Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider."

Transkript

1 NYHEDSBREV Nyhedsbrev 11 // 2012 INDEKS SIDE 3 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT INDEKS SIDE 4 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE OM VANDLØBENE EKSKLUSIVT LAKSEFISKERI FORBUNDET HJÆLPER TYSKE LYSTFISKERE INDEKS SIDE 5 KURSUS I VANDLØBSRESTAURERING FÅ FLERE JUNIORER I DIN FORENING DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE INDEKS SIDE 6 FEDFANGST MØDESTEDET FOR UNGE FISKERE DET KOSTER ET MEDLEMSKAB SAMFUNDSHJÆLPEREN TUBORGS GRØNNE FOND GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE FÅ DIN FORENING PÅ DANMARKSKORTET INDEKS SIDE 7 BOOK EN INSTRUKTØR TELEFONTID I SOMMERFERIEN KURSER & ARRANGEMENTER Foto: Søren Astrup Jørgensen Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

2 FISKEKONFERENCE: SPORTSFISKERE REDDER TRUEDE FISK Når sportsfiskere fisker laks og havørred, udgør det ikke en trussel for bestanden. Tværtimod er det sportsfiskerne, der med deres store, frivillige fiske- og vandløbspleje er en væsentlig årsag til, at truede fisk som den vilde laks nu er i fremgang. Sportsfiskerne går selv forrest og foreslår fangstkvoter, der gør fiskeriet bæredygtigt. Samtidigt skaber sportsfiskeriet en økonomisk omsætning, der er meget værdifuld for yderkommunerne. Dette var hovedbudskaberne fra Danmark Sportsfiskerforbunds biolog Kaare Manniche Ebert, da han præsenterede sportsfiskernes ønsker til en helhedsforvaltning omkring den danske atlanterhavslaks på Aqua s Fiskekonference i Silkeborg den 18. juni. Fiskekonferencen, der tog afsæt i udgivelsen af det store FiskeAtlas over danske ferskvandsfisk, var velbesøgt af primært biologer og vandplejefolk fra danske kommuner og staten. På konferencen slog professor og genetiker Michael Møller Hansen fast, at snæblen er en selvstændig art set i et genetisk perspektiv, og netop derfor er snæblen unik og bevaringsværdig. Chefbiolog Gorm Rasmussen fortalte om stærkt-truede, små fiskearter. Han mener, at massive ørredudsætninger nogle kan steder udgøre en trussel mod små fiskearter som blandt andet smerling og elritse. Søren Berg, biolog hos DTU Aqua, fortalte om store problemer med invasive arter og opfordrede til, at salget af signalkrebs burde forbydes. Signalkrebsen bærer en sygdom, som truer vores naturligt hjemmehørende og stærkt truede flodkrebs. Også salget af prydsfisk til akvarier og havedamme udgør en meget stor trussel med de vilde, naturlige stammer af danske ferskvandsfisk, fordi prydsfisk ofte udsættes i søer og vandhuller, hvor de kan etablere sig og udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter. Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum har været redaktør på det store FiskeAtlas. Der er på godt seks år lavet mere end registreringer af fisk i ferskvand fra hele landet rigtigt mange observationer stammer fra sportsfiskere. Der kan fortsat rapporteres fangster og observationer af fisk til Fiskeatlasset, og man er nu gået i gang med at samle data ind til et nyt FiskeAtlas over danske saltvandsfisk. Se mere på Du kan finde alle oplæggene til Fiskekonferencen her: EFTERLYSER SPORTSFISKERFANGSTER TIL VIDENSKABELIGT PROJEKT Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer alle kyst- og havfiskere til at hjælpe med at samle oplysninger ind til det nye FiskeAtlas om danske saltvandsfisk. Alle kan deltage i indsamlingen af oplysninger om saltvandsfiskenes udbredelse, og man kan deltage på flere måder. Fangster kan indberettes direkte på atlas-telefonen på Du kan ringe, hvis du står med fisken i hånden og har brug for hjælp med artsbestemmelsen. Du kan også sende fangstoplysningerne på eller gå ind Når du indrapporterer din fangst er de vigtigste oplysninger: Art kan undlades, hvis du medsender fisken eller et foto Sted hvor blev fisken fanget eller observeret Dato gerne så præcist som muligt Metode hvordan blev fisken fanget eller observeret Dokumentation indsend foto eller selve fisken. Dokumentation er ikke obligatorisk, men mange fiskearter er forbavsende svære at artsbestemme selv for eksperter. Kontaktoplysninger navn, adresse, telefonnummer og mail. Oplysningerne betragtes som fortrolige og bliver ikke videregivet. Har du lyst til at deltage med større mængder af oplysninger kan du downloade et skema (excel), som du kan udfylde i hånden eller på computeren. Download skema her.

3 OPFORDRING TIL MERE SAMARBEJDE OM VANDLØBENE Samarbejd med de lokale sportsfiskere, når vandløbene skal forbedres. Det var budskabet, da Danmarks Sportsfiskerforbund miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen og fiskebiolog Kaare Manniche Ebert sidst i juni holdt to oplæg for i alt 150 miljømedarbejdere fra hele landet. Danmarks Sportsfiskerforbund var inviteret af Kommunernes Landsforening til at holde oplæg om forbundets miljø- og fiskeripolitiske profil med henblik på at fremme samarbejdet med kommunerne. Forbundets repræsentanter fremhævede blandt andet lokalforeningernes store kendskab til vandløbene og deres gode samarbejde med lodsejerne og opfordrede til, at kommunerne tog kontakt til de lokale sportsfiskere i forbindelse med projekter i vandløbene. Den Fynske Grusbande og deres samarbejde med havørred Fyn samt den nye sammenslutning på Bornholm, der arbejder med at restaurere øens vandløb, blev fremhævet som gode eksempler. Oplæggene blev modtaget meget positivt, og sportsfiskernes store indsats i vandløbene blev efterfølgende rost af Troels Garde Rasmussen, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening. EKSKLUSIVT LAKSEFISKERI Der er netop kommet et par ledige pladser på Danmarks Sportsfiskerforbunds velprøvede og traditionsrige laksekursus ved Norges bedste lakseelv, Gaula. Kursets ti deltagere har hele ugen eneret på 2 km af Gaulas bedste og smukkeste fluevand samt flere kilometer af bielven Bua. Dine kasteevner med tohånds fluegrej forbedres markant ved daglig instruktion og træning. Grejet toptrimmers, du lærer de stærkeste knuder og splejsninger. diskuterer fluetyper og fluevalg, instruktion i krogning, udtrætning og landing og produktive affiskningsmetoder. Desuden er der rige muligheder for praktisk fiskeri morgen og aften, hvor du guides til strækningens mest givende pladser. De bedste år landes over 25 laks på kurset. Instruktører er veteranerne Per Jørgensen og Orla Bertram-Nielsen, som kender hver sten på strækningen. Tilsammen har de mere end 80 års lakseerfaring med over 400 laks på land. Læs mere på DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND HJÆLPER TYSKE LYSTFISKERE Tyske lystfiskere, der besøger de danske fiskevande, får nu en mulighed for at sætte sig ordentligt i regler om fredningsbælter, fredningstider og mindstemål. Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med en tysk sommerhusudbyder dk-ferien der har mange lystfiskere blandt deres gæster, lavet en oversigt over de vigtigste fiskeregler. Listen over regler er ikke komplet, men den dækker de vigtigste arter og regler. Samtidig har Danmarks Sportsfiskerforbund forpligtet sig til at sikre, at reglerne opdateres efter behov. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder sammen med den tyske sommerhusudbyder og deres samarbejdsparter Futouris på, at reglerne også skal stå på NaturErhvervstyrelsen, der står for indholdet på hjemmesiden, har vist interesse for sagen, men har ikke givet endeligt tilsagn med henvisning til, at der først skal findes finansiering til projektet. Reglerne på tysk findes her:

4 KURSUS I VANDLØBSRESTAURERING Der er stadig ledige pladser på det udvidede kursus i vandløbsrestaurering. Kurset afholdes i dagene den september i Vejle. Formålet med kurset er at give lystfiskere, der tidligere har deltaget på grundkurset, kompetence til at samarbejde med kommunerne med gode ideer til de konkrete tiltag til løsning af de problemer, der er beskrevet i vandplanerne. Der lægges vægt på, at kursisterne selv skal kunne vurdere, hvilke initiativer, der er nødvendige for at forbedre forhold for fisk i vandløb, og hvem der bør involveres i en problemløsning. Det forudsætter et grundlæggende kendskab til fiskenes biologi og myndighedernes opgaver. I kurset indgår blandt andet en gennemgang af det forestående arbejde med vandplaner og handleplaner, og hvordan man kan udnytte DTU Aquas fiskerapporter m.m. til at optimere forholdene for fisk i det kommende arbejde. Kurset består i en blanding af teori, gruppearbejde og praktiske eksempler på, hvordan man optimerer samarbejdet med kommunerne, således at samarbejdet og de gode projekter kommer i fokus. Der er også en ekskursion til allerede gennemførte projekter med henblik på at give et indblik i de løsningsmodeller og initiativer, som bidrager bedst til større naturlige fiskebestande. Bemærk, at kursisterne ikke laver praktisk restaureringsarbejde på dette kursus. Sted og dato: Vejle Center Hotel i Vejle den september Pris: Kurset er gratis for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Læs mere om kurset her: Tilmelding til senest den 6. august. Ved tilmelding skal vi bruge adresse, telefonnummer, mailadresse og medlemsnummer. FÅ FLERE JUNIORER I DIN FORENING Din forening har nu en helt unik mulighed for at få flere juniormedlemmer. I kan nemlig blive en del af en kampagne, som søsættes i forbindelse med en landsdækkende aktivitetsuge, der ligger omkring Naturens Dag i dagene september. Anledningen er udgivelsen af en bog om fisk udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening som bliver delt gratis ud til folkeskoler over hele landet. I den forbindelse har mange skoler stor interesse i at afprøve fiskeriets glæder i den virkelige verden og det er her, I kommer ind i billedet. Danmarks Sportsfiskerforbund og dets medlemsforeninger og instruktører har nemlig fået den helt enestående mulighed at tilbyde skolerne hjælp til at komme på fisketur. Hvis ovenstående er noget for din forening, så læs mere i vedhæftede brev Få flere juniorer. DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE Nu er det er igen blevet tid til at tænke på tilmeldinger til Danmarks Sportsfiskerforbunds traditionsrige Juniorlederkursus Danmarks fedeste fiskeuddannelse for unge over 14 år. Årets kursus fortsætter stilen fra de sidste års kurser, hvor der i særdeleshed lægges vægt på de praktiske fiskefærdigheder og evnen til at lære fra sig ved vandet. Derudover vil der selvfølgelig også være undervisning i foreningslære, undervisningsteknik og praktisk instruktion, som kursisterne kan bruge hjemme i deres foreninger. Kurset afvikles på Aalestrup Naturefterskole i skolernes efterårsferie (uge 42) fra mandag den 15. oktober til lørdag den 20. oktober. Prisen for deltagelse er kroner. Ophold, alle måltider og undervisningsmaterialer er inkluderet i prisen. Tilmelding sker ved at udfylde ansøgningsformularen, du finder på senest den 24. august Se for yderligere info.

5 FEDFANGST MØDESTEDET FOR UNGE FISKERE Facebook er stedet, hvor mange unge mødes og udveksler erfaringer og det gælder også fiskeri. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund valgt at øge tilstedeværelsen på det sociale medie. På forbundets facebook-side for unge sportsfiskere vil der derfor fremadrettet blive opdateret med relevant og sjovt nyt, ligesom brugerne opfordres til at dele deres fangster og oplevelser med hinanden. Derfor er det også oplagt at reklamere for siden i forhold til de unge medlemmer i din forening, da de uden tvivl vil få glæde af at mødes med andre ligesindede. Se mere på DET KOSTER ET MEDLEMSKAB Danmarks Sportsfiskerforbund har på Kongressen 2012 fastsat følgende kontingenter for de næste to år: Senior 343,- 355,- Junior 241,- 250,- Familie 425,- 440,- Individuel senior 514,- 532,- Individuel junior 356,- 369,- SAMFUNDSHJÆLPEREN TUBORGS GRØNNE FOND Danmark Sportsfiskerforbund opfordrer sine foreninger til at søge projektkroner i Tuborgs Grønne Fond. I år er fonden aktiv i perioden 1. marts til 31. oktober og har 3 mio. kr. til rådighed til bevillinger. Der kan søges til Grønne Idéer, der er originale, og som samtidig opfylder et grønt håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Fondets formål er at støtte almenvelgørende formål i Danmark med bevillinger på op til kr. Idéerne skal gavne så mange som muligt. Jo flere, der hurtigt kan få del i de grønne kroner, jo bedre. Så hvis I har en god, grøn idé, skal I bare udfylde ansøgningsskemaet og sende det senest den 31. oktober 2012 men gerne så hurtigt som muligt da ansøgningerne behandles efterhånden, som de kommer ind. Behandlingstiden for ansøgninger til Tuborgs Grønne Fond varer cirka to måneder. Bevillinger bliver uddelt og udbetalt løbende i perioden marts-oktober. Du finder ansøgningsskema her: GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til FÅ DIN FORENING PÅ DANMARKSKORTET På forsiden af sportsfiskeren.dk finder du nu en direkte genvej til din forening. På det nye danmarkskort ses en række grønne pile, der hver især viser kontaktoplysningerne på forbundets mange medlemsforeninger, når der klikkes på dem. Formålet er at gøre opmærksom på lokalforeningerne, således at nye sportsfiskere, der besøger sportsfiskeren.dk, har let ved at finde frem til en fiskeklub i nærområdet. Hvis din forening endnu ikke er kommet på, så kan det stadig nås. For at sikre os, at oplysningerne er korrekte, og for at I kan få vist de kontaktoplysninger, som I ønsker udbredt til offentligheden, bedes I udfylde en lille formular på dette link: Kortet vil desuden blive opdateret løbende, ligesom der kan forekomme ændringer i brugen og visningen heraf.

6 BOOK EN INSTRUKTØR Danmarks Sportsfiskerforbund har et kæmpe aktiv i forbundets instruktørsammenslutning. Her findes omkring 50 frivillige, uddannede instruktører, der hver især tilbyder deres hjælp til forbundets medlemsforeninger. Instruktørernes fagområder er meget bredde, og de dækker alle de gængse fiskemetoder. Som forening kan du booke en instruktør til et spændende foredrag, et kastekursus, et begynderarrangement eller noget helt fjerde. Du finder en samlet liste over alle instruktørerne på hvor du også kan se deres personlige fagområder og et oversigtkort, der gør det let at finde en instruktør i dit nærområde. TELEFONTID I SOMMERFERIEN Danmarks Sportsfiskerforbunds kontor holder telefonåbent kl i uge 28 og 30. Kontoret har sommerferielukket i uge 29 KURSER & ARRANGEMENTER juli 2. Feeder-Landsholdsudtagelse Ollerup Sø juli Bliv laksefluefisker på en uge Gaula, Norge juli Ungdomslaksetur Bjerkreimselven, Norge 11. august DM i havfiskeri Helsingør Havn 16. august Guidet fluefisketur Vejle Å 19. august Havørredfiskeri i mindre åer Hadsten Lilleå august 3. Feeder-Landsholdsudtagelse Jels 26. august 2. Grand Prix i surfcasting Lyngby ved Århus 30. august Guidet fluefisketur Vejle Å september 3. landholdsudtagelse i medefiskeri Lammefjordskanalerne september Kursus i vandløbsrestaurering del september Lakseweekend Skjern Å september Junior-DM i medefiskeri Karlsgårde Sø 15. september Danehof Cup i medefiskeri for tremandshold 29. september Med flue i put and take Harlev Put and Take september DM i surfcasting vest for Storebælt Yderligere oplysninger:

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider. Nyhedsbrev Nyhedsbrev 07 // 2012 Indeks side 2 Nyt udvalg skal se på fremtidens rekreative fiskeri Snæblen er unik og uerstattelig Indeks side 3 Superpopulistisk åleforslag Stadig store problemer med garnpirater

Læs mere

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn

Bundhugget Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn Bundhugget Nummer 3 oktober. 2012 36. årgang Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 2 Lederen BUNDHUGGET MEDLEMSBLAD for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn www.lystfisker.frhavn.dk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren

Fed fiskeferie for alle unge Deadline for indlæg til kurser og arrangementer i Sportsfiskeren Nyhedsbrev Juni 2009 Indeks side 2 Tre afgørelser tre sejre Bæveren stortrives i Vestjylland Grøn vækst kort fortalt Indeks side 3 Kommunerne utilfredse med grøn vækst Husdyr-rejsehold på rundtur til kommuner

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD

Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD Årsmagasinet SÆRNUMMER AF MAGASINET KANO & KAJAK 2015 UDDANNELSE SAMLINGER STÆVNER & LØB BØRN & UNGE DM ELITE & LANDSHOLD En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF www.kano-kajak.dk

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri

Interessenternes Idékatalog. for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri DT Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri Kolofon Interessenternes Idékatalog for fremtidens lyst- og fritidsfiskeri - Opfølgning på konference om Vision for fremtidens lyst-og

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere