NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar 2012. Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar Godt kæmpet op til og under genbesøget! Akkrediteret uden bemærkninger! Det var en positiv indstilling til akkrediteringsstatus, de to eksterne surveyors fra IKAS kom med efter genbesøget på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter onsdag. Ikke kun fra os, men også fra de sundhedsfaglige kvalitetseksperter, er der skulderklap for arbejdet med kvalitet i hverdagen. Lokale kvalitetskoordinatorer i de tre centre har været på en stor opgave med det målrettede arbejde frem mod genbesøget. Der har været sat fokus på medicinering, kontaktpersonordning, brand- og hjertestopundervisning mv. Helt generelt har DDKM og e-dok været på dagsordenen mere end almindeligt. Kvalitetsarbejdet er en integreret del af vores arbejde på hospitalerne, men nu krævede det en ekstra indsats i en periode. Det har I ydet, og det efterlader os i en gunstig situation, når IKAS skal vurdere surveyornes indstilling. Nu venter vi spændt på den endelig tilbagemelding formentlig i løbet af februar. RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter indstillet til Akkrediteret uden bemærkninger Onsdag den 11. januar var der fokuseret genbesøg fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter, og da dagen var omme, var surveyornes indstilling klar: Akkrediteret - uden bemærkninger. De to surveyors, Hanne Rytter og Hans Christian Thyregod, havde et stramt program - og de kom også vidt omkring. Fokus var særligt på de områder, som ved det eksterne survey i maj 2011 havde givet anledning til bemærkninger, blandt andet omkring medicinordination og -opbevaring, brand- og hjertestopundervisning, beredskabsplan og kompetenceudvikling. Ledende surveyor Hanne Rytter var i Silkeborg hele dagen og besøgte klar til genbesøg blandt andet Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K2, Dagkirurgisk Afsnit, Intensivt Afsnit, Medicinsk Afsnit M3, Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Operationsgangen. Hans Christian Thyregod tilbragte formiddagen i Hammel, hvor han fik en introduktion fra centerledelsen og desuden var omkring H10 og Klinik for Tidlig Neurorehabilitering. Om eftermiddagen var han i Silkeborg, blandt onsdag den 11. januar 2012 andet på Medicinsk Afsnit M1 og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K1. Og da de to surveyors sidst på eftermiddagen gav deres tilbagemelding til hospitalsledelsen og alle andre, der var mødt frem, var konklusionen da også klar; nemlig at de ikke på deres vej rundt var stødt på noget, der gav anledning til bemærkninger - og derfor vil indstille til Akkrediteringsnævnet, at hospitalerne bliver Akkrediteret - uden bemærkninger. Hanne Rytter var også ledende surveyor ved det eksterne survey sidste år i maj, og hun fremhævede netop den store udvikling og forbedring, som hun oplevede, at der var sket siden da. Cheflæge Christian Møller-Nielsen sagde efter tilbagemeldingen tak til de to surveyorer - både for besøget og for indstillingen - og til medarbejderne på de to hospitaler for den store indsats med at give kvaliteten et løft. Efter behandling i Akkrediteringsnævnet vil hospitalerne sandsynligvis modtage den endelige akkrediteringsstatus i løbet af februar. Surveyor Hans Christian Thyregod mødte røntgen-giraffen i Hammel. Ledende overlæge Merete Stubkjær forklarede brugen. Surveyor Hanne Rytter kigger forbi rummet ved CT-scannerne, hvor radiograf Birgitte Hornbæk Kristensen viser instrukser frem. Læs meget mere fra genbesøget i AkkrediteringsNyt 12/1 og på intranet. Her er der også flere billeder. side 1 / 7

2 Dagkirurgi Viborg åbnede officielt i mandags Mandag den 9. januar indviede Anæstesi- og Operationsafdelingen officielt Dagkirurgi Viborg. De mange fremmødte kolleger indikerede, at det er noget særligt, der nok blev indviet i dag, men reelt åbnede for patienter den 2. januar. Forventningen er, at ca. 280 patienter hver uge kommer gennem Dagkirurgi Viborg. Stort set alle specialer på hospitalet sender patienter til Dagkirurgi Viborg i forbindelse med omlægning til flere ambulante forløb. Region Midtjylland har bidraget med midler til ombygningen til Dagkirurgi Viborg. Afsnittet har foruden hvilerum med plads til 14 observationspatienter ad gangen skabt plads til samtalerum, omklædningsrum, omklædningsskabe, venterum, blok-rum til blokade-lægning mv. - Det er ambitiøse mål, vi har sat os for Vi skal levere endnu mere aktivitet for de penge, vi har til rådighed, og i den forbindelse spiller Dagkirurgi Viborg en helt særlig rolle. Det er et langt, sejt træk at omlægge fra indlæggelse til ambulant og planlagt behandling. Men med Dagkirurgi Viborg viser vi, at vi vil tage det seje træk, sagde hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Siden 1. april har der været arbejdet med planerne om Dagkirurgi Viborg. RH Kjellerup med den dagkirurgiske specialfunktion lukkede i sommeren 2010, og siden da har der manglet plads og rammer til en velfungerende dagkirurgi på RH Viborg. Rammerne til Dagkirurgi Viborg kom - omend uønsket - da den nu tidligere Øre-, Næse og Halsafdeling i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan flyttede til RH Holstebro og blot efterlod en ØNH-fællesfunktion i Viborg. Dagkirurgien er nytænkning i indretning og af patientforløb på en måde, så patienterne undgår unødvendig sygeliggørelse, og så patienterne kan komme hjem hurtigst muligt uden unødvendig indlæggelse. - Der er både en faglig og en økonomisk interesse i omorganisering. Det er i høj grad en anderledes måde at arbejde med patienterne på, og vi regner med, at vi kan have procent af patienterne i dagkirurgi. Men det kræver også rammerne, og der er vi godt på vej, sagde oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen ved indvielsen. Dagkirurgi Viborg er allerede i gang med at blive ombygget. Ved indgangen på 5. etage bliver der skabt et tjek-in - sted direkte fra trafikcentret. Her kan patienterne henvende sig, og når det sker, varsler sekretæren den relevante sygeplejerske på Dagkirurgi Viborg via nursefinder. Læs mere og se flere billeder fra Dagkirurgi Viborg på intranet. Hospitalsenhed Midt får fælles indgang til e-dok Mandag den 16. januar sammenlægges e-dok fra RH Silkeborg, Hammel med RH Viborg, Skive, så der nu bliver en ny fælles indgang - HE Midt. Den nye dokumentsamling indeholder indtil videre hospitalernes kendte e-doksamlinger. Man skal fortsat anvende den dokumentsamling, som tilhører den e-dok afdeling, man er ansat i. Nogle afdelinger er fusioneret eller på anden vis omorganiseret, og derfor vil der for nogle afdelingers vedkommende nu også være en ekstra dokumentsamling. Hvis man fx var ansat i den nu tidligere Radiologisk Afdeling eller Medicinsk Afdeling i Silkeborg, er man nu ansat i Diagnostisk Center. Det betyder, at man fortsat refererer til Radiologisk Afdelings eller Medicinsk Afdelings dokumenter, men også til Diagnostisk Centers. På sigt bliver den nye samling udbygget - også med fx fælles organisatoriske dokumenter for Diagnostisk Center. De nye samlinger vil fra starten være tomme. Men efterhånden som man i afdelingen/centret får udformet nye fælles dokumenter, vil den nye samling indeholde dem, og dokumenterne i de gamle samlinger vil i samme takt gøres historiske. Samme praksis vil der være for hospitalernes fællesdokumenter. E-Dok-superbrugerne er orienteret om forandringer og fx om, at de nye fællesdokumenter for HE Midt senest skal være klar et år før næste akkreditering, dvs. forår Spørgsmål i forbindelse med den nye HE Midt-indgang til e-dok kan rettes til projektleder Ane Mette Sejer fra Kvalitet & Forskning ) side 2 / 7

3 Politikerne drøfter center for klassisk neurologi på RH Viborg Sagen om den fremtidige drift og arbejdsdeling mellem de tre neurologiske afdelinger på hospitalerne i Viborg, Aarhus og Holstebro behandles i regionens forretningsudvalg 17. januar og i regionsrådet 25. januar. I omstillingsplanen fra 2011 besluttede regionsrådet, at det neurologiske område skulle bidrage med 20 mio. kroner i den samlede regionsøkonomi. Første skridt tog regionsrådet i oktober 2011 med beslutningen om at centralisere og optimere behandlingen af akut apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) - en beslutning, som lukker det akutte apopleksiafsnit på Regionshospitalet Viborg 1. maj Regionsrådet pointerede samtidig, at der fortsat skal være tre bæredygtige neurologiske afdelinger - og at den klassiske neurologi skal styrkes i Viborg i det interne samarbejde de tre afdelinger imellem. Region Midtjyllands direktion indstiller, at Neurologisk Afdeling på RH Viborg skal udvikle sig til en enhed med fokus på neurorehabilitering i samspil og samarbejde med RH Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og neurorehabiliteringsfunktionen på RH Skive. Herudover skal Neurologisk Afdeling på RH Viborg have flere opgaver og regionsfunktioner, så den kan udvikle sig til et center for klassisk neurologi - noget, der for flere regionsfunktioners vedkommende kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse. Det betyder, at Neurologisk Afdeling får regionsfunktioner inden for hovedpinesygdomme, multipel (dissemineret) sklerose og bevægeforstyrrelser. Herudover skal der arbejdes videre med at etablere rehabiliteringstilbud på RH Skive for de sværeste Parkinsonpatienter og patienter med hjernekræft. Endelig kan det komme på tale at oprette et nyt regionalt tværfagligt smertecenter i Viborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Der lægges op til, at der arbejdes med at vende den neurologiske patientstrøm fra Silkeborg Kommune mod Viborg i stedet for mod Aarhus samt at hjemtage patienter fra privathospitaler. Men da en del af grundlaget for omlægningen går på at behandle flere patienter ambulant i stedet for under indlæggelse, genvinder RH Viborg ikke samtlige 14 apopleksisenge, der nedlægges, men en til tre senge. Se sagsfremstillingen til forretningsudvalget den 17. januar (punkt 2) på Region Midtjyllands hjemmeside. It-servicen er under lup Hospitalsledelsen, Sundheds-It (Viborg og Silkeborg) og andre i HE Midt har for øjeblikket et skærpet blik på de it-udfordringer, der eksisterer efter overgangen til Region Midtjyllands centrale it-support. Der er en systematisk indsamling af eksempler igang i forhold til at dokumentere de vanskeligheder, klinikerne oplever i hverdagen. Ventetider og serviceniveau fra regionens IT- Service Desk i Horsens har været kritiseret. Herudover er der bl.a. også uløste problemstillinger i forhold til MidtEPJ samt funktionaliteter og service i den forbindelse. De indsamlede data skal drøftes senere på måneden, når der er møde mellem RM-It og Hospitalsenhed Midt. For godt halvanden måned siden lukkede den lokale it-afdeling på RH Viborg/RH Skive, mens RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter overgik til den centrale it-service, da MidtEPJ blev udrullet den 1. marts Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - nyt afsnit 16/1 I løbet af 2011 var den regionale TV2-station TV/MIDT-VEST på mange optagelser forskellige steder på RH Viborg. Målet var en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Optagelserne munder ud i 10 afsnit af serien, som tv-stationen har døbt Sygehuset. Første afsnit blev sendt på TV/MIDT-VEST mandag den 9. januar kl Næste afsnit sendes på mandag den 16. januar. Det handler bl.a. om besøg på Forskningscenter Foulum, hvor der øves kikkertoperation på gris - og forskning på RH Viborg i trykbølgebehandling af impotente mænd. Specialeansvarlig overlæge, urolog Lars Lund og medicinstuderende Ditte V. Pedersen er blandt de medvirkende. Se Sygehuset - afsnit 1 fra Akutafdeling A24 og Hospitalsvisitationen - link fra hjemmesiden. NB: Tv-holdet fra TV/MIDT-VEST er på RH Viborg i dagtid tirsdag den 17. januar for at lave optagelser ved trafikcentret. side 3 / 7

4 Forskningskroner uddelt fra HE Midts Forskningspulje 2011 Hospitalsledelsen har netop fordelt kr. fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje for Uddelingen er foretaget efter indstilling fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg, der består af en gruppe professorer, kliniske forskningslektorer og forskningsoverlæger fra forskellige dele af hospitalsenheden. Syv forskningsprojekter blev tilgodeset: Ph.d.-studerende,lægeNiklas Blach Rossen, Diagnostisk Center Overlæge Klavs Würgler Hansen, Diagnostisk Center Ph.d.-studerende, sygeplejerske Marie Dahl Thomsen, Karkirurgisk Afdeling, Viborg Reservelæge Anne-Cathrine Finnemann Ismail, Børneafdelingen Fysioterapeut Camilla Bierring Lundquist, Fysio- og Ergoterapien, Viborg Ph.d.-studerende, læge Steffen Bank, Medicinsk Afdeling Reservelæge Christian Høyer, Klinisk Fysiologisk Afdeling Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 19 projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer. Læs mere om de syv forskningsprojekter, der fik støtte (intranet). Indsend abstracts til Forskningens Dag i HE Midt Alle hospitalsenhedens forskningsaktive opfordres til at indsende abstract til præsentation på Forskningens Dag den 19. april Blandt de indkomne abstracts vil 8-10 præsentationer blive udvalgt til mundtlig præsentation. De udvalgte præsentationer skal vise mangfoldigheden af forskningen og udvælges tillige på basis af originalitet og kvalitet. Forsøget/undersøgelsen bør være af nyere dato, men tidligere fremlæggelse ved andre møder er ingen hindring. Accepterede abstracts, som ikke udvælges til mundtlig præsentation, præsenteres som posters. Abstracts skal være indsendt senest den 20. februar Læs hvordan på intranet. Forskningens Dag i HEospitalsenhed Midt holdes torsdag den 19. april. Dagens efter, fredag den 20. april, holdes Forskningens Døgn (nationalt tiltag). Planen er, at fx posterudstilling kan blive stående fra torsdag den 19. april til og med fredag den 20. april. Læs mere om forskning i HE Midt. Fødsler er NIP s nye hjertebarn Kvaliteten af fødselshjælpen er nyt indsatsområde for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Fra 9. januar kan både brugere og professionelle hente kommenterede årlige audit-rapporter om, hvordan alle landets fødesteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). Den første NIP-rapport om fødsler dækker perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 og er netop offentliggjort på sundhedsportalen (se Kvalitet i behandlingen af fødende). I den første rapport klarer fødestedet i Viborg sig godt - både i regional sammenhæng og i forhold til landsgennemsnittet. - Helt klart: Vi har stadig mange registreringsudfordringer, som vi arbejder intenst på at justere på plads. Belønningen er, at vi får et redskab, der er fuldstændig gennemskueligt og meget bedre end de kvalitetsdata, vi hidtil har haft adgang til. Vi får rapporter hver måned med mulighed for at zoome helt ind på cpr-niveauet. Det efterlader os mulighed for at drage læring og at handle på eventuelle kvalitetsbrist med meget kort tidshorisont, siger Henriette Svenstrup, som er klinisk kvalitets- og udviklingsjordemoder på Fødegang Y55 i Viborg. - Flere af indikatorerne vedrører vores organisatoriske tilrettelæggelse af fødselshjælpen, hvor vi med NIP-resultaterne bl.a. får pejlinger på det organisatoriske samspil med Anæstesi/OP og Børneafdelingen - områder, som er essentielle for at levere en god fødselsbetjening, og som vil ikke tidligere har fået kvalitetsdata på, fortsætter jordemoder Henriette Svenstrup. Så hun ønsker det nye NIP-system velkomment - og har store forventninger til dets potentiale i forhold til at overvåge kvaliteten på fødselsområdet. Mere på intranettet - bl.a. en oversigt over indikatorområder og standarder. side 4 / 7

5 Kliniske kvalitetsdatabaser samlet under én hat Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (forkortet RKKP) hedder den nye organisation, der fra 1. januar 2012 samler de kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og kompetencecentre. RKKP skal styrke organisation og infrastruktur for de kliniske kvalitetsdatabaser og skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt og videnskabeligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Samtidig skal kvalitetsudviklingsprogrammet sikre, at alle de ressourcer, der anvendes på indsamlingen af data, står mål med resultatet - behandlinger af høj sundhedsfaglig kvalitet, hedder det i programerklæringen om RKKP fra Danske Regioner. - Omlægningen er ganske stor og kompleks. Cirka 60 databaser kommer under den nye paraply-organisation for kliniske databaser, og der arbejdes bl.a. på en fælles national drejebog. Det er op til de enkelte regioner at beslutte, hvordan der skal følges op på resultaterne fx i form af audit, ekspertudtalelser m.m., og vi er for øjeblikket ved at gennemgå et udkast herom fra Region Midtjylland. Når dette er på plads, går vi i gang med at lægge en lignende plan for Hospitalsenhed Midt. Kvalitet & Forskning melder ud i takt med, at brikkerne falder på plads, lover projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at alle er velkomne til at henvende sig til hende med opklarende spørgsmål. - Nu, da vi ikke kan bruge forkortelsen NIP, har vi brug for et andet hurtigt bogstav-blikfang. Her i hospitalsenheden vil vi bestræbe os på altid at skrive KK i overskrifter m.m., når det drejer sig om kliniske kvalitetsdatabaser, siger hun. Læs mere om Danmarks nye paraply-organisation for klinisk kvalitetsudvikling på intranettet og på Flotte resultater for behandling af hjerteinsufficiens i HE Midt I denne uge offentliggjorde RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) nye kvalitetstal for behandling af hjerteinsufficiens - tal, som tidligere blev publiceret af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Den nye audit-rapport dækker perioden 21. juni 2010 til 20. juni Rapporten viser blandt andet, om de enkelte behandlingssteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). - Stor ros til både RH Viborg og RH Silkeborg, som begge opfylder standarderne for samtlige ni indikatorer, når vi ser bort fra den statistiske usikkerhed, siger projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at begge hospitaler fortsat har en udfordring med at motivere patienterne til at deltage i et fysisk træningstilbud som led i deres behandlingsforløb. Se årsrapporten om kvaliteten i behandlingen af hjerteinsufficiens på sundhedsportalen sundhed.dk. Den seneste opdatering på Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriets database for sundhedskvalitet - - viser tilbagegang for RH Silkeborgs behandling af hjertesvigt fra fire til to stjerner. Beregningen baserer sig bl.a. på den forrige NIP-rapport fra juni 2009 til juni Kvalitet & Forskning oplyser, at man er i dialog med Sundhedsstyrelsen, da alt tyder på, at der er fejl i beregningen for Silkeborgs vedkommende. Nogle nøgletal er tilsyneladende faldet ud, og dette har formentlig har påvirket antallet af stjerner i negativ retning. Åben for tilmelding til medarbejdertilbud på Folkeuniversitetet I tirsdags den 10. januar blev der åbnet for tilmelding til vinteren/forårets medarbejdertilbud på Folkeuniversitet. Med flere end 70 forskellige foredragsrækker kan de regionale medarbejdere komme langt omkring og mentale løft indenfor sundhed, religion, psykologi, kultur, pædagogik, kommunikation, ledelse og meget mere. Det er mere end i tidligere omgange. De første par år var tilmelding til de udbudte kurser helt gratis. Det betød en uheldig jagt i de tidligere morgentimer for at være blandt de heldige, og hvor flere medarbejdere fik nej end ja. Så prøvede man i et par omgange at sætte deltagerbetalingen til 50 pct. af den fulde pris. Det betød, at ikke alle kvoterne for medarbejdere til kurser blev brugt. Nu er brugerbetalingen 25 pct. Du kan tilmelde dig ét hold fra Folkeuniversitets program ved at gå ind på dk. Her vælger du Specialaftaler og oplyser aftalekoden RM. Herefter vælger du det hold, du ønsker. Se det regionale katalog fra Folkeuniversitetet og læs mere (intranet). Folkeuniversitetet HERNING, aarhus og EbEltoFt vinter og FoRåR 2012 Medarbejdertilbud fra Region Midtjylland vinter og forår 2012 side 5 / 7

6 Nye uniformer i hold dig opdateret om uniformsprojektet Tilmeld dig uniformsprojektets nyhedsbrev og få nyheder om projektet direkte i din mailboks. I 2014 får samtlige medarbejdere med patientkontakt på Region Midtjyllands hospitaler (ca medarbejdere) nye uniformer. Der gælder bl.a. sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter m.fl. - Efter år med det nuværende uniformsdesign, er det på tide at skabe en ny, funktionel, præsentabel og komfortabel uniform til medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler. Den nye uniform skal fremme medarbejdernes sundhedsfaglige identitet, komfort og arbejdsglæde og skærpe regionens profil, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Inden 2014 kommer der til at foregå et stort og spændende udviklingsarbejde, hvor medarbejderne i samspil med designere og konstruktører skal finde ud af, hvordan vi får skabt det bedst mulige uniformsprogram. Du kan følge med i projektet fra første parket, hvis du tilmelder dig uniformsprojektets nyhedsbrev på projektets hjemmeside Her kan du også læse mere om baggrunden for projektet og få svar på, hvorfor regionen overhovedet skifter tøj, og hvordan der bliver råd til det. Sygeplejeforsker forsvarer ph.d.-afhandling vedr. KOL-indsats Kandidat i sygepleje (cand.cur.) Lene Bastrup Jørgensen fra RH Silkeborg har lavet en ph.d.-afhandling, der giver håb om bedre til mennesker, der lider af lungesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). - Jeg har identificeret fire typiske måder, som patienter med KOL håndterer deres åndenød på. Det gør det muligt at give en mere individuel og målrettet hjælp, som kan give disse mennesker en øget livskvalitet, fortæller sygeplejeforskeren, der undervejs i projektet har været tilknyttet både Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Midt. Resultaterne bliver præsenteret på et tidspunkt, hvor både Sundhedsstyrelsen og WHO har sat KOL øverst på listen over sygdomme, der kræver en bedre indsats for at hjælpe patienterne til at leve og leve bedre - med den kroniske og uhelbredelige sygdom. Beregninger viser, at KOL i 2020 vil være den 5. største sygdomsbyrde på verdensplan. Ph.d.-afhandlingen lyder titlen: Coping with breathlessness in daily life. A multi-modal grounded theory study on predominant types of coping with breathlessness among people living with chronic obstructive pulmonary disease. Lene Bastrup Jørgensen forsvarer den på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet torsdag den 26. januar kl Se invitation til ph.d.-forsvaret. Lene Bastrup Jørgensen har i en årrække arbejdet som intensivsygeplejerske på RH Silkeborg. Hun har siden 2008 været tilknyttet det nuværende Diagnostisk Center i forbindelse med sin forskning. I dag er hun forskningsansvarlig sygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. Tilmelding til de interne kurser på Hospitalsenhed Midt Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til HE Midts interne kurser i februar: Troværdigt omdømme starter indefra d Sepsis d Avanceret hjertestop d Pædiatrisk genoplivning d Avanceret hjertestop d Kommunikation ved kortvarige kontakter d Generel informationssøgning d Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurser, hvis de foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet findes e-dok ( ). Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder. Accepteres din deltagelse, skal du tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursets afholdelse. Ansøgningsskemaet blev førhen sendt til efteruddannelsesafdelingen. Det skal den ikke længere, men opbevares i stedet på afsnittet. Afmelding af et kursus til: Hent kursusprogram 1. halvår 2012 (intranet) og læs om elektronisk tilmelding (intranet). NB: Der er oprettet ekstra kurser i Excel d i Viborg og den i Silkeborg. side 6 / 7

7 Pjecer om præstebetjeningen i Viborg De to hospitalspræster på RH Viborg, Lisbeth M. Andersen og Morten H. Sørensen, har netop udgivet hver en pjece til patienterne med information om hospitalspræstens funktioner. Pjecerne kan bestilles på Centraldepotet: Lisbeth M. Andersen er primært tilknyttet de medicinske og neurologiske afsnit samt Akutafdelingen. Hendes pjece har varenummer Morten H. Sørensen er primært tilknyttet Kvindeafdelingen inkl. Fødeafsnittet, Børneafdelingen, Intensivt Afsnit, Patienthotellet samt de forskellige kirurgiske afsnit. Hans pjece har varenummer Ikke mere multimedieskat - men husk mobilen Folketinget har besluttet, at du skal ikke længere betale skat af en computer, som du tager med hjem og arbejder på. Hvis Region Midtjylland betaler din internetforbindelse hjemme, er det skattefrit, hvis du har adgang til regionens netværk. Men du skal beskattes af en telefon, som regionen stiller til privat rådighed. Bruges din arbejdsmobiltelefon/pda, som du har fået udleveret af din afdeling, KUN arbejdsmæssigt, og underskriver du en tro- og love-erklæring, så skal du ikke som under multimediebeskatningen beskattes. I denne sammenhæng kan medarbejderne eksempelvis foretage nødvendige private opkald til hjemmet, læge, børnehave m.v. på deres arbejdsmobiltelefon, uden at der skal ske beskatning. Der er særlige regler for telefon og computer, som du har til rådighed fra regionen mod at gå ned i løn. Læs mere om de nye regler på skat.dk (Finanslov 2012) samt på Koncern HRs hjemmeside. Billeddiagnostisk Afdeling (RH Viborg) skifter læge-telefonnumre i dagtid fra mandag Billeddiagnostisk Afdeling har fra mandag den 16. januar nye telefonnumre til læge-til-læge-kontakt vedrørende radiologkrævende akutte/subakutte/haste-undersøgelser og behandlinger i dagtid - dvs. alle CT-, MR- og UL-scanninger samt gennemlysningsundersøgelser og al intervention. De nye telefonnumre er indført for at sikre, at de radiologiske overlæger kun modtager de relevante henvendelser fra andre læger i den forbindelse. Tidligere var der ét nummer, som blev overbelastet både af stadig flere akutte/ subakutte og haste-undersøgelser og af at nummeret blev brugt til anden kommunikation, som bør gå via sekretærer. De nye telefonnumre er videreformidlet til alle afdelingers læger via afdelings- og centerledelserne. Henvendelser vedrørende alt andet end ovenstående sker i dagtid på afdelingens almindelige telefonnumre: Hovednummer Billeddiagnostisk Afdeling: (784) Bookingsekretariat: (784) Skrivesekretariat: (784) Forårets foredrag på Hospice Limfjord ved RH Skive Eksistentelle tanker i dødens nærvær. Det er overskriften for fire fordrag i foråret på Hospice Limfjord, der ligger ved RH Skive. Alle fire foredragsholdere er med til at præge debatten og udviklingen indenfor Hospiceområdet og palliation. Se mere om foredragene (intranet). INVIA.nu i Region Midtjylland - udvikling af velfærdsløsninger i fællesskab Et dropstativ til barnevogne. En virtuel genoptræningsportal. Arkitektur, der hjælper helbredelse på vej. Ideerne her er konkrete resultater af kreativitet, hitte-på-somhed og hjælp til udvikling af de gode ideer i sundhedsvæsenet i initiativet INVIA i Region Syddanmark. INVIA kommer nu også til Region Midtjylland. Fra d. 16. januar 2012 kan du ved at gå ind på give dine ideer videre og blive en del af en udviklingsproces - enten gennem egne ideer eller ved at bidrage til andres ideer. INVIA er en enhed, der arbejder for at styrke velfærdsinnovation. Sender du en ide videre, vil den blive vurderet af et tværfagligt ekspertpanel, som senest efter halvanden måned giver dig et svar på, om din idé har potentiale til at blive udviklet nærmere. Måske den blot skal justeres lidt, måske man allerede har fundet en løsning på problemet på et andet hospital. Det er den proces, INVIA hjælper med. For spørgsmål, kontakt Lasse Skjalm, MidtLab, tlf Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 7 / 7

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg

Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013 672 nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet...

PsykiatriNyt. Indhold. December 2012. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Godt gået...side 2. Ny uddannelse Recovery på skemaet... PsykiatriNyt Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Illustrationer: Phillip

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7

Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 3 UnderVesten Marts 2010 Nr. 01 Store visioner søges til storhospital i Vest side 7 Hvad er meningen med sygehusplanerne? side 12 Godt samarbejde giver Danmarks hurtigste

Læs mere

Patienten som partner

Patienten som partner Aarhus Universitetshospital personaleblad 01 2014 Patienten som partner Patienter skal i fremtiden være mere involveret og aktive i deres egne behandlinger. Pulsen sætter fokus på patienten som partner

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Tema: På job i PS. Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid. Psykiatri og somatik i tæt samarbejde. Side 7-12. Side 4.

Tema: På job i PS. Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid. Psykiatri og somatik i tæt samarbejde. Side 7-12. Side 4. Psykiatri og Social midt i din hverdag nr. 01 marts 2013 årgang 04 Tema: På job i PS Side 7-12 Sund livsstil skal forlænge psykiatriske patienters levetid Side 4 Psykiatri og somatik i tæt samarbejde Side

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt En fortælling om MidtLab Evaluering af Midtlabs virke og effekt 2007 2011 Indhold Resumé...4 Indledning og læsevejledning...6 1 MidtLabs historie...7 [1a] [1b] [1c] Midtlabs udvikling et overblik...7 MidtLab

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009

PsykiatriNyt. Indhold. Psykiatri. Nr. 4. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. April 2009 Nyt Indhold Leder God ledelse er et af de vigtigste parametre for tilfredse medarbejdere og patienter...side 2 Ledernes kompetencer skal udvikles Afsnitsledernes rolle er under forandring. Et nyt lederudviklingsprojekt

Læs mere

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 2. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 4 medlemmer 4 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 5 Anti- stress kursus 6 Besøg i kapellet 7 Budgetforståelse

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni 3. juni bliver en mærkedag for Hospitalsenhed Midt og for Region Midtjylland. Umiddelbart efter døgnets begyndelse

Læs mere