Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata"

Transkript

1 Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af data. Udover dette kan Stata bruges til datamanagement og til at lave grafer og andet. Stata har de sidste par år fået større og større udbredelse blandt forskere inden for mange områder. Dette skyldes, at det er rimeligt billigt, at Stata har en meget simpel licens politik (generelt ingen tidsbegrænsede licenser), og ikke mindst at Stata er utrolig hurtig til at introducere de nyeste analysemetoder. Endelig har Stata en meget aktiv brugergruppe, der udvikler nye programtilføjelser, som kan downloades og bruges gratis af alle, der har Stata. Hvad adskiller Stata fra programmer som fx Word og Excel? Word og Excel er programmer, hvor man kun har én type filer, som programmerne kan arbejde med (henholdsvis Excel regneark med endelsen.xls/.xlsx og Word dokumenter,.doc/.docx). Helt så enkelt er det ikke med Stata, som er et program, der arbejder med flere forskellige typer filer. Stata arbejder med følgende typer filer (bl.a.): 1. Data filer (har endelsen.dta i filnavnet). Disse indeholder data i et rektangulært format. Typisk vil hver række svare til en person/patient/fødsel, mens man i søjlerne har information om disse enheder (observationer). 2. Kommando-filer som man kalder do-filer (.do) det er alene disse filer, som brugerne (jer!) skal skrive, idet de indeholder opskriften på, hvordan alle andre filer skal hentes ind, behandles og gemmes. Disse filer indeholder de kommandoer/ordrer, som man vil udføre på en datafil. 3. log-filer (.log eller.scml), der indeholder resultatet af de beregninger, Stata har udført på baggrund af en do-fil. Udover disse filtyper findes der to andre: 4. Programmer, som kan køres inde i Stata som kommandoer. Disse kaldes ado-filer (.ado). Nogle af disse er lavet af Stata Corp (firmaet bag Stata), men mange er lavet af brugere og kan hentes gratis ned fra nettet. 5. Stata graf-filer (.gph), der indeholder grafer lavet af Stata. Disse filer kan kun læses af Stata. Hvor kan I læse om brug af Stata? Der er fem steder, hvor I kan søge hjælp, når I bruger Stata (prioriteret rækkefølge): 1

2 1. ISHR (Introduction to Stata for Health Researchers, 3rd Ed.). Det meste af det, du vil lære i dag, er beskrevet kapitel 1 og 2 i ISHR. Bemærk: ISHR er skrevet til Stata version 11. Der er sket nogle ændringer af Stata fra version 11 til 13, men de fleste har ingen betydning for dette kursus, se ISHR3 and Stata 12_13.pdf, som ligger under Stata på Blackboard. Opsætningen af vinduerne i Stata er dog ændret noget, se øvelse Statas simple hjælpefunktion. Bruges ved enten at klikke sig frem i Help menuen i Stata eller ved at skrive help i Stata s Command-vindue det sidste er oftest det letteste, fx help ttest. 3. Statas pdf dokumentation. Med installationen af Stata får man automatisk, hvad der svarer til en hyldemeter manualer som pdf dokumenter. Man kan tilgå alle disse manualer ved at klikke Help > PDF Documentation eller ved at klikke videre i den simple hjælpefunktion. 4. Dine undervisere. 5. Nettet. Der findes mange hjemmesider, hvor man kan finde hjælp til Stata, fx og Der findes også nogle sider, der indeholder egentlige introduktionskurser til Stata. Stata et program, der kan en hel masse ting, og vi vil kun komme ind på en lille del på dette kursus. Den samlede dokumentation i pdf-form, der følger med Stata er enorm. Her er papirudgaven til version 12 på min reol (bemærk, at jeg ikke har læst alle bøgerne): 2

3 Hvordan starter og afslutter man Stata? Stata kan startes på (mindst) tre forskellige måder: Ved at starte Stata programmet (som man gør med andre programmer), ved at dobbeltklikke på en Stata data-fil eller ved at dobbeltklikke på en Stata do-fil. Under Windows kan man have flere Stata sessioner kørende samtidigt, dvs. hver gang du klikker på en do-fil eller en Stata data fil, starter der en ny session. Under MAC-OS kan man kun have en Stata session kørende ad gangen (hvis man da ikke bruger Ninja-tricks ). Stata kan lukkes som andre programmer ved at klikke på krydset (under MAC-OS vil dette ikke lukke Stata men blot dokke /minimere Stata, +q vil lukke Stata). Udover dette kan man lukke Stata ved at skrive exit (eller exit, clear) i Command vinduet. Øvelse 1 Stata hjælp Start Stata. Vi vil nu søge hjælp om Stata kommandoen summarize. Find Command vinduet og skriv help summarize i dette. Nu skulle du få åbnet et nyt vindue, der beskriver kommandoen summarize. Kig lidt på det, der står i vinduet men tag det roligt, du vil endnu ikke kunne forstå det hele. Øverst i vinduet står der [R] summarize. Dobbeltklik på dette link. Du skulle nu få åbnet pdf-dokumentationen, som er noget mere omfattende. Kig lidt på det, der står i vinduet igen: tag det roligt, du vil endnu ikke kunne forstå det hele. Slå summarize op i ISHR på side 123. Kig også på side Øvelse 2 Statas vinduer Vi vil nu finde information om de forskellige vinduer og ikoner i Stata 12. Skriv help gs i Command-vinduet. Under 2 The Stata user interface klik på linket [GSW], hvis du bruger Windows-pc, alternativt på [GSM], hvis du bruger en Mac. Læs/skim afsnittene The windows, The toolbar, The Command window og The Results window. På side 97 eller 95 starter kapitel 13 Using the Do-file Editor -- automating Stata. Skim dette. Du ved nu, hvor du kan finde lidt hjælp om de mange vinduer I Stata. 3

4 Når man arbejder med Stata (og andre programmer), er det vigtigt at vide, hvor de filer ligger, som programmet arbejder med. I har sikkert forskellige systemer, I bruger til at holde orden i jeres mange forskellige filer. Dette vil vi for så vidt ikke blande os i her på kurset, men vi forventer, at I altid ved, hvor en konkret fil ligger på jeres PC/Mac! Beslut placering og navn for den folder, du ønsker at bruge i forbindelse med disse øvelser! Denne folder vil vi i det følgende kalde Arbejdsfolder jeg har selv valgt en folder, der hedder StataIntro under documents. Download følgende filer fra AULA/Stata til Arbejdsfolder: lung.dta Intro1.do Intro2.do BodyData1.dta Gen_Bodydata2.do Øvelse 3 Find stien til Arbejdsfolder Dobbeltklik på lung.dta dette skulle gerne få Stata til at åbne. Hvis ikke, så bed om hjælp! Læs, hvad der står i Results vinduet. Nederst bør der stå en linje, der ser nogenlunde således ud (Windows):. use C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\lung.dta og sådan på en Mac:. use /Users/BiostatMac/Documents/StataIntro/lung.dta Det, der står før lung.dta, er stien til Arbejdsfolder, dvs dens fulde navn. I eksemplerne ovenfor er det Windows: C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\ Mac: /Users/BiostatMac/Documents/StataIntro/ Navnet på denne sti har du brug for, når du skal arbejde i Stata. Det kan godt betale sig at kopiere denne sti du får brug for den lige om lidt! (Hvis du på et tidspunkt er i tvivl om hvor Stata arbejder, så kan du bruge kommandoen pwd eller se nederst til venstre i Stata vinduet.) Nu er det tid til at se lidt på, hvad Stata kan. Som første eksempel ser vi på det lille datasæt (lung.dta) med lungefunktion og højde, som vi brugte til øvelserne den 17. april 2013 i Epidemiologi og Biostatistik. 4

5 Øvelse 4 - Lidt om hvad Stata kan Åbn Stata. Vi vil nu udføre nogle kommandoer i Stata ved at skrive dem i Command vinduet og trykke på Return/Entertasten. Først skal du angive, hvor du vil arbejde ved at skrive cd Arbejdsfolder fx : cd C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\ Dernæst åbner du lung.dta ved at skrive use lung.dta, clear For at få et hurtigt overblik over data: summarize Lidt mere detaljeret information om højden (variablen height) fås ved at angive denne variabel og tilføje optionen detail: summarize height, detail Informationer om køn findes i variablen sex. Dette er en kategorisk variabel, så her vil gennemsnit og percentiler ikke give mening (overvej hvorfor!). En lille tabel vil selvfølgelig være bedre tab1 sex Selvom tabellen skriver female og male, så antager variablen sex reelt værdierne 1 eller 2, men der er knyttet labels til disse (vi vil vende tilbage til labels senere). Dette kan ses ved at skrive codebook sex Her kan vi se, at for kvinder har sex værdien 1, og for mænd har sex værdien 2. Lad os udnytte dette til at få lidt informationer om højde og PEFR for kvinderne: summarize height PEFR if sex == 1 Den sidste del (if sex==1) angiver, at vi kun vil have informationerne, hvis sex er lig 1 (dvs. for kvinder). Bemærk, at man her skal skrive == for at vise, at der er tale om et såkaldt logisk lighedstegn, hvor vi sammenligner venstre og højre side for at finde ud af, om udsagnet er sandt eller falsk for hver observation. Hvis man kun vil se på mændene, skriver man tilsvarende: summarize height PEFR if sex == 2 Vi kan få sikkerhedsintervallerne for middel PEFR for mænd og kvinder med kommandoerne ci PEFR if sex==1 ci PEFR if sex==2 Af ovenstående kan vi finde forskellen i PEFR for kvinder i forhold til mænd: ˆ δ = ˆ µ ˆ µ = = female male ( δ ) ( µ female ) ( µ male ) 2 2 ˆ 2 2 ˆ ˆ se = se + se = + = Approx95% CI : ± 1.96i11.16 = ( 116; 72) Vi kan også teste hypotesen om ingen forskel ved det approksimative test: ˆ δ z = = = 8.43 p < se ˆ δ ( ) I Stata kan vi meget let lave denne sammenligning under antagelse af normalfordelte data, baseret på t- fordelingen: ttest PEFR, by(sex) 5

6 Vi bruger her option by(sex) til at angive, at vi ønsker at sammenligne to grupper, som de er angivet ved i variablen sex. I outputtet ses et summary for mænd og kvinder samt en beskrivelse af forskellen i linjen diff (spring over linjen combined, som typisk er irrelevant). Teststørrelsen for hypotesen om ingen forskel mellem de to køn findes under tabellen, og vi aflæser t = og den tilhørende p-værdi som Pr( T > t ) = VI vil også gerne lave nogle tegninger af data. Vi kan starte med et histogram over PEFR: histogram PEFR Eller endnu bedre kan vi opdele på køn (her i samme tegning ved brug af by(sex)): histogram PEFR, by(sex) Man kan supplere med normalfordelingskurver ved at tilføje option normal: histogram PEFR, by(sex) normal Lad os se på sammenhængen mellem højde og PEFR. En tegning vil være en god start: scatter PEFR height Igen opdelt på køn scatter PEFR height, by(sex) Vi kan også få Stata til at lave en lineær regression af PEFR på højde her blandt mændene: regress PEFR height if sex == 2 hvoraf vi kan aflæse, at den estimerede linje for mændene er givet ved PEFR = i højde mens vi for kvinderne får PEFR = i højde, jf: regress PEFR height if sex == 1 Luk Stata ved at skrive exit Øvelse 5 Stata data filer:.dta-filer Åbn Stata og datasættet lung.dta. Der er tre måde, hvorved man kan se direkte på data: man kan browse (se, men ikke ændre), list (data bliver listet op i Results vinduet) eller edit (se, og med mulighed for at ændre). Generelt bør man nøjes med at browse eller liste, så man ikke fejlagtigt kommer til at ændre data. Vi vil starte med at browse: browse I det nye vindue kan vi til venstre se data. I søjlerne ser vi henholdsvis nummeret på personen, køn, højde, PEFR og VC (et andet mål for lungefunktion). Der er en række for hver person. I undervinduet Variables kan vi vælge, hvilke variable vi vil se. I undervinduet Properties kan vi se informationer om den enkelte variabel og data. 6

7 Man kan også vælge kun at se på nogle enkelte variable og kun for en delmængde af personer, så for fx at se køn, højde og PEFR for alle, der er højere end 170: browse sex height PEFR if height > 170 Eller alternativt, alle observationer i linjerne 3 til 10 ved brug af browse sex height PEFR in 3/10 Som sagt kan man også få listet data i Results vinduet list Stata vil skrive --more--, når skærmen er fuld. Tryk på mellemrumstasten for at fortsætte. For at liste udvalgte variable og personer list sex height PEFR if height > 170 Vi husker, at sex faktisk er gemt som 1 (kvinder) og 2 (mænd). Hvis man vil se data uden disse labels kan man tilføje options nolabel til browse eller list list sex height PEFR in 3/10, nolabel Vi vil nu ændre i data vha. af dataeditoren. (Dette er noget, vi i øvrigt kraftigt advarer imod at gøre, da alle rettelser normalt skal være dokumenterede, se øvelse 9). edit Vi vil nu ændre højden for person nr. 3 fra 163cm til 210cm ved at dobbeltklikke på cellen og skrive 210 i stedet for 163. Afslut ved at trykke på Return-tasten. Luk derefter data-editor vinduet. Læs, hvad der nu står i Results vinduet. Vi vil nu lukke Stata ved at skrive exit Stata burde nu skrive no; data in memory would be lost (med rødt). Dette betyder, at Stata godt ved, at der er blevet ændret i data. Hvis man ikke ønsker at gemme ændringerne, kan man skrive exit, clear Hvis man derimod ønsker at gemme de ændrede data i en ny Stata data fil med et andet navn, fx lung1.dta, så skriver man: save lung1.dta Nu vil vi se på en Stata do-fil. Øvelse 6 Stata program filer:.do-filer Dobbeltklik på Intro1.do i din Arbejdsfolder. Stata skulle nu starte op med Intro1.do åbnet i Do-file Editor. 7

8 I Do-file Editoren kan du både editere do-filer og køre (dette hedder do i Stata) hele eller dele af do-filer. Kig lidt på do-filen. Den indeholder alle de kommandoer, som du brugte i øvelse 4. Derudover er der tilføjet nogle kommentarer det er de linjer, der starter med *. Kommentarlinjerne bliver ikke udført af Stata, når du kører filen, men de er nyttige til at huske og beskrive, hvad programmet egentlig laver, og hvad formålet med det er. Start med at rette cd C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\, så den stemmer med din Arbejdsfolder. Gem den rettede fil, som du plejer at gøre, når du bruger andre programmer (fx Ctrl+s eller +s). Marker de første 24 linjer (til og med * middel PEFR for kvinder og mænd ). Disse 24 linjer køres nu ved at trykke på Ctrl+d ( Mac: +SHIFT+d) eller ved at klikke på do-knappen,, yderst til højre, øverst i vinduet. Bemærk, at du nu har kørt alle de markerede kommandoer, og resultaterne står i Results vinduet i Stata. Man kan også køre en enkelt linie: marker linie 22: ci PEFR if sex == 1 og tryk Ctrl-d Hvis man vil køre hele filen fra start til slut, så skal man blot undlade at markere noget, og så trykke på Ctrl+d eller. Prøv dette. Selv om man i Stata kan klikke sig frem via menuer eller udføre kommandoer ved at skrive dem i Command vinduet, vil vi på kurset for det meste bruge do-filer. Typisk vil man skrive en ny kommando i den do-fil, man arbejder på, markere den og trykke Ctrl+d ( +SHIFT+d) for at køre den. Hvis der er en fejl i kommandoen, eller hvis den ikke gør det, man havde regnet med, så må man ændre kommandoen, indtil den er ok. Derefter kan man gå videre med næste kommandolinje. Man kan som i andre programmer også copy/paste dele af do-filen, hvis man har brug for dette. På denne måde vil man ende med en do-fil, der fungerer fra start til slut, og man kan til slut køre hele do-filen for at få et output, der ikke indeholder fejlmeldinger dette kræver ofte en del forsøg undervejs! Do-filer bestemmer således, hvad Stata skal lave, og outputtet ender i Results vinduet og tegningerne i et Graph vindue (der hele tiden ændrer sig). Men vi har brug for at kunne gemme resultaterne samt tegningerne til senere brug. Vi vil først se på hvordan man gemmer det, der bliver skrevet i Results vinduet. Vi vil her på kurset kun bruge.log filer, der er almindelig tekst-filer helt uden formatering (såkaldte ASCII- filer), der kan læses af andre, ret simple programmer (såkaldte text editors). Det er en god ide at give log-filen det samme fornavn som den do-fil, den passer sammen med, fx så resultater fra do-filen Intro1.do gemmes i en log-fil med navnet Intro1.log. 8

9 Øvelse 7 Stata resultatfiler:.log-filer Åbn Intro1.do igen. Husk at sikre dig, at cd kommandoen henviser til din Arbejdsfolder. Vi vil nu sørge for, at alt der bliver skrevet i Results vinduet, bliver gemt i en log-fil, der hedder Intro1.log. Indsæt to nye linier efter cd-linien: capture log close log using Intro1.log, text replace Den første linie sikrer, at man starter på en ny log-fil (er der en allerede igangværende log-fil, lukkes den). Den anden starter log-filen, som overskriver Intro1.log, hvis den allerede eksisterer. For at lukke log-filen samt sikre, at log-filen bliver gemt, afsluttes do-filen med: log close Gør dette og kør hele do-filen. De sidste linier i Results vinduet skulle nu ligne disse:. log close name: <unnamed> log: C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\Intro1.log log type: text closed on: 25 Jan 2012, 13:07: Man kan åbne log-filen i Stata vha. Statas viewer. Skriv view Intro1.log i Command vinduet. Udenfor Stata kan log-filen læses ved brug af fx Notepad (Windows). Prøv dette. Som du har set, så kan man lave fine tegninger i Stata. Disse kan man også have lyst til at gemme, så man senere kan sætte dem ind fx i et Word dokument. Stata kan gemme (eksportere) grafer i mange forskellige formater. Vi vil her på kurset bruge png (Portable Network Graphics) formatet. Øvelse 8 Export af Stata grafer Åbn Intro2.do i Stata og ret cd kommandoen. Marker til og med *EN TEGNING SLUT og kør dette. Dette skulle gerne resultere i, at der kommer et Graph vindue med flot(!) tegning. I de næste linjer gemmer vi nu en kopi af grafen som hhv. pdf-fil, en png-fil og en wmf-fil ( dette virker kun under Windows). Alle har fornavnet tegning1 og efternavn (extension), der angiver grafik-typen. Kør disse linjer. Luk Stata og find tegningerne i Arbejdsfolder. 9

10 Ofte har man brug for at tilføje nye (afledte) variable til sit datasæt eller lave andre former for datamanagement. Dette kan også med fordel gøres i Stata. Øvelse 9 Tilføje nye variable til og rette fejl i et Stata datasæt BodyData1.dta indeholder informationer om køn, alder, højde og vægt for ca personer. Hvis vi senere skal bruge data til at studere fedme, har vi brug for BMI samt BMI inddelt i passende grupper. Kønnet er blot givet ved 1 eller 2, hvilket ikke er særligt klart. Endelig er der angivet en forkert vægt for personen med idnr 4013: den burde være 76 kg og ikke 760 kg. Denne fejl skal rettes, inden vi beregner BMI. Vi vil derfor nu lave et nyt datasæt, BodyData2.dta, baseret på BodyData1.dta. Dette vil vi også gøre i en do-fil for at dokumentere ændringen. Denne do-fil har fået et navn, Gen_BodyData2.do, så vi senere kan finde den fil, der bliver brugt til at lave (generere) den nye datafil. Åbn Gen_BodyData2.do og ret cd linjerne. Kig på linjerne, kør dem et par stykker af gangen, og læs hvad der står i Results. Der er nogle nye kommandoer: replace bliver brugt til at ændre en allerede eksisterende variabel. generate bliver brugt til at lave en ny variabel ved at regne på de, der allerede er i datasættet. egen kan ligeledes lave en ny variabel, men er noget mere avanceret. Her deler vi BMI op i grupper ud fra nogle velvalgte cutpoints (18.5, 25 og 30). tabstat er (endnu) en måde, vi kan lave en tabel med forskelligt indhold (stats). label define laver labels, der senere kan tilknyttes en variabel. label values tilknytter labels til en variabel. save gemmer det aktuelle datasæt under det valgte navn i den aktuelle folder; option replace tillader, at man overskriver, hvis dta-filen allerede findes. Som sagt er der mange aktive brugere af Stata. Nogle af disse laver nye funktioner/kommandoer til Stata, som andre brugere kan downloade og bruge. Du skal i næste øvelse hente en sådan kommando og se, hvor den bliver gemt på din computer. Øvelse 10 Hente procedurer lavet af andre brugere på nettet. I uge 10 i Epidemiologi og Biostatistik omtalte jeg kort Pearsons korrelationskoefficient. Beregning af sikkerhedsintervallet for denne er lidt kompliceret (se KS side 95-96). Det ville derfor være rart, hvis man kunne gøre det i Stata, men det kan man ikke umiddelbart! Men en bruger har lavet en kommando (en ado-fil), der kan. Udfør nedenstående ved at skrive i Command vinduet. 10

11 Åbn BodyData2.dta i Stata Beregn korrelationen mellem højde og vægt: corr hoejde vaegt Et estimat, men intet sikkerhedsinterval! Prøv at skrive corrci hoejde vaegt Dette bør give en rød fejlmeddelelse: unrecognized command: corrci. Med andre ord: Stata kender ikke (endnu) kommandoen corrci. Det er muligt i Stata at lede på nettet efter kommandoen. Dette kan fx gøres ved: findit corrci Dette åbner et vindue med resultaterne af søgningen. Øverst er to fund fra det, der hedder Stata Journal (SJ) SJ-10-4 og SJ-8-3. Den øverste er en opdatering af den nederste det er den øverste, vi vil bruge. Klik på linket pr0041_1 klik på click here to install i det nye vindue (bemærk, kendte vi navnet på pakken i forvejen, så kunne vi bare skrive net install pr0041_1 ) Nu skulle kommandoen være installeret og Viewer vinduet kan lukkes. Prøv igen med corrci hoejde vaegt Så fik vi også et sikkerhedsinterval!! Der er også kommet en hjælp til kommandoen help corrci Til slut vil vi lige se, hvor Stata har gemt de filer, du har hentet. Bemærk, dette kan være lidt forskelligt, alt efter hvordan man har installeret Stata. Kommandoen sysdir laver en liste over de forskellige foldere, Stata programmet bruger. Linjen (PLUS) viser den folder, hvor Stata gemmer de kommandoer, du henter fra nettet - ligesom du lige har gjort med corrci. 11

Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar

Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar Århus 6. februar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Øvelser Uge 2: 11. februar Til disse øvelser har I brug for fishoil1.dta, der indeholder data fra det fiskeolie forsøg vi så på ved

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Introduktion til brugen af Blackboards Content System

Introduktion til brugen af Blackboards Content System Introduktion til brugen af Blackboards Content System My Content -fanen Blackboards Content System er at opfatte som et online diskdrev, hvor du kan gemme alt dit materiale. Du tilgår det via My Content

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Introduktion til TI-Interactive!

Introduktion til TI-Interactive! Introduktion til TI-Interactive! TI-Interactive! er et program, som befinder sig i grænseområdet mellem almindelig tekstbehandling, regneark og egentlige tunge matematikprogrammer. Man kan gøre mange af

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Statistik kommandoer i Stata opdateret 16/3 2009 Erik Parner

Statistik kommandoer i Stata opdateret 16/3 2009 Erik Parner Statistik kommandoer i Stata opdateret 16/3 2009 Erik Parner Indledning... 1 Hukommelse... 1 Simple beskrivelser... 1 Data manipulation... 2 Estimation af proportioner... 2 Estimation af rater... 2 Estimation

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet

Danmarks Statistik. Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Danmarks Statistik Retningslinjerne for brug af Forskermaskiner Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed Datamanagement, nsb Version 1.0 2014 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Introduktion...

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sådan kommer du i gang med SAS Systemet

Sådan kommer du i gang med SAS Systemet Sådan kommer du i gang med SAS Systemet Indhold: Software Requirements for Windows VISTA Basic & Premium Installationsvejledning for SAS System Version 9.1 fra DVD Installationsvejledning for Enterprise

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Morten Frydenberg 14. marts 2006

Morten Frydenberg 14. marts 2006 Introduktion til Logistisk Regression Morten Frydenberg, Inst. f. Biostatistik 1 RESUME: 2 2. gang: 2006 Institut for Biostatistik, Århus Universitet MPH 1. studieår Specialmodul 4 Cand. San. uddannelsen

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling

Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling Vejledning til brug af i-bogen Biologi i udvikling I-bogen Biologi i udvikling er baseret på et system hvor lærerne har en lærerbog og eleverne hver deres personlige elevbog. En interessant konsekvens

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.

GeoGIS Graf Manual. Installation Side 1-1. 1. Installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll. Installation Side 1-1 1. Installation Vejledningen dækker både ny-installation samt opdatering af eksisterende installation. 1.1 Hent programinstallation GeoGIS Graf kan hentes på forsyning.ramboll.dk

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Øvelser til basalkursus, 2. uge

Øvelser til basalkursus, 2. uge Øvelser til basalkursus, 2. uge Opgave 1 Vi betragter igen Sundby95-materialet, og skal nu forbedre nogle af de ting, vi gjorde sidste gang. 1. Gå ind i ANALYST vha. Solutions/Analysis/Analyst. 2. Filen

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises.

Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Aktuelle dokumenter Aktuelle dokumenter på forsiden forsøges opdateret så de senest gældende dokumenter vises. Generalforsamlingsreferater Generalforsamlingsreferaterne er kopieret fra foreningens protokoller.

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Stolpediagrammer for kategoriske data med -catplot-

Stolpediagrammer for kategoriske data med -catplot- Stolpediagrammer for kategoriske data med -catplot- [Revideret 4. oktober 2013] Kim Mannemar Sønderskov Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet ks@ps.au.dk Denne note gennemgår, hvordan resultaterne

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Introduktion til PCIM version 9.07

Introduktion til PCIM version 9.07 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Lars Brømsøe Termansen 25. marts 2003 (UDKAST) Introduktion til PCIM version 9.07 Resumé: Papiret beskriver kort om den nye version af PCIM løsningsprogrammet.

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

R / RStudio. Intro til R / RStudio

R / RStudio. Intro til R / RStudio R / RStudio Intro til R / RStudio R R er et open source statstikprogram og programmeringssprog introduceret i 1993. Seneste version er 2.15.3 R kan downloades på www.r-project.org R er i udgangspunktet

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge

Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Kommentarer til øvelser i basalkursus, 2. uge Opgave 2. Vi betragter målinger af hjertevægt (i g) og total kropsvægt (målt i kg) for 10 normale mænd og 11 mænd med hjertesvigt. Målingerne er taget ved

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6

gembart. I et skriv og PDF dokumenter Hvordan 1. Åbn 2. Åbn åbnes. filen 1 af 6 PDF dokumenter Her kan du læse om: Hvordan man gør et PDF dokument skrivbart og efterfølgende gembart. Hvilken version af Adobe Readeren, derr er nødvendig for at mann kan skrive i og efterfølgende gemme

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab

Introduktion Indtastning Funktioner Scripts Optimering. Matlab - robert@math.aau.dk http://www.math.aau.dk/ robert/teaching/2010/matlab 9. august 2010 1/39 Disposition 1. Lidt om. 2. Basiskursus. 3. Opgaver. 4. Mere til basiskursus. 5. Opgaver. 2/39 MATLAB = MATrix

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Basal Statistik - SPSS

Basal Statistik - SPSS Faculty of Health Sciences Basal Statistik - SPSS Begreber. Parrede sammenligninger. Lene Theil Skovgaard 5. september 2017 1 / 16 APPENDIX med instruktioner til SPSS-analyse svarende til nogle af slides

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere