Gladsaxe FrivilligBørs 23/9 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gladsaxe FrivilligBørs 23/9 2013"

Transkript

1 Gladsaxe FrivilligBørs 23/ Lokaler og Materiel... 2 Kultur, Oplevelser og Aktiviteter... 2 Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling... 3 Foredrag, Kurser og Undervisning... 3 Praktisk Hjælp og Frivillige Lokaler og Materiel... 5 Kultur, Oplevelser og Aktiviteter... 5 Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling... 6 Foredrag, Kurser og Undervisning... 7 Praktisk Hjælp og Frivillige... 7 Side 1

2 Lokaler og Materiel 1 Lokaler til at øve teater o.lign. 1 x pr. uge (f.eks. onsdag eftermiddag/aften). Vi har en scene på 3 x 4 m. 2 Mulighed for gratis brug af lokaler til sundhedsfremmende aktiviteter - eller foreninger med sundhedsfremmende formål. 3 Mødelokaler: 1 stort til 16. personer, 2 mødelokaler til hver 6 personer. Cathrinegården Forebyggelsescenteret Kultur, Oplevelser og Aktiviteter 4 Fodboldoplevelser på Gladsaxe stadion. Akademisk Boldklub 5 Samarbejde om projekt ide i Høje Gladsaxe, som 6 tilbyder spejderaktiviteter for børn og unge i lokalområdet samt evt. weekendture i Danmark og sommerlejr i udlandet eller Danmark. Det Danske Spejderkorps 1. Søborg gruppe (Nybrogård) Musikoptræden. Duo med guitar. 7 Rådgivning i fht. foredrag, musik, underholdning ol. Fredagsklubben 8 Udstillingsplads til kunst. 9 Samarbejdsarrangementer med andre musiske foreninger. 10 Fungerende koncept, som øger kendskabet til foreningers sportsgrene i Gladsaxe kommune og som når ud til alle skoler og børn i Gladsaxe. Gladsaxe Jazklub Gladsaxe Minisport 11 Afholdelse af kortspilledag (skoler, plejehjem eller lign.). Gladsaxe Whistklub 12 Skolen kan tilbyde Luciaoptog, kor- og bandoptræden i foreninger, plejehjem o. lign. 13 Hjertesti gå-ture og nytårsmarch. Hjerteforeningen 14 Hjertecafe møder. Hjerteforeningen 15 Blodtryksmåling i foreninger og virksomheder. Hjerteforeningen 16 Tilladelser til brug af offentlig/vej park torv. Vej- og Parkafdelingen Side 2

3 Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling 17 Hjælpe andre med konceptudvikling. Akademisk Boldklub 18 Adgang til netværk på 130 sponsorer. Akademisk Boldklub 19 Hjælp til skrivning af tekster til hjemmeside samt pressemeddelelser. Akademisk Boldklub 20 Foreningsservice. Arbejdernes Landsbank 21 Være med til at modtage og arbejde med personer, der grundet sygdom skal i arbejdstræning e.lign. Bygma Herlev 22 Hjælp og rådgivning til oprettelse af frivillige foreninger. Erhvervsguiderne 23 Samarbejde om "brobygning" og kulturforståelse i forhold til borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Forebyggelsescenteret 24 Rekruttering af nye frivillige. Supervision og erfarings udveksling for de frivillige. 25 Erfaringsdeling, viden om og hjælp til opstart af nye frivilligheds grupper. 26 Rådgivning vedrørende opsætning af særarrangementer. Gladsaxe Jazklub 27 Mulighed for idrætsforeninger i at deltage i netværkssamarbejde og deltage i workshops på skolen med det formål at udbrede kendskabet til idrætsforeningerne og deres tilbud. 28 Mulighed for at indgå i en professionel relation med skolens børn og unge og derigennem kunne bidrage med sin faglige viden. 29 Samarbejde med Frivillige organisationer om snusepraktikpladser for ledige borgere. Jobcenteret, Gladsaxe 30 Koordinering, uddannelse & fastholdelse af frivillige mentorer med fokus på unge før & under uddannelse. Jobcenteret, Gladsaxe 31 Godt socialt netværk med fokus på strik til børn og ude i verden. Røde Kors Nørklerne 32 Fortælle om tilbudene på ældrecentre og til hjemmeboende pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere. Ældresagen Gladsaxe Foredrag, Kurser og Undervisning 33 Gratis bestyrer- og kassererkurser. Arbejdernes Landsbank 34 Foredrag for foreningens medlemmer. Arbejdernes Landsbank 35 Rundvisning i Carlshuse og fortælling om aktiviteter samt hvorfor man som borger kommer i Carlshuse. Til en skole, forening ell. Arbejdsplads. 36 En gruppe af psykisk sårbare vil gerne komme ud og fortælle om deres liv som sårbare borgere. 37 Vi vil gerne fortælle om vores arbejdsplads. Hvilke typer af job, psykisk sårbare mennesker indtil videre arbejder i. IværkStedet Kildehuset ud fra en faglig og professionel vinkel og fra den psykisk sårbares vinkel. (Carlshuse) (Carlshuse) (Iværkstedet Kildehuset) Side 3

4 38 En beboer og en medarbejder tilbyder undervisning i sygdom/medicin til max 2-3 personer ad gangen. (Nybrogård) 39 5 gratis foredrag af varighed fra 45 min til en time om mulighederne for at styre energiforbruget i bygninger samt evt. emner som rottesikring og skybruds sikring. Energi og Viden 40 Samarbejde om foredrag med sundhedsfremmende og oplysende formål. Forebyggelsescenteret 41 om gratis rygestopkurser - eksempelvis samlede hold for foreningsmedlemmer. Forebyggelsescenteret 42 Viden om ældre borgere og motion for ældre i deres eget hjem. 43 Jeg kan tilbyde at komme ud og fortælle om min erfaring med opstart og fastholdelse af en frivillig gruppe. 44 Foredrag til potentielle interessenter om frivillig gældsrådgivning. Første Skridt 45 Foredrag om jobbet som pædagog til diverse undervisningsinstitutioner. 46 Undervisning i whistspil efter aftale. Gladsaxe Whistklub 47 Foredrag om hjertekredsløbssygdomme. Hjerteforeningen 48 Kursus i livreddende Førstehjælp og brug af hjertestartere. Hjerteforeningen 49 Orientering og debat om høreapperater og andre muligheder i forbindelse med manglende eller nedsat hørelse. Høreforeningen Gladsaxe 50 Viden om om miljø- og naturforhold i Gladsaxe, f.eks.gennem oplæg på møder og besøg on location. 51 Hyggelige ekskursioner til udvalgte eksempler på interessante forhold og tiltag indenfor bæredygtighed. 52 Muligheder for slægtsforskning i kirken på Maglegårds Allé. Der er også plads til større slægtsforskningsarrangementer. Mormonkirkens Hjælpende Hænder 53 Foredrag om Røde Kors' arbejde. Røde Kors Nørklerne 54 Førstehjælpskursus. Røde Kors Samaritterne Praktisk Hjælp og Frivillige 55 En borger ønsker at tilbyde at være besøgsven for en ældre kvinde til samtale. Borgeren er synshandicappet. 56 Mulighed for at gøre en meningsfuld indsats for et bedre miljø. 57 Kan stille med Frivillige til enkelte hjælpeprojekter. Cathrinegården Mormonkirkens Hjælpende Hænder Side 4

5 Lokaler og Materiel 1 Lokale til 150 mennesker m. borde og stole hver fredag og/el. frivillige til praktisk hjælp. Fredagsklubben 2 Lån af f.eks. En facade, butiksvindue, tomt butikslokale til PR udstilling og til udstilling af borgeres egen kunst. 3 Samarbejdspartnere til et samarbejde om anskaffelsen af et nyt kommunalt stortelt. Gladsaxe Jazklub 4 Lokaler til 50 mennesker med borde og stole. Gladsaxe Whistklub 5 Fast lokale til mødevirksomhed med plads til opbevaring af diverse materialer. Hjerteforeningen 6 Garn og materialer. Røde Kors Nørklerne 7 Bus til og fra Sølyst, Faxe Ladeplads. Sind Kultur, Oplevelser og Aktiviteter 8 Ideer til (spejder)aktiviteter for børn og unge i Høje Gladsaxe (evt. forskellige alderssvarende aktiviteter). Det Danske Spejderkorps 1. Søborg gruppe 9 Samarbejde med andre foreninger om projektet i Høje Gladsaxe ønske om et partnerskab. Det Danske Spejderkorps 1. Søborg gruppe 10 Etniske madoplevelser for udviklingshæmmede borgere. 11 Kontakt til steder med dyr, evt. en bondegård. 12 Aktiviteter med spejderne som udføres enten i klub eller som en inkluderende aktivitet i spejderorganisationen. 13 Underholdning med sang og musik. 14 Opstart af pilotprojekt. Jazz i børns øjenhøjde (3.-5. klassetrin). Samarbejde med 2-3 folkeskoler. Gladsaxe Jazklub 15 samarbejde med Sportsklubber i Gladsaxe som ønsker at give børn i 1. og 2. klasse en forsmag på deres idræt. Gladsaxe Minisport 16 Ture for psykisk syge og sårbare borgere. Sind 17 Arrangementer på offentlig vej/torve/parker. Vej- og Parkafdelingen Side 5

6 Rådgivning, Markedsføring og Erfaringsudveksling 18 Netværk. Arbejdernes Landsbank 19 Nye samarbejdsrelationer. Arbejdernes Landsbank 20 Vi ønsker at kunne besøge en arbejdsplads, hvor en af vores medarbejdere kunne få lov til at være i en mindre praktik af 1 til 5 dages varighed. Medarbejderne arbejder for nuværende i Cafe/køkken, administration, reception, nyhedsredaktion, servicefaget lettere håndværk og pleje af grønne områder. 21 Samarbejde med psykosociale teams - deres erfaring, samvær og viden i forhold til psykisk sårbare mennesker - (i forhold til motion for psykisk sårbare mennesker). Kontakt / ideudveksling omkring ideen Frivillige Motionsvenner for psykisk sårbare mennesker. Det psykosociale område (Iværkstedet Kildehuset) 22 Samarbejdsaftaler om henvisning af gældsramte borgere til frivillig gældsrådgivning. Første Skridt 23 samarbejde om udbredelse af kendskab til tilbuddet om frivillig gældsrådgivning. Første Skridt 24 Sparring ved udarbejdelse af komplicerede Excel regneark. 25 e fra andre fagområder til at deltage i innovative fora som 'det støjende element'. 26 Sparring til organisationsudvikling og Lean projekter 27 En smart ide til at nå ud til alle skoler og børn i Gladsaxe. Gladsaxe Minisport 28 Samarbejde med foreninger/ virksomheder/ kommunale enheder med problemer med eller behov for mere viden omkring høre- eller høreapperat problemer. Høreforeningen Gladsaxe 29 Praktik & lærepladser til unge u.30 år (unge som har gennemført grundforløb). 30 Kontakt med skole og børnehaver for måske at lave noget til fælles glæde. 31 virksomheder, som kan tilbyde praktikpladser af kortere varighed til unge fra Ungdomsskolen. 32 Erfaringsudveksling m.hp. Hvad andre gør i forhold til rekruttering af nye frivillige, og hvad andre tilbyder deres borgere. Jobcenteret, Gladsaxe OK klubberne Gladsaxe Ungdomsklubben Ældresagen Gladsaxe Side 6

7 Foredrag, Kurser og Undervisning 33 Oplæg om synshandicap og hvad det betyder at have et synshandicap. Dansk Blindesamfund 34 Instruktion i ledsageteknik i forhold til personer med nedsat syn. Dansk Blindesamfund 35 Viden om hvordan man lever med et synshandicap. Dansk Blindesamfund 36 Undervisning i førstehjælp til brugere i en form tilpasset til udviklingshæmmede. 37 Gæsteoplægsholdere (små- og mellemstore erhvervsdrivende) i fht. unges kendskab til ungdomsuddannelserne. 38 Virksomhedspraktik og virksomhedsbesøg i fht. unges kendskab til ungdomsuddannelserne. 39 Hjælp til emner for foredrag og andre aktiviteter. Hjerteforeningen Praktisk Hjælp og Frivillige 40 IT hjælp til beboere, f.eks. Skype, mail. Og til at bemande Egegårdens internetcafé 'Hjernelounge' for ældre beboere og borgere i Gladsaxe. 41 Frivillige til Gladsaxe Stadion. Servicering fra boder og grill. 42 Frivillige til opsætning og nedtagning af skilte til Akademisk Boldklub hjemme-kampe på Gladsaxe stadion. Akademisk Boldklub 43 Frivillig ansvarlig for bolddrenge til hjemmekampe. Akademisk Boldklub 44 Frivillige til salg af merchandise. Akademisk Boldklub 45 Frivillige, der kan tænke sig at være en ekstra hånd i arbejdet med mennesker med udviklingshandicap. F.eks. til hjælp til IT på bruger niveau. Gåture i området, højtlæsning m.m. 46 frivillig hjælp til borgernes læring på ipads - særligt torsdag eftermiddag/aften fra kl i medieværkstedet. Aktivitetscenteret Kellersvej Cathrinegården 47 frivillige Zumba-trænere. Cathrinegården 48 Frivillig instruktør til at lære udviklingshæmmede borgere at spille teater. De ønsker hjælp til at producere en film. 49 Frivillige besøgsvenner. 50 Frivillige gåtur-venner. 51 Frivillige, der kan spille i f.eks. 'dagligstuen'. 52 Frivillige der kan synge med små grupper af beboere. 53 Frivillige hjælpere til banko. Cathrinegården Side 7

8 54 Frivillige kreative hjælpere til kreativ gruppe. 55 Frivillige til praktisk hjælp til fester og arrangementer. 56 Frivillige der kan danse og vil deltage i erindringsdans med demente beboere. 57 Frivillig hjælper til bagegruppe. 58 Frivillig til højtlæsningsgruppe. 59 Frivillig hjælper til arrangementer og frivillig ledsager Dansk Blindesamfund til udflugter. 60 Frivillige ledere til at facilitere afholdelsen af aktiviteter i Høje Gladsaxe. Det Danske Spejderkorps 1. Søborg gruppe 61 frivillige, der vil indgå i følgeskab og sidemandsoplæring (IT o.lign.) til nogle af de gratis/frivillig tilbud Gladsaxe Kommune har stillet til rådighed forskellige steder i kommunen. (Carlshuse) 62 Frivillige besøgsvenner. (Nybrogård) 63 Frivillige til følgeskab til fodbold, café, biograf eller lignende. (Nybrogård) 64 Frivillige mentorer for børn og unge i folkeskolen. Erhvervsguiderne 65 Samarbejde om frivilligt drevet motionstilbud i Høje Gladsaxe. Forebyggelsescenteret 66 Frivillige til at hjælpe udarbejdelse af pjecer. 67 Frivillige til borgerrettede aktiviteter, f.eks. lære at lægge make-up, etablering af cykelhold, hjælp til Ipad/Iphone, kostvejledning og indkøbsledsager. 68 Mentorordning til inklusion i fritidsorganisationer / idrætsorganisationer og fitness. 69 Frivillige til at lære brugere i sang og musik. 70 Frivillig hjælp til lektie/studiecafé. 71 Frivillige mentorer, meget gerne fra idrætsforeninger. 72 Frivillig cykelservicering, reflekstjek og små reparationer (luft i dæk o. lign.) i forbindelse med skolestart et par dage om måneden. 73 Frivillige, f.eks. Til hjælp med brochurer. Hjerteforeningen 74 Hjælp til registrering af hjertestartere i kommunen. Hjerteforeningen 75 Frivillige mentorer (næste intro forløb er den 23 & 24.oktober). Jobcenteret, Gladsaxe 76 Frivillige til aktiviteter med beboerne. Kellersvej 8 og 9 77 Frivillige til genbrugsforretning på Søborg Torv. Lionsclub 78 Frivillige til at motiverer andre til en indsats for bæredygtighed f.eks. På markedsstande, skoler og ekskursioner. 79 Frivillige til formidling (skriftligt, mundtligt, udstillinger) af sammenhænge indenfor økologi, klima, natur mm. 80 Frivillige til praktisk hjælp ved borgerrettede arrangementer (eks. Opstilling, vagt, kaffebrygning). Side 8

9 81 Frivillige til transport af materiel til og fra arrangementer, mellem lånere af udstyr mm. 82 Frivillige til konkret naturpleje f.eks. bekæmpelse af invasive plantearter i udvalgte naturområder. 83 Frivillige nørklere. Røde Kors Nørklerne 84 Søger frivillige. Røde Kors Samaritterne 85 Frivilige til besøgsordning. Sind 86 "Træningshave-værter" som kan tage imod og hjælpe borgere, som gerne vil benytte træningshaven. 87 "Støttepersoner" for borgere med lettere handicap. 88 "Vejviser og vært" for beboere på rehabiliteringspladser, der ønsker at komme ned i haven. Ofte rygere. 89 Frivillige hjælpere til afholdelse af Banko og praktiske gøremål. 90 Frivillige værter til træningshold for den ældre borgergruppe. 91 Frivillig instruktør til seniorfitness årige udenlandske unge, som er kommet til Danmark inden for de seneste år, søger venskaber med danskere, gerne pensionerede ældre, der har tid og lyst til at hjælpe de unge med at lære- og forstå det danske sprog og om dansk kultur og samfund. Det foregår på Gladsaxe Ungdomsskole i tosprogsklassen. Ungdomsklubben Side 9

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften.

& Dagligstuen, lukker kl. 19.00, der er en frivillig, der har tilbudt at lave kaffe. Det drejer sig om mandag og torsdag aften. Børskatalog 2013 Firma/forening/institution Tilbud Efterspørgsel LOKALER / MATERIEL Lokaler egnet til IT undervisning DcH Nørre Snede. Vi søger udendørstræningsarealer, i form af mark/eng/skov til sporsøgning.

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33

ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33 ProjektSpireIdekatalog2014_TRYK.indd 1 06/10/14 09.33 Forord Imagine Horsens det boligsociale sekretariat er etableret af boligorganisationerne i Horsens og Horsens Kommune. Vores opgave er først og fremmest

Læs mere

Løget By Sociale netværk og aktiviteter

Løget By Sociale netværk og aktiviteter Løget By Sociale netværk og aktiviteter Indledning Denne beskrivelse er en skitse - en tegning af, hvilke initiativer, der med fordel kan iværksættes, således bydelen får et løft i kraft af aktive beboere

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Social vejviser 2015-2017

Social vejviser 2015-2017 Social vejviser 2015-2017 - Oversigt over det frivillige sociale område Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De Frivilliges Hus... 2 Patient- og handicapforeninger... 4 Humanitære foreninger og menighedspleje...

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel

Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel Børskatalog 2014 Firma/forening/institution TILBUD: Lokaler/Materiel EFTERSPØRGSEL: Lokaler/Materiel Home-Start Ikast-Brande Rester af garn, som skal bruges til at strikke baby-trøjer, huer og sokker af

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 2 humanitære foreninger og aktiviteter Forord 3 Kort over det frivillige arbejde i Ballerup 2011 Serviceloven forpligter

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere