden weekend vil der være en aktivitet ud af huset. Det kan f.eks. være go-gart, paintball, fisketur, bowling, udflugt, museumsbesøg, ture i naturen m.m. Desuden vil huset indeholde forskellige muligheder for aktivitet som: bordtennis, dart, styrketræning, fodbold og stort set alle former for spil. NA-møde: Hver søndag tilbydes det at tage til NA-møde i Varde. Dette er frivilligt - dog opfordrer vi til at afprøve og give det en mulighed, da det i en overgang er et godt supplement til det nye stoffrie netværk. Yoga En af vores aktiviteter i ugeprogrammet er yoga. Yoga er med til at skabe balance i mennesket, både fysisk og psykisk. det er en sjov måde at bruge kroppen på og det afhjælper bl.a. spændinger i kroppen og hjælper til at få ro på tankerne. NADA Vores yoga uddannet personale tilbyder NADA efter behov. NADA skaber balance og genopbygger kroppens evne til selvhelbredelse. NADA skal primært opfattes som en proces der integrerer krop og psyke.

7 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelse og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder 9.00 Morgenmøde Morgenmøde Gorski Morgenmøde Morgenmøde + / - møde Krop og sundhed Livshistorie Hovedrengøring af hus Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Yoga krop og motion Kunstterapi - lige uger Husmøde - ulige uger Praktisk dag Bibliotek Tema. Undervisning Tilbud om svømmehal Hallen i lige uger Skov/ strand ulige uger Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Sengetid Sengetid Sengetid Sengetid Sengetid Vedr. lørdag og søndag Alle elever skal stå op kl og der er fælles morgenmad kl Der afholdes begge dage aftenmøde, samt et kort fællesmøde om morgenen, hvor personalet informerer om dagen. Fredag og lørdag kan eleverne blive længere oppe end kl , men der skal tages hensyn til de elever, som evt. er gået i seng. Alle rengøringsområder og ansvarsområder skal også tages i weekenden. Søndag kl er det sengetid. Når man er stoffri (færdig med sin nedtrapningsmedicin) kan man deltage i NA møder. Dette foregår hver søndag i Varde fra kl

8 8 Vængegården har en række [ normer og regelsæt ] til gavn for den enkelte Frihed under ansvar er grundlæggende og til det hører en række regler og normer, som skal følges Visitationsprocedure Visitationen forestås altid af afdelingsleder Lotte U. Skouboe. Forsamtalen er en afdækkende samtale, der først og fremmest går ud på, at eleven opnår indgående kendskab til Vængegårdens koncept (ugeskema, arbejdsmetode, regler m.m.), da vi mener at det er vigtigt, at eleven selv har sagt ja til Vængegården. Herefter aftales dato for start af behandlingen. Rammer og beliggenhed: Vængegården er en tolænget landejendom beliggende ca min. kørsel fra Varde og 10 min. fra Springbrættet. Ejendommen er beliggende i idylliske omgivelser lidt udenfor Vittarp tæt ved bæk og skov. Til ejendommen hører 1,5 tdr. land jord, hvor der er en parklignende have med egen lille sø. Der er således gode muligheder for at udføre forskellige aktiviteter. Desuden er der gode muligheder for fysiske udfoldelser; eksempelvis traveture i naturen. Normer og hverdagsskikke Alle møder til aftalt tid og overholder aftaler. Alle følger aktivt den daglige struktur i huset og har en positiv og åben indstilling til de daglige begivenheder. Alle holder sit rengøringsområde i orden og ikke mindst til tiden. Ellers påtales dette af personalet eller de øvrige elever. Ryd op efter dig selv. Dit værelse skal hver morgen fremtræde rent og opryddeligt. Alle er synlige og isolerer sig ikke på værelset. Man udviser overbærenhed og forståelse for andres problemstillinger. Regler og normer er ikke til for, at vi skal kontrollere hinanden. Det er blot det, der skal til, således at vi kan være sammen på en god måde, hvor der er plads til alle og hvor der er forudsætning for, at alle kan arbejde med sig selv og få mest muligt ud af opholdet. Alt ovenstående er nogle vigtige færdigheder, der skal til for at begå sig socialt og være medvirkende til at skabe en god atmosfære i huset. Der vil naturligvis udvises forståelse for, at de fleste har deres både stærke og svage sider af forskellige grunde såsom alder, erfaring, livsstil osv.

9 Til det kan siges, at det eneste der forventes er: At du bidrager med dit At du gør dit bedste At du er indstillet på at modtage konstruktiv kritik således at du kan bearbejde og udvikle både dine stærke og svage sider. VI ER ALLE LIGE MEGET VÆRD! Hvis bare du og alle andre gør en indsats på samtlige ovenstående områder, vil det give plads til det, som det hele handler om, nemlig dig og hvad du indeholder. Husregler Der må på ingen måde indtages nogen form for stemningsregulerende midler. Dette gælder også alkohol. Vold eller trusler om vold vil på ingen måde blive accepteret. Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Vængegårdens inventar skal betales af eleven selv og vil blive trukket af lommepengene. Urinprøver vil blive foretaget jævnligt. Det er ikke tilladt af have mobiltelefon på Vængegården. Spil om penge er ikke tilladt. Der er mødepligt til alle skemalagte møder og aktiviteter. Det er ikke tilladt at forlade stedet alene uden aftale. Til daglig skal eleven være på sit værelse senest kl Telefontid er kl til Lommepenge udbetales en gang i ugen. Post udleveres efter kl Denne åbnes på kontoret. 9

10 Der lægges vægt på mange [ terapiformer ] til den enkelte elev 10 Terapi er det stærkeste tilbud til vores elever Terapiformerne På Vængegården lægges der stor vægt på psykoterapien, for det er først og fremmest på det indre plan, der skal skabes en forandring. En forandring, der skal vise sig på det ydre plan i form af ændret adfærd. Igennem terapien er det målet, at ele ven lærer sig selv at kende, bliver opmærksom på sig selv og får lyst til at skabe en forandring der, hvor der er brug for det. På Vængegården anvendes krop/gestaltterapi og kunstterapi. Kroppen giver en række signaler og det er disse signaler, den enkelte skal lære at kende og forholde sig til. Igennem terapien hjælper vi eleven til at finde årsagen til misbruget, bearbejde det og samtidig finde sine egne indre værktøjer/redskaber til at fastholde sig selv i stoffrihed. Men også til at kunne leve det gode liv. Det vil sige det liv, hvor man er tro mod sig selv og tager ansvar for sig selv. Med terapien som redskab ønsker vi sammen med eleven at undersøge og lære den enkelte elev at definere, hvad et godt liv er. Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende emner: Misbrug (hvorfor er jeg havnet her?) Vrede, opgivelse, had, skyld, sorg mm. Opstille egen behovspyramide. At tage beslutninger Forhold til gamle venner og bekendte Familie Målsætning (personlig, familie, venner, fritid, faglighed) Forelskelse og parforhold Livsformer, subkulturer, livskvalitet mm. Tegning, maling, ler, rollespil, kropssprog og stemmebrug At leve det gode liv. Tegn på tilbagefald. (Terence T. Gorski og Merlene Miller Advarselstegn på tilbagefald ) Projektioner Mening med livet. Forhindringer Clean/misbrug terapi. Individuel terapi Du vil modtage individuel terapi en gang ugentligt. Ofte vil det være tirsdag eller onsdag dette foregår. I din individuelle terapi vil du komme til at arbejde med dine dybereliggende grundkonflikter og traumer.

11 Kunstterapi På Vængegården er en del af behandlingen kunstterapi. Vi tilbyder kunstterapien som gruppeterapi og som individuel terapi. Kunstterapi er en kreativ og selvudviklende terapiform, hvor eleverne får mulighed for: at arbejde fysiologisk med personlig centrering, grounding, indre opmærksomhed og ydre personlig stabilisering. at arbejde med indre billeder af fortrængte og glemte erfaringer gennem meditation og aktiv imagination - Guided Fantasy. at arbejde med udtryk for oplevelser og erfaringer gennem forskellige kreative og kunstneriske medier så som maleri, skulptur, collage, tegning, det narrative fortællende, kropsdynamiske og psykodramiske øvelser. at analysere og relatere de kreative indtryk og udtryk til egne personlige udviklingsforløb og derigennem støtte afvikling af gamle hæmmende tanke- og adfærdsmønstre. at arbejde med gruppe temaer og bruge gruppen som spejl og afstemning for udvikling af positiv identitet, selvtillid og opbygning af selvværd. at udvikle nye kontaktformer og få erfaringer med sikre voksne og tilknytning gennem den terapeutiske relation. Kunstteraptiens psykologi Kunstterapien bygger på den Jungianske analytiske psykologi og er i sin praksis en kombination af kreative skabende indtryks- og udtryksprocesser og psykoterapeutisk analyse. Det terapeutiske arbejde henter inspiration fra såvel Østens som Vestens filosofi og psykologi. Det grundlæggende menneskesyn er humanistisk og eksistentialistisk. Dybdepsykologi, moderne Selvpsykologi og bevidsthedspsykologien er vigtige elementer i den psykoterapeutiske, analytiske del. Kreativitets teori, Kunstnerisk æstetisk-teori og Legens udviklingspsykologi er fundamentet for de tre aktive kreative processer. Kognitiv teori og neuropsykologi inddrages. Kunstterapien som en del af behandlingen Kunstterapien er en væsentlig del af behandlingen på Vængegården. Den supplerer og understøtter Krop/ gestaltterapiens metoder samtidig med at den har sit eget sprog - det kreativt udtrykkende og kontakten til det indre. I den samlede behandling er der derfor en naturlig overføring mellem de forskellige teraper, fra såvel den individuelle terapi og gruppeterapien til kunstterapi og omvendt.

12 12 Grundlaget for institutionen samt [ virksomhedsplan ] DSI Springbrættet, som Vængegården er en afdeling af, er i dag en institution i rivende vækst med en dynamisk opbygget ledelsesstruktur Overordnet idegrundlag Et eksistentialistisk grundlag, - et humanistisk menneskesyn, - en urokkelig tro på menneskets mulighed for udvikling og vækst, under de rette vækstbetingelser. Fokus på det raske/sunde menneske ikke sygdomsorienteret, men baseret på den antagelse at vore beboere har en fri vilje og er potentielt i stand til at tage ansvar for egne handlinger. Der tages udgangspunkt i Maslows behovspyramide, da vi mener, at det er en god pejling på menneskets grundlæggende behov for at have et godt liv. At lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Ressourceorienteret Igennem den daglige struktur, psykoterapien og kunstterapien søges der efter den enkeltes ressourcer, således at disse kan udvikles frit. Dette gøres ved at undersøge, om der er tale om blokeringer, forsvarsmekanismer udviklet for at dække over svigt, frygt, traumatiske oplevel- ser osv, ikke udviklede eller fejludviklede ressourcer - og at få bearbejdet disse, således at selvværdsfølelsen og dermed også troen på et godt liv øges. Mennesket kan af natur ikke være forkert Alle er som udgangspunkt rigtige, det kan ikke lade sig gøre at være forkert og ingen behøver derfor at føle sig forkert. Vi tror på, at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes. At blive set, hørt og oplevet vil være et værdigrundlag der prioriteres meget højt. Værdien af kontakt - Vi har alle brug for at blive set igennem kontakt og nærvær. Gennem kontakt skabes der større tillid mellem elev og behandler, hvilket betyder større åbenhed og dermed også mulighed for at skabe vedvarende forandringer på det indre plan. Der kan bearbejdes på et dybere plan, idet eleven ikke oplever den samme fare ved at være åben. Dette betyder også, at behandlere på Vængegården må være forbilleder i åbenhed, at behandleren tør bruge sig selv og sin faglighed i et harmonisk sam arbejde med eleverne. Indsigts- og energiorienteret behandling - Igennem større indsigt i sig selv (større selvbevidsthed), i sin historie og i sin samtid (samfundet, verden), tror vi, at der skabes en større lyst til forandring i livet. Forandring kræver handling og igennem indsigten søges motivationen til forandring. Frigørelse At blive rigtige samfundsoprørere i stedet for gennem stoffer at gøre oprør

13 på en uhensigtsmæssig måde, der kun går ud over én selv. Melde sig ind i samfundet og finde sin plads og sit ståsted, hvor der er mulighed for at blive hørt. Gøre sig fri af uhensigtsmæssige mønstre således, at der kan skabes mulighed for et samfundsmæssigt og socialt tilfredsstillende liv. Vi bruger termen elev, ikke klient, for at understrege det ansvar, de har for sig selv og over for hinanden. Vi har den holdning, at vi alle er elever i livet, alle er vi på vej, livet er en proces vi er hele tiden på vej, derfor er det vigtigt at være åben og lærevillig (vi bliver aldrig færdige). Værdigrundlag for personale Igennem års erfaringer både fra Springbrættet, men også lign. institutioner, mener vi at have erfaret, at den højeste kvalitet i døgnbehandlingsarbejdet opnås med behandlere, der har en socialfaglig grunduddannelse, dvs. uddannede socialpædagoger, socialrådgivere, lærere eller evt. sygeplejersker. Som tidligere nævnt prioriteres efteruddannelse af personalet meget højt. Det tilstræbes at alle, uanset funktion, skal have et basiskursus indenfor psykoterapi. Dette betyder ikke, at alle skal være terapeuter, men at den enkelte tilegner sig en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats. Vi mener, at dette vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling. Værdigrundlag DSI Springbrættets værdigrundlag er kendetegnende for den måde vi tænker og handler på i det daglige arbejde med vores elever. Vi... mener at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og ingen behøver at føle sig forkerte. mener at gode relationer og kontakt skaber konstruktiv udvikling. mener at øget selvindsigt skaber lyst til forandring og motiverer mennesket til at træffe de rigtige beslutninger. betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende personlige problematikker.

14 Kompetente medarbejdere [ i alle led ] er vores styrke 14 Vi har en bred vifte veluddannede medarbejdere som hver især udfylder de områder der er nødvendige for det bedste forløb... DSI Springbrættets ledelse m.m.: Michael S. Holden Centerleder Udd. pædagog årig psykoterapeutisk efterudd. Kursus i kunstterapi Kursus i kognitiv terapi. Pernille Meier Afdelingsleder på Springbrættet Udd. Socialrådgiver. 1 år basis - Ifuam og i gang med 2-årigt overbygning. Frederikke Larsen Konstitueret leder på Slusen Udd. socialrådgiver Susanne Holden Administrativ leder m.m. Handels- og kontorudd års psykoterapeutisk basiskursus. Lotte Skouboe Afdelingsleder på Vængegården Udd. lærer Idræt og ledelses kursus. Remedy mental træning kursus. 3 års psykoterapeutisk efterudd. Kent Andersen Afdelingsleder på Kæruphus/Holbergs Allé Udd. socialpæd. i Kursus i kunstterapi Afsluttet 3 års psykoterap. efterudd. Vagter og vikarer: Ud over det faste personale er der ingen fastansatte vagter. Der er dog en fast gruppe, som vi bruger hver måned. Gruppen er udvalgt igennem personlige kontakter og henvendelser, således at hver enkelt er nøje valgt i forhold til tidligere erfaringer, samt kendskabet til personlige forhold. Disse medarbejdere er således ikke valgt pga. deres uddannelsesforhold, men pga. personlige og erfaringsmæssige kva lifikationer.

15 DSI Springbrættets bestyrelse Ib Dam Schultz - Henrik Rindom - Susanne Holden Michael S. Holden Bestyrelsesformand: Søren Kokkenborg Centerleder Michael S. Holden Administrativ leder Susanne Holden Slusen Konstitueret leder: Frederikke Larsen Springbrættet Afdelingsleder: Pernille Meier Vængegården Afdelingsleder: Lotte Skouboe Kæruphus og Holbergs Allé Afdelingsleder: Kent Andersen Super vision: Springbrættet får ekstern supervision hver 6 uge af Arne Jacobsen som er psykolog og uddannet krop/gestaltterapeut.

16 Afgiftning, stabilisering og indslusning Slusen Hesselmedvej Oksbøl Telefon Behandlingsstedet Springbrættet Hallumvadvej 39 Kærup 6851 Janderup Telefon Omsorgsbehandling Vængegården Randsigvej Outrup Telefon Udslusning Kæruphus og Holbergs Allé Hallumvadvej 6 Kærup 6851 Janderup Telefon Reese Grafisk -

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus

På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus 2 På behandlingscentret Springbrættet sætter vi [ mennesket ] i fokus Springbrættet er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen 17 30 år. Springbrættet er en behandlingsinstitution

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

UDSLUSNING - med fokus på uddannelse og beskæftigelse

UDSLUSNING - med fokus på uddannelse og beskæftigelse UDSLUSNING - med fokus på uddannelse og beskæftigelse Kæruphus Et udslusningsforløb i trygge rammer Holbergs Allé Udslusning i Esbjerg, i et lille bofællesskab Plads til [ forskellighed ] - at turde være

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i det pædagogiske arbejde Værdier i det pædagogiske arbejde SFO s formål er at drive en skolefritidsordning under privatskolen Skanderborg Realskole. SFO er i sin virksomhed underlagt skolens formålsparagraf. SFO ønsker et konstruktivt

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Ramt af skizofreni - og hva så? 1. marts 2011 Susanne Hansen Psykisk sårbar med kreative interesser Uddannet læge 2003 info@susanne-hansen.dk www.foredragsgruppen2010.dk Kunstner Line Osmundsen Jeg har

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken

Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Servicedeklaration for Center for Misbrug og Socialpsykiatri Flydedokken Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri - tlf. 99442200 Centerleder: Susanne Peyk Vicecenterleder: Helle Friedrichsen

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Samarbejdet mellem skole og SFO.

Samarbejdet mellem skole og SFO. Samarbejdet mellem skole og SFO. Personalet henter børnene i klasserne ved skoletids ophør, hvor der bliver givet vigtige informationer om børns trivsel i løbet af skoledagen, for derved at skabe forståelse

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

[Frodesgade 25, Esbjerg]

[Frodesgade 25, Esbjerg] [Frodesgade 27, Esbjerg] [Finsensgade 11, Esbjerg] [Frodesgade 25, Esbjerg] [Tangevej 10, Ribe] [Tangevej 6, Ribe] Fritidsliv & motion Personlig udvikling og samtaler Kraftcenter for Unge Læringsforløb

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats.

tids behandling og er blevet noget mere optaget af kognitiv og løsningsfokuseret terapi støttet op med en styrket socialpædagogisk indsats. NYHEDER - NOVEMBER 2009 Hermed vil vi gerne invitere dig til læsning om de nyheder, tiltag og tanker vi i DSI Springbrættet er optaget af. I maj måned kunne vi fejre 10 års jubilæum. Dagen bar præg af

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Socialpædagogisk tilbud Torvegade Mejeriet : stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Udfører adr.

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere