UNDERVISNING I FOLKESKOLEN UNDERSTØTTENDE. - den abne skole - den abne skole 0o ET TILBUD FRA LOF OM SAMARBEJDE MELLEM FOLKESKOLEN OG AFTENSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNING I FOLKESKOLEN UNDERSTØTTENDE. - den abne skole - den abne skole 0o ET TILBUD FRA LOF OM SAMARBEJDE MELLEM FOLKESKOLEN OG AFTENSKOLEN"

Transkript

1 - den abne skole - den abne skole 0o UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING I FOLKESKOLEN - den abne skole ET TILBUD FRA LOF OM SAMARBEJDE MELLEM FOLKESKOLEN OG AFTENSKOLEN LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 1

2 OM LOF Uddannelse af aktive medborgere Alle LOF s aktiviteter har det mål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber, så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. Vi ønsker at bidrage til den enkeltes personlige dannelse, og at styrke grundlaget for at indgå som borger i et demokratisk samfund. Det gør vi ved en undervisningsform, der har fokus på dialog og medbestemmelse, og ved at viden og færdigheder bringes i spil i forhold til arbejds- og samfundsliv. UNDERVISERNE Vi har et team af engagerede og fagligt dygtige undervisere, der med hver deres faglighed giver deltagerne viden, indsigt og oplevelser. Udgangspunktet for samarbejdet er, at det er folkeskolens lærere, som har indsigten i elevernes faglige udvikling og det overordnede pædagogiske ansvar. LOF s undervisning tilbydes som et supplement der understøtter lærernes arbejde og bidrager med variation og nye vinkler på undervisningen. FOLKEOPLYSNING - KURSER, TURE OG FOREDRAG LOF Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Allerød er Nordsjællands største oplysningsforbund. LOF indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet. Vi arrangerer foredrag, oplevelsesture og kurser inden for sprog, IT, musik, kreativitet og bevægelse. DANSKUNDERVISNING Vi afholder FVU-dansk, FVU-matematik og ordblindekurser i hele Nordsjælland. SAMARBEJDE OG PROJEKTER I samarbejde med kommuner, foreninger og institutioner løser vi væsent lige opgaver inden for sundhed, kultur og oplysning. Fx I Fredensborg og Helsingør Kommune er vi allerede igang med under visning i forskellige folkeskoler, med bl.a. motion- og bevægelsesformer. Rygestopkurser (med støtte fra Sundhedsstyrelsen). Vi afholder kurser i mad, motion, IT, kreativitet, sprog og meget mere for unge og voksne med nedsat funktionshæmmede (i samarbejde med Center for Job og Oplevelse og SPUC). VIL DU VIDE MERE MICHAEL MALMQUIST MALENE BLACH PAYER Mobil: Mobil: LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 2

3 IDÈKATALOG MOTION OG BEVÆGELSE Min motion - Smagsprøver på forskellige motionsformer Mind and body Sundhed, velvære og fordybelse Hvor langt går du på literen? Sæt tal på kalorier og træningseffekt DEMOKRATI OG SAMFUND Demokratiforståelse og medborgerskab udfordrende aktiviteter Ung digital borger i Danmark NemID og Borger.dk JOB OG ERHVERV Med skolen på job virkelighedsnære opgaver for virksomheder HÅNDVÆRK OG DESIGN Håndværk og design håndarbejdsteknikker og kunsthåndværk Programmering kreativt skabende med IT ANDRE IDÈER ET UDPLUK LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 3

4 MOTION OG BEVÆGELSE MIN MOTION MIND AND BODY SMAGSPRØVER PÅ FORSKELLIGE MOTIONSFORMER SUNDHED, VELVÆRE OG FORDYBELSE MÅLGRUPPE / klasse MÅLGRUPPE / klasse Motion er afgørende for sundhed og helbred, og det er derfor af stor betydning, at alle finder en motionsform, de kan lide. Nogle motiveres af konkurrenceelementet, andre af det legende, nogle foretrækker den individuelle udfoldelse og andre fællesskaber. Nogle har kompe tencer fra idrætsforeninger, og andre er idrætsuvante. Mange voksne og børn oplever at bevægelsesformer med et element af stilhed og mental fordybelse har en gavnlig indflydelse på deres almene velvære og evne til koncentration. LOF har undervisere med kompetencer inden for en række forskellige motionsformer motionsformer der ofte vil være nye for alle, så alle er på samme niveau (Jf. anbefalinger fra rapport fra KOSMOS kosmos.ucsyd.dk/motion/skolen-og-motion/idraetsundervisningen/). Der er bl.a. tale om motionsformer der typisk appellerer til piger, som erfaringsmæssigt kan føle sig udfordret i idrætstimerne. LOF kan fx tilbyde undervisere til: Zumba Hip Hop Pilates LÆRINGSMÅL At bevæge sig rytmisk til forskellige musikformer. At udføre grundlæggende bevægelsesudtryk og skabe forskellig artede kropslige udtryk. At udføre sammensatte bevægelsessekvenser til forskelligt musik, bruge kroppen rytmisk og udvikle fælles koreografier fra den enkle til den komplekse koreografi. Antal lektioner og varighed tilpasses efter ønske. Disse motionsformer vil derfor være en oplagt afveksling i en lang skoledag. LOF kan fx tilbyde undervisere til: Yoga Qi Gong (primært for udskolingen) Mindfulness LÆRINGSMÅL At få bevidsthed om at spænde og afspænde muskler. At anvende balance, vægtfordeling og kropsspænding. At arbejde med færdigheder i kropskontrol, spænding og balance med særligt fokus på kropsbevidsthed. At træne evnen til at fokusere og holde koncentrationen i en idræts aktivitet. Antal lektioner og varighed tilpasses efter ønske. Primært i skolens idrætslokaler. 375,- kr. pr. lektion. Primært i skolens idrætslokaler. 375,- kr. pr. lektion. 2 LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 4 BALLET FITNESS DANCE FITNESS CROSS DANCE TAI CHI MEDITATION

5 HVOR LANGT GÅR DU PÅ LITEREN? SÆT TAL PÅ KALORIER OG TRÆNINGSEFFEKT MÅLGRUPPE / klasse Vi lever i en kultur, hvor mange mennesker måler kalorier og s ætter målbare tal for træning og kost. Det er vigtigt at kunne forholde sig kritisk til mere eller mindre videnskabelige udsagn om sundhed. For mange kan det at få viden om kroppens funktioner desuden virke motiverende til en hensigtsmæssig sundhedsadfærd. LÆRINGSMÅL At få viden om egen sundhedsadfærd med fokus på eget aktivitets niveau. At blive motiveret og opmuntret til at sætte egne realistiske mål for kost og træning. At arbejde med forskellige træningsprincipper og varierede træ ningsformer, og træningen bruges samtidig til at give eleverne en viden om anatomi og fysiologi. At måle og analysere på kostindtag og fysisk aktivitet, som også understøtter skolens undervisning i matematik og biologi. Kurset er en kombination af motion og undervisning i klasselokalet, hvor man måler kalorieforbrug og -indtag, puls, træningseffekt osv. Desuden gennemgås sammensætningen og nødvendigheden af en alsidig kost. Der suppleres med øvelser, fx hvor langt skal jeg løbe for at forbrænde en Mars Bar. Antal lektioner og varighed tilpasses efter ønske. På skolen (motionslokale og klasselokale) 375,- pr. lektion. KURSERNE KAN TILPASSES SÅ HHV. MOTIONEN ELLER DET NATURFAGLIGE VÆGTES FØRSTEHJÆLP LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 5 3

6 DEMOKRATI OG SAMFUND DEMOKRATIFORSTÅELSE OG MEDBORGERSKAB UNG DIGITAL BORGER I DK - UDFORDRENDE AKTIVITETER NEMID OG BORGER.DK MÅLGRUPPE / klasse MÅLGRUPPE / klasse Demokratiet er i Danmark en selvfølgelighed for os alle sammen. Men hvilke tanker og idéer baserer demokratiet sig egentlig på? Hvordan kan man handle demokratisk? Og hvordan fungerer demokratiet i Danmark og i andre lande? Digitaliseringen er over os, og den vedrører alle danskere - også den unge generation. De unge bliver ofte fejlagtigt betegnet som selvhjulp ne i det digitale univers. Men undersøgelser har vist, at de ofte ikke har tålmodigheden til at navigere på det offentlige digitale Danmark, hvor det offentlige sprog og manglende kendskab til samfunds institutionerne kan være en barriere. Samtidig mangler mange unge forståelse for, hvorfor det er nødvendigt at kunne være selvhjulpen mht. SKAT, sundhedskort, uddannelsessøgning, uddannelseskort, SU, boligsøgning. Ydermere ved vi fra undersøgelser, at kun halvdelen af de hjemmeboende unge får hjælp af deres forældre, så der er mange unge, der ikke hjælpes i gang med at blive digital borger. DANNELSESMÅL At motivere eleverne til aktiv stillingtagen og deltagelse i det demo kratiske Danmark. At give eleverne indsigt i det danske folkestyre. At lære eleverne om demokratisk legitimitet. Kursusforløbet tilpasses elevernes klassetrin og tager udgangspunkt i demokratiet. Hvert forløb er planlagt til 20 lektioner. I klasse vil eleverne blive sat ind i demokratisk tankegang og handling gennem en række sjove aktiviteter og lege. Eleverne skal også møde en kom munalpolitiker og lære både om demokrati på skolen og i kommunen. I klasse vil fokus være på det danske folkestyre, og eleverne skal føre valgkamp for deres eget parti. Derudover skal eleverne møde en rigtig folketingspolitiker. I klasse vil eleverne lære om demo kratisk legitimitet, og vi vil beskæftige os med, hvad der gør et land demokratisk med udgangspunkt i problemstillinger i andre lande. Og eleverne vil få mulighed for at møde en ung til ung EU-ambassadør. DANNELSESMÅL At motivere eleverne til at interessere sig for kommunikation med det offentlige Danmark. At bibringe eleverne kendskab til NemId, Borger.dk samt andre vigtige offentlige sites. At give eleverne kendskab til procedurer og offentlige institutioner. På skolen og eventuelt et besøg i kommunen eller i Folketinget. Kurset tager udgangspunkt i digitaliseringen af det offentlige. Hvilke digitale borgerservices er relevante for unge? Der u ndervises i de forskellige funktioner og muligheder på bl.a. Borger.dk. Sideløbende får eleverne den indsigt, der skal til for at forstå p rocedurerne og hvilke forpligtelser og muligheder for selvbetjening, de har som borgere. 375,- pr. lektion. På skolen med adgang til computere. 375,- pr. lektion. 4 LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 6 BESØG I KOMMUNER, BESØG I FOLKETINGET, OG I ARBEJDSMARKEDETS INSTITUTIONER. DEBATARRANGEMENTER ØKONOMI MED UNDERVISNING I SKAT, BUDGET, ETC. IVÆRKSÆTTERKURSUS LAV FLOTTERE SKOLEOPGAVER

7 JOB OG ERHVERV MED SKOLEN PÅ JOB PÅ VEJ MOD JOB - VIRKELIGHEDSNÆRE OPGAVER FOR VIRKSOMHEDER MÅLGRUPPE / klasse Skolen i virkeligheden. Med dette tilbud om virkelighedsnære opgaver for arbejdspladser, får eleverne brug for viden fra skolens fag i en realistisk arbejdssituation. DANNELSESMÅL At give eleverne erfaringer med hvordan egne kompetencer og interesser kan bringes i spil i konkrete jobs. At kunne vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job. At bibringe eleverne kendskab til arbejdsmarkedet og konkrete arbejdspladser. At motivere eleverne til arbejdet i folkeskolens fag ved at synliggøre anvendeligheden af deres faglighed. Med dette tilbud om virkelighedsnære opgaver for arbejdspladser får eleverne prøvet at udnytte viden fra skolens fag i en realistisk arbejdssituation. Antal lektioner og varighed tilpasses efter ønske. Besøg på virksomheden. Præsentation af virksomheden og den konkrete opgave som eleverne skal løse. Eleverne løser opgaven over et antal undervisningsgange, vejledt af en underviser fra LOF. Undervisningen kan evt. suppleres med korte introduktioner fra fagpersoner. Forløbet afsluttes med præsentation af produkt for virksomheden. Virksomhedsbesøg kombineret med undervisning på skolen. 375,- pr. lektion. BESØG PÅ OFFENTLIGE INSTITUTIONER STØRRE BYGGEPLADSER LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 7 5

8 HÅNDVÆRK OG DESIGN HÅNDVÆRK OG DESIGN PROGRAMMERING HÅNDARBEJDSTEKNIKKER OG KUNSTHÅNDVÆRK - KREATIVT SKABNEDE MED IT MÅLGRUPPE / klasse MÅLGRUPPE / klasse Med faget håndværk og design lægges vægt på at eleverne udvikler de håndværksmæssige færdigheder samtidig med at de har fokus på designproces og materialekendskab. Dette skal inspirere til kreativitet og innovation. Alle kan lære at skrive computer koder lige fra et meget børnevenligt programmeringssprog til et mere komplekst programmeringssprog. Det er vigtigt, at elever ikke kun lærer at bruge it, men også at de lærer at kunne være kreativt skabende med it. Snart er vi omgivet af computere overalt: i biler, køkkenmaskiner, digitale medier, tøj, ure osv. og arbejdet med programmering understøtter, at eleverne får de nødvendige forudsætninger for at forstå teknologien og bruge den til for eksempel at skabe deres egne websites, mobile robotter, apps, animationer, spil og får indblik i mulige job- og uddannelsesmuligheder inden for it-området. LÆRINGSMÅL Eleverne lærer at arbejde med enkle eller komplekse designproces ser knyttet til egen produktfremstillig. Giver eleverne indsigt i hele processen inklusiv idéudvikling, design proces og udførelsen af håndværket. Eleverne får materialekendskab, kan udregne materialeforbrug, udvikle idéer og beskrive designprocessen. Eleverne lærer at arbejde struktureret med udviklingen af en idé. Der vil være fokus på design som en kreativ proces. Arbejdet med konkrete håndarbejdsteknikker finder sted sideløbende med designprocessen, så der opnås bevidsthed om materialer og teknikkens muligheder. Kurset kan efter aftale tage udgangspunkt i forskellige håndarbejds teknikker eller kunsthåndværk: syning, nunofilt, strikning/hækling, smykkefremstilling, keramik eller andet. Antal lektioner og varighed tilpasses efter ønske. I skolens håndarbejds- eller formningslokale alt efter teknik. 375,- pr. lektion + materialer. DANNELSESMÅL Eleverne forstår den enkle og modulopbyggede kodning. Eleverne får en computerforståelse og afmystificering af program mering. Eleverne kan beskrive via skærmbilleder, hvordan deres produkt virker. Eleverne lærer at tænke i processer og abstrakt tænkning. Eleverne prøver at være kreativ skabende og innovative. Eleverne lærer at udvikle, beskrive og gennemføre et projekt fra start til slut. Kursusforløbet tager udgangspunkt i at udvikle en mere kreativ, legende og ikke mindst skabende tilgang til undervisningen og om at klæde børn og unge på til at være med til at løse komplekse pro blemer. Forløbet tilpasses alderstrin og vil foregå i et kreativt og skabende læringsmiljø. Antal lektioner og varighed aftales nærmere samt planlægningen af disse. Ønsket er at understøtte alle fag i brugen af kodning og programmering. På skolen med adgang til computere. /VARIGHED 375,- pr. lektion. 6 KURSER I MADLAVNING FRA HELE VERDEN, AKVAREL- ELLER OLIEMALING. SUPERBRUGERKURSUS I EXCEL, POWERPOINT OG WORD. LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 8

9 ANDRE IDÈER UD I NATUREN OG IND I KULTUREN SKOLEN OG HJEMMET LOF er arrangør af en lang række byvandringer, udstillingsbesøg og guidede rundvisninger. En lang række af disse tilbud vil kunne under støtte undervisningen i folkeskolen. Fx LOF arrangerer foredrag om en lang række emner, bl.a. familie og børn. Flere af disse arrangementer kunne være oplagte tilbud til for ældre. Blandt vores tidligere arrangementer kan nævnes: Historiske rundvisninger i Helsingør eller København Udstillingsbesøg på museer Teaterbesøg med introducerende foredrag Svampeture i skoven Sensitive børn med psykolog Lise August Familien Danmark med familievejleder Lola Jensen Hjælp, vi har en teenager i huset med cand.mag. Jens Winther LAV EN AVIS Opgaven er, at klassen/holdet arbejder sammen om at lave en lokal udgave af et dagblad/magasin på skolen, under vejledning af under viser fra LOF (suppleret med korte oplæg/kurser fra fagpersoner f.eks. Grafiker/fotograf). Forløbet indebærer bl.a. følgende opgaver: Målgruppe og vinkling af den journalistiske produktion Redaktionsmøde: Idéudvikling, fra tanke til form Research, kildekritik og kildetyper Presseetik, mediernes magt, ansvar og krise Nyhedskriterier og nyhedstrekant - konflikten som fortælleform Journalistiske virkemidler, show it, don t tell it Skrive artikler forankret i den lokale virkelighed Interviewteknik og -etik. Interviews, der munder ud i en produktion Deadline og anslag Grafik, fotos og billedtekster Efterkritik af produktionen hvordan fastholder vi vores læsere? Forløbet afsluttes med udgivelse af produktionen til skolen m.fl. Understøtter undervisning i dansk, samfundsfag og mediefag. Undervisningen forestås af en professionel journalist med mangeårig erfaring i trykt journalistik indenfor de danske dagblade. LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 9 Vi kan desuden tilbyde gratis kurser for ordblinde, FVU-dansk og FVU-matematik så forældre, der vil hjælpe deres børn med lektielæs ning får mulighed for det. ARRANGEMENTS PLANLÆGGER Opgaven er at klassen/holdet arbejder sammen om at arrangere et foredrag på skolen, under vejledning af underviser fra LOF suppleret med korte oplæg/kurser fra fagpersoner. Indebærer bl.a. følgende opgaver Vælg målgruppe og emne Tag kontakt med foredragsholder og lav en aftale Udregn økonomi Skriv pressemeddelelse Lav informationsmateriale til tryk og internet Book lokale og arranger praktiske forhold Fremlæg præsentation af foredragsholder og introduktion til emnet Hvordan skriver man en pressemeddelelse Hvordan udregnes økonomien Hvilke praktiske forhold skal man huske Informationssøgning Forløbet afsluttes med gennemførelse af det færdige foredragsarran gement. Forløbet understøtter undervisning i dansk og matematik. 7

10 ET UDPLUK... i tekst og billeder af de reaktioner og erfaringer, vi har fået på de skoler, hvor vi allerede er ude og undervise i forskellige motionsformer. 8 LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 10

11 MAJKEN FELDBALLE, ZUMBA INSTRUKTØR: TRINE JØRGENSEN, HIP HOP INSTRUKTØR: Alle klasserne var helt vilde med og sang med på alle sangene, også dem på engelsk, fantastisk oplevelse. En 8. klasse pige kom til mig efter timen og sagde at det var rigtig rart at få rørt sig og tænke på noget andet, nu når skoledagen er blevet så lang. Det er en god og sund pause i stedet for bare at sidde ned. Flere af eleverne fra 8. klasserne havde fået så god en oplevelse, at de ville gå til Zumba i fritiden, større kompliment får man vel ikke fra den aldersgruppe :-) 9 LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 11

12 viden i bevægelse LOF Stengade 57, 3000 Helsingør LOFkurser.dk facebook.com/lofkurser LOF_USU_A4_INFOB_2opl.indd 12

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Skagen Skole - Fitness Dance

Skagen Skole - Fitness Dance Skagen Skole - Fitness Dance dok. Nr. 162754-14 Fitness Dance Kompetenceområde Alsidig idrætsøvelse Kompetencemål anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis. At dans er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Mål- og indholdsbeskrivelse SFO Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udarbejdet i foråret 2011 Godkendt i Skolebestyrelsen 31/10 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag 2. Præsentation af Søndenvinden 3.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere