NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSbrev. klar til genbesøg. onsdag den 11. januar 2012. Hospitalsenhed Midt nr. 2-2012 fredag den 13. januar"

Transkript

1 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt nr fredag den 13. januar Godt kæmpet op til og under genbesøget! Akkrediteret uden bemærkninger! Det var en positiv indstilling til akkrediteringsstatus, de to eksterne surveyors fra IKAS kom med efter genbesøget på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter onsdag. Ikke kun fra os, men også fra de sundhedsfaglige kvalitetseksperter, er der skulderklap for arbejdet med kvalitet i hverdagen. Lokale kvalitetskoordinatorer i de tre centre har været på en stor opgave med det målrettede arbejde frem mod genbesøget. Der har været sat fokus på medicinering, kontaktpersonordning, brand- og hjertestopundervisning mv. Helt generelt har DDKM og e-dok været på dagsordenen mere end almindeligt. Kvalitetsarbejdet er en integreret del af vores arbejde på hospitalerne, men nu krævede det en ekstra indsats i en periode. Det har I ydet, og det efterlader os i en gunstig situation, når IKAS skal vurdere surveyornes indstilling. Nu venter vi spændt på den endelig tilbagemelding formentlig i løbet af februar. RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter indstillet til Akkrediteret uden bemærkninger Onsdag den 11. januar var der fokuseret genbesøg fra IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) på RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter, og da dagen var omme, var surveyornes indstilling klar: Akkrediteret - uden bemærkninger. De to surveyors, Hanne Rytter og Hans Christian Thyregod, havde et stramt program - og de kom også vidt omkring. Fokus var særligt på de områder, som ved det eksterne survey i maj 2011 havde givet anledning til bemærkninger, blandt andet omkring medicinordination og -opbevaring, brand- og hjertestopundervisning, beredskabsplan og kompetenceudvikling. Ledende surveyor Hanne Rytter var i Silkeborg hele dagen og besøgte klar til genbesøg blandt andet Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K2, Dagkirurgisk Afsnit, Intensivt Afsnit, Medicinsk Afsnit M3, Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Operationsgangen. Hans Christian Thyregod tilbragte formiddagen i Hammel, hvor han fik en introduktion fra centerledelsen og desuden var omkring H10 og Klinik for Tidlig Neurorehabilitering. Om eftermiddagen var han i Silkeborg, blandt onsdag den 11. januar 2012 andet på Medicinsk Afsnit M1 og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit K1. Og da de to surveyors sidst på eftermiddagen gav deres tilbagemelding til hospitalsledelsen og alle andre, der var mødt frem, var konklusionen da også klar; nemlig at de ikke på deres vej rundt var stødt på noget, der gav anledning til bemærkninger - og derfor vil indstille til Akkrediteringsnævnet, at hospitalerne bliver Akkrediteret - uden bemærkninger. Hanne Rytter var også ledende surveyor ved det eksterne survey sidste år i maj, og hun fremhævede netop den store udvikling og forbedring, som hun oplevede, at der var sket siden da. Cheflæge Christian Møller-Nielsen sagde efter tilbagemeldingen tak til de to surveyorer - både for besøget og for indstillingen - og til medarbejderne på de to hospitaler for den store indsats med at give kvaliteten et løft. Efter behandling i Akkrediteringsnævnet vil hospitalerne sandsynligvis modtage den endelige akkrediteringsstatus i løbet af februar. Surveyor Hans Christian Thyregod mødte røntgen-giraffen i Hammel. Ledende overlæge Merete Stubkjær forklarede brugen. Surveyor Hanne Rytter kigger forbi rummet ved CT-scannerne, hvor radiograf Birgitte Hornbæk Kristensen viser instrukser frem. Læs meget mere fra genbesøget i AkkrediteringsNyt 12/1 og på intranet. Her er der også flere billeder. side 1 / 7

2 Dagkirurgi Viborg åbnede officielt i mandags Mandag den 9. januar indviede Anæstesi- og Operationsafdelingen officielt Dagkirurgi Viborg. De mange fremmødte kolleger indikerede, at det er noget særligt, der nok blev indviet i dag, men reelt åbnede for patienter den 2. januar. Forventningen er, at ca. 280 patienter hver uge kommer gennem Dagkirurgi Viborg. Stort set alle specialer på hospitalet sender patienter til Dagkirurgi Viborg i forbindelse med omlægning til flere ambulante forløb. Region Midtjylland har bidraget med midler til ombygningen til Dagkirurgi Viborg. Afsnittet har foruden hvilerum med plads til 14 observationspatienter ad gangen skabt plads til samtalerum, omklædningsrum, omklædningsskabe, venterum, blok-rum til blokade-lægning mv. - Det er ambitiøse mål, vi har sat os for Vi skal levere endnu mere aktivitet for de penge, vi har til rådighed, og i den forbindelse spiller Dagkirurgi Viborg en helt særlig rolle. Det er et langt, sejt træk at omlægge fra indlæggelse til ambulant og planlagt behandling. Men med Dagkirurgi Viborg viser vi, at vi vil tage det seje træk, sagde hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. Siden 1. april har der været arbejdet med planerne om Dagkirurgi Viborg. RH Kjellerup med den dagkirurgiske specialfunktion lukkede i sommeren 2010, og siden da har der manglet plads og rammer til en velfungerende dagkirurgi på RH Viborg. Rammerne til Dagkirurgi Viborg kom - omend uønsket - da den nu tidligere Øre-, Næse og Halsafdeling i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan flyttede til RH Holstebro og blot efterlod en ØNH-fællesfunktion i Viborg. Dagkirurgien er nytænkning i indretning og af patientforløb på en måde, så patienterne undgår unødvendig sygeliggørelse, og så patienterne kan komme hjem hurtigst muligt uden unødvendig indlæggelse. - Der er både en faglig og en økonomisk interesse i omorganisering. Det er i høj grad en anderledes måde at arbejde med patienterne på, og vi regner med, at vi kan have procent af patienterne i dagkirurgi. Men det kræver også rammerne, og der er vi godt på vej, sagde oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen ved indvielsen. Dagkirurgi Viborg er allerede i gang med at blive ombygget. Ved indgangen på 5. etage bliver der skabt et tjek-in - sted direkte fra trafikcentret. Her kan patienterne henvende sig, og når det sker, varsler sekretæren den relevante sygeplejerske på Dagkirurgi Viborg via nursefinder. Læs mere og se flere billeder fra Dagkirurgi Viborg på intranet. Hospitalsenhed Midt får fælles indgang til e-dok Mandag den 16. januar sammenlægges e-dok fra RH Silkeborg, Hammel med RH Viborg, Skive, så der nu bliver en ny fælles indgang - HE Midt. Den nye dokumentsamling indeholder indtil videre hospitalernes kendte e-doksamlinger. Man skal fortsat anvende den dokumentsamling, som tilhører den e-dok afdeling, man er ansat i. Nogle afdelinger er fusioneret eller på anden vis omorganiseret, og derfor vil der for nogle afdelingers vedkommende nu også være en ekstra dokumentsamling. Hvis man fx var ansat i den nu tidligere Radiologisk Afdeling eller Medicinsk Afdeling i Silkeborg, er man nu ansat i Diagnostisk Center. Det betyder, at man fortsat refererer til Radiologisk Afdelings eller Medicinsk Afdelings dokumenter, men også til Diagnostisk Centers. På sigt bliver den nye samling udbygget - også med fx fælles organisatoriske dokumenter for Diagnostisk Center. De nye samlinger vil fra starten være tomme. Men efterhånden som man i afdelingen/centret får udformet nye fælles dokumenter, vil den nye samling indeholde dem, og dokumenterne i de gamle samlinger vil i samme takt gøres historiske. Samme praksis vil der være for hospitalernes fællesdokumenter. E-Dok-superbrugerne er orienteret om forandringer og fx om, at de nye fællesdokumenter for HE Midt senest skal være klar et år før næste akkreditering, dvs. forår Spørgsmål i forbindelse med den nye HE Midt-indgang til e-dok kan rettes til projektleder Ane Mette Sejer fra Kvalitet & Forskning ) side 2 / 7

3 Politikerne drøfter center for klassisk neurologi på RH Viborg Sagen om den fremtidige drift og arbejdsdeling mellem de tre neurologiske afdelinger på hospitalerne i Viborg, Aarhus og Holstebro behandles i regionens forretningsudvalg 17. januar og i regionsrådet 25. januar. I omstillingsplanen fra 2011 besluttede regionsrådet, at det neurologiske område skulle bidrage med 20 mio. kroner i den samlede regionsøkonomi. Første skridt tog regionsrådet i oktober 2011 med beslutningen om at centralisere og optimere behandlingen af akut apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) - en beslutning, som lukker det akutte apopleksiafsnit på Regionshospitalet Viborg 1. maj Regionsrådet pointerede samtidig, at der fortsat skal være tre bæredygtige neurologiske afdelinger - og at den klassiske neurologi skal styrkes i Viborg i det interne samarbejde de tre afdelinger imellem. Region Midtjyllands direktion indstiller, at Neurologisk Afdeling på RH Viborg skal udvikle sig til en enhed med fokus på neurorehabilitering i samspil og samarbejde med RH Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade og neurorehabiliteringsfunktionen på RH Skive. Herudover skal Neurologisk Afdeling på RH Viborg have flere opgaver og regionsfunktioner, så den kan udvikle sig til et center for klassisk neurologi - noget, der for flere regionsfunktioners vedkommende kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse. Det betyder, at Neurologisk Afdeling får regionsfunktioner inden for hovedpinesygdomme, multipel (dissemineret) sklerose og bevægeforstyrrelser. Herudover skal der arbejdes videre med at etablere rehabiliteringstilbud på RH Skive for de sværeste Parkinsonpatienter og patienter med hjernekræft. Endelig kan det komme på tale at oprette et nyt regionalt tværfagligt smertecenter i Viborg i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Der lægges op til, at der arbejdes med at vende den neurologiske patientstrøm fra Silkeborg Kommune mod Viborg i stedet for mod Aarhus samt at hjemtage patienter fra privathospitaler. Men da en del af grundlaget for omlægningen går på at behandle flere patienter ambulant i stedet for under indlæggelse, genvinder RH Viborg ikke samtlige 14 apopleksisenge, der nedlægges, men en til tre senge. Se sagsfremstillingen til forretningsudvalget den 17. januar (punkt 2) på Region Midtjyllands hjemmeside. It-servicen er under lup Hospitalsledelsen, Sundheds-It (Viborg og Silkeborg) og andre i HE Midt har for øjeblikket et skærpet blik på de it-udfordringer, der eksisterer efter overgangen til Region Midtjyllands centrale it-support. Der er en systematisk indsamling af eksempler igang i forhold til at dokumentere de vanskeligheder, klinikerne oplever i hverdagen. Ventetider og serviceniveau fra regionens IT- Service Desk i Horsens har været kritiseret. Herudover er der bl.a. også uløste problemstillinger i forhold til MidtEPJ samt funktionaliteter og service i den forbindelse. De indsamlede data skal drøftes senere på måneden, når der er møde mellem RM-It og Hospitalsenhed Midt. For godt halvanden måned siden lukkede den lokale it-afdeling på RH Viborg/RH Skive, mens RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter overgik til den centrale it-service, da MidtEPJ blev udrullet den 1. marts Tv-serien Sygehuset fra RH Viborg - nyt afsnit 16/1 I løbet af 2011 var den regionale TV2-station TV/MIDT-VEST på mange optagelser forskellige steder på RH Viborg. Målet var en tv-serie, der kunne give et indblik i nogle af de mange funktion og patientforløb, som medarbejderne på hospitalet tager sig af. Optagelserne munder ud i 10 afsnit af serien, som tv-stationen har døbt Sygehuset. Første afsnit blev sendt på TV/MIDT-VEST mandag den 9. januar kl Næste afsnit sendes på mandag den 16. januar. Det handler bl.a. om besøg på Forskningscenter Foulum, hvor der øves kikkertoperation på gris - og forskning på RH Viborg i trykbølgebehandling af impotente mænd. Specialeansvarlig overlæge, urolog Lars Lund og medicinstuderende Ditte V. Pedersen er blandt de medvirkende. Se Sygehuset - afsnit 1 fra Akutafdeling A24 og Hospitalsvisitationen - link fra hjemmesiden. NB: Tv-holdet fra TV/MIDT-VEST er på RH Viborg i dagtid tirsdag den 17. januar for at lave optagelser ved trafikcentret. side 3 / 7

4 Forskningskroner uddelt fra HE Midts Forskningspulje 2011 Hospitalsledelsen har netop fordelt kr. fra Hospitalsenhed Midts Forskningspulje for Uddelingen er foretaget efter indstilling fra forskningsrådets bedømmelsesudvalg, der består af en gruppe professorer, kliniske forskningslektorer og forskningsoverlæger fra forskellige dele af hospitalsenheden. Syv forskningsprojekter blev tilgodeset: Ph.d.-studerende,lægeNiklas Blach Rossen, Diagnostisk Center Overlæge Klavs Würgler Hansen, Diagnostisk Center Ph.d.-studerende, sygeplejerske Marie Dahl Thomsen, Karkirurgisk Afdeling, Viborg Reservelæge Anne-Cathrine Finnemann Ismail, Børneafdelingen Fysioterapeut Camilla Bierring Lundquist, Fysio- og Ergoterapien, Viborg Ph.d.-studerende, læge Steffen Bank, Medicinsk Afdeling Reservelæge Christian Høyer, Klinisk Fysiologisk Afdeling Der var indsendt ansøgning om økonomisk støtte til yderligere 19 projekter, som det ikke var muligt at støtte inden for puljens rammer. Læs mere om de syv forskningsprojekter, der fik støtte (intranet). Indsend abstracts til Forskningens Dag i HE Midt Alle hospitalsenhedens forskningsaktive opfordres til at indsende abstract til præsentation på Forskningens Dag den 19. april Blandt de indkomne abstracts vil 8-10 præsentationer blive udvalgt til mundtlig præsentation. De udvalgte præsentationer skal vise mangfoldigheden af forskningen og udvælges tillige på basis af originalitet og kvalitet. Forsøget/undersøgelsen bør være af nyere dato, men tidligere fremlæggelse ved andre møder er ingen hindring. Accepterede abstracts, som ikke udvælges til mundtlig præsentation, præsenteres som posters. Abstracts skal være indsendt senest den 20. februar Læs hvordan på intranet. Forskningens Dag i HEospitalsenhed Midt holdes torsdag den 19. april. Dagens efter, fredag den 20. april, holdes Forskningens Døgn (nationalt tiltag). Planen er, at fx posterudstilling kan blive stående fra torsdag den 19. april til og med fredag den 20. april. Læs mere om forskning i HE Midt. Fødsler er NIP s nye hjertebarn Kvaliteten af fødselshjælpen er nyt indsatsområde for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Fra 9. januar kan både brugere og professionelle hente kommenterede årlige audit-rapporter om, hvordan alle landets fødesteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). Den første NIP-rapport om fødsler dækker perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 og er netop offentliggjort på sundhedsportalen (se Kvalitet i behandlingen af fødende). I den første rapport klarer fødestedet i Viborg sig godt - både i regional sammenhæng og i forhold til landsgennemsnittet. - Helt klart: Vi har stadig mange registreringsudfordringer, som vi arbejder intenst på at justere på plads. Belønningen er, at vi får et redskab, der er fuldstændig gennemskueligt og meget bedre end de kvalitetsdata, vi hidtil har haft adgang til. Vi får rapporter hver måned med mulighed for at zoome helt ind på cpr-niveauet. Det efterlader os mulighed for at drage læring og at handle på eventuelle kvalitetsbrist med meget kort tidshorisont, siger Henriette Svenstrup, som er klinisk kvalitets- og udviklingsjordemoder på Fødegang Y55 i Viborg. - Flere af indikatorerne vedrører vores organisatoriske tilrettelæggelse af fødselshjælpen, hvor vi med NIP-resultaterne bl.a. får pejlinger på det organisatoriske samspil med Anæstesi/OP og Børneafdelingen - områder, som er essentielle for at levere en god fødselsbetjening, og som vil ikke tidligere har fået kvalitetsdata på, fortsætter jordemoder Henriette Svenstrup. Så hun ønsker det nye NIP-system velkomment - og har store forventninger til dets potentiale i forhold til at overvåge kvaliteten på fødselsområdet. Mere på intranettet - bl.a. en oversigt over indikatorområder og standarder. side 4 / 7

5 Kliniske kvalitetsdatabaser samlet under én hat Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (forkortet RKKP) hedder den nye organisation, der fra 1. januar 2012 samler de kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og kompetencecentre. RKKP skal styrke organisation og infrastruktur for de kliniske kvalitetsdatabaser og skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt og videnskabeligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt. Samtidig skal kvalitetsudviklingsprogrammet sikre, at alle de ressourcer, der anvendes på indsamlingen af data, står mål med resultatet - behandlinger af høj sundhedsfaglig kvalitet, hedder det i programerklæringen om RKKP fra Danske Regioner. - Omlægningen er ganske stor og kompleks. Cirka 60 databaser kommer under den nye paraply-organisation for kliniske databaser, og der arbejdes bl.a. på en fælles national drejebog. Det er op til de enkelte regioner at beslutte, hvordan der skal følges op på resultaterne fx i form af audit, ekspertudtalelser m.m., og vi er for øjeblikket ved at gennemgå et udkast herom fra Region Midtjylland. Når dette er på plads, går vi i gang med at lægge en lignende plan for Hospitalsenhed Midt. Kvalitet & Forskning melder ud i takt med, at brikkerne falder på plads, lover projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at alle er velkomne til at henvende sig til hende med opklarende spørgsmål. - Nu, da vi ikke kan bruge forkortelsen NIP, har vi brug for et andet hurtigt bogstav-blikfang. Her i hospitalsenheden vil vi bestræbe os på altid at skrive KK i overskrifter m.m., når det drejer sig om kliniske kvalitetsdatabaser, siger hun. Læs mere om Danmarks nye paraply-organisation for klinisk kvalitetsudvikling på intranettet og på Flotte resultater for behandling af hjerteinsufficiens i HE Midt I denne uge offentliggjorde RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) nye kvalitetstal for behandling af hjerteinsufficiens - tal, som tidligere blev publiceret af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Den nye audit-rapport dækker perioden 21. juni 2010 til 20. juni Rapporten viser blandt andet, om de enkelte behandlingssteder lever op til kvaliteten på i alt ni målepunkter (indikatorer) med tilhørende kvalitetskrav (standarder). - Stor ros til både RH Viborg og RH Silkeborg, som begge opfylder standarderne for samtlige ni indikatorer, når vi ser bort fra den statistiske usikkerhed, siger projektleder Inge Lilholt fra Kvalitet & Forskning. Hun tilføjer, at begge hospitaler fortsat har en udfordring med at motivere patienterne til at deltage i et fysisk træningstilbud som led i deres behandlingsforløb. Se årsrapporten om kvaliteten i behandlingen af hjerteinsufficiens på sundhedsportalen sundhed.dk. Den seneste opdatering på Sundhedsstyrelsens og Sundhedsministeriets database for sundhedskvalitet - - viser tilbagegang for RH Silkeborgs behandling af hjertesvigt fra fire til to stjerner. Beregningen baserer sig bl.a. på den forrige NIP-rapport fra juni 2009 til juni Kvalitet & Forskning oplyser, at man er i dialog med Sundhedsstyrelsen, da alt tyder på, at der er fejl i beregningen for Silkeborgs vedkommende. Nogle nøgletal er tilsyneladende faldet ud, og dette har formentlig har påvirket antallet af stjerner i negativ retning. Åben for tilmelding til medarbejdertilbud på Folkeuniversitetet I tirsdags den 10. januar blev der åbnet for tilmelding til vinteren/forårets medarbejdertilbud på Folkeuniversitet. Med flere end 70 forskellige foredragsrækker kan de regionale medarbejdere komme langt omkring og mentale løft indenfor sundhed, religion, psykologi, kultur, pædagogik, kommunikation, ledelse og meget mere. Det er mere end i tidligere omgange. De første par år var tilmelding til de udbudte kurser helt gratis. Det betød en uheldig jagt i de tidligere morgentimer for at være blandt de heldige, og hvor flere medarbejdere fik nej end ja. Så prøvede man i et par omgange at sætte deltagerbetalingen til 50 pct. af den fulde pris. Det betød, at ikke alle kvoterne for medarbejdere til kurser blev brugt. Nu er brugerbetalingen 25 pct. Du kan tilmelde dig ét hold fra Folkeuniversitets program ved at gå ind på dk. Her vælger du Specialaftaler og oplyser aftalekoden RM. Herefter vælger du det hold, du ønsker. Se det regionale katalog fra Folkeuniversitetet og læs mere (intranet). Folkeuniversitetet HERNING, aarhus og EbEltoFt vinter og FoRåR 2012 Medarbejdertilbud fra Region Midtjylland vinter og forår 2012 side 5 / 7

6 Nye uniformer i hold dig opdateret om uniformsprojektet Tilmeld dig uniformsprojektets nyhedsbrev og få nyheder om projektet direkte i din mailboks. I 2014 får samtlige medarbejdere med patientkontakt på Region Midtjyllands hospitaler (ca medarbejdere) nye uniformer. Der gælder bl.a. sygeplejersker, læger, SOSU-assistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter m.fl. - Efter år med det nuværende uniformsdesign, er det på tide at skabe en ny, funktionel, præsentabel og komfortabel uniform til medarbejderne på Region Midtjyllands hospitaler. Den nye uniform skal fremme medarbejdernes sundhedsfaglige identitet, komfort og arbejdsglæde og skærpe regionens profil, siger Thomas Pazyj, hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen for uniformsprojektet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Inden 2014 kommer der til at foregå et stort og spændende udviklingsarbejde, hvor medarbejderne i samspil med designere og konstruktører skal finde ud af, hvordan vi får skabt det bedst mulige uniformsprogram. Du kan følge med i projektet fra første parket, hvis du tilmelder dig uniformsprojektets nyhedsbrev på projektets hjemmeside Her kan du også læse mere om baggrunden for projektet og få svar på, hvorfor regionen overhovedet skifter tøj, og hvordan der bliver råd til det. Sygeplejeforsker forsvarer ph.d.-afhandling vedr. KOL-indsats Kandidat i sygepleje (cand.cur.) Lene Bastrup Jørgensen fra RH Silkeborg har lavet en ph.d.-afhandling, der giver håb om bedre til mennesker, der lider af lungesygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). - Jeg har identificeret fire typiske måder, som patienter med KOL håndterer deres åndenød på. Det gør det muligt at give en mere individuel og målrettet hjælp, som kan give disse mennesker en øget livskvalitet, fortæller sygeplejeforskeren, der undervejs i projektet har været tilknyttet både Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Midt. Resultaterne bliver præsenteret på et tidspunkt, hvor både Sundhedsstyrelsen og WHO har sat KOL øverst på listen over sygdomme, der kræver en bedre indsats for at hjælpe patienterne til at leve og leve bedre - med den kroniske og uhelbredelige sygdom. Beregninger viser, at KOL i 2020 vil være den 5. største sygdomsbyrde på verdensplan. Ph.d.-afhandlingen lyder titlen: Coping with breathlessness in daily life. A multi-modal grounded theory study on predominant types of coping with breathlessness among people living with chronic obstructive pulmonary disease. Lene Bastrup Jørgensen forsvarer den på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet torsdag den 26. januar kl Se invitation til ph.d.-forsvaret. Lene Bastrup Jørgensen har i en årrække arbejdet som intensivsygeplejerske på RH Silkeborg. Hun har siden 2008 været tilknyttet det nuværende Diagnostisk Center i forbindelse med sin forskning. I dag er hun forskningsansvarlig sygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. Tilmelding til de interne kurser på Hospitalsenhed Midt Efteruddannelsesudvalget minder om tilmelding til HE Midts interne kurser i februar: Troværdigt omdømme starter indefra d Sepsis d Avanceret hjertestop d Pædiatrisk genoplivning d Avanceret hjertestop d Kommunikation ved kortvarige kontakter d Generel informationssøgning d Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurser, hvis de foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet findes e-dok ( ). Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder. Accepteres din deltagelse, skal du tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursets afholdelse. Ansøgningsskemaet blev førhen sendt til efteruddannelsesafdelingen. Det skal den ikke længere, men opbevares i stedet på afsnittet. Afmelding af et kursus til: Hent kursusprogram 1. halvår 2012 (intranet) og læs om elektronisk tilmelding (intranet). NB: Der er oprettet ekstra kurser i Excel d i Viborg og den i Silkeborg. side 6 / 7

7 Pjecer om præstebetjeningen i Viborg De to hospitalspræster på RH Viborg, Lisbeth M. Andersen og Morten H. Sørensen, har netop udgivet hver en pjece til patienterne med information om hospitalspræstens funktioner. Pjecerne kan bestilles på Centraldepotet: Lisbeth M. Andersen er primært tilknyttet de medicinske og neurologiske afsnit samt Akutafdelingen. Hendes pjece har varenummer Morten H. Sørensen er primært tilknyttet Kvindeafdelingen inkl. Fødeafsnittet, Børneafdelingen, Intensivt Afsnit, Patienthotellet samt de forskellige kirurgiske afsnit. Hans pjece har varenummer Ikke mere multimedieskat - men husk mobilen Folketinget har besluttet, at du skal ikke længere betale skat af en computer, som du tager med hjem og arbejder på. Hvis Region Midtjylland betaler din internetforbindelse hjemme, er det skattefrit, hvis du har adgang til regionens netværk. Men du skal beskattes af en telefon, som regionen stiller til privat rådighed. Bruges din arbejdsmobiltelefon/pda, som du har fået udleveret af din afdeling, KUN arbejdsmæssigt, og underskriver du en tro- og love-erklæring, så skal du ikke som under multimediebeskatningen beskattes. I denne sammenhæng kan medarbejderne eksempelvis foretage nødvendige private opkald til hjemmet, læge, børnehave m.v. på deres arbejdsmobiltelefon, uden at der skal ske beskatning. Der er særlige regler for telefon og computer, som du har til rådighed fra regionen mod at gå ned i løn. Læs mere om de nye regler på skat.dk (Finanslov 2012) samt på Koncern HRs hjemmeside. Billeddiagnostisk Afdeling (RH Viborg) skifter læge-telefonnumre i dagtid fra mandag Billeddiagnostisk Afdeling har fra mandag den 16. januar nye telefonnumre til læge-til-læge-kontakt vedrørende radiologkrævende akutte/subakutte/haste-undersøgelser og behandlinger i dagtid - dvs. alle CT-, MR- og UL-scanninger samt gennemlysningsundersøgelser og al intervention. De nye telefonnumre er indført for at sikre, at de radiologiske overlæger kun modtager de relevante henvendelser fra andre læger i den forbindelse. Tidligere var der ét nummer, som blev overbelastet både af stadig flere akutte/ subakutte og haste-undersøgelser og af at nummeret blev brugt til anden kommunikation, som bør gå via sekretærer. De nye telefonnumre er videreformidlet til alle afdelingers læger via afdelings- og centerledelserne. Henvendelser vedrørende alt andet end ovenstående sker i dagtid på afdelingens almindelige telefonnumre: Hovednummer Billeddiagnostisk Afdeling: (784) Bookingsekretariat: (784) Skrivesekretariat: (784) Forårets foredrag på Hospice Limfjord ved RH Skive Eksistentelle tanker i dødens nærvær. Det er overskriften for fire fordrag i foråret på Hospice Limfjord, der ligger ved RH Skive. Alle fire foredragsholdere er med til at præge debatten og udviklingen indenfor Hospiceområdet og palliation. Se mere om foredragene (intranet). INVIA.nu i Region Midtjylland - udvikling af velfærdsløsninger i fællesskab Et dropstativ til barnevogne. En virtuel genoptræningsportal. Arkitektur, der hjælper helbredelse på vej. Ideerne her er konkrete resultater af kreativitet, hitte-på-somhed og hjælp til udvikling af de gode ideer i sundhedsvæsenet i initiativet INVIA i Region Syddanmark. INVIA kommer nu også til Region Midtjylland. Fra d. 16. januar 2012 kan du ved at gå ind på give dine ideer videre og blive en del af en udviklingsproces - enten gennem egne ideer eller ved at bidrage til andres ideer. INVIA er en enhed, der arbejder for at styrke velfærdsinnovation. Sender du en ide videre, vil den blive vurderet af et tværfagligt ekspertpanel, som senest efter halvanden måned giver dig et svar på, om din idé har potentiale til at blive udviklet nærmere. Måske den blot skal justeres lidt, måske man allerede har fundet en løsning på problemet på et andet hospital. Det er den proces, INVIA hjælper med. For spørgsmål, kontakt Lasse Skjalm, MidtLab, tlf Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 7 / 7

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015 Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn Tirsdag den 3. marts flytter to af Kvindeafdelingens sengeafsnit permanent ind på Patienthotellet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

NYHEDSbrev. nr. 21 den 23. september 2011. Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive. fusion i midt en

NYHEDSbrev. nr. 21 den 23. september 2011. Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive. fusion i midt en NYHEDSbrev nr. 21 den 23. september 2011 fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Nyt fra hospitalsledelsen: Vi er godt med på forskningsområdet! Forskning er en grundsten i al god patientbehandling.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forlig om regionens budget for 2010 Sms-påmindelser til ambulante patienter Gør patienterne vilde med mellemmåltider

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus

Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus Bilag 1d: Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling, Århus Casebeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRHUS SYGEHUS: ORTOPÆDKIRURGISK OG GERIATRISK AFDELING...3 1.1 FAKTA... 3 1.1.1 Afdelingerne...5 1.2 HVORDAN

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer!

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer! Næste NYHEDSbrev udkommer 8. august NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014 Hospitalsledelsen: God sommer! Feriestemningen er så småt ved at brede sig rundt på afdelinger, centre og afsnit

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken -

Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - Her følger en kort præsentation af hovedbudskaber fra NordKAP`s Præentationsmøder afholdt den 10 + 12.3 Bogen er tilsendt de enkelte klinikken - flere papirudgaver kan købes os IKAS. Kan også downloades

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital

Blod Management en succes på Nordsjællands Hospital Nr. 40 18. november 2014 INDHOLD: Blod Management en succes Hurtigere behandling til hjertepatienter Brugerprocessen gør status Spørg når du spiser er tilbage Husk at tilmelde dig årets partnerskabskonference

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere