P17, Dagsorden P17 møde den 08. maj kl hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C."

Transkript

1 P17 møde den 08. maj kl hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN Henrik Øelund (HOE) Jesper Knudsen (JK) Bjarne Jensen (BJ) Flemming Gudbergsen (FG) Allan B. Rasmussen (ABR) Referent Afbud: Bent Ole Bohn (BOB) Kim Fusager Balle (KFB) Anna Raundal (AR) Torben Andresen Lindhardt (TAL) Henning Espersen (HE) Henrik Bertelsen (HB) Jesper Løvendahl (JL) Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden 2 Opfølgning fra sidste møde 3 Godkendelse af referat fra 25. oktober Elektronisk teoriprøve Udformning af plastsvejsepas samt bilag v/ Jørgen Bo Nielsen Nye plastsvejsekurser Tilsynskursus Montagekursus Orientering fra SP sekretariatet v/ Jørgen Bo Nielsen Eventuelt samt næste møde

2 Pkt. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet og til Bjarne H. Jensen, som præsenterede sig selv og interessen i at indgå i P17 udvalget. EK præsenterede udvalget og gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at opgaver, som bliver tildelt og aftalt på møderne, også bliver fulgt op. Dagsordenen blev godkendt 2 Opfølgning fra sidste møde: Pkt. 2 MC: Vedr. rettelser i håndbog. Når der kommer en ny udgave laves rettelser med gult. Disse vil fremstå med gult frem til efterfølgende rettelse. JBN: Foreslog at håndbogen opdeles i afsnit i pdf format således, at man kan printe aktuelle punkter, som ønskes. Samtidig ønskes en klikbar indholdsfortegnelse. Udvalget støttede ideen og JBN sikre, at dette sker. På hjemmesiden ligger håndbogens enkelte afsnit som PDF-dokumenter, herudover findes en version med alle dokumenter samlet med henblik på udskrivning af hele håndbogen Pkt. 4 Der er lavet prøver til rørvulstfjernelse og EK forventer at kunne fremlægge resultater ved næste møde. Pkt. 7 Der er indføjet tekst i SBC 243 vedr. beskyttelseskapper på PE-rør. JK har skrevet til skolerne for at få tilbagemelding vedr. typer af smeltemuffer, som anvendes. JK har pt. fået tilbagemelding fra AMU SYD og følger op på de øvrige skoler. MK har lavet anneks og tilføjelser til SBC 70-6 vedr. godkendelse af svejseudstyr. Dette blev gennemgået på mødet. MK giver indehaverne, af licens til godkendelse af plastsvejseudstyr, besked. 3 Godkendelse af referat fra 25. okt Referatet godkendt 4 Elektronisk Teoriprøve JBN har modtaget ny version af elektroniske teoriprøver, som blev gennemgået på mødet. Udvalgets udtrykte tilfredshed med det foreløbige resultat. JBN undersøger om systemet kan arbejde sammen med skolernes registreringssystem for holdet således, deltagerne registreres automatisk med navn og cpr.nr. Det blev drøftet hvorledes deltageren for adgang til prøven med pasword og brugernavn. Desuden undersøges om der er talesyntese på systemet samt om prøven kan tidsfastsættes (max. 1 time). Der ønskes en samlet oversigt for censor, der viser hvem

3 der har bestået og ikke. Der vil givetvis være mulighed for at samkøre med skolernes registreringssystem, men jeg (og Ellegaard data) tør ikke udstede en garanti før der er kørt forsøg med den del. Funktionen vil i øvrigt være helt oplagt, da de elektroniske teoriprøver på længere sigt også skal kunne anvendes ved eksamen for EUD-elever. Det vil være teknisk og økonomisk uhensigtsmæssigt at udvikle særlig talesyntese til dette program, da der findes freeware Adgang for alle, Digitaliseringsstyrelsen som kan håndtere talesyntese. Programmet kan downloades (gratis forstås), og kan oplæse tekst fra hjemmesider Programmet til elektroniske teoriprøver indeholder funktion til at udskrive oversigt over beståede/ikke beståede elever 5 Udformning af plastsvejsepas samt bilag v/ Jørgen Bo Nielsen Der er sket omorganisering i SP sekr. således, at plastsvejsepas ordningen fremover administreres af medarbejdere, som dagligt håndtere svendeprøver ved industriens uddannelser. Man ønsker fremover at ensrette måderne skolerne håndterer plastsvejsepas og certifikater. JBN opfordre til, at skolerne fremover anvender vandmærkepapir fra DS samt Excel skabelon. JBN ændre og opdaterer skabelon til udstedelse af svejsepas og certifikat. Herefter udsendes til skolerne med nye skabeloner, vandmærkepapir og procedure for hvorledes skolerne håndterer svejsepassene fremover. Desuden undersøger JBN om omslaget til plastsvejsepasset evt. skal opdateres. JBN præsenterer resultaterne ved næste møde. Det blev på mødet drøftet om der i fremtiden evt. skal bruges plastkort i stedet for de nuværende traditionelle plastsvejsepas. Procedure for håndtering af svejsepas skal revideres. Dette drøftes på næste møde. Indgår som dagsordenspunkt ved P17 mødet den 9. okt. hvor sekretariatet præsenterer forslag til forenkling af pas og certifikater 6 Nye Plastsvejsekurser Tilsynskursus Montagekursus Der er endnu ikke frigivet midler fra ministeriet til udvikling af nye kurser og undervisningsmateriale. Rammebeløb er normalt kr ,- pr. opgave. JK har undersøgt om der kan fremskaffes tidligere materiale, men dette er endnu ikke lykkedes. BJ nævnte, at naturgas selskaberne har gennemført tilsynskurser i en del år, og gerne vil bidrage med ekspertise omkring dette i forbindelse med udvikling af de kommende tilsynskurser. (Kontakt BJ mht. ressource person) JBN undersøger om der kan fremskaffes øvrige midler til igangsætning af udvikling allerede nu. JK sender oplæg til pris for medvirken i udviklingsopgaven til ABR. JBN og ABR aftaler nærmere omkring opgaverne. Det blev drøftet hvorledes markedsføringen skal gennemføres. BJ ville præsentere tilsynskurset på kommende møde for Dansk ledningsejer forum. JBN sender udarbejdet pressemeddelelse samt indholdsbeskrivelse for tilsynskurset til BJ. Efterfølgende gennemgås input fra BJ i P17 udvalget.

4 Der er af JBN og MK udarbejdet oplæg til ændringer i SBC 243, som skal foretages inden Rørmontagekurset kan gennemføres. JK og ABR giver input til pris for effektuering af opgaven. Sekretariatet kan efter den 8. okt. Afgøre om der kan omdisponeres af bevilgede udviklingsmidler til udvikling af undervisningsmateriale Meddeles ved mødet den 9. okt. Pressemeddelse mm er fremsendt til BJ 7 Orientering fra SP sekretariatet /v Jørgen Bo Nielsen Aktivitet indenfor plastsvejsning på skolerne blev gennemgået. Denne viser fremgang på området 8 Eventuelt samt næste møde Ny censor er ved at blive oplært. Dette er Flemming Humble og er ansat på Teknologisk i Taastrup. CE gjorde opmærksom på, at ledige igen kan gennemføre plastsvejsekurser. CE gav desuden kort orientering omkring nye aftaler i forbindelse med overenskomsten for industrien. Faglærerkonference afholdes d januar 2013 på AMU SYD i Ribe. ABR kontakter skolen for videre planlægning. JK spurgte til hvem, der sikre ensartethed i kvaliteten af hvad der udleveres i forbindelse med kurser på skolerne. JK undersøger hvad der bruges og udleveres på skolerne og giver herefter en tilbagemelding til udvalget. Det er udvalgets holdning, at kvaliteten og omfanget af udleveret materiale fra skolerne skal være ensartet. Der laves ny fælles folder til plastsvejsning (ABR) BJ opfordrede udvalget til, at overveje om der kunne tænkes opdeling af kurserne med stuk- og elektrosvejsning separeret ud til selvstændig uddannelse. Dette gav anledning til bred drøftelse. Næste møde: Tirsdag d. 9. oktober 2012 kl Hos: EVU, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre

5

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.

UG2. 13. marts 2014. Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. 13. marts 2014 jbn Referat fra møde i UG 2 afholdt den 11. marts 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. orange mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup, Metal Finn Kyed,

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Møde den: 1. juni 2015, kl. 12-13.30 Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere