Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø."

Transkript

1 Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1. Dirigent og referent 2. Sidste referat 3. Grønne Råd i de 4 kommuner 4. Oplæg til møde med Lejre kommune. 5. Kommuneinfo 6. Stierne aktuelle sager og Gerts fremsendte kort 7. Skal vi ud og løbe med Gert 8. Årsmødet Grønne skoler, Grønne Flag 10. Nationalparken og vores arbejde 11.???? andre punkter. 12. Evt. 13. Næst møde tid og sted. Ad 1) Tove er dirigent og Lone skriver referat. Ad 2) Referatet var godkendt. Ingen ekstra kommentarer. Ad 3) Grønne Råd - Gert er stadig medlem af det Grønne Råd og har lige fremsendt referatet fra Greve - Lone sidder med i Solrøds Grønne Råd, som har møde sidst i januar - Tove sidder med i Grønt råd i Lejre. - Roskilde har stadig ikke et Grønt råd, men Poul forsøger stadig at få et op af stå. Poul opfordres til at tage spørgsmålet op med dels Torben Jørgensen (S) og evt. Jan Eriksen. Thomas kan blive Kredsbestyrelsens repræsentant i Roskilde, hvis der kommer et nyt råd i gang. De Grønne råd rung rundt i landet køres meget forskelligt, men det bedste vil være, hvis det Grønne råd også har indflydelse og ikke kun oplysende karakter. I Roskilde er der også flere grusgrave, som kunne diskuteres. - Generelt snakkede vi om at få de Grønne Råd til at være med til at lave kommunens Friluftspolitik. En ny lancering i Roskilde vil med fordel kunne bygge på udvikling af en Friluftspolitik med et sæt friluftsstrategier i tråd med FR s anbefalinger i bogen: Friluftsliv inspiration til politik, plan og praksis. - Hvis Poul kan vejre lidt positive holdninger til genoplivning af et råd i Roskilde vil Thomas gerne medvirke til et opfordrende brev til embedsværket, hvor vores tanker med rådet kan opsummeres. Ad 4) Tove har sendt brev til Rikke Milbak i Lejre kommune og foreslået et fælles møde. Tove orienterer om tidspunkt, når det er kendt. Ad 5) Skal vi gøre noget tilsvarende med de andre kommuner? - Afventer resultatet af mødet med Lejre kommune. Ad 6) Stierne aktuelle sager og Gerts kort - Gert havde fremsendt et orienteringskort, som er tæt på Lejre station. Disse lokale stisystemer er formodentlig velkendte og brugt af lokalområdets beboere. Skal

2 udefrakommende have glæde af området, var det opfattelsen, at der skulle mere til. Ad 7) Skal vi ud og løbe med Gert - Tove havde foreslået at vi skulle lave en tur for vores repræsentanter, men vi afventer lidt. Ad 8) Årsmødet 5 marts 2015 kl i spejderhytten hos Tue Bjældevej Ros- kilde- - Her er Flemming Torp allerede inviteret og - Fagligt indlæg holdes af Casper mht Det formelle og praktiske omkring en Nationalpark ( det politiske skal Flemming nok bidrage med.) - Biolog Søren Grøntved Christiansen sørger for et indlæg omkring naturindholdet i nationalpark Skjoldungelandet. Hængeparti - Der skal arrangeres omkring mad til gæster og bestyrelse- her efterlyses ideer- hvad med spejdersnobrød??+- nej det var en spøg - Emne: Nationalparken, (som vi håber er vedtaget på dette tidspunkt) - - Følgende er på valg: o Allan Kjeld Jensen o Tue Nygaard o Thomas Gyalokay, Naturvejlederforeningen rykkede op i bestyrelsen i stedet for Stuart o Poul Holm, Dansk Ornitologisk Forening rykkede op i bestyrelsen i stedet for Stig o Begge de sidste er på valg i år også, da Stuart og Stig blev indvalgt i Ad 9) Grøn skole - Poul skal med den 23/1 og uddeles Grønt flag til et gymnasium i Roskilde kommune. Grastrup har flere taleoplæg og ellers har friluftsrådet. Ad 10) Nationalparken - Intet nyt endnu, men det skal snart afgøres. Ad 11) Forskelligt. - Kisserup Fredningen. Her har beboer ansøgt om at lave økologisk frugtplantage selvom det direkte står i fredningsbestemmelserne, at dette ikke er tilladt. De har fået ja af fredningsnævnet 2 til 1. Også i kredsbestyrelsen var der ikke enighed i om det var en god ide eller om træerne (som max. må have en højde på 4 meter) forstyrrer udsynet ud over landskabet. Friluftsrådets sekretariat har ikke villet anke afgørelsen. Begrundelsen herfor forekommer dog ikke at være relevant for sagen. Tove har skrevet til vedkommende. Jørgen skriver til Flemming Torp om at få en præcisering for, hvilke typer fredningssager bestyrelsen egentlig skal beskæftige sig med. - Besøgscenter Langtved færgekro. Projektet blev diskuteret og der var enighed om, at kredsens oprindelige kommentarer til projektet fortsat var gældende. En støtte til et center, dog kun et anlæg på den oprindelige position samt en mindre udvidelse mod nord således at strandeng og liturinskrænt blev beskyttet mest muligt. - Natura Planen er nu i høring med høringsfrist 1. april, og der er efter mødet kommet et notat fra Casper desangående og rundsendes af tove. Alle bedes kigge på det- men Casper har bekræftet at der ikke står ret meget der er friluftsrelvant, så det er måske ikke nødvendigt med et høringssvar men se på det vi skal selv komme med svarene og kan få hjælp hos casper - Havfriluftsliv. Flere i bestyrelsen havde deltaget i indrapportering om aktiviteter. Alle med aktiviteter der er omfattet af undersøgelsen opfordres til at deltage. Se link

3 Ad 12) FEST FOR AT VI FIK STATSSKOV- dette emne nåede vi ikke rigtigt- men en henvendelse til Naturstyrelsens skovrider og skovfoged for Storskoven og Boserup skov vil resultere i en tilbagemelding om et tidspunkt i formentlig maj måned 2015 Se nedenfor og kommenter på dette! Eller til næste møde. Ad 13) Næste møde - Næste møde bliver repræsentantskabsmødet med mindre der kommer vigtige ting - Årsmøde den 5. eller 12. marts Bjældevej i Roskilde. - - Årsmøde i Friluftsrådet den 10/11 april: hvem skal med? Det kan besluttes efter repræsentantskabsmødet. Referent Lone Aalekjær, kommentarer fra Jørgen og Thomas indsat og godkendt af Tove med tilføjelser om hvad der er sket siden seneste bestyrelsesmøde 14 jan 2015 AD SE NEDENFOR OG KOMMENTER OM FESTEN- DETTE SKAL DU GERNE SELV VÆRE EN DEL AF OG DERFOR SKAL DU KOMMENTERE OG KOMME MED DIT BIDRAG SÅ DET KAN SAMLES TIL ET FÆLLES OPLÆG Toves oplæg pr 21 jan 2015 er: festen deles op i to begivenheder- A en hel dag for alle i storskoven ved Hvalsø med alle brugergrupper og B en kortere dag for de små i Boserupskoven ved Skovskolen dette sidste en hverdag med naturvejlederne som det store aktiv Fejringen med de små tænker jeg som en begivenhed hvor børnehaverne og de skoler, der er i nærheden samt børn med forældre eller bedsteforældre. Alle inviteres direkte og via pressen til at deltage i

4 -de aktiviteter som Friluftsrådets grønne tjeneste har lavet for institutionerne, der har tilsluttet sig organisationen grønne spirer -samt hvad DN måtte have tilsvarende -samt hvad Skovskolen byder på i hverdagen Herudover har Jeg tænker mig yderligere aktiviteter: træer oplevelsen ved at kramme et træ og huske det som sit og ved at blive anmodet om at beskrive træet for gruppen og fortælle hvor gammelt det er og hvad det har oplevet - stilhed ved at stå eller sidde stille og lytte- - dyr det er nok de udstoppede og en enkelt rigtig levende fugl egen krop ved at balancere og klatre og gå over et vandløb og på store sten - samarbejde med at bygge en hytte - matematik i skoven- farver og figur - orienteringsløb - gæt dit eget dyr- alle har et billede af et dyr på ryggen og skal gætte sit eget dyr ved at de andre siger lyde eller opfører en pantomime og det formanende: LÆRE OM ADGANG TIL AT RØRE SIG UNDER ANSVAR I STATSSKOVENE Alle voksne opfordres til at være medinstruktører og tage en gruppe Saftevand,vand og snobrød og pandekager samt herudover gerne brød bagt på sten ( flade pandekager uden gær) og lunser af grillet rådyr fra skoven vil være et super supplement AD A Storskovsfesten for alle BØRNERETTEDE ARRANGEMENTER: - Her har jeg tænkt at arrangementerne fra B skal genbruges så meget som muligt så der er tilbud til de mange børn, der forhåbentligt dukker op her er det os fra bestyrelserne i Friluftsrådet og DN med vores venner, der er ansvarlige for aktiviteterne, som skal suppleres med pandekagebagning og snobrødsbagning. - ARRANGEMENTER FOR DE VOKSNE(mest) - Herudover skal de mange brugergrupper inviteres til at komme og vise deres aktivitet frem - Hestefolkene, mountainbikes,orienteringsløbere,spejdergrupperne,dansk vandrelaug,geocatchere,dofer, skovløberne og de mange vandregrupper er selvskrevne som målgrupper men nabobyerne- Tolstrup og Atterup samt Skov hastrup + Hvalsø er også oplagte at invitere med - Her er Natura 2000 områder og varierede biotoper så Botanisk Forening og Svampe og Paddebiologerne samt DOFerne skal også inviteres sammen med Naturens Ambulance fra DN - Måske er der vedtaget en nationalpark Skjoldungelandet- hvis ja så skal dette også med på festpladsen

5 - DET PRAKTISKE UDE I LANDSKABET: - Hvis det er muligt vil jeg gerne have - opstillet en lavoe eller hvad det hedder som evt ly og som stedet for evt oplysende plancher om bla hvad der sker og hvorfor vi fejrer denne dag jeg tror Sagnlandet har en, som vi kan leje ellers har skovskolen måske en - en stor bunke grene ( som skoven skal bringe frem og som vi måske kan ende med at brænde af eller efterlade som børneaktivitet til den falder sammen ) og - en stor bunke rafter som spejdere og børn kan bruge til at demonstrere deres færdigheder ( her skal der bruges penge på at bringe rafterne fra spejdernes depot ved en hytte og tilbage igen- det kunne være sjovt med en rafterutchebane!) - lagt store stammer ud langs vejen som kan bruges til at klatre og balancere på ( her er det skovens folk, der skal bruge tid og penge på at finde og flytte stammerne, men det kan måske planlægges så stammerne efterlades til glæde for skovgæsterne i årene efter festen ) - etableret nogle store bålsteder det skal klares ved græstørv og sten og her skal ryddes op efterfølgende ved frivillig indsats - lave et værksted for samling af fuglekasser og gerne tillige lave mejsekasser af birketræer- dette skal forberedes og jeg tror at DN gerne bidrager med finansieringen og et par gæve folk laver forberedelserne hjemmefra. DN har på Tadre Mølle redskaberne til at hamre kasserne sammen - lave dialoggrupper om hvad skoven betyder for folk og hvad der skal tages hånd om i skoven for at bevare den som et alsidigt og sundt miljø/natur og et alsidigt tilbud for friluftslivet dette kunne kombineres med en konkurrence - MÅSKE få Lejre økologiske fødevareforening til at byde på en blanding af oplysning, hvervning og suppe smagsprøver og chokolademesteren til at sælge chokolade og herslev og hornbeer til at sælge egne øl festerne i skoven i gamle dage var jo også markeder med mad og drikke og det er også nødvendigt her BEGEJSTRINGEN OG DRIVET: Succen afhænger af at der skabes et samarbejde mellem alle interessenterne og en begejstring POLITISK STØTTE samt at der støttes op fra borgmestrene, som skal anmodes om at holde en tale om miraklet- den folkelige indsats nytteværdi i dette tilfælde- MEDIEDÆKNING OG PRESSE

6 Der skal også laves mediedækning via de sociale medier og også gennem pressen, som jo koster penge!- her skal dannes en gruppe ansvarlige pressefolk ØKONOMI OG SPONSORSTØTTE Altså skal der skaffes nogle penge mit budget er på max 5000 kr ellers bliver det for besværligt, men Friluftsrådet og DN, som jo var hovedsponsorer i 1995 kan jo have en anden mening og ønske sig et større arrangement. Naturstyrelsen udmelder datoer og giver os listen over brugergrupperne og spejderhytternes spejdergrupper- det er en god start og oplyser os om den vil bidrage med de praktiske og publikumsorienterede opgaver det er at udpege arealerne, hvor vi skal være og bringe træstammer og grene frem til området mv Hvis dette falder på plads skrives der og mailes til brugergrupperne, der i det omfang der er med i friluftsrådet tillige inviteres til vores årsmøde 5 marts

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere