NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar 2012. Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar Godt kæmpet op til og under genbesøget! Akkrediteret uden bemærkninger! Det var en positiv indstilling til akkrediteringsstatus, de to eksterne surveyors fra IKAS kom med efter genbesøget på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter onsdag. Ikke kun fra os, men også fra de sundhedsfaglige kvalitetseksperter, er der skulderklap for arbejdet med kvalitet i hverdagen. Lokale kvalitetskoordinatorer i de tre centre har været på en stor opgave med det målrettede arbejde frem mod genbesøget. Der har været sat fokus på medicinering, kontaktpersonordning, brand- og hjertestopundervisning mv. Helt generelt har DDKM og e-dok været på dagsordenen mere end almindeligt. Kvalitetsarbejdet er en integreret del af vores arbejde på hospitalerne, men nu krævede det en ekstra indsats i en periode. Det har I ydet, og det efterlader os i en gunstig situation, når IKAS skal vurdere surveyornes indstilling. Nu venter vi spændt på den endelig tilbagemelding formentlig i løbet af februar. RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter indstillet til Akkrediteret uden bemærkninger Onsdag den 11. januar var der fokuseret genbesøg fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter, og da dagen var omme, var surveyornes indstilling klar: Akkrediteret - uden bemærkninger. De to surveyors, Hanne Rytter og Hans Christian Thyregod, havde et stramt program - og de kom også vidt omkring. Fokus var særligt på de områder, som ved det eksterne survey i maj 2011 havde givet anledning til bemærkninger, blandt andet omkring medicinordination og -opbevaring, brand- og hjertestopundervisning, beredskabsplan og kompetenceudvikling. Ledende surveyor Hanne Rytter var i Silkeborg hele dagen og besøgte klar til genbesøg blandt andet Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K2, Dagkirurgisk Afsnit, Intensivt Afsnit, Medicinsk Afsnit M3, Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Operationsgangen. Hans Christian Thyregod tilbragte formiddagen i Hammel, hvor han fik en introduktion fra centerledelsen og desuden var omkring H10 og Klinik for Tidlig Neurorehabilitering. Om eftermiddagen var han i Silkeborg, blandt onsdag den 11. januar 2012 andet på Medicinsk Afsnit M1 og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K1. Og da de to surveyors sidst på eftermiddagen gav deres tilbagemelding til hospitalsledelsen og alle andre, der var mødt frem, var konklusionen da også klar; nemlig at de ikke på deres vej rundt var stødt på noget, der gav anledning til bemærkninger - og derfor vil indstille til Akkrediteringsnævnet, at hospitalerne bliver Akkrediteret - uden bemærkninger. Hanne Rytter var også ledende surveyor ved det eksterne survey sidste år i maj, og hun fremhævede netop den store udvikling og forbedring, som hun oplevede, at der var sket siden da. Cheflæge Christian Møller-Nielsen sagde efter tilbagemeldingen tak til de to surveyorer - både for besøget og for indstillingen - og til medarbejderne på de to hospitaler for den store indsats med at give kvaliteten et løft. Efter behandling i Akkrediteringsnævnet vil hospitalerne sandsynligvis modtage den endelige akkrediteringsstatus i løbet af februar. Surveyor Hans Christian Thyregod mødte røntgen-giraffen i Hammel. Ledende overlæge Merete Stubkjær forklarede brugen. Surveyor Hanne Rytter kigger forbi rummet ved CT-scannerne, hvor radiograf Birgitte Hornbæk Kristensen viser instrukser frem. Læs meget mere fra genbesøget i AkkrediteringsNyt 12/1 og på intranet. Her er der også flere billeder. side 1 / 7

2 Dagkirurgi Viborg åbnede officielt i mandags Mandag den 9. januar indviede Anæstesi- og Operationsafdelingen officielt Dagkirurgi Viborg. De mange fremmødte kolleger indikerede, at det er noget særligt, der nok blev indviet i dag, men reelt åbnede for patienter den 2. januar. Forventningen er, at ca. 280 patienter hver uge kommer gennem Dagkirurgi Viborg. Stort set alle specialer på hospitalet sender patienter til Dagkirurgi Viborg i forbindelse med omlægning til flere ambulante forløb. Region Midtjylland har bidraget med midler til ombygningen til Dagkirurgi Viborg. Afsnittet har foruden hvilerum med plads til 14 observationspatienter ad gangen skabt plads til samtalerum, omklædningsrum, omklædningsskabe, venterum, blok-rum til blokade-lægning mv. - Det er ambitiøse mål, vi har sat os for Vi skal levere endnu mere aktivitet for de penge, vi har til rådighed, og i den forbindelse spiller Dagkirurgi Viborg en helt særlig rolle. Det er et langt, sejt træk at omlægge fra indlæggelse til ambulant og planlagt behandling. Men med Dagkirurgi Viborg viser vi, at vi vil tage det seje træk, sagde hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Siden 1. april har der været arbejdet med planerne om Dagkirurgi Viborg. RH Kjellerup med den dagkirurgiske specialfunktion lukkede i sommeren 2010, og siden da har der manglet plads og rammer til en velfungerende dagkirurgi på RH Viborg. Rammerne til Dagkirurgi Viborg kom - omend uønsket - da den nu tidligere Øre-, Næse og Halsafdeling i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan flyttede til RH Holstebro og blot efterlod en ØNH-fællesfunktion i Viborg. Dagkirurgien er nytænkning i indretning og af patientforløb på en måde, så patienterne undgår unødvendig sygeliggørelse, og så patienterne kan komme hjem hurtigst muligt uden unødvendig indlæggelse. - Der er både en faglig og en økonomisk interesse i omorganisering. Det er i høj grad en anderledes måde at arbejde med patienterne på, og vi regner med, at vi kan have procent af patienterne i dagkirurgi. Men det kræver også rammerne, og der er vi godt på vej, sagde oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen ved indvielsen. Dagkirurgi Viborg er allerede i gang med at blive ombygget. Ved indgangen på 5. etage bliver der skabt et tjek-in - sted direkte fra trafikcentret. Her kan patienterne henvende sig, og når det sker, varsler sekretæren den relevante sygeplejerske på Dagkirurgi Viborg via nursefinder. Læs mere og se flere billeder fra Dagkirurgi Viborg på intranet. Hospitalsenhed Midt får fælles indgang til e-dok Mandag den 16. januar sammenlægges e-dok fra RH Silkeborg, Hammel med RH Viborg, Skive, så der nu bliver en ny fælles indgang - HE Midt. Den nye dokumentsamling indeholder indtil videre hospitalernes kendte e-doksamlinger. Man skal fortsat anvende den dokumentsamling, som tilhører den e-dok afdeling, man er ansat i. Nogle afdelinger er fusioneret eller på anden vis omorganiseret, og derfor vil der for nogle afdelingers vedkommende nu også være en ekstra dokumentsamling. Hvis man fx var ansat i den nu tidligere Radiologisk Afdeling eller Medicinsk Afdeling i Silkeborg, er man nu ansat i Diagnostisk Center. Det betyder, at man fortsat refererer til Radiologisk Afdelings eller Medicinsk Afdelings dokumenter, men også til Diagnostisk Centers. På sigt bliver den nye samling udbygget - også med fx fælles organisatoriske dokumenter for Diagnostisk Center. De nye samlinger vil fra starten være tomme. Men efterhånden som man i afdelingen/centret får udformet nye fælles dokumenter, vil den nye samling indeholde dem, og dokumenterne i de gamle samlinger vil i samme takt gøres historiske. Samme praksis vil der være for hospitalernes fællesdokumenter. E-Dok-superbrugerne er orienteret om forandringer og fx om, at de nye fællesdokumenter for HE Midt senest skal være klar et år før næste akkreditering, dvs. forår Spørgsmål i forbindelse med den nye HE Midt-indgang til e-dok kan rettes til projektleder Ane Mette Sejer fra Kvalitet & Forskning ) side 2 / 7

3 Politikerne drøfter center for klassisk neurologi på RH Viborg Sagen om den fremtidige drift og arbejdsdeling mellem de tre neurologiske afdelinger på hospitalerne i Viborg, Aarhus og Holstebro behandles i regionens forretningsudvalg 17. januar og i regionsrådet 25. januar. I omstillingsplanen fra 2011 besluttede regionsrådet, at det neurologiske område skulle bidrage med 20 mio. kroner i den samlede regionsøkonomi. Første skridt tog regionsrådet i oktober 2011 med beslutningen om at centralisere og optimere behandlingen af akut apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) - en beslutning, som lukker det akutte apopleksiafsnit på Regionshospitalet Viborg 1. maj Regionsrådet pointerede samtidig, at der fortsat skal være tre bæredygtige neurologiske afdelinger - og at den klassiske neurologi skal styrkes i Viborg i det interne samarbejde de tre afdelinger imellem. Region Midtjyllands direktion indstiller, at Neurologisk Afdeling på RH Viborg skal udvikle sig til en enhed med fokus på neurorehabilitering i samspil og samarbejde med RH Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og neurorehabiliteringsfunktionen på RH Skive. Herudover skal Neurologisk Afdeling på RH Viborg have flere opgaver og regionsfunktioner, så den kan udvikle sig til et center for klassisk neurologi - noget, der for flere regionsfunktioners vedkommende kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse. Det betyder, at Neurologisk Afdeling får regionsfunktioner inden for hovedpinesygdomme, multipel (dissemineret) sklerose og bevægeforstyrrelser. Herudover skal der arbejdes videre med at etablere rehabiliteringstilbud på RH Skive for de sværeste Parkinsonpatienter og patienter med hjernekræft. Endelig kan det komme på tale at oprette et nyt regionalt tværfagligt smertecenter i Viborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Der lægges op til, at der arbejdes med at vende den neurologiske patientstrøm fra Silkeborg Kommune mod Viborg i stedet for mod Aarhus samt at hjemtage patienter fra privathospitaler. Men da en del af grundlaget for omlægningen går på at behandle flere patienter ambulant i stedet for under indlæggelse, genvinder RH Viborg ikke samtlige 14 apopleksisenge, der nedlægges, men en til tre senge. Se sagsfremstillingen til forretningsudvalget den 17. januar (punkt 2) på Region Midtjyllands hjemmeside. It-servicen er under lup Hospitalsledelsen, Sundheds-It (Viborg og Silkeborg) og andre i HE Midt har for øjeblikket et skærpet blik på de it-udfordringer, der eksisterer efter overgangen til Region Midtjyllands centrale it-support. Der er en systematisk indsamling af eksempler igang i forhold til at dokumentere de vanskeligheder, klinikerne oplever i hverdagen. Ventetider og serviceniveau fra regionens IT- Service Desk i Horsens har været kritiseret. Herudover er der bl.a. også uløste problemstillinger i forhold til MidtEPJ samt funktionaliteter og service i den forbindelse. De indsamlede data skal drøftes senere på måneden, når der er møde mellem RM-It og Hospitalsenhed Midt. For godt halvanden måned siden lukkede den lokale it-afdeling på RH Viborg/RH Skive, mens RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter overgik til den centrale it-service, da MidtEPJ blev udrullet den 1. marts Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - nyt afsnit 16/1 I løbet af 2011 var den regionale TV2-station TV/MIDT-VEST på mange optagelser forskellige steder på RH Viborg. Målet var en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Optagelserne munder ud i 10 afsnit af serien, som tv-stationen har døbt Sygehuset. Første afsnit blev sendt på TV/MIDT-VEST mandag den 9. januar kl Næste afsnit sendes på mandag den 16. januar. Det handler bl.a. om besøg på Forskningscenter Foulum, hvor der øves kikkertoperation på gris - og forskning på RH Viborg i trykbølgebehandling af impotente mænd. Specialeansvarlig overlæge, urolog Lars Lund og medicinstuderende Ditte V. Pedersen er blandt de medvirkende. Se Sygehuset - afsnit 1 fra Akutafdeling A24 og Hospitalsvisitationen - link fra hjemmesiden. NB: Tv-holdet fra TV/MIDT-VEST er på RH Viborg i dagtid tirsdag den 17. januar for at lave optagelser ved trafikcentret. side 3 / 7

4 Forskningskroner uddelt fra HE Midts Forskningspulje 2011 Hospitalsledelsen har netop fordelt kr. fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje for Uddelingen er foretaget efter indstilling fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg, der består af en gruppe professorer, kliniske forskningslektorer og forskningsoverlæger fra forskellige dele af hospitalsenheden. Syv forskningsprojekter blev tilgodeset: Ph.d.-studerende,lægeNiklas Blach Rossen, Diagnostisk Center Overlæge Klavs Würgler Hansen, Diagnostisk Center Ph.d.-studerende, sygeplejerske Marie Dahl Thomsen, Karkirurgisk Afdeling, Viborg Reservelæge Anne-Cathrine Finnemann Ismail, Børneafdelingen Fysioterapeut Camilla Bierring Lundquist, Fysio- og Ergoterapien, Viborg Ph.d.-studerende, læge Steffen Bank, Medicinsk Afdeling Reservelæge Christian Høyer, Klinisk Fysiologisk Afdeling Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 19 projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer. Læs mere om de syv forskningsprojekter, der fik støtte (intranet). Indsend abstracts til Forskningens Dag i HE Midt Alle hospitalsenhedens forskningsaktive opfordres til at indsende abstract til præsentation på Forskningens Dag den 19. april Blandt de indkomne abstracts vil 8-10 præsentationer blive udvalgt til mundtlig præsentation. De udvalgte præsentationer skal vise mangfoldigheden af forskningen og udvælges tillige på basis af originalitet og kvalitet. Forsøget/undersøgelsen bør være af nyere dato, men tidligere fremlæggelse ved andre møder er ingen hindring. Accepterede abstracts, som ikke udvælges til mundtlig præsentation, præsenteres som posters. Abstracts skal være indsendt senest den 20. februar Læs hvordan på intranet. Forskningens Dag i HEospitalsenhed Midt holdes torsdag den 19. april. Dagens efter, fredag den 20. april, holdes Forskningens Døgn (nationalt tiltag). Planen er, at fx posterudstilling kan blive stående fra torsdag den 19. april til og med fredag den 20. april. Læs mere om forskning i HE Midt. Fødsler er NIP s nye hjertebarn Kvaliteten af fødselshjælpen er nyt indsatsområde for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Fra 9. januar kan både brugere og professionelle hente kommenterede årlige audit-rapporter om, hvordan alle landets fødesteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). Den første NIP-rapport om fødsler dækker perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 og er netop offentliggjort på sundhedsportalen (se Kvalitet i behandlingen af fødende). I den første rapport klarer fødestedet i Viborg sig godt - både i regional sammenhæng og i forhold til landsgennemsnittet. - Helt klart: Vi har stadig mange registreringsudfordringer, som vi arbejder intenst på at justere på plads. Belønningen er, at vi får et redskab, der er fuldstændig gennemskueligt og meget bedre end de kvalitetsdata, vi hidtil har haft adgang til. Vi får rapporter hver måned med mulighed for at zoome helt ind på cpr-niveauet. Det efterlader os mulighed for at drage læring og at handle på eventuelle kvalitetsbrist med meget kort tidshorisont, siger Henriette Svenstrup, som er klinisk kvalitets- og udviklingsjordemoder på Fødegang Y55 i Viborg. - Flere af indikatorerne vedrører vores organisatoriske tilrettelæggelse af fødselshjælpen, hvor vi med NIP-resultaterne bl.a. får pejlinger på det organisatoriske samspil med Anæstesi/OP og Børneafdelingen - områder, som er essentielle for at levere en god fødselsbetjening, og som vil ikke tidligere har fået kvalitetsdata på, fortsætter jordemoder Henriette Svenstrup. Så hun ønsker det nye NIP-system velkomment - og har store forventninger til dets potentiale i forhold til at overvåge kvaliteten på fødselsområdet. Mere på intranettet - bl.a. en oversigt over indikatorområder og standarder. side 4 / 7

5 Kliniske kvalitetsdatabaser samlet under én hat Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (forkortet RKKP) hedder den nye organisation, der fra 1. januar 2012 samler de kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og kompetencecentre. RKKP skal styrke organisation og infrastruktur for de kliniske kvalitetsdatabaser og skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt og videnskabeligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Samtidig skal kvalitetsudviklingsprogrammet sikre, at alle de ressourcer, der anvendes på indsamlingen af data, står mål med resultatet - behandlinger af høj sundhedsfaglig kvalitet, hedder det i programerklæringen om RKKP fra Danske Regioner. - Omlægningen er ganske stor og kompleks. Cirka 60 databaser kommer under den nye paraply-organisation for kliniske databaser, og der arbejdes bl.a. på en fælles national drejebog. Det er op til de enkelte regioner at beslutte, hvordan der skal følges op på resultaterne fx i form af audit, ekspertudtalelser m.m., og vi er for øjeblikket ved at gennemgå et udkast herom fra Region Midtjylland. Når dette er på plads, går vi i gang med at lægge en lignende plan for Hospitalsenhed Midt. Kvalitet & Forskning melder ud i takt med, at brikkerne falder på plads, lover projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at alle er velkomne til at henvende sig til hende med opklarende spørgsmål. - Nu, da vi ikke kan bruge forkortelsen NIP, har vi brug for et andet hurtigt bogstav-blikfang. Her i hospitalsenheden vil vi bestræbe os på altid at skrive KK i overskrifter m.m., når det drejer sig om kliniske kvalitetsdatabaser, siger hun. Læs mere om Danmarks nye paraply-organisation for klinisk kvalitetsudvikling på intranettet og på Flotte resultater for behandling af hjerteinsufficiens i HE Midt I denne uge offentliggjorde RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) nye kvalitetstal for behandling af hjerteinsufficiens - tal, som tidligere blev publiceret af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Den nye audit-rapport dækker perioden 21. juni 2010 til 20. juni Rapporten viser blandt andet, om de enkelte behandlingssteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). - Stor ros til både RH Viborg og RH Silkeborg, som begge opfylder standarderne for samtlige ni indikatorer, når vi ser bort fra den statistiske usikkerhed, siger projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at begge hospitaler fortsat har en udfordring med at motivere patienterne til at deltage i et fysisk træningstilbud som led i deres behandlingsforløb. Se årsrapporten om kvaliteten i behandlingen af hjerteinsufficiens på sundhedsportalen sundhed.dk. Den seneste opdatering på Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriets database for sundhedskvalitet - - viser tilbagegang for RH Silkeborgs behandling af hjertesvigt fra fire til to stjerner. Beregningen baserer sig bl.a. på den forrige NIP-rapport fra juni 2009 til juni Kvalitet & Forskning oplyser, at man er i dialog med Sundhedsstyrelsen, da alt tyder på, at der er fejl i beregningen for Silkeborgs vedkommende. Nogle nøgletal er tilsyneladende faldet ud, og dette har formentlig har påvirket antallet af stjerner i negativ retning. Åben for tilmelding til medarbejdertilbud på Folkeuniversitetet I tirsdags den 10. januar blev der åbnet for tilmelding til vinteren/forårets medarbejdertilbud på Folkeuniversitet. Med flere end 70 forskellige foredragsrækker kan de regionale medarbejdere komme langt omkring og mentale løft indenfor sundhed, religion, psykologi, kultur, pædagogik, kommunikation, ledelse og meget mere. Det er mere end i tidligere omgange. De første par år var tilmelding til de udbudte kurser helt gratis. Det betød en uheldig jagt i de tidligere morgentimer for at være blandt de heldige, og hvor flere medarbejdere fik nej end ja. Så prøvede man i et par omgange at sætte deltagerbetalingen til 50 pct. af den fulde pris. Det betød, at ikke alle kvoterne for medarbejdere til kurser blev brugt. Nu er brugerbetalingen 25 pct. Du kan tilmelde dig ét hold fra Folkeuniversitets program ved at gå ind på dk. Her vælger du Specialaftaler og oplyser aftalekoden RM. Herefter vælger du det hold, du ønsker. Se det regionale katalog fra Folkeuniversitetet og læs mere (intranet). Folkeuniversitetet HERNING, aarhus og EbEltoFt vinter og FoRåR 2012 Medarbejdertilbud fra Region Midtjylland vinter og forår 2012 side 5 / 7

6 Nye uniformer i hold dig opdateret om uniformsprojektet Tilmeld dig uniformsprojektets nyhedsbrev og få nyheder om projektet direkte i din mailboks. I 2014 får samtlige medarbejdere med patientkontakt på Region Midtjyllands hospitaler (ca medarbejdere) nye uniformer. Der gælder bl.a. sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter m.fl. - Efter år med det nuværende uniformsdesign, er det på tide at skabe en ny, funktionel, præsentabel og komfortabel uniform til medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler. Den nye uniform skal fremme medarbejdernes sundhedsfaglige identitet, komfort og arbejdsglæde og skærpe regionens profil, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Inden 2014 kommer der til at foregå et stort og spændende udviklingsarbejde, hvor medarbejderne i samspil med designere og konstruktører skal finde ud af, hvordan vi får skabt det bedst mulige uniformsprogram. Du kan følge med i projektet fra første parket, hvis du tilmelder dig uniformsprojektets nyhedsbrev på projektets hjemmeside Her kan du også læse mere om baggrunden for projektet og få svar på, hvorfor regionen overhovedet skifter tøj, og hvordan der bliver råd til det. Sygeplejeforsker forsvarer ph.d.-afhandling vedr. KOL-indsats Kandidat i sygepleje (cand.cur.) Lene Bastrup Jørgensen fra RH Silkeborg har lavet en ph.d.-afhandling, der giver håb om bedre til mennesker, der lider af lungesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). - Jeg har identificeret fire typiske måder, som patienter med KOL håndterer deres åndenød på. Det gør det muligt at give en mere individuel og målrettet hjælp, som kan give disse mennesker en øget livskvalitet, fortæller sygeplejeforskeren, der undervejs i projektet har været tilknyttet både Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Midt. Resultaterne bliver præsenteret på et tidspunkt, hvor både Sundhedsstyrelsen og WHO har sat KOL øverst på listen over sygdomme, der kræver en bedre indsats for at hjælpe patienterne til at leve og leve bedre - med den kroniske og uhelbredelige sygdom. Beregninger viser, at KOL i 2020 vil være den 5. største sygdomsbyrde på verdensplan. Ph.d.-afhandlingen lyder titlen: Coping with breathlessness in daily life. A multi-modal grounded theory study on predominant types of coping with breathlessness among people living with chronic obstructive pulmonary disease. Lene Bastrup Jørgensen forsvarer den på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet torsdag den 26. januar kl Se invitation til ph.d.-forsvaret. Lene Bastrup Jørgensen har i en årrække arbejdet som intensivsygeplejerske på RH Silkeborg. Hun har siden 2008 været tilknyttet det nuværende Diagnostisk Center i forbindelse med sin forskning. I dag er hun forskningsansvarlig sygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. Tilmelding til de interne kurser på Hospitalsenhed Midt Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til HE Midts interne kurser i februar: Troværdigt omdømme starter indefra d Sepsis d Avanceret hjertestop d Pædiatrisk genoplivning d Avanceret hjertestop d Kommunikation ved kortvarige kontakter d Generel informationssøgning d Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurser, hvis de foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet findes e-dok ( ). Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder. Accepteres din deltagelse, skal du tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursets afholdelse. Ansøgningsskemaet blev førhen sendt til efteruddannelsesafdelingen. Det skal den ikke længere, men opbevares i stedet på afsnittet. Afmelding af et kursus til: Hent kursusprogram 1. halvår 2012 (intranet) og læs om elektronisk tilmelding (intranet). NB: Der er oprettet ekstra kurser i Excel d i Viborg og den i Silkeborg. side 6 / 7

7 Pjecer om præstebetjeningen i Viborg De to hospitalspræster på RH Viborg, Lisbeth M. Andersen og Morten H. Sørensen, har netop udgivet hver en pjece til patienterne med information om hospitalspræstens funktioner. Pjecerne kan bestilles på Centraldepotet: Lisbeth M. Andersen er primært tilknyttet de medicinske og neurologiske afsnit samt Akutafdelingen. Hendes pjece har varenummer Morten H. Sørensen er primært tilknyttet Kvindeafdelingen inkl. Fødeafsnittet, Børneafdelingen, Intensivt Afsnit, Patienthotellet samt de forskellige kirurgiske afsnit. Hans pjece har varenummer Ikke mere multimedieskat - men husk mobilen Folketinget har besluttet, at du skal ikke længere betale skat af en computer, som du tager med hjem og arbejder på. Hvis Region Midtjylland betaler din internetforbindelse hjemme, er det skattefrit, hvis du har adgang til regionens netværk. Men du skal beskattes af en telefon, som regionen stiller til privat rådighed. Bruges din arbejdsmobiltelefon/pda, som du har fået udleveret af din afdeling, KUN arbejdsmæssigt, og underskriver du en tro- og love-erklæring, så skal du ikke som under multimediebeskatningen beskattes. I denne sammenhæng kan medarbejderne eksempelvis foretage nødvendige private opkald til hjemmet, læge, børnehave m.v. på deres arbejdsmobiltelefon, uden at der skal ske beskatning. Der er særlige regler for telefon og computer, som du har til rådighed fra regionen mod at gå ned i løn. Læs mere om de nye regler på skat.dk (Finanslov 2012) samt på Koncern HRs hjemmeside. Billeddiagnostisk Afdeling (RH Viborg) skifter læge-telefonnumre i dagtid fra mandag Billeddiagnostisk Afdeling har fra mandag den 16. januar nye telefonnumre til læge-til-læge-kontakt vedrørende radiologkrævende akutte/subakutte/haste-undersøgelser og behandlinger i dagtid - dvs. alle CT-, MR- og UL-scanninger samt gennemlysningsundersøgelser og al intervention. De nye telefonnumre er indført for at sikre, at de radiologiske overlæger kun modtager de relevante henvendelser fra andre læger i den forbindelse. Tidligere var der ét nummer, som blev overbelastet både af stadig flere akutte/ subakutte og haste-undersøgelser og af at nummeret blev brugt til anden kommunikation, som bør gå via sekretærer. De nye telefonnumre er videreformidlet til alle afdelingers læger via afdelings- og centerledelserne. Henvendelser vedrørende alt andet end ovenstående sker i dagtid på afdelingens almindelige telefonnumre: Hovednummer Billeddiagnostisk Afdeling: (784) Bookingsekretariat: (784) Skrivesekretariat: (784) Forårets foredrag på Hospice Limfjord ved RH Skive Eksistentelle tanker i dødens nærvær. Det er overskriften for fire fordrag i foråret på Hospice Limfjord, der ligger ved RH Skive. Alle fire foredragsholdere er med til at præge debatten og udviklingen indenfor Hospiceområdet og palliation. Se mere om foredragene (intranet). INVIA.nu i Region Midtjylland - udvikling af velfærdsløsninger i fællesskab Et dropstativ til barnevogne. En virtuel genoptræningsportal. Arkitektur, der hjælper helbredelse på vej. Ideerne her er konkrete resultater af kreativitet, hitte-på-somhed og hjælp til udvikling af de gode ideer i sundhedsvæsenet i initiativet INVIA i Region Syddanmark. INVIA kommer nu også til Region Midtjylland. Fra d. 16. januar 2012 kan du ved at gå ind på give dine ideer videre og blive en del af en udviklingsproces - enten gennem egne ideer eller ved at bidrage til andres ideer. INVIA er en enhed, der arbejder for at styrke velfærdsinnovation. Sender du en ide videre, vil den blive vurderet af et tværfagligt ekspertpanel, som senest efter halvanden måned giver dig et svar på, om din idé har potentiale til at blive udviklet nærmere. Måske den blot skal justeres lidt, måske man allerede har fundet en løsning på problemet på et andet hospital. Det er den proces, INVIA hjælper med. For spørgsmål, kontakt Lasse Skjalm, MidtLab, tlf Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 7 / 7

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 2. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktpers on tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 43-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Nyrepatienter får godt arbejdsmiljø i Holstebro Store Uddannelsesdag gennemføres Farvel til ledende jordemoder Karen Stær Hele Region Midt er på e-dok

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, formand Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 6. maj 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning.

nyhedsbrev Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. nyhedsbrev Nr. 10 4. november 2013:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afskedsreceptioner Der er afholdt afskedsreceptioner for Anne Marie Sørensen og Merete Hülke i henholdsvis Holstebro og Herning. Kalender

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt nr. 4 den 27. januar 2012. Når vi pludselig kommer i skudlinjen

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt nr. 4 den 27. januar 2012. Når vi pludselig kommer i skudlinjen NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr. 4 den 27. januar 2012 Når vi pludselig kommer i skudlinjen Med en sag i DR s program Kontant kom Hospitalsenhed Midts Center for Planlagt Kirurgi pludselig i pressens

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 2 Udvikling i ventetider på Venteinfo.dk... 2 Gennemsnitlig ventetid

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17. Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors

Dagens program Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors Dagens program 12.20 Eksternt survey i Hospitalsenheden Vest - surveyplanen for uge 13 - kvalitetsudvalgets roller og opgaver - de eksterne surveyors 13.15 Erfaringer fra Region Nordjylland v/ Dorthe Trabjerg,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

Oktober 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Oktober 2011 Nye lokationsnumre Justeret udrulningsplan Booking implementeret i Skejby Indhold i RM8- opdateringen EPJ-stormødet for læger Adgang til e-journal Velkommen til

Læs mere

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Nyhedsbrev til HMU nr. 8

Nyhedsbrev til HMU nr. 8 Nyhedsbrev til HMU nr. 8 Emnerne i dette nyhedsbrev er: APV og TULE Multimediebeskatning Forfinansierede timer fra HR Fysisk Arbejdsmiljø og Organisation, Ledelse og Procesoptimering Tilbagemelding fra

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Styring skal fokusere på mål og resultater (1) Ny styring i et patientperspektiv Per Grønbech, Økonomidirektør, Koncernøkonomi og Henriette Sørensen, projektleder, Koncernøkonomi www.regionmidtjylland.dk Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012. Ingen elite uden et bredt underlag

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012. Ingen elite uden et bredt underlag NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 15 den 13. april 2012 Ingen elite uden et bredt underlag Sundhedsvidenskabelig forskning er afgørende for at forbedre patientbehandlingen og har derfor stor strategisk

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt. nr. 25 den 28. oktober 2011. skive Viborg Hammel. silkeborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt. nr. 25 den 28. oktober 2011. skive Viborg Hammel. silkeborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt nr. 25 den 28. oktober 2011 skive Viborg Hammel silkeborg Det handler ikke om dygtighed og kvalitet - men om økonomi! Det kan virke ulogisk at lukke for behandling af akut

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse

Vejle Sygehus Patienternes Kræftsygehus. Skabelon til arbejdsgruppernes fælles projekt beskrivelse Højeste faglige kvalitet i et sammenhængende forløb 1. Formål, definitioner og afgrænsning Formål At definere den højeste faglige kvalitet i kræftbehandlingen på Vejle Sygehus med særlig vægt på sammenhængende

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015 Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn Tirsdag den 3. marts flytter to af Kvindeafdelingens sengeafsnit permanent ind på Patienthotellet

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30

Referat MVU 26. maj 2014 Mødelokale 1, Holstebro Kl. 12.30 15.30 Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Dorthe Thagaard, Uddannelsesansvarlig jordemoder Flemming Bandholm Jakobsen, Koordinator i Studieafsnittet (afbud) Gitte Østergaard Poulsen, Uddannelsesansvarlig ergoterapeut

Læs mere

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb

Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Ledelsesprincipper og organisatoriske faktorer, der styrker sammenhæng i patientforløb Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland 14. Januar 2011 Hotel Nyborg Strand www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl

DAGSORDEN. Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl DAGSORDEN 1 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Til 12. møde i Region Midtjyllands Sundhedsbrugerråd den 7. marts 2012 fra kl. 14.00 Første del af mødet vil foregå på regionshospitalet

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne

Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne Klinisk Logistik som kommunikationsform på tværs af hospitalerne v. Thea Boje Windfeldt, Innovationskonsulent Hospitalsenheden Horsens www.hospitalsenheden-horsens.dk Udfordringen Apopleksiomlægning (2012)

Læs mere

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt.

Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Lægerne Skt. REFERAT Mødetitel: Akkrediteringsnævn Mødedato/-tid: Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 9.00 Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk T: 8745 0050 Sted: Videomøde Nævnssekretær:

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt. nr. 31 den 9. december 2011. Helhedsplan 2012 for Hospitalsenhed Midt

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt. nr. 31 den 9. december 2011. Helhedsplan 2012 for Hospitalsenhed Midt Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt nr. 31 den 9. december 2011 Helhedsplan 2012 for Hospitalsenhed Midt Et nyt år venter forude - og også et nyt budgetår. Først er der grund til at anerkende den store indsats

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE PLO- X 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Foreløbige erfaringer Kom godt i gang!

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere