VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed"

Transkript

1 VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

2 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis i alderen år Vængegården er skabt på baggrund af mange års erfaring inden for arbejdet med misbrug. Dels ud fra erfaringer fra det forebyggende opsøgende arbejde, dels fra arbejdet med døgnbehandling, både socialpædagogisk og terapeutisk. Dette betyder, at vi i behandlingen vil lægge stor vægt på psykoterapien, da det først og fremmest er på det indre plan, der skal skabes en forandring. Forandringen skulle derefter gerne vise sig på det ydre plan, i form af forandret adfærd, både på det praktiske plan, og i stor grad de mellemmenneskelige relationer. Behandlingsforløbet vil være meget målrettet og koncentreret. Et forløb varer fra 3-4 mdr. og op til et år eller mere. På Vængegården tror vi på, at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og at ingen behøver at føle sig forkerte. Vi prioriterer højt at hver elev bliver set hørt og oplevet præcis som de er. Vi vil gennem terapi, undervisning og socialpædagogiske forløb hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv, til at lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv, som den man er, på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for, at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Venlig hilsen Lotte U. Skouboe Afdelingsleder

3 Vængegården tilbyder: Omsorgstilbud, der sigter mod stoffrihed. Et trygt miljø med få elever og fast uddannet, fagligt personale. Omsorg, rummelighed, stabilisering og grænsesætning er væsentlige nøgleord i behandlingen på Vængegården. Afklarende forløb. Et forløb med et særligt omsorgstilbud, hvor der er plads til den enkelte elevs problematikker. 3

4 Behandlingsforløb på [ Vængegården ] 4 Vængegården har opdelt behandlingsforløbet i flere faser for at opnå optimale resultater... Introduktion: Vængegården er organisatorisk knyttet til Springbrættet og er en mindre behandlingsinstitution, hvor vi kan tilbyde et trygt, omsorgsfuldt og rummeligt miljø. Behandlingen har til formål at bidrage til motivation, trivsel, læring, udvikling og forandring således at det enkelte menneske oplever at føle sig mødt med interesse, engagement og empati. Målgruppen: Målgruppen er primært personer, der har behov for et særligt individuelt tilrettelagt forløb, som efter aftale kan vare fra 3-4 måneder op til et år eller mere. De personer, der finder det svært at indgå i store sociale sammenhænge, de der har et særligt behov for et lille trygt sted, hvor tiden til den enkelte er i fokus. En behandling, hvor vi kan tage særlige hensyn til individuelle behov. Dog forventer vi, at eleverne kan følge dagsprogrammet og strukturen i huset. På Vængegården er der plads til 8 elever og vi er en fast stab på 8 ansatte, som er fagligt uddannede. Personalet har erfaring i at arbejde med mennesker i døgnbehandling. Vi bestræber os på at have personale med en social faglig grunduddannelse, dvs. uddannede pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, lærere og psykoterapeuter. Efteruddannelse af personalet prioriteres meget højt. Det tilstræbes at alle, uanset funktion, skal have et basiskursus inden for psykoterapi. Dette betyder ikke, at alle skal være terapeuter, men at hver enkelt tilegner sig en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats, da vi mener, det vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling. Der arbejdes gennem såvel pædagogiske metoder, som gennem praktisk træning, undervisning og terapi. Vi lægger stor vægt på, at den enkelte elev skal føle sig tryg i hverdagen. Vi betragter alle mennesker som unikke og med behov for at blive set, hørt og mødt som de er. Det betyder, at vi i mødet med den enkelte lægger stor vægt på kontakt, omsorg, nærvær, samtaler og terapi, således at personen bliver afklaret og motiveret for sin egen behandling og derigennem får redskaber til at skabe et forandret liv på det individuelle praktiske plan, såvel som i de mellem menneskelige relationer. Vi vil igennem terapi, undervisning og socialpædagogiske forløb hjælpe den enkelte til at blive opmærksom på sig selv. Lære sig selv bedre at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og svært. Dette skal danne udgangspunkt for, at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man lærer at modtage og give omsorg, får indsigt i egne livsmønstre, lærer at grænsesætte sig, tage ansvar for sig selv og turde være tro mod sig selv, således at den individuelle livskvalitet styrkes.

5 Besøg: Eleven kan efter den første måned efter aftale modtage besøg. Det er ikke muligt for besøgende at overnatte. Hvis eleven har børn, er det muligt at få besøg af dem hver anden weekend med overnatning, hvis det skønnes, at eleven har overskud til dette. Hjemmebesøg: Efter min. 2 måneders ophold er der mulighed for - efter aftale at komme på hjemmebesøg. Der vil dog altid blive foretaget en individuel vurdering. Optagelse/forbesøg: Al henvendelse sker til Vængegården. Inden optagelse i behandling forventes det, at eleven deltager i en samtale, som er et dybdegående interview, hvor elevens bevæggrunde/motivation, problemer og ressourcer afdækkes. Ved forsamtalen deltager misbrugskonsulenten og afdelingsleder Lotte U. Skouboe. 1. Afgiftning kan foregå i særlige tilfælde 2. Accept og motivationsperioden Hvis det skønnes, at eleven er for skrøbelig, til et ophold på Slusen eller et andet afgiftningssted, kan vi undtagelsesvis afgifte eleven. I denne periode vil der blive taget individuelle hensyn og den enkelte elev får særlig stor opmærksomhed og omsorg. Eleven har i denne periode mulighed for at falde til og blive nærværende. I denne periode er der fokus på elevens accept af sig selv, afklaring og motivation. Eleven vil blive præsenteret for at skulle tale om sig selv i en større gruppe, deltage i undervisning samt udføre skriftlige opgaver. 3. Forandring, motivation og ændring af tankerog adfærdsmønstre 4. Træning i adfærdsændring Der vil i denne periode være særlig fokus på elevens livshistorie og eleven hjælpes af vore to terapeuter til at få øget selvindsigt, således at han/hun kan få skabt større sammenhæng i sit liv. Ud over dette tilbydes individuelle terapeutiske samtaler en gang ugentligt, kognitiv terapi, kunstterapi og krops- og gestaltterapi. Det forventes, at eleven i processen påtager sig et større socialt engagement og ansvar. Gamle mønstre brydes og i praksis vil det i denne periode kunne opleves, at elevens adfærd, tanke, handling og sprog ændres. Hverdagen er blevet struktureret og overskuelig. Eleven skulle gerne være i stand til at sætte grænser for sig selv og have fokus på egenomsorg. Eleven skulle gerne være i stand til at mærke sig selv og kunne bede om hjælp. Personens stoffri og misbrugende side har indgået et bindende samarbejde om, at elevens oprindelige og stoffri personlighed skal være styrende og fremherskende for elevens liv og livskvalitet. 5. Socialisering og resocialisering. 6. Evt. udslusningsperiode I denne periode afprøves og leves livet som stoffri. Eleven kan efter et konkret skøn komme på hjemmebesøg og eleven påtager sig ansvar for sit eget liv. Eleven bliver realistisk afklaret med sig selv, om ønsker i forhold til økonomi, bolig, fritid, relationer, uddannelse/ arbejdsmarkedstilknytning, etc. Det vil efter et konkret skøn og efter individuelt behov være muligt, at eleven kan tilbydes en periode i Springbrættes udslusningsbolig i Kæruphus.

6 6 Vængegården har et [ fastlagt ] ugeprogram med mange aktiviteter Der veksles mellem faste daglige rutiner og terapeutiske behandlinger i trygge rammer Dagligdagen på Vængegården består af møder, oplæg, undervisning, terapi og arbejdstræning. Programmet vil hele tiden tage udgangspunkt i den enkelte elev, elevsammensætningen og de situationer, der måtte opstå undervejs i forløbet. Morgenmøde: Hver morgen har vi morgenmøde. Her fortæller hver enkelt, også personalet, om hvorledes man har sovet, hvordan ens morgen har været, hvad man tænker om dagen i dag og i det hele taget hvorledes man har det. Stormøde: Hver mandag samles elever og personale. Ved mødet står alt åbent. Opsamling på weekenden, der er meddelelser, der skal bringes, konflikter skal måske tages op. Arbejdstræning: Arbejdet består for det meste af almindelig vedligeholdelse af bygninger samt pasning af udendørsarealerne. Eleverne har selv stor indflydelse på, hvad de laver, blot de er i gang. Arbejdstræning er for os en måde at se hvorledes den enkelte f.eks. kan tage et ansvar, strukturere og ikke mindst fuldføre opgaven. Det er i det hele taget målet, at det skal ligne en almindelig families hverdag med de opgaver, der hører til i dagligdagen. Husmøde: Møde om evaluering på ugen der gik, ny fordeling af praktiske gøremål i huset. Her tænkes bl.a. på madplan og rengøringsområderne. Ved møderne deltager en medarbejder. Aktiviteter og fritid: Hver anden weekend vil der være en aktivitet ud af huset. Det kan f.eks. være go-gart, paintball, fisketur, bowling, udflugt, museumsbesøg, ture i naturen m.m. Desuden vil huset indeholde forskellige muligheder for aktivitet som: bordtennis, dart, styrketræning, fodbold og stort set alle former for spil. NA-møde: Hver søndag tilbydes det at tage til NA-møde i Varde. Dette er frivilligt - dog opfordrer vi til at afprøve og give det en mulighed, da det i en overgang er et godt supplement til det nye stoffrie netværk. Yoga En af vores aktiviteter i ugeprogrammet er yoga. Yoga er med til at skabe balance i mennesket, både fysisk og psykisk. det er en sjov måde at bruge kroppen på og det afhjælper bl.a. spændinger i kroppen og hjælper til at få ro på tankerne. NADA Vores yoga uddannet personale tilbyder NADA efter behov. NADA skaber balance og genopbygger kroppens evne til selvhelbredelse. NADA skal primært opfattes som en proces der integrerer krop og psyke.

7 Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelse og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder Vækning Morgenmad Gåtur Rengøring af værelser og ansvarsområder 9.00 Morgenmøde Morgenmøde Gorski Morgenmøde Morgenmøde + / - møde Krop og sundhed Livshistorie Hovedrengøring af hus Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Middagspause Yoga krop og motion Kunstterapi - lige uger Husmøde - ulige uger Praktisk dag Bibliotek Tema. Undervisning Tilbud om svømmehal Hallen i lige uger Skov/ strand ulige uger Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Aftensmad TV-avis/nyheder aftenmøde Sengetid Sengetid Sengetid Sengetid Sengetid Vedr. lørdag og søndag Alle elever skal stå op kl og der er fælles morgenmad kl Der afholdes begge dage aftenmøde, samt et kort fællesmøde om morgenen, hvor personalet informerer om dagen. Fredag og lørdag kan eleverne blive længere oppe end kl , men der skal tages hensyn til de elever, som evt. er gået i seng. Alle rengøringsområder og ansvarsområder skal også tages i weekenden. Søndag kl er det sengetid. Når man er stoffri (færdig med sin nedtrapningsmedicin) kan man deltage i NA møder. Dette foregår hver søndag i Varde fra kl

8 8 Vængegården har en række [ normer og regelsæt ] til gavn for den enkelte Frihed under ansvar er grundlæggende og til det hører en række regler og normer, som skal følges Visitationsprocedure Visitationen forestås altid af afdelingsleder Lotte U. Skouboe. Forsamtalen er en afdækkende samtale, der først og fremmest går ud på, at eleven opnår indgående kendskab til Vængegårdens koncept (ugeskema, arbejdsmetode, regler m.m.), da vi mener at det er vigtigt, at eleven selv har sagt ja til Vængegården. Herefter aftales dato for start af behandlingen. Rammer og beliggenhed: Vængegården er en tolænget landejendom beliggende ca min. kørsel fra Varde og 10 min. fra Springbrættet. Ejendommen er beliggende i idylliske omgivelser lidt udenfor Vittarp tæt ved bæk og skov. Til ejendommen hører 1,5 tdr. land jord, hvor der er en parklignende have med egen lille sø. Der er således gode muligheder for at udføre forskellige aktiviteter. Desuden er der gode muligheder for fysiske udfoldelser; eksempelvis traveture i naturen. Normer og hverdagsskikke Alle møder til aftalt tid og overholder aftaler. Alle følger aktivt den daglige struktur i huset og har en positiv og åben indstilling til de daglige begivenheder. Alle holder sit rengøringsområde i orden og ikke mindst til tiden. Ellers påtales dette af personalet eller de øvrige elever. Ryd op efter dig selv. Dit værelse skal hver morgen fremtræde rent og opryddeligt. Alle er synlige og isolerer sig ikke på værelset. Man udviser overbærenhed og forståelse for andres problemstillinger. Regler og normer er ikke til for, at vi skal kontrollere hinanden. Det er blot det, der skal til, således at vi kan være sammen på en god måde, hvor der er plads til alle og hvor der er forudsætning for, at alle kan arbejde med sig selv og få mest muligt ud af opholdet. Alt ovenstående er nogle vigtige færdigheder, der skal til for at begå sig socialt og være medvirkende til at skabe en god atmosfære i huset. Der vil naturligvis udvises forståelse for, at de fleste har deres både stærke og svage sider af forskellige grunde såsom alder, erfaring, livsstil osv.

9 Til det kan siges, at det eneste der forventes er: At du bidrager med dit At du gør dit bedste At du er indstillet på at modtage konstruktiv kritik således at du kan bearbejde og udvikle både dine stærke og svage sider. VI ER ALLE LIGE MEGET VÆRD! Hvis bare du og alle andre gør en indsats på samtlige ovenstående områder, vil det give plads til det, som det hele handler om, nemlig dig og hvad du indeholder. Husregler Der må på ingen måde indtages nogen form for stemningsregulerende midler. Dette gælder også alkohol. Vold eller trusler om vold vil på ingen måde blive accepteret. Udøvelse af hærværk eller anden ødelæggelse af Vængegårdens inventar skal betales af eleven selv og vil blive trukket af lommepengene. Urinprøver vil blive foretaget jævnligt. Det er ikke tilladt af have mobiltelefon på Vængegården. Spil om penge er ikke tilladt. Der er mødepligt til alle skemalagte møder og aktiviteter. Det er ikke tilladt at forlade stedet alene uden aftale. Til daglig skal eleven være på sit værelse senest kl Telefontid er kl til Lommepenge udbetales en gang i ugen. Post udleveres efter kl Denne åbnes på kontoret. 9

10 Der lægges vægt på mange [ terapiformer ] til den enkelte elev 10 Terapi er det stærkeste tilbud til vores elever Terapiformerne På Vængegården lægges der stor vægt på psykoterapien, for det er først og fremmest på det indre plan, der skal skabes en forandring. En forandring, der skal vise sig på det ydre plan i form af ændret adfærd. Igennem terapien er det målet, at ele ven lærer sig selv at kende, bliver opmærksom på sig selv og får lyst til at skabe en forandring der, hvor der er brug for det. På Vængegården anvendes krop/gestaltterapi og kunstterapi. Kroppen giver en række signaler og det er disse signaler, den enkelte skal lære at kende og forholde sig til. Igennem terapien hjælper vi eleven til at finde årsagen til misbruget, bearbejde det og samtidig finde sine egne indre værktøjer/redskaber til at fastholde sig selv i stoffrihed. Men også til at kunne leve det gode liv. Det vil sige det liv, hvor man er tro mod sig selv og tager ansvar for sig selv. Med terapien som redskab ønsker vi sammen med eleven at undersøge og lære den enkelte elev at definere, hvad et godt liv er. Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende emner: Misbrug (hvorfor er jeg havnet her?) Vrede, opgivelse, had, skyld, sorg mm. Opstille egen behovspyramide. At tage beslutninger Forhold til gamle venner og bekendte Familie Målsætning (personlig, familie, venner, fritid, faglighed) Forelskelse og parforhold Livsformer, subkulturer, livskvalitet mm. Tegning, maling, ler, rollespil, kropssprog og stemmebrug At leve det gode liv. Tegn på tilbagefald. (Terence T. Gorski og Merlene Miller Advarselstegn på tilbagefald ) Projektioner Mening med livet. Forhindringer Clean/misbrug terapi. Individuel terapi Du vil modtage individuel terapi en gang ugentligt. Ofte vil det være tirsdag eller onsdag dette foregår. I din individuelle terapi vil du komme til at arbejde med dine dybereliggende grundkonflikter og traumer.

11 Kunstterapi På Vængegården er en del af behandlingen kunstterapi. Vi tilbyder kunstterapien som gruppeterapi og som individuel terapi. Kunstterapi er en kreativ og selvudviklende terapiform, hvor eleverne får mulighed for: at arbejde fysiologisk med personlig centrering, grounding, indre opmærksomhed og ydre personlig stabilisering. at arbejde med indre billeder af fortrængte og glemte erfaringer gennem meditation og aktiv imagination - Guided Fantasy. at arbejde med udtryk for oplevelser og erfaringer gennem forskellige kreative og kunstneriske medier så som maleri, skulptur, collage, tegning, det narrative fortællende, kropsdynamiske og psykodramiske øvelser. at analysere og relatere de kreative indtryk og udtryk til egne personlige udviklingsforløb og derigennem støtte afvikling af gamle hæmmende tanke- og adfærdsmønstre. at arbejde med gruppe temaer og bruge gruppen som spejl og afstemning for udvikling af positiv identitet, selvtillid og opbygning af selvværd. at udvikle nye kontaktformer og få erfaringer med sikre voksne og tilknytning gennem den terapeutiske relation. Kunstteraptiens psykologi Kunstterapien bygger på den Jungianske analytiske psykologi og er i sin praksis en kombination af kreative skabende indtryks- og udtryksprocesser og psykoterapeutisk analyse. Det terapeutiske arbejde henter inspiration fra såvel Østens som Vestens filosofi og psykologi. Det grundlæggende menneskesyn er humanistisk og eksistentialistisk. Dybdepsykologi, moderne Selvpsykologi og bevidsthedspsykologien er vigtige elementer i den psykoterapeutiske, analytiske del. Kreativitets teori, Kunstnerisk æstetisk-teori og Legens udviklingspsykologi er fundamentet for de tre aktive kreative processer. Kognitiv teori og neuropsykologi inddrages. Kunstterapien som en del af behandlingen Kunstterapien er en væsentlig del af behandlingen på Vængegården. Den supplerer og understøtter Krop/ gestaltterapiens metoder samtidig med at den har sit eget sprog - det kreativt udtrykkende og kontakten til det indre. I den samlede behandling er der derfor en naturlig overføring mellem de forskellige teraper, fra såvel den individuelle terapi og gruppeterapien til kunstterapi og omvendt.

12 12 Grundlaget for institutionen samt [ virksomhedsplan ] DSI Springbrættet, som Vængegården er en afdeling af, er i dag en institution i rivende vækst med en dynamisk opbygget ledelsesstruktur Overordnet idegrundlag Et eksistentialistisk grundlag, - et humanistisk menneskesyn, - en urokkelig tro på menneskets mulighed for udvikling og vækst, under de rette vækstbetingelser. Fokus på det raske/sunde menneske ikke sygdomsorienteret, men baseret på den antagelse at vore beboere har en fri vilje og er potentielt i stand til at tage ansvar for egne handlinger. Der tages udgangspunkt i Maslows behovspyramide, da vi mener, at det er en god pejling på menneskets grundlæggende behov for at have et godt liv. At lære sig selv at kende og ikke mindst acceptere sig selv som den man er på godt og mindre godt. Dette skal danne udgangspunkt for at man får lyst til at leve det gode liv uden stoffer, et liv hvor man tager ansvar for sig selv og ikke længere har grund til at flygte, men tør at være tro mod sig selv, således at man får det godt. Ressourceorienteret Igennem den daglige struktur, psykoterapien og kunstterapien søges der efter den enkeltes ressourcer, således at disse kan udvikles frit. Dette gøres ved at undersøge, om der er tale om blokeringer, forsvarsmekanismer udviklet for at dække over svigt, frygt, traumatiske oplevel- ser osv, ikke udviklede eller fejludviklede ressourcer - og at få bearbejdet disse, således at selvværdsfølelsen og dermed også troen på et godt liv øges. Mennesket kan af natur ikke være forkert Alle er som udgangspunkt rigtige, det kan ikke lade sig gøre at være forkert og ingen behøver derfor at føle sig forkert. Vi tror på, at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes. At blive set, hørt og oplevet vil være et værdigrundlag der prioriteres meget højt. Værdien af kontakt - Vi har alle brug for at blive set igennem kontakt og nærvær. Gennem kontakt skabes der større tillid mellem elev og behandler, hvilket betyder større åbenhed og dermed også mulighed for at skabe vedvarende forandringer på det indre plan. Der kan bearbejdes på et dybere plan, idet eleven ikke oplever den samme fare ved at være åben. Dette betyder også, at behandlere på Vængegården må være forbilleder i åbenhed, at behandleren tør bruge sig selv og sin faglighed i et harmonisk sam arbejde med eleverne. Indsigts- og energiorienteret behandling - Igennem større indsigt i sig selv (større selvbevidsthed), i sin historie og i sin samtid (samfundet, verden), tror vi, at der skabes en større lyst til forandring i livet. Forandring kræver handling og igennem indsigten søges motivationen til forandring. Frigørelse At blive rigtige samfundsoprørere i stedet for gennem stoffer at gøre oprør

13 på en uhensigtsmæssig måde, der kun går ud over én selv. Melde sig ind i samfundet og finde sin plads og sit ståsted, hvor der er mulighed for at blive hørt. Gøre sig fri af uhensigtsmæssige mønstre således, at der kan skabes mulighed for et samfundsmæssigt og socialt tilfredsstillende liv. Vi bruger termen elev, ikke klient, for at understrege det ansvar, de har for sig selv og over for hinanden. Vi har den holdning, at vi alle er elever i livet, alle er vi på vej, livet er en proces vi er hele tiden på vej, derfor er det vigtigt at være åben og lærevillig (vi bliver aldrig færdige). Værdigrundlag for personale Igennem års erfaringer både fra Springbrættet, men også lign. institutioner, mener vi at have erfaret, at den højeste kvalitet i døgnbehandlingsarbejdet opnås med behandlere, der har en socialfaglig grunduddannelse, dvs. uddannede socialpædagoger, socialrådgivere, lærere eller evt. sygeplejersker. Som tidligere nævnt prioriteres efteruddannelse af personalet meget højt. Det tilstræbes at alle, uanset funktion, skal have et basiskursus indenfor psykoterapi. Dette betyder ikke, at alle skal være terapeuter, men at den enkelte tilegner sig en grundviden omkring den psykoterapeutiske indsats. Vi mener, at dette vil øge den enkeltes bevidsthed om en helhedsorienteret behandling. Værdigrundlag DSI Springbrættets værdigrundlag er kendetegnende for den måde vi tænker og handler på i det daglige arbejde med vores elever. Vi... mener at alle mennesker er unikke, at det er i orden at være anderledes og ingen behøver at føle sig forkerte. mener at gode relationer og kontakt skaber konstruktiv udvikling. mener at øget selvindsigt skaber lyst til forandring og motiverer mennesket til at træffe de rigtige beslutninger. betragter misbrug som et symptom på bagvedliggende personlige problematikker.

14 Kompetente medarbejdere [ i alle led ] er vores styrke 14 Vi har en bred vifte veluddannede medarbejdere som hver især udfylder de områder der er nødvendige for det bedste forløb... DSI Springbrættets ledelse m.m.: Michael S. Holden Centerleder Udd. pædagog årig psykoterapeutisk efterudd. Kursus i kunstterapi Kursus i kognitiv terapi. Pernille Meier Afdelingsleder på Springbrættet Udd. Socialrådgiver. 1 år basis - Ifuam og i gang med 2-årigt overbygning. Frederikke Larsen Konstitueret leder på Slusen Udd. socialrådgiver Susanne Holden Administrativ leder m.m. Handels- og kontorudd års psykoterapeutisk basiskursus. Lotte Skouboe Afdelingsleder på Vængegården Udd. lærer Idræt og ledelses kursus. Remedy mental træning kursus. 3 års psykoterapeutisk efterudd. Kent Andersen Afdelingsleder på Kæruphus/Holbergs Allé Udd. socialpæd. i Kursus i kunstterapi Afsluttet 3 års psykoterap. efterudd. Vagter og vikarer: Ud over det faste personale er der ingen fastansatte vagter. Der er dog en fast gruppe, som vi bruger hver måned. Gruppen er udvalgt igennem personlige kontakter og henvendelser, således at hver enkelt er nøje valgt i forhold til tidligere erfaringer, samt kendskabet til personlige forhold. Disse medarbejdere er således ikke valgt pga. deres uddannelsesforhold, men pga. personlige og erfaringsmæssige kva lifikationer.

15 DSI Springbrættets bestyrelse Ib Dam Schultz - Henrik Rindom - Susanne Holden Michael S. Holden Bestyrelsesformand: Søren Kokkenborg Centerleder Michael S. Holden Administrativ leder Susanne Holden Slusen Konstitueret leder: Frederikke Larsen Springbrættet Afdelingsleder: Pernille Meier Vængegården Afdelingsleder: Lotte Skouboe Kæruphus og Holbergs Allé Afdelingsleder: Kent Andersen Super vision: Springbrættet får ekstern supervision hver 6 uge af Arne Jacobsen som er psykolog og uddannet krop/gestaltterapeut.

16 Afgiftning, stabilisering og indslusning Slusen Hesselmedvej Oksbøl Telefon Behandlingsstedet Springbrættet Hallumvadvej 39 Kærup 6851 Janderup Telefon Omsorgsbehandling Vængegården Randsigvej Outrup Telefon Udslusning Kæruphus og Holbergs Allé Hallumvadvej 6 Kærup 6851 Janderup Telefon Reese Grafisk -

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere