Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. Fokus på den enkelte! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Hvad er Missionen?"

Transkript

1 ISSN Nr Tema: Kompetenceudvikling - målrettet og systematisk Fokus på den enkelte! Der har eksisteret kompetenceudvikling lige så længe, som der har eksisteret mennesker man har bare brugt andre ord. Men man kan undres over, hvor usystematisk og ad hoc-agtigt det sker i mange ellers professionelle organisationer i dag. Det bør ændres. Her giver vi nogle bud på, hvordan det kan ske og giver konkrete hjælperedskaber, som kan bruges. Det forudsætter helhedssyn og blik for den enkelte! God læselyst! Der har naturligvis været arbejdet med kompetenceudvikling lige så længe, der har været mennesker. Man har bare brugt andre benævnelser. Men mange ledere tilkendegiver, at de gerne vil arbejde systematisk med individuel kompetenceudvikling men bare ikke er klædt godt nok på til det! Det er grunden til, at man i praksis ser denne disciplin forvaltet individualistisk og ad hoc-agtigt, når det lige popper op i dialogen med en medarbejder. Og netop kompetenceudvikling er alt for vital en proces til, at vi skal acceptere den som ureflekteret eller som venstrehåndsarbejde! Hvad er Missionen? Det giver ofte nogle meget spændende og konstruktive åbninger i en organisation at inddrage alle medarbejdere i en fornyet drøftelse af organisationens mission: hvad er vi sat i verden for at lave? Hvorfor? For hvem? Det er meget vigtigt, at man får afklaret omverdenens forventninger til os og vores til hinanden. Når disse er på plads, så følger den næste afgørende øvelse: at afklare og tydeliggøre, hvilke kompetencer der skal være til stede, for at vi samlet set kan løfte de opgaver og udfordringer, der således forventes af os. Og i dette arbejde med at tydeliggøre kompetencebehovet ligger også en tydeliggørelse af, hvilke kompetencer, vi så rent faktisk råder over i vores humane kapital, medarbejderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke skal begynde med at gå i panik over evt. svagheder og mangler men derimod skal man tage udgangspunkt i glæden over fællesmængden og så bruge denne til at hente energi til at udvikle hen over nye grænser. Organisationens udvikling De reelle krav og forventninger til organisationen Vores styrke - fællesmængden Vores udfordringer uoverensstemmelsen mellem reelle krav/forventninger og forhåndenværende kompetencer De umiddelbare kompetencer p.t. Opdateret Lederskab, Nr. 9/2007 Side 1 af 5

2 ISSN Dette arbejde er vigtigt at foretage meget grundigt og systematisk. Både af hensyn til vores organisation her og nu men i høj grad også med sigte på fremtiden og for at udvikle og inddrage nye vinkler af vitale kompetencer for os. Helheden og den enkelte Det er af stor betydning, at man holder fokus på helhedssynet: de enkelte medarbejderes kompetencer i et dynamisk samspil, som udgør en spændende og kreativ helhed. Se fotoet af de meget forskellige sten nedenfor både forskellige i form, størrelse og farver. Sådan kan man godt anskue medarbejdere i sin organisation. Vi er forskellige - men midt i det hele er der en rigdom i nuancerne Hvordan finde den rigdom? At søge de rigtige kompetencer er ikke nødvendigvis kun at søge en medarbejder, som er identisk med den, der er stoppet! Når en medarbejder stopper, er det ofte en selvfølge for mange ledere at opslå en stilling, som stort set er identisk med de kompetencer hos den medarbejder, som er stoppet. Det er ikke nødvendigvis klogt. Det ville være langt bedre og mere langsigtet, hvis man trækker vejret dybt og klarer sig igennem måske lidt haltende eller ved inddragelse af noget vikarhjælp. For det er en meget vigtig pointe, at de omliggende kompetencer skal have lov at udvikle sig også ind på områder fra den medarbejder, som er rejst. Dette kan give helt nye muligheder i mange organisationer, som kunne have gavn af en gennemtænkt holdning på dette område. Når tiden har gjort sin gerning i en sådan organisation med en vakant stilling, så viser det sig ofte, at det på en række områder er helt nye kompetencer, man sætter fokus på som ønskede til den nye stilling. Derfor! Spis brød til Fokus på hin enkelte I hele denne proces handler det om, at der hele tiden holdes fokus på den enkelte medarbejder. Gennem medarbejderudviklingssamtalen (MUS) får lederen et klart billede af, hvor den enkelte kunne tænke sig at udvikle sig hen og hvorfor. Det er sandsynligt, at der ikke lige nu er mulighed for det i organisationen, men pludselig kan en vakant stilling sætte en positiv kædereaktion i gang, som kan føre en masse positivt med sig. Derfor skal lederen gøre sit forberedende arbejde meget grundigt og seriøst, så lederen hele tiden overvejer alternativer og har flere døre åbne. Det lønner sig i en senere fase. Lederen må hele tiden holde fokus på den enkelte og hvilke udviklingsønsker og muligheder der er. Og når tiden er moden give plads og mulighed Faglige og personlige kompetencer Der er i den praktiske udmøntning i dagligdagen den nærmeste sammenhæng mellem faglige og personlige kompetencer. Når de faglige kompetencer skal udvikles, så sker det ofte ved at bringe personlige kompetencer i spil. Opdateret Lederskab, Nr. 9/2007 Side 2 af 5

3 ISSN Personligt har jeg ofte set, at de mest spændende kompetence-spring sker ved at bringe elementer fra personlige kompetencer i spil i forhold til faglige. F.eks. vil den medarbejder, der i sin fritid træner et fodboldhold af miniputter eller er spejderleder have åbenlyse personlige kompetencer, som kan frisættes og bringes i spil i den faglige sammenhæng. Og det er spændende. I sådanne situationer kan man opleve, at tingene går op i en højere enhed, så det understreger, at lysten driver værket! Konkrete redskaber Vi præsenterer her et redskab til fri afbenyttelse for alle interesserede. Både til at afklare og udvikle de faglige og de personlige kompetencer hos den enkelte medarbejder. Og denne proces skal begynde, allerede før man skal slå en ny stilling op! Ideen er, at man grundigt og præcist sætter 3-5 overskrifter/temaer inden for såvel de faglige som personlige kompetencer, og derefter 2-4 konkrete kompetencer inden for hver overskrift. Herefter skal man afklare på en skala fra 1 til 6 (se forklaring nedenfor), hvad man ønsker den kommende medarbejder skal leve op til kompetencemæssigt på hvert af områderne. Herefter får man et ønsket kompetencebillede, som er rimeligt klart. Når så man har samtaler med udvalgte ansøgere til stillingen, så handler det om, at man søger at afdække den enkelte kandidats niveau inden for hvert område. Så får man et klart billede af, hvordan den enkelte kandidat ligger i forhold til det ønskede kompetencebillede. Og til slut må man som leder vurdere, hvilke af kandidaterne og deres man bedst kan se realisere vores samlede udfordring i organisationen. Når ansættelsen er sket, så kommer den mere fremadrettede udviklingsproces: Nu indgår dette kompetencekort som bilag til enhver MUS. Her må lederen løbende give sin vurdering af de enkelte dele af kompetencekortet. Og hvor der er tale om et gab mellem medarbejdernes og lederens vurdering i forhold til det ønskede kompetenceniveau, må der konkret aftales udviklingsprocesser for hver enkelt medarbejder. Det vil give nogle helt nye og spændende udviklingsmuligheder for organisationen, som kan bringe os mere i samklang med omverdenens forventninger til os kompetencemæssigt. Du kan læse mere om dette på under fanen MUS hvordan?. Faglig kompetence-profil ( fra 1 til 6) Kompetencer inden for temaer: Faglighed og teknologi Omkostningsbevidst planlægning - rationelt og effektivt Kvalitet Relation til brugere/kunder Ønskelig Faktisk Lederens vurdering Kommentarer og udviklingspunkter Se nærmere hele oplægget her: n%20til%20faglige%20kompetenceprofiler.p df Forklaring til niveauerne: 1 = Ingen kompetence 2 = Kompetence på lavere niveau, har brug for hjælp 3 = Kompetence beherskes med en smule støtte 4 = Kompetence til at kunne udføre selvstændigt 5 = Kompetence på et højt niveau, kan instruere andre Opdateret Lederskab, Nr. 9/2007 Side 3 af 5

4 ISSN = Kompetence på ekspertniveau, bidrager til udvikling af området Personlig kompetence-profil ( fra 1 til 6) Kompetencer inden for temaer: Ansvarlighed og troværdighed Kommunikation og samarbejde Fleksibilitet og udvikling Kreativitet og proaktivitet Ønskelig Faktisk Lederens vurdering Kommentarer og udviklingspunkter Har du ønske om at dykke nærmere ned i den model eller metode, så send mig en mail Så skal jeg straks ganske gratis sende dig en skabelon i Excel, som både kan håndtere det ønskede niveau på afdelingsplan og for den enkelte medarbejder. Excel er bygget, så der automatisk genereres et spindelvæv, som kan give anledning til mange gode overvejelser vedr. såvel de ønskelige kompetencer ved rekruttering til afdelingen som den individuelle udvikling af de enkelte medarbejdere på baggrund af de billeder, man kan se ud fra spindelvævet: Se nærmere hele oplægget om personlige kompetencer her: n%20til%20personlige%20kompetenceprofile r.pdf. Forandringskompetence Faglige kompetencer Meningskompetence 1 Når lederen er ny Mange nye ledere eller mange ledere, som skifter job til en ny afdeling eller organisation har behov for at gennemtænke kompetenceniveauet fra begge sider: Hvad kræves der af os for at løfte opgaven, og hvad har vi af konkret kompetenceudrustning? Der er mange gode redskaber til denne øvelse. Jeg har selv brugt spindelvævsmodellen på baggrund af Kompetencerådets 5 kompetenceområder, med forklarende noter til hvert enkelt område: Faglige kompetencer Meningskompetencer Relationskompetencer Læringskompetencer Forandringskompetencer. Læringskompetence Gennemsnit Ønsket niveau Relationskompetence Ofte har jeg anbefalet nye ledere, at de begynder med en individuel samtale med hver enkelt medarbejder, hvor den enkelte medarbejder skal give 4-5 prioriterede punkter i to kolonner: Hvad oplever jeg, at omverdenen kræver af mig for at løfte min opgave? Hvad kan jeg byde ind med for at løfte denne udfordring? Kan jeg byde ind med andet/mere? Opdateret Lederskab, Nr. 9/2007 Side 4 af 5

5 ISSN Litteratur En god bog, som arbejder med temaet: Christian Brosolat og Anders Thorup: Kompetenceudvikling i praksis, JP Den skæve vinkel til eftertanke Hvad gør jeg, hvis en medarbejder ikke ønsker at udvikle sig? Hvor ligger balancen for mig mellem udvikling og afvikling? Kan man være udviklings-fokuseret som leder og alligevel være nødt til at afvikle enkelte medarbejdere? Og hvad så, hvis en medarbejder er meget optaget af udvikling men bare i en helt anden retning, end organisationen har brug for det? Kunsten at få fat i en kollektiv opdrift Konkret tilbud til dig som leder eller chef: Leder-udvikling L*Profil for bedre lederskab er til for lederens skyld og tilbyder hjælp, inspiration, coaching for den enkelte leder sparring og inspiration til at udvikle egen organisation og derved rekruttere de rette ledere og medarbejdere kurser i udvikling, samspil og kommunikation en lang række unikke redskaber til de vitale processer med personalet! Vi har også stor erfaring i MUS-kurser! Næste nummer af Opdateret Lederskab udkommer primo december. Opdateret Lederskab, Nr. 9/2007 Side 5 af 5

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab.

Opdateret Lederskab. Menneske først leder så. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab. ISSN 1901- Nr. 7 2007. Tema: Personligt lederskab Menneske først leder så Grænsen mellem arbejdsliv og privatliv flytter sig stadig for mange medarbejdere. Det har positive følger for mange og negative

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009

Opdateret Lederskab. Ledelse og metaforer om organisationen. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 6 2009 ISSN 1901- Nr. 6 2009 Tema: Organisation og ledelse. Ledelse og metaforer om organisationen Det er vitalt at se sammenhængen mellem organisation og ledelse. De skal passe samme som fod i hose, ellers kører

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009

Opdateret Lederskab. Fra hyggelige teams til velfungerende, - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 2 2009 ISSN 1901- Nr. 2 2009 Tema: Teams at bygge holdbart Fra hyggelige teams til velfungerende, effektive teams Gennem nogle år har det stor plusord været: teams! Og sandt er det, at der ligger meget guld og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling

Strategisk kompetenceudvikling 1 Strategisk kompetenceudvikling Sådan opbygger du strategisk kompetenceudvikling i din virksomhed! Niels J. Skaarup 2 Strategisk kompetenceudvikling er én af en serie praktiske, enkle og overskuelige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

Move On - det effektive afsæt

Move On - det effektive afsæt Move On - det effektive afsæt Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man bliver jobsøgende. For de flestes ved kommende er det en ret uvant situation, som man kun oplever få gange i et arbejdsliv.

Læs mere