Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata"

Transkript

1 Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af data. Udover dette kan Stata bruges til datamanagement og til at lave grafer og andet. Stata har de sidste par år fået større og større udbredelse blandt forskere inden for mange områder. Dette skyldes, at det er rimeligt billigt, at Stata har en meget simpel licens politik (generelt ingen tidsbegrænsede licenser), og ikke mindst at Stata er utrolig hurtig til at introducere de nyeste analysemetoder. Endelig har Stata en meget aktiv brugergruppe, der udvikler nye programtilføjelser, som kan downloades og bruges gratis af alle, der har Stata. Hvad adskiller Stata fra programmer som fx Word og Excel? Word og Excel er programmer, hvor man kun har én type filer, som programmerne kan arbejde med (henholdsvis Excel regneark med endelsen.xls/.xlsx og Word dokumenter,.doc/.docx). Helt så enkelt er det ikke med Stata, som er et program, der arbejder med flere forskellige typer filer. Stata arbejder med følgende typer filer (bl.a.): 1. Data filer (har endelsen.dta i filnavnet). Disse indeholder data i et rektangulært format. Typisk vil hver række svare til en person/patient/fødsel, mens man i søjlerne har information om disse enheder (observationer). 2. Kommando-filer som man kalder do-filer (.do) det er alene disse filer, som brugerne (jer!) skal skrive, idet de indeholder opskriften på, hvordan alle andre filer skal hentes ind, behandles og gemmes. Disse filer indeholder de kommandoer/ordrer, som man vil udføre på en datafil. 3. log-filer (.log eller.scml), der indeholder resultatet af de beregninger, Stata har udført på baggrund af en do-fil. Udover disse filtyper findes der to andre: 4. Programmer, som kan køres inde i Stata som kommandoer. Disse kaldes ado-filer (.ado). Nogle af disse er lavet af Stata Corp (firmaet bag Stata), men mange er lavet af brugere og kan hentes gratis ned fra nettet. 5. Stata graf-filer (.gph), der indeholder grafer lavet af Stata. Disse filer kan kun læses af Stata. Hvor kan I læse om brug af Stata? Der er fem steder, hvor I kan søge hjælp, når I bruger Stata (prioriteret rækkefølge): 1

2 1. ISHR (Introduction to Stata for Health Researchers, 3rd Ed.). Det meste af det, du vil lære i dag, er beskrevet kapitel 1 og 2 i ISHR. Bemærk: ISHR er skrevet til Stata version 11. Der er sket nogle ændringer af Stata fra version 11 til 13, men de fleste har ingen betydning for dette kursus, se ISHR3 and Stata 12_13.pdf, som ligger under Stata på Blackboard. Opsætningen af vinduerne i Stata er dog ændret noget, se øvelse Statas simple hjælpefunktion. Bruges ved enten at klikke sig frem i Help menuen i Stata eller ved at skrive help i Stata s Command-vindue det sidste er oftest det letteste, fx help ttest. 3. Statas pdf dokumentation. Med installationen af Stata får man automatisk, hvad der svarer til en hyldemeter manualer som pdf dokumenter. Man kan tilgå alle disse manualer ved at klikke Help > PDF Documentation eller ved at klikke videre i den simple hjælpefunktion. 4. Dine undervisere. 5. Nettet. Der findes mange hjemmesider, hvor man kan finde hjælp til Stata, fx og Der findes også nogle sider, der indeholder egentlige introduktionskurser til Stata. Stata et program, der kan en hel masse ting, og vi vil kun komme ind på en lille del på dette kursus. Den samlede dokumentation i pdf-form, der følger med Stata er enorm. Her er papirudgaven til version 12 på min reol (bemærk, at jeg ikke har læst alle bøgerne): 2

3 Hvordan starter og afslutter man Stata? Stata kan startes på (mindst) tre forskellige måder: Ved at starte Stata programmet (som man gør med andre programmer), ved at dobbeltklikke på en Stata data-fil eller ved at dobbeltklikke på en Stata do-fil. Under Windows kan man have flere Stata sessioner kørende samtidigt, dvs. hver gang du klikker på en do-fil eller en Stata data fil, starter der en ny session. Under MAC-OS kan man kun have en Stata session kørende ad gangen (hvis man da ikke bruger Ninja-tricks ). Stata kan lukkes som andre programmer ved at klikke på krydset (under MAC-OS vil dette ikke lukke Stata men blot dokke /minimere Stata, +q vil lukke Stata). Udover dette kan man lukke Stata ved at skrive exit (eller exit, clear) i Command vinduet. Øvelse 1 Stata hjælp Start Stata. Vi vil nu søge hjælp om Stata kommandoen summarize. Find Command vinduet og skriv help summarize i dette. Nu skulle du få åbnet et nyt vindue, der beskriver kommandoen summarize. Kig lidt på det, der står i vinduet men tag det roligt, du vil endnu ikke kunne forstå det hele. Øverst i vinduet står der [R] summarize. Dobbeltklik på dette link. Du skulle nu få åbnet pdf-dokumentationen, som er noget mere omfattende. Kig lidt på det, der står i vinduet igen: tag det roligt, du vil endnu ikke kunne forstå det hele. Slå summarize op i ISHR på side 123. Kig også på side Øvelse 2 Statas vinduer Vi vil nu finde information om de forskellige vinduer og ikoner i Stata 12. Skriv help gs i Command-vinduet. Under 2 The Stata user interface klik på linket [GSW], hvis du bruger Windows-pc, alternativt på [GSM], hvis du bruger en Mac. Læs/skim afsnittene The windows, The toolbar, The Command window og The Results window. På side 97 eller 95 starter kapitel 13 Using the Do-file Editor -- automating Stata. Skim dette. Du ved nu, hvor du kan finde lidt hjælp om de mange vinduer I Stata. 3

4 Når man arbejder med Stata (og andre programmer), er det vigtigt at vide, hvor de filer ligger, som programmet arbejder med. I har sikkert forskellige systemer, I bruger til at holde orden i jeres mange forskellige filer. Dette vil vi for så vidt ikke blande os i her på kurset, men vi forventer, at I altid ved, hvor en konkret fil ligger på jeres PC/Mac! Beslut placering og navn for den folder, du ønsker at bruge i forbindelse med disse øvelser! Denne folder vil vi i det følgende kalde Arbejdsfolder jeg har selv valgt en folder, der hedder StataIntro under documents. Download følgende filer fra AULA/Stata til Arbejdsfolder: lung.dta Intro1.do Intro2.do BodyData1.dta Gen_Bodydata2.do Øvelse 3 Find stien til Arbejdsfolder Dobbeltklik på lung.dta dette skulle gerne få Stata til at åbne. Hvis ikke, så bed om hjælp! Læs, hvad der står i Results vinduet. Nederst bør der stå en linje, der ser nogenlunde således ud (Windows):. use C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\lung.dta og sådan på en Mac:. use /Users/BiostatMac/Documents/StataIntro/lung.dta Det, der står før lung.dta, er stien til Arbejdsfolder, dvs dens fulde navn. I eksemplerne ovenfor er det Windows: C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\ Mac: /Users/BiostatMac/Documents/StataIntro/ Navnet på denne sti har du brug for, når du skal arbejde i Stata. Det kan godt betale sig at kopiere denne sti du får brug for den lige om lidt! (Hvis du på et tidspunkt er i tvivl om hvor Stata arbejder, så kan du bruge kommandoen pwd eller se nederst til venstre i Stata vinduet.) Nu er det tid til at se lidt på, hvad Stata kan. Som første eksempel ser vi på det lille datasæt (lung.dta) med lungefunktion og højde, som vi brugte til øvelserne den 17. april 2013 i Epidemiologi og Biostatistik. 4

5 Øvelse 4 - Lidt om hvad Stata kan Åbn Stata. Vi vil nu udføre nogle kommandoer i Stata ved at skrive dem i Command vinduet og trykke på Return/Entertasten. Først skal du angive, hvor du vil arbejde ved at skrive cd Arbejdsfolder fx : cd C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\ Dernæst åbner du lung.dta ved at skrive use lung.dta, clear For at få et hurtigt overblik over data: summarize Lidt mere detaljeret information om højden (variablen height) fås ved at angive denne variabel og tilføje optionen detail: summarize height, detail Informationer om køn findes i variablen sex. Dette er en kategorisk variabel, så her vil gennemsnit og percentiler ikke give mening (overvej hvorfor!). En lille tabel vil selvfølgelig være bedre tab1 sex Selvom tabellen skriver female og male, så antager variablen sex reelt værdierne 1 eller 2, men der er knyttet labels til disse (vi vil vende tilbage til labels senere). Dette kan ses ved at skrive codebook sex Her kan vi se, at for kvinder har sex værdien 1, og for mænd har sex værdien 2. Lad os udnytte dette til at få lidt informationer om højde og PEFR for kvinderne: summarize height PEFR if sex == 1 Den sidste del (if sex==1) angiver, at vi kun vil have informationerne, hvis sex er lig 1 (dvs. for kvinder). Bemærk, at man her skal skrive == for at vise, at der er tale om et såkaldt logisk lighedstegn, hvor vi sammenligner venstre og højre side for at finde ud af, om udsagnet er sandt eller falsk for hver observation. Hvis man kun vil se på mændene, skriver man tilsvarende: summarize height PEFR if sex == 2 Vi kan få sikkerhedsintervallerne for middel PEFR for mænd og kvinder med kommandoerne ci PEFR if sex==1 ci PEFR if sex==2 Af ovenstående kan vi finde forskellen i PEFR for kvinder i forhold til mænd: ˆ δ = ˆ µ ˆ µ = = female male ( δ ) ( µ female ) ( µ male ) 2 2 ˆ 2 2 ˆ ˆ se = se + se = + = Approx95% CI : ± 1.96i11.16 = ( 116; 72) Vi kan også teste hypotesen om ingen forskel ved det approksimative test: ˆ δ z = = = 8.43 p < se ˆ δ ( ) I Stata kan vi meget let lave denne sammenligning under antagelse af normalfordelte data, baseret på t- fordelingen: ttest PEFR, by(sex) 5

6 Vi bruger her option by(sex) til at angive, at vi ønsker at sammenligne to grupper, som de er angivet ved i variablen sex. I outputtet ses et summary for mænd og kvinder samt en beskrivelse af forskellen i linjen diff (spring over linjen combined, som typisk er irrelevant). Teststørrelsen for hypotesen om ingen forskel mellem de to køn findes under tabellen, og vi aflæser t = og den tilhørende p-værdi som Pr( T > t ) = VI vil også gerne lave nogle tegninger af data. Vi kan starte med et histogram over PEFR: histogram PEFR Eller endnu bedre kan vi opdele på køn (her i samme tegning ved brug af by(sex)): histogram PEFR, by(sex) Man kan supplere med normalfordelingskurver ved at tilføje option normal: histogram PEFR, by(sex) normal Lad os se på sammenhængen mellem højde og PEFR. En tegning vil være en god start: scatter PEFR height Igen opdelt på køn scatter PEFR height, by(sex) Vi kan også få Stata til at lave en lineær regression af PEFR på højde her blandt mændene: regress PEFR height if sex == 2 hvoraf vi kan aflæse, at den estimerede linje for mændene er givet ved PEFR = i højde mens vi for kvinderne får PEFR = i højde, jf: regress PEFR height if sex == 1 Luk Stata ved at skrive exit Øvelse 5 Stata data filer:.dta-filer Åbn Stata og datasættet lung.dta. Der er tre måde, hvorved man kan se direkte på data: man kan browse (se, men ikke ændre), list (data bliver listet op i Results vinduet) eller edit (se, og med mulighed for at ændre). Generelt bør man nøjes med at browse eller liste, så man ikke fejlagtigt kommer til at ændre data. Vi vil starte med at browse: browse I det nye vindue kan vi til venstre se data. I søjlerne ser vi henholdsvis nummeret på personen, køn, højde, PEFR og VC (et andet mål for lungefunktion). Der er en række for hver person. I undervinduet Variables kan vi vælge, hvilke variable vi vil se. I undervinduet Properties kan vi se informationer om den enkelte variabel og data. 6

7 Man kan også vælge kun at se på nogle enkelte variable og kun for en delmængde af personer, så for fx at se køn, højde og PEFR for alle, der er højere end 170: browse sex height PEFR if height > 170 Eller alternativt, alle observationer i linjerne 3 til 10 ved brug af browse sex height PEFR in 3/10 Som sagt kan man også få listet data i Results vinduet list Stata vil skrive --more--, når skærmen er fuld. Tryk på mellemrumstasten for at fortsætte. For at liste udvalgte variable og personer list sex height PEFR if height > 170 Vi husker, at sex faktisk er gemt som 1 (kvinder) og 2 (mænd). Hvis man vil se data uden disse labels kan man tilføje options nolabel til browse eller list list sex height PEFR in 3/10, nolabel Vi vil nu ændre i data vha. af dataeditoren. (Dette er noget, vi i øvrigt kraftigt advarer imod at gøre, da alle rettelser normalt skal være dokumenterede, se øvelse 9). edit Vi vil nu ændre højden for person nr. 3 fra 163cm til 210cm ved at dobbeltklikke på cellen og skrive 210 i stedet for 163. Afslut ved at trykke på Return-tasten. Luk derefter data-editor vinduet. Læs, hvad der nu står i Results vinduet. Vi vil nu lukke Stata ved at skrive exit Stata burde nu skrive no; data in memory would be lost (med rødt). Dette betyder, at Stata godt ved, at der er blevet ændret i data. Hvis man ikke ønsker at gemme ændringerne, kan man skrive exit, clear Hvis man derimod ønsker at gemme de ændrede data i en ny Stata data fil med et andet navn, fx lung1.dta, så skriver man: save lung1.dta Nu vil vi se på en Stata do-fil. Øvelse 6 Stata program filer:.do-filer Dobbeltklik på Intro1.do i din Arbejdsfolder. Stata skulle nu starte op med Intro1.do åbnet i Do-file Editor. 7

8 I Do-file Editoren kan du både editere do-filer og køre (dette hedder do i Stata) hele eller dele af do-filer. Kig lidt på do-filen. Den indeholder alle de kommandoer, som du brugte i øvelse 4. Derudover er der tilføjet nogle kommentarer det er de linjer, der starter med *. Kommentarlinjerne bliver ikke udført af Stata, når du kører filen, men de er nyttige til at huske og beskrive, hvad programmet egentlig laver, og hvad formålet med det er. Start med at rette cd C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\, så den stemmer med din Arbejdsfolder. Gem den rettede fil, som du plejer at gøre, når du bruger andre programmer (fx Ctrl+s eller +s). Marker de første 24 linjer (til og med * middel PEFR for kvinder og mænd ). Disse 24 linjer køres nu ved at trykke på Ctrl+d ( Mac: +SHIFT+d) eller ved at klikke på do-knappen,, yderst til højre, øverst i vinduet. Bemærk, at du nu har kørt alle de markerede kommandoer, og resultaterne står i Results vinduet i Stata. Man kan også køre en enkelt linie: marker linie 22: ci PEFR if sex == 1 og tryk Ctrl-d Hvis man vil køre hele filen fra start til slut, så skal man blot undlade at markere noget, og så trykke på Ctrl+d eller. Prøv dette. Selv om man i Stata kan klikke sig frem via menuer eller udføre kommandoer ved at skrive dem i Command vinduet, vil vi på kurset for det meste bruge do-filer. Typisk vil man skrive en ny kommando i den do-fil, man arbejder på, markere den og trykke Ctrl+d ( +SHIFT+d) for at køre den. Hvis der er en fejl i kommandoen, eller hvis den ikke gør det, man havde regnet med, så må man ændre kommandoen, indtil den er ok. Derefter kan man gå videre med næste kommandolinje. Man kan som i andre programmer også copy/paste dele af do-filen, hvis man har brug for dette. På denne måde vil man ende med en do-fil, der fungerer fra start til slut, og man kan til slut køre hele do-filen for at få et output, der ikke indeholder fejlmeldinger dette kræver ofte en del forsøg undervejs! Do-filer bestemmer således, hvad Stata skal lave, og outputtet ender i Results vinduet og tegningerne i et Graph vindue (der hele tiden ændrer sig). Men vi har brug for at kunne gemme resultaterne samt tegningerne til senere brug. Vi vil først se på hvordan man gemmer det, der bliver skrevet i Results vinduet. Vi vil her på kurset kun bruge.log filer, der er almindelig tekst-filer helt uden formatering (såkaldte ASCII- filer), der kan læses af andre, ret simple programmer (såkaldte text editors). Det er en god ide at give log-filen det samme fornavn som den do-fil, den passer sammen med, fx så resultater fra do-filen Intro1.do gemmes i en log-fil med navnet Intro1.log. 8

9 Øvelse 7 Stata resultatfiler:.log-filer Åbn Intro1.do igen. Husk at sikre dig, at cd kommandoen henviser til din Arbejdsfolder. Vi vil nu sørge for, at alt der bliver skrevet i Results vinduet, bliver gemt i en log-fil, der hedder Intro1.log. Indsæt to nye linier efter cd-linien: capture log close log using Intro1.log, text replace Den første linie sikrer, at man starter på en ny log-fil (er der en allerede igangværende log-fil, lukkes den). Den anden starter log-filen, som overskriver Intro1.log, hvis den allerede eksisterer. For at lukke log-filen samt sikre, at log-filen bliver gemt, afsluttes do-filen med: log close Gør dette og kør hele do-filen. De sidste linier i Results vinduet skulle nu ligne disse:. log close name: <unnamed> log: C:\Users\morten.BIOSTAT\Documents\StataIntro\Intro1.log log type: text closed on: 25 Jan 2012, 13:07: Man kan åbne log-filen i Stata vha. Statas viewer. Skriv view Intro1.log i Command vinduet. Udenfor Stata kan log-filen læses ved brug af fx Notepad (Windows). Prøv dette. Som du har set, så kan man lave fine tegninger i Stata. Disse kan man også have lyst til at gemme, så man senere kan sætte dem ind fx i et Word dokument. Stata kan gemme (eksportere) grafer i mange forskellige formater. Vi vil her på kurset bruge png (Portable Network Graphics) formatet. Øvelse 8 Export af Stata grafer Åbn Intro2.do i Stata og ret cd kommandoen. Marker til og med *EN TEGNING SLUT og kør dette. Dette skulle gerne resultere i, at der kommer et Graph vindue med flot(!) tegning. I de næste linjer gemmer vi nu en kopi af grafen som hhv. pdf-fil, en png-fil og en wmf-fil ( dette virker kun under Windows). Alle har fornavnet tegning1 og efternavn (extension), der angiver grafik-typen. Kør disse linjer. Luk Stata og find tegningerne i Arbejdsfolder. 9

10 Ofte har man brug for at tilføje nye (afledte) variable til sit datasæt eller lave andre former for datamanagement. Dette kan også med fordel gøres i Stata. Øvelse 9 Tilføje nye variable til og rette fejl i et Stata datasæt BodyData1.dta indeholder informationer om køn, alder, højde og vægt for ca personer. Hvis vi senere skal bruge data til at studere fedme, har vi brug for BMI samt BMI inddelt i passende grupper. Kønnet er blot givet ved 1 eller 2, hvilket ikke er særligt klart. Endelig er der angivet en forkert vægt for personen med idnr 4013: den burde være 76 kg og ikke 760 kg. Denne fejl skal rettes, inden vi beregner BMI. Vi vil derfor nu lave et nyt datasæt, BodyData2.dta, baseret på BodyData1.dta. Dette vil vi også gøre i en do-fil for at dokumentere ændringen. Denne do-fil har fået et navn, Gen_BodyData2.do, så vi senere kan finde den fil, der bliver brugt til at lave (generere) den nye datafil. Åbn Gen_BodyData2.do og ret cd linjerne. Kig på linjerne, kør dem et par stykker af gangen, og læs hvad der står i Results. Der er nogle nye kommandoer: replace bliver brugt til at ændre en allerede eksisterende variabel. generate bliver brugt til at lave en ny variabel ved at regne på de, der allerede er i datasættet. egen kan ligeledes lave en ny variabel, men er noget mere avanceret. Her deler vi BMI op i grupper ud fra nogle velvalgte cutpoints (18.5, 25 og 30). tabstat er (endnu) en måde, vi kan lave en tabel med forskelligt indhold (stats). label define laver labels, der senere kan tilknyttes en variabel. label values tilknytter labels til en variabel. save gemmer det aktuelle datasæt under det valgte navn i den aktuelle folder; option replace tillader, at man overskriver, hvis dta-filen allerede findes. Som sagt er der mange aktive brugere af Stata. Nogle af disse laver nye funktioner/kommandoer til Stata, som andre brugere kan downloade og bruge. Du skal i næste øvelse hente en sådan kommando og se, hvor den bliver gemt på din computer. Øvelse 10 Hente procedurer lavet af andre brugere på nettet. I uge 10 i Epidemiologi og Biostatistik omtalte jeg kort Pearsons korrelationskoefficient. Beregning af sikkerhedsintervallet for denne er lidt kompliceret (se KS side 95-96). Det ville derfor være rart, hvis man kunne gøre det i Stata, men det kan man ikke umiddelbart! Men en bruger har lavet en kommando (en ado-fil), der kan. Udfør nedenstående ved at skrive i Command vinduet. 10

11 Åbn BodyData2.dta i Stata Beregn korrelationen mellem højde og vægt: corr hoejde vaegt Et estimat, men intet sikkerhedsinterval! Prøv at skrive corrci hoejde vaegt Dette bør give en rød fejlmeddelelse: unrecognized command: corrci. Med andre ord: Stata kender ikke (endnu) kommandoen corrci. Det er muligt i Stata at lede på nettet efter kommandoen. Dette kan fx gøres ved: findit corrci Dette åbner et vindue med resultaterne af søgningen. Øverst er to fund fra det, der hedder Stata Journal (SJ) SJ-10-4 og SJ-8-3. Den øverste er en opdatering af den nederste det er den øverste, vi vil bruge. Klik på linket pr0041_1 klik på click here to install i det nye vindue (bemærk, kendte vi navnet på pakken i forvejen, så kunne vi bare skrive net install pr0041_1 ) Nu skulle kommandoen være installeret og Viewer vinduet kan lukkes. Prøv igen med corrci hoejde vaegt Så fik vi også et sikkerhedsinterval!! Der er også kommet en hjælp til kommandoen help corrci Til slut vil vi lige se, hvor Stata har gemt de filer, du har hentet. Bemærk, dette kan være lidt forskelligt, alt efter hvordan man har installeret Stata. Kommandoen sysdir laver en liste over de forskellige foldere, Stata programmet bruger. Linjen (PLUS) viser den folder, hvor Stata gemmer de kommandoer, du henter fra nettet - ligesom du lige har gjort med corrci. 11

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Stata- Introduktion 3. udgave 2000 (13.sept 2000)

Stata- Introduktion 3. udgave 2000 (13.sept 2000) Stata-Introduktion -> xi: logistic test sr5a if sportn == 1 Logit estimates Number of obs = 240 LR chi2(1) = 14.89 Prob > chi2 = 0.0001 Log likelihood = -157.02989 Pseudo R2 = 0.0453 ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk

Citation for published version (APA): Dejgaard, T. E. (2011). Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Aalborg Universitet Forberedelsesmateriale til kursus i surveybank.aau.dk Dejgaard, Thomas Engel Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere